Egebladet September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebladet September 2013"

Transkript

1 Egebladet September 2013 Sommerfesten 2013 I dette nummer af Egebladet: Afdelingsbestyrelsens beretning 2012/13 Om parkeringsanarki Om beboerdemokrati og ordensregler Beboerindlæg Besked fra viceværten Nyt fra YouSee Billeder fra sommerfesten Om den nye folkeskov Fritidsforeningens kalender

2 GENEREL INFORMATION Afdelingsmøde 26. september Vi har et obligatorisk afdelingsmøde/ generalforsamling om året, og det er nu. Det vigtigste ved mødet er, at vi skal godkende budgettet for næste år, derudover skal vi stemme om forslag til ændringer i Egelundsparken. Skal vi have nye farver på dørene? Skal affaldscontaineren fjernes? Skal vi have nye træer? Skal vi have flere p-pladser? Alle beboere kan stille forslag til behandling. Det er en god ide at komme til mødet for at følge med i, hvad der sker i Egelundsparken. Og for at give sin mening til kende, hvis der er noget, man gerne vil have lavet om. Der er for resten også kaffe og smørrebrød med et glas til bagefter. Kunne det ikke lokke lidt? Egelundsparkens hjemmeside: Vicevært Søren Koliander holder til i vaskeribygningen nr. 114 Telefon: Kontortid: Mandag-fredag: torsdag også: ALBOA Telefon (ALBOA): Inspektør Lene D. Bjerregård: Nødtelefon VVS - uregelmæssigheder med vand, varme El-forsyning, Afløb og kloak, Glarmestervagten KUN i UOPSÆTTELIGE tilfælde udenfor viceværtens arbejdstid. Er fejlen selvforskyldt (fx bleer i afløb) eller skyldes fejlen dine egne installationer (opvaskemaskine, vaskemaskine, fjernsyn, lamper o.l.) skal du selv vil betale - også hvis du gentagne gange tilkalder hjælp til en sprungen sikring. Storskrald El-artikler, fjernsyn, computere, møbler, jern, hårde hvidevarer o. lign. må ikke kommes i containeren. Disse ting stilles ved siden af eller man ringer til Århus Kommunale Værker. Velkommen til nye beboere siden sidst: 102 D Redaktion af dette nummer: Birgitte, Jette, Helga. Næste nummer udkommer i januar 2014 Afhentning Kan også bestilles på Internettet: miljoe_energi/affald/selvbetjening/storskrald Fælleshuset kan lejes til private fester for Egelundsparkens og Byagerparkens egne beboere. Reserveres hos Jannie W. Nielsen, ALBOA: ma-tors, kl

3 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2012/13 Afdelingsbestyrelsen Der har ingen udskiftninger været i bestyrelsen siden sidste afdelingsmøde, og det har været et år uden de helt store sager. Vi holder møde den første onsdag eller torsdag i måneden. Dagsorden for mødet bliver opsat i vaskeriet ca. 5 dage før mødet. Renovering af køkkenet i Fælleshuset Køkkenet i Fælleshuset er blevet renoveret. Skufferne faldt ofte fra hinanden, og skabene var meget fedtede og ikke særlig pæne. Derfor er der indsat nye skabs- og skuffemoduler, bl.a. med indbygningsovn og mikrobølgeovn. Så vi håber I vil nyde køkkenet, næste gang I lejer Fælleshuset. Renoveringen kostede ca kr. Vaskeriet Det har tidligere været sådan, at lyset automatisk blev slukket kl. 24 og ikke kunne tændes før kl. 06. Fordelen var, at lyset ikke brændte hele natten, hvis man glemte at slukke, når man forlod vaskeriet om aftenen. Uret, der styrer denne automatik, er blevet defekt. Vi har i den forbindelse drøftet, om vi skulle opsætte sensorer, som ville gøre, at lyset slukkede efter nogle minutter, når der ingen bevægelse var i vaskeriet. En sådan installation vil koste mindst 4000 kr. Vi skønner, at der vil gå mange år, før en sådan investering er tjent ind. Derfor har vi i stedet for opsat et par sedler, der opfordrer til at huske at slukke lyset, når man forlader vaskeriet. Det har haft en rigtig god effekt. Siden da er det sjældent, at lyset brænder hele natten. Vasketurstavlen er gammel og vil ikke kunne repareres næste gang den går i stykker. Da det er meget få, der bruger tavlen foreslår vi, at den tages ned ved næste reparation. En ny vil koste omkring kr. Skure i haverne På sidste afdelingsmøde var der usikkerhed om, hvorvidt vi beboere kan pålægges at male skurene. ALBOA har nu undersøgt sagen. Hvis det er vedtaget på et afdelingsmøde, at beboerne selv skal vedligeholde skurene med maling, er dette juridisk bindende. Det har vi gjort her i afdelingen. Det betyder bl.a., at man ved fraflytning kan blive pålagt udgiften til udbedring efter manglende vedligeholdelse med maling. De fritliggende skure, der fik nyt træværk sidste år og ikke blev malet sidste år, er blevet malet i år. Der er afsat penge i 2014 til renovering af skurene inde ved husene. Gennemgangen af disse skure er aftalt til at starte her i efteråret. Byggeteknisk rapport På sidste afdelingsmøde blev der bevilget penge til at få udarbejdet en byggeteknisk rapport, med det formål at få vurderet, om der er grundlag for at søge Landsbyggefonden om støtte til en større renovering af afdelingen. Ingeniørfirmaet, som har udarbejdet rapporten, har været rundt i de forskellige typer lejligheder, vi har i afdelingen for at vurdere byggeriets tilstand. Første udkast til en rapport fik vi i maj måned. På et møde med firmaet blev det besluttet, at der skulle foretages yderligere undersøgelser omkring tagkonstruktionen. 3

4 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2012/13 I august blev rapporten færdiggjort og sendt til Århus Kommune og Landsbyggefonden, da man skønner, at der er grundlag for at søge støtte. Rapporten konkluderer omkring byggeriets tilstand: mange revner i vægge mange revnede fliser i badeværelset revnede klinkegulve skader på ikke-skiftede vinduer og dørebør skiftes termofotografering viser kuldebroer ved tagfod og loftslem, bør udbedres dårlige fuger i en del murværk, bør udskiftes i de områder elastiske fuger i murværk er i dårlig stand og bør skiftes murbindere ruster. Nye rustfri bindere bør monteres overalt for dårlig ventilation i badeværelserne giver dårlig indeklima Hovedårsagen til de revnede vægge og fliser skyldes manglende stivhed i tagkonstruktionen og mangelfulde statiske forbindelser mellem tag og bærende vægge. Disse forhold skal udbedres og derefter kan badeværelserne renoveres. Det samlede budget beløber sig til ca. 44,2 mio. kr. Heraf udgør de støttede dele ca. 30,8 mio. kr. Resten er alm. vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder. Ny hjemmeside i ALBOA ALBOA har fået ny hjemmeside Man kan bl.a. klikke ind på alle afdelinger i boligforeningen og læse lidt om disse. Vi har valgt at lægge referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne ind på ALBOA`s hjemmeside, men vil fortsat lave et sammendrag i Egebladet. I kan finde referaterne under afd. 42 og under download materiale. Ny hjemmeside for Egelundsparken Vores hjemmeside er under flytning. Det gamle websted bliver lukket ned, og Doris har opbygget en ny opdateret hjemmeside. Gå ind og tag et kig på siden. Tak til Doris for det fine arbejde. Tv-signaler Som omtalt på sidste afdelingsmøde er der lavet en fællesaftale med teleleverandørerne for alle afdelinger i boligforeningen, for vores vedkommende med YouSee. Den trådte i kraft i januar i år og betød lidt lavere priser på tvpakkerne. Der var lidt forvirring i starten, fordi alle de første måneder kunne se fuldpakken gratis. Derefter skulle man så vælge de pakker man ønskede fremover, hvis man ønskede andet end grundpakken. Informationen fra YouSee omkring dette var meget mangelfuld. Fra 1. juli i år kan man vælge ekstrakanaler enkeltvis, tidligere har man skullet vælge mindst 3. Et muligt tidsforløb kunne være: 2014:Landsbyggefonden kommer på besøg og aftaler næste skridt i sagen 2015:Planlægning og evt. yderligere undersøgelser 2016: Endelig godkendelse og beboerbeslutning 2017: Igangsætning af renoveringen 4

5 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2012/13 Det grønne udvalg Helga og Birgitte har udgjort det grønne udvalg. De har ryddet op foran fælleshuset og sat forskellige blomster og planter i bedene. Derudover er der blevet plantet i kummerne rundt om i afdelingen. Nogle af de beboere, der bor ud for kummerne har hjulpet med vanding i tørre perioder. Tak til udvalget og vanderne. Det er dejligt, der ser lidt pænt ud i bebyggelsen. Udvalget arbejder i øjeblikket med et forslag til en hyggekrog på Grønningen. Samarbejde med Byagerparken Vi har langt om længe fået gang i et samarbejde med Byagerparken. Vi har holdt et par møder med afdelingsbestyrelsen. Det er i første omgang området ved affaldscontainerne og haveaffaldspladsen vi har drøftet. Vi har været på besøg i nogle afdelinger, hvor sortering af storskraldet fungerer lidt bedre end hos os og for at få nogle gode ideer. Vi skal herefter se, om vi kan blive enige om et forslag til, hvordan vores affaldsplads kunne komme til at se ud og fungere. Dernæst skal vi have forslaget godkendt af kommune og vognmand, der kører med affaldet. Egebladet Fritidsforeningen Fritidsforeningen har igen i det forløbne år stået for en række arrangementer i afdelingen. Det drejer sig om juletræsfest, tøndeslagning til fastelavn, Sankt. Hansbål, sommerfest og udflugt til Djurs Sommerland. Til de fleste af disse arrangementer har afdelingen givet et tilskud. Derudover har foreningen stået for forskellige andre arrangementer i årets løb. Fritidsforeningens bestyrelse og aktive gør en utrolig stor indsats for at skabe liv og aktivitet i bebyggelsen. En stor tak til alle, som deltager i dette arbejde. Også en tak til de personer, der har deltaget i de forskellige udvalg og haveforeningen Spirens bestyrelse. Og tak til Dan, som sørger for, at flaget hejses på mærkedage. Afrunding Afslutningsvis vil vi sige tak til vores rengøringsdame, viceværterne, vores inspektør og administrationen i ALBOA for samarbejdet i det forgangne år. Leif Sørensen Egebladet har i det seneste år udgivet en række numre. Det er af stor betydning, at vi har et beboerblad i afdelingen. Derfor en stor tak til redaktionen for det arbejde, der lægges i at lave og udsende bladet. Vi vil opfordre alle til at komme med indlæg til bladet. PS. Tag beretningen med til afdelingsmødet 26. september 5

6 Viceværtens side Børnehaven Himmelblå har uopfordret stillet en hjertestarter til rådighed i deres åbningstid, hvis der skulle blive brug for det. Flot gestus. Et par remindere: Alle hække både indvendig og udvendig skal klippes mindst 1 gang om året inden 1. august. Hækkene må ikke være højere end 1,80 m. Husk lige det sidste også!! PARKERING MÅ (stadig) KUN FINDE STED PÅ DE ETABLEREDE PARKERINGSPLADSER (!!!) Erhvervskøretøjer må max parkere 2 timer på p-pladserne inde i bebyggelsen. Uddrag fra ordensreglerne vedr. parkering Viceværten PARKERINGSANARKI på skrå så bag-/forende stikker ud på vejen store kassebiler inde i området på hjørner ud for en carport foran portgennemgang på græsset ud for gul markering Det er utroligt generende. Viceværterne har ofte svært ved at komme rundt pga. parkerede biler, andre køretøjer (ambulance, skraldebil, flyttevogn o.l.) kan ikke komme forbi, og der kan opstå farlige situationer, da der mange steder er børn, som leger omkring bilerne. Flere og flere får bil, flere husstande har mere end en bil. Flere biler er store og fylder meget. Det kræver altså, at man tager hensyn. Nogle har en carport eller garage uden at bruge den til formålet (det har man iflg. reglerne heller ikke pligt til!). Man vil helst parkere så tæt på egen dør som muligt. Tænk, hvis man fik for meget motion... Det er der kun os selv, der kan gøre noget ved. Gentagne klager og påbud fra ALBOA har ingen effekt. Brug de store p-pladser og gå de få hundrede meter hjem. Der er næsten altid plads. -/hv 6

7 SOMMERFEST 2013 Lørdag d. 18. august holdt vi vores årlige sommerfest. Der var brunch i fælleshuset kl og vi var godt 30 voksne og børn. Ud over kaffe og morgenbrød fik vi i år også scrambled eggs med pølser samt dessertpandekager med akaciehonning. Det faldt vist i god jord. Kl. 13 åbnede kaffe/kagesalget samt programmet for børn. Der var flødebollekast, roulette samt ponykørsel. Kaffe/kagesalget gik rigtig godt. Især Gurlis marengskage var et hit, så fik du/i ikke smagt den, er der forhåbentlig en chance næste år. Der kom også gang i loppemarkedet og heldigvis var vejret med os. Der var mange børn, der fik solgt ud af deres gemmer samt bedsteforældre, der fik suppleret op til børnebørnene. En god ide, da der var rigtig mange gode ting. Vi andre fik også handlet lidt, da der også var ting og sager til voksne. Alt i alt byttede mange ting hænder. Birgitte 7

8 Sommerbrunch og loppemarked 2013 Foto: Jeannette Kühl, 122 B og Doris Jepsen, 104 M 8

9 Sommerbrunch og loppemarked 2013 EGEBLADET Sidder Erik og Dan mon og nyder Gurlis marengskage? 9

10 Nyt toilet? - her er nogle kreative løsninger... Fotos lånt fra nettet Et udpluk af kandidater til årets VVS-pris... Måske til en orangutang (med lange arme) Til dem uden underben Mest for mænd Til skævpissere... 10

11 BEBOERDEMOKRATI eller ORDENSREGLER? Ja tak både og. Jeg møder ofte folk på min tur rundt i Egelundsparken og omegn, og snakken falder ofte på småbrok over ting, der ikke fungerer. Folk overholder ikke reglerne - især om parkering og rod omkring affald ved containeren. Og ofte er det noget, som man også har snakket med andre om. Det er fint, at man er enige om det. Problemet er bare, at det kun bliver til snak i krogene, og det er sjældent det har nogen effekt. Fritidsforeningens kalender for resten af året: 15/9: Skovtur med medbragt madkurv 27/10: Bowling i Odder Så er der nogen, der tager sig sammen og klager til afdelingsbestyrelsen, som sender klagen videre til ALBOA, som tager affære, da hverken afdelingsbestyrelsen eller viceværten kan/skal fungere som politi og håndhæve reglerne. Det er naturligvis nødvendigt i grelle tilfælde, at grove brud på ordensreglerne bliver påtalt af boligforeningen, men i det daglige er det en lidt kedelig måde at styre en boligafdeling på. 29/11: Julebanko 30/11: Pyntning af juletræ Ordensreglerne er der jo af hensyn til os beboere. Det er ikke for at behage ALBOA, at vi har dem, eller for at give dem noget at lave. Tænk hvis vi kunne få skabt en stemning blandt beboerne om, at vi selvfølgelig overholder de regler, som gælder os alle sammen!! Så vi ikke generer hinanden med uhensigtsmæssig adfærd. Det er det optimale udbytte af beboerdemokrati. Man kan ikke nøjes med at kræve sin ret, man skal også gøre sin pligt. 1/12: Juletræsfest 31/12: Nytårskomsammen Derfor: Brug Egebladet til at give din mening til kende, så alle de andre beboere også kan se, hvordan stemningen er, hvad det er som optager naboerne og ikke kun dem, som man lige møder på sin vej og hurtigt kan blive enige om, at det er også for dårligt... -/hv 11

12 Mere om parkering Trafik og parkering i Egelundsparken Egelundsparken er et 40 område, hvilket betyder, at der er regler for, hvor hurtigt man må køre, og hvordan man må parkere. Der er legende børn, så man må køre max 15 i området altså man skal tage udstrakt hensyn. Det gælder faktisk også parkering. Som alle ved, må man kun parkere på de dertil indrettede parkeringspladser. Parkeringspladserne er lagt, hvor de ligger, fordi det skal være muligt for større køretøjer såsom brandbiler og store ambulancer at komme rundt. Der er ikke så megen plads på de interne gader, og derfor er der anlagt brede pladser, så to biler kan komme forbi hinanden. Her må der selvfølgelig ikke parkeres. Ifølge parkeringsreglerne må erhvervskøretøjer altså firmabiler kun holde inde i bebyggelsen i 2 timer. Det er egentlig ikke ret mange regler. Altså Du må køre max 15 Du skal holde øje med legende børn Du må kun parkere på de dertil indrettede pladser Du må parkere med dit erhvervskøretøj i max 2 timer. Alligevel er der beboere, der parkerer således at mindre biler næsten ikke kan passere og store biler, såsom brandbiler og store ambulancer, i hvert fald ikke kan komme forbi. Er det mon fordi de er ligeglade med, at naboens hus brænder ned, eller at naboen ikke kan få hjælp i nødstilfælde? Adspurgt var der en beboer, der sagde, at han var fløjtende ligeglad med, at han ikke måtte parkere, der hvor han holdt!! Hvordan kan man nå ind til disse hardcoreparkeringsbøller?? Hvorfor er det mon, at disse beboere parkerer, som det passer dem, når det rent faktisk kan koste liv. Eftersom vi bor i et 40 område, hører vi ind under færdselsloven. Kunne vi mon bede politiet om at patruljere og så udstikke bøder til de beboere, der ikke følger reglerne? Netop det faktum, at ambulancer og brandbiler ikke vil kunne rundt, synes jeg faktisk retfærdiggør parkeringsbøder. Doris K. Jepsen, 104 M Parkering nok engang Jeg kan undre mig over den måde, der bliver parkeret på her i bebyggelsen. Jeg kan ikke forstå, at man sætte bilen skråt ind på p- pladsen, så den holder med bagenden ud, hvor vi skal køre, det er næsten ikke til at komme forbi. Jeg kan heller ikke forstå, at der bliver parkeret, hvor viceværterne har malet gult det betyder, at der ikke må holdes der. Jeg tænker bare på, hvad der vil ske ved en evt. brand. Brandbilerne kan jo overhovedet ikke komme forbi, eller ambulancen for den sags skyld. Jeg er virkelig glad for, at jeg bor i starten af bebyggelsen, så jeg kan få hjælp, hvis uheldet er ude. Kate, 122 C 12

13 Lidt af hvert fra beboerne 4 brugte vinterdæk med fælge brugt til Fiat Punto - billigt til salg. Doris, 140M Syopgaver udføres Jeg kan det meste til husbehov lægge bukser, nederdele, bluser og jakker op (ikke dynejakker). Sy lynlåse i, reparere, lappe, lægge gardiner op og meget mere. Desuden laver jeg alt i læderremme, livremme i forskellige bredder, bæreremme og hanke til tasker, hunderemme og liner. Alt i kernelæder og i god kvalitet. Kig ind eller ring og hør. Jeg er så heldig, at jeg fra mit køkkenvindue kan se ud på de flotte bede, som Helga har lavet ved Fælleshuset. Tak for det store arbejde Helga har haft med at plante de nye planter. Jeg håber mange lige nyder synet, når de går forbi. Kate, 122 C Kommentar: Retfærdigvis skal det nævnes, at Birgitte også har været med i arbejdet med at rense og plante bedene til og ikke mindst vande. Kirsten, 110 F Tlf Meditationsgruppe søges Jeg søger 4-5 andre mennesker, som har lyst til at meditere sammen en gang om ugen eller hver 14. dag. Helst mennesker som har nogen erfaring med at meditere. Vi kan gerne mødes hos mig i Byagerparken. Kontakt Bodil, tlf Parkering lige en til Det er godt nok noget irriterende med alle de vare-/erhvervsbiler, der parkerer inde i Egelundsparken. Er parkeringspladserne ikke kun til personbiler? Der er jo mangel nok på p- pladser i forvejen. En beboer i Egelundsparken (navnet er kendt af redaktionen) 13

14 Nyt fra YouSee Af Doris K. Jepsen, 104 M Om tv-signaler YouSee fik i foråret et nyt område, der hedder Godt Signal. Her kan man finde råd om støjproblemer, hjemmeinstallationer og en vejledning til, hvordan man sikrer sig det bedst mulige Tv-signal. En af de ting, der kan give støj på linjen er det nye mobilnet, LTE-800 eller 4G-net, der sender på frekvenser fra 701 til 862 MHz. Problemet ligger i, at det nye mobilnet benytter de samme radiofrekvenser, som YouSee bruger til tv-kanaler som bl.a. Eurosport, Disney Channel og TV3-Puls. Hvis husstandens antenneinstallation ikke er korrekt udført, eller man bruger dårlige kabler, kan der opstå signalforstyrrelser i form af sne eller striber på traditionelle billedrørs-tv. På fladskærme viser det sig som pixeleringer, frysninger af billedet eller kortvarigt sort skærm. Om musik Nu kan man ikke blot høre musik på PC eller Mac, men også på smartphones og tablets, idet man kan hente en app til den nye tjeneste YouSee Musik. Den nye tjeneste følger automatisk med i YouSee bredbånd, men nu kan man altså nyde musikken på både PC, smartphone og tablet. Derudover kan musikken nu gemmes på diverse enheder, så man kan tage den med på rejse. YouSee opfordrer alle til at tjekke antenneinstallationerne og anbefaler, at vi bruger dobbeltskærmede antennekabler, der er YouSee Ready godkendt. Disse forhandles i byggemarkeder og radio-tv forretninger. Problemet forventes mere udbredt, efterhånden som 4Gnettet bliver mere udbredt. De kanaler, der kan blive ramt er: Analoge: TV3 Puls, Eurosport, Disney XD og Nickelodeon, MTV og Cartoon Network Digitale: Eurosport HD og Eurosport 2HD, Nickelodeon HD, Disney HD, TLC HD og TNT HD, MTV HD 14

15 Kontaktpersoner i Egelundsparken - afdeling 042 Vicevært: Husnummer Telefon Søren Koliander og Preben Jensen Kontortid mandag-fredag kl Torsdag også kl Rengøring af vaskeri og fælleshus: Helle Skøtt Afdelingsbestyrelsen: Leif Sørensen (formand Birgitte Hilmer Doris K. Jepsen Søren Thomsen Helga Voigt Suppleant til afdelingsbestyrelsen: Anne Pedersen 110 E 106 F 122 D 104 M 128 D 128 E 120 C Fritidsforeningen: Poul Knudsen (formand) Gurli Damsgaard (kasserer) Troels Mahler 106 Q 118 B 120 D Suppleanter til Fritidsforeningen: Dan Lampe Birgitte Hilmer Mie Jakobsen Egebladet: Jette Elmegaard Birgitte Hilmer Doris K. Jepsen Helga Voigt 126 Q 122 D 124 F 106 Q 122 D 104 M 128 E Fælleshavens venteliste: Rigmor Korsgaard Fællesspisning GÆK: Gurli Damsgaard Haveforeningen Spiren: Henning Jensen (formand) Lone W. Arildskov (kasserer/venteliste/ udlejning Flaghejsning: Dan Lampe Udlån af grillriste til fællesgrill på Grønningen: Dan eller Poul Knudsen 118 B 146 st.th 146 st.th. 104 D 15

16 Folkeskov i stedet for marker De fleste, som går tur, har nok set det skilt, som står ved stien med kort over den nye skov, der skal plantes omkring mosen og ud mod Byagervej. Projektchefen i Natur og Miljø ved kommunen har været så venlig at sende en foreløbig skitse over, hvordan skoven skal plantes til. Herunder kan I se, hvad vi kan vente os. På marken omkring de nye søer og nede i mosen vil der blive lysninger, så der kommer lys og plads omkring. Hele projektet skal godkendes i Byrådet senere på året, og planen er at plantningen går i gang til foråret Det bliver rigtig spændende at følge med i. -/hv Øverst den foreløbige skitse. Til højre skiltet med den overordnede plan, som står ude ved stien. 16

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

ODDEPOSTEN. December 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ

ODDEPOSTEN. December 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ ODDEPOSTEN December 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ 1 2 Indholdsfortegnelse Redaktionen... 4 Bestyrelsen... 4 Nyttige oplysninger... 4 Formanden har ordet... 5 Sæt kryds i kalenderen... 7 Margits klumme...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ ODDEPOSTEN september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ 1 Indholdsfortegnelse Redaktionen... 3 Bestyrelsen... 3 Nyttige oplysninger... 3 Formanden har ordet... 4 Margits klumme... 6 Referat af beboermøde...

Læs mere

Beboerinformation Juni 2011

Beboerinformation Juni 2011 Besøg også vores webside www.noeddehegnet.com Bestyrelsen har kontortid den første mandag I hver måned kl. 19:00 20:00. I Nøddehegnet nr. 62.. Dog ikke I juli og august. I tilfælde af ALVORLIGE problemer

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer Nyt fra Juni 2015 Nr. 15 BoligSyd God sommer I dette nummer Boligsyd Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.boligsyd.dk post@boligsyd.dk Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 4 2013 39. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende.

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende. 2008 ODDEPOSTEN December 2008 Nyttige oplysninger Varmemesteren Tlf.: 98 15 58 34 Kontortider: Man Man-Fre - 07.00-07.30 Man Man-Fre - 12.30-13.00 Boligkontoret Tlf.: 96 31 52 00 25 års Jubilæum Se den

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

Infomappe for Kristianslund

Infomappe for Kristianslund BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Farlig dille. Elefanter i Vejlby. Den store brand i vejlby. det var de Afdelingsmøder

Farlig dille. Elefanter i Vejlby. Den store brand i vejlby. det var de Afdelingsmøder Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Juli 2006-18. årgang - nr. 63 Farlig dille Går man en tur rundt i vores bydel og kigger ned i græsset, går der ikke lang tid før man får øje på små

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere