Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset"

Transkript

1 Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag besøg i boligen og (cafeen). Samt samtale med medarbejdere og borgere. 1

2 Faktablad: Navn: Toldhuset Adresse: Langgade Gedser Leder: Anne Brodersen Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 107 (bolig) Servicelovens 103 (beskæftigelse) Antal godkendte pladser: (fuld tid) 10 (heraf 4 Flydende pladser Børn / unge) Der bor pt. 5 Borgere. Antal medarbejdere: (årsværker) 4 medarbejdere 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier Der skal udarbejdes et nyt værdigrundlag for Toldhuset. Det skal gøres i samarbejde med medarbejdergruppen. Det skal konkretiseres og uddybes så det anvendes til deres arbejdsredskab i hverdagen. 1.2 De teoretiske referencer 1.3 De pædagogiske metoder Der arbejdes med relationspædagogik og den anerkendende tilgang gennem Appreciative Inquiry. 1.4 Pædagogisk målsætning Den målsætning der tidligere var for stedet, skal revideres og tilpasses borgergruppen. 1.5 Operationelle mål STU- forløb og beskæftigelsesdelen skal opkvalificeres, og det skal synliggøres at tilbuddene er der. Der skal laves en beskrivelse om hvad botilbuddet kan tilbyde. Fokus på at få flere borgere visiteret, så alle pladser bliver brugt. 1.6 Justering af mål 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Der forestår et stort arbejde med at få lavet et nyt værdigrundlag for Toldhuset. Det er tilsynet oplevelse, at man vil arbejde med at bygge stedet op på ny. At der skal tænkes nyt og se muligheder for både bo delen og cafeen. 2. Driftsaftale 2.1 Opfølgning på driftsaftale 2.2 Udviklingstendenser Dagbeskæftigelse og STU ordning. 2.3 Projekter En løbende proces at integrerer Toldhuset og Toldcafeen i lokalområdets aktiviteter. At indlede samarbejde med andre bosteder, så borgernes netværk udbygges. Passe og vedligeholde torvet, med blomster og planter. Har anskaffet en hest, som er opstaldet på 3

4 en gård, den skal flyttes for at skabe bedre rammer, og samvær med andre borgere. Sociale angementer med andre ligestillede. Borgerne har selv lavet en plan for hvordan udendørsarealerne kan anvendes. 2.4 Andet Bostedet har ansøgt om en reklame finansieret bus, såfremt det bliver godkendt skal den finansierer driften af denne. Hvis økonomien tillader dette vil de anskaffe en bil. 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet oplever at bostedet har stor fokus på udvikling, og godt tænkt at have ansøgt om finansieret bus. 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Budgettet balancere og ser fornuftigt ud. 3.2 Aktuelle indtægter Der er 2 selvstændige budgetter Caféen og Toldhuset. 3.3 Indtægtsdækket virksomhed 3.4 Individuelle takster Ens takster, og ekstra betaling ved døgndækning. 3.5 Vikarforbrug Det bliver brugt en del pga. medarbejderne skal have fri, og der er pt. kun 3 medarbejdere. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Vedr. budget og økonomi. Leder har økonomistyringen, men bogholderiet er outsourcet til andet sted. 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder 4.2 Beboerråd Der er arbejdes på at afholde hus møder. Der er morgenmøde hver dag, ved dagens start, i forbindelse med morgenmad. Aftaler med den enkelte borger bliver afklaret der. 4.3 Bruger / pårørenderåd 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Individuelt. 4

5 Samarbejdet med de pårørende er et centralpunkt i arbejdet. Der er en god kommunikation der ofte foregår via mail eller telefon. Der er en meget engageret forældregruppe. Mødes med familierne efter behov Forudsætningen for, at borgeren får en tryg tilværelse er, at der er en god relation til familie og venner. Der var sommerfest hvor der var 40 mennesker i det hele, der er et godt samarbejde med de pårørende. Der afholdes fælles juleengagement og andre sociale engagementer 4 gange om året. 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan Bostedet vil implementere Guldborgsund Kommunes handleplanskoncept. Pga. af lederskifte er handleplanerne ikke opdateret og særlige synlige som arbejdsredskaber. 5.2 Behandlings- og handleplansmøder Der skal være mindst et møde om året. 5.3 Inddragelse af borgeren Borgerne inddrages. 5.4 Opbevaring af planerne Handleplanerne vil være it-baseret og opbevares elektronisk i fremtiden. 5.5 Evaluering og justering af planerne Planerne evalueres en gang årligt, men der sker en løbende justering af mål og metoder. 5.6 Andet 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Området er vigtigt, og skal prioriteres højt så snart der er resurser til dette. 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration 6.2 Tolkebistand 6.3 Særlige udfordringer 5

6 6.4 Andet 6.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Pt. ingen konkrete sager; men borgere med anden etnisk baggrund vil kunne modtages. 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen Der er en meget fast struktur for hvordan hverdagen foregår. Dette bliver visuelt gjort ved at bruge boardmaker tavler. 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter Se ovenfor. Alle borgerne skal passe deres eget værelse, med støtte fra medarbejderne. Dagsaktiviteterne er omkring køkken og spisestuen. Hestepasning og pasning af udenoms arealerne Bostedet laver oplevelses ture, hvor de er ude af huset. Besøg klub Solstrålen en gang om ugen, om onsdagen, hvor 3 borger deltager. 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud Der laves aktiviteter både i og uden for huset. Det forventes, at de fleste borgere har en eller anden form for beskæftigelse enten i cafe regi eller hos andre aktører. 1 borger går til svømning hver tirsdag. Borgerne vil blive søgt integreret i de sociale tilbud, som findes i Guldborgsund Kommune, eksempelvis klub Solstrålen. 7.4 Andet Ledelsen lægger op til samarbejde med andre bosteder i kommunen. Der er en dialog i gang med nærmeste bosted om fælles aktiviteter for borgerne. Udspillet er, at man samles om musik, og billard, bordfodbold, men vigtigste er beskæftigelsesdelen (dagbeskæftigelsen) og fælles ture og sammenkomster. Der er på ide plan tanker om at få et samarbejde med nærområdet f.eks Gedesby Mølle, Remissen og traktortoget. 6

7 En gammel perrontraktor, som skal bruges i sommer perioden, bostedet skal være behjælpelig med salg af billetter. Samarbejde med Dillesholm om hestehold, for at udbygge det til en dagsaktivitet, for de unge. Der er tilbud om ude liv med bålplads og arbejde med brænde. 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Der er mange tilbud om aktiviteter og der er en del ønsker om at få tilbuddet gjort større ved at indgå i de ting der foregår i Gedser. Såfremt det lykkes at få gang i noget af det, ville det også betyde en succes for den enkelte borger. 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge Borgerne bliver støttet i forhold til styring af deres økonomi. 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler Der laves individuelle betalingsaftaler og økonomi administration. 8.3 Andet Bostedet gør brug af netbank til betaling af borgernes faste udgifter. Bruges også i forbindelse med at overføre penge til solstrålen når borgerne spiser med. Borgerne styrer selv det med at hæve penge, hvor medarbejderne fører regnskabet. Medarbejder fortæller, at det ofte er kontakt personen, der hjælper borgeren med økonomien. Det kan også være det er familien der gør det. Ved indflytning tales der om hvordan økonomistyringen skal være. 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Det er fint at der aftales hvordan den enkelte borgers økonomi administreres. Der kan dog være situationer hvor leder skal være opmærksom på at et økonomisk værgemål kan være aktuelt. Værgemål kunne forekomme hvor en borger køber uhæmmet og stifter stor gæld f.eks. ved indflytning. 7

8 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste Ingen magtanvendelser. tilsyn 9.2 Intern procedure 9.3 Opfølgning på magtanvendelse 9.4 Aktuelle ansøgninger 9.5 Andet Der bliver udarbejdet en procedure mappe for hvad / hvordan man forholder sig i forhold til trusler, og udadreagerne adfærd. 9.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Ledelsen er informeret om kommunens sagsbehandling af magtanvendelser. 10. Kost 10.1 Kostpolitik Der arbejdes bevidst med sund kost og der snakkes om det Tilberedning centralt eller lokalt Morgenmad, frokost og aftensmad i indtages Toldhuset. Hvis der skal varmes eller laves ovn mad, gøres det i cafeen. Det er meningen at maden skal laves i huses køkken, så borgerne inddrages og får et naturligt forhold til dette Borgerens indflydelse og deltagelse Indflydelse på stort set alle måltider Spisetider Almindelige spisetider Tilsynets bemærkninger, herunder Leder er opmærksom på at evt. forbedre køkkenfaciliteterne i køkkenet i Toldhuset. Det ville gøre helheden bedre for borgerne at det kunne foregå i huset frem for cafeen. 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinier Der er opmærksomhed på borgernes seksualitet Seksualoplysning/undervisning Opfølgning da informationen ikke er videre givet fra tidligere leder Prævention 11.4 Andet 11.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 8

9 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Der er en borger der ryger på bostedet. Der må ikke ryges på eget værelse, borgerne må ryge udenfor under halvtaget. I forbindelse med cafeen ryges der udenfor i den lukkede gård Information 12.3 Andet Borgerne må gerne indtage alkohol på bostedet, men det er efter aftale med medarbejderne hvor stor en mængde der er passende at indtages Tilsynets bemærkninger, herunder Godt at bostedet har taget stilling til overnævnte område. Så borgerne får et fornuftigt forhold til alkohol. 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin Medicinen opbevares i aflåst skab Dosering En medarbejder doserer medicin Ansvarlige medarbejdere Medarbejderen har medicinkursus. Leder vil fremadrettet få ordningen med dosisdispenseringen indført Medicinkursus 13.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Det er godt at få dosisdispenseret medicin på stedet, da det kan være med til at minimere fejl ved dosering af medicinen. 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler 14.2 Vedligeholdelse af hjælpemidler 14.3 Andet Emnet blev vendt, og der blev nævnt at messer kunne være et sted hvor bostedet kan få inspiration til hjælpemidler i forhold til borgerens hverdag. Det kan også være nye it baseret hjælpemidler Tilsynets bemærkninger, herunder 9

10 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner Der er godkendelse til at lave STU ordninger Årlig opsamling og rapportering Samarbejde mellem skole/institution 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse Der er givet STU-godkendelse til Toldhuset, så borgerne kan også få et undervisningstilbud. Der er pt. beskæftigelse med følgende. Pedelfunktion vedr. Toldhuset, torvet. Rengøringen. Ansvar vedr. hesten Gennem arbejdet søges at forene praktiske funktioner og social træning Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse Medarbejdergruppen er integreret i arbejdet i huset og (cafeen). Dette giver helhed i opgaverne og gensidig forståelse for, hvad opgaverne kræver både i boligen og når man er på arbejde Andet 15.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Der er ikke tilbud om beskæftigelse på cafeen, da den ikke benyttes lige for tiden. Det er godt, at det er lykkes at finde noget beskæftigelse, der har relation til sin bopæl. 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet Pædagoger. En medarbejder er i virksomhedspraktik og varetager pedelfunktionen. Denne medarbejder er også uddannet pædagog Rekruttering af personale Det har ikke været vanskeligt at finde kvalificeret personale. Det er ikke noget problem at få ansøgere til bostedet. Der tænkes på frivillige medarbejdere til told cafeen Brug af vikar Ja i det omfang der er behov for det 10

11 16.4 Arbejdsplaner Der arbejdes med 4 ugers rulleplan, som medarbejderne selv har udarbejdet Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Der afholdes personalemøder hver 14 dag i opstartsfasen 16.7 MED- udvalg Nej Andet Der er udarbejdet en personalehåndbog for toldhuset og cafeen med politikker for alle områder. Den bliver redigeret. Der arbejdes med logbog i hverdagen Tilsynets bemærkninger, herunder Der er styr på alle de formaliteter der er godt at have fastlagt på en arbejdsplads. Leder er obs. på at få revideret håndbogen så den er opdateret. 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Det er afsat i budgettet men ikke brugt. Det forventes at komme i gang på et tidspunkt Interne og eksterne kurser Medicinkursus Konference. Tegn til tale Efteruddannelse 17.4 Kompetence og ansvarsfordeling 17.5 Andet Der bliver et specielt kursus for 2 af medarbejderne Tegn til tale i samarbejde med andet bo -tilbud Søholm. Lederen har et ønske om at få mere viden om udviklingshæmmet Tilsynets bemærkninger, herunder Havde en snak med lederen om at det nok var vigtigt få en coach tilknyttet, specielt her i opstarten. 18. Sygefraværspolitik 18.1 Opgørelse over sygefravær Der er udarbejdet en sygefraværspolitik, der er beskrevet i håndbogen. 11

12 18.2 Omsorgssamtaler Det bliver lavet efter 14 dages fravær Andet 18.4 Tilsynets bemærkninger, herunder 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager Nej Procedure for behandling og opfølgning på klager Bostedet er bekendt med handleprocedurerne, og vil drøfte punktet med bestyrelsen Tilsynets bemærkninger, herunder 20. APV 20.1 Generelle forhold Der skal udarbejdes en APV i 2013/ Fysisk arbejdsmiljø 20.3 Psykisk arbejdsmiljø 20.4 Arbejdsskader 20.5 Andet 20.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Leder vil kunne finde materiale på arbejdstilsynets hjemmeside for at udfærdige en APV for bostedet. 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Adgangsforholdene er ikke velegnet til kørestolsbrugere, på grund af trapper. De fysiske rammer begrænser muligheden for at modtage borgere med dårlig mobilitet Udendørs fysiske rammer Fine muligheder for etablering af en aktivitets have. Borgerne har lavet en tegning om hvordan området kan anvendes. Der er et flot torv foran bygningen, som bostedet har brugsret over, samt rengøring Indendørs fysiske rammer Bygningen er nyrenoveret med respekt for husets historie. Det er en stor bygning i 3 plan. 12

13 Stueetagen har en lang gang der forbinder det sammen med store værelser, fælles bad og toiletter. Der er kontor til leder samt et kontor til medarbejderne. 1.salen er der værelser og fælles bad og toiletter. Der er en spisestue samt køkken til fællesbrug. 2.sal er loftrummet anvendt til en stor stue med tv og aktivitetsplads. Der er et disponibelt rum. Endvidere et stort uudnyttet luftrum afskærmet med en væg. Der er en meget bred og flot hovedtrappe samt en bagtrappe. Der er flere adgangs veje til bygningen Udnyttelse af de fysiske rammer Virker godt; og det er en stor bygning Akutberedskab Ok Sikring af flugtveje Ok Alarmer Ok Andet 21.9 Bemærkninger fra arbejdstilsyn Tilsynets bemærkninger, herunder Fine rammer og et godt miljø, med mange udviklingsmuligheder. 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Ja 22.2 Evakueringsplan Borgere og medarbejdere mødes på Torvet Brandtilsyn Boligen er godkendt af Beredskabet i forbindelse med godkendelsen af stedet Brandøvelse 22.6 Førstehjælp Leder og pædagogerne har kursus i førstehjælpskursus Andet Der er en Falck ordning vedr. kørsel til lægebehandling mm Bemærkninger fra brandmyndigheder 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 13

14 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne Der forventes høj hygiejnestandard, ikke mindst på grund af arbejdet i cafeen. Borgerne skal også gennemgå hygiejnekursus for at arbejde i cafeen. Når cafeen er i brug er der egenkontrol af køle og fryseskabe Standarder for rengøring Medarbejdere og borgere gør selv rent på bostedet, og i cafeen. Der er pænt og nydeligt over det hele. Borgerne skal deltage i rengøring af egne værelser Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme Der er fælles håndklæder på toiletterne. Borgerne bruger egne håndklæder ved bade situationen Brug af engangsprodukter Der er beholdere til papirs håndklæder, men de bruges ikke pt Andet Levnedsmiddel kontrol 1 gange om året, efter de er blevet elite er det 1 gang om året Tilsynets bemærkninger, herunder Det kan anbefales, at der bruges engang papirservietter på fælles toiletterne, for at mindske smitterisikoen. Endvidere at signalere håndvask ved at have plakaten vask hænder ved vaskekummer. Tilsynet er bekendt med at der er en holdning til, at det skal ligne deres hjem ved ikke at bruge engangsmaterialer. 24. Tilbudsportal 24.1 Status 24.2 Siden sidst 24.3 Andet Det er en meget fin hjemmeside der er lavet Tilsynets bemærkninger, herunder Leder skal være obs. på at tilbudsportalen bliver opdateret med de nye oplysninger. 14

15 Tilsynets afsluttende bemærkninger: Det var en rigtigt god oplevelse at være på tilsyn og man fornemmer den energi der er i huset. Toldhuset har været ramt af kaos i en periode. Der er kommet en ny leder, og har kun været der siden august. Leder udtaler at bostedet skal starte op på ny. Det har betydet at cafeen er lukket ned for en periode. Fokus er koncentreret om at få huset til at fungere som hjem for de borger, der bor der pt. Der er sket ændringer ved, at lave fælleskøkken og spisestue i huset. Tidligere var det cafeen der var omdrejningspunktet for måltider og fællesskab. Leder er opmærksom på at der mange organisatoriske og formelle ting der skal udfærdiges. Har et stort ønske om at medarbejderne skal inddrages i at være med til at gøre dette. Der blev nævnt alle de ting der skal være styr på. Det være sig værdier og mål for bo -tilbuddet. En håndbog, pædagogiske planer, beskæftigelse for borgerne og mange gode ideer om hvad fremtiden kan byde på. At få de ansvarsområder til at fungere der er overtaget i forbindelse med et lederskifte. Det er at holde torvet pænt og ryddeligt i Gedser, at vandblomster m.m. De fysiske rammer er de samme, men der er signaler på et miljøskifte og at der skal skabes en ny kultur på stedet. Det er leders intention at inddrage medarbejder og borger så meget det er muligt for de forandringer der skal ske. Cafeen er midlertidige lukket af, men det er leders ønske at få den åbnet igen, men på andre præmisser end tidligere. Vil gerne at den fortsat skal være et samlingspunkt for byen, men ser også gerne at frivillig kan blive en del af det. Der er allerede taget initiativ til at få samarbejde med et andet bo- tilbud i området, for at få sikre at borgerne får en bedre aktivitet i forhold til hestehold. Tilsynet spiste frokost sammen med borgerne ved besøget, det var en god oplevelse og der var en god stemning. Der godt gang i snakken og de gav udtryk for at de var glade for at have spisestue og køkken i huset. Det var nemt at komme til rummet og det var hyggeligt at være sammen. Talte med en borger der var meget glad for at være sammen med heste, og glædede sig til at der måske kunne blive noget mere arbejde med hesten. Borger var glad for fortsat at bo der, men var påvirket af at den tidligere leder var rejst. Giver udtryk for eller håber ikke at der er flere medarbejdere der rejser. Værelserne bar præg af personlig indretning, det er meget forskelligt hvordan de har indrettet sig. Ved tilsynet blev der talt med medarbejderne der generelt gav udtryk for, at de har en god arbejdsplads. De har fået medindflydelse på arbejdsplanen, og det er en af medarbejderne der har dette som ansvarsområde. Medarbejderne giver udtryk for at der bliver lyttet mere til dem, og de bliver medinddraget af lederen så deres meninger og holdninger bliver inkluderet i bostedet dagligdag. I forbindelse med omlægning af arbejdsplanerne er der blevet mere fokus på det pædagogiske arbejde i forhold til borgerne. En af medarbejderne har funktion som pedel/ vicevært for bostedet, og har selv været med til at forme og tilrettelægge arbejdsfunktionerne i samarbejde med en borger. Medarbejderne giver udtryk for, at der er en god etik på stedet. To af medarbejderne gav udtryk for at det havde været frustrerede, i forhold til at den tidligere leder stoppede. Men fortæller, at der nu er kommet ro på bostedet, der er indskrevet flere borgere, og medarbejdergruppen er blevet større og ændret til flere uddannet pædagogiske medarbejdere. Det har givet medarbejdergruppen et fagligt løft, og arbejdsopgaver er fordelt i forhold til den enkeltes medarbejders kompetence. Medarbejderne oplever at de også skal starte op på ny, i 15

16 forhold til at der er kommet en ny leder. De er blevet tilbudt at deltage i en konference, og det ser de frem til. Tilsynet fik oplevelsen af, at der er en energisk og engageret medarbejdergruppe, og en leder der er opmærksom på at inddrage gruppen. Samt de tiltag der er for borgergruppen i forhold til aktivitetstilbuddene. Det bliver interessant at følge udviklingen for bostedet, og ser frem til næste års tilsynsbesøg Med venlig hilsen Dorthe Foersom Socialchef Social og handicap Anette Spandet Tilsynskonsulent Visitation og kvalitetssikring Steffen Michelsen Myndighedskonsulent Visitation og kvalitetssikring 16

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen

Læs mere

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013.

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Tilsyn På Marie Grubbe Bo-enheden 2013 Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj

Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj Samtale med Forstander Erik Søndergaard. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og praktikant Micol Nielsen 28. juli 2011. Besøg på forsorgshjemmet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret Kikhøj Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Ledelse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Kikhøj Kikhøjparken 1 4300 Holbæk Kurt Pedersen Fysiske

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Samtale med Leder Jørgen Frank Hansen og souschef Kurt Lejbølle. Fra Guldborgsund kommune Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Har været meget glad for sin

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på KFUM s Kollegium, Københavns Kommune. August Gardes vej & Udslusningsboligen på Irlandsvej. Onsdag den 9. juni 2010 fra kl. 13.

Anmeldt tilsyn på KFUM s Kollegium, Københavns Kommune. August Gardes vej & Udslusningsboligen på Irlandsvej. Onsdag den 9. juni 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på KFUM s Kollegium, Københavns Kommune August Gardes vej & Udslusningsboligen på Irlandsvej Onsdag den 9. juni 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet SL 104 og 103 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere