Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 2. udgave,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 2. udgave, 2015 2"

Transkript

1 2. udgave,

2 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig at finde retningslinjer og praktiske oplysninger, som har betydning for dit arbejde i hverdagen. Campus Bornholm er kendetegnet ved at have mange forskelligartede uddannelser og mange forskellige medarbejdergrupper. Der ligger en særlig udfordring i at skabe rammer, hvor mangfoldigheden kan udfolde sig med respekt for det særegne. Denne håndbog samler procedurer og retningslinjer, som er ledelsens udmøntning af skolens politikker. Medarbejderhåndbogen beskriver Campus Bornholms forventninger, krav og forpligtelser overfor dig som medarbejder, ligesom den beskriver dine rettigheder, og hvad du kan forvente af skolen. Medarbejderhåndbogen er tænkt som et opslagsværk og indeholder information, procedurer og regler på Campus Bornholms forskellige områder og afdelinger. Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet, er du altid velkommen til at kontakte din nærmeste leder, så vi fortsat kan udvikle medarbejderhåndbogen som et værktøj i det daglige arbejde på Campus Bornholm. Med venlig hilsen Mads Kofod Direktør 2. udgave,

3 Index 60 årsreglen; 74 adresser; 100 afdelinger; 100 afskedigelse; 64 afspadsering; 76 afspadsering EUD; 71 afspadsering GYM; 68 afspadsering TAP; 76 alkohol; 43 annoncer; 34 ansættelse; 60; 66 ansættelsesbrev; 61 arbejdsmiljøorganisation - AMO; 13 arbejdsmiljøpolitik; 53 arbejdspladsvurdering; 14 arbejdstid EUD; 71 arbejdstid GYM; 68 arbejdsulykke; 56 barns 1. sygedag; 48 befordringsgodtgørelse; 86 begravelse; 52 benchmarking; 98 bestyrelse; 11 bibliotek; 19 bijob; 76 bornholmerkort; 83 brochurer; 34 budget; 80 budgetprognose; 81 bygningsleder; 24 bygningspolitik; 92 censorrejser; 83 computer; 39 CPHS IT Bornholm; 37 dataindsamling; 98 deltid; 61 designmanual; 31; 92 dialog og møder; 32 direktør; 16 dødsfald; 50 ekstern kommunikation; 32 elevklager; 99 elevtilfredshedsundersøgelse - ETU; 95; 97 ; 34 faktura; 90 fakturaflow; 91 fakturahåndtering; 90 ferie; 49 ferie og feriefridage EUD; 72 flytning; 52 forkortelser; 100 forsikring; 56; 58 fratrædelse; 63 fratrædelsessamtale; 66 fyringssæson; 93 graviditet og fødsel; 49 grupperejser; 85 hjemmeside; 33 hovedsamarbejdsudvalg - HSU; 13; 14; 63 hærværk; 56 indkøbspolitik; 88 indkøbsvejledning; 89 indsatsområder; 29 intern kommunikation; 31 interne nyhedsbreve; 32 intranet; 32 it; 37 journalisering; 35 kalender; 35 kantine; 26; 42 klager; 99 kommunikation; 31 kommunikationsteam; 26 kompetenceudviklingsfonden; 62 kompetenceudviklingspolitik; 62 kopicenter; 27 krisehjælp; 54 kvalitets- og kommunikationsleder; 23 kvalitetsafdeling; 25 kvalitetssystematik; 94 kørsel; 82 kørsel i egen bil; 86 kørsel i skolens biler; 87 lager; 26 ledelse; 11 login-konto; 38 lokallønsforhandlinger; 79 lokalt samarbejdsudvalg - LSU; 13; 63 LUU - lokale uddannelsesudvalg; 15 lægebesøg; 46 løn; 79 lønafdeling; 25 lønpolitik; 30 låsning; 92 mail; 37 materialelager; 26 medarbejderblad; 32 medarbejderplan; 62 medarbejdertilfredshedsundersøgelse - MTU; 53; 94; udgave,

4 medarbejderudviklingssamtale - MUS; 62 medier; 33 merarbejde; 76 merarbejde EUD; 71 merarbejde GYM; 69 mission; 28 mobiltelefon; 40 motion; 42 mærkedage; 52 netværk; 37 netværksdrev; 38 nyhedsbreve; 32 nøgler; 93 omlagt tid EUD; 72 områdemøder; 16 omsorgsdage; 49 opgørelse af tid EUD; 75 organisation; 9 overarbejde EUD; 73 personaleforening; 51 personalegoder; 52 personalekort; 66 personalepolitik; 30 personalepolitikudvalg; 30 post; 35 prescriba; 45; 54 presse; 33; 34 printere; 37 prøvetid; 61 psykisk arbejdsmiljø; 43 psykisk beredskabsplan; 54 psykolog; 54 pædagogikum; 63 pædagogisk diplomuddannelse; 63 pædagogisk råd; 16 raskmelding; 47 rejseafregning; 83; 86 rejsebestilling; 83 rejsekort; 83 rejser; 82 rejsetid; 85 rekruttering; 60 rummelighedspolitik; 61 rusmidler; 43 rygning; 42 rådgivning; 54 rådgivning ved personlig krise; 45 samarbejdsudvalg; 15 seniorpolitik; 61 serviceleder; 24 skærmbrille; 53 sne; 76; 77 sociale medier; 33 software; 39 sps; 76 stabsenhed; 22 straffeattest; 60 strategi; 28 stress; 44 studie- og ordensregler; 106 studierejser; 84 studierejsetelefon; 86 sundhed og trivsel; 42 support; 40 sygdom; 48 sygefravær; 47 sygefraværsblanket; 47 sygemelding; 46 sygepolitik; 45 systemer; 37 tavshedspligt; 33 telefon; 36 telefoni; 40 tidsregistrering EUD; 71 tidsregistrering GYM; 68 tillidsrepræsentant - TR; 15 tjenestelig samtale; 65 tjenesterejse; 57; 82 tjenesterejseforsikring; 57 transport; 84 uddannelseschef; 18 uddannelsesleder; 18; 21 uddannelsesområder; 17 udligning EUD; 75 udviklingsfunktion; 25 undervisningslokaler; 92 varemodtagelse; 90 videokonference; 31 virsomhedstilfredshedsundersøgelse - VTU; 97 virtuel undervisning, sne; 77 vold; 45 værdier; 28 ytringsfrihed; 33 økonomi; 80 økonomi- og administrationschef; 23 økonomifunktion; udgave,

5 Indhold Velkommen til Campus Bornholm... 2 Index... 3 Læsevejledning... 8 ORGANISATION... 9 Campus Bornholms uddannelser... 9 Campus Bornholms adresser...10 Bestyrelsen...11 Den øverste ledelse...11 Samarbejdsstruktur...13 Direktørens ansvarsområder...16 Uddannelsesområderne...17 Stabsenheden...22 STRATEGI Mission...28 Vision...28 Værdier...28 POLITIKKER Om skolens politikker...30 KOMMUNIKATION IT SUNDHED OG TRIVSEL ARBEJDSMILJØ Skærmbrille-politik udgave,

6 Aftale med Prescriba...54 FORSIKRING REKRUTTERING, FASTHOLDELSE OG FRATRÆDELSE Rekruttering og ansættelse...60 Fratrædelse...63 ARBEJDSTID Merarbejde, afspadsering og tidsregistrering GYM...68 Merarbejde, overtid, afspadsering og tidsregistrering EUD, DU, AVU...71 Merarbejde og afspadsering for administrative medarbejdere...76 SPS-arbejde...76 Retningslinjer ved bijob...76 Procedurer ved sne...77 Virtuel undervisning ved snestorm...77 LØN Lønpolitik...79 Ny Løn/Lokallønsforhandlinger...79 ØKONOMISTYRING REJSER OG KØRSEL INDKØB BYGNINGER KVALITETSSYSTEMATIK Procedure ved elevklager...99 ADRESSER, AFDELINGER OG FORKORTELSER BILAG A: LINKS TIL BEKENDTGØRELSER, GYM udgave,

7 BILAG B: FORSIKRINGSFORHOLD VEDRØRENDE ELEVER OG KURSISTER BILAG C: CAMPUS BORNHOLMS STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR ELEVER OG KURSISTER Formålet med regelsættet Almindelige ordensregler Regler for deltagelse i undervisningen Sanktioner Om Studie- og ordensreglementet udgave,

8 Læsevejledning Medarbejderhåndbogen er ledelsens udmøntning af skolens samlede personalepolitik og beskriver de underliggende procedurer og retningslinjer på en lang række områder, som man som medarbejder kan støde på i det daglige arbejde. Du kan læse skolens personalepolitik på Campus Bornholms hjemmeside: campusbornholm.dk/politikker Håndbogen er opbygget således: Først beskrives skolens organisationsstruktur, ledelsens ansvarsområder og skolens strategi. Herefter beskrives skolens procedurer og retningslinjer inden for områderne: o Kommunikation o it o sundhed og trivsel o arbejdsmiljø o forsikring o rekruttering, fastholdelse og fratrædelse o arbejdstid o løn o økonomistyring o rejser og kørsel o indkøb o bygninger o kvalitetssystematik Skolens forsikringsforhold for elever er indsat som bilag til orientering sidst i håndbogen. Du kan bruge indekset på side 3 til at finde information om specifikke emner. Medarbejderhåndbogen opdateres løbende og revideres gennemgående hvert andet år. Alle væsentlige ændringer meddeles løbende i medarbejdernyhedsbrevet. 2. udgave,

9 ORGANISATION Campus Bornholms uddannelser Campus Bornholm udbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt voksen- og efteruddannelser. Erhvervsuddannelser (EUD) Hovedområde: Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser o Fagretning: Mad med oplevelser Uddannelse: Gastronom Uddannelse: Ernæringsassistent Hovedområde: Kontor, Handel og Forretning o Fagretning: Business, Web og Økonomi Uddannelse: Kontor med Specialer Uddannelse: Handel med Specialer Uddannelse: Detail med Specialer Uddannelse: Merkantil Student Hovedområde: Teknologi, Byggeri og Transport o Fagretning: Metalræs Uddannelse: Personvognsmekaniker Uddannelse: Smed o Fagretning: Den smarte Dome Uddannelse: Tømrer Herunder kommer en række uddannelser, hvor skolen udbyder grundforløb 2. Gymnasieuddannelser (GYM) Højere forberedelseseksamen (HF) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Alment gymnasium (STX) Voksen- og efteruddannelser mv. Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) HF enkeltfag Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og VEU) Danskuddannelser (Sprogskole) Herudover udvikler skolen efteruddannelsesforløb til virksomheder. 2. udgave,

10 ORGANISATION Campus Bornholms adresser Campus Bornholms hovedadresse er Minervavej 1, 3700 Rønne også under ombygningen i forbindelse med det nye campusbyggeri. Uddannelser og administration er fordelt på skolens 8 adresser i Rønne: Krystalgade 9 VUC-uddannelserne: Almen Voksen Uddannelse (AVU), Forberedende Voksen Undervisning (FVU) samt Ordblindeundervisning (OBU) Gymnasieuddannelserne: HF, 2-årig og enkeltfag Storegade 36 Minervavej 2 Direktion, Økonomi- og administrationsledelse, Løn og bogholderi, Bygningsledelse, Kvalitet og Kommunikation, Udvikling, Elevadministration for EUD, HHX og HTX. Erhvervsuddannelser (BYG, AUTO, STRØM-IT, METAL) Voksen- og efteruddannelseskurser Lager CPHS IT Bornholm Derudover udlejes lokaler til BornPro (tidl. Produktionsskolen) og Jobcenteret projekt Uddannelsesporten Merkurvej 10 Gymnasieuddannelser: HHX og HTX Kursuscenter Campus Bornholm Virksomhedsservice Derudover udlejes lokaler til Jobcenterets UngePorten samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordre Kystvej 32 Hoffmann Kollegium Sandemandsvej 11 Køkken og kantine, Erhvervsuddannelserne: MAD og KONTOR-HANDEL. Voksen- og efteruddannelseskurser Søborgstræde 2 Gymnasieuddannelsen: STX Kopicenter Ved Lunden 3 Praktikcenter Voksen- og efteruddannelseskurser (Transportkurser) Serviceassistentuddannelsen Vestermarievej 16 Danskuddannelserne 2. udgave,

11 ORGANISATION Bestyrelsen Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse". Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Campus Bornholm. Efter indstilling fra direktøren fastlægger bestyrelsen årligt skolens målsætning og strategi. Bestyrelsen godkender endvidere budget og regnskab. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens formål og kan inden for dette formål disponere frit over anvendelsen af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Bestyrelsen er overfor undervisningsministeren ansvarlig for skolens drift herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelse. Campus Bornholms bestyrelse Den øverste ledelse Den øverste ledelse på Campus Bornholm består af skolens direktør og to uddannelseschefer; en uddannelseschef for erhvervs, voksen- og efteruddannelserne (EUD/VEU) og en uddannelseschef for de gymnasiale uddannelser (GYM). Direktøren har dertil en stabsenhed under ledelse af økonomi- og administrationschefen og en projektleder i forbindelse med det nye campusbyggeri. Direktøren har den daglige ledelse af skolen og er ansvarlig overfor bestyrelsen. 2. udgave,

12 ORGANISATION Campus byggeprojekt projektleder Bolette Marott Direktør Mads Kofod Økonomi og administration Økonomi- og adm.chef Signe Saabye Ottosen Uddannelsesområde GYM Uddannelseschef Klaus Kristiansen Uddannelsesområde EUD/VEU Uddannelseschef Lars Vesløv I praksis er den daglige drift uddelegeret til chefer og ledere. Direktøren leder dermed på det strategiske og overordnede skoleniveau, mens cheferne har ansvaret for den strategiske ledelse på deres områder. Lederne refererer til cheferne og udgør skolens operative ledelse med ansvaret for den daglige drift. Direktøren er ligeledes chef for stabsfunktionen Økonomi og Administration samt Udviklingsfunktionen. Det betyder, at direktøren udstikker skolens overordnede kurs og sikrer implementeringen af bestyrelsens strategi. Direktøren indgår endvidere som en samlende figur i skolens liv, ligesom han er skolens ansigt udadtil i diverse sammenhænge. Direktøren leder gennem sine chefer, og som almindelig medarbejder på skolen vil man således ikke have nogen konkret arbejdsmæssig relation til direktøren. I direktørens fravær overgår det overordnede ansvar for skolen til økonomi- og administrationschefen. Direktøren og de to uddannelseschefer udgør tilsammen chefgruppen, som træffer de overordnede, strategiske beslutninger på skolen indenfor de af bestyrelsen udstukne rammer. Chefgruppen mødes på ugebasis med deltagelse af stabschefen for økonomi- og administration. Referater fra chefmøderne kan findes på Fronter/Lectio. 2. udgave,

13 ORGANISATION Samarbejdsstruktur Samarbejdet mellem skolens ledelse og skolens medarbejdere diskuteres og justeres i en række formelle organer, der tilsammen udgør Campus Bornholms samarbejdsstruktur. Disse organer er: Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) De lokale samarbejdsudvalg (LSU): o LSU GYM Gymnasieområdet o LSU EUD/VEU - Erhvervsuddannelserne og Voksen-og efteruddannelsesområdet o LSU TAP - Økonomi- og administrationsområdet Tillidsrepræsentantstrukturen (TR) Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Direktøren er formand for HSU. Cheferne er formænd i de respektive lokale samarbejdsudvalg og derudover er der både medarbejder- og lederrepræsentanter som medlemmer af samarbejdsudvalgene. Fra medarbejdersiden er det tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Retningslinjer for beføjelser og arbejdet i HSU & LSU følger statens Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Retningslinjer for TR-arbejdet følger Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten. Retningslinjer for AMO følger Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Hovedsamarbejdsudvalg/Lokalt samarbejdsudvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) er det naturlige forum for drøftelser mellem ledelse og medarbejdere om Campus Bornholms udvikling og fremtid. En lang række af de problemstillinger og spørgsmål, der vedrører organisering, arbejdsforhold og personalepolitik, er formelt henlagt til Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Skolens målsætning, strategier, kompetenceudvikling og sammenhængen til personalepolitikken er kernen i de drøftelser, som skal føres i samarbejdsudvalgene. Samarbejdsudvalgene skal endvidere have fokus på medarbejdernes trivsel og følge op på målinger, evalueringer, indsatsområder og handlingsplaner. For at sikre en effektiv kommunikationsvej gennem systemet lægges LSU-møderne i kalenderen umiddelbart forud for HSU-møderne, så at relevante sager fra LSU kan blive bragt hurtigt videre til HSU. Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Arbejdsmiljøorganisationen består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra uddannelses-, tekniske og administrative områder. Skolens direktør er formand for arbejdsmiljøorganisationen, og skolens daglige arbejdsmiljøleder er sekretær og forestår den daglige sparring med arbejdsmiljøorganisationen, myndigheder og skolens ledelse. AMO består af seks arbejdsmiljøgrupper med i alt ni arbejdsmiljørepræsentanter. 2. udgave,

14 ORGANISATION Repræsentanter fra de seks grupper samarbejder i arbejdsmiljøudvalget. Det består af: Formand Mads Kofod Daglig sikkerhedsleder Lars-Ole Andersen Ledelsesrepræsentant Pia Holm-Hansen Arbejdsmiljørepræsentant TAP Anette Vejborg Arbejdsmiljørepræsentant GYM Claus Steenberg Arbejdsmiljørepræsentant VEU/ EUD Bo Steen Jensen AMO-struktur: MAD, Køkkener & Rengøring Arbejdsmiljøudvalg Administration, mv. EUD Håndværk, Industri og Transport VEU EUD KONTOR Teknisk Service GYM Arbejdsmiljøorganisationen skal til enhver tid arbejde på at opretholde et sikkert og sundt arbejdsog undervisningsmiljø gennem en forebyggende indsats og efterlevelse af gældende arbejdsmiljøregler. Formålet er, at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning, ved at bekæmpe de påvirkninger i arbejdet som virker fysisk eller psykisk skadelige, således at de ansattes sikkerhed og sundhed fremmes. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder efter en årsrytme som arbejdsmiljøudvalget har fastsat, og har gennem arbejdsmiljøpolitikken nye fokusområder hvert år. Campus Bornholm gennemfører regelmæssige arbejdspladsvurderinger samt medarbejdertrivselsundersøgelser med det formål at afdække eventuelle problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i disse undersøgelser drøfter ledelse og HSU generelle og konkrete muligheder for at forebygge stress og mistrivsel. Overtrædelser af virksomhedens sikkerhedsregler og sikkerhedsprocedurer betragtes som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Hvis du er i tvivl om en sikkerhedsprocedure eller har observeret overtrædelser af vores sikkerhedsregler, har du pligt til at henvende dig til din lokale sikkerhedsrepræsentant eller nærmeste leder. Yderligere information om arbejdsmiljøorganisationen kan findes på Fronter/Lectio, hvor organisationens opbygning, procedurer, indsatsområder, mm., er beskrevet. Læs om skolens arbejdsmiljøpolitik andetsteds i medarbejderhåndbogen. 2. udgave,

15 ORGANISATION LUU (De lokale uddannelsesudvalg) De lokale uddannelsesudvalgs vigtigste opgave er, i samarbejde med skolen, at fastlægge undervisningens nærmere indhold for de enkelte grunduddannelser, samt følge behovet og komme med forslag til fornyelse af disse. En oversigt over de lokale uddannelsesudvalg kan til enhver tid findes på Campus Bornholms hjemmeside her: Tillidsrepræsentanter Campus Bornholm lægger vægt på et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter (TR). Samarbejdet er funderet på gensidig tillid og med respekt for, at såvel ledelse som medarbejdere arbejder for skolens bedste. TR arbejder inden for aftaleområdet mellem TR og skolens ledelse. Det er f.eks. arbejdstidsaftale, aftale om Ny Løn og lønforhold. Skolens ledelse og tillidsrepræsentanter spiller en meget vigtig rolle i arbejdet med at udbrede en anerkendende kultur på skolen. Alle tillidsrepræsentanter er repræsenteret i ét af skolens lokale samarbejdsudvalg som medarbejderrepræsentanter. Arbejdet med de ansattes trivsel er forankret i samarbejdsudvalgene. Tillidsrepræsentanterne spiller således også en vigtig rolle i arbejdet med at skabe trivsel på skolen i et tæt samarbejde med skolens ledelsesrepræsentanter. Diagram over samarbejdsudvalg: HSU Ledelse: Direktør, 3 chefer, 1 leder Medarbejdere: 1 TR STX, 1 TR HHX og HTX, 1 TR VEU, 1 TR Tekn.pers. 1 TR adm.pers. LSU GYM Ledelse: Uddannelseschef 3 udd.ledere Medarbejdere: 1 TR DJØF HHX og HTX 1 TR GL HHX og HTX 1 TR STX 1 AMR STX 1 TR HF 1 Adm. pers. LSU TAP Ledelse: Økonomi- og adm.chef 3 TAP ledere Medarbejdere: 3 TR TAP 3 AMR TAP LSU EUD/VEU Ledelse: Uddannelseschef EUD/VEU 4 udd.ledere Medarbejdere: 2 TR UDF.EUD 1 TR UDF. VEU 1 Adm. pers. 3 AMR TR-Kontaktudvalg 2. udgave,

16 ORGANISATION Pædagogisk Råd På Campus Bornholm er der nedsat tre pædagogiske råd (PR), hvoraf det ene dækker STX og det andet VUC. VUC PR består af AVU og HF-undervisere, og derudover findes et HF PR. De pædagogiske råd består af relevante uddannelsesledere, relevant uddannelseschef samt samtlige undervisere på uddannelsen. Formålet med det pædagogiske råd er at være rådgivende for ledelsen i pædagogiske spørgsmål, og det er uddannelseschefen, der beslutter hvilke spørgsmål, der skal forelægges for det pædagogiske råd, samt hvilke ressourcer der skal afsættes til rådets møder og øvrige arbejde. Der nedsættes et formandskab, der varetager den praktiske afvikling af møderne. Områdemøder På HHX/HTX, AVU, Danskuddannelserne, Håndværkerafdelingen og KONTOR-HANDEL afholdes områdemøder for samtlige undervisere på uddannelserne og øvrige tilknyttede medarbejdere. Formålet med områdemøderne er gensidig information mellem ledelse og ansatte samt efter behov høringer og beslutninger om fælles anliggender. Dagsorden udarbejdes af uddannelseslederen. Direktørens ansvarsområder Ansvarlig for den daglige og strategiske ledelse af skolen Ansvarlig for implementeringen af bestyrelsens strategiske indsatsområder, herunder: o Sikre kvalitet i alle uddannelser og processer o Øverste chef for økonomi, administration samt udviklingsfunktionerne o Tilvejebringe fundamentet for opfyldelse af 95 %, 60 % og 25 % -målsætningen o Realiseringen af et fælles campusbyggeri o Videreudviklingen og styrkelsen af Campus Bornholms organisatoriske fællesskab o Sikre en sund økonomi o Integrere, understøtte og videreudvikle visionen om Bright Green Island i skolens uddannelsesarbejde Skal overfor bestyrelsen afgive skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år, forslag for det kommende års budget og planlægningen af skolens uddannelser og tilknyttede aktiviteter Ansvarlig for udvikling af kokkeuddannelsen på MAD som et særligt strategisk udviklingsområde. 2. udgave,

17 ORGANISATION Uddannelsesområderne Uddannelsescheferne er strategiske ledere på deres respektive område. De har hver et antal uddannelsesledere under sig, som de mødes regelmæssigt med til ledermøder, hvor den daglige drift af uddannelserne drøftes og planlægges. GYM Uddannelseschef Klaus Kristiansen HF Udd.leder Pia Koefoed Nielsen HHX og HTX Udd.leder Ann Due STX Udd.leder Anne Birgitte Nielsen STX Udd.leder Torben Lassen STX Udd.leder Kurt Rønne EUD/VEU Uddannelseschef Lars Vesløv Virksomhedsservice og Praktikcenter Håndværkerafdelingen Udd.leder Jens Peter Koefoed KONTOR-HANDEL og Service, AVU, FVU OBU Udd.leder (afventer) MAD, udd.leder Kirsten Munch Danskuddannelser Udd.leder Lene Dahn Winther Uddannelsescheferne er ansvarlige for kvaliteten og udviklingen af uddannelserne, både fagligt og pædagogisk. I praksis er driften af uddannelserne uddelegeret til de enkelte uddannelsesledere. Uddannelsescheferne kan frit disponere over deres indtægter indenfor godkendte budgetter. 2. udgave,

18 ORGANISATION Ansvarsområder under uddannelseschefen for de gymnasiale uddannelser Uddannelseschefen skal sikre, at alle elever og kursister i GYM-området oplever kvalitet i uddannelserne og at der altid er et undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Overordnet ledelse af og ansvar for de gymnasiale uddannelser samt drift og udvikling af disse, herunder: Pædagogisk ansvar i forhold til gældende lovgivning. Implementering af nye love og bekendtgørelser Udvikling af uddannelserne, herunder evt. nye uddannelser, nye studieretninger, nye præsentationskurser Samarbejde: Overordnet ansvar for samarbejde med alle eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt indenfor det gymnasiale område Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og institutioner Økonomi: Overordnet ansvar for økonomien på de tre afdelinger: HF, HHX/HTX og STX samt de tværgymnasiale undervisningsomkostninger. Sikre at der sker en økonomistyring i uddannelsesområdet og at de enkelte organisatoriske enheder har fokus på tid og ressourceudnyttelse samt deres løbende målopfyldelse Sikre at det samlede driftsområde for GYM er balanceret under hensyntagen til grundlag, økonomi og helhed således at udsving i de enkelte uddannelser kan justeres internt Sikre at der sker en løbende opfølgning af lønsomheden på de enkelte uddannelser Sikre honorering af bestyrelsens resultatkrav Personale: Overordnet personaleansvarlig for de tre afdelinger: HF, HHX/HTX og STX. Overordnet ansvarlig for rekruttering på områderne Overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling på områderne Overordnet ansvarlig for fratrædelse på områderne Overordnet ansvarlig for medarbejderudvikling og -trivsel på områderne Uddannelsesprojekter: Overvågning af puljer Udarbejdelse af ansøgninger Projektledelse på uddannelsesprojekter Ansvarlig for projektopfølgning i fht. donor Ansvarlig for evaluering af projekter og endelig projektafrapportering GYM-uddannelsesledernes funktion Klasserne: Kontakt til teams, studieplaner, toning, store opgaver (som ikke er eksamensopgaver), AT. Eleverne: kontakt til studievejledere og elevkoordinator. Årgangen følges gennem de tre år. 2. udgave,

19 ORGANISATION Lærerne: Opfølgning på årsplaner og tidsregistrering, MUS, efteruddannelse, elevklager. Læreren refererer til sin uddannelsesleder. Øvrige ansvarsområder: Bibliotek og bogkælder Budget og fagkonti på afdelingen Eksamen De store opgaver: SRP, DHO, AT, SSO, DIO m.m. Juleafslutning Lektiecafeer Optagelsesprøver Semesterplaner Studieretningsudbud Teknik og service Pædagogiske dage Pædagogisk udvikling Kommende elever: o Brobygning o Præsentationskurser o Informationsmøder o BUM-messe/UU-kontakt Medlem af LSU-gym Talentarbejde Elevaktiviteter afdelingsvis o Idrætsdag o Skolebal o Elevråd o Fri-aktiviteter o Fællesmøder o Fester Daglige skemaændringer Opgavefordeling Biblioteker Campus Bornholm har tre uddannelsesbiblioteker, som er målrettet elever og medarbejdere. De tre biblioteker er placeret i den gymnasiale søjle med uddannelseschefen som leder. Der er ansat to bibliotekarer, hvoraf den ene varetager biblioteksbetjeningen for HHX/HTX og EUD. Den anden bibliotekar er ansvarlig for betjeningen på STX og HF. De tre biblioteker er fysisk placeret i Krystalgade 9, på Merkurvej 10 og i Søborgstræde 2. Bibliotekerne fungerer som professionelle biblioteker, der trækker på et bredt netværk af både forsknings- og folkebiblioteker. Bibliotekarerne underviser i informationssøgning og står for indkøb af bøger og licenser (e-bøger og databaser) til de enkelte uddannelser. Derudover foretages research til opgaver og projekter. 2. udgave,

20 ORGANISATION Ansvarsområder under uddannelseschefen for erhvervs-, voksenog efteruddannelse Uddannelseschefen skal sikre, at alle elever og kursister i hhv. EUD og VEU området oplever kvalitet i uddannelserne, og at der altid er et tilbud om differentieret undervisning, der er rettet mod den enkelte. Overordnet ledelse af og ansvar for uddannelsesledelse og udvikling af uddannelse: Gældende lovgivning Pædagogik Virksomhedskontakt Nye love og bekendtgørelser Nye uddannelser, nye moduler, nye præsentationskurser Nye kurser Overordnet ledelse af og ansvar for salg af AMU enkelt kurser og kursuspakker i områderne: Gældende lovgivning Virksomhedskontakt og virksomhedssamarbejde LOP-koordinator (Lære Og Praktikplads) og øvrige LOP-opgaver og LOP-lovgivning Samarbejde med øvrige institutioner og instanser Samarbejde: Overordnet ansvar for samarbejde med alle eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og institutioner Økonomi: Overordnet ansvar for økonomien på EUD og VEU samt de tværgående undervisningsomkostninger for områderne: Sikre at der sker en økonomistyring i uddannelsesområdet og at de enkelte organisatoriske enheder har fokus på tid og ressourceudnyttelse samt deres løbende målopfyldelse Sikre at det samlede driftsområde for EUD og VEU er balanceret under hensyntagen til grundlag, økonomi og helhed således at udsving i de enkelte uddannelser kan justeres internt Sikre at der sker en løbende opfølgning af lønsomheden på de enkelte uddannelser Sikre honorering af bestyrelsens resultatkrav Personale: Overordnet personaleansvarlig for EUD og VEU. Overordnet ansvarlig for rekruttering på områderne Overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling på områderne Overordnet ansvarlig for fratrædelse på områderne Overordnet ansvarlig for medarbejderudvikling og -trivsel på områderne Uddannelsesprojekter: Overvågning af puljer Udarbejdelse af ansøgninger Projektledelse på uddannelsesprojekter Ansvarlig for projektopfølgning i fht. donor Ansvarlig for evaluering af projekter og endelig projektafrapportering 2. udgave,

21 ORGANISATION EUD-uddannelsesledernes funktion Uddannelseslederne skal sikre, at alle elever og kursister oplever kvalitet i uddannelserne, og at der altid er et tilbud om differentieret undervisning, der er rettet mod den enkelte. Uddannelseslederne skal i hovedtræk: Motivere den enkelte underviser således at kompetencerne hos underviseren kommer bedst muligt i spil herunder være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere, samarbejde med teamene om et godt arbejdsmiljø og aktivt forebygge og løse konflikter. Varetage opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) Indgå i team med skolens øvrige uddannelsesledere med henblik på deling af viden og pædagogisk udvikling, samt udnyttelse af lærerkræfter og øvrige ressourcer. Planlægge, gennemføre og justere pædagogikken, økonomien og strategien i området i samarbejde med chefgruppen. Pædagogisk ledelse Ansvarlig for at teamene tilrettelægger undervisningen i området således at der er differentierede tilbud til alle elever og kursister Har ansvaret for at kvalitetsmålingerne i området følges op og at der udarbejdelse en handlingsplan både for den enkelte lærer, teamet og afdelingen. Ansvarlig for at studie- og ordensreglement overholdes i tæt samarbejde med teamene. Ansvarlig for afdelingens, teamets og hver enkelt lærers pædagogiske udvikling på kort og lang sigt. Ansvarlig for at al gældende lovgivning på områder er formidlet ud til alle medarbejdere i afdelingen og at det er forstået og implementeret. Administration Ansvar for grovplanlægningen af læringsaktiviteter i området. Opgøre kapacitet og aktivitet i området inden fagfordeling. Ansvar for gennemførelse af fagfordeling. Ansvarlig for områdets økonomi i tæt samarbejde med teamene og administrationen. Skal sikre at lokalerne /faciliteterne udnyttes optimalt. Skal sikre at fraværsregistreringen virker i tæt samarbejde med teamene og administrationen. Skal sikre at teamene har et højt informationsniveau om områdets økonomi ved et tæt samarbejde med administrationen. Udvikling Ansvarlig for at udvikle uddannelserne i området og foretage tiltag i samarbejde med Uddannelseschefen, teamene og kommunikationsteamet. Ansvarlig for at opfange og bearbejde signaler indenfor brancherne og udmønte dem i undervisningen. Ansvarlig for at etablere, vedligeholde et godt samarbejde samt skabe netværk med de eksterne samarbejdspartnere/virksomheder/klynger. Ansvarlig for at etablere nationale og internationale netværk for elev og lærerudveksling. Markedsføring I samarbejde med uddannelseschefen og kommunikationsteamet ansvarlig for at afdelingens informationer på skolens hjemmeside altid er tidssvarende. 2. udgave,

22 ORGANISATION I samarbejde med uddannelseschefen og kommunikationsteamet ansvarlig for information og markedsføring af relevante tiltag i afdelingen. Stabsenheden Direktøren har en stabsenhed under daglig ledelse af økonomi- og administrationschefen. Denne stabsenhed samler skolens støttefunktioner, herunder løn & bogholderi, lager & kopi, IT, direktionssekretariat, udvikling, kommunikation og kvalitet, elevadministration for erhvervsrettede uddannelser og AMU, intern og teknisk service samt bygnings- og kantinedrift. Stabsenheden Økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen Direktionssekretariat Udvikling Koordinator for Løn & bogholderi Koordinator for Lager & kopi, IT Teknisk Service Bygningsl eder Dennis Falk Kommunikation, kvalitet og elevadministration EUD/HHX/HTX Kvalitets- og komm.leder Pia Holm Hansen Intern Service serviceleder Kirsten Munch Under økonomi- og administrationschefen er der tre ledere med budget- og personaleansvar, nemlig en bygningsleder, kommunikations- og kvalitetsleder samt en kantine- og intern serviceleder. Funktionerne lager og kopi samt bogholderi har hver især en teamkoordinator, der er ansvarlig for den daglige drift med reference til økonomi- og administrationschefen. Medarbejderne i direktionssekretariat, udviklingsfunktionen samt lønafdelingen refererer direkte til økonomi- og administrationschefen. IT-funktionen løftes i et administrativt fællesskab, som CPH West/CPH Service Center er værtsinstitution for. Økonomi- og administrationschefen deltager i chefmøderne som referent. 2. udgave,

23 ORGANISATION Ansvarsområder under økonomi- og administrationschefen ØA-chefen er ansvarlig for skolens tværgående funktioner: Udarbejdelse af forslag til skolens budget og regnskab i samarbejde med chef- og ledergruppen Udarbejdelse af forslag til udvikling og drift af tværgående effektiviseringer og ressourceanvendelse Udarbejdelse af forslag til skolens politikker og procedurer Udarbejdelse af forslag til strategi og handlingsplaner Løbende budgetopfølgning Økonomien på fællesområdet Skolens IT-udvikling og drift Skolens indkøb Den tværgående udviklingsindsats samt særlige strategiske udviklingsområder Overordnet drift og vedligehold af skolens samlede bygningsmasse Overordnet kantinedrift Overordnet kommunikations- og kvalitetsarbejde Personaleansvarlig for underordnede ledere, medarbejdere i bogholderi-, løn-, indkøbs-, udviklings og sekretærfunktioner, samt overordnet personaleansvarlig for skolens øvrige tekniske- og administrative personale Rekruttering, kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og trivsel, tjenestelige samtaler, sygesamtaler og afskedigelser indenfor fællesområdet og de tværgående undervisningsfunktioner på skoleniveau Deltagelse i klagesager, tjenestelige samtaler, sygesamtaler, mm. i organisationen generelt i henhold til gældende procedurer. Kvalitets- og kommunikationslederens funktion Daglig ledelse, planlægning, information og opfølgning af kvalitets- og kommunikationsarbejdet Personaleledelse: o Motivere den enkelte medarbejder således at kompetencerne hos medarbejderen kommer bedst muligt i spil. Være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. o Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere. o Samarbejde med medarbejderne om et godt arbejdsmiljø. o Opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) o Aktivt forebygge og løse konflikter. Opfølgning på iværksatte initiativer indenfor områderne Tovholder på andre relaterede projekter Ansvarlig for facilitering af alle evalueringer, herunder udvikling, koordinering, oprettelse og distribution Superbruger på evalueringssystemerne ESEV og Vis Kvalitet Ansvarlig for rapportering af kvalitetsparametre til Undervisningsministeriet og andre instanser 2. udgave,

24 ORGANISATION Ansvarlig for markedsføring, herunder strategi og markedsføringsplan Sparringspartner for ledergruppen i forbindelse af kvalitetsudvikling og markedsføring af uddannelser Ansvarlig for vedligeholdelse af og opfølgning på skolens kvalitetsmanualer, herunder svejse-certificering og SKS-system. Bygningslederens funktion Personaleledelse o Motivere den enkelte underviser således at kompetencerne hos underviseren kommer bedst muligt i spil. Være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. o Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere. o Samarbejde med medarbejderne om et godt arbejdsmiljø. Opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) o Aktivt forebygge og løse konflikter. Daglig drift og prioritering i forhold til ressourcer Udkast til nye tiltag (tegninger) Beregninger Projektering Byggestyring og -tilsyn Undervisningsopgaver kan forekomme Servicelederens funktion Servicelederen er ansvarlig for Campus Bornholms kantiner og udsalgssteder samt rengøring, herunder: Personaleledelse o Motivere den enkelte medarbejder således at kompetencerne hos medarbejderen kommer bedst muligt i spil. Være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. o Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere. o Samarbejde med medarbejderne om et godt arbejdsmiljø. o Opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) o Aktivt forebygge og løse konflikter. Sortiment og prisfastsættelse Indkøb Rengøringsstandard Ansvar for indkøb til områderne Ansvarlig for Hoffmann Kollegiet, herunder: o Udlejning og lejekontrakter o Samtaler og opsigelse af lejekontrakter o God ro og orden o Økonomi 2. udgave,

25 ORGANISATION Lønafdelingen Lønafdelingen består af to medarbejdere, som refererer til økonomi- og administrationschefen. Lønafdelingen skal dels sikre, at skolen overholder gældende lovgivning og aftaleret i diverse ansættelsesforhold herunder i forbindelse med rekruttering, fratrædelse, sygefravær, klagesager, mm., og dels sikre en ensartet behandling af HR-forhold i henhold til skolens generelle personalepolitik samt underliggende politikker og procedurer. Lønafdelingen har en dobbeltfunktion i forhold til skolens personaleansvarlige. På den ene side er der tale om en rådgivende og vejledende funktion i forhold til de personelansvarlige og på den anden side er der tale om en kontrolfunktion i forhold til selvsamme med henblik på at sikre overholdelse af gældende lovgivning og aftaleret. Lønafdelingen er ansvarlig for lønudbetaling, ferieplanlægning, registrering af sygefravær, udarbejdelse af ansættelseskontrakter, sindetskrivelser, opsigelser, mm., samt opdatering af personalearkiv. Økonomifunktionen Økonomifunktionen består af to controllere, der refererer til økonomi- og administrationschefen. Økonomifunktionens har en dobbeltfunktion i forhold til skolens budgetansvarlige. På den ene side er der tale om en rådgivende og vejledende funktion i forhold til de budgetansvarlige med henblik på at sikre en overholdelse af eksisterende budgetter, og på den anden side er der tale om en kontrolfunktion i forhold til sidstnævnte, så økonomiske udfordringer bliver adresseret rettidigt. Økonomifunktionen er meget afhængig af et tæt samarbejde med de budgetansvarlige, da det kun er på baggrund af dialog med og input fra disse, der kan skabes et troværdigt billede af skolens økonomiske udvikling og udfordringer. Økonomifunktionen er derfor organiseret således, at den ene medarbejder er ansvarlig for budgetopfølgningen på EUD/VEU, mens den anden medarbejder er ansvarlig for budgetopfølgningen på GYM. Økonomifunktionens ansvarsopgaver inkluderer udarbejdelse af måneds, kvartals og årsregnskab samt regelmæssig budgetopfølgning med udarbejdelse af kvartalsvise budgetprognoser. Udviklingsfunktionen Udviklingsfunktionen består af en enkelt medarbejder, der som udgangspunkt har to funktioner; dels at igangsætte, koordinere og følge op på tværgående udviklingstiltag dels at igangsætte, koordinere og følge op på udvalgte strategiske udviklingsindsatser. Udviklingsmedarbejderen skaber og vedligeholder netværk og samarbejder med eksterne interessenter med henblik på at realisere skolens udviklingsstrategier. Funktionen følger dermed løbende bestyrelsens strategiske prioriteringer. I disse år arbejder udviklingsenheden i særlig grad med realiseringen af et nyt fælles campusbyggeri som den største tværgående strategiske udviklingsindsats. Kvalitetsafdelingen Kvalitets- og kommunikationslederen har det daglige ansvar og den praktiske koordinering af kvalitetssystemets opbygning, anvendelse og vedligeholdelse. Kvalitetslederen samarbejder tværorganisatorisk med de øvrige ledere om tilvejebringelse af kvalitetsdokumentationen og opfølgningen af kvalitetsmålinger. Kvalitets- og kommunikationslederen er sammen med den daglige sikkerhedsleder ansvarlig for, at der regelmæssigt gennemføres arbejdspladsvurderinger, undervisningsmiljøvurderinger mv. 2. udgave,

26 ORGANISATION Se endvidere særskilt afsnit om kvalitetssystematik andetsteds i medarbejderhåndbogen. Kommunikationsteamet Kommunikationsfunktionen består af kvalitets- og kommunikationslederen samt tre medarbejdere. Kommunikationsteamet rådgiver ledere og medarbejdere i forhold til intern og ekstern kommunikation. Teamet har desuden ansvaret for at bringe diverse nyheder i relevante fora, såsom hjemmesiden, Facebook, nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser. Derudover varetager teamet produktion af skolens informationsmateriale såsom uddannelsesbrochurer, årsskrift, elevhåndbøger, informationsfoldere, nyhedsbreve m.m. Kantiner På adresserne Merkurvej, Søborgstræde, Krystalgade og Sandemandsvej findes kantiner, hvor medarbejderne og elever kan købe mad, drikkevarer og snacks. Maden produceres i det store køkken på afdelingen MAD på Sandemandsvej og leveres til kantinen. Som medarbejder kan du købe klippekort og opnå rabat på frokostretter. Kantinen kan også levere take-away på bestilling. Materialelager Skolen har et materialelager, hvor du kan bestille/hente undervisningsmaterialer, kontorartikler samt materiale til servicearbejde. Lageret er beliggende på Minervavej 2 og er normalt bemandet mandag-fredag kl til Såfremt du har nøglekort til adressen, har du adgang til lageret alle døgnets timer og kan benytte dig af selvbetjeningssystemet. Du har også mulighed for at afgive din bestilling pr.: Telefon: ( ) Mailgruppe: CB_TAP_Lager-Kopi_Lager Mailadresse: Online De bestilte varer vil blive sendt med intern post på den rute, der køres hver formiddag, medmindre andet er aftalt. Varerne bliver stillet på det sted, hvor den interne post bliver afleveret. Pakken mærkes med bestillerens initialer og afdeling. Materialer, som ikke er på lager, skaffes hjem, eller lageret kan anvise, hvor det skal købes. Lageret er bemandet med: Tom Nygård Petersen: / tel. tel Thorkild Holm: / tel I forbindelse med lageret findes en butik, hvor elever kan købe rekvisitter mm. Ekspeditionstiderne i butikken er: Mandag-fredag kl (Fredag kl ) 2. udgave,

27 ORGANISATION Kopicenter Skolen har et centralt kopicenter, hvor du som underviser eller administrativt personale kan få printet, kopieret og indbundet materiale, kopieret CD/DVD, indscannet tekster etc. Kopicenteret er beliggende Søborgstræde 2. Åbningstiderne er: Mandag-torsdag kl Fredag kl Du kan henvende dig personligt i kopicenteret og afgive din printordre der, eller du kan afgive din printordre pr. mail til: For større printopgaver skal kopicenteret have opgaven min. 1 dag forud for, du skal have materialet i hænde. For mindre printopgaver kan du kontakte kopicenteret samme dag, som materialet ønskes parat til afhentning. Hvis du arbejder på en anden adresse end Søborgstræde 2, kan materialet leveres med intern post til den adresse, hvor du arbejder. Udbringning sker hver formiddag, og materialet afleveres på samme sted som den interne post. Materialet mærkes med bestillerens initialer og afdeling. Kopicenteret er bemandet med: Jens E. Holm: tlf udgave,

28 STRATEGI Bestyrelsen fastlægger hvert år skolens strategi for en 5-årig periode. Hvert år reviderer bestyrelsen strategien på baggrund af en strategiproces på skolen. Når strategien er fastlagt udarbejder skolens ledelse handleplaner for, hvordan de strategiske mål nås. Skolens direktør, chefer og ledere forpligtes på handleplanerne, da succeskriterierne bliver indskrevet i ledelsens resultatkontrakter. Resultatkontrakterne bliver dermed også et opfølgningsdokument på Campus Bornholms strategi. Herunder finder du sammenfatningen af mission, vision og værdier ligesom de strategiske indsatsområder er beskrevet i overskriftsform. Den gældende strategi finder du på skolens hjemmeside: Mission Campus Bornholm udbyder ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser af høj kvalitet i et inspirerende, dynamisk og udviklende læringsmiljø, der skaber værdi for mennesker og samfund. Vi skaber rammerne for, at unge og voksne på Bornholm får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelser med høj faglig kvalitet. Vision Vi vil med vores undervisning inspirere, motivere og løfte såvel unge som voksne til at yde deres bedste i et udviklende læringsmiljø præget af høj faglighed, hvor der er udfordringer til alle. Vi vil have et så bredt udbud af ungdoms- og voksenuddannelser på øen som muligt med henblik på at unge og voksne på Bornholm har de bedste uddannelsesmuligheder. Vi vil i vores uddannelser og drift skærpe og udvikle vores grønne profil og gøre vores elever og kursister til aktive samfundsborgere, der står i spidsen for en bæredygtig samfundsudvikling på både det miljømæssige, økonomiske og sociale plan. Værdier Ansvar Som hovedudbyder af ungdoms-, og voksen- og efteruddannelser har Campus Bornholm et særligt ansvar for, at vores uddannelser, undervisning og høje faglighed gør vores elever parate til fremtiden. Vi har et ansvar for at skabe varige løsninger, arbejdspladser, vækst og værdi, og medvirke til, at alle unge tager en uddannelse. Vi leverer et højt fagligt niveau og en målrettet pædagogisk indsats, og vi tager ansvar for opgavernes udførsel og kvalitet. Vi vil skabe rammerne for, at skolens medarbejdere kan yde deres bedste. Uanset om man er underviser, vejleder, administrativ medarbejder, elev, kursist, leder eller bestyrelsesmedlem har vi alle et medansvar for at bidrage til et mangfoldigt og inspirerende læringsmiljø. 2. udgave,

29 STRATEGI Netværk Campus Bornholm er indgangsportalen til uddannelse og efteruddannelse for alle uddannelsessøgende på øen. Når man indgår i Campus Bornholm som ansat, elev eller samarbejdspartner, indgår man i netværket, og man stiller sit netværk og sin faglighed til rådighed for alle. Vi prioriterer nærheden og relationerne til vores samarbejdspartnere. Vi vil etablere og udvikle netværk internt i organisationen såvel som på lokalt, nationalt og internationalt niveau for at styrke videndeling på tværs og udvikle de bornholmske ungdomsuddannelser. Kun sammen kan vi løfte de fælles ambitioner. Nytænkning På Campus Bornholm arbejder vi med nye måder at gøre tingene på, ser anderledes kombinationer og forsøger hele tiden at inddrage det omkringliggende samfund i vores indsats. Vi afprøver nye muligheder og udfordrer og gentænker etablerede rutiner og strukturer. Vi udfordrer og løfter hinanden til at yde det bedste, og vi er åbne over for impulser og ideer til, hvad der skal til for at skabe nye, bæredygtige løsninger. Ambition Vores uddannelser er blandt de bedste inden for deres felt, og vi skaber rammerne for inspirerende, dynamiske og bæredygtige dannelses- og uddannelsesmiljøer. Vi udbyder uddannelser af høj kvalitet som den direkte vej til videre uddannelse og job. Indsatsområder Campus Bornholms bestyrelse har fastlagt 4 strategiske indsatsområder for Strategi Indsatsområderne skal hver især og i sammenhæng ses i lyset af, at Campus Bornholms grundlag og formål er at virke til gavn for elever, studerende og kursister. Det er deres læringsudbytte, der er det centrale. De 4 strategiske indsatsområder er følgende: 1. Kvalitet igennem pædagogisk udvikling 2. Organisatorisk og bygningsmæssigt fællesskab 3. Fælles bæredygtig profil 4. Sund økonomi Du kan læse mere uddybende om indsatsområderne i strategien på skolens hjemmeside. 2. udgave,

30 POLITIKKER Om skolens politikker Campus Bornholm har en overordnet personalepolitik, som formulerer skolens personalepolitiske visioner og grundprincipper, og fastlægger rammerne for det daglige arbejde for alle ansatte. Personalepolitikken indeholder en række underliggende politikker så som madpolitik, rygepolitik, stresspolitik mv. Hvor personalepolitikken beskriver skolens hensigtserklæringer og målsætninger, er Medarbejderhåndbogen en samling af de faktiske regler og procedurer og mindre politikker (så som indkøbspolitik og rejsepolitik), der danner de praktiske rammer for dit daglige arbejdsliv. Personalepolitik Personalepolitikken skal støtte og fremme den pædagogiske vision om at levere kvalitet i uddannelserne uanset niveau og målgruppe. Personalepolitikken skal endvidere give den enkelte mulighed for faglig og personlig udvikling og derigennem bidrage til Campus Bornholms fortsatte udvikling. Det er politikkens målsætning at forbedre løsningen af den fælles opgave gennem de tre indsatsområder: Identitet og fællesskab Kommunikation og samarbejde Kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken og underliggende politikker er revideret i efteråret 2014 og drøftet i HSU den 26. marts Politikken evalueres løbende og skal minimum hvert andet år drøftes i HSU. Lønpolitik Lønpolitikken skal skabe grundlag for en målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte Campus Bornholms mål og strategier i sammenhæng med skolens personalepolitik. Lønpolitikken er udarbejdet af HSU og revideres hvert andet år i lige år og evalueres senest efter to år i HSI. Du kan læse politikken i sin fulde længde på hjemmesiden. Du kan læse personalepolitikken og lønpolitikken i deres fulde længde på skolens hjemmeside. Du kan læse mere om løn andetsteds i Medarbejderhåndbogen. Personalepolitikudvalg Personalepolitikudvalget er nedsat af skolens hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og består af Stig Vestergaard Thomsen (LSU EUD/VEU), Jytte Møller (LSU ADM), Morten Frost (LSU GYM), Klaus Kristiansen (uddannelseschef for de gymnasiale uddannelser), Lars Vesløv (uddannelseschef for erhvervs-, voksen- og efteruddannelse), Signe Saabye Ottosen (ØA-chef), samt Mads Kofod (direktør). 2. udgave,

31 KOMMUNIKATION Skolens interne kommunikationskanaler Skolen har følgende etablerede kommunikationskanaler for intern kommunikation: Fællesdrevet, hvor diverse referater fra skolens interne samarbejdsorganer er tilgængelige. Nyhedsbrev fra ledelsen som bliver sendt per mail til alle medarbejdere regelmæssigt. Hjemmesiden, hvor de seneste officielle nyheder bliver lagt ind. Her forefindes også referater fra skolens bestyrelsesmøder. Medarbejderbladet, som er en intern avis, der udgives regelmæssigt. Regelmæssige informations- og dialogmøder i relevante fora, f.eks. teammøder, områdemøder, mv. Semesterfoldere og månedsfoldere, hvor der gives rammer for årsplan og månedens aktiviteter. Herudover findes en række lokale kommunikationskanaler, der knytter sig til opgavevaretagelsen på de enkelte adresser, som eksempelvis Lectio og Fronter samt lokale nyhedsbreve. Genkendelighed i formsprog og design En vigtig del af kommunikationen er vores visuelle identitet. En stærk visuel identitet signalerer professionalisme, sammenhængskraft og samhørighed på tværs af skolens afdelinger. Campus Bornholm har en designmanual, som er tilgængelig på fællesdrevet, V:\Fælles Kommunikationsmateriale. Skolens logo skal anvendes korrekt i alle eksterne sammenhænge og i overensstemmelse med designmanualen. Er du i tvivl om, hvordan du skal bruge skolens logo, eller har du brug for grafisk materiale til eksterne sammenhænge, skal du kontakte kommunikationsteamet, som kan vejlede dig og udarbejde materiale. De enkelte afdelinger og den lokale ledelse har ansvar for at sikre, at dokumenter (eksempelvis informationsbreve, brochurer, invitationer mm.) produceres i henhold til skolens designmanual. Grøn kommunikation Campus Bornholm understøtter visionen om Bright Green Island, og det betyder blandt andet, at vi i vores interne og eksterne kommunikation gør os overvejelser om, hvordan vi kan kommunikere på en grøn måde. Undgå unødvendigt papirbrug ved kun at printe og kopiere dokumenter, når det er påkrævet. Brug de elektroniske formularer i videst muligt omfang for at minimere papirbrug. Skolen stiller et mobilt videokonference/skypesystem til rådighed med henblik på, at du som medarbejder kan deltage i møder udenøs via digital og dermed mere ressourceøkonomisk tilstedeværelse. Hvorvidt et givet møde kan afvikles ved digital tilstedeværelse eller ej vurderes af din nærmeste leder i forbindelse med godkendelsen af aktiviteten som en tjenesterejse. 2. udgave,

Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave, 2013 2

Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave, 2013 2 1. udgave, 2013 1 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig at finde retningslinjer

Læs mere

4. udgave, februar

4. udgave, februar Forside 4. udgave, februar 2017 1 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Identitet og fællesskab... 5 Det psykiske arbejdsmiljø... 5 Det fysiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 26. januar 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Søs Haugaard (Afbud) Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Tid: kl. 14.00-16.00 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 29. september 2011 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Lars Vesløv Henrik Kofoed Svendsen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 25. august 2011 Tid: kl. 10.30-13.00 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Lene Dahn

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august 2014. Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

strategi 2015-2019 Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk

strategi 2015-2019 Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk 2015-2019 strategi Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indhold 1. Introduktion... 3 2. Campus Bornholms mission og vision... 3 3. Værdier... 3 4.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. juni 2011 Tid: kl. 09.00-11.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Lene Dahn

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Campus Bornholm. Carl-Jørgen Bindslev Einar Carstensen Nils Pedersen Rasmus Kjellberg Benjamin Truels Hansen Winni Grosbøll. Christian Christiansen

Campus Bornholm. Carl-Jørgen Bindslev Einar Carstensen Nils Pedersen Rasmus Kjellberg Benjamin Truels Hansen Winni Grosbøll. Christian Christiansen Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Steen Colberg Jensen Kirsa Ahlebæk Michael Dam Karen Bladt

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Delegationsplan vedr. ledelsesansvar på Thy-Mors HF & VUC

Delegationsplan vedr. ledelsesansvar på Thy-Mors HF & VUC Thisted, den 11. oktober 2016 Delegationsplan vedr. ledelsesansvar på Thy-Mors HF & VUC Ledelsen består af rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH), avu-uddannelseschef Kirsten Torp

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 17. marts 2011 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Torben Lassen Lene Dahn Winther Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi OM DEN PÆDAGOGISKE VISION OG STRATEGI Arbejdet med den pædagogiske vision og strategi påbegyndte i vinteren 2012, hvor uddannelsescheferne i dialog med ledere

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere