Positiv psykologi på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv psykologi på arbejdspladsen"

Transkript

1 Positiv psykologi på arbejdspladsen Frans Ørsted Andersen DPU / Aarhus Universitet Lektor/Ph.D/ autoriseret psykolog Flow og fordybelse, Hans Reitzels Forlag, Positiv psykologi i skolen, Dafolo Forlag, 2011 (in print) Flow i hverdagen navigation mellem stress, kaos og kedsomhed, (udkommer efterår 2011) Den positive psykologis metoder (udkommer forår 2012) Indhold Motivation for at arbejde - baseret på positiv psykologi (pp) Centrale pp begreber Aktuelt eksempel 1: Sonja Lyubomirsky Aktuelt eksempel 2: Barbara Fredricson Central pp metode: coaching Karakterstyrker og styrkebaseret evalueringcsikszentmihalyis flowteori Flow og mindfulness Flow som redskab Empati, anerkendelse og aktiv lytning Fra vane- og problemhistorier til succes- og solskinsfortællinger AI: forbinder det hele

2 Motivation for at arbejde: meningsfuldhed PP motivationsteori bygger videre på fx den humanistiske psykologi og teoretikere som Viktor Frankl, Rollo May og Peter F. Drucker med meningsfuldhed som menneskets vigtigste motivationsfaktor. At gøre noget for andre fx PP motivationsteori 2: personlig vækst, udvikling og mestring Moderne mennesker oplever uddannelse, læring, personlig udvikling som meget motiverende Læringsaktiviteter som identitet. Signifikant læring. Mestring som meningsfuldhed At opleve at gøre sit bedste er en af de mest magtfulde positive emotioner der findes

3 Motivation i forhold til positiv psykologi (pp) (3) Iflg pp er vores motivation afhængig af bl.a.: personlighed og karakterstyrker kognitive stile og læringsstile Opmærksomheds- og flowevne kvaliteten af ens oplevelser psykens evolutionære rødder balancen mellem positive og negative motivationer Muligheder for mestring og optimal ydelse (gøre sit bedste) 5 Motivation i forhold til positiv psykologi (pp) 4 Pp-motivationsbegreb: det er meget motiverende at opleve elevation (at blive løftet op ): Fx når man pludselig ser en større sammenhæng, forstår noget meget komplekst, ser en dybere mening, føler sig som del af et større formål udenfor dig selv. Elevation er både ud af dig selv og mere dig selv. Will Damon, Howard Gardner, Csikszentmihalyi ( Good Work Project )

4 Positiv psykologi er udtryk for en generel bevægelse indenfor psykologien Problemer Diagnoser Konflikter Symptomer Katastrofer Traumer Sygdom Krav Dysfunktioner Lidelse Tab Krise Fortiden Isolation Marginalisering Karakterstyrker Kognitive stile Positive emotioner Potentialer Ressourcer Trivsel Udvikling Samarbejde Løsninger Bæredygtighed Oplevelser Inklusion Fællesskab Handlemuligheder Nærvær Flow Citat Positive Psychology is the scientific study of optimal human functioning. It aims to discover and promote the factors that allow individueals and communities to thrive Martin Seligman,

5 Positiv psykolog= et emnefællsskab Positiv psykologi: et forskningsbaseret emnefællesskab omkring studiet af det meningsfulde, fremadrettede, potentiale- og ressourceorienterede i menneskets psyke Positiv psykologi er ikke et paradigme eller en erstatning for eksisterende teori og metode men et supplement Eks.: Csikszentmihalyi (hum., psykodyn), Seligman (kognitiv), Cooperrider (socialkontruk, systemisk ), Lyombomirsky (sociologisk, sundhedsvidenskabeligt) Aktuel dansk udgivelse: Sonja Lyubomirsky hard core pp er Bogen handler om stræben efter lykke som vores vigtigste motivationsfaktor. Kun 50% af lykkefølelsen handler om genetiske/ medfødte faktorer Kun 10% er bestemt af ydre faktorer men de sidste 40% kan vi gøre noget ved

6 Lyubomirsky: flg aktiviteter gør os lykkelige og motiverer os: at give udtryk for taknemmelighed at være optimistisk at kunne undgå hele tiden at sammenligne sig selv med andre at udføre gode gerninger at fastholde og udbygge sine sociale venskaber og netværker at udvide sine problemløsningsstrategier at tilgive at have flow-oplevelser Barbara Fredrickson: positive emotioner som den største motivationsfaktor Omfattende forskning og evidens bag hendes arbejde Bogen Positivitet netop udkommet på dansk ( )

7 Barbara Fredrickson forholdet Taknemmelighed værdsættelse stille glæde- samarbejde mestring -inspiration fællesskab særlige øjeblikke, osv.: en kæmpe vifte af positive emotioner ikke bare jump for joy følelser Barbara Fredrickson 3: positive emotioner Negative emotioner indsnævrer vores perception og tankegang Postive emotioner giver os en udvidet opmærksomhed, bedre problemløsningsstrategier og dermed mere innovation og kreativitet Øvrige effekter af pe: bedre evne til at se de større sammenhænge, øget social forståelse, mere rummelighed og empati, mere resilience, bedre performance, win-win tænkning, mv

8 Barbara Fredrickson 4 Flg. kan gøres: Sikre 1-3 i vores hverdag: altså øge mængden af pe (vigtig pointe: sammenhæng med negative e.) Ændre måden vi taler sammen på i hverdagen (narrativitet fortællinger AI) Men pe kommer ikke bare af ord vi kan ikke alene tale os til pe vi skal forstå sammenhæng mellem krop og sind (mindfulness) Vigtigt element: tal sammen om det der lykkes, de aktiviteter, der giver pe, osv Barbara Fredrickson 5 Positive emotioner (pe) forandrer os helt bogstaveligt: der bliver en anden kemi i kroppen. Generelt: pe åbner os op (metafor: blomsten der folder sig ud). Pe øger og udvider vores sansemæssige kapacitet (perceptionen forandres)

9 Hvordan anvendes positiv psykolgi hvordan bringer man det i spil? Central pp metode: Coaching Hvad er coaching? C anvendes til ikke-kliniske formål (vs terapi) Opmuntrer klienten til at tage et aktivt ansvar for sit liv Designet til at få adgang til klientens indre ressurser og bygger på dennes evner, erfaringer og styrker Er mere løsnings- og målorienteret end problemorienteret Bruger spørgsmål som centralt værktøj Eksempel i DK: Ebbe Lavendt Eksempel i N: Susann Gjerde

10 Værdier Forskel på værdi og moral Værdier er ønske/ville; ikke burde/måtte/skulle Hvem man er, ikke hvem man burde være Hvordan bevidstgøres man om sine værdier? IKKE spørge direkte Hvad er dine værdier Lirk dem frem med spørgsmål : eksempler på næste slide! Hvorfor værdier? Bevidstgørelse af indre konflikter: to værdier i opposition af ubehag (når værdier ikke er til stede) Godt udgangspunkt for handling og definering af mål

11 24 signaturstyrker Visdom & kundskab 1. Nysgerrighed 2. Lærelyst 3. Dømmekraft 4. Opfindsomhed 5. Social intelligens 6. Vision og perspektiv Mod 7. Tapperhed 8. Utholdenhedt 9. Integritet Medmenneskelighet & kærlighed 10. Venlighed 11. Kærlighed Retfærdighed 12. Samfundsengagement 13. Retskaffenhed 14. Lederegenskaber Mådehold 15. Selvbeherskelse/selvregulering 16. Forsiktighed 17. Ydmyghed Transcendens 18. Æstetisk sans 19. Taknemmelighed 20. Håb 21. Åndelighed 22. Tilgivelse 23. Humor 24. Livsglæde Udvikling af styrker Bliv bevidst om dine styrker og brug dem i mangfoldige sammenhænge Tag dine styrker i brug på nye arenaer Tag dine styrker i brug på nye måder Brug dine styrker til at løse problemer og lære nyt Brug dine styrker til at styrke dit selv 11

12 Afdækkelse af karakterstyrker På dansk: Hvis din internetbrowser er sat til engelsk: spx. Lav selv en profil på dine karakterstyrker Forskning (Corporate Leadership Council) Fokus på styrker førte til 36.4% forbedring i præstation Fokus på problemer / dysfunktioner førte til 26.8% nedgang i præstation (ref. Average to A+ af Alex Linley) Læringspsykologi - Frans Ørsted Andersen - DPU 23 Styrker: et vedvarende træk Styrker: Et forholdsvis vedvarende træk eller egenskab der forekommer i mange forskellige situationer over lang tid Kan udvikles Giver energi Opleves autentisk ægte - indre når tager dem i brug Forskning (Corporate Leadership Council) Fokus på styrker førte til 36.4% forbedring i præstation Fokus på problemer / dysfunktioner førte til 26.8% nedgang i præstation (ref. Average to A+ af Alex Linley) 12

13 Afdækkelse af karakterstyrker På dansk: Hvis din internetbrowser er sat til engelsk: spx. Lav selv en profil på dine karakterstyrker Forskning (Corporate Leadership Council) Fokus på styrker førte til 36.4% forbedring i præstation Fokus på problemer / dysfunktioner førte til 26.8% nedgang i præstation (ref. Average to A+ af Alex Linley) Læringspsykologi - Frans Ørsted Andersen - DPU 25 Endnu et centralt pp-begreb: Flow Flow= en positiv, koncentreret tilstand hvor al opmærksomhed er samlet om en bestemt aktivitet, som er så udfordrende / engagerende at man må anvende mange mentale resurser for at klare den. Tids-og selvfornemmelsen forsvinder. Når man er I flow, lærer og husker man bedre, selvet styrkes og nye ideer / tanker / associationer kan dukke op samtidig opleves flowaktiviteten meget meningsfuld

14 Flow og mindfulness: parallelle begreber Flow er udadrettet og selvforglemmende, en positiv, koncentreret og udfordrende tilstand rettet væk fra en selv, mod aktiviteter, andre mennesker, materialer = virkelyst + fordybelse Mindfulness er indadrettet, en indre klarhed, en øget tilstedværelse og grounding af en selv i nuet. En meditativ tilstand

15 Flowtilstanden udløser positive neurotransmittersstoffer i hjernen Forskning har vist, at der ved flowtilstande udløses transmitterstoffer i hjernen, der øger opmærksomhed og velvære Hvor kommer flow-evnen fra? Evolutionspsykologisk: flow som overlevelsesmekanisme, hvor mennesket, på trods af ydre og indre pres som sult, sygdom, søvn, kulde, længsel, smerte, osv. kunne koncentrere sig om fx at udvikle et redskab. Flow blev en niche for os og forbindes med udviklingen af den menneskelige kultur og videnskab, religion, kunst, sprog, osv. Flow er forbundet med hjernens belønningssystemer

16 Lykkeforskning / depressionsforskning Mangel på udfordringer og meningsfulde, belønnende aktiviteter kan føre til depressive tilstande (Scientific American, Mind, may 2008) Sammenhæng mellem kreativitet og flow? You can be in flow without being creative but you can t be creative without being in flow Mihalyi Csikszentmihalyi: Creativity (1996)

17 Generelle flowfremmende faktorer 1. Opstilling af klare, meningsfulde, konkrete og realistiske mål 2. Feedback - dvs. løbende og relevant tilbagemelding om hvordan man klarer sig. 3. En passende balance mellem færdigheder og viden på den ene side og udfordringer på den anden. (Udfordringer og kompetencer, der matcher hinanden. For store udfordringer giver stress, for små kedsomhed ). 4. Fjernelse af distraherende faktorer. 5. Håndterbare, forståelige og præcise regler for arbejdet / aktiviteterne Fortællinger Vore centrale mentale strukturer er til dels organiseret i fortællinger : fx episodisk hukommelse, identitet, selvet, mv. Det narrative handler om at vi aktivt konstruer os selv via fortællinger vi bliver til via fortællinger På samme måde med en organisation: en familie, en idrætsforening, en institution eller en virksomhed = den er de dominerende fortællinger

18 Fortællingstyper Solskinshistorier Succesfortællinger Vendepunktfortællinger Vane- og problemfortællinger (ureflekterede handlinger med negativt fokus) Brølere Den morsomme fortælling, dilemmafortælling, nederlagsfortælling osv Tyngden af den negative fortælling / den negative emotion Der skal tre positive oplevelser / episoder til at ophæve bare én negativ! Enkelte surstrålere eller brokkegede kan ødelægge en hel arbejdsplads! I mange organsiationer udvikles en kultur med vægt på problem- og vanefortællinger : Har I hørt det, nu skal vi spare igen!, Så I ham her til morgen, han lignede igen en bums, Oplevede I også at hun igen ikke har styr på en skid!,osv. (Ed Diner, Barbara Fredericsson)

19 AI appreciative inquiry 1 Peter Lang: Bagved ethvert personligt problem skjuler sig en bristet eller frustreret drøm Led efter det positive og fremadrettede hos mennesket: evner, små succeshistorier, hvad der virker godt klientens liv Find ud af hvor klientens flow er AI appreciative inquiry 2 AI-spørgsmål: 1. Hvad kan du skabe? 2. Hvilken fremtid drømmer du om? 3. Hvad lykkes i dit liv? 4. Hvilke flow-oplevelser har du? Billede: Ben Furman og Peter Lang

20 Fra vane- og problemhistorier til succes- og solskinsfortællinger Fortællinger som læring, udvikling og problemløsning Træner opmærksomhed og refleksion Træner nærvær og perspektivskifte Træner fokus på løsninger, muligheder og ressourcer fremfor begræsninger, dysfunktioner og fejl Brug af fortællinger som led i ressourceorienteringen Fælles sparring og diskussion blandt medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere Man bliver bedre til at finde og pege på løsninger og ressourcer Fra problemer, uheldige vaner og nedtrykthed til løsninger, frigørelse og virkelyst