Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar 2013 beslutning om at etablere et stofindtagelssesrum i Aarhus. Beslutningen blev truffet på baggrund af beslutningsforslag fra SF's byrådsgruppe. Tilbuddet bemandes med sundheds- og socialfagligt personale. Personalet observerer og giver råd og vejledning med fokus på skadesreduktion og brobygning til sundhedssystemet og til behandlingstilbud og andre kommunale tilbud. På nuværende tidspunkt, er finansieringen af tilbuddets etablering og drift i 2013 under afklaring i Aarhus Byråd. Tilbuddet påtænkes etableret i Kirkens Korshærs lokaler i Nørre Allé 25, med etableringsomkostninger på 0,6 mio. kr. og en årlig driftsomkostning på 2,4 mio kr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget Aarhus Kommune 1,4 mio. kr. som tilskud til etablering og drift af stofindtagelsesrum i 2013, det resterende finansieringsbehov skal dækkes af Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har i etableringsprocessen givet udtryk for, at ville bidrage med to sygeplejesker til projektet. Såfremt det sker, vil finansieringsbehovet blive reduceret svarende til to stilling. Den kommunale finansiering af tilbuddet fra 2014 og frem, er endnu uafklaret, ligesom Ministeriet endnu ikke givet en udmelding på, om der også kan søges støtte til driften af tilbuddet i Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse Jægergården 8100 Aarhus C Sagsnummer 13/ Sagsbehandler Marianne Damsgaard Hansen Rasmus Stenum Nørgaard Telefon Direkte telefon E-post E-post direkte Lixtal: 46 På baggrund af, den forsatte uafklarede finansiering fra 2014 og frem indstilles: 2. Beslutningspunkter At 1) finansieringen af de permanente udgifter til drift af Aarhus Kommunes stofindtagelsesrum (op til 2,4 mio. kr. årligt afhængig af omfanget af medfinansiering fra hhv. Magistratsafdelingen for Sund- Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014

2 hed og Omsorg og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) henvises til forhandlingerne om budgettet for Baggrund Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar 2013 beslutning om at etablere et stofindtagelssesrum i Aarhus. Beslutningen blev truffet på baggrund af beslutningsforslag fra SF's byrådsgruppe. Målgruppen for stofindtagelsesrum er stofmisbrugere over 18 år med stærk afhængighed som følge af længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. Målgruppen kendetegnes ved at være de dårligst stillede og mest udsatte misbrugere. Der er indhentet erfaringer med etablering og drift af stofindtagelsesrum ved besøg i Oslo, Hamborg, København og Odense. Erfaringerne peger på, at der er en række problemstillinger at tage stilling til i forhold til placering og drift af stofindtagelsesrum: Tilbuddet bør placeres centralt i Aarhus midtby, hvor de potentielle brugere opholder sig og være lettilgængeligt og rummeligt Der skal tages hensyn til det omkringliggende miljø - private naboer og forretningsdrivende tilbuddet skal bemandes med sundhedsfagligt og socialfagligt personale Der skal være mulighed for akut hjælp ved eventuel overdosis Driften skal foregå i overensstemmelse med samarbejdsaftale med politiet, som skal have mulighed for at operere i området Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget Aarhus Kommune 1,4 mio. kr. som tilskud til etablering og drift af stofindtagelsesrum i Ministeriet har tildelt midlerne på betingelse af Byrådets beslutning om etablering og Midtjyllands Politis godkendelse af planerne. Det er forsat uafklaret om der fra 2014 og frem, er finansiering fra ministeriet, derfor ansøges om tilbuddets fulde driftsbudget i budgetforhandlingerne for Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 Side 2 af 5

3 4. Den forventede effekt Tilbuddet forventes at få en positiv virkning for såvel brugere som for naboer. I nedenstående er oplistet en række af indsatsens målsætninger: Overordnede målsætninger Skadesreduktion, nedsat dødelighed som følge af overdoser og nedsat sygelighed i målgruppen Brobygning til praktiserende læger, hospitalsvæsenet, psykiatrien m.v. Brobygning til behandlingssystemet og andre sociale tilbud i Aarhus Kommune, til bl.a. Center for Misbrugsbehandling, Forsorgshjem, Akut og Opsøgende Indsatser, Center for Bostøtte i eget Hjem, myndighedspersoner, sagsbehandlere m.v. Genereduktion, herunder reducering af ulemper ved stofindtagelse i det offentlige rum for beboere og forretningsdrivende. Effekt for brugerne Etablering af stofindtagelsesrum forventes at medføre forbedret sundhedstilstand for brugerne og øge deres oplevelse af værdighed og livskvalitet. Tilbuddet vil ydermere give mulighed for at opnå og fastholde kontakt til en gruppe mennesker, som de eksisterende tilbud har svært ved at etablere og fastholde kontakt til. Effekt for det omgivende samfund Et stofindtagelsesrum giver både udfordringer og gevinster for et område. Færre stofmisbrugerne vil indtage stoffer i det offentlige rum, hvilket medvirker til færre henkastede sprøjter og kanyler. Erfaringer fra såvel København som Odense fremhæver, at stofindtagelsesrum har en positiv virkning for det omgivende samfund, når der tages de nødvendige forholdsregler mht oprydning og selvjustits. Tilbuddet skal være let tilgængeligt og rummeligt. 5. De planlagte ydelser Der skal være mulighed for at indtage stoffer ved injektion og ved rygning. Stofindtagelsesrum skal bemandes med fagligt kompetent sundheds- og socialfagligt personale. Personalet skal give råd og vejledning, arbejde skadesreducerende og tilse, at brugernes indtagelse af stoffer ikke medfører skader og infektioner. De skal sikre, at overdosis undgås og derved mindske narkore- Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 Side 3 af 5

4 laterede dødsfald ved førstehjælp og behandling af akutte nødsituationer. Personalet skal arbejde brobyggende til sundhedssystemet og til det kommunale system herunder også til misbrugsbehandling og Aarhus Kommunes øvrige tilbud. Der skal være tilbud om mad, kaffe, bad og mulighed for tøjvask. 6. Organisering af indsatsen Tilbuddet organiseres under Kirkens Korshærs daglige ledelse og bemandes med sygeplejefagligt personale fra MSO og SUV og socialfagligt personale fra Kirkens Korshær. Fremskudt Myndighed varetager opgaven som indgang til Aarhus Kommunes øvrige tilbud. Den daglige drift foregår og tilrettelægges indenfor en åbningstid på hverdage fra kl Indsatsens rammer sættes af vedlagte kvalitetsstandard. Driften indrettes og justeres løbende på baggrund af de behov og krav arbejdet kalder på. Den frivillige forening af læger SUND2013 forventes at bidrage med lægefaglige resurser i et mindre omfang i begge forslag. Der vil blive ansat en social vicevært efter seniorjobordningen. Viceværten får til opgave sammen med brugerne at sørge for, at der er ryddeligt udenfor tilbuddet. Viceværten skal også have en daglig kontakt til private naboer og forretningsdrivende. Det undersøges endvidere, hvilke muligheder der er for at lave særlige aftaler med Teknik og Miljø om almindeligt renhold omkring tilbuddet. Alle relevante interessenter inddrages i processen så tidligt som muligt. Udsatterådet og de frivillige organisationer orienteres. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kirkens Korshær, Midtjyllands Politi, Center for Misbrugsbehandling, Center for Akut og Opsøgende indsatser, naboer, medarbejdere, andre interessenter og ledelsen i SUV. København og Odense kommuner samarbejder med frivillige organisationer om opgaven. De har erfaring med, at et tæt samarbejde mellem politi, lokale erhvervsdrivende, private naboer, frivillige og den Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 Side 4 af 5

5 kommunale forvaltning har en god effekt. Gennem inddragelse og samarbejde imødegås fælles udfordringer med pragmatiske løsninger. Indstillingen vil ikke blive sendt i høring, da tilbuddets endelige placering forsat er under politisk behandling. 7. Konsekvenser for ressourcer Driftsfinansieringen af Aarhus Kommunes stofindtagelsesrum fra 2014 og frem, kan blive op til 2,4 mio. kr. årligt - afhængig af omfanget af medfinansiering fra hhv. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Såfremt der tilgår finansiering fra et af de to nævnte områder, vil bevillingen tilsvarende kunne reduceres. Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen Tidligere beslutninger Byrådet d.20. februar 2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 Side 5 af 5

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN

Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Marts 2012 1 Evaluering af Udsatte-team, Aarhus Rapporten er udarbejdet i 2012. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

En samlet plan for Vesterbro

En samlet plan for Vesterbro En samlet plan for Vesterbro De åbenlyse sociale problemer og måder at håndtere dem på Indhold Indhold Københavns Kommunes Socialforvaltning, 2011 1 Vesterbro, København...2 Mål...3 Handleplan...4 Aktiviteter

Læs mere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere 5 Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedsstyrelsen, 2013. Udgivelsen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, sli@servicestyrelsen.dk Til drøftelse i ministeriet GENERELLE

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere