... Undervisningsvejledning KLASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE"

Transkript

1 ... Undervisningsvejledning KLASSE

2 Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion: Pernille Ane Egebæk/Red Barnet (ansv.), Peter Bejder og Louise Dyring Mbae/Red Barnet Foto og børnetegninger: Mette Frandsen og Pernille Ane Egebæk/ Red Barnet Grafisk design: Marianne Eriksen/Red Barnet Undervisningsmaterialet er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb, Overgrebspakken. Red Barnet Rosenørns Allé København V - Red Barnets Skolewebsite

3 Til læreren Velkommen til arbejdet med Alle børn en bog om børns rettigheder. Her i undervisningsvejledningen er der korte, didaktiske overvejelser over, hvordan I kan arbejde med bogen og temaet om rettigheder og Børnekonventionen. Hvert år den 20. november fejrer skoler i hele landet og Red Barnet Børnekonventionens fødselsdag. I 2014 er det 25 år siden, at Børnekonventionen så dagens lys. Jubilæet fejres mange steder og på mange skoler. Og der er grund til handling, for kun ca. 25 procent af de danske børn og unge under 18 år kender til børns rettigheder. Næsten hver anden kender overhovedet ikke Børnekonventionen. Det er derfor Red Barnets håb, at Alle børn en bog om børns rettigheder og det tilhørende materiale på kan bidrage til øget fokus på børns rettigheder både i undervisningssammenhænge og uden for skolens mure. God arbejdslyst! Alle Børn... Lyt til os!!! 3 hjæl p

4 Hele tre på én gang Der er ikke kun udgivet indskolingsbogen Alle børn en bog om børns rettigheder om børnerettigheder og Børnekonventionen. Red Barnet har også udgivet bøger med samme tematiske indhold til både mellemtrin og udskoling. Der tages hul på problematikken i indskolingsmaterialet, og så stiger abstraktionsniveau, sprog og nuanceringsgrad i mellemtrin og udskoling. Også mellemtrins- og udskolingsbøgerne er gratis, og I kan få dem ved henvendelse til Red Barnet. Titlerne på bøgerne er: Indskoling: Alle børn en bog om børns rettigheder. Red Barnet, Mellemtrin: Børns rettigheder... beskytter dig mod mere, end du tror. Red Barnet, Udskoling: Børn har ret til at kende deres rettigheder. Red Barnet, 2012 og På nettet er der masser af andet materiale, der supplerer bøgerne. Der er billeder, dilemmaspil, puslespil, find fem fejl og en billedreportage fra en skole med et aktivt elevråd. På den måde er der tale om et samlet og integreret materiale i form af bøgerne og og der er inddraget forskellige medier. 4

5 Din mening er lige så vigtig som andres! Sådan er det. Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målgruppen er elever i indskolingen. For en del elever i indskolingen vil tematikken være svær og abstrakt, selvom den læsepædagogisk bearbejdede tekst er relativt let at gå til for elever, der har knækket læsekoden. Hvert opslag i Alle børn en bog om børns rettigheder kan læses for sig, så læseudfordrede kan nøjes med fokus på og koncentration om et opslag. Se også under Faglig læsning. Bogen og de enkelte opslag kan naturligvis også læses højt for eleverne. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvor meget tid I kan afsætte til arbejdet med Alle børn en bog om børns rettigheder, men vi anbefaler to dobbelte lektioner og meget gerne mere, hvis I vil arbejde med flere typer af elevaktiviteter. Det er ikke meningen, at eleverne skal lave alle aktiviteter. Vælg dem, som passer til jeres tidsforbrug og jeres klasse. To dobbelte lektioner er minimum for at arbejde seriøst med tematikken. Det giver tid for eleverne til at læse flere opslag eller et enkelt opslag eller få bogen læst højt. Af elevaktiviteter anbefaler vi, at I tager en indledende aktivitet ( Inden du går i gang ) og én af de evaluerende ( Efter læsningen af bogen ), f.eks. opgaven med, hvilke tre ting eleven kan huske fra Alle børn en bog om børns rettigheder, dvs. rettigheder. Temauge. Hvis I har en tværfaglig temauge med rettigheder og Børnekonventionen som fokuspunkter, kan I nå at arbejde med de indledende og alle evaluerende opgaver. Vælg gerne to-tre andre aktiviteter, som passer til jeres klasse, jeres elever og jeres fokus. Hvis I overvejer at bruge materialerne til mellemtrin og udskoling senere hen, kan det være med til at skabe progression i jeres arbejde med børns rettigheder, da sværhedsgraden for eleverne løbende stiger. Hvis jeres skole har gjort det til en tradition at fejre Børnekonventionens fødselsdag (20. november), anbefaler vi også en temauge. Ind i årsplanen. I kan lægge stoffet ind i årsplanen som et samlet forløb eller i kortere eller længerevarende forløb spredt i perioder hen over skoleåret. På den måde kan I nå de fleste elevaktiviteter. Det er lige dig! Børnekonventionen er for 5 alle under 18 år.

6 Det er vigtigt med omsorg i alle familier. KORT OM BOGEN Alle børn en bog om børns rettigheder er delt op på den måde, at man kan læse et opslag (to sider) selvstændigt, så nye læsere ikke knækker halsen på nogen tekster. I bogen er der følgende tematikker og fokuspunkter: Retten til et godt liv: Alle børn har ret. Alle er lige meget værd: Alle børn er lige vigtige. Retten til at blive hørt og mene noget uden at såre andre: Alle børn skal ses og høres. Retten til at have og sætte grænser: Alle børn bestemmer selv over deres krop. Retten til at være tryg og til at være forskellig: Alle børn har ret til omsorg. Retten til at handle: Alle børn må være med. Løbende i bogen er der små, gode råd til, hvad eleverne kan gøre, hvis deres rettigheder krænkes. Først og fremmest bør de kontakte voksne, de har tillid til. Alternativt kan de ringe eller skrive til BørneTelefonen. Telefonnummer og webadresse står i bogen. Nogle af temaerne kan måske komme meget tæt på nogle elever det gælder f.eks. temaerne om skilsmisse, vold og grænser. Det er derfor vigtigt, at du som lærer hele tiden er til stede under aktiviteterne og gør eleverne opmærksomme på, at de har ret til ikke at sige noget. FAKTA BAGGRUND Tematikken er alvorlig. Det er de færreste danske børn, der kender til børnerettigheder og Børnekonventionen. I 2014 viste en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder og UNICEF, at kun 4 procent af alle børn og unge i Danmark ved meget, og 19 procent ved noget om børnerettigheder. Hele 46 procent siger, at de ikke har nogen viden om Børnekonventionen. Det er derfor de færreste danske børn, der ved, at de har rettigheder, og kan bruge dem, hvis de bliver behandlet forkert. Den manglende viden og dermed evne til at handle skal der gøres noget ved. Bogen og det supplerende materiale på www. megafonen.redbarnet.dk giver nemlig viden om Børnekonventionen og børnenes rettigheder i børnehøjde. Eleverne lærer med andre ord, at de har rettigheder og ret til at handle, hvis deres rettigheder krænkes. 6

7 Målene giver rammerne nye Fælles Mål Alle børn en bog om børns rettigheder lever op til de nye Fælles Mål. Formålet med de nye mål er at præcisere, forenkle og konkretisere, så Fælles Mål også er arbejdsredskaber. Fokus er på, hvilken viden der skal til for at skabe kompetencer. Kort sagt har kompetencemål, færdighedsmål og vidensmål afløst de gamle trin- og slutmål. Her følger ultrakorte omtaler af formål og trinforløb (for klasse og klasse) for dansk, selvom man naturligvis også kan arbejde tværfagligt med børnerettigheder og Børnekonventionen. Det er især gavnligt, hvis man har en temauge med børns rettigheder som fokuspunkt. Faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er også nævnt her, da det er grundskolens eneste fag, der omtaler børns rettigheder. Dansk. Formålet er bl.a., at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Undervisningen i dansk er inddelt i fire trinforløb. Aktuelt for indskolingen er naturligvis klassetrin og klassetrin. Nedenfor er der plukket ting ud, der matcher børnerettighedsmaterialet med hensyn til læsning, fremstilling og kommunikation i indskolingen: Læsning, klassetrin: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge. Fremstilling, klassetrin: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer. Kommunikation, klassetrin: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer. Kommunikation, 1-2. klassetrin: Eleven skal lære at kommunikere digitalt og være bevidst om både afsender- og modtagersituationen. Kommunikation, klassetrin: Eleven skal lære en hensigtsmæssig digital adfærd. Læsning, klassetrin: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden. Fremstilling, klassetrin: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer. Kommunikation, klassetrin: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer. Kender du ord eller sætninger, der kan gøre ondt, selvom man ikke får blå mærker? 7

8 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Rettigheder Eleverne skal opnå viden om børns grundlæggende rettigheder, herunder Børnekonventionen. Der fokuseres på retten til mad, sundhed, et sted at bo, familie og tryghed. Eleverne skal kunne samtale om børns rettigheder i relation til familie og skole. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af børns rettigheder som vigtige for deres egne liv. Undervisningen skal ligeledes styrke elevernes modstandsdygtighed i situationer, hvor deres rettigheder ikke respekteres Personlige grænser I forløbet skal eleverne opnå viden om personlige grænser, herunder fysiske grænser og verbale grænser. Der arbejdes med, hvordan personlige grænser kan være forskellige, alt efter hvem man er, samt hvilke sammenhænge man indgår i, herunder i hjemmet, i skolen, i fritiden og på nettet. Eleverne skal kunne give udtryk for deres egne grænser samt aflæse og respektere andres grænser. Forløbet skal bidrage til elevernes forståelse af, at de har retten til at bestemme over deres egen krop, samt øge deres bevidsthed om, hvor deres personlige grænser går. FAGLIG LÆSNING Faglig læsning er prioriteret i de nye Fælles Mål fra Det er måden at læse på, der adskiller faglige tekster fra skønlitterære. Fagtekster er multimodale, så læseren ofte skal navigere mellem brødtekst, faktabokse, grafer og billeder. Bemærk under Læsning, klassetrin, at netop multimodalitet er fremhævet. Hvert opslag i Alle børn en bog om børns rettigheder indeholder en afrundet tematik. I bogens opslag spiller brødtekst, farvebilleder og bokse sammen, og billeder og illustrationer spiller sammen med brødteksten og uddyber i få tilfælde denne. Layoutet er sprælsk og farverigt, men alligevel klassisk og nemt at gå til, fordi teksterne i f.eks. faktabokse står skarpt adskilt fra brødteksten. Dermed lever indhold og form op til de krav, der stilles til faglig læsning. I dag taler man også om digital literacy. Det er den måde, eleverne med nye digitale medier som redskaber er i stand til at lokalisere, organisere, analysere, forstå og udveksle informationer på. Det har skabt en ny og spændende verden, men også en verden, hvor børn og unge udfordres på grænser. Det samlede materiale om børnerettigheder og Børnekonventionen til indskoling skal også ses i det lys. Har du prøvet at få overtrådt din grænse? Hvordan føles det? 8

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Indhold. Udsigt til U-lande. 3 Introduktion. 4 Den internationale dimension. 5 Det består materialet af. 7 Fattige lande som en del af vores hverdag

Indhold. Udsigt til U-lande. 3 Introduktion. 4 Den internationale dimension. 5 Det består materialet af. 7 Fattige lande som en del af vores hverdag LÆRERVEJLEDNING Mød verden livet i fattige lande Lærervejledning Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder & Kaare Øster Redaktør: Thomas Meloni Rønn Layout:

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

TES AAMIR, 11 ÅR, SORTE OG HVIDE. RESPEKT ER, AT MAN BEHANDLER ALLE ENS. FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN.

TES AAMIR, 11 ÅR, SORTE OG HVIDE. RESPEKT ER, AT MAN BEHANDLER ALLE ENS. FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN. T K E P S E R FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN. BILJANA ER ROMA: DE SYNES, JEG ER BESKIDT ALLE HAR RESPEKT FOR RØDE KORS. MEN HVORFOR EGENTLIG? AAMIR, 11 ÅR, TES DANSK-PAKISTANER: RESPEKT

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 6 Den internationale dimension. 7 Lykke i fattige lande. 8 Sådan kan der arbejdes. 9 Målene udstikker rammerne

I n d h o l d. 3 Introduktion. 6 Den internationale dimension. 7 Lykke i fattige lande. 8 Sådan kan der arbejdes. 9 Målene udstikker rammerne LÆRERVEJLEDNING Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Titel: Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1 INDHOLD Forord...3 Introduktion Skolens rolle...5 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab...6 Sundhedsopfattelser...6 Handlekompetence...7 Elevengagement...7 Den Røde Tråd pædagogik og indhold...7

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere