Skriv og læs med ørerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriv og læs med ørerne"

Transkript

1 Skriv og læs med ørerne En guide til undervisning med CD-ORD som læremiddel på begyndertrinnet pædagogisk mediecenter

2 Guiden er udarbejdet af: Birthe Tipsmark (lærer på Højvangskolen) Christina Tagmose (læsekonsulent) Gurli Bjørn Iversen (Center for sprog, læsning og læring, VIAUC)

3 Forord Som led i Horsens Kommunes satsning på at implementere IT-støtte i almenundervisningen har vi udarbejdet en lille guide til, hvordan man får godt begyndt. Denne guide til begyndertrinnet beskriver ud fra vores erfaringer, hvorledes man så enkelt som muligt kan påbegynde et arbejde med gradvist at implementere CD-ORD. Vore anbefalinger i guiden bygger på et pilotprojekt, hvor muligheder med CD- ORD i 1. klasse blev afprøvet. Intentionen var, i et forløb over 6 uger i november/december med 5 lektioner om ugen, at få øje på og være åbne for, hvilket potentiale CD-ORD kunne have i begynderundervisningen gennem iagttagelse og observationer. I dette forløb deltog: Birthe Tipsmark, lærer på Højvangskolen Christina Tagmose, læsekonsulent Gurli Bjørn Iversen, Center for sprog og læsning VIAUC Fire lærerstuderende Vore erfaringer herfra pegede på, at arbejdet med CD-ORD som læremiddel i begynderundervisningen kan virke overvældende, og at programmet derfor kan være vanskeligt at udnytte fuldt ud i almenundervisningen. Vi anbefaler derfor, at der arbejdes med delfunktioner fra programmet, som kan fremme læring og forståelse i forbindelse med undervisningen. I foråret maj/juni i 1. klasse blev der således arbejdet med CD-ORD som et læremiddel, hvor forskellige delfunktioner i skrive- og staveprocessen blev gjort til genstand for undervisning. På den baggrund anbefaler vi følgende forløb: Intro til skrivning på computer samt brug af CD-ORD Skrivning/stavning med oplæsningsfunktion og ordforslagsfunktion i CD- ORD Læsning og læseforståelse med CD-ORD At påbegynde et arbejde med at implementere CD-ORD i begynderundervisningen er naturligvis ikke nok. Dette arbejde skal udbygges over de efterfølgende klassetrin i nøje tilknytning til undervisningen, således at den fulde brug af programmet efterhånden automatiseres.

4 Indhold 1. Indstillinger og organisation 2. Forslag til progression i et introforløb 3. Eksempler på opgaver og aktiviteter med brug af CD-ORD Denne guide indeholder en række forslag til øvelser og aktiviteter med CD-ORD. Aktiviteterne er arrangeret med forslag til progression, og enkelte kan påbegyndes allerede i børnehaveklassen. Før arbejdet påbegyndes, er der nogle praktiske forhold, som læreren skal være opmærksom på.

5 1. Indstillinger og organisation Anbefalinger til indstillinger m.m. Eleverne logger på med deres eget UNI-login Indkøb et klassesæt earplugs, så eleverne kan arbejde parvist Sørg for at have adgang til ekstra computere Stavekontrol i Word frakobles Standby-tiden skal være høj Programmerne (Word og CD-ORD) ligger som ikoner på skrivebordet Check at alle computerne printer ud på samme printer Indstil hastigheden Under Oplæsning (menuknappen Indstillinger ) o vælg den stemme, som du finder bedst i den givne sammenhæng Under Ordforslag (menuknappen Indstillinger ) o vælg Lille ordbog o vælg Benyt highlight Anbefalinger til organisation De første par gange danner en erfaren og en urutineret IT-bruger par omkring de tekniske øvelser I arbejdet med skrivning og brugen af CD-ORD inddeles eleverne på baggrund af en faglig vurdering vi anbefaler homogene grupper Husk at du altid kan søge hjælp hos skolens K2-lærer.

6 2. Forslag til progression i et introforløb Formål At blive fortrolig med brugen af computer og CD-ORDs oplæsningsfunktion samt ordforslagsfunktion Tænde, slukke og gemme dokument Åbne, gemme og printe dokument Oplæsningsfunktionen i CD-ORD Ordforslagsfunktionen i CD-ORD Tænde, slukke og gemme dokument Læreren modellerer først for eleverne Tænd computeren Log på med UNI-login Fortæl eleverne, at de ikke må røre ved noget, mens computeren arbejder Åbn Word med dobbeltklik (vis hvordan) Skriv Jeg hedder (elevens navn) Gem Log af Eleverne gennemløber forløbet efter tur med støtte fra dig

7 Åbne, gemme og printe dokument Log på med UNI-login Åbn Word med dobbeltklik Åbn det gemte dokument fra forrige lektion og luk igen Åbn nyt dokument (på én af elevernes log-in) og skriv et ord eller en sætning hver, eksempelvis ud fra billede, et tema, en oplevelse gerne med naturlig sammenhæng til det daglige arbejde Gem Print Log af Oplæsningsfunktionen i CD-ORD Forudsætninger: eleverne kan åbne, gemme, printe og logge af Log på med UNI-login Åbn nyt dokument i Word Skriv en tekst /ord ud fra et oplæg Åbn CD-ORD Tryk på playknappen i bjælken oplæsning begynder Eleverne peger på ordene, mens de får læst op samtidigt highlightes ordet Når eleverne har lært sig at betjene funktionerne, repeteres disse løbende i de skrivesammenhænge, hvor det passer ind, så de automatiseres.

8 Ordforslagsfunktionen i CD-ORD Forudsætninger: eleverne kan åbne, gemme, printe og logge af Log på med UNI-login Åbn nyt dokument i Word Skriv en tekst /ord ud fra et oplæg Ordforslagsknappen slås til, og ordbogen indlæses Eleverne finder det rigtige ordforslag i listen og skriver det af (afskrivning har bedre effekt på selvstændig stavning, end hvis eleven indsætter ord via klik)

9 3. eksempler på opgaver og aktiviteter med brug af CD-ORD Afskrivning af alfabetet Formål: At træne bogstavkendskab gennem visuel form og lyd samt kendskab til tastaturet Fra en bogstavliste med store eller små bogstaver skriver eleverne de enkelte bogstaver via tastaturet (vælg strategien Læs bogstav, ord og sætning ). Skriv selv lydrette ord Formål: At få øje på sammenhængen mellem bogstav og sproglyd Eleverne skriver ord fra billedkort med lydrette ord. Eleven forsøger at lytte sig til, om ordet er stavet rigtigt (vælg strategien Læs ord ). Træning af forlyde Formål: At træne forlyde, som er et væsentligt element i opdagelsen af skriftens lydprincip Eleverne får en række billedordkort. De samme ord står på skærmen uden forlyd fabrikeret i et Word-dokument af læreren. Eleven prøver nu at skrive det manglende bogstav. Fx b + il. Ordet læses op, og eleven kan via oplæsningen tjekke, om det skrevne bogstav giver ordet mening (vælg strategien Læs ord ). _ be _ il _ ol _ us

10 a æ i y u e ø o å Vokaltrappesystemet At dele ord og klappe stavelser Formål: At lytte, klappe stavelser og rette egen tekst Eleven skriver en tekst /sætning ud fra et oplæg. Eleverne lytter teksten igennem. Hvis et ord lyder forkert, klapper eleven stavelser og retter til (highlight slås til og strategien Læs sætning vælges). Øve ikke lydrette ord - vokalerne Formål: at eleven får indsigt i, hvordan man kan arbejde med ikke-lydrette ord ved brug af vokaltrappesystemet Før forløbet aktiveres Vokaler under de alternative forslag, og de øvrige slås fra. Eleverne undervises først uden brug af computer og CD-ORD i vokaltrappesystemet. Klæb eventuelt trappesystemet på elevbordene. Snak med eleverne om vokallyden i eksempelvis ordet hest. Derpå skriver eleverne nu sætningen Nanna fik en hæst af fra tavlen. Derpå retter eleverne ordet hæst via ordforslag og diskuterer med udgangspunkt i vokaltrappen, hvorfor hest staves med e. Eleverne skriver dernæst egne tekster, hvor de primært koncentrerer sig om at rette vokalerne ud fra vokaltrappe og ordforslagsfunktion (husk at frakoble stavekontrollen i Word. Strategien Læs sætning vælges). Uddrag af elevtekster før og efter brug af CD-ORD med ordforslag (rettelser er markeret): Før brug af CD-ORD Hugo sdeker af sammen med Viggo Sisi og Pipin Og sajler hjem til skoven Fen ham og tag nølne Efter brug af CD-ORD Hugo stikker af sammen med Viggo Sisi og Pipin Og sejler hjem til skoven Find ham og tag nøglen

11

12

13 Skriv selv med ordforslag Formål: At eleven bliver fortrolig med både oplæsningsfunktion og ordforslag under selvstændig skrivning af større tekststykker. På baggrund af et oplæg skriver eleven sin egen historie. Når historien er færdigskrevet, rettes teksten ved hjælp af oplæsningsfunktion (lyttekorrektur) og ordforslag. (Strategien Læs sætning vælges, og de alternative forslag er indstillet på baggrund af elevens behov). Uddrag af elevtekster før og efter brug af CD-ORD med ordforslag (rettelser er markeret): Før brug af CD-ORD De kun got fene Soria Moria. Så bliv de glade det var got at de fant Soria Moria. Og så så hugo sin mor og far. Og hugo bliv ratig glad for det. Efter brug af CD-ORD De kun godt finde Soria Moria. Så bliv de glade det var godt at de fandt Soria Moria. Og så så hugo sin mor og far. Og hugo bliv rigtig glad for det.

14 Læsning af digital tekst Formål: At usikre læsere bliver støttet i at få et større flow og feedback på egen læsning Eleven får læst sin digitale tekst højt via oplæsningsfunktionen (under menu vælges Fra markør, og strategien Læs fremad ord for ord eller eventuelt Læs fremad sætning for sætning vælges. Det er vigtigt at highlight er aktiveret). Læsning med fokus på forståelse og inferens (følgeslutninger) Formål: At eleverne bliver støttet i læseforståelsen Læreren finder eller producerer en digital tekst, som kræver brug af inferens. Eleven læser teksten via oplæsningsfunktionen og svarer efterfølgende på spørgsmål, som læreren har produceret. Eksempel på brug af inferens De glædede sig. Hele 2. B var nu næsten på plads med popkorn eller slik. Tine sad med sit bæger i skødet. Pladsen på den ene side af hende var stadig tom. Nu kom Lasse og maste sig forbi. Hendes bæger røg på gulvet. De hjalp hinanden med at samle op. Lasse var helt rød i hovedet. Pludselig blev lyset slukket. Endelig skulle de se Karla og Katrine. Hvor er 2. B? Hvad havde Tine købt? Hvorfor blev Lasse rød i hovedet?

15 Litteraturliste Stine Engmose og Kristina Kee Kristensen: Ortografiske repræsentationer og svage læsere muligheder i computerbaseret intervention Audiologopædisk speciale, KUA, 2009 Gurli Bjørn Iversen: Skrivning med CD-ORD på begyndertrinnet, Center for sprog, læsning og læring, VIAUC.dk

16 Layout & Tryk: Grafisk Afd., Horsens Kommune, tds 605 oktober 2010 Horsens Kommune Pædagogisk Mediecenter Jyllandsgade Horsens Telefon: Lavet i samarbejde med Center for sprog, læsning og læring, VIAUC.dk børn og unge

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer Tilgængelighed er nøgleordet Af Kirsten Bach, lærer Som lærer i såkaldte specialklasser for børn med særlige behov og it-vejleder for børn med læsevanskeligheder på alle niveauer har jeg gennem to årtier

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken Del 2-2013 Side

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsning

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Specialpædagogisk. Aftale. Mikro Værkstedet

Specialpædagogisk. Aftale. Mikro Værkstedet Specialpædagogisk Aftale Mikro Værkstedet Specialpædagogisk Aftale Specialpædagogisk Aftale indeholder programmer til støtte, læring og kommunikation Vælg programmer efter behov Specialpædagogisk Aftale

Læs mere

Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune

Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune Af Aase Holmgaard, psykolog, ph.d. tilknyttet udviklingsprojektet som forsker fra Nationalt

Læs mere

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: 5. - 6. klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne

Læs mere