Orientering om Pendlergruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Pendlergruppen"

Transkript

1 Orientering om Pendlergruppen FYRAFTENSMØDE OM TRANSPORT PÅ BORNHOLMS EFTERSKOLE 6. F E B R U A R

2 FORMÅLET MED PENDLERGRUPPEN Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening repræsenterer hovedsageligt ansatte, der i arbejdsmæssigt sammenhænge pendler mellem Bornholm og Hovedstaden og/eller omvendt. Vores ønske er at skabe et vitaliseret og ligestillet arbejdsmarked for det vi kalder distancependlere. Alt, som kan være med til at sikre pendlerne en mere rimelig tilværelse og økonomi, bl.a. bedre fradragsmuligheder.

3 MÅLSÆTNINGER FOR ARBEJDET For fortsat at være med til at fastholde og øge beskæftigelsen på Bornholm, samt styrke kompetenceniveauet, er nedenstående nødvendigt: God regularitet for både færge, tog, bus og fly. Flytransporten får status som samfundsbegrundet transportmiddel. Flytransporten skal sikres, hvorfor Bornholms Lufthavn fortsat skal være et statsanliggende. Periodeklippekort: Ordning for pendlere til fast lav pris, som betyder, at prisen bliver sammenlignelig med, hvad andre pendlere i Regionen betaler. Ordningen skal være uafhængig af transportformen. Alle udgifter, som er forbundet med distance-pendling, skal som udgangspunkt være fradragsberettigede (boligudgifter, hotel, forsikring, kommunikation, rejser mm.). Særligt skattefradrag eller et fast statsligt pendlertilskud pr. ude-arbejdsdag (skattefrit). Kontorassistenten og den ufaglærte skal have samme løn-provenu, uanset om hun/han har arbejde på Bornholm eller i København og må distancependle for at passe jobbet.

4 AKTIVITETER Møde med borgmester Winni Grosbøl Cimbers konkurs Anmeldelse af tilgodehavende i konkursbo Henvendelse til DAT om pendlerprodukt Dialog med Jeppe Kofod Møde med transportministeren Skattereform ændring af rejsefradrag Skatteministeren rejsefradrag og særlig skattefradrag Pendlerprodukt med BornholmerFærgen og DSB Brugerråd

5 AKTIVITETER FORTSAT. Møde med borgmestrene Winni Grosbøll og Steen Colberg Jensen Backinggruppen Høringsvar etc.: Skat, Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om bildæk, passagerrettigheder, BornholmerFærgens prisstigninger 2013 og Bornholms udviklingsplan 2012 Henvendelse i fbm Finansloven (flyafgift) Møde med lufthavnschefen m.fl. Pendlerhotel Besvarelse af medlemshenvendelser Sejlplanen 2012 og 2013 Folkehøring (om bl.a. sejlplanen) Folkemødet

6 DISTANCEPENDLING Ligestilling af pendlere til og fra Bornholm. Med distance-pendling menes en pendling i jobmæssig sammenhæng, hvor der pendles til nærmeste nabokommune i samme Region og hvor det er nødvendigt: - at anvende fly, hvis man skal have en daglig tilstedeværelse i hjemmet (bopæl) og passe jobbet (fx børnefamilie) - eller hvor der må overnattes uden for bopæl i nærheden af arbejdsgiveren, for at kunne opfylde dennes forventninger til arbejdets udførelse.

7 FORSTADSKOMMUNE Bornholms nærmeste nabokommune i Regionen er København. Målsætningen er, at udgiften for en distance-pendler, der som udgangspunkt kun pendler over én kommunegrænse, ikke (for en sådan pendling) bør være højere end fx pendling mellem København og Hillerød. Ligestilling enten ved kompensation. Eller ved skattemæssig udligning.

8 PROBLEMSTILLING Den er en erkendt realitet, at distancependleren i de senere år er blevet ringere og ringere stillet, fx: Reduktion af rejsefradraget. Manglende rabatordninger. Flytransport på markedsvilkår. Manglende fradrag for dobbelt husførelse. Reduktion af den skattemæssige værdi af befordringsfradrag. Ufleksibel sejlplan. Disse omkostninger opleves for distancependlerne som en ekstra skat på arbejde og en reduktion af den disponible indkomst. Ifølge DI Bornholm fraflytter netto seks personer (i den arbejdsduelige alder) pr. uge Bornholm. Ifølge en undersøgelse, der blev udført blandt Pendlergruppens medlemmer primo juni 2012, overvejer en tredjedel af de aktive pendlere at fraflytte øen, hvilket flere også har gjort siden, for at få privatøkonomien til at hænge sammen.

9 PENDLER- LANDKORT Udklip fra Jyllandsposten den 11. april 2011 Hillerød 52,8 % Odense 23,3 % Lolland 19,4 % Bornholm 5,6 %

10 KERNEUDFORDRINGER Det er vigtigt, at der vises politisk imødekommenhed for at vende de negative konsekvenser af fx: Regeringens nye skattereform. Manglende initiativer i forhold til at gøre flytransporten til og fra Bornholm samfundsbegrundet. IC-Bornholm bliver en del af regeringens infrastrukturplan Færgens manglende regularitet øges Reduktionen af befordringsfradragets skattemæssige værdi bortfalder Boligomkostninger i forbindelse med pendling (opholdsomkostninger) bliver fradragsberettigede Den urimelige arbejdsbetingede meromkostninger skattemæssigt udlignes. En distancependlers netto-meromkostning sammenlignet med en kollega på arbejdspladsen: For en pendler bosiddende på Bornholm med job i Hovedstaden udgør netto-meromkostningen kr ,- (når fly anvendes, for at bo hjemme = børnefamilie) For en pendler bosiddende på Bornholm med job i Hovedstaden udgør netto-meromkostningen kr ,- (Færgen anvendes kræver natlogi i ugens hverdage).

11 KERNEUDFORDRINGER Case: Fx hvis en ledig slagteriarbejder skal til job i Region Hovedstaden, vil det betyde et dramatisk fald i den disponible indkomst (hertil kommer de personlige omkostninger): Ved arbejde på Bornholm er den disponible indkomst kr ,- Ved arbejde i nabo kommunen bliver den disponible indkomst kr ,- Ved ledighed bliver den disponible indkomst kr ,- Valget er ledighed eller flytning! Distancependlerens årlige netto-omkostning udgør typisk imellem kr ,- til ,- ).

12 KERNEUDFORDRINGER Det er vigtigt, at der vises politisk imødekommenhed for at vende de negative konsekvenser af fx: Regeringens nye skattereform. Manglende initiativer i forhold til at gøre flytransporten til og fra Bornholm samfundsbegrundet. IC-Bornholm bliver en del af regeringens infrastrukturplan Færgens manglende regularitet øges Reduktionen af befordringsfradragets skattemæssige værdi bortfalder Boligomkostninger i forbindelse med pendling (opholdsomkostninger) bliver fradragsberettigede Den urimelige arbejdsbetingede meromkostninger skattemæssigt udlignes. En distancependlers netto-meromkostning sammenlignet med en kollega på arbejdspladsen: For en pendler bosiddende på Bornholm med job i Hovedstaden udgør netto-meromkostningen kr ,- (når fly anvendes, for at bo hjemme = børnefamilie) For en pendler bosiddende på Bornholm med job i Hovedstaden udgør netto-meromkostningen kr ,- (Færgen anvendes kræver natlogi i ugens hverdage).

13 LØSNINGSFORSLAG Der indføres et ligningsmæssigt fradrag for distancependling, bestående af et særligt skattemæssigt arbejdstagerfradrag (distancependlerfradrag) for regionale, indenlandske distancependlere. Fradraget skal udgøre mindst kr. 650,- pr. arbejdsdag, hvor jobbet varetages hos arbejdsgiveren. Pendlere i arbejdsmæssige (og uddannelsesmæssige) sammenhænge (fra og til Bornholm) økonomisk ligestilles med andre pendlere i Region Hovedstaden, fx svarende til en pendler, som er bosiddende i Hillerød. At skattefradraget for dobbelt husførelse (i henhold til skattelovens hensigt for distancependlere) ikke tidsbegrænses. At flytransport bliver gjort samfundsbegrundet mellem Bornholm og Hovedstaden.

14 KONSEKVENS Set over et flerårigt perspektiv vurderes det økonomisk at være en selvfinansierende løsning, der over en årrække vil være udgiftsneutral for det danske samfund. Det bornholmske samfund får derved mulighed for at fastholde distancependlerne samt tiltrække nye pendlere/borgere, som giver kommunen et nødvendigt skattemæssigt grundlag, og dermed større lighed i borgerservice og reducerede udlignings- og tilskudsordninger. For Region Hovedstaden vil det betyde, at Bornholm for Regionen bliver en reel forstadskommune. Det kan samlet set modvirke fraflytning af borgere. Bornholm bliver gennem pendlererhvervet en tilflytter-ø i stedet for en fraflytter-ø.

15 TAK FOR ORDET

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 Skatteministeriet Finansministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 I sammenhæng med debatten om EU-borgeres adgang til

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN OG EFFEKTEN HERAF FOR DEN KOMMUNALE ØKONOMI - beregninger for Bornholms Regionskommune af Konsulent Steen Schønemann og Professor Bjarne Hartz Madsen Rapporten

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Personalehåndbogen Personalegoder

Personalehåndbogen Personalegoder Personalehåndbogen Personalegoder VELFÆRDSUDVALGET Kommissorium for Velfærdsudvalget Klik på linket, og den ansatte vil komme til siden hvor den ansatte finder medlemmerne i Velfærdsudvalget, samt udvalgets

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere