S er v i c ei n f o r Plejebolig m Midlertidig bolig a t io n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S er v i c ei n f o r Plejebolig m Midlertidig bolig a t io n"

Transkript

1 Serviceinformation Plejeboligbolig Midlertidig

2 Hvad er formålet med denne serviceinformation: Et af Lolland Kommunes fem overordnede kvalitetsmål er: At du som borger oplever, at indsatsen tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så din selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes. Serviceinformationen følger op på Lolland Kommunes Kvalitets- standard for Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om almene boliger 58a. Her er de overordnede principper og værdier, samt kvalitets- mål blandt andet beskrevet. Du kan også se informationen Praktiske oplysninger i forbindelse med flytning i ældrebolig eller plejebolig, der udleveres ved ansøgning til plejebolig. Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, svarende til den pågældende beboergruppes behov. (jf. Lov om almene boliger 5.13 stk.2). Hvor er der plejeboliger i Lolland Kommune? I Lolland Kommune er der plejeboliger i følgende byer: Nakskov: Skovcenteret (Hvedevænget og Havrevænget) Skolebakken Møllecenteret (visitationsstop nedlægges) Fredsholmparken (visitationsstop - nedlægges) Harpelunde Sandby Ældrecenter Horslunde Bøgelunden 2 Plejebolig

3 Horslunde Ældrecenter (visitationsstop - nedlægges) Dannemare Rønnebærparken Søllested Lykkesejecenteret Stokkemarke Stokkemarke Plejecenter Bandholm Svanehøjcenteret (visitationsstop nedlægges) Maribo Margretecenteret Holeby Bøgevænget Rødby Blomsterparken Kirsebærhaven Kriterier for tildeling af en plejebolig: 1. Ansøger skal have et fysisk og/eller psykisk pleje/omsorgsbehov som, efter den konkrete og individuelle vurdering, gør det uhensigtsmæssigt at ansøgeren bliver boende i nuværende bolig og skal, som minimum have et betydeligt behov for personlig og/eller praktisk hjælp i dag- og aftentimerne. Det vil sige målgruppen er borgere, som ikke kan klare sig i en selvstændig bolig og i betydelig grad har behov for pleje, omsorg, tryghed og struktur gennem døgnets vågne timer, som minimum dagog aften, grundet: Plejebolig 3

4 4 Plejebolig Borgeren har betydelige fysiske plejebehov Borgeren er præget af betydelig mental funktionsnedsættelse (angst, nervøsitet, hukommelsesproblemer osv.) Borgeren i kombination har betydelig fysisk og betydelig psykisk funktionsnedsættelse Ved tildeling af en plejebolig skal en af de ovenstående grunde være opfyldt, og der visiteres ikke til mere indgribende foranstaltning end nødvendigt. 2. Som enkeltstående årsag til ansøgning, berettiger uhensigtsmæssig indretning af nuværende bolig ikke til plejebolig. Hvordan Visiteres du til en plejebolig? Det er Visitation Social & Arbejdsmarked i Lolland Kommune, der visiterer til plejeboliger. Visitationen Social & Arbejdsmarked Jernbanegade Maribo Telefon: Alle hverdage mellem kl til Visitator kan træffes direkte mellem kl Hvis du søger en plejebolig: Hvis du søger en plejebolig geografisk bredt i Lolland Kommune, skal Lolland Kommune tilbyde dig en bolig indenfor 2 måneder. Hvis du søger en bestemt plejeboligbebyggelse i kommunen, og der er venteliste, må du acceptere at blive i din nuværende bolig, indtil der bliver plads i dit prioriterede område. De samme regler gælder, hvis du søger en plejebolig

5 udenfor Lolland Kommune. Aktiv Hverdag og Plejefilosofien i plejeboliger I Ældre & Sundhed, Lolland Kommune, arbejder alle medarbejdere efter en plejefilosofi knyttet tæt til rehabilitering og ud fra konceptet Aktiv Hverdag. Målet er, at du, og alle borgere i plejeboliger, oplever, at der skabes rum og mulighed for et hverdagsliv, der understøtter dine normer, ønsker og behov, samt at vi bedst muligt styrker din identitetsfølelse. I en plejebolig støttes du til at opnå størst mulig uafhængighed af andre og til at fastholde størst mulig selvog medbestemmelse om dit eget hverdagsliv. Vi forsøger bevidst at fremme og styrke din personlige status med opmærksomheden rettet mod samspillet af faktorer, der fremmer dit velbefindende og de faktorer, der skal undgås, fordi de hæmmer dit velbefindende. Din livshistorie er betydningsfuld i plejeboligen For at have de bedste forudsætninger for at give dig en indholdsrig og meningsfuld hverdag, er det meget værdifuldt for sundhedsmedarbejderne, at have kendskab til din livshistorie. Ældre & Sundhed har en inspirationsguide, som kan benyttes hvis du ønsker at skrive din livshistorie. Det optimale er, at du og din familie skriver din livshistorie sammen gerne før, men ellers når, du flytter i plejebolig. Livshistorien vil være udgangspunktet i forhold til at planlægge hverdagen sammen med dig og dine pårørende. Livshistorien opbevares i dit hjem, og du kan løbende tilføje flere oplysninger. Plejebolig 5

6 Find inspirationsguiden til Livshistorie her: og pjecer. Flytning til plejebolig Mange spørgsmål trænger sig på ved en flytning. Sådan er det også hvis du ønsker at flytte til en plejebolig. Det er at betragte som at flytte til en hvilken som helst anden bolig. Eksempelvis gør du måske overvejelser vedrørende dine møbler. Hvis du skal til en plejebolig, så medbringer du dine egne møbler, tøj, sengetøj og ting til personlig hygiejne. Du kan også have mange andre praktiske spørgsmål. Nogle svar finder du i denne serviceinformation - andre svar kan du få hos medarbejdere og Teamleder ved de plejeboliger, hvor du skal flytte hen. Svar på praktiske spørgsmål vedr. plejebolig Når du har fået bevilget en plejebolig, får du tilsendt denne serviceinformation Plejebolig sammen med din bevilling. Har du praktiske spørgsmål, som denne folder ikke giver svar på, så kan du og/eller dine pårørende kontakte teamlederen ved det enkelte plejecenter oftest er det lettest pr. telefon. Ved første kontakt aftales der ofte dato og tidspunkt for din indflytning. Indflytningssamtale ved Teamleder Senest ved indflytningen aftaler du og teamlederen for din plejebolig tidspunktet for din indflytningssamtale. Ved samtalen deltager du, evt. dine pårørende, din 6 Plejebolig

7 tilknyttede kontaktperson, sundhedsmedarbejder fra Personlig & Praktisk hjælp og Teamlederen for din plejebolig. Her drøfter I dine ønsker og behov, din livshistorie, gensidige forventninger til blandt andet de visiterede ydelser ved personlig & praktisk hjælp. I vil også drøfte nabofællesskaber og øvrige sociale forhold samt andet af praktisk karakter. Etableringsbesøg ved Sygeplejerske Indenfor 2 uger aflægger din kontaktsygeplejerske dig et besøg. Sygeplejersken vurderer og dokumenterer dit behov for sygepleje og behandling herunder opfølgning på dine eventuelle lægeordinationer og aftalte lægebesøg/-kontroller. Har du yderligere spørgsmål til sygepleje i plejbolig, bedes du se serviceinformation: Sygepleje Visiteret træning Vi lægger vægt på, at du aktivt inddragelses i de daglige gøremål, alt efter dit overskud og din formåen. Dette gør vi for at sikre dig et aktivt hverdagsliv og så du forbliver så selvhjulpen som muligt. Frivillige/Frivillighedskoordinator I alle plejeboligområder kan du finde em aktivitetskalender. Har du behov for visiteret træning kontaktes Visitationen, Social & Arbejdsmarked for anmodning herom. Ferie/Byture For at sikre dig og for at kunne planlægge plejen, er det vigtigt, at sundhedsmedarbejdere i plejeboligenheden informeres, når/hvis du tager i byen, på besøg eller på ferie. Plejebolig 7

8 Ernæring Du tilbydes en gang hver måned vejning og ernæringsscreening med efterfølgende kostvejledning ved sygeplejersken. Flyttemeddelelse Det er dit / dine pårørendes ansvar at der foretages de nødvendige flyttemeddelelser. Folkeregistret Flytteanmeldelse fremsendes af Borgerservice i forbindelse med aftale om indflytning i plejebolig. Flytteanmeldelsen udfyldes og returneres til Lolland Kommune, Folkeregistret, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. Adresseændring du / dine pårørende skal ændre abonnementer på aviser, blade mv. Egen telefon Din telefon kan flyttes med i plejebolig, og flytning aftales med og anmeldes til dit telefonselskab. Der er ikke fælles telefon eller mulighed for at benytte Ældre & Sundheds telefon i plejeboligområdet. Fodpleje Du kan bibeholde dine aftaler med din egen fodterapeut. Vi anbefaler, at du bruger en mobil leverandør af fodpleje. Du eller dine pårørende bestiller og afregner selv for behandlingen ved fodpleje. Forplejning Måltider Du kan indtage dine måltider i din egen lejlighed eller sammen med naboer i spisestue/fællesområder. Fælleskøkkenet forestår produktion og levering af mad til plejeboligenheder. Når du bor i en plejebolig modtager du en fuldpakke. 8 Plejebolig

9 Denne indeholder: Morgenmad, Frokost, mellemmåltider og aftensmad. Har du særlige ernæringsmæssige behov tilpasses dette løbende i samarbejde med plejepersonalet. Forsikring Det tilrådes at du eller dine pårørende tager kontakt til dit forsikringsselskab for at få tilpasset dine forsikringer din nye situation ved indflytning i plejebolig fx skal indboforsikring og ansvarsforsikring ofte tilpasses. Frisør Ved indflytning i plejebolig kan du bibeholde dine aftaler med din egen/tidligere frisør. Du har også mulighed for at aftale tid ved en mobilfrisør. Du og dine pårørende bestiller og afregner selv frisøren. Fælleskasser Der er oprettet fælleskasser i hver enkelt plejeboligenhed. Formålet er at kunne afholde fællesudgifter til borgernes dag- lige fornødenheder, fx rengøringsmidler og papirhåndklæder, samt udgifter til fælles forbrug, som ikke indgår i din betaling for kost og husleje. Det kan eksempelvis være til lys, blomster, pynt, fælles aviser og udflugter. Du betaler månedligt den godkendte takst til fælleskassen. Dette sker via et træk i din pension, som administreres af Udbetaling Danmark på baggrund af en underskrevet fuldmagt. Husdyr eller kæledyr Som udgangspunkt har du ikke mulighed for at medbringe dyr til din plejebolig. Husmøder i din plejeboligenhed 2 gange årligt afholdes der møde for borgere og Plejebolig 9

10 pårørende i de enkelte plejeboligbebyggelser. Hjælpemidler i plejeboligen Når du flytter ind i din plejebolig, kan du medtage de hjælpemidler, du allerede er bevilget. Bevilling af plejeseng foregår via Visitationen og ud fra dit individuelle behov. En plejeseng er ikke standard i lejligheden. Flytning af hjælpemidler Ved indflytning i plejebolig sørger du eller dine pårørende selv for flytning af hjælpemidler (rollator, kørestol, bækkenstol m.m.) samt andet bohave. Hvis teamet er orienteret om flyttedato med minimum 1 uges varsel før flytning sørger Visitationen for Hjælpemidler for flytning af plejesenge inden for kommunens grænser. Flytning kan foretages mandage til fredage i tidsrummet kl Hvis du har behov for og er visiteret til nødkald oprettes dette forskelligt, alt efter om plejecentret har internt eller eksternt nødkaldsanlæg. Bevilliget nødkald kan tilsluttes 5 hverdage efter tilslutning af telefonlinje. Ved eksternt nødkald skal borger selv oprette og betale for telefonlinje. Ved Internt nødkald kræver det ikke telefonlinje, og denne åbnes hurtigst muligt efter indflytning. Bevilliget teleslynge flyttes af montør hurtigst muligt. For flytning, kontakt venligst Visitation Hjælpemidler på telefon nr mellem kl I forhold til reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler henvises til serviceinformation: Hvem skal nu betale? Indkøb Når du flytter i plejebolig skal det aftales, hvem der 10 Plejebolig

11 forestår dine indkøb. Er det dig, dine pårørende eller er der behov for en visitation? Indretning af din plejebolig Din plejebolig indrettes med dine egne møbler og interiør under hensyntagen til, at boligen samtidig er sundhedsmedarbejdernes arbejdsplads. Teamleder og kontaktperson udfører en arbejdspladsvurdering (APV) i din plejebolig, således at medarbejderne kan benytte dine hjælpemidler korrekt. Når du og dine pårørende indretter din lejlighed, er det også vigtigt, at indretningen sikrer, at du kan færdes i lejligheden. Kontaktperson Når du flytter i plejebolig får du en fast kontaktperson tilknyttet indenfor fx personlig & praktisk hjælp, træning og sygepleje. Kørsel og ledsagelse Bestilling af kørsel til læge og speciallæge sker i samarbejde med dine pårørende og/eller sundhedsmedarbejdere. Ved behov og ønske om følgeskab til læge, speciallæge, am- bulant sygehusbehandling m.v. aftales dette med dine pårørende eller andet netværk. Hvor der er et særligt behov, og når alle andre muligheder for ledsagelse er udtømt, kan sundhedsmedarbejdere efter visitation ledsage dig. Læge Du bibeholder så vidt muligt (afhænger af afstand) din egen læge. Du har mulighed for at skifte læge i forbindelse med flytning. Du kan fortsat selv kontakte din læge - evt. sammen med Plejebolig 11

12 pårørende eller sundhedsmedarbejder. Indlevering af prøver (urin, afføring m.v.) til læge, er fortsat dit ansvar evt. via pårørende/netværk eller taxa. Ved indflytning aftales det, hvem du ønsker der varetager dine helbredsmæssige interesser. Låsning af døre Nøglen til din bolig skal udleveres til placering i nøgleboks, hvis Sundhedsmedarbejdere skal have adgang til din bolig. Du får udleveret en kvittering ved aflevering af nøgle. I plejeboligenheden låses yderdøre i aften- og nattetimer. Der kan gives adgang via porttelefon. Enkelte steder udleveres der nøgler. Medicin Din medicin opbevares i din egen bolig. Det kan blive aktuelt og nødvendigt, at du anskaffer en boks med lås til opbevaring af medicin. Det aftales ved indflytningen, hvordan din bestilte medicin bringes til din plejebolig, samt hvordan betaling for medicinen skal foregå (fx via PBS). Medicin kan afhentes på apotek af dine pårørende / dit netværk, leveres med bud eller sendes pr. post. Personlig & Praktisk hjælp Når du bor i en plejebolig vil du normalt modtage personlig og praktisk hjælp. Denne hjælp er visiteret af Visitationen, Social & Arbejdsmarked. Du kan se nærmere i serviceinformationen: Personlig & Praktisk hjælp. 12 Plejebolig

13 Post Alle plejeboliger har selvstændig adresse og egen postkasse. Når du flytter i plejebolig aftales det med dig og dine pårørende, hvem der sikrer, at din postkasse tømmes, og at din post bliver læst. Pårørende Ved indflytning i plejebolig aftales det med sundhedsmedarbejderne, hvem de skal henvende sig til som din primære kontaktperson blandt dine pårørende. Vi ser gerne, at dine pårørende / dit netværk deltager aktivt i din dagligdags gøremål og aktiviteter. Radio/fjernsyn Du afholder selv din udgift til licens for brug af egen radio/ fjernsyn. Der forefindes fjernsyn i de fleste fælles opholdslokaler i plejeboligenheden. Plejeboligområdets vicevært vil fx ved indflytningen - kunne orientere og vejlede dig og dine pårørende i mulighederne for tilslutning til antenne/fællesantenne. Samtykke For at vi kan overholde din retsstilling i plejeboligen indhenter sundhedsmedarbejderne dit samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. det er oftest et mundligt samtykke. Tandlæge Når du flytter i plejebolig kan du fortsat uændret besøge din egen tandlæge. Ved behov for omsorgstandpleje ansøger du herom ved Visitationen, Social & Arbejdsmarked. Du kan se yderligere i serviceinformationen: Omsorgstandpleje Plejebolig 13

14 Tandbehandling kan arrangeres til at foregå i din egen plejebolig. Tilsyn Embedslægeinstitutionen foretager hvert år et uanmeldt tilsyn i alle plejeboligenheder. Der foretages også et kommunalt tilsyn med plejeboliger hver år. Brandtilsyn foretages en gang årligt. Fødevareregionen foretager tillige uanmeldte tilsyn. Tøjvask Dit tøj vaskes individuelt i hvert plejeboligområde. Priser for tøjvask oplyses af Teamleder eller din kontaktperson. Du kan også se yderligere oplysninger i serviceinformationen: Personlig og Praktisk hjælp Vicevært Der er til hvert plejeboligområde tilknyttet en vicevært, som du kan kontakte i dagtimerne på hverdage ved tekniske eller praktiske problemstillinger. Økonomi Du bibeholder din egen private økonomi ved indflytning i plejebolig. Ansvaret og varetagelsen heraf ligger som hovedregel hos dig, evt. sammen med dine pårørende. Ved indflytning aftaler du med dine pårørende og din kontaktperson, hvordan du ønsker at administrere din daglige personlige økonomi. Sundhedspersonalet kan ikke varetage din daglige økonomi. Udgifter/regninger (også medicinregninger) skal betales via PBS. Det anbefales, at du kun har en lille kontantbeholdning. Betaling af evt. udgifter i forbindelse med forplejning og fælleskasser foretages af Udbetaling Danmark via 14 Plejebolig

15 pensionstræk efter underskreven fuldmagt. I forhold til din forplejning i plejeboligen, er der et lovbestemt prisloft på din egenbetaling. Det anbefales, at du anskaffer en pengekasse, nogle steder forefindes der en værdiboks. De anførte Kvalitetsstandarder, Serviceinformationer og Borgerinformationer kan findes her: Borger Social - Sundhed - Ældre Vejledninger og pjecer (eller Kvalitetsstandarder) Noter: Plejebolig 15

16 Lolland Kommune Ældre & Sundhed Jernbanegade Maribo Visitationen, Social og arbejdsmarked Jernbanegade Maribo Revideret Maj 2015

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Lokalcenter Bøgeskovhus Du skal bo

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre

Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre Lille Birkholm Center Lærkegård Center Herlevgaard Center Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre... 3 De fælles værdier for de tre plejecentre... 3 Plejestrategi...

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Information Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Jeg gør en forskel Birgitte, Frivillig i Åben Aktivitets- og Træningscenter Hvorfor være frivillig Som frivillig gør du hverdagen

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Velkommen til Kastaniely Plejecenter

Velkommen til Kastaniely Plejecenter Velkommen til Kastaniely Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Kastaniely Plejecenter Du skal bo på:

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret november 2014 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed,

Læs mere

Du bydes hermed velkommen til Plejecenterafdelingen på Engholm Centret

Du bydes hermed velkommen til Plejecenterafdelingen på Engholm Centret Du bydes hermed velkommen til Plejecenterafdelingen på Engholm Centret Engholm Centret består af: Allerød kommunes hjemmepleje og genoptræning Aktivitetscenter for hjemmeboende borgere 11 midlertidige

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Beboerblad... 3 Bruger- og pårørenderåd... 4 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Velkommen til Tåsinge Plejecenter

Velkommen til Tåsinge Plejecenter Velkommen til Tåsinge Plejecenter Det er vores ønske at nye beboere og pårørende får en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter. Kære beboer og pårørende Dette er en velkomstpjece til nye beboere, hvor

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne Januar 2015 Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne Indhold Indledning Ældrepolitiske mål og kvalitetsmål Hvem kan få

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget Boenhed Solsikken Område Bakkegården - Rosenvænget Velkommen til boenhed Solsikken. Solsikken er en boenhed med 11 lejligheder, der udlejes til borgere med en demens lidelse. Til lejlighederne hører en

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig 1 At bo på Egely: At få en ældrevenlig bolig på Egely svarer til, at du flytter i en lejlighed, hvor du bor tæt med dine naboer. Hvor tæt en kontakt du ønsker,

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdagen på Langagergård Plejecenter til både dig og dine pårørende. Du skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen.

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen. Praktiske informationer Vi har indrettet de praktiske informationer i alfabetisk rækkefølge i forhåbning om, at det giver et bedre overblik. Så i det følgende ser du informationer om Plejecenter Klarahus

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere