ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel."

Transkript

1 Bedre belysning på parkeringspladsen I 2012 påtænker vi at få kigget på belysningen ude på parkeringspladsen, om vi kan lave en løsning, som ikke generer inde i stuelejlighederne, men sikrer adgangen til og opsynet med biler, cykler, knallerter m.m. mere sikkert. Tinglysning deklaration på haverne På sidste generalforsamling gjorde daværende adv. fuldm. Anders Sørensen opmærksom på, at vi burde forny/forlænge deklarationen omkring ejerskab/ brugsret/vedligeholdelsespligt på haverne. Den nye adv. fuldm. Christian Bjerrehus i adm. har imidlertid undersøgt og godtgjort, at dette IKKE er nødvendigt. Således skulle den gamle deklaration stadig være juridisk gældende og alt fortsætter som hidtil. Internetforeningen..er en selvstændig forening, og et tilbud til beboerne. Der er opgraderet til en 20/20 Mb/sek. forbindelse. Der er nu trukket kabel til 36 ud af 48 lejligheder og medlemstallet er pt. oppe på 28. Prisen er uhørt lav kr. om måneden - for ubegrænset forbrug inkl. e-post adresse. Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Rune Bolhøj, nr tv. Hjemmeside Foreningen har en hjemmeside ude på nettet, som løbende opdateres med en hel masse gode informationer omkring foreningen.du kan følge med i graferne over vores fælles forbrug. Der er en nyhedsside, som prøver at følge med i de væsentligste nyheder der sker i og omkring foreningen. Alle Stamoplysninger - Vedtægter, Husorden, Skraldefolder m.v. kan downloades i pdf-format og printes ud. Det samme gør sig gældende i forbindelse med de seneste års generalforsamlinger (Dagsorden, beretning, referat, regnskab, budget m.v.) kan ligeledes downloades i pdf-format og udprintes. Adressen er: Generalforsamlingen Vi mener hermed nogenlunde at have været rundt om både det forgangne samt de fremtidige tanker, så nu er der kun tilbage kraftigt at opfordre til at møde op på generalforsamlingen og give din mening til kende. Skulle du være forhindret, så gør os en tjeneste og udfyld vedlagte fuldmagt, sådan at vi får så mange tilkendegivelser, som overhovedet muligt. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. ÅRSBERETNING Glostrupparken 2011

2 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2011 Så er det endnu en gang blevet tid for den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen skal måles og vejes, om vore bestræbelser har været helt hen i skoven, eller om det er lykkedes endnu en gang at få tilvejebragt nogle rimelige omgivelser og forudsætninger for, at Glostrupparken kan være et godt sted at bo for os alle sammen. Som det efterhånden er blevet tradition, laver vi også i år en fyldig beretning, som bliver sendt ud i forvejen inden generalforsamlingen, sådan at også de, som ikke mener de vil have indflydelse på tingene, får en mulighed for at være informeret om arbejdet med og i foreningen. Det vil derfor også denne gang være en god idé at bruge lidt tid på, at studere denne beretning og endnu bedre bagefter møde frem på generalforsamlingen og deltage i debatten om mål og midler for foreningen. Også i det forløbne år, synes vi, at der er sket mange ting. Bl.a. specielt udskiftning blandt vore lejere. (P.t. er der 12 fremlejede lejligheder eller 25%). Salg er jo ikke ligefrem oppe i tiden, som markedet ser ud. Men lad os derfor benytte lejligheden til at byde de nye beboere hjerteligt velkomne. Det ligger os meget på sinde, at I hurtigst muligt glider ind i dagligdagen sammen med vi andre halvgamle beboere. Men det kræver en gensidig indsats fra begge parter, at man er lidt åben for kontakt med hinanden. Mange småproblemer løses lettest ved, at man kender hinanden en smule og kan tage en snak på trappen eller hvor man mødes, om en evt. uhensigtsmæssig adfærd, som nemt kan rettes inden problemerne bliver så uoverstigelige, at bestyrelsen og administrator skal involveres. Som i de tidligere år vil vi i denne beretning prøve at berøre de ting, der er sket i det forgangne år, ligesom vi vil prøve at gøre rede for nogle af de planer vi har for fremtiden, - både på kort og lidt længere sigt. Alligevel vil der blive en del gentagelser fra tidligere beretninger, men det hænger jo sammen med, at de omgivelser vi befinder os i er de samme og at en del af problemområderne stadig også er de samme. Så derfor er vi alligevel nødt til at hive dem frem endnu en gang. For os i bestyrelsen er det vigtigt, at vi hele tiden kan have en dialog i gang med medlemmerne, da det jo er vores allesammens forening og IKKE bare bestyrelsens. Der skal dog ikke herske tvivl om, at den siddende bestyrelse, har nogle idéer/visioner, som danner grundlag for, at vi sidder netop der. Vi sidder ikke bare og afventer, at nogen skal komme og bede os om at gøre dit eller dat. Men får vi ikke dette modspil, så bliver det bestyrelsens idéer, som kommer til at nyde fremme. Derfor skal der lyde en opfordring til at læse denne beretning nøje igennem, tage stilling til indholdet og efterfølgende møde op til generalforsamlingen, som afholdes tirsdag d. 26. april kl. 19:00 på Glostrup Park Hotel. Så håber vi, at vi her kan få skabt nogle gode rammer, der opfylder målet: for skade, hvis man skulle gå i salgstanker. Vi skal dog også gøre opmærksom på, at såfremt flere og flere opgaver (læs oprydning, sortering/bortskaffelse af storskrald samt meget andet), at det er noget medlemmerne IKKE ønsker at deltage i / bakke op om og vi dermed skal ud og købe os til løsning af disse opgaver, så har det selvfølgeligt konsekvenser..! Som en tommelfingerregel så vil det for hver ,- kr. s ekstra udgifter årligt betyde en gennemsnitlig stigning i fællesudgifterne på ca. 100,- kr./mdl. (Dog mere for de store lejligheder og mindre for de små). Vi kan tilkøbe os alt hvad vi IKKE ønsker/magter selv at bidrage positivt med, men det er ikke uden konsekvenser for den enkeltes økonomi. Kommende projekter I det følgende skal vi prøve at redegøre for de kendte/planlagte nødvendige tiltag i ejendommen. Udskiftning af vaskemaskine/tørretumbler I efterhånden nogle år har dette været et fast punkt på listen. Og det er det stadig. Bare for at synliggøre, at pengene er til rådighed og at udskiftningen foretages når det er nødvendigt. - Men heller ikke før. Så længe maskinerne stadig fungerer, så er der jo ingen grund til at bruge penge på udskiftninger. I stedet tager vi de ekstra år, der kan blive tale om og sparer nogle penge på investeringskontoen på denne måde. Nedklipning af hækkene mellem parkeringspladsen og ejendommen I 2011 har vi en plan for, at hækken mellem parkeringspladsen og ejendommen skal skæres ca. ½ meter tilbage, da den efterhånden, med hvad den lægger til hvert år, er ved at nå vindueshøjde i specielt den nordlige ende Etablering af vejspejl m.m. i.f.b.m. parkeringspladsen Ligeledes i 2011 har vi en plan for, at etablere et vej-spejl i hjørnet mellem indkørslen og parkeringspladsen, sådan at nogle af de farlige situationer ved ind- og udkørsel kan undgås. I samme forbindelse finder vi det fornuftigt også at få lavet et skilt til opsætning på samme stander med en ordlyd omkring Parkering kun tilladt med ærinde til ejendommens beboere - Vi slipper sikkert IKKE alligevel for fremmed parkering. Men så har vi dog alligevel forsøgt at undgå problemet. Samtidigt skal vi have udskiftet regnvandsristen ud for Nr. 6, som er gået i stykker. Ligeledes vil der være nogle asfaltarbejder, som kan udføres i form af div. reparationer på parkeringspladsen, når vej-entreprenøren alligevel er på pladsen. Side 2 Side 15

3 noget vi har haft mulighed for at forberede os på. Men det betyder en stigning i fællesopkrævningerne på hele 12% fra juni måned Stigningen er således ikke et resultat af dårlig eller mangelfuld ledelse af foreningen, men udelukkende den måde vi er organiseret på. Sådan at foreningen kommer til at fremstå som skatteopkræver på vegne af diverse leverandører af vand, varme og el. I bestyrelsen har vi oven i købet forsøgt at tage toppen af den umiddelbare stigning i udgifterne, ved i budgettet at finansiere en del af merudgifterne gennem at nedsætte hensættelserne til fremtidig renovering fra det tidligere niveau på kr ,- kr og til, som en éngangsforeteelse i kun kr ,-. Årsagen til at vi kan klare os på denne fornuftige og pragmagtiske måde skal søges i. At stigningerne i forbrugsafgifterne løber over alle årets 12 måneder, mens opjusteringen af opkrævningsbeløbet først kan effektueres pr. juni måned - altså over 7 måneder, hvilket betyder et hul i kassen på 5 mdr..!! Med en normal prisudvikling på forbrugsafgifterne samt forbrugene samt den øvrige økonomi, så viser vort rullende 5-års budget at vi igen skulle kunne komme tilbage på sporet fra 2012 og fremad, med en fornuftig årlig stigningsprocent på omkring 3. Med alt muligt forbehold for kommende projekter og den økonomiske størrelse, samt vor nuværende viden omkring fremtiden, så er vedligeholdelsen/maling af udendørs træværk lagt ind hvert 5. år. Desuden de på nuværende tidspunkt kendte planer i form af nedklipning af hækken mellem parkeringspladsen og huset, udskiftning af vaskemaskine og tumbler, etablering af spejl ved indkørslen samt forbedring af belysningen på parkeringspladsen med de relevante beløb i de kommende år. - (Læs mere om disse under punktet kommende projekter senere i beretningen). Derefter opererer vi med projekt x, y, z, som vi VED der vil komme, men som vi ikke kan sætte navn på endnu. Der starter vi i år 2012 med ,- kr. årligt, som vi så regulerer med ,- kr. år for år. Vi ved at de kommer - men præcist hvad, hvor dyrt og hvornår, det får tiden vise. Dog er det givet at ejendommen, med sine snart 37 år på bagen, vil kræve flere og også større og dyrere vedligeholdelse med alderen..!! Men under de givne forudsætninger skulle det indebære en opsparet kapital i år 2019 på kr ,- kr.hvilket alligevel sikkert vil vise sig IKKE at holde stik, da der inden vil dukke kapitalkrævende projekter op, som enten skyldes ny lovgivning eller nedslidning af installationer i ejendommen. Grundlæggende mener vi i bestyrelsen, at vi endnu en gang kan præsentere en sund og veldrevet forening med en fornuftig planlagt økonomi til gavn og glæde for beboerne og sandeligt heller ikke noget, som kommer Skidt år for fællesskabet. Det er desværre gået fra SKIDT til VÆRRE, også trods at det nedenstående er en gentagelse fra sidste års beretning Sidste år samt forrige år var et af temaerne i beretningen - ordet/begrebet fællesskab og desværre må vi konstatere, at det går rigtigt, rigtigt dårligt. I bestyrelsen havde vi håbet, at vi kunne levere en rigtig positiv beretning. Men sådan er virkeligheden desværre ikke..! Dog ville vi kunne levere en positiv beretning, såfremt den kun var skrevet til de 90% af foreningens ca. 65 beboere. - Men de sidste 10%, som tilsyneladende er fuldstændigt ligeglade, kommer til at fylde ALT for meget i hverdagen og ødelægger dermed totalt ALLE bestræbelser på, at få en god og normal hverdag i foreningen til at fungere. - De kunne med rette kaldes tidsrøverne, da både bestyrelse og ejendomsfunktionærerne kommer til at bruge alt, alt for megen tid på at rydde op efter og tilrettevise denne gruppe. - Tid som i stedet går fra den kvalitetstid, der burde bruges på andre og mere fornuftige gøremål i foreningen og på ejendommen. Der har været alt for mange egoist-handlinger, som har været til direkte gene for enten de øvrige medlemmer eller for bestyrelse/ejendomsfunktionærerne. Når man bor i foreningen, så er man altså, li det eller lad være - en tvungen del af et FÆLLES- SKAB..!! Stort set ligegyldigt hvad den enkelte foretager sig, så vil det påvirke naboerne eller nogle af de øvrige beboere i ejendommen. For at styre disse påvirkninger bedst muligt er der udarbejdet nogle regelsæt for adfærden i form af et sæt vedtægter samt en husorden. Det er vel at mærke IKKE bestyrelsen, som har vedtaget disse men foreningens højeste myndighed - GENERAL- FORSAMLINGEN - der vedtager den slags. D.v.s. flertallet af medlemmerne/beboerne på demokratisk vis. Også bestyrelsen haver at rette sig efter det vedtagne, men de har så som den sure pligt også at være dem, som skal sørge for at håndhæve de vedtagne spilleregler..!! Såfremt man er uenig i disse regler, står det enhver frit for at fremsætte ændringsforslag og søge flertal på en generalforsamling blandt de øvrige beboere. Men uanset ordlyden og indholdet, så er de vedtagne spilleregler gældende til enhver tid..!! Desværre oplever vi i dagligdagen en vigende forståelse for, at man når vi bor så tæt, er en del af et fællesskab og derfor nødvendigvis må deltage i dette, for at hverdagen kan forløbe så gnidningsfrit som muligt for ALLE parter. Trods omtale i beretningen for et par år siden, og en bøn om en fair og ordentlig behandling af ejendomsfunktionærer samt bestyrelsesmedlemmer, så er der i løbet af det for- Side 14 Side 3

4 gangne år nået et fuldstændig uacceptabelt LAVPUNKT..!! Vores vicevært/formand er af en beboer blevet verbalt overfaldet/ truet adskillige gange og som kronen på værket også udsat for korporlig vold..!! Ligeledes skal han finde sig i at blive bagtalt overfor 3. mand i en grad, man tror er løgn. Dette hverken KAN, SKAL eller VIL vi finde os i. Det kan godt være, at der også i det omkringliggende samfund er en tendens til, at øvrighedspersoner så som sagsbehandlere, billetkontrollører, parkeringsvagter med mange flere også bliver udsat for verbale eller voldelige overfald. Men det retfærdiggør altså IKKE en sådan adfærd i foreningen..!! Vi forventer IKKE at få tak eller klap på skulderen for den store indsats, som ydes i dagligdagen. MEN vi forventer at blive behandlet ordentligt og fair. Såfremt en sådan tilstand ikke kan tilvejebringes, så frygter vi virkeligt for foreningen og ejendommens fremtid. Det har da virkeligt givet anledning til nogle tanker omkring, om hvorvidt man ønsker at bruge sin tid på at løse opgaver for medlemmerne, såfremt det skal ske under disse konditioner. Mere konkret så kan der her fremdrages flere eksempler på, hvor respekten for fællesskabet tilsyneladende mangler. Alt muligt papir, (cigaretpakker, kassebon er, dåser, McDonalds-poser, flasker, fyrværkeriaffald - You name it ), smides bare alle vegne og hensynsløst ude på ejendommen..!! En eller anden skal jo bruge tid på at rydde op efterfølgende, men den forbrugte tid kunne bruges på mere kvalitative aktiviteter i stedet. Der sættes alt for meget ned til storskrald, som IKKE er omfattet af storskralde-ordningen. - (Læs den af foreningen forfattede folder omkring Daglig Håndtering af Skrald - Endnu en gang vedlagt denne indkaldelse). Som et forsøg på at gøre opmærksom på ting, som ikke er omfattet af storskraldeordningen, har vor vicevært opslået et skilt lige til venstre indenfor skydedøren i forkælderen, hvor disse ting så bliver flyttet hen, således at ejermanden selv kan sørge for bortskaffelse. Imidlertid er nogle nu begyndt at spare viceværten for at skulle sortere eller finde tingene, da man bare selv stiller tingene her lige under skiltet..!! - Hvem skal sørge for at få det væk og hvordan? - Det vil medføre nogle ekstraomkostninger, som bagmændene tilsyneladende finder det OK at tørre af på fællesskabet..! Sorteringen af det som bliver sat ned til storskrald lader meget tilbage. - Nogle kaster bare tingene hen i hjørnet af forkælderen, eller samler det hele godt sammenblandet i en sort sæk, som man sætter. - Den går IKKE..! Såfremt skraldemændene skal/vil fjerne tingene, så er vor vicevært nødt til at sørge for en sortering, inden det bliver sat ud til afhentning. Igen et delsen, sådan at du får god tid til i ro og mag at kikke på tallene. Det har også sit selvstændige punkt på generalforsamlingens dagsorden, hvor foreningens dygtige og mangeårige revisor (igennem mere end 36 år), Sten Ellegaard vil gennemgå tallene i detaljer, ligesom der vil blive rig lejlighed til at stille uddybende spørgsmål. Alligevel skal tallene have nogle overordnede kommentarer med her i beretningen. Regnskabet Overordnet set så er det igen et fornuftigt regnskab vi kommer ud med også i år...!! Det udviser et lille overskud på 5.600,- kr., hvor opmærksomheden dog henledes på, at der reelt er tale om et underskud for årets drift på ca ,- kr.!!!, idet vi overførte ,- kr. som start fra årets overskud Sammenholdt med det lagte budget for året 2010, så har vi haft et merforbrug på ca ,- kr i forhold til dette, da vi reelt budgetterede med ,- som årets resultat for Regnet på en anden måde, så er afvigelsen mellem regnskab og budget på 2,1%...!!! Den helt store synder har som tidligere omtalt været el-udgiften, hvor vi har brugt godt ,- kr. mere end budgetteret. Den højere varmeudgift nåede vi dog at fange allerede i budgetlægningsfasen. Budget Budgettet er ligeledes sendt ud sammen med indkaldelsen, så du kan få tid til at fordybe dig lidt nærmere i det, inden vi på generalforsamlingen gennemgår det og svarer på spørgsmål. Til orientering for de nyankomne skal det oplyses, at det nu er 14 år siden, at bestyrelsen (formanden) lavede en regnearksmodel med et rullende 5-års budget, som danner grundlag for de(t) kommende års budgetlægning. Modellen blev udviklet for at kunne udjævne evt. større udsving i investeringsbehovet i forbindelse med vedligeholdelse og nyinvesteringer i ejendommen. Denne model har vist sit værd mange gange, idet vi hele tiden har kunnet klare disse investeringsbehov med stigninger i fællesopkrævningerne i den lave ende og dermed indenfor den normale pris- og lønudvikling i det omkringliggende samfund. Det giver også noget ro i jeres privatøkonomi, at I stort set kan stole på, at boligen ikke lige pludselig kommer til at spise en væsentligt større del af privatøkonomien, end i har vænnet jer til..!! Dette kommer desværre IKKE til at holde stik i år. Vi bliver HÅRDT RAMT af udefra kommende faktorer, specielt stigninger i forbrugsafgifter, som tidligere redegjort for. Her foruden skal vi også til at betale moms af administrationssalæret, som vedtaget af folketinget for et par år tilbage. Selvfølgeligt og heldigvis Side 4 Side 13

5 (7,63%). Så prisen for en m 3 ud af hanen lander på 40,23 kr. El-forbrug El-forbruget udviser en stigning på ca. 3,2% i forhold til Sådan at vi i 2010 brugte kwh mod kwh i Som sædvanligt er det næsten umuligt at spå om prisen på el over året, da forbruget afregnes løbende efter prisen på el-børsen. Desværre holdt vor spådomme omkring dels prisudviklingen samt udviklingen i vort forbrug IKKE m.h.t Udviklingen i prisniveauet er nærmest galloperet med udsving over året på kwh-prisen afregnet på el-børsen på ikke mindre end 33% fra den ene måned til den anden. Således har den gennemsnitlige kwh-pris incl. div. abn. m.v. ligget på 2,09 kr. i 2010, hvor det kvalificerede gæt inden 2010 med den viden bestyrelsen besad frem til og med 2009 var en gennemsnitspris over året på ca. 1,85 kr./kwh. Dette kom jo så absolut IKKE til at holde stik. Gætterierne omkring prisniveauet for 2011 ser absolut IKKE positive ud. Set i lyset af krisen omkring A-Kraft som p.t. pågår og lukning/neddrosling af produktionen på div. værker også i Europa, så må der imødeses en endnu større efterspørgsel hos den øvrige del af markedet. Og med de almindelige markedskræfter - mindre udbud og større efterspørgsel, så vil vi givetvis igen se endnu flere og højere prisstigninger i Totaludgiften til el var i 2010 på kr ,- kr og dermed den største enkeltstående post i regnskabet. Så der er AL, AL, AL MULIG GRUND TIL at gøre dette til et højtprioriteret focus-område fremover. Varmeforbrug Varmeforbruget har grundet det meget kolde år også været væsentligt højere end normalt. Således har vi i året 2010 brugt hele GJoule, som er det næsthøjeste i de 20 år vor vicevært har foretaget aflæsninger. I relation til Graddagetallet er forbruget dog som forventet. Graddagene som er et udtryk for hvor koldt et fyringsår er, var helt oppe på 106% i forhold til normal-året. Vi skal helt tilbage til 1996 for at finde et registreret koldere år. I de mellemliggende år har niveauet ligget mellem 85-92% af normal-året. Så vi håber på, at vi kommer tilbage til de tidligere og mere humane niveauer igen, sådan at udgiften på denne konto igen kan bringes nedad. Prisen for fjernvarme i 2011 er desværre også steget væsentligt fra 2010 og til Således stiger prisen på den variable del af forbruget (GJoule) med hele 25%. Prisen er dog sammensat med også en fast del, men alligevel vil den sammenvægtede stigning på varmeudgiften ligge på omkring 10%. Økonomi Som sædvanligt er både regnskab og budget vedlagt indkal- tidsforbrug som kunne bruges mere kvalitativt. Skakterne kører fortsat IKKE optimalt, da der stadig i ny og næ er poser, som ikke er forsvarligt lukkede. Ligesom der også i et vist omfang smides dåser, pizzabakker m.v. ud, som absolut INTET har at gøre i skakten. - Men tilsyneladende har sidste års problemer, hvor vi var meget tæt på at måtte træffe beslutningen om at lukke nogle af skakterne permanent, gjort så meget indtryk at vi trods alt kan mærke en forbedring. Dette kan stadig komme i spil, såfremt de gode takter ikke fortsat opretholdes..!! Afslutningsvis skal dog siges, at det IKKE står helt ringe til..!! - Heldigvis forstår de fleste meningen af ordet FÆLLESSKAB, men lad os så også få de sidste med...!! Det er jo én gang sådan at, Ingen Kæde Er Stærkere End Det Svageste Led, og derfor kommer vi også til at havne på laveste fællesnævner i en masse sammenhænge, såfremt de få stadig ikke ønsker at hverken forstå eller deltage i at få en fornuftig hverdag til at fungere..!! I bestyrelsen kan vi, i forbindelse med det daglige arbejde samt i respekt for generalforsamlingsbeslutninger, være med til at skabe rammerne. - MEN DET ER MEDLEMMERNE I DAGLIGDA- GEN, SOM UDFYLDER DEM..!! Hvad vi skal gøre og hvordan vi skal få løst problemet med tidsrøverne restgruppen på de 10%, har vi i bestyrelsen IKKE noget svar på. Men såfremt andre har en brugbar løsning, så vil den være meget, meget velkommen. Men vi kan jo håbe på, at nogle måske vil reflektere lidt over tingene og konsekvenserne og nå til en erkendelse af, at det måske ville være fornuftigt at ændre på den daglige adfærd. En ting er givet og det er, at så længe man har valgt denne boligform, så er man en tvungen del af et fællesskab, som man IKKE kan melde sig ud af. - Den eneste mulige måde at melde sig ud er at erkende, at man har valgt den forkerte boligform og som en konsekvens heraf fraflytte ejendommen..!! Oversigt over det forløbne år. Når vi ser tilbage på året, så synes vi i bestyrelsen, at det har været et år igen med lidt for mange og tungere knaster i dagligdagen. - Der har været foretaget nogle gode ting i relation til den løbende vedligeholdelse af ejendom og faciliteter, som bestyrelsen er ansvarlige for i dagligdagen, ligesom budgetlægning og økonomi. Disse ting skal vi nok runde i løbet af beretningen. Praktiske informationer Mens vi stadig husker det, så har foreningen en fælles glasog kummeforsikring, så det er overflødigt, hvis man tegner en sådan i forbindelse med sin husstandsforsikring. Endvidere skal der også gøres opmærksom på foreningens Side 12 Side 5

6 borehammer, som uden problemer borer i de hårde lofter Desuden råder vi over en elektrisk stiksav samt en accu bore-/skruemaskine. Disse værktøjer kan korttids-udlånes ved henvendelse til viceværten. Husk også vor dejlige grill-plads, som er til fri afbenyttelse, når man mener vejret er til det. Bestyrelsen bestræber sig på, at fylde op med kul, tændvæske m.v., sådan at man ikke behøver at tænke på dette, når ånden kommer over én og der skal grilles..!! - (Husk dog lige at rense grillristen efter brug, så man afleverer tingene i samme stand, som man selv ønsker at overtage dem i). Vi skal heller ikke undlade at gøre opmærksom på, at foreningen har færdige klar til opsætning sæt af læsejl til altanerne. Der er nogle ejere, som kunne gøre sig selv og foreningen en tjeneste, ved at overveje en udskiftning. - Hele herligheden kan erhverves for kun 1.150,- kr. incl. strips til montering. Henvendelse til formand/vicevært. Ligeledes kan man få udleveret maling til træværket omkring vinduerne samt eventuelle plankeværker i haverne, som måske trænger til en omgang. - Igen henvendelse til viceværten. Husorden Som sædvanligt er vi også nødt til at runde husordenen i forbindelse med beretningen. Da det er denne, som i høj grad sætter spillereglerne for vor dagligdag i ejendommen. Hovedparten af medlemmerne forstår heldigvis spillereglerne og overholder Side 6 dem, sådan at vi alle kan holde ud at opholde os i vore lejligheder. Selvfølgeligt har der været nogle twister, hvor de fleste har udvist en postiv holdning til at få løst disse, hvilket har gjort bestyrelses-/formands-arbejdet en del lettere i disse sammenhænge. Når vi bor så tæt, som vi gør og mange daglige handlinger vil få indflydelse på de omkringboende, så er det bydende nødvendigt med nogle spilleregler, sådan at det hele ikke ender i rent anarki..!! Vi går ikke i bestyrelsen eller hos vor vicevært og bærer nag over tidligere hændelser, men forsøger at arbejde fremadrettet med tingene. - Når det er nødvendigt tager vi fat om problemet, og når det så er sket, lægger vi det bag os og antager, at det var et engangs-tilfælde hos en vildfaren sjæl, hvor vi så alle efterfølgende kan komme videre i fred og fordragelighed..!! Storskrald Traditionen tro skal vi også i år have vor omgang med skrald og storskrald op at vende..! Også i år den sædvanlige bøn om at forsøge at holde forkælderen nogenlunde ryddelig. Det er træls at opleve, at der allerede 4 timer efter skraldemændene har været der, så er de første ting allerede begyndt at hobe sig op igen. Prøv at ramme mandag eftermiddag i de ulige uger, hvor storskraldet bliver gjort klart til afhentning tidligt tirsdag morgen. Ligeledes har der været adskillige tilfælde, hvor der er sat ting ned, som genbrugen og foreningen kan nu køre videre på tryg og sikker vis - uden en gammel uvirksom antennemast..!! - (Stor tak fra foreningen til Henrik for hans indsats..!!) Forbrug af el, vand og varme En af de store poster på regnskabet er vores forbrug, som jo opkræves af foreningen via fællesudgifterne og ikke er fordelt via individuelle målere i de enkelte lejligheder. Andelen er stigende med de stigende forbrugspriser, sådan at efterhånden godt halvdelen af de opkrævede fællesudgifter går til dækning af denne post - For de senere tilkomne skal igen redegøres for grunden til dette. Bestyrelsen har tidligere lavet beregninger for, hvad investeringsomkostningerne samt løbende udgifter til aflæsning, målerafgifter m.v. vil koste. Disse beregninger viste helt klart, at totaludgiften for ejendommen ville være noget større årligt end ved at fortsætte med det nuværende kollektive system. Disse beregninger blev selvfølgeligt forelagt de berørte myndigheder, som måtte give os dispensation iflg. loven(e) om individuel måling/afregning. I bestyrelsen følger vi løbende udviklingen i priserne, sådan at vi, hvis det viser sig økonomisk at blive en fordel, kan overveje individuel måling. Indtil videre har det vist sig, at kunne fungere tilfredsstillende, da det er et af bestyrelsens og viceværtens focus-områder. Der foretages aflæsninger hver måned af samtlige målere på alt vores forbrug. Disse sammenholdes med tidligere aflæsninger, som strækker sig helt tilbage til Således har vi et meget sikkert vurderingsgrundlag, for at vurdere om der bliver svinet med forbruget i visheden om, at naboen også er med til at betale. Ligeledes er der et godt samarbejde med både energileverandører samt vor Energi-Ledelses-Konsulent. Således har vi tal for tilsvarende ejendomme, vi kan sammenligne os med. Og af disse sammenligninger fremgår det, at vi ligger sådan nogenlunde på gennemsnittet, hvorfor vi må konkludere, at omgangen med forbruget foregår meget ansvarligt blandt beboerne. - Og tak for det..!! Fortsæt med omtanke, da det kommer os alle sammen til gavn i den sidste ende...!! Vandforbrug Vandforbruget i 2010 har igen udvist en stigende tendens til i alt m 3. En stigning på 51 m 3 eller små 2%, hvilket ikke er alarmerende, men alligevel bør give anledning til noget øget opmærksomhed også set i lyset af forrige års stigning på ca. 7,5%. Der har dog været en stigning i det gennemsnitlige antal beboere i ejendommen, som kan forklare noget af det. Der skal dog stadig opfordres til ansvarlig omgang med vandet og specielt focus på løbende toiletter, da disse meget hurtigt kan øge vandforbruget MEGET væsentligt. Taksterne for vand er dog steget en del i forhold til Side11

7 beboere, men også de omkringliggende ejendomme samt forbipasserende. - Vi har endnu en gang fået meget ros for vores initiativ udefra. Nissebanden bestod i år af: Teknik-nisse Rune Bolhøj, Menige nisser Ivan Karlsson & Søn, Carsten K. Petersen samt Lars Mølhøj. Den sædvanlige overnisse Søren Rod var beskæftiget med snerydning på parkeringspladsen, så han var kun vært efterfølgende ved den traditionelle Sne-bajer. (Han fik dog sin sag for i forbindelse med nedskæring og afmonterin/fjernelse af træet.) Billeder kan ses på foreningens web: under nyhedsarkiv Maling af udendørs træværk. Så var der igen gået 5 år og det var endnu en gang tid til at vedligeholde alt vort træværk. Det være sig vindskeder, udhæng, vinduer m.v. Disse var hverken værre eller bedre end ved de tidligere rensninger. Men nu skulle de så endnu engang være klar til en ny periode, uden vi skal påtage os en hel masse unødige ekstraudgifter til liftleje m.m. for at udføre denne opgave på ugunstige tidspunkter. Nedskæring af den gamle tagantenne. I forbindelse med en af stormene i februar, så rev nogen af antennerne på den gamle mast sig løs og hængte kun i ledningen. - Dette kunne vi selvfølgeligt ikke leve med, da den evt. kunne rive sig helt løs og falde ned i hovedet af en forbipasserende på vej ned i kælderen. Ligesom den larmede helt vildt når vinden svingede den frem og tilbage ind mod masten. Denne antenne har været uvirksom siden vi for snart mange år siden overgik til kabel-tv. IKKE er omfattet af ordningen. (Malerbøtter, nagelfast inventar - køkkenskabe, døre, fodpaneler m.v. - Gulvtæpper som ikke som foreskrevet er på max. 1 m i bredden og rullet sammen, glas fra billedrammer, porcelæn, lerkrukker m.v.). I en del tilfælde har vor vicevært bare pakket tingene sammen, og selv bragt dem på genbrugspladsen, da det ofte tager længere tid, at skulle finde synderen. - Det kan dog IKKE være meningen at han skal spilde tid og lægge bil til disse operationer..!! Der kommer også stadig usorterede poser/kasser i stor stil..!! - Glas, metal m.v. SKAL sorteres fra i de dertil opstillede beholdere i skralderummet. Reklamer og tryksager skal i aviscontainerne ved kældernedgangen. Alle mindre bestanddele (plastik, flamingostykker m.v.) fra møb elemballage o. lign. tømmes ned i en skraldesæk og sættes ved siden af det rene pap. Og lad så være med bare at smide tingene ind over på toppen af alt det andet, som er stillet pænt ned. Ekstra sække hænger på væggen inde i skralderummet, eller kan rekvireres hos viceværten. Det må være i vores egen interesse at få strammet op på disse områder, så det ikke ligner et kaos, når man træder ind i kælderen. kunne også lige få det sidste løft ved, at de sidste også får tillagt sig de gode vaner. Skakterne er KUN til almindeligt husholdningsaffald. - Alt andet SKAL sorteres og lægges i de beholdere, som er beregnet hertil. Alle poser SKAL lukkes forsvarligt. Og så tag da for p..., at tøm mælkekartoner og andre ting for flydende indhold, inden de smides i skakten. Ligeledes skal der igen gøres opmærksom på, at kattegrus og pizza-bakker ALTID skal bæres ned i sækkene i skralderummet. Det samme gælder for tomme dåser, som i stigende grad havner i skakten, i stedet for at blive lagt i den gule spand i skralderummet, hvorefter de i øvrigt ryger til genbrug. Er man i tvivl, så kan man få stor forstand af at læse den skraldefolder, som bestyrelsen for en del år siden brugte noget tid på, for at vi alle skulle have en chance for den rigtige adfærd på dette område. - Skulle man have forlagt den, så kan man altid få et nyt eksemplar ved henvendelse til formand/vicevært, ligesom den kan læses på foreningens web-side: www. glostrupparken.dk. - (Er vedlagt indkaldelsen sådan at du kan gemme den og orientere dig såfremt du skulle være i tvivl om hvad der skal håndteres og hvordan..!!) Da den eneste løsning på problemet for at få den løsrevne antenne afmonteret og nedtaget Endnu en gang havde vi entreret med vor sædvanlige maler var at leje en stor lift, så var der heller ingen tvivl om, at når Jørgen Petersen, som nu løste liften nu var der, så var det opgaven for 4. gang..!! bare at skære hele balladen Det gik endnu en gang helt forrygende og opgaven blev løst til via nogle af formandens gode ned. Heldigvis så kunne der UG med kryds og slange. kontakter lejes en lift til ca. halv Udgiften fylder jo en del i vores pris, - til glæde for foreningens økonomi, men landede på godt økonomi..!! Samtidig lykkedes ,- kr. En stigning på ca. det at lave en aftale med Henrik i Nr. 4 om at hjælpe vice- 8,5% i forhold til sidste gang for 5 år siden. Og det må jo siges at værten med opgaven. Så i god Skakter og skrald Snekaos - Kong Vinter På være MEGET REELT OG FAIR. forening mellem de to, så blev Ingen beretning uden at vi også Besøg endnu engang I Samme forbindelse da liften nu hele den gamle uvirksomme skal omkring dette område. Vinteren har været hård ved os var på ejendommen, så rensede mast med tilhørende mange Lad os starte med at fastslå, at alle og ikke mindst vor vicevært vor vicevært også tagrenderne. antenner skåret ned, proppet det kunne være værre, men det af og sikret. Affaldet kørt på Side 10 Side 7

8 og hans tro følgesvend Fru Knaldsen. Vinteren startede meget tidligt i år og gav sne i mængder, som ingen næsten kan huske. Nok var vinteren sidste år også hård ved os, men noget som totalt set ligner 50 cm. over ca. 5 uger, gav virkeligt sved på panden..!!. Vi mener godt i bestyrelsen, at vi kan være med til at rose vor vicevært for arbejdet med at holde arealerne fri og farbare. Der har været arbejdet på mange forskellige tidspunkter af døgnet og i mange timer, med et for os alle rigtigt fornuftigt resultat, hvor der til alle tider var farbart og muligt at parkere på vores parkeringsplads og udenomsarealer. Men alligevel en lille bøn til bilejerne, dels som hjælp til selvhjælp og som kunne gøre arbejdet lidt nemmere og mere sikkert. Man kunne godt evt. komme ned og flytte sin bil hen på en af de fejede pladser mens fejningen foregår og når man kommer hjem, så også parkere på en af de rensede pladser i stedet for den plads man plejer at parkere på..! Oprydning i cykelkælderen samt stativer. Da vi jo ikke har for meget plads i cykelkælderen er en oprydning nødvendig ca. hvert 2. år. - Vi tog turen i foråret og bad alle om at mærke deres cykler med udleverede manillamærker, sådan at det hovedsageligt er aktive cykler som befinder sig her. Det gav som resultat, at der var 6 herreløse cykler, som blev sorteret fra. Disse gik til genbrug/storskrald, og trist nok så var der egentligt meget pæne cykler iblandt. - Men til trøst så bliver de ikke destrueret, når de fjernes, men sat på auktion. Alligevel så må vi også forholde os til, at der stadig henstår cykler i cykelkælderen, som IKKE har været på gaden i de seneste 4-5 år..!! De fylder og kommer sandsynligvis heller IKKE senere ud at køre. Så kunne vi ikke bede ejerne om enten at flytte dem til eget kælderrum, eller skille sig af med dem. - Kontakt viceværten i denne sammenhæng. Så skulle der kunne blive endnu bedre muligheder for at få en fornuftig drift af cykelkælderen..!! og nu senest udmøntet i Energimærket. Alt sammen med udgangspunkt i en gennemgang af ejendommes energiforbrug og en eller anden efterfølgende raportering i skriftlig form. Tidligere var det en årlig gennemgang og rapportering, hvor det nye Klimamærke er gældende i en 5-års periode. Der gik en hel arbejdsdag for viceværten sammen med 2 ingeniører fra det rådgivende ing. fa. Ishøy & Madsen for at gennemgå ejendommen fra A-Z, samt efterfølgende udveksling af tegninger, opgørelser af div. forbrug m.v. - Alt sammen til en samlet pris af godt ,- kr, der så kunne udmøntes i den lovbefalede rapport. Denne kan ses og downloades i pdf-format fra foreningens web: Resultatet var såmænd rimeligt forventeligt, da bestyrelsen har helt styr på ejendommens situation. Ing. firmaet skal komme med en klassificering på en skala fra A (Lavt energiforbrug) og til G (Højt energiforbrug). Ligeledes skal de komme med en masse forslag til energibesparende foranstaltninger, samt de afledede økonomiske konsekvenser (tilbagebetalingstid m.v.) Vores klassifikation var D, altså lige midt i skalaen/feltet. Ved en efterfølgende gennemgang og diskussion af mærket mellem vor formand/vicevært og ingeniørerne blev det godtgjort, at uanset om hvorvidt vi fulgte samtlige investeringsforslag, så ville vi alligevel IKKE kunne bevæge os op ad stigen og nå en c-rating..!! Det er klart, at vi derfor selvfølgeligt når der alligevel skal foretages almindelig vedligeholdelse/udskiftninger, at vi så vil følge de råd rapporten tilsiger, da der jo trods alt kan hentes nogle gevinster på mange områder. Bestyrelsens næste kunststykke skal så være, at vi om 5 år ved fornyelsen, ikke skal betale så mange penge, da der formodentligt IKKE vil være foretaget så mange bygningsmæssige konstruktive ændringer, at ingeniørerne behøver at bruge en hel dag med tommestok, kamera m.v., men blot kan forholde sig til at behandle de indrapporterede forbrug.- Men lad os nu se hvad det evt. kommer til at ende med..?? Juletræ Også i år - for 9. år i træk fik vi opstillet et juletræ på græsplænen ud mod Byparkvej. - Det var også i år et rigtigt flot træ, som vi alle kunne nyde. Sidste års udvidelse af hullet/røret i græsplænen samt en justering af størrelsen af træet, Årets projekter Udarbejdelse af det gjorde arbejdet lidt nemmere for nissebanden i år. Ligeledes Som tidligere år annoncerede bestyrelsen i sidste års beretning, med at de gamle kæder var var det besluttet, i forbindelse lovpligtige Energimærke hvilke projekter man agtede at for ejendommen. noget slidte, at vi indkøbte nye gennemføre, sådan at vi kunne Hele tiden har lovgiverne ændret lyskæder med LED-pærer. Det blive enige på generalforsamlingen inden de blev iværksat. signaler og været klar med nye sparer noget på strømmen, men tiltag af den ene eller anden art. lyser også lidt svagere end de Således også omkring energiforbrug i ejendomme. Først hed godt tilfredse med at traditionen tidligere. Alligevel er vi svært Hvordan gik det så med de lovede ting..?? det VKO (Varme Konsulent Ordning). bliver holdt i hævd. Ikke mindst Så ændrede det navn til til glæde for ejendommens egne ELO (Energi Ledelses Ordning) Side 8 Side 9

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 20. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 20. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. også selvom vi måske ikke har ramt plet hver gang, så har intentionerne i hvert fald ikke fejlet noget..!! Der for uden har vi stor grund til at takke admininistrationen, ved vor daglige kontakt Henriette

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008 Ejerforeningen Vagtelvænget Bestyrelsens beretning for året 2008 Generalforsamlingen 2008 blev gennemført i en god og konstruktiv dialog mellem generalforsamlingsdeltagerne og bestyrelsen. Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 22. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 22. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. rende set-up, og hvad man evt. skulle være opmærksom på i forbindelse med nyindkøb. Man skal sørge for at den digitale modtager/tuner man køber er en såkaldt: DVB-C modtager, hvor c et står for Cable.

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. 2005 er år til dato opgjort pr. ultimo marts måned.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. 2005 er år til dato opgjort pr. ultimo marts måned. ÅRSBERETNING Glostrupparken 2005 2005 er år til dato opgjort pr. ultimo marts måned. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2005 Så er det endnu en gang blevet tid for den årlige generalforsamling,

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. Varmeforbrug pr. år E/F Glostrupparken. KiloWatt-timer (kwh) Årligt elforbrug E/F Glostrupparken Årligt elforbrug

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. Varmeforbrug pr. år E/F Glostrupparken. KiloWatt-timer (kwh) Årligt elforbrug E/F Glostrupparken Årligt elforbrug 140.000 Årligt elforbrug E/F Glostrupparken Årligt elforbrug KiloWatt-timer (kwh) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 113.596 111.970 106.250 114.310 108.190 104.630 104.810 102.590 109.170 109.610 109.040

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 31. Marts Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 31. Marts Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. at nå vindueshøjde i specielt den nordlige ende Kabel-TV Der har været en masse information omkring det nye i forbindelse med Digitale signaler samt det såkaldte HD-TV. - Bestyrelsen har været ude og undersøge

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014

Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014 Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014 Kære beboere Jeg vil indlede den her beretning med en kort gennemgang af, hvilke opgaver denne bestyrelse egentlig udfører.

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Kære beboere i Havneparken, så fik vi en pragtfuld sommer, hvor vi alle har nydt området og havnen det er jo pragtfuldt at bo her, super flot og god atmosfære. Og det bliver

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken

Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken Det har generelt været et stille år i ejerforeningen for Garnisonsparken. På trods af det, så har der været en del løbende sager, som bestyrelsen har taget

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat 1. Valg af referent - Kim 2. Status for igangværende opgaver a. Slidte låger Der er kommet et

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 INFORMATIONSGUIDE 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Husorden side 4-5 Praktiske oplysninger side 5-10 Oversigt over bilag side 10 2 Indledning Nye ejere bydes velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015 Dirigent: Malene Aarup-Kristensen Referent: Tonie Bunch Bertelsen Valg af dirigent Malene Aarup-Kristensen blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere