Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig fagpakke Anna Sofie Hebsgaard Pedersen (biologi), Nis Bærentsen (kemi), Gert Christiansen (geografi) 1r Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Forløb 1: Vand Projekt 1: Vand Forløb 2: Livsstil og sundhed Projekt 2: Livsstil og sundhed Forløb 3: Energi, global opvarmning og fødevareproduktion Projekt 3: Energi og klimaændringer Evalueringsopgaven Lærebøger: Biologi til tiden, Lone Als Egebo m.fl., Nucleus, 2012 Biologi på tværs, Per Hindkjær m.fl., Nucleus, 1994 Tæt på, Signe Søndergaard m.fl., SYSTIME, 2004 Genetik og Gen-Etik, Vagn Juhl Larsen, 2003 BIOS, Kim Bruun m.fl., Gyldendal, 2007 Biologi for gymnasiet og HF, G. A. Berg, Munksgaard, 1982 Isis C, Kim Bruun m.fl., Systime, 2010 Alverdens Geografi, Sanden, Witzke, Duus og Ranfelt, Odense Side 1 af 8

2 Titel 1 Forløb 1: Vand Biologi til tiden: side 13-15, Biologi på tværs: side (kopi) BIOS: side (kopi) Note om cellelære, 3 sider (egen note, kopi) Tæt på: side (kopi) Geografi: Alverdens Geografi, side Kemi: Isis C: 8-35, og Supplerende stof: Osmose i kartofler (journaløvelse) Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: Saltes opløselighed i vand (kemi) Mikroskopi af celler (biologi) Karsespiring (biologi) 66 lektioner Faglige emner: cellens opbygning, fotosyntese, respiration, fødekæde, energiomsætning, nedbrydning, økologi i vandløb, organismers tilpasning til vand. Geografi: Vandets kredsløb, grundvand, miljø. Kemi: atomer, grundstoffer, grundstoffernes periodiske system, reaktionsskema, afstemning, metal og ikke metal. Elektronparbinding, molekylers form, elektronegativitet, polaritet, opløselighed. Molekyler og ioner, ionbinding, navngivning og ionforbindelsers opløselighed. Kompetencer: At kunne forholde sig til symbolsprog og modeller. At kunne bruge relevant fagsprog At indøve skriftlighed i forbindelse med rapporter og skriftlige opgaver. At udføre eksperimentelt arbejde på en fornuftig måde Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde, gruppearbejde Side 2 af 8

3 Titel 2 Projekt 1: Vand Vandløbsundersøgelse i Herningsholm Å Kernestof: Biologi til tiden: side Projekt 1: Vand (rapportvejledning), sendes til censor på CD Vandløbsundersøgelse (øvelsesvejledning), sendes til censor på CD Øvelser: Bestemmelse af vandkvalitet ved makroindexmetoden (bio) Bestemmelse af strømhastighed og vandføring (geo) Bestemmelse af temperatur, ph og næringssalte (kemi) Væsentligste arbejdsformer 10 lektioner At samarbejde i en gruppe Naturvidenskabelig arbejdsmetode og hvordan en naturvidenskabelig rapport skal opbygges. Træning i at formidle viden skriftligt og med korrekt brug af fagudtryk. Opnå viden om at arbejde med et tværfagligt perspektiv. Projektarbejde og eksperimentelt arbejde Side 3 af 8

4 Titel 3 Forløb 2: Livsstil og sundhed Biologi til tiden: side 19-49, Biologi for gymnasiet og HF: side Geografi: Alverdens Geografi, side Kemi: Isis C: 40-47, 50-51, , og Supplerende stof: Blodsukkermåling (journaløvelse) Artikel (http://www.antidoping.dk/om_doping/hvad_er_doping/anabole%20steroider.aspx) (kopi) Biologi på tværs: s (kopi/scanning) Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: Identifikation af organiske stoftyper (kemi) Natron (kemi) Puls og blodtryk (biologi) Den demografiske transitionsmodel (geografi) 72 lektioner Faglige emner: fordøjelseskanalen, næringsstoffer, kostsammensætning, energibalance og BMI, enzymer, hjerte, kredsløb, puls, blodtryk, åndedræt, kondition, åreforkalkning og livsstil. Geografi: Den demografiske transitionsmodel. Befolkningspyramider. Befolkningspolitik. Fertilitet. Dødelighed. Livsstilssygdomme. Kemi: alkaner, alkener, alkoholer, carboxylsyrer, fysiske og kemiske egenskaber, navngivning, betydning i hverdagen. Mængdeberegning på rene stoffer og reaktioner, beregningsskemaet og ækvivalente mængder. Kompetencer: At arbejde sikkert i laboratoriet Mundtlig og skriftlig formidling At relatere symbolsprog og modeller At bruge fagsprog At se sammenhæng mellem naturvidenskabelig viden og hverdagen/samfundsforhold Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde. Side 4 af 8

5 Titel 4 Projekt 2: Livsstil og sundhed Kernestof: Hæfte 1: introduktion, baggrund og øvelsesvejledninger. (sendes til censor på CD) Hæfte 2: rapportvejledning. (sendes til censor på CD) Øvelser/opgaver: Kostundersøgelse (regneark)(bio) Nedbrydning af næringsstoffer (stivelse, fedt og protein)(kemi) Erhvervsfordeling (geo) 14 lektioner Projektet handler om ernæring i I og U-lande, næringstoffer i maden og erhvervsfordeling i I og U-lande. Fokus på evne til at planlægge en arbejdsproces. Formidling og skriftlig fremstilling. Træning i beregninger og anden behandling af større mængder af data. Progression. Projektet er mindre lærerstyret end det første projekt for at træne selvstændig planlægning i gruppen. Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde Side 5 af 8

6 Titel 5 Forløb 3: Energi, global opvarmning og fødevareproduktion Biologi til tiden: side 85, 89, , , 162, Egne noter om gensplejsning (1 + 3 sider, kopi) Genetik og Gen-etik: side (kopi) Biologi på tværs: side (kopi) Geografi: Alverdens Geografi, side 10-15, 29-63, og Kemi: Isis C: 92-95, 98-99, og (-134) Supplerende stof. Artikel (http://videnskab.dk/kultur-samfund/nu-kan-en-enkelt-celle-faelde-forbrydere) Restudy, gensplejsning af bakterie (https://www.restudy.dk/video/play/id/735) Restudy, gensplejsning af planter (https://www.restudy.dk/video/play/id/743) Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: Titrering af husholdningseddike (kemi) Blodtypebestemmelse (biologi) Nedbørsdannelse (geografi) Alternativ energi (geografi) 88 lektioner Faglige emner: mitose, meiose, DNA, replikation, proteinsyntese, mutationer, nedarvningsmønstre, gensplejsning, C-kredsløb, fødevareproduktion, planteforædling. Geografi: Landbrug, fødevarer, vejr og klima, energiproduktion, energiforbrug, fossile brændsler, drivhuseffekten, global opvarmning. Kemi: mængdeberegning på reaktioner og opløsninger, syre/ base reaktioner, ph, titrering, redoxproces, oxidationstal, forbrændingsprocessers betydning i hverdagen, evt. afstemning af redox-reaktioner. Væsentligste arbejdsformer Kompetencer: At forholde sig til naturvidenskabelige data og informationer (indhente, analysere og vurdere) Udføre beregninger i naturvidenskabelig sammenhæng At relatere naturvidenskabelig viden til hverdag og samfundsmæssige forhold. Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde. IT: quizlet, screencast-o-matic Side 6 af 8

7 Titel 6 Projekt 3: Energi og klimaændringer Eleverne arbejder i grupper med 1 af følgende 4 problemstillinger: (opgavehæfterne sendes til censor på CD) 1. Kuldioxid hvilken rolle spiller kuldioxid for nuværende klima- ændringer? (Fremlæggelsen skal især have fokus på begivenheder i Arktis) 2. Klimaændringer hvilke naturlige og menneskeskabte faktorer bidrager til klimaændringer? (Fremlæggelsen skal især have fokus på kulstoffets kredsløb) 3. Hvilke konsekvenser medfører klimaændringer? Vil vi gøre noget ved det? 4. Energiforsyning Hvilke muligheder har vi i dag til at dække vores energiforbrug (ernæring + forbrug)? 10 lektioner Projektet går på at lave en fremstilling af et emne med tværfagligt naturvidenskabeligt indhold ud fra udleveret materiale (bilag), som eleven selv skal supplere. Fremstillingen skal foregå med screencast-o-matic. Kompetencer: At formidle et tværfagligt emne mundtligt/visuelt. At vurdere forskellige materialers relevans i forhold til den givne problemstilling. Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde, mundtlig fremstilling, virtuelle arbejdsformer. IT: quizlet, screencast-o-matic Side 7 af 8

8 Titel 7 Evalueringsopgaven Hver elev arbejder med 1 ud af følgende 9 emner i relation til projekterne: 1. Hvilke fordele og ulemper kan der være ved et varmere klima? 2. Hvilken betydning har klimaændringer for verdens fremtidige fødevareforsyning? 3. Hvad er årsagen til drivhuseffekten, og hvad kan gøres for at mindske den? 4. Hvilken sammenhæng er der mellem menneskets middellevetid, ernæring og erhverv? 5. Hvorfor er vand så vigtigt for alle levende organismer på jorden? 6. Hvordan påvirker menneskers aktiviteter vandets kvalitet? 7. Hvordan påvirker menneskets aktiviteter vandets kredsløb? 8. Hvilke faktorer medvirker til et godt helbred? 9. Hvilken betydning har kostens sammensætning for udvikling af livsstilssygdomme? Væsentligste arbejdsformer 6 lektioner Selvstændigt arbejde med strukturering af viden. Fagsprog. Tværfaglighed. Træne mundtlig fremlæggelse. Individuelt arbejde, skriftligt arbejde med fokus struktur og formidling Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 10/11 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 Nf-lærerne aftaler indbyrdes, hvem der introducerer klassen for det samlede forløb ved skoleårets start, og herunder hvem der fremlægger en samlet plan for eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv.

Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Kemi C Undervisningsvejledning, GU Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. 1. Fagets rolle Kemi er læren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bioteka Ruth Bluhm/Hans Jørgen Madsen 3i bioteka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere