NOTAT. Miljøteknologi J.nr Ref. bomgo Den 30. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014"

Transkript

1 NOTAT Miljøteknologi J.nr Ref. bomgo Den 30. juni 2014 Liste over høringsparter for Miljøtilstandsrapporten og Natur og Miljøpolitisk Redegørelse Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Center for Kvalitet i Erhvervsregulering Finansministeriet Forbrugerrådet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsvarsministeriet Justitsministeriet Klima, Energi og Bygningsministeriet Konkurrence og forbrugerstyrelsen Kulturministeriet Ministeriet for by, bolig og landistrekter Ministeriet for børn og undervisning Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for kirke og ligestilling Ministeriet for kirke og ligestilling Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Moderniseringsstyrelsen NaturErhversstyrelsen Naturstyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Skatteministeriet Social og integerationsministeriet Sundhedsstyrelsen Statsministeriet Søfartsstyrelsen Trafikstyrelsen Transportministeriet Udenrigsministeriet Vejdirektoratet Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og indrigsministeriet

2 Regioner og kommunale organisationer Danske Regioner Foreningen af kommunale Chefer Kommunernes Landsforening (KL) Kommuner i Danmark Kommuner i region hovedstaden Albertslund kommune Allerød kommune Ballerup kommune Bornholms regions kommune Brøndby kommune Dragør kommune Egedal kommune, Teknik Fredensborg kommune Frederiksberg Kommune Frederiksund kommune Furesø kommune Gentofte kommune Gladsaxe kommune Glostrup kommune Gribsskov kommune, Det Tekniske Område Halnæs kommune Helsingør kommune Herlev kommune Hillerød kommune Hvidovre kommune Høje-Taastrup kommune Hørsholm kommune Ishøj kommune Københavns Kommune (Miljø og Teknik) Københavns Kommune (Center for Miljø) Lyngby-Taarbæk kommune Rudersdal Kommune Rødovre kommune Tårnby kommune Vallensbæk kommune Kommuner i region Midtjylland Favrskov kommune Hedensted kommune Herning kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune, Det Teknisk Område Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune, Miljø afd. Randers kommune Ringkøbing-skjern kommune Samsø kommune Silkeborg kommune 2

3 Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Aarhus kommune, Teknik og Miljø Kommuner i region Nordjylland Brønderslev kommune Hjørring kommune Jammerbugten kommune Læsø kommune Morsø kommune, Natur og Miljø Rebild kommune Thisted kommune Vesthimmerland kommune Ålborg kommune Kommuner i region Sjælland Faxe kommune Greve kommune Holbæk kommune Kalundborg kommune Køge kommune, Teknik -og Miljøforvaltningen Lejre kommune Lolland kommune Næstved kommune, Tekniske centre Odsherred kommune Ringsted kommune, Teknisk forvaltning Roskilde kommune, Teknik og Miljø Slagelse kommune, Teknik og Miljø Solrød kommune Sorø kommune Stevns kommune, Teknik og Miljø Vordingborg kommune Kommuner i region Syddanmark Assens kommune Billund kommune Fanø kommune Fredericia kommune Faaborg-Midtfyn kommune Haderslev kommune Kerteminde kommune Kolding kommune Langeland kommune Middelfart kommune Nordfyn kommune Nyborg kommune, Teknik -og miljøforvaltningen Odense Kommune Svendborg kommune Tønder kommune Varde kommune Vejen kommune, Teknik og Miljø Vejle kommunne, Teknik og Miljø Ærø Kommune Aabenrå kommune 3

4 Decentrale enheder og samarbejder Green Cities Green Network Key2Green LabVest Miljøsamarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (Gentofte) Miljøsamarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (Gladsaxe) Miljøsamarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (Lyngby-Taarbæk) Miljøsamarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (Rudersdal) Eurofins Miljø Miljønetværk Syd Milstyrelsen Roskilde Miljøstyrelse Odense Miljøstyrelsen Aarhus Natur og Miljøklagenævnet Århus MiljøCenter Øvrige Advokatrådet Advokatsamfundet Affald Danmark Akademiet for de tekniske videnskaber (ATV) Akademiet for de tekniske videnskaber (ATV) Akademikernes Centralorganisation Anvendt Kommunal Forskning (AKF) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Auto & Miljø (AMS Miljø) Banedanmark Batteriforeningen Beam A/S (fejemaskiner) Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation Bereau Veritas HSE Denmark A/S Bilgenbrug Danmark Biokemisk Forening Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Brancheforeningen Danske Maritime Brancheforeningen SPT Bryggeriforeningen Byggesocietetet By & Havn Campingrådet Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) CO-Industri COOP Danmark Cowi DAKOFA Danish Seafood Danmarks Apotekerforening Danmarks Automobilforhandler Forening 4

5 Danmarks Brændeovns-Leverandør Danmarks Cykle Union Danmarks Fiskeriforening Danmarks Idrætsforbund Danmarks Jægerforbund Danmarks Motor Union Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Rederiforening Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Statistik Danmarks Vindmølleforening Dansk Akustisk Selskab Dansk Akvakultur Dansk Amatørfiskerforening Dansk Amatørfiskerforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Dansk Autogenbrug Dansk Autohjælp A/S Dansk Automobil Sports Union (DASU) Dansk Biotek Dansk Botanisk Forening Dansk Byggeri - Miljøsektionen (Byggeriets Arbejdsgivere BYG) Dansk Byplanlaboratorium Dansk Cyklistforbund Dansk Detail Dansk Energi Dansk Energi Brancheforening Dansk Entomologisk Forening Dansk Erhverv Dansk ErhvervsFremme Dansk Fjernvarme (Danske fjernevarmeværkersforening) Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Goverfladebehandler Dansk Gartneri Dansk Gasteknisk Center Dansk Industri (DI) Dansk Juletræsdyrkerforening Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Land- og Strandjagt Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Lokal Syn Dansk Metal Dansk Miljøteknologi Dansk Mode og Textil Dansk Navigatørforening Dansk Ornitologisk Forening Dansk Planteværn Dansk Retspolitisk Forening Dansk Rideforbund Dansk Sejlunion Dansk Skibsmæglerforening Dansk Skovforening Dansk Solvarmeforening (Rostra komunikation) Dansk Solvarmeforening 5

6 Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Standard Dansk Textil og beklædning Dansk Transport og Logistik (DTL) Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) Dansk Vandrelaug Danske Advokater Danske Busvognmænd Danske Fragtmænd Danske Havne Danske Havnevirksomhed Danske Landbrugsmaskinfabrikanter Danske Landskabsarkitekter Danske Læskedriksfabrikanter Danske Revisorer Danske Selskab for Miljø og arbejdsmedicin Danske Speditører Danske Biludlejere DBL Institute for Health Research and Development DCE Nationalt Center for Miljø og Energi De Danske Bilimportører De Samvirkende Købmænd De Danske Skovdyrkerforeninger De Danske Skytteforeninger De godkendte støjlaboratorier Referencelaboratoriet videresender vores høring til de støjlaboratorier, som pt. er godkendt) Den Danske Landinspektørforening Den Danske Dyrlægeforening Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (KU) Science and Technology (AU) Det Økologiske Råd & Selskab DHI Center for Miljø og Toksikologi Dinex Dommerfuldmægtigforeningen DONG Energy DSB (ikke bekræftet) DTU AQUA - Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Miljø - Institut for Vand og Miljøteknologi Dyrenes Beskyttelse Elretur Emballageindustrien Embedslægeforeningen EMD International Energinet.dk Energi- og Olieforum EnviNa Eurofins Miljø EuroLab Danmark Europæisk Temacenter for Affald Falck FDM Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Forbrugerrådet Forbrugerstyrelsen 6

7 FORCE Technology Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark Foreningen af Byplanlæggere (FAB) Foreningen af Danske Biologer Foreningen af Danske Brøndborere Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere Foreningen af Danske Privathavne Foreningen af Danske Varmforzinkere Foreningen af Lystbådehavne i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Foreningen af Vandværker i Danmark (Danmarks Private Vandværker) Foreningen Danske Råstoffer Foreningen Danske Kraftvarmeværker Foreningen af Naturfredningsnævnsformænd i Danmark (Endnu ikke bekræftet) Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Forsikring og Pension Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme Forskningscenter for Skov & Landskab (KU) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Frie Elforbruger Friluftsrådet Fritidshusejernes Landsforening Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Genvindingsindustrien Godkendelsessekratariat (underforstået - for vindmøller) Godkendt Teknologisk Service (GTS) Grafisk Arbejdsgiverforening - De Grafiske Fag Greenpeace Green Network Grønne Familier Hedeselskabet Horesta Håndværksrådet I/S Vestforbrænding Industriens Branchearbejdsmiljø Informationscenter for Miljø & Sundhed Ingeniørforeningen i Danmark Kalk- og Teglværksforeningen Kommunalteknisk Chefforening Kommunekemi A/S Kommunernes Landsforening Kyst, Land & Fjord Københavns Universitet Landbrug & Fødevarer Landdistrikternes Fællesråd Landsforeningen Bedre Miljø Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere Landsforeningen Danske Maskinstationer Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Landsforeningen Levende Hav Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller Landsforeningen Praktisk Økologi Landsorganisationen i Danmark (LO) 7

8 Lægemiddelindustriforeningen Margarine Foreningen Marinbiologisk Lab. (KU) Mejeriforeningen (Danske Mejeriers Fællesorganisation) Miljøøkonomisk Råd Mærsk Olie & Gas A/S, Esplanaden 50, 1263 København K Naturhistorisk Museum Århus Natur & Ungdom NOAH Nordisk folkecenter for vedvarende energi Norsk Elkraft Danmark Orbicon Plastindustrien i Danmark Rambøll Realkreditforeningen Rederiforeningen af 1895 (Bilfærgernes rederiforening) Rederiforeningen for mindre skibe RenoSam Returbat Roskilde Universitets Center (RUC) Skov & Landskab Skovdyrkerforeningerne Småskovsforeningen Danmark Spildevandsteknisk Forening Sund og Bælt Syddansk Universitet Teknologisk Institut Teknologirådet Trading as - Rolls-Royce Reciprocating Power Systems Uniscrap Vadehavssamarbejdet Vattenfall Verdensnaturfonden WWF Verdens Skove Videncenter for Affald (Endnu ikke bekræftet) Vildtforvaltningsrådet Vindenergi DTU Vindmølleindustrien Visit Denmark WEEE-System (nuværende Dansk Producentansvars System) Wind People Økologisk Landsforening Aalborg Universitet Aalborg Industries A/S Aaborg Universitet, akustisk Århus Universitet 3F 92-gruppen forum for Bæredygtig Udvikling 8

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse 92-gruppen for bæredygtig udvikling Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Alectia Altox Andelsbolighavernes

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Arbejderbevægelsens Ervhervsråd. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. hoeringssager@danskerhverv.dk

Arbejderbevægelsens Ervhervsråd. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. hoeringssager@danskerhverv.dk Høringsliste Navn Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Altox Andelsbolighavernes LO Arbejderbevægelsens Ervhervsråd Arbejdstilsynet Astma-Allergi Forbundet Bane Danmark Bane Danmark, Finn

Læs mere

NOTAT. Høringsparter. 29. juni 2012 12/04853-9. /mfb-dep

NOTAT. Høringsparter. 29. juni 2012 12/04853-9. /mfb-dep NOTAT 29. juni 2012 12/04853-9 /mfb-dep Høringsparter 92-gruppen Advokatnævnet Advokatrådet Advokatsamfundet Affald Danmark AffaldVarme, Aarhus Akademikernes Centralorganisation Amagerforbrændingen Amtsrådsforeningen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Dansk Erhverv Dansk Industri (ITEK) Dansk Internetformidling, DIFA Dansk IT Dansk Management Råd (DMR) Dansk Metal Dansk Reklamefilm A/S Dansk

Dansk Erhverv Dansk Industri (ITEK) Dansk Internetformidling, DIFA Dansk IT Dansk Management Råd (DMR) Dansk Metal Dansk Reklamefilm A/S Dansk Høringsliste Advice Digital ApS Alexandra Instituttet A/S AOK Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Atea A/S Axcess A/S Banedanmark Bech-Bruun Dragsted Belle Balance Bolignet A/S Boligselskabernes Landsforening

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) 1 I

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver Lovforslag nr. L 214 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Kildeliste- webovervågning

Kildeliste- webovervågning Kildeliste- webovervågning Infomedia overvåger ca. 2.200 danske websites. En række websites er ophavsretsbeskyttede, og vi linker kun dybt til selve artiklen på de sites, vi har aftale med. For de øvrige

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Høringsliste - Indkaldelse af ideer og forslag til to nye grønne kiler i Fingerplanen.

Høringsliste - Indkaldelse af ideer og forslag til to nye grønne kiler i Fingerplanen. Høringsliste - Indkaldelse af ideer og forslag til to nye grønne kiler i Fingerplanen. Ministerier og styrelser Kystdirektoratet, Bertram Tobias Hacke (bth@kyst.dk) Miljøstyrelsen (Aar), Bo Møller Gottlieb

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Jordbrugsakademikernes arbejdsmarked. Arbejdssteder med ansatte JA ere

Jordbrugsakademikernes arbejdsmarked. Arbejdssteder med ansatte JA ere Jordbrugsakademikernes arbejdsmarked Arbejdssteder med ansatte JA ere Opdateret februar 2015 Der er noget i JA! JA er fagforening og netværk for 5.500 studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere