26. årgang December 2014 Nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. årgang December 2014 Nr. 3"

Transkript

1 Fredslyset i InSide årgang December 2014 Nr. 3

2 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel mail: Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup mail: Gildekansler: Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th Aarhus C mail: Spejdercenter Engedalen: Møllevangen 4, 8450 Hammel Centerleder: Erling Kjer Gruppeledere 2013/15: Gruppe 1: Carsten Lund Gruppe 2: Elisabeth Arenfalk Gruppe 3: Birgit Vestergaard Nielsen Gruppe 4: Jytte Kronvold Gruppe 5: Annette Horup Gruppe 6: Peder Spørring Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Erling Kjer, Fyrrebakken 10, 8450 Hammel SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK Landsgildemesteren: Helmut Werth Landsgildekansleren: Johan Evensen Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen Uddannelses Sekretær: Peter Skræ PR Sekretær: Vakant Daglig kontorleder: Kirsten Christensen Landsgildekontorets adresse er: Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon: og mail: GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt (OPLAG: 65 eksemplarer) Nr. 1 Den 15. august via gruppelederne nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar, april og juni. Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C Tryk: Sct. Georgs Gildet, Hammel Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: -4. februar Deadline - uden aftale - er den 23. januar Læs også om Gildet på: 2

3 Nyt fra Gildemesteren: Hjælpsomhed Jeg appellerer til, at vi alle (SGG-brødre, spejderledere, spejdere og spejderforældre), som færdes i og omkring Spejdercenteret Engedalen, rydder op og sætter på plads. Jeg syntes, vi har et fantastisk godt og funktionel spejdercenter, jeg ved og hører, at andre er misundelige på os, så lad os hjælpe hinanden med, at der fortsat er ryddeligt og rent, så vi med stolthed kan vise centeret frem og med glæde komme til de mange aktiviteter, der kan og skal være på et spejdercenter. Ja, men det er jo de andre! Hvad kan vi bruge undskyldninger til, hvad kan vi få ud af, at give hinanden skylden for, overfylde affaldssække eller, at der er flyttet rundt på bålbænke, rafter, brænde. Nu har vi fået en overdækket aktivitets plads, så bord/ bænke sættene kan stå i tørvejr, mon ikke de holder længere hvis de står i tørvejr. Lad os hjælps ad, det ikke det stadig er en holde naturen ren og at Erfaringen siger: Hvis der mere rodet. Hvis der mere rydeligt. Samarbejde har altid været og mon dyd, at være med til, at være hjælpsom. der er rodet, så bliver rydeligt, så bliver der Der skal ikke herske tvivl om, at SGG vil samarbejde med spejderkorpsene også om brugen af vores SPEJDERCENTER, som primært er til brug for spejderkorpsene og Sct. Georgs Gildet i Hammel. Jeg mener godt det lejlighedsvis kan bruges til andre aktiviteter f. eks.: Hvis en spejder ønsker at holde et fødselsdags-arrangement i Engedalen ude og inde. Hvis der er en spejderleder eller SGG-bror, som har brug for, at gå indendørs i forbindelse med et arrangement, hvor det kan være godt lige, at komme indendørs. bl.a. til lån af toiletter eller i ly for vejret. Jeg går ind for TILLID= forventning om, at vi bruger spejdercenteret i tanken for spejderånden. 3

4 LEV I NUET Ved Gildehallen d. 5. november, kom jeg ind på brug af tiden og være til stede i NUET, her følger lidt af mit indlæg: Vi bliver ældre dag for dag, tiden er en pudsig ting, hvad er et sekund, hvad er et minut, ja, det er vel bare en måleenhed, som vi mennesker har indført, (vores liv er bare et skridt, et åndedræt, et øjeblik et NU, nej nu hvor jeg skriver det, er det jo fortid). Det gælder om at være til stede i det NU, vi har, vi forsøger, tror vi, at vi har styr på lidt, eller det hele, og ja vi har en kalender, så vi har styr på planlægningen, for vi skal jo være forberedt til i morgen, næste år, ja vi skal da også lige huske år 2016, hvor vi skal huske, at fejre 50 års jubilæet. (Benny Andersen har skrevet et digt om TIDEN), Det skal mærkes, at vi lever. Her er nogle enkle citater fra digtet: Man må udnytte tiden,,mens man har den. Man vil gerne udnytte tiden, men den bliver væk hele tiden, hvor bliver den af, har den nogensinde været der, har man brugt for megen tid på, at trække tiden ud. Man må udnytte tiden i tide. Ja hvad er det hele værd, hvis vi glemmer at leve i NUET? NUET er her og NU, hvor I læser dette indlæg, måske flyver tankerne ud, måske koncentrerer du dig om NUET. Et er sikkert vær til stede i NUET om lidt er det fortid, det kan være medens du høre et godt musikstykke, det kan være, hvor du tænker over teksten i sangen I skovens dybe stille ro eller hvis du går en tur i skoven og lytter til de nedfaldne blade, som rasler når du går i skovbunden, lytter til fuglenes kvideren, eller bare åbner op for alle dine sanser for de dejlige ting du omgiver dig med NU. I det øjeblik man er nærværende, er man i NUET, man er ikke i fortiden eller fremtiden. Træn dig selv i at leve i nuet og oplev hvor meget lykke, der er i dit liv. Det er kun i NUET, at du kan være lykkelig. VÆR TIL STEDE I NUET LEV I NUET! Med gilde hilsen Peder 4

5 Livet i gildet: Oktobermødet var et spændende bekendtskab med lederen af KFUMs ulveleder, Rasmus. Han kom og fortalte levende om livet hos KFUM-spejderne og især i ulveflokken. Rasmus har været så venlig at stille sit indlæg til rådighed for GammelUglens læsere, så jeg vil henvise til dette andet steds i bladet. På gilderådsmødet i oktober var der flere emner til debat. Bl.a. er der et ønske fra de to spejderkorps om klare regler for Engedalens anvendelse. Det blev drøftet og gildeledelsen vil på næste års gildeting sætte det på dagsorden på grundlag af ønsker og debatten. På mødet blev det også oplyst, at der skal vælges en ny Centerleder for Engedalen, ligesom der skal ansættes en vicevært. Det er blevet aktuelt efter, at Erling Kjer er blevet distriktsgildemester Mange andre emner var oppe at vende, og der var en livlig debat, der viser, at der i gildet er mange aktiviteter. Alligevel blev man enig om, at et årlig møde var passende, og at rådet altid kan indkaldes, hvis der opstår behov herfor. Den 27. oktober havde Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde et velbesøgt Fellowship Day i Sognegården i Galten. Efter velkomst blev årets Fellowship budskab oplæst og efter en fællessang gav DGM Erling Kjer en kort orientering om Futuragruppens rapport. Efter endnu en sang overtog Pottemageregnens Amatørteaterforenings Cabaret-holdet scenen med uddrag fra forestillingen Livet er Cabaret. Onsdag den 26. nov. kom fredslyset til Hammel. Det blev afhentet i Randers og bragt til Rådhusbygningen i Hammel. Her blev det modtaget af borgmester Nils Borring. I fakkeltog gik det derefter til InSide hvor der også var et arrangement med ca. 100 deltagere, heriblandt rigtig mange spejdere og deres ledere. Spejderne tændte ordet FRED. (Se forsiden) Her blev også Gildets donation på kr. til Hammel IdrætsCenter overrakt. Fredslyset blev viderebragt til Haurum Kirke, hvor der søndag den 30. var gudstjeneste med fredslys. Læs Fredslysbudskabet af Andreas Kamm andet steds i bladet. 5

6 GILDE-begrebet m.m. Mange har spurgt, hvoraf ordet GILDE og SKRÅ kommer. For at få klarhed herover skal vi mere end 2000 år tilbage Ordet "gilde" kommer af oldnordisk gildi (= betaling, afgift, drikkelag, broderskab), der også har givet ophav til ordet "gæld". Gilderne sættes i forbindelse med de sammenkomster drikkelag som fandt sted i den oldnordiske tid. Gilder, lav og broderskaber blev populære organisationsformer i middelalderen. I Vikingetiden og Middelalderen blev gilde-begrebet en betegnelse for de foreninger eller broderskaber, i hvilke bønderne eller byernes borgere sluttede sig sammen. De tjente som en social forsikring. Vikingetidens gilder tilbød et religiøst-socialt fællesskab for lokalsamfundets mænd og kvinder og deres familier, og ved kristendommens komme tilpassede man det religiøse indhold til den nye tro. Det årlige gildemøde (stævne) kom nu normalt til at falde sammen med højtidsdagen for gildets skytshelgen. Medlemskab i gilderne var frivilligt, men i praksis var det nærmest umuligt at klare sig, hvis man stod udenfor. Gilde-medlemmerne havde stærke gensidige forpligtelser, hvad enten det gjaldt økonomi, sygdom eller konflikt med udenforstående. Gilderne var fælles forsikringsselskaber. Gilderne skulle dømme i de fleste konflikter mellem gildesøskende. Kun i sager, der vedrørte landbrug og ejendomme, og efter 1274 i drabssager, havde gilderne ingen jurisdiktion. Til det årlige gildestævne medbragte alle lige meget øl og mad. Der måtte ikke opstå afhængighedsforhold og fordele ved, at nogen gav mere end andre. Hvert gilde havde sine egne vedtægter. De var nedskrevet i gildets Skraa. Inden for Skraaens rammer havde gildet domsmagt over medlemmerne. Derfor optræder gilderne kun sjældent i byretterne. Flere gildeskraaer og kongelige beskyttelsesbreve belyser gildernes virksomhed. De ældste gildeskraaer er fra den tidlige middelalder. At den omtalte form af datidens gilder ikke har meget med nutidens gilder står klart, men de middelalderlige ord som Gilde, Skraa, Stævne, Gildemester, Kansler, Skatmester, Svend, Væbner og Ridder m.m er fortsat en del af Gildebevægelsens termer, hvorimod lav er blevet til laug. 6

7 I forbindelse med modtagelsen af Fredslyset blev følgende Fredslys-budskab oplæst af GIM Charlotte Jørgensen: Når krigen raser, er det vanskeligt at se lyset Mere end 50 millioner mennesker er i dag drevet på flugt hjemmefra på grund af krig og ufred. Mange har været hjemmefra i årevis og mange børn har aldrig kendt nogen anden tilværelse end livet som flygtning. 50 millioner flygtninge i verden er et skræmmende tal, i Danmark er også mange. Men vi bør huske, at bagved tallene er der almindelige mennesker som os selv: mødre, fædre og børn, med håb om en fælles fremtid og et godt liv, hvor børnene kan gå i skole og far og mor passe deres arbejde uden at være truet af vold, krig og ødelæggelse. Og vi bør huske, at hvis alle skubber de forfulgte fra sig, ja, så er der ingen redning for dem, så er der ikke nogen fremtid for dem, og så får de aldrig en tilværelse tilbage, som krigen stjal fra dem. Flygtninge er desværre afhængige af andres hjælp. Deres chance det lys de kan se i horisonten er vores hjælpende hånd, den hjælp vi hver især kan give og den hjælp Danmark sammen med andre rige lande kan yde. Det er vanskeligt at være afhængig af andres hjælp, mens det er et privilegium at kunne hjælpe. Vi vil alle sammen hellere give en hjælpende hånd end at være afhængige af andres barmhjertighed. Så skal vi ikke glæde os over, at vi kan gøre en forskel for andre mennesker i nød. Og skal vi ikke glæde os over, at hvis vi lægger vores kræfter sammen, så kan vi genskabe håbet hos de forfulgte og være med til at give dem livet og tilværelsen tilbage, give dem mulighed for at vende hjem til det land og den by de omgivelser de så inderligt savner, og hvis det ikke kan lykkes så byde dem velkomne har hos os til deres drøm kan gå i opfyldelse. Lad os tænde håbets lys for de forfulgte. Andreas Kamm Generalsekretær Dansk Flygtningehjælp 7

8 5 minutters Sct. Georg Træd ikke på dem!... Det er en beretning, der fortæller om en lærd botaniker, der drog til Skotlands højland for at finde og studere en sjælden bjergblomst. Han fandt den også. Den var lille og spæd og af en ubeskrivelig skønhed. For rigtig at se den pragt dette lille vidunder var udstyret med, lagde han sig ned og betragtede den igennem en særlig skarp lup. Medens han lå der, fortabt i beundring over blomstens sjældne skønhed, kom en gammel hyrde forbi. Han standsede og spurgte, hvad botanikeren foretog sig. Jeg studerer en lille blomst gennem et forstørrelsesglas, svarede videnskabsmanden, og han tilføjede Har De lyst til også at se? Det ville hyrden gerne. Han knælede ned og lagde øjet til glasset. Han havde aldrig nogensinde før set gennem en lup, og han var fuldstændig fortabt i beskuelse og undren over hvad han så. Han kunne ikke slippe synet af den lille blomst, men lidt efter måtte han dog rejse sig, for tårerne fyldte hans øjne, så han ikke kunne se. Havde De blot aldrig vist mig dette, sagde han. Men hvorfor? spurgte den lærde. Fordi jeg har trådt på så mange af dem, var det vedmodige svar. Hvad vil jeg så med dette indlæg? Jeg vil gerne overføre pointen i denne skildring, til det område jeg vil kalde forståelse- Hvis der fandtes et mikroskop, der satte os i stand til at se de ofte fine og smukke tanker, der rør sig hos vore medmennesker, eller 8

9 opfatte de følelser, der ligger bag de ord vi hører, ville vi måske også blive vedmodige ved tanken om, at vi ofte har trådt i det støv, som var bedre værd. Hyrden græd over, at han havde trådt på blomster, hvis skønhed først nu var gået op for ham. Men for os alle gælder det vel mere eller mindre, at blomsterne ikke er det eneste smukke som vi træder på. Det er tragisk, at mennesker har ondt ved at forstå hinanden. Hvad er det årsag til? Krig og ufred hærger verden, folk sulter og dør, børn mister deres forældre, og ingen kan finde freden frem. Når det gælder de mennesker vi møder, som får betydning for os, tror jeg ikke på tilfældighederne. Vi er alle på rejse, og det vi kan finde, er en trofast ven - den rejser heldigt, som finder mange. Vi kan komme til at betyder så meget for hinanden, at hele livet får præg af det, eller de mennesker vi møder. Livet er værdifuldt og hver af os har noget at kæmpe for, eller et eller andet af betydning som vi kan udrette. Der er tænkt en tanke med hver eneste af os. Bevidstheden herom giver livet værdi. Vi trænger til at mindes om det i en tid som vor, og til hver især at gøre vor personlige indsats netop lige der, hvor vi har vor plads. Det er godt at stå stille engang imellem og tænke på al den godhed vi har mødt, og på alle livets gaver, som vi har modtaget fra år til år. I det daglige tænker vi måske ikke så meget på det. Vi har så travlt med mange ting og får ikke tid til eftertanke. Men tager vi os tid til stilhed og gøre lidt status, så vil vi se med undren, hvor meget godt vi har fået her i livet. Ja, i dag har vi, vort hjem, men det økonomiske grundlag for vor tilværelse kan skride under os, vort helbred kan få et alvorligt knæk. fortsættes næste side 9

10 Sorger og bekymringer kan ramme os. Med et kan alt omskiftes i vor tilværelse, lige så lys som dagen tegner sig for os i dag, lige så mørk kan dagen i morgen blive for os. Men i dag er det rart, i dag kan vi favne livet og glæde os over ægtefælder og børn, hjem og gerning, slægt og venner, sundhed og kræfter. Det er for sent, når det alt sammen er minder. Det vil det også være hvis ikke vi får det givet videre, som vi har fået i den tid vi har været gildebrødre i Sct. Georgs Gilderne. Livsværdier som er givet os af vore grundlæggere, og som vi har afgivet løfte om at viderebringe - til dem der kommer efter os. Jeg vil slutte mine 5 minutters Sct. Georg med disse to vers: Dagen i morgen, hvad ved du om den, om hvad du skal vinde og miste. Om den bringer solskin og glæde med eller om den bliver den sidste Glæd dig derfor over dagene der kommer. Og lev for dagen i dag. Drøm om i morgen lær af dagen i går. Dagen i dag er betydningsfuld - den er din! Erling Kjer 10

11 ANNONCE Frimærkebanken Frimærkebanken indsamler stadig afklippede brugte frimærker fra alle Sct. Georgs Gilder i Danmark. Overskuddet anvendes udelukkende til hjælpearbejde, dels i Sct. Georgs Gilderne i Danmarks Hjælpefond, herunder fortrinsvis inden for spejderbevægelsen i Danmark, dels på internationalt plan gennem ISGF's (den internationale gildebevægelses) Development Fund. De Sct. Georgs Gilder, der indsamler og indsender afklippede frimærker, deltager i indsamlingskonkurrencen, der løber fra Landsgildeting til Landsgildeting. Frimærkebanken har i hver gilde en lokal indsamlingsleder, valgt på årets gildeting. Det er Lilli, der i vores gilde er valgt til denne funktion og hun opfordrer kraftig ALLE gildebrødre til at deltage i indsamlingen af brugte frimærker og portostemler m.m. og aflevere dem til hende. Korrekt afklipning af frimærker er, at der er ca. ½ - 1 cm papir af kuvertens forside rundt om frimærket! Men Lilli påtager sig gerne dette arbejde, hvis man ikke selv har lyst til at gøre det. Så aflever blot hele kuverten, så klarer hun resten og frimærker før 2. verdenskrig bør man aldrig afklippe, når de er på breve. De kan være meget værd. Hovedopgaven er, at vi får indsamlet rigtig MANGE brugte mærker. Du kan gøre en forskel! Tag dine indsamlede frimærker med hver gang vi har møde i Engedalen og du støtter et godt formål! 11

12 Som det fremgår af siden Livet i Gildet har vi haft besøg af Rasmus Willumsen fra Sika-gruppen i Hammel under KFUM spejderne. Efterfølgende blev det aftalt at Rasmus skulle sende et resume af sit foredrag som et indlæg i GammelUglen. Det bringes hermed: * * * Livet i SIKA - KFUM Spejderne i Hammel 2014 Der er p.t. (oktober 2014) 97 aktive medlemmer samt 10 ledere og 7 lederassistenter. Derudover er der en stor flok af aktive forældre, som vi har stor glæde af. Foruden lokalerne i SpejderCenter i Engedal har vi også en hytte i Mosen, som til næste år skal udvides med en bålhytte med to indbyggede sheltere. De enkelte afdelinger er Familiespejder (ny fra 2014), Bævere, Ulve, Tropsspejder, Seniorspejder og Rover. Vi ledere i ulveflokken kan glæde os over 33 ulve i år. Vi har oplevet stor medlemstilgang de seneste 3 år med, en meget fin fordeling i både alder og køn. De 1½ times Ulvemøde vi har hver onsdag, går hurtigt med så mange friske ulveunger. Der er rigtig gode faciliteter i Engedalen til patruljearbejdet i den mørke tid og i Mosen om sommeren, hvor vi også har ture i weekender og i ferierne. 12

13 Patruljearbejdet er en af grundstenene i spejderarbejdet. Det giver et fint sammenhold i en lille gruppe, som også giver plads til den enkelte. Det er med til at udvikle selvledelse og samarbejdsevner. Det skal så bestå sin prøve på ture, turneringer og lejre. Her mærker børnene virkelig spejderlivet og fornemmelse af en større sammenhæng. Vi har et udtryk, som parallel til holdsport, hvor vi taler om træning og kamp. Træning er vores ugentlige møder i de enkelte grene, kamp er når vi er på ture og på større lejre - som f.eks. på Landslejren See hvor vi virkelig fik brugt vores spejderfærdigheder. De lidt større spejdere har også været på en tur til Det nordlige Tjekkiet; Spindleruv Mlyn, som er et bjergrigt område med masser af muligheder. Der var Hike til Tjekkiets højeste punkt og Elbens udspring, klatrebane i trætoppe, klippeklatring og rappelling. Derudover var der blandt andet også mountainbiketur i bjergene, hårdt men spændende. Spejderlivet i KFUM Hammel trives og med opbakning fra aktive forældre og Sct. Georgs Gildet ser vi frem til nye oplevelser såvel i Mosen som i Engedalen, det kommende år. Rasmus Willumsen Ulveleder 13

14 Kloge ord i en kold tid Et smil koster ingenting, men giver meget. Det gør modtageren rig, uden at gøre modtageren fattig. Det kræver bare et øjeblik, men mindet om det, kan ofte vare evigt. Ingen er så rig og så vigtig, at han kan undvære det, ingen er så fattig, at han ikke, kan blive rig af det. Et smil giver hvile for den trætte, opmuntring for den mismodige, og solskin for den bedrøvede. Og er naturens bedste lægemiddel, for den bekymrede. Endda kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæles, Men det har bare værdi, når det gives. Om nogen er ude af stand til at give dig et smil, så giv ham et. Ingen trænger til et smil mere end den, der ikke giver et. En ven! At ha` en ven er mægtigt fint men at være nogens ven er næsten endnu bedre. Det er som at vågne og mærke, at solen skinner. Men en ven er noget meget mere. En ven er nogen, som tænker på en, når man er borte, nogen som krydser fingre, når man skal gøre noget svært. Man føler sig aldrig rigtig ensom, når man har en ven. En ven synes om en, selv om man har været dum. En ven lytter til hvad man siger og forsøger at forstå, hvad man mener. Men en ven holder ikke kun med en, en ven siger også imod for at få en til at tænke efter. En ven lærer en at synes om nye ting, ting som man ellers ikke var kommet på. En ven er en, som altid har tid, når man kommer. VEN er et godt ord ja det er næsten det bedste ord. Alle kan blive ven med nogen, bare man ikke har så travlt, at man ikke mærker, når nogen vil være ens ven. 14

15 STILLINGSOPSLAG Sct. Georgs Gildet søger Centerleder til Spejdercenter Engedal Møllevangen 4, Hammel Til varetagelse af ledelsesopgaver i forbindelse med den økonomiske og tekniske drift af spejdercentret søges aktiv og udadvendt person. Centerlederen er ansvarlig for centrets budgetter og vedligeholdelsesfunktioner, samt leder for vicevært. Indgår i centrets brugerråd og har kontakten til centrets brugere. Henvendelse til Peder Spørring tlf mail: Sct. Georgs Gildet søger Vicevært til Spejdercenter Engedal Møllevangen 4, Hammel Til vedligeholdelse af og opsyn med spejdercentret søges aktiv og børnevenlig person. Arbejdstiden er relateret til aktiviteterne i spejdercentret og forventes at ligge på timer om måneden. Henvendelse til Peder Spørring tlf mail: 15

16 Favrskovløbet 2015 Favrskovløbet bliver til noget og afvikles den 11. og 12. april. Der er grupper, som har givet et forhåndstilsagn om at deltage. Så vi regner med ca. 100 deltagere fra juniorer til ledelsespatruljer. Mottoet for løbet er: "Da bedstefar var spejder". Selve løbet afvikles langs Linen med start fra Frijsenborg og slutter ved spejderhytten i Hinnerup, som hedder Skovhytten. Vi er 6 personer, der sidder i styregruppen. Mette fra Gildet i Hadsten, Peter fra spejdersamrådet, Birgith og Walther fra "Ka'sellerne" og Hanne og undertegnede fra Hammel Gildet. Vi kan jo ikke gennemføre løbet alene, så vi håber, at der er mange, der vil stå på en post. I kan melde jer hos både Hanne og mig. Løbet afvikles om dagen, så ingen skal stå post om natten! Den 24. marts afholdes der møde med posterne. Nærmere herom senere. Igen i år vil vi uddele et mærke for deltagelse i Favrskovløbet. Den eneste ændring på mærket bliver årstallet. Der er jo også noget økonomi i dette, så derfor har vi bestemt, at vi vil søge Gilderne om et beløb. I hvilken størrelsesorden kan jeg endnu ikke sige noget om, da jeg først skal have lavet et budget. Denne gang kan vi jo ikke få tilskud fra kommunen. Med spejderhilsen Carsten 16

17 NYTÅRSGILDEHAL Onsdag den 7. januar 2015 kl Vi mødes kl til et glas champagne før gildehallen Farvel 2014 og velkommen Glæd jer til festlig lokal underholdning Gråspurvene - Pris: kr. 100,- Medbring det sædvanlige, dog med dyb tallerken og ske. Tilmelding til Jytte Kronvold senest søndag den 28. december 2014 Mail: eller tlf Med gildehilsen Gruppe 4 17

18 En aften OM INDIEN Vi mødes klokken 19:00 onsdag den 4. februar 2014 og starter med at nyde en traditionel indisk middag. Derefter tager vi på en visuel tur til landet. Prisen er - omregnet til danske kr. - 60,00 Gruppevis tilmelding til Annette senest fredag den 30. januar via eller på telefon Sædvanlig bestik m.v. kan anvendes. Med gildehilsen GRUPPE 5 18

19 KALENDERSIDEN ÅRSPROGRAM for Hammel-Gildet DATO EMNE Ansvarlig 7. januar Nytårsgildehallen Gr februar Gildemøde Gr marts Gildeting Gr april Sct. Georgs aften (gildehal) Gr maj Udflugten Gr juni Friluftsgildehal Gr. 3 Øvrige arrangementer. 11. og 12. april Favrskovløbet 19. april Pøt Mølle Løbet maj Indsamling og klargøring til loppemarked 30. maj Loppemarkedet Program for Østjysk Distriktsgilde Ingen informationer Naturlaug Steen Blicher Søndag den 7/12: Juletur ved Vrads Søndag den 18/1-15: Årsmøde i Paradislejren 19

20 NYT FRA GILDEBRØDRE Charlotte Jørgensen har meddelt at: fra og med 20. november 2014 vil vore tlf. numre være: Charlotte: og Poul: Redaktionen ønsker GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR 20

26. årgang April 2015 Nr. 5

26. årgang April 2015 Nr. 5 Fredslyset i InSide 2014 26. årgang April 2015 Nr. 5 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup

Læs mere

27. årgang Oktober 2015 Nr. 2

27. årgang Oktober 2015 Nr. 2 DET VAR SÅ DEN SOMMER 27. årgang Oktober 2015 Nr. 2 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 8696 1381 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup

Læs mere

I sne står urt og busk i skjul

I sne står urt og busk i skjul I sne står urt og busk i skjul 27. årgang Februar 2016 Nr. 4 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 8696 1381 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280,

Læs mere

23. årgang August 2011 Nr. 1

23. årgang August 2011 Nr. 1 23. årgang August 2011 Nr. 1 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov 86 17 34 74 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej

Læs mere

26. årgang Oktober 2014 Nr. 2

26. årgang Oktober 2014 Nr. 2 Sort Sol over Vadehavet 26. årgang Oktober 2014 Nr. 2 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472

Læs mere

26. årgang Februar 2015 Nr. 4

26. årgang Februar 2015 Nr. 4 Fredslyset i InSide 2014 26. årgang Februar 2015 Nr. 4 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472

Læs mere

24. årgang August 2012 Nr. 1

24. årgang August 2012 Nr. 1 24. årgang August 2012 Nr. 1 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup 86 96 88 08 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej

Læs mere

25. årgang Februar 2014 Nr. 4

25. årgang Februar 2014 Nr. 4 25. årgang Februar 2014 Nr. 4 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

27. årgang December 2015 Nr. 3

27. årgang December 2015 Nr. 3 27. årgang December 2015 Nr. 3 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 8696 1381 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 2045 9397 mail:

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

28. årgang Oktober 2016 Nr. 2

28. årgang Oktober 2016 Nr. 2 28. årgang Oktober 2016 Nr. 2 Gildemester: Peder Spørring, Chr Eriksensvej 11, 8450 Hammel 8696 1381 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Annette Horup, Skovbrynet 97, 8450 Hammel - 4054 2231 mail: nianho@youmail.dk

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

24. årgang April 2013 Nr. 5

24. årgang April 2013 Nr. 5 24. årgang April 2013 Nr. 5 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 8696 9460 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 8696 8808 mail: ruth@kontorhjaelpen.com

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

26. årgang Juni 2015 Nr. 6

26. årgang Juni 2015 Nr. 6 26. årgang Juni 2015 Nr. 6 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

22. årgang November 2010 Nr. 2

22. årgang November 2010 Nr. 2 22. årgang November 2010 Nr. 2 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov 86 17 34 74 Gildekansler: Kirsten Gammelgaard,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten

Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten Januar 2016 www.sctgeorg-hadsten.dk Ekstra Sommer OL 2016 i Spejderhytten Legene afholdes torsdag den 14. januar 2016 Alle kvalificerede atleter fra alle lande møder

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

25. årgang December 2013 Nr. 3

25. årgang December 2013 Nr. 3 25. årgang December 2013 Nr. 3 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

25. årgang Juni 2014 Nr. 6

25. årgang Juni 2014 Nr. 6 25. årgang Juni 2014 Nr. 6 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

21. årgang April 2010 Nr. 5

21. årgang April 2010 Nr. 5 21. årgang April 2010 Nr. 5 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov 86 17 34 74 Gildekansler: Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej

Læs mere

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr. 310 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Knuden, igen. For godt 1

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

26. årgang August 2014 Nr. 1

26. årgang August 2014 Nr. 1 26. årgang August 2014 Nr. 1 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

Glædelig Jul og Godt nytår

Glædelig Jul og Godt nytår KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 5 Glædelig Jul og Godt nytår Distriktet nedlægges - læs side 9... Indholdsfortegnelse Side 3: Nyt fra gruppelederen. Side 4: Kalenderen. Side 5: Familie-spejd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2015/2016 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

GAMMEL- UGLEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL. 20. arg. december 2008 nr. 3

GAMMEL- UGLEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL. 20. arg. december 2008 nr. 3 GAMMEL- UGLEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL 20. arg. december 2008 nr. 3 Gildemester: Charlotte Jørgensen, Niærvej 20,8450 Hammel tlf. 86 96 11 89 Gildeskatmester: Leif Vestergaard Nielsen,

Læs mere

25. årgang August 2013 Nr. 1

25. årgang August 2013 Nr. 1 25. årgang August 2013 Nr. 1 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2014 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl. 18.30, i Kirkecenter

Læs mere

25. årgang Oktober 2013 Nr. 2

25. årgang Oktober 2013 Nr. 2 25. årgang Oktober 2013 Nr. 2 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

25. årgang April 2014 Nr. 5

25. årgang April 2014 Nr. 5 25. årgang April 2014 Nr. 5 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar MÅNEDSBREV Nummer 1 46. årgang Januar 2013 Denne måneds aktiviteter Januar Nytårsgildehal onsdag den 16. januar kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Febuar Æ

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

28. årgang Februar 2017 Nr. 4

28. årgang Februar 2017 Nr. 4 28. årgang Februar 2017 Nr. 4 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel 8696 1381 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Annette Horup, Skovbrynet 97, 8450 Hammel - 4054 2231 mail: nianho@youmail.dk

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

22. årgang August 2010 Nr. 1

22. årgang August 2010 Nr. 1 22. årgang August 2010 Nr. 1 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov 86 17 34 74 Gildekansler: Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej

Læs mere

Man skal forandre for at bevare

Man skal forandre for at bevare U D G I V E S AF : R O L A N D S G R U P P E S K A L B J E R G ROLANDSPOSTEN Årgang 54, nummer 1 28. Juni 2014 Man skal forandre for at bevare I bestyrelsen har vi i samarbejde med spejderlederne drøftet

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

24. årgang Juni 2013 Nr. 6

24. årgang Juni 2013 Nr. 6 24. årgang Juni 2013 Nr. 6 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail: ruth@kontorhjaelpen.com

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Januar 2008 39. årgang

Januar 2008 39. årgang Januar 2008 39. årgang Årets sidste møde julegruppemødet Se flere billeder fra årets gang inde i bladet Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Floklederne:

Læs mere

27. årgang August 2015 Nr. 1

27. årgang August 2015 Nr. 1 FOTO: Høsten 2015 er i gang Karen-Lise Ringgive født Løvendahl 27. årgang August 2015 Nr. 1 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester:

Læs mere

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Fellowposten Januar - Februar 2006 Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Adresseliste LEDERNE Gruppeleder Morten Nilsson, Haderslevgade 28, 1671 København V 26 32 29 36 Gruppeass. Steen Mærkelund, Karlslunde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen

Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen Hvert år ved denne tid tænker jeg tilbage på en speciel hændelse: Den 24. juni for år tilbage var jeg mødt på arbejde til sædvanlig

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

23. årgang November 2011 Nr. 2

23. årgang November 2011 Nr. 2 23. årgang November 2011 Nr. 2 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov 86 17 34 74 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 Fellowship-Day 2012 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

S c h a n d t o r p. Sct. Georgs Gildet i Hammel. 50 års jubilæum. Det fejrer vi. lørdag den 12. november 2016 i Spejdercenter Engedal

S c h a n d t o r p. Sct. Georgs Gildet i Hammel. 50 års jubilæum. Det fejrer vi. lørdag den 12. november 2016 i Spejdercenter Engedal S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2016 Sct. Georgs Gildet i Hammel 50 års jubilæum Det fejrer vi lørdag den 12. november 2016 i Spejdercenter Engedal

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere