DET ER EN FORDEL AT PRODUCERE I HJØRRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET ER EN FORDEL AT PRODUCERE I HJØRRING"

Transkript

1 DET ER EN FORDEL AT PRODUCERE I HJØRRING Side 2 Formanden mener... Danmark er en del af en global megatrend af urbanisering, hvor borgerne lægger livet i yderområderne bag sig og i stigende grad søger mod de store bysamfund. De flytter efter arbejdspladser, uddannelsesmuligheder og vækst. Udviklingen er accelereret i det seneste årti, og urbaniseringsbølgen forandrer nu det kommunale danmarkskort som aldrig før. Selvfølgelig ikke. Vi skal tro på, at vi i Hjørring kommune (eller Frederikshavn, Lolland og Bornholm) har kvaliteter, som statistikerne og fremtidsforskere ikke lige har fået med. Derfor var det umådeligt forfriskende for Erhverv Hjørrings medlemmer at lytte til Christian Larsen, stifter, udvikler og leder af Glaseksperten, under et virksomhedsbesøg i sidste uge. Det budskab fortjener at komme ud over kommunegrænsen. Godt produktionsmiljø, placering midt i Nordeuropa, levende idræts- og kulturmiljø, fantastisk natur, billige boliger you name it! Megatrend eller ej vi vil og kan tage kampen op for vores lokalsamfunds fremtid. Citatet stammer fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Det kunne være kommet mange andre steder fra. Og konklusionen er sikkert korrekt ud fra de tilgængelige forudsætninger. Så skal vi bare lukke og slukke og lade kreditforeningen overtage konkursboet? Som det fremgår af artiklen her i nyhedsbrevet, ser Christian Larsen sin virksomheds placering i Hjørring som en styrke ikke en hæmsko. Geografien er ideel i forhold til markederne, og arbejdskraften er motiveret og fleksibel. Faktisk synes Christian Larsen, at mange flere burde placere produktionsvirksomheder i Vendsyssel. Henrik Willadsen, advokat formand, Erhverv Hjørring. Redaktion: Claus Dindler. Telefon / Mail: 1.

2 Direktør Christian Larsen fortæller Erhverv Hjørring-medlemmer (iført sikkerhedsudstyr) om Glasekspertens produktion. Glaseksperten: Fordel at producere i Hjørring, det burde nogle flere gøre Erhverv Hjørring-medlemmer besøgte spændende vækst-virksomhed Glaseksperten ligger i Hjørring. Og der bliver den liggende. For den placering er nemlig en fordel for virksomheden. Det slog direktør Christian Larsen fast overfor sine gæster, da medlemmer af Erhverv Hjørring var på virksomhedsbesøg hos Glaseksperten. I en tid med stadig diskussion om erhvervsudvikling, demografi, økonomi med mere i Danmarks udkanter fokuserede Christian Larsen på fordelene ved produktion i Vendsyssel. Vi har en utrolig stabil og fleksibel arbejdskraft, og vi har en fremragende geografisk placering i forhold til store markeder som Norge og Nordtyskland, fastslog Christian Larsen, der anbefalede mange flere at lægge produktionsvirksomheder i Vendsyssel. Mange har foreslået Christian Larsen at flytte produktionen til f. eks. Østeuropa med et meget lavere lønniveau. Men for Glaseksperten er det helt afgørende, at vi leverer til tiden. Hver gang. Og det tror jeg altså ikke på, at vi kan garantere fra en fabrik i f. eks. Rumænien. Christian Larsen startede med en butik for billedindramning i Hjørring for knap 25 år siden. Efter udvidelse på udvidelse af både lokaliteter og produkter er Glaseksperten i dag en stadigt voksende virksomhed med cirka 150 medarbejdere og en omsætning omkring 200 mio. kr. årligt. Begge dele forventes at øges i de kommende år. I år har Glaseksperten købt Arlas nedlagte fabrik i det sydlige Hjørring. Hertil flyttes produktion af døre og vinduer. Og om få dage indvies Glasekspertens nye salgskontor i Taastrup. Der er desuden afdelinger i Frederikshavn og Silkeborg. Hovedkvarteret og den væsentligste del af produktionen er placeret på Sprogøvej i Hjørring klos op ad motorvejen. Her fik omkring 25 Erhverv Hjørring-medlemmer et grundigt indtryk af såvel produktionen som virksomhedens historie, profil og fremtidsudsigter. Glasekspertens produkter er glas af næsten enhver art til byggerier, hvor behovet for glas er hurtigt voksende. Produktionen er under stadig automatisering og bundet sammen i en IT-løsning, der følger produkterne fra bestilling til levering. Der produceres døgnet rundt. Glaseksperten står selv for distribuering, primært med egne lastbiler. Det sker af hensyn til levering til aftalt tid, som er helt afgørende i store byggeprojekter. Der køres dagligt omkring 60 tons glasprodukter ud fra fabrikken. 2.

3 Videnpiloter i nyt regi Videnpilot-ordningen er startet forrygende i det må være et tydeligt tegn på vækst og optimisme! Dette har bevirket, at oprindeligt bevilgede 15 nye forløb er disponeret, og der modtages desværre ikke flere midler fra Forskning og Innovationsstyrelsen i denne omgang. Der er dog heldigvis lidt midler i Yderlig Vækst. Derfor kan der laves korte Højtuddannet forløb, som skal være afsluttet ved årets udgang. Kontakt Hjørring ErhvervsCenter for mere information. Rådet for Teknologi og Innovation (som blandt andet bevilgede midlerne til Vidnepilotordningen) er nedlagt. Man har i stedet dannet InnovationsFonden, som netop har lanceret et nyt tiltag målrettet innovation i SMV er InnoBooster. Klik for info Gennem nåleøjet til Horizon 2020 Du kan nu få hjælp til, hvordan din virksomhed kan få del i projektmidlerne fra EU-programmet Horizon En workshop er guide til, hvordan du som nordjysk virksomhed kan komme igennem nåleøjet og få del i Horizon 2020 s midler til hele innovationsprocessen i netop din virksomhed. Ansøgningerne er mindre omfattende end tidligere. Dette gør arbejdsbyrden mindre, men det stiller også højere krav til den enkelte virksomheds ansøgning. Derfor inviterer BrainsBusiness i samarbejde med BioMed Community og Norddanmarks EU-kontor til workshop v/ Søren Bjerregaard, hvor du trin for trin bliver guidet igennem, hvordan ansøgningen til Horizon 2020 skal udformes. Tilmeldingsfrist: 12. august 2014 Klik for info Besøgstur til Tyskland Danmarks Handelskontor i Hamborg arrangerer d juni 2014 en besøgstur til virksomhederne EDEKA/Minden, REWE Nord og Lekkerland/TRIMEX. Du får som deltager indsigt i virksomhederne og mulighed for at præsentere din virksomhed i fælles forum. Du kan også blive medlem af Ambassadens Fødevareklub i Tyskland, som er et aktivt eksportnetværk. Læs invitation God sommer Videnpiloter virker TV2 Nord har lavet et indslag om Videnpilotordningen. I indslaget kan du møde virksomheden AskCody og Ebbe Skøtt Andersen, som blev ansat via ordningen. Det har været et samarbejde, som har resulteret i markant vækst. 2 ud af 3 højtuddannede i Videnpilotordningen bliver fastansat efterfølgende. Se indslaget Lær at sætte den rigtige pris Det kan være svært at sætte den rigtige pris for det nye produkt, som står klart til at erobre verden. På Startvækst bliver du guidet igennem forskellige strategier for prissætning og får links til at dykke dybere ned i den svære disciplin. Klik for info Denne udgave af Erhverv Hjørrings og Hjørring ErhvervsCenters nyhedsbrev er den sidste i dette halvår. Nyhedsbrevet vender tilbage i august. Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter ønsker læserne en god sommer. 3.

4 Blå tog i hele Nordjylland betyder fordobling hos Nordjyske Jernbaner Der skal købes 12 nye togsæt og ansættes 50 medarbejdere mere Når Nordjyske Jernbaner fra december 2016 sender sine blå tog ud i hele Nordjylland som den nye operatør for den regionale togtrafik fra Skørping i syd til Skagen i nord, betyder det rundt regnet en fordobling af omfanget af aktiviteterne i virksomheden. Det blå tog fra Nordjyske Jernbaner på Tornby Station. Fra 2016 kommer det så langt sydpå som Skørping Direktør Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner Det vurderer administrerende direktør Peter Hvilshøj, der leder virksomheden fra kontoret ved vestbane-området i Hjørring. Nordjyske Jernbaner råder i dag over 8 togsæt af typen Desiro. De er fra Siemens i Tyskland, men produceres ikke mere. De skal suppleres med yderligere 12 togsæt. Dem håber Peter Hvilshøj på at kunne købe brugt. Til at køre togene har Nordjyske Jernbaner i dag 18 lokomotivførere. I fremtiden skal der bruges 48. I dag er der 8 mekanikere på værkstedet Fortsættes næste side 4.

5 Fortsat fra forrige side FAKTA: i Hjørring. I fremtiden skal der bruges 19 mekanikere i Hjørring samt på værkstedet i Skagen, der tænkes genåbnet efter at have været lukket i en årrække. I alt forventes antallet af medarbejdere at stige fra 48 til cirka 100. Udvidelsen kommer primært til at ske i forbindelse med den øgede drift og vedligeholdelse. På den administrative side sker der kun en mindre forøgelse, forventer Peter Hvilshøj. Direktøren ser naturligvis en stor opgave i at få drift og køreplaner til at hænge sammen. Men derudover ser Peter Hvilshøj det som en hovedopgave at bevare Nordjyske Jernbaners sunde virksomhedskultur, når medarbejderstaben næsten fra dag til dag fordobles. Vi har nogle utrolige motiverede og loyale medarbejdere hos os. Selv om vi jo egentlig er offentligt ejede, fungerer vi i praksis som en typisk mindre privat virksomhed, hvor man står sammen om at levere det bedst mulige produkt. Det skal vi holde fast i også i den nye virkelighed om to år. Peter Hvilshøj ser også en udfordring på en anden led, nemlig i et kommende samspil med BaneDanmark, der ejer og driver tognettet fra Frederikshavn og sydpå. Den nuværende komplicerede toggang i Nordjylland afløses fra december 2016 af en enklere Den strukturer øgede regionale med flere togdrift afgange. giver fortsat Kort plads fortalt til 6 kører Nordjyske Sammenhængende Jernbaner i timedrift togforløb Skørping-Hirtshals uden skifte: Passagererne halv kan times rejse drift Skørping mellem Skørping Aalborg og Hjørring. - og daglige Skørping-Skagen direkte lyntogsforbindelser - men forskudt til Frederikshavn. i tid således at der bliver Hirtshals eller Skørping - Aalborg - Hjørring Frederikshavn Skagen uden skifte. DSBs kørsel i Vendsyssel reduceres hermed med 1 mio. togkm årligt. Hertil kommer 0,25 mio. togkm på start som nordjysk togoperatør bliver Aalborg Nærbane. Det giver i alt 1,25 mio. togkm., DSB IC: Samme antal afgange som i dag. Alle IC mere eller mindre spoleret af, at vi i perioder ikke med kan regionaltog køre på skinnerne. efter hver ankomst. der overflyttes til regional niveau. tog ender, som i dag, i Aalborg. Forbindelse videre til Vendsyssel Kortere rejsetider ud af regionen, da IC fremover ikke behøver at betjene alle nærbanestationer i Nordjyske Jernbaner kører i dag på strækningerne Hjørring-Hirtshals og Frederikshavn-Skagen på skinner, som ejes af vores søsterselskab Nordjyske Jernbaner Holding. Vi arbejder tæt sammen, således at reparation og vedligeholdelse af banerne tilrettelægges således, at togdriften forstyrres minimalt. I den foreliggende regionaltogsmodel forventes der fremover produceret ca. 2,2 mio. togkm pr. år på hovedbanen, dvs. Skørping - Hjørring - Frederikshavn. Hertil kommer en udvidelse af kørslen på Nordjyske Jernbaners eksisterende lokalbanenet på 0,2 mio. togkm / år, ialt en netto udvidelse på ca.1,2 mio togkm. I løbet af de kommende år skal Bane- Danmarks såkaldte signalprogram populært sagt styringen af togene digitaliseres, og det vil kræve meget fysisk arbejde på banestrækningerne. Også i Nordjylland. Jeg forudser et hårdt livtag med BaneDanmark om tilrettelæggelsen af arbejdet på en kundevenlig måde. Udvidelsen vil betyde ca. 64% flere afgange Aalborg- Hjørring og ca. 24% flere afgange Hjørring- Frederikshavn. På lokalbanen kommer der ca. 38% flere tog Frederikshavn-Skagen og ca. 8% flere Hjørring-Hirtshals. Forventede effekter af ny betjeningsmodel. Selvstændigt regionaltogssystem nord for Skørping. Uafhængigt af Fjerntogssystemet. Forsinkelser i resten af landet vil ikke forplante sig til den regionale pendlertrafik. IC indgår ikke i Aalborg Nærbane. Det vil være utrolig ærgerligt, hvis vores Nærbane med fast halvtimesdrift Skørping Aalborg Hjørring uden skifte eller ventetid i Aalborg. Kørselsomfanget udvides med 60-80%. Den risiko ødelægger dog ikke Peter Himmerland. Hvilshøjs optimisme med hensyn til DSB Lyn: Samme antal afgange som i dag. 6 Lyntogsforbindelser Nordjyske Jernbaners fortsætter fremover indtog på til hele Frederikshavn, nordjyske mod 9 i scene. nuværende kontrakt, og ca. 10 i den daglig drift. Forbindelse videre fra alle Lyntog, ved skifte. Udvidet Jeg er Aalborg overbevist Nærbane om, mellem at vi kan Skørping levere og Hjørring to gange i timen uden skifte eller ventetid. et stærkt forbedret produkt i forhold til Mulighed i dag. Vi for er rigtig fast lyntog fikseret i Vendsyssel på, at og kundetilfredshed skal være vores succesparame- rigtig IC i Himmerland. Kortere køretider pga nye tog, forbedret infrastruktur og optimeret køreplan ter. Og vi er allerede i gang med at overveje, om vi ikke allerede nu kan begynde færre skifter (netto) og timer sparet at i skrue rejse/skiftetid op for pr. serviceniveauet år. med flere afgange. Bedre koordinering af bus/tog og flere passagerer Økonomi Finansieres af overførte statslige midler (DSB kontrakten), sammen med indtægter fra flere passagerer. Side 2 af 2 Fra december 2016 er det slut med DSB s gamle MR-tog i den regionale togtrafik i Nordjylland Indbydende interiør i Nordjyske Jernbaners Desiro-tog, der nu skal betjene togpassagerer i hele Nordjylland. 5.

6 Der gøres klar i Sindal til at flyve nordjyder til Bergen og Stavanger Sindal AirTaxi sender det første fly af sted den 8. august I ScanTechs store reparationshangar i Sindal Lufthavn står en Beechcraft King Air og ser alt andet end flyveklar ud. Men det bliver den. Det er nemlig den, der efter sommerferien skal være omdrejningspunktet for Sindal Air Taxis nye service for nordjyder, der vil hurtigt frem og tilbage til Bergen og Stavanger i det økonomisk blomstrende vestlige Norge. Sindal Air Taxi har chartret King Air-flyet hos Air Wing fra Oslo. Og årsagen til placeringen på ScanTechs værksted er, at maskinen skal opdateres teknisk og udstyrsmæssigt fra A til Z, inden den tager hul på sine nye opgaver med sin første rejse for Sindal AirTaxi den 8. august. Flyet vil blive fast stationeret i Sindal Lufthavn, hvor ScanTech med speciale i netop Beechcraft-maskiner og deres Pratt & Whitney-motorer er lige ved hånden til den løbende servicering. For både Sindal Lufthavn og ScanTech er Sindal AirTaxi-initiativet er stor betydning. Sindal Lufthavn har historisk været et fælleskommunalt projekt udskilt i et selvstændigt selskab med egen bestyrelse. Efter at Frederikshavn Kommune trak sig ud af ejerskabet sidste år, er Hjørring Kommune nu eneejer af lufthavnen. Den Martin Wiberg, erhvervs- og trafikpilot (til venstre) der skal flyve for Sindal Air Taxi, foran King Air-flyet sammen med to af initiativets bagmænd, Tom Hassing og Gert Jensen (til højre). er i dag inkorporeret som en ordinær kommunal aktivitet placeret i Park og Vej under Teknik- og Miljøforvaltningen. Det ændrer ikke på behovet for øget aktivitet i lufthavnen, der kan generere den økonomi, som kan sikre lufthavnen på sigt. Det er en interesse, der i høj grad deles af direktør Tom Hassing, ScanTech, hvis virksomhed med aktuelt 20 medarbejdere er helt afhængig af placeringen ved en fungerende lufthavn. Det er en væsentlig årsag til, at Tom Hassing har været meget aktiv i forarbejdet med at få Sindal AirTaxi startet. Det er ham, der sammen med den daglige leder af Sindal AirTaxi, Gert Jensen, har lavet de forundersøgelser hos potentielle flykunder i nordjyske virksomheder, som er basis for den nye virksomhed. Fra august vil det så vise sig, om den tilkendegivne interesse udmønter sig i køb af så mange rejser, at Sindal AirTaxi bliver en permanent aktør i Danmarks nordligste lufthavn. Gode grunde til at blive medlem af Erhverv Hjørring En bred palette af medlems-aktiviteter med fagligt indhold og muligheder for networking Varetagelse af medlemmernes erhvervspolitiske interesser lokalt, regionalt og nationalt Tilbud om udvidet udviklings- og vækst-orienteret erhvervsservice Mere info her 6.

7 Nordmænd så på muligheder for forretning i Hjørring og Hirtshals Delegation fra oliebyen Stavanger var på besøg Stavanger er Norges olie-hovedstad. Havnebyen i det sydvestlige Norge har siden starten i 1960 erne på olieboomet i Nordsøen mere end fordoblet sit indbyggertal, og der bor i dag over mennesker i Stavanger-regionen. Derfor er Stavanger et primært mål for den Norges-strategi, som erhvervsliv og kommuner i Hjørring og Nordjylland i det hele taget følger i disse år. Det er på den baggrund, det skal ses, at en delegation fra erhvervslivet i Stavanger-regionen i sidste uge besøgte Hjørring og Hirtshals til et arrangement med overskriften Forretningsmuligheder i Nord-Danmark. Initiativtagere til arrangementet var BusinessBroen det nordjyske erhvervskontor i Stavanger samt Last Stop Shop den nye grænsebutik ved Hirtshals Transport Center. I Hjørring var delegationen gæst hos Hjørring ErhvervsCenter på Amtmands- Delegationen fra Stavanger var gæster hos Hjørring ErhvervsCenter på Amtmandstoften i Hjørring toften, hvor erhvervsdirektør Bo Geertsen redegjorde for udviklingsmuligheder og etableringsstøtte i Hirtshals og Hjørring. I Hirtshals var den norske delegation gæster hos Hirtshals Transport Center, Hirts- Foreløbig liste over efterårets arrangementer Her en den foreløbige liste over arrangementer i efteråret i regi af Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter. Der arbejdes med yderligere arrangementer. 10. september kl : Rådgivermøde Det årlige informationsmøde for rådgivere foregår i år på vores nye domicil Amtmandstoften september kl : Fredagsinspiration i samarbejde med EUC Nord Arbejdsglæde og styrebaseret ledelse 3. oktober kl : Fredagsinspiration i samarbejde med EUC Nord Styr din tid med de nye teknologier 23. oktober kl : Virksomhedsbesøg hos Color Line 7. november kl : Fredagsinspiration i samarbejde med EUC Nord - Mødeledelse 7.

Fra min side skal lyde en klar opfordring til, at så mange erhvervsfolk som muligt møder op.

Fra min side skal lyde en klar opfordring til, at så mange erhvervsfolk som muligt møder op. Formanden mener... Hjørring som Jyllands uddannelsesby nr. 3. Det er en vision, som Erhverv Hjørring deler. At virkeliggøre visionen er en proces, der kræver indsats fra mange sider. Også fra det lokale

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 0

B E R E T N I N G 2 0 1 0 B E R E T N I N G 2 0 1 0 Hjørring ErhvervsCenter viser vejen til vækst og innovation Direktør Ole Peter Christensen Grib chancen og lad erhvervscentret guide din virksomhed til nye udviklingsmuligheder.

Læs mere

og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen.

og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Formandens beretning: Optimisme i erhvervslivet side 2 Initiativpris 2013 til Fjord Line Danmark side 4 Elevpris 2013: Faglært elektriker i moden

Læs mere

fremover vil forblive den vigtigste transportkorridor det kontinentale Europa.

fremover vil forblive den vigtigste transportkorridor det kontinentale Europa. Formanden mener... Fehmarnbelt Days 2014 er navnet på en konference, der fandt sted i København i den forgangne uge. Den har som erklæret mål at diskutere og udveksle idéer om nye muligheder i den kommende

Læs mere

Dels har lokale virksomheder ikke altid den ekspertise, som er nødvendig, for at udarbejde kvalificerede tilbud på komplicerede

Dels har lokale virksomheder ikke altid den ekspertise, som er nødvendig, for at udarbejde kvalificerede tilbud på komplicerede Formanden mener... Bør Hjørring Kommune handle lokalt og derved styrke kommunens eget erhvervsliv? Spørgsmålet er blevet aktuelt igen igen i forbindelse med, at kommunens sundheds-, ældre og handicapudvalg

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Som hidtil i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil du på denne plads finde aktuelle erhvervspolitiske holdninger og kommentarer.

Som hidtil i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil du på denne plads finde aktuelle erhvervspolitiske holdninger og kommentarer. FREDELIGE HJØRRING: KRIMINALITETEN ER LANGT LAVERE END I STORBYERNE SIDE 4 Formanden orienterer... Nyhedsbrevet ser anderledes ud denne gang. Designet er nyt, indholdet er bredere, og læsergruppen er vokset.

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne

Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne NYHEDSBREV NR. 14, 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Der bygges forholdsvis mere i Hjørring end i Aalborg side 2 Vi får stadigt længere mellem hjem og arbejde side 3 Sæt kryds

Læs mere

Siden 2000 er antallet af beskæftigede danske ingeniører steget voldsomt modsat udviklingen på det øvrige arbejdsmarked.

Siden 2000 er antallet af beskæftigede danske ingeniører steget voldsomt modsat udviklingen på det øvrige arbejdsmarked. Nej, dette er ikke et månelandingsmodul, men et af produkterne fra Stainless Industries i Hjørring. Du kan læse mere om virksomheden på næste side. Formanden mener... Det begyndende opsving har skabt frygt

Læs mere

Erhvervspolitisk overblik

Erhvervspolitisk overblik Nr. 7 september 2009 Erhvervspolitisk overblik... Grøn IT er god økonomi... Sniffer sig frem til energibesparelser... Vi skal ikke kun have fokus på problemerne... Vi kan skaffe dig din næste kunde...

Læs mere

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår.

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Formanden mener... På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Og selvfølgelig ønsker jeg også et godt nytår til de mange ikke-medlemmer, som modtager dette nyhedsbrev.

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

IVÆRKSÆTTERPRIS 2014 TIL HIRTSHALS YARD

IVÆRKSÆTTERPRIS 2014 TIL HIRTSHALS YARD IVÆRKSÆTTERPRIS 2014 TIL HIRTSHALS YARD Side 2 og 3 Formanden mener... Kommunal udbudspolitik. Det er et emne, der til stadighed er til diskussion. I hvert fald blandt håndværkere i Hjørring kommune. Fra

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #4 oktober 2005 EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9 Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 PP Møbler: Danish design

Læs mere

man læse, at maskiningeniører og faglærte inden for jern og metal er truede

man læse, at maskiningeniører og faglærte inden for jern og metal er truede nyhedsbrev nr. 12 15. juni 2015 Formanden mener... Det er løfternes tid. Frem til på torsdag er den politiske gavebod åben. Men både vælgerne og politikerne selv ved jo godt, at efter valget venter den

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Det Blå Blad. Nr.1-2014 UDGIVER AF DET BLÅ BLAD ER LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr.1-2014 UDGIVER AF DET BLÅ BLAD ER LPO-DSB Det Blå Blad Nr.1-2014 UDGIVER AF DET BLÅ BLAD ER LPO-DSB Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Af: Søren Max Kristensen, områdegruppeformand #Så er tiden kommet, hvor første

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid NR. 1. marts 2009A annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 1. marts 2009 Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for side 2-3 Generalforsamling med udskiftninger og fokus på

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Salg går aldrig af mode

Salg går aldrig af mode Nr. 2 juni 2008 Holbæk Regionens Erhvervsråd ogvækst viden Det er sælgeren der gør forskellen... Tre typer sælgere... Jeg er ikke bedre men jeg tør lidt mere... Formanden med det det store netværk... Salg

Læs mere