S er v i c ei n f o r Plejebolig m Midlertidig bolig a t io n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S er v i c ei n f o r Plejebolig m Midlertidig bolig a t io n"

Transkript

1 Serviceinformation Plejeboligbolig Midlertidig

2 Hvad er formålet med denne serviceinformation: Et af Lolland Kommunes fem overordnede kvalitetsmål er: At du som borger oplever, at indsatsen tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så din selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes. Serviceinformationen følger op på Lolland Kommunes Kvalitets- standard for Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om almene boliger 58a. Her er de overordnede principper og værdier, samt kvalitets- mål blandt andet beskrevet. Du kan også se informationen Praktiske oplysninger i forbindelse med flytning i ældrebolig eller plejebolig, der udleveres ved ansøgning til plejebolig. Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, svarende til den pågældende beboergruppes behov. (jf. Lov om almene boliger 5.13 stk.2). Hvor er der plejeboliger i Lolland Kommune? I Lolland Kommune er der plejeboliger i følgende byer: Nakskov: Skovcenteret (Hvedevænget og Havrevænget) Skolebakken Møllecenteret (visitationsstop nedlægges) Fredsholmparken (visitationsstop - nedlægges) Harpelunde Sandby Ældrecenter Horslunde Bøgelunden 2 Plejebolig

3 Horslunde Ældrecenter (visitationsstop - nedlægges) Dannemare Rønnebærparken Søllested Lykkesejecenteret Stokkemarke Stokkemarke Plejecenter Bandholm Svanehøjcenteret (visitationsstop nedlægges) Maribo Margretecenteret Holeby Bøgevænget Rødby Blomsterparken Kirsebærhaven Kriterier for tildeling af en plejebolig: 1. Ansøger skal have et fysisk og/eller psykisk pleje/omsorgsbehov som, efter den konkrete og individuelle vurdering, gør det uhensigtsmæssigt at ansøgeren bliver boende i nuværende bolig og skal, som minimum have et betydeligt behov for personlig og/eller praktisk hjælp i dag- og aftentimerne. Det vil sige målgruppen er borgere, som ikke kan klare sig i en selvstændig bolig og i betydelig grad har behov for pleje, omsorg, tryghed og struktur gennem døgnets vågne timer, som minimum dagog aften, grundet: Plejebolig 3

4 4 Plejebolig Borgeren har betydelige fysiske plejebehov Borgeren er præget af betydelig mental funktionsnedsættelse (angst, nervøsitet, hukommelsesproblemer osv.) Borgeren i kombination har betydelig fysisk og betydelig psykisk funktionsnedsættelse Ved tildeling af en plejebolig skal en af de ovenstående grunde være opfyldt, og der visiteres ikke til mere indgribende foranstaltning end nødvendigt. 2. Som enkeltstående årsag til ansøgning, berettiger uhensigtsmæssig indretning af nuværende bolig ikke til plejebolig. Hvordan Visiteres du til en plejebolig? Det er Visitation Social & Arbejdsmarked i Lolland Kommune, der visiterer til plejeboliger. Visitationen Social & Arbejdsmarked Jernbanegade Maribo Telefon: Alle hverdage mellem kl til Visitator kan træffes direkte mellem kl Hvis du søger en plejebolig: Hvis du søger en plejebolig geografisk bredt i Lolland Kommune, skal Lolland Kommune tilbyde dig en bolig indenfor 2 måneder. Hvis du søger en bestemt plejeboligbebyggelse i kommunen, og der er venteliste, må du acceptere at blive i din nuværende bolig, indtil der bliver plads i dit prioriterede område. De samme regler gælder, hvis du søger en plejebolig

5 udenfor Lolland Kommune. Aktiv Hverdag og Plejefilosofien i plejeboliger I Ældre & Sundhed, Lolland Kommune, arbejder alle medarbejdere efter en plejefilosofi knyttet tæt til rehabilitering og ud fra konceptet Aktiv Hverdag. Målet er, at du, og alle borgere i plejeboliger, oplever, at der skabes rum og mulighed for et hverdagsliv, der understøtter dine normer, ønsker og behov, samt at vi bedst muligt styrker din identitetsfølelse. I en plejebolig støttes du til at opnå størst mulig uafhængighed af andre og til at fastholde størst mulig selvog medbestemmelse om dit eget hverdagsliv. Vi forsøger bevidst at fremme og styrke din personlige status med opmærksomheden rettet mod samspillet af faktorer, der fremmer dit velbefindende og de faktorer, der skal undgås, fordi de hæmmer dit velbefindende. Din livshistorie er betydningsfuld i plejeboligen For at have de bedste forudsætninger for at give dig en indholdsrig og meningsfuld hverdag, er det meget værdifuldt for sundhedsmedarbejderne, at have kendskab til din livshistorie. Ældre & Sundhed har en inspirationsguide, som kan benyttes hvis du ønsker at skrive din livshistorie. Det optimale er, at du og din familie skriver din livshistorie sammen gerne før, men ellers når, du flytter i plejebolig. Livshistorien vil være udgangspunktet i forhold til at planlægge hverdagen sammen med dig og dine pårørende. Livshistorien opbevares i dit hjem, og du kan løbende tilføje flere oplysninger. Plejebolig 5

6 Find inspirationsguiden til Livshistorie her: og pjecer. Flytning til plejebolig Mange spørgsmål trænger sig på ved en flytning. Sådan er det også hvis du ønsker at flytte til en plejebolig. Det er at betragte som at flytte til en hvilken som helst anden bolig. Eksempelvis gør du måske overvejelser vedrørende dine møbler. Hvis du skal til en plejebolig, så medbringer du dine egne møbler, tøj, sengetøj og ting til personlig hygiejne. Du kan også have mange andre praktiske spørgsmål. Nogle svar finder du i denne serviceinformation - andre svar kan du få hos medarbejdere og Teamleder ved de plejeboliger, hvor du skal flytte hen. Svar på praktiske spørgsmål vedr. plejebolig Når du har fået bevilget en plejebolig, får du tilsendt denne serviceinformation Plejebolig sammen med din bevilling. Har du praktiske spørgsmål, som denne folder ikke giver svar på, så kan du og/eller dine pårørende kontakte teamlederen ved det enkelte plejecenter oftest er det lettest pr. telefon. Ved første kontakt aftales der ofte dato og tidspunkt for din indflytning. Indflytningssamtale ved Teamleder Senest ved indflytningen aftaler du og teamlederen for din plejebolig tidspunktet for din indflytningssamtale. Ved samtalen deltager du, evt. dine pårørende, din 6 Plejebolig

7 tilknyttede kontaktperson, sundhedsmedarbejder fra Personlig & Praktisk hjælp og Teamlederen for din plejebolig. Her drøfter I dine ønsker og behov, din livshistorie, gensidige forventninger til blandt andet de visiterede ydelser ved personlig & praktisk hjælp. I vil også drøfte nabofællesskaber og øvrige sociale forhold samt andet af praktisk karakter. Etableringsbesøg ved Sygeplejerske Indenfor 2 uger aflægger din kontaktsygeplejerske dig et besøg. Sygeplejersken vurderer og dokumenterer dit behov for sygepleje og behandling herunder opfølgning på dine eventuelle lægeordinationer og aftalte lægebesøg/-kontroller. Har du yderligere spørgsmål til sygepleje i plejbolig, bedes du se serviceinformation: Sygepleje Visiteret træning Vi lægger vægt på, at du aktivt inddragelses i de daglige gøremål, alt efter dit overskud og din formåen. Dette gør vi for at sikre dig et aktivt hverdagsliv og så du forbliver så selvhjulpen som muligt. Frivillige/Frivillighedskoordinator I alle plejeboligområder kan du finde em aktivitetskalender. Har du behov for visiteret træning kontaktes Visitationen, Social & Arbejdsmarked for anmodning herom. Ferie/Byture For at sikre dig og for at kunne planlægge plejen, er det vigtigt, at sundhedsmedarbejdere i plejeboligenheden informeres, når/hvis du tager i byen, på besøg eller på ferie. Plejebolig 7

8 Ernæring Du tilbydes en gang hver måned vejning og ernæringsscreening med efterfølgende kostvejledning ved sygeplejersken. Flyttemeddelelse Det er dit / dine pårørendes ansvar at der foretages de nødvendige flyttemeddelelser. Folkeregistret Flytteanmeldelse fremsendes af Borgerservice i forbindelse med aftale om indflytning i plejebolig. Flytteanmeldelsen udfyldes og returneres til Lolland Kommune, Folkeregistret, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. Adresseændring du / dine pårørende skal ændre abonnementer på aviser, blade mv. Egen telefon Din telefon kan flyttes med i plejebolig, og flytning aftales med og anmeldes til dit telefonselskab. Der er ikke fælles telefon eller mulighed for at benytte Ældre & Sundheds telefon i plejeboligområdet. Fodpleje Du kan bibeholde dine aftaler med din egen fodterapeut. Vi anbefaler, at du bruger en mobil leverandør af fodpleje. Du eller dine pårørende bestiller og afregner selv for behandlingen ved fodpleje. Forplejning Måltider Du kan indtage dine måltider i din egen lejlighed eller sammen med naboer i spisestue/fællesområder. Fælleskøkkenet forestår produktion og levering af mad til plejeboligenheder. Når du bor i en plejebolig modtager du en fuldpakke. 8 Plejebolig

9 Denne indeholder: Morgenmad, Frokost, mellemmåltider og aftensmad. Har du særlige ernæringsmæssige behov tilpasses dette løbende i samarbejde med plejepersonalet. Forsikring Det tilrådes at du eller dine pårørende tager kontakt til dit forsikringsselskab for at få tilpasset dine forsikringer din nye situation ved indflytning i plejebolig fx skal indboforsikring og ansvarsforsikring ofte tilpasses. Frisør Ved indflytning i plejebolig kan du bibeholde dine aftaler med din egen/tidligere frisør. Du har også mulighed for at aftale tid ved en mobilfrisør. Du og dine pårørende bestiller og afregner selv frisøren. Fælleskasser Der er oprettet fælleskasser i hver enkelt plejeboligenhed. Formålet er at kunne afholde fællesudgifter til borgernes dag- lige fornødenheder, fx rengøringsmidler og papirhåndklæder, samt udgifter til fælles forbrug, som ikke indgår i din betaling for kost og husleje. Det kan eksempelvis være til lys, blomster, pynt, fælles aviser og udflugter. Du betaler månedligt den godkendte takst til fælleskassen. Dette sker via et træk i din pension, som administreres af Udbetaling Danmark på baggrund af en underskrevet fuldmagt. Husdyr eller kæledyr Som udgangspunkt har du ikke mulighed for at medbringe dyr til din plejebolig. Husmøder i din plejeboligenhed 2 gange årligt afholdes der møde for borgere og Plejebolig 9

10 pårørende i de enkelte plejeboligbebyggelser. Hjælpemidler i plejeboligen Når du flytter ind i din plejebolig, kan du medtage de hjælpemidler, du allerede er bevilget. Bevilling af plejeseng foregår via Visitationen og ud fra dit individuelle behov. En plejeseng er ikke standard i lejligheden. Flytning af hjælpemidler Ved indflytning i plejebolig sørger du eller dine pårørende selv for flytning af hjælpemidler (rollator, kørestol, bækkenstol m.m.) samt andet bohave. Hvis teamet er orienteret om flyttedato med minimum 1 uges varsel før flytning sørger Visitationen for Hjælpemidler for flytning af plejesenge inden for kommunens grænser. Flytning kan foretages mandage til fredage i tidsrummet kl Hvis du har behov for og er visiteret til nødkald oprettes dette forskelligt, alt efter om plejecentret har internt eller eksternt nødkaldsanlæg. Bevilliget nødkald kan tilsluttes 5 hverdage efter tilslutning af telefonlinje. Ved eksternt nødkald skal borger selv oprette og betale for telefonlinje. Ved Internt nødkald kræver det ikke telefonlinje, og denne åbnes hurtigst muligt efter indflytning. Bevilliget teleslynge flyttes af montør hurtigst muligt. For flytning, kontakt venligst Visitation Hjælpemidler på telefon nr mellem kl I forhold til reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler henvises til serviceinformation: Hvem skal nu betale? Indkøb Når du flytter i plejebolig skal det aftales, hvem der 10 Plejebolig

11 forestår dine indkøb. Er det dig, dine pårørende eller er der behov for en visitation? Indretning af din plejebolig Din plejebolig indrettes med dine egne møbler og interiør under hensyntagen til, at boligen samtidig er sundhedsmedarbejdernes arbejdsplads. Teamleder og kontaktperson udfører en arbejdspladsvurdering (APV) i din plejebolig, således at medarbejderne kan benytte dine hjælpemidler korrekt. Når du og dine pårørende indretter din lejlighed, er det også vigtigt, at indretningen sikrer, at du kan færdes i lejligheden. Kontaktperson Når du flytter i plejebolig får du en fast kontaktperson tilknyttet indenfor fx personlig & praktisk hjælp, træning og sygepleje. Kørsel og ledsagelse Bestilling af kørsel til læge og speciallæge sker i samarbejde med dine pårørende og/eller sundhedsmedarbejdere. Ved behov og ønske om følgeskab til læge, speciallæge, am- bulant sygehusbehandling m.v. aftales dette med dine pårørende eller andet netværk. Hvor der er et særligt behov, og når alle andre muligheder for ledsagelse er udtømt, kan sundhedsmedarbejdere efter visitation ledsage dig. Læge Du bibeholder så vidt muligt (afhænger af afstand) din egen læge. Du har mulighed for at skifte læge i forbindelse med flytning. Du kan fortsat selv kontakte din læge - evt. sammen med Plejebolig 11

12 pårørende eller sundhedsmedarbejder. Indlevering af prøver (urin, afføring m.v.) til læge, er fortsat dit ansvar evt. via pårørende/netværk eller taxa. Ved indflytning aftales det, hvem du ønsker der varetager dine helbredsmæssige interesser. Låsning af døre Nøglen til din bolig skal udleveres til placering i nøgleboks, hvis Sundhedsmedarbejdere skal have adgang til din bolig. Du får udleveret en kvittering ved aflevering af nøgle. I plejeboligenheden låses yderdøre i aften- og nattetimer. Der kan gives adgang via porttelefon. Enkelte steder udleveres der nøgler. Medicin Din medicin opbevares i din egen bolig. Det kan blive aktuelt og nødvendigt, at du anskaffer en boks med lås til opbevaring af medicin. Det aftales ved indflytningen, hvordan din bestilte medicin bringes til din plejebolig, samt hvordan betaling for medicinen skal foregå (fx via PBS). Medicin kan afhentes på apotek af dine pårørende / dit netværk, leveres med bud eller sendes pr. post. Personlig & Praktisk hjælp Når du bor i en plejebolig vil du normalt modtage personlig og praktisk hjælp. Denne hjælp er visiteret af Visitationen, Social & Arbejdsmarked. Du kan se nærmere i serviceinformationen: Personlig & Praktisk hjælp. 12 Plejebolig

13 Post Alle plejeboliger har selvstændig adresse og egen postkasse. Når du flytter i plejebolig aftales det med dig og dine pårørende, hvem der sikrer, at din postkasse tømmes, og at din post bliver læst. Pårørende Ved indflytning i plejebolig aftales det med sundhedsmedarbejderne, hvem de skal henvende sig til som din primære kontaktperson blandt dine pårørende. Vi ser gerne, at dine pårørende / dit netværk deltager aktivt i din dagligdags gøremål og aktiviteter. Radio/fjernsyn Du afholder selv din udgift til licens for brug af egen radio/ fjernsyn. Der forefindes fjernsyn i de fleste fælles opholdslokaler i plejeboligenheden. Plejeboligområdets vicevært vil fx ved indflytningen - kunne orientere og vejlede dig og dine pårørende i mulighederne for tilslutning til antenne/fællesantenne. Samtykke For at vi kan overholde din retsstilling i plejeboligen indhenter sundhedsmedarbejderne dit samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. det er oftest et mundligt samtykke. Tandlæge Når du flytter i plejebolig kan du fortsat uændret besøge din egen tandlæge. Ved behov for omsorgstandpleje ansøger du herom ved Visitationen, Social & Arbejdsmarked. Du kan se yderligere i serviceinformationen: Omsorgstandpleje Plejebolig 13

14 Tandbehandling kan arrangeres til at foregå i din egen plejebolig. Tilsyn Embedslægeinstitutionen foretager hvert år et uanmeldt tilsyn i alle plejeboligenheder. Der foretages også et kommunalt tilsyn med plejeboliger hver år. Brandtilsyn foretages en gang årligt. Fødevareregionen foretager tillige uanmeldte tilsyn. Tøjvask Dit tøj vaskes individuelt i hvert plejeboligområde. Priser for tøjvask oplyses af Teamleder eller din kontaktperson. Du kan også se yderligere oplysninger i serviceinformationen: Personlig og Praktisk hjælp Vicevært Der er til hvert plejeboligområde tilknyttet en vicevært, som du kan kontakte i dagtimerne på hverdage ved tekniske eller praktiske problemstillinger. Økonomi Du bibeholder din egen private økonomi ved indflytning i plejebolig. Ansvaret og varetagelsen heraf ligger som hovedregel hos dig, evt. sammen med dine pårørende. Ved indflytning aftaler du med dine pårørende og din kontaktperson, hvordan du ønsker at administrere din daglige personlige økonomi. Sundhedspersonalet kan ikke varetage din daglige økonomi. Udgifter/regninger (også medicinregninger) skal betales via PBS. Det anbefales, at du kun har en lille kontantbeholdning. Betaling af evt. udgifter i forbindelse med forplejning og fælleskasser foretages af Udbetaling Danmark via 14 Plejebolig

15 pensionstræk efter underskreven fuldmagt. I forhold til din forplejning i plejeboligen, er der et lovbestemt prisloft på din egenbetaling. Det anbefales, at du anskaffer en pengekasse, nogle steder forefindes der en værdiboks. De anførte Kvalitetsstandarder, Serviceinformationer og Borgerinformationer kan findes her: Borger Social - Sundhed - Ældre Vejledninger og pjecer (eller Kvalitetsstandarder) Noter: Plejebolig 15

16 Lolland Kommune Ældre & Sundhed Jernbanegade Maribo Visitationen, Social og arbejdsmarked Jernbanegade Maribo Revideret Maj 2015

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere