Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 2. udgave,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 2. udgave, 2015 2"

Transkript

1 2. udgave,

2 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig at finde retningslinjer og praktiske oplysninger, som har betydning for dit arbejde i hverdagen. Campus Bornholm er kendetegnet ved at have mange forskelligartede uddannelser og mange forskellige medarbejdergrupper. Der ligger en særlig udfordring i at skabe rammer, hvor mangfoldigheden kan udfolde sig med respekt for det særegne. Denne håndbog samler procedurer og retningslinjer, som er ledelsens udmøntning af skolens politikker. Medarbejderhåndbogen beskriver Campus Bornholms forventninger, krav og forpligtelser overfor dig som medarbejder, ligesom den beskriver dine rettigheder, og hvad du kan forvente af skolen. Medarbejderhåndbogen er tænkt som et opslagsværk og indeholder information, procedurer og regler på Campus Bornholms forskellige områder og afdelinger. Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet, er du altid velkommen til at kontakte din nærmeste leder, så vi fortsat kan udvikle medarbejderhåndbogen som et værktøj i det daglige arbejde på Campus Bornholm. Med venlig hilsen Mads Kofod Direktør 2. udgave,

3 Index 60 årsreglen; 74 adresser; 100 afdelinger; 100 afskedigelse; 64 afspadsering; 76 afspadsering EUD; 71 afspadsering GYM; 68 afspadsering TAP; 76 alkohol; 43 annoncer; 34 ansættelse; 60; 66 ansættelsesbrev; 61 arbejdsmiljøorganisation - AMO; 13 arbejdsmiljøpolitik; 53 arbejdspladsvurdering; 14 arbejdstid EUD; 71 arbejdstid GYM; 68 arbejdsulykke; 56 barns 1. sygedag; 48 befordringsgodtgørelse; 86 begravelse; 52 benchmarking; 98 bestyrelse; 11 bibliotek; 19 bijob; 76 bornholmerkort; 83 brochurer; 34 budget; 80 budgetprognose; 81 bygningsleder; 24 bygningspolitik; 92 censorrejser; 83 computer; 39 CPHS IT Bornholm; 37 dataindsamling; 98 deltid; 61 designmanual; 31; 92 dialog og møder; 32 direktør; 16 dødsfald; 50 ekstern kommunikation; 32 elevklager; 99 elevtilfredshedsundersøgelse - ETU; 95; 97 ; 34 faktura; 90 fakturaflow; 91 fakturahåndtering; 90 ferie; 49 ferie og feriefridage EUD; 72 flytning; 52 forkortelser; 100 forsikring; 56; 58 fratrædelse; 63 fratrædelsessamtale; 66 fyringssæson; 93 graviditet og fødsel; 49 grupperejser; 85 hjemmeside; 33 hovedsamarbejdsudvalg - HSU; 13; 14; 63 hærværk; 56 indkøbspolitik; 88 indkøbsvejledning; 89 indsatsområder; 29 intern kommunikation; 31 interne nyhedsbreve; 32 intranet; 32 it; 37 journalisering; 35 kalender; 35 kantine; 26; 42 klager; 99 kommunikation; 31 kommunikationsteam; 26 kompetenceudviklingsfonden; 62 kompetenceudviklingspolitik; 62 kopicenter; 27 krisehjælp; 54 kvalitets- og kommunikationsleder; 23 kvalitetsafdeling; 25 kvalitetssystematik; 94 kørsel; 82 kørsel i egen bil; 86 kørsel i skolens biler; 87 lager; 26 ledelse; 11 login-konto; 38 lokallønsforhandlinger; 79 lokalt samarbejdsudvalg - LSU; 13; 63 LUU - lokale uddannelsesudvalg; 15 lægebesøg; 46 løn; 79 lønafdeling; 25 lønpolitik; 30 låsning; 92 mail; 37 materialelager; 26 medarbejderblad; 32 medarbejderplan; 62 medarbejdertilfredshedsundersøgelse - MTU; 53; 94; udgave,

4 medarbejderudviklingssamtale - MUS; 62 medier; 33 merarbejde; 76 merarbejde EUD; 71 merarbejde GYM; 69 mission; 28 mobiltelefon; 40 motion; 42 mærkedage; 52 netværk; 37 netværksdrev; 38 nyhedsbreve; 32 nøgler; 93 omlagt tid EUD; 72 områdemøder; 16 omsorgsdage; 49 opgørelse af tid EUD; 75 organisation; 9 overarbejde EUD; 73 personaleforening; 51 personalegoder; 52 personalekort; 66 personalepolitik; 30 personalepolitikudvalg; 30 post; 35 prescriba; 45; 54 presse; 33; 34 printere; 37 prøvetid; 61 psykisk arbejdsmiljø; 43 psykisk beredskabsplan; 54 psykolog; 54 pædagogikum; 63 pædagogisk diplomuddannelse; 63 pædagogisk råd; 16 raskmelding; 47 rejseafregning; 83; 86 rejsebestilling; 83 rejsekort; 83 rejser; 82 rejsetid; 85 rekruttering; 60 rummelighedspolitik; 61 rusmidler; 43 rygning; 42 rådgivning; 54 rådgivning ved personlig krise; 45 samarbejdsudvalg; 15 seniorpolitik; 61 serviceleder; 24 skærmbrille; 53 sne; 76; 77 sociale medier; 33 software; 39 sps; 76 stabsenhed; 22 straffeattest; 60 strategi; 28 stress; 44 studie- og ordensregler; 106 studierejser; 84 studierejsetelefon; 86 sundhed og trivsel; 42 support; 40 sygdom; 48 sygefravær; 47 sygefraværsblanket; 47 sygemelding; 46 sygepolitik; 45 systemer; 37 tavshedspligt; 33 telefon; 36 telefoni; 40 tidsregistrering EUD; 71 tidsregistrering GYM; 68 tillidsrepræsentant - TR; 15 tjenestelig samtale; 65 tjenesterejse; 57; 82 tjenesterejseforsikring; 57 transport; 84 uddannelseschef; 18 uddannelsesleder; 18; 21 uddannelsesområder; 17 udligning EUD; 75 udviklingsfunktion; 25 undervisningslokaler; 92 varemodtagelse; 90 videokonference; 31 virsomhedstilfredshedsundersøgelse - VTU; 97 virtuel undervisning, sne; 77 vold; 45 værdier; 28 ytringsfrihed; 33 økonomi; 80 økonomi- og administrationschef; 23 økonomifunktion; udgave,

5 Indhold Velkommen til Campus Bornholm... 2 Index... 3 Læsevejledning... 8 ORGANISATION... 9 Campus Bornholms uddannelser... 9 Campus Bornholms adresser...10 Bestyrelsen...11 Den øverste ledelse...11 Samarbejdsstruktur...13 Direktørens ansvarsområder...16 Uddannelsesområderne...17 Stabsenheden...22 STRATEGI Mission...28 Vision...28 Værdier...28 POLITIKKER Om skolens politikker...30 KOMMUNIKATION IT SUNDHED OG TRIVSEL ARBEJDSMILJØ Skærmbrille-politik udgave,

6 Aftale med Prescriba...54 FORSIKRING REKRUTTERING, FASTHOLDELSE OG FRATRÆDELSE Rekruttering og ansættelse...60 Fratrædelse...63 ARBEJDSTID Merarbejde, afspadsering og tidsregistrering GYM...68 Merarbejde, overtid, afspadsering og tidsregistrering EUD, DU, AVU...71 Merarbejde og afspadsering for administrative medarbejdere...76 SPS-arbejde...76 Retningslinjer ved bijob...76 Procedurer ved sne...77 Virtuel undervisning ved snestorm...77 LØN Lønpolitik...79 Ny Løn/Lokallønsforhandlinger...79 ØKONOMISTYRING REJSER OG KØRSEL INDKØB BYGNINGER KVALITETSSYSTEMATIK Procedure ved elevklager...99 ADRESSER, AFDELINGER OG FORKORTELSER BILAG A: LINKS TIL BEKENDTGØRELSER, GYM udgave,

7 BILAG B: FORSIKRINGSFORHOLD VEDRØRENDE ELEVER OG KURSISTER BILAG C: CAMPUS BORNHOLMS STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR ELEVER OG KURSISTER Formålet med regelsættet Almindelige ordensregler Regler for deltagelse i undervisningen Sanktioner Om Studie- og ordensreglementet udgave,

8 Læsevejledning Medarbejderhåndbogen er ledelsens udmøntning af skolens samlede personalepolitik og beskriver de underliggende procedurer og retningslinjer på en lang række områder, som man som medarbejder kan støde på i det daglige arbejde. Du kan læse skolens personalepolitik på Campus Bornholms hjemmeside: campusbornholm.dk/politikker Håndbogen er opbygget således: Først beskrives skolens organisationsstruktur, ledelsens ansvarsområder og skolens strategi. Herefter beskrives skolens procedurer og retningslinjer inden for områderne: o Kommunikation o it o sundhed og trivsel o arbejdsmiljø o forsikring o rekruttering, fastholdelse og fratrædelse o arbejdstid o løn o økonomistyring o rejser og kørsel o indkøb o bygninger o kvalitetssystematik Skolens forsikringsforhold for elever er indsat som bilag til orientering sidst i håndbogen. Du kan bruge indekset på side 3 til at finde information om specifikke emner. Medarbejderhåndbogen opdateres løbende og revideres gennemgående hvert andet år. Alle væsentlige ændringer meddeles løbende i medarbejdernyhedsbrevet. 2. udgave,

9 ORGANISATION Campus Bornholms uddannelser Campus Bornholm udbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt voksen- og efteruddannelser. Erhvervsuddannelser (EUD) Hovedområde: Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser o Fagretning: Mad med oplevelser Uddannelse: Gastronom Uddannelse: Ernæringsassistent Hovedområde: Kontor, Handel og Forretning o Fagretning: Business, Web og Økonomi Uddannelse: Kontor med Specialer Uddannelse: Handel med Specialer Uddannelse: Detail med Specialer Uddannelse: Merkantil Student Hovedområde: Teknologi, Byggeri og Transport o Fagretning: Metalræs Uddannelse: Personvognsmekaniker Uddannelse: Smed o Fagretning: Den smarte Dome Uddannelse: Tømrer Herunder kommer en række uddannelser, hvor skolen udbyder grundforløb 2. Gymnasieuddannelser (GYM) Højere forberedelseseksamen (HF) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Alment gymnasium (STX) Voksen- og efteruddannelser mv. Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) HF enkeltfag Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og VEU) Danskuddannelser (Sprogskole) Herudover udvikler skolen efteruddannelsesforløb til virksomheder. 2. udgave,

10 ORGANISATION Campus Bornholms adresser Campus Bornholms hovedadresse er Minervavej 1, 3700 Rønne også under ombygningen i forbindelse med det nye campusbyggeri. Uddannelser og administration er fordelt på skolens 8 adresser i Rønne: Krystalgade 9 VUC-uddannelserne: Almen Voksen Uddannelse (AVU), Forberedende Voksen Undervisning (FVU) samt Ordblindeundervisning (OBU) Gymnasieuddannelserne: HF, 2-årig og enkeltfag Storegade 36 Minervavej 2 Direktion, Økonomi- og administrationsledelse, Løn og bogholderi, Bygningsledelse, Kvalitet og Kommunikation, Udvikling, Elevadministration for EUD, HHX og HTX. Erhvervsuddannelser (BYG, AUTO, STRØM-IT, METAL) Voksen- og efteruddannelseskurser Lager CPHS IT Bornholm Derudover udlejes lokaler til BornPro (tidl. Produktionsskolen) og Jobcenteret projekt Uddannelsesporten Merkurvej 10 Gymnasieuddannelser: HHX og HTX Kursuscenter Campus Bornholm Virksomhedsservice Derudover udlejes lokaler til Jobcenterets UngePorten samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordre Kystvej 32 Hoffmann Kollegium Sandemandsvej 11 Køkken og kantine, Erhvervsuddannelserne: MAD og KONTOR-HANDEL. Voksen- og efteruddannelseskurser Søborgstræde 2 Gymnasieuddannelsen: STX Kopicenter Ved Lunden 3 Praktikcenter Voksen- og efteruddannelseskurser (Transportkurser) Serviceassistentuddannelsen Vestermarievej 16 Danskuddannelserne 2. udgave,

11 ORGANISATION Bestyrelsen Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse". Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Campus Bornholm. Efter indstilling fra direktøren fastlægger bestyrelsen årligt skolens målsætning og strategi. Bestyrelsen godkender endvidere budget og regnskab. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens formål og kan inden for dette formål disponere frit over anvendelsen af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Bestyrelsen er overfor undervisningsministeren ansvarlig for skolens drift herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelse. Campus Bornholms bestyrelse Den øverste ledelse Den øverste ledelse på Campus Bornholm består af skolens direktør og to uddannelseschefer; en uddannelseschef for erhvervs, voksen- og efteruddannelserne (EUD/VEU) og en uddannelseschef for de gymnasiale uddannelser (GYM). Direktøren har dertil en stabsenhed under ledelse af økonomi- og administrationschefen og en projektleder i forbindelse med det nye campusbyggeri. Direktøren har den daglige ledelse af skolen og er ansvarlig overfor bestyrelsen. 2. udgave,

12 ORGANISATION Campus byggeprojekt projektleder Bolette Marott Direktør Mads Kofod Økonomi og administration Økonomi- og adm.chef Signe Saabye Ottosen Uddannelsesområde GYM Uddannelseschef Klaus Kristiansen Uddannelsesområde EUD/VEU Uddannelseschef Lars Vesløv I praksis er den daglige drift uddelegeret til chefer og ledere. Direktøren leder dermed på det strategiske og overordnede skoleniveau, mens cheferne har ansvaret for den strategiske ledelse på deres områder. Lederne refererer til cheferne og udgør skolens operative ledelse med ansvaret for den daglige drift. Direktøren er ligeledes chef for stabsfunktionen Økonomi og Administration samt Udviklingsfunktionen. Det betyder, at direktøren udstikker skolens overordnede kurs og sikrer implementeringen af bestyrelsens strategi. Direktøren indgår endvidere som en samlende figur i skolens liv, ligesom han er skolens ansigt udadtil i diverse sammenhænge. Direktøren leder gennem sine chefer, og som almindelig medarbejder på skolen vil man således ikke have nogen konkret arbejdsmæssig relation til direktøren. I direktørens fravær overgår det overordnede ansvar for skolen til økonomi- og administrationschefen. Direktøren og de to uddannelseschefer udgør tilsammen chefgruppen, som træffer de overordnede, strategiske beslutninger på skolen indenfor de af bestyrelsen udstukne rammer. Chefgruppen mødes på ugebasis med deltagelse af stabschefen for økonomi- og administration. Referater fra chefmøderne kan findes på Fronter/Lectio. 2. udgave,

13 ORGANISATION Samarbejdsstruktur Samarbejdet mellem skolens ledelse og skolens medarbejdere diskuteres og justeres i en række formelle organer, der tilsammen udgør Campus Bornholms samarbejdsstruktur. Disse organer er: Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) De lokale samarbejdsudvalg (LSU): o LSU GYM Gymnasieområdet o LSU EUD/VEU - Erhvervsuddannelserne og Voksen-og efteruddannelsesområdet o LSU TAP - Økonomi- og administrationsområdet Tillidsrepræsentantstrukturen (TR) Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Direktøren er formand for HSU. Cheferne er formænd i de respektive lokale samarbejdsudvalg og derudover er der både medarbejder- og lederrepræsentanter som medlemmer af samarbejdsudvalgene. Fra medarbejdersiden er det tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Retningslinjer for beføjelser og arbejdet i HSU & LSU følger statens Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Retningslinjer for TR-arbejdet følger Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten. Retningslinjer for AMO følger Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Hovedsamarbejdsudvalg/Lokalt samarbejdsudvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) er det naturlige forum for drøftelser mellem ledelse og medarbejdere om Campus Bornholms udvikling og fremtid. En lang række af de problemstillinger og spørgsmål, der vedrører organisering, arbejdsforhold og personalepolitik, er formelt henlagt til Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Skolens målsætning, strategier, kompetenceudvikling og sammenhængen til personalepolitikken er kernen i de drøftelser, som skal føres i samarbejdsudvalgene. Samarbejdsudvalgene skal endvidere have fokus på medarbejdernes trivsel og følge op på målinger, evalueringer, indsatsområder og handlingsplaner. For at sikre en effektiv kommunikationsvej gennem systemet lægges LSU-møderne i kalenderen umiddelbart forud for HSU-møderne, så at relevante sager fra LSU kan blive bragt hurtigt videre til HSU. Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Arbejdsmiljøorganisationen består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra uddannelses-, tekniske og administrative områder. Skolens direktør er formand for arbejdsmiljøorganisationen, og skolens daglige arbejdsmiljøleder er sekretær og forestår den daglige sparring med arbejdsmiljøorganisationen, myndigheder og skolens ledelse. AMO består af seks arbejdsmiljøgrupper med i alt ni arbejdsmiljørepræsentanter. 2. udgave,

14 ORGANISATION Repræsentanter fra de seks grupper samarbejder i arbejdsmiljøudvalget. Det består af: Formand Mads Kofod Daglig sikkerhedsleder Lars-Ole Andersen Ledelsesrepræsentant Pia Holm-Hansen Arbejdsmiljørepræsentant TAP Anette Vejborg Arbejdsmiljørepræsentant GYM Claus Steenberg Arbejdsmiljørepræsentant VEU/ EUD Bo Steen Jensen AMO-struktur: MAD, Køkkener & Rengøring Arbejdsmiljøudvalg Administration, mv. EUD Håndværk, Industri og Transport VEU EUD KONTOR Teknisk Service GYM Arbejdsmiljøorganisationen skal til enhver tid arbejde på at opretholde et sikkert og sundt arbejdsog undervisningsmiljø gennem en forebyggende indsats og efterlevelse af gældende arbejdsmiljøregler. Formålet er, at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning, ved at bekæmpe de påvirkninger i arbejdet som virker fysisk eller psykisk skadelige, således at de ansattes sikkerhed og sundhed fremmes. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder efter en årsrytme som arbejdsmiljøudvalget har fastsat, og har gennem arbejdsmiljøpolitikken nye fokusområder hvert år. Campus Bornholm gennemfører regelmæssige arbejdspladsvurderinger samt medarbejdertrivselsundersøgelser med det formål at afdække eventuelle problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i disse undersøgelser drøfter ledelse og HSU generelle og konkrete muligheder for at forebygge stress og mistrivsel. Overtrædelser af virksomhedens sikkerhedsregler og sikkerhedsprocedurer betragtes som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Hvis du er i tvivl om en sikkerhedsprocedure eller har observeret overtrædelser af vores sikkerhedsregler, har du pligt til at henvende dig til din lokale sikkerhedsrepræsentant eller nærmeste leder. Yderligere information om arbejdsmiljøorganisationen kan findes på Fronter/Lectio, hvor organisationens opbygning, procedurer, indsatsområder, mm., er beskrevet. Læs om skolens arbejdsmiljøpolitik andetsteds i medarbejderhåndbogen. 2. udgave,

15 ORGANISATION LUU (De lokale uddannelsesudvalg) De lokale uddannelsesudvalgs vigtigste opgave er, i samarbejde med skolen, at fastlægge undervisningens nærmere indhold for de enkelte grunduddannelser, samt følge behovet og komme med forslag til fornyelse af disse. En oversigt over de lokale uddannelsesudvalg kan til enhver tid findes på Campus Bornholms hjemmeside her: Tillidsrepræsentanter Campus Bornholm lægger vægt på et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter (TR). Samarbejdet er funderet på gensidig tillid og med respekt for, at såvel ledelse som medarbejdere arbejder for skolens bedste. TR arbejder inden for aftaleområdet mellem TR og skolens ledelse. Det er f.eks. arbejdstidsaftale, aftale om Ny Løn og lønforhold. Skolens ledelse og tillidsrepræsentanter spiller en meget vigtig rolle i arbejdet med at udbrede en anerkendende kultur på skolen. Alle tillidsrepræsentanter er repræsenteret i ét af skolens lokale samarbejdsudvalg som medarbejderrepræsentanter. Arbejdet med de ansattes trivsel er forankret i samarbejdsudvalgene. Tillidsrepræsentanterne spiller således også en vigtig rolle i arbejdet med at skabe trivsel på skolen i et tæt samarbejde med skolens ledelsesrepræsentanter. Diagram over samarbejdsudvalg: HSU Ledelse: Direktør, 3 chefer, 1 leder Medarbejdere: 1 TR STX, 1 TR HHX og HTX, 1 TR VEU, 1 TR Tekn.pers. 1 TR adm.pers. LSU GYM Ledelse: Uddannelseschef 3 udd.ledere Medarbejdere: 1 TR DJØF HHX og HTX 1 TR GL HHX og HTX 1 TR STX 1 AMR STX 1 TR HF 1 Adm. pers. LSU TAP Ledelse: Økonomi- og adm.chef 3 TAP ledere Medarbejdere: 3 TR TAP 3 AMR TAP LSU EUD/VEU Ledelse: Uddannelseschef EUD/VEU 4 udd.ledere Medarbejdere: 2 TR UDF.EUD 1 TR UDF. VEU 1 Adm. pers. 3 AMR TR-Kontaktudvalg 2. udgave,

16 ORGANISATION Pædagogisk Råd På Campus Bornholm er der nedsat tre pædagogiske råd (PR), hvoraf det ene dækker STX og det andet VUC. VUC PR består af AVU og HF-undervisere, og derudover findes et HF PR. De pædagogiske råd består af relevante uddannelsesledere, relevant uddannelseschef samt samtlige undervisere på uddannelsen. Formålet med det pædagogiske råd er at være rådgivende for ledelsen i pædagogiske spørgsmål, og det er uddannelseschefen, der beslutter hvilke spørgsmål, der skal forelægges for det pædagogiske råd, samt hvilke ressourcer der skal afsættes til rådets møder og øvrige arbejde. Der nedsættes et formandskab, der varetager den praktiske afvikling af møderne. Områdemøder På HHX/HTX, AVU, Danskuddannelserne, Håndværkerafdelingen og KONTOR-HANDEL afholdes områdemøder for samtlige undervisere på uddannelserne og øvrige tilknyttede medarbejdere. Formålet med områdemøderne er gensidig information mellem ledelse og ansatte samt efter behov høringer og beslutninger om fælles anliggender. Dagsorden udarbejdes af uddannelseslederen. Direktørens ansvarsområder Ansvarlig for den daglige og strategiske ledelse af skolen Ansvarlig for implementeringen af bestyrelsens strategiske indsatsområder, herunder: o Sikre kvalitet i alle uddannelser og processer o Øverste chef for økonomi, administration samt udviklingsfunktionerne o Tilvejebringe fundamentet for opfyldelse af 95 %, 60 % og 25 % -målsætningen o Realiseringen af et fælles campusbyggeri o Videreudviklingen og styrkelsen af Campus Bornholms organisatoriske fællesskab o Sikre en sund økonomi o Integrere, understøtte og videreudvikle visionen om Bright Green Island i skolens uddannelsesarbejde Skal overfor bestyrelsen afgive skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år, forslag for det kommende års budget og planlægningen af skolens uddannelser og tilknyttede aktiviteter Ansvarlig for udvikling af kokkeuddannelsen på MAD som et særligt strategisk udviklingsområde. 2. udgave,

17 ORGANISATION Uddannelsesområderne Uddannelsescheferne er strategiske ledere på deres respektive område. De har hver et antal uddannelsesledere under sig, som de mødes regelmæssigt med til ledermøder, hvor den daglige drift af uddannelserne drøftes og planlægges. GYM Uddannelseschef Klaus Kristiansen HF Udd.leder Pia Koefoed Nielsen HHX og HTX Udd.leder Ann Due STX Udd.leder Anne Birgitte Nielsen STX Udd.leder Torben Lassen STX Udd.leder Kurt Rønne EUD/VEU Uddannelseschef Lars Vesløv Virksomhedsservice og Praktikcenter Håndværkerafdelingen Udd.leder Jens Peter Koefoed KONTOR-HANDEL og Service, AVU, FVU OBU Udd.leder (afventer) MAD, udd.leder Kirsten Munch Danskuddannelser Udd.leder Lene Dahn Winther Uddannelsescheferne er ansvarlige for kvaliteten og udviklingen af uddannelserne, både fagligt og pædagogisk. I praksis er driften af uddannelserne uddelegeret til de enkelte uddannelsesledere. Uddannelsescheferne kan frit disponere over deres indtægter indenfor godkendte budgetter. 2. udgave,

18 ORGANISATION Ansvarsområder under uddannelseschefen for de gymnasiale uddannelser Uddannelseschefen skal sikre, at alle elever og kursister i GYM-området oplever kvalitet i uddannelserne og at der altid er et undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Overordnet ledelse af og ansvar for de gymnasiale uddannelser samt drift og udvikling af disse, herunder: Pædagogisk ansvar i forhold til gældende lovgivning. Implementering af nye love og bekendtgørelser Udvikling af uddannelserne, herunder evt. nye uddannelser, nye studieretninger, nye præsentationskurser Samarbejde: Overordnet ansvar for samarbejde med alle eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt indenfor det gymnasiale område Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og institutioner Økonomi: Overordnet ansvar for økonomien på de tre afdelinger: HF, HHX/HTX og STX samt de tværgymnasiale undervisningsomkostninger. Sikre at der sker en økonomistyring i uddannelsesområdet og at de enkelte organisatoriske enheder har fokus på tid og ressourceudnyttelse samt deres løbende målopfyldelse Sikre at det samlede driftsområde for GYM er balanceret under hensyntagen til grundlag, økonomi og helhed således at udsving i de enkelte uddannelser kan justeres internt Sikre at der sker en løbende opfølgning af lønsomheden på de enkelte uddannelser Sikre honorering af bestyrelsens resultatkrav Personale: Overordnet personaleansvarlig for de tre afdelinger: HF, HHX/HTX og STX. Overordnet ansvarlig for rekruttering på områderne Overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling på områderne Overordnet ansvarlig for fratrædelse på områderne Overordnet ansvarlig for medarbejderudvikling og -trivsel på områderne Uddannelsesprojekter: Overvågning af puljer Udarbejdelse af ansøgninger Projektledelse på uddannelsesprojekter Ansvarlig for projektopfølgning i fht. donor Ansvarlig for evaluering af projekter og endelig projektafrapportering GYM-uddannelsesledernes funktion Klasserne: Kontakt til teams, studieplaner, toning, store opgaver (som ikke er eksamensopgaver), AT. Eleverne: kontakt til studievejledere og elevkoordinator. Årgangen følges gennem de tre år. 2. udgave,

19 ORGANISATION Lærerne: Opfølgning på årsplaner og tidsregistrering, MUS, efteruddannelse, elevklager. Læreren refererer til sin uddannelsesleder. Øvrige ansvarsområder: Bibliotek og bogkælder Budget og fagkonti på afdelingen Eksamen De store opgaver: SRP, DHO, AT, SSO, DIO m.m. Juleafslutning Lektiecafeer Optagelsesprøver Semesterplaner Studieretningsudbud Teknik og service Pædagogiske dage Pædagogisk udvikling Kommende elever: o Brobygning o Præsentationskurser o Informationsmøder o BUM-messe/UU-kontakt Medlem af LSU-gym Talentarbejde Elevaktiviteter afdelingsvis o Idrætsdag o Skolebal o Elevråd o Fri-aktiviteter o Fællesmøder o Fester Daglige skemaændringer Opgavefordeling Biblioteker Campus Bornholm har tre uddannelsesbiblioteker, som er målrettet elever og medarbejdere. De tre biblioteker er placeret i den gymnasiale søjle med uddannelseschefen som leder. Der er ansat to bibliotekarer, hvoraf den ene varetager biblioteksbetjeningen for HHX/HTX og EUD. Den anden bibliotekar er ansvarlig for betjeningen på STX og HF. De tre biblioteker er fysisk placeret i Krystalgade 9, på Merkurvej 10 og i Søborgstræde 2. Bibliotekerne fungerer som professionelle biblioteker, der trækker på et bredt netværk af både forsknings- og folkebiblioteker. Bibliotekarerne underviser i informationssøgning og står for indkøb af bøger og licenser (e-bøger og databaser) til de enkelte uddannelser. Derudover foretages research til opgaver og projekter. 2. udgave,

20 ORGANISATION Ansvarsområder under uddannelseschefen for erhvervs-, voksenog efteruddannelse Uddannelseschefen skal sikre, at alle elever og kursister i hhv. EUD og VEU området oplever kvalitet i uddannelserne, og at der altid er et tilbud om differentieret undervisning, der er rettet mod den enkelte. Overordnet ledelse af og ansvar for uddannelsesledelse og udvikling af uddannelse: Gældende lovgivning Pædagogik Virksomhedskontakt Nye love og bekendtgørelser Nye uddannelser, nye moduler, nye præsentationskurser Nye kurser Overordnet ledelse af og ansvar for salg af AMU enkelt kurser og kursuspakker i områderne: Gældende lovgivning Virksomhedskontakt og virksomhedssamarbejde LOP-koordinator (Lære Og Praktikplads) og øvrige LOP-opgaver og LOP-lovgivning Samarbejde med øvrige institutioner og instanser Samarbejde: Overordnet ansvar for samarbejde med alle eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og institutioner Økonomi: Overordnet ansvar for økonomien på EUD og VEU samt de tværgående undervisningsomkostninger for områderne: Sikre at der sker en økonomistyring i uddannelsesområdet og at de enkelte organisatoriske enheder har fokus på tid og ressourceudnyttelse samt deres løbende målopfyldelse Sikre at det samlede driftsområde for EUD og VEU er balanceret under hensyntagen til grundlag, økonomi og helhed således at udsving i de enkelte uddannelser kan justeres internt Sikre at der sker en løbende opfølgning af lønsomheden på de enkelte uddannelser Sikre honorering af bestyrelsens resultatkrav Personale: Overordnet personaleansvarlig for EUD og VEU. Overordnet ansvarlig for rekruttering på områderne Overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling på områderne Overordnet ansvarlig for fratrædelse på områderne Overordnet ansvarlig for medarbejderudvikling og -trivsel på områderne Uddannelsesprojekter: Overvågning af puljer Udarbejdelse af ansøgninger Projektledelse på uddannelsesprojekter Ansvarlig for projektopfølgning i fht. donor Ansvarlig for evaluering af projekter og endelig projektafrapportering 2. udgave,

21 ORGANISATION EUD-uddannelsesledernes funktion Uddannelseslederne skal sikre, at alle elever og kursister oplever kvalitet i uddannelserne, og at der altid er et tilbud om differentieret undervisning, der er rettet mod den enkelte. Uddannelseslederne skal i hovedtræk: Motivere den enkelte underviser således at kompetencerne hos underviseren kommer bedst muligt i spil herunder være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere, samarbejde med teamene om et godt arbejdsmiljø og aktivt forebygge og løse konflikter. Varetage opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) Indgå i team med skolens øvrige uddannelsesledere med henblik på deling af viden og pædagogisk udvikling, samt udnyttelse af lærerkræfter og øvrige ressourcer. Planlægge, gennemføre og justere pædagogikken, økonomien og strategien i området i samarbejde med chefgruppen. Pædagogisk ledelse Ansvarlig for at teamene tilrettelægger undervisningen i området således at der er differentierede tilbud til alle elever og kursister Har ansvaret for at kvalitetsmålingerne i området følges op og at der udarbejdelse en handlingsplan både for den enkelte lærer, teamet og afdelingen. Ansvarlig for at studie- og ordensreglement overholdes i tæt samarbejde med teamene. Ansvarlig for afdelingens, teamets og hver enkelt lærers pædagogiske udvikling på kort og lang sigt. Ansvarlig for at al gældende lovgivning på områder er formidlet ud til alle medarbejdere i afdelingen og at det er forstået og implementeret. Administration Ansvar for grovplanlægningen af læringsaktiviteter i området. Opgøre kapacitet og aktivitet i området inden fagfordeling. Ansvar for gennemførelse af fagfordeling. Ansvarlig for områdets økonomi i tæt samarbejde med teamene og administrationen. Skal sikre at lokalerne /faciliteterne udnyttes optimalt. Skal sikre at fraværsregistreringen virker i tæt samarbejde med teamene og administrationen. Skal sikre at teamene har et højt informationsniveau om områdets økonomi ved et tæt samarbejde med administrationen. Udvikling Ansvarlig for at udvikle uddannelserne i området og foretage tiltag i samarbejde med Uddannelseschefen, teamene og kommunikationsteamet. Ansvarlig for at opfange og bearbejde signaler indenfor brancherne og udmønte dem i undervisningen. Ansvarlig for at etablere, vedligeholde et godt samarbejde samt skabe netværk med de eksterne samarbejdspartnere/virksomheder/klynger. Ansvarlig for at etablere nationale og internationale netværk for elev og lærerudveksling. Markedsføring I samarbejde med uddannelseschefen og kommunikationsteamet ansvarlig for at afdelingens informationer på skolens hjemmeside altid er tidssvarende. 2. udgave,

22 ORGANISATION I samarbejde med uddannelseschefen og kommunikationsteamet ansvarlig for information og markedsføring af relevante tiltag i afdelingen. Stabsenheden Direktøren har en stabsenhed under daglig ledelse af økonomi- og administrationschefen. Denne stabsenhed samler skolens støttefunktioner, herunder løn & bogholderi, lager & kopi, IT, direktionssekretariat, udvikling, kommunikation og kvalitet, elevadministration for erhvervsrettede uddannelser og AMU, intern og teknisk service samt bygnings- og kantinedrift. Stabsenheden Økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen Direktionssekretariat Udvikling Koordinator for Løn & bogholderi Koordinator for Lager & kopi, IT Teknisk Service Bygningsl eder Dennis Falk Kommunikation, kvalitet og elevadministration EUD/HHX/HTX Kvalitets- og komm.leder Pia Holm Hansen Intern Service serviceleder Kirsten Munch Under økonomi- og administrationschefen er der tre ledere med budget- og personaleansvar, nemlig en bygningsleder, kommunikations- og kvalitetsleder samt en kantine- og intern serviceleder. Funktionerne lager og kopi samt bogholderi har hver især en teamkoordinator, der er ansvarlig for den daglige drift med reference til økonomi- og administrationschefen. Medarbejderne i direktionssekretariat, udviklingsfunktionen samt lønafdelingen refererer direkte til økonomi- og administrationschefen. IT-funktionen løftes i et administrativt fællesskab, som CPH West/CPH Service Center er værtsinstitution for. Økonomi- og administrationschefen deltager i chefmøderne som referent. 2. udgave,

23 ORGANISATION Ansvarsområder under økonomi- og administrationschefen ØA-chefen er ansvarlig for skolens tværgående funktioner: Udarbejdelse af forslag til skolens budget og regnskab i samarbejde med chef- og ledergruppen Udarbejdelse af forslag til udvikling og drift af tværgående effektiviseringer og ressourceanvendelse Udarbejdelse af forslag til skolens politikker og procedurer Udarbejdelse af forslag til strategi og handlingsplaner Løbende budgetopfølgning Økonomien på fællesområdet Skolens IT-udvikling og drift Skolens indkøb Den tværgående udviklingsindsats samt særlige strategiske udviklingsområder Overordnet drift og vedligehold af skolens samlede bygningsmasse Overordnet kantinedrift Overordnet kommunikations- og kvalitetsarbejde Personaleansvarlig for underordnede ledere, medarbejdere i bogholderi-, løn-, indkøbs-, udviklings og sekretærfunktioner, samt overordnet personaleansvarlig for skolens øvrige tekniske- og administrative personale Rekruttering, kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og trivsel, tjenestelige samtaler, sygesamtaler og afskedigelser indenfor fællesområdet og de tværgående undervisningsfunktioner på skoleniveau Deltagelse i klagesager, tjenestelige samtaler, sygesamtaler, mm. i organisationen generelt i henhold til gældende procedurer. Kvalitets- og kommunikationslederens funktion Daglig ledelse, planlægning, information og opfølgning af kvalitets- og kommunikationsarbejdet Personaleledelse: o Motivere den enkelte medarbejder således at kompetencerne hos medarbejderen kommer bedst muligt i spil. Være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. o Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere. o Samarbejde med medarbejderne om et godt arbejdsmiljø. o Opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) o Aktivt forebygge og løse konflikter. Opfølgning på iværksatte initiativer indenfor områderne Tovholder på andre relaterede projekter Ansvarlig for facilitering af alle evalueringer, herunder udvikling, koordinering, oprettelse og distribution Superbruger på evalueringssystemerne ESEV og Vis Kvalitet Ansvarlig for rapportering af kvalitetsparametre til Undervisningsministeriet og andre instanser 2. udgave,

24 ORGANISATION Ansvarlig for markedsføring, herunder strategi og markedsføringsplan Sparringspartner for ledergruppen i forbindelse af kvalitetsudvikling og markedsføring af uddannelser Ansvarlig for vedligeholdelse af og opfølgning på skolens kvalitetsmanualer, herunder svejse-certificering og SKS-system. Bygningslederens funktion Personaleledelse o Motivere den enkelte underviser således at kompetencerne hos underviseren kommer bedst muligt i spil. Være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. o Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere. o Samarbejde med medarbejderne om et godt arbejdsmiljø. Opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) o Aktivt forebygge og løse konflikter. Daglig drift og prioritering i forhold til ressourcer Udkast til nye tiltag (tegninger) Beregninger Projektering Byggestyring og -tilsyn Undervisningsopgaver kan forekomme Servicelederens funktion Servicelederen er ansvarlig for Campus Bornholms kantiner og udsalgssteder samt rengøring, herunder: Personaleledelse o Motivere den enkelte medarbejder således at kompetencerne hos medarbejderen kommer bedst muligt i spil. Være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. o Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere. o Samarbejde med medarbejderne om et godt arbejdsmiljø. o Opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) o Aktivt forebygge og løse konflikter. Sortiment og prisfastsættelse Indkøb Rengøringsstandard Ansvar for indkøb til områderne Ansvarlig for Hoffmann Kollegiet, herunder: o Udlejning og lejekontrakter o Samtaler og opsigelse af lejekontrakter o God ro og orden o Økonomi 2. udgave,

25 ORGANISATION Lønafdelingen Lønafdelingen består af to medarbejdere, som refererer til økonomi- og administrationschefen. Lønafdelingen skal dels sikre, at skolen overholder gældende lovgivning og aftaleret i diverse ansættelsesforhold herunder i forbindelse med rekruttering, fratrædelse, sygefravær, klagesager, mm., og dels sikre en ensartet behandling af HR-forhold i henhold til skolens generelle personalepolitik samt underliggende politikker og procedurer. Lønafdelingen har en dobbeltfunktion i forhold til skolens personaleansvarlige. På den ene side er der tale om en rådgivende og vejledende funktion i forhold til de personelansvarlige og på den anden side er der tale om en kontrolfunktion i forhold til selvsamme med henblik på at sikre overholdelse af gældende lovgivning og aftaleret. Lønafdelingen er ansvarlig for lønudbetaling, ferieplanlægning, registrering af sygefravær, udarbejdelse af ansættelseskontrakter, sindetskrivelser, opsigelser, mm., samt opdatering af personalearkiv. Økonomifunktionen Økonomifunktionen består af to controllere, der refererer til økonomi- og administrationschefen. Økonomifunktionens har en dobbeltfunktion i forhold til skolens budgetansvarlige. På den ene side er der tale om en rådgivende og vejledende funktion i forhold til de budgetansvarlige med henblik på at sikre en overholdelse af eksisterende budgetter, og på den anden side er der tale om en kontrolfunktion i forhold til sidstnævnte, så økonomiske udfordringer bliver adresseret rettidigt. Økonomifunktionen er meget afhængig af et tæt samarbejde med de budgetansvarlige, da det kun er på baggrund af dialog med og input fra disse, der kan skabes et troværdigt billede af skolens økonomiske udvikling og udfordringer. Økonomifunktionen er derfor organiseret således, at den ene medarbejder er ansvarlig for budgetopfølgningen på EUD/VEU, mens den anden medarbejder er ansvarlig for budgetopfølgningen på GYM. Økonomifunktionens ansvarsopgaver inkluderer udarbejdelse af måneds, kvartals og årsregnskab samt regelmæssig budgetopfølgning med udarbejdelse af kvartalsvise budgetprognoser. Udviklingsfunktionen Udviklingsfunktionen består af en enkelt medarbejder, der som udgangspunkt har to funktioner; dels at igangsætte, koordinere og følge op på tværgående udviklingstiltag dels at igangsætte, koordinere og følge op på udvalgte strategiske udviklingsindsatser. Udviklingsmedarbejderen skaber og vedligeholder netværk og samarbejder med eksterne interessenter med henblik på at realisere skolens udviklingsstrategier. Funktionen følger dermed løbende bestyrelsens strategiske prioriteringer. I disse år arbejder udviklingsenheden i særlig grad med realiseringen af et nyt fælles campusbyggeri som den største tværgående strategiske udviklingsindsats. Kvalitetsafdelingen Kvalitets- og kommunikationslederen har det daglige ansvar og den praktiske koordinering af kvalitetssystemets opbygning, anvendelse og vedligeholdelse. Kvalitetslederen samarbejder tværorganisatorisk med de øvrige ledere om tilvejebringelse af kvalitetsdokumentationen og opfølgningen af kvalitetsmålinger. Kvalitets- og kommunikationslederen er sammen med den daglige sikkerhedsleder ansvarlig for, at der regelmæssigt gennemføres arbejdspladsvurderinger, undervisningsmiljøvurderinger mv. 2. udgave,

26 ORGANISATION Se endvidere særskilt afsnit om kvalitetssystematik andetsteds i medarbejderhåndbogen. Kommunikationsteamet Kommunikationsfunktionen består af kvalitets- og kommunikationslederen samt tre medarbejdere. Kommunikationsteamet rådgiver ledere og medarbejdere i forhold til intern og ekstern kommunikation. Teamet har desuden ansvaret for at bringe diverse nyheder i relevante fora, såsom hjemmesiden, Facebook, nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser. Derudover varetager teamet produktion af skolens informationsmateriale såsom uddannelsesbrochurer, årsskrift, elevhåndbøger, informationsfoldere, nyhedsbreve m.m. Kantiner På adresserne Merkurvej, Søborgstræde, Krystalgade og Sandemandsvej findes kantiner, hvor medarbejderne og elever kan købe mad, drikkevarer og snacks. Maden produceres i det store køkken på afdelingen MAD på Sandemandsvej og leveres til kantinen. Som medarbejder kan du købe klippekort og opnå rabat på frokostretter. Kantinen kan også levere take-away på bestilling. Materialelager Skolen har et materialelager, hvor du kan bestille/hente undervisningsmaterialer, kontorartikler samt materiale til servicearbejde. Lageret er beliggende på Minervavej 2 og er normalt bemandet mandag-fredag kl til Såfremt du har nøglekort til adressen, har du adgang til lageret alle døgnets timer og kan benytte dig af selvbetjeningssystemet. Du har også mulighed for at afgive din bestilling pr.: Telefon: ( ) Mailgruppe: CB_TAP_Lager-Kopi_Lager Mailadresse: Online De bestilte varer vil blive sendt med intern post på den rute, der køres hver formiddag, medmindre andet er aftalt. Varerne bliver stillet på det sted, hvor den interne post bliver afleveret. Pakken mærkes med bestillerens initialer og afdeling. Materialer, som ikke er på lager, skaffes hjem, eller lageret kan anvise, hvor det skal købes. Lageret er bemandet med: Tom Nygård Petersen: / tel. tel Thorkild Holm: / tel I forbindelse med lageret findes en butik, hvor elever kan købe rekvisitter mm. Ekspeditionstiderne i butikken er: Mandag-fredag kl (Fredag kl ) 2. udgave,

27 ORGANISATION Kopicenter Skolen har et centralt kopicenter, hvor du som underviser eller administrativt personale kan få printet, kopieret og indbundet materiale, kopieret CD/DVD, indscannet tekster etc. Kopicenteret er beliggende Søborgstræde 2. Åbningstiderne er: Mandag-torsdag kl Fredag kl Du kan henvende dig personligt i kopicenteret og afgive din printordre der, eller du kan afgive din printordre pr. mail til: For større printopgaver skal kopicenteret have opgaven min. 1 dag forud for, du skal have materialet i hænde. For mindre printopgaver kan du kontakte kopicenteret samme dag, som materialet ønskes parat til afhentning. Hvis du arbejder på en anden adresse end Søborgstræde 2, kan materialet leveres med intern post til den adresse, hvor du arbejder. Udbringning sker hver formiddag, og materialet afleveres på samme sted som den interne post. Materialet mærkes med bestillerens initialer og afdeling. Kopicenteret er bemandet med: Jens E. Holm: tlf udgave,

28 STRATEGI Bestyrelsen fastlægger hvert år skolens strategi for en 5-årig periode. Hvert år reviderer bestyrelsen strategien på baggrund af en strategiproces på skolen. Når strategien er fastlagt udarbejder skolens ledelse handleplaner for, hvordan de strategiske mål nås. Skolens direktør, chefer og ledere forpligtes på handleplanerne, da succeskriterierne bliver indskrevet i ledelsens resultatkontrakter. Resultatkontrakterne bliver dermed også et opfølgningsdokument på Campus Bornholms strategi. Herunder finder du sammenfatningen af mission, vision og værdier ligesom de strategiske indsatsområder er beskrevet i overskriftsform. Den gældende strategi finder du på skolens hjemmeside: Mission Campus Bornholm udbyder ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser af høj kvalitet i et inspirerende, dynamisk og udviklende læringsmiljø, der skaber værdi for mennesker og samfund. Vi skaber rammerne for, at unge og voksne på Bornholm får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelser med høj faglig kvalitet. Vision Vi vil med vores undervisning inspirere, motivere og løfte såvel unge som voksne til at yde deres bedste i et udviklende læringsmiljø præget af høj faglighed, hvor der er udfordringer til alle. Vi vil have et så bredt udbud af ungdoms- og voksenuddannelser på øen som muligt med henblik på at unge og voksne på Bornholm har de bedste uddannelsesmuligheder. Vi vil i vores uddannelser og drift skærpe og udvikle vores grønne profil og gøre vores elever og kursister til aktive samfundsborgere, der står i spidsen for en bæredygtig samfundsudvikling på både det miljømæssige, økonomiske og sociale plan. Værdier Ansvar Som hovedudbyder af ungdoms-, og voksen- og efteruddannelser har Campus Bornholm et særligt ansvar for, at vores uddannelser, undervisning og høje faglighed gør vores elever parate til fremtiden. Vi har et ansvar for at skabe varige løsninger, arbejdspladser, vækst og værdi, og medvirke til, at alle unge tager en uddannelse. Vi leverer et højt fagligt niveau og en målrettet pædagogisk indsats, og vi tager ansvar for opgavernes udførsel og kvalitet. Vi vil skabe rammerne for, at skolens medarbejdere kan yde deres bedste. Uanset om man er underviser, vejleder, administrativ medarbejder, elev, kursist, leder eller bestyrelsesmedlem har vi alle et medansvar for at bidrage til et mangfoldigt og inspirerende læringsmiljø. 2. udgave,

29 STRATEGI Netværk Campus Bornholm er indgangsportalen til uddannelse og efteruddannelse for alle uddannelsessøgende på øen. Når man indgår i Campus Bornholm som ansat, elev eller samarbejdspartner, indgår man i netværket, og man stiller sit netværk og sin faglighed til rådighed for alle. Vi prioriterer nærheden og relationerne til vores samarbejdspartnere. Vi vil etablere og udvikle netværk internt i organisationen såvel som på lokalt, nationalt og internationalt niveau for at styrke videndeling på tværs og udvikle de bornholmske ungdomsuddannelser. Kun sammen kan vi løfte de fælles ambitioner. Nytænkning På Campus Bornholm arbejder vi med nye måder at gøre tingene på, ser anderledes kombinationer og forsøger hele tiden at inddrage det omkringliggende samfund i vores indsats. Vi afprøver nye muligheder og udfordrer og gentænker etablerede rutiner og strukturer. Vi udfordrer og løfter hinanden til at yde det bedste, og vi er åbne over for impulser og ideer til, hvad der skal til for at skabe nye, bæredygtige løsninger. Ambition Vores uddannelser er blandt de bedste inden for deres felt, og vi skaber rammerne for inspirerende, dynamiske og bæredygtige dannelses- og uddannelsesmiljøer. Vi udbyder uddannelser af høj kvalitet som den direkte vej til videre uddannelse og job. Indsatsområder Campus Bornholms bestyrelse har fastlagt 4 strategiske indsatsområder for Strategi Indsatsområderne skal hver især og i sammenhæng ses i lyset af, at Campus Bornholms grundlag og formål er at virke til gavn for elever, studerende og kursister. Det er deres læringsudbytte, der er det centrale. De 4 strategiske indsatsområder er følgende: 1. Kvalitet igennem pædagogisk udvikling 2. Organisatorisk og bygningsmæssigt fællesskab 3. Fælles bæredygtig profil 4. Sund økonomi Du kan læse mere uddybende om indsatsområderne i strategien på skolens hjemmeside. 2. udgave,

30 POLITIKKER Om skolens politikker Campus Bornholm har en overordnet personalepolitik, som formulerer skolens personalepolitiske visioner og grundprincipper, og fastlægger rammerne for det daglige arbejde for alle ansatte. Personalepolitikken indeholder en række underliggende politikker så som madpolitik, rygepolitik, stresspolitik mv. Hvor personalepolitikken beskriver skolens hensigtserklæringer og målsætninger, er Medarbejderhåndbogen en samling af de faktiske regler og procedurer og mindre politikker (så som indkøbspolitik og rejsepolitik), der danner de praktiske rammer for dit daglige arbejdsliv. Personalepolitik Personalepolitikken skal støtte og fremme den pædagogiske vision om at levere kvalitet i uddannelserne uanset niveau og målgruppe. Personalepolitikken skal endvidere give den enkelte mulighed for faglig og personlig udvikling og derigennem bidrage til Campus Bornholms fortsatte udvikling. Det er politikkens målsætning at forbedre løsningen af den fælles opgave gennem de tre indsatsområder: Identitet og fællesskab Kommunikation og samarbejde Kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken og underliggende politikker er revideret i efteråret 2014 og drøftet i HSU den 26. marts Politikken evalueres løbende og skal minimum hvert andet år drøftes i HSU. Lønpolitik Lønpolitikken skal skabe grundlag for en målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte Campus Bornholms mål og strategier i sammenhæng med skolens personalepolitik. Lønpolitikken er udarbejdet af HSU og revideres hvert andet år i lige år og evalueres senest efter to år i HSI. Du kan læse politikken i sin fulde længde på hjemmesiden. Du kan læse personalepolitikken og lønpolitikken i deres fulde længde på skolens hjemmeside. Du kan læse mere om løn andetsteds i Medarbejderhåndbogen. Personalepolitikudvalg Personalepolitikudvalget er nedsat af skolens hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og består af Stig Vestergaard Thomsen (LSU EUD/VEU), Jytte Møller (LSU ADM), Morten Frost (LSU GYM), Klaus Kristiansen (uddannelseschef for de gymnasiale uddannelser), Lars Vesløv (uddannelseschef for erhvervs-, voksen- og efteruddannelse), Signe Saabye Ottosen (ØA-chef), samt Mads Kofod (direktør). 2. udgave,

31 KOMMUNIKATION Skolens interne kommunikationskanaler Skolen har følgende etablerede kommunikationskanaler for intern kommunikation: Fællesdrevet, hvor diverse referater fra skolens interne samarbejdsorganer er tilgængelige. Nyhedsbrev fra ledelsen som bliver sendt per mail til alle medarbejdere regelmæssigt. Hjemmesiden, hvor de seneste officielle nyheder bliver lagt ind. Her forefindes også referater fra skolens bestyrelsesmøder. Medarbejderbladet, som er en intern avis, der udgives regelmæssigt. Regelmæssige informations- og dialogmøder i relevante fora, f.eks. teammøder, områdemøder, mv. Semesterfoldere og månedsfoldere, hvor der gives rammer for årsplan og månedens aktiviteter. Herudover findes en række lokale kommunikationskanaler, der knytter sig til opgavevaretagelsen på de enkelte adresser, som eksempelvis Lectio og Fronter samt lokale nyhedsbreve. Genkendelighed i formsprog og design En vigtig del af kommunikationen er vores visuelle identitet. En stærk visuel identitet signalerer professionalisme, sammenhængskraft og samhørighed på tværs af skolens afdelinger. Campus Bornholm har en designmanual, som er tilgængelig på fællesdrevet, V:\Fælles Kommunikationsmateriale. Skolens logo skal anvendes korrekt i alle eksterne sammenhænge og i overensstemmelse med designmanualen. Er du i tvivl om, hvordan du skal bruge skolens logo, eller har du brug for grafisk materiale til eksterne sammenhænge, skal du kontakte kommunikationsteamet, som kan vejlede dig og udarbejde materiale. De enkelte afdelinger og den lokale ledelse har ansvar for at sikre, at dokumenter (eksempelvis informationsbreve, brochurer, invitationer mm.) produceres i henhold til skolens designmanual. Grøn kommunikation Campus Bornholm understøtter visionen om Bright Green Island, og det betyder blandt andet, at vi i vores interne og eksterne kommunikation gør os overvejelser om, hvordan vi kan kommunikere på en grøn måde. Undgå unødvendigt papirbrug ved kun at printe og kopiere dokumenter, når det er påkrævet. Brug de elektroniske formularer i videst muligt omfang for at minimere papirbrug. Skolen stiller et mobilt videokonference/skypesystem til rådighed med henblik på, at du som medarbejder kan deltage i møder udenøs via digital og dermed mere ressourceøkonomisk tilstedeværelse. Hvorvidt et givet møde kan afvikles ved digital tilstedeværelse eller ej vurderes af din nærmeste leder i forbindelse med godkendelsen af aktiviteten som en tjenesterejse. 2. udgave,

Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave, 2013 2

Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave, 2013 2 1. udgave, 2013 1 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig at finde retningslinjer

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Personale- og lønpolitik for 1 Forord Personalepolitikken har fokus på den hele medarbejder og dennes virke og udvikling på arbejdspladsen. Personalepolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier, mission

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik ved VUC Roskilde

Personalepolitik ved VUC Roskilde Personalepolitik ved VUC Roskilde Juni 2015 2015 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 1 Overordnet formål... 4 VUC Roskilde

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Kvalitet på TEC. Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC. Kvalitet på TEC - Procedure for kvalitetsarbejde på TEC

Kvalitet på TEC. Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC. Kvalitet på TEC - Procedure for kvalitetsarbejde på TEC Kvalitet på TEC Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC Godkendt af direktion og chefgruppe 26. februar 2008 Side 1 Kvalitet på TEC - beskrivelse af kvalitetsarbejde på TEC Indhold: 1. INDLEDNING... 4 FORMELT

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Personalepolitik KTS. August 2013

Personalepolitik KTS. August 2013 Personalepolitik KTS Opdateret jf. møde den 8. september 2011 Vedtaget på CSU den 12. september 2011 Hertil nyt afsnit vedr. arrangementer for fratræden vedtaget på CSU møde i december 2011. Opdateret

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18.

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. VUC Storstrøms bestyrelse Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. 1) Indledning og formål Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere