Anmeldelser. Arktisk sommer Jens Gregersen. 400 sider, rigt illustreret, indb. Gyldendal ISBN Pris 299 kr. i Naturbutikken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelser. Arktisk sommer Jens Gregersen. 400 sider, rigt illustreret, indb. Gyldendal 2014. ISBN 978-87-02-14761-2. Pris 299 kr. i Naturbutikken."

Transkript

1 Arktisk sommer Jens Gregersen. 400 sider, rigt illustreret, indb. Gyldendal ISBN Pris 299 kr. i Naturbutikken. Denne bog er et kunstværk. Og et usædvanligt flot, æstetisk og indholdsrigt et af slagsen. Jens Gregersen har vist tabt sit hjerte til den arktiske natur, dengang han havde sit første ophold i Arktis på forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland i somre har han nu rejst i Arktis hele vejen rundt om Nordpolen fra Nordøstgrønland til Lapland, videre over Barentshavet til Franz Josef Land til Taimyr og Chukotka i det østlige Sibirien og videre rundt om polen til Alaska og Canada. Og jeg forstår ham godt. Jeg har selv haft storslåede oplevelser i Grønland, Lapland og Svalbard og genkender udmærket, hvad det er, der er så betagende ved Arktis, og som Jens karakteriserer så præcist: Det er en uendelig horisont; en klarhed og renhed af is, smeltevand, fjeld og tundra. I bogens mange landskabsakvareller viser han på mesterlig vis denne klarhed og renhed, farver og stemninger, og han er helt suveræn, når landskaber og fugle kombineres. Det er her bogen virkelig lever for os ornitologer. Og det er flot set af Jens, at hans egne tekster styrkes yderligere med citater fra den ålandske forfatter Ulla-Lena Lundberg, som før ham drog med på fugleekspeditioner til Sibirien og har skrevet bogen Sibirien Selvportræt med vinger (1995). Hør blot Jens citat fra hendes bog om det arktiske fugleliv: Det er ikke artsrigdommen som sådan, der gør den arktiske tundra så attråværdig blandt fugleiagttagere, men det faktum, at man i den korte rugesæson ser fuglelivet, når det er rigest og mest koncentreret. Alt, hvad der har vinger, er klædt i pragtdragt, og i det intense spil om held og lykke, der finder sted, er mennesket af mindre betydning. Passionen er blind, og advarselsråbene klinger for døve øren; nærmere end sådan her kommer man ikke fuglelivet. I opslaget side går Jens og Ulla-Lenas kunst op i en højere enhed i beskrivelsen af den Stribede Ryles parringsspil: Sindbilledet, ved jeg nu, er en stribet ryle oppe ved Ishavet, en han, som står på en tue og kalder på en hun, et camoufleret hjerte i beige med stænk af mørkt og hvidt, der udvider sig og trækker sig sammen, ganske som dit eget hjerte. (Se fx akvarellen i DOFT 108: , 2014.) Fascinationen og begejstringen for selve det arktiske forstærkes yderligere af de mange vadefugle, som efterår og forår raster ved de danske kyster, og som enten skal videre sydpå til Afrika, eller skal nonstop nordpå til tundraen. Jens har ønsket at se naturen omkring de fugle, som har udviklet en helt enestående strategi for at overleve, dels ved at yngle på tundraen, hvilket er ekstremt udfordrende, dels ved at flyve så langt som til Sydafrika og Australien for at overvintre. Desuden har det været pirrende og inspirerende at kunne besøge og opdage egne i Sibirien, som gennem årtier har været lukket land for de fleste, og hvor der aldrig har været nogen ornitologer. Jens beskriver således også selv, hvordan de noter og tegninger/akvareller, som han har lavet, er en flig af den dokumentation, som indtil for årtier siden mest bestod af skindlagte fugle og ægkuld. Jens skriver forbløffende godt. Der er malende tekster om det arktiske lys og stemninger og beskrivelser af ny viden om fuglene, som er opnået i kraft af de nu talrige ekspeditioner til Arktis. Også dagbogsnoterne er værd at læse. De giver én et tæt nærvær til det at rejse og opholde sig i Arktis. Men som alle dette tidsskrifts læsere vil vide, er det fugleakvarellerne, der er Jens suveræne varemærke. Det er ikke noget under, at mange betragter Jens Gregersen som vor tids Johannes Larsen, specielt efter at han i 2008 havde en stor udstilling på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Siden har han nærmest permanent udstillet på museet i større eller mindre omfang, og i perioden 7. februar maj 2015 kan man se en stor udstilling med billeder fra Arktisk sommer. Bogen kan varmt anbefales til alle ornitologer og alle kunstinteresserede. Også alle almindeligt fugle- og naturinteresserede vil have glæde af bogen i kraft af de mange fantastiske billeder og medfølgende tekster om fuglenes forunderlige liv og tilpasning til de barske livsbetingelser i Arktis. Sten Asbirk Færøsk Trækfugleatlas Sjúrður Hammer, Jesper J. Madsen, Jens-Kjeld Jensen, Kjeld T. Pedersen, Dorete Bloch og Kasper Thorup. The Faroese Bird Migration Atlas, 264 sider, mange farvefotos, diagrammer og kort, hft. Fróðdskapur Faroe University Press ISBN Pris kr. 250 i Naturbutikken. Færøsk Trækfugleatlas er baseret på ringmærkning af små fugle fordelt på 123 arter på Færøerne samt næsten 3200 aflæsninger af fugle mærket andre steder. De første aflæsninger er fra 1906, så historien om ringmærkning på Færøerne Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109 (2014): 36-40

2 37 følger direkte i kølvandet på ringmærkningens grundlægger H.C.C. Mortensens arbejde, der i 1899 satte anvendelsen af den lille metalring i system fra Viborg. De første 24 sider giver en interessant og velskrevet historisk introduktion om færøske fugle og ringmærkning af dem, og her kan man bl.a. læse, at færingerne i vikingetiden var mere afhængige af fuglefangst end folk andre steder i Nordatlanten naturligvis med konsum for øje. De efterfølgende 210 sider er en gennemgang af de ca. 90 fuglearter, hvor der er genmeldinger eller aflæsninger af udenlandske fugle. Aage V. Jensens Fonde har endnu engang givet økonomisk støtte til bearbejdning og udgivelse af en flot publikation. I artsafsnittet er der oplysninger om hver arts træk, overvintring og spredning samt genmeldinger og dødsårsager illustreret af kort og diagrammer og et engelsk resumé for hver art. Opbygningen følger i store træk det danske trækfugleatlas (se DOFT 101: 33-35, 2007). En indledning angiver den enkelte arts globale udbredelse og derefter status for forekomsten på Færøerne; herunder bestandsvurdering for ynglefuglene og for nogle arter en kort beskrivelse af udviklingstendensen. For de fleste arter mangler der desværre årstal og/eller referencer for bestandsstørrelserne og -udviklingen. For Lomvie kan man læse, at bestanden i 1970erne blev vurderet til ca par mod i dag ca par, og samtidig står der i bogens introduktion, at fjer fra i størrelsesorden Lomvier og Lunder blev eksporteret til udlandet omkring 1850! Bestandsnedgangen er altså markant, hvilket bl.a. førte til en sommerfredning i 1980erne. Genmeldingerne viser, at fuglene ikke overraskende opholder sig omkring ynglekolonierne om sommeren, men om efteråret er der en bevægelse af fugle mod nord til den norske vestkyst og senere på vinteren også flere fund mod syd i det sydlige Norge, Skagerrak og omkring De Britiske Øer. Materialet varierer selvsagt fra art til art. For de hyppigste genmeldte arter, fx Lille Stormsvale, Sildemåge, Lunde og Lomvie er der mellem 300 og 800 genmeldinger, hvorimod der for et stort flertal af arter er færre end 100 og for mange arter kun nogle få. Genmeldingsprocenter varierer selvsagt bl.a. afhængig af størrelse og jagt; fx 18 % for Svartbag, 12,6 % for Lomvie, 4,8 % for Stær, 0,8 % for Havterne og 0,3 % for Fuglekonge. Lille Stormsvale er med mærkninger den hyppigst mærkede, og Færøerne rummer mere end halvdelen af verdens ynglebestand og antageligt verdens største koloni på måske par på Nolsoy ved Torshavn. En af bogens seks forfattere, Jens-Kjeld Jensen bor på øen, og et aftenbesøg med ham som guide og fuglenet under armen kan anbefales. Interessant er det, at hovedparten af stormsvaleungerne først flyver fra reden i november, og den lille havfugl er bl.a. genmeldt langs Afrikas vestkyst helt til Sydafrika ca km fra mærkningsstedet. De Britiske Øer er overvintringssted for mange færøske fugle, og fx Strandskader og mange Sildemåger genmeldes her under trækket videre mod syd langs Europas og Nordafrikas Atlanterhavskyst. Fra Island er bl.a. genmeldt Stor Kobbersneppe, Dværgfalk og Vindrossel, og atlasset bekræfter, at den færøske race af Stær kun helt undtagelsesvist flyver væk fra øerne. Jeg kunne i et par tilfælde have ønsket mere beskrivelse af, hvad resultaterne viser (analyse og tendenser) og færre grafer. Med dette værk er der i al fald givet muligheden for yderligere studier. Ringmærkningsdata giver vigtige oplysninger om levealder, og det og andre faktuelle oplysninger bringes i en overskuelig faktaboks for hver enkelt art. Et pluk i nogle af de ældste fugle aflæst eller mærket på Færøerne med tilsvarende tal for Europa som helhed i parentes er fx 28 år for Lomvie (42), 32 år for Lille Stormsvale (33) og 28 år for Storkjove (34). Der er tale om fugle med betydelig overlevelseserfaring. Der er naturligvis også nogle mere kuriøse eksempler på fugle ude af kurs. Der er ringmærket 56 Hvidbrynede Løvsangere på Færøerne (ingen genmeldt), to Skovhornugler er aflæst mærket på henholdsvis De Britiske Øer og i Sverige, og en ung Vandrikse mærket på Mors i august blev fundet død ved Torshavn i første del af oktober. Bogen er ikke til at komme udenom, hvis man har en interesse i færøske fugle eller trækbevægelser i Nordatlanten. Stor ros til forfatterne for at det omfattende materiale publiceres. Lars Dinesen Den danske naturs genkomst Rune Engelbreth Larsen. 189 sider, mange fotos og geodætiske kortudsnit, indb. Forlaget Dana ISBN Pris kr Der er grøde i dansk naturlitteratur i disse år, hvor biodiversiteten paradoksalt nok er mere nødlidende end længe. Nu har en ikke-fagbiolog begået en fornem bog om 10 danske naturområder i fremgang; en positiv indgangsvinkel. Bogen er velskrevet, og de mange fotografier, alle forfatterens, er glimrende. Hvis man vil danne sig et overblik over de aktuelle problemer for dansk natur, og hvad vi gør for at rette op på dem, vil denne bog spare læseren for indkøb af et større udvalg af andre værker om emnet. Efter indledningen, Natur tur retur, en velkomponeret overskrift, hvor forfatteren definerer natur og god natur hovedsagelig beskrevet gennem ulvens genkomst, omtales 10 lokaliteter: seks jyske, tre sjællandske og en fynsk. Anmelderen kender til de fem, navnlig Draved Skov i det sydvestlige Sønderjylland, som jeg har besøgt hen ved et hundrede gange, og som er vores bedste bud på noget der minder om urskov, urørt som den er gennem nu tyve år. Fuglene er sparsomt omtalt. Det gælder i øvrigt for de fleste af de omtalte områder bortset fra Fiil Sø. Draved Skov er formentlig den eneste danske skov, der rummer alle vore fem spættearter. Lindetræerne omtales under et, men Draveds fornemste vækst, skovlinden (småbladet lind), et af vore mest oprindelige og sjældneste træer, er ikke fremhævet frem for storbladet lind, der også vokser i skoven, som den gør mange steder i Danmark. Jeg savner også omtale af Kongens Mose, skovens vestlige nabo, en af vore få højmoser, en perle med rundbladet soldug, ynglende Traner og mange arter guldsmede. Jeg ville også have omtalt Tofte skov, Æbelø og Vejlerne, tre af vores mest artsrige naturområder, alle ejet og drevet af Åge V. Jensens Fonde, uden hvilke vort land var endnu fattigere på uberørt natur, men til gengæld rigere på jagtområder i udbud. De 10 udvalgte naturområder har hver deres temaer. Eksempelvis Østmøn med orkideer og sortplettet blåfugl, Eskebjerg Vesterlyng med forholdet mellem ilden og lyngen og Uldum Kær med vandløbenes dynamik. Bogen afrundes med en efterskrift med titlen Artsrigets genkomst, der udgøres af refleksioner over vor naturs udfordringer og bud på håndteringer af disse. Litteraturlisten er på 89 titler, 10 af disse begået af ornitologer. Bogen er velskrevet, velovervejet og velforsynet med argumenter, som vore politikere kan lære af. Den danske naturs genkomst er et meget vellykket manifest. Læs den før du inden så længe møder din folketingskandidat. Hans Harrestrup Andersen

3 38 Anmeldelser Strandjagt Sven Thorsen. Den danske kystfuglejagt , 392 sider, stort format, talrige illustrationer, indb. ISBN Gads Forlag, uden år. Pris kr. 399,95. Baseret på 10 års research i mange egne af landet har Sven Thorsen begået en flot og indholdsrig bog om en af Danmarks mest specielle og kontroversielle jagtformer. Hvor jagten på land siden 1840 har tilhørt grundejeren og dermed fortrinsvis de velstående skov- og markejere, har fangst og jagt på havet i praksis været fri i umindelige tider og dermed i høj grad været den lille mands jagt. Danmarks enestående rigdom på lavvandede kystområder har altid været så fuglerige, at især kystbefolkningerne her har kunnet hente et væsentligt tilskud til husholdningen; ja i mange tilfælde har fangst, jagt og kystfiskeri været hele grundlaget for folks eksistens både i form af eget forbrug og til salg. En ganske særlig forudsætning for den stærkt øgede strandjagt, der udviklede sig fra 1800-tallet og frem, var opfindelsen af skydeprammen ved Odense Fjord omkring år Selv om puntguns med svært kaliber også fandtes i England, blev opfindelsen af skydeprammen en helt unik forudsætning for den intensive danske kystfuglejagt. Fra sidst i 1800-tallet kom lokkefuglene til, samtidig med at pramjagten efterhånden blev udbredt ved lave kyster overalt i landet. Da en af skydeprammens væsentligste egenskaber er, at den kan flyde på helt lavt vand, blev den samtidig årsag til idelige konflikter mellem bredejerne og pramjægerne, hvilket bl.a. medførte, at der med jagtloven i 1922 blev indført et jagtforbud 50 m søværts kysten. Det blev den gnist, der antændte en større konflikt mellem land- og pramjægerne og førte til etableringen af den lille mands jagtforening, (Lands-)Jagtforeningen af 1923, som allerede i 1931 formåede at få dette forbud ophævet igen. Den intensive kystfuglejagt var en kilde til bekymring i vide jæger- og fredningskredse, idet jagten foregik året rundt. Efterhånden måtte strandjægerne acceptere en lang række andre indskrænkninger dog ofte med adskillige års forsinkelse rundt omkring i landet: Forbud mod lysjagt (natjagt) fra 1894, hvor svanerne samtidig fik en fredningstid, otte reservater med jagtforbud fra , forbud mod fangst i net og fuglekøjer samt jagt med kanonkaliber fra 1931, forbud mod forårsjagt på gæs fra 1955 og forbud mod jagt fra skydetønder samt fredning af de fleste vadefuglearter fra 1982 for bare at nævne nogle få. Sven Thorsens bog slutter omkring 1950, da velstandsstigningen og den øgede fritid efter 2. verdenskrig muliggjorde, at en ny type strandjægere, håndværkere og arbejdere fra byerne meldte sig på den frie vildtbane. For disse folk var strandjagten mere en fritidsbeskæftigelse end det var en del af husholdningen, og resultatet var et endnu større jagttryk, som formentlig kulminerede i 1970erne eller 80erne, hvor hundreder af skud mange steder kunne tælles på en weekendmorgen eller -aften. Hele forløbet fra udviklingen af skydeprammen til de langt strammere regler i dag har ikke mindst kunnet aflæses i udviklingen i vandfuglebestandene: Først blev bestandene af mange af vores egne ynglende kystfugle såsom Knopsvaner, Grågæs, Gravænder og Ederfugle voldsomt reducerede frem mod begyndelsen af 1900-tallet, så styrtdykkede bestandene af mange af vores trækgæster det næste halve århundrede for så endelig at komme på fode igen i løbet af anden halvdel af 1900-tallet, efterhånden som jagtbegrænsningerne fik effekt. Selv har jeg altid haft stor respekt for den dygtighed og ikke mindst udholdenhed, som strandjægere ofte besad. Men netop disse egenskaber eller nærmere mangel på samme truer i Strandjægere efter en vellykket aftenjagt på spover og ænder ved Limfjorden den 1. august Illustration fra bogen.

4 39 dag strandjagten mere end de mange begrænsninger. Unge mennesker orker ikke mere det hårde og kolde slid, det ofte er at drive strandjagt, hvorfor jagtintensiteten ved vores kyster (heldigvis) nu er for nedadgående. Ikke alle aspekter i denne udvikling omtales lige grundigt af Sven Thorsen. Hans ærinde er et andet, nemlig at dokumentere forholdene omkring en vigtig og temmelig unik dansk jagtform, mens der endnu var folk, der kunne fortælle historierne. For som han skriver, det var ikke skrivende folk, der drev strandjagt, så langt hovedparten af jagtlitteraturen og for øvrigt også fotos og andre jagtillustrationer havde i mange år et ganske andet fokus. Strandjagt handler langtfra alene om jagt, men i lige så høj grad om kystbefolkningens levevilkår gennem 150 år, hvor småkårsfolks historie behandles gennem beretninger om enkeltpersoner og familiers liv. Bogen kan derfor varmt anbefales til alle, der interesserer sig for jagthistorie og kystfugle i Danmark. Den holder fint til mange hyggelige afteners fordybelse. Hans Meltofte Illustrated Checklist of the Birds of the World Josep del Hoyo & Nigel J. Collar. Bind 1, Non-passerines, 903 sider, rigt illustreret, indb. ISBN Lynx Editions Pris kr i Naturbutikken. De DOFere, som ikke har haft hyldeplads til Lynx gigantiske Handbook of the Birds of the World (17 bind, der samlet fylder tæt på en meter i bogreolen), får her et oplagt alternativ. Forlaget producerer nemlig, sammen med BirdLife International, en koncentreret version, et slags resumé, hvor alle verdens fuglearter præsenteres med håndbogens farveillustrationer, udbredelseskort og en kort beskrivelse af hver art. Fremstillingen er i en klasse for sig. Hvor man tidligere skulle have adgang til et omfattende bibliotek og meget tekniske originalbeskrivelser af diverse nye arter, får man nu et samlet overblik over alle verdens fugle serveret i to pragtfulde bind (vel, foreløbigt er kun ét bind med ikke-spurvefugle udkommet; spurvefuglebindet forventes i 2016). Værket er i samme store format (31 24,5 cm), som den nævnte Handbook, lækkert og overskueligt serveret. Systematikken, det vil sige rækkefølgen af grupper og arter, er stort set i overensstemmelse med den nyeste DNA-baserede forskning. Allerede på smudsomslaget præsenteres vi for et stamtræ, som giver et overblik over slægtskabsforholdene mellem verdens fuglegrupper. Bogen indledes med en grundig forklaring af artsbegrebet og den nye tendens til opsplitning. Herefter følger gennemgangen af arterne med de allernyeste opdateringer. Det er svært at forestille sig en mere koncentreret formidling af fugleverdenens mangfoldighed. Farvetavlerne er fremstillet af 28 forskellige kunstnere og er generelt af ret ensartet og superb kvalitet. Dog er nogle tavler af hønsefugle, duer, kolibrier, ugler, rovfugle og isfugle mindre overbevisende. En interessant nyskabelse findes i indekset, hvor man, i tillæg til de officielle engelske og latinske artsnavne, finder alternative eller forældede navne med rødt. Bogen har været omtalt som den nyeste opdatering af artssystematikken, eller the new definitive taxonomy. Det skal dog tages med et forbehold. Fordi 4. udgave af Howard & Moores Complete Checklist of the Birds of the World blev færdiggjort med udgivelsen af spurvefuglebindet i november 2014, er dette notorisk en nyere udgivelse. Og den er også en mere autoritativ liste, idet den har været underlagt en mere kritisk ekspertvurdering. Lynx/BirdLifes liste er et interessant forsøg på fornyelse, idet man har sat sig som mål at lave en mere konsekvent og homogen opsplitning af arter baseret på et nyt scoringssystem. Dette bygger på forskelle mellem geografiske bestande i mål, fjerdragt, stemmer og økologi og giver dermed et forholdsvist objektivt mål for forskellighed. Metoden ser imidlertid bort fra genetiske forskelle og bygger alene på vurderinger foretaget af fem personer. Den tager heller ikke højde for, at processerne med udvikling af nye arter forløber noget forskelligt i forskellige klimazoner. For ikke-spurvefuglene er der, i forhold til HBW, opsplittet 452 nye arter, medens 21 arter er forsvundet ved sammenlægning. Fortsætter tendensen, må vi forvente, at vi med bind to vil nå op på fuglearter. BirdLifes mål med denne opsplitning har været at undgå, at distinkte bestande kunne uddø i ubemærkethed, fordi de kun havde status som underarter. Feltornitologerne kan så glæde sig over at kunne krydse mange flere arter af. På den anden side vil udforskningen af processerne i naturen blive besværlig, hvis man begynder at definere arter efter nye kriterier, som ikke er forbundet med bestandenes genetiske integritet. Mange af de nye splits virker fornuftige, men andre er tvivlsomme. Rent principielt bør man have mere is i maven og vente med at lave en formél ny klassifikation, til al evidens er blevet publiceret og er blevet udsat for ekspertvurdering og kritik. Kort sagt, så skal man ikke forvente, at dette i øvrigt fantastiske bogværk bliver den endelige løsning på artsproblematikken. På grund af værkets andre fortræffeligheder vil jeg alligevel anbefale, at enhver seriøs ornitolog bør have dette værk på sin reol. Jon Fjeldså Birds of Australia Ian Campbell, Sam Woods & Nick Leseberg. A photographic guide, 391 sider, hft. & e-bog. Princeton ISBN (hft.). Pris kr. 245 i Naturbutikken. I Sydney fik jeg engang valget mellem en aften i operaen og en nattur med projektører i The Royal National Park efter Sodfarvet Slørugle. Et vanskeligt valg. Når jeg, om et halvt års tid, atter besøger Australien, skal jeg i operaen. Samtlige forudgående australske felthåndbøger indeholder farvetegninger, denne bog er den første udelukkende med fotos. Australien huser 346 endemiske arter, det næsthøjeste antal på kloden, kun overgået af Indonesien med 368. I det australske atlasprojekt registreredes 716 arter, heraf 581 ynglende. I alt vises 714 arter, dvs. alle der optræder mindst et par gange om året på fastlandet og Tasmanien. Tilfældige, ikke årlige gæster, samt arter der udelukkende forekommer på øer tilhørende Australien, men beliggende fjernt fra kontinentet samt australsk Antarktis er ikke medtaget. Der er 1-3 fotos af hver art. Stort set alle af siddende eller stående fugle bortset fra rovfugle, stormfugle, kjover, måger, terner og enkelte vadefugle. Så hvilken type håndbog tager jeg med down under på næste besøg tegninger eller fotos? De mange fotos i Birds of Australia er stort set alle sammen fremragende. Fotobehandlingsprogrammer og anden digitalt isenkram er nu så avancerede, at jeg gætter på, at fotos, film- og lydoptagelser efterhånden vil udkonkurrere illustrationer. Fotos har et særpræg, der i mine øjne kan ende med at være en fordel, nemlig at de er mere naturtro. De viser et øjebliksbillede af fuglen, nøjagtig som vi møder det i felten. Ingen pile på de vigtigste artskendetegn, ikke altid medlys, ofte blade, grene og anden vegetation i kikkertfel-

5 40 Anmeldelser tet. Så i min optik rummer fotos en større udfordring og derfor en større tilfredsstillelse. Man kan samkøre de to metoder og tilføje både pile og tekst til de fotos, hvor man føler behovet. Teksterne er kortfattede written in a casual style, in the way one birder would likely describe a bird to another birder. Bogen er velskrevet, eksempelvis om Natparakit: This is a highly secretive parrot ( ), The Scarlet Pimpernel of world birds, it is everywhere but nowhere Ifølge forfatterne er nøglen til bestemmelse indsigt i de forskellige habitater. På 25 sider beskrives de vigtigste, bl.a. fire typer regnskov, tropiske og tempererede vådområder, eukalyptus- (mallee) og akacieskov (mulga), tornet- (spinifex) og tuegræsland (tussock). På udbredelseskortene er Australien på størrelse med en tommelfingernegl. To farvenuancer, en for mere, en for mindre hyppig forekomst. Småt men ikke nødvendigvis godt. Stemmerne klares på 1-2 linjer uden forsøg på lydefterligninger, som forfatterne ikke har fidus til. En kort beskrivelse, og så i øvrigt en anbefaling i bogens introduktionsdel til at lære stemmerne via audioguides. Latterfuglens kald beskrives som en munter klukken stigende i styrke til en hæs latter. Grå Lyrehale imiterer kædesav, kameralukker, ambulancehorn, babygråd foruden mange fuglestemmer. Nuvel, ingen af disse to arter bør dog kræve illustrationer eller stemmeytringer for bestemmelse. Den første er i øvrigt verdens største isfugl, den anden den største sangfugl. Kontinentets største familier er honningæderne (77 arter) fulgt af vadefugle (47), papegøjer (43), sangere (41) og stormfugle (38). Elleve albatrosarter forekommer. Flere af disse, bl.a. kæmperne Vandre- og Kongealbatros, kan iagttages ud for kystrene ved Brisbane, Sydney og Melbourne. Til stormfuglebestemmelser ville jeg dog ikke nøjes med at medtage Birds of Australia. Bogen vejer næsten et kilo. Jeg kan bekymre mig for, om den kan holde til længere tids slitage i felten. Så vil jeg medtage den frem for min gamle Simpson & Day-guide? Ja, nu skal en fotoguide og jeg stå prøven. Hans Harrestrup Andersen Naturglæde Søren Ryge Petersen. Med talrige billeder af Johannes Larsen, 256 sider, indb. Lindhardt og Ringhof ISBN Pris 349,50 kr. Forlaget Lindhardt og Ringhof ville gerne udgive en smuk bog med billeder af Johannes Larsen og spurgte Søren Ryge Petersen, om han ville skrive lidt om de enkelte billeder og især om hans personlige refleksioner over dyreliv, fuglenes liv, årets gang, mennesket og naturen, livet på landet med arbejdstitlen Naturglæde. Det svarede han ja til, og det er der kommet en meget smuk og læsevenlig bog ud af. Bogen er i stort format (25,5 27,5 cm) og trykt på kraftigt papir, der især på billedsiden gør sig godt. Der er ikke sparet på pladsen; brede marginer i forbindelse med både tekst og billeder. De 111 billeder er i en fornuftig størrelse, så mange af de finere nuancer er med. Naturglæde er inddelt i 19 kapitler, hvoraf det første (Livet er en fugl) har nogle år på bagen, men var grunden til, at Søren Ryge Petersen blev kontaktet med henblik på at skrive denne bog. I det andet kapitel (I Johannes Larsens fodspor) fortæller kunstneren John Olsen, der har skrevet nogle af billedkommentarerne, om sit eget liv som fuglemaler og billedhugger. Søren Ryge Petersen skriver jo godt, sproget er let og flydende og bringer en i en tilstand, hvor man næsten kan se det hele for sig. En del af kapitlerne handler om naturglæder fra barndommen og ungdommen, og når man selv er få år yngre end forfatteren og opvokset på landet, er der rigtig meget, man kan nikke genkendende til. Hvert kapitel er efterfulgt af et antal (5-20) sider med Johannes Larsens vidunderlige billeder, hvoraf langt de fleste er billeder af fugle. Der er både akvareller, blyants- og tuschtegninger, oliemalerier og træsnit med, og billederne efter de enkelte kapitler har en relation til den foregående tekst. Ud over billedets titel er hovedparten af dem kommenteret, 12 af John Olsen og resten af Søren Ryge Petersen. Kommentarerne er lige så velskrevne som den øvrige tekst og kan være af såvel teknisk karakter som tanker om de ydre omstændigheder i forbindelse med billedets tilblivelse, herunder mulige scenarier Johannes Larsen måtte have oplevet. Sidst i bogen er der en liste over bogens billeder, hvor titel, årstal, type (tegning, maleri etc.) er angivet. Under læsning af bogen er jeg kun stødt på enkelte generende fejl. Side 37 vises et billede af en Kongeederfugl (med tydelig prydfjer på ryggen), der er benævnt som Edderfugl, fuglestudie og hvor den ledsagende tekst om Ederfugl derfor bør tilpasses i en eventuel senere udgave. På side 176 vises et billede af Gejrfugl, der benævnes Søpapegøje (men den ledsagende tekst omtaler korrekt Gejrfuglen). Billedlisten indeholder også disse to fejl. Jeg kan kun give Naturglæde min varmeste anbefaling til alle, der har glæde af at færdes i naturen og ikke mindst glæde af fuglene. En stor tak til både forlaget og forfatteren for denne smukke udgivelse. Søren Peter Pinnerup Fugle ved kysten Lars Gejl og Ger Meesters. 196 sider, 500 farvefotos, 48 silhuettegninger, 84 stemmer via QR-koder, indb. Gyldendal ISBN Pris kr En indbydende felthåndbog med meget gode og tydelige fotos, der viser fuglene i flere aldre og dragter. Desuden et fint layout, hvor hver art, med enkelte undtagelser, er blevet tildelt en side. Øverst en silhuettegning af fuglen, derefter en kort og klar beskrivelse af jizz, flugt og dragter og endelig nogle linjer om, hvor arten ses. Siden afsluttes med oftest 2-4 glimrende fotos. Det er nyttigt og en god idé, at hele 84 af de omtalte arters stemmer kan hentes via QR-koder på en smartphone ved hjælp af en app (QR-reader). Bogen er super god for såvel den uerfarne som den mere eller mindre øvede fuglekigger, mens jeg ikke mener, at dette er en felthåndbog til feltbisser, som det ellers anføres på omslagets bagside. For feltbissen er der næppe så meget nyt; så detaljeret er bogen trods alt heller ikke. I en bog som denne kan det selvfølgelig diskuteres, hvilke arter, der skal gives plads til. Men det kan fra et vestjysk synspunkt bl.a. undre, at arter som Stær, Sortstrubet Bynkefugl og Blåhals ikke er omtalt. Dem er der større chance for at se for en strandtursgæst end Stribet Ryle, Enkeltbekkasin og Sandterne. Få stave-/slåfejl kan der nok være plads til, men hele ni på en enkelt side (186) er for mange. Fx må mindst fire af fotograferne se deres navn stavet forkert. Alt i alt er det en god, informativ og handy bog at have med ved kysten. Den burde oversættes til både tysk og hollandsk. Den være hermed anbefalet ( bisser kan nyde billederne). Steen Engelbøl

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Kig efter det gule på de kinesiske skarver

Kig efter det gule på de kinesiske skarver Kig efter det gule på de kinesiske skarver Af Ole Friis Larsen Vi kan se to underarter af Storskarven i Danmark. Det er ikke let at se forskel på dem, for de er næsten ens, men det kan lade sig gøre at

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Jonna Odgaard, journalist og bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Uden arbejdsgrupperne går det ikke. Det er Fugleværnsfondens bestyrelse meget bevidst om.

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie.

Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie. Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie. Johannes Larsen Museet byder med et originalt kunstnerhjem og -atelier samt nyere udstillingsbygninger på en bred indgang

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Oprindelige folk FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Oprindelige folk FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan FAKTA ARK Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan Lang og farlig rejse Svalerne er indbegrebet af den danske sommer og deres ankomst i april varsler sommerens komme. Før i tiden troede man,

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Truede dyr. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Truede dyr. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Dommermateriale. over. Gedeparakitter. m.fl.

Dommermateriale. over. Gedeparakitter. m.fl. Dommermateriale over Gedeparakitter m.fl. GEDEPARAKIT Cyanoramphus n. novaezelandiae Engelsk: Redfronted kakariki Tysk: Ziegensittich Beskrivelse: Overvejende mørk grøn ; lysere og mere gullig på undersiden

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

De første mennesker. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

De første mennesker. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad

Læs mere

Gråkrage/Sortkrage. Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.0:24.02.2016) Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L)

Gråkrage/Sortkrage. Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.0:24.02.2016) Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L) Gråkrage/Sortkrage Øverst gråkrage, nederst sortkrage, som dog har spor af gråkrage i sig Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L) 1 Status og udbredelse Gråkragen

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier ISBN 87-7857-447-1 9 788778 574473 Kanariefugle findes i mange forskellige varianter, som er fremavlet gennem mange år. Få et overblik over de mange varianter, og læs om hvordan man fremavler særlige former

Læs mere

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Den røde drage - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Flyv, flyv glente! Tag ingen af mine, de er så små! Flyv hen til præsten, han har store grå! Børneremse fra 1800-tallet

Læs mere

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Darwins finker For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Mellem og ældstetrinnet Side 1 Darwins finker Til faget: Klassetrin: Mellem- og ældstetrinnet Antal lektioner: 4-5 lektioner Beskrivelse:

Læs mere

Europa. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Europa. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke Rumænien Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni Politiken Plus rejse med John Frikke Scanbird ApS www.scanbird.com Donau ja bare ordet leder straks tanker hen mod Johan Strauss vidunderlige

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Musvågetræk ved Falsterbo i perioden Årligt gennemsnit (13693 de seneste 10 år)

Musvågetræk ved Falsterbo i perioden Årligt gennemsnit (13693 de seneste 10 år) Løbende 10 års gennemsnit Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Musvågetræk ved Falsterbo i perioden 1973-2016 Årligt gennemsnit 11922 (13693 de seneste 10 år) 23512 10635 17165 5877 7958 13693 8985 7568 10555

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Stig Jensen Boganmeldelse Klaus Winkel: Hvorfor er det så svært for Afrika? København 2008: Geografforlaget og Mellemfolkeligt Samvirke Forventningerne

Læs mere

Oceanien FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Oceanien FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

En vidunderlig bog om is

En vidunderlig bog om is 96 Litteratur En vidunderlig bog om is Bjørn Johanssen, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU Anmeldelse af The Fate of Greenland Lessons from Abrupt Climate Change af Philip Conkling, Richard Alley,

Læs mere

gyldendal.dk - twitter.com/gyldendal - forlagetgyldendal youtube.com - facebook forlagetgyldendal

gyldendal.dk - twitter.com/gyldendal - forlagetgyldendal youtube.com - facebook forlagetgyldendal INDLeDNING DE DANSKE FUGLE er først og fremmest en billedbog - med fotos af alle de arter, man kan opleve her i landet. Er man interesseret i fugle, kan man selv se dem, hvis man er tålmodig og for de

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Populations(bestands) dynamik

Populations(bestands) dynamik Populations(bestands) dynamik Fuglebestande er ikke statiske, men dynamiske størrelser der ændrer sig over tid, både cyklisk (årstidsbestemt), men i de fleste tilfælde også ændrer, sig alt efter om forholdene

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

På uglejagt i Sønderjylland

På uglejagt i Sønderjylland På uglejagt i Sønderjylland Den store hornugle har kronede dage i Jylland. På 25 år er bestanden vokset fra nul til omkring 50 ynglende par og tilsyneladende bliver der bare flere og flere. MiljøDanmark

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Gul/blå ara. Beskrivelse:

Gul/blå ara. Beskrivelse: Gul/blå ara Den gul/blå ara er en af de største papegøjearter udover hyacint araen, panden er grøn, brystet er gult, og resten af fuglen er blå. Ansigtet er hvidt, med streger omkring øjnene, iris er grålig.

Læs mere

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Netværkstur til Petersen Tegl 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Byens Netværk drog den 15. maj 2013 på netværkstur og virksomhedsbesøg hos Petersen Tegl i Sønderjylland. Teglværket

Læs mere

Malerejse Færøerne. d. 7. 13. juli d. 3. 9. aug. NYHED Tur til Nordøerne i august - Videroye og Fugloye. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. d. 7. 13. juli d. 3. 9. aug. NYHED Tur til Nordøerne i august - Videroye og Fugloye. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2014 d. 7. 13. juli d. 3. 9. aug. NYHED Tur til Nordøerne i august - Videroye og Fugloye Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne.

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Supplerende materiale i serien Natur og Museum, som kan købes på museet eller online på www.nathistshop.dk

Supplerende materiale i serien Natur og Museum, som kan købes på museet eller online på www.nathistshop.dk EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? Fugle Form og funktion Middel (4.- 6. klasse) Danmarkshallen og Den Globale Baghave Seneste opdateret 08.06.2015 Lærervejledning Hjemme på skolen: I forbindelse med

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Kære Jæger.. Velkommen til nyhedsbrev, marts 2009. Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsmail, beder vi dig blot sende os en mail, og vi vil naturligvis slette dig fra vores liste. Bukkejagt i Skotland,

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 15. august 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 2 MAJ JUNI 2015 Tekst og foto af Henrik Knudsen Så er det atter tid til

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Eventyr på Færøerne Sommeren 2016

Eventyr på Færøerne Sommeren 2016 Team Island en del af A/S info@ Eventyr på Færøerne Sommeren 2016 Fra Kastrup eller Billund eller lufthavn Rejse nr. F-100 På denne tur er der god tid til at opleve Færøerne bedste steder, i roligt tempo.

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 21.01.18 27.01.18 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Rød glente Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 21.01.18 27.01.18 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Rød glente Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for

Læs mere

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark De store vingesus - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark Flere havørne yngler i Danmark Havørnen er en majestætisk flyver. Som Europas største rovfugl og sidste led i fødekæden

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere