ÅRSRAPPORT 2010 Roskilde DampRadio Lokalradio Tlf.: Roskilde 97,8 MHz Lokalradio i Roskilde Båndværksted Info.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 Roskilde DampRadio Lokalradio Tlf.: 4636 3637 Roskilde 97,8 MHz Lokalradio i Roskilde Båndværksted Info."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Roskilde DampRadio Lokalradio Tlf.: Roskilde 97,8 MHz Lokalradio i Roskilde Båndværksted Info.: hybrid 87,7 MHz Helligkorsvej 5, 2. sal Medieskole Fax.: Sendetider: Kildegården LiveMusicStudie Man-Tors kl Roskilde Public Service Lørdag kl. 9:30-24

2 INDLEDNING: Ved årsskiftet 2010/2011 har DampRadioen eksisteret som lokalradio og båndværksted i mere end 26 år. Vi er fortsat en af landets ældste og største radiostationer. Vi sender 40 timer om ugen fordelt på 5 sendedage og har mere end 60 forskellige redaktioner. På årsbasis anvender 110 personer DampRadioen som båndværksted/lokalradio. 12 fastansatte medarbejdere servicerer denne store gruppe af producenter, hvorved disse kan lære at arbejde med mediet og udtrykke sig radiofonisk. DampRadioen fungerer som et åbent og frit båndværksted, hvor alle grupper af borgere, foreninger, institutioner og andre kan lære at arbejde med mediet og således udtrykke sig radiofonisk. En væsentlig og grundlovssikrede ret ved et demokratisk opbygget samfund: Nemlig ytringsfriheden. I den forbindelse er der vigtigt at understrege, at DampRadioen er uafhængig af enhver økonomisk, politisk, religiøs og hver anden form for styrende og bestemmende interesse. Et meget væsentligt element når borgere skal lære at udtrykke sig radiofonisk, og således gøre brug af deres demokratiske ret til at ytre sig frit. Også i 2010 har DampRadioen gjort brug af de lokaler samt tekniske faciliteter, som Roskilde Kommune bevilgede DampRadioen ved dens etablering på Kildegården i 1985/6. Disse forhold er helt grundlæggende for DampRadioens virke som lokalradio og båndværksted. Derfor har DampRadioen også i alle disse mange år værnet og løbende vedligeholdt alle disse fysiske faciliteter, hvorefter DampRadioens fysiske forhold er optimale både til vores funktion som lokalradio, der formidler vores mange udsendelser ud til borgerne men også vores båndværksted, der lære grupper af borgere at anvende mediet og således udtrykke sig radiofonisk. Et andet væsentligt element vedrørende DampRadioens virke som lokalradio og båndværksted er, at DampRadioen i alle dens leveår har modtaget årlige driftsmidler bevilget af Roskilde Kommune. Disse mange årlige bevillinger har været et væsentligt element ved DampRadioens virke som et frit medie, hvor alle grupper af borgere kan lære at ytre sig radiofonisk. DE FRIVILLIGE PRODUCENTER DampRadioen har som et åbent og frit medie haft en tilgang af nye grupper af producenter. Henvendelser fra interesserede borgere er løbende i årets løb. Nogle af disse henvendelser bliver til producenter, der ønsker at anvende mediet ved at producerer udsendelser i faste tidsintervaller.

3 Andre ønsker kun at afprøve egne evner og interesser for mediet. Alt i alt en mindre fremgang i den samlede stab af producenter. Og det forhold er meget ekstraordinært i disse tider. Dels fordi mange grupper af borgere, har meget travlt med egne engagementer som arbejde, familie, venner og bekendte. Siden internettets fremdrift har denne udvikling gjort det muligt for et stigende antal mennesker selv at producere egne produktioner ved hjælp af de tekniske muligheder en standard computer i dag giver alle. Og synlighed via egen website eller via de sociale medier som f.eks. YouTube og andre lignende websites, gør, at produktion af radio og TV er rykket fra kun at finde sted fra et professionelt opbygget radiostudie til at alle mennesker fra egne dagligstuer, kan stå for såvel produktion som formidling. Men radio via FM-nettet er dog stadigt mest almindelige aflyttede massemedie, hvorved radio mediet via FM i de næste mange år fortsat vil være det meste aflyttede medie. Ved produktion af radioudsendelser som består af andet end speak af ét menneske, skal der fortsat anvendes et professionelt udstyr/studier. Derfor vil DampRadioens ledelse og bestyrelse benytte lejligheden til at takke de mange frivillige som yder DampRadioen et uvurderligt bidrag med mange og fremragende udsendelser/produktioner DampRadioen i hele Danmark Et stigende antal af Radioens udsendelser lægges på en intern server på Nettet, hvormed andre lokale radiostationer i hele Danmark via en kode kan downloade DampRadioens radioudsendelser. Mere end 80 radiostationer fordelt i hele DK anvender i dag disse udsendelser. Et lytter grundlag på ca. 3½ million borgere i DK Herudover omfatter dette samarbejde også radiostationer i Grønland, Færøerne samt en række dansksprogede radiostationer rundt om i hele verden. som f.eks. Spanien, Argentina, Thailand, Australien, USA mv. Fra en lang række af disse mange radiostationer modtager vi løbende mange meget positive tilbagemeldinger vedrørende disse udsendelser, der i dag er tilgængelige på denne interne server via et kodesystem. Og de mange gæster, der deltager i disse udsendelser, har kun rosende bemærkninger til såvel produktionerne som ideen med at sprede udsendelserne ud til så mange radiostationer hele Danmark herunder vores nordatlantiske kolonier samt dele af udlandet. Dette gælder også reaktioner fra lyttere i hele Danmark. Et primært tema for disse udsendelser er CD aktuelle kunstnere/bands. Da pladeselskaber, managere, musikere i stigende omfang har stiftet kendskab til dette projekt, afstedkommer dette projekt/samarbejde også muligheden for, at DampRadioen får chancen for at invitere en lang række af de store og kendte navne blandt nutidens aktuelle bands. Et besøg på DampRadio giver adgang til over 80 radiostationer i hele DK. Det er af den grund meget tidsbesparende for de optrædende kunstnere, at benytte sig af

4 DampRadioens internet server system, da det spare væsentlig tid for de kendte og meget travle kunstnere. Dette projekt vil vi arbejde videre med i årene fremover. Og dette vil vi gøre på 2 måder. Vi er ved at udvidde projektet til at omfatte præsentation af danske musikere i engelsksprogede og FM baserede radiostationer rundt om i hele verden. Der findes ca. 120 engelsksprogede radiostationer rundt om i hele verden, som sender fra ikke engelsksprogede lande. Derudover findes der et par hundrede FM baserede radiostationer, som sender fra hovedstæder/storbyer i engelsksprogede lande som England, Irland, Canada, USA, Australien, New Zealand. Det forventes, at denne del af projektet vil give et lyttergrundlag på ca million potentielle lyttere. Et meget stort lyttergrundlag for en lille lokalradio som DampRadioen i lille Danmark. Via kontakter til en række kultur attacher i danske ambassader i de pågældende lande vi planlægger at sende til, har vi allerede nu modtaget en række meget positive tilkendegivelse om dette projekts kulturelle værdi for eksport af dansk kultur til udlandet. Vi har således allerede på nuværende tidspunkt modtaget tilsagn om, at de pågældende ambassader vil støtte op om projektet ved at promoverer det, når det bliver igangsat i de enkelte lande. Vi vil søge om projektstøtte fra Kunstrådet, Musikexport samt Udenrigsministeriet herunder en række private fonde. FJORDVILLASTUDIET: I den forbindelse satser vi også fortsat stærkt på vores FjordVillaStudie. Studiet præsenterer løbende bands, orkestre og lign. ved afholdelse af livekoncerter med publikum på ca. 100 personer. En bevilling fra Tuborgfondet har gjort det muligt at indkøbe en mobil musikscene. Denne bevilling har styrket projektet ganske betragteligt. Scenen blev indviet ved en koncert den 6. december 2010 med Debbie Camerons Gospelkor. Den meget vellykket koncert med stor omtale i lokalpressen. Disse koncerter optages og sendes også via den interne IT server til alle lokale radiostation er i hele DK, samt en række i udlandet. *Dette projekt har gode muligheder for at blive en stor succes, da bands i dag har vanskelige vilkår. CD salget går meget dårligt på grund af stigende muligheder for downloads via nettet ligesom mange bands har vanskeligheder med at få spillejobs på landets musikscener rundt om i hele landet primært på grund af den generelle økonomiske afmatning i samfundet. Af disse grunde giver det vores projekt en god mulighed for at udvikle sig positivt og formidle musikken til hele Danmark.

5 Ved at musikerne på denne måde får spillet deres musik i en lang række radiostationer rundt om hele Danmark via disse livekoncerter afholdt og optaget i DampRadioens live musikstudie får de medvirkende musikere på denne måde indtægter via Koda og Gramex, som de ellers har mistet på grund af fald i salget af deres CD'ere samt færre livekoncerter rundt om i hele Danmark. Af disse årsager vil DampRadioen satse meget på netop denne del af projektet og koordinere dette sammen med det internationale IT-server projektet. STØTTEN FRA KULTURMINISTERIET. En del af DampRadioen økonomiske grundlag har været driftsstøtten fra Kulturministeriet. Denne driftsstøtteordning har nu eksisteret i adskillige år og har derved været et vigtigt element for DampRadioens virke. Men denne driftsstøtteordning har været dalende i de senere år, og det tiltrods for de samme bevillinger fra Ministeriet gennem de senere år. Derfor har DampRadioen undersøgt denne sag nærmere og fundet frem til en række radio- og TV stationer, som godt og grundigt malker disse støtteordninger. Dampradioen har påtalt dette forhold over for Ministeriet men vi har i første omgang ikke fået medhør for vores påstande om eventuel svindel med offentlige midler. Derefter har vi undersøgt de radio og TV-stationer, som tydeligvis svindler. I den forbindelse har vi fået øje på en række kristne organisationer, der i de senere år har åbnet mere end 50 radio- og TV-stationer i hele landet under samme navne. Ved undersøgelser har vi fundet frem til, at denne række af radio og TV stationer, sendte de samme udsendelser igen og igen, ligesom hovedparten af udsendelserne var downloadet fra et internationalt kristent medienetværk med produktionssted i USA. Da der kun bevilges driftsmidler fra Kulturministeriet til de radio- og TV -stationer, der selv har produceret egne udsendelser ved eget udstyr, kunne vi påvise, at der ikke var tale om svindelk med offentlige bevilgede midler. Derfor besluttede Kulturministeriet at skride ind over for disse mange og grove former for ulovligheder, hvorefter ca. 40 radio- og TV-stationer måtte lukke. Dette afstedkom, at DampRadioen det efterfølgende år gældende for 2011 fik ca ,- kr. mere i driftsstøtte, da størrelsen på driftsstøtte udregnes efter hvor mange radio- og TV-stationer, der søger puljen. Jo flere ansøgninger jo mindre støtte til den enkelte station. Og tilsvarende Jo færre der søger jo mere i driftsstøtte til hver station. Det er mærkværdigt, at det er DampRadioen, der skal find frem til disse ulovligheder, når det er Ministeriet, der er den tilførende myndighed. Men efter den forhenværende kulturminister valgte at nedlægge de lokale radio- og TV-Nævn, som hver kommune tidligere var forpligtigede til at oprette, har det centralt placeret radio og TV-Nævn i Ministeriet mister overblikket og derved muligheden for en effektiv kontrol af de flere hunderede lokale radio- og TV-stationere, der i dag sender rundt om i hele landet.

6 ROCKENS FORTÆLLERVÆRKSTED: DampRadioen har gennemført projektet Rockens fortællerværksted. Vi modtog kun støtte fra Roskilde Kommune på ,- kr. Danmarks Rockmuseum ønskede ikke at samarbejde om dette projekt, da dette museum valgte gennemføre et tilsvarende projekt ved at de afholdte en række tilsvarende arrangementer i eget regi. Et fuldstændigt lignende projekt. Men Rockmuseet ønsker kun som de selv udtrykte det - at indgå i projekter, hvor det er museet selv, der alene står for hele projektet. En noget arrogant holdning, da Rockmuseet er HELE Danmarks museum. Men for de færre bevilgede midler og uden nævnte samarbejde måtte vi gennemføre projekt på ringere vilkår og derved i et langt mindre omfang end først annoncerede. Vi har nu produceret 4 udsendelser med en række af rockens store og meget solide drenge og piger: Kasper Wing, Poul Krebs, Hanne Boel, Mike Tramp og Jimmy Jørgensen. Disse udsendelser bliver også promoveret via det føromtalte internetserver. Udsendelsen med Mike Tramp blev produceret på engelsk, hvorefter denne udsendelse også bliver promoveret via den engelsksprogede del af internet server projektet. BYRÅDSMØDERNE: DampRadioen har henvendt sig til borgmesteren med henblik på at tilbyde optagelser af lyden fra byrådsmøderne og lægge disse optagelser på kommunens website, hvorefter interesserede borgere på baggrund i dagsorden selv kunne vælge at lytte til netop den politikers tale, ved behandlingen af ét bestemt punkt på dagsorden som den enkelte borger måtte ønske efter behov/interesse. Borgmesteren kunne meddele os, at man ønskede at realisere projektet på anden vis. Men projektet er endnu ikke realiseret af andre. DE ANSATTE MEDARBEJDERE. DampRadioen har ansat ny medarbejder inden for administration. Denne stilling er vigtig for DampRadioen, men har altid kun været besat af ledige i jobtræning. Med den nye ansættelse er der tale om varig ansættelse uden tidsbegrænsning.. Dette skaber en større kontinuitet og mere styring på denne vigtige funktion, da vi ikke længere skal skifte ansættelse hvert år. Pågældende der nu er ansat i stilling er dygtig til sit arbejde og samtidig glad for jobbet. Derfor håber vi, at vi kan fastholde ham i denne funktion i årene fremover. Dette er tilfældet for den øvrige del af radioens fastansatte medarbejdere. Alle medarbejdere på DampRadioen har været ansat i adskillige år, hvilket er et noget af et guldkort for DampRadioen. Derfor vil DampRadioens ledelse gerne benytte lejligheden til at takke DampRadioens fastansatte medarbejdere for deres store engagement og virke for radioens daglige drift og produktioner.

7 PRAKTIKANTER: DampRadioen har fortsat samarbejde med jobcenter Roskilde med et løbende engagement med ansættelse af 3 praktikanter. Ordninger forhandles på plads hvert år i juni måned. DampRadio gør et meget stort arbejde for de unge mennesker, der får bevilget en plads hos DampRadioen. Nogle af de personer vi får i praktik er ofte en stor udfordring for DampRadioen. Men vi får som regel altid løst alle problemer og kan på denne måde vise, at vi er gode til opgaven. Derfor håber vi også, at denne ordning kan fortsætte, da ordningen også giver DampRadioen en økonomisk gevinst. Vi skal i den forbindelse takke jobcenter Roskilde for det meget fine og gode samarbejde vi nu har haft i mere end 15 år. DampRadioen har indledt et samarbejde med Roskilde Produktionsskole på Københavns vej. Løbende har vi 2 praktikanter på radioen i en periode af 2 uger. Lærerne på skolen er meget glade for dette samarbejde, da det på centrale områder udvikler de unge mennesker personligt. Og de unge mennesker er også meget glade for at komme på Radioen og prøve kræfter med nye opgaver, de aldrig tidligere har prøvet. Denne ordning/samarbejde giver også en økonomisk gevinst for DampRadioen. Derfor håber vi også at dette samarbejde kan fortsætte. EIGIL SØRENSEN DampRadioens forhenværende bestyrelsesformand Eigil Sørensen døde 28. marts Eigil var radioens formand i 2 perioder. Første gang fra og igen fra 1994 frem til DampRadioen skrev et mindeord i lokalaviserne bl.a. om det store arbejde Eigil gjorde for DampRadioens virke. Æret være hans minde! Det Rytmiske Musikkonservatorium: DampRadioen har indledt et samarbejde med de musikstuderende samt tonemestrene på Det rytmiske Musikkonservatorium i København/Holmen. Det er planlagt, at der skal afvikles 15 koncerter med de musikstuderende. De studerende fra tonemesteruddannelsen skal stå for optagelsen af koncerterne. Koncerter skal afvikles fra FjordVillaStudiet og bliver afviklet som AfternoonRadioShows. Dette samarbejde skal på sigt udviddes til også at omfatte studerende ved skuespillerskolen og forfatterskolen, hvorved koncerter kan veksles med forskellige former for optræden. Alle koncerter sendes via vores internetserver og projektet formidles på denne måde således ud til alle vores over 80 samarbejdende lokale radiostationer rundt om i hele Danmark herunder de dansksprogede radiostationer i udlandet. DampRadioen får med dette samarbejde produceret en lang række udsendelser og de studerende opnår erfaringer med at promovere deres musik, som en del af deres arbejde

8 som musikstuderende. MUSIKBY ROSKILDE Da Roskilde samtidig vil være en musikby med et musisk vækstlag, er det efter vores opfattelse vigtigt, at DampRadioen også yder vores bidrag til denne kulturpolitiske målsætning med Roskilde. I det hele taget er DampRadioens FjordVillaStudie utrolig vigtigt for DampRadioens virke som et lokalt og kulturorienterede medie i Roskilde. DampRadioen kan opfylde hovedparten af alle de kulturpolitiske prioriteringer og målsætninger, der politisk er truffet afgørelse udvikle Roskilde som en aktiv og dynamisk musikby. FjordVillaStudiet kan samle hele det musikalske miljø i Roskilde, da alle der beskæftiger sig med et musikalsk udtryk kan få afviklet koncerter med publikum, samt optagelser. Disse optagelser kan udbrede kendskabet til Roskilde som en aktiv musikby, da vi kan sende alle disse koncertoptagelser til alle lokalradio i hele Danmark. De enkelte miljøer får produceret en CD med deres musik, som disse kan formidle videre via deres egne websites. Dette styrker musikmiljø til at afvikle koncerter rundt om i hele Danmark, da interesserede koncertarrangører i hele Danmark kan vælge netop de dele af Roskildes musikmiljø, som de de ønsker at engagere. FjordVillaStudiet kan også sikre et andet væsentlig element ved Roskilde som en aktiv og dynamisk musikby, at vi kan sikre en opbevaring af hele musikmiljøet i Roskilde som et lokalhistorisk minde. Kulturformidling og kulturbevaring er 2 vigtige elementer DampRadioen kan tilbyde ved FjordVillaStudiet. Derfor er det vigtigt for DampRadioen, at det politisk også accepteres, at DampRadioen bliver en naturlig og integrerede del af Roskilde som en aktiv og dynamisk musikby, der yder et væsentlig kulturelt tiltag alle årets dage, uger og måneder samt for alle genre af musikmiljøet klassisk, rytmisk, kor, solister, bands, orkestrer, og ensembler. Alle nævnes - og ingen glemmes. Efter den nye kommuneplan blev vedtaget er Roskilde ikke længere er en del af Hovedstatsregionen, da amterne blev nedlagt og regionerne blev etableret. Roskilde er i dag en del af Region Sjælland. Storsygehuset bliver ikke placeret i Roskilde men i Køge og det 5. jernbanespor skal gå uden om Roskilde og via Køge. Derfor kommer Roskilde ad åre til at ændre karakter fra at være en del af hovedstaden til at blive en del af provins Sjælland. En udvikling der efter DampRadioens opfattelse gør det mere end nødvendigt, at Roskilde som musikby målrettet promoveres til andre dele af hele landet med henblik på at etablere og opbygge samarbejde med så mange og forskellige musikmiljøer rundt om i hele Danmark. Og denne indsats kan DampRadioen om nogen via vores internet server samarbejde med alle radiostationer i hele Danmark og store dele af den del af udlandet, der deler vores

9 musikkulturelle udtryk, etablere og opbygge. DampRadioen en del af kulturlivet i Roskilde. DampRadioen har hver dag udsendelser, der reflektere på den levende kultur i Roskilde og omegn. Således producerer DampRadioen hver dag aktuelle indslag om de mange kulturarrangementer der afvikles i Roskilde og hvortil der er åben publikums adgang. Det gælder foreninger, koncerter og andre former for arrangementer. DampRadioen har som præsentation af disse arrangementer inviteret f.eks. foredragsholdere til en kort snak om aftenens emne, der er sat i fokus med arrangementet. Disse indslag skal virke som en appetitvækker for interesserede borgere. Ved større landsindsamlinger er DampRadioen også med til via interviews med de ansvarlige at etablere et netværk af frivillige indsamlinger samt uddybning af de emner, der knytter sig til de enkelte landsindsamlinger. Forskellige musikforeninger, der arrangerer koncerter i Roskilde og omegn, præsenterer selv deres optrædende kunstnere. Det gælder f.eks. LørdagsJazzen og Folk i Roskilde. Programmet for deres arrangementer præsenteres og konkrete koncerter uddybes. Kunstudstillinger i Roskilde præsenteres ved interviews med de udstillende kunstnere. Før ferniseringen præsenteres udstillingerne med kunstnerne og de udstillede værker præsenteres. Interviews suppleres ved besøg hos de enkelte kunstnere i deres egne værksteder. I udvalgte udsendelser produceres der portrætudsendelser med aktuelle personligheder i Roskilde. Det gælder alle dele af Roskilde som politik, handel, kultur, sport, religion og meget andet. Disse portrætsamtaler har en varighed af ½ 1 time. Hver uge sætter DampRadioen fokus på ét bestemt emne, som på den ene eller anden måde har relation til en aktualitet. Dette emne bliver ugens tema, som belyses ud fra 4 forskellige vinkler. Hver uge har sit tema. På grundlag af radioens mange produktioner, har vi hver uge besøg af ca. 20 gæster, der deltager i vores udsendelser. På årsbasis har DampRadioen besøg af ca personer DAMPRADIOENS FREMTID. Vurderer vi DampRadioen fremtid på baggrund af det store engagement, vi finder hos radioens mange frivillige producenter, praktikanter samt fast ansatte medarbejder, så ser

10 fremtiden yderst lovende. Vurderer vi fremtiden ud fra de mange projekter DampRadioen både har etableret og har i støbeskeen, så ser fremtiden også yderst lovende. Men ser vi DampRadioens fremtid på grundlag af de tiltag, der i de sidste par måneder er kommer fra Roskildes kulturpolitiske byrødder, så ser DampRadioens fremtid meget dyster ude. I slutningen af 2010 varslede kulturudvalgets formand fra partiet SF, at vi ville miste vores driftstilskud fra Efter SF altid har valgt støttet DampRadioen politisk i de mange år dette parti ikke havde nævneværdig indflydelse på lokalpolitikken i Roskilde, valgte SF, efter de sammen med Socialdemokraterne fik flertallet efter det sidst afviklede kommunevalg, at vende DampRadioen ryggen. SF har været toneangivende for at fjerne det årlig bevilgede driftstilskud på ,- kr. Argumentation for denne politiske handling var, at DampRadioen ikke var en rigtig forening. Ja, vi var i SF's øjne en selvejende institution. Det rene sludder og vrøvl. Men trods politisk sludder og vrøvl med hensyn til argumentation, var det et enigt udvalg og byråd, der støttede en fjernelse af den driftsstøtte som kommunen ellers har ydet radioen i mere end 25 år. DampRadioen har valgt at indklage denne afgørelse til Statsforvaltningen, da DampRadioen var midt i en periode, hvor vi havde indgået en driftsaftale med Roskilde Kommune. Da et politisk flertal kun havde varslet besparelse på ca 1/3 af de samlede bevillinger til de kulturelle foreninger, er DampRadioen af den opfattelse, at der kun bør ske en tilsvarende besparelse på den kommunale driftsstøtte til DampRadioen Da Roskilde Kommune har fjernet hele driftsstøtten midt i en driftsaftaleperiode er DampRadioen af den opfattelse, at Roskilde Kommune af den årsag gør sig skyld i brud på en igangværende driftsaftale. Vores klagesag blev afgivet til Statsforvaltningen i umiddelbar forlængelse af den gennemførte besparelse. Men sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen er i dag på alt mellem dage.!! En anden politisk beslutning, der i den grad har overskygget DampRadioens fremtid er den, at DampRadioen i løbet af 2011 skal flytte fra vores nuværende lokaler på Kildegården, som vi har rådet over siden de blev bevilget os i Dersom al vores tekniske indretninger, faciliteter og installationer er nagelfaste og derved ikke kan nedtages og flyttes til nye lokaler med henblik på reetablering, finder Roskilde Kommune det nødvendigt, at gennemføre en tvangsfjernelse fra nuværende lokaler til

11 nogle andre, som dels er meget mindre i samlet areal ligesom lokalernes indretning gør det umuligt at etablere DampRadioen som arbejdsplads. Kommunen har også varslet, at der ikke vil blive givet en bevilling til reetablering af alle tekniske faciliteter, indretninger og installationer i de lokaler vi henvises til. En omkostning på ca. 1 million kr. Denne politiske ageren over for DampRadioen vil ramme os som et nakkeskud. Men lokalerne er ulovlige at anvende til arbejdsplads i henhold til gældende regler hos Arbejdstilsynet. Derfor prøver vi at undgå flytning med dette argument i sigtekornet. Da vores nuværende lokaler og tekniske indretninger, faciliteter og installationer alle er bevilget af Økonomiudvalget i 1986, mener vi ikke, at Roskilde Kommune kan tage disse bevillinger fra os så længe vi opretholder vores virke som lokalradio. Hvis sagen går os imod, prøver vi sagen ved domstolene, da det er vores opfattelse, at vi har lov til at opretholde vores brugsret til alle de bevillinger Roskilde Kommune for 25 år siden bevilgede DampRadioen lige så længe vi opretholder vores virke som radio. I skrivende stund ved udarbejdelsen af denne årsrapport, har vi intet kendskab til konkrete afgørelse desangående. Men ved afholdelse af DampRadioens årlige generalforsamling kan forsamlingen få formandens orientering desangående. Med SF som formand for kulturudvalget og det røde flertal i såvel Kulturudvalg som Byråd, ser fremtiden for DampRadioen ikke lys ud. Men DampRadioens styrelse og ledelse har trods denne massive modstand besluttet at holde fanen højt og krudtet tørt!!. Denne årsrapport for DampRadioen virke i 2010 samt planer for fremtiden sendes herefter til generalforsamlingen godkendelse: Roskilde den 13. april 2011 Inge Goldmann dirigent Louis Hansen formand Roskilde DampRadio Lokalradio Tlf.: Roskilde 97,8 MHz Lokalradio i Roskilde Båndværksted Info.: hybrid 87,7 MHz Helligkorsvej 5, 2. sal Medieskole Fax.: Sendetider: Kildegården LiveMusicStudie Man-Tors kl Roskilde Public Service Lørdag kl. 9:30-24

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 16 3. Indhold... 18 4. Handicap forpligtigelser... 22 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 10 3. Indhold... 12 4. Handicappede... 15 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 11 3. Indhold... 14 4. Jordbaseret digitalt TV... 18 5. Arkiver... 19 6. Dialog med

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 14 3. Indhold... 15 4. Handicap fopligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGEN I DANMARK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN MÅLGRUPPER OG SEGMENTER GRUNDFORTÆLLING OG BUDSKABER

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere