Dette numre af Rypen indeholder bestyrelsens beretning, forslag mv. til afdelingsmødet tirsdag den 31. maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette numre af Rypen indeholder bestyrelsens beretning, forslag mv. til afdelingsmødet tirsdag den 31. maj 2011"

Transkript

1 Beboerblad for Ryparken II Årgang 29 Nummer 118 Rypen 24. maj 2011 Dette numre af Rypen indeholder bestyrelsens beretning, forslag mv. til afdelingsmødet tirsdag den 31. maj 2011 Er det dyr du kan li? Neeej vel!? Så luk din skraldepose inde den puttes i skakten. Stil ikke din skrald i opgangen eller andre steder, put det i lukkede poser i skakten Hvis du finder en tyver, samler du den så ikke op? Ligeledes gør disse dyr hvis der er mad, lortebleer eller for dem, andet spiseligt Red. Rypen nr. 118 side

2 Dagsorden til afdelingsmøde for Ryparken II tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19 i selskabslokalerne (nr. 21, st. tv) (udsendt 2. maj uger før afdelingsmødet) 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden (vedlagt) 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af referat fra sidste afdelingsmøde (Offentliggjort i Rypen årgang 28 nr. 118 oktober kan også findes på 6. Beretning fra bestyrelsen (vedlagt) 7. Behandling af indkomne forslag (vedlagt) 8. Drøftelse og godkendelse af afdelingens driftsregnskab 2010 (Omdelt i sammentrængt udgave - det fulde regnskab kan ses på ejendomskontoret) 9. Drøftelse og godkendelse af regnskab 2009 og 2010 vedr. bestyrelsens rådighedsbeløb (omdelt) 10. Drøftelse og godkendelse af regnskab for 2009 og2010 vedr. aktivitetsbeløb (omdelt) 11. Drøftelse og godkendelse af budget 2012 for bestyrelsens rådighedsbeløb samt budget for aktivitetsbeløb (vedlagt) 12. Valg til afdelingsbestyrelsen samt revisor 13. Eventuelt Bestyrelsesmedlem, Allan G Johansen er på valg og ikke villig til genvalg Bestyrelsesmedlem, Edna Kira Nielsen er på valg og villig til genvalg Suppleant, Lizzi Pedersen er på valg Suppleant - ledig Revisor, Betty Sørensen er på valg Suppleant revisor - ledig Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Rypen nr. 118 side 2

3 Afdelingsmøde maj 2011 Forretningsorden for afdelingsmødet dagsorden pkt. 2 Der skal på alle afdelingsmøder vedtages en forretningsorden for mødet. Forretningsordenen beskriver, hvordan afdelingsmødet skal holdes. For det meste spiller forretningsordenen ikke den store rolle på mødet. Men hvis der opstår uoverensstemmelser, er det godt at have en god forretningsorden, som klart og tydeligt siger, hvad man skal og ikke skal. Mødets ledelse m.m. 1. Afdelingsmødet vælger en dirigent. Han/hun leder mødet og påser, at det afholdes efter fsb s vedtægter, de beslutninger afdelingsmødet har truffet, dagsordenen og denne forretningsorden. Formanden for afdelingsbestyrelsen står for valget af dirigent. 2. Ved mødets start konstaterer dirigenten mødets lovlighed, om der er ændringsforslag til forretningsordenen, og om forslagene skal til afstemning. Forretningsordenen kan ikke komme til afstemning senere under mødet. 3. Afdelingsmødet vælger en referent, som skriver et konklusionsreferat fra mødet. Referatet skal tydeligt beskrive de beslutninger, der er taget samt resultater af valg og afstemninger. Referatet godkendes af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. Senest fire uger efter mødet skal referatet være tilgængeligt for beboerne i afdelingen og sendes til fsb, ejendomsdrift. Afstemninger og valg 4. Afdelingsmødet træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede. Stemmeafgivning sker almindeligvis ved håndsoprækning, dog kan dirigenten bestemme, om et spørgsmål skal afgøres ved skriftlig afstemning. Afdelingsmødet kan også træffe beslutning om skriftlig afstemning, ligesom afdelingsmødet kan beslutte at sende et spørgsmål til urafstemning. Alle myndige personer med fast bopæl i afdelingen har stemmeret ved afdelingsmødet, dog har hver husstand kun to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5. Alle valg sker ved skriftlig afstemning, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal være. Skriftligt valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Skal der vælges en helt ny bestyrelse, skal der både vælges bestyrelsesmedlemmer for to og et år. Der vælges en første og anden suppleant. Hvis de valgte suppleanter ikke er enige om rækkefølgen, kan dette ske ved lodtrækning. 6. For at en person kan vælges, skal vedkommende være over 18 år, have fast bopæl i afdelingen, være til stede på afdelingsmødet eller skriftligt have erklæret sig villig til at modtage valg. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence til en eller flere beboergrupper. Træffer afdelingsmødet beslutning om at uddelegere kompetence, skal det af beslutningen fremgå, på hvilket område kompetencen er uddelegeret og inden for hvilken tidsmæssig ramme, beboergruppens arbejde skal foregå. Behandling af forslag 8. Kun forslag, der er indsendt rettidigt og sendt til alle husstande senest en uge før mødet, kan behandles på mødet. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og indgår i debatten om hovedforslaget. 9. Ved afstemning om hovedforslag, hvortil der er stillet ændringsforslag, stemmes der først om ændringsforslag og derefter om hovedforslaget med eventuelt vedtagne ændringer. Ved afstemning om alternative forslag til både hoved- og ændringsforslag sætter dirigenten først det forslag, han/hun finder mest vidtgående, til afstemning. Vedtages forslaget, bortfalder afstemningen om det oprindelige forslag. 10. Stilles der forslag om, at dirigenten fratræder, kan der ikke stilles ændringsforslag. Formanden for afdelingsbestyrelsen leder afstemningen samt eventuelt valg af ny dirigent. Rypen nr. 118 side 3

4 Bestyrelsens beretning Maj 2011 Man kan ikke sige Ryparken II uden at sige Willy. Willy er den ihærdige skønne mand, der laver alt muligt og umuligt for os ganske frivilligt og uden betaling. Willy har sorteret vores affald, mest fordi vi ikke selv kan finde ud af det. Hvilket jo er ganske pinligt men så er det jo dejligt vi har beboere som Willy, der vælger at rydde op efter os. Willy ordner hække, samler skrald, vander nye som gamle planter og så hjælper Willy andre beboere, som ønsker hans hjælp. Tusind tak til Willy. Dorte og Lars skal vi også sige tak til de har passet og stået for udlejningen af vores selskabslokaler og gæsterum. Selskabslokaleudlejninger er pr. 1. januar overgået til udlejning via ejendomskontoret, men Dorte forsætter lidt endnu med at udleje gæsterummet. Reglerne for denne type aktiviteter er desværre, at det skal administreres af ejendomskontoret fordi aktiviteten høre under aktivitetsbeløb som lovgivningsmæssigt skal administreres af fsb. Vi vil nu forsøge at holde på det så længe som muligt mest fordi Dorte er så god til det. Det vil jer der, har lånt gæsterummet kunne skrive under på. Gæsterummet fremstår altid flot og dejligt at være i. Siden sidste afdelingsmøde har vi fået ny driftsleder eller vicevært - som det ikke hedder, men som nu en langt mere varm og sigende betegnelse. Michael Nørhave Hjorthøj er gået til opgaven med arbejdsiver, initiativ, godt humør og en rigtigt hjertelig indstillinger til mennesker. Daniel Nielsen har vi stadigvæk på ejendomskontoret og det er vi glade for. Daniel har vist sig at have et særligt interesseområde, nemlig vores udearealer. Så nu har ejendomskontoret to dejlige unge mænd gående og servicerer os. Apro pro servicering så har bestyrelsen besluttet i samråd med administrationen, at der kan blive lukket for affaldsskakte i en opgang, hvis beboerne ikke kan finde ud af at bruge affaldsskakten rigtigt. Desværre har det vist sig, at nogle beboere ikke lukker deres affaldsposer når de smider dem i skakten eller/og smider deres affald direkte i skakten. Det er altså møj ulækkert for vores ejendomsfunktionærer og samtidig giver det, når affald ikke er pakket ind, rotter, insekter og andet uønsket kravl fri adgang. Så ikke indpakket affald giver os skadedyr og derfor kan det blive nødvendigt at lukke for affaldsskakte i opgangen. Det er klart, at finder man ud af hvis affald, der ikke er pakket ind kan det medføre opsigelse af lejemålet. Så har vi igen igen fået ny driftschef, Kim B Pedersen. Driftschefen er vores forbindelsesled til administrationen og samtidig ejendomskontorets daglige leder. Når Ryparken II skal have kvalificeret vores ønsker og krav (f.eks. forslag til afdelingemødet) er det driftschefen vi bruger. Den almindelige vedligeholdelse og renovering af vores bygninger, tekniske anlæg og udearealer er ligeledes vores driftsleder selvfølgelig i tæt samarbejde med ejendomskontoret og bestyrelsen. Nye vaskemaskiner i maj Efter mere end 12 års tro tjeneste er de nuværende maskiner i vaskeriet ved at have aftjent deres værnepligt. Derfor installeres der i maj 7 nye vaskemaskiner, en tørretumbler (udover de 4 nye vi har) samt en helt ny rullemaskine. Sidstnævnte har vist nok været der siden byggeriets start, så den har holdt rigtig godt. Det bliver dog ikke kun disse maskiner, som bliver nyt. Med installeringen bliver der også etableret et helt nyt betalingssystem, hvor man via et briksystem indlæser forbruget, som herefter betales over huslejen. Nemt og ligetil. Hermed slipper man for at tænke på, om man har fået vekslet penge og ejendomskontoret slipper for optælling, bankbesøg etc. Sæbe er noget, der sker automatisk. Vi håber I alle bliver glade for de nye maskiner. Der vil blive informeret nærmere om demonstration når vi når dertil. Eneste minus er måske at vaskeriet må lukkes i den periode, hvor installationen finder sted. Det vil tage ca. en uge. Følg bl.a. info på vores hjemmeside Rypen nr. 118 side 4

5 Hjemmesiden Bestyrelsens beretning Maj 2011 Og når vi nu taler om hjemmeside, så er det vores opfattelse, at den fungerer rigtig godt. Den er nem og praktisk, alle kan lynhurtig få de nødvendige informationer såsom nye og gamle referater, sker der større uheld er det nemt at finde et nødtelefonnummer og ikke mindst er siden utrolig nem at opdatere. Under 1 minut, så er det seneste nye formidlet. Det er bestyrelsens holdning at vi har fundet det rigtige anvendelsesniveau, uden alt for meget udenoms dit og dat. Så brug hjemmesiden og kom gerne med nogle indlæg, spørgsmål etc. Selskabslokalerne mv. er blevet frisket op Vores selskabslokaler og gæsterummet er blevet frisket op, hvilket man jo selv kan se, hvis man deltager på det næste afdelingsmøde tirsdag den 24. maj kl Vi har søgt at give lokalerne et lysere præg, så det bliver mere indbydende. Samtidig er administrationen af selskabslokalerne nu overgået til ejendomskontoret, hvor vi i øvrigt har valgt at stramme lidt op for regelsættet forstået på den måde, at hvis der ikke er gjort ordentligt rent efter leje, så går depositum automatisk til ekstern rengøring. Der har desværre været enkelte situationer, hvor rengøringen efter brug har været lige let nok. Vi håber I kan lide de nye look og at alle jer der er brugere af lokalerne passer godt på dem. Vi vil også benytte beretningen til at takke Lars L for mange års tro tjeneste med at stå for udlejningen. Områdeudvalget Som de foregående år har områdeudvalget igen stået for en stor del af vedligeholdelsen af vores skønne udearealer og deres arbejde kan ikke påskønnes nok. En ting er at vi alle sparer penge via huslejebetaling, da vi slipper for at bruge eksterne folk, men de er også samtidig med til at gøre tingene smukkere med jævnlige kommandoraids med at passe bede og planter. Og de jævnlige arbejdsweekender er i den grad med til at holde styr på tingene. Derfor en stor tak til Hanne, Dorte, Edna og dem i bestyrelsen, der deltager. Og her skal vi igen - ikke glemme Villy, som flere gange om ugen hjælper ejendomskontoret med masser af ting i udearealerne. Det er bare suverænt gået! Med hensyn til lidt udestående kan nævnes en opdatering af havereglementet. Dette har vi ikke nået i denne omgang, men det forventes at et forslag vil være klart til næste afdelingsmøde i september. Faktisk skal områdeudvalget have endnu et stort tak og ros. Områdeudvalget er vores eneste eksisterende beboerudvalg. Afdelingen kan nedsætte alle de udvalg - festudvalg - børneudvalg - legepladsudvalg - vi ønsker. Hvis bare der var beboere der ville deltage Rypen nr. 118 side 5

6 Bestyrelsens beretning Maj 2011 Sundhedstjek. For at få overblik over ejendommens tilstand, besluttede bestyrelsen, at der igen skulle foretages et såkaldt sundhedstjek i de enkelte lejemål. Hermed får vi samtidig et nogenlunde overblik over, hvor mange penge, der skal bruges fremover på vedligeholdelse/reparation. Bl.a. ses der på køkkener og badeværelser om der er tegn på skimmel eller fugtskader. Der ses efter sorte pletter, høj fugtighed, vandhaner der drypper, toiletter der løber, løstsiddende fuger omkring gulvafløb, vask og opvaskemaskiners installation, utætte vinduer og døre samt hvorvidt radiatorer drypper osv. I skrivende stund foreligger der ikke et resultat af gennemgangen, men måske er det klart til afdelingsmødet, hvor vi så vil give en kort orientering. Nyt fra lokaludvalget og området Pia Liske er fortsat medlem af Bispebjerg Lokaludvalg og gør hvad hun kan for at sætte fokus på Ryparken og de problemstillinger vi har herude i udkanten af Bispebjerg bydel og af København i det hele taget. Som man kan orientere sig om ved selvsyn har Vejdirektoratet undladt at opsætte støjskærmer på Helsingørmotorvejen ud for Ryparken II. Begrundelsen er, at for få i etagebyggeri får glæde af støjskærmer fordi det kun kommer beboere i stueetagen og evt. på 1. sal til gode og så kan det ikke betale sig! Lokaludvalget har afsat kr til en undersøgelse af støjgenerne på Helsingørmotorvejen bl.a. ud for Ryparken II og den forventede effekt af støjafskærmning. RyAC har søgt og fået bevilliget penge fra Lokaludvalgets puljemidler til forskellige projekter og aktiviteter bl.a. et lommepengeprojekt der skal aktivere og komme Ryparkens børn og unge og området som helhed til gode. Maiken fra Lundevængets Beboerforening er hovedansvarlig for én Familie- og legegruppe, der arrangerer forskellige aktiviteter for familier i Ryparken og Emdrup. Maiken har søgt og fået bevilget puljemidler fra Lokaludvalget til Familiegruppens aktiviteter, bl.a. også til den fastelavnsfest, der blev afholdt i år på arealet ud for Ryparken 13. Ryparken II samarbejdede med Lundevænget og bidrog både praktisk og økonomisk til festen, som blev et tilløbsstykke. Vi har planer om, at gøre det samme næste år igen. Københavns Kommune har udnævnt uge 21 som Sikker By uge. I samarbejde med lokale aktører står Bispebjerg Lokaludvalg for en række arrangementer forskellige steder i bydelen i ugens løb. RyAC har den 23. maj boldspil for alle i Rypark-Hallen og den 24. maj sidder skuespiller Roland Møller og tidligere politikommissær Per Larsen i Den Røde Sofa og bliver interviewet. Der er gratis shawama og kaffe til alle. Den 29. maj slutter Sikker By-ugen i Ryparken af med et loppemarked. (Se det samlede program på vores hjemmeside RyAC og Lundevænget har søgt og fået bevilget penge fra Lokaludvalget til deres del af arrangementerne. Ryparken II og de øvrige beboerforeninger har regelmæssige møder med RyAC, hvor vi drøfter ting af fælles interesser for hele området ikke mindst, hvordan vi sikrer trivsel og sikkerhed for alle Rypen nr. 118 side 6

7 Forslag Afdelingsmødet maj 2011 Forslag 1 - Kattehold Baggrund: Genfremsættelse af forslag fra september 2010 Forslag: Det foreslås at der må holdes en neutraliseret kat indendørs pr. husstand Forudsætninger: Katten skal registers på en særlig blanket på ejendomskontoret. Tilladelse til at holde kat gives efter nedenstående betingelser, der betragtes som et tillæg til lejeaftalen. Der skal foreligges dokumentation for neutralisering og øremærkning Tilladelsen gives kun for en konkret kat. Hvis der ønskes anskaffelse af ny kat, skal der søges om tilladelses igen Katten må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan Katten skal holdes indendørs, hvis den færdes på ejendommen uden for boligen skal den altid være i snor eller i kasse/taske Uden for boligen skal katten altid bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse Katten må ikke luftes på legepladser og ikke forurene ejendommens fællesarealer såsom trappeopgange, fortove og grønne områder. Såfremt katten forretter sin nødtørft på fællesarealerne, påhviler det ejeren at fjerne dens efterladenskaber samt på trapper og gange at vaske gulvet bagefter Ekskrementer fra såvel ude- som indearealer skal fjernes i tillukket emballage I tilfælde af berettiget klage over katten vil tilladelsen blive ophævet, hvilket betyder, at ejeren skal sørge for, at katten fjernes fra ejendommen Hvis katten dør, eller man skaffer sig af med den, skal jeg meddele det til ejendomskontoret Hvis man ikke overholder ovennævnte betingelser, betragtes det som misligholdelse af lejeaftalen, hvilket kan medføre, at fsb kan opsige eller ophæve mit lejemål jf. Lov om leje af almene boliger 90, stk. 1, nr. 7. Økonomi: Ingen Forslagsstiller Annette Tietze, nr tv Rypen nr. 118 side 7

8 Forslag 2 - etablering dørtelefoner og dørlåse Baggrund: Det blev på afdelingsmødet i september besluttet, at der i første omgang udarbejdes og indhentes tilbud på et traditionelt system med dørlåse og adgangskontrol med brug af alm. nøgler i stedet for elektroniske nøglebrikker Forslag: Der etableres et traditionelt låsesystem. Det betyder, at der skal sættes låsecylindre i yderdørene til alle opgange. Låsecylinderne indstilles til de samme nøgler, som beboerne i dag benytter til kælderdørene. Uden for ved yderdørene opsættes kaldeanlæg, så man fra gadeplan kan ringe op til de enkelte lejligheder. I hver lejligheder opsættes en dørtelefon til at besvare opkald. Dørtelefonerne skal have en trykknap, hvorved yderdørene kan låses op ved gadeplan. I opgange med gennemgang opsættes kaldeanlæg på begge sider af husfacaden. Der vil automatisk blive åbnet til den side, der er ringet op fra. Forudsætninger og økonomi: Projektet skal søges realiseret inden for en ramme på kr. Dertil kan komme ekstra omkostninger, hvis hække og lignede, er i vejen for kaldeanlæg på husfacader. Der afsat til projektet i budget 2010 på afdelingens PPV. Afdelingen skal søge brugen at egen trækningsret til dækning af 1/3 af udgifterne. Forslagsstiller Afdelingsbestyrelsen Forslag Afdelingsmødet maj 2011 Forslag 3 - Kollektiv råderet Baggrund: Ryparken II besluttede på afdelingsmødet i maj 2007 at indføre kollektiv råderet til modernisering af køkkener. Ordningen indebærer, at de enkelte lejemål kan beslutte, at de vil have deres eget køkken moderniseret på de særlige vilkår som lovgivningen om kollektiv råderet giver mulighed for og at det enkelte lejemål selv betaler samtlige udgiften til køkkenet mv. over huslejen. Ved opstart på moderniseringen kan man hos de enkelte køkken-leverandører, der bliver omfattet af rammeaftalen, rekvirere konsulentbesøg og i fællesskab mellem den enkelte lejer og konsulenten udarbejdes det endelige forslag samt tegninger og pris. Forinden igangsættelse af arbejdet skal det endelige forslag sendes til fsb administrationen til godkendelse. Arbejdet kan således først igangsættes når der foreligger en godkendelse fra fsb administration. Beboerne kan altså ikke indgå bindende aftaler med leverandører og håndværkere under denne ordning! Brugen af kollektiv råderet kan ikke bruges til delvis modernisering af køkkenet. Beløbsrammen er fastsat til maximalt kr inkl. alle omkostninger. Af omkostninger kan der være vvs- og el-installeringer, omkostninger ved låneoptagelse, administration mv.. Finansiering sker ved 20- årige annuitets lån. Ordningen har været sat i bero fordi Københavns kommune og fsb s organisationsbestyrelse ville have præciseret dele af aftalen jf. diverse lovgivning, regler og retningslinjer. Forslag: Ordningen genåbnes på nedenstående betingelser. Rypen nr. 118 side 8

9 Forslag Afdelingsmødet maj 2011 Forudsætninger: Administrationen vil i samarbejde med afdelingsbestyrelsen indgå rammeaftaler med 2-3 firmaer, som i forbindelse med udbuddet typisk vil yde en rabat på mellem 20 og 43 % i forhold til de vejlede priser. Årsagen til beslutning om 2-3 konkrete firmaer skal ses i lyset af, at et arbejde i en given prisklasse skal sendes i udbud. Afdelingsbestyrelsen gives kompetence til, sammen med administrationen og ud fra den tidligere beslutning, at fastsætte retningslinjer for moderniseringen til brug for administrering af ordning. Bestillingsfristen er halvårlig - den 1. november og 1. maj hvert år. Der igangsættes 20 køkkener årligt og der søges derfor om optagelse af 20-årige lån på maximalt kr årligt. Da prisen på de enkelte moderniseringer kan variere, er det puljestørrelsen i kroner, der er afgørende for det endelige antal køkkener, der kan udføres. Antallet af køkkener, der er besluttet gennemført på afdelingsmødet betragtes derfor som et cirka antal. Regneeksempel: Modernisering for ca kr. vil give en huslejestigning på ca. 493 kr. pr. måned i 20 år. Modernisering for ca kr. vil give en huslejestigning på ca. 641 kr. pr. måned i 20 år. Økonomi: Ingen for afdelingen Forslagsstiller Afdelingsbestyrelsen Forslag 4 etablering af affaldsgård og øer Baggrund: Projektets gennemførelse blev besluttet på afdelingsmødet i september Men prisen har ikke kunne holdes der er ændringer i forslaget efter dialog med administrationen. Derfor denne genfremsættelse af forslaget. Ryparken er blevet stillet overfor et akut behov for at få styr på affaldsordningen. Behovet er akut, fordi Københavns Affaldsservice ikke længere vil modtage storskraldscontainere fra ejendommen, da de gentagne gange har fundet husholdningsaffald blandt storskraldet. Det har medført at affaldet flyder, særligt i og omkring den nuværende affaldsgård. Det anbefales, at Ryparken får etableret optimale forhold til at kunne sortere affaldet. Dermed fås en bedre og mere klar opdeling af fraktionerne, hvor beboerne kan aflevere deres affald. Tegning af løsning 1 kan ses på ejendomskontoret og vil selvfølgelig være på afdelingsmødet. Rypen nr. 118 side 9

10 Forslag Afdelingsmødet maj 2011 Forslag: Forslag 1 omfatter: Etablering af seks affaldsøer til pap, papir og batterier Ombygning af eksisterende containergård med plads til sortering af storskrald, elektronik, hårde hvidevarer, farligt affald og evt. et byttehjørne. Derudover også pap, papir og batterier. Gården bliver aflukket, kun med adgang for beboere og ansatte. Affaldskampagne Forslaget giver de bedste og mest optimale sorteringsmuligheder. Forslag 2 omfatter: Etablering af tre affaldsøer til pap, papir og batterier. Eksisterende beholdere til pap og papir kan bevares på parkeringsarealer. Ombygning af eksisterende containergård med plads til sortering af storskrald, elektronik, hårde hvidevarer, farligt affald og evt. et byttehjørne. Derudover også pap, papir og batterier. Gården bliver aflukket, kun med adgang for beboere og ansatte. Forslaget ligner forslag 1, men affaldsøerne er reduceret til tre og bliver derved billigere. Forslag 3 omfatter Ingen affaldsøer Udvidelse af containergård, med plads til alt affald. Gården bliver aflukket, kun med adgang for beboere og ansatte. Forslaget koster det samme som forslag 2. Alt affaldet samles et sted, hvilket giver nogle beboere større gåafstand for at komme af med pap, papir og batterier. Forudsætninger: Forslag tre (alt affald samlet på containerpladsen) er lavet uden et projektgrundlag, og der tages derfor forbehold for prisen. Endvidere er forslag tre under forudsætning af at eksisterende asfalt kan genanvendes som belægning på containerplads. Økonomi: Forslag 1: kr. minus kr fra egen trækningsret = kr. Forslag 2: kr. minus kr fra egne trækningsret = kr. Forslag 3: kr. minus kr fra egne trækningsret = kr. Der er afsat kr. til affaldssorteringsprojekt, for de tilbageførte lønsumsmidlerne, på afdelingsmøde september Beløbet fra lønsumsmidlerne er indgået i driftsregnskabet Den forventede tidsplan Såfremt afdelingsmødet godkender projektet, kan det forventes udført i efteråret 2011 eller foråret 2012 afhængig af myndighedsgodkendelser m.m. Forslagsstiller Affaldssorteringsudvalget og afdelingsbestyrelsen Rypen nr. 118 side 10

11 Forslag Afdelingsmødet maj 2011 Forslag 5 ændring af adgang til dagrenovationscontaineren Baggrund: Ejendommens beboere og måske også udefra kommende putter på nuværende tidspunkt tin i dagrenovationscontaineren, som ikke hører hjemme der så dom jord, kasseret tøj, kufferter og meget andet. Forslag og forudsætninger: På dagrenovationscontaineren som står i containergården fjernes de 4 blå låger på toppen af containeren og erstattes med en fast plade, der ikke kan åbnes. Husholdningsaffald puttes i stedet for i dagrenovationscontaineren fra siden, som kan låses. Kun ejendomsfunktionærerne har nøgle til dagrenovationscontaineren. Økonomi: Vides ikke. Forslagsstiller Willy Larsen, nr. 55,1 tv Forslag 6 informations til beboere om sortering af affald Baggrund: Affald smides på nuværende tidspunkt i forkert containere eller på ejendommens udendørs og indendørs areal. Det betyder, at ejendomsfunktionærerne skal bruge en stor del af deres kostbare tid på at rydde op efter beboerne i stedet for at kunne koncentrere sig om deres egentlige opgaver. Beboerne smider således planter, glad, cykeldele, husholdningsaffald, mad og meget andet i papcontainerne. Folk er tilsyneladende ligeglade med, hvordan de kommer af med deres affald bare de kommer af med det her og nu og vælgere derfor den for dem selv letteste løsning. Storskrald som f.eks. møbler og lignende skal stilles under halvtaget på containerpladsen, og ikke efterlades i kældre eller på ejendoms udendørs arealer. Forslag: Nuværende og nye beboere skal have udførlig information (gerne på flere sprog) om hvordan de skaffer sig af med deres affald på rette vis. Økonomi: Vides ikke. Forslagsstiller Willy Larsen, nr. 55,1 tv Rypen nr. 118 side 11

12 Ryparken II Afdelingsbestyrelsen sep Formand Anita Heisterberg (AH) (Valgt for ) Ryparken 53,2 tv Tlf Næstformand Svend W. Johannsen (SJ) (Valgt for ) Ryparken 27 st tv Tlf Anita Heisterberg Allan G Johansen (AJ) (Valgt for ) Ryparken 37,2 tv Tlf Edna Kira Nielsen (Valgt for ) Ryparken 37, 1 th. Pia Liske (PL) (Valgt for ) Ryparken 39, 1 tv Tlf Suppleant Lizzi Pedersen (Valgt for ) Ryparken 23,st th Tef Svend W Johannsen Allan G Johansen Suppleant Ikke besat Edna Kira Nielsen Pia Liske Revisor Betty Sørensen (Valgt for regnskabsår 2010) Ryparken 41,1 th Revisorsupp. Ikke besat Billede kommer snarest, tror vi Ikke besat Lizzi Pedersen Ejendomskontoret Når de har kontortid er de i Ryparken 21, st th. Martin Nørhave Hjorthøj, driftsleder Daniel Nielsen, ejendomsfunktionær Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 7:30-8:00 Torsdage kl Fra 1. juni er aftensåbningen om onsdagen Telefonnummeret til ejendomskontoret er: Michael Nørhave Hjorthøj Hvis du har brug for driftscentret er deres Daniel Nielsen Rypen nr. 118 side 12

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 Kære beboere Det er snart tid til at holde afdelingsmøde. Her i brevet får du nogle

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv.

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv. Rypen Årgang 32 Nummer 125 Maj 2014 Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv. Indholdsfortegnelse Side 2 Lederen Side 3 Forretningsorden

Læs mere

Disse mangler fra administrationens side påvirker vores økonomi og trivsel på den ene eller anden måde

Disse mangler fra administrationens side påvirker vores økonomi og trivsel på den ene eller anden måde Ryparken II Referat af afdelingsmøde onsdag den 26. maj 2010 Ad.1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Steen Søndergaard fra FSB s organisationsbestyrelse. Dirigenten konstaterede, at mødet var indvarslet

Læs mere

Afdelingsmøde. Ryparken II. Tirsdag den 28. september 2010 kl. 19. Dagsorden:

Afdelingsmøde. Ryparken II. Tirsdag den 28. september 2010 kl. 19. Dagsorden: Afdelingsmøde Ryparken II Tirsdag den 28. september 2010 kl. 19 Ryparken 19 til 59 www.rypen.dk Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet (vedlagt) 3. Valg af referent

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv.

2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv. 2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv. 18. september 2012 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forslag til forretningsorden

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009 Kære nytilflytter Med dette brev vil vi gerne ønske dig hjertelig velkommen her på Ladefogedvej, i Fagbos afdeling 22. Vi håber, du vil blive rigtig glad for at bo herude. Brevet her indeholder lidt information

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

OBS - referat af afdelingsmøder fra den 31. maj 2011 er i dette nr. af Rypen

OBS - referat af afdelingsmøder fra den 31. maj 2011 er i dette nr. af Rypen Beboerblad for Ryparken II Årgang 29 Nummer 120 Rypen Juni 2011 OBS - referat af afdelingsmøder fra den 31. maj 2011 er i dette nr. af Rypen Indflydelses er en mærkelig størrelse!!! Nogle gange er det

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Materiale til ordinært afdelingsmøde i afd.1-43 Tingbjerg I og 1-50 Tingbjerg II

Materiale til ordinært afdelingsmøde i afd.1-43 Tingbjerg I og 1-50 Tingbjerg II Materiale til ordinært afdelingsmøde i afd.1-43 Tingbjerg I og 1-50 Tingbjerg II Den 6. september 2017 kl. 18.30 Tingbjerg Fritidscenter Terrasserne 40 2700 Brønshøj Kære beboer Her får du det materiale,

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Steen konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev godkendt.

Steen konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev godkendt. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-84 Ryparken II Dato Tirsdag den 21. maj 2013 Sted Ryparken 21, st. tv. Deltagere Fra afdelingen: 20 lejemål repræsenteret Fra fsb: Michael Willer-Jensen (driftschef),

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19. Til alle andelshavere 27. februar 2006. Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.00, i Menighedshuset

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Husorden 1-6070 Tranehavegård

Husorden 1-6070 Tranehavegård Husorden 1-6070 Tranehavegård Revideret den 19. september 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor be bo erne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde mandag d. 25. maj 2009

Referat af afdelingsmøde mandag d. 25. maj 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Beretning fra bestyrelsen 6. Godkendelse af referat fra sidste afdelingsmøde (sept. 2009)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Referat Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Andelsboligforeningen Til stede: 91, 93, 97, 99, 101, 107, 109, 113, 117, 119, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 145, 147, 149, 153, 155,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere