Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S"

Transkript

1 Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S

2 Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007

3 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang Hjælp Opret en bog Værktøjskassen Indsæt billede Indsæt side Vælg skabelon Indsæt lyd Indsæt video Slet side Flyt side Udvidet navigation Gem bog Anvend CD-ORD Hent eller kopier en bog... 15

4

5 Den Talende Bog Den Talende Bog er et multimediebaseret værktøjsprogram. I Den Talende Bog kan man udarbejde sin egen elektroniske bog i et flot layout, som kan understøttes og suppleres af billeder, videoer og lydoptagelser. Har skolen installeret CD-ORD, kan CD-ORD som noget helt nyt anvendes som et værktøj i Den Talende Bogs skrivefelt. Målgruppe: Fra indskoling til overbygning, specialundervisningen og undervisning af tosprogede.

6

7 Kapitel 1. Kom godt i gang Ved opstart af programmet Den Talende Bog vises følgende dialogboks: Knappen Opret bog bruges, når man vil starte på en ny bog. Knappen Hent bog bruges, når man vil hente en allerede oprettet bog. Knappen Kopier bog bruges, når man vil kopiere en allerede oprettet bog Hjælp I Den Talende Bog finder du en uddybende hjælp til alle programmets funktioner. Hjælpen åbnes fra menuen Hjælp i værktøjslinjen. Der findes desuden en hjælpe-knap i Den Talende Bogs dialogbokse. Når du vælger knappen Hjælp, kommer du til det afsnit i Hjælpen, der handler om funktionerne i den dialogboks, du har åbnet Opret en bog Når du vælger knappen Opret bog i dialogboksen Opstart, kommer man til Den Talende Bogs forside.

8 2 Kom godt i gang På forsiden af Den Talende Bog er der et skrivefelt og et billedfelt. Klik i det tomme skrivefelt for at aktivere det. Når skrivefeltet er aktivt, bliver rammen rundt om skrivefeltet gult. Rammen i skrivefeltet angiver, hvor meget plads der er til bogens titel. Overskrides denne ramme med en lang titel, indsætter programmet et rullefelt. Klik væk fra skrivefeltet, og rammen forsvinder. Titlen er nu indsat på bogens forside. Rullefeltet vil være synligt, hvis man har givet bogen en lang titel. Pilknap Brug Pilknappen til at bladre rundt i bogen. Man kan også bruge genvejstasterne Alt + Pil venstre eller Alt + Pil højre for at bladre frem eller tilbage i bogen. Nederst på skærmen i venstre side er Værktøjskassen, her finder man funktionerne: Indsæt side og Gem bog.

9 Værktøjskassen 3 Vigtigt Værktøjskassen ændrer sig alt afhængig af, hvad man arbejder med i bogen. For at komme tilbage til Værktøjskassen med funktionerne: Indsæt side og Gem bog, skal man klikke på omslaget af bogen eller på Den Talende Bogs skrivebord Værktøjskassen Når du klikker i skrivefeltet ændrer Værktøjskassen sig, og der er nu følgende muligheder: Lydoptager, Skrifttype, Skriftfarve og Justering. Vælg knappen Skrifttype i Værktøjskassen, for at ændre skriftens Skrifttype, typografi og skriftstørrelse. Marker den ønskede Skrifttype, Typografi og Skriftstørrelse og vælg Ok. Har man skrevet en tekst i skrivefeltet og efterfølgende ønsker at ændre på tekstens skrifttype, skriftfarve eller justere teksten, skal man først markere teksten i skrivefeltet og derefter vælge en af knapperne Skrifttype, Skriftfarve eller Justering i Værktøjskassen. Når du vælger knappen Skriftfarve i Værktøjskassen, vises denne dialogboks:

10 4 Kom godt i gang Marker den ønskede Skriftfarve og vælg Ok. Når du vælger knappen Justering i Værktøjskassen, vises denne dialogboks: Der er 3 måder at justere skrivefeltets tekst på. Teksten kan justeres til venstre, centreres eller justeres til højre. Marker den ønskede justering og vælg Ok. Man kan også ændre på Skrifttype, Skriftfarve eller Justering fra menuen Formater i værktøjslinjen. Under menupunktet Rediger Ryd felt er der mulighed for at rydde et skivefelt eller et multimediefelt Indsæt billede Når du klikker i billedfeltet på forsiden af bogen, er der følgende muligheder i Værktøjskassen: Lydoptager, Indsæt billede og Slet billede.

11 Indsæt side 5 Funktionen Slet billede er ikke aktiv, da der endnu ikke er indsat et billede. Man kan indsætte et billede på forsiden på to måder. Klik på knappen Indsæt billede i Værktøjskassen eller fra menuen Indsæt Indsæt billede i værktøjslinjen. I dialogboksen Indsæt billede vælges det drev og den mappe, hvor billedfilen er. Marker den ønskede billedfil og vælg Åbn. Vigtigt Billedfilen skal være af filtypen png, jpeg, jpg eller bmp. Man kan fjerne et billede igen ved at markere det pågældende billede og klikke på knappen Slet billede i Værktøjskassen Indsæt side Man kan indsætte en side i Den Talende Bog på to måder. Klik på knappen Indsæt side i Værktøjskassen eller fra menuen Indsæt Indsæt side i værktøjslinjen.

12 6 Kom godt i gang Klik på omslaget af bogen eller på Den Talende Bogs skrivebord for at få Værktøjskassen med funktionerne Indsæt side og Gem bog Vælg skabelon Når du vælger knappen Indsæt side i Værktøjskassen, vises denne dialogboks: Der er 8 forskellige layouts at vælge imellem. Klik på den ønskede Skabelon og vælg Ok. Her er der valgt Skabelon 5 med et multimediefelt foroven og et skrivefelt forneden. Når der indsættes en side i bogen, placeres den altid bagerst. Den indsatte side vises.

13 Indsæt lyd 7 I multimediefeltet kan man enten indsætte et billede eller en video ( Se afsnittet Indsæt video) 1.6. Indsæt lyd Man kan tilknytte en lydoptagelse på alle skrive- og multimediefelter i Den Talende Bog. Vælg først det felt lydoptagelsen skal tilknyttes ved at klikke i feltet. Klik derefter på knappen Lydoptager i Værktøjskassen for at aktivere Lydoptageren. Her vises Lydoptager: Ændringer i Lydoptageren træder først i kraft når man har klikket Ok. 1. Knappen Optag Vælg knappen Optag, når du vil lave din egen lydoptagelse. Under optagelsen vil den lille røde knap stå og blinke. Skydeknappen foroven viser hvor lang optagelsen er. Lydoptagelsen kan have en varighed af max. 15 min. pr. felt. 2. Knappen Pause Knappen Optag ændrer sig til Pause, når der optages. Vælg knappen Pause, når du vil holde en pause i optagelsen Knappen Stop Vælg knappen Stop, når lydoptagelsen er færdig. Knappen Afspil Vælg knappen Afspil for at afspille den optagede lyd. Knappen Slet Vælg knappen Slet for at slette lydoptagelsen. Der er nu mulighed for at lave en ny lydoptagelse. Knappen Åbn... Vælg knappen Åbn... for at hente en lydfil.

14 8 Kom godt i gang I dialogboksen Åbn fil vælges det drev og den mappe, hvor lydfilen er. Marker den ønskede lydfil og vælg Åbn. Lydfilen er nu i Lydoptageren, hvor man kan afspille den hentede lyd Knappen Ok Vælg knappen Ok for at tilknytte lydoptagelsen til det valgte felt. Her efter lukkes Lydoptageren. Knappen Annuller Vælg knappen Annullerfor at lukke Lydoptageren uden at gemme lydoptagelsen. Når der er tilknyttet en lydoptagelse på et felt, kan man enten klikke på ikonet ved siden af feltet, eller markere det felt lydoptagelsen er tilknyttet og derefter klikke på knappen Lydoptager i Værktøjskassen for at afspille lydoptagelsen. Anvendes ikonet for tilknyttet lyd, afspilles lyden med det samme. Vigtigt Ønsker man at slette en lydoptagelse, der er tilknyttet et felt, skal man i Lydoptageren vælge knappen Slet og derefter klikke Ok Indsæt video Har man valgt en skabelon med et multimediefelt, er der mulighed for enten at indsætte et billede eller en video. Når man klikker i multimediefeltet, ændrer Værktøjskassen sig, og der er nu følgende muligheder:

15 Indsæt video 9 Man kan indsætte en video på et mulitimediefelt på to måder. Klik på knappen Indsæt video i Værktøjskassen eller fra menuen Indsæt Indsæt video i værktøjslinjen. I dialogboksen Indsæt video vælges det drev og den mappe, hvor videofilen er. Marker den ønskede videofil og vælg Åbn. Vigtigt Videofilen skal være af filtypen mpg, mpeg, avi eller wmv. Når videoen er indsat på et felt, kan man i Værktøjskassen bruge knapperne Afspil og Stop til videoen. Knappen Afspil ændrer sig til Pause, når videofilmen afspilles. Dobbeltklik i multimediefeltet for at se filmen i fuldskærmstilstand. Tryk på Esc for at vende tilbage til normal skærm. Til højre i Værktøjskassen er Skydeknappen placeret. Brug Skydeknappen til at spole frem eller tilbage i videofilmen. Klik på knappen Pause, inden Skydeknappen bruges.

16 10 Kom godt i gang Man kan fjerne en video igen ved at markere det pågældende felt og klikke på knappen Slet video i Værktøjskassen 1.8. Slet side Når man ønsker at slette en side i Den Talende Bog, skal man bladre om til den side, man ønsker at slette. Man kan slette en side i bogen på to måder. Klik på knappen Slet side i Værktøjskassen eller fra menuen Rediger Slet side i værktøjslinjen. Knappen Slet side åbner denne dialogboks: I dialogboksen Slet side vælger man det sidenummer, der skal slettes. Klik derefter Ja Klik på omslaget af bogen eller på Den Talende Bogs skrivebord for at få Værktøjskassen med funktionerne: Indsæt side, Slet side og Gem bog Flyt side Når man har indsat mere end en side i Den Talende Bog, kan man begynde at flytte rundt på siderne. Man kan flytte en side på to måder. Klik på knappen Flyt side i Værktøjskassen eller fra menuen Rediger Flyt side i værktøjslinjen. Knappen Flyt side åbner denne dialogboks:

17 Udvidet navigation 11 I dialogboksen Flyt side vælger man først, hvilken side der skal flyttes. Brug piltasterne til at finde det sidetal, der skal flyttes. Vælg dernæst hvor siden skal placeres og klik Ok. For at undgå at skulle flytte en side, når man vil redigere i bogen, kan man også klippe, kopiere og indsætte en tekst under menuen Rediger - ligesom man gør i andre Windows tekstbehandlingsprogrammer Udvidet navigation I Den Talende Bog er der en Udvidet navigation beregnet til brug på interaktive tavler. For at aktivere Udvidet navigation, skal man klikke på menuen Vis Udvidet navigation i værktøjslinjen. Navigation bruges til at bladre rundt i bogen. Klik på knappen med en enkelt pil for at bladre en side frem eller tilbage. Klik på knappen med en pil efterfulgt af streg for at bladre frem til forsiden eller til bagsiden af bogen. I midten af Navigation er der et lille felt. Klik i feltet og skriv det sidetal, der ønskes vist. Udvidet navigation er et flydende element, der enten kan lægge sig i højre eller venstre side af skærmen. Vil man placere Udvidet navigation i venstre side af skærmen, skal man holde venstre museknap nede i det felt, hvor der står "Udvidet navigation". Træk Udvidet navigation så langt til venstre på skærmen, så der kommer et blåt felt på skærmen og slip musen. Udvidet navigation placerer sig nu i det blå felt Gem bog Man kan gemme en bog på to måder. Klik på knappen Gem bog i Værktøjskassen eller fra menuen Filer Gem bog i værktøjslinjen.

18 12 Kom godt i gang Vælg det drev og den mappe, hvor bogen skal gemmes. Giv bogen et filnavn og klik dernæst Gem.

19 Kapitel 2. Anvend CD-ORD CD-ORD er et personligt læse- og skriveværktøj, der også kan anvendes som et pædagogisk eller kompenserende redskab i Den Talende Bog. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, så den altid er tilgængelig, når man arbejder i Den Talende Bog. Med CD-ORDs oplæsning får man læst sine tekster op. Man vælger selv om bogstaver, ord, sætninger eller hele teksten skal læses op. Teksten kan fremhæves, efterhånden som den læses op. Med CD-ORDs ordforslag kan man få støtte, imens man skriver. Med ordlisten i CD-ORD vises der forslag til ord, når man skriver. Her er de alternative forslag slået til. Du kan få mere information om CD-ORD på 1 1

20 14 Anvend CD-ORD Er CD-ORD installeret på computeren, kan man finde hele Brugervejledningen til CD-ORD i Startmenuen i Windows Start Alle programmer Mikrov.dk CD-ORD Brugervejledning.

21 Kapitel 3. Hent eller kopier en bog Ved opstart af programmet Den Talende Bog vises denne dialogboks. Her kan man vælge at hente eller kopiere en allerede eksisterende bog. Når man vælger knappen Hent bog i dialogboksen Opstart, vises denne dialogboks: I dialogboksen Åbn bog vælges det drev og den mappe, hvor bogen er. Marker den ønskede bog og vælg Åbn. Når man vælger knappen Kopier bog i dialogboksen Opstart, vises denne dialogboks:

22 16 Hent eller kopier en bog I dialogboksen Kopier bog vælges det drev og den mappe, hvor bogen er. Marker den ønskede bog og vælg Åbn. Har man åbnet en bog og ønsker at åbne en anden bog, kan man under menupunktet Filer Åbn.. eller Åbn kopi... hente eller kopiere en allerede oprettet bog.

Forord. Den Talende Bog 3

Forord. Den Talende Bog 3 Forord Den Talende Bog 3 er en videreudvikling af Den Talende Bog 2 som kombinerer tekstbehandling, billedbehandling, video, lyd og internet med en undervisningsform der giver den størst mulige læring.

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere