BOGUDGIVELSER. fra MUSEUM SØNDERJYLLAND. mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOGUDGIVELSER. fra MUSEUM SØNDERJYLLAND. mail: bogbestilling@museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk"

Transkript

1 BOGUDGIVELSER 1 fra MUSEUM SØNDERJYLLAND

2 2 Forord til bogkatalog Museum Sønderjylland er et statsanerkendt specialmuseum, der arbejder med arkæologi, historie, etnologi, naturhistorie og kunst. Museet har afdelinger med udstillinger rundt om i hele landsdelen. Dem kan De besøge både på vores hjemmeside (www.museum-sonderjylland.dk), men naturligvis også og med endnu større udbytte - ved at besøge museerne selv. Arbejdsmarken er imidlertid langt større end de konkrete udstillinger. Som specialmuseum skal museet drive forskning af højeste kvalitet og stille resultaterne heraf til rådighed for borgerne. Disse bliver efterhånden synlige i udstillingerne, men mange er også tilgængelige i museets publikationer. Dette katalog indeholder en kort præsentation af en del af de bøger, som museet hidtil har udgivet. Emnerne spænder vidt, fra fossile havdyr over stenalderjægere og middelalderbebyggelser til nyere tids historie og moderne kunst. Jeg håber, De vil kigge kataloget igennem og få lyst til at fordybe Dem i en eller flere af bøgerne. God fornøjelse med læsningen. Orla Madsen Museumsdirektør Bøgerne er dels til salg i museumsbutikkerne i de afdelinger, hvor bøgerne er blevet skrevet, dels kan De bestille dem ved at skrive til eller ringe til Hanne Thrane på Sønderborg Slot. Ved forsendelse tillægges priserne et administrationsgebyr på 25 kroner samt porto. Salg til boghandlere på sædvanlige betingelser. Henvendelse samme sted.

3 3 Sønderborg i 750 år tværsnit og perspektiver Inge Adriansen og Peter Dragsbo Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 275 kr. Beskrivelse: Fem fagfolk skildrer byen i det dansk-tyske grænseland og bogen er opdelt i 5 afsnit: Sønderborg i Middelalderen (Lennart S. Madsen), byplan og bebyggelse (Peter Dragsbo), levebrød og indflydelse (Kim Furdal), fra markedsby til servicecenter (Jesper Thomassen) og en by i grænselandet mellem dansk og tysk (Inge Adriansen). Forfattere: Fem fyrsteslotte. Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg Inge Adriansen og Peter Dragsbo Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 198 kr. Beskrivelse: Danmarks største samling fyrsteslotte uden for København og Nordsjælland er de fem slotte, Sønderborg, Nordborg, Glücksborg, Augustenborg og Gråsten. Heraf ligger de fire i Sønderborg Kommune. Bogen handler om disse slottes omskiftelige historie fra middelalderen til nutiden med konger og hertuger, slotsbygninger og slotskirker, parker og haver samt de fire små hertugbyer Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg.

4 4 En fælles kulturarv tyske og danske bygninger i Sønderjylland Peter Dragsbo Museum Sønderjylland Sønderborg Slot sider. Rigt illustreret. 95 kr. Beskrivelse: For Museum Sønderjylland, der som et af sine centrale arbejdsområder har historien om de kulturelle og nationalpolitiske møder mellem dansk og tysk i grænselandet, er begrebet kulturarv en særlig udfordring. Ligesom i andre europæiske grænseegne står vi med ansvaret for ikke bare vores egen, men også de andres kulturarv. Over alt gælder, at de andres kulturarv på én gang gennem historien er blevet en del af den fælles kulturarv og en kulturarv af særlig betydning, fordi den sætter vores egen kultur og historie i relief. Dansk eller tysk? Agitation ved folkeafstemningerne i Slesvig i 1920 Forfattere: Inge Adriansen og Immo Doege Deutsche Museen Nordschleswig & Museum Sønderjylland Sønderborg Slot sider. Rigt illustreret. 95 kr. Også i tysk udgave Beskrivelse: Bogen belyser en central begivenhed i forholdet mellem Danmark og Tyskland. Dens tema er den kraftige agitation, der blev udfoldet i tiden op til folkeafstemningerne i 1920, hvor Slesvig blev delt, og den nuværende grænse blev draget.

5 5 Vær tro! Agitation ved folkeafstemninger i Europa Nina Jebsen Museum Sønderjylland Sønderborg Slot sider. Rigt illustreret. 40 kr. Også i tysk udgave. Beskrivelse: Sønderborg Slot udgav marts 2012 en lille bog på dansk og tysk: Vær tro!/bleib treu! Bogen handler om de andre folkeafstemninger, som efter præsident Wilsons princip om folkenes selvbestemmelse blev gennemført i en række europæiske grænselande. Als og Sundeved Forfattere: Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved 2005 (genoptryk) 304 sider. Illustreret. 198 kr. Beskrivelse: Et gennemgribende tema er forholdet mellem dansk- og tysksindede fra den fornyede grænsekamp i 30 erne over besættelsesårenes mere direkte konfrontationer til opgøret med det tyske mindretal efter befrielsen. I den forbindelse beskrives for første gang interneringen på Sønderborg Slot.

6 6 I centrum ved grænsen portræt af Sønderborg Kommune Forfattere: Peter Dragsbo, Inge Adriansen, Kirsten Clausen, Hans Helmer Kristensen og Torben Vestergaard Museum Sønderjylland Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 195 kr. Beskrivelse: Et portræt af den nye Sønderborg Kommune fra Rinkenæs til Købingsmark, fra Bovrup Bæk til Kegnæs. Men portrættet er naturligvis malet ud fra en kulturhistorisk synsvinkel. Billedligt talt har vi overfløjet Als og Sundeved og beskrevet det særlige og det karakteristiske ved vores egn i fortid og nutid. Fejder om fortiden Anne Katrine Gjerløff Museum Sønderjylland Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 165 kr. Beskrivelse: Bogen fortæller om, hvordan arkæologien blev udviklet som videnskab i midten af 1800-tallet. Det skete samtidig med, at nationalstaten blev udviklet som begreb og ideal. Arkæologi blev sammen med sprog- og folkemindeforskning taget i nationalstatens tjeneste. Det er ikke kun en historie om fortiden, som her præsenteres, men også en historie om nutidens behov for samhørighed, legitimering og underholdning. Nationalpolitisk brug af oldtidsminder finder også sted i nutiden.

7 7 Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke Peter Dragsbo Museum Sønderjylland Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 198 kr. Beskrivelse: Dronning Dorotheas Kapel, slotskirken på Sønderborg Slot, er et enestående religiøst, politisk og arkitektonisk monument. Det er på én gang en af de få bevarede lutheranske fyrstekirker fra reformationstiden og samtidig med hvælvinger, gallerier og inventar det ældste renæssancerum i Norden. Første Verdenskrig i Mikroperspektiv Maria Gørrigsens Åbenbaringer Inge Adriansen Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved sider. Rigt illustreret. 200 kr. Beskrivelse: Belyser Første Verdenskrig i et mikroperspektiv skildret af en søster til en af krigens faldne boende på en lille landejendom på Broagerland og den indeholder et særegent supplement til litteraturen om sønderjyske skæbner og kår i den store krig

8 8 Postkort og byudvikling - Aabenraa på postkort Forfattere: Kim Furdal og Jane Nissen Museum Sønderjylland ISL-Lokalhistorie sider. Rigt illustreret. 160 kr. Indlagt bykort Beskrivelse: Bogen bringer på en let og læsevenlig måde den nyeste viden om byens historie i perioden. Udgangspunktet for de 33 historier er en række smukke postkort hentet fra museets store unikke postkortsamling. På sporet af den tabte tid tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund Kim Furdal Museum Sønderjylland ISL-Lokalhistorie sider. Illustreret. 248 kr. Beskrivelse: Hvad er tid, og hvordan påvirker nytiden fortiden. I bogen ser ni forskere og museumsfolk på stedets og hjemstavnens betydning i det moderne samfund. Man kan ikke hilse på, røre ved eller lugte tiden. Tiden er repræsenteret ved genstande, men de ændres også med tiden, når mennesker sætter deres præg på den. Bogen handler om det tabte sted, det menneske, der er gået bort. Der er kommet et nyt syn på de historiske steder. Mennesket er kommet ind som en del af stedet. Menneskerne, der er i stedet og ikke på stedet. En af forfatterne har kigget på, hvad historien gør ved et sted som Dybbøl Banke.

9 9 Kaptajn Eschel Krabbs erindringer Mit deutscher Originalfassung Mikkel Leth Jespersen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa sider. Illustreret. 150 kr. Beskrivelse: Det er lidt af et lykketræf, at museet i Aabenraa i dag har kendskab til kaptajn Eschel Krabbs erindringer, og at de dermed kan følge en af de dygtigste og mest ambitiøse kaptajner i Aabenraas søfartshistorie på nært hold. Erindringerne udgives både i dansk oversættelse og i tysk transskription. Således er de hermed tilgængelige for både danske og tyske læsere, som interesserer sig for Eschel Krabb og hans oplevelser på verdenshavene. Sønderjyder fortæller Søfartshistorier i anledning af Aabenraa Museums 125-års jubilæum Mikkel Leth Jespersen og Stefanie Robl Matzen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa sider. Rigt illustreret. 150 kr. Beskrivelse: Bogen er et udstillingskatalog til Aabenraa Museums 125-års jubilæumsudstilling, hvor 28 sønderjyder fortalte 28 søfartshistorier, som på den ene eller den anden måde havde relevans for dem. Nogle af bogens historier handler om fortællerens forfædres søfartsoplevelser, andre handler om genstande i fortællerens besiddelse, mens endnu andre er selvoplevede historier fra både Sønderjylland og de syv verdenshave. Bogen er rigt illustreret med billeder af de genstande, der blev udstillet.

10 10 Mikkel leth Jespersen DiaMant-petersen kaptajn og DiaManthanDler i 1870 ernes sydafrika Diamant-Petersen Kaptajn og diamanthandler i 1870 ernes Sydafrika Mikkel Leth Jespersen Martin Bo Nørregård rika, og snart strømmede ter Petersen ( ), n. Han var født i Nyborg, Omkring 1872 rejste han ft ernærede han sig som ikanske kyst. I bogen fors tid i Afrika. Da han havn blev en gammel mand. Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa 2011 Illustreret. 130 kr. 2 skrifter til aabenraas søfartshistorie bind 2 Beskrivelse: Johan Peter Petersen ( ) var blandt de tusindvis af europæere der fra slutningen af 1860 erne strømmede til de nyopdagede diamantminer i Sydafrika for at prøve lykken. Bogen fortæller hans historie fra hans tid som skibsdreng, til han endeligt blev kaptajn om bord på sit eget skib. Af Kaptajn C.C. Fischers Livserindringer Mikkel Leth Jespersen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa sider. Illustreret. 130 kr. Beskrivelse: Carl Christian Fischer ( ) var blandt Aabenraas sidste sejlskibskaptajner og sejlede især på Fjernøsten. I sine erindringer fortæller han om livet til søs og mødet med fremmede folkeslag. I 1882 gik han i land og engagerede sig derefter i den nationale kamp på dansk side.

11 11 Absolut Avantgarde Franciska Clausen Sidsel Maria Søndergaard Øregaard Museum & Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot sider. Rigt illustreret. 298 kr. Beskrivelse: Ingen dansk kunstner har spillet så central en rolle i 1920 ernes europæiske avantgardekunst som Franciska Clausen ( ). Efter at have gjort sig fortrolig med naturalismens formsprog skiftede hun retning, og med en klar, konstruktivistisk målsætning fulgte hun i årene et eksperimenterende spor, der spændte fra de mest puritanske abstraktioner over saglige formanalyser, maskinæstetik og surrealisme til neoplasticisme. Tekstil funktionalisme væveren Hanne Vedel Forfattere: Katrine Kampe, Charlotte Paludan og Inge Bjørn Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot i samarbejde med Det Danske Kunstindustrimuseum sider. Illustreret. 100 kr. Beskrivelse: Kataloget er udgivet i forbindelse med en udstilling af Hanne Vedels tekstiler på Kunstmuseet Brundlund Slot i Det er rigt illustreret med hendes store opgaver og udsmykninger, heriblandt mange kirker. Desuden giver kataloget et indblik i Hanne Vedels karriere og i hendes væveri Spindegården.

12 12 Leif Kath Uden titel Forfattere: Katrine Kampe, Vibeke Petersen, Eva Pohl og Karen M. Olsen Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot sider. Illustreret. 148 kr. Beskrivelse: Monografi over kunstnerens værker gennem mere end 40 år som tegner, maler, grafiker og skulptør. Udgivet i forbindelse med udstilling på Kunstmuseet Brundlund Slot 25. september 2010 til 23. januar Rasmus Bjørn City Life Forfattere: Katrine Kampe, Karen M. Olsen og Anna Krogh Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot i samarbejde med Skive Ny Kunstmuseum 95 sider. Illustreret. 120 kr. Beskrivelse: Katalog udgivet i forbindelse med udstillingen City Life ved Rasmus Bjørn

13 13 Udgivere: Disappearing into the Past Astrid Kruse Jensen Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot m.fl. 72 sider. Rigt illustreret. 128 kr. Beskrivelse: Med udstillingen Disappearing into the Past inviterer kunstneren, Astrid Kruse Jensen, beskueren med på en rejse igennem visuel erindring, og et bredt spektre af følelsernes tangenter bliver forsigtigt berørt igennem fotografens skarpe blik. Udstillingen og kataloget opfylder et stort ønske om at invitere kunstneren hjem til barndomsbyen, hvor hendes egne minder bliver udløst af steders ubeskrivelige magi. Udgivere: Observatøren The observer der Beobachter Nina Maria Kleivan Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot og Kunsthal Brænderigården 95 sider. Rigt illustreret. 150 kr. Beskrivelse: Katalog til udstillingen Observatøren. Udstillingen er en fortælling i 8 kapitler, der med forskellige kunstneriske medier som greb, foto, maleri, video, skulptur og installation, sender beskueren ud på en sanselig vandring gennem menneskelig søgen og længsel, gennem tid og rum. Nina Maria Kleivan undersøger og udfordrer disse eksistentielle tematikker med afsæt i en personlig historie.

14 14 Industrilandskabet omkring Danfoss Ann Merete Albæk og Torben A. Vestergaard Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværksmuseum og Cathrinesmindes Venner sider. Rigt illustreret. 100 kr. Beskrivelse: Danfoss og Cathrinesminde Teglværk blev begge i 2007 udpeget som to ud af i alt 25 nationale industriminder. De var de eneste i Sønderjylland. Udnævnelsen var ikke en fredning, men en formaning til myndigheder og private om at passe på disse lokaliteter. Bestræbelsen var et led i Kulturstyrelsens satsning på at øge opmærksomheden over for industrisamfundets kulturarv er året, hvor Cathrinesmindes Venner arrangerer et egnsspil om Danfoss og Als. Derfor var det nærliggende at udgive bogen som årsskrift i år. Kobbermølle. Kobber- og messingværket ved Kruså: Fra hammerværk til industrivirsomhed Susanne Rudolf Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner i samarbejde med museerne i Kobbermølle sider. Illustreret. 80 kr. Beskrivelse: Kobbermølle på den tyske side af grænsen ved Kruså er en af det danske riges tidligste industrier. Fra Christian IV s tid og til 1962 fremstillede man her kobber- og messingvarer til husholdninger i det meste af Danmark, til tagdækning, til flåden mm. Susanne Rudolf fortæller historien om det gamle værk.

15 15 Flensborgsten om murstensformater, teglhandel og arkitektur Kirsten Hessellund Clausen og Torben A. Vestergaard Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner sider. Illustreret. 125 kr. Beskrivelse: Flensborgsten betegner et lille murstensformat på halvanden tommes tykkelse, som blev populært fra omkring Egnen omkring Flensborg Fjord havde en stor og eksportorienteret teglindustri. Derfor finder man flensborgsten i København, Norge, Østersølandene, og endda i Vestindien. Sønderjyske Motorfabrikanter Kaj Woelke Torben A. Vestergaard Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner sider. Illustreret. 80 kr. Beskrivelse: Danmark var engang et land med motorfabrikker overalt. I dag er de næsten alle borte og glemt. Kaj Woelke har fundet 15 motorfabrikanter alene i Sønderjylland fra helt små til store.

16 16 Udsigter fra teglværksbyen Egernsund. R.J. Dethlefsens og R. Møllers fotos og 1962 Torben A. Vestergaard Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner sider. Illustreret. 50 kr. Beskrivelse: Richard J. Dethlefsen var født på teglværket Grønland i Egernsund og holdt sommerferie hjemme hvert år fra 1902 til Han fotograferede byen og dens teglværker. I 1962 fotograferede Rasmus Møller, også en søn af teglværket Grønland, de samme motiver. Forfattere: De glemte kager Karen M. Michelsen, Lene Bilde Freisig og Birthe Merete Jessen Museum Sønderjylland Jacob Michelsens Gård 176 sider. Rigt illustreret. 150 kr. Beskrivelse: Det sønderjyske kaffebord er kendt over hele landet for dets overdådighed. Det blev serveret mange gange på Jacob Michelsens Gård i Aabenraa. Her voksede Anne-Helene Michelsen op og hun havde stor interesse for sin samtid og var omhyggelig med at skildre den. Det er hendes levende beskrivelser af datidens sæder og skikke på gården, som forfatterne gengiver i denne bog.

17 17 Tønderkniplinger og deres navne Jette Petersen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder sider. Illustreret. 20 kr. Beskrivelse: Jette Petersen har gennem flere år været ansat som tekstilregistrator på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, hvor langt det største antal af indkomne tekstiler er kniplinger. Bogen indeholder navne og billeder af de oftest forekommende Tønderkniplinger, der gennem de seneste generationer er benævnt med navne. Det grænseløse landskab. Die grenzenlose Landschaft. Marsken mellem Tønder og Dagebüll Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder sider. Illustreret. 90 kr. Beskrivelse: Forfatterne er alle lokale kendere af forholdene i den vestslesvigske marsk, og mange af dem har gennem et langt liv formidlet marskens kulturhistorie. Alle kapitler i bogen står først på dansk og derefter bringes de i tysk oversættelse. Denne rækkefølge er resultat af en lodtrækning. Bogen er udgivet i forbindelse med Region Sønderjylland-Schleswigs Kulturpris 2008.

18 18 Forfattere: Tønderhus en købstadsborg i hertugdømmet Slesvig Lars Krants Larsen, Jette Linaa, Johannes Hertz og Inger Lauritsen Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder sider. Illustreret. 198 kr. Beskrivelse: Ved adskillige lejligheder er der foretaget omfattende udgravninger på Tønderhus, den middelalderlige borg i Tønder. Senest blev store dele af forborgen udgravet i forbindelse med byggeriet af den nye museumsbygning til Kunstmuseet i Tønder i I denne bog fremlægges ikke blot resultaterne af denne udgravning, men også af de undersøgelser, der ved tidligere lejligheder har fundet sted i området. Metal Tekstilt Hanne Behrens Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder sider. Illustreret. 100 kr. Dansk og engelsk. Beskrivelse: Hanne Behrens 30 års leg med tråd. Bogen viser eksempler på Hanne Behrens foreløbige livsværk igennem 30 år og fortæller kort om hendes professionelle livsforløb.

19 19 Tapio Wirkkala billedhugger Anne Blond Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder i samarbejde med SKMU Sørlandets Kunstmuseum 186 sider. Rigt illustreret. 198 kr. Dansk og engelsk. Beskrivelse: For første gang nogensinde vises den internationalt berømte finske designer og billedhugger Tapio Wirkkala ( ) på en særudstilling i Danmark. Tapio Wirkkala var en af Nordens mest fremragende formgivere i det 20. århundrede. Gennem en omfattende og helt unik produktion af designobjekter og skulpturer opnåede han både at blive en ledende figur inden for moderne finsk design og en foregangsmand inden for den abstrakte skulptur i efterkrigstidens Finland. Naturens og arkitekturens symbiose- Ledemotiver i Alvar Aaltos arkitektur Ole Jul Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder sider. Illustreret. 149 kr. Beskrivelse: Kunstmuseet i Tønder har som sin arbejdsopgave at beskæftige sig med nordisk kunst og design. I denne sammenhæng sættes her fokus på Alvar Aaltos arkitektur set ud fra en billedanalytisk vinkel, idet Aaltos tegninger af grundplaner retrospektivt behandles som et grafisk billedkunstværk i formanalyser, der ser på det enkelte grundplans omrids.

20 20 Black and black again Ian McKeever Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder sider. Illustreret. 199 kr. Dansk og engelsk. Beskrivelse: Bogens titel henviser til tilbagevendende malerier i den engelske maler Ian McKeevers oeuvre. Han maler i serier. En gruppe malerier kan tage to eller flere år at udføre. Gang på gang kommer, lad os kalde dem sorte malerier til syne i serierne. De er nødvendigheder forløst af maleriets modstand mod kunstnerens længsel efter at fange maleriet og male det troværdige billede. Painting out of Time Kennet Nielsen Ove Mogensen Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder sider. Illustreret. 298 kr. Beskrivelse: Det er Kunstmuseet i Tønders ønske gennem herværende bog at belyse maleren Kennet Nielsen i et retrospektivt blik fra de første års vilde maleri i begyndelsen af 1980 erne frem til kunstnerens aktuelle position her ti år inde i det 21. århundrede.

21 21 Forfattere: Istidsjægere ved Jelssøerne Jørgen Holm og Flemming Rieck Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt Illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Bogen fortæller om to bopladser fra Hamburgkulturen, ca f. Kr., der blev udgravet ved Jelssøerne i Sønderjylland. De har været beboet af rensdyrjægere. Der blev fundet i alt knap redskaber, alle af flint, bl.a. pilespidser, skrabere, stikler og zinken (krumborlignende redskaber). Der er tale om de ældste sikre fund af mennesker i Danmark. Lignende bopladser er senere undersøgt ved Slotseng kun få kilometer derfra og ved Sølbjerg på Lolland. Hjemsted en gravplads fra 4. og 5. årh. e.kr. Per Ethelberg Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslevs store udgravning på Hjemsted Banke ud mod Ballummarsken førte til fundet af talrige bebyggelser med tilhørende gravpladser, der i tid dækker de første mange århundreder af jernalderen. I bogen publiceres en af gravpladserne på Hjemsted. Denne gravplads er særlig egnet til at danne udgangspunkt bl.a. for keramikdateringerne i 4. og 5 århundrede, men den rummer også et omfattende genstandsmateriale.

22 22 Hjemsted 2 tre gravpladser fra 3. og 4. årh. e.kr. Per Ethelberg Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslevs store udgravning på Hjemsted Banke ud mod Ballummarsken førte til fundet af talrige bebyggelser, der i tid dækker de første mange århundreder af jernalderen. I denne bog publiceres, som en fortsættelse af Hjemsted 1, tre gravpladser fra 3. og 4. århundrede. Et stort og velbevaret genstandsmateriale blev fundet i de mange urner, herunder en del glasperlekæder. Østergård vikingetid og middelalder Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 450 kr. Beskrivelse: I bogen fremlægges de epokegørende resultater af udgravningen af en hel middelalderlig landsby ved Østergård, forgængeren for Hyrup i Bevtoft sogn i det nordlige Sønderjylland. Den opstod som en enkelt stor gård i vikingetidens slutning, og udviklede sig, bl.a. i kraft af arvedeling, til en landsby med syv gårde omkring år På dette tidspunkt var der ikke længere plads til landsbyen på den skråning ved Østergård, hvor den lå, og den blev flyttet en kilometer mod vest. Her ligger landsbyen Hyrup den dag i dag. Bogen er gennemillustreret og indsat i bindet findes flere folde-ud-kort over bebyggelsen. Desuden rummer bogen et fyldigt tysk resume.

23 23 LØGUM kloster, slot og by Pionerer i ødemarken Niels T. Sterum Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 495 kr. Del I-II Beskrivelse: DEL I er en arkæologisk beskrivelse af Løgumkloster, af cistercienserklostret fra dets stiftelse i 1170 erne til det blev nedlagt efter reformationen og omdannet til et slot under den gottorpske hertug. Selve slottet sættes ind i en ny sammenhæng og flækken Løgumklosters udvikling frem til ca. år 1700 beskrives. DEL II består af en meget dybtgående vurdering af det billede, som cistercienserne ønskede at vise af sig selv: nemlig et billede af, at munkeordenen altid bosatte sig på øde steder, hvor der ikke boede mennesker. I bogen er der indlagt fem grundplaner. Udførlig engelsk sammenfatning. Forfattere: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og Bronzealder Per Ethelberg, Erik Jørgensen, Dirk Meier og Davis Robinson Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Historisk Samfund for Sønderjylland 305 sider. Rigt illustreret. 298 kr. Beskrivelse: De bedste specialister på området giver en epokegørende fremstilling af de særlige sønderjyske naturforhold, samt af sten- og bronzealderens landbrug fra de tidligste spor af bønder i Sønderjylland frem til jernalderens begyndelse. Bogens afsnit baserer sig på primærforskning, og bygger desuden på en lang række ældre og helt nye arkæologiske udgravninger foretaget af Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev overalt i Sønderjylland. Områdemæssigt dækker bogen ikke kun det nuværende Sønderjylland, men hele området fra Kongeåen til Ejderen.

24 24 Forfattere: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Jernalder, Vikingetid & Middelalder Per Ethelberg, Nis Hardt, Bjørn Poulsen og Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Historisk Samfund for Sønder jylland 884 sider. Rigt illustreret. 448 kr. (pt. udsolgt, genoptrykkes i 2011) Beskrivelse: Første samlede fremstilling af landbruget mellem år 500 f.kr. og Fire eksperter fremlægger nye videnskabelige resultater om bopladser og bondegårde, stormænd, herremænd og bønder samt det økonomisk sociale liv fra jernet blev indført, igennem hele statsdannelsesprocessen og frem til middelalderen blev afløst af renæssancen i midten af 1500-tallet. Områdemæssigt dækker bogen ikke kun det nuværende Sønderjylland, men hele området fra Kongeåen til Ejderen. Tidsskrift: Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig. Hidtil udkommet bd. 1-13, samt et særnummer. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, Stiftung Schleswig- Holsteinische Landesmuseen Archäologisches Landesmuseum, Schleswig. Haderslev, Kiel og Neumünster Forskelligt sidetal. Illustreret. 50 kr. Særnummer: 110 kr. (Enkelte årgange udsolgt. Bestilles) Beskrivelse: I tidsskriftet, der udkommer med lidt uregelmæssige mellemrum, publiceres foredrag afholdt på de fælles dansk-tyske symposier, der bærer samme navn som tidsskriftet. Her fremlægges en lang række aktuelle arkæologiske undersøgelser udført på begge sider af grænsen mellem Danmark og Tyskland, ligesom større forskningsprojekter mm. præsenteres. Artiklerne er skrevet på enten dansk eller tysk, og redigeres af en fælles dansk-tysk redaktionskommite. Som særnummer er i 2011 udgivet foredragene afholdt på det 61. internationale Sachsersymposion, afholdt i Haderslev 2010.

25 25 Charlotte von Krogh ( ) Von Husum nach Hadersleben Fra Husum til Haderslev Dörte Nicolaisen Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, Museumsverbund Nordfriesland & Schleswig Holsteinische Landesbibliothek, Kiel sider. Rigt illustreret. 175 kr. Beskrivelse: Charlotte von Krogh, ud af den kendte adelsslægt, uddannede sig som kunstmaler og malede for det meste landskaber og interiører fra Nordslesvig og Danmark. Hendes billeder af bonde og fiskerhytter, herregårde og naturscenerier, alle malet med stor kærlighed til detaljen, vidner om den førindustrielle verden, som allerede mens hun malede var ved at forsvinde. Bosat i Haderslev bevægede hun sig frit og hjemmevandt både i Danmark og Tyskland og udstillede i København, Berlin, Kiel og München. Med bidrag af Bärbel Manitz og Hans Schultz Hansen, samt et omfattende katalog. Dansk og tysk version i samme bog. Fattiggårde på landet i Sønderjylland Menneskeliv i samfundets udkant Forfattere: Anne Marie Jacobsen & Birgit Weitling Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev sider. Rigt illustreret. 175 kr. Beskrivelse: I bogen skildres en væsentlig del af fattigvæsenets historie i Sønderjylland, historien om de mange fattiggårde, der fra 1815 og frem næsten til år 1900 blev opført overalt i landsdelen. Der er fyldige afsnit om deres udbredelse, om bygningerne og deres indretning, samt ikke mindst om fattiggårdenes beboere og det liv, de måtte leve indenfor murene. Bogen afrundes med et register over samtlige fattiggårde i det nuværende Sønderjylland, med beliggenhed, oprettelsesår, størrelse etc., samt med et foto af fattiggården.

26 26 Årbøger for Museum Sønderjylland Sønderjyllandsbilleder eller selvportrætter? Inge Adriansen og Karen Margrethe Petersen Museum Sønderjylland sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: I nutiden er den nationale identitet sat under et vist pres af globalisering, indvandring og den voksende europæiske integration; men den regionale identitet er tilsyneladende voksende i styrke. Til Kunsten Anne Blond, Kim Furdal, Inge Adriansen og Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Det er kunstmuseernes rolle at indsamle, bevare, registrere, udforske og formidle kunsthistoriens og samtidskunsten. Det skal vi gøre udfra museumloven og de ansvarsområder og rammer, som alle danske kunstmuseer arbejder indenfor.

27 Årbøger for Museum Sønderjylland 27 Velfærdstider og kulturarv set fra Sønderjylland Kim Furdal, Inge Adriansen, Anne Blond, Peter Dragsbo og Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland sider. Rigt illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Bogen handler om velfærdsstaten og velfærdssamfundet med særligt fokus på Sønderjylland, det dansk-tyske grænseland. Vi står midt i en forandringsproces, der berører en lang række fællesskaber, institutioner og kulturmiljøer fra det, vi almindeligvis regner for velfærdsstatens udfoldede storhedstid, perioden efter Indvandring til alle tider Kim Furdal, Inge Adriansen og Anne Birgitte Sørensen Museum Sønderjylland sider. Illustreret. 98 kr. Beskrivelse: Museerne skal ikke tage stilling i indvandrer-debatten, men derimod udforske og formidle viden om fænomenet indvandring gennem tiden. Baggrunden herfor er mangfoldig, hvad enten det drejer sig om planter, dyr eller mennesker. En mindre del af dette komplekse fænomen belyses her med artikler om invasive dyr og planter og kulturtræk, der fortæller om nogle af de mange personer, der er indvandret til Sønderjylland.

28 28 mail:

BOGUDGIVELSER. fra MUSEUM SØNDERJYLLAND. mail: bogbestilling@museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk

BOGUDGIVELSER. fra MUSEUM SØNDERJYLLAND. mail: bogbestilling@museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk BOGUDGIVELSER 1 fra MUSEUM SØNDERJYLLAND 2 Forord til bogkatalog Museum Sønderjylland er et statsanerkendt specialmuseum, der arbejder med arkæologi, historie, etnologi, naturhistorie og kunst. Museet

Læs mere

Sønderjyske Årbøger 2013 o Sønderjyske Årbøger 2013 o Sønderjyske Årbøger 2013 Redaktion: Morten Andersen Hans-Ole Mørk Anne Marie Overgaard Mogens Rostgaard Nissen Hans Schultz Hansen AidLÄ Historisk

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

Hotel Stadt Hamburg ligger centralt i Friedrichstadt. Hotellet har en hyggelig terrasse, hvor I kan slappe af efter en lang dag.

Hotel Stadt Hamburg ligger centralt i Friedrichstadt. Hotellet har en hyggelig terrasse, hvor I kan slappe af efter en lang dag. Hotel Stadt Hamburg I bor på det hyggelige Hotel Stadt Hamburg, som blev bygget helt tilbage i 1806. På det familiedrevede hotel finder I en fin atmosfære og I kan straks mærke sjælen. Det lille hotel

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

LASS Nyhedsbrev januar 2016.

LASS Nyhedsbrev januar 2016. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen Att: vicedirektør Anne Mette Rahbæk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Sønderborg, 20.11.08/pd/ia Jr. 1.

Kulturarvsstyrelsen Att: vicedirektør Anne Mette Rahbæk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Sønderborg, 20.11.08/pd/ia Jr. 1. Kulturarvsstyrelsen Att: vicedirektør Anne Mette Rahbæk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Sønderborg, 20.11.08/pd/ia Jr. 1.3 Til tentativlisten for Verdenskulturarven, kategorien: kulturarv,

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Næstved Havn og Ladeplads 25/05-28/07

Næstved Havn og Ladeplads 25/05-28/07 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 4/201 3 Næstved Havn og Ladeplads 25/05-28/07 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af udstillingen Næstved Havn og Ladeplads

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

EFTERÅRSFERIEN OPLEVELSER SJOVE OG LÆRERIGE OPLEVELSER 10-18 OKTOBER DER GØR DIG KLOGERE ;-)

EFTERÅRSFERIEN OPLEVELSER SJOVE OG LÆRERIGE OPLEVELSER 10-18 OKTOBER DER GØR DIG KLOGERE ;-) KLIP HJØRNET AF, AFLEVER DET PÅ ET AF MUSEERNE I FOLDEREN OG FÅ EN LILLE GAVE OPLEVELSER DER GØR DIG KLOGERE ;-) Svar på spørgsmålet, aflever din besvarelse på museet, og vind et gavekort på 300 kr. til

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

sjove og lærerige oplevelser 15.-23. oktober

sjove og lærerige oplevelser 15.-23. oktober e f t e r å r s f e r i e n 11 sjove og lærerige oplevelser 15.-23. oktober Museum Sønderjylland naturhistorie og palæontologi Med "kølle" og kastetræ I særudstillingen "Forhistoriske Mennesker" arrangerer

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger kun 2,5 kilometer fra Lund centrum - en by med 1000 år gamle aner. Der er mange seværdigheder, restauranter og muligheder for shopping. Med tog tager det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Bogudgivelse: Nye historier fra Herregårdenes fascinerende verden

PRESSEMEDDELELSE. Bogudgivelse: Nye historier fra Herregårdenes fascinerende verden 1/3 PRESSEMEDDELELSE Bogudgivelse: Nye historier fra Herregårdenes fascinerende verden Det tiende bind i rækken Herregårdshistorie er nu på gaden. Gammel Estrup Herregårdsmuseet har endnu en gang samlet

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Netværkstur til Petersen Tegl 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Byens Netværk drog den 15. maj 2013 på netværkstur og virksomhedsbesøg hos Petersen Tegl i Sønderjylland. Teglværket

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD

SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD SVÆRDKAMP PÅ SØBYGAARD SE DINE RIDDERE I AKTION PÅ SØBYGAARD Middelalderen og renæssancen var spændende tider, for dengang fandtes rigtige riddere med sværd og skjolde. I krig og til ridderturneringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nordisk kunst & wegner Fra kunstmuseet ved Ove Mogensen Velkommen til et 2017 hvor der venter mange spændende oplevelser for Venner

Læs mere

Mellem Bajstrup og Berlin

Mellem Bajstrup og Berlin Mellem Bajstrup og Berlin Hinrich Jürgensen købte sin første gård som 21 årig. Med 33 blev han den første økolog, der blev valgt som formand for en landboforening og i 2014 blev han genvalgt som formand

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere