J M Danmark. Udbedres Afvist Udbedring Bemærkning Ansv. Sted/ etage. Mgl nr. Undersøges. Område. Udførelse Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J M Danmark. Udbedres Afvist Udbedring Bemærkning Ansv. Sted/ etage. Mgl nr. Undersøges. Område. Udførelse Godkendt"

Transkript

1 Entreprenør (): Peter Porsing, Pihl & Søn A/S Danmark (): Ilona Jensen & Jan Lyng-Petersen, CBRE Corporate Services A/S GE 1 - Cykel-P forhold uafklarede : driftsanliggende, ingen krav i byggetilladelse GE 2 - Faciliteter for storskrald uafklarede : driftsanliggende, ingen krav i byggetilladelse GE 3 - Ibrugtagningstilladelse efterlyses af beboer- og lejerrepræsentanter Kopi udleveres såsnart den foreligger. GE 4 - As-built tegninger i endelig og komplet udgave efterlyses af beboer- og lejerrepræsentanter Materialet fremsendes i kopi til EJF som må distribuere : Henviser til brev 236 til. har udleveret VVS og EL til EJF i dec. 06. GE 5 - Adgang til afløbsriste under altan- og tagterassebelægning efterlyses af hensyn til rensning. og Pihl har tidligere afvist dette som en mangel. FSP: Afvisning ej accepteret - se Notat af GE 6 - Døre i toppen af trappetårne til tagterasse kan ikke åbnes udefra, hvilket betyder, at man kan "fanges" ude. Lys på trappe skal kunne tændes øverst. Mht. lystænding afklares hvad der er projekteret. Der monteres dør, som kan lukkes op udefra. GE 7 - Gæstelejlighed ej overdraget. Ejerforening betaler driftsudgifter. Udeståender omkring lukning omkr. install. udbedres, lokalet ryddes og rengøres. Derefter overdrages nøgle til EJF () GE 8 - Lamper i plantebede i gårdrum mangler og ex. gårdrumsbelysning blænder/generer i stuelejligheder. Lamper monteres i bede og tænding på ex. gårdlamper tilrettes om muligt. Anbef. for lysniveau skal opnås. Ark. fremkommer med forslag til lampetype. I forbindelse med installation heraf ændres lystænding af ex. gårdbelysninger. mangeloversigt fælles rev 4 Side 1 af 6 Udskrevet: kl. 12:59

2 Entreprenør (): Peter Porsing, Pihl & Søn A/S Danmark (): Ilona Jensen & Jan Lyng-Petersen, CBRE Corporate Services A/S GE 9 - Pudsoverflader på facader (Uskønne pudsskel, uskøn udbedring af stillandsforankringer mv.). Leverandør skal spørges, om resultat er som forventet/specificeret og evt. anvise udbedringsforslag FSP efterlyser tilbagemelding på brev af EJF anfører, at afleverings-forretning aldrig blev fuldført. Se endv. mail af : Risiko for, at reparation bliver mindst ligeså uskøn. GE 10 - Flugtveje fra P-kælder giver direkte adgang til trappetårne udenom ex. sikring. FSP efterlyser tilbagemelding på brev af : Er udført som proj. og godk. Alarmering/vedl. af "kopper" mv. er drift. GE 11 - Gårdporte mangler dørlukker/dørpumpe GE 12 - Postkasser for små GE 13 - Zinkinddækninger mangler på flere altanvinge"-toppe". Monteres iht. projekt FSP efterlyser tilbagemelding på brev af : Er udført som projekteret Ark fremlægger dok. for P&T godkendelse på den anvendte type. : Afviser, og ikke påpeget ved aflevering ARK GE 14 - FSP efterlyser facilliteter for vicevært FSP: Afvisning ej acceptabel. : Ej krævet i byggetill. mv. GE 15 - Samling af udv. zinkinddækninger på altaner ej udført korrekt GE 16 - Underlag for altanbelægninger Eftergås og repareres Pihl efterviser materiale og monteringsmetode. Der er rejst tvivl om anvendte strøer er trykimprægnerede. : mail af dok. at der er anvendt trykimpr. underlag mangeloversigt fælles rev 4 Side 2 af 6 Udskrevet: kl. 12:59

3 Entreprenør (): Peter Porsing, Pihl & Søn A/S Danmark (): Ilona Jensen & Jan Lyng-Petersen, CBRE Corporate Services A/S GE 17 - Konstant lys ved elevatorer ændres GE 18 - "Slap" elevatorbeklædning ved elevatortryk : Driftsopgave at få justeret og tilpasset. ARK ønsker afstivning af plade. oplyser at montering er standard. : Er udført som projekteret GE 19 - D&V manual/beskrivelse for kunstglas efterlyses Udarbejdes/evt. udlev. matr. suppleres. Særligt efterspørges matr. til brug for evt. efterbestilling. () GE 20 - Zinkinddækninger er monteret/sikret med skruer Holdes under observation for evt. korrosion. Vurderes endeligt ved 5-års-gennemg. GE 21 - Emhætteudsugninger er ikke inddækket iflg. projekt TT1 1 Øverst Skjolder på underside loft v/øverste dæk x TT1 2 - Store farveforskelle i efterfyldte montagehuller mv. i terazzo-trappe Udføres iht. projekt. TT1 3 - Pletter på terazzo-trapper TT1 4 - Malerpletter på gulv i elevator for evt. fortsat vandindtrængen. Hvis tør da maler, ellers tætning. Leverandør skal spørges, om resultat er som forventet/specificeret : Afviser, og ikke påpeget ved aflevering Malerpletter, påstår ej påpeget og EJF: Opstået ifm. mangelafhjælpning : Ej påpeget ved opr. aflev. TT1 5 - TT1 6 Stueet. Ridser i granitfliser på gulvareal bag hoveddør. Betonslam på alubundstykke ved hoveddør Afrenses Det dokumenteres, at der er tale om naturlige aftegninger, ellers udskiftning påstår ej påpeget og TT1 7 Stueet. Hoveddør binder/lukker ej korrekt X Dør justeres mangeloversigt fælles rev 4 Side 3 af 6 Udskrevet: kl. 12:59

4 Entreprenør (): Peter Porsing, Pihl & Søn A/S Danmark (): Ilona Jensen & Jan Lyng-Petersen, CBRE Corporate Services A/S Alubundskinne i hoveddør ej korrekt TT2 1 Stueet. understøttet TT sal Fuge under dør til altangang på 5. sal mangler TT2 3 - Alu-afdækningsskinne mgl. ved hoveddør til lejl TT2 4 - Afdækningsliste på altanforkant er forskubbet TT sal Fugning af dør til altangang på 2. sal mangler TT sal Alu-dækliste mellem altan og facade mangler TT3 1 Øv. TT3 2 Øverst Afhjælpes Fuges Alu-skinne leveres og monteres påstår ej påpeget og Fuges X Alu-skinne leveres og monteres påstår ej påpeget og Lysarmatur i loft falder ud Genmonteres Vandskade på underside øv. repose. Følgeskader på trapperumsvægge og malet kældergulv. Malerrepareres Tilsyneladende tør. TT3 3 Øverst Vandindtrængen under vindue Tætning eftergås TT3 4 Øverst Rustdannelser på elevatortårn Rust fjernes og malerrepareres. TT4 1 TT4 2 Øv. Lysarmatur i loft falder ud Genmonteres Øv. Malerfinish på elevatortårn er uskøn - påstår ej påpeget og Malerrepareres Forkert glans og farve? TT4 3 Øv Ruder kan ikke rengøres på inderside EJF foreslår at der monteres matte ruder i stedet : Er udført som projektereret FA 1 Nord GF 1 - BE 1 Sydfacade BE 2 Sydport Enkelte gummiringsmuffer i nederste del af tagnedløb mangler/fejlmonteret Puds afskaller på søljer v/lejl /23 Puds rep. Redningsvej langs sydfacade ej ryddet Oprydning / Sandfyldning i brostensbelægning ved omlagt trappe ej tilstrækkelig. Efterfyldes Se også Tilsynsnotat fra ARK mangeloversigt fælles rev 4 Side 4 af 6 Udskrevet: kl. 12:59

5 Entreprenør (): Peter Porsing, Pihl & Søn A/S Danmark (): Ilona Jensen & Jan Lyng-Petersen, CBRE Corporate Services A/S BE 3 NV hjørne BE 4 Øst BE 5 Øst BE 6 SØ Sandfyldning i brostensbelægning ved butiksindgang ej tilstrækkelig Brostensbelægning ved omlagt lysrist er uskønt udført Lunke i brostensbelægning v/væg / fortov. Afslutning/overgang mellem HC-rampe og vandret belægning er uskøn og 2 øverste rækker ganitsten på rampe er ej i flugt ligesom "skifte"-gang er ude af takt. BE 7 SØ Chauseesten omkring tagnedløb afklares Efterfyldes Omlægges Omlægges Omlægges Afklares, om det er udført som proj. Pihl forslår udbedring. Skal godkendes af /ARK ARK mener der bør lægges granit. mener ikke dette er muligt. Pihl forslår udbedring. Skal godkendes af /ARK BE 9 SØ Afslutning af trappe mod syd er ikke i flugt med facade og er uskøn Omlægges BE 10 - D&V manual/beskrivelse for udendørsarealer efterlyses Udleveres til og EJF BE 11 Gård Sten løs i brudstensbelægning Omlægges BE 12 Gård Lunke(r) i brostensbelægning foran lejl. 74/75 Omlægges BE 13 Gård Yderste "afløbsrende-element" er ikke i påstår ej påpeget og Omlægges flugt med øvrige. BE 14 Gård Afvandingsrende langs SV facade er forskubbet - afstand til sokkel ca. 5 cm. Justeres ved flytning eller udfugning Da afhjælpning givetvis bliver uskøn pga. "brudt" flugt foreslår EFJ, at spalte ml. rende og facade fuges med cementmørtel. påstår ej påpeget og BE 15 Gård Revnede/afslåede granitfliser x Udskiftes Se særskilt reg. BE 16 Gård Ølandsbrud - sten er løse. X Løse sten fastgøres og mindste stykker udskiftes til min. ca. 20*30/40cm. ARK påpeger, at der er anvendt meget små stykker og henviser til tilsynsnotet 03. /ARK mangeloversigt fælles rev 4 Side 5 af 6 Udskrevet: kl. 12:59

6 Entreprenør (): Peter Porsing, Pihl & Søn A/S Danmark (): Ilona Jensen & Jan Lyng-Petersen, CBRE Corporate Services A/S KL 1 KL 2 KL - - PL 1 Gård PL 2 PL 3 Vandindtrængen gennem gulv. Er udført - resultat følges Ekspansionsbeholdere stadig emballerede Alle øvrige dele af kælder - herunder teknik - er ikke besigtiget. Udføres senere. ARK udarbejder særskilt notat. Ej besigtiget - - X Emballage fjernes, og evt. fastgørelse til gulv udføres. Midl. grundvandssænkning på omliggende byggepladser er netop indstillet påstår ej påpeget og : Henviser til mail af Notat modtaget. Punkter derfor tiløjet denne liste (PL2 og PL3 samt BE16) Varmecentr. Varmecentr. Fortov v/damp-midterstfærgev af 3 træer er fejlplaceret X Bede i Bunddække-planter mangler helt og/eller Se ARK tilsynsnote vedr. bed X Beplantning genetableres gård delvist. PL4 og PL7 ARK Injicering udført i uge 48 Noter: Mangler, som måtte udestå fra afleveringsforretning opfølges særskilt ARK fremsender forslag til ændret skiltning mod Dampfærgevej. Notat fra ARK vedr. udendørsarealer er bilag til denne liste mangeloversigt fælles rev 4 Side 6 af 6 Udskrevet: kl. 12:59

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

E/F Domus Vista Park III

E/F Domus Vista Park III E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg E/F Domus Vista Park III Domus Vista Park III Johannes V. Jensens Allé 2 m.fl. 2000 Frederiksberg Tilstands-, drift- og vedligeholdelsesplan. August 2010 Damgaard

Læs mere

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl.

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl. Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Mikkel Selander Driftsleder x Lars Larsen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7 Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Fælledvej 17 7600 Struer 2012. FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: 07-10-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere