Velkommen til din ældrebolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til din ældrebolig"

Transkript

1 Velkommen til din ældrebolig i Lundehaven

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Ældrebolig... 2 Lundehaven... 2 Indsatsområder for 2012/2013 :... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre... 3 Indflytning i Lundehaven... 5 Økonomi... 5 Husleje, indskud, el og varme... 5 Forsikring... 5 Servicepakken... 6 Depositum til servicepakken... 6 Årsregulering af priser på servicepakken... 6 Indretning af din nye bolig... 7 Forventninger til dig og din familie... 7 Personale... 8 Læge... 9 Sundhedsmæssige interesser... 9 Hjertestarter... 9 Handleplan... 9 Husdyr Rygning Post, aviser og ugeblade Offentlig transport Udflytning af bolig Lundehavens afdelinger og tilbud Dagligdagen i ældreboligerne Lundehavens Cafe Kulinarisk råd Teknisk service afdeling Træning & Aktivitet Hjælpemidler Nødkald Fodpleje Frisør Tandlæge Trylleværkstedet Lundehavens bus Lundehaven s Venner Vågetjenesten Gæstebolig LundeNYT Bibliotek Præst og gudstjeneste Afrunding BILAG Kostpakken Linnedservice Vask af privat tøj BILAG Aktiviteter BILAG Lundehavens organisationsplan BILAG Rygepolitik for Lundehavens beboere, pårørende og cafégæster Stikordsregister

3 Indledning Ældrebolig Vi ønsker dig, din familie og dine venner velkommen til Lundehaven. Vi har i denne velkomstpjece samlet oplysninger som du vil have brug for dels under din indflytning, men også til senere, når du har overstået flytningen og forhåbentlig får lyst til, at læse om alle de tilbud vi har til dig i Lundehaven. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte afdelingssygeplejersken, hvis du har spørgsmål. Lundehaven Lundehaven er et af Ballerup kommunes 6 plejecentre med plads til 73 beboere i 48 plejeboliger og 19 ældreboliger. Lundehaven huser også daghjem, samværsgrupper for demensramte og ergoterapi, cafe for kommunens pensionister, fysioterapi og varmtvandsbassin. Boliger og fællesarealer ejes af det private Boligselskabet Baldersbo, derfor lejer beboerne deres bolig med lejekontrakt, ind- og udflytningssyn. Lundehaven indgår i en fælles driftsaftale med Baldersbo og Ballerup Kommune. Lundehaven arbejder med afsæt i en Dialogbaseret aftale med Ballerup kommune. Den Dialogbaseret aftale genforhandles hvert andet år. I gældende aftale indgår følgende indsatsområder (se også mere på vores hjemmeside Indsatsområder for 2012/2013 : - Kost og måltids oplevelser - Faglig kvalitet af sygepleje - Arbejdsglæde og optimering af den sygeplejefaglige kvalitet - Effektivitet og ressourceudnyttelse af sygepleje og Lundehavens fællesarealer - Risikomanager Lundehavens vision og værdier: Lundehavens ca. 75 fastansatte samt 20 frivillige medarbejdere der arbejder efter Lundehavens vision: Lundehaven skal være et godt sted at arbejde, leve og dø. Med dette mener Lundehaven, at forudsætningen for at leve et godt liv og dø på en værdig måde, er at det er et godt sted at arbejde. For at arbejde med opfyldelsen af vores vision tager vore handlinger og beslutninger udgangspunkt i vore værdier: Kærlighed, tryghed, respekt og samarbejde. 2

4 Lundehavens adresse og telefonnumre Plejecenter Lundehaven Skovlunde Torv Skovlunde TLF: FAX: E Mail: Administration : Plejecenterleder: Jette Jensen Sekretærer: Tina Søgaard og Anne Michelsen Kontorets åbningstid : Mandag kl Tirsdag Torsdag kl Sidste torsdag i måneden kl Fredag kl sal: Afdelingssygeplejerske: Tina Hørdam Eriksen Personale sal: Afdelingssygeplejerske: Lise Hede Rasmussen Personale Ældreboligerne: Afdelingssygeplejerske: Bettina Lau Bjarlert Personale: / Nødkaldstelefonen: mellem kl mellem kl Køkkenet: Ledende økonoma: Lise Teller Personalet Teknisk Serviceleder: Nils Due Kulturkoordinator: Per Sørensen

5 Udviklings- og kvalitetskoordinator og Risikomanager/Ballerup Kommune: Ea Petersen Fodpleje/Frisør: Se annoncer i LundeNYT Tandplejen:( torsdag, undtagen 1. torsdag i måneden) Kirsten Sjøgreen Træning og Aktivitet:(efter henvisning) Ledende Ergoterapeut: Annette Navne Vaskeri: Hanne Rygaard Boligselskabet Baldersbo: Hverdage kl , torsdag tillige kl Ballerup kommune: Indskudslån Boligydelse/boligstøtte Pension og tilskud

6 Indflytning i Lundehaven Økonomi Når du flytter ind i Lundehaven er der 2 adskilte regnskaber. Det ene er vedrørende selve boligen såsom husleje, indskud, el og varme. Dette regnskab styres af Boligselskabet Baldersbo. Det andet regnskab omhandler de serviceydelser du vil få tilbudt i Lundehaven/Ballerup kommune. Vi gør her opmærksom på, at vi i Lundehaven ikke har noget at gøre med beboers økonomi. Spørgsmål kan rettes til afdelingssygeplejersken eller administrationen. Husleje, indskud, el og varme Du bliver opkrævet indskud, husleje, el og varme af Boligselskabet Baldersbo med virkning fra den dag boligen er stillet til rådighed. Alle henvendelser omkring dette skal ske direkte til: Boligselskabet Baldersbo. tlf: Du kan have brug for hjælp til afholdelse af disse udgifter, eksempelvis et lån til at betale indskuddet til boligen. Denne hjælp søges via Rådhuset i Ballerup kommune: Indskudslån: Tlf Boligydelse/boligstøtte: Tlf Pension og tilskud: Tlf Forsikring Når du flytter i en pleje-/ældrebolig er det vigtigt at tage stilling til, hvordan du vil forsikre dine ting/genstande, da du selv skal tegne en indboforsikring. Lundehaven har undersøgt muligheden for at tegne ældreboligindboforsikringer, hvor der tages højde for behovet for mindre indbosummer og dermed lave præmier end de traditionelle indboforsikringer. Se vedlagt materiale i indflytningsmappen. 5

7 Servicepakken I forbindelse med din indflytning modtager du en serviceaftale, der indeholder vinduespudsning. Vinduerne pudses 4 gange om året og det er både ude/inde og fællesrum. (Se bilag 1). Ordningen kan ikke fravælges, baggrunden herfor er, at sikre at Lundehaven fremtræder pæn og indbydende, men også en konsekvens af, at det ikke er muligt selv at pudse vinduernes yderside indefra. Lundehaven har indgået aftale med er vinduespudserfirma for at sikre en lav pris og god service Herudover har du mulighed for at tilmelde dig Aktivitetspakken, der indeholder aktiviteter med Rose i Trylleværkstedet på 2. sal, hvor du kan strikke, male, lave perler, se film og mange andre aktiviteter. Det koster kr. 25,- om måneden. Serviceaftalen afleveres i forbindelse med et møde i administrationen kort efter selve indflytningen. Du vil hver måned få tilsendt en opgørelse over ydelserne for den forrige måned. (Servicepakken betales bagud, eksempelvis: Januar gøres op i februar til betaling 1. marts.) Tilmelding til PBS sker via serviceaftalen, hvor der er et felt til brug for oplysning af reg.- og kontonummer, som vi beder dig/jer udfylde. Vær opmærksom på, at de første månedsregninger vil du modtage på girokort, som skal betales på almindelig vis, Det vil sige at regninger betales på girokort indtil PBS aftalen slår igennem. Depositum til servicepakken Ved indflytning opkræves du et á conto beløb på kr , der skal sikre Lundehavens udlæg, for indholdet i servicepakken. Du kan evt. lave en aftale med sekretærerne i administrationen, om at dele udgiften til dette depositum over de første 2 måneder. Hvis der på et senere tidspunkt tilbydes nye permanente serviceydelser eller sker ekstraordinære prisstigninger, kan der ske en opkrævning af et mindre tillægsdepositum. Årsregulering af priser på servicepakken Priserne er som udgangspunkt fastsat for et år ad gangen og bliver reguleret hvert år den 1. januar. Du vil blive orienteret om de nye priser i LundeNYT, Lundehavens beboerblad. Nogle priser er fastlagt af Kommunalbestyrelsen, andre priser er fastsat af Lundehaven, ud fra faktiske udgifter/budgetter. 6

8 Indretning af din nye bolig Du og din familie står selv for indretningen af din nye bolig. Da din bolig samtidig bliver personalets arbejdsplads, er der dog forbehold der må tages i betragtning ved indretningen. Ved indflytningen foretages en APV(Arbejds-Plads-Vurdering). Dette betyder, at forholdene i boligen vurderes og tilrettes af hensyn til personalets og beboers sikkerhed under arbejdets udførelse. Det kan f.eks. handle om pladsforhold, belysning, brandfare, løse ledninger, gulvtæpper, farlige kemikalier og medicin eller personalets psykiske forhold. APV en revideres som minimum hvert 2. år eller hvis der sker væsentlige ændringer som har betydning for sikkerhed og sundhed, f.eks ændrede plejebehov. Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingssygeplejersken. Forventninger til dig og din familie I vores daglige samarbejde med dig lægger vi vægt på, at du i din nye bolig i Lundehaven varetager egen hverdag i den udstrækning du kan. Hurtigst muligt efter indflytningen vil du og din familie blive inviteret til en indflytningssamtale med afdelingssygeplejersken og din eventuelle kontaktperson, hvor vi taler om gensidige forventninger til samarbejdet og vi vil her også meget gerne høre din livshistorie. Oftest sker denne samtale indenfor en måned efter indflytningen. Dette kan være individuelt. Når du flytter ind planlægger og gennemfører du selv indflytningen med din familie og venner. Vi forventer, at du i samarbejde med familie/venner sørger for ophængning af billeder og lamper, samt tilslutning af tv. Gode råd: Det anbefales, at se benene efter på møblerne og eventuelt sætte filterdubber på, et defekt ben kan ridse gulvet. Det er ikke tilladt, at slå søm i træværket. Du eller din familie/venner skal kontakte teleselskab, hvis du ønsker at flytte/oprette telefon. Vi håber, at du vil deltage i Lundehavens arrangementer, og du og din familie/venner kan holde jer orienterede om arrangementer i Lundehaven blandt andet i LundeNYT, på opslagtavlerne eller på vores hjemmeside Hvis du er i tvivl, gerne vil drøfte noget eller har spørgsmål kan du kontakte afdelingssygeplejersken der vil være dig/jer behjælpelig hermed. Har du og din familie/venner ris, ros eller spørgsmål, vil vi meget gerne i dialog om det. Det er derfor vigtigt at navn/navne på dine nærmeste pårørende bliver 7

9 noteret i vores papirer/dokumentationssystem, således at vi altid kan få fat i dine pårørende. Vi glæder os til et godt samarbejde. Personale I plejen er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og sygeplejersker. Derudover er der ansat rengøringsassistenter, der varetager rengøring i plejeboligerne og fællesarealerne. Hver af de 3 afdelinger: 1. sal, 2. sal og ældreboligerne ledes af en afdelingssygeplejerske. 4 Lundehaven ledes af en plejecenterleder, som er sygeplejerske og har en bred ledelsesmæssig uddannelse. Under plejecenterlederen Kontortid: er ansat en sygeplejerske der varetager opgaver vedr. udvikling hverdage og kvalitet, en kulturkoordinator, der udfører forskellige opgaver vedr. aktiviteter og står for vores beboerblad LundeNYT. I plejen har vi et kl. afløserkorps 10-12, der består af både uddannede og ufaglærte medarbejdere. torsdag Vi er uddannelsessted for tillige både kl. sygeplejestuderende og social og sundhedselever, hvorfor vi håber at du vil være med til at tage godt imod disse. Derudover er der ansat personale i administrationen, køkkenet, teknisk afdeling, rengøringspersonale i stueetagen, en pædagog i trylleværkstedet på 2. sal. Se en model af vores organisationsdiagram i Lundehaven, bilag 3. 8

10 Læge Ved indflytning i Lundehaven kan du beholde din egen læge, hvis du har haft adresse i Ballerup kommune vi henviser i øvrigt til Borgerservice Ved indflytning sender vi, efter accept fra dig, et brev til din læge, hvor vi beder lægen om en opdateret medicinliste og oplysninger om relevante helbreds oplysninger. Hvis du lider af en kronisk sygdom indgår vi en aftale med lægen om hvilke opgaver vi varetager og hvilke opgaver lægen varetager. Dette kunne eksempelvis være blodtrykskontrol, blodsukkermålinger eller regelmæssig blodprøve kontrol. Dette for at sikre dig den bedst mulige behandling, sygepleje og omsorg. Aftalen med lægen, noteres i vores dokumentationssystem. Hvis du skal til egen læge, speciallæge eller til undersøgelse på hospital forventer vi at din familie eller venner tager med dig da vi desværre ikke har den mulighed i hverdagen. Ved spørgsmål i forbindelse med transport kontakt venligst afdelingssygeplejersken. Sundhedsmæssige interesser Personalet er omfattet af tavshedspligt, men du har mulighed for at give tilladelse til videregivelse af helbredsmæssige oplysninger til dine pårørende eller andre medicinalpersoner. Denne tilladelse kan ikke gives permanent, men indhentes fra gang til gang. Denne tavshedspligt ophører ikke. Ved indflytning aftales og noteres ned, hvem der varetager dine sundhedsmæssige interesser, i fald du ikke selv er i stand til dette. Herunder kontakt til egen læge og bestilling af medicin. Vi er forpligtet til at indhente samtykke inden lægekontakt, behandling samt ved indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger. Der kan dog opstå akutte situationer, hvor vi må handle hurtigt, hvis du bliver akut dårlig. I sådanne situationer gælder sundhedsloven med mindre andet er anført i din journal. Hjertestarter Lundehaven har en hjertestarter der er placeret i Caféen i østsiden. Handleplan I løbet af den første måned vil afdelingssygeplejersken og din kontaktperson sammen med dig og evt. sammen med nogle af dine pårørende, lave en handleplan/samarbejdsaftale til brug i hverdagen. Her aftaler vi, hvad du selv kan og vil gøre, hvad din familie kan hjælpe med og hvad vi som personale skal hjælpe dig med. Handleplanen fornyes ca. en gang årligt eller ved behov for ændringer i hverdagen. 9

11 Husdyr Ifølge huslejekontrakten må du hverken have hund eller kat. Hvis du har andre husdyr, gør vi opmærksom på, at personalet ikke deltager i pasning eller rengøring efter disse. Rygning Rygning for beboere er indendørs kun tilladt i egen bolig. Der må ikke ryges når personalet er i boligerne indtil 15 minutter før personalet skal være behjælpelig. Husk derfor udluftning. Besøgende må ligeledes kun ryge i beboerens egen bolig under hensyntagen til personalet. Der henvises til Lundehavens rygepolitik, som er vedlagt som bilag 4. Ved indgangen til Lundehaven er der ligeledes oplyst, hvor der må ryges. Post, aviser og ugeblade Post, aviser og ugeblade som du abonnerer på, bliver delt ud af afdelingens personale i løbet af dagen. Skal du sende post, ligger posthuset lige ved siden af Lundehaven. Har du brug for hjælp eller klare aftaler så kontakt venligst afdelingssygeplejersken. Offentlig transport Fra Skovlunde Station kører S-tog C og fra Skovlunde Torv kører buslinierne: 142 og 145 samt 834 Ballerup Kommunes servicebus. 10

12 Udflytning af bolig Vi håber du vil få mange gode år i Lundehaven. Vi er samtidig nødt til at forholde os til at udflytninger oftest forgår i forbindelse med dødsfald. Reglen er, at boet har seks ugers opsigelse til den første i en måned. Din familie har dermed god tid til at pakke og flyttes i forbindelse med udflytningen. Vi ser gerne, at pakningen af boet og flytningen foregår så hurtigt som det er muligt, da vi derved kan glæde en ny borger med lejligheden. Du eller din familie kan læse mere i Procedure vedr. udflytning, som du har fået udleveret ved indflytningen. Da Ballerup Kommune og Baldersbo har indgået driftsaftale er det Ballerup Kommune der har visitationsretten og det er boligselskabet der har udlejningsretten. Efter udflytning uarbejder boligselskabet Baldersbo en opgørelse. Du hæfter kun for huslejen indtil ny borger er flyttet ind. Lundehavens afdelinger og tilbud Dagligdagen i ældreboligerne Som beboer i Lundehaven er du med til at præge dagligdagen og de ting der foregår. Ved indflytningen i Lundehaven vil afdelingssygeplejersken være din primære kontaktperson indtil anden er udpeget. I skal sammen aftale, hvilken hjælp du har brug for og finde ud af, hvornår du ønsker og har mulighed for at få den. Vi vil gøre vores bedste for, at du kan få hjælpen på det tidspunkt, du måtte ønske det eller så tæt på som muligt. Afdelingssygeplejersken og din eventuelle kontaktperson kan også være behjælpelige med at løse evt. problemer, der kan opstå i dagligdagen. Som familie/pårørende må du meget gerne deltage aktivt i beboers hverdag. Måltiderne kan du vælge at spise i din bolig eller i Caféens daglige åbningstid. Tal med din afdelingssygeplejerske om visitation til madservice. Vi har mange aktivitetstilbud, som er åbne for alle. I LundeNYT er der hver måned en kalender med alle tilbuddene. Ved tilmelding til aktivitetspakken kan du benytte dig af alle tilbud. 11

13 Ud over personale deltager ofte flere af vores frivillige Lundehavens Venner i diverse arrangementer. Vi vil i afdelingerne lave forskellige spontane eller planlagte, hyggelige sammenkomster og udflugter for de, der har lyst. Vi har en dejlig sansehave med gynge, over blomsterløg, en overdækket terrasse og på 1. sal en stor balkon, som du er velkommen til at benytte. Lundehavens Cafe Lundehaven har egen Café, der er åben for pensionister i Ballerup Kommune ligeledes for Lundehavens beboere, deres familie, venner, personale og udefra kommende og brugere af træning og aktivitet. Du kan købe mad i Caféen og du er velkommen til at tage gæster med. Betaling af mad i Caféen kan foregå via din månedsregning eller kontant/dankort. Caféen tilbyder hovedret, lun eller kold anretning, salatbar, smørrebrød, sandwichboller, biret, kage samt diverse varme og kolde drikke. Månedens menu kan du se i LundeNYT, i Caféens egen månedsfolder eller på Lundehavens hjemmeside. Vi holder med jævne mellemrum temadage og arrangementer i Caféen. Hold øje med LundeNYT eller opslag i Caféen omkring dette. Caféens åbningstider: Hverdage: kl Weekend og helligdage kl Den varme middagsret serveres fra kl

14 Det er muligt for dig udenfor Caféens åbningstid, at låne Caféen til egne fødselsdage, fester og arrangementer. På kontoret kan du få besked om lokalet er ledigt på en given dag. Ønskes Caféen i åbningstiden kan dette kun ske mod betaling. Du kan ligeledes mod betaling gøre brug af køkkenets service, ekspertise og serviceydelse. Du er velkommen til at kontakte køkkenet og få en snak om mulighederne og evt. et tilbud på dit arrangement. Kulinarisk råd Vi har her i Lundehaven et Kulinarisk Råd, der afholder møde den 1. tirsdag i måneden i balkonstuen på 1. sal fra kl og alle er velkomne til at deltage. Det er et åbent råd hvor beboere, pårørende, frivillige, cafégæster og personale har mulighed for at komme i dialog med køkkenet. Teknisk service afdeling Teknisk afdeling har kontor i stueetagen på plejecentret. Teknisk afdeling fungerer som vicevært og har kontakten til Boligselskabet Baldersbo, hvis der skulle opstå problemer med vinduer, døre, vvs, el med mere. Træning & Aktivitet Henvendelser til Træning & Aktivitet fra beboerne på plejecentrene håndteres på samme måde som henvendelser fra andre borgere i eget hjem. Visitation til Træning & Aktivitet Beboeren skal visiteres til at modtage et tilbud fra Træning & Aktivitet. Det vurderes af en ergoterapeut eller en Fysioterapeut, om der er behov for tilbud fra Træning & Aktivitet eller, om træning, mobilisering og aktivering kan foregå som del af de daglige funktioner f.eks. ved at beboeren deltager i daglige gøremål sammen med personalet på plejecenteret. Vurderes beboerens behov (herunder behov for aktiviteter) at kunne imødekommes i afdelingen via daglige funktioner, rådgiver medarbejderen fra Træning & Aktivitet. Beboeren, familie/pårørende og meget gerne også afdelingen i, hvordan dette kan varetages. 13

15 Genoptræning efter hospitalsindlæggelse (Sundhedsloven, 140) Hvis en beboer har været indlagt på hospital f.eks. med lårhalsbrud eller apopleksi, og der på hospitalet vurderes, at beboeren har behov for genoptræning og er i stand til at deltage i genoptræning, sender hospitalet en genoptræningsplan til Visitationen i Træning & Aktivitet. Beboeren får selv en kopi af genoptræningsplanen. Beboeren vil blive kontaktet inden for fem hverdage for at få en aftale om hvornår genoptræningen starter. Genoptræning uden foregående hospitalsindlæggelse (Lov om Social Service, 86 stk. 1) Behov for genoptræning uden, at beboeren har været indlagt på hospital, kan f.eks. være begrundet i funktionsnedsættelse efter sygdom. Vedligeholdelsestræning (Lov om Social Service, 86 stk. 2) Behov for træning for at beboeren kan vedligeholde sit funktionsniveau. Aktivering Behov for hjælp til aktivering for at beboeren kan vedligehold sit funktionsniveau. Faglig vurdering Hvis der er behov for vurdering/instruktion/rådgivning/vejledning i forbindelse med forflytninger, lejring og/eller ADL, sendes et henvendelsesskema til visitationen i Træning & Aktivitet. Læs mere om Træning & Aktivitet på Kommunens hjemmeside på Ved spørgsmål om træning og aktivitet kan du kontakte afdelingssygeplejersken. Hjælpemidler Hvis du har brug for at låne et hjælpemiddel skal du tale med din afdelingssygeplejerske. Lundehaven råder over generelle og enkelte hjælpemidler. Personlige hjælpemidler skal der visiteres til af Kommunens Hjælpemiddelcentral, telefonnummer

16 Nødkald Kan efter ansøgning bevilges af visitator såfremt du opfylder betingelserne herfor. Nødkaldet vil hele døgnet blive besvaret af vagtpersonale fra Rudersdal Brandstation. De kontakter herefter personalet i Lundehaven, hvorefter personalet fra Lundehaven vil tilse dig. Fodpleje I Lundehaven har du mulighed for at modtage fodpleje i egen bolig. Vi henviser til annoncer i vores LundeNYT og ellers kan afdelingssygeplejersken være behjælpelig hermed. Har du din egen fodterapeut kan du også fortsat benytte denne. Frisør I Lundehaven har du mulighed for at få ordnet dit hår i egen bolig eventuelt af en mobil frisør. Vi henviser til annoncer i vores LundeNYT og ellers kan afdelingssygeplejersken være behjælpelig hermed. Tandlæge Tandlægen kommer om torsdagen, (undtagen den 1. torsdag i måneden) fra kl på Lundehavens Tandklinik. Det er muligt at gå til tandlæge i Lundehaven, hvis man ønsker det og er deltagende i Ballerup Kommunes Ældretandpleje. Ved spørgsmål kontakt din afdelingssygeplejerske. Aktiviteter Du har i Lundehaven mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter. Der er ugen og året rundt - både tilbud for alle beboere og tilbud målrettet mindre grupper. Du/I vil som familie i nogle tilbud også have mulighed for at deltage og det gælder også aktiviteter i forbindelse med højtider. Vi afholder 4 større fester om året for vores beboere og pårørende vi afholder også arrangementer som er et tilbud til pensionister fra lokalområdet og naturligvis også et tilbud til din familie og venner. Vi forsøger hele tiden at afveksle og udvikle tilbuddene ud fra ønsker, behov og vores ressourcer. Du er derfor mere end velkommen med forslag og idéer. Se kalenderen i LundeNYT hvor månedens aktiviteter og fremtidige arrangementer er nævnt. Ved nogle arrangementer vil der være brugerbetaling, der opkræves via beboerregningen. Beløbet opkræves kun ved indgået aftale med beboer/familie/pårørende eller værge. 15

17 Nogle af de faste ugentlige aktiviteter er, at der hver mandag og fredag formiddag spilles billard og hver onsdag eftermiddag er Spillestuen i gang. Nogle spiller kort, andre yatzy der er også forskellige brætspil. Vi slutter ugen hver fredag kl med Lundehavens Sangkor, hvor du evt. kan tage gæster med. Det er absolut ikke et krav at du kan synge som en operasanger Det er også tilladt bare at lytte Derudover er der bl.a. motionsgymnastik hos træning og aktivitet, gudstjeneste, og flere småklubber der hygger, synger, går ture og hvad vi ellers kan finde på. Indimellem er der også arrangementer en lørdag eller søndag og om aftenen. Der er ikke to uger der er helt ens Trylleværkstedet Her sker der virkelig noget. Alle hverdags formiddage året rundt. Humøret er højt samvær og tryghed er vigtigt her! Vi finder i fællesskab på mange ting. Går tur, læser avis, ser film, laver mad, syr, maler, arbejder med perler og andet håndarbejde af mange slags. Der er saft, samt kaffe og te på kanden, så du har også mulighed for bare at hygge og snakke. Lundehavens bus Lunde er Lundehaven s egen bus, som både sommer og vinter kører til meget forskellige turmål. Det kan være til et butikscenter, et sommerhus, Tivoli, Zoologisk Have eller bare ud i det blå. Det koster lidt at køre med Lunde, der er et startgebyr på kr. 10,- pr. person samt kr. 4,- pr kørt kilometer. 16

18 Lundehaven s Venner Lundehaven har for tiden omkring 20 frivillige tilknyttet. På meget forskellig vis er de med i vores hverdag, hvor de deltager aktivt i vores hverdagsliv gennem aktiviter med vores beboere såsom strikkeklub, sangkor og i trylleværkstedet for at styrke det sociale fællesskab. Vågetjenesten Lundehaven har indgået et samarbejde med vågetjenesten i Ballerup Kommune. Nærmere oplysninger kan du få hos afdelingssygeplejersken. Gæstebolig I nr. 12 er der 2 gæsteboliger, hvor der kan sove 2 personer i hver. Der er bad og et lille the-køkken tilknyttet boligerne. Det koster 150 kr. pr. bolig for en nat. inkl. sengelinned og håndklæder. Boligerne kan reserveres/lejes i administrationen på plejecentret. LundeNYT LundeNYT er Lundehavens beboerblad, der udkommer i starten af hver måned. Du vil som beboer modtage et sådant en gang om måneden. Som familie har du mulighed for at downloade LundeNYT fra Her vil være informationer om, aktiviteter, særlige arrangementer, månedens menuplan, m.m. Vi modtager gerne indlæg til LundeNYT. Bibliotek I samarbejde med Skovlunde bibliotek har du mulighed for at låne bøger, også med stor skrift, samt lyd og videobånd. Bibliotekaren kommer ca. hver 4. uge, dagen og datoen fremgår af LundeNYT. Præst og gudstjeneste Lundehaven arrangerer i samarbejde med Skovlunde kirke, gudstjeneste i Lundehaven to gange hver måned. Har du lyst til at tale med en præst, hjælper vi gerne med kontakten. Har du brug for transport til kirken, så kontakt Skovlunde kirke på tlf tirsdag og onsdag kl.10-11, torsdag kl

19 Afrunding Vi håber, at denne velkomstpjece har givet dig og din familie svar på nogle af de spørgsmål, der naturligt opstår, når det som nu, er blevet aktuelt for dig at flytte ind på et plejecenter. Du er altid meget velkommen med yderligere spørgsmål og/eller kommentarer. Hvis der er noget, du synes der mangler i denne velkomstpjece, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få pjecen rettet til. Da Lundehaven er i stadig udvikling, synes vi, at det er vigtigt at du giver udtryk for hvad du forventer og ønsker. Gennem gensidig dialog kan vi bedst muligt varetage plejen og omsorgen for dig og din familie her i Lundehaven. Vi glæder os til at byde dig, din familie og venner velkommen til Lundehaven. Med venlig hilsen Personalet i Lundehaven. 18

20 Bilag 1 BILAG 1 Kostpakken Plejecentrenes måltids service er sammensat af et alsidigt tilbud til hoved- og mellemmåltider, således at vi dækker flest mulige ønsker og behov. Der lægges vægt på, at maden er velsmagende og ser indbydende ud. Den anrettes på fade og i skåle og indtages i rolige og hyggelige omgivelser. Vi følger Anbefalingerne for dansk institutionskost retningslinierne for kost til ældre (gennemsnitskost). Energiindhold 9000 kilo joule (22oo kcal.) Da mange ældre har problemer med ernæringstilstanden ved indflytningen, vil der for den enkelte beboer blive lavet en vurdering af ernæringstilstanden, som kan resultere i en individuel kostplan. Morgenmad: Der kan vælges mellem følgende: Rugbrød, franskbrød Smør, ost og marmelade Havregryn, havregrød, øllebrød, frugtyoghurt alm. og let, A-38, ymer Kaffe, te, mælk, juice Frokost: Der serveres en hovedret og en biret. Aftensmad: Der serveres brød med assorteret kød- og fiskepålæg, ost, æg og div. pynt. Evt. en lun ret. Mellemmåltider og drikkevarer: Formiddagskaffe/te Brød, kage el. til eftermiddagskaffen/teen Frugt og grøntsager efter behov Vand til hovedmåltiderne Saft eller lign. efter behov til mellemmåltider Individuelle mellemmåltider i forhold til kostplan. Det enkelte Plejecenter har sin egen menuplan og der kan være forskel på, om den varme mad serveres til middag eller til aften. I Lundehaven serveres den varme mad om aftenen. Ønsker til menuplanen og gode opskrifter er meget velkomne. 19

21 Bilag 1 Toilet- og rengøringsartikler Toiletartikler omfatter: Tandbørste og tandpasta Hårshampoo Håndsæbe og badesæbe Neglefil og træ neglerenser Toiletpapir Skumvaskeklude, bleer, net trusser og sygeplejeartikler (fx forbindingsstoffer og forebyggende hudplejeprodukter) leveres gratis. Cremer og andre alm. hudplejeprodukter skal man selv anskaffe sig. Rengøringen er gratis, men rengøringsmidler og redskaber, der bruges i forbindelse med rengøringen skal man betale for via denne ordning. Til rengøringen bruges Svanemærkede produkter, der skåner inventar og tager højde for personalets sikkerhed og sundhed. Rengøring ydes, som udgangspunkt 1 gang hver 14. dag i henhold til Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp for

22 Bilag 1 Linnedservice Ordningen indeholder levering og vask af: Lagen Dynebetræk Pudebetræk Stiklagen Alm. håndklæder Badehåndklæder Halehåndklæder Vaskeklude Ovenstående udleveres efter behov. Underbenklæder og evt. anden underbeklædning kan indgå i linnedserviceordningen. Hvorvidt du er omfattet denne udvidelse af linnedserviceordningen, vil blive individuelt vurderet ud fra din samlede situation. Det forventes, at du har min. 10 sæt undertøj i din garderobe. Hvis du ønsker at medbringe dit eget sengelinned og håndklæder er du velkommen til det. I så fald skal du alligevel vælge linnedservice for at få det vasket. Ønsker du ikke linnedservice, skal du selv medbringe / anskaffe ovenstående samt selv sørge for vask. 21

23 Bilag 1 Vask af privat tøj Følgende vil blive vasket: Undertøj Alm. tøj Overtøj Pyntepuder Duge Puder Dyner Sengetæppe Stolebetræk Gardiner (1 gang årligt såfremt de kan vaskes i alm. vaskemaskine) Ovenstående skal kunne vaskes i vaskemaskine og kunne tåle at komme i tørretumbler / blive hængt op. Undertøj skal kunne tørretumbles. Ordningen omfatter ikke tøjvask i hånden samt rensning. Strygning kan være en aktivitet for dig i samarbejde med din kontaktperson. 22

24 BILAG 2 Vinduespudsning Ordningen gælder beboere i pleje- og ældrebolig og indeholder: Vinduerne pudses 4 gange om året. Betalingen opkræves månedsvis via beboerregningen Ordningen er det en totalløsning (både inde/ude og fællesrum) Ordningen kan ikke fravælges. Baggrunden herfor er, at sikre at Lundehaven fremtræder pæn og indbydende, men også en konsekvens af at det ikke er muligt selv at pudse vinduernes yderside indefra. Lundehaven har indgået aftale med et vinduespudserfirma for at sikre lav pris og god service. Aktiviteter. Ordningen gælder beboere i pleje- og ældrebolig og indeholder tilbud som: Materialer i Lundehavens trylleværksted Kaffe, te, saft eller frugt og hygge i Trylleværkstedet. Kaffe, kage og spil i onsdagsklubben. Film i Lundehavens biograf Billard mandag og fredag inkl. en øl/vand. Lundehavens Sangkor fredag eftermiddag. Årstidsbestemt aktiviteter eller anden udendørs aktivitet. Fælles madlavning via Trylleværkstedet. Tilbud om personligt besøg fra aktiviteten. Det må forventes at visse arrangementer vil være omfattet af brugerbetaling. 23

25 BILAG 3 Lundehavens organisationsplan. 24

26 LUNDEHAVEN Gældende pr. 21. februar 2008 Revideret på MED-udvalgsmøde den 4. februar 2010 BILAG 4 Rygepolitik for Lundehavens beboere, pårørende og cafégæster. Ballerup kommune er røgfri kommune siden 1. januar Lundehavens rygepolitik tager udgangspunkt i kommunens rygepolitik. Rygning er ikke tilladt: i egen bolig, når personalet yder pleje, omsorg eller rengøring i fællesarealer på etagerne i caféen Rygning er derfor kun tilladt: i beboerens egen bolig udendørs, dog ikke ved indgangspartierne Rygeregler er også gældende ved arrangementer. Af sikkerhedsmæssige årsager må beboere ikke ryge i sengen, men tilbydes i stedet hjælp til at komme op og ryge. Af hensyn til arbejdsmiljø skal boliger udluftes efter rygning, inden personalet kommer på stuen. Personalet kan henstille til pårørende, at der ikke ryges i boligen, når beboerens tilstand ikke tillader det eller af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. ved ilt behandling. Beboere med behov for særlige sikkerhedsforanstaltninger tilbydes rygeforklæde samt tilsyn ifm rygning, dog opholder personale sig ikke i boligen, mens der ryges. GODKENDT PÅ MED-UDVALGETS MØDE D Revideret på MED-udvalgsmøde den 4. februar

27 Stikordsregister A Administration... 3 Adresse... 3 Aktiviteter Aktivitetstilbud Arbejds-plads-vurdering)... 7 B Bibliotek Bilag ;20;21;22;23 Bilag Bilag Bilag Bussen "lunde" C Cafe Caféen åbningstider D Dagligdagen i plejeboligerne Depositum... 6 F Fodpleje Forsikring... 5 Forventninger til dig og din familie... 7 Frisør G Gudstjeneste Gæstebolig H Handleplan... 9 Helbredsmæssige oplysninger... 9 Hjertestarter... 9 Husleje... 5 I Indretningen af din nye bolig... 7 Indsatsområder... 2 Indskud... 5 K Kontorets åbningstid... 3 Kulinarisk råd L Lundenyt - lundehavens beboerblad Læge... 9 N Nødkald O Offentlig transport Organisationsplan P Personale... 8 Posten Præst R Regnskab... 5 Rygepolitik Rygning S Samarbejdsaftale... 9 Sangkor Servicepakken... 6 Spillestuen Stikordsregister T Tandplejen Teknisk service afdeling Telefonnummer... 3 Træning & aktivitet U Udflytning af bolig V Varme... 5 Ø Økonomi... 5 Å Årsregulering af priser på servicepakken

28 Plejecenter Lundehaven Skovlunde Torv 8 Tlf.nr Skovlunde Fax: Udarbejdet 27. januar 2009 Senest revideret i juni 2012 af Anne Michelsen og Tina Søgaard

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse: Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven... 2 Indsatsområder for 2012/2013 :... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre... 3 Indflytning i Lundehaven...

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8+9 Indflytningssamtale

Læs mere

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8 Indflytningssamtale

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig 1 At bo på Egely: At få en ældrevenlig bolig på Egely svarer til, at du flytter i en lejlighed, hvor du bor tæt med dine naboer. Hvor tæt en kontakt du ønsker,

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdagen på Langagergård Plejecenter til både dig og dine pårørende. Du skal

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården

Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården gladsaxe.dk Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården Velkomst... 3 Træningscenter Gladsaxe, Kildegården... 4 Indflytning... 4 Serviceydelser... 4 Boligerne... 5 Afdelingsbestyrelsen... 6 Ophør

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Velkommen til plejeboligerne Søhusparken

Velkommen til plejeboligerne Søhusparken Velkommen til plejeboligerne Søhusparken Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdag i Søhusparken til dig og dine pårørende Du skal bo i afsnit: Bolig nr.: Direkte telefon

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft.

Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft. Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft. Marts 2012 Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdag i Søhusparken for både dig og dine

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset Indhold Flintholm Plejeboliger... 2 Daglig

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Velkommen til Tåsinge Plejecenter

Velkommen til Tåsinge Plejecenter Velkommen til Tåsinge Plejecenter Det er vores ønske at nye beboere og pårørende får en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter. Kære beboer og pårørende Dette er en velkomstpjece til nye beboere, hvor

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

Velkommen til Højtoften

Velkommen til Højtoften Velkommen til Højtoften Plejecenter Højtoften Distrikt Vest Toftevej 17-19, Lindved 7100 Vejle Tlf. 79 83 30 10 2 VELKOMMEN Til Højtoften Der er os en fornøjelse at byde dig og dine pårørende velkommen

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg Mad hjem til dig- Plejecentre Madservice Viborg Velkommen og velbekomme Vi er glade for at kunne byde dig indenfor i Madservice Viborg. Velkommen til et køkken med gamle dyder, friske råvarer og mange

Læs mere

Velkommen til Ældrecentret Solvang

Velkommen til Ældrecentret Solvang Ældrecentret Solvang, Rolighedsvej 1 og 3 Hvidbjerg, 7790 Thyholm Tlf. 96 84 87 90 Velkommen til Ældrecentret Solvang Sundhed og Omsorg Østergade 11, 1. 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 www.struer.dk Midlertidigt

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Praktisk info om kost og ernæring

Praktisk info om kost og ernæring Kostpolitik på Liselund Liselund skal for den enkelte opleves som det bedste sted: At bo. At gæste. At arbejde. For at Liselund kan være det bedste sted at bo har ernæringstilstanden stor betydning for

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL RYVANG Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Ryvang består

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL Plejecentret Henriksdal Valbyvej 47 2630 Taastrup Kære Med denne velkomstfolder vil vi gerne byde dig velkommen, og samtidig give dig en række praktiske oplysninger. Din nye boligs

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen til plejecenter Solgården

Velkommen til plejecenter Solgården PP 1 Velkommen til plejecenter Solgården Adresse: Virumvej 125, 2830 Virum Velkommen til Deres nye bolig på Plejecenter Solgården. Med denne lille pjece håber vi at kunne give Dem svar på en del af de

Læs mere

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Korsløkkehaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43 Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 41-43 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere