26. årgang December 2014 Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. årgang December 2014 Nr. 3"

Transkript

1 Fredslyset i InSide årgang December 2014 Nr. 3

2 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel mail: Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup mail: Gildekansler: Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th Aarhus C mail: Spejdercenter Engedalen: Møllevangen 4, 8450 Hammel Centerleder: Erling Kjer Gruppeledere 2013/15: Gruppe 1: Carsten Lund Gruppe 2: Elisabeth Arenfalk Gruppe 3: Birgit Vestergaard Nielsen Gruppe 4: Jytte Kronvold Gruppe 5: Annette Horup Gruppe 6: Peder Spørring Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Erling Kjer, Fyrrebakken 10, 8450 Hammel SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK Landsgildemesteren: Helmut Werth Landsgildekansleren: Johan Evensen Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen Uddannelses Sekretær: Peter Skræ PR Sekretær: Vakant Daglig kontorleder: Kirsten Christensen Landsgildekontorets adresse er: Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon: og mail: GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt (OPLAG: 65 eksemplarer) Nr. 1 Den 15. august via gruppelederne nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar, april og juni. Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C Tryk: Sct. Georgs Gildet, Hammel Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: -4. februar Deadline - uden aftale - er den 23. januar Læs også om Gildet på: 2

3 Nyt fra Gildemesteren: Hjælpsomhed Jeg appellerer til, at vi alle (SGG-brødre, spejderledere, spejdere og spejderforældre), som færdes i og omkring Spejdercenteret Engedalen, rydder op og sætter på plads. Jeg syntes, vi har et fantastisk godt og funktionel spejdercenter, jeg ved og hører, at andre er misundelige på os, så lad os hjælpe hinanden med, at der fortsat er ryddeligt og rent, så vi med stolthed kan vise centeret frem og med glæde komme til de mange aktiviteter, der kan og skal være på et spejdercenter. Ja, men det er jo de andre! Hvad kan vi bruge undskyldninger til, hvad kan vi få ud af, at give hinanden skylden for, overfylde affaldssække eller, at der er flyttet rundt på bålbænke, rafter, brænde. Nu har vi fået en overdækket aktivitets plads, så bord/ bænke sættene kan stå i tørvejr, mon ikke de holder længere hvis de står i tørvejr. Lad os hjælps ad, det ikke det stadig er en holde naturen ren og at Erfaringen siger: Hvis der mere rodet. Hvis der mere rydeligt. Samarbejde har altid været og mon dyd, at være med til, at være hjælpsom. der er rodet, så bliver rydeligt, så bliver der Der skal ikke herske tvivl om, at SGG vil samarbejde med spejderkorpsene også om brugen af vores SPEJDERCENTER, som primært er til brug for spejderkorpsene og Sct. Georgs Gildet i Hammel. Jeg mener godt det lejlighedsvis kan bruges til andre aktiviteter f. eks.: Hvis en spejder ønsker at holde et fødselsdags-arrangement i Engedalen ude og inde. Hvis der er en spejderleder eller SGG-bror, som har brug for, at gå indendørs i forbindelse med et arrangement, hvor det kan være godt lige, at komme indendørs. bl.a. til lån af toiletter eller i ly for vejret. Jeg går ind for TILLID= forventning om, at vi bruger spejdercenteret i tanken for spejderånden. 3

4 LEV I NUET Ved Gildehallen d. 5. november, kom jeg ind på brug af tiden og være til stede i NUET, her følger lidt af mit indlæg: Vi bliver ældre dag for dag, tiden er en pudsig ting, hvad er et sekund, hvad er et minut, ja, det er vel bare en måleenhed, som vi mennesker har indført, (vores liv er bare et skridt, et åndedræt, et øjeblik et NU, nej nu hvor jeg skriver det, er det jo fortid). Det gælder om at være til stede i det NU, vi har, vi forsøger, tror vi, at vi har styr på lidt, eller det hele, og ja vi har en kalender, så vi har styr på planlægningen, for vi skal jo være forberedt til i morgen, næste år, ja vi skal da også lige huske år 2016, hvor vi skal huske, at fejre 50 års jubilæet. (Benny Andersen har skrevet et digt om TIDEN), Det skal mærkes, at vi lever. Her er nogle enkle citater fra digtet: Man må udnytte tiden,,mens man har den. Man vil gerne udnytte tiden, men den bliver væk hele tiden, hvor bliver den af, har den nogensinde været der, har man brugt for megen tid på, at trække tiden ud. Man må udnytte tiden i tide. Ja hvad er det hele værd, hvis vi glemmer at leve i NUET? NUET er her og NU, hvor I læser dette indlæg, måske flyver tankerne ud, måske koncentrerer du dig om NUET. Et er sikkert vær til stede i NUET om lidt er det fortid, det kan være medens du høre et godt musikstykke, det kan være, hvor du tænker over teksten i sangen I skovens dybe stille ro eller hvis du går en tur i skoven og lytter til de nedfaldne blade, som rasler når du går i skovbunden, lytter til fuglenes kvideren, eller bare åbner op for alle dine sanser for de dejlige ting du omgiver dig med NU. I det øjeblik man er nærværende, er man i NUET, man er ikke i fortiden eller fremtiden. Træn dig selv i at leve i nuet og oplev hvor meget lykke, der er i dit liv. Det er kun i NUET, at du kan være lykkelig. VÆR TIL STEDE I NUET LEV I NUET! Med gilde hilsen Peder 4

5 Livet i gildet: Oktobermødet var et spændende bekendtskab med lederen af KFUMs ulveleder, Rasmus. Han kom og fortalte levende om livet hos KFUM-spejderne og især i ulveflokken. Rasmus har været så venlig at stille sit indlæg til rådighed for GammelUglens læsere, så jeg vil henvise til dette andet steds i bladet. På gilderådsmødet i oktober var der flere emner til debat. Bl.a. er der et ønske fra de to spejderkorps om klare regler for Engedalens anvendelse. Det blev drøftet og gildeledelsen vil på næste års gildeting sætte det på dagsorden på grundlag af ønsker og debatten. På mødet blev det også oplyst, at der skal vælges en ny Centerleder for Engedalen, ligesom der skal ansættes en vicevært. Det er blevet aktuelt efter, at Erling Kjer er blevet distriktsgildemester Mange andre emner var oppe at vende, og der var en livlig debat, der viser, at der i gildet er mange aktiviteter. Alligevel blev man enig om, at et årlig møde var passende, og at rådet altid kan indkaldes, hvis der opstår behov herfor. Den 27. oktober havde Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde et velbesøgt Fellowship Day i Sognegården i Galten. Efter velkomst blev årets Fellowship budskab oplæst og efter en fællessang gav DGM Erling Kjer en kort orientering om Futuragruppens rapport. Efter endnu en sang overtog Pottemageregnens Amatørteaterforenings Cabaret-holdet scenen med uddrag fra forestillingen Livet er Cabaret. Onsdag den 26. nov. kom fredslyset til Hammel. Det blev afhentet i Randers og bragt til Rådhusbygningen i Hammel. Her blev det modtaget af borgmester Nils Borring. I fakkeltog gik det derefter til InSide hvor der også var et arrangement med ca. 100 deltagere, heriblandt rigtig mange spejdere og deres ledere. Spejderne tændte ordet FRED. (Se forsiden) Her blev også Gildets donation på kr. til Hammel IdrætsCenter overrakt. Fredslyset blev viderebragt til Haurum Kirke, hvor der søndag den 30. var gudstjeneste med fredslys. Læs Fredslysbudskabet af Andreas Kamm andet steds i bladet. 5

6 GILDE-begrebet m.m. Mange har spurgt, hvoraf ordet GILDE og SKRÅ kommer. For at få klarhed herover skal vi mere end 2000 år tilbage Ordet "gilde" kommer af oldnordisk gildi (= betaling, afgift, drikkelag, broderskab), der også har givet ophav til ordet "gæld". Gilderne sættes i forbindelse med de sammenkomster drikkelag som fandt sted i den oldnordiske tid. Gilder, lav og broderskaber blev populære organisationsformer i middelalderen. I Vikingetiden og Middelalderen blev gilde-begrebet en betegnelse for de foreninger eller broderskaber, i hvilke bønderne eller byernes borgere sluttede sig sammen. De tjente som en social forsikring. Vikingetidens gilder tilbød et religiøst-socialt fællesskab for lokalsamfundets mænd og kvinder og deres familier, og ved kristendommens komme tilpassede man det religiøse indhold til den nye tro. Det årlige gildemøde (stævne) kom nu normalt til at falde sammen med højtidsdagen for gildets skytshelgen. Medlemskab i gilderne var frivilligt, men i praksis var det nærmest umuligt at klare sig, hvis man stod udenfor. Gilde-medlemmerne havde stærke gensidige forpligtelser, hvad enten det gjaldt økonomi, sygdom eller konflikt med udenforstående. Gilderne var fælles forsikringsselskaber. Gilderne skulle dømme i de fleste konflikter mellem gildesøskende. Kun i sager, der vedrørte landbrug og ejendomme, og efter 1274 i drabssager, havde gilderne ingen jurisdiktion. Til det årlige gildestævne medbragte alle lige meget øl og mad. Der måtte ikke opstå afhængighedsforhold og fordele ved, at nogen gav mere end andre. Hvert gilde havde sine egne vedtægter. De var nedskrevet i gildets Skraa. Inden for Skraaens rammer havde gildet domsmagt over medlemmerne. Derfor optræder gilderne kun sjældent i byretterne. Flere gildeskraaer og kongelige beskyttelsesbreve belyser gildernes virksomhed. De ældste gildeskraaer er fra den tidlige middelalder. At den omtalte form af datidens gilder ikke har meget med nutidens gilder står klart, men de middelalderlige ord som Gilde, Skraa, Stævne, Gildemester, Kansler, Skatmester, Svend, Væbner og Ridder m.m er fortsat en del af Gildebevægelsens termer, hvorimod lav er blevet til laug. 6

7 I forbindelse med modtagelsen af Fredslyset blev følgende Fredslys-budskab oplæst af GIM Charlotte Jørgensen: Når krigen raser, er det vanskeligt at se lyset Mere end 50 millioner mennesker er i dag drevet på flugt hjemmefra på grund af krig og ufred. Mange har været hjemmefra i årevis og mange børn har aldrig kendt nogen anden tilværelse end livet som flygtning. 50 millioner flygtninge i verden er et skræmmende tal, i Danmark er også mange. Men vi bør huske, at bagved tallene er der almindelige mennesker som os selv: mødre, fædre og børn, med håb om en fælles fremtid og et godt liv, hvor børnene kan gå i skole og far og mor passe deres arbejde uden at være truet af vold, krig og ødelæggelse. Og vi bør huske, at hvis alle skubber de forfulgte fra sig, ja, så er der ingen redning for dem, så er der ikke nogen fremtid for dem, og så får de aldrig en tilværelse tilbage, som krigen stjal fra dem. Flygtninge er desværre afhængige af andres hjælp. Deres chance det lys de kan se i horisonten er vores hjælpende hånd, den hjælp vi hver især kan give og den hjælp Danmark sammen med andre rige lande kan yde. Det er vanskeligt at være afhængig af andres hjælp, mens det er et privilegium at kunne hjælpe. Vi vil alle sammen hellere give en hjælpende hånd end at være afhængige af andres barmhjertighed. Så skal vi ikke glæde os over, at vi kan gøre en forskel for andre mennesker i nød. Og skal vi ikke glæde os over, at hvis vi lægger vores kræfter sammen, så kan vi genskabe håbet hos de forfulgte og være med til at give dem livet og tilværelsen tilbage, give dem mulighed for at vende hjem til det land og den by de omgivelser de så inderligt savner, og hvis det ikke kan lykkes så byde dem velkomne har hos os til deres drøm kan gå i opfyldelse. Lad os tænde håbets lys for de forfulgte. Andreas Kamm Generalsekretær Dansk Flygtningehjælp 7

8 5 minutters Sct. Georg Træd ikke på dem!... Det er en beretning, der fortæller om en lærd botaniker, der drog til Skotlands højland for at finde og studere en sjælden bjergblomst. Han fandt den også. Den var lille og spæd og af en ubeskrivelig skønhed. For rigtig at se den pragt dette lille vidunder var udstyret med, lagde han sig ned og betragtede den igennem en særlig skarp lup. Medens han lå der, fortabt i beundring over blomstens sjældne skønhed, kom en gammel hyrde forbi. Han standsede og spurgte, hvad botanikeren foretog sig. Jeg studerer en lille blomst gennem et forstørrelsesglas, svarede videnskabsmanden, og han tilføjede Har De lyst til også at se? Det ville hyrden gerne. Han knælede ned og lagde øjet til glasset. Han havde aldrig nogensinde før set gennem en lup, og han var fuldstændig fortabt i beskuelse og undren over hvad han så. Han kunne ikke slippe synet af den lille blomst, men lidt efter måtte han dog rejse sig, for tårerne fyldte hans øjne, så han ikke kunne se. Havde De blot aldrig vist mig dette, sagde han. Men hvorfor? spurgte den lærde. Fordi jeg har trådt på så mange af dem, var det vedmodige svar. Hvad vil jeg så med dette indlæg? Jeg vil gerne overføre pointen i denne skildring, til det område jeg vil kalde forståelse- Hvis der fandtes et mikroskop, der satte os i stand til at se de ofte fine og smukke tanker, der rør sig hos vore medmennesker, eller 8

9 opfatte de følelser, der ligger bag de ord vi hører, ville vi måske også blive vedmodige ved tanken om, at vi ofte har trådt i det støv, som var bedre værd. Hyrden græd over, at han havde trådt på blomster, hvis skønhed først nu var gået op for ham. Men for os alle gælder det vel mere eller mindre, at blomsterne ikke er det eneste smukke som vi træder på. Det er tragisk, at mennesker har ondt ved at forstå hinanden. Hvad er det årsag til? Krig og ufred hærger verden, folk sulter og dør, børn mister deres forældre, og ingen kan finde freden frem. Når det gælder de mennesker vi møder, som får betydning for os, tror jeg ikke på tilfældighederne. Vi er alle på rejse, og det vi kan finde, er en trofast ven - den rejser heldigt, som finder mange. Vi kan komme til at betyder så meget for hinanden, at hele livet får præg af det, eller de mennesker vi møder. Livet er værdifuldt og hver af os har noget at kæmpe for, eller et eller andet af betydning som vi kan udrette. Der er tænkt en tanke med hver eneste af os. Bevidstheden herom giver livet værdi. Vi trænger til at mindes om det i en tid som vor, og til hver især at gøre vor personlige indsats netop lige der, hvor vi har vor plads. Det er godt at stå stille engang imellem og tænke på al den godhed vi har mødt, og på alle livets gaver, som vi har modtaget fra år til år. I det daglige tænker vi måske ikke så meget på det. Vi har så travlt med mange ting og får ikke tid til eftertanke. Men tager vi os tid til stilhed og gøre lidt status, så vil vi se med undren, hvor meget godt vi har fået her i livet. Ja, i dag har vi, vort hjem, men det økonomiske grundlag for vor tilværelse kan skride under os, vort helbred kan få et alvorligt knæk. fortsættes næste side 9

10 Sorger og bekymringer kan ramme os. Med et kan alt omskiftes i vor tilværelse, lige så lys som dagen tegner sig for os i dag, lige så mørk kan dagen i morgen blive for os. Men i dag er det rart, i dag kan vi favne livet og glæde os over ægtefælder og børn, hjem og gerning, slægt og venner, sundhed og kræfter. Det er for sent, når det alt sammen er minder. Det vil det også være hvis ikke vi får det givet videre, som vi har fået i den tid vi har været gildebrødre i Sct. Georgs Gilderne. Livsværdier som er givet os af vore grundlæggere, og som vi har afgivet løfte om at viderebringe - til dem der kommer efter os. Jeg vil slutte mine 5 minutters Sct. Georg med disse to vers: Dagen i morgen, hvad ved du om den, om hvad du skal vinde og miste. Om den bringer solskin og glæde med eller om den bliver den sidste Glæd dig derfor over dagene der kommer. Og lev for dagen i dag. Drøm om i morgen lær af dagen i går. Dagen i dag er betydningsfuld - den er din! Erling Kjer 10

11 ANNONCE Frimærkebanken Frimærkebanken indsamler stadig afklippede brugte frimærker fra alle Sct. Georgs Gilder i Danmark. Overskuddet anvendes udelukkende til hjælpearbejde, dels i Sct. Georgs Gilderne i Danmarks Hjælpefond, herunder fortrinsvis inden for spejderbevægelsen i Danmark, dels på internationalt plan gennem ISGF's (den internationale gildebevægelses) Development Fund. De Sct. Georgs Gilder, der indsamler og indsender afklippede frimærker, deltager i indsamlingskonkurrencen, der løber fra Landsgildeting til Landsgildeting. Frimærkebanken har i hver gilde en lokal indsamlingsleder, valgt på årets gildeting. Det er Lilli, der i vores gilde er valgt til denne funktion og hun opfordrer kraftig ALLE gildebrødre til at deltage i indsamlingen af brugte frimærker og portostemler m.m. og aflevere dem til hende. Korrekt afklipning af frimærker er, at der er ca. ½ - 1 cm papir af kuvertens forside rundt om frimærket! Men Lilli påtager sig gerne dette arbejde, hvis man ikke selv har lyst til at gøre det. Så aflever blot hele kuverten, så klarer hun resten og frimærker før 2. verdenskrig bør man aldrig afklippe, når de er på breve. De kan være meget værd. Hovedopgaven er, at vi får indsamlet rigtig MANGE brugte mærker. Du kan gøre en forskel! Tag dine indsamlede frimærker med hver gang vi har møde i Engedalen og du støtter et godt formål! 11

12 Som det fremgår af siden Livet i Gildet har vi haft besøg af Rasmus Willumsen fra Sika-gruppen i Hammel under KFUM spejderne. Efterfølgende blev det aftalt at Rasmus skulle sende et resume af sit foredrag som et indlæg i GammelUglen. Det bringes hermed: * * * Livet i SIKA - KFUM Spejderne i Hammel 2014 Der er p.t. (oktober 2014) 97 aktive medlemmer samt 10 ledere og 7 lederassistenter. Derudover er der en stor flok af aktive forældre, som vi har stor glæde af. Foruden lokalerne i SpejderCenter i Engedal har vi også en hytte i Mosen, som til næste år skal udvides med en bålhytte med to indbyggede sheltere. De enkelte afdelinger er Familiespejder (ny fra 2014), Bævere, Ulve, Tropsspejder, Seniorspejder og Rover. Vi ledere i ulveflokken kan glæde os over 33 ulve i år. Vi har oplevet stor medlemstilgang de seneste 3 år med, en meget fin fordeling i både alder og køn. De 1½ times Ulvemøde vi har hver onsdag, går hurtigt med så mange friske ulveunger. Der er rigtig gode faciliteter i Engedalen til patruljearbejdet i den mørke tid og i Mosen om sommeren, hvor vi også har ture i weekender og i ferierne. 12

13 Patruljearbejdet er en af grundstenene i spejderarbejdet. Det giver et fint sammenhold i en lille gruppe, som også giver plads til den enkelte. Det er med til at udvikle selvledelse og samarbejdsevner. Det skal så bestå sin prøve på ture, turneringer og lejre. Her mærker børnene virkelig spejderlivet og fornemmelse af en større sammenhæng. Vi har et udtryk, som parallel til holdsport, hvor vi taler om træning og kamp. Træning er vores ugentlige møder i de enkelte grene, kamp er når vi er på ture og på større lejre - som f.eks. på Landslejren See hvor vi virkelig fik brugt vores spejderfærdigheder. De lidt større spejdere har også været på en tur til Det nordlige Tjekkiet; Spindleruv Mlyn, som er et bjergrigt område med masser af muligheder. Der var Hike til Tjekkiets højeste punkt og Elbens udspring, klatrebane i trætoppe, klippeklatring og rappelling. Derudover var der blandt andet også mountainbiketur i bjergene, hårdt men spændende. Spejderlivet i KFUM Hammel trives og med opbakning fra aktive forældre og Sct. Georgs Gildet ser vi frem til nye oplevelser såvel i Mosen som i Engedalen, det kommende år. Rasmus Willumsen Ulveleder 13

14 Kloge ord i en kold tid Et smil koster ingenting, men giver meget. Det gør modtageren rig, uden at gøre modtageren fattig. Det kræver bare et øjeblik, men mindet om det, kan ofte vare evigt. Ingen er så rig og så vigtig, at han kan undvære det, ingen er så fattig, at han ikke, kan blive rig af det. Et smil giver hvile for den trætte, opmuntring for den mismodige, og solskin for den bedrøvede. Og er naturens bedste lægemiddel, for den bekymrede. Endda kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæles, Men det har bare værdi, når det gives. Om nogen er ude af stand til at give dig et smil, så giv ham et. Ingen trænger til et smil mere end den, der ikke giver et. En ven! At ha` en ven er mægtigt fint men at være nogens ven er næsten endnu bedre. Det er som at vågne og mærke, at solen skinner. Men en ven er noget meget mere. En ven er nogen, som tænker på en, når man er borte, nogen som krydser fingre, når man skal gøre noget svært. Man føler sig aldrig rigtig ensom, når man har en ven. En ven synes om en, selv om man har været dum. En ven lytter til hvad man siger og forsøger at forstå, hvad man mener. Men en ven holder ikke kun med en, en ven siger også imod for at få en til at tænke efter. En ven lærer en at synes om nye ting, ting som man ellers ikke var kommet på. En ven er en, som altid har tid, når man kommer. VEN er et godt ord ja det er næsten det bedste ord. Alle kan blive ven med nogen, bare man ikke har så travlt, at man ikke mærker, når nogen vil være ens ven. 14

15 STILLINGSOPSLAG Sct. Georgs Gildet søger Centerleder til Spejdercenter Engedal Møllevangen 4, Hammel Til varetagelse af ledelsesopgaver i forbindelse med den økonomiske og tekniske drift af spejdercentret søges aktiv og udadvendt person. Centerlederen er ansvarlig for centrets budgetter og vedligeholdelsesfunktioner, samt leder for vicevært. Indgår i centrets brugerråd og har kontakten til centrets brugere. Henvendelse til Peder Spørring tlf mail: Sct. Georgs Gildet søger Vicevært til Spejdercenter Engedal Møllevangen 4, Hammel Til vedligeholdelse af og opsyn med spejdercentret søges aktiv og børnevenlig person. Arbejdstiden er relateret til aktiviteterne i spejdercentret og forventes at ligge på timer om måneden. Henvendelse til Peder Spørring tlf mail: 15

16 Favrskovløbet 2015 Favrskovløbet bliver til noget og afvikles den 11. og 12. april. Der er grupper, som har givet et forhåndstilsagn om at deltage. Så vi regner med ca. 100 deltagere fra juniorer til ledelsespatruljer. Mottoet for løbet er: "Da bedstefar var spejder". Selve løbet afvikles langs Linen med start fra Frijsenborg og slutter ved spejderhytten i Hinnerup, som hedder Skovhytten. Vi er 6 personer, der sidder i styregruppen. Mette fra Gildet i Hadsten, Peter fra spejdersamrådet, Birgith og Walther fra "Ka'sellerne" og Hanne og undertegnede fra Hammel Gildet. Vi kan jo ikke gennemføre løbet alene, så vi håber, at der er mange, der vil stå på en post. I kan melde jer hos både Hanne og mig. Løbet afvikles om dagen, så ingen skal stå post om natten! Den 24. marts afholdes der møde med posterne. Nærmere herom senere. Igen i år vil vi uddele et mærke for deltagelse i Favrskovløbet. Den eneste ændring på mærket bliver årstallet. Der er jo også noget økonomi i dette, så derfor har vi bestemt, at vi vil søge Gilderne om et beløb. I hvilken størrelsesorden kan jeg endnu ikke sige noget om, da jeg først skal have lavet et budget. Denne gang kan vi jo ikke få tilskud fra kommunen. Med spejderhilsen Carsten 16

17 NYTÅRSGILDEHAL Onsdag den 7. januar 2015 kl Vi mødes kl til et glas champagne før gildehallen Farvel 2014 og velkommen Glæd jer til festlig lokal underholdning Gråspurvene - Pris: kr. 100,- Medbring det sædvanlige, dog med dyb tallerken og ske. Tilmelding til Jytte Kronvold senest søndag den 28. december 2014 Mail: eller tlf Med gildehilsen Gruppe 4 17

18 En aften OM INDIEN Vi mødes klokken 19:00 onsdag den 4. februar 2014 og starter med at nyde en traditionel indisk middag. Derefter tager vi på en visuel tur til landet. Prisen er - omregnet til danske kr. - 60,00 Gruppevis tilmelding til Annette senest fredag den 30. januar via eller på telefon Sædvanlig bestik m.v. kan anvendes. Med gildehilsen GRUPPE 5 18

19 KALENDERSIDEN ÅRSPROGRAM for Hammel-Gildet DATO EMNE Ansvarlig 7. januar Nytårsgildehallen Gr februar Gildemøde Gr marts Gildeting Gr april Sct. Georgs aften (gildehal) Gr maj Udflugten Gr juni Friluftsgildehal Gr. 3 Øvrige arrangementer. 11. og 12. april Favrskovløbet 19. april Pøt Mølle Løbet maj Indsamling og klargøring til loppemarked 30. maj Loppemarkedet Program for Østjysk Distriktsgilde Ingen informationer Naturlaug Steen Blicher Søndag den 7/12: Juletur ved Vrads Søndag den 18/1-15: Årsmøde i Paradislejren 19

20 NYT FRA GILDEBRØDRE Charlotte Jørgensen har meddelt at: fra og med 20. november 2014 vil vore tlf. numre være: Charlotte: og Poul: Redaktionen ønsker GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR 20

25. årgang December 2013 Nr. 3

25. årgang December 2013 Nr. 3 25. årgang December 2013 Nr. 3 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12 23. årgang Maj 2012 Nr. 4 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup 86 96 88 08 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej 16,

Læs mere

26. årgang April 2015 Nr. 5

26. årgang April 2015 Nr. 5 Fredslyset i InSide 2014 26. årgang April 2015 Nr. 5 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup

Læs mere

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG NUMMER Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2008 75. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne

Læs mere

Sct. Georg. Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden NUMMER. December 2004 71. ÅRGANG

Sct. Georg. Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden NUMMER. December 2004 71. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden Sct. Georg December 2004 71. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2009 76. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69.

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften Sct. Georg MAJ 2002 69. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl.

Læs mere

Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig!

Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig! NUMMER Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig! MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2012 79. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG NUMMER 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2008 75. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 57 August 2013 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 57 August 2013 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 57 August 2013 Årgang 15 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører, sponsorer osv. Den korte version hedder: Tak. Den lidt længere

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73.

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? Sct. Georg Oktober 2006 73. ÅRGANG 5 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning Dansk Spejderkorps Sydslesvig Gul beretning 2014 2 Gul beretning 2014 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Tydal 1, D-24852 Eggebek Telefon: 0049 4609-91030 dss.tydal@t-online.de www.spejder.de Layout: Tor-Salve

Læs mere