FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002"

Transkript

1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Mødedato: Mødetidspunkt: kl Mødested: B246 Cai Møller. Jytte Schaltz deltog fra kl Anders Gram Mikkelsen deltog fra kl til kl # /

2 Bilags- og indholdsfortegnelse til møde den Punkt nr.: Emne: Bilag: Gæster: Side 1. Indtægtsbaseret virksomhed 213 Inspektør Niels Bjerregaard,Frederikshavn Svømmehal. Halinspektør Erik Bang, Bannerslundhallen. Stadioninspektør Per Jensen, Frederikshavn Isstadion A/S. Inspektør Bjarne Nielsen, Frederikshavn Idrætscenter I/S og stadioninspektør Poul Beck, Frederikshavn Stadion. 213 Principper for kommercielle aftaler på anlæggene i Frederikshavn Kommune (265508) Ansøgning om dækning af underskud 215 Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om dækning af underskud - Herregårdstræf Knivholt Ligelydende ansøgning er sendt til Folkeoplysningsudvalget. (265480) Status for filmfestival i Frederikshavn 216 Formand Henning Bøtner, Torben G. Madsen og Grethe Hagensen Principper for udbetaling af støtte til koncertvirksomhed i menighedsrådsregi ved de frederikshavnske kirker. 217 Organisterne Ths. Kursch og Søren Rasmussen Udmøntning af budget 2003 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Forslag til placering af skulpturer efter Skulpturfestival Styregruppens forslag til placering af skulpturer med flere fotos - Skulpturfestival 2003 (265758) 220 Supplerende indstilling - skulpturfestival 2002 (267117) 220 # /

3 Til orientering Status Det Musiske Hus 220 organisationdmh (265434) Ansøgning om underskudsgaranti til 10 rytmiske koncerter i Frederikshavn i Ændring af underskudsgaranti til tilskud 222 Årsregnskab 2001 (262841) Ansøgning om støtte til produktion af en Tage Mortensen-cd 224 Beskrivelse af forløbet og regnskab for udgivelse af cd med Tage Mortensen melodier 2002 (263972) Takkeskrivelse for arrangement i anledning af 5 års jubilæum 227 Takkeskrivelse for arrangement ved 5 års jubilæumsfest på Hirsholmene 17/8-02. (264874) Økonomirapport pr Økonomisk oversigt for KFU 2002 (221564) 228 # /

4 Side 216 Sagsident: KFU ngbijd 1 1. Indtægtsbaseret virksomhed På idrætsanlæggene i Kultur- og Fritidsudvalgets område er der på alle anlæg indtægtsbaseret virksomhed. Denne virksomhed har foregået i forskellig størrelsesorden gennem en række år. De senere år er virksomheden udviklet gennem forskellige initiativer fra idrætsanlæggene. Halinspektørerne vil på mødet kort gennemgå eksempler på indtægtsbaseret virksomhed på de enkelte anlæg med henblik på en drøftelse af denne virksomhed. Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: [x] budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Afdelingslederens indstilling: - til drøftelse. Gæster til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5/9-2002: Inspektør Niels Bjerregaard,Frederikshavn Svømmehal. Halinspektør Erik Bang, Bannerslundhallen. Stadioninspektør Per Jensen, Frederikshavn Isstadion A/S. Inspektør

5 Side 217 Bjarne Nielsen, Frederikshavn Idrætscenter I/S og stadioninspektør Poul Beck, Frederikshavn Stadion : Forvaltningen udarbejder oversigt over indtægtsbaserede aktiviteter. Herefter drøfter udvalget principper for indtægtsbaseret virksomhed. Anders Gram Mikkelsen, Jytte Schaltz Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 31/ : Der foreligger nu udarbejdet forslag til kommercielle principper for idrætsanlæggene i Frederikshavn Kommune. Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og halinspektørgruppen i Kultur-og Fritidsafdelingens område. De udarbejdede principper har som mål at skabe grundlag for udarbejdelse af nærmere retningslinier på de enkelte anlæg på baggrund af drøftelser i de enkelte bestyrelser. Børne- og kulturdirektørens indstilling: - at forslag til kommercielle principper på idrætsanlæggene fremsendes til høring i de respektive bestyrelser på idrætsanlæggene Bilag: Principper for kommercielle aftaler på anlæggene i Frederikshavn Kommune (265508) Indstillingen følges med den tilføjelse, at Disse principper afstemmes efter den til enhver tid gældende idrætspolitik. Cai Møller. Jytte Schaltz deltog fra kl Anders Gram Mikkelsen deltog

6 Side 218 fra kl til kl Sagsident: KFU aac 1 2. Ansøgning om dækning af underskud Musik og Harmonikafestivalforeningen Nordjylland, som står bag Herregårdstræf Knivholt i Frederikshavn, søger om dækning af underskud i forbindelse med afholdelse af arrangementet i Herregårdstræffet blev flyttet til Knivholt efter 11 år i Sindal og resultatet blev et underskud på kr Der er sendt ligelydende ansøgning til Frederikshavn Turistforening, Frederik og Folkeoplysningsudvalget og det er ansøgerens ide/håb, at de ansøgte kunne yde 1/4 hver af det konstaterede underskud. Det kan administrativt oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har støttet arrangementet økonomisk. Folkeoplysningsudvalget har støttet arrangementet med en underskudsgaranti på kr Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges

7 Side 219 Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - at ansøgningen ikke imødekommes. Bilag: Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om dækning af underskud - Herregårdstræf Knivholt Ligelydende ansøgning er sendt til Folkeoplysningsudvalget. (265480) Indstillingen tiltrædes. Jytte Schaltz, Anders Gram Mikkelsen og Cai Møller deltog ikke. Sagsident: KFU aac 1 3. Status for filmfestival i Frederikshavn I henhold til tidligere aftale inviteres bestyrelsen for Filmfestival 2003 i Frederikshavn til møde i Kulturog Fritidsudvalget for kort at orientere om forløbet og status i arbejdet. Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces:

8 Side 220 [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - til orientering Gæster til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 31/ kl : Formand Henning Bøtner, Torben G. Madsen og Grethe Hagensen. Taget til orientering. Cai Møller. Sagsident: KFU aac 1 4. Principper for udbetaling af støtte til koncertvirksomhed i menighedsrådsregi ved de frederikshavnske kirker. I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse vedrørende indsatsområder for Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde har udvalget besluttet at etablere en dialog med organisterne fra de største kirker i Frederikshavn. Det er udvalgets indstilling, at der er behov for nytænkning omkring udvalgets støtte til disse aktiviteter. Udvalget ønsker på dette felt som på øvrige støtteområder som princip at yde støtte til enkeltstående kulturarrangementer.

9 Side 221 Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - til drøftelse Gæster til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 31/ kl Organisterne Ths. Kursch og Søren Rasmussen Udvalget giver fremover støtte til enkeltkoncerter efter konkret ansøgning. Der kan ansøges om op til 3 koncerter ad gangen. Cai Møller. Sagsident: KFU aac 1 5. Udmøntning af budget 2003 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Der redegøres fra forvaltningen for udenstående opgaver efter det vedtagne budget Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser:

10 Side 222 [x] budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [ ] [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: [ ] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - at forvaltningen fremkommer med forslag til udmøntning af budget 2003 til efterfølgende møde. Forvaltningens mundtlige forslag drøftet. Forvaltningen kommer med et konkret forslag. Cai Møller Sagsident: KFU Forslag til placering af skulpturer efter Skulpturfestival 2003 Der foreligger til Kultur- og Fritidsudvalget indstilling fra nedsat styregruppe vedrørende placeringen af skulpturerne fra festivalen. Forslagene er vurderet ud fra kriterierne: Temaet havet og lyset

11 Side 223 Forslag fra borgerne Kunstnernes ønsker - Skulpturernes størrelse/form i forhold til rummet med baggrund i temaet Flere af kunstværkerne skal så vidt muligt belyses om aftenen. Ved flere af skulpturerne forudsættes det, at modtagerne betaler transport og fundamentsomkostninger. Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - til drøftelse - at det fremlagte forslag tilstiles Teknisk Udvalg til praktisk foranstaltning efter nærmere forhandling med de enkelte placeringssteder Bilag:

12 Side 224 Styregruppens forslag til placering af skulpturer med flere fotos - Skulpturfestival 2003 (265758) Supplerende indstilling - skulpturfestival 2002 (267117) Udvalgets forslag tilstilles Teknisk Udvalg. Cai Møller Til orientering Sagsident: KFU Orientering ngbialj 1 7. Status Det Musiske Hus Efter igangsættelsen af byggeriet Det Musiske Hus er der i henhold til det aftalte planforløb for aktiviteter i huset iværksat et arbejde i forvaltningen med henblik på at omsætte husets idégrundlag til praktisk organisering. Det er grundlæggende væsentligt at der i dette arbejde sikres stor åbenhed og inddragelse af de mange forskellige aktører som har deltaget i processen af udviklingen af Det Musiske Hus. Som det fremgår af tidligere beslutningsgrundlag i Kultur-og Fritidsudvalget skal der udarbejdes en organisationsmodel for styringen af aktiviteter i De Frederikshavnske Kulturhuse. Der foreligger nu forvaltningens forslag til organiseringen af arbejdet vedlagt som bilag. Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: [x] budgetmæssige eller personalemæssige

13 Side 225 konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - til drøftelse Bilag: organisationdmh (265434) Drøftet. Cai Møller Sagsident: KFU ngbijd 1 8. Ansøgning om underskudsgaranti til 10 rytmiske koncerter i Frederikshavn i Ændring af underskudsgaranti til tilskud Frederikshavn Musik & Teatervenner søger om støtte til 10 rytmiske koncerter i 2001.

14 Side 226 Foreningen har samtidig ansøgt Nordjyllands Amt og Statens Musikråd om støtte efter honorarstøtteordningen. Der budgetteres med et underskud pr. koncert på kr beregnet ud fra en gennemsnitsmodel, i alt kr Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: [x] budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Budgetmæssige konsekvenser i indeværende år: Bevillingstype: [ ] Tillægsbevilling drift/refusion [ ] Anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) [ ] Tillægsbevilling til anlægsbevilling [ ] Optagelse af rådighedsbeløb [ ] Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Beløb: kr Finansiering:kr konto 35 - kulturelle foreninger og institutioner. Kr konto 37 - Andet. Budgetmæssige konsekvenser i overslagsårene: 2001: 2002: 2003: Personalemæssige konsekvenser: 2000: 2001: 2002: 2003: Øvrige bemærkninger: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e

15 Side 227 [ ] Væsentlige/bør undersøges Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - at udvalget yder en underskudsgaranti på kr at støtten betinges af støtte fra Statens Musikråd - at der for ved årets udgang foreligger regnskab - at evt. underskudsgaranti udbetales ved forelæggelse af regnskab : Indstillingen godkendt. Jørgen Steengaard. Anders Gram Mikkelsen mødt deltog fra starten af mødet. Cai Møller forlod mødet kl deltog i pkt. 18 og 19. Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 22/1-2002: Frederikshavn Musik & Teatervenner takker Kulturog Fritidsudvalget for velviljen overfor de rytmiske koncerter i Maskinhallen. For at Statens Musikråd kan støtte foreningens aktiviteter søger Frederikshavn Musik & Teatervenner udvalget om en bekræftelse på, at udvalgets underskudsgaranti ydes som et tilskud i Der ændres ikke på de øvrige betingelser. Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - at den bevilgede underskudsgaranti til Frederikshavn Musik- og Teatervenner ændres til et tilskud på kr for år 2001.

16 Side : Tiltrådt. Steen Jørgensen tog forbehold. Cai Møller, John Christensen. Anders Gram Mikkelsen tiltrådte kl under pkt. 5 og deltog således ikke i behandlingen af pkt Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget 31/ : Der foreligger årsregnskab for 2001 for Frederikshavn Musik & Teatervenner. Regnskabet udviser et overskud på 3.240,00. Bilag: Ansøgning om underskudsgaranti til rytmiske koncerter i 2001 (127898) Ændring af ordlyd i forbindelse med ydelse (209569) Årsregnskab 2001 (262841) Taget til orientering. Cai Møller Sagsident: KFU aac 1 9. Ansøgning om støtte til produktion af en Tage Mortensen-cd På vegne af Kammerpigerne, Stuepigerne og Gymnasiepigernes seniorgruppe - under ledelse af dirigent, lektor Birgit Munch - søger Nordjysk Festival Ensemble gennem sine frederikshavnske KOR-I-NORD aktiviteter et tilskud til at sikre Tage Mortensens musik for eftertiden ved indspilning af en CD.

17 Side 229 Ansøgeren oplyser, at med hensyn til cd-udgivelsen satser vi i første omgang på at optage 24 Tage Mortensen-kompositioner, der vil favne den spændstighed og spændvidde i det melodiske univers, som Tage Mortensen skabte i årene 1952 til Det vil betyde, at den store melodiske arv, som Tage Mortensen så gavmildt har efterladt os, får sin naturlige placering som et vægtigt element i den nyere korkompositionsmusik skabt under inspiration af lyset og vinden i Nordjylland, og blandt formet under indtryk af den storslåede natur under Bangsbo Bakker. De samlede produktionsomkostninger er i størrelsesordenen kroner, baseret på udgifterne optagelsen og trykningen af cd en og honoraromkostningerne i forhold til de medvirkende, professionelle musikere. Samlet vil 60 piger i alderen 7-32 år forestå den sanglige del af projektet. Der er samtidigt et udtryk for spændvidden i musikken - fra de ekspressive digte med den tætte og flotte korklang til de små kuriøse børnesange med tekster skabt af ikke mindst Halfdan Rasmussen. Der planlægges optagelse i gymnasiets festsal medio april 2002 af 24 kompositioner fra årene Der deltager 60 piger i alderen 7-32 år i et samarbejde med et band bestående af kapelmester Nikolaj Vejen, saxofonist Jacob Mygind, bassist Hans Bovin og trommeslager Henrik Engqvist. Der vedlægges budget for produktionen med forventede nettoomkostninger på kr Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: [x] budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] [ ] Foretages

18 Side 230 Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Børne- og Kulturdirektørens indstilling: - at ansøgningen støttes med et beløb efter udvalgets afgørelse : Bevilget kr ,- som støtte til bibliografi, trykning og markedsføring. Jørgen Steengaard. Knud Wilson deltog ikke i behandlingen af pkt og Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af pkt Supplerende sagsfremstilling: Fra Nordjysk Festival Ensemble er der til Kultur-og Fritidsudvalget fremsendt afrapportering på forløbet omkring cd-produktion med musik af Tage Mortensen. Nordjysk Festival Ensemble takker for den støtte Kultur-og Fritidsudvalget har givet til realisering af projektet. Det oplyses administrativt at indtægtbudgettet for projektet vil forelægge på mødet. Bilag: Beskrivelse af forløbet og regnskab for udgivelse af cd med Tage Mortensen melodier 2002 (263972)

19 Side 231 Taget til orientering. Cai Møller Sagsident: KFU Orienterin aac Takkeskrivelse for arrangement i anledning af 5 års jubilæum Dansk Kunstnerråd takker for arrangementet på Hirsholmene den 17/ i anledning af 5 års jubilæet for kunstnerprojekterne. Rådet benytter lejligheden til samtidig at takke Kultur- og Fritidsudvalget for den interesse og støtte, der er givet gennem årene. Bilag: Takkeskrivelse for arrangement ved 5 års jubilæumsfest på Hirsholmene 17/8-02. (264874) Taget til orientering. Cai Møller Sagsident: ngbialj Økonomirapport pr

20 Side 232 Til orientering fremlægges økonomirapport pr Kultur-og Fritidschefens bemærkninger: Grønne områder: forbrugsprocenten på 97,3% skyldes at kontrakten vedrørende de grønne områder er betalt for året Museer: forbrugsprocenten på 79,1% skyldes at der er udbetalt tilskud for 3. kvartal Skolegade: forbrugsprocenten på 88,4% skyldes at området har et underskud fra 2001 og at de budgetterede indtægter ikke kan nås. Dana-Cup/Rødspætte-Cup: forbrugsprocenten ligger på 82,5% på grund af fuldt ud betalt tilskud i forbindelse med arrangementerne. Folkeoplysning: forbrugsprocenten ligger på85,5% på grund af fuldt ud betalt tilskud til hovedområde 1 i henhold til regelsæt. Bibliotekschefens bemærkninger: Der er ingen bemærkninger Bilag: Økonomisk oversigt for KFU 2002 (221564) Taget til orientering. Cai Møller

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl. 13.00 i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering 3 002. Løgstør Hallerne

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget > Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted 21. august 2007 15:00 Mødelokale 5, etage 3A, Kattegatsiloen NB. Fraværende Medlemmer Ingen Bjarne Kvist (A) Mogens Brag (V) Inger

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Fredericia Bibliotek Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 8. april 2014 Tid 14:00 Sted Hjørring Rådhus NB. Mødet afholdes på Hjørring Rådhus, Springsvandspladsen 5, lokale 209. Henvendelse i receptionen ved

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere