ÅRSRAPPORT 2010 Roskilde DampRadio Lokalradio Tlf.: Roskilde 97,8 MHz Lokalradio i Roskilde Båndværksted Info.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 Roskilde DampRadio Lokalradio Tlf.: 4636 3637 Roskilde 97,8 MHz Lokalradio i Roskilde Båndværksted Info."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Roskilde DampRadio Lokalradio Tlf.: Roskilde 97,8 MHz Lokalradio i Roskilde Båndværksted Info.: hybrid 87,7 MHz Helligkorsvej 5, 2. sal Medieskole Fax.: Sendetider: Kildegården LiveMusicStudie Man-Tors kl Roskilde Public Service Lørdag kl. 9:30-24

2 INDLEDNING: Ved årsskiftet 2010/2011 har DampRadioen eksisteret som lokalradio og båndværksted i mere end 26 år. Vi er fortsat en af landets ældste og største radiostationer. Vi sender 40 timer om ugen fordelt på 5 sendedage og har mere end 60 forskellige redaktioner. På årsbasis anvender 110 personer DampRadioen som båndværksted/lokalradio. 12 fastansatte medarbejdere servicerer denne store gruppe af producenter, hvorved disse kan lære at arbejde med mediet og udtrykke sig radiofonisk. DampRadioen fungerer som et åbent og frit båndværksted, hvor alle grupper af borgere, foreninger, institutioner og andre kan lære at arbejde med mediet og således udtrykke sig radiofonisk. En væsentlig og grundlovssikrede ret ved et demokratisk opbygget samfund: Nemlig ytringsfriheden. I den forbindelse er der vigtigt at understrege, at DampRadioen er uafhængig af enhver økonomisk, politisk, religiøs og hver anden form for styrende og bestemmende interesse. Et meget væsentligt element når borgere skal lære at udtrykke sig radiofonisk, og således gøre brug af deres demokratiske ret til at ytre sig frit. Også i 2010 har DampRadioen gjort brug af de lokaler samt tekniske faciliteter, som Roskilde Kommune bevilgede DampRadioen ved dens etablering på Kildegården i 1985/6. Disse forhold er helt grundlæggende for DampRadioens virke som lokalradio og båndværksted. Derfor har DampRadioen også i alle disse mange år værnet og løbende vedligeholdt alle disse fysiske faciliteter, hvorefter DampRadioens fysiske forhold er optimale både til vores funktion som lokalradio, der formidler vores mange udsendelser ud til borgerne men også vores båndværksted, der lære grupper af borgere at anvende mediet og således udtrykke sig radiofonisk. Et andet væsentligt element vedrørende DampRadioens virke som lokalradio og båndværksted er, at DampRadioen i alle dens leveår har modtaget årlige driftsmidler bevilget af Roskilde Kommune. Disse mange årlige bevillinger har været et væsentligt element ved DampRadioens virke som et frit medie, hvor alle grupper af borgere kan lære at ytre sig radiofonisk. DE FRIVILLIGE PRODUCENTER DampRadioen har som et åbent og frit medie haft en tilgang af nye grupper af producenter. Henvendelser fra interesserede borgere er løbende i årets løb. Nogle af disse henvendelser bliver til producenter, der ønsker at anvende mediet ved at producerer udsendelser i faste tidsintervaller.

3 Andre ønsker kun at afprøve egne evner og interesser for mediet. Alt i alt en mindre fremgang i den samlede stab af producenter. Og det forhold er meget ekstraordinært i disse tider. Dels fordi mange grupper af borgere, har meget travlt med egne engagementer som arbejde, familie, venner og bekendte. Siden internettets fremdrift har denne udvikling gjort det muligt for et stigende antal mennesker selv at producere egne produktioner ved hjælp af de tekniske muligheder en standard computer i dag giver alle. Og synlighed via egen website eller via de sociale medier som f.eks. YouTube og andre lignende websites, gør, at produktion af radio og TV er rykket fra kun at finde sted fra et professionelt opbygget radiostudie til at alle mennesker fra egne dagligstuer, kan stå for såvel produktion som formidling. Men radio via FM-nettet er dog stadigt mest almindelige aflyttede massemedie, hvorved radio mediet via FM i de næste mange år fortsat vil være det meste aflyttede medie. Ved produktion af radioudsendelser som består af andet end speak af ét menneske, skal der fortsat anvendes et professionelt udstyr/studier. Derfor vil DampRadioens ledelse og bestyrelse benytte lejligheden til at takke de mange frivillige som yder DampRadioen et uvurderligt bidrag med mange og fremragende udsendelser/produktioner DampRadioen i hele Danmark Et stigende antal af Radioens udsendelser lægges på en intern server på Nettet, hvormed andre lokale radiostationer i hele Danmark via en kode kan downloade DampRadioens radioudsendelser. Mere end 80 radiostationer fordelt i hele DK anvender i dag disse udsendelser. Et lytter grundlag på ca. 3½ million borgere i DK Herudover omfatter dette samarbejde også radiostationer i Grønland, Færøerne samt en række dansksprogede radiostationer rundt om i hele verden. som f.eks. Spanien, Argentina, Thailand, Australien, USA mv. Fra en lang række af disse mange radiostationer modtager vi løbende mange meget positive tilbagemeldinger vedrørende disse udsendelser, der i dag er tilgængelige på denne interne server via et kodesystem. Og de mange gæster, der deltager i disse udsendelser, har kun rosende bemærkninger til såvel produktionerne som ideen med at sprede udsendelserne ud til så mange radiostationer hele Danmark herunder vores nordatlantiske kolonier samt dele af udlandet. Dette gælder også reaktioner fra lyttere i hele Danmark. Et primært tema for disse udsendelser er CD aktuelle kunstnere/bands. Da pladeselskaber, managere, musikere i stigende omfang har stiftet kendskab til dette projekt, afstedkommer dette projekt/samarbejde også muligheden for, at DampRadioen får chancen for at invitere en lang række af de store og kendte navne blandt nutidens aktuelle bands. Et besøg på DampRadio giver adgang til over 80 radiostationer i hele DK. Det er af den grund meget tidsbesparende for de optrædende kunstnere, at benytte sig af

4 DampRadioens internet server system, da det spare væsentlig tid for de kendte og meget travle kunstnere. Dette projekt vil vi arbejde videre med i årene fremover. Og dette vil vi gøre på 2 måder. Vi er ved at udvidde projektet til at omfatte præsentation af danske musikere i engelsksprogede og FM baserede radiostationer rundt om i hele verden. Der findes ca. 120 engelsksprogede radiostationer rundt om i hele verden, som sender fra ikke engelsksprogede lande. Derudover findes der et par hundrede FM baserede radiostationer, som sender fra hovedstæder/storbyer i engelsksprogede lande som England, Irland, Canada, USA, Australien, New Zealand. Det forventes, at denne del af projektet vil give et lyttergrundlag på ca million potentielle lyttere. Et meget stort lyttergrundlag for en lille lokalradio som DampRadioen i lille Danmark. Via kontakter til en række kultur attacher i danske ambassader i de pågældende lande vi planlægger at sende til, har vi allerede nu modtaget en række meget positive tilkendegivelse om dette projekts kulturelle værdi for eksport af dansk kultur til udlandet. Vi har således allerede på nuværende tidspunkt modtaget tilsagn om, at de pågældende ambassader vil støtte op om projektet ved at promoverer det, når det bliver igangsat i de enkelte lande. Vi vil søge om projektstøtte fra Kunstrådet, Musikexport samt Udenrigsministeriet herunder en række private fonde. FJORDVILLASTUDIET: I den forbindelse satser vi også fortsat stærkt på vores FjordVillaStudie. Studiet præsenterer løbende bands, orkestre og lign. ved afholdelse af livekoncerter med publikum på ca. 100 personer. En bevilling fra Tuborgfondet har gjort det muligt at indkøbe en mobil musikscene. Denne bevilling har styrket projektet ganske betragteligt. Scenen blev indviet ved en koncert den 6. december 2010 med Debbie Camerons Gospelkor. Den meget vellykket koncert med stor omtale i lokalpressen. Disse koncerter optages og sendes også via den interne IT server til alle lokale radiostation er i hele DK, samt en række i udlandet. *Dette projekt har gode muligheder for at blive en stor succes, da bands i dag har vanskelige vilkår. CD salget går meget dårligt på grund af stigende muligheder for downloads via nettet ligesom mange bands har vanskeligheder med at få spillejobs på landets musikscener rundt om i hele landet primært på grund af den generelle økonomiske afmatning i samfundet. Af disse grunde giver det vores projekt en god mulighed for at udvikle sig positivt og formidle musikken til hele Danmark.

5 Ved at musikerne på denne måde får spillet deres musik i en lang række radiostationer rundt om hele Danmark via disse livekoncerter afholdt og optaget i DampRadioens live musikstudie får de medvirkende musikere på denne måde indtægter via Koda og Gramex, som de ellers har mistet på grund af fald i salget af deres CD'ere samt færre livekoncerter rundt om i hele Danmark. Af disse årsager vil DampRadioen satse meget på netop denne del af projektet og koordinere dette sammen med det internationale IT-server projektet. STØTTEN FRA KULTURMINISTERIET. En del af DampRadioen økonomiske grundlag har været driftsstøtten fra Kulturministeriet. Denne driftsstøtteordning har nu eksisteret i adskillige år og har derved været et vigtigt element for DampRadioens virke. Men denne driftsstøtteordning har været dalende i de senere år, og det tiltrods for de samme bevillinger fra Ministeriet gennem de senere år. Derfor har DampRadioen undersøgt denne sag nærmere og fundet frem til en række radio- og TV stationer, som godt og grundigt malker disse støtteordninger. Dampradioen har påtalt dette forhold over for Ministeriet men vi har i første omgang ikke fået medhør for vores påstande om eventuel svindel med offentlige midler. Derefter har vi undersøgt de radio og TV-stationer, som tydeligvis svindler. I den forbindelse har vi fået øje på en række kristne organisationer, der i de senere år har åbnet mere end 50 radio- og TV-stationer i hele landet under samme navne. Ved undersøgelser har vi fundet frem til, at denne række af radio og TV stationer, sendte de samme udsendelser igen og igen, ligesom hovedparten af udsendelserne var downloadet fra et internationalt kristent medienetværk med produktionssted i USA. Da der kun bevilges driftsmidler fra Kulturministeriet til de radio- og TV -stationer, der selv har produceret egne udsendelser ved eget udstyr, kunne vi påvise, at der ikke var tale om svindelk med offentlige bevilgede midler. Derfor besluttede Kulturministeriet at skride ind over for disse mange og grove former for ulovligheder, hvorefter ca. 40 radio- og TV-stationer måtte lukke. Dette afstedkom, at DampRadioen det efterfølgende år gældende for 2011 fik ca ,- kr. mere i driftsstøtte, da størrelsen på driftsstøtte udregnes efter hvor mange radio- og TV-stationer, der søger puljen. Jo flere ansøgninger jo mindre støtte til den enkelte station. Og tilsvarende Jo færre der søger jo mere i driftsstøtte til hver station. Det er mærkværdigt, at det er DampRadioen, der skal find frem til disse ulovligheder, når det er Ministeriet, der er den tilførende myndighed. Men efter den forhenværende kulturminister valgte at nedlægge de lokale radio- og TV-Nævn, som hver kommune tidligere var forpligtigede til at oprette, har det centralt placeret radio og TV-Nævn i Ministeriet mister overblikket og derved muligheden for en effektiv kontrol af de flere hunderede lokale radio- og TV-stationere, der i dag sender rundt om i hele landet.

6 ROCKENS FORTÆLLERVÆRKSTED: DampRadioen har gennemført projektet Rockens fortællerværksted. Vi modtog kun støtte fra Roskilde Kommune på ,- kr. Danmarks Rockmuseum ønskede ikke at samarbejde om dette projekt, da dette museum valgte gennemføre et tilsvarende projekt ved at de afholdte en række tilsvarende arrangementer i eget regi. Et fuldstændigt lignende projekt. Men Rockmuseet ønsker kun som de selv udtrykte det - at indgå i projekter, hvor det er museet selv, der alene står for hele projektet. En noget arrogant holdning, da Rockmuseet er HELE Danmarks museum. Men for de færre bevilgede midler og uden nævnte samarbejde måtte vi gennemføre projekt på ringere vilkår og derved i et langt mindre omfang end først annoncerede. Vi har nu produceret 4 udsendelser med en række af rockens store og meget solide drenge og piger: Kasper Wing, Poul Krebs, Hanne Boel, Mike Tramp og Jimmy Jørgensen. Disse udsendelser bliver også promoveret via det føromtalte internetserver. Udsendelsen med Mike Tramp blev produceret på engelsk, hvorefter denne udsendelse også bliver promoveret via den engelsksprogede del af internet server projektet. BYRÅDSMØDERNE: DampRadioen har henvendt sig til borgmesteren med henblik på at tilbyde optagelser af lyden fra byrådsmøderne og lægge disse optagelser på kommunens website, hvorefter interesserede borgere på baggrund i dagsorden selv kunne vælge at lytte til netop den politikers tale, ved behandlingen af ét bestemt punkt på dagsorden som den enkelte borger måtte ønske efter behov/interesse. Borgmesteren kunne meddele os, at man ønskede at realisere projektet på anden vis. Men projektet er endnu ikke realiseret af andre. DE ANSATTE MEDARBEJDERE. DampRadioen har ansat ny medarbejder inden for administration. Denne stilling er vigtig for DampRadioen, men har altid kun været besat af ledige i jobtræning. Med den nye ansættelse er der tale om varig ansættelse uden tidsbegrænsning.. Dette skaber en større kontinuitet og mere styring på denne vigtige funktion, da vi ikke længere skal skifte ansættelse hvert år. Pågældende der nu er ansat i stilling er dygtig til sit arbejde og samtidig glad for jobbet. Derfor håber vi, at vi kan fastholde ham i denne funktion i årene fremover. Dette er tilfældet for den øvrige del af radioens fastansatte medarbejdere. Alle medarbejdere på DampRadioen har været ansat i adskillige år, hvilket er et noget af et guldkort for DampRadioen. Derfor vil DampRadioens ledelse gerne benytte lejligheden til at takke DampRadioens fastansatte medarbejdere for deres store engagement og virke for radioens daglige drift og produktioner.

7 PRAKTIKANTER: DampRadioen har fortsat samarbejde med jobcenter Roskilde med et løbende engagement med ansættelse af 3 praktikanter. Ordninger forhandles på plads hvert år i juni måned. DampRadio gør et meget stort arbejde for de unge mennesker, der får bevilget en plads hos DampRadioen. Nogle af de personer vi får i praktik er ofte en stor udfordring for DampRadioen. Men vi får som regel altid løst alle problemer og kan på denne måde vise, at vi er gode til opgaven. Derfor håber vi også, at denne ordning kan fortsætte, da ordningen også giver DampRadioen en økonomisk gevinst. Vi skal i den forbindelse takke jobcenter Roskilde for det meget fine og gode samarbejde vi nu har haft i mere end 15 år. DampRadioen har indledt et samarbejde med Roskilde Produktionsskole på Københavns vej. Løbende har vi 2 praktikanter på radioen i en periode af 2 uger. Lærerne på skolen er meget glade for dette samarbejde, da det på centrale områder udvikler de unge mennesker personligt. Og de unge mennesker er også meget glade for at komme på Radioen og prøve kræfter med nye opgaver, de aldrig tidligere har prøvet. Denne ordning/samarbejde giver også en økonomisk gevinst for DampRadioen. Derfor håber vi også at dette samarbejde kan fortsætte. EIGIL SØRENSEN DampRadioens forhenværende bestyrelsesformand Eigil Sørensen døde 28. marts Eigil var radioens formand i 2 perioder. Første gang fra og igen fra 1994 frem til DampRadioen skrev et mindeord i lokalaviserne bl.a. om det store arbejde Eigil gjorde for DampRadioens virke. Æret være hans minde! Det Rytmiske Musikkonservatorium: DampRadioen har indledt et samarbejde med de musikstuderende samt tonemestrene på Det rytmiske Musikkonservatorium i København/Holmen. Det er planlagt, at der skal afvikles 15 koncerter med de musikstuderende. De studerende fra tonemesteruddannelsen skal stå for optagelsen af koncerterne. Koncerter skal afvikles fra FjordVillaStudiet og bliver afviklet som AfternoonRadioShows. Dette samarbejde skal på sigt udviddes til også at omfatte studerende ved skuespillerskolen og forfatterskolen, hvorved koncerter kan veksles med forskellige former for optræden. Alle koncerter sendes via vores internetserver og projektet formidles på denne måde således ud til alle vores over 80 samarbejdende lokale radiostationer rundt om i hele Danmark herunder de dansksprogede radiostationer i udlandet. DampRadioen får med dette samarbejde produceret en lang række udsendelser og de studerende opnår erfaringer med at promovere deres musik, som en del af deres arbejde

8 som musikstuderende. MUSIKBY ROSKILDE Da Roskilde samtidig vil være en musikby med et musisk vækstlag, er det efter vores opfattelse vigtigt, at DampRadioen også yder vores bidrag til denne kulturpolitiske målsætning med Roskilde. I det hele taget er DampRadioens FjordVillaStudie utrolig vigtigt for DampRadioens virke som et lokalt og kulturorienterede medie i Roskilde. DampRadioen kan opfylde hovedparten af alle de kulturpolitiske prioriteringer og målsætninger, der politisk er truffet afgørelse udvikle Roskilde som en aktiv og dynamisk musikby. FjordVillaStudiet kan samle hele det musikalske miljø i Roskilde, da alle der beskæftiger sig med et musikalsk udtryk kan få afviklet koncerter med publikum, samt optagelser. Disse optagelser kan udbrede kendskabet til Roskilde som en aktiv musikby, da vi kan sende alle disse koncertoptagelser til alle lokalradio i hele Danmark. De enkelte miljøer får produceret en CD med deres musik, som disse kan formidle videre via deres egne websites. Dette styrker musikmiljø til at afvikle koncerter rundt om i hele Danmark, da interesserede koncertarrangører i hele Danmark kan vælge netop de dele af Roskildes musikmiljø, som de de ønsker at engagere. FjordVillaStudiet kan også sikre et andet væsentlig element ved Roskilde som en aktiv og dynamisk musikby, at vi kan sikre en opbevaring af hele musikmiljøet i Roskilde som et lokalhistorisk minde. Kulturformidling og kulturbevaring er 2 vigtige elementer DampRadioen kan tilbyde ved FjordVillaStudiet. Derfor er det vigtigt for DampRadioen, at det politisk også accepteres, at DampRadioen bliver en naturlig og integrerede del af Roskilde som en aktiv og dynamisk musikby, der yder et væsentlig kulturelt tiltag alle årets dage, uger og måneder samt for alle genre af musikmiljøet klassisk, rytmisk, kor, solister, bands, orkestrer, og ensembler. Alle nævnes - og ingen glemmes. Efter den nye kommuneplan blev vedtaget er Roskilde ikke længere er en del af Hovedstatsregionen, da amterne blev nedlagt og regionerne blev etableret. Roskilde er i dag en del af Region Sjælland. Storsygehuset bliver ikke placeret i Roskilde men i Køge og det 5. jernbanespor skal gå uden om Roskilde og via Køge. Derfor kommer Roskilde ad åre til at ændre karakter fra at være en del af hovedstaden til at blive en del af provins Sjælland. En udvikling der efter DampRadioens opfattelse gør det mere end nødvendigt, at Roskilde som musikby målrettet promoveres til andre dele af hele landet med henblik på at etablere og opbygge samarbejde med så mange og forskellige musikmiljøer rundt om i hele Danmark. Og denne indsats kan DampRadioen om nogen via vores internet server samarbejde med alle radiostationer i hele Danmark og store dele af den del af udlandet, der deler vores

9 musikkulturelle udtryk, etablere og opbygge. DampRadioen en del af kulturlivet i Roskilde. DampRadioen har hver dag udsendelser, der reflektere på den levende kultur i Roskilde og omegn. Således producerer DampRadioen hver dag aktuelle indslag om de mange kulturarrangementer der afvikles i Roskilde og hvortil der er åben publikums adgang. Det gælder foreninger, koncerter og andre former for arrangementer. DampRadioen har som præsentation af disse arrangementer inviteret f.eks. foredragsholdere til en kort snak om aftenens emne, der er sat i fokus med arrangementet. Disse indslag skal virke som en appetitvækker for interesserede borgere. Ved større landsindsamlinger er DampRadioen også med til via interviews med de ansvarlige at etablere et netværk af frivillige indsamlinger samt uddybning af de emner, der knytter sig til de enkelte landsindsamlinger. Forskellige musikforeninger, der arrangerer koncerter i Roskilde og omegn, præsenterer selv deres optrædende kunstnere. Det gælder f.eks. LørdagsJazzen og Folk i Roskilde. Programmet for deres arrangementer præsenteres og konkrete koncerter uddybes. Kunstudstillinger i Roskilde præsenteres ved interviews med de udstillende kunstnere. Før ferniseringen præsenteres udstillingerne med kunstnerne og de udstillede værker præsenteres. Interviews suppleres ved besøg hos de enkelte kunstnere i deres egne værksteder. I udvalgte udsendelser produceres der portrætudsendelser med aktuelle personligheder i Roskilde. Det gælder alle dele af Roskilde som politik, handel, kultur, sport, religion og meget andet. Disse portrætsamtaler har en varighed af ½ 1 time. Hver uge sætter DampRadioen fokus på ét bestemt emne, som på den ene eller anden måde har relation til en aktualitet. Dette emne bliver ugens tema, som belyses ud fra 4 forskellige vinkler. Hver uge har sit tema. På grundlag af radioens mange produktioner, har vi hver uge besøg af ca. 20 gæster, der deltager i vores udsendelser. På årsbasis har DampRadioen besøg af ca personer DAMPRADIOENS FREMTID. Vurderer vi DampRadioen fremtid på baggrund af det store engagement, vi finder hos radioens mange frivillige producenter, praktikanter samt fast ansatte medarbejder, så ser

10 fremtiden yderst lovende. Vurderer vi fremtiden ud fra de mange projekter DampRadioen både har etableret og har i støbeskeen, så ser fremtiden også yderst lovende. Men ser vi DampRadioens fremtid på grundlag af de tiltag, der i de sidste par måneder er kommer fra Roskildes kulturpolitiske byrødder, så ser DampRadioens fremtid meget dyster ude. I slutningen af 2010 varslede kulturudvalgets formand fra partiet SF, at vi ville miste vores driftstilskud fra Efter SF altid har valgt støttet DampRadioen politisk i de mange år dette parti ikke havde nævneværdig indflydelse på lokalpolitikken i Roskilde, valgte SF, efter de sammen med Socialdemokraterne fik flertallet efter det sidst afviklede kommunevalg, at vende DampRadioen ryggen. SF har været toneangivende for at fjerne det årlig bevilgede driftstilskud på ,- kr. Argumentation for denne politiske handling var, at DampRadioen ikke var en rigtig forening. Ja, vi var i SF's øjne en selvejende institution. Det rene sludder og vrøvl. Men trods politisk sludder og vrøvl med hensyn til argumentation, var det et enigt udvalg og byråd, der støttede en fjernelse af den driftsstøtte som kommunen ellers har ydet radioen i mere end 25 år. DampRadioen har valgt at indklage denne afgørelse til Statsforvaltningen, da DampRadioen var midt i en periode, hvor vi havde indgået en driftsaftale med Roskilde Kommune. Da et politisk flertal kun havde varslet besparelse på ca 1/3 af de samlede bevillinger til de kulturelle foreninger, er DampRadioen af den opfattelse, at der kun bør ske en tilsvarende besparelse på den kommunale driftsstøtte til DampRadioen Da Roskilde Kommune har fjernet hele driftsstøtten midt i en driftsaftaleperiode er DampRadioen af den opfattelse, at Roskilde Kommune af den årsag gør sig skyld i brud på en igangværende driftsaftale. Vores klagesag blev afgivet til Statsforvaltningen i umiddelbar forlængelse af den gennemførte besparelse. Men sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen er i dag på alt mellem dage.!! En anden politisk beslutning, der i den grad har overskygget DampRadioens fremtid er den, at DampRadioen i løbet af 2011 skal flytte fra vores nuværende lokaler på Kildegården, som vi har rådet over siden de blev bevilget os i Dersom al vores tekniske indretninger, faciliteter og installationer er nagelfaste og derved ikke kan nedtages og flyttes til nye lokaler med henblik på reetablering, finder Roskilde Kommune det nødvendigt, at gennemføre en tvangsfjernelse fra nuværende lokaler til

11 nogle andre, som dels er meget mindre i samlet areal ligesom lokalernes indretning gør det umuligt at etablere DampRadioen som arbejdsplads. Kommunen har også varslet, at der ikke vil blive givet en bevilling til reetablering af alle tekniske faciliteter, indretninger og installationer i de lokaler vi henvises til. En omkostning på ca. 1 million kr. Denne politiske ageren over for DampRadioen vil ramme os som et nakkeskud. Men lokalerne er ulovlige at anvende til arbejdsplads i henhold til gældende regler hos Arbejdstilsynet. Derfor prøver vi at undgå flytning med dette argument i sigtekornet. Da vores nuværende lokaler og tekniske indretninger, faciliteter og installationer alle er bevilget af Økonomiudvalget i 1986, mener vi ikke, at Roskilde Kommune kan tage disse bevillinger fra os så længe vi opretholder vores virke som lokalradio. Hvis sagen går os imod, prøver vi sagen ved domstolene, da det er vores opfattelse, at vi har lov til at opretholde vores brugsret til alle de bevillinger Roskilde Kommune for 25 år siden bevilgede DampRadioen lige så længe vi opretholder vores virke som radio. I skrivende stund ved udarbejdelsen af denne årsrapport, har vi intet kendskab til konkrete afgørelse desangående. Men ved afholdelse af DampRadioens årlige generalforsamling kan forsamlingen få formandens orientering desangående. Med SF som formand for kulturudvalget og det røde flertal i såvel Kulturudvalg som Byråd, ser fremtiden for DampRadioen ikke lys ud. Men DampRadioens styrelse og ledelse har trods denne massive modstand besluttet at holde fanen højt og krudtet tørt!!. Denne årsrapport for DampRadioen virke i 2010 samt planer for fremtiden sendes herefter til generalforsamlingen godkendelse: Roskilde den 13. april 2011 Inge Goldmann dirigent Louis Hansen formand Roskilde DampRadio Lokalradio Tlf.: Roskilde 97,8 MHz Lokalradio i Roskilde Båndværksted Info.: hybrid 87,7 MHz Helligkorsvej 5, 2. sal Medieskole Fax.: Sendetider: Kildegården LiveMusicStudie Man-Tors kl Roskilde Public Service Lørdag kl. 9:30-24

Til medlemmer af Roskilde Kommunes Kulturudvalg

Til medlemmer af Roskilde Kommunes Kulturudvalg Roskilde den 28. februar 2011 Til medlemmer af Roskilde Kommunes Kulturudvalg Notat vedrørende omrokering af den nuværende lokaleanvendelse på Kildegården i forlængelse af den politiske beslutning, at

Læs mere

Vedrørende den folkeoplysende virksomhed Roskilde DampRadio.

Vedrørende den folkeoplysende virksomhed Roskilde DampRadio. Roskilde den 26. juni 2011 Til formanden samt alle medlemmer i Folkeoplysningsudvalget i Roskilde. Vedrørende den folkeoplysende virksomhed Roskilde DampRadio. I forlængelse Forvaltningens indstilling

Læs mere

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Roskilde Weekendradio Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Målet med projektet har været at give musikudøvere mulighed for at få indblik i og viden om, hvordan radiomediet kan transmitterer

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

metal foreningen Horsens headbangers.

metal foreningen Horsens headbangers. 1 - Horsens Headbangers, ansøgning om tilskud Hører til journalnummer: 20.03.01-Ø40-1-16 metal foreningen Horsens headbangers. stiftelse foreningen blev stiftet på ved general forsamling 2 september 2016

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse

Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Kultur- & Fritidsudvalget har i løbet af 2010 truffet beslutning om en række tilskud

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Couleur Café. Afrikansk musikfestival 2015 PROJEKTBESKRIVELSE. Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00. Facebook.com/couleurcafedk.

Couleur Café. Afrikansk musikfestival 2015 PROJEKTBESKRIVELSE. Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00. Facebook.com/couleurcafedk. Couleur Café Afrikansk musikfestival 2015 Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00 PROJEKTBESKRIVELSE Følg med på: Facebook.com/couleurcafedk Couleur Cafe 2015 Projektbeskrivelse Frivillige kræfter fejrer Nørrebros

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 196 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Åbent eller lukket: Åbent samråd Dato og klokkeslæt: Tirsdag

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Anmodning om at blive optaget på ministeriets aktstykke vedr. tips- og lottomidlerne

Anmodning om at blive optaget på ministeriets aktstykke vedr. tips- og lottomidlerne Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 155 Offentligt SAML tlf. 9813 9681 Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 13. november

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder.

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Emne: Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Til: Kulturudvalget Kopi til: Rådmanden for Kultur og Borgerservice Side 1 af 5 Henvendelse

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at efterleve de målsætninger, som foreningen Glasmuseets

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Børne- og Kultursekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2014-2015 Roskilde Kunstforening 30. maj 2013

Læs mere

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål En historie fra det virkelige liv -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål Den personlige historie Mine erfaringer set i bagklogskabens lys En tur igennem min egen rejse fra ung til mindre ung Fra lidt

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget Notat Emne: Foretræde for Kulturudvalget Til: Kulturudvalget, til møde 5. februar 2013 Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 1.2.2013 Promus, Billedkunstcenteret,

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere