Kirkebladet. Nr Juni Juli August 60. årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg."

Transkript

1 Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Kirkekoret i højt humør efter forårets workshop i Dronningborg Kirke. Søndag den 9. juni kl. 10 Indsættelsesgudstjeneste og reception Dorthe Engelbrecht Larsen er udnævnt til kirkebogsførende sognepræst i Dronningborg-Gimming pastorat fra den 1. maj Dorthe indsættes officielt i embedet ved en indsættelses- og festgudstjeneste i Dronningborg Kirke søndag den 9. juni kl. 10. Umiddelbart efter gudstjenesten indbyder menighedsrådene til reception i Sognegården. Vi håber, mange af beboerne i vores to sogne vil deltage i den fælles gudstjeneste og være med til at festligholde dagen. Vores sognepræst Dorthe - møder os alle med smil! Dronningborg og Gimming sognes menighedsråd Nr Juni Juli August 60. årg.

2 Dronningborg og Gimming sogne Kirkelig vejviser Spalten udgår i dette blad. Alle oplysninger om, hvordan du forholder dig ved fødsel, dåb, vielse, begravelse mv., findes på vores hjemmeside Du er naturligvis også velkommen til at kontakte sekretæren eller præsten herom. Kirkebil For dig, der har brug for hjælp til transporten, er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester, sogneeftermiddage og aftener samt koncerter. Ring til Randers Taxa, tlf Ved bestilling skal oplyses navn og adresse, samt at kørslen sker på menighedsrådets regning. Tillykke til vores næsten nye sognepræst Den 1.maj fik Dronningborg-Gimming Pastorat ny kirkebogsførende sognepræst som afløser for Peter Michaelsen, der som bekendt fik andet embede pr. 1. marts i år. Det blev helt som ventet Dorthe Engelbrecht Larsen. Hun har været konstitueret i embedet, siden Peter rejste, og blev indstillet til ansættelse af de to menighedsråd på et møde sidst i februar. Dorthe er ny i embedet, men hun er jo på ingen måde ny i pastoratet. Hun har i mere end fire et halvt år fungeret som 50 % sognepræst i Sct. Mortens Sogn og 50 % sognepræst i Dronningborg og Gimming sogne. På den baggrund havde menighedsrådene da heller ingen betænkeligheder ved at indstille Dorthe til det ledige embede. Vi glæder os over nu at kunne byde hende velkommen som 100 % sognepræst i pastoratet. Godt begyndt Selvom vi hidtil har skullet dele Dorthe med Sct. Mortens Sogn, så har hun til fulde vist, at menighedsrådene så rigtigt, da de tilbage i 2008 indstillede hende til det delte embede. Dorthe er med sit positive og imødekommende væsen vellidt i menigheden. Og ud over de ordinære gudstjenester har Dorthe blandt andet været primus motor for igangsættelsen af minikonfirmandundervisning og babysalmesang i Dronningborg, ligesom hun har forestået nogle velbesøgte fastelavns- og luciagudstjenester i Gimming Kirke for nu blot at nævne nogle efterspurgte tilbud til de mange børnefamilier, vi har i pastoratet. Menighedsrådene ser frem til, hvordan udviklingen nu vil fortsætte med Dorthe som 100 % ansat i pastoratet. Når præsteboligen på Egholmsvej 6 er gjort i stand, flytter Dorthe ind sammen med sin familie. Indtil da træffes hun på telefonen. Dorthe indsættes officielt i embedet som kirkebogsførende sognepræst i vores to sogne ved gudstjenesten den 9. juni kl. 10 i Dronningborg Kirke. Efter gudstjenesten vil menighedsrådene være værter ved en forfriskning i sognegården. Præstekollega søges Hvem der fremover skal være Dorthes præstekollega i pastoratet, vides endnu ikke. Der foreligger også den mulighed, at vi fremover ikke skal dele embede med Sct. Mortens Sogn, men at der evt. finder en pastoral strukturændring sted. Vi må dog forvente, at vi minimum får en 50 % sognepræst igen i Dronningborg-Gimming Pastorat, og på baggrund af tidligere erfaringer må vi forvente, at denne indsættes inden kirkeårets slutning. Indtil da må vi alle menighederne, kirkernes medarbejdere og menighedsråd være opmærksomme på, at vi har en sognepræst, der skal løfte mindst halvanden præsts opgaver. Til lykke med embedet, Dorthe. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Helen Drachmann og Per Bøje Rasmussen på vegne af Dronningborg og Gimming sognes menighedsråd Dronningborg Historier I januar 2013 blev foreningen Dronningborg Historier stiftet. Foreningens formål er at indsamle historier om Dronningborg, som kan give et billede af bydelen Dronningborg i 1900-tallet. I foråret er der fortalt historier om skolerne (Fra den røde, der blev hvid, til Rismølle), om kunsten at spille fodbold (DB), om Hadsundbanen og om Dronningborg Maskinfabrik. Desuden har der på Bibliotek Øst været afviklet en fortælleeftermiddag. Alle arrangementer har været særdeles velbesøgte. Vi har derfor for at få bedre plads været nødsaget til at flytte nogle arrangementer til Sognegården og Kirken. Kirken indgår jo som en central del af Dronningborgs nyere historie, så det er et naturligt sted at samles og fortælle historier om Dronningborg. Historierne kan du læse på hjemmesiden hvor du også kan melde dig ind i foreningen og kontakte os. Har du måske været til fest i forsamlingshuset Østen? - Så lad os høre om det. Alle bidrag er velkomne. Ib Trankjær SIDE 2 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

3 Dronningborg og Gimming sogne Jeg holder af hverdagen. Her i kirken er hverdagen begyndt. Vi har taget hul på trinitatis-tiden. Trinitatis er den tid, som strækker sig fra pinse til advent. Et langt hverdagstræk uden fester og balfaldera. I tiden fra advent til pinse ligger festerne - først julen, så kommer foråret med påske og Kristi himmelfart, med pinse og konfirmationer. Og nu følger så det lange hverdagstræk, hvor tingene kan folde sig ud, hvor vi kan fordybe os i det, som det hele handler om. Trinitatis betyder treenighed. Et lidt underligt ord, som betyder, at vi i kristendommen kan tale om Gud på tre forskellige måder, eller man kan sige, at vi kender tre sider af Gud. Gud som skaber For det første kender vi Gud som den, der skaber. På de første sider i Bibelen hører vi om, at Gud skaber en verden, som vi kan leve i. Når vi taler om Gud, som skaber både planter og dyr, skal det ikke forstås som en nøjagtig forklaring på, hvordan det hele er gået til. De to skabelsesberetninger, vi har i det gamle testamente, vil fortælle os, at det er Gud, som giver os livet. De fortæller, at det er Gud, der bærer livet oppe. Biologien og fysikken besvarer spørgsmål om, hvordan og hvornår alt er blevet til, mens teologien og kristendommen svarer på spørgsmålet hvorfor. Hvorfor er der overhovedet noget, en verden, en jord og mennesker omkring os? Hvorfor er der ikke snarere ingenting? Gud som Jesus For det andet kender vi Gud som Jesus. Gud er blevet menneske i Jesus af Nazaret, et konkret fysisk og historisk menneske, fordi Gud ville være sammen med os. Gud gav frivilligt afkald på sin himmelske magt og lod sig føde som et lille hjælpeløst barn. Han levede et helt liv med både glæde og sorg, lidelse og håb. Gennem hele sit liv viste Jesus os, hvad Gud er for en Gud. At Gud er en kærlig Gud, en Gud som ikke sætter skel, men lukker alle mennesker ind i sin kærlighed. Jesus var sammen med alle de mennesker, som intet ordentligt menneske ville drømme om at være sammen med. Han viste os med sit liv, at ingen falder uden for Guds kærlighed. Jesus forbrød sig på alle måder mod sin tids regler for god opførsel, og det blev for meget for mange. Derfor blev Jesus slået ihjel. Han gik hele vejen gennem den værste ydmygelse og den dybeste smerte, for at vi skal vide, at vi aldrig er alene med vores smerte, at Gud altid lider med os. Men lidelsen og døden blev ikke enden på historien. Da de forgrædte kvinder kom ud til Jesu grav, var stenen væltet væk. Graven var tom, og kvinderne blev overbevist om, at Jesus måtte være opstået. Med opstandelsen ser vi, at døden og smerten aldrig får det sidste ord. Ved korset så alt ud til at være tabt. Det så ud som om, at alt det, som Jesus havde sagt og gjort, var løgn. Men med opstandelsen viser Gud, at kærligheden og livet altid sejrer. Gud som Helligånden For det tredje kender vi Gud som Helligånden. Helligånden kan ikke ses, men Helligåndens virkninger kan mærkes, akkurat ligesom vi ikke kan se vinden, men vi kan se, hvad vinden gør. Helligånden er alle vegne. Den er den måde, Gud er tæt på os på. Da disciplene, efter Jesus var steget til himmels, sad slukørede inden døre og ikke vidste, hvad de skulle gøre, kom Helligånden. Den kom og gav dem mod til at turde fortælle om, hvad de havde oplevet. Den kom og gav dem troen på Gud og på fællesskabet tilbage. Sådan er Helligånden også for os den, der giver os mod til igen at leve, når vi har været modløse. Det er Helligånden, der gør, at vi kan mærke det fællesskab, som bærer os. Det er Helligånden, som holder vores liv oppe. Fordybelse og vækst Til at fordybe os i alt dette den treenige Gud, vores liv med Gud og med hinanden har vi hele den lange trinitatis-tid. Trinitatis-tiden er fyldt med vækst. Græsset og blomsterne vokser og gror hen over sommeren og fylder alt med et grønt håb. På samme måde er det for os. Her samler vi overskud til alle de udfordringer og kampe, som vi får i livet. De kirkelige højtider er vigtige. De fleste er klar over, at vi i julen fejrer Jesu fødsel, at Gud blev menneske, og at vi holder påske, fordi Jesus døde og opstod. En del er også klar over, at vi fejrer pinse, fordi Helligånden kom til Jorden og gav håb og mod til at leve. Men kristendommen har måske især sin vægt i dagligdagen. Den rolige rytme og det travle arbejdsliv. Gud er den, der følger med hele tiden, som ånder på verden, så græsset og blomsterne gror, som støtter mig, så jeg kan bære det, jeg skal, som holder mig oppe, når jeg falder. Gud er den, som åbner mine øjne, så jeg ser den velsignelse, som omgiver mig, mine børn, min ægtefælle og gode venner, anemonerne og skoven, som springer ud - at der stadig er en kop kaffe tilbage på kanden. Hver dag får Gud solen til at stige op, så endnu en ualmindelig almindelig dag kan møde os. Derfor holder jeg af hverdagen. Dorthe Engelbrecht Larsen DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 3

4 Dronningborg og Gimming sogne Farvel og på gensyn Farvel og på gensyn til to dejlige hold konfirmander! Så har vi igen fejret konfirmation med to hold konfirmander i Dronningborg Kirke. En konfirmationsgudstjeneste er altid festlig. Kirken emmer af forventning, både konfirmander og forældre er glade og forventningsfulde. Konfirmationen er kulminationen på forberedelsen - det som hele undervisningen er rettet mod. Sådan er det for mig som præst, og sådan er det for konfirmanderne. Fra vi mødes første gang i slutningen af august spørger de: Hvornår skal vi øve i kirken? Og samtidig er konfirmationen også en lille smule vemodig. Konfirmanderne og jeg har været sammen hver uge i ca. 8 måneder. Vi har diskuteret livets store spørgsmål. Konfirmanderne har øvet sig på at formulere sig eksistentielt, vi har talt om døden og livet, vi har været på tur, spist sammen og grinet sammen. På den måde kommer vi også tæt på hinanden. Jeg bliver gang på gang rørt over konfirmandernes åbenhed og fortrolighed. Den vigtige samtale For mig er det vigtigste i konfirmandundervisningen samtalen. Mange børn og unge savner voksne at tale med om livets store spørgsmål, om tro og tvivl. Her har vi som kirke, og jeg har som præst en kompetence. Vi er vant til at tale med mange forskellige mennesker, i mange forskellige livssituationer, om livets store spørgsmål. Vi står i kirken i en 2000 år gammel tradition, vi har gode fortællinger og stærke salmer, som kan sige os noget centralt om det at være menneske, om at være i verden og om at have en relation til Gud. Gennem de mange samtaler, som vi har i løbet af undervisningen, er det mit håb, at konfirmanderne oplever, at kirken er et sted, man kan komme, også når undervisningen er slut, og gaverne er pakket op. Det er mit håb, at de oplever præsterne som troværdige mennesker, der vil dem, som vil lytte til dem og diskutere med dem. At kirken også bliver deres kirke. Nye konfirmandhold Til efteråret tager vi igen imod nye konfirmander. De nye konfirmandhold starter i uge 36, det vil sige henholdsvis tirsdag den 3. september og torsdag den 5. september. I slutningen af august holder vi indskrivning. Her har vi mulighed for - forældre, konfirmand og præst - at møde hinanden og tale sammen, så undervisningen, samtalen og samværet kan starte på de bedst mulige vilkår. Vi glæder os til at se jer! Dorthe Engelbrecht Larsen Ændring af konfirmationsdatoer Der er tradition for, at der er konfirmation i Dronningborg Kirke Bededag og Kristi Himmelfartsdag og i Gimming Kirke Bededag. Fra og med 2014 ændres dette. Fremover vil der være konfirmation i Dronningborg Kirke Bededag og søndag efter Bededag. I Gimming Kirke vil der som hidtil være konfirmation Bededag. Det betyder, at der næste år fejres konfirma tionsgudstjeneste: Bededag, fredag den 16. maj 2014, i Dronningborg og Gimming kirker og søndag den 18. maj 2014 i Dronningborg Kirke. Læs mere på hjemmesiden Nyt hold babysalmesang i Dronningborg Kirke Forårets hold i Dronningborg Kirke blev hurtigt fyldt op, og vi måtte henvise nogle af de interesserede til efterårets hold. Den nye sæson begynder onsdag den 18. september. Det vil fortsat være Birgitte Debel Krag, der sammen med vores organist Gozel Madsen står for undervisningen, og som med det smukke, lyse kirkerum, døbefont og alter som ramme vil synge, danse og lege musik og livsglæde ind i de små. Forløbet i efteråret 2013 strækker sig over følgende 10 onsdage kl : den 18. og den 25. september, den 2., den 9., den 23. og den 30. oktober, den 6., den 13., den 20. og den 27. november. Yderligere oplysninger og tilmelding hos organist Gozel Madsen, tlf , Se også vores hjemmeside for nærmere beskrivelse af forløbet. Babyer i sang, foråret 2013 Kreative konfirmander foråret 2013 SIDE 4 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

5 Dronningborg og Gimming sogne Nyt fra organisten Workshop for kirkekoret Kirkekoret hentede ny inspiration onsdag den 10. april 2013, da koristerne deltog i en workshop tilrettelagt af Inge-Lise Nygaard Parson. Koret lærte nyt om bl.a. klangdannelse og artikulation. Kor og korleder hentede nye idéer og alle blev en glad oplevelse rigere. Inge-Lise Nygaard Parson er sopran og giver jævnligt koncert i såvel Danmark som England, hvor hun i dag er bosat. Hun er en erfaren underviser på flere niveauer. I sine workshops for kor gør hun brug af sine mangfoldige kompetencer som sanger, korleder og organist. Inge-Lise Nygaard Parson instruerer vores korister, foråret Vil du synge med et i af vores kor? Vi kan optage enkelte nye medlemmer i såvel aspirantkoret som kirkekoret ved Dronningborg Kirke Aspirantkoret er for piger og drenge i alderen år og øver hver onsdag kl i Dronningborg Kirke. Alle, der har lyst til at lære at synge i kor, lære noder, rytmer og nye salmer og få nye venner er velkomne. Kirkekoret er et flerstemmigt kor for både piger og drenge i alderen år. Koret øver hver onsdag kl Det medvirker ved gudstjenesterne om søndagen og ved musikgudstjenester og koncerter. Indimellem er der mulighed for at deltage i korstævner. Faglige ambitioner styrker engagementet, og godt humør, fællesskab og kammeratskab præger samværet. Læs mere om korene ved Dronningborg Kirke på vores hjemmeside og kontakt korleder og organist Gozel Madsen for nærmere oplysninger og tilmelding, tlf , Korene holder sommerferie fra den 24. juni til den 11. august. Den nye sæson begynder onsdag den 14. august. Jeg er troende, men ikke religiøs Tirsdag den 19. marts begav Dorthe (vores præst), Jette (vores kordegn) samt undertegnede os til Brabrand Sognegård i et slemt snevejr. Vores ærinde var, at vi ville blive klogere på, hvilke udfordringer folkekirken står over for i dag. Morten Skrubbeltrang, generalsekretær for Kirkefondet, kom med et blændende indlæg, som tog afsæt i Ina Rosens ph.d.-afhandling med den tankevækkende titel: I m a believer, but I ll be damned if I m religious (jeg er troende men ikke religiøs). Morten Skrubbeltrang kom ind på, hvad det vil sige at være religiøs i dag. Grundlæggende er danskerne positive over for det at tro, men ikke så meget i almindelig folkekirkelig forstand. Troen er for mange i dag en personlig følelse, og der findes ingen bibel for denne tro. Hvordan skal vi forholde os til denne nye virkelighed i folkekirken? Efter kaffepausen overtog Ulla Morre Bidstrup, lektor ved pastoralseminariet i Århus. Hun har skrevet en ph.d.- afhandling om de kirkelige handlinger, eller kasualier, som hun foretrækker at kalde dem. Kasualier udtrykker, at der er tale om lejlighedsvise gudstjenester, udsprunget af menneskelivet, som menighed og præst er fælles om. Barnedåb, bryllup og begravelse er nogle af de kirkelige handlinger, hvor almindelige mennesker møder kirken eller kirken og samfundet mødes. Ulla Morre Bidstrup fortalte os om sit syn på, hvordan kirken kan bygge bro mellem det moderne troende menneske og folkekirken. Min ide med at opfordre menighedsråd og medarbejdere ved Dronningborg Kirke til at deltage i dette temamøde var at få en fælles referenceramme, som vi kunne anvende i vores videre arbejde med at udvikle folkekirken her i vores sogn. Således at den kan være det naturlige og lokale samlingspunkt i menneskelivets mangeartede faser. Christina Kjærsgaard, medlem af Dronningborg menighedsråd Sultkaravanen fra Folkekirkens Nødhjælp på besøg hos konfirmanderne, foråret 2013 DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 5

6 Dronningborg sogn Dronningborg Sogn Kirkeværgens vej til menighedsrådet Tina Pedersen er en af de nyvalgte, der kom ind i Dronningborg menighedsråd fra den 2. december Hun er ydermere valgt til kirkeværge og har allerede været kastet ud i en række opgaver. Kirkebladsredaktionen har det indtryk, at Tina har taget handsken op med engagement, energi, dygtighed og godt humør. Vi har inviteret hende til at fortælle bladets læsere lidt om den første tids tanker og erfaringer. Hvordan er du endt som medlem af Dronningborg Menighedsråd, Tina, og hvor har du dine interesseområder? Det hele startede med, at min datter, som synger i kirkekoret, kom hjem med en seddel, hvoraf det fremgik, at sognet risikerede at blive nedlagt, hvis man ikke kunne samle et nyt menighedsråd. Min mand og jeg blev enige om, at det måtte der gøres noget ved, så vi mødte begge frem til det ekstraordinære orienterings- og opstillingsmøde. Det var der heldigvis også en del andre, der gjorde, og det lykkedes at få dannet et nyt menighedsråd. Jeg blev valgt til posten som kirkeværge. Jeg arbejder inden for byggebranchen og mente, at jeg måske havde noget at byde ind med. På grund af præsteskiftet står vi nu over for en renovering af præsteboligen, og samtidig håber vi at få grønt lys for en snarlig renovering af kirken. Der er med andre ord noget at tage fat på. Det bliver nogle spændende projekter de næste år frem i tiden! Hvad brænder du for, og hvad vil du gerne nå med arbejdet som menighedsrådsmedlem? Min baggrund for at melde mig var nok dybest set, at jeg synes, det er vigtigt, at vi bevarer vores folkekirke. Den kristne kirke er en del af vores kultur, og selv om vi ikke er faste kirkegængere, så vil det blive et tomt samfund uden vores fælles samlingssted. Jeg har ofte tænkt, at det i grunden er underligt, at vi hver dag i nyhederne hører om Muhammed og Hellig krig, men aldrig et ord om Jesus og Kærlighedsbudskabet. På en måde kan jeg godt forstå, at de, der kommer hertil fra andre lande, betragter os som vantro, for vi er nok ikke særlig gode til at tale om tro, selv om de fleste af os på et tidspunkt i vores liv får brug for noget at tro på. Måske skal folkekirken være bedre til at vise, hvad den står for. Budskaberne om næstekærlighed og tilgivelse burde være konkurrencedygtige også i medierne. Folkekirken skal for mig at se være, som Jesus var: frisindet, kærlig og engageret. Den skal være åben for alle og også vise de unge, at den har noget at tilbyde, noget de kan bruge, når de skal videre i Foto: Jacob Lerche vores teknologiske og hårdt pressede samfund. Jeg er glad for at se, at de Grønne Spejdere er flyttet ind i kælderen i Sognegården. Jeg ved, at der er rigtig mange frivillige i spejderbevægelsen, der gør en kæmpe indsats for at engagere vores børn og unge og give dem et godt fællesskab og nogle gode værdier. Du har fået en af de tunge poster i menighedsrådet. Men du skal jo heldigvis løse den sammen med de øvrige medlemmer. Tidligere kirkeværge Marianne Nyrup udtalte flere gange, når opgaverne var mange: Man føler ikke, man står alene med ansvaret. Kan du genkende den følelse? Ja, bestemt. Vi har fået et nyt menighedsråd, med nye, unge kræfter og input. Der er en munter og uformel stemning ved møderne. - Jeg ved i øvrigt, at der også herskede en sådan stemning i det tidligere menighedsråd, som gennem mange år har gjort et stort arbejde for sognet. Jeg tror, at vi alle hver især har nogle idéer om, hvordan vi kan skabe fornyelse/tilføre nyt liv til kirken. At vi samtidig har fået en ny, ung sognepræst er en rigtig god begyndelse! En rigtig god begyndelse, ja, sådan lyder det bestemt! Vi ønsker dig fortsat rigtig god arbejdslyst i menighedsrådsteamet, Tina! Søndag den 23. juni kl SOGNEAFTEN Sankthansfest i Dronningborg Kirke og Sognegård Igen i år inviterer Dronningborg Menighedsråd til sankthansfest denne gang både ude og inde! Vi mødes til en sommergudstjeneste i Dronningborg Kirke kl. 19. Efter gudstjenesten hygger vi os over kaffe og brød i Sognegården, og der bliver mulighed for at synge nogle af vores fine sommersange. For dem, der foretrækker bålhygge og snobrød, inviterer KFUMspejderne til bål på plænen bag kirken. Gozel Madsen, Susanne Lionett Skjødt og Dorthe Engelbrecht Larsen Bordene pyntet, højskolesangbogen lagt frem vi er klar til sankthansfest i Sognegården! Og for dem, som foretrækker de udendørs sankthansglæder SIDE 6 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

7 DRONNINGBORG OG Gimming sogne Efterårets arrangementer Torsdag den 19. september kl. 19 Homo- og heterovielser. Foredrag ved valgmenighedspræst Benedicte Præstholm. Torsdag den 24. oktober kl. 19 Bondesønnen og baronessen. Liv, digtning og kristendom hos Martin A. Hansen og Karen Blixen. Foredrag ved universitetslektor David Bugge. Lørdag den 23. november kl. 14 Om juleglæder og andre glæder. Et muntert og alvorligt causeri om glæder på livets vej ved pastor Christen Væver. Områdecenter Åbakken (Dronningborg plejehjem) Gudstjenester Onsdag den 19. juni Onsdag den 24. juli Onsdag den 21. august Onsdag den 18. september Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen. Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn Torsdag den 5. september kl Torsdag den 28. november kl Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige. Gimming Sogn Åben kirke Gimming Kirke er åben i dagtimerne i perioden fra den 24. juni til den 28. juli. Det er der efterhånden skabt tradition for. Og gæstebogen, der ligger i våbenhuset, vidner om, at mange turister lægger vejen omkring vores velholdte, gamle kirke. Også for dig, som bor i Dronningborg eller Gimming sogn, er det en oplagt mulighed. Und dig selv en fredfyldt stund i det skønne kirkerum. Og gå bagefter en aftentur i byens smukke gader, som det lyder i Gimming-sangen. Efterårets arrangementer Torsdag den 31. oktober kl. 19 Vi markerer Spil Dansk-dagen 2013 i Gimming Kirke. Torsdag den 28. november kl Koncert i Gimming Kirke med Lydiah Wairimu Gospelkor. Gimming-sangen Gimming Historiegruppe fik i 1999 udgivet bogen Gimming bys historie landsbyen Gimming gennem 450 år. På sidste side finder man Gimming-sangen, skrevet af Tove Foersom til Gimmingrevyen 1987 og sangbar på melodien Pigerne fra Småland. Sidste strofe lyder: Og rundt omkring i haverne man på en forårsdag kan se de mange glade folk, der giver sig i lag med spade, rive, slåmaskine, frø og meget mer. Imens de over havehækken til hinanden ler. Man ser folkene i Gimming, som fra storbys travle larm tit går aftentur i byens smukke gader arm i arm. Det er folkene i Gimming, som skam ved at sætte pris på vi sammen børn og voksne ejer dette paradis. Du kan læse meget mere om Gimming Kirke og se billeder fra kirken på Menighedsrådsmøde Torsdag den 8. august kl Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt. Foto: J.V. Rasmussen. DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 7

8 Gudstjenesteliste Dronningborg Gimming Juni 2. juni 1. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 9. juni 2. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen Indsættelse 16. juni 3. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 23. juni 4. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Dorthe E. Larsen Sankthansfest Dorthe E. Larsen 30. juni 5. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen Juli 7. juli 6. s. e. trinitatis NN Ingen 14. juli 7. s. e. trinitatis NN Ingen 21. juli 8. s. e. trinitatis NN Ingen 28. juli 9. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen August 4. august 10. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 11. august 11. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 18. august 12. s. e. trinitatis NN Ingen 25. august 13. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Dorthe E. Larsen September 1. sept. 14. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 8. sept. 15. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 15. sept. 16. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen * Med forbehold for ændringer - følg med på hjemmesiden, hvor vi også offentliggør, hvem NN er, så snart vi ved det. Adresseliste Dronningborg- Gimming Sognegård Egholmsvej 8A 8930 Randers NØ Sognepræst, kbf.: Dorthe Engelbrecht Larsen Hadsundvej 79 Tlf Træffes ikke fredag Sognepræst: Vakant Sekretær: Jette Kristiansen Tlf Træffes i Sognegården man., tir. og fre. kl Organist: Gozel Madsen Energivej 63 Tlf Dronningborg Kirke Kirketjener: Elsa Fausing Udbyhøjvej 180 Tlf Menighedsrådsformand: Per Bøje Rasmussen Tjærbyvej 101 Tlf Vicevært ved Sognegården: Henning Karlsen Tlf Gimming Kirke Graver og kirketjener: Hans Jørgen Nielsen Tlf Kirkesanger: Linda Hessellund Tlf Menighedsrådsformand: Helen Drachmann Bopladsen 9 Tlf eller Indsamlinger Fra kirkens første tid er der blevet samlet penge ind ved søndagens gudstjenester. Det gør vi også i Dronningborg og Gimming kirker. Pengene går til sociale og kirkelige formål. Kirkens hjemmeside: Indlæg til næste kirkeblad gældende for september, oktober og november 2013 bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 26. juli. Kirkebladet Kirkebladet udkommer i 2013 på følgende datoer: 6. marts 5. juni 4. september 4. december Omdeling i Dronningborg Sogn sker som indlæg i Din Avis. Udebliver bladet, er du velkommen til at hente et eksemplar i kirken eller på kirkekontoret. Omdeling i Gimming Sogn sker fortsat med bud. Udebliver bladet, kan man kontakte tlf

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet. Trosbekendelsen. Nr. 3 2011 JUNI JULI AUGUST 58. årg. > af Dorthe Engelbrecht Larsen

Kirkebladet. Trosbekendelsen. Nr. 3 2011 JUNI JULI AUGUST 58. årg. > af Dorthe Engelbrecht Larsen Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Trosbekendelsen Korpiger: foran Dronningborg Kirke - Foto: Henning Karlsen > af Dorthe Engelbrecht Larsen I vores gennemgang af trosbekendelsen er vi nu kommet

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkebladet. Det er fuldbragt. Påske og pinse faste og himmelfart. Nr. 2 2013 MARTS APRIL MAJ 60. årg. af Dorthe Engelbrecht Larsen

Kirkebladet. Det er fuldbragt. Påske og pinse faste og himmelfart. Nr. 2 2013 MARTS APRIL MAJ 60. årg. af Dorthe Engelbrecht Larsen Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Foto: Rune Hansen (som gengivet i Påsketanker af Gurli Vibe Jensen. Det danske Bibelselskab, 2006) Påske og pinse faste og himmelfart Læs i dette blad bl.a.

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 30 45, email:

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirkebladet. Sandbund og klippegrund. HUSK: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 4 2012 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 59. årg.

Kirkebladet. Sandbund og klippegrund. HUSK: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 4 2012 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 59. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Det bedste fundament - som afsæt for livet. Sandbund og klippegrund Sommertid er sæson for sandslotte, og selv om sommeren i år har budt på vidt forskelligt

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere