Hvad er et læremiddel, og hvilke særlige kvaliteter har det? Susanne V. Knudsen, University College Odense, 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er et læremiddel, og hvilke særlige kvaliteter har det? Susanne V. Knudsen, University College Odense, 2008"

Transkript

1 Hvad er et læremiddel, og hvilke særlige kvaliteter har det? Susanne V. Knudsen, University College Odense, 2008

2 Disposition Udgangspunkt i ungdomskulturer: indkredsning af læremidler Læremidler/pædagogiske tekster Gennemgang af lærebog, klassetrin: Opstilling af model for valg af pædagogiske tekster med fokus på læsning af fagtekster

3 Ungdomskulturer som læremiddel Ungdomskulturer i 1990 erne - flertalsform (fx hip hop, techno, grunge med undergrupperinger) - projektopgaven og emnet ungdomskulturer - Ungdomskulturer i de digitale medier i 2000 erne (chat, sms, msn, blog, selvrepræsentationer) - rejste debatter om: a) overgreb mod børns og unges privatliv, b) fagligheden (elevers erfaringer elevers faglighed) - jubeloptimister - kulturpessimister

4 Flipperne i 1970 erne Vejene videre, s. 72

5 Tyrkiske piger, fanget mellem to kulturer Vejene videre, s. 73

6 Piercing og genbrug Vejene videre, s. 66

7 Chattens lyriske muligheder? ryk er du dum ssvvvaaannzzz smid ryk NUUU smid nu

8 Selvrepræsentation

9 Selvrepræsentation

10 Udvidet betydning af læremidler/pædagogiske tekster ikke-pædagogiske tekster i pædagogisk kontekst : skolen - hvad og hvordan, ikke hvorfor - udvidet betydning: oplysning og formidling snarere end belære produktion af pædagogiske tekster ud fra brug af ikke-pædagogiske tekster - omfunktionering - lånte tekster - sekundære pædagogiske tekster - elevtekster

11 Tekst og pædagogisk tekst Krav til tekst: sammenhæng, mening og mulighed for fortolkning Krav til pædagogisk tekst: sammenhæng, mening og mulighed for fortolkning. Men mere restriktive muligheder: adapteret (tilpasset)tekst, didaktiseret tekst

12 Hvad er en tekst? Verbale: sproglige tegn Knyttet til skrevne eller trykte ord Skriftlige og mundtlige tekster

13 Hvad er en pædagogisk tekst? Lærebogstekst i grundbog: fagopdelt, klassetrinsopdelt Fotokopier Lærebogspakken: grundbog, tekstsamling, opgavebog, lærervejledning Læremidler: plancher, cd-rom, netsteder tilrettelagt for undervisning og læring

14 Det udvidede tekstbegreb Billeder, film, arkitektur, tvavisen, radiomontage Non-verbale Krop, sanser Multimodalitet: flere semiotiske resurser lyd, billeder, skrift

15 Det udvidede pædagogiske tekstbegreb Jf. Plancher, cd-rom, netsteder Museet Manual Netbank Arbejds- og præsentationsmapper

16 Karakteristika for pædagogiske tekster Intention: læringsformål belære, oplyse, formidle Kontekstorienteret: a) institutionel kontekst (skole, uddannelse), b) socio-kulturel kontekst (jf. mester-lærlinge uddannelse, lærerstuderende i praktik) c) situationskontekst: situationer i klasserummet, personalerummet, netstedet som rum, arbejdspladsen Adapterede tekster: tilpasning, selektion

17 Flere karakteristiske træk for pædagogiske tekster Har ofte et asymmetrisk forhold mellem afsender og modtager: nogle vil lære nogle andre noget Præges ofte af teksttyperne a) instruktion, b) argumentation, c) udredning/forklaring Skal ofte memoreres og reproduceres Ingen umiddelbar underholdningsværdi herunder mangler ofte humor og ironi

18 Formel og uformel læring Pædagogik knytter sig til læring og læringssituationer Formel læring: orienterer sig mod institution, gerne skolen og akademia; har en eksplicit intention Uformel læring: bryder med tilknytning til institutionen, med intentionen, med adaptionen Uformel læring: i ungdomskulturer, chat, sms, msn, mobiltelefonen, blog Dagligdags proces mellem venner, familiemedlemmer, kollegaer, på museet og på gaden

19 Læserens betydning Model-læseren: læserposition i teksten, ikke en faktisk læser (Umberto Eco) Faktiske, empiriske læser Interaktion mellem tekst og læser, mellem model-læser og empiriske læser (Wolfgang Iser)

20 Model-læserne Den bekræftende læser: teksten tilbyder noget, som læseren kan identificere sig med (personer, begivenheder, holdninger, miljø) Den udforskende læser: læseren bliver aktiveret v.hj.a. skæreteknikker, vandrende synspunkter, tomme pladser, fortælle- og synsvinkelskift; læseren bliver udfordret til at samle kundskab, udvælge kundskab, kritisk reflektere over informationer og vejledning i den pædagogiske tekst Den konfronterende læser: forvirring ved stadige skift af fortæller, synsvinkel, symboler

21 Empiriske læsere Den bekræftende og bekræftede læser Den udforskende læser Den konfronterende (og konfronterede) læser

22 8-10 Kontekst, 2006 Af Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Larsen Gyldendal Norsk Forlag AS Til norskfaget Én basisbog for hele ungdomstrinnet: klasse (lærebogstekster, lånte tekster, opgaver) Tekster 1 (tekster fra 3000 f.kr ), Tekster 2 (tekster efter 1980) Opgavebog CD Netsted:

23 8-10 Kontekst, 2006 Tillægsbøger til grammatik sammen med retskrivning og nynorsk Ressursperm for lærerne, der lægger op til, at der vælges materiale og opgaver på tværs af klassetrin og i forhold til, hvor langt elevgruppen er nået Interview med lærere: Den har det hele; vi behøver ikke producere tillægsstof og - opgaver

24 Kapitler i 8-10 Kontekst. Basisbok 1. Munntlig kommunikasjon i dialog 2. Leseprosessen ulike strategier 3. Ord, bilde og lyd sammensatte tekster 4. Skriveprosessen fra tanke til tekst 5. Sjangrer og virkemidler form og effekter 6. Saktekster informere, beskrive, begrunne 7. Skjønlitteratur fantasi og virkelighet 8. Språk i endring - fra runer til sms 9. Nynorsk 10. Oppslagsdel (grammatikk, rettskriving, tegnsetting, å analysere, å arbeide med språklige og litterære emner, sjangertrekk, ordforklaringer, kilder, stikkord)

25 Opgaver i 8-10 Kontekst. Basisbok 1. Spørgsmål og udfordringer i f.h.t. lærebogsteksten 2. Noe å bryne seg med : den udforskende læser 3. Test dig selv

26 Forståelse af læsning 8-10 Kontekst Udvidede tekstbegreb: læsning knyttes til verbalsproget, ofte til skriftsproglige tekster men også vægt på at visuelle og auditive virkemidler har andre semiotiske resurser end verbalsproget Eksempler på læsning i flere medier:fx avis, lærebog, Internet, TV Eksempler på læsning af flere genrer: fx togtabel, reklame, digt, annonce

27 Forståelse af læsning, forts Forskellige strategier for læseprocessen: - Den funktionelle læser og læsning: læsefærdigheder så som skumlæsnig, punktlæsning, nærlæsning og fornøjelseslæsning - At blive en bedre læser læsning for at forstå: at orientere sig i forskellige genrer og medier, at orientere sig i tekstens udformning på flere niveauer (overskrifter, opbygning, fagord, vigtige sætninger), at læse mellem linjerne og bag ordene, læsning i faser, kildekritisk læsning

28 Læsning af forskellige genrer Fokus på skønlitteratur i tekstantologierne Skønlitteraturens hovedgenrer: epik, drama og lyrik Mindre kapitel om tegneserier (foreslås på 8. klassetrin) Større kapitel om sagprosatekster (foreslås på 9. klassetrin)

29 Læsning af forskellige genrer, forts. Opgaver med opmærksomhed på genreforhold: - Forklar hvorfor dette er en novelle. Finn tre eksempler fra teksten som viser typiske sjangertrekk - Velg det diktet du likte best. Forklar hvordan det er satt opp, og hva slags virkemidler forfatteren har brukt. Flere opgaver hvor eleverne bliver udfordret til at undersøge, hvordan genrerne viser sig variable i f.h.t. hensigt, situation, modtager og medium (Sjangrer i gjenbruk af Bente Aamotsbakken og Susanne V. Knudsen, Oslo: Gyldendal Akademisk 2008)

30 Læsning af forskellige genrer, forts. Sagprosatekster: artikel, foredrag, interview, essay, causeri, brev, ansøgning, cv, referat og rapport: - Hva er en artikkel? Hvilken hovedgruppe av sjangrer tilhører artiklene? - Hva må til for at et foredrag skal bli vellykket? Humor, fx i forbindelse med dobbeltkommunikation: Har du hørt om sjakkspilleren som ble helt matt da han tapte?

31 Sammensatte tekster Et eget kapitel (kapitel 3) Hvordan ord, billeder og lyd kan anvendes i forskellige genrer og medier Hvordan ord, billeder og lyd bruges som virkemidler i formidling af information og i underholdning Hvordan disse virkemidler kan bruges i elevernes egne præsentationer Zigzag-model: veksler mellem undervisning med analyse og produktion

32 Sammensatte tekster: Billeder som sprog Kontekst, s. 77

33 Sammensatte tekster: Billeder som manipulation Kontekst, s. 83

34 Sammensatte tekster: Billeder som manipulation Kontekst, s. 82

35 Læserhenvendelse: lukkede Forordet: lukket henvendelsesform med konstaterende informationer basisbogen har til hensigt at bringe kundskaber til eleven: - KONTEKST 8 10 skal gi deg kunnskaper om norsk og gjøre deg i stand til å bruke språket ditt enda bedre, både skriftlig og muntlig Ny kunnskap om språk, kultur og litteratur vil utvide forståelsen din. - Svarer til lukkede opgaver med tekstnære spørgsmål og tests

36 Læserhenvendelse: åbne Forordet: eleven inkluderes som den, der kan gøre noget med faget: Til deg som skal bruke denne boka! Forordet lægger op til dialog: - I samarbeid med læreren din velger du kurs som passer for deg og det du skal lære eller øve på. Oppgaver, tester, sammendrag og ordforklaringer er ment som hjelp underveis i tillegg til oppslagsdelen bak i boka. - svarer til åbne opgaver med noe å bryne seg med

37 Læserpositioner i teksten /modellæsere Den bekræftende læser: optakt til arbejde med genrer bliver eleverne bekræftet i definitioner af skønlitteratur og sagprosatekster, som de må formodes at kende fra tidligere skolegang Den udforskende læser: a) eleverne bliver udfordret til at se på blandingsgenrer i tekster, som ligger i grænselandet mellem skønlitteratur og sagprosa b) Eleverne skal undersøge, hvordan genrerne kan ændre sig i f.h.t. hensigt, situation, modtager og medier c) Eleverne skal gruppere genrer, men bliver også udfordret til at undersøge, om der findes flere muligheder for grupperinger af en genre

38 Læserpositioner i teksten /modellæsere, forts. Den konfronterende læser: skiftende synspunkter anvendes for at forvirre læseren eksempelvis flere påstande: Såpeserier på tv er fordummende. Såpeserier på tv er god underholdning Eleverne bliver opfordret til at skrive indlæg, hvor de skal argumentere for deres syn på begge påstande; de skal anvende flere argumenter, og de skal binde inlæggene sammen.

39 Tilpasset oplæring Individ-/elevdifferentieret undervisning Brug af flere semiotiske resurser: analytiske, visuelle og auditive elever Taktile (hænderne) og kinestetiske (bevægelse under læringen) resurser

40 Kønspositioner Overvægt af forfattere med mandsnavne: Henrik Ibsen, Knut Hamsun, H.C. Andersen, Samuel Beckett, Bjørnstjerne Bjørnson Forfattere med kvindenavne, synliggjort i kvindelitteraturforskningen: Camilla Collett, Amalie Skram Lærebogstekster og opgaver: ingen vægt på kønsperspektiver generelle vendinger, fx Internett bruker du fordi du kan finne mye lett tilgjengelig informasjon Generaliseringer usynliggør køn kan føre til en forstærkning af kønsstereotyper.

41 Etniske positioner Dominans af tekster med forfattere og hoved- /bipersoner med norsk etnisk baggrund Tekster efter 1980: synliggørelse af etniske positioner - Novelle om dreng i Sarajevo, der oplever krigen på nært hold; opgaver der giver anledning til at reflektere over børn i krig og frygt for døden; diskussion af genretræk, så novellen ikke fremstår som mer unormal end de norske tekster

42 Etniske positioner, forts. - Kendte personer i offentligheden: standupkomikeren norsk-pakistanske Shabana Rehman, norsk-somaliske Saynab Mohamud der har fortalt om sin opvækst i Norge med racisme og faderens vold Usynliggørelse af etniske positioner: en tekst om Indien af Bali Rai, hvor fokus ligger på fortællingen som genre og brugen af lugtesansen neutralisering af etnicitet kan føre til stereotype opfattelser af anden etnisk baggrund end norsk.

43 Norskfagets nationale diskurs Overvægt af norske forfattere Indforstået forankring i det norske samfund og i norsk kultur National orienterede historiske og litteraturhistoriske introduktioner: Litteraturen i Norge MEN også Litteratur utenfor Norge : fx Dantes Den guddommelige komedie, Peter Madsens Valhall

44 Norskfagets nationale diskurs, forts. Også tekster af og om anden etnisk baggrund end norsk, fx krigen i Sarajevo og Bosnien Norskfagets nationale diskurs sættes i forgrunden, fx når tegneserier introduceres med udgangspunkt i Norge, selv om det logisk ville have rimeligere at begynde med Japan: Norge er det landet, nest etter Japan, der det leses flest tegneserier.

45 Model for analyse af pædagogiske tekster med fokus på læsning af fagtekster 1. Præsentation af læremiddelpakken, kapitler i basisbogen, lånte tekstudvalg, opgavetyper 2. Forståelse af læsning 3. Læsning af forskellige genrer 4. Sammensatte tekster 5. Læserpositioner 6. Tilpasset oplæring 7. Kønspositioner 8. Etniske positioner 9. (Norskfagets) nationale diskurs

46 Fortolkningsfællesskaber Tekst texter (Stanley Fish) Hvad fortolkningsfællesskaber gør med læseren/ne Pædagogiske tekster defineres ud fra brugssituationen

47 Grænser for pædagogiske tekster Et begreb i stadig udvikling Bredt og fleksibelt begreb Men: grænsen går ved læring (formel og uformel) og læringssituationerne Grænsen: et ungdomsværelse med det formål at skabe hygge og forbeholdt det private.

48 Referencer Blichfeldt, Kathinka, Heggem, Tor Gunnar og Larsen, Ellen Kontekst. Basisbok. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Knudsen, Susanne V. Vejene videre. Projektopgaven fortsætter. Kolding: Kroghs Forlag A/S Knudsen, Susanne V., Skjelbred, Dagrun og Aamotsbakken, Bente (red.) Tekst i vekst. Teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster. Oslo: Novus forlag Knudsen, Susanne V. og Aamotsbakken, Bente (red.) Tekst som flytter grenser. Om Staffan Selanders pedagogiske tekster. Oslo: Novus forlag 2008 (in print). Selander, Staffan og Skjelbred, Dagrun. Pedagogiske tekster for kommunikasjon og læring. Oslo: Universitetsforlaget Sørensen, Birgitte Holm (red.) CHAT Leg, identitet, socialitet og læring. København: Gads Forlag Aamotsbakken, Bente og Knudsen, Susanne V. Sjangrer i gjenbruk. Oslo: Gyldendal Akademisk 2008.

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Af Flemming B. Olsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) Syddansk Universitet, Odense

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Niveau D: Faglitteratur

Niveau D: Faglitteratur Niveau D: Faglitteratur 1. Kommunikation Ordet kommer af det latinske ord communicatio, som betyder meddelelse, og det er igen afledt af ordet communis, som betyder fælles. At kommunikere betyder på dansk

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Baglæns og på høje hæle

Baglæns og på høje hæle Baglæns og på høje hæle Faglig læsning en forpligtelse i alle fag Faglig læsning er en forpligtelse i alle fag. Men hvad kan vi forstå ved faglig læsning i sprogfagene? Denne artikel sætter fokus på faglig

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning.

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning. Nr. 1 marts 2007 Kære læser Viden om Læsning nr. 1, marts 2007 Redaktører: Merete Havgaard og Klara Korsgaard (ansv.) Layout: Maja Christina Lindberg Foto: Fra børnehaveklassen og 1. klasse på Søholmskolen

Læs mere

Læsbare læremidler EUD

Læsbare læremidler EUD Læsbare læremidler EUD Kristine Kabel Stig Toke Gissel Dorthe Carlsen 2009 1 1. Indledning... 7 2. Projektdesign... 10 2.1 Handling som udgangspunkt for handlingsanvisninger... 12 3. Målgruppens læsefærdigheder...

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

SPROG OG LÆSNING. Dansk Skoleforening for Sydslesvig

SPROG OG LÆSNING. Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Dansk Skoleforening for Sydslesvig Idékatalog for 3.-6. klasse 2006 Idékataloget er udarbejdet af Kirsten Anthonisen Henry Bohm Lisbet Buhl Susanne Ipsen Dorthe Schack Det indeholder desuden

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Trinmål for faget dansk efter 9. klasse...4 Det talte sprog...4 Det skrevne

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

Kan man skrive sig til multimodal læsning?

Kan man skrive sig til multimodal læsning? Marianne Würtz: Kan man skrive sig til multimodal læsning? 2008 1 Kan man skrive sig til multimodal læsning? Af Marianne Würtz Lektor i dansk Ikt-pædagogisk konsulent University College Nordjylland E-mail:

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Sms-litteratur findes det?... 2 1.2 Problemformulering... 3 1.3 Begrebsafklaring... 3 1.4 Afgrænsning... 4 2 Teori... 4 2.1 Analysemetode... 4 2.1.1 Genrebegrebet...

Læs mere

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Bacheloropgave april 2011 CVU Lillebælt v. Læreruddannelsen i Jelling Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Af Tine Østergaard-Andersen

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere