Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER"

Transkript

1 Folkeuniversitetet Odense Lars Ole Bonde, Professor, Ph.d. Institut for kommunikation, afd. Musikterapi AAU 1. INTRODUKTION TIL MUSIKTERAPI DEFINITIONER, HISTORIE, METODER, OMRÅDER Generelle definitioner Musikterapi og MusikMedicin Musikterapiens historie og udvikling i Danmark Musikterapi AAU uddannelse og forskning Teorier - og forholdet mellem musikterapi og musikpædagogik Kliniske arbejdsområder (i Danmark) 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER Assessment (Autismespektret. Assessment) Det somatiske område (Hospice, palliativ indsats) Ældreområdet (Demens/Alzheimer) Børneområdet (børn uden sprog, aktiv MT) Neurologi + miljøterapi (neurorehabilitering) Voksenpsykiatrien (Pers.forstyrrelse, aktiv MT) Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 1

2 Musik & afspænding ifm fødsler Musik mod stress og angst hos hjertepatienter Musik som smertelindring ifm abort Musik som smertelindrende intervention Musik til forbedring af fysisk og psykisk velbefindende hos kræftpatienter Musikterapi og standardbehandling mod symptomer ved skizofreni Musikterapi til forbedring af kommunikation hos børn med autisme Musikterapi til reduktion af symptomer ifm depression Musikterapi i palliativ pleje Musikterapi til forbedring af bevægelsesfunktioner efter hjerneblødning (Musikterapi til forbedring af livskvalitet ved demens) Brugerberetning - Kvinde 31 Døren går op, og synet og duften af musikinstrumenterne - man bliver jo aldeles som et barn i en slikbutik. Og dette er "Behandling". - Med fare for at det skal lyde som ugebladssensationsjournalistik: mine vanlige smådeprimerede tanker samt en ekstraordinær intensiv livslede gennem et halvt års nedtur på flere fronter i tilværelsen, forsvandt efter ganske få gange i musikterapien. Hvad har du fået ud af forløbet Besvarelser individuel musikterapi 1 Meget. Og noget af det har jeg ikke rigtig ord for. Overordnet igennem den tid jeg har været tilknyttet, har jeg igen fået lidt lyst til at leve. Selvmordstanker væk. 2 Jeg har lært at synge solo. Jeg har lært at bruge mine følelser i sang og spil 3 Uha, en hel del! Det har været terapi for mig og fantastisk at opleve at terapi ikke kun er at sidde og snakke. Jeg har udviklet min sangstemme helt enormt meget hvilket bedrager til lidt ekstra selvtillid. Det lyder måske ikke af meget men det er det! 4 Markant bedring af koncentrationsevnen. Mere selvværd og indre ro. Lidt bedre til at acceptere og være i nuet. Lidt lettere ved at indgå i sociale sammenhænge. 5 En hel masse. Bl.a. at jeg er blevet bedre til at spille saxofon 6 Jeg har fået en at spille sammen med, efter i mange år kun at have spillet for mig selv. En der kan og vil spille lige præcis den musik jeg helst vil spille. 7 Jeg er mindre psykotisk og samlet og grounded 8 Har tabt angst for instrumenter og fået større tiltro til eget udtryk 9 Set nye sider af mig selv 10 Det har været sjovt. Du er en kæmpe støtte. Jeg har været glad for at spille sammen med dig. 2

3 I Australien bruger National Institute of Complementary Medicine (NICM) følgende definitioner: Komplementær behandling: Sundheds- og medicinske systemer, praksis og produkter, der ikke på nuværende tidspunkt er anerkendt som en del af den konventionelle eller etablerede vestlig medicin, der praktiseres af læger, sygeplejersker og lignende fagfolk Alternativ behandling: komplementær behandling, der anvendes i stedet for etableret vestlig behandling Traditionel behandling: den oprindelige australske befolknings medicin og behandlingspraksis Integreret behandling: komplementær behandling som bruges sammen med etableret vestlig behandling. Musikterapi er den professionelle brug af musik og dens elementer som interventionsform i medicinske, uddannelsesmæssige og hverdagsmiljøer i forhold til enkeltpersoner, grupper, familier eller lokalsamfund, som forsøger at optimere deres livskvalitet og forbedre deres fysiske, sociale, kommunikative, følelsesmæssige, intellektuelle og åndelige sundhed og velvære. Forskning, klinisk praksis og i musikterapi er baseret på faglige standarder fastlagt ud fra kulturelle, sociale og politiske sammenhænge. den professionelle brug af musik og dens elementer som interventionsform i medicinske, uddannelsesmæssige (pædagogiske) og hverdagsmiljøer i forhold til enkeltpersoner, grupper, familier eller lokalsamfund, som forsøger at optimere deres livskvalitet og forbedre deres fysiske, sociale, kommunikative, følelsesmæssige, intellektuelle og åndelige sundhed og velvære. Forskning, klinisk praksis og i musikterapi er baseret på faglige standarder fastlagt ud fra kulturelle, sociale og politiske sammenhænge. Musikterapi er en systematisk interventionsproces, hvor terapeuten søger at fremme klientens sundhed og velbefindende ved at bruge musikalske oplevelser samt de relationer, der udvikler sig gennem disse, som dynamiske kræfter til forandring.ken E. Bruscia: Defining Music Therapy, 1998 Musikterapi er brugen af musik til at give mennesker nye handlemuligheder. Even Ruud: Musikk som kommunikasjon og samhandling

4 ELEMENTER OG RELATIONER I MUSIKTERAPI OG MUSIKMEDICIN MUSIKTERAPI Musikmedicin er baseret på en lineær, naturvid. stimulus-responstænkning: den specielt udvalgte musik virker i kraft af sine særlige egenskaber. Musik/lyd-healing er baseret enten på en lineær, kosmisk stimulus-responstænkning eller på rituel kontekstualisering af musik/lyd Musikterapi er baseret på en dialektisk/systemisk relationsbaseret forståelse af dynamikken mellem musik, klient og terapeut. Patient Interpersonlig relation Terapeut Intramusikalsk Intramusikalsk relation relation Musik Intermusikalsk relation MUSIKMEDICIN Selektion Intramusikalsk relation Terapeut Patient Musik Feedback 3 faser: : Pionerfasen: en musikterapeutisk praksis udvikles inden for en række områder og hvor det organisatoriske arbejde påbegyndes. C.M. Savery, Claus Bang, Synnøve Fris, Søren Mühlhausen : Opbygningsfasen: den nye AAUuddannelse (1982) udvikles og er ramme for teoriudvikling og de første forskningsprojekter. Inge Nygaard Pedersen, Benedikte Scheiby, Tony Wigram : Kampen for anerkendelse. Uddannelsen og forskningen er konsolideret og international. Kandidaterne finder arbejde inden for stadig nye områder. Den store udfordring er kampen for statslig anerkendelse og autorisation. Prof. Kirsten Drotner (formand for FKK) motiverer rådets pris for Årets mest dynamiske humanistiske forskningsmiljø : Prisen gives for at have udviklet musikterapi i DK til en bredt favnende, forskningsbaseret profession med en stærk international position, og for at have bidraget til udvide den humanistiske forsknings horisont ved at bygge bro mellem humaniora og sundhedsvidenskab. 4

5 En femårig enhedsuddannelse 3(BA)+2(MA) Uddannnelsen består af tre spor: Et teoretisk spor Et musikalsk færdighedsspor Et terapi-spor: egenterapi + praktikperioder Overblik/Skema -> Sem TEORISPORET MUSIKSPORET TERAPISPORET + Praktik ester (Kursus + projektarbejde) (gruppeundervisning) 1 Musik og menneske. Sammenspil Stemmetræning Gruppemusikterapi Introduktion til musikpsykologi Hovedinstrument 1: Repertoire & Performance Hovedinstrument 3: Intuitiv anvendelse Akkompagnementsinstrument & Hørelære (A&H) Terapirettet krop og stemme 2 Observation og b eskrivelse af Sammenspil Stemmetræning Gruppemusikterapi klinisk praksis Hovedinstrument 1: Repertoire & Performance Observationspraktik (4 uge r) Hovedinstrument 2: Improvisation A&H 3 Personlighed s- og Sammenspil Stemmetræning Gruppemusikterapi udviklingspsykologi Hovedinstrument 2: Improvisation A&H 4 Musikterapiteori I Somatik Elementær forskningsmetode Sammenspil Stemmetræning Auditiv analyse Hovedinstrument 3: Intuitiv anvendelse Terapirettet krop og stemme 5 Musikterapiteori II (Valgfag: Musikspecialpæd.) Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Auditiv analyse Terapirettet krop og stemme (Valgfag: Musikterap. sangskrivning) 6 Musikterapiteori III Psykiatri Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Praktik (1 dag om ugen i 10 uger) Gruppesupervision KANDIDATUDDANNELSEN: 7 Videregåend e MT-teori og forskning (1) Klinisk anvendelse af hovedinstrument og klaver Individuel musikterapi Gruppeledelse (Valgfag: Musik og identitet) 8 Videregåend e MT-teori og forskning (2) Klinisk anvendelse af hovedinstrument og klaver Interterapi (Valgfag: GIM niveau 1) 9 Formidling af musikterapiudøvelse Praktik (4 måneder) Supervision (individuelt+gruppe) 10 Speciale Musikterapiklinikken APS Center for forskning i musikterapi med psykiatriske patienter. 5 ansatte (3 forskere/klinikere + 2 klinikere). [MIP: 15 Mtp] Den internationale forskerskole AAU Europas eneste musikterapi-forskerskole. Ca. 25 stud. fra hele verden, heraf ca ¼ på danske ph.d.- stipendier. 2-3 afhandlinger/forsvar om året VIP-forskning. P.t. 3 prof. 3 lektorer, 2 adjunkter, alle meget forskningsaktive. Information om publikationer og projekter: VidenBaseNordjylland CEDOMUS nyt center åbnet 29. september MusikMedicins og Musikterapis effekt på somatiske og psykologiske parametre er kortlagt i en amerikansk metaanalyse. Dileo & Bradt(2005) konkluderer: Via metaanalyser af 179 kontrollerede undersøgelser er det muligt inden for 10 af 11 somatiske områder at påvise en signifikant positiv effekt af MM og MT. Effekten af MT er næsten den dobbelte af MM. 2012: En halv snes COCHRANE reviews 5

6 Musikpsykologiske teorier ( Musik og menneske ) Referentielt musiksyn/metaforisk musikforståelse Neuropsykologiske teorier Psykodynamisk teori Humanistisk-eksistentiel teori Transpersonlig teori Teorier om ændrede bevidsthedstilstande Terapiteorier: Forandring - hvordan & hvorfor Med andre ord: uddannelsen og forskningen er eklektisk Musik som lyd: Musik som fysisk, klingende vibrationsfænomen, der kan måles og vejes, med fysiologisk, medicinske og adfærdsregulerende potentialer. Ontologi: Musik som stimulus. Musik som sprog med syntaks Musik som æstetisk fænomen. De musikalske elementers samspil i en ordnet og musikalsk meningsfuld helhed med et sundhedsfremmende potentiale. Ontologi: Musik som sprog med syntaks. Musik som terapi. Musik som sprog med semantisk mening Musik som betydningsbærende fænomen, Musikken refererer til en indre eller ydre verden og giver mening for klienten i forhold til disse. Ontologi: Musik som sprog med mening. Musik i terapi. Musik som samhandling Musik som socialt, interaktivt fænomen: musikkens rolle i relationen, i den terapeutiske proces eller den sociale kontekst. Ontologi: Musik som interaktion som kommunikation og samhandling. Efter Even Ruud 2001, udfoldet i Bonde 2009: Musik og menneske. FORSKELLE LIGHEDER MÅL: ÆNDRE ADFÆRD - UDVIKLE FÆRDIGHEDER Arb. med MUSIKALSKE FORLØB (korte/lange) LÆREPROCES NUZO MEDANSVAR (Elev/Klient) MUSIK- PÆDAGOGIK ÆNDRE MUSIKALSK ADFÆRD PRODUKT- ORIENTERING ALMEN, FAG- OG FÆRDIGHEDS- ORIENTERET Nye mus. færdigheder via Instruktion + Øvning ANSVAR FOR EGEN LÆRING (pæd.kontrakt MUSIKTERAPI ÆNDRE IKKE- MUSIKALSK ADFÆRD PROCES- ORIENTERING TERAPEUTISK ORIENTERET MOD PROBLEMOMRÅDER Nye alm færdigheder via spilleregler og improvis. ARBEJDSALLIANCE (terapeutisk kontrakt) 6

7 6 internationalt kendte MT retninger (1999/2012) Analytisk orienteret musikterapi (AOM) Guided Imagery and Music (GIM) Kreativ musikterapi (Nordoff/Robbins) Samfundsmusikterapi (Community Music Therapy) Adfærdsorienteret/kognitiv musikterapi Rolando Benenzons eklektiske musikterapi Musikterapeut Ilan Sanfi på Skejby Sygehus PhDprojekt om MT ifm venflon-isætning Psykiatri (hospitaler, socialpsykiatri Somatiske hospitaler/rehabilitering Palliativ behandling/hospice Det specialpædagogiske område Neurologi/neuro-rehabilitering Demens/Alzheimer/plejehjem Autisme-spektret (Asperger, kommunikationsproblemer) Døve, døv-blinde Normal-området (eks. Selvudvikling, parterapi) Nye områder: Flygtninge, Familiebehandling, Stressbehandling, Fængsler/Retspsykiatri, Organisationsudvikling, Personalepleje Hermed et godt råd til sundhedsstyrelsen Og Worlds Health Organisation: Tænk ikke kun på lægeinstrumenter Men også på musikinstrumenter. Ordinér ikke bare piller og beskæring Skriv recepter ud på musik f.eks. 2 dele Mozart + 1 del Armstrong Og et stænk Gustav Winckler Eller noget i den dur. Musikken gør en svag på en måde Så man blir stærk. (Nomader med noder) 7

8 Psykiatri (hospitaler, socialpsykiatri): musikterapi som a) psykoterapi: arbejde med intra-, interpersonelle og deficit problematikker (skizofreni, personlgihedsforstyrrelser, angst) b) miljøterapi/rekreation: musikaktiviteter herunder patient-bands. (Voksne der er ingen MT i dansk børne/ungdomspsykiatri) Somatiske hospitaler/rehabilitering: MT til smerteafledning, angstreduktion, entrainment (påvirkning/synkronisering af fysiologiske parametre), genoptræning, forbedring af QoL mm. (Børn/voksne) Palliativ behandling/hospice: MT til afklaring af eksistentielle og åndelige spørgsmål, planlægning af patientens begravelse, smertelindring, facilitere kommunikation. (Døende voksne) Det specialpædagogiske område: selvudtryk, kommunikation, udvikling af sproglige og sociale kompetencer. (Børn/voksne) Neurologi: funktionstræning, rehabilitering, kommunikation og kontakt. (Børn/voksne) Palliativ pleje / End-of-life-care : Canadisk optagelse, som illustrerer hvordan musikterapeut og klient arbejder spontant med SANGSKRIVNING QuickTime and a Sorenson Video decompressor are needed to see this picture. Musikterapi med børn livstruende sygdomme Eksempel fra Norge, hvor musikterapeuten Trygve Aasgaard bruger sangskrivning i sit arbejde med børn på hospitaler med Sang om at kede sig Demens/plejehjem: reminiscens, kommunikation, rekreative musikoplevelser (miljøterapi) mm. (Ældre) Autisme-spektret: udvikling af evner indenfor kommunikationsområdet, social kontakt, selvudtryk, følelsesmæssige behov, kognitiv udvikling. (Børn) Døve, Døv-blinde: udvikling af sprog, stemme. (Børn/voksne) Normalområdet : individuel, gruppe-, par- og familieterapi. Personlig selvudvikling, bearbejdelse af traumer, kriser og sorg, ændring af uhensigtsmæssige handlemønstre, opnåelse af større selvindsigt, stimulering af åndelig/spirituel udvikling mm. (Voksne) Nye områder: Flygtninge, Familiebehandling, Stressbehandling, Fængsler/Retspsykiatri, Organisationsudvikling, Personalepleje 8

9 Assessment (Autismespektret) Det somatiske område (Hospice) Ældreområdet (Demens/Alzheimer) Børneområdet (børn uden sprog) Neurologisk rehabilitering Voksenpsykiatrien aktiv musikterapi Case: Joel, Great Ormond Hospital (NOIST s. 230f) Terapeut: Tony Wigram Diagnose: Autisme. Problemer: Ingen brug af nonverbal adfærd til regulering af social interaktion Bruger ikke direkte øjenkontakt Dårlig til at relatere til andre mennesker Manglende socialt imiterende leg Stereotyp, ritualistisk adfærd [VIDEO] Musikterapi på 8 af 17 hospicer i DK Der findes 5 større, kontrollerede undersøgelser inden for området. De viser, at musikterapien kan have en positiv effekt på terminalt syges livskvalitet og åndelige velbefindende. Kvalitative undersøgelser dokumenterer den rolle, som aktiv musikudøvelse og musiklytning kan spille i forhold til patientens følelsesmæssige, sociale og eksistentielle velbefindende og selvværd. Eksempler: Afspænding og åndedrætsregulering (musikterapeut: Annette Majlund) Prof. Hanne Mette Ridder har forsket i musikterapi ift mennesker med demens/alzheimer og bl.a. udgivet bogen Musik og Demens (KLIM 2005). Hun arbejder p.t. med projektet Musikterapi og frontotemporal demens. Den primære musikterapeutiske metode er SANG. To bøger om musik i ældreplejen: Musik i ældreplejen (1987) At leve er ikke at hen leve, men at op leve. Musik kan være andet end underholdning. Musik påvirker mennesket til bevægelse både på det indre og ydre plan. Musik i øjeblikket (2011) For den demensramte er musikken et værktøj, der kan danne bro til omverdenen 9

10 Integrativ anvendelse af sang tager udgangspunkt i neuropsykologiske teorier psykofysiologiske teorier psykodynamiske teorier Da sangen vælges og struktureres efter den dementes behov, dækker metoden alle 4 niveauer I Ruuds model Videoeksempel: Erik Ulla Holck forsker i MT med børn med svære udviklingsproblemer, f.eks. Forsinket, afvigende eller udeblivende sprog. Et udviklingsteoretisk perspektiv: MT udnytter vores viden om mor/barn-kommunikation - kommunikativ musikalitet, turgivende cues osv. Et interaktionsteoretisk perspektiv: Udvikling sker gennem relationer og forventninger, som har/får en historie. Kernebegreb, baseret på empirisk forskning: Interaktionstemaer udviklet af barnet og Mtp. [VIDEO-eksempler] I USA vil meget få mennesker finde på at omtale musikterapi som alternativ terapi. To begreber anvendes: Complementary therapy og Integrative therapy. To hospitaler i New York - Beth Abraham og Beth Israel - er eksempler på musikterapiens integrerede rolle i behandlingen af mennesker med neurologiske problemer (ex. slagtilfælde) og mange andre somatiske lidelser. I DK forsker Søren Hald i musikterapi i/som neurorehabiltering. [Video] Inge Nygaard Pedersens er leder af Musikterapiklinikken og har forsket i 20 år i psykiatrien. En Case: Mandlig pt., 41 år, Diagnose: Forstyrret personlighedsstruktur. Forløb: 57 AOM sessioner over 2 år. - Lydeksempler, Patientens beretning. Henvisning: NOIST s her er hele casen omtalt, med lydeksempler, patientens akvareller og hans egen beretning. Også med på DVD en. Nyt open access tidsskrift: Musikterapi i psykiatrien online 10

11 - AAU-uddannelsens hjemmeside, med links til Forskningsklinikken og Forskerskolen mm. publikationer & projekter Musikterapeuternes Landsforening MTL - hjemmeside for Nordic Journal of Music Therapy. E-artikler, anmeldelser, links. Bent Jensen: Litteratur mm: Bonde, Pedersen & Wigram (2001) Musikterapi: Når ord ikke slår til. Forlaget KLIM. (2. Udgave planlagt til 2013) Darnley-Smith & Patey (2007) Musikterapi - en introduktion. Dansk Psykologisk Forlag Psyke & Logos nr. 1, 2007 Tema: Musik og psykologi Bonde, L.O. (2009) Musik og menneske. Musikterapi i psykiatrien online nyt tidsskrift CEDOMUS 6 foredrag i Danskernes Akademi på DR 2 i

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15

Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15 Indhold Forord 11 Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15 1. Musik og menneske en teoretisk model 15 2. Hvad er musik? ifølge Sloboda, Ruud og Bruscia 18 3. Slobodas model 21 4. Ruuds model

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

NEUROVIDENSKAB, MUSIKTERAPI OG REHABILITERING en kort introduktion

NEUROVIDENSKAB, MUSIKTERAPI OG REHABILITERING en kort introduktion 18. januar 2017 Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret NEUROVIDENSKAB, MUSIKTERAPI OG REHABILITERING en kort introduktion Erik Christensen Aalborg Universitet https://aalborg.academia.edu/erikchristensen

Læs mere

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Demensdagene 2013 Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Titel Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26]

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26] Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano Deadline 11. apr. 2017 KL. 22:30 [29.26] Stille, hjerte (38) Lene spiller klaver (39) Alba, kontakt (39) Koncerter (166) Musikterapi (189) Digte

Læs mere

MUSIK I ØJEBLIKKET! Musik som aktivitet for demensramte

MUSIK I ØJEBLIKKET! Musik som aktivitet for demensramte MUSIK I ØJEBLIKKET! Musik som aktivitet for demensramte KoDiF Projektet 19.03.2015 Program: Min baggrund Musik og demens - Hvad kan musik? Forskning og evidens Hvordan musik påvirker os Musik i hjernen

Læs mere

Symposium. At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens

Symposium. At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens Symposium At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens Sang: Er du trist og har du sorg i sinde Ove Bager Er du trist og har du sorg i sinde så ta' med mig ned til Lundeborg for

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

VIRKNING AF MUSIKTERAPI SAMT PRAKSISERFARING FRA DANMARK

VIRKNING AF MUSIKTERAPI SAMT PRAKSISERFARING FRA DANMARK Sundheds- og Ældreudvalget, Kulturudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 444, KUU Alm.del Bilag 111 Offentligt VIRKNING AF MUSIKTERAPI SAMT PRAKSISERFARING FRA DANMARK OFFENTLIG HØRING 24.FEBRUAR 2016 K U

Læs mere

Musikterapi Et tilbud til demensramte

Musikterapi Et tilbud til demensramte Musikterapi Et tilbud til demensramte Demenskoordinatorer I Danmark Årskursus 2012 Septembers himmel er så blå 1949, Otto Mortensen mel, Alex Garf tekst Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide,

Læs mere

samt musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum

samt musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum Musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag. i musikterapi. Ansat i Vejle Kommune. Kontakt: astja@vejle.dk og Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat i Kolding kommune.

Læs mere

Symposium: Music Therapy at the End of Life

Symposium: Music Therapy at the End of Life Rapport fra et symposium pa Beth Israel University Hospital i New York 1.-2. marts 2004 Lars Ole Bonde, Lektor og GIM-musikterapeut, studieleder på musikterapistudiet, Aalborg Universitet I forbindelse

Læs mere

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet.

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Information til Lundehaven s Beboere, Familier og Personale om Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Projektet er støttet af midler fra Socialministeriet. Billede fra Villa St. Joseph, USA Musikprojektets

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler"

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Demensdag Viborg 21-11-2013!! Musikterapeut i Chris Lykkegaard Cand. Mag i musikterapi fra AAU Demens Centrum Aarhus, Musikterapeut Chris Lykkegaard: e-mail

Læs mere

BILAG - INDHOLD CV............................................................................................... Udtalelser

BILAG - INDHOLD CV............................................................................................... Udtalelser BILAG - INDHOLD CV...... s. 2 Udtalelser Børneafdelingen Roskilde sygehus, praktik og løntilskudsstilling... s. 5 Gug Plejehjem, Aalborg... s. 8 Kærbyskolen, Aalborg... s. 9 Eksamenspapir... s. 10 Eksamenskarakterer,

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Marie Falk, cand. mag. i musikterapi og professionel musiker. Kontakt: falkmusikterapi@yahoo.dk Sceneskræk og præstationsangst er et udbredt problem

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12. Sexologi og dermatologisk sygepleje Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.15 Program Definitioner Sexologisk opmærksomhed Motiver til sex Dermatologiske

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Publikationer. Mentaliseringsbaseret terapi. Bonde, L. O. (red.). 1. udg. Århus: Klim, Kap. 2.3.2, s. 119-122 4 s.

Publikationer. Mentaliseringsbaseret terapi. Bonde, L. O. (red.). 1. udg. Århus: Klim, Kap. 2.3.2, s. 119-122 4 s. Niels Hannibal Lektor Musikterapi Center for dokumentation og forskning i musikterapi Institut for Kommunikation Det Humanistiske Fakultet Postaddresse: Kroghstræde 6 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse:

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008 Velkommen Team børn af psykisk syge Temadag mandag den 10. november 2008 Præsentation af teamet Sekretær Helle Pedersen Psykolog Louise Holm Socialrådgiver Lene Madsen Pædagog Jan Sandberg www.boernafpsykisksyge.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov Code System [283] Musikterapien generelt [0] Musikterapeutiske rammer [0] Interventioner [0] Åndedrætsøvelser C [1] Verbale interventioner ABC [10] Fællesimprovisation BC [6] Nye sammenspilserfaringer

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab Af kommunikationsmedarbejder Lene Horsholt 1 og tilrettelagt til dette tidsskrift af musikterapeut Charlotte Dammeyer. Kontakt: c.dammeyer@rn.dk Fem

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Musikterapi, demens og agiteret adfrd

Musikterapi, demens og agiteret adfrd Musikterapi, demens og agiteret adfrd Astrid Faaborg Jacobsen Cand. mag. i musikterapi, ansat i Vejle kommune og på Kolding Sygehus. Kontakt: A- strid.faaborg@gmail.com Introduktion Artiklen er skrevet

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Anne Rauff Larsen cand. mag. i musikterapi, august 2011. Kontakt: anneraufflarsen@gmail.com Denne artikel handler om, hvordan vejledning af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Forskning og dokumentation januar 2011 - august 2011

Forskning og dokumentation januar 2011 - august 2011 januar 2011 - august 2011 Hanne Mette Ridder lektor, ph.d., Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Kontakt: hanne@hum.aau.dk Specialeafhandlinger i musikterapi Siden sidste opdatering har 9 studerende

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Musikterapi med svrt psykotiske og strkt udadreagerende patienter

Musikterapi med svrt psykotiske og strkt udadreagerende patienter Musikterapi med svrt psykotiske og strkt udadreagerende patienter Tina Grøn Mejsner Cand. phil. i musikterapi. Ansat som musikterapeut ved retspsykiatrisk afdeling Nykøbing Sjælland. Kontakt: tgm@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Aalborg Universitet. Musikterapi i Danmark Hannibal, Niels Jørgensen. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Musikterapi i Danmark Hannibal, Niels Jørgensen. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Musikterapi i Danmark Hannibal, Niels Jørgensen Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Musikterapeutisk vejledning i tvrfagligt samarbejde

Musikterapeutisk vejledning i tvrfagligt samarbejde Musikterapeutisk vejledning i tvrfagligt samarbejde { et eksempel fra demensomr adet Astrid Faaborg Jacobsen Cand. mag. i musikterapi, ansat i Vejle Kommune. Kontakt: astrid.faaborg@gmail.com I Senior

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM)

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Vor Frue Stræde 4, 3. 9000 Aalborg 86 19 10 51 60 75 91 30 www.mindandmusic.dk Baggrund: 1966 Musiksproglig

Læs mere

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Steen Hilling Lektor og specialist odkendt børneneuopsykolog EU-evaluator D. 24. august 2008 Oversigt på oplægget (1) Hvad er LifeQ i

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Forside. Lars ole Bonde. Musik og. Menneske. introduktion til MusikpsykoLogi

Forside. Lars ole Bonde. Musik og. Menneske. introduktion til MusikpsykoLogi Musik og Forside Lars ole Bonde Menneske introduktion til MusikpsykoLogi Musik og menneske Introduktion til musikpsykologi Lars Ole Bonde Samfundslitteratur Lars Ole Bonde Musik og menneske Introduktion

Læs mere

Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv

Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv Gør tanke til handling VIA University College Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv Anders Møller Jensen, Ph.d. studerende Syddansk Universitet & VIA University College

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen.

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. 29.9.2016 Kolding Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. Professor Merete Nordentoft. Det gør en forskel. Om livstilsændringer i socialpsykiatrien.

Læs mere

37792_AAU_Musikterapi 28/11/01 8:31 Side 2 Musikterapi A a l b o r g U n i v e r s i t e t

37792_AAU_Musikterapi 28/11/01 8:31 Side 2 Musikterapi A a l b o r g U n i v e r s i t e t Musikterapi A a l b o r g U n i v e r s i t e t Indholdsfortegnelse Forord... 3 At læse musikterapi... 5 Studieformen på Aalborg Universitetet... 5 Uddannelsens opbygning og indhold... 5 Praktik... 6 Evaluering...

Læs mere

CV for Ann-Maria Holde Nielsen

CV for Ann-Maria Holde Nielsen CV for Ann-Maria Holde Nielsen 2014 Cand.mag.musikterapeut Gyvelvej 25, 2.MF, 4000 Roskilde Mobil: 28766168 Mail: musikterapeut.ahn@gmail.com Webside: www.musikterapeutiskbehandling.dk Fødselsdato: 04-05-1986

Læs mere

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler Kandidat og Bachelor 2010 Køn Alder Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi Eksistentiel terapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt

Læs mere

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi Eksistentiel terapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Arbejdsmarkedskonference EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Lidt om min baggrund Tidligere erfaringer fra psykiatrien, erfaringer fra almen praksis 1994-2007 Rapport

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING 2, (Theory of Music Therapy and Research 2) 15 ECTS, HIA550001F

MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING 2, (Theory of Music Therapy and Research 2) 15 ECTS, HIA550001F MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING 2, (Theory of Music Therapy and Research 2) 15 ECTS, HIA550001F SEMESTER: 5. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 22

Læs mere