Evigt liv - Lige nu. Floden og timeglasset Af Niels Henrik Gregersen 5 Side 4. Det evige i nuet Af Paul Tillich 5 Side 6. værens grund og afgrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evigt liv - Lige nu. Floden og timeglasset Af Niels Henrik Gregersen 5 Side 4. Det evige i nuet Af Paul Tillich 5 Side 6. værens grund og afgrund"

Transkript

1 Vor Frue kirke sct. andreas kirke 6. ÅRGANG NR. 3 juni - august 2014 Evigt liv - Lige nu Af Anders Gadegaard 5 Side 2 Floden og timeglasset Af Niels Henrik Gregersen 5 Side 4 Det evige i nuet Af Paul Tillich 5 Side 6 værens grund og afgrund Af Anders Gadegaard 5 Side 16 side 8 5 Gudstjenester side 10 5 Arrangementer side 12 5 Musik side 14 5 Natkirken side 15 5 Adresser m.m.

2 indre by I tema I i evighed Evigt liv lige nu Af Anders Gadegaard Det er en almindelig antagelse, at evigt liv handler om alt det, der måtte befinde sig på den anden side af døden. Men det har ikke meget med kristen tro at gøre. I alt, hvad Jesus sagde og gjorde, viste det evige liv sig, som genopstandelse, liv af døde for enhver, der var klar til at blive mødt af denne nye virkelighed. Hvor er Gud henne midt i verdens grusomhed? Et spørgsmål som Guds egen søn stillede sig, da han hang på korset på den lange fredag inden han udåndede: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og svaret: Det har jeg heller ikke lød et par dage senere tidligt om morgenen i en engels røst ude ved den tomme grav: Han er opstået, han er ikke her. Han er gået i forvejen for jer. Gud er med andre ord hele tiden i dit næste nu, så din fremtid er tryg. Tre kvinder går ud til graven på denne første nye dag i deres liv. De troede, det var den sidste, afslutningen på deres liv med Jesus. De gik derud for at afslutte det, men det viste sig at blive en ny begyndelse. Da de når frem, ser de, at den kæmpe sten, der lukkede graven, ikke længere spærrer for indgangen. Den var væltet fra, for den var meget stor, fortæller Markus. Guds almagt består ikke i at fjerne en kæmpe stor sten, fordi den er stor. Guds almagt består i at fjerne den uendeligt store sten, der er stor, fordi den spærrer livet ude fra døden, den uigenkaldeligt sidste sten på vores vej, som lukker graven til. En kendt leg med ord lyder: Kan Gud skabe så stor en sten, at han ikke selv kan løfte den? Og svaret er som bekendt: Enten kan han ikke det ene, eller også kan han ikke det andet. Ergo er Gud ikke almægtig. Denne til logikken bundne opfattelse af Guds almagt får her i fortællingen om den tomme grav sit grundskud. Guds almagt har selvfølgelig ikke noget med stenens størrelse at gøre, men med dens betydning: At den spærrer den døde ude fra livet. Livet med Gud. Den sten, intet menneske kan fjerne, skulle fjernes; derfor var den fjernet før end kvinderne kom ud til graven. Den samme sten, der fjernes, når et menneske sættes fri fra en lammende dyb bekymring og fyldt med nyt håb udbryder: Der faldt en sten fra mit hjerte! Inde i graven ser kvinderne en ung mand i hvide klæder, som sidder i den højre side, fortæller Markus videre. Graven var ikke tom, men fuld af liv: En ung mand, tilmed, i hvide klæder. Det ord, Markus bruger om denne mand, har han benyttet én gang før: Da han fortæller om begivenhederne i Gethsemane have, hvor Jesus bliver taget til fange. Da romergarden kommer, flygter alle og lader Jesus i stikken. Undtagen én, 2 n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke

3 indre by I tema I i evighed hører vi: En ung mand følger med ham, kun med et lagen over sin nøgne krop. Også ham griber soldaterne fat i, men han slipper lagenet og flygter nøgen. En besynderlig episode, men nu ved graven forstår vi: Den unge mand er det nye menneske, som befries ved Jesu gerning: Hans dødsklæde, det hvide linnedklæde, bliver til nyt liv for ham: Soldaterne griber fat i det gamle og står tilbage med intet andet end et tomt klæde, mens den unge mand som også kan oversættes den nye mand, det nye menneske - giver slip og er fri. Frelst. Og her sidder han nu i den åbne grav, iklædt den nye dragt: Dåbsdragten, den hvide kjortel. Iført himmelklædningen, genfødt til et Sig aldrig mere at noget er stensikkert. For alt kan forandre sig til det bedre. nyt liv, kan han sige til kvinderne: Vær ikke forfærdede! Han er opstået. Det er ikke her, han er. Vi sætter sten på graven og skriver det sidste, vi mener, der er at sige om et menneske: Her hviler den døde. Men nej, der er mere at sige: Han er ikke her. Ikke i jorden, men i Himlen. Der, hvor Gud er, der er den opstandne. Herefter kan enhver gå sin vej, derhen hvor man skal, og dér møde Gud. Sig aldrig mere, at noget er stensikkert. For alt kan forandre sig til det bedre. Fordi Gud vil det. Dét er den tomme gravs hemmelighed. Sådan er Guds rige tilstede midt i denne verden. Og menneskets opgave er i ét og alt at leve efter det, handle som om vi lige nu mødes af den opstandne. Og alt det bliver i ét nu muligt, som vi troede, kun hørte et fjernt evighedsliv til: Kærligheden, mildheden, tilgivelsen det sker, idet Gud giver det, at Kærlighedsriget allerede nu midt imellem os og indeni os. Selvfølgelig kan enhver afvise det. Som de gjorde allerede dengang han levede. Og dog vedbliver han at komme til os og møde os dér, hvor vi er, for at føre os derhen, hvor vi hører hjemme. Usynligt, ufatteligt, - men vi kender det, vi kender opstandelseskraften, når stenen falder fra hjertet og alt er nyt. n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke 3

4 indre by I tema I i evighed 4 n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke Udsnit af High Noon af Christian Lemmerz

5 indre by I tema I i evighed Hvad skal vi sammenligne et menneske med? Lever vi hver for sig ensomt inde i små timeglas, hvor tiden bare går og går? Eller lever vi ligesom dråber i en stor flod med mange forgreninger, hvor flodens strømme fører os sammen og fører os videre uden at vide hvorhen? Af Niels Henrik Gregersen Den ene mulighed er nemlig at forstå vores liv ligesom et timeglas, hvor sandkornene eller livet langsomt drysser ned i timeglassets bundfald. Dryp, dryp, dryp sådan lyder timeglassets ensformige melodi. Så længe vi har masser af sandkorn at drysse med, kan vi leve nogenlunde ubekymret, sådan som den unge gør det og skal gøre det. Når der efterhånden bliver færre sandkorn at gøre godt med, begynder vi måske at blive lidt bekymrede. Senere igen tynder det for alvor ud med sandkornene, og efter det sidste dryp er der den store tavshed, dødens ingenting. Det kan vi så ikke helt lide, og så pynter vi på det. Ja, så fik hun jo omsider fred, som man siger ved begravelsen. Og det tør nok siges! Alle sandkorn ligger helt stille dernede på bunden. Fornuftsmennesker prøver at affinde sig med det. Men dermed gør man døden til sin gud. Det sidste ord, der kan siges om et menneske, bliver så, at det skal dø. Memento mori husk på at du skal dø. Denne advarsel ligger som en grundtone neden under alt liv. Lev påpasseligt, siger derfor den livsforsigtige. Og så forsøger man at forlænge livet lidt med gode kostråd og motionsplaner. Lev stærkt og dø ung, siger til gengæld de mere vilde iblandt os. Men i begge tilfælde er det døden, der bestemmer over livet. Døden bliver vores gud tilværelsens yderste horisont. Andre mennesker kan derimod ikke holde døden ud. De siger derfor til sig selv: Kan vi så ikke bare vende timeglasset om, igen og igen? Så får vi troen på reinkarnation. Livet efter døden er ligesom en lang serie af timeglas. Alting bliver skiftet ud tider og steder, de elskede og vennerne. Alting dør altså lige med undtagelse mig selv! Tankegangen viser, at timeglassets vægge er jegets vægge. Her er det ikke døden, der er gud, men derimod én selv, ideen om ens inderste selv: den udødelige. Livet som flod Her åbner opstandelsestroen for en anden forståelse, der både er overraskende og samtidig ganske genkendelig. For vi lever nu engang altid sammen med andre, ligesom vand i en strømmende flod. Så hvad nu, om vores liv ikke er ligesom et timeglas, men snarere ligesom en flod? I så fald véd du, at din livsbane er snoet, og der er både tørketider og tider med regn og sol og overskud. Og hvis dit liv er som en flod, så tilføres den hele tiden nyt vand fra den kilde til alt, som er til, og som vi kalder Gud. Gud er ligesom den uophørlige kilde både i begyndelsen af vores liv og nedenunder os. Gud er dybt nede i grunden af vores liv. Vores liv drypper ikke bare bort, men vi føres videre i flodens strøm. Derfor forandrer floden sig også undervejs. Det er ikke de samme dryp, der sker, men nogle gange flyder floden stærkt, andre gange er der tale om mere stille vande med mange små krusninger. Men aldrig nogensinde lever vi som ensomme dråber. Altid hører vi sammen i den større flod, sammen med andre mennesker, ja sammen med dyr, planter og landskaber, steder og atmosfærer. Hvis vi er dele af en flod, så tilføres der til stadighed vand til fællesskabets flod fra kilderne i det dybe og fra regnen i det høje. Og selv skænker vi vand og bevægelse til hinanden, når vi flyder sammen, ligesom floden afgiver damp og giver væden tilbage igen til himmelen. At leve er her at tage del i en cirkulation, der samtidig fører os videre udefter. Vi er aldrig ensomme individer, men lever som en slags atmosfæriske væsner, der ånder ind og ånder ud i skabelsens store verden. Og samtidig helt nede på jorden sammen med de andre. Mærkeligt nok er vi allermest os selv i livets strøm, hvor vi ikke ustandseligt tænker og reflekterer over meningen med det hele. Vi er os selv midt i flodens bevægelse ligeså meget os selv ved vores livs udspring, som da vi var børn, som vi er det midt på vejen, i voksenlivets kraft, og som vi vil blive ved alderdommens ebbe. Alt har betydning i forløbet. Men ligesom med timeglasset har også floden sin ende. Til sidst flyder vi ud, og kan ikke længere holde fast på os selv. Men når floden flyder ud, giver den vanding og næring til andet liv. For netop det er flodens gerning: at vande andres liv. Troen på opstandelsen er troen på, at vores liv mere ligner en flod end et timeglas. Evangeliet om opstandelsen er det store budskab om, at vi ikke lever ensomt inde i hver vores timeglas. Allerede midt i tiden lever vi i en flod af overskud, der fører os sammen og fører os videre. Og til sidst skal vi flyde ind i Guds liv for dér at blive samlet op. Sådan var det med Jesu liv, og sådan skal det også være med vores: Vi skal turde dykke helt ned i floden og lade den føre os, hvorhen den vil. n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke 5

6 indre by I tema I i evighed Det evige i nuet Af Paul Tillich Det er vor skæbne og altings skæbne i vor verden, at vi må komme til en ende. Enhver ende, som vi oplever i naturen og i menneskeheden, taler til os med høj røst og siger: Du vil også komme til en ende! Det kan vise sig for os i en afsked med et sted, hvor vi har boet i lang tid, i at vi skilles fra nære kollegers venskab, eller i at en, som står os nær, dør. Eller det kan blive klart for os, når et arbejde, som gav vores liv mening, mislykkes. Det kan vise sig for os i slutningen af en hel periode af vort liv, ved at alderdommen nærmer sig, eller endog ved at naturens melankolske side bliver tydelig om efteråret. Alt dette fortæller os: Du vil også komme til en ende! Når som helst vi rystes af denne stemme, som minder os om vor ende, spørger vi ængsteligt om, hvad det betyder, at vi har en begyndelse og en ende, og at vi kommer fra det mørke endnu ikke og styrter frem mod det mørke ikke længere. Da Augustin stillede dette spørgsmål, begyndte han sit forsøg på at svare med en bøn. Det gjorde han ret i, for at bede betyder at løfte sig selv op til det evige. I virkeligheden er der ingen anden måde at dømme om tiden på end at se den i lyset af evigheden. For at kunne dømme om noget, må man dels være inden for det og dels være uden for det. Hvis vi selv var fuldstændigt inden for tiden, ville vi ikke være i stand til at løfte os op til det evige i bøn, meditation og tanke. Vi ville være tidens børn ligesom alle andre skabninger og ikke kunne stille spørgsmålet om tidens mening. Men som mennesker er vi bevidste om evigheden, som vi tilhører, og som vi er blevet fremmedgjorte fra som slaver af tiden. Hvorledes forholder vi os, hvis vi bliver bevidste om den uundgåelige ende, som er indeholdt i vor fremtid? Er vi i stand til at bære den og bringe angsten for den med ind i et mod, som ser det yderste mørke i øjnene? Eller bliver vi kastet ud i fuldstændig håbløshed? At vi fortrænger bevidstheden om vor ende kommer til udtryk på adskillige måder. Mange prøver at gøre det ved at lægge forventningerne om et langt liv mellem nu og enden. For dem er det afgørende, at enden bliver udsat. Mange mennesker erkender dog dette bedrag og håber i stedet, at livet vil fortsætte efter døden. De forventer en endeløs fremtid, hvor de måske kan opnå det, som er blevet dem nægtet i dette liv. Det er en ret naiv Hvorledes forholder vi os, hvis vi bliver bevidste om den uundgåelige ende, som er indeholdt i vor fremtid? måde at forholde sig på. Har vi den holdning, benægter vi, at der er en ende, og vi nægter at acceptere, at vi er skabninger, at vi kommer fra tidens evige grund og vender tilbage til tidens evige grund, og vi nægter at acceptere, at vi har modtaget et begrænset spand af tid som vor tid. Denne holdning erstatter evighed med en endeløs fremtid. Men endeløs fremtid er uden et endeligt mål. Den gentager sig selv og kunne meget vel tjene som et billede på helvede. Det kristne budskab siger, at det evige står over fortid og fremtid. Det kristne budskab erkender, at tiden løber mod en ende, og at vi bevæger os mod enden af den tid, som er vor tid. Mange mennesker men ikke Bibelen! taler løseligt om det hinsidige eller om livet efter døden. En verden uden ende. Men verden er efter dens natur det, som kommer til en ende. Hvis vi ønsker at tale sandt uden naragtig ønsketænkning, bør vi hverken tale om det evige som tidløshed eller endeløs tid. Der er ingen tid efter tiden, men der er evigheden over tiden. 6 n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke

7 indre by I tema I i evighed Udsnit af High Noon af Christian Lemmerz Vor tid, den tid vi har, er den tid, i hvilken vi har nærvær. Men hvordan kan vi have nærvær? Er det nutidige øjeblik ikke gået, når vi tænker på det? Er nutiden ikke den grænselinje mellem fortid og fremtid, man ikke kan fastholde? Mysteriet er, at vi har en nutid; og endnu mere at vi også har vor fremtid, fordi vi foregriber den i nutiden; og at vi også har vor fortid, fordi vi erindrer den i nutiden. I nutiden er vor fremtid og vor fortid vores. Men der er ingen nutid, hvis vi tænker på tidens endeløse strøm. Nutidens gåde er den dybeste af alle tidsgåderne. Igen er der ikke noget svar undtagen fra det, som omfatter al tid og ligger hinsides den, nemlig det evige. Når som helst vi siger nu eller i dag, standser vi tidens strøm for os selv. Vi accepterer nutiden, og vi bekymrer os ikke om, at den er gået i det øjeblik, hvor vi accepterer den. Vi lever i den, og den bliver fornyet for os i enhver ny nutid. Dette er muligt, fordi ethvert øjeblik af tiden når ind i evigheden. Det er evigheden, som standser tidens strøm for os. Det er det evige nu, som forsyner os med et tidsmæssigt nu. Vi lever så længe der er noget der hedder i dag (Hebr. 3,13). Ikke enhver er, og ingen er hele tiden, bevidste om dette evige nu i det tidsmæssige nu. Men somme tider bryder det magtfuldt ind i vor bevidsthed og giver os visheden om evigheden, om en tidsdimension, der skærer vor tid og giver os vor tid. Mennesker, som aldrig er bevidste om denne dimension, mister muligheden for at hvile i nutiden. De er fastholdt af fortiden og kan ikke adskille sig selv fra den, eller de flygter ud i fremtiden ude af stand til at hvile i nutiden. De er ikke gået ind til den evige hvile, som standser tidens strøm og giver os nutidens velsignelse. Måske er det vor tids mest iøjnefaldende særkende. Mennesket mangler modet til at acceptere nærvær, fordi de har tabt det eviges dimension. Jeg er begyndelsen og enden (Johs. Åb. 21,6). Dette bliver sagt til os, som lever under tidens trældom, som har set enden i øjnene, som ikke kan flygte fra fortiden, og som behøver en nutid at stå på. Enhver af tidsmåderne har sit særlige mysterium, og enhver af dem bringer sin særlige angst med sig. Enhver af dem driver os til at stille spørgsmålet om den yderste mening. Der er ét svar på disse spørgsmål, og det er evigheden. Der er én magt, som overskrider tidens altfortærende magt, og det er evigheden. Han, som var, og som er, og som kommer, begyndelsen og enden. Han giver os tilgivelse for det, der er sket. Han giver os modet til det, som kommer. Han giver os hvile i sit evige nærvær. Paul Tillich ( ) er tysk-amerikansk teolog og en af det 20. årh.s største protestantiske tænkere. Han flygtede fra Nazi-Tyskland i 1933 og virkede som professor i Systematisk Teologi i USA til sin død. n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke 7

8 indre by I portræt Aase Rønkilde Pedersen Tak for 12 gode år Af Ole Ehlers En epoke sluttede, da Aase Rønkilde i begyndelsen af april måned gik på pension. Efter 12 år med hende som kordegn og leder af kontorfællesskabet mellem Trinitatis, Helligaands- og Vor Frue kirker bliver tingene aldrig helt de samme. Aase Rønkilde overtog stillingen efter sin afdøde mand Flemming Metz. Det var vi glade for. Hun kom fra en stilling som kordegn i Sundby Kirke, og vi har i Trinitatis og været i særdeles trygge hænder i de sidste 12 år. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at arbejdet med regnskabsføring er vokset voldsomt inden for de sidste 5 år. Overgangen til nye posterings- og budgetsystemer har været overvældende og særdeles vanskeligt for menighedsrådet at holde overblik over. Hvis ikke Aase Rønkilde med sin helt usædvanlige arbejdsenergi havde kunnet styre regnskaberne, havde det været en helt umulig opgave for amatørerne i menighedsrådet. At skrive referat efter de ofte meget omfattende menighedsrådsmøder er heller ikke lige nemt. Og dog er det nu i 12 år lykkedes Aase Rønkilde at opfange essensen af de timelange møder i klare og præcise referater. For præsterne og det øvrige personale har Aase Rønkilde ligeledes været af stor betydning. Det er nødvendigt, at det administrative arbejde omkring de kirkelige handlinger - vielser, bisættelser m.m. - er i orden. For Aase Rønkilde Pedersen ved personalets afskedsfest for hende med afskedsgaven i forgrunden: En sjælden lyserød kop i engelsk fajance fra 1800-tallet med afbildet på ydersiden. Foto: ag Aase Rønkilde har det altid været centralt, at hendes del af arbejdet var udført præcist, så hendes kolleger kunne føle sig trygge og vide, at alt papirarbejdet var udført til punkt og prikke. En ganske særlig opgave har Aase Rønkilde udført for Københavns Biskop. Når biskoppen er på rejse til bispevielser og andre særlige begivenheder, er Aase Rønkilde rejst med og bistået biskoppen. På disse rejser har hun været påklæderske og kontaktperson til det stedlige kirkepersonale. Her har Aase Rønkilde efterhånden opsamlet en meget stor erfaring. Aase Rønkilde har været krumtappen på kontoret i Pilestræde. Alle os medlemmer af menighedsrådet har haft en uvurderlig støtte i Aase Rønkilde som sekretær og som sparringspartner. Den næsten daglige kontakt til forretningsudvalget og formanden har været helt central for driften af Vor Frue Kirke. Det har for undertegnede fra første dag som formand været så trygt at vide, at Aase altid på sin diskrete facon var med på sidelinjen. Menighedsrådet ønsker Aase Rønkilde mange gode og aktive år. Vi glæder os over, at hun agter fortsat at komme i kirken som menig kirkegænger og frivillig! 8 n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke

9 indre by I gudstjenester Juni Fredag den : Anders Gadegaard Torsdag den : Signe Malene Berg Torsdag den : Signe Malene Berg Søndag den søndag efter påske : Stine Munch : Anders Gadegaard Tirsdag den : Signe Malene Berg musikmeditation Torsdag den : Bettina Christiansen Fredag den : Jesper Stange Lørdag den : Anders Gadegaard pinsevesper Søndag den 8. Pinsedag : Anders Gadegaard : Jesper Stange Mandag den pinsedag : Stine Munch : Eva-Maria Schwarz Torsdag den : Susanne Christiansen Sindsroandagt Fredag den : Jesper Stange Lørdag den : Stine Munch dåbsgudstjeneste Søndag den 15. Trinitatis søndag : Jesper Stange : Stine Munch Tirsdag den : Christian Monrad Musikmeditation Torsdag den : Susanne Christiansen Sindsroandagt Søndag den s.e. trinitatis : Eva-Maria Schwarz : Anders Gadegaard Torsdag den : Signe Malene Berg Fredag den : Stine Munch Søndag den s.e. trinitatis : Jesper Stange : Peter Skov-Jakobsen Juli Torsdag den : Signe Malene Berg Fredag den : Jesper Stange Lørdag den : Jesper Stange dåbsgudstjeneste Søndag den s.e. trinitatis : Jesper Stange : Anders Gadegaard Jazzmesse : Peter Skov-Jakobsen Torsdag den : Signe Malene Berg Fredag den : Signe MALENE Berg Søndag den s.e. trinitatis : Anders Gadegaard : Anders Gadegaard Jazzmesse : Jesper Stange Fredag den : Anders Gadegaard Søndag den s.e. trinitatis : Peter Skov-Jakobsen : Anders Gadegaard Torsdag den : Susanne Christiansen Sindsroandagt Fredag den : Stine Munch Søndag den s.e. trinitatis : Eva-Maria Schwarz : Stine Munch Torsdag den : Bettina Christiansen August Fredag den : Anders Gadegaard Lørdag den : Eva-Maria-Schwarz dåbsgudstjeneste Søndag den s.e. trinitatis : Anders Gadegaard : Stine Munch Torsdag den : Susanne Christiansen Sindsroandagt Fredag den : Stine Munch Søndag den s.e. trinitatis : Stine Munch : Jesper Stange Fredag den : Stine Munch Søndag den s.e. trinitatis : Eva-Maria Schwarz : Jesper Stange Torsdag den : Signe Malene Berg Fredag den : Jesper Stange Søndag den s.e. trinitatis : Jesper Stange : Peter Skov-Jakobsen Tirsdag den : Signe Malene Berg musikmeditation Torsdag den : Signe Malene Berg Fredag den : Eva-Maria Schwarz Søndag den s.e. trinitatis : Anders Gadegaard Høstgudstjeneste : Stine Munch Morgenandagt Hverdage 8.05 Lørdage 8.07 Andagten kan høres på DR K (direkte og tekstet), DAB-radio/P2 og via DR s hjemmeside. n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke 9

10 indre by I arrangementer Alterfronten i. Foto: Peter Friis Fredagskaffe Fredag den 13. og 27. juni Fredage i juli Fredag den 8. og 22. august Efter andagten Selvom sommersolen lokker, så kan det også være godt at drikke kaffe i roligt selskab og få en god snak. Derfor inviterer vi til fredagskaffe og en håndmad. Det er ude i Rotunden, og alle er velkomne. Det koster 10 kr. I juli måned, prøver vi med en lidt lettere version og drikker kaffen i forhallen til gengæld er det så efter hver fredagsandagt i juli måned. Kirkekaffe Hver søndag Efter højmessen Hver søndag efter højmessen har en af kirkens frivillige sørget for varm kaffe og te og en småkage eller to. Kaffen serveres i forhallen. Åbent tårn Søndag den 15. juni Kom med en tur i Domkirkens tårn - måske kan klokken ringe? Der er også åbent til ruinerne, hvor en lille film fortæller tårnets dramatiske historie. Man går selv rundt, men på forskellige etager står historiefortællere og klokkere parate til at tage imod. Udstillingen Bygning og by - Kirkens kvarter og museumsbutikken er også åben. Alle er velkomne, man skal bare kunne lide at gå på trapper. Udflugt Tirsdag den 17. juni Afgang fra Frue Plads Så går turen henover det skønne, bakkede Sjælland. Vi skal ind på de fede jorde, hvor en af de store middelalderslægter Hviderne regerede. Så vi skal høre om konge og kirke, magt og pragt. Og vi skal videre ud mod vandet, hvor der serveres frokost og eftermiddagskaffe. Der bliver også tid til en gåtur (måske i vandkanten?). Det koster 125 kr. at være med, og man skal tilmelde sig og betale på kordegnekontoret, Pilestræde 67, mellem den 19. maj og den 10. juni. Sangeftermiddag Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 Torsdag den 28. august Dagens sange er valgt af Christian Arffmann. Han er 30 år, cand.mag. i litteraturhistorie og arbejder som redaktør og politisk rådgiver i interesseorganisationen Udviklingshæmmedes Landsforbund. Derudover er han næstformand i den tværkirkelige ungdomsforening Økumenisk Ungdom samt næstformand i Trinitatis Kirkes Menighedsråd. Til sangeftermiddagen vil han præsentere en stribe forskellige salmer og sange, der har en særlig betydning for ham. Sangeftermiddagene i Trinitatis Sognehus har siden 2007 været et populært arrangement den 4. torsdag i forårs- og efterårsmånederne. En gæst vælger dagens sange, der akkompagneres af Trinitatis Kirkes organist, Søren Christian Vestergaard. Man kan købe kaffe/te og kage for 10 kr. God n Poetry Litteratur & musik i Natkirken Tirsdage i august og september Med God n Poetry ønsker Natkirken, at skabe magiske, tankevækkende og berørende fortællinger. Fortællinger, der i mødet med musikken og rummet kan åbne til refleksion og eftertanke og være med til at indskrive individet og den personlige historie i det større, i rummet, i myten, i menneskeslægten og i de universelle sandheder. God n Poetry laves i tæt samarbejde med forfattere og musikere, der har lyst til at bruge kirkens særlige rum og fortælling som et åbent litterært, poetisk og musikalsk laboratorium. For yderligere information se side 14. Babysalmesang Sankt Andreas Kirke Mandage Ledes af musikpædagog Sandra Skov Fallesen. Det koster kr. 320,- for otte gange. Yderligere information: eller telefon: n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke

11 indre by I arrangementer Domkirkens udstilling 2014 Bygning og By - Kirkens Kvarter Den 25. maj til den 19. oktober Mandag-torsdag Fredag og søndag Lukket ved kirkelige handlinger. Gratis adgang. Årets udstilling har Vor Frue Kirkes placering i København som omdrejningspunkt. Siden biskop Absalon gav rige gaver til Marias kirkes bygning og udsmykning har haft en central rolle i både København og Danmark. Central både som fysisk bygning og som institution, med en markant rolle i byens åndlige, kirkelige og politiske liv gennem tiderne. Blikket rettes fra kirken og ud i byen. Så man kan følge sigtelinjerne og opleve, hvordan København og er spundet tæt sammen. Én linje vil være uddannelse, én vil være moral og etik og én vil være åndlighed. Der vil også være en sigtelinje til kongehuset og en til al den anden arkitektur, som kirken relaterer sig til. I udstillingen kan man selv bygge videre og knytte flere forbindelser. Museet ligger i den halvcirkulære afslutning af kirken ud mod Fiolstræde. Et rum der i sig selv er et besøg værd. Man kommer derop via trappen i forhallen og via den lange gang på 2. pulpitur. Her får man i tilgift et helt unikt kig ud over kirkerummet og Thorvaldsens skulpturer. Museets åbningstid varetages af frivillige, så skulle du have tid og lyst til at hjælpe med en vagt eller to, så kontakt gerne sognemedhjælper Susanne Torgard, der også har tilrettelagt udstillingen. Tlf eller Domkirkens butik I forbindelse med museets udstilling er det også muligt at købe en souvenir med hjem. I butikken sælges bøger om Vor Frue kirke og Bertel Thorvaldsen. Der er bøger med bønner og prædikener, om kunst og arkitektur. På musiksiden har vi cd er med Københavns Drengekor og dertil en helt ny cd, med værker af bl.a. Johann Sebastian Bach, César Franck, Eugene Gigout, Olivier Messiaen, Patrick Gowers og J.P.E. Hartmann, spillet af domorganist Hanne Kuhlmann på kirkens orgel. Vi forhandler nystøbte statuetter af Thorvaldsens Kristus og Dåbsenglen, og vi prøver også at have et udvalg af gamle relieffer, figurer og kopper med relation til kirken til salg. I forbindelse med årets udstilling om Bygning og By har vi en række genoptryk af gamle kort, puslespil og plakater. Butikken er åben i forbindelse med museets åbningstider eller ved henvendelse til sognemedhjælper Susanne Torgard på tlf eller dk. Vi kan desværre ikke stå for forsendelse. n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke 11

12 indre by I musik God Bless Your Mind Klaviaturet på Københavns Domkirkes hovedorgel Gratis adgang, hvis ikke andet er angivet Sommerkoncerter Lørdage juli og august Hanne Kuhlmann Lørdag den 5. juli Sommerkoncerterne 2014 indledes af domorganist, Hanne Kuhlmann, og koncerten markerer samtidig udgivelsen af den nye cd, der præsenterer Domkirkens store orgel. På cd en er der værker af bl.a. Bach, Franck og Gigout, og dele af cd ens indhold vil kunne høres ved denne koncert. Morten Bech Lørdag den 12. juli Domkirkens 2. organist, Morten Bech er solist, og til sit program har han valgt værker af Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms og Hugh Blair. Tomas Willstedt Lørdag den 19. juli Domorganisten fra Lund, Tomas Willstedt, har fået følgende skudsmål: en orgelvirtuos af første klasse og en overbevisende performer med overvældende kunstnerisk nerve. Tomas Willstedt har både som udøvende organist og som underviser beskæftiget sig meget med improvisation, og han har særligt gjort sig bemærket ved sin meget legende og kreative tilgang til emnet. Bl.a. kan han på Youtube opleves i sit eget orgelværk A Painter s Dream, hvor han iført handsker spiller på orglet med malerruller! Andrew Dewar Lørdag den 26. juli Den engelskfødte Andrew Dewar er uddannet ved højt estimerede lærere i England og i Stuttgart, og han har vundet førstepriser ved flere internationale orgelkonkurrencer, bl.a. i St. Albans. Han har indspillet to solocd er og er i dag organist ved den amerikanske katedral i Paris. Også Andrew Dewar gør sig bemærket på YouTube med en video, hvor han demonstrerer stor virtuositet og også en hel del viljestyrke, idet man kan se, at en brækket arm ikke forhindrer ham i at gennemføre en koncert! Michel Bouvard Lørdag den 2. august En af de førende franske organister er Michel Bouvard, organiste titulaire ved Saint-Sernin basilikaen i Toulouse med det berømte Cavaillé-Coll orgel. Han er professor ved konservatorierne i Toulouse og Paris, og det bør også nævnes, at Michel Bouvard står i spidsen for en af verdens fornemste orgelfestivaler: Toulouse les Orgues. En omfattende cd-produktion og en koncertkarriere, der bringer ham verden rundt, antyder, at her er tale om en virkelig sværvægter indenfor orgelverdenen. Kurt Levorsen Lørdag den 9. august Organisten Kurt Levorsen har tidligere været 2. organist ved Domkirken, men han har siden 1993 arbejdet som organist ved Sct. Mortens Kirke i Næstved. Han er desuden en efterspurgt pædagog og er lærer ved konservatorierne i både København og Esbjerg. Erwin Wiersinga Lørdag den 16. august Ved denne sommerkoncert er der besøg fra Holland. Her er solisten Erwin Wiersinga, titulærorganist ved det legendariske Arp Schnitger-orgel i Martinikerk i Groningen og lærer ved konservatorierne i Berlin og Groningen. Ved koncerten i Københavns Domkirke spiller han værker af Bach, Böhm, Jongen, Vierne og Widor. Renée Anne Louprette Lørdag den 23. august New York Times har omtalt hende som fremragende og adræt og dynamisk. Organisten Renée Anne Louprette har etableret sig som en af USA s væsentligste koncertorganister efter at have uddannet sig i både Frankrig, Schweitz og England. Hun har været organist ved en række forskellige kirker og er i dag organist ved den franske Église de Notre Dame i New York. Desuden underviser hun ved orgelfakultetet på Montclair State University, ligesom hun spiller sammen med forskellige ansete amerikanske orkestre som både organist og cembalist. Cindy Castillo Lørdag den 30. august Den belgiske organist Cindy Castillo er uddannet ved konservatorierne i Bruxelles og Paris og har i dag en særdeles alsidig koncertkarriere både som orgelsolist og som kammermusiker. Hun arbejder også ivrigt med nye koncertformer, hvor orglet er i dialog med andre kunstformer, som fx dans, videoinstallation og elektronik. Cindy Castillo har i et år været artist in residence ved Sapporo Concert Hall i Japan, hvor hun arbejdede for udbredelsen af vestlig musik i Japan. Hun har desuden spillet koncerter mange steder i Europa, USA og Afrika. Denne koncert afslutter rækken af sommerkoncerter i Københavns Domkirke. 12 n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke

13 indre by I musik GOD BLESS YOUR MIND Musikmeditation Tirsdag den 3. & 17. juni Tirsdag den 26. august Tirsdag den 9. september Lad dagens genvordigheder og irritationer ligge for en stund, læn dig tilbage på kirkebænk eller sækkestol, kig op eller luk øjnene og flyd hen i en lille stor fortælling med himmelsk orgelmusik. En halv times åndelig virkelighedsløft i ulvetimen så er du klar til aftenen! Facebook: God Bless Your Mind Københavns Drengekor PINSEVESPER Lørdag 7. juni Københavns Drengekor Dirigent: Ebbe Munk Liturg: Anders Gadegaard Cd-udgivelse Pris kr. 120,-. Domorganist Hanne Kuhlmann har i begyndelsen af april indspillet en ny cd, der præsenterer det store orgel i Domkirken. Cd en indeholder værker af bl.a. Johann Sebastian Bach, César Franck, Eugene Gigout, Olivier Messiaen, Patrick Gowers og J.P.E. Hartmann. Jesper Jørgensen fra pladeselskabet Helikon har stået for optagelserne. Helikon har stået for mange roste orgeloptagelser. Cd en forventes at udkomme primo juli, og den sælges i kirkens museumsbutik og i forbindelse med orgelmatinéerne. n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke 13

14 indre by I natkirke Ugeskema Torsdag kl Nadveraften Musik fra kl Nadverandagt og prædiken kl Midnatsbøn med velsignelse kl Fredag kl Liturgisk laboratorium Musik fra kl Midnatsbøn med velsignelse kl Søndag kl SANG- og SSCHH!AFTEN 1. søndag i måneden Taizéandagt kl. 20. Åben workshop kl. 19 foran alteret. 2. søndag i måneden Stress-A. En halv times guidet meditation kl: 20 & kl. 21 ved afspændingspædagog Klaus Kornø Rasmussen. 3. søndag i måneden Gospel/sangandagt kl. 20. Åben workshop kl foran alteret. 4. søndag i måneden ChillOut Night med elektronisk drømmende musik kl og gendigtede bibelhistorier kl. 20, 21 og 22 Evt. 5. søndag i måneden ChillOut ReLive elektronisk drømmende musik kl For yderligere oplysninger og undtagelser vedr. de enkelte aftener samt evt. ændringer i programmet: www. natkirken.dk ELLER FACEBOOKSIDEN NATKIRKEN I KØBENHAVNS DOMKIRKE. God n Poetry Litteratur & musik i Natkirken Tirsdage i august og september For yderligere information se side 10. Per Bloch, Sandra Sohn og Noah Rosanes Tirsdag den 19. august Fortælling og musik med udgangspunkt i romanen Ti-tyve-tredive om drengen Eddie, hans opvækst med en alkoholiseret mor og psykisk syg far, frygten for hajer i svømmehalen, og hans evne til langsomt at åbne sig for verden og livet. Brian P. Ørnbøl og Jakob Bangsøe Tirsdag den 26. august Oplæsning med udgangspunkt i digtsamlingen Diamantandstøv i samarbejde med den klassiske guitarist Jakob Bangsøe. Sofie Kragh-Müller og Tao Højgaard Tirsdag den 2. september En musikalsk fortælling med afsæt i romanen Profetens datter om drømme, tro, håb og livets undergang. ChillOut Night balsam for sjælen Søndag den 22. december Søndag den 26. januar Søndag den 23. februar Drømmende ambient elektronika ved Dreamhub (www.dreamhub.dk) og gendigtede bibelhistorier hver hele time kl. 20, 21 og 22 ved teolog i Natkirken, Christian Monrad. STRESS-A Søndag den 8. december Søndag den 12. januar Søndag den 9. februar & Stresset? Spændt i skulderen? Søndagsbange? - eller bare brug for en slapper? Så kom til gratis guidet meditation i Natkirken. Alle søndage er der 2 gange en halv times guidet meditation ved afspændingspædagog og stressekspert Klaus Kornø Rasmussen. Der er mulighed for samtale og spørgsmål til Klaus Kornø Rasmussen efter hver meditation. Åbne sangworkshops i Natkirken Søndag den 1. december Taizésang og andagt den 1. søndag i måneden, hvor man kan lære at synge de særlige meditative sange fra klosterfællesskabet i den franske landsby Taizé. Der er først workshop kl i kirken omkring dåbsenglen, hvorefter der holdes taizé-inspireret andagt kl Desuden kan sangene indøves torsdagen inden kl i Rotunden (indgang fra Fiolstræde, kirkens bagindgang). Sangleder: Elisabeth Ørsnes Gadegaard, tlf , Kom og vær med til Gospel/sang og andagt den 3. søndag i måneden! Workshop kl , hvor man øver en gospel, en salme og en popsang. Vi er i kirkerummet omkring dåbsenglen. Workshoppen slutter med en andagt kl. 20. Sangleder: Iben Vestergård, tlf , Man kan møde op til både workshop og andagt uden tilmelding. 14 n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke

15 indre by I adresseliste X Nørregade 8, 1165 Kbh. K X Sct. Andreas Kirke Gothersgade 148, 1123 Kbh. K Kontor Hjem Mobiltelefon Fax Hjemmeside Domprovst Anders Gadegaard Fiolstræde 8, København K Træffes hverdage: undt. mandag Sognepræst Jesper Stange Fiolstræde 8, st København K Træffes hverdage: undt. fredag Sognepræst Eva Maria Schwarz Træffes på tlf. hverdage: undt. mandag Sognepræst Stine Munch Frederiksborggade 41, 2. tv København K Træffes hverdage: undt. mandag Natkirkepræst Signe Malene Berg Træffes i Natkirken torsdag. I øvrigt efter aftale. Natkirkepræst Christian Monrad Domorganist Hanne Kuhlmann organist Morten Bech Organist Lindy Rosborg Københavns Drengekor Domkantor Ebbe Munk Sognemedhjælper Susanne Torgard Sognemedhjælper og Natkirkekoordinator Liselotte Wiemer Infomedarbejder Else Fergo Kirketjenere Vor Frue & Sct. Andreas Træffes bedst: Menighedsrådsformand Ole Ehlers Violinvej Herlev Fotomateriale venligst udlånt af Galleri Franz Pedersen, Menighedsrådsnæstformand Anne Dorte Schwarz-Nielsen Kløverbladsgade Valby Kirkeværge Vor Frue Jakob Knudsen Nørre Søgade 9A, 4. tv 1370 København K Kirkeværge Sct. Andreas Geert Madsen Gothersgade 155, 3.tv København K Museets åbningstider Mandag - torsdag: Fredag og søndag: X Kirkekontor Pilestræde 67, 1112 Kbh. K Tlf.: ÅBNINGSTIDER Hverdage: Torsdage: MAIL TIL KONTORET Vedr. Sct. Andreas Kirke Vedr. HJEMMESIDER koebenhavnsdomkirke Natkirken natcms Den Sorte Gryde DenSorteGryde KANTORI KIRKERNES ÅBNINGSTIDER Sct. Andreas Kirke Åben efter aftale Åben alle ugens hverdage: Torsdag fredag tillige: Søndag: Kirken er lukket for turistbesøg under gudstjenester og kirkelige handlinger. indre by ˇ kolofon Udgives af: Vor Frue Sogn ANSV. RED.: Anders Gadegaard SEKRETÆR: Dida Grundtvig LAYoUT: Mediebureauet Monsun TRYK: Eks-skolens trykkeri Forsidebillede: Kraniepude af Christian Lemmerz MORGENANDAGTEN: Alle hverdage kl og lørdage kl på DR K (direkte og tekstet), DABradio/P2 og via dr.dk. Ønsker du at få Kirkemagasinet tilsendt i et år? Indbetal kr. 100,- på reg.nr. 2991, konto nr Husk at oplyse navn og adresse ved betaling. Gaver til s menighedsarbejde kan doneres til Menighedsplejen på reg.nr. 2991, konto nr

16 Værens Grund og Afgrund om Christian Lemmerz Af Anders Gadegaard Billedkunstneren Christian Lemmerz er tysker, født i Karlsruhe i Som barn gik han på jesuitisk kostskole, hvor han tidligt lærte at forholde sig til den katolske strenghed, men også dens mystik og billedrigdom, som sammen med den særlige jesuitiske tradition for filosofisk eftertænksomhed kom til at præge ham meget. Efter skoletiden blev Lemmerz oplært som billedhugger i Carrare i Toscana stedet hvor den fine hvide marmor til brug for kunsten er blevet hugget ud af klipperne i århundreder. Her mødte Lemmerz den danske maler Erik A. Frandsen, og deres venskab førte Lemmerz til Danmark, hvor han blev uddannet på Kunstakademiet i de vilde 80 ere. Ingen kan hævde om hans installationer og skulpturer, at de er uvedkommende. Det er et aksiom for ham, at kunsten skal provokere og også gerne forarge, i hvert fald sætte nye tanker i gang og aldrig være entydig og lukke sig om sig selv. Den skal spændes ud mellem tilværelsens største emner: Værens grund og afgrund, liv og død, krop og ånd, smukt og hæsligt, godt og ondt. Herved holder han os fast på altings forgængelighed og evigheden på samme tid. Når Lemmerz eksempelvis udformer en dåbssten (det kalder han den selv, jf. foto ovenfor), hugger han et hulrum i marmoren, der kun kan lede tankerne hen på en kiste. Dåben som en afdøen og som en genfødelse til et liv i Ånd. En dybt kristelig tanke. Endelighed og uendelighed på én gang, synd og frelse, død og opstandelse tænkt sammen. I stedet for at romantisere dåben, som tiden har tendens til ved kun at fokusere på dåben som Guds kærlighedsgave, så får Lemmerz os til at huske på, at døden er det vilkår, der følger os gennem hele livet, og at det netop er derfor, der er befrielse i dåben ved at høre Gud til i evighed. Der er, så vidt jeg kan se, ingen nulevende kunstner, der så radikalt, foruroligende og hudløst ærligt fornyer den klassiske billedhuggerkunst i den hvide Carrara-marmor, som vi kender den fra sin nyklassicistiske skønhed i Bertel Thorvaldsens skulpturer i Vor Frue Kirke, som Christian Lemmerz. Hos Thorvaldsen har skønheden en tilbøjelighed til at blive glansbilled-agtig. Det sker aldrig hos Lemmerz. Her erstattes glansbilledet af kras realisme, værdiernes omkalfatring og en dyb spørgen efter mening i livet og bag livet. Og dog fastholdes skønheden i den hvide marmor, så det urovækkende forbliver smukt. 16 n Indre by Kirkemagasin juni - august 2014 n n Sct Andreas Kirke

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Dåbens engel Af Susanne Torgard side 2. Englelyd og englebud Af Anita Hansen Engdahl side 4. Den blivende engel Af Erik A.

Dåbens engel Af Susanne Torgard side 2. Englelyd og englebud Af Anita Hansen Engdahl side 4. Den blivende engel Af Erik A. Vor Frue kirke 7. Å R G A NG NR. 1 dece m be r 2014 - f e bru a r 201 5 Engle Dåbens engel Af Susanne Torgard side 2 Englelyd og englebud Af Anita Hansen Engdahl side 4 Den blivende engel Af Erik A. Nielsen

Læs mere

Forståelsens. tema. Ud med sproget. Experimentarium. Den store kode. Hvad en fødselsdag kan føre med sig. Side 2. Side 8. Side 16.

Forståelsens. tema. Ud med sproget. Experimentarium. Den store kode. Hvad en fødselsdag kan føre med sig. Side 2. Side 8. Side 16. Vor Frue kirke sct. andreas kirke 5. ÅRGANG NR. 3 Juni - August 2013 tema Forståelsens Under Ud med sproget af Jesper Stange Side 2 Akvarium Experimentarium Bibliarium af Morten Thomsen Højsgaard og Christian

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Underlig klædt i kød og blod

Underlig klædt i kød og blod Vor Frue kirke 6. Å R G A NG NR. 2 m a r ts - m aj 2014 Underlig klædt i kød og blod Side 2 // af Jesper Stange Kan du gætte, hvem jeg er? Side 4 // af Leise Christensen På din maske vil jeg kende dig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere