Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen."

Transkript

1 Kultur-,idræts- og Fritidsudvalget Budget 2015 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ejer af facilitet Område med minimum lovbestemmelse bestemte KIF x KIF x Indhold i driftsaftale eller bemærkninger til området Muligheder Kommunen skal afsætte midler til voksenundervisning. Dækker her leder- og lærerløn i henhold til ministeriets udmeldte lønsatser. Der kan reguleres op/ned på den samlede ramme til aftenskoleområdet - dog er der et loft på leder- og læreløn, hvor tilskuddet nedsættes procentvis hvis denne overskrides. Kommunen skal afsætte midler til de frivillige folkeoplysende foreninger og som minimum for børn og unge. Dækker her den valgte tilskudsmodel, som er grundtilskud og aktivitetstilskud for medlemmer under 25 år. Der kan reguleres op/ned på den samlede ramme. Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) KIF x Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen. Aftenskolerne kan søges om tilskud til 75 % af driftsudgifterne (lovmæssige minimumsats) hvor kommunen ikke selv kan anvise lokaler. Der er ikke et loft på ydelsen. Nye ansøgninger behøver dog ikke imødekommes (herunder væsentlig merudgift). Kommunen kan vælge at giver en højere sats. Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde KIF x Dækker driftstilskud givet direkte til foreningernes egne eller lejede lokaler, haller og udendørsanlæg. Kommunen giver minimumsatsen. Foreningerne kan søges om tilskud til 65 % af driftsudgifterne for børn og unge under 25 år (lovmæssig minimumsats) hvor kommunen ikke selv kan anvise lokaler, haller eller lejrpladser. Udover lokaler, haller og lejrpladser (lovkrav), kan der i VK søges til forskellige udendørsanlæg. Der er et loft på ydelsen på kr. pr. medlem. Nye ansøgninger behøver dog ikke imødekommes (herunder væsentlig merudgift). Kommunen kan vælge at give en højere sats. Kommunens køb af anviste timer i andre offentlige/selvejende eller private lokaler og haller Haller og Idrætsanlæg Svømmehaller Øvrige x Iselinge Svømmehal BUF Bosei Svømmehal Privat Mønshallerne Selvejende Bårsehallen BUF KIF Privat / foreningsejet Andel af drift på VU Stat Ny græsplæne ved VU Stat Dækker kommunens køb af anvisningstid i øvrige offentlige/private lokaler og haller til godkendte foreninger Aftale Betaler et fast beløb til el, vand og varme til Gåsetårnsskolen Aftale Lejekontrakt. Dækker den nordlige del af kommunens skolesvømning og foreningsidræt. 1. Driftstilskud/aftale indgået i Anlægstilskud til flexhallen. Kommunens ret til at benytte hallerne i et nærmere aftalt omfang., jfr. Samarbejds- og brugsretsaftale Mønshallerne bruges som skolehal for Møn skole. Svømmehal til skolesvømning.al yderligere brug under folkeoplysning. Mønshallerne bruges som skolehal for Møn skole. Svømmehal til skolesvømning. Al yderligere brug under folkeoplysning. Driftsaftale med idrætsforeningen om fordeling af driftsomkostningerne, hovedparten af driftsomkostningerne fordeles 50/50. Kommunen ejer Hallen og idrætsforeningen ejer klubhuset. Hallen stilles til rådighed for skolen samt idrætsforeningerne. Betaler 6/14 af energiforbruget i hallen og har brugsret over hallen i tidsrummet på hverdage og weekender. Foreningerne bruger hallen udenfor VU's normale undervisningstid. Tinglyst aftale i forbindelse med ejerlejlighedskonstruktion Lejeaftale med forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste intil 31. december Årlig husleje på kr. Anlæg af græsbaner påbegyndes i Udvidelse af græsbaner på området ved Iselinge/Vu p.g.a. påbegyndt flytning fra vandlidende arealer på anlæg benyttet af VIF. Kommunen køber tider til foreningerne i de selvejende haller eller hos andre offentlige enheder (statslige instutioner, regionale institutioner mv.) Kun skolesvømning i Bosei. Ingen offentlig badning i Bosei.Lukke Bosei tirsdag aften.lukke Vordingborg Svømmehal Søndag. Lukke Vordingborg Svømmehal onsdag kl Driftsaftalen kan genforhandles. Driftsaftalen kan genforhandles. Aftalen kan genforhandles. Aftalen kan genforhandles.

2 Øvrige kommunale lokaler og haller BUF Øvrige kommunale udendørsanlæg TEK Huse Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen KIF Køng Forsamlingshus KIF Lokaler og haller der stilles gratis til rådighed til foreningerne under Børn, Uddannelse og Familieudvalget (skolefaciliteter). Ca kvm. Ca. 20 mio kr. årligt - heraf benytter foreningerne faciliteterne ca timer årligt. Udensørdarealer der stilles gratis til rådighed til foreningerne under Teknik- og Miljøudvalget (stadion og idrætsanlæg). Ca kvm. Ca. 3,7 mio kr. årligt Lejekontrakt med Vordingborgskolen. Afholder alle driftsudgifterne (el, vand og varme m.v.). Godkendte foreninger benytter lokaler vederlagsfrit. Aftale med IF-Svend Gønge om tilsyn og drift af Køng Forsamlinghus. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed til fritidsbrugerne med undtagelse af IF`s "klubhus", herfor godtgøres foreningen årligt kr. Der forefindes en lejlighed på ejendommen som ikke er udlejet. Driftsudgiften og kompetencen ligger ikke under KIF. Da lokaletilskuddet i kommunen ikke overstiger minimumsatsen er det ikke muligt at lave gebyrordning, hvor foreninger betaler et gebyr for lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg. Driftsudgiften og kompetencen ligger ikke under KIF. Da lokaletilskuddet i kommunen ikke overstiger minimumsatsen er det ikke muligt at lave gebyrordning, hvor foreninger betaler et gebyr for lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg. Aftalen er udløbet Kontrakten er ikke genforhandlet. Forsøgt afhændet til Vordingborgskolen. Dialog med Skov og Naturstyrelsen Lejligheden kan istandsættes og udlejes eller overdrages til foreningens brug. Viemose Forsamlingshus KIF Møn Friskole Privat Lejeaftale med foreningen "Den selvejende instution Viemose Forsamlingshus". Driftsaftale for fritidsbrugernes brug. Løber frem til 2030, kan opsiges en gang årligt pr med et varsel på 2 år. Pantebrev som udløber med udgangen af Pt. undersøges mulighederne for et salg eller en ny driftsaftale mellem brugergruppe og kommunen. Ved evt. salg overføres til ejendomsfonden med driftsbudget Kan opsiges fra Ingen umiddelbare muligheder for genplacering af aktiviter. Krav i henhold til folkeoplysningsloven. Kridthuset, Skolegade ØPU Sat til salg - driftsbudget flyttes til ejendomsfonden Den Gule Staldbygning - Kalvehave Stat Lejeaftale med staten udløber Ejes af staten. Dialog i gang med staten vedr. forlængelse af lejemål. Lejekontrakt af stuehus med pedelfunktion for området Mosegården KIF Drift af bygninger og udenomsarealer Der forefindes et stuehus som udlejes. af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Såfremt salg Område for støjende aktiviteter. Foreningernes hus i Lendemark KIF Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger og klubber af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Privat Aftale om fritidsbrugernes brug af lokaler Allerslev Gamle Skole KIF Jungshoved Gamle Skole KIF Gjønge Gardens hus i Præstø KIF Bruges af beboerforening. En styregruppe der er bruger af ejendommen (kulturhus for området). Der forefindes et lejemål for vicevært Bygningen er overdraget til kommunen efter nedlagt forening i P.t. ingen aktiviteter. Alternative placeringsmuligheder for brugerne. af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Såfremt salg Ejendommen kan sættes til salg. Overdrages til ejendomsfonden/ udlejes. 4-H Gården KIF Bruges af foreningen 4H. Stuehuset har skimmelsvamp og skal nedrives. Der er afsat anlægsbevilling til nedrivning. af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Såfremt salg KunsthalGLAS KIF Driftstilskud afsat fra beluttet i KB Den samlede finansiering er endnu ikke tilvejebragt. Masnedøfortet KIF Drift af bygninger, samt servicemedarbejder Historisk kommunalt ejet bygningsværk. Kan afhændes. Såfremt salg Ungdomshuset KIF Midlertidlgt placeret på den gamle brandstation i Vordingborg, (Beslutning KB ) Ny placering ved byrenovering. Vordingborg Kulturhus "Kulturarkaden" KIF Leasingaftale af kulturarkadens inventar udløber i 2016 Aftalen ophører i Præstø Camping KIF Forpagtningsaftale Ny aftalekontrakt er p.t. til politisk behandling Forpagtningsaftale Stege Camping KIF Forpagtningsaftale Ny aftalekontrakt er p.t. til politisk behandling Forpagtningsaftale Legeplads og samlingsplads i Langebæk KIF Uopsigelig kontrakt Biblioteker

3 Daglig drift af biblioteketerne KIF x Aftale Årsværk 11 bibliotekarer og xx assistenter, 3 teknisk personale. Materialer udgør 2,8 mio, IT 1,6 mio, busser 0,5 mio Møn Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale Præstø Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale Vordingborg Bibliotek - drift af bygn KIF Aftale Lundby Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale Museer Museerne Vordingborg Stat x Godkendt budget 2015 samt arbejds og strategiplan for Godkendt i KIF 11/ Statstilskud er afhængigt af kommunalt tilskud. Statsanerkendt Museum Aftale med Kultyrstyrelsen. Årligt statstilskud 8,1,mio. kr. Øvrige museer Dansk Brandværnshistorisk Museum i Præstø Privat Lejeaftale - skal genforhandles. Opmagasinering af materiel. Lokalt museum. Nedsætte materialebudgettet inden for bibliotekslovens krav til materialetyper, kvalitet, alsidighed og aktualitet Gøre Præstø, Møn og Lundby afdelinger til rent selvbetjente enheder. Nedlægge bogbus og digi-bussen. Nedlægge Møn, Præstø og Lundby afdelingerne og udbygge Vordingborg Bibliotek til bibliotekscenter. Kan genforhandles. Lejekontrakten kan opsiges. Fuglsang Kunstmuseum Stat Årligt driftstilskud godkendt på KIF ikke tidsbegrænset Aftalen kan opsiges. Grundtvigs Mindestuer KIF Driftstilskud Aftalen kan opsiges. Liselund Gamle Slot Stat Driftstilskud - til Nationalmuseet ( ). Beslutning af Møn Byråd. Tilskud for bl. A. at sikre gratis adgang til Nationalmuseets ejendom. Kan indlede forhandlinger med Nationalmuseet om opsigelse af kontrakten. Thorvaldsen Samlingen på Nysø Privat Driftstilskud (vedtægter) Kan opsiges. Arkivsamvirket KIF Tilskud - administreres af biblioteket Der er 6 lokalarkiver Aftalen kan opsiges. Biografer Bio Bernhard KIF Der udbetales driftstilskud som skal dække indvendig vedligeholdelse og rengøring (løn) Ejendommen indeholder lejemål på 1. sal Biografen i Stege - drifttilskud Privat Driftstilskud. Teatre Børneteateraktiviteter - biblioteket KIF Børneteater Cantabile KIF 4 årig driftaftale Kommunen yder et tilskud på , heraf fratrækkes husleje max 15 %, aktuelt kr. samt driftsudgifter til El, vand og varme på ca kr. Derudover matchfinansierer staten 41% af det kommunale tilskud. Genforhandles i 2017 Ejendommen kan afhændes. Overføres til ejendomsfond inklusiv driftsbudget. Refusion børneteatre og egnsteatre KIF x Statsrefusion - Cantabile og børneteater, herunder de 41% matchfinansieret af staten. Sukkerfabrikken - Husleje Privat Teaterforeningen Bøgestrømmen KIF Teatersal VU Stat Musik Vordingborg Musikskole Musikskole KIF x Ny lejekontrakt under udarbejdelse Leje af Sukkerfabrikken er ikke indregnet i budgettet Driftstilskud Teaterforening langtidsplanlægning af forestillinger Betaler forholdsmæssigt i forhold til ejerandel af pedellønninger, rengøring og vedligeholdelse af fællesarealer. Betaler 100 pct. af energriafgiften på teatersalen Tinglyst aftale i forbindelse med ejerlejlighedskonstruktion. Aftale i alt 1300 aktivitetselever 0-25 år Biblioteket afholder driftsudgifterne. Venteliste på 120 elever. 1 elev koster i alt kr årligt, Refusion fra Staten 950 kr. deltagerbetaling 3150 kr. I alt udgift for VO Kommune kr Kan genforhandles. Kan genforhandles. Prins Jørgens Garde - Musikskolen KIF Aftale Billedskole KIF Aftale BGK Storstrøm KIF Aftale Projektudvikling KIF Aftale Øvrige Stars - driftilskud KIF Rammeaftale Statstilskud på kr. betinget af kommunale tilskud Aftalen genforhandles i 2016 Nedsætte antallet af pladser på Musikskolen hvilket udløser ca 3000 kr pr. elev. Ved færre elever mindre / ingen mulighed for orkester/ ensemble spil.

4 Vilde Vulkaner Festival KIF Årligt tilskud til administration af festivalen på kr. Tilskud kan ændres. "SMUK"-koncert KIF Samarbejde med Vordingborg Kaserne Aftalen kan opsiges. Kamæleon-koncerter KIF Samarbejde med STARS, musikskolen og børnebiblioteket Aktiviteten kan nedlægges. Prins Jørgens Garde - tilskud KIF Driftstilskud Undersøges Storstrøms Kammerensemble KIF Samarbejdsaftale , Faxe,Næstved, Lolland,Vordingborg og Guldborgsund kommuner.incl. Storstørms symfoniorkester og fødekæde arbejde. Vordingborg Km får 2 x 2 koncerter + samarbejde med musikskolen omkring talentudvikling. Samlet kommunalt tilskud udløser statstilskud. Aftalen kan genforhandles i 2017 Puljer der kan søges Puljer kulturlivet Aktivitets- og udviklingspulje KIF Bevillinger fra puljen skal medvirke til, at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med kommunens visioner for udvikling af det samlede Kultur-, Idræts- og Fritidsliv. Pulje til kunst KIF Understøtte udbredelsen af kunst i det offentlige rum. Pulje til privatejede forsamlingshuse KIF Besluttet i KB 27/ i forbindelse med budget Puljen skal understøtte uviklingen af foreningsliv i landdistrikter, landsbyer og mindre bysamfund. Dermed understøttes kommunens indsats omkring attraktive landsbymiljøer.. Puljer fritidslivet Eliteidræt KIF Puljen skal medvirke til at understøtte unge talentfulde idrætsudøvere ved at yde tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med udførelsen af deres eliteidræt Folkeoplysningspolitik - udviklingspulje KIF x Puljen følger af folkeoplysningsloven og skal fremgå af folkeoplysningspolitikken. Der er ingen krav om puljens størrelse. Materialestøtte KIF Puljen skal være med til at skabe bedre muligheder for udvikling af foreningers aktiviteter gennem anskaffelse af nyt materiel mv. Pulje til fysiske forbedringer KIF Dækker ansøgninger til årlige eftersyn af lysanlæg, egne forsamlingshuse, lokaleforbedringer samt anlægsarbejder - foreninger/skole samarbejde Frivilligpuljen Puljen har til formål at fremme frivillige tværgående initiativer og er Frivillig etableret med udgangspunkt i kommunens "frivilligpolitik", som er rådet besluttet i Kommunalbestyrelsen (kommunalbestyrelsen) Øvrige aftaler Billedkunstråd KIF Årlig aftale om statslig medfinanciering på kr. Hædring af mestre KIF Uddeling af idrætspriser. Kulturnatten KIF Kan overgå til handelstandsforeningen. Kulturtjenesten KIF Samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner om formidling og udvikling af kulturaktiviteter for daginstitutioner og skoler. Projektperiode 1/4-14 til 31/3-17. Projektet medfiansieres af daginstitutioner og skoler. kan opsiges fra 31/ Uddeling af kulturpriser KIF Uddeling af kulturpriser. Samarbejde med Lollands Bank i perioden KultuNaut KIF Er en formidlingsnetportal af kulturaktiviteter Medlemsbidrag til Kulturregion Storstrøm. Et samarbejde mellem Faxe, Stevns, Lolland, Guldborgsund, Næstved og Vordingborg Kommuner og Kulturministeriet i form af 4 årige aftaler. 50%matchfinansieres af staten. Kultursamarbejde med andre kommuner KIF Budgetpulje - demografiregulering ØPU 32 tværkommunale projekter er igangsat i løbet af 2013 og En destinationsanalyse og strategi er udarbejdet, og anviser bl.a. potentiale for tværkommunale turismesamarbejder. Kulturregion Storstrøm er platform for tværkommunal kulturudvikling og tværkommunale samarbejder. Kan opsiges

5

6

7

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Budgetmæssig status Fritidsområdet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 02 Områderne i Tal 03 Kultur 12 Folkeoplysning 15 Idræt 19 Borgerservice KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version januar 2014 1 Områderne i tal BUDGET 2014 - MIO. KR. Kulturel

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere