Egebladet September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebladet September 2013"

Transkript

1 Egebladet September 2013 Sommerfesten 2013 I dette nummer af Egebladet: Afdelingsbestyrelsens beretning 2012/13 Om parkeringsanarki Om beboerdemokrati og ordensregler Beboerindlæg Besked fra viceværten Nyt fra YouSee Billeder fra sommerfesten Om den nye folkeskov Fritidsforeningens kalender

2 GENEREL INFORMATION Afdelingsmøde 26. september Vi har et obligatorisk afdelingsmøde/ generalforsamling om året, og det er nu. Det vigtigste ved mødet er, at vi skal godkende budgettet for næste år, derudover skal vi stemme om forslag til ændringer i Egelundsparken. Skal vi have nye farver på dørene? Skal affaldscontaineren fjernes? Skal vi have nye træer? Skal vi have flere p-pladser? Alle beboere kan stille forslag til behandling. Det er en god ide at komme til mødet for at følge med i, hvad der sker i Egelundsparken. Og for at give sin mening til kende, hvis der er noget, man gerne vil have lavet om. Der er for resten også kaffe og smørrebrød med et glas til bagefter. Kunne det ikke lokke lidt? Egelundsparkens hjemmeside: Vicevært Søren Koliander holder til i vaskeribygningen nr. 114 Telefon: Kontortid: Mandag-fredag: torsdag også: ALBOA Telefon (ALBOA): Inspektør Lene D. Bjerregård: Nødtelefon VVS - uregelmæssigheder med vand, varme El-forsyning, Afløb og kloak, Glarmestervagten KUN i UOPSÆTTELIGE tilfælde udenfor viceværtens arbejdstid. Er fejlen selvforskyldt (fx bleer i afløb) eller skyldes fejlen dine egne installationer (opvaskemaskine, vaskemaskine, fjernsyn, lamper o.l.) skal du selv vil betale - også hvis du gentagne gange tilkalder hjælp til en sprungen sikring. Storskrald El-artikler, fjernsyn, computere, møbler, jern, hårde hvidevarer o. lign. må ikke kommes i containeren. Disse ting stilles ved siden af eller man ringer til Århus Kommunale Værker. Velkommen til nye beboere siden sidst: 102 D Redaktion af dette nummer: Birgitte, Jette, Helga. Næste nummer udkommer i januar 2014 Afhentning Kan også bestilles på Internettet: miljoe_energi/affald/selvbetjening/storskrald Fælleshuset kan lejes til private fester for Egelundsparkens og Byagerparkens egne beboere. Reserveres hos Jannie W. Nielsen, ALBOA: ma-tors, kl

3 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2012/13 Afdelingsbestyrelsen Der har ingen udskiftninger været i bestyrelsen siden sidste afdelingsmøde, og det har været et år uden de helt store sager. Vi holder møde den første onsdag eller torsdag i måneden. Dagsorden for mødet bliver opsat i vaskeriet ca. 5 dage før mødet. Renovering af køkkenet i Fælleshuset Køkkenet i Fælleshuset er blevet renoveret. Skufferne faldt ofte fra hinanden, og skabene var meget fedtede og ikke særlig pæne. Derfor er der indsat nye skabs- og skuffemoduler, bl.a. med indbygningsovn og mikrobølgeovn. Så vi håber I vil nyde køkkenet, næste gang I lejer Fælleshuset. Renoveringen kostede ca kr. Vaskeriet Det har tidligere været sådan, at lyset automatisk blev slukket kl. 24 og ikke kunne tændes før kl. 06. Fordelen var, at lyset ikke brændte hele natten, hvis man glemte at slukke, når man forlod vaskeriet om aftenen. Uret, der styrer denne automatik, er blevet defekt. Vi har i den forbindelse drøftet, om vi skulle opsætte sensorer, som ville gøre, at lyset slukkede efter nogle minutter, når der ingen bevægelse var i vaskeriet. En sådan installation vil koste mindst 4000 kr. Vi skønner, at der vil gå mange år, før en sådan investering er tjent ind. Derfor har vi i stedet for opsat et par sedler, der opfordrer til at huske at slukke lyset, når man forlader vaskeriet. Det har haft en rigtig god effekt. Siden da er det sjældent, at lyset brænder hele natten. Vasketurstavlen er gammel og vil ikke kunne repareres næste gang den går i stykker. Da det er meget få, der bruger tavlen foreslår vi, at den tages ned ved næste reparation. En ny vil koste omkring kr. Skure i haverne På sidste afdelingsmøde var der usikkerhed om, hvorvidt vi beboere kan pålægges at male skurene. ALBOA har nu undersøgt sagen. Hvis det er vedtaget på et afdelingsmøde, at beboerne selv skal vedligeholde skurene med maling, er dette juridisk bindende. Det har vi gjort her i afdelingen. Det betyder bl.a., at man ved fraflytning kan blive pålagt udgiften til udbedring efter manglende vedligeholdelse med maling. De fritliggende skure, der fik nyt træværk sidste år og ikke blev malet sidste år, er blevet malet i år. Der er afsat penge i 2014 til renovering af skurene inde ved husene. Gennemgangen af disse skure er aftalt til at starte her i efteråret. Byggeteknisk rapport På sidste afdelingsmøde blev der bevilget penge til at få udarbejdet en byggeteknisk rapport, med det formål at få vurderet, om der er grundlag for at søge Landsbyggefonden om støtte til en større renovering af afdelingen. Ingeniørfirmaet, som har udarbejdet rapporten, har været rundt i de forskellige typer lejligheder, vi har i afdelingen for at vurdere byggeriets tilstand. Første udkast til en rapport fik vi i maj måned. På et møde med firmaet blev det besluttet, at der skulle foretages yderligere undersøgelser omkring tagkonstruktionen. 3

4 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2012/13 I august blev rapporten færdiggjort og sendt til Århus Kommune og Landsbyggefonden, da man skønner, at der er grundlag for at søge støtte. Rapporten konkluderer omkring byggeriets tilstand: mange revner i vægge mange revnede fliser i badeværelset revnede klinkegulve skader på ikke-skiftede vinduer og dørebør skiftes termofotografering viser kuldebroer ved tagfod og loftslem, bør udbedres dårlige fuger i en del murværk, bør udskiftes i de områder elastiske fuger i murværk er i dårlig stand og bør skiftes murbindere ruster. Nye rustfri bindere bør monteres overalt for dårlig ventilation i badeværelserne giver dårlig indeklima Hovedårsagen til de revnede vægge og fliser skyldes manglende stivhed i tagkonstruktionen og mangelfulde statiske forbindelser mellem tag og bærende vægge. Disse forhold skal udbedres og derefter kan badeværelserne renoveres. Det samlede budget beløber sig til ca. 44,2 mio. kr. Heraf udgør de støttede dele ca. 30,8 mio. kr. Resten er alm. vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder. Ny hjemmeside i ALBOA ALBOA har fået ny hjemmeside Man kan bl.a. klikke ind på alle afdelinger i boligforeningen og læse lidt om disse. Vi har valgt at lægge referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne ind på ALBOA`s hjemmeside, men vil fortsat lave et sammendrag i Egebladet. I kan finde referaterne under afd. 42 og under download materiale. Ny hjemmeside for Egelundsparken Vores hjemmeside er under flytning. Det gamle websted bliver lukket ned, og Doris har opbygget en ny opdateret hjemmeside. Gå ind og tag et kig på siden. Tak til Doris for det fine arbejde. Tv-signaler Som omtalt på sidste afdelingsmøde er der lavet en fællesaftale med teleleverandørerne for alle afdelinger i boligforeningen, for vores vedkommende med YouSee. Den trådte i kraft i januar i år og betød lidt lavere priser på tvpakkerne. Der var lidt forvirring i starten, fordi alle de første måneder kunne se fuldpakken gratis. Derefter skulle man så vælge de pakker man ønskede fremover, hvis man ønskede andet end grundpakken. Informationen fra YouSee omkring dette var meget mangelfuld. Fra 1. juli i år kan man vælge ekstrakanaler enkeltvis, tidligere har man skullet vælge mindst 3. Et muligt tidsforløb kunne være: 2014:Landsbyggefonden kommer på besøg og aftaler næste skridt i sagen 2015:Planlægning og evt. yderligere undersøgelser 2016: Endelig godkendelse og beboerbeslutning 2017: Igangsætning af renoveringen 4

5 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2012/13 Det grønne udvalg Helga og Birgitte har udgjort det grønne udvalg. De har ryddet op foran fælleshuset og sat forskellige blomster og planter i bedene. Derudover er der blevet plantet i kummerne rundt om i afdelingen. Nogle af de beboere, der bor ud for kummerne har hjulpet med vanding i tørre perioder. Tak til udvalget og vanderne. Det er dejligt, der ser lidt pænt ud i bebyggelsen. Udvalget arbejder i øjeblikket med et forslag til en hyggekrog på Grønningen. Samarbejde med Byagerparken Vi har langt om længe fået gang i et samarbejde med Byagerparken. Vi har holdt et par møder med afdelingsbestyrelsen. Det er i første omgang området ved affaldscontainerne og haveaffaldspladsen vi har drøftet. Vi har været på besøg i nogle afdelinger, hvor sortering af storskraldet fungerer lidt bedre end hos os og for at få nogle gode ideer. Vi skal herefter se, om vi kan blive enige om et forslag til, hvordan vores affaldsplads kunne komme til at se ud og fungere. Dernæst skal vi have forslaget godkendt af kommune og vognmand, der kører med affaldet. Egebladet Fritidsforeningen Fritidsforeningen har igen i det forløbne år stået for en række arrangementer i afdelingen. Det drejer sig om juletræsfest, tøndeslagning til fastelavn, Sankt. Hansbål, sommerfest og udflugt til Djurs Sommerland. Til de fleste af disse arrangementer har afdelingen givet et tilskud. Derudover har foreningen stået for forskellige andre arrangementer i årets løb. Fritidsforeningens bestyrelse og aktive gør en utrolig stor indsats for at skabe liv og aktivitet i bebyggelsen. En stor tak til alle, som deltager i dette arbejde. Også en tak til de personer, der har deltaget i de forskellige udvalg og haveforeningen Spirens bestyrelse. Og tak til Dan, som sørger for, at flaget hejses på mærkedage. Afrunding Afslutningsvis vil vi sige tak til vores rengøringsdame, viceværterne, vores inspektør og administrationen i ALBOA for samarbejdet i det forgangne år. Leif Sørensen Egebladet har i det seneste år udgivet en række numre. Det er af stor betydning, at vi har et beboerblad i afdelingen. Derfor en stor tak til redaktionen for det arbejde, der lægges i at lave og udsende bladet. Vi vil opfordre alle til at komme med indlæg til bladet. PS. Tag beretningen med til afdelingsmødet 26. september 5

6 Viceværtens side Børnehaven Himmelblå har uopfordret stillet en hjertestarter til rådighed i deres åbningstid, hvis der skulle blive brug for det. Flot gestus. Et par remindere: Alle hække både indvendig og udvendig skal klippes mindst 1 gang om året inden 1. august. Hækkene må ikke være højere end 1,80 m. Husk lige det sidste også!! PARKERING MÅ (stadig) KUN FINDE STED PÅ DE ETABLEREDE PARKERINGSPLADSER (!!!) Erhvervskøretøjer må max parkere 2 timer på p-pladserne inde i bebyggelsen. Uddrag fra ordensreglerne vedr. parkering Viceværten PARKERINGSANARKI på skrå så bag-/forende stikker ud på vejen store kassebiler inde i området på hjørner ud for en carport foran portgennemgang på græsset ud for gul markering Det er utroligt generende. Viceværterne har ofte svært ved at komme rundt pga. parkerede biler, andre køretøjer (ambulance, skraldebil, flyttevogn o.l.) kan ikke komme forbi, og der kan opstå farlige situationer, da der mange steder er børn, som leger omkring bilerne. Flere og flere får bil, flere husstande har mere end en bil. Flere biler er store og fylder meget. Det kræver altså, at man tager hensyn. Nogle har en carport eller garage uden at bruge den til formålet (det har man iflg. reglerne heller ikke pligt til!). Man vil helst parkere så tæt på egen dør som muligt. Tænk, hvis man fik for meget motion... Det er der kun os selv, der kan gøre noget ved. Gentagne klager og påbud fra ALBOA har ingen effekt. Brug de store p-pladser og gå de få hundrede meter hjem. Der er næsten altid plads. -/hv 6

7 SOMMERFEST 2013 Lørdag d. 18. august holdt vi vores årlige sommerfest. Der var brunch i fælleshuset kl og vi var godt 30 voksne og børn. Ud over kaffe og morgenbrød fik vi i år også scrambled eggs med pølser samt dessertpandekager med akaciehonning. Det faldt vist i god jord. Kl. 13 åbnede kaffe/kagesalget samt programmet for børn. Der var flødebollekast, roulette samt ponykørsel. Kaffe/kagesalget gik rigtig godt. Især Gurlis marengskage var et hit, så fik du/i ikke smagt den, er der forhåbentlig en chance næste år. Der kom også gang i loppemarkedet og heldigvis var vejret med os. Der var mange børn, der fik solgt ud af deres gemmer samt bedsteforældre, der fik suppleret op til børnebørnene. En god ide, da der var rigtig mange gode ting. Vi andre fik også handlet lidt, da der også var ting og sager til voksne. Alt i alt byttede mange ting hænder. Birgitte 7

8 Sommerbrunch og loppemarked 2013 Foto: Jeannette Kühl, 122 B og Doris Jepsen, 104 M 8

9 Sommerbrunch og loppemarked 2013 EGEBLADET Sidder Erik og Dan mon og nyder Gurlis marengskage? 9

10 Nyt toilet? - her er nogle kreative løsninger... Fotos lånt fra nettet Et udpluk af kandidater til årets VVS-pris... Måske til en orangutang (med lange arme) Til dem uden underben Mest for mænd Til skævpissere... 10

11 BEBOERDEMOKRATI eller ORDENSREGLER? Ja tak både og. Jeg møder ofte folk på min tur rundt i Egelundsparken og omegn, og snakken falder ofte på småbrok over ting, der ikke fungerer. Folk overholder ikke reglerne - især om parkering og rod omkring affald ved containeren. Og ofte er det noget, som man også har snakket med andre om. Det er fint, at man er enige om det. Problemet er bare, at det kun bliver til snak i krogene, og det er sjældent det har nogen effekt. Fritidsforeningens kalender for resten af året: 15/9: Skovtur med medbragt madkurv 27/10: Bowling i Odder Så er der nogen, der tager sig sammen og klager til afdelingsbestyrelsen, som sender klagen videre til ALBOA, som tager affære, da hverken afdelingsbestyrelsen eller viceværten kan/skal fungere som politi og håndhæve reglerne. Det er naturligvis nødvendigt i grelle tilfælde, at grove brud på ordensreglerne bliver påtalt af boligforeningen, men i det daglige er det en lidt kedelig måde at styre en boligafdeling på. 29/11: Julebanko 30/11: Pyntning af juletræ Ordensreglerne er der jo af hensyn til os beboere. Det er ikke for at behage ALBOA, at vi har dem, eller for at give dem noget at lave. Tænk hvis vi kunne få skabt en stemning blandt beboerne om, at vi selvfølgelig overholder de regler, som gælder os alle sammen!! Så vi ikke generer hinanden med uhensigtsmæssig adfærd. Det er det optimale udbytte af beboerdemokrati. Man kan ikke nøjes med at kræve sin ret, man skal også gøre sin pligt. 1/12: Juletræsfest 31/12: Nytårskomsammen Derfor: Brug Egebladet til at give din mening til kende, så alle de andre beboere også kan se, hvordan stemningen er, hvad det er som optager naboerne og ikke kun dem, som man lige møder på sin vej og hurtigt kan blive enige om, at det er også for dårligt... -/hv 11

12 Mere om parkering Trafik og parkering i Egelundsparken Egelundsparken er et 40 område, hvilket betyder, at der er regler for, hvor hurtigt man må køre, og hvordan man må parkere. Der er legende børn, så man må køre max 15 i området altså man skal tage udstrakt hensyn. Det gælder faktisk også parkering. Som alle ved, må man kun parkere på de dertil indrettede parkeringspladser. Parkeringspladserne er lagt, hvor de ligger, fordi det skal være muligt for større køretøjer såsom brandbiler og store ambulancer at komme rundt. Der er ikke så megen plads på de interne gader, og derfor er der anlagt brede pladser, så to biler kan komme forbi hinanden. Her må der selvfølgelig ikke parkeres. Ifølge parkeringsreglerne må erhvervskøretøjer altså firmabiler kun holde inde i bebyggelsen i 2 timer. Det er egentlig ikke ret mange regler. Altså Du må køre max 15 Du skal holde øje med legende børn Du må kun parkere på de dertil indrettede pladser Du må parkere med dit erhvervskøretøj i max 2 timer. Alligevel er der beboere, der parkerer således at mindre biler næsten ikke kan passere og store biler, såsom brandbiler og store ambulancer, i hvert fald ikke kan komme forbi. Er det mon fordi de er ligeglade med, at naboens hus brænder ned, eller at naboen ikke kan få hjælp i nødstilfælde? Adspurgt var der en beboer, der sagde, at han var fløjtende ligeglad med, at han ikke måtte parkere, der hvor han holdt!! Hvordan kan man nå ind til disse hardcoreparkeringsbøller?? Hvorfor er det mon, at disse beboere parkerer, som det passer dem, når det rent faktisk kan koste liv. Eftersom vi bor i et 40 område, hører vi ind under færdselsloven. Kunne vi mon bede politiet om at patruljere og så udstikke bøder til de beboere, der ikke følger reglerne? Netop det faktum, at ambulancer og brandbiler ikke vil kunne rundt, synes jeg faktisk retfærdiggør parkeringsbøder. Doris K. Jepsen, 104 M Parkering nok engang Jeg kan undre mig over den måde, der bliver parkeret på her i bebyggelsen. Jeg kan ikke forstå, at man sætte bilen skråt ind på p- pladsen, så den holder med bagenden ud, hvor vi skal køre, det er næsten ikke til at komme forbi. Jeg kan heller ikke forstå, at der bliver parkeret, hvor viceværterne har malet gult det betyder, at der ikke må holdes der. Jeg tænker bare på, hvad der vil ske ved en evt. brand. Brandbilerne kan jo overhovedet ikke komme forbi, eller ambulancen for den sags skyld. Jeg er virkelig glad for, at jeg bor i starten af bebyggelsen, så jeg kan få hjælp, hvis uheldet er ude. Kate, 122 C 12

13 Lidt af hvert fra beboerne 4 brugte vinterdæk med fælge brugt til Fiat Punto - billigt til salg. Doris, 140M Syopgaver udføres Jeg kan det meste til husbehov lægge bukser, nederdele, bluser og jakker op (ikke dynejakker). Sy lynlåse i, reparere, lappe, lægge gardiner op og meget mere. Desuden laver jeg alt i læderremme, livremme i forskellige bredder, bæreremme og hanke til tasker, hunderemme og liner. Alt i kernelæder og i god kvalitet. Kig ind eller ring og hør. Jeg er så heldig, at jeg fra mit køkkenvindue kan se ud på de flotte bede, som Helga har lavet ved Fælleshuset. Tak for det store arbejde Helga har haft med at plante de nye planter. Jeg håber mange lige nyder synet, når de går forbi. Kate, 122 C Kommentar: Retfærdigvis skal det nævnes, at Birgitte også har været med i arbejdet med at rense og plante bedene til og ikke mindst vande. Kirsten, 110 F Tlf Meditationsgruppe søges Jeg søger 4-5 andre mennesker, som har lyst til at meditere sammen en gang om ugen eller hver 14. dag. Helst mennesker som har nogen erfaring med at meditere. Vi kan gerne mødes hos mig i Byagerparken. Kontakt Bodil, tlf Parkering lige en til Det er godt nok noget irriterende med alle de vare-/erhvervsbiler, der parkerer inde i Egelundsparken. Er parkeringspladserne ikke kun til personbiler? Der er jo mangel nok på p- pladser i forvejen. En beboer i Egelundsparken (navnet er kendt af redaktionen) 13

14 Nyt fra YouSee Af Doris K. Jepsen, 104 M Om tv-signaler YouSee fik i foråret et nyt område, der hedder Godt Signal. Her kan man finde råd om støjproblemer, hjemmeinstallationer og en vejledning til, hvordan man sikrer sig det bedst mulige Tv-signal. En af de ting, der kan give støj på linjen er det nye mobilnet, LTE-800 eller 4G-net, der sender på frekvenser fra 701 til 862 MHz. Problemet ligger i, at det nye mobilnet benytter de samme radiofrekvenser, som YouSee bruger til tv-kanaler som bl.a. Eurosport, Disney Channel og TV3-Puls. Hvis husstandens antenneinstallation ikke er korrekt udført, eller man bruger dårlige kabler, kan der opstå signalforstyrrelser i form af sne eller striber på traditionelle billedrørs-tv. På fladskærme viser det sig som pixeleringer, frysninger af billedet eller kortvarigt sort skærm. Om musik Nu kan man ikke blot høre musik på PC eller Mac, men også på smartphones og tablets, idet man kan hente en app til den nye tjeneste YouSee Musik. Den nye tjeneste følger automatisk med i YouSee bredbånd, men nu kan man altså nyde musikken på både PC, smartphone og tablet. Derudover kan musikken nu gemmes på diverse enheder, så man kan tage den med på rejse. YouSee opfordrer alle til at tjekke antenneinstallationerne og anbefaler, at vi bruger dobbeltskærmede antennekabler, der er YouSee Ready godkendt. Disse forhandles i byggemarkeder og radio-tv forretninger. Problemet forventes mere udbredt, efterhånden som 4Gnettet bliver mere udbredt. De kanaler, der kan blive ramt er: Analoge: TV3 Puls, Eurosport, Disney XD og Nickelodeon, MTV og Cartoon Network Digitale: Eurosport HD og Eurosport 2HD, Nickelodeon HD, Disney HD, TLC HD og TNT HD, MTV HD 14

15 Kontaktpersoner i Egelundsparken - afdeling 042 Vicevært: Husnummer Telefon Søren Koliander og Preben Jensen Kontortid mandag-fredag kl Torsdag også kl Rengøring af vaskeri og fælleshus: Helle Skøtt Afdelingsbestyrelsen: Leif Sørensen (formand Birgitte Hilmer Doris K. Jepsen Søren Thomsen Helga Voigt Suppleant til afdelingsbestyrelsen: Anne Pedersen 110 E 106 F 122 D 104 M 128 D 128 E 120 C Fritidsforeningen: Poul Knudsen (formand) Gurli Damsgaard (kasserer) Troels Mahler 106 Q 118 B 120 D Suppleanter til Fritidsforeningen: Dan Lampe Birgitte Hilmer Mie Jakobsen Egebladet: Jette Elmegaard Birgitte Hilmer Doris K. Jepsen Helga Voigt 126 Q 122 D 124 F 106 Q 122 D 104 M 128 E Fælleshavens venteliste: Rigmor Korsgaard Fællesspisning GÆK: Gurli Damsgaard Haveforeningen Spiren: Henning Jensen (formand) Lone W. Arildskov (kasserer/venteliste/ udlejning Flaghejsning: Dan Lampe Udlån af grillriste til fællesgrill på Grønningen: Dan eller Poul Knudsen 118 B 146 st.th 146 st.th. 104 D 15

16 Folkeskov i stedet for marker De fleste, som går tur, har nok set det skilt, som står ved stien med kort over den nye skov, der skal plantes omkring mosen og ud mod Byagervej. Projektchefen i Natur og Miljø ved kommunen har været så venlig at sende en foreløbig skitse over, hvordan skoven skal plantes til. Herunder kan I se, hvad vi kan vente os. På marken omkring de nye søer og nede i mosen vil der blive lysninger, så der kommer lys og plads omkring. Hele projektet skal godkendes i Byrådet senere på året, og planen er at plantningen går i gang til foråret Det bliver rigtig spændende at følge med i. -/hv Øverst den foreløbige skitse. Til højre skiltet med den overordnede plan, som står ude ved stien. 16

EGELUNDSPARKEN Beder. Velkommen til. Indhold:

EGELUNDSPARKEN Beder. Velkommen til. Indhold: Velkommen til EGELUNDSPARKEN Beder Indhold: Affald Afdelingsbestyrelsen Beboerblad Carporte Fritidsforening Fælleshaven Fælleshuset Gæsteværelser Haveforeningen Spiren Husdyrhold Miljøbeskyttelse Ordensregler

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening.

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Orientering til nye og "gamle" beboere. Maj 2016. Bestyrelsen vil ønske alle beboere i Umanakparken en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. Bestyrelsen for

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 32

Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 32 Sted: Nyboesgade 1A, Kælderen, 7100 Vejle Dato: Den 21. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 19 beboere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN Velkommen i vores afdeling Afdelingsbestyrelsen byder velkommen i afdelingen og håber du må blive glad for at bo her. Vi arbejder for at skabe en

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Juni 2015 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Oktober 2014 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening.

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Orientering til nye og "gamle" beboere. November 2016. Bestyrelsen vil ønske alle beboere i Umanakparken en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsen for

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014

Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014 Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014 Kære beboere Jeg vil indlede den her beretning med en kort gennemgang af, hvilke opgaver denne bestyrelse egentlig udfører.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 22. september 2015. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v.

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1 Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække:

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» Generelt Dato DAB Ordensregler for Afdeling 19 Baunevej 8-54 Bække: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Nye afdelinger i Kanalkvarteret I løbet af sommeren er 2 nye afdelinger med ungdomsboliger kommet med i Kanalsamarbejdet.

Nye afdelinger i Kanalkvarteret I løbet af sommeren er 2 nye afdelinger med ungdomsboliger kommet med i Kanalsamarbejdet. Nyhedsbrev for afdeling 40 Fredrik Bajers Vej November 2012 Nye afdelinger i Kanalkvarteret I løbet af sommeren er 2 nye afdelinger med ungdomsboliger kommet med i Kanalsamarbejdet. Det drejer sig om afd.

Læs mere

Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen

Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen Afdeling 1-6065-6084 Händelsvej/Grønrisvej Mødedato: 8. november 2012 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen. Fra administrationen: Benny Sciegienny

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 September 2011 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere