Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER"

Transkript

1 Folkeuniversitetet Odense Lars Ole Bonde, Professor, Ph.d. Institut for kommunikation, afd. Musikterapi AAU 1. INTRODUKTION TIL MUSIKTERAPI DEFINITIONER, HISTORIE, METODER, OMRÅDER Generelle definitioner Musikterapi og MusikMedicin Musikterapiens historie og udvikling i Danmark Musikterapi AAU uddannelse og forskning Teorier - og forholdet mellem musikterapi og musikpædagogik Kliniske arbejdsområder (i Danmark) 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER Assessment (Autismespektret. Assessment) Det somatiske område (Hospice, palliativ indsats) Ældreområdet (Demens/Alzheimer) Børneområdet (børn uden sprog, aktiv MT) Neurologi + miljøterapi (neurorehabilitering) Voksenpsykiatrien (Pers.forstyrrelse, aktiv MT) Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 1

2 Musik & afspænding ifm fødsler Musik mod stress og angst hos hjertepatienter Musik som smertelindring ifm abort Musik som smertelindrende intervention Musik til forbedring af fysisk og psykisk velbefindende hos kræftpatienter Musikterapi og standardbehandling mod symptomer ved skizofreni Musikterapi til forbedring af kommunikation hos børn med autisme Musikterapi til reduktion af symptomer ifm depression Musikterapi i palliativ pleje Musikterapi til forbedring af bevægelsesfunktioner efter hjerneblødning (Musikterapi til forbedring af livskvalitet ved demens) Brugerberetning - Kvinde 31 Døren går op, og synet og duften af musikinstrumenterne - man bliver jo aldeles som et barn i en slikbutik. Og dette er "Behandling". - Med fare for at det skal lyde som ugebladssensationsjournalistik: mine vanlige smådeprimerede tanker samt en ekstraordinær intensiv livslede gennem et halvt års nedtur på flere fronter i tilværelsen, forsvandt efter ganske få gange i musikterapien. Hvad har du fået ud af forløbet Besvarelser individuel musikterapi 1 Meget. Og noget af det har jeg ikke rigtig ord for. Overordnet igennem den tid jeg har været tilknyttet, har jeg igen fået lidt lyst til at leve. Selvmordstanker væk. 2 Jeg har lært at synge solo. Jeg har lært at bruge mine følelser i sang og spil 3 Uha, en hel del! Det har været terapi for mig og fantastisk at opleve at terapi ikke kun er at sidde og snakke. Jeg har udviklet min sangstemme helt enormt meget hvilket bedrager til lidt ekstra selvtillid. Det lyder måske ikke af meget men det er det! 4 Markant bedring af koncentrationsevnen. Mere selvværd og indre ro. Lidt bedre til at acceptere og være i nuet. Lidt lettere ved at indgå i sociale sammenhænge. 5 En hel masse. Bl.a. at jeg er blevet bedre til at spille saxofon 6 Jeg har fået en at spille sammen med, efter i mange år kun at have spillet for mig selv. En der kan og vil spille lige præcis den musik jeg helst vil spille. 7 Jeg er mindre psykotisk og samlet og grounded 8 Har tabt angst for instrumenter og fået større tiltro til eget udtryk 9 Set nye sider af mig selv 10 Det har været sjovt. Du er en kæmpe støtte. Jeg har været glad for at spille sammen med dig. 2

3 I Australien bruger National Institute of Complementary Medicine (NICM) følgende definitioner: Komplementær behandling: Sundheds- og medicinske systemer, praksis og produkter, der ikke på nuværende tidspunkt er anerkendt som en del af den konventionelle eller etablerede vestlig medicin, der praktiseres af læger, sygeplejersker og lignende fagfolk Alternativ behandling: komplementær behandling, der anvendes i stedet for etableret vestlig behandling Traditionel behandling: den oprindelige australske befolknings medicin og behandlingspraksis Integreret behandling: komplementær behandling som bruges sammen med etableret vestlig behandling. Musikterapi er den professionelle brug af musik og dens elementer som interventionsform i medicinske, uddannelsesmæssige og hverdagsmiljøer i forhold til enkeltpersoner, grupper, familier eller lokalsamfund, som forsøger at optimere deres livskvalitet og forbedre deres fysiske, sociale, kommunikative, følelsesmæssige, intellektuelle og åndelige sundhed og velvære. Forskning, klinisk praksis og i musikterapi er baseret på faglige standarder fastlagt ud fra kulturelle, sociale og politiske sammenhænge. den professionelle brug af musik og dens elementer som interventionsform i medicinske, uddannelsesmæssige (pædagogiske) og hverdagsmiljøer i forhold til enkeltpersoner, grupper, familier eller lokalsamfund, som forsøger at optimere deres livskvalitet og forbedre deres fysiske, sociale, kommunikative, følelsesmæssige, intellektuelle og åndelige sundhed og velvære. Forskning, klinisk praksis og i musikterapi er baseret på faglige standarder fastlagt ud fra kulturelle, sociale og politiske sammenhænge. Musikterapi er en systematisk interventionsproces, hvor terapeuten søger at fremme klientens sundhed og velbefindende ved at bruge musikalske oplevelser samt de relationer, der udvikler sig gennem disse, som dynamiske kræfter til forandring.ken E. Bruscia: Defining Music Therapy, 1998 Musikterapi er brugen af musik til at give mennesker nye handlemuligheder. Even Ruud: Musikk som kommunikasjon og samhandling

4 ELEMENTER OG RELATIONER I MUSIKTERAPI OG MUSIKMEDICIN MUSIKTERAPI Musikmedicin er baseret på en lineær, naturvid. stimulus-responstænkning: den specielt udvalgte musik virker i kraft af sine særlige egenskaber. Musik/lyd-healing er baseret enten på en lineær, kosmisk stimulus-responstænkning eller på rituel kontekstualisering af musik/lyd Musikterapi er baseret på en dialektisk/systemisk relationsbaseret forståelse af dynamikken mellem musik, klient og terapeut. Patient Interpersonlig relation Terapeut Intramusikalsk Intramusikalsk relation relation Musik Intermusikalsk relation MUSIKMEDICIN Selektion Intramusikalsk relation Terapeut Patient Musik Feedback 3 faser: : Pionerfasen: en musikterapeutisk praksis udvikles inden for en række områder og hvor det organisatoriske arbejde påbegyndes. C.M. Savery, Claus Bang, Synnøve Fris, Søren Mühlhausen : Opbygningsfasen: den nye AAUuddannelse (1982) udvikles og er ramme for teoriudvikling og de første forskningsprojekter. Inge Nygaard Pedersen, Benedikte Scheiby, Tony Wigram : Kampen for anerkendelse. Uddannelsen og forskningen er konsolideret og international. Kandidaterne finder arbejde inden for stadig nye områder. Den store udfordring er kampen for statslig anerkendelse og autorisation. Prof. Kirsten Drotner (formand for FKK) motiverer rådets pris for Årets mest dynamiske humanistiske forskningsmiljø : Prisen gives for at have udviklet musikterapi i DK til en bredt favnende, forskningsbaseret profession med en stærk international position, og for at have bidraget til udvide den humanistiske forsknings horisont ved at bygge bro mellem humaniora og sundhedsvidenskab. 4

5 En femårig enhedsuddannelse 3(BA)+2(MA) Uddannnelsen består af tre spor: Et teoretisk spor Et musikalsk færdighedsspor Et terapi-spor: egenterapi + praktikperioder Overblik/Skema -> Sem TEORISPORET MUSIKSPORET TERAPISPORET + Praktik ester (Kursus + projektarbejde) (gruppeundervisning) 1 Musik og menneske. Sammenspil Stemmetræning Gruppemusikterapi Introduktion til musikpsykologi Hovedinstrument 1: Repertoire & Performance Hovedinstrument 3: Intuitiv anvendelse Akkompagnementsinstrument & Hørelære (A&H) Terapirettet krop og stemme 2 Observation og b eskrivelse af Sammenspil Stemmetræning Gruppemusikterapi klinisk praksis Hovedinstrument 1: Repertoire & Performance Observationspraktik (4 uge r) Hovedinstrument 2: Improvisation A&H 3 Personlighed s- og Sammenspil Stemmetræning Gruppemusikterapi udviklingspsykologi Hovedinstrument 2: Improvisation A&H 4 Musikterapiteori I Somatik Elementær forskningsmetode Sammenspil Stemmetræning Auditiv analyse Hovedinstrument 3: Intuitiv anvendelse Terapirettet krop og stemme 5 Musikterapiteori II (Valgfag: Musikspecialpæd.) Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Auditiv analyse Terapirettet krop og stemme (Valgfag: Musikterap. sangskrivning) 6 Musikterapiteori III Psykiatri Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Praktik (1 dag om ugen i 10 uger) Gruppesupervision KANDIDATUDDANNELSEN: 7 Videregåend e MT-teori og forskning (1) Klinisk anvendelse af hovedinstrument og klaver Individuel musikterapi Gruppeledelse (Valgfag: Musik og identitet) 8 Videregåend e MT-teori og forskning (2) Klinisk anvendelse af hovedinstrument og klaver Interterapi (Valgfag: GIM niveau 1) 9 Formidling af musikterapiudøvelse Praktik (4 måneder) Supervision (individuelt+gruppe) 10 Speciale Musikterapiklinikken APS Center for forskning i musikterapi med psykiatriske patienter. 5 ansatte (3 forskere/klinikere + 2 klinikere). [MIP: 15 Mtp] Den internationale forskerskole AAU Europas eneste musikterapi-forskerskole. Ca. 25 stud. fra hele verden, heraf ca ¼ på danske ph.d.- stipendier. 2-3 afhandlinger/forsvar om året VIP-forskning. P.t. 3 prof. 3 lektorer, 2 adjunkter, alle meget forskningsaktive. Information om publikationer og projekter: VidenBaseNordjylland CEDOMUS nyt center åbnet 29. september MusikMedicins og Musikterapis effekt på somatiske og psykologiske parametre er kortlagt i en amerikansk metaanalyse. Dileo & Bradt(2005) konkluderer: Via metaanalyser af 179 kontrollerede undersøgelser er det muligt inden for 10 af 11 somatiske områder at påvise en signifikant positiv effekt af MM og MT. Effekten af MT er næsten den dobbelte af MM. 2012: En halv snes COCHRANE reviews 5

6 Musikpsykologiske teorier ( Musik og menneske ) Referentielt musiksyn/metaforisk musikforståelse Neuropsykologiske teorier Psykodynamisk teori Humanistisk-eksistentiel teori Transpersonlig teori Teorier om ændrede bevidsthedstilstande Terapiteorier: Forandring - hvordan & hvorfor Med andre ord: uddannelsen og forskningen er eklektisk Musik som lyd: Musik som fysisk, klingende vibrationsfænomen, der kan måles og vejes, med fysiologisk, medicinske og adfærdsregulerende potentialer. Ontologi: Musik som stimulus. Musik som sprog med syntaks Musik som æstetisk fænomen. De musikalske elementers samspil i en ordnet og musikalsk meningsfuld helhed med et sundhedsfremmende potentiale. Ontologi: Musik som sprog med syntaks. Musik som terapi. Musik som sprog med semantisk mening Musik som betydningsbærende fænomen, Musikken refererer til en indre eller ydre verden og giver mening for klienten i forhold til disse. Ontologi: Musik som sprog med mening. Musik i terapi. Musik som samhandling Musik som socialt, interaktivt fænomen: musikkens rolle i relationen, i den terapeutiske proces eller den sociale kontekst. Ontologi: Musik som interaktion som kommunikation og samhandling. Efter Even Ruud 2001, udfoldet i Bonde 2009: Musik og menneske. FORSKELLE LIGHEDER MÅL: ÆNDRE ADFÆRD - UDVIKLE FÆRDIGHEDER Arb. med MUSIKALSKE FORLØB (korte/lange) LÆREPROCES NUZO MEDANSVAR (Elev/Klient) MUSIK- PÆDAGOGIK ÆNDRE MUSIKALSK ADFÆRD PRODUKT- ORIENTERING ALMEN, FAG- OG FÆRDIGHEDS- ORIENTERET Nye mus. færdigheder via Instruktion + Øvning ANSVAR FOR EGEN LÆRING (pæd.kontrakt MUSIKTERAPI ÆNDRE IKKE- MUSIKALSK ADFÆRD PROCES- ORIENTERING TERAPEUTISK ORIENTERET MOD PROBLEMOMRÅDER Nye alm færdigheder via spilleregler og improvis. ARBEJDSALLIANCE (terapeutisk kontrakt) 6

7 6 internationalt kendte MT retninger (1999/2012) Analytisk orienteret musikterapi (AOM) Guided Imagery and Music (GIM) Kreativ musikterapi (Nordoff/Robbins) Samfundsmusikterapi (Community Music Therapy) Adfærdsorienteret/kognitiv musikterapi Rolando Benenzons eklektiske musikterapi Musikterapeut Ilan Sanfi på Skejby Sygehus PhDprojekt om MT ifm venflon-isætning Psykiatri (hospitaler, socialpsykiatri Somatiske hospitaler/rehabilitering Palliativ behandling/hospice Det specialpædagogiske område Neurologi/neuro-rehabilitering Demens/Alzheimer/plejehjem Autisme-spektret (Asperger, kommunikationsproblemer) Døve, døv-blinde Normal-området (eks. Selvudvikling, parterapi) Nye områder: Flygtninge, Familiebehandling, Stressbehandling, Fængsler/Retspsykiatri, Organisationsudvikling, Personalepleje Hermed et godt råd til sundhedsstyrelsen Og Worlds Health Organisation: Tænk ikke kun på lægeinstrumenter Men også på musikinstrumenter. Ordinér ikke bare piller og beskæring Skriv recepter ud på musik f.eks. 2 dele Mozart + 1 del Armstrong Og et stænk Gustav Winckler Eller noget i den dur. Musikken gør en svag på en måde Så man blir stærk. (Nomader med noder) 7

8 Psykiatri (hospitaler, socialpsykiatri): musikterapi som a) psykoterapi: arbejde med intra-, interpersonelle og deficit problematikker (skizofreni, personlgihedsforstyrrelser, angst) b) miljøterapi/rekreation: musikaktiviteter herunder patient-bands. (Voksne der er ingen MT i dansk børne/ungdomspsykiatri) Somatiske hospitaler/rehabilitering: MT til smerteafledning, angstreduktion, entrainment (påvirkning/synkronisering af fysiologiske parametre), genoptræning, forbedring af QoL mm. (Børn/voksne) Palliativ behandling/hospice: MT til afklaring af eksistentielle og åndelige spørgsmål, planlægning af patientens begravelse, smertelindring, facilitere kommunikation. (Døende voksne) Det specialpædagogiske område: selvudtryk, kommunikation, udvikling af sproglige og sociale kompetencer. (Børn/voksne) Neurologi: funktionstræning, rehabilitering, kommunikation og kontakt. (Børn/voksne) Palliativ pleje / End-of-life-care : Canadisk optagelse, som illustrerer hvordan musikterapeut og klient arbejder spontant med SANGSKRIVNING QuickTime and a Sorenson Video decompressor are needed to see this picture. Musikterapi med børn livstruende sygdomme Eksempel fra Norge, hvor musikterapeuten Trygve Aasgaard bruger sangskrivning i sit arbejde med børn på hospitaler med Sang om at kede sig Demens/plejehjem: reminiscens, kommunikation, rekreative musikoplevelser (miljøterapi) mm. (Ældre) Autisme-spektret: udvikling af evner indenfor kommunikationsområdet, social kontakt, selvudtryk, følelsesmæssige behov, kognitiv udvikling. (Børn) Døve, Døv-blinde: udvikling af sprog, stemme. (Børn/voksne) Normalområdet : individuel, gruppe-, par- og familieterapi. Personlig selvudvikling, bearbejdelse af traumer, kriser og sorg, ændring af uhensigtsmæssige handlemønstre, opnåelse af større selvindsigt, stimulering af åndelig/spirituel udvikling mm. (Voksne) Nye områder: Flygtninge, Familiebehandling, Stressbehandling, Fængsler/Retspsykiatri, Organisationsudvikling, Personalepleje 8

9 Assessment (Autismespektret) Det somatiske område (Hospice) Ældreområdet (Demens/Alzheimer) Børneområdet (børn uden sprog) Neurologisk rehabilitering Voksenpsykiatrien aktiv musikterapi Case: Joel, Great Ormond Hospital (NOIST s. 230f) Terapeut: Tony Wigram Diagnose: Autisme. Problemer: Ingen brug af nonverbal adfærd til regulering af social interaktion Bruger ikke direkte øjenkontakt Dårlig til at relatere til andre mennesker Manglende socialt imiterende leg Stereotyp, ritualistisk adfærd [VIDEO] Musikterapi på 8 af 17 hospicer i DK Der findes 5 større, kontrollerede undersøgelser inden for området. De viser, at musikterapien kan have en positiv effekt på terminalt syges livskvalitet og åndelige velbefindende. Kvalitative undersøgelser dokumenterer den rolle, som aktiv musikudøvelse og musiklytning kan spille i forhold til patientens følelsesmæssige, sociale og eksistentielle velbefindende og selvværd. Eksempler: Afspænding og åndedrætsregulering (musikterapeut: Annette Majlund) Prof. Hanne Mette Ridder har forsket i musikterapi ift mennesker med demens/alzheimer og bl.a. udgivet bogen Musik og Demens (KLIM 2005). Hun arbejder p.t. med projektet Musikterapi og frontotemporal demens. Den primære musikterapeutiske metode er SANG. To bøger om musik i ældreplejen: Musik i ældreplejen (1987) At leve er ikke at hen leve, men at op leve. Musik kan være andet end underholdning. Musik påvirker mennesket til bevægelse både på det indre og ydre plan. Musik i øjeblikket (2011) For den demensramte er musikken et værktøj, der kan danne bro til omverdenen 9

10 Integrativ anvendelse af sang tager udgangspunkt i neuropsykologiske teorier psykofysiologiske teorier psykodynamiske teorier Da sangen vælges og struktureres efter den dementes behov, dækker metoden alle 4 niveauer I Ruuds model Videoeksempel: Erik Ulla Holck forsker i MT med børn med svære udviklingsproblemer, f.eks. Forsinket, afvigende eller udeblivende sprog. Et udviklingsteoretisk perspektiv: MT udnytter vores viden om mor/barn-kommunikation - kommunikativ musikalitet, turgivende cues osv. Et interaktionsteoretisk perspektiv: Udvikling sker gennem relationer og forventninger, som har/får en historie. Kernebegreb, baseret på empirisk forskning: Interaktionstemaer udviklet af barnet og Mtp. [VIDEO-eksempler] I USA vil meget få mennesker finde på at omtale musikterapi som alternativ terapi. To begreber anvendes: Complementary therapy og Integrative therapy. To hospitaler i New York - Beth Abraham og Beth Israel - er eksempler på musikterapiens integrerede rolle i behandlingen af mennesker med neurologiske problemer (ex. slagtilfælde) og mange andre somatiske lidelser. I DK forsker Søren Hald i musikterapi i/som neurorehabiltering. [Video] Inge Nygaard Pedersens er leder af Musikterapiklinikken og har forsket i 20 år i psykiatrien. En Case: Mandlig pt., 41 år, Diagnose: Forstyrret personlighedsstruktur. Forløb: 57 AOM sessioner over 2 år. - Lydeksempler, Patientens beretning. Henvisning: NOIST s her er hele casen omtalt, med lydeksempler, patientens akvareller og hans egen beretning. Også med på DVD en. Nyt open access tidsskrift: Musikterapi i psykiatrien online 10

11 - AAU-uddannelsens hjemmeside, med links til Forskningsklinikken og Forskerskolen mm. publikationer & projekter Musikterapeuternes Landsforening MTL - hjemmeside for Nordic Journal of Music Therapy. E-artikler, anmeldelser, links. Bent Jensen: Litteratur mm: Bonde, Pedersen & Wigram (2001) Musikterapi: Når ord ikke slår til. Forlaget KLIM. (2. Udgave planlagt til 2013) Darnley-Smith & Patey (2007) Musikterapi - en introduktion. Dansk Psykologisk Forlag Psyke & Logos nr. 1, 2007 Tema: Musik og psykologi Bonde, L.O. (2009) Musik og menneske. Musikterapi i psykiatrien online nyt tidsskrift CEDOMUS 6 foredrag i Danskernes Akademi på DR 2 i

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Demensdagene 2013 Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Titel Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler"

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Demensdag Viborg 21-11-2013!! Musikterapeut i Chris Lykkegaard Cand. Mag i musikterapi fra AAU Demens Centrum Aarhus, Musikterapeut Chris Lykkegaard: e-mail

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM)

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Vor Frue Stræde 4, 3. 9000 Aalborg 86 19 10 51 60 75 91 30 www.mindandmusic.dk Baggrund: 1966 Musiksproglig

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør

KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning www.dnmpf.dk Hvorfor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

CV for Ann-Maria Holde Nielsen

CV for Ann-Maria Holde Nielsen CV for Ann-Maria Holde Nielsen 2014 Cand.mag.musikterapeut Gyvelvej 25, 2.MF, 4000 Roskilde Mobil: 28766168 Mail: musikterapeut.ahn@gmail.com Webside: www.musikterapeutiskbehandling.dk Fødselsdato: 04-05-1986

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Steen Hilling Lektor og specialist odkendt børneneuopsykolog EU-evaluator D. 24. august 2008 Oversigt på oplægget (1) Hvad er LifeQ i

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv

Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv Gør tanke til handling VIA University College Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv Anders Møller Jensen, Ph.d. studerende Syddansk Universitet & VIA University College

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

cue: 199, 208, 281, 324 Cut-log diagram (Bonny): 100 cyklisk dynamisk teori: 112f

cue: 199, 208, 281, 324 Cut-log diagram (Bonny): 100 cyklisk dynamisk teori: 112f A Aalborg psykiatriske sygehus/aalborg: Universitetshospital Psykiatrien: 119, 258. 261, 604 Aalborg Universitet (AAU) se: forskeruddannelsen, musikterapiuddannelsen adfærdsorienteret musikterapi (Madsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008

INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008 INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008 Musik gør én svag på en måde, så man bliver stærk Benny Andersen Kig-musikgruppen Sankt Lukas Hospice/Hjemmehospice 04-07-2008

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne Intensiv støtte til din personlige udvikling Accelereret udviklingsforløb Over 6 måneder Kun 14.000 kr. inklusive materialer og selvhjælpsprogram (2001/2002,

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere