Syv Kirke. Juni. Kirkenyt. Ørsted Kirke. Juli. Dåstrup Kirke. August. Gadstrup Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syv Kirke. Juni. Kirkenyt. Ørsted Kirke. Juli. Dåstrup Kirke. August. Gadstrup Kirke"

Transkript

1 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Juni Juli August 2015 Præstens klumme, renovering af Ørsted Kirke, ny dåbskande og dåbsfad i Gadstrup Kirke, stillegudstjeneste, klokkejubilæum, sogneudflugt, jazzgudstjeneste, høstgudstjeneste, sang og salmesangsaftener

2 Sognepræster ved Syv, Ørsted og Dåstrup kirker Anne Holten Mortensen, tlf , mail: Træffes efter aftale, mandag fridag Morten Kastrup, tlf , mail: Træffes efter aftale, fredag fridag Sognepræst ved Gadstrup Kirke Malene Guassora, tlf , mail: Træffes efter aftale, mandag fridag Syv Kirke Kirkevejen 6, 4130 Viby Sjælland Syv Sognegård Skolevej 17, 4130 Viby Sjælland Tlf Formand for menighedsrådet Vibeke Steenfeldt Tlf Kirkeværge Poul Rundqvist Tlf Kirkekontoret for Syv, Ørsted og Dåstrup Tlf Kirkekontorets åbningstider: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-11:00. Første torsdag i måneden kl. 16:00-18:00, øvrige torsdage kl. 09:00-11:00 Graverne Roskilde Kirkegårde, tlf Ørsted Kirke Kirkestræde 3, 4622 Havdrup Graver Caroline Sejerø Ellegaard Tlf Mail: Graver Uffe Houmann Nielsen Tlf Mail: Formand for menighedsrådet Kirsten Jensen Tlf Kirkeværge Lars Berg Olsen Tlf Dåstrup Kirke Byvejen 11, 4130 Viby Sjælland Dåstrup Sognehus Dåstrup Kirkevej 2, 4130 Viby Sjælland Graver Caroline Sejerø Ellegaard Tlf Mail: Graver Uffe Houmann Nielsen Tlf Mail: Formand for menighedsrådet Kirsten Jensen Tlf Kirkeværge Lars Berg Olsen Tlf Gadstrup Kirke Dyssegårdsvej 30D post: Slotsbakken 7, 4621 Gadstrup Graver Ole Andersen, Slotsbakken 7, 4621 Gadstrup tlf , mobil: Formand for menighedsrådet Henning Hansen Tlf Kirkeværge Johannes Nygaard Tlf.: Kirkekontor for Gadstrup sogn Slotsbakken 7, 4621 Gadstrup Anne Mette Holmbom, tlf Tirsdag kl. 09:00-14:00 2

3 Afskaf helligdagene I skrivende stund er vi ikke så langt fra pinsen. Dagene nærmer sig med hastige skridt det tidspunkt i kirkeåret, hvor vi fejrer, at Helligånden kom over disciplene, og de begyndte at tale i forskellige tungemål - eller sprog - så de kunne drage ud i verden og forkynde det kristne budskab. Pinsen kaldes populært for kirkens fødselsdag. Efter pinsen går vi ind i den tid, der kaldes for trinitatistiden. Jeg sad og funderede lidt over teksten til 2. pinsedag og kom til at tænke over tekstrækkernes opbygning. Det er nemlig sådan, at vi præster er bundet til at prædike over en bestemt tekst hver søndag, som følger et fast mønster kirkeåret igennem. Og det var det mønster, jeg sad og tænkte på. Det forholder sig sådan, at kirkeårets tekstrækker er bygget op om Jesusfortællingerne. I den første del fra jul til påske, hører vi om Jesu liv og hans søgen efter menneskers erkendelse eller bekræftelse af hans status som Guds søn. Hans liv er en kamp mod resten af verden og opfattelsen af det gamle jødiske gudsforhold (at Gud griber ind i verden efter noget-for-noget-princippet). Anden del er de 49 dage fra påske til pinse: Jesus tages til fange, tortureres og ender på korset forladt af alle. I sine korsord søger han i et sidste desperat forsøg på at få sin status som Guds søn bekræftet eller med andre ord: han råber til Gud i håb om, at alt, hvad han har gjort, ikke var forgæves. Men Gud svarer ham ikke. For Gud ved, at det er sandt. Bekræftelsen eller erkendelsen af Jesu som frelseren (Kristus) skal ikke være fra Gud, men skal komme fra mennesket. Bekræftelsen kommer fra soldaten ved korset efter Jesu død: Sandelig den mand var Guds søn (Mark. 15,39). Efter Jesus er død, møder vi ham igen som den opstandne Kristus bl.a. på vandringen til Emmaus, hvor han et stykke tid vandrer med to af disciplene og spiser sammen med dem, uden at de ved hvem han er. Men pludselig genkender de ham. Dette er billedet på den ny virkelighed, bekræftelsen af Jesus som Guds søn, disciplene ser ham som den opstandne frelser, og umiddelbart efter de har erkendt hvem han er, forsvinder han igen. De 49 dage fra påske til pinse er overgangen fra den gamle pagt til den nye pagt (mennesket bliver i troen på Jesus givet et nyt forhold til Gud, hvor bl.a. ofringer ikke længere er nødvendigt). I trinitatistiden (fra pinse til 1. søndag i advent) omhandler tekstrækken menighedslivet eller livet i erkendelse af Jesus som Kristus. Den tyske teolog Bonhoeffer skrev engang: "Efter pinse lever Jesus Kristus således på jorden i skikkelse af sit legeme, menigheden". 3

4 Når man sidder og læser denne klumme, kan man måske tænke, hvorfor er dette relevant at vide, hvad vil han med det? Det skyldes, at jeg på Facebook forleden dag læste en opdatering fra en veninde, som var på vej til Læsø med færgen. Hun skrev således: sidder lidt og smiler over nogle mænd, der taler om, at det da er mærkeligt, at der er så mange helligdage her i foråret, og når man så når efter sommerferien, så er der ingen indtil jul. Hun overvejer nu, om hun skal blande sig i deres samtale og fortælle dem årsagen. I så fald ville forklaringen være, at alle de helligdage, der er fra jul til pinse, ligger, som de gør, fordi de henviser til højdepunkterne i tekstrækkernes fortællinger om Jesu liv. Herrernes samtale ombord på færgen fik mig yderligere til at tænke på en politiker, der for nogle år tilbage foreslog at droppe helligdagene, simpelthen fordi vedkommende mente, at der alligevel ikke var nogen, som tog helligdage alvorligt, og folk kunne heller ikke forklare, hvorfor vi har kollektivt fri på disse dage; og desuden er det alt for dyrt for samfundet. Det er udtryk for en gammeldags opfattelse af verden, der ikke længere er relevant for nogen, og i et moderne samfund må gudsdyrkelse være forbeholdt kaffepauser, fyraften og almindelige ferier. Der er nogle årsager eller traditioner, som binder os sammen, og én af dem er helligdage. Dage som i kalenderen er fridage - en kort pause fra dagligdagens arbejde - og som har sin oprindelse i kirkeårets fortællinger om Jesus. Det er trods alt stadig noget, som fylder en del i mange menneskers liv også selv om man ikke lige er klar over hvorfor. Ofte mødes vi til familiekomsammen i påsken, pinsen og julen. Mange konfirmationer holdes mellem store bededag og Kristi himmelfartsdag, og man har nogle dage i påsken, hvor folk går i haven, ordner båd og campingvogn, og andre finder tilmed stor glæde ved at gå i kirke på helligdage. Med andre ord kirkeåret og fortællingerne om Jesus har stadig en påvirkning på os og er med til at skabe rum for at kunne være fælles om noget med venner og familie i løbet af året og tilmed på fastlagte dage, så man ikke behøver at koordinere feriedage med hele omgangskredsen. Så ligegyldigt om man går i kirke på helligdagene, ved hvorfor de ligger, hvor de gør, eller blot nyder at have nogle dage fri, så vil jeg mene, at kirkeårets helligdage skaber et måske ikke økonomisk men et overskud i vores liv, hvor vi har tid til hinanden. For som der står teksten til 2. pinsedag: således elskede Gud verden, og det skal vi også have tid til. Morten Kastrup Sognepræst i Syv, Ørsted og Dåstrup pastorat Helligdage?? 4

5 Dåbskande og dåbsfad i Gadstrup Kirke På vores åbne menighedsrådsmøde den 20. november 2013 blev der hensat midler til anskaffelse af ny dåbskande og dåbsfad. Dette var en nødvendighed, da det ikke var muligt at reparere mere på vores gamle dåbsfad. Ultimo 2013 blev der derfor taget kontakt til flere gørtlere. Valget faldt på gørtler Jesper Nørgaard Christiansen, som dyrker de gamle håndværkstraditioner, hvor tingene bankes op i hånden. Vores dåbskande og dåbsfad er tegnet af arkitekt Carsten Frost til Hans Tausens Kirke på Amager og Jesper N. Christiansen blev bestilt til at udfærdige sættet. Dette arbejde var så inspirerende, at han bad arkitekten om tilladelse til at lave yderligere et sæt. Det blev der givet tilladelse til, og dette sæt befinder sig nu i Gadstrup Kirke. Dåbssættet er dermed unikt, da der kun findes 2 sæt i Danmark, og de er jo hver for sig unikke, da håndforarbejdede ting aldrig er helt identiske. Indvielsen fandt sted ved en dåb skærtorsdag i 2014 og efterfølgende har det været til glæde og pyntet ved alle gudstjenester i vores kirke. Emma Lundgreen Gadstrup Menighedsråd 5

6 Ørsted Kirke Den 17. marts 2015 blev der afholdt et møde i Ørsted kirke, hvor biskop Peter Fischer-Møller fastlog, at formålet med mødet var, at finde en løsning på kirkens fugtproblemer, så kirken kan tages i brug igen. Samtidig blev det drøftet, om det er muligt at åbne kirken, mens det udvendige renoveringsarbejde pågår. Derefter måler man effekten af det udvendige renoveringsarbejde i et års tid eller mere. Provstiudvalget har besluttet at tildele Ørsted-Dåstrup menighedsråd midler fra 5% puljen til at dække omkostningerne ved den indvendige reetablering af Ørsted kirke i forbindelse med genåbning af kirken. Opsætning af en affugter i kirkerummet afhjælper på fugten. Da affugteren nok er en permanent løsning i en kirke som Ørsted Kirke, har Ørsted-Dåstrup menighedsråd fremsendt en anmodning om tilladelse til at foretage gennemboring af kirkens ydermur/fundament fra inspektionsgangen under kirkegulvet og udenfor, hvor slangen fra affugteren skal ledes ud gennem muren. Museumsinspektør ved Nationalmuseet Nils Engberg og Stiftsøvrigheden har netop givet en principiel godkendelse til, at Ørsted kirkes sydmur må gennembores fra inspektionsgangen. Menighedsrådets rådgivere, Kullegaard Arkitekter, arbejder på at finde en løsning på opgaven, da det også er et spørgsmål om, hvordan vandet udenfor ledes bort. De gulvbrædder og strøer, der blev taget op inde i kirken, for at lokalisere årsager til fugt i kirken, er blevet midlertidigt reetableret, ligesom der er sket en genplacering af de historiske gulvbrædder i sydsiden. Menighedsrådet indhenter tilbud fra orgelbyggeren, så orglet kan rengøres for borebiller. Endnu vides det ikke, hvornår kirken kan genåbnes, men der arbejdes stærkt på sagen. Mere information findes på hjemmesiden. 6

7 Gadstrup Kirke Konfirmationsforberedelse 2015/2016 Konfirmander der skal gå til præst hos mig i Gadstrup sogn i 2015/16 begynder efter sommerferien. Vi mødes første gang i Gadstrup kirke efter skole kl den 2. september. Jeg glæder mig. I kommer til at gå til præst på følgende tidspunkter: Fra efteråret og frem til jul vil vi mødes onsdage om eftermiddagen kl Efter jul mødes vi 4 hele hverdage, som er fastlagt og aftalt i samarbejde med Gadstrup skole, så konfirmander fra 8.klasse har fri fra skole de 4 dage, de er til præst. Tirsdag 12/1, onsdag 10/2 og onsdag 2/3 og tirsdag 8/3. Tilmeld jer gerne til konfirmation på Gadstrup kirkes hjemmeside: På hjemmesiden er der flere oplysninger om konfirmationen. Vi ses Mange hilsner fra Malene Guassora Syv, Ørsted og Dåstrup Kirker Skal din søn eller datter konfirmeres i Syv, Ørsted eller Dåstrup kirke i 2016? Så er det tid til at indskrive dem til det kommende års konfirmandforberedelse. Tilmeldingen til konfirmationsforberedelse sker på vores hjemmeside: hvor man også kan se datoer for konfirmationerne. Ønsker man at blive konfirmeret i Syv, Ørsted eller Dåstrup kirke, men følger konfirmandforberedelse et andet sted, så bedes man kontakte kirkekontoret for nærmere information. Vi glæder os til at se de unge mennesker efter sommerferien. Sommerhilsner fra præsterne Morten Kastrup og Anne Holten Mortensen 7

8 Syv Kirkes 500 års klokkejubilæum Syv Kirke har to klokker. Den ældste af disse er støbt af den berømte klokkestøber Johannes Fastenowe i 1515 og runder dermed de 500 år i år. Denne begivenhed vil blive markeret med en række aktiviteter i efterårets løb. Disse aktiviteter er kort nævnt i det følgende og vil blive annonceret i de kommende numre af kirkenyt samt på sædvanlig vis. Tirsdag 8. september kl 19:00 En sensommeraften med klokkeklang ved Syv Kirke Onsdag 30. september kl. 19:00 Foredrag om klokkerne i Syv Sognegård, ved klokkesagkyndig Ann-Kirstine Christiansen, Løgumkloster Søndag 22. november kl. 16:00 Festgudstjeneste i Syv Kirke med efterfølgende spisning og underholdning i Syv Sognegård. Sogneudflugt Torsdag 27. august 2015 Syv, Ørsted/Dåstrup og Gadstrup menighedsråd indbyder hermed til den årlige sogneudflugt torsdag d. 27. august Turen går med bus til Møn, hvor vi besøger Fanefjord Kirke, der er specielt kendt for sine fine kalkmalerier. Vi får her fortalt om kalkmalerierne og kirkens historie. Herefter fortsætter vi til Stege, hvor vi spiser frokost på Thorsvang Danmarks Samlermuseum og får lejlighed til at se nærmere på museets samlinger. Turens pris incl. frokost og drikkevarer til maden samt billet til museet er 100 kr. Billetter til sogneudflugten kan fra tirsdag d. 16. juni købes: I Syv Sognegård fra kl. 09:00-11:00. Herefter i kirkekontorets åbningstider. I Gadstrup præstegård, tirsdage kl. 09:00-14:00 hos kordegn Anne-Mette Holmbom. Mødesteder: Gnisten i Gadstrup kl. 09:15 og Sognegården Viby kl. 09:30. Hjemkomst ca. kl. 17:00. Bemærk, at der til denne tur er et begrænset antal pladser, hvorfor først til mølle princippet gælder. 8

9 Gudstjenesteliste Juni Syv Ørsted Dåstrup Gadstrup Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis Juli Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis August Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis Søndag d s.e. Trinitatis September Søndag d s.e. Trinitatis 09:00 AHM 10:30 AHM 10:00 GG 10:30 AHM 09:00 AHM 10:00 MG 09:00 MK 10:30 MK 10:00 SD 10:30 AHM 09:00 AHM 10:00 MG 10:30 MK Syv Sognegård 10:30 MK 09:00 MK 09:00 MK 10:00 MG 09:00 MK 10:30 MK 10:00 MG 10:30 MK 09:00 MK 09:00 AHM 10:30 AHM 09:00 MK 10:30 MK 10:00 NN 10:30 AHM Syv Sognegård 09:00 AHM 10:00 MG 09:00 MK 10:30 MK 10:00 MG 10:30 AHM Høstgudstjeneste 09:00 AHM 09:00 MK 10:30 MK 10:00 MG AHM Anne Holten Mortensen, MK Morten Kastrup, MG Malene Guassora, GG Gunder Gundersen, ST Steen Dilling, KENN Karen Elise Nabe Nielsen Oasen: Torsdag d. 4. juni MG Torsdag d. 6. august AHM/KENN Torsdag d. 3. september AHM Toftehøjen: Søndag d. 5. juli MK Søndag d. 2. august AHM Søndag d. 6. september MG Vi gør opmærksom på, at gudstjenesterne på Toftehøjen er åbne for alle! Der er altergang til alle gudstjenesterne, og bagefter er der kaffebord. Præster og menighedsråd i Snoldelev, Gadstrup, Syv, Ørsted og Dåstrup. 9

10 Aftengudstjeneste Onsdag d. 1. juli kl. 17:30 Dåstrup Kirke Stilhed og ro Hen over det kommende år arrangeres der en række aftengudstjenester i Dåstrup kirke med forskellige temaer. Første gudstjeneste er onsdag den 1. juli kl. 17:30. Temaet, der skal sætte rammen for denne aften, er stilhed og ro. Efter gudstjenesten vil der være en let anretning og kaffe i sognehuset. New Orleans Delight koncert Onsdag d. 26. august kl. 19:00 Gadstrup Kirke Vi glæder os til igen i år at tage imod det livlige jazz orkester, New Orleans Delight der kommer til Gadstrup sogn i sensommeren New Orleans Delight har siden orkestrets start i 1996 været stærkt efterspurgt og har spillet et utal af steder i Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien, Finland, og ikke mindst på Bourbon Street i jazzens fødeby New Orleans. Få orkestre i Europa spiller så rendyrket New Orleans jazz som New Orleans Delight. Orkestret behersker mange af de genrer der blev spillet i det gamle New Orleans lige fra Parade Music, ragtime, caribiske rytmer, dance hall" melodier, blues og boogie til medrivende hymner og spirituals. Orkestrets faste besætning er: Jeppe Barker, trompet, Ole Olsen, klarinet, Erling Rasmussen, piano, Erling Lindhardt, banjo og Claus Lindhardt, trommer, alle fra Danmark og fra Sverige Bengt Hansson på trombone og Karl "Kalle" Kronqvist på bas. Koncerten begynder i kirken kl. 19:00 og der holdes pause undervejs hvor vi går sammen ned i sognehuset og spiser frikadeller. Efter pausen går vi i kirken igen til den sidste del af koncerten. 10

11 Høstgudstjeneste Søndag d. 30. august kl. 10:30 Syv Kirke Traditionen tro vil vi mødes i en smukt pyntet kirke og sammen at takke for alt det, som høstes på marker og i haver. Det vil blive en gudstjeneste for alle aldre og man er velkommen til at medbringe frugt og grønt fra haven, som vil blive lagt frem til pynt og til senere fortæring. Vel mødt til en smuk gudstjeneste i glædens og høstens tegn Ham takker alle vi med sang for alt, hvad han har givet, for hvad han vokse lod i vang, for ordet og for livet N.F.S.Grundtvig 1849 Sang og salmesang i Syv Sognegård Forårssæsonen er ovre for denne gang, og vi holder sommerferie til den 2. september 2015, hvor vi tager hul på efterårssæsonen. Alle er hjertelig velkomne i Sognegården for at synge sin glæde ud, - og hver fugl synger med sit næb! Sangaftenen begynder kl. 19:00 med at vi spiser en dejlig varm ret til 30 kr., som Margit, vicevært, har lavet, og fra ca. kl. 19:45 synger vi i foyeren i ca. 5 kvarter. Først indøver vi en sang/salme og genopfrisker andre, - i de sidste 3 kvarter er der ønskekoncert! Aftenen sluttes ca. kl. 21:30 efter en kop kaffe/te og en lille kage til. Af hensyn til bespisningen (á 30 kr.) skal alle, der ønsker at være med, tilmelde sig senest 3 dage før. Tilmeldingen sker på tlf eller til Ønsker man kun at deltage i sangen, møder man frem kl. 19:45. Dertil er tilmelding ikke nødvendig, men der betales 10 kr. for kaffen. Karen Larsen spiller klaver og Poul Søe Nissen er forsanger. Mange hilsener og på gensyn Karen og Poul 11

12 Veteranklubben Det var i sin tid Ruth Larsen, der sammen med sognepræst Finn Gyldenvang helt tilbage i 1987 fik ideen til den klub, der senere skulle komme til at hedde Veteranklubben. Ruth Larsen var uddannet dekoratør og et meget kreativt menneske. Ruth startede omkring 1980 en strikkeklub, hvor en kreds af damer mødtes på skift hos hinanden for at strikke, drikke kaffe og hygge sig. På et tidspunkt var de dog blevet så mange, at sognepræst Finn Gyldenvang foreslog, at man fremover holdt sammenkomsterne i Dåstrup sognehus. Dermed var Veteranklubben en realitet. Nederst på siden er vist nogle af Ruths flotte papirklip, som i øvrigt ofte blev bragt i de tidligere udgaver af Kirkebladet (Ørsted- Dåstrup), som Kirkebladet hed dengang. Ruth tog ligeledes initiativ til en børneklub i Ørsted, som også blev meget populær. I dag bliver der ikke længere strikket eller nørklet i Veteranklubben, ligesom Veteranklubben både henvender sig til damer og herrer. Veteranklubben er således for de unge, der er blevet lidt ældre, og er for alle, der har lyst og kan. Én gang om året arrangeres der en udflugt for Veteranklubbens brugere. Veteranklubben starter igen til efteråret, og vi mødes én gang om måneden fra kl i Dåstrup sognehus, hvor vi lytter til spændende foredrag, synger fællessange og hygger os. Der serveres kaffe/the og kage. For kaffe/te og kage betales 20 kr. til kaffekassen. Der kører liftbus fra Toftehøjen kl Kørsel skal bestilles via Ørsted-Dåstrups kordegn Anya Fog Pedersen senest dagen før kl på tlf. nr.: Vel mødt til nogle hyggelige eftermiddage i Dåstrup sognehus OBS: Veteranklubben søger desuden frivillige, der kunne tænke sig at give en hånd med ved borddækningen eller at hjælpe til med at lave kaffe/the. Hvis du kunne tænke dig at være med til dette, så ring til Hanne Kristensen tlf.: , Lis Lorentzen tlf.: eller kordegn Anya Fog Pedersen i Ørsted-Dåstrup tlf. nr.:

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8 Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk 1 12 marts april maj 1 Dåbsjubilæum Hvem mon banker

Læs mere

GJØL KIRKEBLAD. Hvordan er det at flytte til Gjøl? Gæstebrev fra Frits Undall-Behrend Gæstebrev fra Jeanette Nørlev NR. 2 JUNI - AUGUST 2009

GJØL KIRKEBLAD. Hvordan er det at flytte til Gjøl? Gæstebrev fra Frits Undall-Behrend Gæstebrev fra Jeanette Nørlev NR. 2 JUNI - AUGUST 2009 GJØL KIRKEBLAD NR. 2 JUNI - AUGUST 2009 Konfirmation 2009 Hvordan er det at flytte til Gjøl? Gæstebrev fra Frits Undall-Behrend Gæstebrev fra Jeanette Nørlev Sommerkoncert med New Orleans Delight & Marilyn

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 27. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2008 Indhold Menneskeliv og kristentro Side 2 Pinsen Side 3 Nyt i tresognspastoratet Side 4, 5, 9 Grundlovsmøde side 5 Gudstjenester Side 6-7 Nyt

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Sognedagen 2014

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Sognedagen 2014 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Sognedagen 2014 Juli - oktober 2015 En prædiken efter februars terrorangreb i København... Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN

KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN Det gamle danske ord kalk stammer fra det latinske calix og det græske kalyx, der oprindeligt er betegnelsen for et blomsterbæger. Alterkalken er med andre ord det bæger,

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET FOLKEKIRKEN Juni Juli August 2011 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN 27 KIRKEN I LIVET 2 27-2011 Aktivitetsoversigt 5.6: Grundlovsfest i Stenmagle præstegårdshave 5.6: Fugletur

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet Nr. 3 2015 EEt spændende efterår September Oktober November Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Kirken siden sidst 5 Hjælp kirkegårdens medarb. 5

Læs mere