Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering: 3 Projektgrundlag: 4 Projektplan 8 Organisationen nu 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering: 3 Projektgrundlag: 4 Projektplan 8 Organisationen nu 11"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering: 3 Projektgrundlag: 4 Strategi-analyse 4 Interessent-analyse 6 Interessent 6 Risiko-analyse 7 Projektplan 8 Organisationen nu 11 Funktionsprincippet 12 Kombinationsprincippet 13 Vores arbejdsdelingsplan 14 Linieprincippet 14 Det funktionelle princip 15 Linie- og stabsprincippet 16 Projektorganisation 17 Matrixorganisation 17 Beskrivelse af nuværende organisation 19 Problemer med den nuværende organisation 22 Målgruppeanalyse 25 Pædagogiske principper: 27 Kort synopse 31 Lang synopse 32 Konklusion 35 2

3 Indledning Illustreret Videnskab har planlagt at der, over en mindre årrække, skal udvikles cd-rom er til undervisning om solsystemet. Disse cd-rom er vil blive vedlagt bladet. Vores firma har vundet retten til at udvikle og producere den første cd-rom i rækken. Yderligere vil der blive udviklet en rapport som redegørelse for vores overvejelser i forbindelse med udviklingen af produktet som vil blive fremlagt styregruppen. Det færdige produkt skal primært henvende sig til den fastsatte målgruppe, som er unge i alderen år. Illustreret Videnskab har i forbindelse med denne produktion, udbedt sig løbende opdateringer i henhold til vores udvikling af denne cd-rom, deriblandt hvordan vores organisationsopbygning i firmaet ser ud på nuværende tidspunkt og om 5 år. Denne produktion skal munde ud i et produkt der differentierer sig fra tidligere produktioner af denne art, ved at være lettilgængelig, lærerig og ikke mindst underholdende. Med det færdige produkt vil forlaget være i besiddelse af en cd-rom løsning der ikke alene møder deres krav, men også er nyskabende. Projektets arbejdstitel: Alpha CD Problemformulering: Opgaven lyder på at følgende skal laves: 1. Organisation Begrundet valg af den organisation vi starter virksomheden med, og hvordan vi forventer den vil se ud om 5 år. Foruden det en beskrivelse af de centrale organisations processer, kulturer der bruges i forbindelse med udviklingen af Cd-rommen. 2. Projektstyring Indeholdende overvejelser omkring projektstrategi, de involverede interessenter, samt projekt risici. Foruden det skal rapporten indeholde en projektplan indeholdende faselinier til at angive væsentlige faser i projektforløbet. 3

4 3. Kommunikation Der skal defineres en målgruppe, redegøres for valget af denne. Udfra valget af målgruppen skal de kommunikative virkemidler og pædagogiske principper vælges / tilpasses. 4. Multimedie design Der skal laves en Cd-rom omhandlende solsystemet og dets legemer. For at lave det skal der fortages analyser af målgruppen, hvorpå der udarbejdes en kort og lang synopse, som igen bruges til udarbejdelse af storyboards og skitser. Til sidst skal der tages stilling til interaktive medier indenfor formidling og undervisning i relation til produktet. Med udgangspunkt i storyboards og skitser, udarbejdes en anskuelsesmodel der skaber en illusion af det færdige produkt. Anskuelsesmodellen skal have en sådan detaljegrad at kunden kan træffe valget om forsat samarbejde. Design delen afsluttes med et struktur-diagram der viser navigationen i produktet. Projektgrundlag: For at lave et produkt og tilhørende rapport skal der et projekt grundlag til. Grundlaget består af strategianalyse, interessentanalyse og en risikoanalyse. De skal danne grundlaget for hele projektet. Strategi-analyse Vi finder det naturligt at give opgaverne til dem der er bedst til at udføre dem. Dette vil i sidste ende give et stærkt produkt. Af ulemper kan nævnes at de i gruppen der ikke har den store erfaring indenfor et givet område ikke vil lære så meget som hvis han alene var sat på opgaven. 4

5 Mål/vilkår Særlig styrke Særlige svagheder Mulige beslutninger Teknik Rimelig/meget stærk Director 8.0 Læse selv Udviklerne Teknisk stærke Teoretisk viden Lav motivation Teknisk godt produkt/ lægge mere vægt i det teoretiske Resultatet Et stærkt produkt Mindre rapport knap Læg vægt på de svage så omfattende sider, uden at tage fokus fra de stærke Brugerne Teknisk begavede/ videbegærlige Lav tålmodighed Så flot et produkt som muligt Omgivelserne God mulighed for Undervisningsniveauet Benytter vejlederne i vejledning er ikke tilstrækkelig højt det omfang det er muligt. Resten selvstudie Teknisk set står vores firma meget stærkt i og med at vores ekspertise i de forskellige programmer der skal benyttes er stor. Den eneste svaghed der dog er, består af det begrænsede kendskab til en af de essentielle programmer, Director 8.0. Dette vil vi dog rette op på ved korrekt brug af programmet som vi vil få nærmere kendskab til gennem læsning af Director 8 and Lingo. Som udviklere står vi, som før nævnt, meget stærkt rent teknisk, hvorimod vi ikke er specielt stærke i den teoretiske del af projektet. Som en direkte konsekvens heraf er motivationen for denne del naturligt nok ikke særlig stor. Det vil vi søge at rette op på ved at gå så meget i dybden som muligt med det teoretiske, uden at dette dog skal gå ud over den tekniske del. Det endelige resultat skulle gerne munde ud i et stærkt produkt som vil være det vi, naturligt nok, vil lægge mest vægt på. Den dårlige side af dette vil klart være, at den endelige rapport vil bære præg af denne fordeling af ressourcerne. Løsningen ville så igen være at fokusere mere på det teoretiske end den tekniske del, dog uden at den tekniske del bliver nedprioriteret. 5

6 De slutbrugere som vil komme til at opleve det endelige produkt vil, med udgangspunkt i vores fastsatte målgruppe, netop være både teknisk begavede og kobler man det med videbegærlighed vil vores produkt ramme rigtigt. En svaghed vil dog være at brugeren ikke har tålmodighed til et produkt der ikke rammer rigtigt. Fanger man ikke brugeren med sit produkt, så har man et problem. Det vil selvfølgelig være så godt som umuligt at ramme samtlige brugere, men stiler man efter at lave så flot et produkt som muligt, vil man også ramme langt de fleste brugeres smag. I forbindelse med projektet er der gode muligheder for vejledning fra styregruppen. Det vil der blive gjort så meget brug af som muligt. Interessent-analyse Formålet med denne analyse er, at identificere de interessenter der er i dette projekt og de mulige, ikke-aftalte, handlinger der kan opstå. Interessent Interesse i projektet Mulige handlinger Projektets forholdsregler Projektgruppen Projektet bliver der bedste mulige produkt Projektgruppen arbejder hårdt på at nå målet Sørge for at arbejdet fordeles optimalt mellem medlemmerne i projektgruppen Styregruppen Alle krav til projektet bliver opfyldt Indkalde til møder og vejlede projektgruppen Tage rådene til efterretning og om nødvendigt implementere dem i projektet. Illustreret Videnskab Et forbedret salg af blade samt et kvalitetsprodukt der giver basis for fremtidige produktioner. Der stilles høje krav til kvaliteten. Eventuelle ændringer i kravspecifikationen. Vi tilpasser produktet på bedst mulig vis til de nye krav. Evt. indgås der kompromis. 6

7 Brugerne At lære noget og lade Kasserer produktet, Vi lærer af erfaringen sig underholde nægte at købe bladet. og laver ikke den samme fejl igen (håber vi) konkurrenter At projektgruppen At de prøver at få Påpeget dette overfor ikke opfylder kravene ændret kravene til Illustreret Videnskab så godt som de gør produktet så det fal- og indgår evt. i dialog der til deres fordel. med dem. Risiko-analyse Nye tekniske platforme Vi mener ikke at chancen for at dette sker er ret stor, skulle dette ske er vi på grund af de muligt fatale ændringer i programmer og platform nødsaget til at indgå i en dialog med Illustreret Videnskab omkring ændringer i den oprindeligt kravspecifikation. Frafald af udvikler Vi mener vi har en stærk og viljestærk projektgruppe, derfor mener vi risikoen for frafald er lille. Skulle dette alligevel ske vil konsekvenserne være alvorlige, men vi mener også at problemet kunne løses ved at fordele arbejdet mellem de resterende gruppemedlemmer. Tab af data Risikoen for dette er stor. Løsningen på problemet ville være at alle gruppemedlemmer havde opdaterede sikkerhedskopier af alt data vedrørende projektet. Har vi ikke en backup af projektet ville konsekvensen være fatal, og ville betyde meget meget lange aftener. Naturkatastrofer Risikoen for dette er lille meget lille. Vi vil derfor efter bedste evne prøve at reetablere de tabte dele af projektet, og efterfølgende færdiggøre projektet. 7

8 Projektplan For at planlægge arbejdet er det nødvendig med en eller anden form for styring, denne styring kan f.eks. være ved hjælp af en projektplan som vi har lavet det. Tidslinie Faselinie 0 Projektgruppen etableret. Start d. 19/2-01 Projektgrundlag Problemformulering Projektplan Kort synopse Faselinie 1 Afleveret d. 23/3-01 Målgruppeanalyse Indsamling og vurdering af informationer Storyboard Lang synopse Faselinie 2 Afleveret d. 30/ Prototype (færdig) Test af prototype overfor målgruppe (færdig) Faselinie 3 Afleveret d. 27/4-01 Endeligt produkt færdigudviklet Faselinie 4 Afleveret d. 25/5-01 Aflevering af produkt og rapport Projekt slut og produkt taget i brug Faselinie 5 Afleveret d. 25/5-01 8

9 Faselinie 0 (Start: Uge 8): Projektstart. Produkt: Projektplanen Produktets indhold/omfang: Produktet skal give et overblik over projektets forløb. Kriterier for vurdering: Projektgruppen skal være etableret og fungere uden problemer. Projektgruppen skal overholde de regler der er fastsat i projektet. Procedure for vurdering: Der foretages review af projektplanen. Dette foretages af projektgruppen i samarbejde med et medlem af styregruppen i uge 12. Faselinie 1 (Grundlæggende analyse: Uge 12): Produkt: Projektgrundlag fastlagt, problemformulering, plan over faser og faselinier, kort synopse. Resultater: Svagheder, styrker og beslutninger på grundlag af disse, er blevet foretaget i projektgruppen. Kriterier for vurdering: Problemformulering skal være formuleret. Denne plan over faser og faselinier skal være færdiggjort. Kort synopse skal være udarbejdet. Procedurer for vurdering: Der foretages et review af de færdiggjorte dokumenter af projektgruppen og et medlem af styregruppen. Dette review foretages i uge 12. Faselinie 2 (Udvidet analyse: Uge 13): Produkt: Målgruppeanalyse foretaget, indsamling og vurdering af information afsluttet, storyboard færdiggjort, lang synopse udarbejdet. Kriterier for vurdering: Målgruppeanalyse færdig, indsamling og vurdering af information afsluttet, storyboard færdiggjort, lang synopse skal være udarbejdet. Procedurer for vurdering: Der foretages et review af de færdigskrevne dokumenter af et medlem af styregruppen og hele projektgruppen i uge 13. Faselinie 3 (Prototypeudvikling: Uge 17): Produkt: Udvikling af kriterier til informationsniveauet i selve produktet, første prototype færdigudviklet, målgruppetest af prototype færdiggjort. 9

10 Kriterier for vurdering: Målgruppens informationsbehov fastsat og sprogbrug valgt, første prototype færdigudviklet og klar til målgruppetest, målgruppetest af første prototype færdiggjort. Procedurer for vurdering: Der foretages et review af Kriterier til informationsniveauet, hvilket foretages af projektgruppen, der foretages en test af første prototype, dette udføres af et udsnit af målgruppen. Test samt review skal færdiggøres inden udgangen af uge 17. Faselinie 4 (Produktudvikling: Uge 21): Resultat: Færdigudvikling af det endelige produkt Kriterier for vurdering: Det endelige produkt skal være færdigudviklet, brugbart og leve op til de specifikke systemkrav der er stillet til produktet. Procedurer for vurdering: En mindre test skal være foretaget af projektgruppen senest i denne uge (uge 23). Faselinie 5 (Afslutning: Uge 21): Resultat: Rapport og endeligt produkt udfærdiget og afleveret. Kriterier for vurdering: Produkt taget i brug Procedurer for vurdering: Produktet testes gennem brugen af det, af den tilsigtede målgruppe og af styregruppen i den efterfølgende tid efter færdigudviklingen. 10

11 Organisationen nu For at få et ordentligt kvalitetsprodukt med den fornødne alsidighed er det derfor også nødvendigt, at de der udvikler produktet, er organiseret på den bedste måde. Spørgsmålet er så, hvilken organisationsmodel der vil virke bedst for både gruppen og for udviklingen af produktet. For at finde ud af hvilken model der vil være bedst egnet vil vi efterfølgende gennemgå nogle af de organisationsmodeller der er relevante for dette projekt. Objektprincippet: Følgende figur viser vores organisation, som den ville have set ud, havde vi brugt objektprincippet. Princippet fungerer ved, at en virksomheds organisation deles op efter de produkter, der produceres. Således forefindes hver funktion i hvert enkelt objekt. Dette bevirker, at produktionen af hvert objekt fungerer som en selvstændig lille virksomhed. Dette kan være med til at løfte arbejdsmoralen og dermed effektiviteten. Objektprincippet bringer også en række ulemper med sig. Direktøren i en virksomhed kan have svært ved at have et overordnet overblik, og må derfor stole fuldt og fast på sine souschefer. Dette, sammen med det faktum, at de forskellige souschefer kan arbejde efter differentierende principper, er yderligere med til at forstyrre arbejdsgangen. Derudover kan det være svært at gøre brug af specialister, fordi de i reglen kun kan koncentrere sig om ét projekt. Vi har i vores virksomhed valgt at se bort fra objektprincippet, når vi har skullet skitsere vores organisation, fordi modellen er baseret på en kontinuerlig produktion frem for en udvikling. Havde vi valgt at benytte os af modellen, ville vi være nødsaget til at hyre og fyre medarbejdere, for derefter at genansætte dem til næste projekt. 11

12 Direktør Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Rapportskrivning Research Produktudvikling Økonomi Rapportskrivning Research Produktudvikling Økonomi Rapportskrivning Research Produktudvikling Økonomi Funktionsprincippet Idéen bag funktionsprincippet er, at man opdeler arbejdsgangen efter de opgaver, der hører til produkterne. Herved opnås en større mængde af ensartede opgaver, hvilket løser en række af de problemer, der opstod i objektprincippet. Det er nu hensigtsmæssigt at ansætte specialister. Et eksempel: En grafiker har lavet en avanceret animationsfilm i et 3Danimationsprogram, som nu skal renderes. Havde virksomheden benyttet sig af objektprincippet, ville grafikeren muligvis kun have adgang til en enkelt maskine, men fordi funktionsprincippet giver stordriftsfordele, kan han få adgang til specielt kraftige maskiner, da de forskellige projekter deler ressourcerne mellem sig. Alle afdelingerne er indbyrdes afhængige. Derfor kan det være vanskeligt for den enkelte afdeling at præcisere mål, fordi afdelingens arbejde altid indgår i en større sammenhæng. Til gengæld er det lettere for virksomheden at fremstå som en enhed, fordi alle spørgsmål relevante for den enkelte afdeling er underlagt en fælles ledelse. Funktionsprincippet må siges at være den optimale model for vores virksomhed. Ved at benytte os af denne kan vi lave projektgrupper, hvilket vi vil komme nærmere ind på senere. Derimod kan det være hensigtsmæssigt at underlægge alle afdelinger den samme økonomiafdeling. 12

13 Direktør Research Rapportskrivning Produktudvikling Økonomi Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Kombinationsprincippet Kombinationsprincippet giver virksomheder mulighed for selv at sammensætte deres organisation. Dette kan f.eks. gøres, som vist på nedenstående figur, ved at flytte en funktion væk fra sin oprindelige plads blandt produkterne, så den fremstår som en selvstændig enhed. Direktør Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Økonomi Rapportskrivning Research Produktudvikling Rapportskrivning Research Produktudvikling Rapportskrivning Research Produktudvikling 13

14 Vores arbejdsdelingsplan Vi er som man kan se på figuren kun tre stiftere, dette giver derfor en flad organisation hvor alle ansatte er stillet lige. Vi er nød til at gøre det på den måde da alle har et overordnet ansvar, og da der ikke er brug for en direktør på nuværende tidspunkt. Vi har valgt at skitsere vores arbejdsdeling som på nedenstående figurer, som de ser ud hhv. nu og om 5 år (forventet). Da vores virksomhed på nuværende tidspunkt kun består af tre personer, har vi valgt at deles om arbejdsopgaverne. Samtidig har vi fundet, at vores opgaver vedr. økonomi og reklame endnu er af en sådan grad, at de kan varetages af en enkelt person. Medstifter 1 Medstifter 2 Medstifter 3 Research Udvikling Salg Research Udvikling Salg Research Udvikling Salg Økonomi Reklame Linieprincippet Fordelen med linieprincippet (skitseret nedenfor) er, at hver medarbejder kun har én direkte overordnet. Derfor ved medarbejderen altid, hvem han skal rapportere til, og hvem han står til ansvar overfor. I den ideelle situation fungerer princippet ved, at en ordre mellem niveauer skal gå via alle mellemniveauerne. Dette vil i mange tilfælde medføre et stort tidsforbrug og i nogle tilfælde fejlfortolkning af ordrer. Derfor skaber mange virksomheder ofte et antal kommunikationslinier på tværs af den officielle kommandolinie. 14

15 Samtidig forudsætter linieprincippet ofte, at hver afdeling optræder som en selvstændig enhed. Dette opfyldes dog også sjældent, da der i de fleste virksomheder ofte vil opstå situationer, hvor de forskellige afdelinger er nødt til at samarbejde. Direktør Udviklings-chef Salgschef Økonomichef Analyse Design Programmering P.R. Kunde kontakt Ekspedition Bogholderi budget Det funktionelle princip I modsætning til linieprincippet er det funktionelle princip karakteriseret ved, at hver medarbejder har flere overordnede. Dette skaber dog den ulempe, at ordrer fra flere overordnede om løsningen på det samme problem kan skabe konflikter, idet de overordnedes ordrer kan være modstridende. Der er mulighed for at dele specialisternes ekspertise mellem de forskellige afdelinger. Direktør Udviklingchef Salgschef Økonomichef Afd.-leder Programmering Afd.-leder Analyse Afd.-leder Design 15

16 Linie- og stabsprincippet Formålet med dette princip er at kombinere de to foregående principper, således at fordelene forenes, samtidig at ulemperne mindskes. Direktør dir. sekretær Produktion Salg Regnskab Personalechef Kvalit.- kontrol Prod.- planlægning Reklame Analyse Programmering Design P.R. Kunde kontakt Ekspedition Bogholderi Lønningskontor Nyere organisationsmodeller, ad.hoc modellerne De nyere organisationsformer er en udvidelse af de traditionelle modeller fra forrige afsnit. De nye modeller er en bedre løsning for et tværfagligt samarbejde. Ved de traditionelle organisationsformer skubbes beslutningsansvaret opad i hierarkiet, samtidig med at kommunikation mellem de forskellige afdelinger foregår via lederne. Dette giver det problem, at hvis flere afdelinger får problemer, og løsningen af alle disse problemer ligger hos den samme person, nemlig lederen, opstår der flaskehalsproblemer, fordi kapaciteten til at løse og koordinere problemerne er for lille. Ved ad hoc-modellerne løses problemerne i højere grad i fællesskab i de enkelte afdelinger. 16

17 Projektorganisation Figuren nedenfor illustrerer, hvordan man ud af en traditionel basisorganisationsmodel danner en ny projektorganisation ved at udvælge medarbejdere fra den eksisterende model og derved danne grupper til løsning af det enkelte projekt. Herved opnås den fordel, at medarbejderne arbejder tværfagligt, dvs. på tværs af afdelingernes daglige arbejdsgang. Ydermere kan man, fordi hver medarbejder bliver håndplukket til opgaven, i høj grad udnytte specialistviden. Derimod er det et problem, at medarbejderen så at sige skal arbejde to steder samtidig, hvilket kan skabe en nedprioritering af det arbejde, som interesserer medarbejderen mindst. Derudover kan det skabe frustration for medarbejderen, at han i reglen har to overordnede både en afdelings- og en projektleder. Styringsgruppe Projektgruppe Matrixorganisation Matrixorganisationen er bygget op af en lodret og en vandret del. Den lodrette skal forestille selv organisationens afdelinger, mens den vandrette udelukkende viser projektgrupper. Man putter således folk fra hver afdeling sammen i projektgrupper, når der er behov for dette. Dette giver medarbejderen en dobbeltrolle, idet de både er medlem af deres almindelige faglige gruppe, men samtidig er del af én eller flere projektgrupper i en begrænset periode. Dette stiller store krav til medarbejdernes omstillingsevne, fordi de (i øvrigt ligesom ved projektorganisation) har mere end én leder. Da lederne kan have forskellige måder at dele de faglige ressourcer på, kan dette være en kilde til konflikter. 17

18 Fordelene ved matrixorganisation lægger sig tæt op ad fordelene ved projektorganisationen. Begge former lægger op til udnyttelse af specialister, samtidig med at medarbejderne for afveksling i arbejdet. Den primære forskel på matrix- og projektorganisationen er, at hvor man i projektorganisationen skal vide hvilke personer fra hvilke afdelinger, man skal have fat i, er dette indbefattet i selve definitionen på matrixorganisationen.. Ledelse Økonomi Programmerin g Design Analyse Afd.-leder Afd.-leder Afd.-leder Afd.-leder Projekt A Projektleder Projekt B Projektleder Projekt C Projektleder Matrixorganisationen er den optimale organisations form til vores firma. Den benytter nemlig projekt grupper som den primære arbejdsform. Der hentes folk fra de forskellige afdelinger i virksomheden og de skal så arbejde sammen om et produkt. Fordelene ved denne organisationsform er bl.a. at der gøres brug af specialistviden, hvilket er med til at højne niveauet hos de andre ansatte. Det kan ligeledes forbedre arbejdsmoralen hos de andre ansatte. 18

19 Matrixorganisationen giver også mulighed for at benytte flere medarbejdere til flere forskellige projekter. Dette kan igen gøre at de ansatte ikke føler at de sidder og laver samlebånds arbejde. Desværre er der også ulemper ved denne organisationsform, et af dem, og vel nok den største, er at en ansat kan få en så interessant opgave at han skubber de andre projekter til side. Desuden kan der være ansatte der får stress af at arbejde i forskellige projektgruppe med forskellige projekt ledere. Der kan også opstå problemer mellem projekt lederne og afdelingslederne over fordelingen af de faglige ressourcer. Beskrivelse af nuværende organisation I den nuværende organisation er de forskellige ansvarsområder fordelt på hver medarbejder. At være ganske få i et firma har forskellig indvirken på både strukturen, styringen og kulturen i organisationen. I vores nuværende organisation er der nogle fordele og nogle ulemper i forhold til strukturen, der kan opstilles således. Fordele Kommunikationsvejene er korte Tæt samarbejde Ulemper Svært at skelne mellem flere projekter Hvis en medarbejder forlader firmaet under et projekt Manglende interesse for arbejdet fra en af medarbejderne Information internt i firmaet er også en væsentlig del af organisationen, men med så få medarbejdere er dette ikke noget større problem. Når tre mennesker arbejder så tæt sammen er det kun naturligt at man snakker sammen og dermed deles om den information der er tilgængelig. Fordele og ulemper kan også stilles op på en anden måde, nemlig i stærke og svage sider, og muligheder og trusler. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 19

20 S W O T Tæt samarbejde Sårbar over for sygdomme Store markeder Mange konkurrenter Teknisk stærke Ikke mere end 1-2 Stor viden gør, at vi Uloyalt marked projekter ad gangen har mulighed for teknisk svære opgaver De ansatte er medstiftere, hvilket gør at motivationen er i top Kun 3 til at bearbejde ideer mv. Strengths Vi mener at det tætte samarbejde er en af det styrker vi har. Grunden til det er en styrke er at medarbejderne arbejder tæt op af hinanden og udveksler erfaringer. Vi har stor interesse og erfaring indenfor computere, Internet, og hjemmesider, og mestre derfor de programmer der er relevante for at køre en multimedie virksomhed. De tre nuværende ansatte har været med til at stifte virksomheden, hvilket gør at motivationen er i top. De ønsker alle at det skal gå godt for virksomheden og vil derfor arbejde hårdt for at få den op at stå. Weaknesses Da der kun er tre ansatte i virksomheden er vi meget sårbare overfor sygdomme eller lign. Længerevarende sygdom under et projekt kan betyde at der ske en total omstrukturering af arbejdet eller at der skal ansættes en ekstra person. Da vi er så få i virksomheden kan vi kun påtage os en til to opgaver ad gangen. Der skal fortages en del brainstorming og ide-forarbejdning for at lave et helt gennemført multimedieprodukt. Dette kan blive et problem for tre personer. 20

21 Opportunities Den bedste mulighed virksomheden har er det ufatteligt store marked der er for bl.a. hjemmesider, cd-rommer, og andre multimedieproduktioner. Da markedet hele tiden ændrer sig i en mere avanceret og mere teknisk krævende retning, har vi en fordel ved at vi interesserer os for vort arbejde og følger derfor de nye trends indenfor Internet og multimedier. Threats Da Internettet er et meget stort og meget hurtig medie, er det kun de bedste virksomheder der overlever. Det gør at vi får nogle svære konkurrenter. Der findes mange firmaer som os, med de samme kvalifikationer. Kunderne på et hurtigt marked som har med Internet og multimedia at gøre, er meget uloyale, dvs. at virksomheden kun er så god som deres sidste produktion. Strategi Vi tilpasser os kundens ønsker og foretager markedsundersøgelser så vi rammer kundens målgruppe perfekt med et teknisk stærkt produkt. Et andet vigtigt element i vores virksomhed er den interne kultur. Kan de ansatte ikke klare at arbejde sammen med hinanden fungerer virksomheden ikke optimalt. For at forbedre og styrke kulturen i virksomheden kan man eksempelvis starte ugen med morgensang, og fælles morgenmad. På grund af mængden af ansatte i vor virksomhed er behovet for at skabe en loyalitet overfor virksomheden ikke særlig stor. Vi går også ud fra at normerne er stort set ens hos de tre ansatte, da de alle er enige om at få startet en virksomhed, og er villige til at gå på kompromis med de andre for at fremme virksomheden. Dette betyder ikke at vi ikke kan indføre fælles normer, som f.eks. Vi ønsker ikke at lave pornosider. 21

22 Problemer med den nuværende organisation Hvordan passer vores strategi så når der bliver ansat flere? Strategien er måske en smule ideologisk men, vi forventer at den vil holde. I starten kan det være svært at få foretaget alle de nødvendige markedsanalyser, men vi mener det er det der kan skille os fra mængden af de små og useriøse firmaer der ikke har ressourcer til at foretaget disse analyser. I fremtiden kan vi forstærke denne analyse ved at ansætte folk specifikt i denne afdeling af virksomheden. Dette vil kun forbedre analysen, teknikken, og hastigheden af færdigudviklingen af et produkt, og på den måde fastslå vores position på markedet. Om fem år forventer vi firmaet har så meget arbejde at vi har ansat flere folk i de enkelte afdelinger så de kan deles op på følgende måde: Direktør Økonomi Programmering Markedsføring Design Analyse De tre der grundlage firmaet har valgt en der skal fungere som direktør, de to andre er så blevet chefer for analyse og design afdeling. I de andre afdelinger er de ansatte der har kvalifikationer og anciennitet blevet chefer i forbindelse med udvidelse af de pågældende afdelinger. Der benyttes stadig matrixorganisation. Informationen imellem de ansatte fungerer ikke som det gjorde da der kun var tre ansatte. Der er blevet indført en bedre styring, hvor cheferne har jævnlige møder, og sender interne s hvis der er information der skal cirkuleres mellem dem. Cheferne informerer deref- 22

23 ter deres medarbejdere med den information der er relevant for dem. Information der omhandler virksomheden og dem alle, bliver lagt på virksomhedens Intranet side. En ulempe ved denne måde at sprede information på kan være at de ansatte ikke føler de får indsigt i firmaets problemer, succeser mv. Det kan desuden være med til at isolere cheferne samt direktøren. Den eneste måde man kan afhjælpe dette er ved at give den enkelte mere information. Dette kunne gøres ved at cheferne modtager informationerne og så løbende opdatere den interne hjemmeside. Det vil give medarbejderne mulighed for hele tiden at følge med i hvad der sker i toppen af firmaet, hvis de ønsker det. Alle beslutningerne tages af cheferne i samarbejde med direktøren. Projekt lederen har også et delvist ansvar. Projekt lederne har bl.a. bedre føling med om der skal bruges nye eksperter. Da der kan ske meget på fem år indenfor computere og Internet, er det meget svært at forudsige hvordan markedet ser ud. Vi forestiller os at Internettet vil fortsætte som det er i dag, det kører bare hurtigere hvilket betyder at der kan komme en større mængde information ned til de enkelte brugere. Denne fart betyder også at slutbrugerne kan hente film og musik med samme hastighed som vi i dag henter tekst. Det betyder derfor at det vi i dag kender som en hjemmeside vil forandre sig over i retning af hvad vi kender som en cd-rom, dvs. mere film og lyd. Som noget nyt er det muligt at komme på Internettet på flere forskellige måder, vi har i dag hørt om telefoner, tv og sågar køleskabe med internetforbindelse. Dette er en udvikling der sikkert også vil fortsætte, man kan forstille sig at der er muligt at slukke lyset på badeværelset fra arbejdspladsen, sætte DVD en til at optage en udsendelse kl. 14:23 den samme eftermiddag. Vor virksomhed vil naturligvis følge med den udvikling der sker og tilpasse den. Denne udvikling er ikke noget der sker fra dag til dag, derfor har vi mulighed for langsom at tilpasse produktionen sådan at kunden stadig kan får et målrettet kvalitets produkt. Denne udvikling kan naturligvis flytte arbejdsbyrden mellem afdelingerne. Det skal så der kompenseres for ved at budgettere anderledes, så der evt. kan efteruddannes eller ansættes nye eksperter. Vurderingen omkring fordelingen af disse ressourcer skal fortages af cheferne, projektlederne, og ledelsen. 23

24 Kulturen i virksomheder vil meget naturligt ændre sig i takt med at der bliver ansat flere og flere. Man kan derfor ikke forvente at de har den samme kultur som de tre der startede virksomheden. Man kan derfor prøve at fremme kulturen ved at arrangere fælles firma udflugter, lave morgen samling en gang om ugen, osv. Dette vil ryste de ansatte tættere sammen så de, i de normale arbejdssituationer kender hinanden, hvilket igen vil gøre det nemmere at samarbejde, og derfor fremme produktiviteten. Normerne i virksomheden vil også ændre sig. Der er kommet flere mennesker til, med forskellige kulturelle baggrunde og holdninger. De individuelle ansattes normer må naturligvis respekteres. Det kan de ved at flytte dem fra et projekt til et andet. De gamle normer som de tre der startede virksomheden har, er efterhånden blevet til virksomhedens grundlov. Disse regler må en ansat respektere, såvel som virksomheden respektere deres. Normerne skal dog ikke opfattes som noget negativt, tværtimod. De er med til at give indblik i hvad andre holdninger der er til produkter eller emner. Man kan endda vove at påstå at jo flere forskellige normer der forefindes i en virksomhed, jo nemmere er det at teste hvordan kunder vil reagere på et produkt. Efter denne gennemgang af organisationen kan vi konstatere at organisationen på igen måde er perfekt i starten, men som virksomheden udvikler sig tilpasser man den, så den passer optimalt på det marked man befinder sig på. Et element vi ikke har taget i betragtning er globalisering. Det er meget muligt at markedet her i Danmark hurtigt bliver mættet. Er det tilfældet er vi nød til at søge andre markeder som f.eks. Tyskland, England, eller nogle af de gamle østlande. En anden mulighed er at udvide det område virksomheden beskæftiger sig med, hvilket kunne være interaktiv tv. Internt i virksomheden vil der også ske ændringer. For det første vil alle afdelinger sandsynligvis få flere ansatte. For det andet vil nye markeder også kræve nye specialister, og nye afdelinger. I forbindelse med udvidelser må virksomheden hele tiden tænke på stress fakto- 24

25 ren hos de ansatte. Nye markeder kan skabe fortvivlelse hos de ansatte hvis de ikke er blevet efteruddannet så de kan håndtere de nye opgaver. Målgruppeanalyse Den primære målgruppe er fastsat til personer i alderen år. Efter en grundig brainstorm på målgruppen, fandt vi frem til den ovennævnte målgruppe. Valget faldt på denne målgruppe da de har en interesse i at lære noget nyt hele tiden, og de er samtidigt de bedst kyndige udi computere. Det vil også være med til at skabe et bedre salg for Illustreret Videnskab. Målgruppens forventninger: Målgruppe forventer et produkt der kan underholde dem mens de lærer noget omkring solsystemet Krav til målgruppen Der er naturligvis nogle krav til målgruppen for kunne anvende produktet. Det kræves at de har en computer til rådighed med et Microsoft Windows styresystem. Maskinen skal minimum være en Pentium MHz med minimum 32 MB Ram, og så skal der være et cdrom drev, og lydkort. Det kræves også at målgruppen kan finde ud af at navigere i et Windows miljø. Vi forventer at den største del at målgruppen har modtaget undervisning i skolen hvor de har lært at bruge en pc. Målgruppe-karakteristikker Navn: Peter Hansen Alder: 15 år Blev konfirmeret for et halvt år siden og fik penge til at købe en computer. Peter er efterhånden blevet fortrolig med Windows platformen og dens navigation. Når han er færdig med sine lektier bruger han mest computeren til at spille på og søge på Internettet med. Peter arbejder i fritiden. Han har en morgen avisrute hvor han distribuere Jyllandsposten. 25

26 Peter har kendskab til Illustreret Videnskab gennem skolen. Første gang han læse magasinet var i forbindelse med et projekt på skolen omkring mumier. Der opdagede han at der var nogle artikler omkring nogle nye planeter der lige var opdaget i et andet solsystem. Det vækkede Peters interesse og han læser jævnligt Illustreret Videnskab på biblioteket, foruden det har Peter opdaget at der er store mængder af information omkring universet på Internettet. Når Peter er færdig med folkeskolen regner ham med at starte i Gymnasiet, der vil han læse matematik, fysik og kemi. Når han så er færdig med gymnasiet tror han at han vil starte på Ingeniørskolen. Navn: Lotte Poulsen Alder: 17 år Lotte går i 10. klasse og har en kæreste. Lottes forældre har en PC derhjemme som Lotte bruger når hun laver opgaver og afleveringer til skolen. Gennem et projekt i skolen om astronomi fattede Lotte interesse for emnet. Hun er interesseret i stjernetegn, og astrologi som hun bestræber sig at læse hver dag. Lotte arbejder tre eftermiddage om ugen på en tankstation. Navn: Simon Petersen Alder: 16 år Simon er fra en rig familie. Hans forældre ejer et stort firma. Simon er stor fan af diverse sci-fi serier, men er også seriøst interesseret i astronomi og ser en masse programmer om det på The Discovery Channel. Simon's fremtidsplaner er at studere på universitetet og blive astronom. Simon bruger meget af sin fritid på at læse sci-fi relaterede bøger og er sammen med vennerne. Han har sit eget teleskop som han bruger mange aftener foran med at studere stjernebilleder- og konstellationer. Navn: Svend Iversen Alder: 14 år 26

27 Svend går på privatskole. Om et år skal han konfirmeres. Han har ikke ret mange venner da han interesserer sig for det overnaturlige og tror på fremmede fra det ydre rum. Svend er fascineret af tanken om liv på andre planeter. Som et forsøg på hele tiden at lære mere omkring emnet er han tit på biblioteket både for at låne bøger, men også for at bruge deres muligheder for søgning på Internettet. Pædagogiske principper: Denne Cd-rom produktion skal bruges til indlæring hos målgruppen. Vi har valgt at koncentrere os om aldersgruppen år ud fra den foregående målgruppe analyse. Unge i denne aldersgruppe er typisk meget nysgerrige og videbegærlige og har dermed de bedste forudsætninger for at bruge vores produkt. Udfra de mest kendte læringsteorier, har vi valgt den indlæringsmetode som passer bedst til det produkt vi vil lave. Det vigtigste i denne produktion er internaktiviteten, hvilket klart er med til at højne indlæringen hos brugeren. Dette ligger sig klart op ad den såkaldte Virksomhedsteori om at man kun lærer noget når man er aktiv og aktiviteten har et formål. I modsætning til tankpasser-teorien hvor der er én aktiv lærer der fylder på flere passive modtagere, er Virksomhedsteorien meget bedre egnet til et interaktivt læringsprodukt, hvor modtageren er aktiv og hvor afsenderen (produktet) ligeså er (inter)aktiv. Det endelige produkt vil også indeholde en quiz, hvilket gør brug af endnu en læringsteori, Operant betydning hvor det der belønnes indlæres. Hvilket vil betyde at brugeren lærer noget hver gang han/hun besvarer et spørgsmål rigtigt, og bliver hermed ansporet til at fortsætte quizzen og dermed også engagerede i indlæringen. For at anskueliggøre de valg vi i gruppen har foretaget, mht. de kommunikative/interaktive virkemidler i forhold til vores produkt, vil vi i det efterfølgende kort ridse de teorier op, som ligger til grund for de valg vi har truffet. Der findes mange traditionelle former for undervisning. Som udgangspunkt siger man gerne, at den mest kendte og anvendte form, klasseforelæsningen, også er den mindst interaktive og kun gør brug af envejskommunikation. Derfor er den også ubrugelig som undervisningsform i et interaktivt dokument, men som sammenligningsgrundlag for andre undervisningsformer er den ideel, da den så netop er med til at illustrere det basalt nødvendige i 27

28 en undervisningsform der tilretter det undervisningsmæssige niveau til de der modtager undervisningen. Derfor er computeren i den forbindelse den bedste metode til dette formål. Det kommer vi ind på senere. Af andre traditionelle undervisningsformer kan nævnes den indbyggede dialog, hvor undervisningen bliver til samtale mellem lærer og elever. Gruppearbejde, hvor eleverne, efter oplæg fra læreren, går sammen i klynger for at løse en konkret problemstilling. Alle disse undervisningsformer mangler dog den alsidighed som computerbaseret undervisning har. Som et eksempel kan nævnes, at eleven kan sætte sit eget tempo i undervisningen, eleven behøver ikke at vente på undervisningen, men kan modtage den ondemand. Den eneste umiddelbare ulempe ved denne undervisningsform, ligger i det pædagogiske grundsyn. I en computerbaseret undervisning, kommer udviklingen af det rent færdighedsmæssige, til at spille en større rolle end selve det at udvikle en forståelse for det lærte. Derfor er computeren som en enlig klasseunderviser langt fra ideel, men som værktøj under supervision af en lærer, er den langt bedre. Læreren vil således kunne sørge for at forebygge den manglende forståelse i undervisningen. I relation til det produkt vi vil fremstille, er det netop ikke klasseundervisningen det i sidste ende er tiltænkt, men mere som et supplement til den eksisterende baggrundsviden som eleven har opnået gennem den almene undervisningen på klassen. Et produkt som eleven kan sidde med derhjemme og udforske på egen hånd. Ved at foretage dette valg, har vi i gruppen søgt at styre udenom det forståelsesmæssige aspekt af undervisningen ved at gå ud fra, at den forståelse allerede er etableret på klassen. Som en direkte afledning af vores beslutning om produktets anvendelse i en selvlæringssituation frem for i en klassesituation opstår der er et krav om et refleksivt rum, dvs.: der hvor eleven har mulighed for at sætte den nyopdagede information i forhold til den viden han/hun allerede har, og gøre det til en del af sin samlede viden. Det kan ske i forbindelse med arbejdet på klassen, sammen med kammeraterne eller i en samtale med læreren. I og med at han/hun får verificeret den nye information, bliver den automatisk omdannet til ny viden som eleven kan bruge fremover. Det der sker er det der i fænomenologien kaldes en omstrukturering af viden, set ud fra det synspunkt, at den viden eleven har i forvejen, muligvis er fejlagtig eller mangelfuld. Men med tilgang af ny viden bliver den eksisterende viden overskrevet og dermed er eleven blevet klogere end før. Ved at integrere det før- 28

29 nævnte refleksive rum i produktet kan eleven netop få bearbejdet sin nyfundne information og få den bearbejdet. For at eleven skal kunne få så meget udbytte af produktet som muligt, er den interaktive del en vigtig faktor for indlæringen og ved at integrere information ind i en kombination af lyd, billeder og animationer skabes den bedste forudsætning for at indlæringen giver afkast. Ud fra et interaktionsmæssigt synspunkt findes der groft sagt fire forskellige slags multimedie-produkter, der henholdsvis indeholder: browsing (efter information), konsultation, spil og hypoteseafprøvning. Hvoraf den sidste er den mest avancerede form. Browsing er den multimedie-produktion, der allermest ligner en opslagsdatabase og som gør brug af de mest basale elementer, såsom grafik, lyd og animation. Konsultation er hvad man kan kalde den udvidede udgave af browsing. Denne form for multimedie, er dog en anelse mere interaktiv i dens opbygning. En af dens hovedopgaver er at sørge for let og tilgængelig information for dens bruger. Dog er en af de mere populære og hyppigt brugte interaktionsformer i et multimedieprodukt, spillet. Spillet kan have sjove og underholdende elementer, der holder ens målgruppe klistret til skærmen, men et spil kan også indeholde pædagogiske elementer som gør, at der læres så længe der spilles. Nogle gange kan indlæringen foregå mere eller mindre ubevidst, så brugeren efter endt spil faktisk finder sig selv, hvis ikke en del, så i hvert fald en smule klogere. Og det behøver ikke at være noget der sker lige efter spillet. Indlæring kan faktisk ske i op til meget lang tid efter, hvor brugeren pludselig får brug for et element, enten i hverdagen eller i en studiesituation, der kan henføres til det pågældende spil. Det kan også ske under selve spillet, hvis en del af præmissen i spillet er, at have akkumuleret en mængde information for at komme videre. Anvendelse af spil som et indlæringsværktøj går under betegnelsen edutainment (education og entertainment). Som tidligere nævnt, er den mest avancerede form dog hypoteseafprøvning, hvor brugeren praktisk talt skal have mulighed for at søge efter al den information der skal bruges, uden at støde ind i nogen form for barriere; uden at blive hæmmet af produktets grænser. Informati- 29

30 onsmængden på et sådant multimedie-produkt vil være enorm og vil derfor reelt være en umulighed. Det eneste produkt der tilnærmelsesvis vil minde om det vil være Internettet. I et interaktivt multimedie-produkt er det en af de essentielle ting, formidlingen af selve produktets budskab. I den forbindelse taler man om fire forskellige fremstillingsmåder, i hvilken en præsentation kan placeres: (lyrisk), Episk, dramatisk og didaktisk. Den lyriske fremstillingsmåde har i dette tilfælde ingen relevans, da den primært fokuserer på afsenderens udtryk hvilket ikke er interessant i indlæringsøjemed. Den episke fremstillingsmåde derimod, har større relevans. Der er der en fortæller imellem selve fortællingen og modtageren, som gør at der opstår det førnævnte refleksive rum som er med til at engagere modtageren i selve fortællingen og får vedkommende til tænke over begivenhederne i fortællingen. Den dramatiske fremstillingsmåde gør ikke brug af det før omtalte mellemled. Fortællingen opføres direkte foran modtageren, som eksempelvis i et teater, men henvender sig ikke til vedkommende personligt. Som i lyrikken, er der i didaktikken en direkte forbindelse mellem afsender og modtager, men hvor man i lyrikken fokuserer på afsenderen, fokuserer man her på modtageren. Afsenderen henvender sig direkte til modtageren. Modtageren bliver vha. argumenter overbevist om en bestemt ting eller sammenhæng. De fremstillingsmetoder der er de mest fremherskende når det drejer sig om formidling af viden er den didaktiske og den episke. De to udskiller sig fra hinanden ved to basale punkter. Den didaktiske er særdeles velegnet til formidling af et abstrakt budskab, da den i sin egenskab af at være diskuterende i princippet ikke har hverken en begyndelse eller en slutning. Den episke derimod har den rene fortælleteknik med en begyndelse og en slutning, og er bundet i fortalt tid, dvs.: fortid, nutid, fremtid. Med andre ord en fast fortælleramme. 30

31 Til disse to fremstillingsmåder eksisterer der ligeledes en såkaldt berettermodel. Den didaktiske gør brug af hvad man kalder den cirkulære berettermodel, som bevirker at man kan hoppe ind et hvilket som helst sted i handlingen, fortællingen eller produktet, og gå derfra til et helt andet sted indenfor den samme ramme. Den episke gør derimod brug af den lineære berettermodel som følger en fremadgående tidslinie og som løbende fortæller en handling. Ud fra disse to modeller og fremstillingsmåder fremgår det med al tydelighed, at det mest fornuftige valg til brug i et multimedie-produkt som eksempelvis en undervisnings-cd-rom, vil være den didaktiske fremstillingsmåde. Derfor er det også den metode vi har valgt for vores produkt. At kunne starte et hvilket som helst sted i produktet uden at have tilegnet sig noget forhåndsviden fra nogle af de andre sektioner. Det, at man som bruger, kan dykke direkte ned og starte i den sektion der interesserer en mest. Det må siges at være den største alsidighed en bruger af et produkt kan få. Kort synopse Mange unge mennesker i dag læser Illustreret Videnskab som et fornuftigt supplement til skolen. Illustreret Videnskab vil over en årrække vil udgive en serie af cd-rommer og denne cd-rom vil være den første i rækken. Programmet skal anvendes på hjemmecomputeren samt skolens bibliotek og læreren kan evt. inddrage cd-rommens indhold i undervisningen. Det er et krav til brugerens system, at dette er baseret på en Microsoft Windows-platform af nyere dato (9x/ME/2000). Programmet skal kunne udfordre brugeren samtidigt med at denne lærer om solsystemets opbygning og legemer. Formålet med programmet er at undervise vha. opdagelse. Således skal programmet viderebringe det budskab, at det er sjovt at lære. Programmet er brugervenligt og er let at anvende for brugeren. Vores målgruppe har vi fastsat til unge mellem 14 og 17 år. Det må endvidere forudsættes, at slutbrugeren har en forudgående interesse for emnet astronomi. Det kan ikke forventes, at brugerens viden om emnet strækker sig ud over den almene viden, man erhverver sig i folkeskolen. 31

32 Når brugeren har brugt produktet i et stykke tid skal han/hun være i besiddelse af en udvidet viden om solsystemet og dets legemer. Man navigerer rundt i programmet via et system af animerede menuer, som hver især lægger sig op ad det overordnede tema. Informationer præsenteres for brugeren vha. en række animationer og mindre filmklip. Herudover benyttes naturligvis tekst og billeder. Vi benytter animationer og filmklip for at gøre vores produktion mere levende. Vores målgruppe bliver hurtigt trætte af for megen tekst. Samtidig er det ikke behageligt at læse lange tekster på skærmen. Brugeren vil typisk gøre brug af programmet i hjemmet, i skole eller på biblioteket. Lang synopse Peter, 15 år, åbner langsomt døren det knirker i hængslerne. En kold vind blæser gennem rummet. To personer sidder i hver sin side af lokalet, og Peter mærker det løbe koldt ned ad ryggen på sig selv. Den sagte summen fra en enlig computers blæser er det eneste, der afslører, at der er liv i den. Skærmen er slukket. Den ene mand rejser sig fra sin stol, og bærende på en blank skive bevæger han sig nærmest svævende hen over gulvet mod Peter. Stik dæn her i dyret. Dæ er dét produkt, då skal teste, siger manden. Peter, der lige har åbnet sin Coca-Cola ($$$), tager skiven i hånden og sætter sig ved computeren. Han kan næsten ikke vente med at prøve produktet af. Han lægger Cd-rom en i drevet og tænder skærmen, og programmet starter prompte op. Peter mødes af en introduktionsskærm. Herefter kommer, hvad der ligner et rumskib flyvende. Den placerer sig midt på skærmen, hvorefter fire vinger folder sig ud. Disse, erfarer Peter, fungerer som hovedmenupunkter. Peter trykker på menupunktet Planetariet. Dette får menuens vinger til at folde sig sammen, samtidig med at menuen selv flyver op i venstre hjørne. En kort videosekvens toner frem på skærmen, som portrætterer en flyvetur fra Solen til den yderste planet i vort solsystem, Pluto. Efter videosekvensen zoomer kameraet ud, så det indre solsystem kommer til syne bestående af Solen, Merkur, Venus, Jorden og Mars. Peter klikker på en knap nederst til højre, der fører ham videre til den ydre del af solsystemet 32

33 Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. Derudover er der kometer og asteroider med. Peter bemærker, at hovedmenuen under alt dette har befundet sig øverst til venstre på skærmen. Han føler en mærkelig tiltrækning til planeten ved navn Uranus, og klikker på den. Kameraet zoomer nu ind på den valgte planet, hvorefter en separat skærm dukker op. Skærmen indeholder et billede af planeten (i dette tilfælde Uranus) i øverste højre hjørne. Nedenunder planeten optræder billeder af de andre legemer. Peter kan godt se det smarte i, at man kan hurtigt kan springe mellem planeterne. I skærmens venstre side er der nu et antal menupunkter. På hvert menupunkt står et ord, der beskriver menupunktets funktion. Disse menupunkter holder stilen fra selve hovedmenuen. Peter bevæger musen henover et af punkterne, som lyser op. I midten af skærmen står der tekst, der svarer til indholdet af det valgte menupunkt. Peter klikker på hovedmenuen øverst til venstre. Dette får menuen til at flyve ned til midten af skærmen og brede sine vinger ud på ny. Nu vælger Peter menupunktet Tidslinie. Menuen flyver som før op i hjørnet, hvorefter baggrunden fader væk. Et asteroide-bælte kommer til syne. En udsædvanlig stor asteroide flyver forbi. Den viser sig at trække en kosmisk snor efter sig. Denne snor folder sig på en særlig måde, og fungerer nu som tidslinie. Herpå kommer der årstal frem på linien. Peter klikker på et tilfældigt årstal, og bliver nu bombarderet med information om, hvad der skete i netop dette årstal. Ska då ha n sofavand mær?, lyder det pludselig bag Peter. Det giver et sæt i ham, da han brat rives ud af den verden, han netop er blevet suget ind i. Øh, nej tak, siger Peter og kigger på den dåse cola, som han knap nok har rørt. Efter at have klikket nogle flere gange på tidslinien for at få nogle flere informationer, klikker Peter igen på hovedmenuen. Øjeblikket efter har han valgt punktet Leksikon. Skærmen, der toner frem, indeholder på højre side en mængde alfabetisk opdelte, valgbare ord. Peter søger efter ordet komet og skiven i drevet snurrer. Efter at have læst om kometer, klikker Peter igen på hovedmenu. Peter bevæger sig ind i punktet Quiz. Ind fra venstre side flyver nu nogle flager. Disse samler sig i midten af skærmen til et stort spørgsmålstegn, hvorefter de, godt hjulpet af et 33

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Projekt faglig formidling

Projekt faglig formidling Projekt faglig formidling Fælles projekt mellem kommunikation/it og Matematik Hvad går projektet ud på? Vi er i Kom/IT og matematik startet på et nyt SO projekt, der hedder faglig formidling, hvor at vi

Læs mere

Organisationsformer 0 1 2

Organisationsformer 0 1 2 Organisationsformer 0 1 2 Organisationsformer - overordnet Den formelle organisationsstruktur skal beskrive, hvordan en org. opdeler og koordinerer opgaver for at løse de aktiviteter, det kræves for at

Læs mere

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Start: 17/3 2010 slut: 30/4 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Tidsplan...4 3. Kanylemodel...5 4. Kravspecifikationer...6 4.1. Multimedia film 6-12 år...6 4.2.

Læs mere

Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug!

Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug! Klasse; 6.y. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug! Tema; Modsat

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skoles formål, målsætning og værdigrundlag. Skolens formål. Øresunds

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Linieprincippet. Ledelse. Elev

Linieprincippet. Ledelse. Elev Linieprincippet Ledelse Afd. chef Afd. chef Elev Linieprincippets fordele og ulemper FORDELE Klar fordeling af arbejdsopgaver, ansvar og myndighed Enhver medarbejder har kun en overordnet og undgår modstridende

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015 Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) - Anden? Skriv navn NN og senere NN Spørgeskemaet er besvaret 1 Spørgeskemaet er

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Organisation og ledelse. Organisation og ledelse. Definition på org. 2. Definition på org. 1

Organisation og ledelse. Organisation og ledelse. Definition på org. 2. Definition på org. 1 Organisation og ledelse Organisationsformer - fra klassiske til nyere organisationsformer Introduktion til kurset 1. Definition på organisation 2. Formål med en organisation herunder organisationens mål

Læs mere

Handikap i hverdagen

Handikap i hverdagen Handikap i hverdagen Oktober, 2015 Af Daniel Dabrowski - 260194 Anne Fasmer - 100992 Lisette Kristensen - 100992 Line Phoebe Wienke 1. semester MMD F&A Vejledere: Lene Juhl Nielsen René Odgaard Indledning:

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside.

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside. Forside. 1 Indholdsfortegnelse Indledning S. 2 Kommunikationsplan S. 3 Case S. 4 Diskussion over medieprodukt S. 5 Persona - Anna S. 6 - Rasmus S. 7 - Christoffer S. 8 Indledning I denne opgave har vi

Læs mere

Computerspil. Rikke og Cecilie Computerspil Kom/IT 16/3-2015

Computerspil. Rikke og Cecilie Computerspil Kom/IT 16/3-2015 Computerspil Planlægning I Kommunikation IT, har vi fået stillet til opgave at fremstille en prototype af et computerspil. Til at lave vores spil, har vi valgt at benytte os af programmet scratch. Formålet

Læs mere

Whiteboard eller PowerPoint?

Whiteboard eller PowerPoint? Whiteboard eller PowerPoint? Mette Winther Herskin og Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 Er vi bare old school? Visuelle forklaringer er en helt central del af Herskin-metoden og ikke nok med, at forklaringerne

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne:

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Årsplan 6. klasse Dansk 2017/18 Trine Person Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Deltage aktivt i undervisningen Samarbejde på flere planer Blive medansvarlige

Læs mere

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Lavet af Jacob A. & Morten fra 2.5 Fag programmering side nummer: 1 af 13 Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Arbejdsgruppen: Jacob A & Morten fra 2.5. Afl. Dato: 1. marts 2012 Skrevet af: Jacob A. Fag: Programmering.

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne:

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: BILAG 2 Produkt Til Køgebibliotekerne Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten

Læs mere

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne:

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Årsplan 4. klasse Dansk 2017/18 Trine Person Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Deltage aktivt i undervisningen Samarbejde på flere planer Blive medansvarlige

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Organisation og ledelse. Organisation og ledelse. Definition på org. 2. Definition på org. 1. Mål delmål arbejdsdeling og koordinering

Organisation og ledelse. Organisation og ledelse. Definition på org. 2. Definition på org. 1. Mål delmål arbejdsdeling og koordinering Organisation og ledelse Organisationsformer - fra klassiske til nyere organisationsformer Introduktion til kurset 1. Definition på organisation 2. Formål med en organisation herunder organisationens mål

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer...

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektplan... 3 Vores research... 4 HCI... 5 Formidlingsmetode og teori... 6 Valg af Målgruppe... 8 Layout flyer... 9 Vores flyer... 10 Kildefortegnelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Computerens Anatomi. Kommunikation/IT

Computerens Anatomi. Kommunikation/IT 2010 Computerens Anatomi Kommunikation/IT Denne rapport handler om computerens anatomi, hvad det egentlig er og hvordan computerens anatomi er sammenlignet med menneskets. Der indgår også en beskrivelse

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog

Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Indledning... 2 Problemstilling... 2 Metode... 3 Bestemmelser omkring samarbejdet mellem lærer og pædagog... 3 Voldum

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Computerens Anatomi Af Mathias og Mark

Computerens Anatomi Af Mathias og Mark Computerens Anatomi Af Mathias og Mark Planlægning af projekt Case Størstedelen af nutidens unge har deres egen smartphone, computer og fjernsyn. Computere i alle afskygninger bliver fortsat en større

Læs mere