Træfferen. Træfferen nr årgang Husk 1. maj i afdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2009. Husk 1. maj i afdelingen"

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2009 Husk 1. maj i afdelingen i Generalforsamling Bygningsgruppen i Generalforsamling Industrigruppen i Generalforsamling Proff-Gruppen i Branchemøder Proff- Gruppen

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER økonomi og finanskrisen ser meget alvorlig ud Gennem det sidste halve år er ledigheden steget kraftigt, ikke mindst i forhold til den ufaglærte arbejdskraft, og i særdeleshed i Esbjerg området. Og det er desværre inden for stort set alle brancher, at ledigheden er eksploderet. Før jul havde vi i 3F Esbjerg, godt 7% eller ca. 325 ledige medlemmer, men den sidste opgørelse kan vi i afdelingen se, at denne udvikling er fordoblet til godt 14% på ca. 2 måneder og det har jeg aldrig som formand tidligere oplevet tidligere. Det er en uhyggelig udvikling, hvor vi formentlig ikke har set det sidste endnu, og det er en ren dominoeffekt som følge af den finansielle og økonomiske krise i Danmark, og på verdensplan, vi er vidende til, det gør ondt at opleve. I de nævnte ledighedstal er det så til orientering, de virksomheder der har fået godkendt arbejdsfordelinger for deres ansatte, i håb om at ride stormen af, og for ikke at skride til afskedigelser, tror jeg desværre ikke det afhjælper situationen. Jeg tror vi for enden af de etablerede arbejdsfordelinger ser afskedigelser. Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline til næste blad er 11. september 2009 Forsidebillede: Juletræ Træfferen nr

3 Og for ikke at gøre det helt sort, så ser det ud til at Danmark og Esbjerg er kommet i konkurrence med andre havnebyer og lande, om at få virksomheden Simens Windpower til Esbjerg, med rigtig mange arbejdspladser til følge. Et tal på 1000 er nævnt i dagspressen. Både faglærte, ufaglærte, men også videns tunge arbejdspladser, som Esbjerg og lokalregionen har så hårdt brug for. Så samfundet har lige nu en meget stor opgave at løse, ikke kun at sikre bankpakker, men også at sikre beskæftigelsespakker, som fremmer de offentlige investeringer, hurtigst muligt. Således at store dele af byggesektoren kan komme i gang igen, i stedet for at køre i tomgang, og producerer ledige medlemmer. Der er behov for at regeringen hurtigst muligt, frigør de kommunale systemer fra deres stramme bånd, i forhold til anlægsinvesteringer, og renoveringer af hele den offentlige sektor. Prognoserne fortæller desværre, at et opsving ikke venter lige om hjørnet. Så der skal tænkes anderledes, hvis vi skal dæmme op for ledighedskurven. Jo før, jo større effekt, er min vurdering. Skattekommissionen har netop offentliggjort deres forslag til en ny skattereform. Det er efter min vurdering, den omvendte Robin Hood metode der her er gjort brug af. Hvor er de store skattelettelser for de lavestlønnede? Den er meget svær at få øje på, eller i flere tilfælde, helt mangler. AE-rådet har lavet nogle beregninger for 3F medlemmer, hvor bl.a. boligejere kan få en negativ gevinst af skatteomlægningen, og det var vel ikke meningen?. Jeg har svært ved at se noget solidarisk i det nye skatteforslag. Således de brede skuldre, også skal bære den største byrde. Jeg nævner det, ikke mindst fordi, at de der i forvejen har en rigtig god løn kr., også får langt de største skattefordele, med gevinster på flere hundrede tusinde kroner, når lønnen ligger over en million kr. Er det rimeligt? En undersøgelse for nylig, hvor den danske befolkning blev spurgt til skatten, viste, at langt over 2/3 dele af befolkningen var glade for at betale skat. Ikke mindst når man viste hvad skatten blev brugt til. Det bliver så meget interessant, hvor man lander politisk i forhold til en ny skattereform. Men det er vigtigt, at oppositionen med A & SF ikke bliver fedtet ind i noget der forringer vilkårene for de almindelige lønmodtagere, og ikke mindst de lavtlønnede. Håber trods et turbulent forår, at der kommer gang i beskæftigelsen. Hilsen Formanden Leder Træfferen nr

4 Bygningsgruppen Nu skal vi ha de udenlandske kolleger meldt ind i 3F kr. Ingen lavere? og 3. arbejdet går til kr. 104 kr. Arbejdere antages 70 kr. Illustration: Jørgen Eivind Hansen Arbejdsgiverne tjener på, at udenlandske arbejdere får lavere løn end danske arbejdere. De udenlandske arbejdere, der står uden for fagforeningen, er ikke solidariske med deres danske kolleger, fordi de finder sig i en lavere løn og dårlige arbejdsvilkår. Hvis vi konkurrerer mod hinanden, taber vi alle! I foråret gør vi en ekstra indsats for at få de udenlandske kolleger organiseret, når 3F opsøger arbejdspladser i hele landet, og du kan hjælpe os med at finde pladserne! Send en sms til 1919, hvis du ser eller hører noget... Start din sms med: 3f ua og derefter din besked, hvor du skriver vejnavn og postnummer på stedet, hvor du har observeret udenlandske arbejdere. 3f ua der er polske arb. på Drejervej Slagelse vh Hans Byggegruppen 4 Træfferen nr

5 Generalforsamling bygningsgruppen Hermed indkaldes til Bygningsgruppens ordinære generalforsamling i afdelingens mødesal Vestkraftgade 1, 3. sal, Esbjerg, tirsdag d kl : Konstituering (dirigent, stemmeudvalg, referent) 2: Bestyrelsens beretning 3: Regnskab og budget 4: Indkomne forslag 5: Valg (afgående) Valg til bygningsgruppens bestyrelse a: Formand indtil foråret 2011: (Sten Mogensen) b: Næstformand indtil foråret 2011: (Karl S.Jessen) Karl modtager ikke genvalg, så der skal vælges en ny næstformand. Johnny Blicher og Jørn Laustsen har meddelt deres kandidatur. c: 4 bestyrelsesmedlemmer indtil foråret (Johnny Møller - murerne, Lars H. Pedersen murerne, Johnny Blicher AB, Carsten Gudsø AB) Lars H. Pedersen modtager ikke genvalg, så der skal vælges 1 ny murer til bestyrelsen. d: 4 bestyrelsessuppleanter indtil foråret 2010: ( Jacob Meier murerne, Hans Jørgen Jensen murerne, Keld Hansen AB, Thea Liboriussen AB) 2011: (Henning Møllegaard murerne) f: 2 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2010: (Lars Hjorth Pedersen - murerne, Carsten Gudsø -AB) Lars modtager ikke genvalg, så der skal vælges 1 ny murer som suppleant til afdelingsbestyrelsen. g: Valg af 2 kongresdelegerede (formanden er selvskrevet iht. forbundslovene) h: Valg af 2 suppleanter for kongresdelegerede. 6: Valg af fanebærere (Freddy Christiansen AB og Hans Jørgen Jensen Murerne) 7: Evt. Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen, herunder også forslag til personvalg til lønnede tillidshverv, skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at stille motiveret forslag ved valg af lønnede tillidshverv. Regnskab for år 2008, skriftlig beretning samt evt. indkomne forslag vil kunne rekvireres 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til afdelingen. Bygningsgruppen Valg til afdelingsbestyrelsen e: 1 bestyrelsesmedlem, indtil foråret På vegne af bestyrelsen Sten Mogensen Træfferen nr

6 Proff-gruppen informerer Branchemøde i Proff-gruppen Privat ansatte (Privat rengøring-vaskerier) Mødet holdes i 3F s mødelokale nr. 101 på 1. sal, Vestkraftgade Esbjerg- Den 28. april 2009 kl Valg af dirigent Orientering om branchens forhold Valg til Proff-gruppens bestyrelse om sundhedsordning Orientering om branchens forhold Valg til Proff-gruppens bestyrelse Hotel & Restauration Mødet holdes i 3F s mødelokale 102 på 1. sal, Vestkraftgade Esbjerg Den 28. april 2009 kl På valg er: Bestyrelsesmedlem: Ella Jensen Bestyrelsessuppleant: Agnethe Schmidtsdorff Valg til 3F bestyrelse Ubesat suppleantpost for Preben Mortensen Evt. Offentlig ansatte og Post Danmark Mødet holdes i 3F s store mødelokale på 3. sal Vestkraftgade Esbjerg Den 28. april 2009 kl Valg af dirigent Orientering om branchens forhold Valg til Proff-gruppens bestyrelse På valg er: Bestyrelsesmedlem: Preben Mortensen Bestyrelsesmedlem: Kim Christensen Bestyrelsessuppleant: Lit Nielsen Bestyrelsessuppleant: Bodil Hestbek Evt. Valg af dirigent Orientering fra Pension Danmark VICEVÆRT søges Ejendomsselskabet 1/1 05/ 3F Esbjerg søger snarest en vicevært 20 timer pr. måned. Arbejdet er et selvstændigt og afvekslende job. Løn efter aftale. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Henning Kjeldsen eller Finn Dam på tlf Træfferen nr

7 Generalforsamling i Proff-gruppen Afdelingens mødelokale 3. sal, Vestkraftgade 1, Esbjerg, Tirsdag den 9. juni 2009 kl Arbejder du indenfor: Post Danmark, vaskeriområdet, privat rengøring, restaurationsbranchen eller er offentlig ansat, så hører du under Proff-gruppen og er meget velkommen til generalforsamlingen. Gruppen er vært til et stykke smørrebrød når mødet er slut. Af hensyn til maden skal tilmeldingen ske til afdelingen senest den 2. juni 2009 på telefon Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Regnskab og budget Beretning Indkomne forslag Vedtægtsændringer Fastsættelse af kontingent Godkendelse af valgene fra branchemøderne Valg Næstformand: Poul Erik Rise 3 kongresdelegerede samt personlige suppleanter 2 a-kassedelegerede samt personlige suppleanter På valg er: Bestyrelsesmedlem: Hanna Simonsen Bestyrelsesmedlem: Dina Hygum Bestyrelsesmedlem: Niels Holgersen Bestyrelsessuppleant: Benny Lassen Bestyrelsessuppleant: Kim Jensen Valg til 3F bestyrelse Bestyrelsesmedlem: Hanne Simonsen Ubesat suppleantpost for Hanne Simonsen Evt. Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er den 2. juni 2009 med morgenposten. Forslag og regnskab vil ligge til gennemsyn i afdelingen hos Proff-gruppen fra den 3. juni Proff-gruppen informerer Træfferen nr

8 Industrigruppen industriens betalingssatser Gældende fra 1. marts Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen før, inden normal arbejdstid ophør Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til Stk.5 Betalingssatser 1. For arbejde, der udføres uden for den enkelte uge fastlagte arbejdstid (jf. overenskomstens 9,stk.1) betales følgende tillæg. Overarbejde på hverdage: første og anden klokketime efter normal arbejdstid kr kr Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid kr Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr Overarbejde forud for den normale arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger indenfor tidsrummet kl til kl Overarbejde forud for den normale arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6 Tilsiges en medarbejder at udføre arbejde på en ham/hende i forvejen tilsikret hel hverdagsfrihed betales følgende tillæg timer mellem 6-18 Timer mellem 18-6 For overarbejde på søn-og helligdage betales følgende tillæg: fra den normale daglige arbejdstid begyndelse og indtil kl 12 Fra kl.12 og til den normale arbejdstids begyndelse kr kr Kr Kr Kr Kr Søndag morgen forud for den normale arbejdstid begyndelse Kr Tilsiges en medarbejdere at arbejde i spisepausen, og denne derved udskydes ud over ½ time, betales Kr Forskudt arbejdstid stk 2 Forskydes arbejdstiden således, at den først slutter efter kl. 18, men dog påbegyndes inden kl.24, betales følgende tillæg pr. time Fra kl 18 til kl.22 Fra kl. 22 til kl. Ved arbejde på forskudt arbejdstid, der påbegyndes kl. 24 eller derefter, betales indtil kl.6 15 Skifteholdsarbejde Stk.6 Ved overflytning, som følge af akutte hændelser, ydes et engangsbeløb på Stk.8 Tillæg for skifteholdsarbejde pr. time: Hverdage med undtagelse af lørdage fra kl.18-6 Kr Kr Kr Kr Kr Fra lørdag kl.14 til søndagsdøgnets afslutning samt søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage Kr Stk. 10 a. forsættes Kr Stk. 10 Arbejde på eller forskydning af fridage tillæg pr. time a. Kan en erstatningsfridag for arbejde på søgnehelligdage samt overenskomstmæssigefridage (stk5,a) ikke gives, skal der for arbejde på søgnehelligdagen eller den overenskomstmæssigefridag, betales et ekstra tillæg. Samme tillæg ydes også hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, og der ikke kan gives en erstatningsfridag b. Forskydes en vagtlistefridag, uden at dette er led i en omlægning af en turnusplan, betales et tillæg på 22 Almindelige timeløns bestemmelser Stk.1 Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde udgør pr. time For voksne medarbejder Kr Kr For medarbejdere under 18 år Kr Fritvalgskonto Stk. 1 Pr. 1. Maj 2009 indbetaler virksomheden på medarbejderens Fritvalgs lønkonto 1% af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed, for medarbejderens frie valg 1% 8 Træfferen nr

9 3F Esbjergs Industrigruppe afholder Generalforsamling Lørdag den 16. maj 2009 I afdelingens lokaler Vestkraftgade 1, i 3 sals mødesal. Vi starter med morgenmad kl i kantinen 4 sal. og tilmelding skal ske til afdelingen, senest onsdag den 13. maj kl af hensyn til bespisning. Generalforsamlingen starter kl d. Valg af 4 suppleanter til Kongressen. e: 1 bilagskontrollør. (Johnny Olafsen TrippleNine) f: 1 bilagskontrollørsuppleant. (vakant). 7. Eventuelt/frokost i kantinen. Industrigruppen Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg, 3 personer. 2. Valg af dirigenter, 2 dirigenter. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab a: Budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a: 7 bestyrelsesmedlemmer Tidligere SID Industri: Freddy Rosenbrock. (TrippleNine) Johnny Hvidtfeldt, (HC.Auto.). Peter Meier. (Scan Coat) Uffe Byrgesen. (Carlsberg). Rudi Dideriksen. (Institutionsmedarbejder). Tidligere KAD: Marianne Jacobsen. (Ledig). Gitte F. Pedersen (Vestfrost). b: 7 bestyrelsessuppleanter. c. Valg til 3F Kongressen delegerede. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest torsdag den 30. april 2009, kl Regnskab kan afhentes i afdelingen fra mandag den 11.maj Bestyrelsen/I-gr. Der vil muligvis være cpr. tjek af medlemmer for at kontrollere medlemskab af Industrigruppen, derfor HUSK gyldig medlemskort. Træfferen nr

10 Aktivitets og opmålerforeningen INVESTER I FOREBYGGELSE Især pressen og de borgerlige partier stiller spørgsmålstegn ved om der er råd til dyre behandlinger af syge, og til at fjerne ventelisterne til operationer. Hvorfor undrer de sig ikke i stedet over, at vi næsten ukritisk bruger milliarder af skatteyderbetalte kroner på at reparere følgerne af det dårlige arbejdsmiljø? Nye bødetakster Nu er bøderne fordoblet for overtrædelser af sikkerhedsbestemmelserne, og det er også i sin orden. Men husk lige på, at der ikke er tale om meget mere end en fremskrivning af de forældede takster, og antallet af årlige retslige tiltaler afviger ikke synderligt fra tiårs gennemsnittet på ca Bøder indgår endda i visse firmaers underskud, så reelt betaler skatteyderne en del af bøderne. Så lad være med at falde i svime over de nye bødetakster. De vil næppe få ulykkestallet til af falde. Prisen for dårligt arbejdsmiljø Danmarks samfundsmæssige omkostninger for et dårligt arbejdsmiljø ligger er på ca. 64 milliarder kroner om året. Tallet dækker over erstatninger, arbejdsmiljøbestemt sygefravær, tabt produktion, medicin samt sundhedsudgifter. For de udgifter kunne der laves effektiv forebyggelse. Skal arbejdsgiverne altid kunne lade andre betale? Er det rimeligt, at de samme virksomheder og brancher kan belaste sundhedsbudgettet, uden at de foretager de nødvendige investeringer i forebyggelsen af de arbejdsskader, de producerer? F. eks. kunne man udvide arbejdsgivernes dagpengebetaling ved arbejdsulykker. I 3F kender vi til overflod, at de samme virksomheder næsten serieproducerer arbejdsulykker og nedslidning ved de samme maskiner og arbejdsrutiner. I virksomhedens APV skal der være en handlingsplan til forebyggelse af ulykkesrisici. En arbejdsulykke/nedslidningstilfælde er selvfølgelig en for mange, men det giver dog en viden, der kan anvendes positivt til forebyggelse af gentagelsestilfælde. Forebygger virksomheden ikke gentagelse af en ulykke, er det ikke bare uvidenhed eller dumhed. Så er det uansvarlig adfærd. 10 Træfferen nr

11 Aktivitets og opmålerforeningen Lad det offentlige betale den første ulykke. Såfremt den samme ulykke gentager sig uden at man har prøvet at forebygge, kunne dele af, eller hele regningen, sendes til arbejdsgiveren. Som det er nu er det reelt gratis. Skatteborgerne betaler jo prisen for virksomhedernes dårlige arbejdsmiljø og slendrian. Nye ressourcer - til hvad? Mere konsekvens ville være et incitament til investering i forebyggelse, hvor passivitet blev modsvaret af højere forsikringspræmier, og betaling for de udgifter, de påfører samfundet. Forebyggelse på arbejdspladsen vil give besparelser på sundhedsbudgettet, sygedagpenge, medicin, manglende arbejdsydelse og- evne, revalidering, hjælpemidler o.s.v. Og bruges til? Måske fjerne ventelister, sikre syge livsvigtig medicin, løn til titusinder i sundhedssektoren, eller - hvad foreslår du? Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Træfferen nr

12 3F Esbjerg LO formand Harald Børsting i Esbjerg I januar måned var LO formand Harald Børsting i byen, ikke mindst for at følge udviklingen i lokalområdet. Han var på en række virksomhedsbesøg, og havde i samme forbindelse møde med bestyrelsen for LO Esbjerg. Og sidst men ikke mindst møde med de lokale tillidsrepræsentanter, hvor afdelingen lagde lokaler til. Harald konstaterede ved selvsyn, at udviklingen lige nu ligger på offshore, havplacerede vindmøller, og at der fortsat er gang i slagterisektoren i Esbjerg, men ellers kunne det ses, at der var afmatning inden for industrien, generelt set. I forhold til mødet med LO Esbjerg bestyrelse, var emnet naturligt, den økonomiske og finansielle krise, ledighedskurven, og den faglige placering på landkortet, og hvilke muligheder vi har for at synliggøre vores faglige og politiske indsats. Men også de mange indgreb Regeringen har haft på vores A-kassesystem var et tema, og det er ikke for sjovt at LO familien tager de trusler der ligger under overfladen maget alvorligt. Men det skal ses som en udfordring, det er vi simpelthen nødt til, så længe vi har en så sort Regering, der vil tage livet af de faglige organisationer, hvis de kan. Et er midlerne er, at fjerne vore A-kasser, ved i fuldt omfang, at gennemføre Det enstrengede system med kun en indgang til det kommunalt system, og første skridt har Regeringen og Dansk Folkeparti taget, ved at kommunalisere, alle aktiviteter og økonomi i forhold til ledige, og kontanthjælpsmodtagere. Et tema var ligeledes LO decentrale struktur, da det ud over landet viser sig, at det er meget svært at få lokale aktiviteter i gang, og opbakning op at stå. Her har LO Esbjerg allerede truffet en fremadrettet beslutning, ved at fusionere med LO Billund, og LO Vejen, til en stor LO sektion, som dækker geografisk de 3 kommuner. 12 Træfferen nr

13 Også vigtigheden af arbejdet i de Lokale Beskæftigelses Råd blev drøftet, herunder hvilke indsatsområder der skulle iværksættes og prioriteres, og ikke unaturligt var vores bud, uddannelse og opkvalificering af arbejdskraften det bærende, for at fastholde en stor del af arbejdet i Danmark, i stedet for at se outsortning og virksomhedslukninger. Det skulle så gerne være ensbetydende med, at der kan afsættes resurser mere målrettet på de områder LO Esbjergs bestyrelse beslutter, men også gerne en mere lokal synlighed fra LO Esbjergs side. de tillidsvalgte, og så de slåskampe der er mellem LO s medlemsorganisationer, om medlemmer og overenskomstdækning. Det var godt at høre, at LO DK fremover prioriterer, det lokale arbejde højt, og at det er grundstenen i alt det faglige arbejde der foretages, og at LO formanden i den forbindelse, selv nævnte at han prioriterede arbejdet med at møde de lokale tillidsvalgte højt, og der hver måned skulle bruges tid på dette arbejde. 3F Esbjerg I mødet med de lokale tillidsrepræsentanter, hvor omkring 35 var mødt op. Her var emnerne bl.a. at fastholde organiseringen, den danske model, bankpakker til erhvervslivet, opgaver for Træfferen nr

14 3F Esbjerg Af:Flemming Ibsen Lektor, arbejdsmarkedsforsker på AAU, Fibigerstræde 1, 9220 Aalborg Øst: Forretningsmanden Johnny Nim, forretningsfører i den private virksomhed Det faglige hus i Esbjerg, klynker over, at jeg i et interview til A-4 (1.3.) har udtalt, at hans gule fagforening ingen magt har i det politiske system og er et opsamlingsheat for personer, der vil spare penge og derfor melder sig ud af LO -fagforeninger og indlogerer sig i hans faglige hus i Esbjerg. Min bemærkning faldt i forbindelse med en undersøgelse af, hvilken magt 20 udvalgte fagforbund har, målt på tre områder: synlighed, varetage medlemsinteresser ved overenskomstforhandlinger og indflydelse i det politiske system. Jeg var én af 8 udvalgte forskere, og vi vurderede i fællesskab, at Det faglige hus i Esbjerg og De kristelige havnede helt i bunden af de 20 forbund, målt i gennemsnit på de tre spørgsmål. Min bemærkning om, at Det faglige hus henter medlemmer, der primært vil spare penge er ikke svær at dokumentere. Klikker man ind på husets hjemmeside, fremgår det tydeligt, hvad firmaets forretningskoncept går ud på. Man opfordres til at klikke ind på, et LO -forbund, for at se, hvor meget man kan spare, ved at melde sig ud af det pågældende LO -forbund og ind i huset i Esbjerg. Sammenligner man et LO -forbunds kontingenter med husets kontingenter, er LO -forbundenes a-kassekontingent og efterlønskontingentet det samme som husets kontingent. Besparelsen kan alene hentes hjem på fagforeningskontingentet. Her er husets pris et symbolsk beløb 60 kr. per måned, medens LO -forbundenes pris ligger et godt stykke over. LO -forbundenes fagforeningspris hænger naturligvis sammen med, at de forhandler og administrerer hele forhandlings- og overenskomstsystemet, det fagretslige system og tillidsmandssystemet og sammen med arbejdsgiverne kører hele den danske arbejdsmarkedsmodel. Det koster mange kontingentpenge, men goderne fra LO 14 Træfferen nr

15 -forbundenes overenskomster tilfalder husets medlemmer ganske gratis. J.N. er derfor en ganske smart forretningsmand, som fik gyldne tider, da VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti i 2002 gennemførte loven om tværfaglige a-kasser. Det er ganske symptomatisk, af man på husets hjemmeside ikke kan klikke ind på Kristelig fagforening. De kører nemlig efter nøjagtigt det samme forretningsprincip, så her er der ingen besparelser at hente, da deres fagforeningskontingent er på niveau med husets. Og nu til J.N. s afsløring af mig som en forsker, der scorer kr. om året i tre år ved siden af sin løn som lektor og forsker. Gid det var så vel! Men sandheden er en ganske anden. Det er ganske vist, at jeg har fået en ekstern forskningsbevilling på 2,1 million kr. over 3 år. finansieret af 5 LO -forbund og Center for arbejdsmarkedsforskning på AAU, Carma, i fællesskab. Vi er på universiteterne i vid udstrækning henvist til at finansiere vores forskning over eksterne bevillinger som en følge af regeringens forskningspolitik. Projektets formål er at analysere, hvilke faktorer, der er afgørende for danske lønmodtageres medlemskab af faglige organisationer, med fokus på de 5 udvalgte LO -forbund, som det fremgår af Carmas hjemmeside. Forskningsbevillingen administreres af universitetet, og pengene går til ansættelse af videnskabelige medarbejdere, udgifter til spørgeskemaundersøgelser, udgifter til rejser og trykning af rapporter og publikationer. Min personlige gevinst består alene i, at jeg kan købes fri af undervisning, så jeg får mere forskningstid og tid til ledelse af projektet, der er ret så omfattende. Men lad mig afslutningsvis komme med en ren tilståelse, som sikkert vil glæde J.N.: Min holdning er, at den danske arbejdsmarkedsmodel er bevaringsværdig, fordi den har været en stor fordel for både lønmodtagere og virksomheder. Den er beundret i hele verden og jeg bruger gerne forskningsår på at analysere, hvordan modellen kan videreudvikles i fremtiden. Det bidrager J.N. og andre lykkeriddere ikke til, men de kan score kassen som gratister i modellen. 3F Esbjerg Træfferen nr

16 E og P- klubben 3F program foråret 09 Tirsdag d. 14 april 2009 kl Banko Påske Banko med små overraskelser. Tirsdag d. 28 april 2009 kl Foredrag Tolderen Knud Erik Rasmussen vil fortælleom sit arbejde og om sit liv på havnen og om de små episoder der fulgte med. Den dag sælger vi billetter til udflugten pris 150.kr. Tirsdag d. 12 maj 2009 kl Banko Vi spiller som vi plejer. Tirsdag d. 26 maj 2009 kl Udflugt Udflugt til Krusmølle m.m. Afgang kl fra Kirkegade Ved Karusellen i Ribe holder vi en pause til en kop formiddagskaffe med et smurt rundstykke. Nu forsættes til Krusmølle ved Aabenraa. Kl ca. starter vi med at spise en 2-retters middag og derefter til kl på egen hånd. Nu forsættes til musseet Cathrinesminde Teglværk, med rundvisning og eftermiddagskaffe. Efter det besøg køres tilbage til Esbjerg med forventet hjemkomst kl. ca Billetprisen for hele turen 150.kr Afholdt Julebanko for vores medlemmer Vores årlige Julebanko blev afholdt den 4. december. Der var 100 medlemmer og vi havde en rigtig hyggelig aften. Kirsten Jensen (tidligere ansat i a-kassen) og hendes mand Tonny hjalp os igennem og sørgede for et godt arrangement. Afdelingen håber at vi ses igen i december 2009 til julebanko. Susanne Brinck-Jensen Næstformand 16 Træfferen nr

17 Indlæg fra e+p klubben Efter vores netop afholdte generalforsamling, vil jeg på klubbens vegne her, komme med nogle bemærkninger. Det har været et godt år for klubben. Vi har haft utrolig mange og gode arrangementer. Der er virkeligt lavet et godt stykke arbejde fra de enkelte udvalg og bestyrelsen. Jeg vil godt sige, at vi er modtagelige for forslag, til nye tiltag. Så hvis der skulle være nogle ting du / I vil have, at vi skal tage op så kom med det, så ser vi på det i bestyrelsen. Selve generalforsamlingen blev afviklet godt og roligt, med en god deltagelse ca. 80 deltog. Vi skal nu snart til at tænke på vores udflugt som er tirsdag den 26 maj, hvor vi kører fra Kirkegade 51 kl. 9,00 med forventet hjemkomst kl. ca. 18,15. Turen går denne gang til det Sønderjyske, nærmere betegnet, til Krusmølle ved Åbenrå, samt til museet Cathrinesminde teglværk. Prisen for turen er 150,00 kr. og billetter kan købes fra tirsdag den 28 april i kirkegade 51. På generalforsamlingen var der genvalg til alle der var opstillet. Vi kunne godt ønske, at der kom flere efterlønnere og pensionister!! Det er jo sådan, at I er medlemmer via jeres medlemskab af 3F Esbjerg. Til slut, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde samt også en tak til vores afdeling 3F Esbjerg. P.S Husk at vores program altid ligger nede i 3F. Vestkraftgade nr 1 i informationen På klubbens vegne Flemming Clausen Formand E og P- klubben OBS! OBS! OBS! 3F Efterløns- og Pensionistklubs Bowlingklub. Alle der ønsker at deltage er velkomne, vi mødes 1. og 3. onsdag i hver måned. Mødetid kl ved Fun World Glarmestervej 6-12 Træfferen nr

18 A- kassen 4 jobsøgninger pr. uge ændret af beskæftigelsesministeren. 4 jobsøgninger pr. uge ændret af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesministeren har ændret lovgivningen i forhold til at stå til rådighed. Man skal som ledig både have lavet et CV og jobsøgningsplan for at stå til rådighed. Dette sker ved hjælp i afdelingen. I Esbjerg stiger ledigheden og vi er pr. 2.februar 2009 over 14 % ledige. Vi håber, de nye tiltag hjælper den enkelte til nemmest at komme i arbejde igen. NYT - Udbetaling af dagpenge ændres også pr. lovgivning. Fra august 2009 kan vi ikke længere udbetale dagpenge hver 14. Dag men bliver pålagt at udbetale dagpengene månedsvis. Dette vil i selvfølgelig høre nærmere om. Jette Jensen A-kasseleder Ret til 2 ugers uddannelse Arbejder du under en af disse overenskomster: Privat Rengøring Hotel og restaurant Post Danmark Har du været ansat i 9 måneder,har du ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse med fuld løn. Afdelingen anbefaler dig at gøre brug af din ret. Vaskeri Industriens Overenskomst Byggeoverenskomsten Er du ledig? Lav en dataliste og få den lagt ud på 3F s hjemmeside: Kontakt afdelingen og få tilsendt et skema. Tlf.: Mail: Eventuelt spørgsmål kontakt afdelingen på telefon Træfferen nr

19 Aktivitets udvalget FISKEKONKURRENCE i tjæreborg fiskesø Tilbud til alle medlemmer af 3F Esbjerg med samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Lørdag den 13. juni 2009 kl til kl i Tjæreborg fiskesø. Der kan kun deltage 125 personer, så hvis du vil have en plads, skal du henvende dig hurtigt i afdelingen. Billetterne koster 25. kr. og kan købes i afdelingen fra mandag den 4. maj Deltagerne skal selv sørge for transport, samt forplejning. OBS OBS OBS!! Der må kun fiskes med 1. stang pr. deltager. Ved aflevering af billet i kiosken, udleveres 1. øl / vand pr. deltager. Der vil være præmier til de der fanger de største fisk. Afdelingens juletræsfest i Stadionhallen Mandag den 29. december 2008 afholdte afdelingen sin traditionsrige juletræsfest i Stadionhallen. Der var musik og fællessang og ikke mindst julemanden gjorde dagen rigtig god for de deltagende børn. Som sædvanlig var der mange deltagende, både børn og voksne der havde en rigtig god dag Træfferen nr

20 3F Esbjerg En af Bygningsgruppens gamle kæmper træder af Bygningsgruppens næstformand, Karl S. Jessen, fratræder posten på grund af alder på forårsgeneralforsamlingen d. 12. maj Karl startede sit faglige forløb i Esbjerg som opmåler i SiD Opmålerforeningen i Ribe Amt, d I tiden som opmåler blev han hurtigt anerkendt som en særdeles kompetent forhandler, når der ikke var helt enighed med firmaerne om de udførte akkordregnskaber. Hans gode evner på priskurantområderne kombineret med et stilfærdigt gemyt og solid jysk stædighed, har været til stor glæde for mange akkordsjak gennem årene. Den fik SiD Anlæg og Bygge brug for en ny næstformand, og det var helt naturligt at hente Karl hjem i afdelingen. Ganske vist til skade for opmålerforeningen, men til stor gavn for alle afdelingens medlemmer. Fra murerside har vi gennem alle årene haft et særdeles glimrende samarbejde med både opmålerforeningen og SiD Anlæg og Bygge, et samarbejde som fra den side hovedsageligt er blevet varetaget af Karl. I de mange og opslidende forhandlinger om dannelsen af 3F Esbjerg, kom Karls analytiske evner os alle til glæde, og der er ingen tvivl om, at Karls indsats i den sammenhæng ikke kan overvurderes. Det var derfor også med stor tilfredshed vi kunne fortsætte samarbejdet med Karl og de øvrige bygge- og anlægsfolk efter fusionen til 3 F. Karl har aldrig gjort stort væsen af hverken sig selv eller den indsats han har gjort, men utallige medlemmer vil uden tvivl nikke genkendende til, at de hos Karl har fået en særdeles kompetent og effektiv hjælp i de utallige og mangeartede problemer vi kan løbe ind i på vore arbejdspladser. Også arbejdet som bestyrelsesmedlem på AMU Vest, har involveret Karl, og han har arbejdet utrætteligt for gennemførelse af uddannelsespolitiske initiativer, med særlig vægt på forbedring af vore medlemmers muligheder på arbejdsmarkedet. Struktøruddannelsen og uddannelsen til murerarbejdsmand har haft Karls særlige bevågenhed, ligesom det tværfaglige arbejde i LO og det internationale solidaritetsarbejde har nydt godt af Karls evner. Godt kammeratskab er også en af Karls dyder, og han har altid været ubrydeligt loyal overfor såvel kammerater som fagbevægelsen som helhed. Det er vi mange som skylder en særlig tak for. 20 Træfferen nr

21 Det er med stor tak for indsatsen vi må sige farvel til næstformanden, og vi ønsker Karl al mulig held og lykke i tilværelsen som pensionist. Med vanlig beskedenhed har Karl frabedt sig at vi afholder reception for ham. Imidlertid er han stadig på arbejde en tid endnu, og skulle nogle have lyst til at hilse på ham inden generalforsamlingen, er man altid velkommen i afdelingens åbningstider. På bestyrelsens vegne Sten Mogensen gruppeformand 3F Esbjerg Der skal forberedelser til overenskomstforhandlinger Selv om krisen kradser hårdt i øjeblikket, har vi alligevel nogle berettigede krav til de kommende overenskomstfornyelser i fagbevægelsen. De specielle krav vil blive rejst i de respektive faglige grupperinger, men der vil også være en række mere generelle krav, som bedst gennemføres i et bredt samarbejde i LO-familien som helhed. i 2010 Afdelingens bestyrelse har allerede besluttet at tilslutte sig det landsdækkende initiativ til vedtagelse af generelle krav, og OK 2010 vil uden tvivl også påberåbe sig mediernes opmærksomhed, når vi har indgået aftale om et fælles kampagnegrundlag. De første møder i den sammenhæng er allerede planlagt hen over foråret i indeværende år. Det er de faglige grupper i afdelingen der tilrettelægger deltagelsen i initiativerne, men det er rart for medlemmerne at vide, at afdelingsbestyrelsen generelt ser positivt på fælles tiltag, så vi også denne gang bliver i stand til at demonstrere sammenhold og solidaritet på den faglige front. Sten Mogensen Træfferen nr

22 3F Generalforsamling 3F Esbjerg Torsdag den 27. november 2008 på Esbjerg Højskole. 3F Esbjerg afholdte Generalforsamling på Esbjerg højskole, hvor 145 medlemmer var mødt frem. Til at lede mødet valgtes Keld Andersen og Poul Erik Rise som dirigenter. Formanden orienterede i beretning om hvad der var sket i det forløbne år, og der var en del debat med efterfølgende godkendelse af beretningen Kassereren fremlagde regnskabet der blev vedtaget. Ændringer til afdelingens vedtægter blev vedtaget og efterfølgende var der valg og valgt blev: John M. Schmidt blev godkendt som formand for afdelingen. Susanne Brinck-Jensen blev godkendt til næstformand for afdelingen. Fælleskasserer Finn C. Dam blev genvalgt for 2 år. Fælles sekretariatsleder Hardy Jørgensen genvalgt for 2 år. A-kasseleder Jette Jensen valgt. Mogens Hansen blev valgt for to år som medlem af afdelingens lønudvalg og til suppleant for Mogens, valgtes Ove Gejel. Hardy Nicolaisen blev genvalgt for 2 år som bilagskontrollør og Uffe Byrgesen blev genvalgt som suppleant for Hardy. Tonny J. Johansen blev genvalgt som fanebærer og Jette Jensen som suppleant for Tonny. 22 Træfferen nr

23 3F 1.maj 2009 Afdelingen afholder 1. maj på parkeringspladsen i telt, bag ejendommen Vestkraftgade 1. Program Kl Velkommen ved Formand John M. Schmidt. Kl Maj tale ved Kim Mortensen MF Kl maj tale ved forhandlingssekretær Hanne Gram 3F Forbundet. Kl Arrangementet afsluttes, ølhanerne lukkes og der er fælles afgang kl til LO Esbjergs 1. Maj arrangement i Gryden. Vel mødt. Aktivitetsudvalget i 3F Træfferen nr

24 Aktivitets og opmålerforeningen Aktivitets og Opmålerforeningen 3F Ribe Amt Hvad er akkordarbejde? Er det noget som kan måles op? Har du ret til akkord? Hvad er reglerne for akkordarbejde? Hvad er en priskurant og en tidskurant? Hvad er en minutfaktor? Hvad gør man med arbejde som ikke kan måles op? Skal man løbe stærkere for at arbejde på akkord? Er det nogle af de spørgsmål som du ikke forstår, så ring til Johnny Blicher på og Carlo Hermansen på Vi måler op indenfor følgende områder: Jord og betonarbejdere Kabelarbejdere Stilladsarbejdere Murer Murerarbejdsmænd Anlægsgartnere Brolæggere Tagdækkere Isoleringsarbejdere Det gamle Ribe Amt Statistik 2008 Murersvende kr Tim. 220,27 kr. Murerarbejdsmænd kr. 900 Tim. 236,91 kr. Beton og element kr Tim. 203,13 kr. BYG kr Tim. 213,82 kr. Tagpap kr Tim. 181,75 kr. Gartner kr. 838 Tim. 216,07 kr. I alt kr Tim. 208,44 kr. Vi yder også hjælp til: Hjælp til akkordaftaler Hjælp til akkorderingssedler Hjælp til skurbogføring Hjælp til overenskomstspørgsmål indenfor bygge og anlæg Hjælp til tidsstudier eller bonusaftaler Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed på byggepladserne Vejledning i brancherettede kurser inden for bygge og anlæg Med venlig hilsen Opmålerkonsulent Johnny Blicher 24 Træfferen nr

25 Fair repræsentation Hvad er det? 3F Esbjerg Fair repræsentation er en aftale, der blev indgået da SID og KAD blev fusioneret i Det vil sige, at man i det nye 3F skulle repræsenteres i forhold til hvor mange medlemmer henholdsvis SID og KAD havde med ved fusionen. Aftalen udløber i Hvis vi kvinder skal blive ved med at udfylde disse poster fremover, er det meget vigtigt at vi deltager til møder og generalforsamlinger både i den gruppe vi hører under, og i afdelingen generelt. Når jeg deltager i møder og generalforsamlinger i 3F, syntes jeg det udvikler sig i den forkerte retning, der deltager stadig færre og færre kvinder. Ved den sidste generalforsamling i 2008 oplevede jeg det, at der mødte utrolig mange pensionister op, det er utrolig flot, det tyder på at solidariteten og sammenholdet stadig fungerer i denne generation. Jeg tror der bliver et stort behov for denne solidaritet fremover for fagbevægelsens medlemmer generelt. Der bliver flere og flere vigtige ting at kæmpe for både i fagbevægelsen, men også politisk. Arbejdsløsheden stiger, især de ufaglærte og kvinderne bliver hårdt ramt, det skal der gøres noget ved. Derfor er det vigtigt, at vi stiller krav til regeringen om at der igangsættes investeringer i byggeriet og den offentlige sektor, men også uddannelse er en vigtig faktor, for at der ikke bliver for mange tabere. Derfor er det meget vigtigt at vi deltager på møder og generalforsamlinger. Det er her man får debatten og indflydelsen. Det kommer ikke af sig selv. Min appel til medlemmerne i 3F Esbjerg, og ikke mindst kvinderne: Mød op - stil krav - få indflydelse, det er vigtigt for jeres fremtid. Margrethe Christensen Bestyrelsesmedlem i 3F Esbjerg. Og Industrigruppen Træfferen nr

26 Proff gruppen Esbjergs rensningsanlæg har valgt at opkvalificere sine ansatte. Det har indtil videre resulteret i 5 uddannede procesoperatører.. Fra venstre: Kim T. Bank, Preben Eriksen, Ole Kristensen, Asger B. Olesen og Benjamin Giversen. Nyuddannede glade tjener, efter god overstået eksamen på EUC-VEST i Esbjerg. Kirsten Frederiksen har været elev som serviceassistent ved ART Service og blev udlært den 24. oktober Fra afdelingen skal vi ønske et stort tillykke til jer alle! 26 Træfferen nr

27 Jubilarer 25 år Erna Weikop Gabrilele Andreasen Joan Andersen Linda Grundahl Inger Lønborg Dina Hygum Jensen Margit Hansen Yrsa Nielsen Hanne Hansen Anne Grethe Jensen Ruth Leth Jensen Carsten Klindt Sørensen Kent Sørensen Jens Hjulmand Niels Møller Nielsen Ole Schmidt Jens Møller Thorgaard René Pedersen Peter Larsen Knud Voss Dan Johansen Mogens Sølvberg Erling Trolle Preben Eriksen John Sørensen Jørn Andersen Sten Thielsen Svend Erik Pedersen Sten Mogensen Erik Poulsen Torben Bennedsen Steve C.G.Hansen 3F Esbjerg 40 år Eva Madsen Norma Gabel Hans B. Hansen Svend Siig Toni Bille Petersen 50 år Kurt Jensen Torben Frydendahl Henry Poulsen Leif Mathiasen Arne Hallum 60 år Carl Erik Kikkenborg Egon Hansen Poul Petersen Niels Nissen Niels P. Christensen Svend Buhl Leif B. Petersen Egon Kragh John Bruun Sigvald H. Nielsen Peter Dam Irma Olga Hvolgård Viggo Lønborg Anker Kirkeby Vagn Rahbæk Carsten Pedersen John Olesen Børge A. Olafson Niels Aage Andersen Bent Nielsen Thorvald pedersen Erik Snittgård Villy Svendsen John Olesen Jens Lauridsen Træfferen nr

28 Afsender: 3F Vestkraftgade Esbjerg Åbningstider 3F Esbjerg Mandag 8:00-12:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00 Telefontider : Mandag 8:00-15:00 Tirsdag 8:00-17:00 Onsdag 8:00-15:00 Torsdag 8:00-17:00 Fredag 8:00-12 Udenfor åbningstiderne kan du ringe til følgende på mobilnummer Industrigruppen John M. Schmidt: Henning Kjeldsen: Mary Ann-Skovning: Bygningsgruppen Sten Mogensen: Karl Jessen: Carlo Hermansen: Proff-Gruppen Susanne Brinck-Jensen Poul Erik Rise: Edith Eriksen: Carsten Brøner: Fællessekretariatet Hardy Jørgensen: Poul Erik Rise: A-Kassen Jette Jensen: Grafisk Trykcenter AS Tlf

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. Træfferen Træfferen nr. 1 6. årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj Leder Af formand

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april

i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april Træfferen Træfferen nr. 1 5. årgang 2010 Husk 1. maj i afdelingen i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april Hotel-restaurantion, privat ansatte, og offentlig ansatte

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening:

Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening: Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening: Mødedato og tid: 10.november 2011 - kl. 19.00 Sted: Mødeleder: Referent: Møllevangsskolen Frode Holm og John Christiansen Lissi Snog Eskerod

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere