PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE"

Transkript

1 PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi

2 Indhold Idégrundlag... 3 Målgruppe... 3 Optagelseskrav... 3 Terapeutisk referenceramme og metode... 3 Studieplan... 4 Studietid... 4 Uddannelsens opbygning og formål... 4 Holddannelse og kontaktterapeut... 5 Procesgrupper... 6 Modulerne... 6 Evaluering og eksamen... 6 Økonomi... 7 Pris og kontrakt... 7 Framelding... 7 Bruttolønsordning og SKAT

3 Idégrundlag Psykoterapeutisk Efteruddannelse for Sexologer og Parterapeuter Den Psykoterapeutiske Efteruddannelse for Sexologer og Parterapeuter (TES) er skabt ud fra et ønske om at udvikle den viden og erfaring du allerede har med sexologi og/eller parterapi. Formålet er, at de studerende efter endt uddannelse kan arbejde dybdegående indenfor området, på et højt fagligt niveau og med en bred vifte af relationelle og terapeutiske metoder. Efteruddannelsen er et intensivt forløb - fagligt og terapeutisk funderet i den klassiske terapi-tradition, og udbygget med nyere terapeutisk, evidensbaseret viden og erfaring. Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede er sexolog eller parterapeut og som ønsker at udvide dine kompetencer med henblik på at styrke dit terapeutiske fundament og din personlige terapeutiske stil. Efter endt uddannelse er du i stand til at arbejde professionelt på et højt fagligt og etisk niveau, både som selvstændig med egne klienter, eller du kan bruge uddannelsen i dit nuværende job som en del af din kompetence- og karriereudvikling. Målgruppe Sexologer og parterapeuter fra en af de kortere uddannelser i Danmark (Joan Ørting, DACS, CFSR, Sexolog og Parterapeutskolen m.fl). Andre personer med tilsvarende relevant uddannelse og/eller arbejdsmæssig erfaring. Optagelseskrav For at blive optaget på TES, skal du have en sexologisk og/eller en parterapeutisk uddannelse med minimum 250 lærerbesatte timer. Efter individuel aftale med instituttet kan andre personer med relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund optages. Modenhed og personligt engagement har væsentlig indflydelse på, om du optages. Terapeutisk referenceramme og metode Uddannelsen er integreret. Udgangspunktet er gestaltterapi, familieterapi, kropsbevidsthed, åndedrætsterapi og kognitiv terapi. Den terapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret og metoden fænomenologisk. 3

4 Der fokuseres gennem uddannelsen på egenterapi, selvfleksion og supervision med henblik på at styrke den studerendes personlige og faglige udvikling. Der tilstræbes modenhed og autencitet hos den studerende, så hun/han kan være med sin klient og støtte denne i sin udvikling. Den oplevelsesorienterede terapi er procesorienteret og bygger på terapeutens evne til at følge klienten i en ikke-styrende tilgang. Terapeuten er nærværende og personlig, men ikke privat. Den fænomenologiske metode tager afsæt i det fordomsfrie møde med klienten i en ligeværdig og medmenneskelig kontakt. Der tages udgangspunkt i det der viser sig gennem oplevelse, tanke, fortolkning og handling. Terapeuten arbejder ud fra et ligeværdsprincip. Den fænomenologiske metode stiller krav til psykoterapeutens åbenhed og autencitet, hvilket læres gennem personligt arbejde og selvrefleksion. Studieplan Studietid Uddannelsen er tilrettelagt over 14 måneder og på en måde, så du kan passe et fuldtidsjob ved siden af. Den studerende forventes at afsætte i gennemsnit 15 timer om måneden til forberedelse af oplæg og indlæring af det teoretiske stof, herunder minimum 4 timer om måneden til deltagelse i procesgruppemøder. Den studerende skal afsætte tid til at gå i supplerende individuel terapi på minimum 30 timer og til at modtage supervision i minimum 30 timer. En del af disse timer er indeholdt i undervisningen i det omfang den studerende stiller sig til rådighed som klient. TES undervisere tilbyder træningsgrupper, hvor egenterapi, supervision og terapeutisk træning kan foregå. Det er et krav, at de studerende afsætter tid til supplerende terapeutisk træning med egne klienter (2 forløb, individuelt eller par) med henblik på eksamensoplæg. Uddannelsens opbygning og formål Formålet med den Psykoterapeutiske Efteruddannelse for Sexologer og Parterapeuter, er at uddanne fagfolk, der kan udøve sexologisk terapi og parterapi på et højt fagligt og etisk niveau og som samtidig, ved hjælp af psykoterapeutiske metoder, indikationer og markører i terapien, kan arbejde dybdegående med de problemstillinger klienten præsenterer. 4

5 I løbet af uddannelsen vil den studerende opnå større bevægelighed i egne psykologiske mønstre og selvorganiserende processer udvikle og integrere sine personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive kompetencer få kendskab til og forståelse for de dynamiske processer, der influerer på menneskesindet, og potentielt kan skabe grundlag for udvikling. udvikle evnen til at indgå i, og acceptere, følelsesmæssige situationer og tage personligt ansvar opnå en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af psykoterapi og i al personlig kontakt med mennesker udvikle evne til at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre lære at integrere teoretisk indsigt og det konkret oplevede i det terapeutiske rum; den terapeutiske relation og proces udvikle evne til at påtage sig og bevare et terapeutisk lederskab udvikle evne til at danne og håndtere faglige hypoteser og processer i det kliniske arbejde tilegne sig færdigheder i at opfange markører i en terapeutisk proces, samt i at anvende, reflektere over og begrunde valg og fravalg af specifikke terapeutiske interventioner og metoder I slutningen af efteruddannelsen udvides fokus, således at de studerende i videst muligt omfang overtager procesrunder og reflekterer over sig selv i rollen som terapeut, og de udfordringer de stilles overfor. Der undervises i etiske dilemmaer (v.h.a. vignetter fra praksis), opstart som selvstændig m.v. Med henblik på eksamen indleder den studerende to terapeutiske forløb med ukendte klienter og på baggrund heraf udarbejdes den skriftlige opgave. De studerende inddeles i vejledningsgrupper og mødes til supervision af deres klientforløb og til vejledning i den skriftlige fremstilling. Holddannelse og kontaktterapeut Udgangspunktet er, at de studerende fortsætter på samme hold i hele studietiden. I praksis kan der dog ske ændringer bl.a. på grund af studieophør og orlov, ligesom nye studerende (der f.eks. kommer tilbage fra orlov) kan komme til. Hvert hold har tilknyttet en kontaktperson. 5

6 Procesgrupper Psykoterapeutisk Efteruddannelse for Sexologer og Parterapeuter Ved holdstart inddeles de studerende i mindre grupper; Procesgrupper. Procesgrupperne er et forum for socialt samspil og kommunikation og et led i den relationelle dannelsesproces. Procesgruppen er laboratorium for terapeutisk træning, faglig refleksion og sparring og danner rammen omkring opgaveløsning og udarbejdelse af oplæg. Procesgruppemøderne er gennem hele uddannelsen skemalagt og obligatoriske. Der føres gruppe-dagbog, der sendes elektronisk til kontaktpersonen med henblik på at sikre studiestedets indblik i den enkelte studerendes fremmøde og proces, samt i gruppens dynamik og trivsel. Modulerne Undervisningen er intensiv og foregår som henholdsvis 3-dages internater fra fredag kl. 15 til søndag kl. 18. De studerende bor og opholder sig sammen på kursusstedet under hele internatet. Der må påregnes gruppearbejde eller personligt arbejde fredag og lørdag aften. 3-dages eksternater, primært fredag, lørdag, søndag kl Modulerne dato, tid, sted og underviser - er specificeret i undervisningsplanen. Fag Lektioner á 45 min. Oplevelsesorienteret psykoterapi inkl. Eksamensvejledning 395 Oplevelsesorienteret Psykoterapi (selvstudium, minimum) 62,5 Oplevelsesorienteret Psykoterapi (studiegruppe) 60 Oplevelsesorienteret Psykoterapi (terapeutisk træning og afrapportering) 62,5 Egenterapi 30 timer (individuel, par eller familie) 37,5 Supervision 30 timer (individuel eller gruppe) 37,5 Terapeutisk praksis - Klinikvejledning 25 I alt 680 Evaluering og eksamen Den enkelte studerendes arbejde med sin personlige proces og som terapeut bliver løbende evalueret. Uddannelsen afsluttes med en endelig evaluering af den studerendes udvikling og ståsted, dels af den studerende selv, dels af undervisere og medstuderende. 6

7 Eksamen er en skriftlig opgave med udgangspunkt i et terapeutisk træningsforløb. Opgaven bedømmes bestået/ikke bestået af den gennemgående underviser og en intern censor. Derudover indgår besvarelsen i den afsluttende evaluering. Der udstedes eksamensbevis. Fravær med mere 10 % påføres eksamensbeviset. Gennemført TES giver adgang til fritagelse for visse metodiske moduler på SIPS 4½-årige uddannelse til sexolog- og psykoterapeut. Økonomi Pris og kontrakt Uddannelsens pris er kr. inkl. Eksamen. Der må herudover påregnes udgifter til litteratur (en del i kompendier, der kan købes på uddannelsesstedet eller downloades), egenterapi og supervision. Du kan betale din uddannelse i forudbetalte månedlige rater á på kr. Hvis du vælger denne løsning, tillægges kr. for ratebetaling (100 kr./md). I forbindelse med optagelsen på uddannelsen betales et depositum på kr. for at sikre dig en plads på holdet. Beløbet modregnes i den endelige betaling. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Din tilmelding til uddannelsen er bindende. Depositum og 1. rate, eller betaling for hele uddannelsen, skal betales senest 6 uger før uddannelsesstart. Framelding Indtil 6 uger før start af uddannelsen kan du framelde dig. Indbetalinger undtagen et gebyr på kr. bliver returneret. Ved afbud efter denne frist returneres restbeløbet ikke. Gebyr for ratebetaling returneres ikke. Såfremt holdet aflyses returneres alle indbetalinger. Bruttolønsordning og SKAT Efteruddannelsen opfylder som udgangspunkt SKAT s uddannelsesmæssige krav for momsfritagelse og er evt. fradragsberettiget, hvis du er selvstændig. SIPS påtager sig dog intet ansvar for, at du reelt bliver omfattet af reglerne. 7

8 Bruttolønsordningen giver dig mulighed for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om finansiering af din efteruddannelse. Fordelen ved bruttolønsordningen er, at den er udgiftsneutral for din arbejdsgiver, fordi værdien af det gode, f.eks. efteruddannelse, som firmaet betaler, bliver modsvaret af en nedgang i din bruttoløn (dvs. lønnen før skat) For dig som medarbejder betyder det at du kommer til at betale mindre i skat. På denne måde kan en del af din efteruddannelse finansieres. Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, for at en efteruddannelse kan indgå i en bruttolønsordning. Se SKAT s vejledning her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=5190&vid=0 8