Indhold WOMEX Evalueringsrapport. Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning"

Transkript

1 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer 1.5 Projektets formål 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 Formål med evalueringen 2.2 Afgrænsning 2.3 Målgrupper 2.4 Metoder 3. Dokumentation og analyse 3.1 Samling af branchen 3.2 Standens rammer 3.3 Presse 3.4 Samarbejde 3.5 Netværk og markeder 3.7 Musikudvalget og Musikcentret 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse 4.2 Anbefalinger 4.3 Formidling og opfølgning CVR-nr:

2 Side 2 Sammenfatning På vegne af Statens Kunstråds Musikudvalg har Kunststyrelsens Musikcenter i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark organiseret den danske deltagelse på musikmessen WOMEX i København På messe-delen af WOMEX i Bella Centret var den danske stand for første gang integreret i et fælles nordisk standområde med omkring 150 deltagere. På den danske stand deltog 38 danske orkestre, pladeselskaber, managements, spillesteder og organisationer med i alt 70 personer. WOMEX er verdens største og vigtigste internationale messe, konference og festival for verdensmusik, world, folk og roots m.m. På WOMEX 2009 deltog delegerede fra 92 lande, der var 280 stande på messen, 57 orkestre med 340 musikere på showcases/koncerter (i DR Koncerthuset) og 23 konference-sessions. Det var første gang WOMEX foregik i København, og det er planlagt, at messen skal afholdes i København også i 2010 og Denne evalueringsrapport analyserer og dokumenterer den danske deltagelse på messedelen af WOMEX Evaluering af de danske/nordiske showcases og den nordiske åbningskoncert ligger uden for denne evaluering, da disse var organiseret i et samarbejde mellem nordiske folkemusik-aktører og WOMEX. Den grønne klimainstallation, der blev opbygget i tilknytning til den danske/nordiske stand, var finansieret af styregruppen for samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet og evalueres særskilt. Kunststyrelsens Musikcenter havde opstillet følgende overordnede mål med deltagelsen på WOMEX: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og styrke dansk folkemusik og verdensmusik internationalt i form af musikeksport og udveksling. Med udgangspunkt i spørgeskemaer og indsamlet statistik er de overordnede mål samt de mere konkrete projektmål blevet evalueret med disse resultater: - Stor deltagelse fra den danske musikbranche på standen. - Høj tilfredshedsprocent blandt de danske deltagere. - Stor mødeaktivitet på standen for de danske deltagere. - De danske deltagere vurderer WOMEX som optimalt forum for udvikling af internationale netværk. Med baggrund i den store deltagelse, udsigten til Københavns værtskab for WOMEX de næste to år samt deltagernes tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Statens Kunstråds Musikudvalg igen støtter en dansk stand på WOMEX i Konklusionerne uddybes i den følgende rapport. 1. Indledning 1.1 OM DANSK DELTAGELSE PÅ WOMEX WOMEX er den vigtigste internationale messe og festival for verdensmusik world, folk, roots m.m. og fandt sted for 15. gang, denne gang for første gang i København 28. oktober 1. november WOMEXorganisationen har hovedsæde i Berlin, hvor messen startede for 15 år siden. Siden da har skiftende europæiske byer haft værtskabet: Essen, Newcastle, Bruxelles, Stockholm, Rotterdam og Sevilla (2003 samt ). I 2008 var det første gang, den danske musikbranche var samlet på en fællesstand. I årene inden da havde Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark organiseret separate stande med deltagelse af orkestre og andre aktører inden for hhv. folk/roots og verdensmusik. Med perspektivet at København skulle have værtskabet for WOMEX fra 2009 besluttede Statens Kunstråds Musikudvalg at samle den danske tilstedeværelse på en fælles stand på WOMEX i Sevilla i 2008, på samme måde som Danmark er til stede på messerne MIDEM og Popkomm, og på samme måde som andre lande organiserer nationale fællesstande på WOMEX. Musikudvalget bad Kunststyrelsens Musikcenter om at koordinere arbejdet med den danske stand i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. Også i 2009 har den danske deltagelse været organiseret på denne måde.

3 Side ORGANISERING AF DEN DANSKE DELTAGELSE På vegne af Statens Kunstråds Musikudvalg organiserede Kunststyrelsens Musikcenter en fællesstand for den danske musikbranche på WOMEX Standen fungerede som ramme og samlingspunkt for de danske deltageres møder, præsentation, reception osv. Projektets elementer har været: - Design og konstruktion af stand som ramme for møder, receptioner og andre aktiviteter, herunder koordinering af grøn klima-installation i tilknytning til den danske stand. - Registrering af deltagerne før messen. - Fakturering af deltagerne før messen. - Servicering af deltagerne før og under messen. - Kontakt og koordinering i forhold til WOMEX-organisationen. - Kontakt og koordinering i forhold til Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. - Kontakt og koordinering i forhold til de nordiske samarbejdspartnere. - Aktiviteter på den danske stand. - PR og presse for den danske tilstedeværelse på messen, nationalt og internationalt. - Økonomistyring og projektledelse. - Projektgrundlag og evaluering af projektet efter Danmarks Evalueringsinstituts anbefalinger. 1.3 NORDISK SAMARBEJDE Det var første gang, de nordiske lande havde et egentligt stand-samarbejde på WOMEX. Men allerede på WOMEX i Sevilla i 2008 lå de nordiske stande i nærheden af hinanden. Med planerne om et særligt fokus på den nordiske musik på showcases og åbningskoncert på WOMEX i København var det oplagt også at samtænke de nordiske landes stande på messe-delen i et nordisk standområde. Fra de andre nordiske lande blev de nationale stande organiseret af: Iceland Music Export, Finnish Music Information Centre, Music Export Norway og Rikskonserter/Concerts Sweden. De nordiske samarbejdspartnere havde vidt forskellig økonomisk baggrund for at prioritere det nordiske standsamarbejde, idet de samme nordiske organisationer også skulle bidrage til finansieringen af de nordiske showcases og den nordiske åbningskoncert. På det nordiske stand-område blev der fredag 30. oktober afholdt en nordisk brunch for de nordiske deltagere og deres samarbejdspartnere. Det nordiske standområde var designet af NR2154, der som overordnet tema havde valgt grønt græs, bæredygtighed og farverne i de nordiske landes flag. 1.4 ØKONOMI OG RESSOURCER Statens Kunstråds Musikudvalgs bidrag til finansiering af den danske stand har været kr. Deltagerne på standen har betalt for deltagelse på standen med stort set det samme beløb, som de skulle have betalt for at registrere sig direkte på messen. I nogle tilfælde har deltagerbetalingen været støttet af World Music Denmark, nemlig de tre udvalgte Meet the artists : Klezmofobia, Mames Babegenush og Mzungu Kichaa. Desuden har Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark bidraget med hver kr. til design og konstruktion af den danske stand. Det samlede budget for den danske stand har dermed været kr. Cd- og dvd-firmaet Dicentia sponsorerede det trykte standkatalog og den nordiske flyer (om de nordiske showcases, åbningskoncert og den nordiske brunch på messen). Opdragsgiver: Statens Kunstråds Musikudvalg Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen, chef for Kunststyrelsens Musikcenter Projektleder: Bodil Høgh Projektgruppe i Musikcentret: Jens Fuglsang, Jesper Martini, Bendt Viinholt Nielsen og Bodil Høgh Samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark 1.5 PROJEKTETS FORMÅL Overordnede projektmål har været: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og styrke dansk folkemusik og verdensmusik internationalt i form af musikeksport og udveksling.

4 Side 4 Kort- og langsigtede mål har været: Kortsigtede mål: 1. At samle den danske folke- og verdensmusik på WOMEX. 2. At skabe gode og funktionelle rammer og aktiviteter for de danske deltagere. 3. At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen. 4. At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne. Kort- og langsigtede mål: 5. At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport. 6. At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk. 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 FORMÅL Evalueringen er foretaget af Kunststyrelsens Musikcenter med det formål: - At synliggøre og dokumentere Danmarks og den danske musikbranches tilstedeværelse på WOMEX. - At skabe grundlag for beslutning om fremtidige bevillinger og satsninger på WOMEX og andre messer i udlandet. - At skabe erfaringsgrundlag og oplæg til en eventuel dansk stand på WOMEX i 2010 og efterfølgende år. 2.2 AFGRÆNSNING Evalueringen fokuserer på organiseringen af den danske stand og synliggørelsen af de danske deltagere på WOMEX. Det er ikke denne evaluerings formål at evaluere og vurdere de danske/nordiske showcases og den nordiske åbningskoncert, da disse var organiseret af Folkemusikkens Fælles Sekretariat i samarbejde med WOMEX og de andre nordiske partnere. 2.3 MÅLGRUPPER - Statens Kunstråds Musikudvalg - De danske genreorganisationer - Musikcentret og Kunststyrelsens ledelse - Offentligheden 2.4 METODER Der har været gennemført en intern evalueringsproces med inddragelse af projektets kortsigtede og langsigtede mål. Kunststyrelsen har overvejet andre metoder til evaluering, f.eks. ekstern evaluering. Med projektets og budgettets forholdsvis lille omfang har Kunststyrelsen ikke vurderet, at det har været relevant at foretage en ekstern evaluering. Til den interne evaluering har Kunststyrelsen vurderet, at en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse suppleret med dialog med deltagerne under messen udgør et tilstrækkeligt evalueringsgrundlag. Kunststyrelsen vurderer, at man som intern evaluator er tæt på de processer, der evalueres og derfor har god baggrund for at vurdere, hvilken type viden evalueringen skal producere. Samtidig skal man dog være opmærksom på den udfordring, det er, at opnå en objektivitet svarende til den, der kan forventes af en ekstern evaluering, ligesom man må erkende, at der er en risiko for at evalueringen af målgrupperne ikke opfattes som lige så objektiv som en ekstern evaluering. Til måling af de kortsigtede og langsigtede mål for projektet i form af deltagernes tilfredshed med standens rammer, det danske aktivitetsniveau på messen samt synligheden af den danske tilstedeværelse har disse metoder således været anvendt: - Kvantitativ optælling af antal selskaber og deltagere på den danske stand. - Analyse af deltagerne og deres aktiviteter, på baggrund af deltagerlister, kataloger m.m. - Spørgeskema til deltagerne på den danske stand, om standen og deltagernes aktiviteter. - Samtaler med deltagerne under WOMEX. - Evalueringsmøde på messen initieret af nogle af de danske deltagere. - Indsamling af artikler og omtale fra danske og udenlandske medier. - Evalueringsmøde og løbende dialog med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. - Tilbagemelding fra og dialog med de nordiske samarbejdspartnere. - Dialog med de deltagende Musikudvalgsmedlemmer.

5 Side 5 2. Dokumentation og analyse I det følgende fremlægges og analyseres den indsamlede dokumentation i form af statistik og spørgeskemaer i forhold til projektets formulerede indikatorer og succeskriterier for de kortsigtede og langsigtede mål. På evalueringstidspunktet i december 2009 er det kun muligt at evaluere i forhold til kortsigtede, målbare succeskriterier, som formuleret i projektgrundlaget. En evaluering af opfyldelsen af de langsigtede mål over en længere periode ligger uden for denne evaluerings rammer. DK-DELTAGERNES AKTIVITETER % inden for hver aktivitet DK-DELTAGERNES AKTIVITETER - GENRER Orkestre / musikere 50 % Folk / roots 26 % Pladeselskaber 13 % World 24 % Management / booking 8 % Flere genrer 50% Live musik / koncertarrangører 3 % Organisationer / institutioner 26 % Generelt om den danske deltagelse: 38 orkestre, pladeselskaber, managements, spillesteder og organisationer med i alt 70 personer var tilmeldt den danske stand. Generelt om WOMEX-messen: deltagere fra 92 lande deltog i Der var 280 stande på messen i Bella Centret, 57 orkestre med 340 musikere på showcases/koncerter (i DR Koncerthuset) og 23 konference-sessions. Spørgeskemaundersøgelse Svarprocent 72 % For at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer og aktiviteter blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor deltagerne blev bedt om at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål, se nedenfor. 26 ud af de 36 deltagende orkestre, selskaber og organisationer (fratrukket Statens Kunstråd og Kunststyrelsen) har besvaret skemaet. Det giver en svarprocent på 72 %, noget mindre end i 2008, hvor alle 19 danske selskaber, orkestre m.m. besvarede skemaet. Trods to rykkere er det i år ikke lykkedes at få alle til at svare. 3.1 SAMLING AF BRANCHEN Mål 1 (kortsigtet): At samle den danske folke- og verdensmusik på WOMEX Indikatorer 1. At det er de vigtige folke- og verdensmusikaktører, der deltager 2. At deltagerne angiver WOMEX som vigtigt samlingssted for de danske aktører 1. At mindst 15 danske orkestre/organisationer deltager 2. At mindst 70 % af de danske deltagere angiver WOMEX som relevant for udvikling af dansk netværk Begge succeskriterier er opfyldt. 38 selskaber fordelt på 70 personer deltog, og 92 % af deltagerne vurderede i spørgeskemaet (spørgsmål 3 B) WOMEX som enten i høj grad (56 %) eller i nogen grad (36 %) relevant for udvikling af dansk netværk. Hermed vurderes målet om samling af den danske folke- og verdensmusik på WOMEX at være opfyldt. I spørgeskemaet giver deltagerne udtryk for deres udbytte af deltagelsen på WOMEX, med 60 % af deltagerne i høj grad tilfredse, 36 % i nogen grad tilfredse og 4 % i mindre grad tilfredse. 92 % overvejer at deltage på den danske stand til næste år. 3.2 STANDENS RAMMER Mål 2 (kortsigtet): At skabe gode og funktionelle rammer og aktiviteter for de danske deltagere Indikator Generel tilfredshed med den danske stand og aktiviteter i spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne 1. At mindst 80 % er meget tilfredse eller tilfredse, heraf mindst 30 % meget tilfredse 2. At højst 10 % er utilfredse eller meget utilfredse, heraf højst 5 % meget utilfredse

6 Side 6 Registrerings/tilmeldingsprocedure 92 % tilfredshed (28 % meget tilfredse, 64 % tilfredse) 8 % utilfredshed (0 % utilfredse, 8 % meget utilfredse) Kunststyrelsens koordinering af standen 84 % tilfredshed (16 % meget tilfredse, 68 % tilfredse) 16 % utilfredshed (12 % utilfredse, 4 % meget utilfredse) Kunststyrelsens kommunikation vedr. WOMEX 88 % tilfredshed (24 % meget tilfredse, 64 % tilfredse) 12 % utilfredshed (8 % utilfredse, 4 % meget utilfredse) Den danske stands placering i Centerhallen 84 % tilfredshed (60 % meget tilfredse, 24 % tilfredse) 16 % utilfredshed (16 utilfredse, 0 % meget utilfredse) Den danske stands design 80 % tilfredshed (28 % meget tilfredse, 52 % tilfredse) 20 % utilfredshed (16 % utilfredse, 4 % meget utilfredse) Den danske stands funktionalitet 80 % tilfredshed (16 % meget tilfredse, 64 % tilfredse) 20 % utilfredshed (20 % utilfredse, 0 % meget utilfredse) Den danske stand i det nordiske standområde 80 % tilfredshed (32 % meget tilfredse, 48 % tilfredse) 20 % utilfredshed (20 % utilfredse, 0 % meget utilfredse) For alle disse områder er der forholdsvis stor tilfredshed, idet mellem % har udtrykt tilfredshed med den danske stand i spørgeskemaet (spørgsmål 1). Målet om mindst 30 % meget tilfredse er dog ikke nået i nogle tilfælde, og mellem 8 og 20 % har været utilfredse med forskellige elementer i den danske stand. Dermed er succeskriterierne ikke opnået, især ikke i forhold til den danske stands funktionalitet, design og placering. Samlet set er succeskriterierne således kun delvis opfyldt. Kunststyrelsen vurderer dermed, at målet om at skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere ikke er helt opfyldt. Fra de forskellige evalueringsmøder på og efter messen er der kommet en række kommentarer og forslag til forbedringer til næste år. I det følgende gennemgås de forskellige elementer i standens organisering. Standens placering i centerhallen Placeringen af den danske stand i centerhallen var overvejende positiv for deltagerne. Nogle få ville dog gerne have været inde i det store, generelle standområde i udstillingshallen. Manglende plads på standen Der var ikke tilstrækkelig plads til de mange danske deltagere og deres gæster/møder. Størrelsen på den danske stand blev besluttet og planlagt før fristen for tilmelding til den danske stand. Det endte med et meget højt antal deltagere, så det blev en udfordring at give tilstrækkelig plads til møder og aktiviteter for alle de mange deltagere på standen. Funktionalitet på standen Der var stor forskel på de danske deltageres behov på standen, da orkestre/musikere har andre behov end branchefolk. 50 % af deltagerne på standen var orkestre/musikere, med et langt større behov for at kunne præsentere sig med computere, video, musik, brochurer osv. end der var plads til. Der var ikke planlagt tilstrækkelig praktisk funktionalitet til dette behov. Forslag til forbedringer til næste år er bedre planlægning af område til brug for orkestre/musikeres præsentation, fotos af deltagerne på standen og/eller i standkatalog, introduktion til nye deltagere, større forsyninger af kaffe, te og vand til deltagerne på standen. World Music Denmarks del af fællesstanden Et særligt forhold var World Music Denmarks egen del af fællesstanden. WMD havde ønsket at fortsætte sin praksis med præsentation af tre udvalgte orkestre under overskriften Meet the artists, som organisationen har arbejdet med og haft gode resultater med i mange år. Det vurderes dog af Kunststyrelsen og i tilbagemeldinger fra deltagerne, at det gav en del signalforvirring, at der på denne måde var en stand-i-standen, med egen

7 Side 7 modtagelse og aktivitet. Det blev uklart for både deltagere og besøgende, om man med spørgsmål om dansk verdensmusik skulle henvende sig til den generelle danske skranke eller hos WMD. Kunststyrelsen havde fået i opdrag af Kunstrådets Musikudvalg at etablere en fællesstand, hvor WMD s tidligere stand var integreret. Med indretningen af et eget standområde for WMD, kan det diskuteres, om denne integration er lykkedes i tilstrækkelig grad. I evalueringsprocessen med World Music Denmark har mulige løsninger herpå været diskuteret i forhold til næste år. Man kunne overveje at lade alle de danske orkestre/musikere fungere under overskriften Meet the artists og indretning af et særligt område, hvor orkestres og musikeres behov kunne tilgodeses (bord til computer, foldere osv.) Evt. kunne de danske orkestre/musikere købe sig til en større plads. Også video-præsentationer af de danske orkestre kunne vises på storskærm. Kommunikation og koordinering Tilbagemeldingerne viser, at kommunikation og koordinering fra Kunststyrelsen kan forbedres. Der var mange af deltagerne, der deltog på WOMEX for første gang. Dermed var der et stort behov for kommunikation og koordinering. Mulige forslag til forbedring af kommunikation og koordinering til næste år kunne være en systematisk introduktion af alle de danske deltagere ved ankomst til messen og/eller introduktionsmøde for deltagerne inden messen. Nordisk standområde Sammenhængen med de andre nordiske lande har været overvejende positiv, både for de danske og de øvrige nordiske landes deltagere. De nordiske samarbejdspartnere har evalueret og meldt tilbage til Kunststyrelsen, at der i de andre nordiske lande har været overvejende tilfredshed med placeringen i Centerhallen og sammenhængen mellem de nordiske stande. Dog er der en række forslag til forbedringer til næste år: Klarere opdeling mellem lande-standene, mere plads, rotere landenes placering, mere hylde- og lagerplads, mere kaffe, te og vand, mere netværk mellem de nordiske lande osv. Klima-installation Danish Music Goes Green Som nabo til det nordiske standområde havde Kunststyrelsen i samarbejde med det danske designfirma NR2154 skabt en grøn klima-installation, som med en kreativ, visuel og auditiv vinkel gik i dialog med de mange internationale musikgæster om verdens klima-udfordringer. Her kunne WOMEX-deltagerne sætte sig og bevæge sig rundt, når de gik til og fra messe-standene, lytte til dansk musik, komme med forslag til bæredygtige løsninger inden for musikbranchen m.m. Installationen kom til at fungere som et ekstra møde-område for de danske og nordiske deltagere på messen. WOMEX havde også organiseret et konference-tema, It s not easy being green om musikbranchens bestræbelser på at finde bæredygtige løsninger, fx når der arrangeres store energikrævende turnéer og festivaler, i cd-produktion osv. Installationen var støttet økonomisk af Kulturministeriet og Udenrigsministeriet., og evalueringen af installationen ligger uden for denne rapport. Nordisk brunch 30. oktober 88 % af deltagerne vurderede i spørgeskemaet den nordiske brunch 30. oktober i det nordiske standområde som relevant (64 % meget relevant, 24 % relevant). Dermed vurderer Kunststyrelsen, at det var en relevant aktivitet for deltagerne. Der var dog nogle kommentarer fra danske orkestre på standen, der gerne ville have haft mulighed for at spille ved brunchen. De nordiske stand-organisatorer besluttede at bede nogle af de nordiske kunstnere fra den nordiske åbningskoncert om at spille ved den nordiske brunch. De nordiske samarbejdspartnere har meldt tilbage om stor opbakning og tilfredshed med den nordiske brunch, men med forskellige forslag til forbedringer til næste år: Invitation ud tidligere, invitation i mindre format, bedre koordinering af optræden mm. Deltagelse på andre internationale messer/festivaler Ifølge spørgeskemaet (spørgsmål 5) har 60 af deltagerne også deltaget i andre internationale messer/festivaler i 2009, nemlig MIDEM, Folkelarm i Oslo, Folk Alliance i USA. 3.3 PRESSE Mål 3 (kortsigtet): At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Indikator Artikler og anden medieomtale af den danske tilstedeværelse i danske og udenlandske medier 1. Fem artikler i danske medier om den danske deltagelse på WOMEX 2. To artikler i udenlandske medier om den danske deltagelse på WOMEX

8 Side 8 Kunststyrelsen udsendte to pressemeddelelser om hhv. Statens Kunstråds støtte af dansk stand på WOMEX og den grønne klima-installation. En engelsksproget pressemeddelelse om klima-installationen blev udsendt via PR Newswire. Ingen af pressemeddelelserne resulterede i omtale i danske eller udenlandske medier. WOMEX som sådan har dog fået stor mediedækning både i Danmark og i udenlandske medier. Men konkret om den danske tilstedeværelse på messen er det ikke lykkedes at nå succeskriterierne for projektet, og målet er dermed ikke opfyldt. 3.4 SAMARBEJDE Mål 4 (kortsigtet): At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne Indikator Løbende dialog og kontakt med genreorganisationerne 1. Tre møder med FFS og WMD om WOMEX 2. Ugentlig kontakt på mail og telefon med FFS og WMD om danske aktiviteter og indretning af den danske stand Kunststyrelsens Musikcenter har holdt to møder før WOMEX og et evalueringsmøde efterfølgende. Desuden har der været løbende dialog på og telefon med FFS og WMD for at planlægge og koordinere design, indretning og aktiviteter på den nordiske stand. Med den løbende dialog vurderes samarbejdet mellem Musikcentret og de to genreorganisationer at være udviklet og målet dermed opfyldt. 3.5 NETVÆRK OG MARKEDER Mål 5 (kort- og langsigtet): At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport Indikatorer 1. At deltagerne har fået nye eller udviklet tidligere internationale kontakter 2. Registrering af mødeaktivitet på standen 1. Mindst 70 % af deltagerne angiver at have fået styrket deres internationale netværk væsentligt 2. Mødeaktivitet på mindst 100 møder på standen Begge succeskriterier er opfyldt. 96 % af deltagerne vurderede i spørgeskemaet (spørgsmål 3 A) WOMEX som enten i høj grad (72 %) eller i nogen grad (24 %) relevant for udvikling af deres internationale netværk. I spørgeskemaet (spørgsmål 4) har deltagerne angivet i alt at have afholdt 160 møder på den danske stand. Deltagerne angiver i spørgeskemaerne at have fået kontakt med lande som: Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, USA, Canada, Grækenland, Spanien, Tyrkiet, Japan, Korea, Brasilien, Australien, Mexico m.fl. Hermed vurderes målet om de danske aktørers udvikling af internationale netværk og markeder at være opfyldt. 3.6 MUSIKUDVALGET OG MUSIKCENTRET Mål 6 (kortsigtet): At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk Indikator Stigning i antallet af Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale kontakter Succeskriterium At Musikcentrets WOMEX-medarbejdere og Musikudvalgsmedlemmer angiver at have øget antallet af internationale og nationale kontakter væsentligt Fra Statens Kunstråds Musikudvalg var Henrik Holm, Leif Skov og Steen Jørgensen tilmeldt den danske stand på WOMEX. Desuden besøgte formanden Giordano Bellincampi samt Jeanette Balland messen fredag 30. oktober, hvor der var nordisk brunch. Alle medlemmerne havde på denne måde mulighed for at styrke både deres danske, nordiske og internationale netværk. Tilsvarende fik Kunststyrelsens Musikcenter udvidet samarbejdet, både i forhold til de danske deltagere, de nordiske samarbejdspartnere og internationale besøgende på standen. For både Musikudvalget og Musikcentret vurderes det hermed, at antallet af internationale og nationale kontakter er øget væsentligt, og at målet om udvikling af netværk er opfyldt.

9 Side 9 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse De opstillede projektmål vurderes på baggrund af gennemgangen ovenfor at være opfyldt med undtagelse af dele af standens funktionalitet og design. Det langsigtede perspektiv i projektmålene kan ikke vurderes endeligt på evalueringstidspunktet i december 2009, men med opfyldelsen af målene på det korte sigt vurderes det, at man er godt på vej til at opfylde også de langsigtede mål. Mange af de danske deltagere har været på WOMEX igennem mange år, og deres svar i spørgeskemaerne afspejler hermed et længere perspektiv. Med de positive tilbagemeldinger i spørgeskemaerne vurderes de overordnede projektmål også at være opfyldt, at styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik samt at promovere og styrke dansk folkemusik og verdensmusik internationalt i form af musikeksport og udveksling. 4.2 Anbefalinger Med baggrund i den store danske deltagelse på WOMEX 2009 og deltagernes tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Statens Kunstråds Musikudvalg igen støtter en dansk stand på WOMEX i Ud fra brugerundersøgelsen samt projektgruppens interne evaluering anbefales følgende: - At fortsætte organiseringen, samlingen og synliggørelsen af den danske folke- og verdensmusik på WOMEX i København i At tage denne evalueringsrapports konkrete forslag til forbedringer med i organiseringen af dansk stand på WOMEX i At fortsætte og videreudvikle dialogen med genreorganisationerne og deltagerne om standens design, indretning og aktiviteter. - At foretage en yderligere integrering af WMD s aktiviteter i den danske fællesstand. - At fokusere yderligere på kontakt til presse og medier for synliggørelse af den danske folke- og verdensmusik. 4.3 Formidling og opfølgning Evalueringsrapportens formål er at synliggøre og dokumentere den danske deltagelse på WOMEX Statens Kunstråds Musikudvalg står sammen med Kunststyrelsens Musikcenter for opfølgning på rapporten. Rapporten bliver offentliggjort til projektets interessenter og målgrupper i Kunstrådets Nyhedsbrev og på Bilag: - Projektgrundlag - Regnskab - Spørgeskema Bodil Høgh 7. december 2009

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 2. juni 2009 Jour.nr.: MIDEM 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten 13. december 2010 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2010 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten 21. februar 2008 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2007 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4 Organisering

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra H.C. Andersen 90 91 Musikmesser/Showcase-festivaler Der findes et utal af internationale musikmesser, -konferencer, -seminarer, -festivaler og kombinationer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND NOTAT 14. april 2005 Musikportal Projektgrundlag BAGGRUND Kunststyrelsens resultatkontrakt 2005-08 udmøntes i årlige handlingsplaner. Planen for 2005 omfatter intensivering af Kunststyrelsens internationale

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer De fem genreorganisationer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX. Statens Kunstråds Musikudvalg MARTS 2011. 1. marts 2011 D: E:

EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX. Statens Kunstråds Musikudvalg MARTS 2011. 1. marts 2011 D: E: Statens Kunstråds Musikudvalg 1. marts 2011 MARTS 2011 EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8100 Århus C CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 8732

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m.

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. September 2010 Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. Vedr. Eksportstøtte til Pladeselskaber Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2010, vedrørende projekter fra 1. januar 2011 og

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark Danish Vibes 2013 Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark - afrapportering og evaluering Danish Vibes 2013 fremmer danske jazz- og verdensmusikorkestres igangværende internationale karriere

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om frivillighedsmesse Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte.

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. Ferie-arbejdsgruppe møde den 24. maj 2012 på Sekretariatet REFERAT Godkendt Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. 1. Budget

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland september, 2016 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland september, 2016 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland 27.-29. september, 2016 Den danske fællesstand I 2015 tiltrak Alihankinta hele 1.000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.955 professionelle

Læs mere

Aktindsigt vedrørende MXD

Aktindsigt vedrørende MXD Aktindsigt vedrørende MXD Side 1 af 1 Rebekka Elisabeth Anker-Møller Fra: Jan Ole Traasdahl Sendt: 4. september 2008 14:05 Til: Cc: 'signe.m.richter@24timer.dk' Henrik Wenzel Andreasen; 'Gunnar K. Madsen'

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft Foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 3. november 2015 Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010]

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Emne: Status på udvalg og projekter Skrevet af: RAP Dato: 04.03.2010 Side: 1 af 5 Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger...1 2. Status

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Aktiviteter der rykker.

Aktiviteter der rykker. Aktiviteter der rykker. Afrapportering til Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget. Indhold Projekt Aktiviteter der rykker.... 2 Midtvejsevaluering november 2013.... 2 Fokusgruppegruppeinterview vedr. Aktiviteter

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Vejledning til efter-analyse

Vejledning til efter-analyse Evaluering af videotolkning på hospitaler Vejledning til efter-analyse Målgruppen for denne vejledning er superbrugerne i spydspidsafdelingerne. Vejledningen beskriver kort, hvordan efter-analysen konkret

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

ViborgSaloner -samtalesaloner

ViborgSaloner -samtalesaloner -samtalesaloner 1 Indholdsfortegnelse Indledning s.3 Formål og mål s.4 Succeskriterier s.5 Evaluering s. 6 Samarbejdspartnere s. 7-8 Invitation og rekruttering s. 9 Målgrupperne s. 10 Rammerne s. 11 Samtalesalon

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere