DET ER EN FORDEL AT PRODUCERE I HJØRRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET ER EN FORDEL AT PRODUCERE I HJØRRING"

Transkript

1 DET ER EN FORDEL AT PRODUCERE I HJØRRING Side 2 Formanden mener... Danmark er en del af en global megatrend af urbanisering, hvor borgerne lægger livet i yderområderne bag sig og i stigende grad søger mod de store bysamfund. De flytter efter arbejdspladser, uddannelsesmuligheder og vækst. Udviklingen er accelereret i det seneste årti, og urbaniseringsbølgen forandrer nu det kommunale danmarkskort som aldrig før. Selvfølgelig ikke. Vi skal tro på, at vi i Hjørring kommune (eller Frederikshavn, Lolland og Bornholm) har kvaliteter, som statistikerne og fremtidsforskere ikke lige har fået med. Derfor var det umådeligt forfriskende for Erhverv Hjørrings medlemmer at lytte til Christian Larsen, stifter, udvikler og leder af Glaseksperten, under et virksomhedsbesøg i sidste uge. Det budskab fortjener at komme ud over kommunegrænsen. Godt produktionsmiljø, placering midt i Nordeuropa, levende idræts- og kulturmiljø, fantastisk natur, billige boliger you name it! Megatrend eller ej vi vil og kan tage kampen op for vores lokalsamfunds fremtid. Citatet stammer fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Det kunne være kommet mange andre steder fra. Og konklusionen er sikkert korrekt ud fra de tilgængelige forudsætninger. Så skal vi bare lukke og slukke og lade kreditforeningen overtage konkursboet? Som det fremgår af artiklen her i nyhedsbrevet, ser Christian Larsen sin virksomheds placering i Hjørring som en styrke ikke en hæmsko. Geografien er ideel i forhold til markederne, og arbejdskraften er motiveret og fleksibel. Faktisk synes Christian Larsen, at mange flere burde placere produktionsvirksomheder i Vendsyssel. Henrik Willadsen, advokat formand, Erhverv Hjørring. Redaktion: Claus Dindler. Telefon / Mail: 1.

2 Direktør Christian Larsen fortæller Erhverv Hjørring-medlemmer (iført sikkerhedsudstyr) om Glasekspertens produktion. Glaseksperten: Fordel at producere i Hjørring, det burde nogle flere gøre Erhverv Hjørring-medlemmer besøgte spændende vækst-virksomhed Glaseksperten ligger i Hjørring. Og der bliver den liggende. For den placering er nemlig en fordel for virksomheden. Det slog direktør Christian Larsen fast overfor sine gæster, da medlemmer af Erhverv Hjørring var på virksomhedsbesøg hos Glaseksperten. I en tid med stadig diskussion om erhvervsudvikling, demografi, økonomi med mere i Danmarks udkanter fokuserede Christian Larsen på fordelene ved produktion i Vendsyssel. Vi har en utrolig stabil og fleksibel arbejdskraft, og vi har en fremragende geografisk placering i forhold til store markeder som Norge og Nordtyskland, fastslog Christian Larsen, der anbefalede mange flere at lægge produktionsvirksomheder i Vendsyssel. Mange har foreslået Christian Larsen at flytte produktionen til f. eks. Østeuropa med et meget lavere lønniveau. Men for Glaseksperten er det helt afgørende, at vi leverer til tiden. Hver gang. Og det tror jeg altså ikke på, at vi kan garantere fra en fabrik i f. eks. Rumænien. Christian Larsen startede med en butik for billedindramning i Hjørring for knap 25 år siden. Efter udvidelse på udvidelse af både lokaliteter og produkter er Glaseksperten i dag en stadigt voksende virksomhed med cirka 150 medarbejdere og en omsætning omkring 200 mio. kr. årligt. Begge dele forventes at øges i de kommende år. I år har Glaseksperten købt Arlas nedlagte fabrik i det sydlige Hjørring. Hertil flyttes produktion af døre og vinduer. Og om få dage indvies Glasekspertens nye salgskontor i Taastrup. Der er desuden afdelinger i Frederikshavn og Silkeborg. Hovedkvarteret og den væsentligste del af produktionen er placeret på Sprogøvej i Hjørring klos op ad motorvejen. Her fik omkring 25 Erhverv Hjørring-medlemmer et grundigt indtryk af såvel produktionen som virksomhedens historie, profil og fremtidsudsigter. Glasekspertens produkter er glas af næsten enhver art til byggerier, hvor behovet for glas er hurtigt voksende. Produktionen er under stadig automatisering og bundet sammen i en IT-løsning, der følger produkterne fra bestilling til levering. Der produceres døgnet rundt. Glaseksperten står selv for distribuering, primært med egne lastbiler. Det sker af hensyn til levering til aftalt tid, som er helt afgørende i store byggeprojekter. Der køres dagligt omkring 60 tons glasprodukter ud fra fabrikken. 2.

3 Videnpiloter i nyt regi Videnpilot-ordningen er startet forrygende i det må være et tydeligt tegn på vækst og optimisme! Dette har bevirket, at oprindeligt bevilgede 15 nye forløb er disponeret, og der modtages desværre ikke flere midler fra Forskning og Innovationsstyrelsen i denne omgang. Der er dog heldigvis lidt midler i Yderlig Vækst. Derfor kan der laves korte Højtuddannet forløb, som skal være afsluttet ved årets udgang. Kontakt Hjørring ErhvervsCenter for mere information. Rådet for Teknologi og Innovation (som blandt andet bevilgede midlerne til Vidnepilotordningen) er nedlagt. Man har i stedet dannet InnovationsFonden, som netop har lanceret et nyt tiltag målrettet innovation i SMV er InnoBooster. Klik for info Gennem nåleøjet til Horizon 2020 Du kan nu få hjælp til, hvordan din virksomhed kan få del i projektmidlerne fra EU-programmet Horizon En workshop er guide til, hvordan du som nordjysk virksomhed kan komme igennem nåleøjet og få del i Horizon 2020 s midler til hele innovationsprocessen i netop din virksomhed. Ansøgningerne er mindre omfattende end tidligere. Dette gør arbejdsbyrden mindre, men det stiller også højere krav til den enkelte virksomheds ansøgning. Derfor inviterer BrainsBusiness i samarbejde med BioMed Community og Norddanmarks EU-kontor til workshop v/ Søren Bjerregaard, hvor du trin for trin bliver guidet igennem, hvordan ansøgningen til Horizon 2020 skal udformes. Tilmeldingsfrist: 12. august 2014 Klik for info Besøgstur til Tyskland Danmarks Handelskontor i Hamborg arrangerer d juni 2014 en besøgstur til virksomhederne EDEKA/Minden, REWE Nord og Lekkerland/TRIMEX. Du får som deltager indsigt i virksomhederne og mulighed for at præsentere din virksomhed i fælles forum. Du kan også blive medlem af Ambassadens Fødevareklub i Tyskland, som er et aktivt eksportnetværk. Læs invitation God sommer Videnpiloter virker TV2 Nord har lavet et indslag om Videnpilotordningen. I indslaget kan du møde virksomheden AskCody og Ebbe Skøtt Andersen, som blev ansat via ordningen. Det har været et samarbejde, som har resulteret i markant vækst. 2 ud af 3 højtuddannede i Videnpilotordningen bliver fastansat efterfølgende. Se indslaget Lær at sætte den rigtige pris Det kan være svært at sætte den rigtige pris for det nye produkt, som står klart til at erobre verden. På Startvækst bliver du guidet igennem forskellige strategier for prissætning og får links til at dykke dybere ned i den svære disciplin. Klik for info Denne udgave af Erhverv Hjørrings og Hjørring ErhvervsCenters nyhedsbrev er den sidste i dette halvår. Nyhedsbrevet vender tilbage i august. Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter ønsker læserne en god sommer. 3.

4 Blå tog i hele Nordjylland betyder fordobling hos Nordjyske Jernbaner Der skal købes 12 nye togsæt og ansættes 50 medarbejdere mere Når Nordjyske Jernbaner fra december 2016 sender sine blå tog ud i hele Nordjylland som den nye operatør for den regionale togtrafik fra Skørping i syd til Skagen i nord, betyder det rundt regnet en fordobling af omfanget af aktiviteterne i virksomheden. Det blå tog fra Nordjyske Jernbaner på Tornby Station. Fra 2016 kommer det så langt sydpå som Skørping Direktør Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner Det vurderer administrerende direktør Peter Hvilshøj, der leder virksomheden fra kontoret ved vestbane-området i Hjørring. Nordjyske Jernbaner råder i dag over 8 togsæt af typen Desiro. De er fra Siemens i Tyskland, men produceres ikke mere. De skal suppleres med yderligere 12 togsæt. Dem håber Peter Hvilshøj på at kunne købe brugt. Til at køre togene har Nordjyske Jernbaner i dag 18 lokomotivførere. I fremtiden skal der bruges 48. I dag er der 8 mekanikere på værkstedet Fortsættes næste side 4.

5 Fortsat fra forrige side FAKTA: i Hjørring. I fremtiden skal der bruges 19 mekanikere i Hjørring samt på værkstedet i Skagen, der tænkes genåbnet efter at have været lukket i en årrække. I alt forventes antallet af medarbejdere at stige fra 48 til cirka 100. Udvidelsen kommer primært til at ske i forbindelse med den øgede drift og vedligeholdelse. På den administrative side sker der kun en mindre forøgelse, forventer Peter Hvilshøj. Direktøren ser naturligvis en stor opgave i at få drift og køreplaner til at hænge sammen. Men derudover ser Peter Hvilshøj det som en hovedopgave at bevare Nordjyske Jernbaners sunde virksomhedskultur, når medarbejderstaben næsten fra dag til dag fordobles. Vi har nogle utrolige motiverede og loyale medarbejdere hos os. Selv om vi jo egentlig er offentligt ejede, fungerer vi i praksis som en typisk mindre privat virksomhed, hvor man står sammen om at levere det bedst mulige produkt. Det skal vi holde fast i også i den nye virkelighed om to år. Peter Hvilshøj ser også en udfordring på en anden led, nemlig i et kommende samspil med BaneDanmark, der ejer og driver tognettet fra Frederikshavn og sydpå. Den nuværende komplicerede toggang i Nordjylland afløses fra december 2016 af en enklere Den strukturer øgede regionale med flere togdrift afgange. giver fortsat Kort plads fortalt til 6 kører Nordjyske Sammenhængende Jernbaner i timedrift togforløb Skørping-Hirtshals uden skifte: Passagererne halv kan times rejse drift Skørping mellem Skørping Aalborg og Hjørring. - og daglige Skørping-Skagen direkte lyntogsforbindelser - men forskudt til Frederikshavn. i tid således at der bliver Hirtshals eller Skørping - Aalborg - Hjørring Frederikshavn Skagen uden skifte. DSBs kørsel i Vendsyssel reduceres hermed med 1 mio. togkm årligt. Hertil kommer 0,25 mio. togkm på start som nordjysk togoperatør bliver Aalborg Nærbane. Det giver i alt 1,25 mio. togkm., DSB IC: Samme antal afgange som i dag. Alle IC mere eller mindre spoleret af, at vi i perioder ikke med kan regionaltog køre på skinnerne. efter hver ankomst. der overflyttes til regional niveau. tog ender, som i dag, i Aalborg. Forbindelse videre til Vendsyssel Kortere rejsetider ud af regionen, da IC fremover ikke behøver at betjene alle nærbanestationer i Nordjyske Jernbaner kører i dag på strækningerne Hjørring-Hirtshals og Frederikshavn-Skagen på skinner, som ejes af vores søsterselskab Nordjyske Jernbaner Holding. Vi arbejder tæt sammen, således at reparation og vedligeholdelse af banerne tilrettelægges således, at togdriften forstyrres minimalt. I den foreliggende regionaltogsmodel forventes der fremover produceret ca. 2,2 mio. togkm pr. år på hovedbanen, dvs. Skørping - Hjørring - Frederikshavn. Hertil kommer en udvidelse af kørslen på Nordjyske Jernbaners eksisterende lokalbanenet på 0,2 mio. togkm / år, ialt en netto udvidelse på ca.1,2 mio togkm. I løbet af de kommende år skal Bane- Danmarks såkaldte signalprogram populært sagt styringen af togene digitaliseres, og det vil kræve meget fysisk arbejde på banestrækningerne. Også i Nordjylland. Jeg forudser et hårdt livtag med BaneDanmark om tilrettelæggelsen af arbejdet på en kundevenlig måde. Udvidelsen vil betyde ca. 64% flere afgange Aalborg- Hjørring og ca. 24% flere afgange Hjørring- Frederikshavn. På lokalbanen kommer der ca. 38% flere tog Frederikshavn-Skagen og ca. 8% flere Hjørring-Hirtshals. Forventede effekter af ny betjeningsmodel. Selvstændigt regionaltogssystem nord for Skørping. Uafhængigt af Fjerntogssystemet. Forsinkelser i resten af landet vil ikke forplante sig til den regionale pendlertrafik. IC indgår ikke i Aalborg Nærbane. Det vil være utrolig ærgerligt, hvis vores Nærbane med fast halvtimesdrift Skørping Aalborg Hjørring uden skifte eller ventetid i Aalborg. Kørselsomfanget udvides med 60-80%. Den risiko ødelægger dog ikke Peter Himmerland. Hvilshøjs optimisme med hensyn til DSB Lyn: Samme antal afgange som i dag. 6 Lyntogsforbindelser Nordjyske Jernbaners fortsætter fremover indtog på til hele Frederikshavn, nordjyske mod 9 i scene. nuværende kontrakt, og ca. 10 i den daglig drift. Forbindelse videre fra alle Lyntog, ved skifte. Udvidet Jeg er Aalborg overbevist Nærbane om, mellem at vi kan Skørping levere og Hjørring to gange i timen uden skifte eller ventetid. et stærkt forbedret produkt i forhold til Mulighed i dag. Vi for er rigtig fast lyntog fikseret i Vendsyssel på, at og kundetilfredshed skal være vores succesparame- rigtig IC i Himmerland. Kortere køretider pga nye tog, forbedret infrastruktur og optimeret køreplan ter. Og vi er allerede i gang med at overveje, om vi ikke allerede nu kan begynde færre skifter (netto) og timer sparet at i skrue rejse/skiftetid op for pr. serviceniveauet år. med flere afgange. Bedre koordinering af bus/tog og flere passagerer Økonomi Finansieres af overførte statslige midler (DSB kontrakten), sammen med indtægter fra flere passagerer. Side 2 af 2 Fra december 2016 er det slut med DSB s gamle MR-tog i den regionale togtrafik i Nordjylland Indbydende interiør i Nordjyske Jernbaners Desiro-tog, der nu skal betjene togpassagerer i hele Nordjylland. 5.

6 Der gøres klar i Sindal til at flyve nordjyder til Bergen og Stavanger Sindal AirTaxi sender det første fly af sted den 8. august I ScanTechs store reparationshangar i Sindal Lufthavn står en Beechcraft King Air og ser alt andet end flyveklar ud. Men det bliver den. Det er nemlig den, der efter sommerferien skal være omdrejningspunktet for Sindal Air Taxis nye service for nordjyder, der vil hurtigt frem og tilbage til Bergen og Stavanger i det økonomisk blomstrende vestlige Norge. Sindal Air Taxi har chartret King Air-flyet hos Air Wing fra Oslo. Og årsagen til placeringen på ScanTechs værksted er, at maskinen skal opdateres teknisk og udstyrsmæssigt fra A til Z, inden den tager hul på sine nye opgaver med sin første rejse for Sindal AirTaxi den 8. august. Flyet vil blive fast stationeret i Sindal Lufthavn, hvor ScanTech med speciale i netop Beechcraft-maskiner og deres Pratt & Whitney-motorer er lige ved hånden til den løbende servicering. For både Sindal Lufthavn og ScanTech er Sindal AirTaxi-initiativet er stor betydning. Sindal Lufthavn har historisk været et fælleskommunalt projekt udskilt i et selvstændigt selskab med egen bestyrelse. Efter at Frederikshavn Kommune trak sig ud af ejerskabet sidste år, er Hjørring Kommune nu eneejer af lufthavnen. Den Martin Wiberg, erhvervs- og trafikpilot (til venstre) der skal flyve for Sindal Air Taxi, foran King Air-flyet sammen med to af initiativets bagmænd, Tom Hassing og Gert Jensen (til højre). er i dag inkorporeret som en ordinær kommunal aktivitet placeret i Park og Vej under Teknik- og Miljøforvaltningen. Det ændrer ikke på behovet for øget aktivitet i lufthavnen, der kan generere den økonomi, som kan sikre lufthavnen på sigt. Det er en interesse, der i høj grad deles af direktør Tom Hassing, ScanTech, hvis virksomhed med aktuelt 20 medarbejdere er helt afhængig af placeringen ved en fungerende lufthavn. Det er en væsentlig årsag til, at Tom Hassing har været meget aktiv i forarbejdet med at få Sindal AirTaxi startet. Det er ham, der sammen med den daglige leder af Sindal AirTaxi, Gert Jensen, har lavet de forundersøgelser hos potentielle flykunder i nordjyske virksomheder, som er basis for den nye virksomhed. Fra august vil det så vise sig, om den tilkendegivne interesse udmønter sig i køb af så mange rejser, at Sindal AirTaxi bliver en permanent aktør i Danmarks nordligste lufthavn. Gode grunde til at blive medlem af Erhverv Hjørring En bred palette af medlems-aktiviteter med fagligt indhold og muligheder for networking Varetagelse af medlemmernes erhvervspolitiske interesser lokalt, regionalt og nationalt Tilbud om udvidet udviklings- og vækst-orienteret erhvervsservice Mere info her 6.

7 Nordmænd så på muligheder for forretning i Hjørring og Hirtshals Delegation fra oliebyen Stavanger var på besøg Stavanger er Norges olie-hovedstad. Havnebyen i det sydvestlige Norge har siden starten i 1960 erne på olieboomet i Nordsøen mere end fordoblet sit indbyggertal, og der bor i dag over mennesker i Stavanger-regionen. Derfor er Stavanger et primært mål for den Norges-strategi, som erhvervsliv og kommuner i Hjørring og Nordjylland i det hele taget følger i disse år. Det er på den baggrund, det skal ses, at en delegation fra erhvervslivet i Stavanger-regionen i sidste uge besøgte Hjørring og Hirtshals til et arrangement med overskriften Forretningsmuligheder i Nord-Danmark. Initiativtagere til arrangementet var BusinessBroen det nordjyske erhvervskontor i Stavanger samt Last Stop Shop den nye grænsebutik ved Hirtshals Transport Center. I Hjørring var delegationen gæst hos Hjørring ErhvervsCenter på Amtmands- Delegationen fra Stavanger var gæster hos Hjørring ErhvervsCenter på Amtmandstoften i Hjørring toften, hvor erhvervsdirektør Bo Geertsen redegjorde for udviklingsmuligheder og etableringsstøtte i Hirtshals og Hjørring. I Hirtshals var den norske delegation gæster hos Hirtshals Transport Center, Hirts- Foreløbig liste over efterårets arrangementer Her en den foreløbige liste over arrangementer i efteråret i regi af Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter. Der arbejdes med yderligere arrangementer. 10. september kl : Rådgivermøde Det årlige informationsmøde for rådgivere foregår i år på vores nye domicil Amtmandstoften september kl : Fredagsinspiration i samarbejde med EUC Nord Arbejdsglæde og styrebaseret ledelse 3. oktober kl : Fredagsinspiration i samarbejde med EUC Nord Styr din tid med de nye teknologier 23. oktober kl : Virksomhedsbesøg hos Color Line 7. november kl : Fredagsinspiration i samarbejde med EUC Nord - Mødeledelse 7.

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

bliver forsøgskanin på området.

bliver forsøgskanin på området. NYHEDSBREV NR. 20, 5. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Spændende kig bag Nordsøens kulisser side 2 Uge 46: Iværksætterpris og fremtidens vindere side 3 Gymnasiet vil

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

at skabe øget forretningsmæssig udvikling, og i Erhverv Hjørring er samarbejdet fortsat med en række fyraftensmøder for målgruppen.

at skabe øget forretningsmæssig udvikling, og i Erhverv Hjørring er samarbejdet fortsat med en række fyraftensmøder for målgruppen. nyhedsbrev nr. 19 2. november 2015 Formanden mener... Turisme som erhverv. Det er et af Erhverv Hjørrings bestyrelses fokuspunkter. Hvad vi mener med den formulering er, at vi ønsker at understøtte en

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland.

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nordjylland får mangel på faglært arbejdskraft side 2 Alt for lille tilgang til erhvervsuddannelserne side 3 Bedre oplysning om muligheder som faglært

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge.

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Argument for bosætning: Husene er billige i Hjørring side 2 Stor interesse for Norge side 4 Orientering fra bestyrelsesmøde side 5 Hirtshals-projekt

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

færre børn og flere ældre er en voksende belastning. Nye skolelukninger ude i kommunens mindre byer er igen i spil. Og debatten raser allerede.

færre børn og flere ældre er en voksende belastning. Nye skolelukninger ude i kommunens mindre byer er igen i spil. Og debatten raser allerede. Formanden mener... Slut med sommerferie for denne gang. I hvert fald for de fleste af os. Efter en vejrmæssigt fantastisk sommer trækker vi igen i arbejdstøjet, og i følge en meningsmåling i Ugebrevet

Læs mere

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således:

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således: Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Flere unge i Hjørring på offentlig forsørgelse side 2 Virksomhedsudvikling via AAU-samarbejde side 4 Stor interesse for inspirationsmøder side 5 Formanden

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Foreløbig har manden for bordenden i de kommende forhandlinger, finansminister Bjarne Corydon, ikke kommenteret

Foreløbig har manden for bordenden i de kommende forhandlinger, finansminister Bjarne Corydon, ikke kommenteret Formanden mener... Er det tekniske udstyr på landets erhvervsskoler forældet? Det fremgår af en undersøgelse fra Dansk Metal, som siger, at op imod halvdelen af eleverne på landets erhvervsskoler oplever,

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus af jernbanenettet Præsentation for Region 15. december 2009 Tommy O. Jensen Jernbanenettet i Hirtshals Skagen Lidt jernbane geografi: Århus-Aalborg (2 spor) Aalborg-Frederikshavn

Læs mere

Fra ufaglært til faglært. Fokusgruppen vedrørende bygge- og anlægsbranchen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Fra ufaglært til faglært. Fokusgruppen vedrørende bygge- og anlægsbranchen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Baggrund Virksomhedsrettede initiativer i Center for Arbejdsmarked 2014 I nærværende notat beskrives de virksomhedsrettede initiativer og projekter, som Center for Arbejdsmarked er en del af. Oversigten

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

er ikke for folk, der foretrækker klart sprog og enkle formuleringer.

er ikke for folk, der foretrækker klart sprog og enkle formuleringer. Formanden mener Henrik Willadsen, advokat, formand for Erhverv Hjørring Visioner og mål for folkeskolen efter folkeskolereformen. Det er overskriften på et oplæg, som Børneog undervisningsudvalget i Hjørring

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår.

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Formanden mener... På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Og selvfølgelig ønsker jeg også et godt nytår til de mange ikke-medlemmer, som modtager dette nyhedsbrev.

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne

Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne NYHEDSBREV NR. 14, 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Der bygges forholdsvis mere i Hjørring end i Aalborg side 2 Vi får stadigt længere mellem hjem og arbejde side 3 Sæt kryds

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). FC Hjørring: Virksomhederne bør sponsore i egen interesse side 2 Vendsyssel Teater: Sponsering betyder mere satsning på kvalitet side 4 Nordjyske

Læs mere

og nødvendigt, at de aktuelle problemer ikke forhindrer visionær tænkning.

og nødvendigt, at de aktuelle problemer ikke forhindrer visionær tænkning. nyhedsbrev nr. 16 8. september 2014 Formanden mener... Faktum: Hjørring er Vendsyssels uddannelsesby nr. 1. og nødvendigt, at de aktuelle problemer ikke forhindrer visionær tænkning. Faktum: Hjørring er

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen.

og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Formandens beretning: Optimisme i erhvervslivet side 2 Initiativpris 2013 til Fjord Line Danmark side 4 Elevpris 2013: Faglært elektriker i moden

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 5, 3. MARTS 2014

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 5, 3. MARTS 2014 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Virksomhederne i Hjørring fik det bedre i 2013 side 2 Aalborg er en voksende metropol i Nordjylland side 3 EUC Nord-direktøren ser skeptisk på EUD-reformen

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fællesskabende station

Fællesskabende station Fællesskabende station Inspireret af Community Rail tanken Spangsbjerg og Ikast 2015 Baggrund Begrebet Community Rail, stammer fra England, hvor man i en årrække har beskæftiget sig med, at inddrage lokalsamfundet

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser.

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser. Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark August 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder om

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland

Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland nr. 2012/1 21/11 2012 Redaktionen post@s-nyt.dk Næste deadline 10. januar 2013 Indhold 1 Velkommen til nyhedsbrevet om Region Sjælland 2 Hjemtagning af behandling

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet.

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21.juni 2012 Tommy Frost 10 Kald af optioner i trafikkøbskontrakter med lokalbaneselskaberne. Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog. Banekonferencen 5. maj 2015

Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog. Banekonferencen 5. maj 2015 Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog Banekonferencen 5. maj 2015 Denne præsentation Rapport udarbejdet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Formål: At undersøge erfaringerne med udbud

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

hvervnings-indsats. Det er naturligvis tilfredsstillende.

hvervnings-indsats. Det er naturligvis tilfredsstillende. NYHEDSBREV NR. 22, 3. DECEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nytårskur 2013: Gæst med indsigt og udsyn side 2 Mindre udkant med fast Kattegat-forbindelse side 3 Forbereder

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner - Trafikdage 2010, Aalborg Universitet g, g Ole Schleemann, Nordjyllands Trafikselskab Christian

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 Netværk Viden Indflydelse Det er de tre pejlemærker for Erhverv Hjørring. Dem vil jeg tage udgangspunkt i, når jeg skal aflægge bestyrelsens beretning for foreningens aktiviteter

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Kommerciel brug af små og mindre stationer. CASE: Bramming station

Kommerciel brug af små og mindre stationer. CASE: Bramming station Kommerciel brug af små og mindre stationer CASE: Bramming station DSB S STATIONSPLAN Sikre kunderne pæne, rene og trygge stationer, der drives effektivt gennem prioritering og enkle koncepter 2 Mødetitel

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Dels har lokale virksomheder ikke altid den ekspertise, som er nødvendig, for at udarbejde kvalificerede tilbud på komplicerede

Dels har lokale virksomheder ikke altid den ekspertise, som er nødvendig, for at udarbejde kvalificerede tilbud på komplicerede Formanden mener... Bør Hjørring Kommune handle lokalt og derved styrke kommunens eget erhvervsliv? Spørgsmålet er blevet aktuelt igen igen i forbindelse med, at kommunens sundheds-, ældre og handicapudvalg

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere