Industriel anvendelse af vakuumlodning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industriel anvendelse af vakuumlodning"

Transkript

1 C1 16 Industriel anvendelse af vakuumlodning af Carsten Jensen, Bodycote Varmebehandling A/S og Peter Hauton Gundel, Bodycote Varmebehandling A/S Abstrakt Siden begyndelsen af 1960`erne har vakuumlodning udviklet sig stærkt. I dag bliver mange dagligdags komponenter sammenføjet ved vakuumlodning i industrielle ovnanlæg. Artiklen vil give en kort oversigt over, hvilke materialer der oftest anvendes i forbindelse med vakuumlodning i Danmark. Samtidigt vil artiklen beskrive de forudsætninger, der nødvendigvis må være tilstede, hvis et tilfredsstillende lodderesultat skal nås. Det er ikke mindst forhold som vædbarhed, spaltegeometri og en systematisk konstruktionsgennemgang. Abstract Since the beginning of the 1960`ties, vacuum brazing has undergone a notable development. Today, many known components from everyday life are joined by vacuum brazing in furnaces for industrial use. The article will shortly survey which materials that are mostly applied for joining by vacuum brazing in Denmark. Moreover, the article will describe the conditions, which have to be present for obtaining a satisfactory brazing result. Wettability, joint geometry and a systematic examination of the design of the relevant component are examples of important conditions. 1

2 Indledning Når der i dag tales om lodning, kan dette henføres til en række procesvarianter. Det er præcist, som det kendes indenfor svejsningen. Historisk har disse procesvarianter udviklet sig gennem de sidste ca år. Den sidste procesvariant kom til i forbindelse med udviklingen af de første jetmotorer og i særdeleshed det amerikanske Apollo-projekt. Det var vakuumlodningen. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der de seneste år ligeledes er kommet laserlodning til. Laser-lodning anvendes f.eks. industrielt til sammenføjning af karrosseridele til den nye Audi TT. Vakuumlodning er karakteriseret ved, at sammenføjningen udføres i ovnanlæg, hvor det er muligt at etablere et tryk, som kan betegnes som et teknisk vakuum. Grundlæggende handler det om at undgå reaktion mellem basismateriale/lod og atmosfæren. Ved vakuumlodning anvendes tryk og temperaturkombinationer, hvor det anvendte lod kan vædde overfladen på det eller de materialer, som skal sammenføjes. Vakuumlodning er ligeledes karakteriseret ved at blive udført ved temperaturer over 800 C. 2

3 Figur 1. Samlingen mellem bagskærm og C-stolpen på Audi TT er laser-loddet. Denne artikel vil ikke beskrive de grundlæggende teorier bag lodning, men derimod belyse vakuumlodning set fra en industriel synsvinkel. Mere konkret belyses de basis-materialer og lod, som oftest anvendes, typiske fejlkilder og endeligt hvilken information, der er nødvendig for at sikre et tilfredsstillende lodderesultat. Men indledningsvis beskrives et typisk vakuum ovnanlæg Ovnanlægget Hos Bodycote Varmebehandling A/S anvendes hovedsageligt vertikale ét-kammerovne, andre ovn konfigurationer er ligeså egnede. Anlæggene er principielt opbygget af følgende delsystemer [3]: Ovnkammeret Pumpesystem Kølesystem Styresystem I ovnkammeret sker opvarmningen ved, at grafit- eller molybdæn-varmelegemer opvarmer emnerne i ovnen ved stråling. I særlige tilfælde er der ligeledes mulighed for at anvende konvektiv opvarmning ved brug af enten nitrogen eller argon. Da opvarmningen sker ved stråling, så er der ved tæt oppakning af chargen risiko for skyggeeffekter, hvilket kan give en uensartet temperaturfordeling og påvirke lodderesultatet. Af den grund er oppakning af chargen meget vigtig. Samtidigt kan man under oppakning ligeledes sikre, at loddet kun vædder på tilsigtede område på emnet. I praksis sker det ved anvendelse af stop-off, som er en maling, hvorpå loddet ikke kan vædde. Stop-off findes i forskellige former, og det er bl.a. som en pen. Maksimaltemperaturen på anlæggene er 1350 C. M.h.p. at beskytte de metalliske overflade på emnerne mod reaktion med atmosfæren under lodning kan man etablere et teknisk vakuum. Industrielt vil vakuumet være i størrelsesorden 3

4 mbar, hvilket i daglig tale er fra grov- til højvakuum. Det maksimale vakuumniveau vil være betinget af pumpekonfigurationen, atmosfærens fugtighed, emners tørhed og eventuel anvendelse af store mængder pasta, lodpulver blandet med organisk binder. Figur 2. Charge af varmevekslere foran en vertikal koldvægget 1-kammerovn i en af Bodycote s vakuumafdelinger. Afkølingen af chargen sker ved anvendelse af en kølegas. Afkølingshastigheden bestemmes af køletrykket. Nitrogen anvendes som kølemedie. I praksis sker afkølingen ved, at kølegassen cirkuleres v.hj.a. en ventilator. Efter at kølegassen har passeret gennem chargen ledes den ind gennem en varmeveksler, som afkøler gassen. I de tilfælde, hvor lodning kombineres med hærdning, er kølegastrykket vigtigt, idet det er bestemmende for de resulterende mekaniske egenskaber i eksempelvis et værktøjsstål. Kombination af lodning og hærdning anvendes f.eks. til fremstilling af CD-sprøjtestøbeforme. Materialekompabilitet En forudsætning for en tilfredsstillende lodning er, at loddet er i stand til at vædde basismaterialet. Ved vædningsforsøg gives der mulighed for at kvantisere begrebet vædbarhed. Dette gøre ofte som en del af en udfaldsprøve. En tilpas mængde af loddet placeres på en prøve af basismaterialet, og efter endt proces evalueres prøven i laboratoriet. 4

5 Denne simple test beskrives ofte som en drop on plate test. Måling af vædningsvinklen giver et rimelig billede af vædningsforholdene. I praksis anvendes den tommelfingerregel, at hvis vædningsvinklen er mindre end 60, så er der ingen vædningsproblemer under i øvrigt optimale procesbetingelser. En mere grundig og videnskabelig undersøgelse af vædningsegenskaberne kan udføres ved anvendelse af et varmbords-mikroskop. Her er der mulighed for in-situ undersøgelse af vædningsvinklen som funktion af loddetemperaturen. Endelig kan man med drop on plate test ligeledes evaluere loddets spredning på metaloverfladen. For en fuld beskrivelse af forskellige vædde- og spredningsforsøg kan [1, p ] anbefales. Resultater af vædningsforsøg, litteraturstudier og mange års erfaring giver samlet et billede af, hvilke materialekombinationer der er kompatible. Herunder beskrives kort nogle af de basis materialer og lod, som regelmæssigt anvendes i forbindelse med industriel vakuumlodning i Danmark. I lande med f.eks. med en stor areospace industri kan der komme andre materialekombinationer på tale. I [4,p.49] er der angivet en oversigt over en række materialekombinationer med tilhørende valg af lod. En beskrivelse af valg af loddemateriale findes i [7]. Basismetaller Valget af basismetal hænger naturligvis helt sammen med komponentens anvendelsesområde. Det kunne være defineret ved en belastningsprofil og en beskrivelse af anvendelsesmiljøet. Dette skal så omsættes til mekaniske- og korrosionsegenskaber. I Danmark findes en del produktion af kompakte plade-varmevekslere, komponenter til levnedsmidler, fittings m.m. Derudover er der i de senere år ligeledes opstået et behov for vakuumlodning af værktøjer, hvor f.eks. kølingen er optimeret gennem optimal placering af kølekanaler. Det betyder, at den store volumen repræsenteres hovedsagelig af de austenitiske rustfaste stål samt i mindre grad værktøjsstålene. Herunder er der vist et skema med hyppigt forkomne basismetaller. Basismetal AISI 304L austenitisk rustfast stål AISI 316L austenitisk rustfast stål Kobber kobber OF W.nr værktøjsstål Hårdmetal Incoloy 800 HT Anvendelsesområde Varmevekslere, fittings Varmevekslere, fittings Elektroder til laser Værktøjer til sprøjtestøbning Slidsegmenter Højtemperaturapplikationer I forbindelse med valg af basismateriale ved vakuumlodning er letfordamplige legeringselementer såsom zink, bly, cadmium og magnesium absolut forbudte. Disse elementer vil fordampe p.g.a. af deres relativt høje damptryk ved de typisk anvendte loddetemperaturer, og de vil igen kondensere på relativt kolde område i ovnsystemet. Zink behøver ikke kun at optræde som legeringselement i enten basis- eller loddematerialet, men 5

6 det kan komme fra skruer og bolte, der anvendes til fiksering af en komponents dele. Her anbefales det at anvende rustfaste skruer. Temperatur ISOTERMISK STØRKNING Temperatur Diffusionstrin Sol. (2) Liq. Sol. (1) Sol. (2) Liq. Sol. (1) A A B A A B C C Figur 3. Akølingsforløb ved vakuumlodning. Kurve A er direkte køling fra loddetemperaturen. Kurve B repræsenterer en langsom afkøling til under loddets solidustemperatur. Kurve C viser et diffusionstrin, hvor loddet størkner. Tid Tid Ved lodning af værktøjsstål benyttes ofte en teknik, som baseres på isotermisk størkning. Eksempelvis vil flere nikkellod (f.eks. BNi-2 og BNi-3) være legeret med bor m.h.p. at sænke legeringens liquidus-temperatur. Ved loddetemperaturen vil bor diffundere ind i basismaterialet, hvilket betyder, at liquidustemperaturen vil stige i takt med, at loddet mister bor. Det sker herved en isotermisk størkning. Fordelen er, at ved køling med overtryk vil loddet være i fast form. Herved kan man udføre en optimal køling af værktøjsstålet fra loddetemperaturen / hærdetemperaturen. Udover de hyppigt anvendte basismetaller loddes der fra tid til anden andre typer af metaller. Det kunne f.eks. være rent molybdæn, diverse nikkellegeringer og titanlegeret austenitisk rustfast stål. Lod Det er almindeligt kendt, at lod generelt inddeles i blød- og hårdlod. Endvidere opdeles loddene igen i en række familier, som hver kan indeholde et stort antal lod. Udviklingen af lod har primært ved rettet mod helt specifikke anvendelser, og det har betydet, at antallet af 6

7 lod i dag er meget stort. Når det så er sagt, så findes der indenfor vakuumlodning et antal lod, der er meget anvendte. De skal findes indenfor kobber-, nikkel- og sølvfamilien. Heriblandt er der flere eutektiske legeringer, af rene metaller er det i praksis kun kobber som anvendes. Som det fremgår af skemaet herunder, så indeholder mange nikkellod metalloider, hvilket ofte vil resultere i udskillelse af hårde faser ved størkningen. En udviklingstendens indenfor nikkellod er at erstatte metalloiderne med andre legeringselementer. Professor E. Lugscheider fra RWTH i Aachen arbejder for tiden med at udvikle hafnium-legerede nikkellod uden metalloider. Præliminære forsøg har vist, at loddetemperaturene kommer til at ligge mellem 1200 og 1300 C. Det betyder samtidigt, at grundet kornvækst vil de være uegnet til de fleste værktøjsstål. High-speed stål kunne være en undtagelse. Lod Cu Ag Mn Pd Cr B Si Fe Ni Cu 100 Ag 100 AgCu AgMn AgPd2,5 97,5 2,5 AgPd BNi-3 3,1 4,5 BNi-5 19,0 10,2 Rem BNi-1a ,5 3 Rem. BNi-2 7 3,1 4,5 3 Rem. Valget af lod til en given komponent er ofte betinget af legeringens tilgængelighed. Leverandørerne er typisk ordre-producerende, hvilket i praksis giver leveringstider på uger. Dette forhold er især udtalt ved indkøb af amorfe foilier. Derfor bør man altid have et standardlager af forskellige lod, hvis man tilbyder vakuumlodning som en serviceydelse. Indholdet af ovenstående tabel er et godt bud på et standardlager. En udvidelse af lageret kunne omfatte et eutektisk guldlod. En andet forhold, som er væsentlig ved valg af lod, er, hvilken form det aktuelle lod kan leveres i. Af typiske former kan nævnes tråd, folie, tape, pulver, pasta og Brazeskin. Eksempelvis findes nikkellod ikke som tråd. Brazeskin er en form, som er udviklet i Tyskland i sidste halvdel af 90 erne, og består af en blanding af suspension, binder, opløsningsmiddel og nikkelbaseret pulver [6]. Pulveret vil ligge homogent i blandingen og kan males eller på sprøjtes på de ønskede flader. En ofte anvendt lodform er de amorfe folier. De er fremstillet ved spin casting som en rapid solidified folie. Den største fordel ved amorfe folier er, at de er bøjelige. De kan derfor fremstilles som preforme. Denne type folier anvendes f.eks. i forbindelse med varmevekslere. Folierne har typisk en tykkelse på m. En god beskrivelse af amorfe og mikrokrystallinske folier findes i [2]. 7

8 En oversigt over kombinationer mellem basismetal og lod findes som tidligere nævnt i [4, p.49]. Bestemmelse af procesparametrene Ved vakuumlodning i moderne anlæg er det nødvendigt at indlæse procesdata til anlæggets computerenhed. M.h.p. at definere et fuldstændigt procesforløb findes der en række procesdata, som samlet definerer processen. Herunder er der anført de vigtigste procesdata: Forvarmningstemperaturen Loddetemperaturen Tid på loddetemperaturen Trykket under loddeprocessen Køletrykket /Afkølingsprofil Der anvendes en forvarmingstemperatur, idet det ønskes, at hele emnet har en homogen temperatur. Formålet er, at loddet skal smelte samtidigt i alle positioner. Holdetemperaturen vælges typisk C under loddets solidustemperatur. Ved lodning af værktøjsstål har forvarmningstemperaturen lígeledes den funktion, at de termiske spændinger reduceres. Det har betydning med mål- og formændringsproblematikken. Loddetemperaturen vælges ud fra loddets liquidustemperatur, og den fastsættes ofte som liquidustemperaturen plus 50 C. Mere generelt vælges den lavest mulige temperatur, som sikrer, at loddet flyder ud i den aktuelle spaltegeometri. Herved påvirkes basismaterialet mindst muligt m.h.t. kornvækst, erosion, termiske spændinger og kast. Loddets flydeegenskaber spiller ligeledes en rolle ved valg af loddetemperatur. Eksempelvis er eutektiske lod mere tyndtflydende og vandlige end lod med et stort smelteinterval, og af den grund kan loddetemperaturen ofte vælges tæt på den eutektiske temperatur. Et eksempel er eutektisk sølv-kober (AgCu28), der smelter ved 779 C. Loddetemperaturen vælges oftest i intervallet C. Loddetiden bestemmes ud fra en vurdering af, hvilken tid der skal til for at sikre, at loddet har fyldt spalterne. I praksis vælges ofte en loddetid på minutter. Hvis man er i tvivl om de termiske forhold i forbindelse med lodning, kan det betale sig at anvende et dummy-emne med termoelement. Dummy-emnet skal naturlig i størrelse og materiale repræsentere den aktuelle komponent. Ofte anvendes temperatursignalet fra dummy-emnet aktivt som et styresignal. Herved kan man få en meget nøjagtig styring af procesforløbet. En proces til vakuumlodning er opbygget af en temperatur- og trykprofil. Som nævnt under den korte beskrivelse af ovnanlægget anvendes et teknisk vakuum i størrelsesordnen 10-1 til 10-4 mbar. Men i de tilfælde, hvor loddet indeholder relativt letfordamplige legeringselementer, anvendes der et partialtryk, som undertrykker fordampningen. I praksis kan det være aktuelt ved lodning med sølv-baserede lod. Typisk anvendes nitrogen og argon som partialgasser. Partialtrykket kan bestemmes ud fra legerings-elementernes damptrykskurver. 8

9 Typiske fejlkilder Som antydet i artiklen er en systematisk gennemgang af konstruktionen af det emne, som skal loddes, en nødvendighed for et succesfuldt lodderesultat. Men ofte er situationen den, at en kunde ønsker et færdig-konstrueret emne sammenføjet, og her viser det sig i praksis, at der kan være problemer med loddespalterne. Denne fejltype er absolut den hyppigste. Loddespalten skal designes efter det anvendte lod, og her kan der være stor forskel i rekommanderet spaltebredde selv indenfor samme familie af lod. For de nikkelbaserede lod dimensioneres loddespalten i området 0,03 0,10 mm. Det er netop her, der er brug for spaltens kapilære egenskaber. Rent kobber og eutektisk sølv-kobber er eksempler på lod, hvor der kan loddes med kontakt mellem emnets dele. Her er det væsentligt at fremhæve, at loddespaltens bredde er specificeret ved den anvendte loddetemperatur. Ved lodning af forskellige materialer skal man tage høje for materialernes forskellige termiske udvidelseskoefficienter. Problemer med vædning p.g.a. manglende materialekompabilitet er sjælden. Men det kan forekomme ved lodning af f.eks. titan-stabiliseret austenitisk rustfast stål. Væddeproblemer kan også henføres til utilstrækkelig atmosfære eller vakuumniveau forårsaget af små utætheder i ovnanlægget. Hvis man har mistanke til vædningsproblemer, bør der udføres drop on plate test eventuelt i forbindelse med en udfaldsprøve. Kontrakgennemgang og informationsindsamling Ved et hvilket som helt aftaleforhold mellem to parter er det vigtigt med en informationsudveksling inden den endelige aftale forsegles. Udveksling af information er i særdeleshed vigtig mellem en udbyder af vakuumlodning og en kunde. Den gode kontraktgennemgang sikrer et tilfredsstillende lodderesultat. Vakuumlodning i Danmark Den første vakuumovn kom Danmark i Anlæggene er vertikale koldvæggede étkammerovne. De store volumener materialemæssigt har været sammenføjning af austenitiske rustfaste stål med rent kobber. En stor mængde af emnerne har været kompakte pladevarmevekslere. I dag loddes de samme varmevekslere ligeledes med nikkelbaserede lod. Det betyder, at varmevekslerne kan anvendes i forbindelse med ammoniak og f.eks. havvand. Der er endvidere blevet loddet tusinder af varmevekslere, hvor lodformen har været pasta, og her er doseringen blevet udført ved anvendelse af robot. Der er løbende sket forskning og udvikling indenfor vakuumlodning, f. eks er der udført et stort arbejde med at optimere loddeprocesser i forbindelse med lodning af f.eks. AISI 316L, Monel 400, Inconel 625 og Incoloy 825. Endvidere har der som tidligere nævnt været arbejdet med at kombinere vakuumlodning med hærdning. Den procestype er speciel interessant ved 9

10 sammenføjning af formsegmenter i værktøjsstål. I dag er det f.eks. helt almindeligt at lodde og hærde værktøjer til fremstilling af CD-skiver i samme procesgang. Referencer [1] Humpston, Giles og Jacobson, David M.; Principles of soldering and brazing; ASM International, Materials Park, Ohio. March [2] Rabinkin, Anatol; After two decades of history new frontiers of amorphous brazing foil application; DVS / ASM 5 th international conference in Aachen. 16 th -18 th June [3] Jensen, Carsten; Gundel, Peter Hauton; Vakuumlodning; Dansk Metallurgisk Selskabs vintermøde, Odense1994. [4] Brazing Handbook; Fourth edition; American Welding Society; Miami, Florida, [5] Lugscheider, Eric; [6] Schmoor, Harmut; Auftraglöten verschlei fester Hartstoff/Hartlegerungssysteme; RWTH, Aachen, [7] Severin, Ann M.; Selecting brazing materials; Advanced Materials & Processes 2/99. 10

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

Støbejerns anvendelse, struktur og defekter

Støbejerns anvendelse, struktur og defekter Støbejerns anvendelse, struktur og defekter Kjell Wardenær, Senior Konsulent Elkem Nordic Bearbejdet for Støberiet af Herbert Wolthoorn Støbejern er en gruppe af jernlegeringer, der dækker et meget stort

Læs mere

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer.

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer. Lodning 7 Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Anvendelse og udbredelse Lodning er en af de ældste samlingsmetoder, man kender til. Metoden anvendes til sammenføjning af metaller. Man

Læs mere

Lodning. Dette er tin i stand til. Blyet er ansvarlig for den mekaniske stabilitet i forbindelsen, og for at man kan få loddetin til at flyde.

Lodning. Dette er tin i stand til. Blyet er ansvarlig for den mekaniske stabilitet i forbindelsen, og for at man kan få loddetin til at flyde. Tin har været kendt i mere end 4000 år. under 450 Grader kaldes blødlod, over 450 hårdlod. Loddetin til tagrender og elektronik er en legering af bly og tin. Loddetin klæber ikke til overfladerne, der

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Sølvlegerede speciallod

Sølvlegerede speciallod Juni 15 (MSDB) : Sølvlegerede speciallod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2

Læs mere

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Den foretrukne partner Det, du har brug for. Helt præcist. Bodycote tilbyder en komplet pakke med behandlinger varmebehandling, overfladeteknologi og varm isostatisk

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

M e t a l l i - S c a n d i n a v i a

M e t a l l i - S c a n d i n a v i a M e t a l l i - S c a n d i n a v i a @ Copyright, Metalli as - Danmark, 2010. MATERIALE SIKKERHEDS DATA BLADE ( M S D B ) M e t a l l i - S c a n d i n a v i a e FILE: F:\DATABLAD\MSDB1-3 INDEX OG REVISIONSSTATUS

Læs mere

Slibning af værktøjer til træindustrien

Slibning af værktøjer til træindustrien Slibning af værktøjer til træindustrien Stållegeringer Stållegeringer, der anvendes i træindustrien: VS = værktøjsstål CV = krom-vanadiumstål HSS = hurtigstål HSSE = højlegeret hurtigstål HM = hårdmetal

Læs mere

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Juni 15 (MSDB) : Bronzelod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2 SØLVLEGEREDE

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G 1 Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G Af Uffe Andersen Frese Metal- & Stålstøberi A/S Indlæg ved FMV s årsmøde den 27. januar 2011 1.0 Indledning

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Lader du ozon angribe dit helbred?

Lader du ozon angribe dit helbred? 3 ODOROX MISON beskyttelsesgas odorized oxygen Lader du ozon angribe dit helbred? 02 MISON beskyttelsesgas Undgå skadelig ozon. brug MISON beskyttelsesgas hver gang du svejser. Hver gang du svejser, udvikles

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

STØBEGODS SYSTEM FOR DIMENSIONSTOLERANCER. DANIA A/S - MARKEDSVEJ 21 - DK-9600 AARS - DANMARK TEL.+45 98 62 19 11 FAX.+45 98 62 27 56 www.dania-as.

STØBEGODS SYSTEM FOR DIMENSIONSTOLERANCER. DANIA A/S - MARKEDSVEJ 21 - DK-9600 AARS - DANMARK TEL.+45 98 62 19 11 FAX.+45 98 62 27 56 www.dania-as. STØBEGODS SYSTEM FOR DIMENSIONSTOLERANCER DANIA A/S - MARKEDSVEJ 21 - DK-9600 AARS - DANMARK TEL.+45 98 62 19 11 FAX.+45 98 62 27 56 www.dania-as.dk Denne standard er baseret på standard ISO 8062-1996.

Læs mere

Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB)

Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) Juni 15 Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) MSDB 1-3: Sølv / kobber fosforlod Side 1 af 6 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLV/KOBBER FOSFORLOD JUNI 15 1-2 SØLVLEGEREDE SPECIALLOD

Læs mere

FMV temadag Herløv Kro d. 5 November 2009. Heat Treatments is a division of the Bodycote Thermal Processing Group

FMV temadag Herløv Kro d. 5 November 2009. Heat Treatments is a division of the Bodycote Thermal Processing Group Vakuumovne. FMV temadag Herløv Kro d. 5 November 2009 Den første vakuumovn i Danmark indkøres i 1973 på Industrihærderiet. 3 kammer ovn med køletryk på 1.7 bar Ændret til oliekøling Blev sendt på pension

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære logik og skjønhed Copyright 2007 Mads

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore

AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore Søren Mark Teknologisk Institut - Center for Metal- og Overfladeteknologi Prøveemner leveret af Produktudvikling, TI (Jeppe Skinnerup Byskov)

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

Belægninger på metal - del 1 - del 2 - del 3

Belægninger på metal - del 1 - del 2 - del 3 Belægninger på metal - del 1 Tykkelsen af en belægning (lak, galvanisering, eloxering osv.) på metal har direkte indflydelse på, hvor godt emnet er beskyttet mod slid eller korrosion. Generelt kan man

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling 1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Integreret stål- og jernfremstilling Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden.

Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden. 1 Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden. Ordet Cire Perdue er fransk og betyder tabt voks, som henviser til at den voks som udgør skulptur og kanaler, er indstøbt i et ildfast materiale og at voksen

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Af Piet Jansen FORCE Technology Piet Jansen 2004 -- Kopiering og eftertryk tilladt med kildeangivelse Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Sejlads

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker Reparationskursus I guld- og sølvsmedeteknikker 1 Kursus i mindre reparationer om trækning af perler med og uden knuder, montering af dupper og låse. Loddeprocesser ved mindre reparationsopgaver som f.eks.

Læs mere

T E D S B E T V. Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L

T E D S B E T V. Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L T E B E D S T V Æ L G D E Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L Et fuldt sortiment til krævende applikationer Legris dækker dine behov ved at forøge sit sortiment af koblinger. Hvad bruges

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring 1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Moderne bygninger kræver effektive kølesystemer. En løsning til at sænke temperaturen er at køle betonloftet, hvilket gør det muligt at afkøle lokalet ved

Læs mere

UDDEHOLM UNIMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM UNIMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM UNIMAX Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Unimax Egenskabsprofil Unimax er et krom-molybdæn-vanadium legeret stål, som er produceret

Læs mere

Sondex - En verden af pladevarmevekslere Til alle formål

Sondex - En verden af pladevarmevekslere Til alle formål Sondex - En verden af pladevarmevekslere Til alle formål SONDEX HEAD OFFICE Sondex - den førende producent af pladevarmevekslere Sondex A/S er et dansk firma, som blev grundlagt i 1984 af Aage Søndergaard

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R

UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R Kokmose 8, Kolding, Tlf.: 7551766 Fax: 7551744, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Dievar Produkt- og egenskabsprofil Dievar er et krom-molybdæn-vanadium legeret varmarbejdsstål,

Læs mere

System I møtrik - bolt. Dog - til bolte i ikke-krævende masseproduktionsapplikationer

System I møtrik - bolt. Dog - til bolte i ikke-krævende masseproduktionsapplikationer Gevindpasta Indledning Bolten er en af de ældste og mest brugte komponenter i moderne maskinkonstruktion. Derfor er det forbavsende at se, hvor ofte smøring af disse bliver nedprioriteret. Alvorlige skader

Læs mere

Den smarte hærdemetode Niels Lyth

Den smarte hærdemetode Niels Lyth Induktionshærdning FMV 4. Nov 2010 Den smarte hærdemetode Niels Lyth Hvorfor overfladehærdning Høj hårdhed imødegåelse af slid Hård overflade sej kerne Trykspændinger i overflade forbedret udmattelsesstyrke

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Creating powderful shapes

Creating powderful shapes Creating powderful shapes DANSK SINTERMETAL A/S En ny dimension i fremstillingsprocessen Sammen skaber vi succes! Siden grundlæggelsen i 1959 har Dansk Sintermetal A/S udviklet ideer og innovative løsninger

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163)

Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163) juli 2013 Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163) Arne Jouttijärvi Heimdal-archaeometry Report 13-3 KONKLUSION To forglassede lerstykker og 6 klumper af metal blev analyseret. Lerstykkerne stammer

Læs mere

Typiske skader på rustfrie materialer

Typiske skader på rustfrie materialer Typiske skader på rustfrie materialer af J. Vagn Hansen og Carsten Jensen FORCE Technology 2016.02.01 Disposition Generelt om skades undersøgelser (CSJ) Case 1: Eksempel på forkert termisk påvirkning (CSJ)

Læs mere

Tribologi i forbindelse med rustfrie materialer

Tribologi i forbindelse med rustfrie materialer Henrik Horup Reitz Tribologi i forbindelse med rustfrie materialer Tribologicenter, Teknologisk Institut Tribologicenteret Forretningsområder: Kommerciel overfladebehandling med primær fokus på tribologiske

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere

HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere High performance løsninger - Løsninger for not, slet, skrub & konveks - Hårdmetal af mikro og ultra fine korn - Standard og specielle geometrier Hårdmetal fræsere

Læs mere

High-performance kædeolier

High-performance kædeolier High-performance kædeolier Tilfredsstillende funktion non-stop Kæder arbejder ved maksimal kapacitet. Og dette næsten uafbrudt. Derfor er high-performance kædeolier nødvendige for smøring for at sikre

Læs mere

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner Leverandør af reservedele og pakkemaskiner PTFE tapes PTFE belagt glasfi ber. Vi har en meget omfattende bestand af både klæbende og ikke klæbende PTFE belagt glasfi ber folier og svejsetråde og svejsebånd.

Læs mere

Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og flade tage. Hilti MSP. El- och VVS. Hilti. Outperform. Outlast. Løsninger til solcellemontage

Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og flade tage. Hilti MSP. El- och VVS. Hilti. Outperform. Outlast. Løsninger til solcellemontage Løsninger til solcellemontage Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og. Hilti. Outperform. Outlast. Stærk og hurtig montage på skrå tage Stærk og hurtig montage på skrå tage Montage af solceller

Læs mere

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S S t a m h o l m e n 1 9 3 A 2650 Hvidovre Danmark e-mail: salg@silcofa.dk w w w. s i l c o f a.

Læs mere

Simon Anders T & Mikkel 1.5

Simon Anders T & Mikkel 1.5 Affladsprojekt af Simon Anders T & Mikkel 1.5 Teknologi B - 2011 Inholdsfortegnelse 1 Indledning. Projektbeskrivelse. Problemafgrænsning. Livcyklus. Materialebeskrivelse. Værksted. Logbog. Indledning 2

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Additive Manufacturing Med LaserCUSING fra Concept-Laser

Additive Manufacturing Med LaserCUSING fra Concept-Laser Additive Manufacturing Med LaserCUSING fra Concept-Laser Sales & Product Manager, Martin Nielsen 2012-02-03 1 Agenda Hvad er Additive Manufacturing? Teknologi LaserCUSING Materialer Anvendelses områder

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UDDEHOLM ELMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM ELMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM ELMAX Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Elmax - SuperClean 3 Produkt- og egenskabsprofil Elmax er et højtlegeret krom-molybdæn-vanadiumstål

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

FalcoUltimo FALCOULTIMO. FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle

FalcoUltimo FALCOULTIMO. FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle FalcoUltimo FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOULTIMO FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle andre affaldskurve når det gælder moderne design og brugervenlighed.

Læs mere

Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Premum / premax. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella. Carat.

Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Premum / premax. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella. Carat. Kontakt, oversigt, indeks Vejledning til loftsvarme/kølelofter Plexus Professor Premum / premax Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning

Læs mere

Teknisk forståelse af termografiske

Teknisk forståelse af termografiske Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Termografiske billeder kan, hvis de anvendes rigtigt, være gode som indikatorer for fejl Stol

Læs mere

BOLTESVEJSNING EN OVERBEVISENDE TEKNIK

BOLTESVEJSNING EN OVERBEVISENDE TEKNIK BOLTESVEJSNING EN OVERBEVISENDE TEKNIK Fordelene ved KÖCO-Boltesvejseteknik 2 KÖCO-Boltesvejsning er en sikker og meget stærk befæstigelsesmetode, der ydermere tilbyder enorme besparelses muligheder. Ved

Læs mere

Byen som geotop. 1. Indledning. 2. Sammenhængende beskrivelse af Geotopen

Byen som geotop. 1. Indledning. 2. Sammenhængende beskrivelse af Geotopen Byen som geotop 1. Indledning I det 20. århundrede er befolkningen i verdens byer vokset fra 220 mio. til 2,8 mia. og 2008 markerer tidspunktet, hvor mere end halvdelen af verdens indbyggere bor i byer.

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

AB. Svejseteknik. ApS

AB. Svejseteknik. ApS Et par gode tilbud.: 3M Gaffatape Et godt valg til general vedligeholdelse. Teknisk data.: Vedhæftning på stål N/100 mm Brudforlængelse 15% Temperatur op til 93 o C 46,00 Pr. rl. Selvvulkaniserende tape.

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

BeamLine TM. Brugsvejledning Feb 2002. BeamLine TM type 285001025-021

BeamLine TM. Brugsvejledning Feb 2002. BeamLine TM type 285001025-021 Brugsvejledning Feb 2002 BeamLine TM BeamLine TM type 285001025-021 MDT A/S, Værkstedsvej 2, DK-6000 Kolding 2 Anvendelse af Beamline TM -produkter i kompositindustrien. BeamLine TM er et nyt produkt med

Læs mere

WTT A/S Hot-Oil anlæg

WTT A/S Hot-Oil anlæg WTT A/S Hot-Oil anlæg WTT Hot-Oil anlægget WTT/Osmose hot-oil processen kombinerer en behandling på basis af linolie med en efterfølgende tørring af det imprægnerede træ. Efter at træet er blevet højtryks-imprægneret

Læs mere

Kraftværksteknik. Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning

Kraftværksteknik. Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning Kraftværksteknik Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning - Fyringsformer med kul og de tilhørende anlæg - Kulstøvsfyringsanlæg

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

Produktion. Figur 1. Gas 1. Gas 2. Gas 3. Gas 4. Gas flamme til opvarmning

Produktion. Figur 1. Gas 1. Gas 2. Gas 3. Gas 4. Gas flamme til opvarmning ProDUktIon Produktion Produktion af fiber kan reelt deles op i to dele, produktion af glasset (selve fiberen) og påsætning af kappen. Der er efterhånden ikke så mange steder, hvor man i dag producerer

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Stålcentrum materialedag. Palle Ranløv Uddeholm A/S

Stålcentrum materialedag. Palle Ranløv Uddeholm A/S Stålcentrum materialedag Nye materialer til skærende udstyr. Palle Ranløv Uddeholm A/S Ny generation af værktøjsstål Kvælstoflegerede ståltyper: Vancron 40 Vancron 50 Vanax 35 Vanax 75 2 Vancron 40 Ideen

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

Varmebehandling af stål

Varmebehandling af stål Varmebehandling af stål Stålets varmebehandling Når stål bliver udsat for plastisk deformation, spåntagende bearbejdning, støbning og svejsning, ændrer stålets struktur sig ofte på en sådan måde, at stålet

Læs mere

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Grønbech Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Rustfrie plader Rustfrie coils og båndstål Rustfrit stangstål Rustfrie rør Mønstervalsede plader Rustfrie dørkplader Plasmaskæring, Vandskæring Profiler

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g Indholdsfortegnelse Hvad er faseskiftende materialer? Varmekapacitet og faseskift Hvilke temperatur- og materialemæssige forudsætninger er nødvendige for at udnytte PCM-effekten? Det beskrives hvorledes

Læs mere

ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi

ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi Dimensionsændringer i stål ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi Torsdag den 5. november, 2009 Hvorfor er det interessant at styre dimensionsændringer ved

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere