Træfferen. Træfferen nr årgang Husk 1. maj i afdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2009. Husk 1. maj i afdelingen"

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2009 Husk 1. maj i afdelingen i Generalforsamling Bygningsgruppen i Generalforsamling Industrigruppen i Generalforsamling Proff-Gruppen i Branchemøder Proff- Gruppen

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER økonomi og finanskrisen ser meget alvorlig ud Gennem det sidste halve år er ledigheden steget kraftigt, ikke mindst i forhold til den ufaglærte arbejdskraft, og i særdeleshed i Esbjerg området. Og det er desværre inden for stort set alle brancher, at ledigheden er eksploderet. Før jul havde vi i 3F Esbjerg, godt 7% eller ca. 325 ledige medlemmer, men den sidste opgørelse kan vi i afdelingen se, at denne udvikling er fordoblet til godt 14% på ca. 2 måneder og det har jeg aldrig som formand tidligere oplevet tidligere. Det er en uhyggelig udvikling, hvor vi formentlig ikke har set det sidste endnu, og det er en ren dominoeffekt som følge af den finansielle og økonomiske krise i Danmark, og på verdensplan, vi er vidende til, det gør ondt at opleve. I de nævnte ledighedstal er det så til orientering, de virksomheder der har fået godkendt arbejdsfordelinger for deres ansatte, i håb om at ride stormen af, og for ikke at skride til afskedigelser, tror jeg desværre ikke det afhjælper situationen. Jeg tror vi for enden af de etablerede arbejdsfordelinger ser afskedigelser. Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline til næste blad er 11. september 2009 Forsidebillede: Juletræ Træfferen nr

3 Og for ikke at gøre det helt sort, så ser det ud til at Danmark og Esbjerg er kommet i konkurrence med andre havnebyer og lande, om at få virksomheden Simens Windpower til Esbjerg, med rigtig mange arbejdspladser til følge. Et tal på 1000 er nævnt i dagspressen. Både faglærte, ufaglærte, men også videns tunge arbejdspladser, som Esbjerg og lokalregionen har så hårdt brug for. Så samfundet har lige nu en meget stor opgave at løse, ikke kun at sikre bankpakker, men også at sikre beskæftigelsespakker, som fremmer de offentlige investeringer, hurtigst muligt. Således at store dele af byggesektoren kan komme i gang igen, i stedet for at køre i tomgang, og producerer ledige medlemmer. Der er behov for at regeringen hurtigst muligt, frigør de kommunale systemer fra deres stramme bånd, i forhold til anlægsinvesteringer, og renoveringer af hele den offentlige sektor. Prognoserne fortæller desværre, at et opsving ikke venter lige om hjørnet. Så der skal tænkes anderledes, hvis vi skal dæmme op for ledighedskurven. Jo før, jo større effekt, er min vurdering. Skattekommissionen har netop offentliggjort deres forslag til en ny skattereform. Det er efter min vurdering, den omvendte Robin Hood metode der her er gjort brug af. Hvor er de store skattelettelser for de lavestlønnede? Den er meget svær at få øje på, eller i flere tilfælde, helt mangler. AE-rådet har lavet nogle beregninger for 3F medlemmer, hvor bl.a. boligejere kan få en negativ gevinst af skatteomlægningen, og det var vel ikke meningen?. Jeg har svært ved at se noget solidarisk i det nye skatteforslag. Således de brede skuldre, også skal bære den største byrde. Jeg nævner det, ikke mindst fordi, at de der i forvejen har en rigtig god løn kr., også får langt de største skattefordele, med gevinster på flere hundrede tusinde kroner, når lønnen ligger over en million kr. Er det rimeligt? En undersøgelse for nylig, hvor den danske befolkning blev spurgt til skatten, viste, at langt over 2/3 dele af befolkningen var glade for at betale skat. Ikke mindst når man viste hvad skatten blev brugt til. Det bliver så meget interessant, hvor man lander politisk i forhold til en ny skattereform. Men det er vigtigt, at oppositionen med A & SF ikke bliver fedtet ind i noget der forringer vilkårene for de almindelige lønmodtagere, og ikke mindst de lavtlønnede. Håber trods et turbulent forår, at der kommer gang i beskæftigelsen. Hilsen Formanden Leder Træfferen nr

4 Bygningsgruppen Nu skal vi ha de udenlandske kolleger meldt ind i 3F kr. Ingen lavere? og 3. arbejdet går til kr. 104 kr. Arbejdere antages 70 kr. Illustration: Jørgen Eivind Hansen Arbejdsgiverne tjener på, at udenlandske arbejdere får lavere løn end danske arbejdere. De udenlandske arbejdere, der står uden for fagforeningen, er ikke solidariske med deres danske kolleger, fordi de finder sig i en lavere løn og dårlige arbejdsvilkår. Hvis vi konkurrerer mod hinanden, taber vi alle! I foråret gør vi en ekstra indsats for at få de udenlandske kolleger organiseret, når 3F opsøger arbejdspladser i hele landet, og du kan hjælpe os med at finde pladserne! Send en sms til 1919, hvis du ser eller hører noget... Start din sms med: 3f ua og derefter din besked, hvor du skriver vejnavn og postnummer på stedet, hvor du har observeret udenlandske arbejdere. 3f ua der er polske arb. på Drejervej Slagelse vh Hans Byggegruppen 4 Træfferen nr

5 Generalforsamling bygningsgruppen Hermed indkaldes til Bygningsgruppens ordinære generalforsamling i afdelingens mødesal Vestkraftgade 1, 3. sal, Esbjerg, tirsdag d kl : Konstituering (dirigent, stemmeudvalg, referent) 2: Bestyrelsens beretning 3: Regnskab og budget 4: Indkomne forslag 5: Valg (afgående) Valg til bygningsgruppens bestyrelse a: Formand indtil foråret 2011: (Sten Mogensen) b: Næstformand indtil foråret 2011: (Karl S.Jessen) Karl modtager ikke genvalg, så der skal vælges en ny næstformand. Johnny Blicher og Jørn Laustsen har meddelt deres kandidatur. c: 4 bestyrelsesmedlemmer indtil foråret (Johnny Møller - murerne, Lars H. Pedersen murerne, Johnny Blicher AB, Carsten Gudsø AB) Lars H. Pedersen modtager ikke genvalg, så der skal vælges 1 ny murer til bestyrelsen. d: 4 bestyrelsessuppleanter indtil foråret 2010: ( Jacob Meier murerne, Hans Jørgen Jensen murerne, Keld Hansen AB, Thea Liboriussen AB) 2011: (Henning Møllegaard murerne) f: 2 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2010: (Lars Hjorth Pedersen - murerne, Carsten Gudsø -AB) Lars modtager ikke genvalg, så der skal vælges 1 ny murer som suppleant til afdelingsbestyrelsen. g: Valg af 2 kongresdelegerede (formanden er selvskrevet iht. forbundslovene) h: Valg af 2 suppleanter for kongresdelegerede. 6: Valg af fanebærere (Freddy Christiansen AB og Hans Jørgen Jensen Murerne) 7: Evt. Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen, herunder også forslag til personvalg til lønnede tillidshverv, skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at stille motiveret forslag ved valg af lønnede tillidshverv. Regnskab for år 2008, skriftlig beretning samt evt. indkomne forslag vil kunne rekvireres 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til afdelingen. Bygningsgruppen Valg til afdelingsbestyrelsen e: 1 bestyrelsesmedlem, indtil foråret På vegne af bestyrelsen Sten Mogensen Træfferen nr

6 Proff-gruppen informerer Branchemøde i Proff-gruppen Privat ansatte (Privat rengøring-vaskerier) Mødet holdes i 3F s mødelokale nr. 101 på 1. sal, Vestkraftgade Esbjerg- Den 28. april 2009 kl Valg af dirigent Orientering om branchens forhold Valg til Proff-gruppens bestyrelse om sundhedsordning Orientering om branchens forhold Valg til Proff-gruppens bestyrelse Hotel & Restauration Mødet holdes i 3F s mødelokale 102 på 1. sal, Vestkraftgade Esbjerg Den 28. april 2009 kl På valg er: Bestyrelsesmedlem: Ella Jensen Bestyrelsessuppleant: Agnethe Schmidtsdorff Valg til 3F bestyrelse Ubesat suppleantpost for Preben Mortensen Evt. Offentlig ansatte og Post Danmark Mødet holdes i 3F s store mødelokale på 3. sal Vestkraftgade Esbjerg Den 28. april 2009 kl Valg af dirigent Orientering om branchens forhold Valg til Proff-gruppens bestyrelse På valg er: Bestyrelsesmedlem: Preben Mortensen Bestyrelsesmedlem: Kim Christensen Bestyrelsessuppleant: Lit Nielsen Bestyrelsessuppleant: Bodil Hestbek Evt. Valg af dirigent Orientering fra Pension Danmark VICEVÆRT søges Ejendomsselskabet 1/1 05/ 3F Esbjerg søger snarest en vicevært 20 timer pr. måned. Arbejdet er et selvstændigt og afvekslende job. Løn efter aftale. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Henning Kjeldsen eller Finn Dam på tlf Træfferen nr

7 Generalforsamling i Proff-gruppen Afdelingens mødelokale 3. sal, Vestkraftgade 1, Esbjerg, Tirsdag den 9. juni 2009 kl Arbejder du indenfor: Post Danmark, vaskeriområdet, privat rengøring, restaurationsbranchen eller er offentlig ansat, så hører du under Proff-gruppen og er meget velkommen til generalforsamlingen. Gruppen er vært til et stykke smørrebrød når mødet er slut. Af hensyn til maden skal tilmeldingen ske til afdelingen senest den 2. juni 2009 på telefon Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Regnskab og budget Beretning Indkomne forslag Vedtægtsændringer Fastsættelse af kontingent Godkendelse af valgene fra branchemøderne Valg Næstformand: Poul Erik Rise 3 kongresdelegerede samt personlige suppleanter 2 a-kassedelegerede samt personlige suppleanter På valg er: Bestyrelsesmedlem: Hanna Simonsen Bestyrelsesmedlem: Dina Hygum Bestyrelsesmedlem: Niels Holgersen Bestyrelsessuppleant: Benny Lassen Bestyrelsessuppleant: Kim Jensen Valg til 3F bestyrelse Bestyrelsesmedlem: Hanne Simonsen Ubesat suppleantpost for Hanne Simonsen Evt. Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er den 2. juni 2009 med morgenposten. Forslag og regnskab vil ligge til gennemsyn i afdelingen hos Proff-gruppen fra den 3. juni Proff-gruppen informerer Træfferen nr

8 Industrigruppen industriens betalingssatser Gældende fra 1. marts Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen før, inden normal arbejdstid ophør Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til Stk.5 Betalingssatser 1. For arbejde, der udføres uden for den enkelte uge fastlagte arbejdstid (jf. overenskomstens 9,stk.1) betales følgende tillæg. Overarbejde på hverdage: første og anden klokketime efter normal arbejdstid kr kr Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid kr Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr Overarbejde forud for den normale arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger indenfor tidsrummet kl til kl Overarbejde forud for den normale arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6 Tilsiges en medarbejder at udføre arbejde på en ham/hende i forvejen tilsikret hel hverdagsfrihed betales følgende tillæg timer mellem 6-18 Timer mellem 18-6 For overarbejde på søn-og helligdage betales følgende tillæg: fra den normale daglige arbejdstid begyndelse og indtil kl 12 Fra kl.12 og til den normale arbejdstids begyndelse kr kr Kr Kr Kr Kr Søndag morgen forud for den normale arbejdstid begyndelse Kr Tilsiges en medarbejdere at arbejde i spisepausen, og denne derved udskydes ud over ½ time, betales Kr Forskudt arbejdstid stk 2 Forskydes arbejdstiden således, at den først slutter efter kl. 18, men dog påbegyndes inden kl.24, betales følgende tillæg pr. time Fra kl 18 til kl.22 Fra kl. 22 til kl. Ved arbejde på forskudt arbejdstid, der påbegyndes kl. 24 eller derefter, betales indtil kl.6 15 Skifteholdsarbejde Stk.6 Ved overflytning, som følge af akutte hændelser, ydes et engangsbeløb på Stk.8 Tillæg for skifteholdsarbejde pr. time: Hverdage med undtagelse af lørdage fra kl.18-6 Kr Kr Kr Kr Kr Fra lørdag kl.14 til søndagsdøgnets afslutning samt søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage Kr Stk. 10 a. forsættes Kr Stk. 10 Arbejde på eller forskydning af fridage tillæg pr. time a. Kan en erstatningsfridag for arbejde på søgnehelligdage samt overenskomstmæssigefridage (stk5,a) ikke gives, skal der for arbejde på søgnehelligdagen eller den overenskomstmæssigefridag, betales et ekstra tillæg. Samme tillæg ydes også hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, og der ikke kan gives en erstatningsfridag b. Forskydes en vagtlistefridag, uden at dette er led i en omlægning af en turnusplan, betales et tillæg på 22 Almindelige timeløns bestemmelser Stk.1 Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde udgør pr. time For voksne medarbejder Kr Kr For medarbejdere under 18 år Kr Fritvalgskonto Stk. 1 Pr. 1. Maj 2009 indbetaler virksomheden på medarbejderens Fritvalgs lønkonto 1% af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed, for medarbejderens frie valg 1% 8 Træfferen nr

9 3F Esbjergs Industrigruppe afholder Generalforsamling Lørdag den 16. maj 2009 I afdelingens lokaler Vestkraftgade 1, i 3 sals mødesal. Vi starter med morgenmad kl i kantinen 4 sal. og tilmelding skal ske til afdelingen, senest onsdag den 13. maj kl af hensyn til bespisning. Generalforsamlingen starter kl d. Valg af 4 suppleanter til Kongressen. e: 1 bilagskontrollør. (Johnny Olafsen TrippleNine) f: 1 bilagskontrollørsuppleant. (vakant). 7. Eventuelt/frokost i kantinen. Industrigruppen Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg, 3 personer. 2. Valg af dirigenter, 2 dirigenter. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab a: Budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a: 7 bestyrelsesmedlemmer Tidligere SID Industri: Freddy Rosenbrock. (TrippleNine) Johnny Hvidtfeldt, (HC.Auto.). Peter Meier. (Scan Coat) Uffe Byrgesen. (Carlsberg). Rudi Dideriksen. (Institutionsmedarbejder). Tidligere KAD: Marianne Jacobsen. (Ledig). Gitte F. Pedersen (Vestfrost). b: 7 bestyrelsessuppleanter. c. Valg til 3F Kongressen delegerede. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest torsdag den 30. april 2009, kl Regnskab kan afhentes i afdelingen fra mandag den 11.maj Bestyrelsen/I-gr. Der vil muligvis være cpr. tjek af medlemmer for at kontrollere medlemskab af Industrigruppen, derfor HUSK gyldig medlemskort. Træfferen nr

10 Aktivitets og opmålerforeningen INVESTER I FOREBYGGELSE Især pressen og de borgerlige partier stiller spørgsmålstegn ved om der er råd til dyre behandlinger af syge, og til at fjerne ventelisterne til operationer. Hvorfor undrer de sig ikke i stedet over, at vi næsten ukritisk bruger milliarder af skatteyderbetalte kroner på at reparere følgerne af det dårlige arbejdsmiljø? Nye bødetakster Nu er bøderne fordoblet for overtrædelser af sikkerhedsbestemmelserne, og det er også i sin orden. Men husk lige på, at der ikke er tale om meget mere end en fremskrivning af de forældede takster, og antallet af årlige retslige tiltaler afviger ikke synderligt fra tiårs gennemsnittet på ca Bøder indgår endda i visse firmaers underskud, så reelt betaler skatteyderne en del af bøderne. Så lad være med at falde i svime over de nye bødetakster. De vil næppe få ulykkestallet til af falde. Prisen for dårligt arbejdsmiljø Danmarks samfundsmæssige omkostninger for et dårligt arbejdsmiljø ligger er på ca. 64 milliarder kroner om året. Tallet dækker over erstatninger, arbejdsmiljøbestemt sygefravær, tabt produktion, medicin samt sundhedsudgifter. For de udgifter kunne der laves effektiv forebyggelse. Skal arbejdsgiverne altid kunne lade andre betale? Er det rimeligt, at de samme virksomheder og brancher kan belaste sundhedsbudgettet, uden at de foretager de nødvendige investeringer i forebyggelsen af de arbejdsskader, de producerer? F. eks. kunne man udvide arbejdsgivernes dagpengebetaling ved arbejdsulykker. I 3F kender vi til overflod, at de samme virksomheder næsten serieproducerer arbejdsulykker og nedslidning ved de samme maskiner og arbejdsrutiner. I virksomhedens APV skal der være en handlingsplan til forebyggelse af ulykkesrisici. En arbejdsulykke/nedslidningstilfælde er selvfølgelig en for mange, men det giver dog en viden, der kan anvendes positivt til forebyggelse af gentagelsestilfælde. Forebygger virksomheden ikke gentagelse af en ulykke, er det ikke bare uvidenhed eller dumhed. Så er det uansvarlig adfærd. 10 Træfferen nr

11 Aktivitets og opmålerforeningen Lad det offentlige betale den første ulykke. Såfremt den samme ulykke gentager sig uden at man har prøvet at forebygge, kunne dele af, eller hele regningen, sendes til arbejdsgiveren. Som det er nu er det reelt gratis. Skatteborgerne betaler jo prisen for virksomhedernes dårlige arbejdsmiljø og slendrian. Nye ressourcer - til hvad? Mere konsekvens ville være et incitament til investering i forebyggelse, hvor passivitet blev modsvaret af højere forsikringspræmier, og betaling for de udgifter, de påfører samfundet. Forebyggelse på arbejdspladsen vil give besparelser på sundhedsbudgettet, sygedagpenge, medicin, manglende arbejdsydelse og- evne, revalidering, hjælpemidler o.s.v. Og bruges til? Måske fjerne ventelister, sikre syge livsvigtig medicin, løn til titusinder i sundhedssektoren, eller - hvad foreslår du? Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Træfferen nr

12 3F Esbjerg LO formand Harald Børsting i Esbjerg I januar måned var LO formand Harald Børsting i byen, ikke mindst for at følge udviklingen i lokalområdet. Han var på en række virksomhedsbesøg, og havde i samme forbindelse møde med bestyrelsen for LO Esbjerg. Og sidst men ikke mindst møde med de lokale tillidsrepræsentanter, hvor afdelingen lagde lokaler til. Harald konstaterede ved selvsyn, at udviklingen lige nu ligger på offshore, havplacerede vindmøller, og at der fortsat er gang i slagterisektoren i Esbjerg, men ellers kunne det ses, at der var afmatning inden for industrien, generelt set. I forhold til mødet med LO Esbjerg bestyrelse, var emnet naturligt, den økonomiske og finansielle krise, ledighedskurven, og den faglige placering på landkortet, og hvilke muligheder vi har for at synliggøre vores faglige og politiske indsats. Men også de mange indgreb Regeringen har haft på vores A-kassesystem var et tema, og det er ikke for sjovt at LO familien tager de trusler der ligger under overfladen maget alvorligt. Men det skal ses som en udfordring, det er vi simpelthen nødt til, så længe vi har en så sort Regering, der vil tage livet af de faglige organisationer, hvis de kan. Et er midlerne er, at fjerne vore A-kasser, ved i fuldt omfang, at gennemføre Det enstrengede system med kun en indgang til det kommunalt system, og første skridt har Regeringen og Dansk Folkeparti taget, ved at kommunalisere, alle aktiviteter og økonomi i forhold til ledige, og kontanthjælpsmodtagere. Et tema var ligeledes LO decentrale struktur, da det ud over landet viser sig, at det er meget svært at få lokale aktiviteter i gang, og opbakning op at stå. Her har LO Esbjerg allerede truffet en fremadrettet beslutning, ved at fusionere med LO Billund, og LO Vejen, til en stor LO sektion, som dækker geografisk de 3 kommuner. 12 Træfferen nr

13 Også vigtigheden af arbejdet i de Lokale Beskæftigelses Råd blev drøftet, herunder hvilke indsatsområder der skulle iværksættes og prioriteres, og ikke unaturligt var vores bud, uddannelse og opkvalificering af arbejdskraften det bærende, for at fastholde en stor del af arbejdet i Danmark, i stedet for at se outsortning og virksomhedslukninger. Det skulle så gerne være ensbetydende med, at der kan afsættes resurser mere målrettet på de områder LO Esbjergs bestyrelse beslutter, men også gerne en mere lokal synlighed fra LO Esbjergs side. de tillidsvalgte, og så de slåskampe der er mellem LO s medlemsorganisationer, om medlemmer og overenskomstdækning. Det var godt at høre, at LO DK fremover prioriterer, det lokale arbejde højt, og at det er grundstenen i alt det faglige arbejde der foretages, og at LO formanden i den forbindelse, selv nævnte at han prioriterede arbejdet med at møde de lokale tillidsvalgte højt, og der hver måned skulle bruges tid på dette arbejde. 3F Esbjerg I mødet med de lokale tillidsrepræsentanter, hvor omkring 35 var mødt op. Her var emnerne bl.a. at fastholde organiseringen, den danske model, bankpakker til erhvervslivet, opgaver for Træfferen nr

14 3F Esbjerg Af:Flemming Ibsen Lektor, arbejdsmarkedsforsker på AAU, Fibigerstræde 1, 9220 Aalborg Øst: Forretningsmanden Johnny Nim, forretningsfører i den private virksomhed Det faglige hus i Esbjerg, klynker over, at jeg i et interview til A-4 (1.3.) har udtalt, at hans gule fagforening ingen magt har i det politiske system og er et opsamlingsheat for personer, der vil spare penge og derfor melder sig ud af LO -fagforeninger og indlogerer sig i hans faglige hus i Esbjerg. Min bemærkning faldt i forbindelse med en undersøgelse af, hvilken magt 20 udvalgte fagforbund har, målt på tre områder: synlighed, varetage medlemsinteresser ved overenskomstforhandlinger og indflydelse i det politiske system. Jeg var én af 8 udvalgte forskere, og vi vurderede i fællesskab, at Det faglige hus i Esbjerg og De kristelige havnede helt i bunden af de 20 forbund, målt i gennemsnit på de tre spørgsmål. Min bemærkning om, at Det faglige hus henter medlemmer, der primært vil spare penge er ikke svær at dokumentere. Klikker man ind på husets hjemmeside, fremgår det tydeligt, hvad firmaets forretningskoncept går ud på. Man opfordres til at klikke ind på, et LO -forbund, for at se, hvor meget man kan spare, ved at melde sig ud af det pågældende LO -forbund og ind i huset i Esbjerg. Sammenligner man et LO -forbunds kontingenter med husets kontingenter, er LO -forbundenes a-kassekontingent og efterlønskontingentet det samme som husets kontingent. Besparelsen kan alene hentes hjem på fagforeningskontingentet. Her er husets pris et symbolsk beløb 60 kr. per måned, medens LO -forbundenes pris ligger et godt stykke over. LO -forbundenes fagforeningspris hænger naturligvis sammen med, at de forhandler og administrerer hele forhandlings- og overenskomstsystemet, det fagretslige system og tillidsmandssystemet og sammen med arbejdsgiverne kører hele den danske arbejdsmarkedsmodel. Det koster mange kontingentpenge, men goderne fra LO 14 Træfferen nr

15 -forbundenes overenskomster tilfalder husets medlemmer ganske gratis. J.N. er derfor en ganske smart forretningsmand, som fik gyldne tider, da VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti i 2002 gennemførte loven om tværfaglige a-kasser. Det er ganske symptomatisk, af man på husets hjemmeside ikke kan klikke ind på Kristelig fagforening. De kører nemlig efter nøjagtigt det samme forretningsprincip, så her er der ingen besparelser at hente, da deres fagforeningskontingent er på niveau med husets. Og nu til J.N. s afsløring af mig som en forsker, der scorer kr. om året i tre år ved siden af sin løn som lektor og forsker. Gid det var så vel! Men sandheden er en ganske anden. Det er ganske vist, at jeg har fået en ekstern forskningsbevilling på 2,1 million kr. over 3 år. finansieret af 5 LO -forbund og Center for arbejdsmarkedsforskning på AAU, Carma, i fællesskab. Vi er på universiteterne i vid udstrækning henvist til at finansiere vores forskning over eksterne bevillinger som en følge af regeringens forskningspolitik. Projektets formål er at analysere, hvilke faktorer, der er afgørende for danske lønmodtageres medlemskab af faglige organisationer, med fokus på de 5 udvalgte LO -forbund, som det fremgår af Carmas hjemmeside. Forskningsbevillingen administreres af universitetet, og pengene går til ansættelse af videnskabelige medarbejdere, udgifter til spørgeskemaundersøgelser, udgifter til rejser og trykning af rapporter og publikationer. Min personlige gevinst består alene i, at jeg kan købes fri af undervisning, så jeg får mere forskningstid og tid til ledelse af projektet, der er ret så omfattende. Men lad mig afslutningsvis komme med en ren tilståelse, som sikkert vil glæde J.N.: Min holdning er, at den danske arbejdsmarkedsmodel er bevaringsværdig, fordi den har været en stor fordel for både lønmodtagere og virksomheder. Den er beundret i hele verden og jeg bruger gerne forskningsår på at analysere, hvordan modellen kan videreudvikles i fremtiden. Det bidrager J.N. og andre lykkeriddere ikke til, men de kan score kassen som gratister i modellen. 3F Esbjerg Træfferen nr

16 E og P- klubben 3F program foråret 09 Tirsdag d. 14 april 2009 kl Banko Påske Banko med små overraskelser. Tirsdag d. 28 april 2009 kl Foredrag Tolderen Knud Erik Rasmussen vil fortælleom sit arbejde og om sit liv på havnen og om de små episoder der fulgte med. Den dag sælger vi billetter til udflugten pris 150.kr. Tirsdag d. 12 maj 2009 kl Banko Vi spiller som vi plejer. Tirsdag d. 26 maj 2009 kl Udflugt Udflugt til Krusmølle m.m. Afgang kl fra Kirkegade Ved Karusellen i Ribe holder vi en pause til en kop formiddagskaffe med et smurt rundstykke. Nu forsættes til Krusmølle ved Aabenraa. Kl ca. starter vi med at spise en 2-retters middag og derefter til kl på egen hånd. Nu forsættes til musseet Cathrinesminde Teglværk, med rundvisning og eftermiddagskaffe. Efter det besøg køres tilbage til Esbjerg med forventet hjemkomst kl. ca Billetprisen for hele turen 150.kr Afholdt Julebanko for vores medlemmer Vores årlige Julebanko blev afholdt den 4. december. Der var 100 medlemmer og vi havde en rigtig hyggelig aften. Kirsten Jensen (tidligere ansat i a-kassen) og hendes mand Tonny hjalp os igennem og sørgede for et godt arrangement. Afdelingen håber at vi ses igen i december 2009 til julebanko. Susanne Brinck-Jensen Næstformand 16 Træfferen nr

17 Indlæg fra e+p klubben Efter vores netop afholdte generalforsamling, vil jeg på klubbens vegne her, komme med nogle bemærkninger. Det har været et godt år for klubben. Vi har haft utrolig mange og gode arrangementer. Der er virkeligt lavet et godt stykke arbejde fra de enkelte udvalg og bestyrelsen. Jeg vil godt sige, at vi er modtagelige for forslag, til nye tiltag. Så hvis der skulle være nogle ting du / I vil have, at vi skal tage op så kom med det, så ser vi på det i bestyrelsen. Selve generalforsamlingen blev afviklet godt og roligt, med en god deltagelse ca. 80 deltog. Vi skal nu snart til at tænke på vores udflugt som er tirsdag den 26 maj, hvor vi kører fra Kirkegade 51 kl. 9,00 med forventet hjemkomst kl. ca. 18,15. Turen går denne gang til det Sønderjyske, nærmere betegnet, til Krusmølle ved Åbenrå, samt til museet Cathrinesminde teglværk. Prisen for turen er 150,00 kr. og billetter kan købes fra tirsdag den 28 april i kirkegade 51. På generalforsamlingen var der genvalg til alle der var opstillet. Vi kunne godt ønske, at der kom flere efterlønnere og pensionister!! Det er jo sådan, at I er medlemmer via jeres medlemskab af 3F Esbjerg. Til slut, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde samt også en tak til vores afdeling 3F Esbjerg. P.S Husk at vores program altid ligger nede i 3F. Vestkraftgade nr 1 i informationen På klubbens vegne Flemming Clausen Formand E og P- klubben OBS! OBS! OBS! 3F Efterløns- og Pensionistklubs Bowlingklub. Alle der ønsker at deltage er velkomne, vi mødes 1. og 3. onsdag i hver måned. Mødetid kl ved Fun World Glarmestervej 6-12 Træfferen nr

18 A- kassen 4 jobsøgninger pr. uge ændret af beskæftigelsesministeren. 4 jobsøgninger pr. uge ændret af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesministeren har ændret lovgivningen i forhold til at stå til rådighed. Man skal som ledig både have lavet et CV og jobsøgningsplan for at stå til rådighed. Dette sker ved hjælp i afdelingen. I Esbjerg stiger ledigheden og vi er pr. 2.februar 2009 over 14 % ledige. Vi håber, de nye tiltag hjælper den enkelte til nemmest at komme i arbejde igen. NYT - Udbetaling af dagpenge ændres også pr. lovgivning. Fra august 2009 kan vi ikke længere udbetale dagpenge hver 14. Dag men bliver pålagt at udbetale dagpengene månedsvis. Dette vil i selvfølgelig høre nærmere om. Jette Jensen A-kasseleder Ret til 2 ugers uddannelse Arbejder du under en af disse overenskomster: Privat Rengøring Hotel og restaurant Post Danmark Har du været ansat i 9 måneder,har du ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse med fuld løn. Afdelingen anbefaler dig at gøre brug af din ret. Vaskeri Industriens Overenskomst Byggeoverenskomsten Er du ledig? Lav en dataliste og få den lagt ud på 3F s hjemmeside: Kontakt afdelingen og få tilsendt et skema. Tlf.: Mail: Eventuelt spørgsmål kontakt afdelingen på telefon Træfferen nr

19 Aktivitets udvalget FISKEKONKURRENCE i tjæreborg fiskesø Tilbud til alle medlemmer af 3F Esbjerg med samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Lørdag den 13. juni 2009 kl til kl i Tjæreborg fiskesø. Der kan kun deltage 125 personer, så hvis du vil have en plads, skal du henvende dig hurtigt i afdelingen. Billetterne koster 25. kr. og kan købes i afdelingen fra mandag den 4. maj Deltagerne skal selv sørge for transport, samt forplejning. OBS OBS OBS!! Der må kun fiskes med 1. stang pr. deltager. Ved aflevering af billet i kiosken, udleveres 1. øl / vand pr. deltager. Der vil være præmier til de der fanger de største fisk. Afdelingens juletræsfest i Stadionhallen Mandag den 29. december 2008 afholdte afdelingen sin traditionsrige juletræsfest i Stadionhallen. Der var musik og fællessang og ikke mindst julemanden gjorde dagen rigtig god for de deltagende børn. Som sædvanlig var der mange deltagende, både børn og voksne der havde en rigtig god dag Træfferen nr

20 3F Esbjerg En af Bygningsgruppens gamle kæmper træder af Bygningsgruppens næstformand, Karl S. Jessen, fratræder posten på grund af alder på forårsgeneralforsamlingen d. 12. maj Karl startede sit faglige forløb i Esbjerg som opmåler i SiD Opmålerforeningen i Ribe Amt, d I tiden som opmåler blev han hurtigt anerkendt som en særdeles kompetent forhandler, når der ikke var helt enighed med firmaerne om de udførte akkordregnskaber. Hans gode evner på priskurantområderne kombineret med et stilfærdigt gemyt og solid jysk stædighed, har været til stor glæde for mange akkordsjak gennem årene. Den fik SiD Anlæg og Bygge brug for en ny næstformand, og det var helt naturligt at hente Karl hjem i afdelingen. Ganske vist til skade for opmålerforeningen, men til stor gavn for alle afdelingens medlemmer. Fra murerside har vi gennem alle årene haft et særdeles glimrende samarbejde med både opmålerforeningen og SiD Anlæg og Bygge, et samarbejde som fra den side hovedsageligt er blevet varetaget af Karl. I de mange og opslidende forhandlinger om dannelsen af 3F Esbjerg, kom Karls analytiske evner os alle til glæde, og der er ingen tvivl om, at Karls indsats i den sammenhæng ikke kan overvurderes. Det var derfor også med stor tilfredshed vi kunne fortsætte samarbejdet med Karl og de øvrige bygge- og anlægsfolk efter fusionen til 3 F. Karl har aldrig gjort stort væsen af hverken sig selv eller den indsats han har gjort, men utallige medlemmer vil uden tvivl nikke genkendende til, at de hos Karl har fået en særdeles kompetent og effektiv hjælp i de utallige og mangeartede problemer vi kan løbe ind i på vore arbejdspladser. Også arbejdet som bestyrelsesmedlem på AMU Vest, har involveret Karl, og han har arbejdet utrætteligt for gennemførelse af uddannelsespolitiske initiativer, med særlig vægt på forbedring af vore medlemmers muligheder på arbejdsmarkedet. Struktøruddannelsen og uddannelsen til murerarbejdsmand har haft Karls særlige bevågenhed, ligesom det tværfaglige arbejde i LO og det internationale solidaritetsarbejde har nydt godt af Karls evner. Godt kammeratskab er også en af Karls dyder, og han har altid været ubrydeligt loyal overfor såvel kammerater som fagbevægelsen som helhed. Det er vi mange som skylder en særlig tak for. 20 Træfferen nr

21 Det er med stor tak for indsatsen vi må sige farvel til næstformanden, og vi ønsker Karl al mulig held og lykke i tilværelsen som pensionist. Med vanlig beskedenhed har Karl frabedt sig at vi afholder reception for ham. Imidlertid er han stadig på arbejde en tid endnu, og skulle nogle have lyst til at hilse på ham inden generalforsamlingen, er man altid velkommen i afdelingens åbningstider. På bestyrelsens vegne Sten Mogensen gruppeformand 3F Esbjerg Der skal forberedelser til overenskomstforhandlinger Selv om krisen kradser hårdt i øjeblikket, har vi alligevel nogle berettigede krav til de kommende overenskomstfornyelser i fagbevægelsen. De specielle krav vil blive rejst i de respektive faglige grupperinger, men der vil også være en række mere generelle krav, som bedst gennemføres i et bredt samarbejde i LO-familien som helhed. i 2010 Afdelingens bestyrelse har allerede besluttet at tilslutte sig det landsdækkende initiativ til vedtagelse af generelle krav, og OK 2010 vil uden tvivl også påberåbe sig mediernes opmærksomhed, når vi har indgået aftale om et fælles kampagnegrundlag. De første møder i den sammenhæng er allerede planlagt hen over foråret i indeværende år. Det er de faglige grupper i afdelingen der tilrettelægger deltagelsen i initiativerne, men det er rart for medlemmerne at vide, at afdelingsbestyrelsen generelt ser positivt på fælles tiltag, så vi også denne gang bliver i stand til at demonstrere sammenhold og solidaritet på den faglige front. Sten Mogensen Træfferen nr

22 3F Generalforsamling 3F Esbjerg Torsdag den 27. november 2008 på Esbjerg Højskole. 3F Esbjerg afholdte Generalforsamling på Esbjerg højskole, hvor 145 medlemmer var mødt frem. Til at lede mødet valgtes Keld Andersen og Poul Erik Rise som dirigenter. Formanden orienterede i beretning om hvad der var sket i det forløbne år, og der var en del debat med efterfølgende godkendelse af beretningen Kassereren fremlagde regnskabet der blev vedtaget. Ændringer til afdelingens vedtægter blev vedtaget og efterfølgende var der valg og valgt blev: John M. Schmidt blev godkendt som formand for afdelingen. Susanne Brinck-Jensen blev godkendt til næstformand for afdelingen. Fælleskasserer Finn C. Dam blev genvalgt for 2 år. Fælles sekretariatsleder Hardy Jørgensen genvalgt for 2 år. A-kasseleder Jette Jensen valgt. Mogens Hansen blev valgt for to år som medlem af afdelingens lønudvalg og til suppleant for Mogens, valgtes Ove Gejel. Hardy Nicolaisen blev genvalgt for 2 år som bilagskontrollør og Uffe Byrgesen blev genvalgt som suppleant for Hardy. Tonny J. Johansen blev genvalgt som fanebærer og Jette Jensen som suppleant for Tonny. 22 Træfferen nr

23 3F 1.maj 2009 Afdelingen afholder 1. maj på parkeringspladsen i telt, bag ejendommen Vestkraftgade 1. Program Kl Velkommen ved Formand John M. Schmidt. Kl Maj tale ved Kim Mortensen MF Kl maj tale ved forhandlingssekretær Hanne Gram 3F Forbundet. Kl Arrangementet afsluttes, ølhanerne lukkes og der er fælles afgang kl til LO Esbjergs 1. Maj arrangement i Gryden. Vel mødt. Aktivitetsudvalget i 3F Træfferen nr

24 Aktivitets og opmålerforeningen Aktivitets og Opmålerforeningen 3F Ribe Amt Hvad er akkordarbejde? Er det noget som kan måles op? Har du ret til akkord? Hvad er reglerne for akkordarbejde? Hvad er en priskurant og en tidskurant? Hvad er en minutfaktor? Hvad gør man med arbejde som ikke kan måles op? Skal man løbe stærkere for at arbejde på akkord? Er det nogle af de spørgsmål som du ikke forstår, så ring til Johnny Blicher på og Carlo Hermansen på Vi måler op indenfor følgende områder: Jord og betonarbejdere Kabelarbejdere Stilladsarbejdere Murer Murerarbejdsmænd Anlægsgartnere Brolæggere Tagdækkere Isoleringsarbejdere Det gamle Ribe Amt Statistik 2008 Murersvende kr Tim. 220,27 kr. Murerarbejdsmænd kr. 900 Tim. 236,91 kr. Beton og element kr Tim. 203,13 kr. BYG kr Tim. 213,82 kr. Tagpap kr Tim. 181,75 kr. Gartner kr. 838 Tim. 216,07 kr. I alt kr Tim. 208,44 kr. Vi yder også hjælp til: Hjælp til akkordaftaler Hjælp til akkorderingssedler Hjælp til skurbogføring Hjælp til overenskomstspørgsmål indenfor bygge og anlæg Hjælp til tidsstudier eller bonusaftaler Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed på byggepladserne Vejledning i brancherettede kurser inden for bygge og anlæg Med venlig hilsen Opmålerkonsulent Johnny Blicher 24 Træfferen nr

25 Fair repræsentation Hvad er det? 3F Esbjerg Fair repræsentation er en aftale, der blev indgået da SID og KAD blev fusioneret i Det vil sige, at man i det nye 3F skulle repræsenteres i forhold til hvor mange medlemmer henholdsvis SID og KAD havde med ved fusionen. Aftalen udløber i Hvis vi kvinder skal blive ved med at udfylde disse poster fremover, er det meget vigtigt at vi deltager til møder og generalforsamlinger både i den gruppe vi hører under, og i afdelingen generelt. Når jeg deltager i møder og generalforsamlinger i 3F, syntes jeg det udvikler sig i den forkerte retning, der deltager stadig færre og færre kvinder. Ved den sidste generalforsamling i 2008 oplevede jeg det, at der mødte utrolig mange pensionister op, det er utrolig flot, det tyder på at solidariteten og sammenholdet stadig fungerer i denne generation. Jeg tror der bliver et stort behov for denne solidaritet fremover for fagbevægelsens medlemmer generelt. Der bliver flere og flere vigtige ting at kæmpe for både i fagbevægelsen, men også politisk. Arbejdsløsheden stiger, især de ufaglærte og kvinderne bliver hårdt ramt, det skal der gøres noget ved. Derfor er det vigtigt, at vi stiller krav til regeringen om at der igangsættes investeringer i byggeriet og den offentlige sektor, men også uddannelse er en vigtig faktor, for at der ikke bliver for mange tabere. Derfor er det meget vigtigt at vi deltager på møder og generalforsamlinger. Det er her man får debatten og indflydelsen. Det kommer ikke af sig selv. Min appel til medlemmerne i 3F Esbjerg, og ikke mindst kvinderne: Mød op - stil krav - få indflydelse, det er vigtigt for jeres fremtid. Margrethe Christensen Bestyrelsesmedlem i 3F Esbjerg. Og Industrigruppen Træfferen nr

26 Proff gruppen Esbjergs rensningsanlæg har valgt at opkvalificere sine ansatte. Det har indtil videre resulteret i 5 uddannede procesoperatører.. Fra venstre: Kim T. Bank, Preben Eriksen, Ole Kristensen, Asger B. Olesen og Benjamin Giversen. Nyuddannede glade tjener, efter god overstået eksamen på EUC-VEST i Esbjerg. Kirsten Frederiksen har været elev som serviceassistent ved ART Service og blev udlært den 24. oktober Fra afdelingen skal vi ønske et stort tillykke til jer alle! 26 Træfferen nr

27 Jubilarer 25 år Erna Weikop Gabrilele Andreasen Joan Andersen Linda Grundahl Inger Lønborg Dina Hygum Jensen Margit Hansen Yrsa Nielsen Hanne Hansen Anne Grethe Jensen Ruth Leth Jensen Carsten Klindt Sørensen Kent Sørensen Jens Hjulmand Niels Møller Nielsen Ole Schmidt Jens Møller Thorgaard René Pedersen Peter Larsen Knud Voss Dan Johansen Mogens Sølvberg Erling Trolle Preben Eriksen John Sørensen Jørn Andersen Sten Thielsen Svend Erik Pedersen Sten Mogensen Erik Poulsen Torben Bennedsen Steve C.G.Hansen 3F Esbjerg 40 år Eva Madsen Norma Gabel Hans B. Hansen Svend Siig Toni Bille Petersen 50 år Kurt Jensen Torben Frydendahl Henry Poulsen Leif Mathiasen Arne Hallum 60 år Carl Erik Kikkenborg Egon Hansen Poul Petersen Niels Nissen Niels P. Christensen Svend Buhl Leif B. Petersen Egon Kragh John Bruun Sigvald H. Nielsen Peter Dam Irma Olga Hvolgård Viggo Lønborg Anker Kirkeby Vagn Rahbæk Carsten Pedersen John Olesen Børge A. Olafson Niels Aage Andersen Bent Nielsen Thorvald pedersen Erik Snittgård Villy Svendsen John Olesen Jens Lauridsen Træfferen nr

28 Afsender: 3F Vestkraftgade Esbjerg Åbningstider 3F Esbjerg Mandag 8:00-12:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00 Telefontider : Mandag 8:00-15:00 Tirsdag 8:00-17:00 Onsdag 8:00-15:00 Torsdag 8:00-17:00 Fredag 8:00-12 Udenfor åbningstiderne kan du ringe til følgende på mobilnummer Industrigruppen John M. Schmidt: Henning Kjeldsen: Mary Ann-Skovning: Bygningsgruppen Sten Mogensen: Karl Jessen: Carlo Hermansen: Proff-Gruppen Susanne Brinck-Jensen Poul Erik Rise: Edith Eriksen: Carsten Brøner: Fællessekretariatet Hardy Jørgensen: Poul Erik Rise: A-Kassen Jette Jensen: Grafisk Trykcenter AS Tlf

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. Træfferen Træfferen nr. 1 6. årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj Leder Af formand

Læs mere

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2008

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2008 Træfferen Træfferen nr. 1 4. årgang 2008 i HUSK 1. maj i Gryden i Generalforsamling Bygningsgruppen 22.04.08 i Generalforsamling Proff-gruppen 20.05.08 i Generalforsamling Industrigruppen 07.06.08 Leder

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 1/09 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Kampagne på byggepladserne 22-23 Generalforsamlinger i grupper og afdeling

Læs mere

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar!

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Juni 2007 Nr. 2 3. årgang Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Hvem ringer klokkerne for? Det politiske landskab har forandret sig inden for den sidste måned. Tv-kameraerne og fotografernes

Læs mere

nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3

nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3 nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3 Krise giver TR mere gennemslagskraft Side 4-5 Sikkerhedsarbejdet skal moderniseres Side 6-7 Alle tilgodeset i fratrædelsesaftale Side 14-15 Krisetid sætter fokus på

Læs mere

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord Februar 2006 Nr. 1 2. årgang Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord 1 35.000.000 gode grunde Dette blad indeholder ikke nogen Muhammed-tegninger eller noget om den helt forskruede

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Jens fik hjælp i 3F Frederikshavn efter arbejdsulykke. Frederikshavns fælles fagblad. Febr. 2011 - Nr. 1. Side 14-15

Jens fik hjælp i 3F Frederikshavn efter arbejdsulykke. Frederikshavns fælles fagblad. Febr. 2011 - Nr. 1. Side 14-15 Frederikshavns fælles fagblad Febr. 2011 - Nr. 1 Jens fik hjælp i 3F Frederikshavn efter arbejdsulykke Side 14-15 Generalforsamling i FOA Frederikshavn Side 20-21 Vi besøger Metal på DENEX Side 6-7 Generalforsamling

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Juni 2008 Nr. 2 4. årgang Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Slut (igen) med voksenlærlinge 2 D. 29. maj 2008 klappede pengekassen igen i. Slut med tilskud til de arbejdsgivere,

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Kolding. Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4. Generalforsamlinger. Side 3 11-14 Side 6. Ordnede forhold.

Kolding. Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4. Generalforsamlinger. Side 3 11-14 Side 6. Ordnede forhold. Nr. 4/2013 Kolding Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4 Generalforsamlinger Kongressen 2013 Stafetten Side Side 3 11-14 Side 6 Syge kræver anstændighed Side 8 Velkommen i

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10. Langt færre får anerkendt arbejdsskade.

Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10. Langt færre får anerkendt arbejdsskade. Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10 Nr. 3-11. årgang September 2015 Langt færre får anerkendt arbejdsskade Side 14 Personalenyt Side 18 Indhold

Læs mere

Træfferen. eren FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 6 / NOVEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 I et samarbejde mellem virksomheden

Læs mere

GENERALFORSAMLING BRUG DIN STEMME OG BLIV HØRT! SIDE 4-5

GENERALFORSAMLING BRUG DIN STEMME OG BLIV HØRT! SIDE 4-5 NR. 1-2014 Afdelingsblad for medlemmer af 3F Slagelse GENERALFORSAMLING BRUG DIN STEMME OG BLIV HØRT! SIDE 4-5 MØD 3F S FORMAND PER CHRISTENSEN PÅ VORES FÆLLES BRANCHE MØDE 27/2 SIDE 3 BANNER AFTEN FOR

Læs mere

Træfferen. eren. 31,9 millioner kr. inddrevet. Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter.

Træfferen. eren. 31,9 millioner kr. inddrevet. Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter. Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 1 / FEBRUAR 2009 / 5. ÅRGANG Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter. Magasinpost UMM Bladnr. 42364 Træfferen,

Læs mere