Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere"

Transkript

1 Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017

2 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr. 1. januar Beskæftigelse og uddannelse er to centrale indikatorer for integrationen. Danmarks Statistiks tal viser, at de ikke-vestlige efterkommere klarer sig bedre end ikke-vestlige indvandrere i forhold til både beskæftigelse og uddannelse. Det er fortsat en udfordring, at kun knap halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere er i arbejde, mens det til gengæld er positivt, at flere ikke-vestlige efterkommere er i gang med en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Blandt andre indikatorer for integrationen er medborgerskab og selvbestemmelse. Undersøgelser viser blandt andet, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har en noget lavere valgdeltagelse og er mindre politisk aktive end personer med dansk oprindelse. Endvidere er færre nydanskere medlem af en forening end personer med dansk oprindelse. Modsat oplever flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse end personer med dansk oprindelse, at personer med indvandrerbaggrund anerkendes for deres indsats i samfundet. Derudover oplever næsten hver femte unge nydansker social kontrol med hensyn til valg af kæreste og ægtefælle, mens det gælder 4 pct., når det drejer sig om valg af uddannelse og venner. Desuden tilslutter hovedparten af unge nydanskere sig ligestilling mellem kønnene. Antallet af særligt udsatte boligområder er pr. 1. december områder ligesom på listen fra den 1. december Omkring halvdelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i almene boliger, mens en fjerdedel bor i enfamiliehuse, fx parcelhuse. Andelen, der bor i enfamiliehuse, er dog stigende derimod er andelen, der bor i almene boliger, faldende. Det bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i notatets tabeller og figurer ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i notatets tabeller og figurer. Fakta: Definitioner Hvad er vestlige henholdsvis ikke-vestlige lande? Vestlige lande omfatter Norden, EU-landene samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande. Hvad vil det sige at være indvandrer? Indvandrere er født uden for Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvad vil det sige at være efterkommer? Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvad er en nydansker? I denne sammenhæng defineres en nydansker som en indvandrer eller efterkommer med oprindelse i et ikke-vestligt land. Hvorfor fokuserer notatet på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Personer med ikke-vestlig oprindelse udgør størstedelen af indvandrere og efterkommere i Danmark. Desuden viser tidligere analyser, at denne gruppe står over for de største udfordringer, når det gælder integration. 2

3 1. Befolkningstal: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af befolkningen Der bor omkring indvandrere og efterkommere i Danmark. Lidt over af indvandrerne og efterkommerne har oprindelse i et ikke-vestligt land, hvilket svarer til 7,9 pct. af befolkningen i Danmark. De resterende omkring indvandrere og efterkommere er af vestlig oprindelse og udgør 4,4 pct. af befolkningen, jf. tabel 1. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2016 vil antallet af indvandrere og efterkommere udgøre lidt mere end 1,2 million personer i 2050, hvilket svarer til 19,3 pct. af den samlede befolkning. Tabel 1: Danmarks befolkning fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2016, antal og pct. Antal Andel af befolkningen Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere ,5 % Efterkommere ,4 % I alt ,9 % Vestlig oprindelse Indvandrere ,0 % Efterkommere ,4 % I alt ,4 % Alle indvandrere og efterkommere ,3 % Dansk oprindelse ,7 % Hele befolkningen ,0 % Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik. Knap 30 pct. af alle indvandrere og efterkommere bor i Københavns Kommune og Aarhus Kommune. De fem kommuner med den højeste befolkningsandel af indvandrere og efterkommere er Ishøj (38 pct.), Brøndby (31 pct.), Albertslund (27 pct.), Høje-Taastrup (26 pct.) og København (24 pct.). Næsten 61 pct. af alle indvandrere og efterkommere i Danmark har oprindelse i 17 lande. Heraf er Tyrkiet det største oprindelsesland. Cirka hver ellevte indvandrer og efterkommer har således Tyrkiet som oprindelsesland. Derefter kommer Polen med 6 pct. og henholdsvis Tyskland og Irak med 4,6 og 4,5 pct. 2. Befolkningstal: Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark Det samlede antal indvandrere og efterkommere er vokset med knap personer i perioden Det betyder, at indvandrere og efterkommeres andel af den samlede befolkning er steget med omkring 9,3 procentpoint siden 1980 fra 3,0 pct. i 1980 til 12,3 pct. i 2016, jf. figur 1. Andelen af både indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er steget jævnt siden Heroverfor var udviklingen i andelen af indvandrere med vestlig baggrund tilnærmelsesvis konstant indtil midten af nullerne (der er en stigning på 0,4 procentpoint fra 1980 til 2004). Siden da har andelen af vestlige indvandrere været voksende. 3

4 Figur 1: Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede danske befolkning fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. januar januar 2016, pct Indvandrere, vestlig oprindelse Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse Indvandrere, ikke-vestlig oprindelse Efterkommere, vestlig oprindelse Kilde: Danmarks Statistikbank, FOLK2. De 10 nationaliteter med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark fra 2015 til 2016 kan ses i tabel 2. Personer med syrisk oprindelse er med 27,4 pct. placeret øverst på listen over grupper med den højeste andel af den samlede befolkningstilvækst. Derefter følger Rumænien, hvis andel i befolkningstilvæksten er 7,6 pct. Derudover ses det, at der i 2016 kom flere end tre gange så mange personer fra Eritrea som i Generelt kan næsten hele den samlede befolkningstilvækst på personer i 2015 tilskrives indvandrere og efterkommere. Tabel 2: Befolkningsudvikling fordelt på oprindelseslande med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark, pr. 1. januar januar 2016, antal og pct. Gruppens andel Vækst, antal af den samlede Vækst, pct. personer befolkningstilvækst Syrien ,6 % 27,4 % Rumænien ,8 % 7,6 % Polen ,7 % 6,4 % Eritrea ,9 % 6,0 % Indien ,3 % 2,7 % Litauen ,8 % 2,2 % Bulgarien ,8 % 2,0 % USA ,6 % 1,9 % Italien ,6 % 1,8 % Kina ,9 % 1,7 % Alle indvandrere og efterkommere ,1 % 97,6 % Personer med dansk oprindelse ,0 % 2,4 % Hele befolkningen ,8 % 100 % Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. 4

5 3. Beskæftigelse: Halvdelen af ikke-vestlige indvandrere er i arbejde Beskæftigelsesfrekvensen blandt ikke-vestlige indvandrere i alderen år er 51 pct. 1. Det er 15 procentpoint lavere end beskæftigelsesfrekvensen hos ikke-vestlige efterkommere og 27 procentpoint lavere end blandt personer med dansk oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen blandt mænd er generelt højere end beskæftigelsesfrekvensen blandt kvinder. Den laveste beskæftigelsesfrekvens findes således blandt indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse. Figur 2: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på herkomst og oprindelse, ultimo november 2014, pct. 55% Indvandrere med ikke-vestlig oprindelse 46% 51% 67% Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse 62% 65% 81% Personer med dansk oprindelse 76% 78% 0% 20% 60% 80% 100% Mænd Kvinder I alt Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på køn og oprindelse i perioden fremgår af figur 3. Siden 2009 er der ikke sket ændringer i rangeringen af grupperne i forhold til deres beskæftigelsesfrekvens. Mænd med dansk oprindelse har den højeste beskæftigelsesfrekvens, efterfulgt af kvinder med dansk oprindelse. Den laveste beskæftigelsesfrekvens findes blandt kvinder med ikke-vestlig oprindelse. 1 Ved offentliggørelsen af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) pr. ultimo november 2014, er der foretaget en revision af den historiske tidsserie fra 2008 til Revisionen betyder bl.a. at, beskæftigelsen øges med ca og antallet af personer under uddannelse øges med ca Ændringerne påvirker især beskæftigelsesfrekvenserne for indvandrere. På følgende side findes beskrivelsen af ændringen i den pdf-fil, som hedder Ændringer i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik pr. 15. april

6 Figur 3: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse fordelt på køn og oprindelse, ultimo november , pct. 90% 80% 70% 78,9% 79,1% 79,8% 79,6% 79,9% 80,6% 75,8% 75,5% 75,2% 75,0% 75,4% 75,9% 69,8% 70,1% 71,1% 71,0% 71,6% 72,6% 60% 65,0% 64,5% 64,0% 63,3% 63,9% 64,4% 57,1% 56,3% 56,6% 56,1% 56,4% 56,3% 49,4% 48,2% 48,2% 47,5% 47,2% 47,6% Mænd, Ikke-vestlige lande Kvinder, Ikke-vestlige lande Mænd, Vestlige lande Kvinder, Vestlige lande Mænd, Dansk oprindelse Kvinder, Danmark Note: Data for årene er reviderede ved offentliggørelsen d. 15. april Revisionen betyder, at beskæftigelsen er ca højere end hidtil. Bemærk, at befolkningen i udlændingedatabasen nu er pr. ultimo november, som i RAS-tabeller i Statistikbanken, hvor den tidligere var pr. 1. januar. Det vil fx indebære, at 2014 nu betyder ultimo november 2014, hvor denne opgørelse tidligere ville være blevet kaldt 1. januar Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i den erhvervsaktive alder har generelt en højere beskæftigelsesfrekvens end indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Dette gælder dog ikke for gruppen af årige, hvor beskæftigelsesfrekvensen er højest blandt unge med ikke-vestlig oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med henholdsvis vestlig og ikke-vestlig oprindelse er generelt lavere end for den tilsvarende gruppe af personer med dansk oprindelse. Blandt de årige kvinder er beskæftigelsesfrekvensen dog 1 pct.point højere for kvinder med vestlig oprindelse (46 pct.) end dansk oprindelse (45 pct.) jf. figur 4. Bortset fra de årige, er der især store forskelle i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse i de samme aldersgrupper. De mest markante forskelle i beskæftigelsesfrekvensen findes blandt årige kvinder, hvor forskellen mellem kvinder med dansk oprindelse og kvinder med ikke-vestlig oprindelse er 40 pct.point. Den tilsvarende forskel mellem årige mænd med dansk oprindelse og mænd med ikke-vestlig oprindelse er 36 pct.point. Det mindste gab i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse findes blandt de årige. 6

7 Figur 4: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper, køn og oprindelse, ultimo november 2014, pct. 22% 46% 45% 68% 80% 73% 84% 52% 67% 81% 49% 56% 70% 44% 35% 59% 0% Kvinder, ikke-vestlige lande Kvinder, vestlige lande Kvinder, dansk oprindelse årige årige årige årige årige årige 55% 60% 47% 74% 83% 58% 79% 86% 64% 77% 85% 58% 64% 75% 43% 42% 55% 0% Mænd, ikke-vestlige lande Mænd, vestlige lande Mænd, dansk oprindelse Note: Bemærk, at befolkningen i udlændingedatabasen nu er pr. ultimo november, som i RAS-tabeller i Statistikbanken, hvor den tidligere var pr. 1. januar. Det vil fx betyde at 2014 nu betyder ultimo november 2014, hvor denne opgørelse tidligere ville være blevet kaldt 1. januar Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Tabel 3 viser beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere opdelt på køn med oprindelse i de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande samt beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse og indvandrere og med oprindelse i ikke-vestlige lande i alt. Tabel 3: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere opdelt på køn med oprindelse i de 10 største ikkevestlige oprindelseslande samt beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse og indvandrere og med oprindelse i ikke-vestlige lande i alt, ultimo november 2017, pct. Beskæftigelsesfrekvens Mænd Kvinder I alt Tyrkiet 63,7% 41,5% 53,1% Irak 41,6% 27,2% 35,2% Syrien 16,9% 10,5% 14,6% Libanon 42,5% 22,8% 33,6% Pakistan 68,0% 33,5% 51,8% Bosnien-Hercegovina 52,5% 47,7% 50,1% Somalia 30,8% 22,9% 27,1% Iran 48,7% 45,0% 47,2% Afghanistan 52,1% 29,1% 41,3% Vietnam 67,3% 59,8% 63,2% Ikke-vestlige lande 55,2% 46,3% 50,6% Personer med dansk oprindelse 80,6% 75,9% 78,2% Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Blandt de 10 ikke-vestlige oprindelseslande, med flest indvandrere og efterkommere i Danmark, har personer med vietnamesisk oprindelse i alderen år den højeste beskæftigelsesfrekvens med 63,2 pct., efterfulgt af personer med 7

8 oprindelse i Tyrkiet med lidt over 53 pct. Beskæftigelsesfrekvensen er helt nede på lidt mere end 27 pct. for personer med oprindelse i Somalia. Det gælder for alle lande, at kvinder har en lavere beskæftigelsesfrekvens end mænd. Figur 5 nedenfor viser årige flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet, som er indvandret i 2009, fordelt på aldersgrupper og socioøkonomiske forhold 5 år efter indvandring. Det fremgår af figur 5, at fem år efter indvandring, er der er 49 pct. blandt de årige flygtninge og familiesammenførte, som er i job, mens det tilsvarende kun er 44 pct. af de årige, som er i job. Samtidig er 44 pct. af de årige uden for arbejdsstyrken 5 år efter indvandringen. For de årige flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet er den tilsvarende andel 47 pct. Figur 5: årige flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet, indvandret i 2009, fordelt på aldersgrupper og socioøkonomiske forhold 5 år efter indvandring, ultimo november 2014, pct årige 44% 9% 47% årige 52% 7% årige 49% 8% 44% 0% 10% 20% 60% 70% 80% 90% 100% Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMINT04A 4. I gang med en uddannelse: Mange ikke-vestlige efterkommere er i gang med en videregående uddannelse Der er en højere andel af ikke-vestlige efterkommere end indvandrere i uddannelse, ligesom andelen af kvinder i uddannelse er højere end andelen af mænd 2. Denne tendens gør sig særligt gældende for videregående uddannelser. Videregående uddannelser spænder fra korte videregående uddannelser, som fx tandplejer eller datamatiker, til lange videregående uddannelser som fx civilingeniør eller jurist. 53 pct. af ikke-vestlige indvandrere mellem 16 og 19 år er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det er 8 procentpoint færre end blandt den tilsvarende gruppe af ikke-vestlige efterkommere, og lidt mere end 10 procentpoint færre end blandt personer med dansk oprindelse, jf. figur 6. Blandt de fem ikke-vestlige oprindelseslande med flest indvandrere og efterkommere i Danmark klarer Pakistan sig klart bedst i forhold til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Således er 61 pct. af årige personer med oprindelse i Pakistan er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 64 pct. af årige personer med dansk oprindelse er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 2 Danmarks Statistik oplyser: I forbindelse med opdatering af tidsserier med uddannelsesdata i 2015 med ny uddannelsesklassifikation er der sket større ændringer inden for uddannelsesgrupperinger pga. løbende ændringer af uddannelsers placering. Se flere oplysninger på: 8

9 40 pct. af de årige ikke-vestlige efterkommere er i gang med en videregående uddannelse, mens den tilsvarende andel for personer med dansk oprindelse er 36 pct. og 29 pct. for ikke-vestlige indvandrere, jf. figur 7. Med hele 48 pct. er ikke-vestlige efterkommerkvinder den befolkningsgruppe med den højeste andel årige, der er i gang med en videregående uddannelse. Kun 24 pct. af indvandrermænd med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en videregående uddannelse. Figur 6: årige i ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse fordelt på herkomst, oprindelse og køn, skoleåret 2015/2016, pct. Figur 7: årige i videregående uddannelse fordelt på herkomst, oprindelse og køn, skoleåret 2015/2016, pct. 70% 60% 20% 10% 0% 55% 51% 53% Indvandrere, ikke-vestlige lande 66% 63% 65% 61% 64% 57% Efterkommere, ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse 45% 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34% 29% 24% Indvandrere, ikke-vestlige lande 33% 48% Efterkommere, ikke-vestlige lande 43% 36% Personer med dansk oprindelse Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Note 1: Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Videregående uddannelse henviser til kort, mellemlang, bachelor og lang videregående uddannelse. Note 2:Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mere end 2 år, er inkluderet. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD320 Irak og Pakistan klarer sig bedst i forhold til videregående uddannelser blandt de fem ikke-vestlige oprindelseslande med flest indvandrere og efterkommere i Danmark. Lidt mindre end 43 pct. og 36 pct. af årige personer med oprindelse i henholdsvis Pakistan og Irak er således i gang med en videregående uddannelse. Den tilsvarende andel af personer med dansk oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, er 36 pct. 5. Gennemført uddannelse: Stigning i andelen af årige, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse 72,5 pct. af personer med dansk oprindelse i alderen år har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Til sammenligning gælder det 60,3 pct. af personer med ikke-vestlig oprindelse og 64,1 pct. af personer med vestlig oprindelse. Det vil sige, at personer med dansk oprindelse og personer med vestlig oprindelse generelt klarer sig bedre i forhold til uddannelse end personer med ikke-vestlig oprindelse, jf. tabel 4. 9

10 Tabel 4: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, fordelt på oprindelse, herkomst og køn, 2016, pct. Mænd Kvinder I alt Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 50,0% 65,0% 57,0% Efterkommere 53,6% 71,0% 61,9% I alt 52,4% 69,0% 60,3% Vestlig oprindelse Indvandrere 58,7% 65,2% 61,8% Efterkommere 62,5% 70,4% 66,4% I alt 60,6% 67,9% 64,1% Alle indvandrere og efterkommere 53,2% 68,9% 60,7% Personer med dansk oprindelse 68,1% 77,2% 72,5% Hele befolkningen 66,7% 76,5% 71,5% Anm. 1: Mindst en ungdomsuddannelse omfatter almengymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig uddannelse, kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD040. Efterkommere har i højere grad end indvandrere gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Det gælder både personer med vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Kvinder klarer sig generelt bedre end mænd. Forskellen mellem mænd og kvinder er bemærkelsesværdigt stor blandt personer med ikke-vestlig oprindelse, hvor 52,4 pct. af mændene mod 69,0 pct. af kvinderne har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Fra 2006 til 2016 er der sket en positiv udvikling i andelen af årige, som mindst har gennemført en ungdomsuddannelse. Det gælder for indvandrere og efterkommere med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse. Andelen af personer med dansk oprindelse er steget med lidt mere end 6 pct.point, mens den er steget med omkring 10,5 pct.point for personer med vestlig oprindelse. Personer med ikke-vestlig oprindelse har gennemgået den mest positive udvikling de seneste ti år, idet andelen af dem, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, er steget med mere end 16 pct.point. Det betyder, at forskellen mellem andelen af personer med dansk oprindelse og ikke-vestlig oprindelse, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, er faldet fra omkring 22 pct.point i 2006 til omkring 12 pct.point i Uddannelse: Stigende andel af en ungdomsårgang, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse I det følgende vises beregninger på Undervisningsministeriets profilmodel. Beregningerne viser, hvor stor en andel af en ungdomsårgang der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse. Figur 8 viser således, at 95 pct. af kvinder med dansk oprindelse fra ungdomsårgang 2014 kan forventes at få mindst en ungdomsuddannelse. Tættest derpå kommer kvinder med udenlandsk oprindelse med 92 pct. Den forventede andel for mænd med dansk oprindelse er 92 pct., og for mænd med udenlandsk oprindelse er andelen 81 pct. Gruppen af mænd med udenlandsk oprindelse har haft den største stigning på 15 pct.point fra ungdomsårgang 2004 til ungdomsårgang Herefter følger gruppen af kvinder med udenlandsk oprindelse, som er steget med 10 pct.point fra ungdomsårgang 2004 til ungdomsårgang

11 Figur 8: Andel af ungdomsårgang, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse fordelt på oprindelse, 2004 og 2014, pct. 100% 90% 80% 70% 60% 20% 10% 0% 66% 85% 92% 92% 81% 82% % 95% Mænd Vestlig og ikke-vestlig oprindelse Kvinder Dansk oprindelse Anm.: Beregningerne er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel, som er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. Kilde: Undervisningsministeriets databank. 7. Danskundervisning for voksne udlændinge: 72 pct. af kursister omfattet af et integrationsprogram består en danskprøve inden for 5 år Danskundervisning er et vigtigt led i integrationsprogrammet for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. I 2015 modtog kursister danskundervisning på de ordinære danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl. Heraf var kursister, svarende til 44 pct., omfattet af et integrationsprogram. Det fremgår af nedenstående figur 9, at 54 pct. af kursisterne omfattet af et integrationsprogram har modtaget danskundervisning på Danskuddannelse 2 i Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Tabel 5 viser, at størstedelen af kursisterne omfattet af et integrationsprogram i 2015 kommer fra Syrien, Eritrea, Thailand og Somalia. 11

12 Figur 9: Danskuddannelsesforløb for kursister omfattet af et integrationsprogram, 2015, pct. Tabel 5: Kursister omfattet af et integrationsprogram fordelt på nationalitet, 2015, pct. og antal 60% 20% 10% 0% 29% Danskuddannelse 1 54% Danskuddannelse 2 17% Danskuddannelse 3 Top 10 Lande 1 Syrien (43 %) 2 Eritrea (10 %) 3 Thailand (4 %) 4 Somalia (4 %) 5 Iran (4 %) 6 Afghanistan (4 %) 7 Filippinerne (3 %) 8 Tyrkiet (2 %) 9 Rusland (2 %) 10 Kina (1 %) Øvrige (24 %) Antal kursister Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase Andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, og som består en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse, var i 2015 på 72 pct. Dette er en stigning på 3 procentpoint sammenlignet med Medborgerskab: Nydanskere har en relativt lav valgdeltagelse og deltagelse i foreningslivet Medborgerskab handler om, at alle borgere har de samme grundlæggende rettigheder og pligter, deltager i samfundslivet i bred forstand og føler sig som en del fællesskabet. Valg er omdrejningspunkt for folkestyret, og valgdeltagelsen er derfor et vigtigt aspekt ved medborgerskab. Valgdeltagelsen ved det seneste kommunalvalg i 2013 er undersøgt af forskere ved Københavns Universitet 3. Deres resultater viser, at valgdeltagelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er noget lavere end valgdeltagelsen blandt personer med dansk oprindelse. Ved kommunalvalget i 2013 var stemmeprocenten 43,1 pct. for indvandrere med ikkevestlig oprindelse, 38,9 pct. for efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og 75,8 pct. for personer med dansk oprindelse. Til brug for integrationsbarometeret har Udlændinge- og Integrationsministeriet bedt Danmarks Statistik gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om andre aspekter af medborgerskabet. For 2016 viser spørgeskemaundersøgelsen, at: 66 pct. af nydanskere (dvs. voksne indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse) inden for det seneste år har været politisk aktive i det danske samfund. Det samme gælder 84 pct. af personer med dansk oprindelse. I spørgeskemaundersøgelsen omfatter politisk aktiv ikke valgdeltagelse, men fx at have skrevet et læserbrev, kontaktet en politiker eller bevidst købt bestemte varer. 54 pct. af nydanskere er medlem af en forening. Det samme gælder 81 pct. af personer med dansk oprindelse. 46 pct. af nydanskere oplever, at andre i Danmark anerkender den indsats, som personer med indvandrerbaggrund yder i samfundet. Til sammenligning oplever 33 pct. af personer med dansk oprindelse, at andre i Danmark anerkender den indsats, som personer med indvandrerbaggrund yder i samfundet. 3 Yosef Bhatti m.fl. (2014): Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata. Rapporten undersøger valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november 2013 blandt over 4,36 mio. vælgere i alle landets kommuner. 12

13 9. Social kontrol: Hver femte ung nydansker oplever social kontrol med hensyn til valg af kæreste og ægtefælle Spørgeskemaundersøgelsen, der er gennemført til brug for integrationsbarometeret, omfatter også spørgsmål om unge nydanskeres oplevelse af social kontrol i forbindelse med valg af kæreste og ægtefælle samt uddannelse og venner. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at: 19 pct. af de årige nydanskere oplever, at deres familie begrænser deres selvbestemmelse med hensyn til valg af kæreste og ægtefælle. Andelen er 21 pct. blandt unge nydanske kvinder og 17 pct. blandt unge nydanske mænd. Nedenfor i figur 10 ses udviklingen fra 2012 til pct. af de årige nydanskere oplever, at deres familie begrænser deres selvbestemmelse med hensyn til valg af uddannelse og venner. Andelen er 3 pct. blandt unge nydanske kvinder og 5 pct. blandt unge nydanske mænd. 2 pct. af de årige nydanskere tilslutter sig ikke ligestilling mellem kønnene. Andelen er 0 pct. blandt unge nydanske kvinder og 4 pct. blandt unge nydanske mænd. Figur 10: Andelen af årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle, fordelt på køn, , pct. 35% 32% 28% 25% 20% 20% 19% 19% 19% 17% 21% 15% 10% 5% 0% Mand Kvinde Anm.: Figuren er baseret på besvarelser fra indvandrere og efterkommere (sammenlagt for både 2012, 2013, 2014 og 2016). Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelse. 13

14 10. Særligt udsatte boligområder: Antallet er uændret fra 2015 til 2016 Antallet af særligt udsatte boligområder er pr. 1. december områder ligesom på listen fra 1. december Fire af de 25 områder er nye, mens fire områder er udgået fra 2015 til Fakta: Særligt udsatte boligområder Listen omfatter almene boligområder med mindst beboere. Boligområderne kommer på listen, hvis 3 ud af 5 kriterier er opfyldt. De 5 kriterier er: Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige, i alderen år i området eksklusive uddannelsessøgende, er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. 11. Boligens art: Halvdelen af nydanskere bor i almene boliger Omkring halvdelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i almene boliger, mens en fjerdedel bor i enfamiliehuse, fx parcelhuse. Til sammenligning bor 65 pct. af personer med dansk oprindelse i enfamiliehuse, mens 14 pct. bor i almene boliger. En stigende andel af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i enfamiliehuse derimod er andelen, der bor i almene boliger, faldende, jf. figur 11. Blandt personer med dansk oprindelse er andelene derimod stabile. Figur 11: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der bor i enfamiliehus og almen bolig, pr. 1. januar 2006 og 2016, pct. 70% 60% 20% 10% 0% 19% 25% 60% Bor i enfamiliehus Bor i almen bolig Bor i øvrig boligtype % 21% 23% Note: Personer, der bor i enfamiliehus, omfatter personer, der bor i parcel-/stuehus, række-, kæde- og dobbelthus, med undtagelse af de personer, der bor i et hus, som ejes af et almennyttigt boligselskab. Personer, der bor i almen bolig, omfatter personer, der bor i en bolig, som ejes af et almennyttigt boligselskab. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBOL16 og IMBOL06. 14

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 1. april 2016 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Dette notat opdaterer udviklingen i befolkningstallet med de nyeste befolkningstal pr.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 ClipboardPageNumber FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 Fakta om

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36, Grenaa Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 Fakta om integration Status og udvikling Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014 November 2014 Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Historisk baggrund... 3 1.1. Jugoslaverlov... 3 1.2. Bosnierloven... 4 1.3. Repatriering...

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 21 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Øvrig forfatter: Trine Rex Christensen Grafisk

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn

Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn Ligestillingssekretariatet 3F-medlemmer herkomst og køn Forord 3F s vigtigste faglige-politiske grundlag er respekt for medlemmernes mangfoldighed. Hvad betyder det i praksis? I første omgang er det vigtigt

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere