BOGUDGIVELSER. fra MUSEUM SØNDERJYLLAND. mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOGUDGIVELSER. fra MUSEUM SØNDERJYLLAND. mail: bogbestilling@museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk"

Transkript

1 BOGUDGIVELSER 1 fra MUSEUM SØNDERJYLLAND

2 2 Forord til bogkatalog Museum Sønderjylland er et statsanerkendt specialmuseum, der arbejder med arkæologi, historie, etnologi, naturhistorie og kunst. Museet har afdelinger med udstillinger rundt om i hele landsdelen. Dem kan De besøge både på vores hjemmeside (www.museum-sonderjylland.dk), men naturligvis også og med endnu større udbytte - ved at besøge museerne selv. Arbejdsmarken er imidlertid langt større end de konkrete udstillinger. Som specialmuseum skal museet drive forskning af højeste kvalitet og stille resultaterne heraf til rådighed for borgerne. Disse bliver efterhånden synlige i udstillingerne, men mange er også tilgængelige i museets publikationer. Dette katalog indeholder en kort præsentation af en del af de bøger, som museet hidtil har udgivet. Emnerne spænder vidt, fra fossile havdyr over stenalderjægere og middelalderbebyggelser til nyere tids historie og moderne kunst. Jeg håber, De vil kigge kataloget igennem og få lyst til at fordybe Dem i en eller flere af bøgerne. God fornøjelse med læsningen. Orla Madsen Museumsdirektør Bøgerne er dels til salg i museumsbutikkerne i de afdelinger, hvor bøgerne er blevet skrevet, dels kan De bestille dem ved at skrive til eller ringe til Hanne Thrane på Sønderborg Slot. Ved forsendelse tillægges priserne et administrationsgebyr på 25 kroner samt porto. Salg til boghandlere på sædvanlige betingelser. Henvendelse samme sted.

3 3 Sønderborg i 750 år tværsnit og perspektiver Inge Adriansen og Peter Dragsbo Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 275 kr. Beskrivelse: Fem fagfolk skildrer byen i det dansk-tyske grænseland og bogen er opdelt i 5 afsnit: Sønderborg i Middelalderen (Lennart S. Madsen), byplan og bebyggelse (Peter Dragsbo), levebrød og indflydelse (Kim Furdal), fra markedsby til servicecenter (Jesper Thomassen) og en by i grænselandet mellem dansk og tysk (Inge Adriansen). Forfattere: Fem fyrsteslotte. Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg Inge Adriansen og Peter Dragsbo Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 198 kr. Beskrivelse: Danmarks største samling fyrsteslotte uden for København og Nordsjælland er de fem slotte, Sønderborg, Nordborg, Glücksborg, Augustenborg og Gråsten. Heraf ligger de fire i Sønderborg Kommune. Bogen handler om disse slottes omskiftelige historie fra middelalderen til nutiden med konger og hertuger, slotsbygninger og slotskirker, parker og haver samt de fire små hertugbyer Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg.

4 4 En fælles kulturarv tyske og danske bygninger i Sønderjylland Peter Dragsbo Museum Sønderjylland Sønderborg Slot sider. Rigt illustreret. 95 kr. Beskrivelse: For Museum Sønderjylland, der som et af sine centrale arbejdsområder har historien om de kulturelle og nationalpolitiske møder mellem dansk og tysk i grænselandet, er begrebet kulturarv en særlig udfordring. Ligesom i andre europæiske grænseegne står vi med ansvaret for ikke bare vores egen, men også de andres kulturarv. Over alt gælder, at de andres kulturarv på én gang gennem historien er blevet en del af den fælles kulturarv og en kulturarv af særlig betydning, fordi den sætter vores egen kultur og historie i relief. Dansk eller tysk? Agitation ved folkeafstemningerne i Slesvig i 1920 Forfattere: Inge Adriansen og Immo Doege Deutsche Museen Nordschleswig & Museum Sønderjylland Sønderborg Slot sider. Rigt illustreret. 95 kr. Også i tysk udgave Beskrivelse: Bogen belyser en central begivenhed i forholdet mellem Danmark og Tyskland. Dens tema er den kraftige agitation, der blev udfoldet i tiden op til folkeafstemningerne i 1920, hvor Slesvig blev delt, og den nuværende grænse blev draget.

5 5 Vær tro! Agitation ved folkeafstemninger i Europa Nina Jebsen Museum Sønderjylland Sønderborg Slot sider. Rigt illustreret. 40 kr. Også i tysk udgave. Beskrivelse: Sønderborg Slot udgav marts 2012 en lille bog på dansk og tysk: Vær tro!/bleib treu! Bogen handler om de andre folkeafstemninger, som efter præsident Wilsons princip om folkenes selvbestemmelse blev gennemført i en række europæiske grænselande. Als og Sundeved Forfattere: Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved 2005 (genoptryk) 304 sider. Illustreret. 198 kr. Beskrivelse: Et gennemgribende tema er forholdet mellem dansk- og tysksindede fra den fornyede grænsekamp i 30 erne over besættelsesårenes mere direkte konfrontationer til opgøret med det tyske mindretal efter befrielsen. I den forbindelse beskrives for første gang interneringen på Sønderborg Slot.

6 6 I centrum ved grænsen portræt af Sønderborg Kommune Forfattere: Peter Dragsbo, Inge Adriansen, Kirsten Clausen, Hans Helmer Kristensen og Torben Vestergaard Museum Sønderjylland Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 195 kr. Beskrivelse: Et portræt af den nye Sønderborg Kommune fra Rinkenæs til Købingsmark, fra Bovrup Bæk til Kegnæs. Men portrættet er naturligvis malet ud fra en kulturhistorisk synsvinkel. Billedligt talt har vi overfløjet Als og Sundeved og beskrevet det særlige og det karakteristiske ved vores egn i fortid og nutid. Fejder om fortiden Anne Katrine Gjerløff Museum Sønderjylland Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 165 kr. Beskrivelse: Bogen fortæller om, hvordan arkæologien blev udviklet som videnskab i midten af 1800-tallet. Det skete samtidig med, at nationalstaten blev udviklet som begreb og ideal. Arkæologi blev sammen med sprog- og folkemindeforskning taget i nationalstatens tjeneste. Det er ikke kun en historie om fortiden, som her præsenteres, men også en historie om nutidens behov for samhørighed, legitimering og underholdning. Nationalpolitisk brug af oldtidsminder finder også sted i nutiden.

7 7 Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke Peter Dragsbo Museum Sønderjylland Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 198 kr. Beskrivelse: Dronning Dorotheas Kapel, slotskirken på Sønderborg Slot, er et enestående religiøst, politisk og arkitektonisk monument. Det er på én gang en af de få bevarede lutheranske fyrstekirker fra reformationstiden og samtidig med hvælvinger, gallerier og inventar det ældste renæssancerum i Norden. Første Verdenskrig i Mikroperspektiv Maria Gørrigsens Åbenbaringer Inge Adriansen Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 200 kr. Beskrivelse: Belyser Første Verdenskrig i et mikroperspektiv skildret af en søster til en af krigens faldne boende på en lille landejendom på Broagerland og den indeholder et særegent supplement til litteraturen om sønderjyske skæbner og kår i den store krig

8 8 Postkort og byudvikling - Aabenraa på postkort Forfattere: Kim Furdal og Jane Nissen Museum Sønderjylland ISL-Lokalhistorie sider. Rigt illustreret. 160 kr. Indlagt bykort Beskrivelse: Bogen bringer på en let og læsevenlig måde den nyeste viden om byens historie i perioden. Udgangspunktet for de 33 historier er en række smukke postkort hentet fra museets store unikke postkortsamling. På sporet af den tabte tid tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund Kim Furdal Museum Sønderjylland ISL-Lokalhistorie sider. Illustreret. 248 kr. Beskrivelse: Hvad er tid, og hvordan påvirker nytiden fortiden. I bogen ser ni forskere og museumsfolk på stedets og hjemstavnens betydning i det moderne samfund. Man kan ikke hilse på, røre ved eller lugte tiden. Tiden er repræsenteret ved genstande, men de ændres også med tiden, når mennesker sætter deres præg på den. Bogen handler om det tabte sted, det menneske, der er gået bort. Der er kommet et nyt syn på de historiske steder. Mennesket er kommet ind som en del af stedet. Menneskerne, der er i stedet og ikke på stedet. En af forfatterne har kigget på, hvad historien gør ved et sted som Dybbøl Banke.

9 9 Kaptajn Eschel Krabbs erindringer Mit deutscher Originalfassung Mikkel Leth Jespersen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa sider. Illustreret. 150 kr. Beskrivelse: Det er lidt af et lykketræf, at museet i Aabenraa i dag har kendskab til kaptajn Eschel Krabbs erindringer, og at de dermed kan følge en af de dygtigste og mest ambitiøse kaptajner i Aabenraas søfartshistorie på nært hold. Erindringerne udgives både i dansk oversættelse og i tysk transskription. Således er de hermed tilgængelige for både danske og tyske læsere, som interesserer sig for Eschel Krabb og hans oplevelser på verdenshavene. Sønderjyder fortæller Søfartshistorier i anledning af Aabenraa Museums 125-års jubilæum Mikkel Leth Jespersen og Stefanie Robl Matzen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa sider. Rigt illustreret. 150 kr. Beskrivelse: Bogen er et udstillingskatalog til Aabenraa Museums 125-års jubilæumsudstilling, hvor 28 sønderjyder fortalte 28 søfartshistorier, som på den ene eller den anden måde havde relevans for dem. Nogle af bogens historier handler om fortællerens forfædres søfartsoplevelser, andre handler om genstande i fortællerens besiddelse, mens endnu andre er selvoplevede historier fra både Sønderjylland og de syv verdenshave. Bogen er rigt illustreret med billeder af de genstande, der blev udstillet.

10 10 Mikkel leth Jespersen DiaMant-petersen kaptajn og DiaManthanDler i 1870 ernes sydafrika Diamant-Petersen Kaptajn og diamanthandler i 1870 ernes Sydafrika Mikkel Leth Jespersen Martin Bo Nørregård rika, og snart strømmede ter Petersen ( ), n. Han var født i Nyborg, Omkring 1872 rejste han ft ernærede han sig som ikanske kyst. I bogen fors tid i Afrika. Da han havn blev en gammel mand. Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa 2011 Illustreret. 130 kr. 2 skrifter til aabenraas søfartshistorie bind 2 Beskrivelse: Johan Peter Petersen ( ) var blandt de tusindvis af europæere der fra slutningen af 1860 erne strømmede til de nyopdagede diamantminer i Sydafrika for at prøve lykken. Bogen fortæller hans historie fra hans tid som skibsdreng, til han endeligt blev kaptajn om bord på sit eget skib. Af Kaptajn C.C. Fischers Livserindringer Mikkel Leth Jespersen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa sider. Illustreret. 130 kr. Beskrivelse: Carl Christian Fischer ( ) var blandt Aabenraas sidste sejlskibskaptajner og sejlede især på Fjernøsten. I sine erindringer fortæller han om livet til søs og mødet med fremmede folkeslag. I 1882 gik han i land og engagerede sig derefter i den nationale kamp på dansk side.

11 11 Absolut Avantgarde Franciska Clausen Sidsel Maria Søndergaard Øregaard Museum & Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot sider. Rigt illustreret. 298 kr. Beskrivelse: Ingen dansk kunstner har spillet så central en rolle i 1920 ernes europæiske avantgardekunst som Franciska Clausen ( ). Efter at have gjort sig fortrolig med naturalismens formsprog skiftede hun retning, og med en klar, konstruktivistisk målsætning fulgte hun i årene et eksperimenterende spor, der spændte fra de mest puritanske abstraktioner over saglige formanalyser, maskinæstetik og surrealisme til neoplasticisme. Tekstil funktionalisme væveren Hanne Vedel Forfattere: Katrine Kampe, Charlotte Paludan og Inge Bjørn Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot i samarbejde med Det Danske Kunstindustrimuseum sider. Illustreret. 100 kr. Beskrivelse: Kataloget er udgivet i forbindelse med en udstilling af Hanne Vedels tekstiler på Kunstmuseet Brundlund Slot i Det er rigt illustreret med hendes store opgaver og udsmykninger, heriblandt mange kirker. Desuden giver kataloget et indblik i Hanne Vedels karriere og i hendes væveri Spindegården.

12 12 Leif Kath Uden titel Forfattere: Katrine Kampe, Vibeke Petersen, Eva Pohl og Karen M. Olsen Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot sider. Illustreret. 148 kr. Beskrivelse: Monografi over kunstnerens værker gennem mere end 40 år som tegner, maler, grafiker og skulptør. Udgivet i forbindelse med udstilling på Kunstmuseet Brundlund Slot 25. september 2010 til 23. januar Rasmus Bjørn City Life Forfattere: Katrine Kampe, Karen M. Olsen og Anna Krogh Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot i samarbejde med Skive Ny Kunstmuseum 95 sider. Illustreret. 120 kr. Beskrivelse: Katalog udgivet i forbindelse med udstillingen City Life ved Rasmus Bjørn

13 13 Udgivere: Disappearing into the Past Astrid Kruse Jensen Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot m.fl. 72 sider. Rigt illustreret. 128 kr. Beskrivelse: Med udstillingen Disappearing into the Past inviterer kunstneren, Astrid Kruse Jensen, beskueren med på en rejse igennem visuel erindring, og et bredt spektre af følelsernes tangenter bliver forsigtigt berørt igennem fotografens skarpe blik. Udstillingen og kataloget opfylder et stort ønske om at invitere kunstneren hjem til barndomsbyen, hvor hendes egne minder bliver udløst af steders ubeskrivelige magi. Udgivere: Observatøren The observer der Beobachter Nina Maria Kleivan Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot og Kunsthal Brænderigården 95 sider. Rigt illustreret. 150 kr. Beskrivelse: Katalog til udstillingen Observatøren. Udstillingen er en fortælling i 8 kapitler, der med forskellige kunstneriske medier som greb, foto, maleri, video, skulptur og installation, sender beskueren ud på en sanselig vandring gennem menneskelig søgen og længsel, gennem tid og rum. Nina Maria Kleivan undersøger og udfordrer disse eksistentielle tematikker med afsæt i en personlig historie.

14 14 Industrilandskabet omkring Danfoss Ann Merete Albæk og Torben A. Vestergaard Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværksmuseum og Cathrinesmindes Venner sider. Rigt illustreret. 100 kr. Beskrivelse: Danfoss og Cathrinesminde Teglværk blev begge i 2007 udpeget som to ud af i alt 25 nationale industriminder. De var de eneste i Sønderjylland. Udnævnelsen var ikke en fredning, men en formaning til myndigheder og private om at passe på disse lokaliteter. Bestræbelsen var et led i Kulturstyrelsens satsning på at øge opmærksomheden over for industrisamfundets kulturarv er året, hvor Cathrinesmindes Venner arrangerer et egnsspil om Danfoss og Als. Derfor var det nærliggende at udgive bogen som årsskrift i år. Kobbermølle. Kobber- og messingværket ved Kruså: Fra hammerværk til industrivirsomhed Susanne Rudolf Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner i samarbejde med museerne i Kobbermølle sider. Illustreret. 80 kr. Beskrivelse: Kobbermølle på den tyske side af grænsen ved Kruså er en af det danske riges tidligste industrier. Fra Christian IV s tid og til 1962 fremstillede man her kobber- og messingvarer til husholdninger i det meste af Danmark, til tagdækning, til flåden mm. Susanne Rudolf fortæller historien om det gamle værk.

15 15 Flensborgsten om murstensformater, teglhandel og arkitektur Kirsten Hessellund Clausen og Torben A. Vestergaard Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner sider. Illustreret. 125 kr. Beskrivelse: Flensborgsten betegner et lille murstensformat på halvanden tommes tykkelse, som blev populært fra omkring Egnen omkring Flensborg Fjord havde en stor og eksportorienteret teglindustri. Derfor finder man flensborgsten i København, Norge, Østersølandene, og endda i Vestindien. Sønderjyske Motorfabrikanter Kaj Woelke Torben A. Vestergaard Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner sider. Illustreret. 80 kr. Beskrivelse: Danmark var engang et land med motorfabrikker overalt. I dag er de næsten alle borte og glemt. Kaj Woelke har fundet 15 motorfabrikanter alene i Sønderjylland fra helt små til store.

16 16 Udsigter fra teglværksbyen Egernsund. R.J. Dethlefsens og R. Møllers fotos og 1962 Torben A. Vestergaard Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner sider. Illustreret. 50 kr. Beskrivelse: Richard J. Dethlefsen var født på teglværket Grønland i Egernsund og holdt sommerferie hjemme hvert år fra 1902 til Han fotograferede byen og dens teglværker. I 1962 fotograferede Rasmus Møller, også en søn af teglværket Grønland, de samme motiver. Forfattere: De glemte kager Karen M. Michelsen, Lene Bilde Freisig og Birthe Merete Jessen Museum Sønderjylland Jacob Michelsens Gård 176 sider. Rigt illustreret. 150 kr. Beskrivelse: Det sønderjyske kaffebord er kendt over hele landet for dets overdådighed. Det blev serveret mange gange på Jacob Michelsens Gård i Aabenraa. Her voksede Anne-Helene Michelsen op og hun havde stor interesse for sin samtid og var omhyggelig med at skildre den. Det er hendes levende beskrivelser af datidens sæder og skikke på gården, som forfatterne gengiver i denne bog.

17 17 Tønderkniplinger og deres navne Jette Petersen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder sider. Illustreret. 20 kr. Beskrivelse: Jette Petersen har gennem flere år været ansat som tekstilregistrator på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, hvor langt det største antal af indkomne tekstiler er kniplinger. Bogen indeholder navne og billeder af de oftest forekommende Tønderkniplinger, der gennem de seneste generationer er benævnt med navne. Det grænseløse landskab. Die grenzenlose Landschaft. Marsken mellem Tønder og Dagebüll Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder sider. Illustreret. 90 kr. Beskrivelse: Forfatterne er alle lokale kendere af forholdene i den vestslesvigske marsk, og mange af dem har gennem et langt liv formidlet marskens kulturhistorie. Alle kapitler i bogen står først på dansk og derefter bringes de i tysk oversættelse. Denne rækkefølge er resultat af en lodtrækning. Bogen er udgivet i forbindelse med Region Sønderjylland-Schleswigs Kulturpris 2008.

18 18 Forfattere: Tønderhus en købstadsborg i hertugdømmet Slesvig Lars Krants Larsen, Jette Linaa, Johannes Hertz og Inger Lauritsen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder sider. Illustreret. 198 kr. Beskrivelse: Ved adskillige lejligheder er der foretaget omfattende udgravninger på Tønderhus, den middelalderlige borg i Tønder. Senest blev store dele af forborgen udgravet i forbindelse med byggeriet af den nye museumsbygning til Kunstmuseet i Tønder i I denne bog fremlægges ikke blot resultaterne af denne udgravning, men også af de undersøgelser, der ved tidligere lejligheder har fundet sted i området. Metal Tekstilt Hanne Behrens Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder sider. Illustreret. 100 kr. Dansk og engelsk. Beskrivelse: Hanne Behrens 30 års leg med tråd. Bogen viser eksempler på Hanne Behrens foreløbige livsværk igennem 30 år og fortæller kort om hendes professionelle livsforløb.

19 19 Tapio Wirkkala billedhugger Anne Blond Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder i samarbejde med SKMU Sørlandets Kunstmuseum 186 sider. Rigt illustreret. 198 kr. Dansk og engelsk. Beskrivelse: For første gang nogensinde vises den internationalt berømte finske designer og billedhugger Tapio Wirkkala ( ) på en særudstilling i Danmark. Tapio Wirkkala var en af Nordens mest fremragende formgivere i det 20. århundrede. Gennem en omfattende og helt unik produktion af designobjekter og skulpturer opnåede han både at blive en ledende figur inden for moderne finsk design og en foregangsmand inden for den abstrakte skulptur i efterkrigstidens Finland. Naturens og arkitekturens symbiose- Ledemotiver i Alvar Aaltos arkitektur Ole Jul Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder sider. Illustreret. 149 kr. Beskrivelse: Kunstmuseet i Tønder har som sin arbejdsopgave at beskæftige sig med nordisk kunst og design. I denne sammenhæng sættes her fokus på Alvar Aaltos arkitektur set ud fra en billedanalytisk vinkel, idet Aaltos tegninger af grundplaner retrospektivt behandles som et grafisk billedkunstværk i formanalyser, der ser på det enkelte grundplans omrids.

20 20 Black and black again Ian McKeever Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder sider. Illustreret. 199 kr. Dansk og engelsk. Beskrivelse: Bogens titel henviser til tilbagevendende malerier i den engelske maler Ian McKeevers oeuvre. Han maler i serier. En gruppe malerier kan tage to eller flere år at udføre. Gang på gang kommer, lad os kalde dem sorte malerier til syne i serierne. De er nødvendigheder forløst af maleriets modstand mod kunstnerens længsel efter at fange maleriet og male det troværdige billede. Painting out of Time Kennet Nielsen Ove Mogensen Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder sider. Illustreret. 298 kr. Beskrivelse: Det er Kunstmuseet i Tønders ønske gennem herværende bog at belyse maleren Kennet Nielsen i et retrospektivt blik fra de første års vilde maleri i begyndelsen af 1980 erne frem til kunstnerens aktuelle position her ti år inde i det 21. århundrede.

21 21 Forfattere: Istidsjægere ved Jelssøerne Jørgen Holm og Flemming Rieck Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt Illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Bogen fortæller om to bopladser fra Hamburgkulturen, ca f. Kr., der blev udgravet ved Jelssøerne i Sønderjylland. De har været beboet af rensdyrjægere. Der blev fundet i alt knap redskaber, alle af flint, bl.a. pilespidser, skrabere, stikler og zinken (krumborlignende redskaber). Der er tale om de ældste sikre fund af mennesker i Danmark. Lignende bopladser er senere undersøgt ved Slotseng kun få kilometer derfra og ved Sølbjerg på Lolland. Hjemsted en gravplads fra 4. og 5. årh. e.kr. Per Ethelberg Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslevs store udgravning på Hjemsted Banke ud mod Ballummarsken førte til fundet af talrige bebyggelser med tilhørende gravpladser, der i tid dækker de første mange århundreder af jernalderen. I bogen publiceres en af gravpladserne på Hjemsted. Denne gravplads er særlig egnet til at danne udgangspunkt bl.a. for keramikdateringerne i 4. og 5 århundrede, men den rummer også et omfattende genstandsmateriale.

22 22 Hjemsted 2 tre gravpladser fra 3. og 4. årh. e.kr. Per Ethelberg Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslevs store udgravning på Hjemsted Banke ud mod Ballummarsken førte til fundet af talrige bebyggelser, der i tid dækker de første mange århundreder af jernalderen. I denne bog publiceres, som en fortsættelse af Hjemsted 1, tre gravpladser fra 3. og 4. århundrede. Et stort og velbevaret genstandsmateriale blev fundet i de mange urner, herunder en del glasperlekæder. Østergård vikingetid og middelalder Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 450 kr. Beskrivelse: I bogen fremlægges de epokegørende resultater af udgravningen af en hel middelalderlig landsby ved Østergård, forgængeren for Hyrup i Bevtoft sogn i det nordlige Sønderjylland. Den opstod som en enkelt stor gård i vikingetidens slutning, og udviklede sig, bl.a. i kraft af arvedeling, til en landsby med syv gårde omkring år På dette tidspunkt var der ikke længere plads til landsbyen på den skråning ved Østergård, hvor den lå, og den blev flyttet en kilometer mod vest. Her ligger landsbyen Hyrup den dag i dag. Bogen er gennemillustreret og indsat i bindet findes flere folde-ud-kort over bebyggelsen. Desuden rummer bogen et fyldigt tysk resume.

23 23 LØGUM kloster, slot og by Pionerer i ødemarken Niels T. Sterum Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 495 kr. Del I-II Beskrivelse: DEL I er en arkæologisk beskrivelse af Løgumkloster, af cistercienserklostret fra dets stiftelse i 1170 erne til det blev nedlagt efter reformationen og omdannet til et slot under den gottorpske hertug. Selve slottet sættes ind i en ny sammenhæng og flækken Løgumklosters udvikling frem til ca. år 1700 beskrives. DEL II består af en meget dybtgående vurdering af det billede, som cistercienserne ønskede at vise af sig selv: nemlig et billede af, at munkeordenen altid bosatte sig på øde steder, hvor der ikke boede mennesker. I bogen er der indlagt fem grundplaner. Udførlig engelsk sammenfatning. Forfattere: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og Bronzealder Per Ethelberg, Erik Jørgensen, Dirk Meier og Davis Robinson Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Historisk Samfund for Sønderjylland 305 sider. Rigt illustreret. 298 kr. Beskrivelse: De bedste specialister på området giver en epokegørende fremstilling af de særlige sønderjyske naturforhold, samt af sten- og bronzealderens landbrug fra de tidligste spor af bønder i Sønderjylland frem til jernalderens begyndelse. Bogens afsnit baserer sig på primærforskning, og bygger desuden på en lang række ældre og helt nye arkæologiske udgravninger foretaget af Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev overalt i Sønderjylland. Områdemæssigt dækker bogen ikke kun det nuværende Sønderjylland, men hele området fra Kongeåen til Ejderen.

24 24 Forfattere: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Jernalder, Vikingetid & Middelalder Per Ethelberg, Nis Hardt, Bjørn Poulsen og Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Historisk Samfund for Sønder jylland 884 sider. Rigt illustreret. 448 kr. (pt. udsolgt, genoptrykkes i 2011) Beskrivelse: Første samlede fremstilling af landbruget mellem år 500 f.kr. og Fire eksperter fremlægger nye videnskabelige resultater om bopladser og bondegårde, stormænd, herremænd og bønder samt det økonomisk sociale liv fra jernet blev indført, igennem hele statsdannelsesprocessen og frem til middelalderen blev afløst af renæssancen i midten af 1500-tallet. Områdemæssigt dækker bogen ikke kun det nuværende Sønderjylland, men hele området fra Kongeåen til Ejderen. Tidsskrift: Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig. Hidtil udkommet bd. 1-13, samt et særnummer. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, Stiftung Schleswig- Holsteinische Landesmuseen Archäologisches Landesmuseum, Schleswig. Haderslev, Kiel og Neumünster Forskelligt sidetal. Illustreret. 50 kr. Særnummer: 110 kr. (Enkelte årgange udsolgt. Bestilles) Beskrivelse: I tidsskriftet, der udkommer med lidt uregelmæssige mellemrum, publiceres foredrag afholdt på de fælles dansk-tyske symposier, der bærer samme navn som tidsskriftet. Her fremlægges en lang række aktuelle arkæologiske undersøgelser udført på begge sider af grænsen mellem Danmark og Tyskland, ligesom større forskningsprojekter mm. præsenteres. Artiklerne er skrevet på enten dansk eller tysk, og redigeres af en fælles dansk-tysk redaktionskommite. Som særnummer er i 2011 udgivet foredragene afholdt på det 61. internationale Sachsersymposion, afholdt i Haderslev 2010.

25 25 Charlotte von Krogh ( ) Von Husum nach Hadersleben Fra Husum til Haderslev Dörte Nicolaisen Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, Museumsverbund Nordfriesland & Schleswig Holsteinische Landesbibliothek, Kiel sider. Rigt illustreret. 175 kr. Beskrivelse: Charlotte von Krogh, ud af den kendte adelsslægt, uddannede sig som kunstmaler og malede for det meste landskaber og interiører fra Nordslesvig og Danmark. Hendes billeder af bonde og fiskerhytter, herregårde og naturscenerier, alle malet med stor kærlighed til detaljen, vidner om den førindustrielle verden, som allerede mens hun malede var ved at forsvinde. Bosat i Haderslev bevægede hun sig frit og hjemmevandt både i Danmark og Tyskland og udstillede i København, Berlin, Kiel og München. Med bidrag af Bärbel Manitz og Hans Schultz Hansen, samt et omfattende katalog. Dansk og tysk version i samme bog. Fattiggårde på landet i Sønderjylland Menneskeliv i samfundets udkant Forfattere: Anne Marie Jacobsen & Birgit Weitling Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 175 kr. Beskrivelse: I bogen skildres en væsentlig del af fattigvæsenets historie i Sønderjylland, historien om de mange fattiggårde, der fra 1815 og frem næsten til år 1900 blev opført overalt i landsdelen. Der er fyldige afsnit om deres udbredelse, om bygningerne og deres indretning, samt ikke mindst om fattiggårdenes beboere og det liv, de måtte leve indenfor murene. Bogen afrundes med et register over samtlige fattiggårde i det nuværende Sønderjylland, med beliggenhed, oprettelsesår, størrelse etc., samt med et foto af fattiggården.

26 26 Årbøger for Museum Sønderjylland Sønderjyllandsbilleder eller selvportrætter? Inge Adriansen og Karen Margrethe Petersen Museum Sønderjylland sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: I nutiden er den nationale identitet sat under et vist pres af globalisering, indvandring og den voksende europæiske integration; men den regionale identitet er tilsyneladende voksende i styrke. Til Kunsten Anne Blond, Kim Furdal, Inge Adriansen og Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Det er kunstmuseernes rolle at indsamle, bevare, registrere, udforske og formidle kunsthistoriens og samtidskunsten. Det skal vi gøre udfra museumloven og de ansvarsområder og rammer, som alle danske kunstmuseer arbejder indenfor.

27 Årbøger for Museum Sønderjylland 27 Velfærdstider og kulturarv set fra Sønderjylland Kim Furdal, Inge Adriansen, Anne Blond, Peter Dragsbo og Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Bogen handler om velfærdsstaten og velfærdssamfundet med særligt fokus på Sønderjylland, det dansk-tyske grænseland. Vi står midt i en forandringsproces, der berører en lang række fællesskaber, institutioner og kulturmiljøer fra det, vi almindeligvis regner for velfærdsstatens udfoldede storhedstid, perioden efter Indvandring til alle tider Kim Furdal, Inge Adriansen og Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland sider. Illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Museerne skal ikke tage stilling i indvandrer-debatten, men derimod udforske og formidle viden om fænomenet indvandring gennem tiden. Baggrunden herfor er mangfoldig, hvad enten det drejer sig om planter, dyr eller mennesker. En mindre del af dette komplekse fænomen belyses her med artikler om invasive dyr og planter og kulturtræk, der fortæller om nogle af de mange personer, der er indvandret til Sønderjylland.

28 28 mail:

Velfærdstider og kulturarv set fra Sønderjylland

Velfærdstider og kulturarv set fra Sønderjylland musum sønderjylland 2010 1 Velfærdstider og kulturarv set fra Sønderjylland museum sønderjylland 2010 2 musum sønderjylland 2010 musum sønderjylland 2010 3 Redaktion: Kim Furdal, Anne Blond, Inge Adriansen,

Læs mere

inspiration til busture med oplevelser!

inspiration til busture med oplevelser! inspiration til busture med oplevelser! SamSø inspiration Golftur fra Sjælland (t/r) til spændende 1- og 2-dags programmer i Danmark samt priser med Færgen. Se også catering bagerst i mappen. 1-dags program

Læs mere

Indhold Teknisk Årsberetning 2009

Indhold Teknisk Årsberetning 2009 Indhold Teknisk Årsberetning 2009 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 17 3. Primære indsatser 36 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien nr. 191 december 2011 tema: Brug og misbrug af historien 1 Anmeldelser Noter 191 december 2011 Klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen! Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden fortid,

Læs mere

dit hjem er der, hvor du bygger hus

dit hjem er der, hvor du bygger hus nr. 2 / april 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur dit hjem er der, hvor du bygger hus Det danske mindretal i Argentina det levende sprog 2 nr. 2 / april 2011 indhold sprog og kultur

Læs mere

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116988 Formularens ID: 494 Sendt til: info@arremus.dk Sendt: 15-12-2010 10:23 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

HVORHEN, EUROPA? STORT TEMA OM DEN REGIONALE LØSRIVELSESTRANG

HVORHEN, EUROPA? STORT TEMA OM DEN REGIONALE LØSRIVELSESTRANG nr. 1 / februar 2014-76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur HVORHEN, EUROPA? STORT TEMA OM DEN REGIONALE LØSRIVELSESTRANG VED MINDRETALLET SELV, HVEM DE ER? EGON CLAUSEN MED NY BOG 2 nr. 1 /

Læs mere

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program Folkeuniversitetet Norddjurs Rougsø Randers Program Efterår 2014 indhold 04 16 20 22 26 41 42 43 Norddjurs Folkeuniversitet Rougsø Folkeuniversitet Dansk landbrug i 1800-tallet En artikel af Jens Aage

Læs mere

Status og fremtid for dansk arkæologi 1 2 Før landskabets erindring slukkes Status og fremtid for dansk arkæologi Redigeret af Anne Nørgård Jørgensen og John Pind Udgivet af rigsantikvaren & Det Arkæologiske

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2014/2015 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler

ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler Indhold Johannes Larsen Museet 3 Vikingemuseet Ladby 7 Nyborg Slot Farvergården 5 Borgmestergården 19 Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Johannes Larsen

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje

Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje nr. 4 / august 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje Vi hører sammen, når vi hører noget sammen Først nordisk, så dansk 2 nr. 4 / august

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER ÅRSPLAN 2013. Mål og arbejdsplan 2013 Samt oversigt 2014 2016

ODENSE BYS MUSEER ÅRSPLAN 2013. Mål og arbejdsplan 2013 Samt oversigt 2014 2016 ODENSE BYS MUSEER ÅRSPLAN 2013 Mål og arbejdsplan 2013 Samt oversigt 2014 2016 1 INDHOLD 2013 Aktivitetsoversigt side 3 Budget side 44 Åbningstider og priser..side 49 2 Aktivitetsoversigt Projekttype:

Læs mere

SAMMEN - OM VORES FREMTID

SAMMEN - OM VORES FREMTID SAMMEN - OM VORES FREMTID SPEJDERNES LEJR 2017 I SØNDERBORG ANSØGNING Om denne ansøgning De fem danske spejderkorps; Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM-spejderne, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af HEART

Kvalitetsvurdering af HEART Kvalitetsvurdering af HEART 2011 0 INDHOLD INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 HEART - HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART... 4 Nøgletal

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER ÅRSBERETNING 2012

ODENSE BYS MUSEER ÅRSBERETNING 2012 ODENSE BYS MUSEER ÅRSBERETNING 2012 1 TEKNISK ÅRSBERETNING 2012 INDHOLD 1. Årsberetning SIDE 3 2. Gennemførte projekter SIDE 15 3. Regnskab SIDE 85 4. Nøgletal SIDE 90 4.1 Besøgstal 4.2 Undervisning 4.3

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2015/2016 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Valdemar Kappel. Mit Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 2006

Valdemar Kappel. Mit Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 2006 Valdemar Kappel 1 Mit Sydslesvig Grænseforeningens årbog 2006 Mit Sydslesvig VALDEMAR KAPPEL Mit Sydslesvig Grænseforeningens årbog 2006 Grænseforeningens årbog 2006 Valdemar Kappel: Mit Sydslesvig Redaktion:

Læs mere

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN EGON SOMMERS IKONER 100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN NATURENS FORMER SKØNVIRKE HVAD SEKRETÆREN GEMTE GULDALDERFUND UDSTILLINGSAUKTUEL JØRN UTZON PÅ AUKTION MED MOGENS RUKOV KUNST I VERDENSKLASSE OLESEN SAMLINGEN

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Korte kurser 2015

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Korte kurser 2015 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Korte kurser 2015 Korte Kurser 2015 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 2014 Højskolevej 4 6340 Kruså www.ronshoved.dk Billeder: s. 12, 16,

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere