Indholdsfortegnelse Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Indhold"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5 Medicin... 5 Visitation... 6 Huset... 6 Træning... 7 Rygepolitik... 8 Nødkald... 8 Kiosk... 9 Fodpleje... 9 Frisør... 9 Omsorgstandpleje... 9 Aktiviteter på Hybyhus... 9 De frivilliges hjælpecentral Fraflytning Den sidste tid Ved dødsfald

2 Velkommen til Hybyhus Plejecenter Med denne velkomstfolder vil jeg gerne byde dig velkommen til Hybyhus Plejecenter. Mit navn er Joan Hartvig og jeg er leder på Hybyhus. Jeg har været leder på Hybyhus siden Der er ansat ca. 100 medarbejder, som er fordelt ud på de forskellige afdelinger i huset Folderen skulle gerne besvare en del af de spørgsmål der opstår i forbindelse med flytning fra eget hjem til plejecenter og hvordan det gøres på den bedst tænkelige måde. På plejecentret Hybyhus sætter vi pris på en god omgangstone med respekt for den enkelte. Vi arbejder ud fra et værdigrundlag som vi vægter højt: At den enkeltes livsværdier så vidt muligt bevares At den enkeltes færdigheder så vidt muligt bevares At det skal være et godt sted at bo At trivsel er i højsædet At have selvbestemmelse og medbestemmelse er en naturlig del af hverdagen. Når du skal flytte ind opstår der ofte en række spørgsmål. Jeg håber denne folder kan give dig svar på de fleste af dem. Ellers er du velkommen til at kontakte personalet og gerne den kontaktperson du har fået tildelt. Med venlig hilsen Joan Hartvig Leder 2

3 Indflytning Du vil før indflytning få besøg af din kontaktperson eller en anden fra teamet, som vil fortælle dig om indflytning her på plejecentret. Sammen kan I drøfte evt. spørgsmål der måtte opstå i forbindelse hermed. Du skal selv meddele flytning til folkeregister, licens, telefon og forsikring m.m. Du skal fortsat have din egne forsikringer Du og dine skal selv sørge for indflytning, møblering og ophængning af lamper og billeder. Flytningen skal ses som flytning fra eget hjem til andet hjem. Vi har god erfaring med at møbler og indbo er sat på plads inden du flytter ind. Af hensyn til husets beboere håber vi at I vil undgå at benytte elevatoren fra kl Indflytning kan evt. aftales med din kontaktperson. Alle kommunens hjælpemidler medbringes fra hjemmet, ved tvivl kontakt hjælpemiddeldepotet ved Fredericia Kommune. Benyttes hjælpemidler stilles der krav til indretning og tæpper af hensyn til din og personalets sikkerhed. Vi anbefaler, at der lægges en nøgle i scanboksen som personalet har adgang til i nødstilfælde. Ved ind- og udlevering af nøgle fra scanboksen til dig eller dine pårørende, skal der foreligge en kvittering. Boligselskabet Futura (vicevært) Du bor til leje ved boligselskabet Futura. Derfor sørger viceværten for aflæsning af måler og indberetning ved indflytning. Ved afhentning af nøgle SKAL der fremvises kvittering for indbetalt husleje. Endvidere skal der aftales tid med viceværten omkring afhentning af nøgle. 3

4 Du kan kontakte Viceværten på telefon Den nye hverdag på Hybyhus Som beboer på Hybyhus er det vigtigt, at dine pårørende og venner forbliver en naturlig del af hverdagen, da vi tilstræber, at din hverdag ligner det almindelige liv så vidt som muligt. Dine pårørende kan til en hver tid komme og deltage i din hverdag. Vi vil gerne opfordre til at den nære kontakt bibeholdes. Økonomi Plejepersonalet må ikke være involveret i din økonomi for din og personalets sikkerhed. Vi anbefaler, at du ikke har et større pengebeløb liggende. Personalet har ikke mulighed for at handle for dig udenfor Hybyhus. Ved aftale med frisør eller fodpleje kan du lave aftale om betalingen skal ske kontant eller via girokort. Hvis frisør eller fodpleje betales kontant, skal du selv sørge for at have pengene med. Det vil være en hjælp for personalet, hvis du vil oplyse navn og telefonnummer på den af dine pårørende som administrere din økonomi. Livshistorie Det vil være til stor hjælp hvis personalet på Hybyhus må kende lidt til din livshistorie, så vi håber, at du eller dine pårørende vil lave en kort beskrivelse af dig evt. om børn, familie, interesser, tidl. beskæftigelse m.m. Hvis der er særlige ønsker eller behov du eller dine pårørende syntes er vigtige for personalet at kende til, kan dette gøres skriftligt. 4

5 Forplejning Hybyhus kan tilbyde fuld forplejning. Om det er diabetes, småtspisende eller det er tyggebesvær det handler om, så klarer vi det. Maden kan spises i egen bolig eller i Atriet. Din kontaktperson kan hjælpe dig med at udfylde kontrakten. Oplysninger omkring åbningstiderne hænger i Atriet. Der sælges varme og kolde retter, som du og dine pårørende kan købe. Det er en god ide at bestille, hvis I er flere eller har specielle ønsker. Ønsker du at holde fødselsdag, er der mulighed for at du kan låne salen. Mad kan arrangeres med køkkenet. Medicin Er du vant til at få doseret medicin af sygeplejerske vil dette fortsætte som hidtil. Hvis du gennem længere tid ikke har fået ændret din medicin via egen læge, vil dette overgå til dosispakket medicin. Ønsker du at få leveret din medicin direkte til Hybyhus, kan dette gøres for et mindre beløb. Du bestemmer naturligvis selv om det skal leveres eller du selv vil hente det. Håndkøbsmedicin og andet fra apoteket tilstræbes at blive leveret sammen med din medicin, så du slipper for ekstra gebyr. Ved evt. spørgsmål kan du kontakte sygeplejersken. Hvis du skal aflevere en urinprøve ved lægen, kan du købe prøveglas i vores kiosk. Har pårørende der kan aflevere din prøve, er det den billigste løsning for dig, da du ellers skal betale taxa ca. 100 kr. for kørslen 5

6 Visitation Dit daglige behov for pleje bliver vurderet efter kommunens kvalitets standard og efter krav om visitation. Personalet må ikke tage kontakt til læge eller anden faggruppe uden din samtykke. Personalet er underlagt tavshedspligt og oplysningspligt. Behov for pleje er individuelt og kan derfor ikke sammenlignes med de øvrige beboere. Rengøring er visiteret tidsmæssigt som i resten af Fredericia Kommune. Tøjvask er visiteret tidsmæssigt som i resten af Fredericia kommune. Vi har på Hybyhus vaskeri i kælderen, hvor betaling for vask, bliver trukket over din husleje, da du har vaskekort. Vi henstiller til, at du køber en vaskekurv med hjul, da det kan lette transporten til vaskekælderen Huset Hybyhus ligger som nabo til Øster Strand og de smukke fredericianske volde. Der er boliger på Hybyhus med forskellig indretning og boform. Hybyhus har følgende boligtyper: 41 plejeboliger 2 værelses med køkken 2 aflastningspladser 6

7 18 demensboliger 1 værelses med stort fællesareal 7 demensaflastningspladser 1 værelses med stort fællesareal 7 gerontopsykiatriske boliger 1 gerontopsykiatrisk testplads 1 værelses med stort fællesareal 7 demensboliger for yngre borgere 1 værelses med stort fællesareal 1 demens aflastningsplads for yngre demente (under 67 år) Træning Træning til beboere på Hybyhus Du har mulighed for at blive henvist til genoptræning på Hybyhus hos en ergoterapeut eller fysioterapeut, hvis du har været indlagt på sygehus og bliver udskrevet med en genoptræningsplan. Du har mulighed for at blive henvist til vedligeholdende træning hos træningsassistent Pia Gjødsbøl Nielsen. Træningen foregår 1-2 gange om ugen i en periode på 16 uger. Henvendelse skal ske til GenoptræningsCentret og holdtilbuddene er: Fysisk hverdagstræning Gå godt hold Du er velkommen til at deltage på stolegymnastik hold hver onsdag kl , hvor du får trænet kroppen til glad musik. Henvendelse hos træningsassistent Pia Gjødsbøl Nielsen Vedligeholdende træning som en del af din dagligdag 7

8 Vedligeholdende træning foregår også i tæt samarbejde mellem dig og plejepersonalet i løbet af din hverdag og evt. sammen med dine pårørende. Eksempelvis træner du dine led, muskler og balance når du: Rejser og sætter dig på en stol Går til toilettet og til fællesrummet Går en tur på gangen eller udendørs Selv kører en tur i kørestolen, hvis du bruger kørestol Klæder dig af og på og ved personlig hygiejne Rygepolitik Du må gerne ryge i din egen bolig, men ifølge Fredericia Kommunes rygepolitik bedes du ikke ryge når personalet er i din bolig. På fællesarealerne er der røgfrit miljø. Da vi er mange der bor sammen, er der installeret røgalarmer i alle boliger. Dette for at sikre, vi kan handle hurtigt ved brand. Disse røgalarmer er meget følsomme for røg, så hvis du er ryger, er det vigtigt du ikke sidder under røgalarmen, da den så vil blive aktiveret. Som tidligere skrevet er det vigtigt for os, at du trives med at bo her, og vi ønsker derfor du skal leve som du altid har gjort. Er det vigtigt for dig at ryge, skal du selvfølgelig fortsætte med dette. Nødkald Der kan i særlige tilfælde bevilges et nødkald, dog ud fra samme kriterier som i egen bolig. Du bor nu i et hus med døgnbemanding, så derfor er hyppige tilsyn/besøg en god erstatning for et nødkald. 8

9 Kiosk Kiosken har åben på hverdage mellem kl og betjenes af frivillige fra brugerrådet. I kiosken forefindes et begrænset udvalg af kioskvarer. Fodpleje Der er mulighed for at komme til fodpleje her i huset, men du er selvfølgelig også velkommen til at benytte din sædvanlige fodplejer. Fodplejeklinikken Fod fin, ved Britta Baagø Lund, kommer her på Hybyhus, hver onsdag samt d. 2. og 4. torsdag i måneden. Tidsbestilling skal aftales med Britta på telefon eller Telefontid dagligt mellem Du skal selv sørge for betalingen. Evt. tilskud kan søges ved Fredericia Kommune. Frisør Hver tirsdag er der mulighed for at komme til frisør. Der kan bestilles tid alle hverdag. Personalet kan være dig behjælpelig med at bestille tid. Du kan ringe til Pia Lux på telefon og bestille tid. Omsorgstandpleje Hver mandag kommer tandplejer Jette Johansen på Hybyhus. Det er kun borgere der er visiteret til omsorgstandpleje, der kan gøre brug af dette tilbud. Er du visiteret til omsorgstandpleje kan personalet være dig behjælpelig med tidsbestilling. Aktiviteter på Hybyhus Hver dag er der fælles morgenmad i aktiviteten. Aktivitetspersonalet, udsender aktivitetskalender hver måned, hvor de forskellige aktiviteter er beskrevet 9

10 De frivilliges hjælpecentral Har du nogle småting, som du gerne vil have hjælp til, kan du kontakte Frivilligcenter Fredericia på onsdag mellem kl Der udfører ikke arbejdsopgaver som hører under hjemmehjælpsordningen eller kræver autoriserede håndværkere. Du kan få en hjælpende hånd, ganske gratis. Du skal dog selv afholde udgifter til reservedele og lignende. Det bemærkes, at der kun er muligt, at få hjælp til mindre opgaver og det skal kunne klares på max en time. Fraflytning Hvis du ønsker at opsige din lejlighed er opsigelsesvarslet på 3 måneder til den 1. i en måned. Du skal skriftligt opsige lejligheden til Futura Fredericia, der udlejer boligerne på Hybyhus. Som lejer skal du betale husleje, forbrugsudgifter mv. indtil opsigelsesvarslet udløber. Hvis der flytter en ny beboer ind før opsigelsesvarslets udløb, skal du ikke betale for de fulde tre måneder, men kun i den periode, hvor lejemålet står tomt. I din lejekontrakt kan du se de specifikke regler for fraflytning. Den sidste tid Vi forsøger at gøre den sidste tid til en værdig og rolig tid, hvor ingen lades alene. Pårørende, som ønsker det, kan være til stede hos den døende i alle døgnets timer. Du kan overnatte i din kæres bolig, og du har mulighed for at låne en gæsteseng. 10

11 Efter dødsfald Efter dødsfaldet kan I få besøg af en præst, og I er velkomne til at være med til at gøre jeres afdøde kære i stand. Hvis I har lyst, kan vi tage afsked ved at din afdøde kære bliver "sunget ud" Som pårørende skal I kontakte en bedemand og aftale det videre forløb Ved dødsfald Når en beboer afgår ved døden aflåser vi boligen og ingen må få adgang. Det er ikke for at skabe besværligheder for pårørende men for at sikre, at vi overholder rammerne, som skifteretten har fastlagt ift. sikre alle arvinger. Som pårørende kan du dog underskrive en Erklæring til brug ved rydning af plejebolig i forbindelse med dødsfald. Når du har underskrevet erklæringen kan du rydde din kæres bolig og opbevare boet. Samtidig skriver du dog under på, at du er bekendt med, at du ikke har nogen rettigheder over indboet, før skifteretten har berigtiget boet og udstedt en skifteretsattest 11

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende Plejecentre Til GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse. 1. Velkomme til Plejecenter Grønnegården. 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret indeholder.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn Plejecenter Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen til Gudbjerg Plejecenter 3 Værdier 4 Hvordan får jeg en plejebolig i Gudbjerg? 5 Gudbjergs

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere