Referat af bestyrelsesmøde Rådhuset, mødelokale 3607

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 23.08.2010 Rådhuset, mødelokale 3607"

Transkript

1 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde Rådhuset, mødelokale 3607 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl (afbud) Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (forlod mødet kl ) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg Pia Steenberg (afbud) Katrine Rotne Sørensen Hanne Moreno Belinda Madsen (forlod mødet kl ) Gülten Uslu (afbud) Referent: Jim Nielsen Mødeopdækning: Katrine Rotne Nr. Emne 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde Bemærkninger/referat Referat af bestyrelsesmøde blev godkendt. 2. Nyt fra formanden - Dialog med HK s forbundsformand Kim Simonsen havde Jim fornøjelsen af, at møde HK s forbundsformand Kim Simonsen ifm. kursus på Christiansminde. Kim havde oplæg om Forhandling og Politik, og Jim benyttede lejligheden til at fremsætte spørgsmål til et af Kim s fokusområder Bedre ydelser til medlemmer og tillidsrepræsentanter her fik Jim brunget debat op omkring HK s uduelige medlemsregister, mangelfulde medlemslister m.v. Med håbet om, at det tages med videre - Gæstelærer for LO/Storkøbenhavn Jim har sit første besøg på Lyngby 10. Klasses-center, Derudover skal Jim holde oplæg ved Lyngby Handelsskole (ikke LO, men som FTR for HK) under overskriften Sundheds og trivsel på den moderne arbejdsplads. Konferencen arrangeres af 2. års kontorelever i kommuner tilknyttet Lyngby Handelsskole, herunder Gladsaxe. - HK Kontoret HK Kontoret rykker til pavillion på grusparkeringen ultimo Der er god og fornuftig dialog omkring placering m.v. Efter ombygningen, skal HK Kontoret indrettets i fløj 4 eller 5 (den ikke ombyggede del). - Gladsaxe Personaleforum På Hovedudvalgsmøde blev det endeligt besluttet at oprette Gladsaxe Personaleforum og vedtægter blev vedtaget og tiltrådt.

2 Gladsaxe Personaleforum dækker alle kommunens ansatte. Hovedudvalget vil på møde udpege 5 medlemmer og 2 suppleanter til styring af Gladsaxe Personaleforum. Indstilling af kandidater sker via forvaltnings- og center MED. Den økonomiske ramme er den af Byrådet afsatte pulje på kr ,- årligt til fortsat motivation og trivsel (ifm. besparelse på 5 millioner på sygefraværet). Dog og desværre, kunne det allerede dagen efter beslutningen konstateres, at der lægges op til en reduktion på op til 55% - skuffelse men det er åbenbart sådan, man vil motivere og engagere kommunens medarbejdere Nyt fra næstformanden Nyt fra Jobcenter TR Intet Afbud 3. Kommunens budget Borgmesterens budgetoplæg er udkommet Bilag i forhold til besparelser på det administrative område og øvrige områder under Økonomiudvalget er offentliggjort Specifikt for os / HK erne og det administrative område som helhed, er hovedudtrækkende følgende: Der lægges op til en samlet besparelse på op til 10 millioner kr. årligt på administrationen. Det bemærkes positivt, at der ikke fremgår fyringer, men at besparelsen som hovedregel skal ske ved naturlig afgang. Det bemærkes mindre positivt, at der ikke kan/må ske en væsentlig serviceforringelse. 85% af HK erne udfører borgerrettede opgaver så med en besparelse af denne karakter, vil det være naivt at tro, at det ikke vil have eller få indflydelse på serviceniveuet. Derudover lægges der op til en besparelse på øvrige områder under Økonomiudvalget på op til 5 millioner årligt. Disse øvrige områder udgør dels blandt andet venskabsbyarbejde, lederuddannelse og konsulentbistand men blandt andet også hhv. besparelse på inventar og en reduktion af puljen til Gladsaxe Personaleforum den afsatte pulje til fortsat motivation og trivsel med 55% Puljen vil ud fra oplægget falde fra kr. 139,- pr. medarbejder årligt, til kr. 5,2 pr. medarbejder pr. måned. Gladsaxe den attraktive og gode arbejdsplads, der ønsker at skabe trivsel og motivere medarbejderne. Det bekymrende er, at Hovedudvalget med borgmester og direktion som ledelsesside på møde , tiltræder vedtægter, form og ramme og at bilag reducerer rammen med op til hele 55%.

3 Der er dialogmøde mellem Byrådet og Hovedudvalget i eftermiddag. Bestyrelsen tiltrådte, at Jim efter dialogmødet med Byrådet i eftermiddag, udarbejder notat/kommentar brev fra HK Klubben til samtlige byrådsmedlemmer. Brevet mailes også til samtlige medlemmer, klubbestyrelsen, HK/Kommunal Hovedstaden og direktionen i Gladsaxe. 4. Tjenestemændenes Forsikring Tak for hjælpen med kuvertering Medlemsbreve blev afsendt blev også udsendt medlemsmail med link til klubbens hjemmeside. Der er inviteret til medlemsmøde hvor der dels vil blive drøftet Forsikring og Pension og dels vil blive givet en præsentation af Tjenestemændenes Forsikring. 5. Apollo Firmaklub Apollo Rejser Jim har indgået aftale mellem HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler og Apollo Firmaklubben. Jim forelage aftalen bestyrelsen tiltrådte positivt klubbens nye medlemstilbud. Aftalen gør, at man som medlem kan opnå specielle rejsetilbud via Apollo Firmaklub. Tilbud modtages pr. mail, og skal bestilles via telefon med oplysning af klubbens kundenummer. Jim sender snarligt informationsmail til klubbens medlemmer, med mulighed for at tilmelde sig denne Apollo Firmaklub mailliste. Jim sørger samtidig for info m.v. på klubbens hjemmeside. 6. Medlemsarrangementer m.v. - Forsikring og Pension Start kl i Rådhuskælderen. Brev udsendt med post Mail udsendt Mulighed for at medbringe ledsager. Der udsendes senere reminder pr. mail. Tilmeldingsfristen er Der bydes på drikkevarer og frugt. - Biograftur sep/okt 2010 Tidligere er mulige datoer sat til , og To første datoer udgår, pga. Jims deltagelse i hhv. konference og privat ferie. Satsning på sidste dato alternativt ny dato.

4 Bestyrelsen besluttede, at nedsætte et lille bio-udvalg, bestående af Helle H og Jim. Formålet med bio-udvalget er afklaring af filmvalg og praktisk planlægning ift. deltagerkreds, betaling m.v. samt evt. ny dato. - Julebanko I store og lille sal på Hovedbiblioteket. Pga. megen aktivitet med alt muligt andet, er vi endnu ikke begyndt med noget endnu. Fokus på gevinster som vin, chokolade, gavekort og andre gode ting. Småting nedprioriteres eller henstilles til amerikansk lotteri. 7. Generalforsamling 2011 Jim gjorde indledningsvist opmærksom på, at HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler til næste år, i 2011, har 80 års jubilæum Efter god drøftelse besluttede bestyrelsen, at skille generalforsamling og jubilæums / fødselsdag ad. Generalforsamlingen er umiddelbart sat til onsdag Jim sørger for lokalebooking m.v. Bestyrelsen drøftede generalforsamlingsform. Idet vi også ønsker en eller anden form for jubilæums / fødselsdags fejring, skal budgettet skrabes lidt. Som interessant og nyt indslag, kunne de forskellige politiske gruppeformænd i Gladsaxe inviteres til at komme og give deres bud på, og syn på administrationen og HK erne i kommunen er formegentlig valgår, og det kunne generelt være interessant med oplysning og debat med de politiske lokale partier de udgør jo ledelsen af kommunen 8. Lederevaluering v/ Sabine Udsat pga. afbud fra Sabine. 9. Lønforhandlinger 2010 Kun enkelte hængepartier, der forventes snarligt at være på plads. Sammenregning af forhandlingsresultaterne ser godt ud. HK Klubben er d.d. på forsidenyhed på hkkommunal.dk Mest i forhold til 2009 resultaterne, hvor der ikke var afsat midler til NyLøn, men også med 2010 opsummering.

5 10. HængeKøjen Ole har sagt ja til at kigge på - vægbeklædningen i soveværelset enten opsættelse af ny vægbeklædning mod stuen, eller nedtagning af den halve, der i dag er. - nyt gulv i soveværelset, i lighed med det lille kammer. - etablering af bænk på træstubben i haven ved bålpladsen - eventuelt slibning af eksisterende bænk på terassen Det er rigtig dejligt med en handyman i bestyrelsen. Lisbeth undersøger muligheder og fordele/ulemper ved en varmepumpe. 11. Personsager orientering Jim orienterede. 12. Kasserer Afbud fra Janne. Jim orienterede om, at der i forlængelse af tidligere drøftelser og forsøg på ændringer, er modtaget afslag på ordinært klubtilskud jf. de ændrede retningslinjer for udbetaling af klubtilskud. Jim har i stedet søgt ekstraordinærer midler ved ansøgning af Der er modtaget svar på ansøgningen d.d. ( ) hvor det meddeles, at formandsskabet i HK/Kommunal Hovedstaden har behandlet og bevilget HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler et ekstraordinært klubtilskud på kr ,- konkret i forhold til nogle af de i ansøgningen specificerede arrangementer. Bestyrelsen tog positivt denne glædelige orientering til efterretning. 13. Øvrige medlemmer Intet 14. Eventuelt - Farvel til Katrine - Mødeopdækning Katrine bliver færdiguddannet pr og udtræder derfor af HK Bestyrelsen som elevrepræsentant. Jim takkede for Katrines store engagement. Katrine koordinerer med eleverne, at en ny elevrepræsentant bliver valgt blandt deres midte. Pia sørger for mødeopdækning. Tak for et godt møde /Jim Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde 25.10.2010 Kl. 14 - Rådhuset, mødelokale 2607

Referat af bestyrelsesmøde 25.10.2010 Kl. 14 - Rådhuset, mødelokale 2607 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 25.10.2010 Kl. 14 - Rådhuset, mødelokale 2607 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud:

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014, kl. 15.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering ved formanden 2. Udlejningssituationen 3. Boligsociale

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere