Indhold WOMEX Evalueringsrapport. Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning"

Transkript

1 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer 1.5 Projektets formål 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 Formål med evalueringen 2.2 Afgrænsning 2.3 Målgrupper 2.4 Metoder 3. Dokumentation og analyse 3.1 Samling af branchen 3.2 Standens rammer 3.3 Presse 3.4 Samarbejde 3.5 Netværk og markeder 3.7 Musikudvalget og Musikcentret 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse 4.2 Anbefalinger 4.3 Formidling og opfølgning CVR-nr:

2 Side 2 Sammenfatning På vegne af Statens Kunstråds Musikudvalg har Kunststyrelsens Musikcenter i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark organiseret den danske deltagelse på musikmessen WOMEX i København På messe-delen af WOMEX i Bella Centret var den danske stand for første gang integreret i et fælles nordisk standområde med omkring 150 deltagere. På den danske stand deltog 38 danske orkestre, pladeselskaber, managements, spillesteder og organisationer med i alt 70 personer. WOMEX er verdens største og vigtigste internationale messe, konference og festival for verdensmusik, world, folk og roots m.m. På WOMEX 2009 deltog delegerede fra 92 lande, der var 280 stande på messen, 57 orkestre med 340 musikere på showcases/koncerter (i DR Koncerthuset) og 23 konference-sessions. Det var første gang WOMEX foregik i København, og det er planlagt, at messen skal afholdes i København også i 2010 og Denne evalueringsrapport analyserer og dokumenterer den danske deltagelse på messedelen af WOMEX Evaluering af de danske/nordiske showcases og den nordiske åbningskoncert ligger uden for denne evaluering, da disse var organiseret i et samarbejde mellem nordiske folkemusik-aktører og WOMEX. Den grønne klimainstallation, der blev opbygget i tilknytning til den danske/nordiske stand, var finansieret af styregruppen for samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet og evalueres særskilt. Kunststyrelsens Musikcenter havde opstillet følgende overordnede mål med deltagelsen på WOMEX: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og styrke dansk folkemusik og verdensmusik internationalt i form af musikeksport og udveksling. Med udgangspunkt i spørgeskemaer og indsamlet statistik er de overordnede mål samt de mere konkrete projektmål blevet evalueret med disse resultater: - Stor deltagelse fra den danske musikbranche på standen. - Høj tilfredshedsprocent blandt de danske deltagere. - Stor mødeaktivitet på standen for de danske deltagere. - De danske deltagere vurderer WOMEX som optimalt forum for udvikling af internationale netværk. Med baggrund i den store deltagelse, udsigten til Københavns værtskab for WOMEX de næste to år samt deltagernes tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Statens Kunstråds Musikudvalg igen støtter en dansk stand på WOMEX i Konklusionerne uddybes i den følgende rapport. 1. Indledning 1.1 OM DANSK DELTAGELSE PÅ WOMEX WOMEX er den vigtigste internationale messe og festival for verdensmusik world, folk, roots m.m. og fandt sted for 15. gang, denne gang for første gang i København 28. oktober 1. november WOMEXorganisationen har hovedsæde i Berlin, hvor messen startede for 15 år siden. Siden da har skiftende europæiske byer haft værtskabet: Essen, Newcastle, Bruxelles, Stockholm, Rotterdam og Sevilla (2003 samt ). I 2008 var det første gang, den danske musikbranche var samlet på en fællesstand. I årene inden da havde Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark organiseret separate stande med deltagelse af orkestre og andre aktører inden for hhv. folk/roots og verdensmusik. Med perspektivet at København skulle have værtskabet for WOMEX fra 2009 besluttede Statens Kunstråds Musikudvalg at samle den danske tilstedeværelse på en fælles stand på WOMEX i Sevilla i 2008, på samme måde som Danmark er til stede på messerne MIDEM og Popkomm, og på samme måde som andre lande organiserer nationale fællesstande på WOMEX. Musikudvalget bad Kunststyrelsens Musikcenter om at koordinere arbejdet med den danske stand i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. Også i 2009 har den danske deltagelse været organiseret på denne måde.

3 Side ORGANISERING AF DEN DANSKE DELTAGELSE På vegne af Statens Kunstråds Musikudvalg organiserede Kunststyrelsens Musikcenter en fællesstand for den danske musikbranche på WOMEX Standen fungerede som ramme og samlingspunkt for de danske deltageres møder, præsentation, reception osv. Projektets elementer har været: - Design og konstruktion af stand som ramme for møder, receptioner og andre aktiviteter, herunder koordinering af grøn klima-installation i tilknytning til den danske stand. - Registrering af deltagerne før messen. - Fakturering af deltagerne før messen. - Servicering af deltagerne før og under messen. - Kontakt og koordinering i forhold til WOMEX-organisationen. - Kontakt og koordinering i forhold til Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. - Kontakt og koordinering i forhold til de nordiske samarbejdspartnere. - Aktiviteter på den danske stand. - PR og presse for den danske tilstedeværelse på messen, nationalt og internationalt. - Økonomistyring og projektledelse. - Projektgrundlag og evaluering af projektet efter Danmarks Evalueringsinstituts anbefalinger. 1.3 NORDISK SAMARBEJDE Det var første gang, de nordiske lande havde et egentligt stand-samarbejde på WOMEX. Men allerede på WOMEX i Sevilla i 2008 lå de nordiske stande i nærheden af hinanden. Med planerne om et særligt fokus på den nordiske musik på showcases og åbningskoncert på WOMEX i København var det oplagt også at samtænke de nordiske landes stande på messe-delen i et nordisk standområde. Fra de andre nordiske lande blev de nationale stande organiseret af: Iceland Music Export, Finnish Music Information Centre, Music Export Norway og Rikskonserter/Concerts Sweden. De nordiske samarbejdspartnere havde vidt forskellig økonomisk baggrund for at prioritere det nordiske standsamarbejde, idet de samme nordiske organisationer også skulle bidrage til finansieringen af de nordiske showcases og den nordiske åbningskoncert. På det nordiske stand-område blev der fredag 30. oktober afholdt en nordisk brunch for de nordiske deltagere og deres samarbejdspartnere. Det nordiske standområde var designet af NR2154, der som overordnet tema havde valgt grønt græs, bæredygtighed og farverne i de nordiske landes flag. 1.4 ØKONOMI OG RESSOURCER Statens Kunstråds Musikudvalgs bidrag til finansiering af den danske stand har været kr. Deltagerne på standen har betalt for deltagelse på standen med stort set det samme beløb, som de skulle have betalt for at registrere sig direkte på messen. I nogle tilfælde har deltagerbetalingen været støttet af World Music Denmark, nemlig de tre udvalgte Meet the artists : Klezmofobia, Mames Babegenush og Mzungu Kichaa. Desuden har Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark bidraget med hver kr. til design og konstruktion af den danske stand. Det samlede budget for den danske stand har dermed været kr. Cd- og dvd-firmaet Dicentia sponsorerede det trykte standkatalog og den nordiske flyer (om de nordiske showcases, åbningskoncert og den nordiske brunch på messen). Opdragsgiver: Statens Kunstråds Musikudvalg Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen, chef for Kunststyrelsens Musikcenter Projektleder: Bodil Høgh Projektgruppe i Musikcentret: Jens Fuglsang, Jesper Martini, Bendt Viinholt Nielsen og Bodil Høgh Samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark 1.5 PROJEKTETS FORMÅL Overordnede projektmål har været: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og styrke dansk folkemusik og verdensmusik internationalt i form af musikeksport og udveksling.

4 Side 4 Kort- og langsigtede mål har været: Kortsigtede mål: 1. At samle den danske folke- og verdensmusik på WOMEX. 2. At skabe gode og funktionelle rammer og aktiviteter for de danske deltagere. 3. At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen. 4. At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne. Kort- og langsigtede mål: 5. At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport. 6. At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk. 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 FORMÅL Evalueringen er foretaget af Kunststyrelsens Musikcenter med det formål: - At synliggøre og dokumentere Danmarks og den danske musikbranches tilstedeværelse på WOMEX. - At skabe grundlag for beslutning om fremtidige bevillinger og satsninger på WOMEX og andre messer i udlandet. - At skabe erfaringsgrundlag og oplæg til en eventuel dansk stand på WOMEX i 2010 og efterfølgende år. 2.2 AFGRÆNSNING Evalueringen fokuserer på organiseringen af den danske stand og synliggørelsen af de danske deltagere på WOMEX. Det er ikke denne evaluerings formål at evaluere og vurdere de danske/nordiske showcases og den nordiske åbningskoncert, da disse var organiseret af Folkemusikkens Fælles Sekretariat i samarbejde med WOMEX og de andre nordiske partnere. 2.3 MÅLGRUPPER - Statens Kunstråds Musikudvalg - De danske genreorganisationer - Musikcentret og Kunststyrelsens ledelse - Offentligheden 2.4 METODER Der har været gennemført en intern evalueringsproces med inddragelse af projektets kortsigtede og langsigtede mål. Kunststyrelsen har overvejet andre metoder til evaluering, f.eks. ekstern evaluering. Med projektets og budgettets forholdsvis lille omfang har Kunststyrelsen ikke vurderet, at det har været relevant at foretage en ekstern evaluering. Til den interne evaluering har Kunststyrelsen vurderet, at en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse suppleret med dialog med deltagerne under messen udgør et tilstrækkeligt evalueringsgrundlag. Kunststyrelsen vurderer, at man som intern evaluator er tæt på de processer, der evalueres og derfor har god baggrund for at vurdere, hvilken type viden evalueringen skal producere. Samtidig skal man dog være opmærksom på den udfordring, det er, at opnå en objektivitet svarende til den, der kan forventes af en ekstern evaluering, ligesom man må erkende, at der er en risiko for at evalueringen af målgrupperne ikke opfattes som lige så objektiv som en ekstern evaluering. Til måling af de kortsigtede og langsigtede mål for projektet i form af deltagernes tilfredshed med standens rammer, det danske aktivitetsniveau på messen samt synligheden af den danske tilstedeværelse har disse metoder således været anvendt: - Kvantitativ optælling af antal selskaber og deltagere på den danske stand. - Analyse af deltagerne og deres aktiviteter, på baggrund af deltagerlister, kataloger m.m. - Spørgeskema til deltagerne på den danske stand, om standen og deltagernes aktiviteter. - Samtaler med deltagerne under WOMEX. - Evalueringsmøde på messen initieret af nogle af de danske deltagere. - Indsamling af artikler og omtale fra danske og udenlandske medier. - Evalueringsmøde og løbende dialog med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. - Tilbagemelding fra og dialog med de nordiske samarbejdspartnere. - Dialog med de deltagende Musikudvalgsmedlemmer.

5 Side 5 2. Dokumentation og analyse I det følgende fremlægges og analyseres den indsamlede dokumentation i form af statistik og spørgeskemaer i forhold til projektets formulerede indikatorer og succeskriterier for de kortsigtede og langsigtede mål. På evalueringstidspunktet i december 2009 er det kun muligt at evaluere i forhold til kortsigtede, målbare succeskriterier, som formuleret i projektgrundlaget. En evaluering af opfyldelsen af de langsigtede mål over en længere periode ligger uden for denne evaluerings rammer. DK-DELTAGERNES AKTIVITETER % inden for hver aktivitet DK-DELTAGERNES AKTIVITETER - GENRER Orkestre / musikere 50 % Folk / roots 26 % Pladeselskaber 13 % World 24 % Management / booking 8 % Flere genrer 50% Live musik / koncertarrangører 3 % Organisationer / institutioner 26 % Generelt om den danske deltagelse: 38 orkestre, pladeselskaber, managements, spillesteder og organisationer med i alt 70 personer var tilmeldt den danske stand. Generelt om WOMEX-messen: deltagere fra 92 lande deltog i Der var 280 stande på messen i Bella Centret, 57 orkestre med 340 musikere på showcases/koncerter (i DR Koncerthuset) og 23 konference-sessions. Spørgeskemaundersøgelse Svarprocent 72 % For at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer og aktiviteter blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor deltagerne blev bedt om at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål, se nedenfor. 26 ud af de 36 deltagende orkestre, selskaber og organisationer (fratrukket Statens Kunstråd og Kunststyrelsen) har besvaret skemaet. Det giver en svarprocent på 72 %, noget mindre end i 2008, hvor alle 19 danske selskaber, orkestre m.m. besvarede skemaet. Trods to rykkere er det i år ikke lykkedes at få alle til at svare. 3.1 SAMLING AF BRANCHEN Mål 1 (kortsigtet): At samle den danske folke- og verdensmusik på WOMEX Indikatorer 1. At det er de vigtige folke- og verdensmusikaktører, der deltager 2. At deltagerne angiver WOMEX som vigtigt samlingssted for de danske aktører 1. At mindst 15 danske orkestre/organisationer deltager 2. At mindst 70 % af de danske deltagere angiver WOMEX som relevant for udvikling af dansk netværk Begge succeskriterier er opfyldt. 38 selskaber fordelt på 70 personer deltog, og 92 % af deltagerne vurderede i spørgeskemaet (spørgsmål 3 B) WOMEX som enten i høj grad (56 %) eller i nogen grad (36 %) relevant for udvikling af dansk netværk. Hermed vurderes målet om samling af den danske folke- og verdensmusik på WOMEX at være opfyldt. I spørgeskemaet giver deltagerne udtryk for deres udbytte af deltagelsen på WOMEX, med 60 % af deltagerne i høj grad tilfredse, 36 % i nogen grad tilfredse og 4 % i mindre grad tilfredse. 92 % overvejer at deltage på den danske stand til næste år. 3.2 STANDENS RAMMER Mål 2 (kortsigtet): At skabe gode og funktionelle rammer og aktiviteter for de danske deltagere Indikator Generel tilfredshed med den danske stand og aktiviteter i spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne 1. At mindst 80 % er meget tilfredse eller tilfredse, heraf mindst 30 % meget tilfredse 2. At højst 10 % er utilfredse eller meget utilfredse, heraf højst 5 % meget utilfredse

6 Side 6 Registrerings/tilmeldingsprocedure 92 % tilfredshed (28 % meget tilfredse, 64 % tilfredse) 8 % utilfredshed (0 % utilfredse, 8 % meget utilfredse) Kunststyrelsens koordinering af standen 84 % tilfredshed (16 % meget tilfredse, 68 % tilfredse) 16 % utilfredshed (12 % utilfredse, 4 % meget utilfredse) Kunststyrelsens kommunikation vedr. WOMEX 88 % tilfredshed (24 % meget tilfredse, 64 % tilfredse) 12 % utilfredshed (8 % utilfredse, 4 % meget utilfredse) Den danske stands placering i Centerhallen 84 % tilfredshed (60 % meget tilfredse, 24 % tilfredse) 16 % utilfredshed (16 utilfredse, 0 % meget utilfredse) Den danske stands design 80 % tilfredshed (28 % meget tilfredse, 52 % tilfredse) 20 % utilfredshed (16 % utilfredse, 4 % meget utilfredse) Den danske stands funktionalitet 80 % tilfredshed (16 % meget tilfredse, 64 % tilfredse) 20 % utilfredshed (20 % utilfredse, 0 % meget utilfredse) Den danske stand i det nordiske standområde 80 % tilfredshed (32 % meget tilfredse, 48 % tilfredse) 20 % utilfredshed (20 % utilfredse, 0 % meget utilfredse) For alle disse områder er der forholdsvis stor tilfredshed, idet mellem % har udtrykt tilfredshed med den danske stand i spørgeskemaet (spørgsmål 1). Målet om mindst 30 % meget tilfredse er dog ikke nået i nogle tilfælde, og mellem 8 og 20 % har været utilfredse med forskellige elementer i den danske stand. Dermed er succeskriterierne ikke opnået, især ikke i forhold til den danske stands funktionalitet, design og placering. Samlet set er succeskriterierne således kun delvis opfyldt. Kunststyrelsen vurderer dermed, at målet om at skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere ikke er helt opfyldt. Fra de forskellige evalueringsmøder på og efter messen er der kommet en række kommentarer og forslag til forbedringer til næste år. I det følgende gennemgås de forskellige elementer i standens organisering. Standens placering i centerhallen Placeringen af den danske stand i centerhallen var overvejende positiv for deltagerne. Nogle få ville dog gerne have været inde i det store, generelle standområde i udstillingshallen. Manglende plads på standen Der var ikke tilstrækkelig plads til de mange danske deltagere og deres gæster/møder. Størrelsen på den danske stand blev besluttet og planlagt før fristen for tilmelding til den danske stand. Det endte med et meget højt antal deltagere, så det blev en udfordring at give tilstrækkelig plads til møder og aktiviteter for alle de mange deltagere på standen. Funktionalitet på standen Der var stor forskel på de danske deltageres behov på standen, da orkestre/musikere har andre behov end branchefolk. 50 % af deltagerne på standen var orkestre/musikere, med et langt større behov for at kunne præsentere sig med computere, video, musik, brochurer osv. end der var plads til. Der var ikke planlagt tilstrækkelig praktisk funktionalitet til dette behov. Forslag til forbedringer til næste år er bedre planlægning af område til brug for orkestre/musikeres præsentation, fotos af deltagerne på standen og/eller i standkatalog, introduktion til nye deltagere, større forsyninger af kaffe, te og vand til deltagerne på standen. World Music Denmarks del af fællesstanden Et særligt forhold var World Music Denmarks egen del af fællesstanden. WMD havde ønsket at fortsætte sin praksis med præsentation af tre udvalgte orkestre under overskriften Meet the artists, som organisationen har arbejdet med og haft gode resultater med i mange år. Det vurderes dog af Kunststyrelsen og i tilbagemeldinger fra deltagerne, at det gav en del signalforvirring, at der på denne måde var en stand-i-standen, med egen

7 Side 7 modtagelse og aktivitet. Det blev uklart for både deltagere og besøgende, om man med spørgsmål om dansk verdensmusik skulle henvende sig til den generelle danske skranke eller hos WMD. Kunststyrelsen havde fået i opdrag af Kunstrådets Musikudvalg at etablere en fællesstand, hvor WMD s tidligere stand var integreret. Med indretningen af et eget standområde for WMD, kan det diskuteres, om denne integration er lykkedes i tilstrækkelig grad. I evalueringsprocessen med World Music Denmark har mulige løsninger herpå været diskuteret i forhold til næste år. Man kunne overveje at lade alle de danske orkestre/musikere fungere under overskriften Meet the artists og indretning af et særligt område, hvor orkestres og musikeres behov kunne tilgodeses (bord til computer, foldere osv.) Evt. kunne de danske orkestre/musikere købe sig til en større plads. Også video-præsentationer af de danske orkestre kunne vises på storskærm. Kommunikation og koordinering Tilbagemeldingerne viser, at kommunikation og koordinering fra Kunststyrelsen kan forbedres. Der var mange af deltagerne, der deltog på WOMEX for første gang. Dermed var der et stort behov for kommunikation og koordinering. Mulige forslag til forbedring af kommunikation og koordinering til næste år kunne være en systematisk introduktion af alle de danske deltagere ved ankomst til messen og/eller introduktionsmøde for deltagerne inden messen. Nordisk standområde Sammenhængen med de andre nordiske lande har været overvejende positiv, både for de danske og de øvrige nordiske landes deltagere. De nordiske samarbejdspartnere har evalueret og meldt tilbage til Kunststyrelsen, at der i de andre nordiske lande har været overvejende tilfredshed med placeringen i Centerhallen og sammenhængen mellem de nordiske stande. Dog er der en række forslag til forbedringer til næste år: Klarere opdeling mellem lande-standene, mere plads, rotere landenes placering, mere hylde- og lagerplads, mere kaffe, te og vand, mere netværk mellem de nordiske lande osv. Klima-installation Danish Music Goes Green Som nabo til det nordiske standområde havde Kunststyrelsen i samarbejde med det danske designfirma NR2154 skabt en grøn klima-installation, som med en kreativ, visuel og auditiv vinkel gik i dialog med de mange internationale musikgæster om verdens klima-udfordringer. Her kunne WOMEX-deltagerne sætte sig og bevæge sig rundt, når de gik til og fra messe-standene, lytte til dansk musik, komme med forslag til bæredygtige løsninger inden for musikbranchen m.m. Installationen kom til at fungere som et ekstra møde-område for de danske og nordiske deltagere på messen. WOMEX havde også organiseret et konference-tema, It s not easy being green om musikbranchens bestræbelser på at finde bæredygtige løsninger, fx når der arrangeres store energikrævende turnéer og festivaler, i cd-produktion osv. Installationen var støttet økonomisk af Kulturministeriet og Udenrigsministeriet., og evalueringen af installationen ligger uden for denne rapport. Nordisk brunch 30. oktober 88 % af deltagerne vurderede i spørgeskemaet den nordiske brunch 30. oktober i det nordiske standområde som relevant (64 % meget relevant, 24 % relevant). Dermed vurderer Kunststyrelsen, at det var en relevant aktivitet for deltagerne. Der var dog nogle kommentarer fra danske orkestre på standen, der gerne ville have haft mulighed for at spille ved brunchen. De nordiske stand-organisatorer besluttede at bede nogle af de nordiske kunstnere fra den nordiske åbningskoncert om at spille ved den nordiske brunch. De nordiske samarbejdspartnere har meldt tilbage om stor opbakning og tilfredshed med den nordiske brunch, men med forskellige forslag til forbedringer til næste år: Invitation ud tidligere, invitation i mindre format, bedre koordinering af optræden mm. Deltagelse på andre internationale messer/festivaler Ifølge spørgeskemaet (spørgsmål 5) har 60 af deltagerne også deltaget i andre internationale messer/festivaler i 2009, nemlig MIDEM, Folkelarm i Oslo, Folk Alliance i USA. 3.3 PRESSE Mål 3 (kortsigtet): At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Indikator Artikler og anden medieomtale af den danske tilstedeværelse i danske og udenlandske medier 1. Fem artikler i danske medier om den danske deltagelse på WOMEX 2. To artikler i udenlandske medier om den danske deltagelse på WOMEX

8 Side 8 Kunststyrelsen udsendte to pressemeddelelser om hhv. Statens Kunstråds støtte af dansk stand på WOMEX og den grønne klima-installation. En engelsksproget pressemeddelelse om klima-installationen blev udsendt via PR Newswire. Ingen af pressemeddelelserne resulterede i omtale i danske eller udenlandske medier. WOMEX som sådan har dog fået stor mediedækning både i Danmark og i udenlandske medier. Men konkret om den danske tilstedeværelse på messen er det ikke lykkedes at nå succeskriterierne for projektet, og målet er dermed ikke opfyldt. 3.4 SAMARBEJDE Mål 4 (kortsigtet): At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne Indikator Løbende dialog og kontakt med genreorganisationerne 1. Tre møder med FFS og WMD om WOMEX 2. Ugentlig kontakt på mail og telefon med FFS og WMD om danske aktiviteter og indretning af den danske stand Kunststyrelsens Musikcenter har holdt to møder før WOMEX og et evalueringsmøde efterfølgende. Desuden har der været løbende dialog på og telefon med FFS og WMD for at planlægge og koordinere design, indretning og aktiviteter på den nordiske stand. Med den løbende dialog vurderes samarbejdet mellem Musikcentret og de to genreorganisationer at være udviklet og målet dermed opfyldt. 3.5 NETVÆRK OG MARKEDER Mål 5 (kort- og langsigtet): At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport Indikatorer 1. At deltagerne har fået nye eller udviklet tidligere internationale kontakter 2. Registrering af mødeaktivitet på standen 1. Mindst 70 % af deltagerne angiver at have fået styrket deres internationale netværk væsentligt 2. Mødeaktivitet på mindst 100 møder på standen Begge succeskriterier er opfyldt. 96 % af deltagerne vurderede i spørgeskemaet (spørgsmål 3 A) WOMEX som enten i høj grad (72 %) eller i nogen grad (24 %) relevant for udvikling af deres internationale netværk. I spørgeskemaet (spørgsmål 4) har deltagerne angivet i alt at have afholdt 160 møder på den danske stand. Deltagerne angiver i spørgeskemaerne at have fået kontakt med lande som: Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, USA, Canada, Grækenland, Spanien, Tyrkiet, Japan, Korea, Brasilien, Australien, Mexico m.fl. Hermed vurderes målet om de danske aktørers udvikling af internationale netværk og markeder at være opfyldt. 3.6 MUSIKUDVALGET OG MUSIKCENTRET Mål 6 (kortsigtet): At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk Indikator Stigning i antallet af Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale kontakter Succeskriterium At Musikcentrets WOMEX-medarbejdere og Musikudvalgsmedlemmer angiver at have øget antallet af internationale og nationale kontakter væsentligt Fra Statens Kunstråds Musikudvalg var Henrik Holm, Leif Skov og Steen Jørgensen tilmeldt den danske stand på WOMEX. Desuden besøgte formanden Giordano Bellincampi samt Jeanette Balland messen fredag 30. oktober, hvor der var nordisk brunch. Alle medlemmerne havde på denne måde mulighed for at styrke både deres danske, nordiske og internationale netværk. Tilsvarende fik Kunststyrelsens Musikcenter udvidet samarbejdet, både i forhold til de danske deltagere, de nordiske samarbejdspartnere og internationale besøgende på standen. For både Musikudvalget og Musikcentret vurderes det hermed, at antallet af internationale og nationale kontakter er øget væsentligt, og at målet om udvikling af netværk er opfyldt.

9 Side 9 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse De opstillede projektmål vurderes på baggrund af gennemgangen ovenfor at være opfyldt med undtagelse af dele af standens funktionalitet og design. Det langsigtede perspektiv i projektmålene kan ikke vurderes endeligt på evalueringstidspunktet i december 2009, men med opfyldelsen af målene på det korte sigt vurderes det, at man er godt på vej til at opfylde også de langsigtede mål. Mange af de danske deltagere har været på WOMEX igennem mange år, og deres svar i spørgeskemaerne afspejler hermed et længere perspektiv. Med de positive tilbagemeldinger i spørgeskemaerne vurderes de overordnede projektmål også at være opfyldt, at styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik samt at promovere og styrke dansk folkemusik og verdensmusik internationalt i form af musikeksport og udveksling. 4.2 Anbefalinger Med baggrund i den store danske deltagelse på WOMEX 2009 og deltagernes tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Statens Kunstråds Musikudvalg igen støtter en dansk stand på WOMEX i Ud fra brugerundersøgelsen samt projektgruppens interne evaluering anbefales følgende: - At fortsætte organiseringen, samlingen og synliggørelsen af den danske folke- og verdensmusik på WOMEX i København i At tage denne evalueringsrapports konkrete forslag til forbedringer med i organiseringen af dansk stand på WOMEX i At fortsætte og videreudvikle dialogen med genreorganisationerne og deltagerne om standens design, indretning og aktiviteter. - At foretage en yderligere integrering af WMD s aktiviteter i den danske fællesstand. - At fokusere yderligere på kontakt til presse og medier for synliggørelse af den danske folke- og verdensmusik. 4.3 Formidling og opfølgning Evalueringsrapportens formål er at synliggøre og dokumentere den danske deltagelse på WOMEX Statens Kunstråds Musikudvalg står sammen med Kunststyrelsens Musikcenter for opfølgning på rapporten. Rapporten bliver offentliggjort til projektets interessenter og målgrupper i Kunstrådets Nyhedsbrev og på Bilag: - Projektgrundlag - Regnskab - Spørgeskema Bodil Høgh 7. december 2009

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE BORUPGAARD SNEKKERSTEN 25. - 26. NOVEMBER 2008 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 2 INDHOLD SAMMENFATNING Sammenfatning Om konferencen

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

EVALUERING SPANIEN 2008

EVALUERING SPANIEN 2008 Juni 2009 Jour.nr.: EVALUERING SPANIEN 2008 Godkendt af Kunstrådets Litteraturudvalg den 18. maj 2009 CVR-nr: 11 87 69 27 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Metode... 3 3. Konklusion... 3 4.

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst

Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst Kunststyrelsen Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst 6. januar 2009 1. Indledning 1.1 Baggrund Kunstrådet udnævnte i 2006 U-TURN kvadriennale for samtidskunst (herefter kaldt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere