KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning 2011-2012"

Transkript

1 KRIS Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning

2 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med rådgivning, terapi, selvhjælps- og partnergrupper m.m. til de seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn. Derudover informerer KRIS om seksuelt misbrug og underviser i rådgivning af mennesker, der har været misbrugt. Årsberetning Udgivet af KRIS april Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Fredens Torv Århus C Tlf Tekst og idé: Hanne Baltzer, Baltzers bureau. Layout & Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S. SPONSORER Da smerten begyndte at råbe, begyndte jeg at leve Laura - tidligere klient i KRIS Det gør KRIS: Rådgivning og og terapi til til incestofre og og seksuelt seksuelt misbrugte misbrugte. Rådgivning og og terapi til til traumatiserede mennesker. Rådgivning af af enkeltpersoner, par og familier familier. Information og og undervisning. Hjælp til til pårørende. Vi Vi taler med om det, mennesker gerne vil tale med tale os med omos om. KRIS Kristen Kristen Rådgivning terapi og Rådgivning for Incestofre for Incestofre og Seksuelt og misbrugte Seksuelt misbrugte - Telefon Telefon på på landskontoret: Landskontoret:

3 Med KRIS godt på vej Af formand Mogens P.C. Svendsen Arbejdet med mennesker, der lider under senfølger af seksuelle overgreb, er på samme tid meget krævende og meget givende. Der er krav om en dyb respekt for det andet menneske. Krav om troværdighed og udholdenhed i et ofte belastende og opslidende arbejde. Derfor er det så vigtigt med gode medarbejdere i KRIS både ansatte og frivillige - terapeuter, rådgivere og bisiddere. Og der er mange nye undervejs. Det er med taknemlighed, vi modtager nye medarbejdere. Intet er glædeligere end at opleve den stigende grad af frihed, som seksuelt misbrugte efter kvalificeret arbejde får del i. Jeg har fulgt nogle af disse overlevere gennem en længere årrække og har set, at den terapi og rådgivning, der ydes i KRIS, giver varige positive ændringer i funktionsevne og livskvalitet. Det sker dog først og fremmest i god kombination med en ihærdig og målrettet indsats fra overleverens side. Ønsket om øget frihed er afgørende for at opnå de dyrebare resultater. En væsentlig drivkraft i arbejdet har hele tiden været troen på, at vi er med i KRIS for at tjene Kristus. Derfor holder vi ud i arbejdet. Med vores filmprojekt»den Tavse Smerte«, hvorfra der blev vist klip ved det seneste repræsentantskabsmøde, blev der givet indblik i de seksuelle overgrebs forfærdelige konsekvenser. Desuden blev der også i endnu højere grad givet løfte om, at der i KRIS fremover vil være overlevere efter seksuelle overgreb, der tør fortælle deres stærke vidnesbyrd og har ønsker og kvalifikationer til at hjælpe de mange, som endnu ikke har haft muligheden for at få hjælp. blevet videreført og udbygget af Gitte Wengel som administrativ medarbejder. Der er kommet langt mere ro og styr på det administrative og organisatoriske arbejde. En afgørende milepæl var vedtagelsen af de nye vedtægter. De gør KRIS til en egentlig medlemsorganisation med et solidt demokratisk fundament. Der blev i det forgangne år også vedtaget en forankringsplan, hvor vi bl.a. vil styrke økonomien gennem øget tilskud fra fonde, organisationer og medlemsbaserede gavegiverordninger. Med henblik på at opfylde vores plan er vi i 2011 påbegyndt en systematisk indsats omkring fundraising. Indsatsen på de to andre områder vil komme inden for overskuelig tid. Selv om det til nu ikke har givet de store gevinster, så tror vi stadig på, at vi skal søge økonomien i KRIS dækket så bredt som muligt. Det er med tak til alle, som har bidraget positivt til KRIS arbejde i en brydningstid, vi ser på de gode resultater, der blev opnået i Formand Mogens Svendsen: Arbejdet i KRIS er på samme tid meget givende og meget krævende. En væsentlig drivkraft i arbejdet har hele tiden været troen på, at vi er med i KRIS for at tjene Kristus. Derfor holder vi ud i arbejdet, selvom det ind imellem har set nærmest umuligt ud. Det er ikke nok, der er et stort behov for terapi og rådgivning, der må også skabes rammer for, at arbejdet kan fungere på en tilfredsstillende måde. Med Anette R. Hede som ny sekretær fik vi taget hånd om det administrative arbejde på en god måde. Det gode arbejde er under Anettes barsel 3

4 KRIS ÅRHUS KRIS NæSTVED Støttegruppen fra tidligere fortsatte i 2011 med Anna Brunn som leder og med støtte fra psykoterapeut Helene Svendsen fra Herning. Der har været lidt udskiftning i gruppen. Det er igen terapiforløb i gang i Århus, og nye medarbejdere er kommet til. En medarbejder bliver færdig til sommer på uddannelsen ISARPAC, hvorefter hun kan tage klienter i samtaleterapi. Medarbejderkursus KRIS STORKØBENHAVN Efter adskillige år i Hellerup blev KRIS sagt op, og har derfor måttet finde et andet sted at bo i Storkøbenhavn. KRIS er flyttet til en dejlig, nyistandsat lejlighed på Sallingvej 2 i Vanløse. Den ligger centralt for busser og tog, og huslejen er langt billigere end i Hellerup. KRIS STORKØBENHAVN har skiftet leder fra Marian Bridget Connolly til Bente Fogh Hansen den 1. september Bente er ansat i gennemsnit en dag om ugen. Udover de mange terapisamtaler har der været et sjælesorgskursus i hele 2011 med 12 deltagere (se side 13). Medarbejderne fra Århus tager til Herning og får gruppesupervision. De øvrige medarbejdermøder holdes i Århus. KRIS samarbejder i Århus med de andre centre om synlighedsdagen mod seksuelle overgreb. Der holdes hver eneste måned forberedende møder, og det giver et godt samarbejde med de andre centre. Også i Århus og omegn(viborg) afholdes informationsmøder om arbejdet. Gitte Wengel har arbejdet kompetent som barselsvikar på landskontoret. Hygge i den nye KRIS lejlighed i Vanløse Lige nu er der syv frivillige medarbejdere foruden områdeleder Tove Larsen. Hanne Ramstedt Petersen og Tove Larsen har gruppen i Krisecentret om tirsdagen, Steen Rassing har parterapi, og han er desuden bisidder for Tove. Annette Lindskov og Lina Jensen har Dronningegruppen og individuelle terapitimer. Camilla Quistgaard Nielsen er med i Dronningegruppen som vikar, og hun er desuden bisidder for Tove. Jan Jensen er stadig på standby, men regner med at gå i gang med vores opsøgende gadearbejde i 2012, hvis bevillingen går igennem. Hanne Marie er startet som medarbejder efter sommerferien. Hun har en stærk forbønstjeneste, telefonrådgivning og hjælper med madlavning til sjælesorgskurset. Tove Larsen er desuden tiltrådt som områdeleder på Sjælland med det overordnede ansvar for både Vanløse og Næstved afdelingerne. Det har betydet en øget arbejdsbyrde, men forhåbentlig kan Lina tiltræde som daglig leder af KRIS-Næstved efter årsskiftet på flex-job. Elisabeth fra sjælesorgsuddannelsen i Hellerup er fra 2012 tilknyttet som uddannet terapeut og frivillig medarbejder. Aktiviteter Sjælesorgskursus Fire deltagere var på sjælesorgskurset i Næstved, som er ledet af Tove Larsen og Hanne Ramstedt Petersen. Ud af dette ser det ud til, at KRIS vil få 2-3 nye medarbejdere. Vi regner med at starte nyt kursus op i Rosengudstjeneste Den blev holdt med forbillede i Natkirkerne i København, alting var meget smukt og stemningsfuldt, men der kom kun fire ud over arrangørerne. 4

5 Bonuslørdag Dagen blev gennemført med seks deltagere, der fik brunch og undervisning af Henry Larsen. Åbent hus Trods forsøg på markedsføring fandt kun tre mennesker forbi vore lokaler. Dette har givet anledning til en del selvransagelse: Hvorfor opretholder vi disse aktiviteter? Er der en anden måde, hvorpå vi kunne nå de samme mål mere hensigtsmæssigt? Klientstatus, Krisegruppen og Dronningegruppen Rygraden i vores arbejde i Næstved er stadig Krisegruppen, som mødes på Frelsens Hærs Krisecenter i Næstved. Bente Fogh Hansen sponsorerer hver måned flere enetimer for disse kvinder, hvilket gør en stor forskel. Hver tirsdag kører Tove Larsen og Hanne Ramstedt Petersen terapigruppe for centrets kvinder fra kl , og hver anden uge kører Lina Jensen og Anette Lindskov»Dronningegruppen«som efterværnsgruppe for de kvinder, der nu er udskrevet fra Krisecentret. Det betyder meget for disse kvinder, at der er et sted, hvor de kan få et netværk til at fastholde en ny og bedre tilværelse og troen på Jesus sammen med andre, der forstår deres situation. Ca. 75 procent af kvinderne på Krisecentret har været seksuelt misbrugte som børn. I skrivende stund har Tove ni klienter foruden Krisecentret, Lina, Steen og Annette har to hver foruden dronningegruppen. I alt 15 klienter og to grupper. Vi vil gerne starte en gruppe for unge med undervisning i kommunikation og konfliktløsning, der er typiske problemer for voksne med senfølger. Forskningsprojekt Vi er gået ind i anden fase af projektet»virkninger af indsatser i frivilligcentrene«under Servicestyrelsen. Seks klienter har indvilliget i at indgå i denne meget omfattende undersøgelse. Over hele landet er der mennesker, der har brug for terapi (modelfoto) Medarbejdere i KRIS Næstved Fejring i KRIS Næstved 5

6 KRIS MIDT-OG VESTJYLLAND Et godt 2011 med mange aktiviteter I foråret arrangerede KRIS et kursus KROP, KRAFT OG TRYGGE STEDER. Det blev afholdt på Hvide Sande Sømandshjem. Vi fik dækket udgifterne af Ringkøbing-Skjern kommune, og det blev alle tiders kursus med god tilslutning. Se side 7. KRIS har startet en ny støttegruppe for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb. En af vore tidligere bisiddere er blevet - færdig med en psykoterapeutisk uddannelse, ISARPAC, og hun arbejder nu som frivillig terapeut hos os. Endnu en bisidder er gået i gang med samme uddannelse. Det er dejligt, for arbejdet i Herning vokser, og vi har i øjeblikket venteliste for klienter. KRIS oplevede en god tilgang i 2011, og i skrivende stund indleder vi et samarbejde med distriktspsykiatrien i Herning. I 2011 fik vi et fint samarbejde med supervisor Christel Bormann om gruppesupervision af vore medarbejdere, og individuel supervision af områdeleder. Det er et meget spændende og givende samarbejde. I september 2011 var vi for første gang med på frivillighedsdag i Herning. Det var en meget spændende dag, hvor vi bestilte et telt på 8 m. og to borde med stole. Vi udstillede mange billeder, som klienter havde lavet i terapi, og det blev et rigtig flot telt, vi kan være stolte af. En dejlig måde at gøre reklame for KRIS arbejde på. Vi har været en del rundt i Jylland og fortælle om vores arbejde, lige fra Løgumkloster i syd til Holstebro i nord, Odder i øst og Skjern i vest. Vi er meget målrettet i vores måde at komme ud på. Et par tidligere klienter har også været ude og fortælle deres historie, det er stærke oplevelser. I december holdt vi en malerworkshop i præstegården i Kølkær. Underviser var Esther Hedager Christensen. Vi havde søgt Herning kommune om midler til denne dag og fik de penge, vi havde søgt om. Det var en stor oplevelse for vore klienter at lave noget sammen og møde hinanden. Esther havde en fin og meget respektfuld måde at møde den enkelte på. Se side 7. I 2011 fik KRIS Karen Boye som løntilskudsmedarbejder. Det har været et stort plus for os, hun har lavet rigtig meget på kontoret og bl.a. lavet en ny opdateret medarbejdermappe, oversat noget materiale og sat system i mangt og meget. Det har været rigtig dejligt at samarbejde med Karen. Psykoterapeut Helene Svendsen Hvor findes seksuelt misbrug? Misbrug finder sted i: Dårligt fungerende familier og systemer. Børns nære relationer. Alle sociale lag i samfundet. Alle miljøer, også kirkelige. Følger af seksuelt misbrug Generel oplevelse af: Mindreværd, skam, skyld, frygt Mistillid Undertrykt vrede, bitterhed, had Seksuel dysfunktion Problemer i parforholdet Dårlig kropsbevidsthed Manglende forståelse for kroppens funktioner Manglende personlige grænser Sociale problemer 6 Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige

7 Krop, kraft og trygge steder - kursus afholdt af KRIS 30 deltog i et heldagskursus den 19. marts 2011 i Hvide Sande. Med var nuværende og tidligere klienter i KRIS, både kvinder og mænd. Der blev lagt vægt på ressourcerne, man har som menneske og overlever Karen Boye efter overgreb, og hvor man selv kan lære om, hvordan man kommer videre og giver sig selv egenomsorg. Ofte bliver mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, betragtet som ofre og med medlidenhed. Det har de ikke brug for. De har brug for at vide, at de har ressourcer og er stærke. Der blev derfor også undervist om selvfølelse, selvværd og selvtillid, krop og kost, motion og afslapning og om, hvordan man finder trygge steder i sit liv. Undervisere var læge og familieterapeut Vibeke Møller, fysiurgisk massør og fysioterapeut Ludwiga Lindegaard og Karen Boye, medarbejder i Herning, uddannet terapeut og professionsbachelor i Human Ernæring. Motion giver energi»vi fik gode evalueringer fra kursisterne. Bl.a. skulle deltagerne vælge et postkort, som sagde dem noget, - et sted de kunne tage hen i tankerne, hvis det var svært at være til. Lige i nuet. Det var interessant at høre begrundelserne for de forskellige valg«, siger Karen Boye. Hun underviste i»kost og motion«, og hun vurderer, at der ofte er en sammenhæng mellem overvægt og seksuelt misbrug, hvorfor det er et relevant emne at tage fat på:»jeg gennemgik bl.a. de otte kostråd den officielle danske anbefaling og fordelene ved motion. Samtidig pegede jeg på, at Gud har skabt det hele menneske. Unikt og enestående. Og at vi også må huske at tage vare på kroppen. Kursisterne fik nogle redskaber til at gå i gang. Bevæger vi os, skal energien nok komme«. Kreativ workshop i KRIS Herning Lørdag den 3. december 2011 havde KRIS i Herning arrangeret en workshop med billedkunstneren Esther Hedager Christensen. Det var en kold dag, hvor regnen væltede ned udenfor, men indenfor i Kølkær præstegårds varme stuer, hvor arrangementet fandt sted, var stemningen god. 15 kvinder, alle med tilknytning til KRIS, var mødt op for at udfolde deres kreative evner. Dagen var både hyggelig og inspirerende. Esther delte ud af sine mange års erfaring med forskellige stilarter og metoder indenfor billedkunsten. Det var ikke bare maling, der blev brugt; kun fantasien satte grænser for, hvad der kunne anvendes af perler, snor, tapet, gamle nodeblade, servietter, tørrede blomster - og sider fra gamle bøger. Selv sammenkrøllet køkkenrulle kunne blive en del af et smukt billede. Der blev kreeret mange flotte og meget forskellige billeder. Esther Hedager Christensen giver gode råd 7

8 Blev manden i huset - og nu i sit eget liv Af Hanne Baltzer Det startede med, at Frank blev kørt ned på motorcykel i 2006, og en god ven ville bede en bøn for ham. Så huskede han pludselig det hele. Især barndommen, misbruget, de forliste ægteskaber og Guds store mirakel med ham, da han hen over en nat blev sat i fri for lidelser og alkoholisme.»min mor syntes, jeg skulle være mand i huset som 10-årig, og min far rejste en del, så jeg fik plads i sengen også. Jeg kommer fra et meget voldeligt hjem, og min mor misbrugte mig, til jeg var år. Som 10-årig begyndte jeg at drikke for at komme væk fra alt, og jeg har aldrig turdet være for tæt på et menneske«, fortæller Frank. I dag er begge hans forældre døde, og der gik 40 år fra misbruget startede, og til han fortalte nogen om det. Først for ca. fire år siden fortalte han sin kone om barndommens overgreb. Mirakler Frank fik en personlig tro på Gud for 22 år siden, nogenlunde samtidig med at han dybt alkoholiseret, på 35 piller dagligt og psykisk syg kom på et behandlingshjem for misbrugere. Her mødte han diakonen Bente, som inviterede ham med i kirke. Miraklernes tid er bestemt ikke forbi, og det er Frank et levende bevis på. Hen over en nat blev han sat fri for psykiske lidelser samt mange piller, og han har i den forbindelse ikke haft abstinenser af nogen art. Han mener, at Gud gjorde store ting i hans liv. Bente var heller ikke i tvivl om, at Gud fortalte hende, at hun skulle ægte Frank præcis 66 dage efter, og den dag holdt de bryllup. Siden har de fået to sønner.»bente, drengene og Jesus er skyld i, at jeg er her endnu«, kommer det ærligt fra Frank. Terapi hos KRIS letter For et par år siden begyndte han i terapi hos KRIS:»Hver gang jeg har været der, ryger der en ny byrde af mine skuldre. Jeg har prøvet andre terapeuter, og de rodede bare rundt i mit sind, så jeg blev absolut mere forvirret end forvandlet. Terapeauten gør det anderledes. Der er en ro til at tage fat i de enkelte ting og så pakke dem ned igen. At hun er kristen betyder meget. Hun har den åndelige dimension med, og gjorde brug af bønnen, fordi jeg gerne ville det. De blødende sjælesår, jeg rendte rundt med i årevis, smerter ikke mere, men arret er der stadigvæk som et minde om det, jeg har været igennem. Terapien hos KRIS virker. Endda så langt, at jeg har tilgivet mine forældre«. Frank er i dag førtidspensionist og ansat i et skånejob.»hver gang jeg har været hos KRIS, ryger en ny byrde af min skuldre«siger Frank. Modelfoto 8

9 Bestyrelse Formand Mogens Svendsen, Kristian Larsen og Sonja Jensen. Ledelse i KRIS 2011 Ledelsesmæssigt har KRIS haft nogle udfordringer i Derfor er Tove Larsen tiltrådt som områdeleder på Sjælland med det overordnede ansvar for både Vanløse og Næstved afdelingerne. Psykoterapeut Helene Svendsen har det overordnede terapeutiske ansvar for KRIS. Hun er også leder i Jylland med ansvar for Herning og Århus afdelingerne. Økonomi KRIS har i 2011 modtaget støtte fra Socialministeriet, Århus Kommune, Gentofte Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. KRIS har i 2011 ikke modtaget tilskud fra fonde, men fra Y s Men s Club Næstved og Aarhus Y s Men s Club Marselisborg. Mange fik hjælp KRIS afholdt knap 600 terapisessioner i Derudover kommer svar og samtaler på mail og telefon. Brug for dig! Uden midler kan KRIS ikke løse sin positive og livsbekræftende opgave. Du kan støtte KRIS: 1. Bliv fast gavegiver, f.eks. 150 kr. hver måned i tre år. 2. Bliv medlem. Vi har brug for mindst 300 medlemmer. 3. Vær med til at tegne mindst 15 gavegiveraftaler i dit område. 4. Vær med til at tegne mindst 15 nye medlemmer, hvor du færdes. 5. Bliv frivillig medarbejder. Brug giro nr eller pengeinstitut: Konto: Se mere på 9

10 Svær barndom i slagsmål med ægteskabet Af Hanne Baltzer Hun er mor, gift og 34 år. For nylig løb livet lidt for løbsk. Oplevelser fra barndommen ødelagde en god tilværelse, og parforholdet var på frysepunktet og slet ikke varmt og kærligt. Det var tæt på forlis. Hendes mand så undrende til, når de ikke diskuterede vildt, og han levede i øvrigt ikke op til hendes tårnhøje forventninger. Hendes barndom indhentede hende. En barndom med en far, der var psykisk og fysisk voldelig mod hendes mor, og hvor børnene blev eksperter i musestille at aflæse, hvilket humør han var i. Jo mere usynlig man gjorde sig, jo bedre. De var bange for hans vrede, selv om han ikke rørte dem.»jeg vidste jo godt, hvad min ulykkelighed bundede i. I min barndom drejede hele livet sig om at prøve at beskytte min mor, om ikke at lave larm, så far blev urimelig og voldelig. Jeg satte mig selv til side. Fuldstændigt. Og jeg talte ikke med nogen om det. Det var virkelighed og tabu på samme tid. Men sjælen og kroppen husker, fandt jeg ud af. Følelser kan ikke graves ned«, konstaterer den unge kvinde. Hele sin ungdom jagtede hun den kærlighed og anerkendelse, som hendes far ikke formåede at give, og hun følte sig ofte ensom og forladt. Det var virkelighed og tabu på samme tid, men sjælen og kroppen husker, fandt jeg ud af. Følelser kan ikke graves ned. 34 års smerte laver ravage Hun blev gift og fik to børn. Som tidligere følte hun det nødvendigt at have styr på hver en bevægelse i hjemmet, der skulle være orden, og livet skulle se godt ud. Enhver, der har prøvet at have små børn, ved imidlertid, at der kan være rodet i et småbørnshjem. Efterhånden havde den unge mor brugt mere end 30 år på at sikre, at følelserne fra barndommen ikke lavede ravage i hendes liv, men nu gik det ikke længere. Energien var brugt op, og hun følte sig fortvivlet, selv om hun var vellidt mange steder, og hendes mand var både sød og rar. Hun havde aldrig fortalt sin ægtefælle detaljerne fra barndommen, så når hun reagerede uhensigtsmæssigt på en eller anden hverdagsting, vidste han ikke, hvorfor og hvordan han kunne hjælpe. Hun var bange for, at han ville gå fra hende og ikke acceptere hendes fortid.»min storesøster fortalte, at hun var startet i terapi hos KRIS, og hun anbefalede mig at Modelfoto 10

11 gøre det samme. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at åbne mig og arbejde mig gennem 34 års livssmerte. Derfor var det også et stort skridt at få ringet til KRIS og booke en aftale. Næste store skridt var den første samtale. En overvindelse at åbne op, men jeg snakkede og græd og snakkede igen«, husker hun. Får mere og mere selvrespekt Terapeuten kalder hun respektfuld og fænomenal, og hun mener, hun har fået en række værktøjer, hun kan bruge. Det er lykkedes at bygge hende op igen, hun har fået mere selvværd og kan se, at det er ok at sætte egne grænser.»terapeuten åbnede langsomt op lag for lag, så jeg selv kunne følge med. Det var rigtig hårdt, men også en følelsesmæssig befrielse. Jeg kunne se, at det, jeg mente, fx min mand skulle leve op til, var urimelige forventninger, og terapeauten åbnede mine øjne til virkeligheden. Hun har stor tålmodighed og en styrke, jeg turde læne mig op af, mens jeg fik hjælp til at slippe ud af barndommens følelser og kunne se livet med en voksen kvindes øjne«. Parterapi en mulighed Også ægtefællen går til samtaler hos KRIS, og de går også i parterapi. Alt i alt hjælper det. Ægteskabet er langt fra forlis nu.»vi har fået en indsigt og en forståelse for hinanden, som vi ikke har haft de 12 år, vi har været sammen. Min mand mente også, det var nødvendigt at gøre noget, og vi er blevet meget mere åbne for hinandens følelser. Desuden accepterede han min baggrund, da jeg fortalte ham om den. Det var en lettelse. Vores mål er, at vi vil have et godt ægteskab og være gode forældre. Vi er på samme side«. Den unge kvinde er ikke færdig med at arbejde med sit selvværd, men hun føler, hun kan håndtere, hvis de negative tanker om ikke at være god nok dukker op.»i dag er min far en sød og kærlig morfar og farfar, og vores børn får den omsorg og opmærksomhed, jeg ikke fik som barn. Det tager tid at bearbejde følelser, men jeg har tilgivet ham. I hvert fald for det meste«. Børnene kan også mærke, at deres mor har det langt bedre nu (modelfoto). 11 Sanne: Terapien foregår på mine præmisser Modelfoto»Da jeg var seks år, blev jeg udsat for et seksuelt overgreb, og det har plaget mig i mange år. Min veninde havde hørt om KRIS og fik en brochure i kirken. Der gik nogle måneder, hvor jeg havde brochuren liggende. Så tog jeg mig sammen og ringede til KRIS og fik en aftale. Jeg har det meget bedre nu, men er ikke færdig med samtalerne hos terapeauten. Jeg har fundet ud af, at jeg er normal! Det er ikke mig, der er mærkelig. Hos KRIS har jeg fået redskaber til at bekæmpe mit mindreværd og de gener, der følger med seksuelle overgreb, og måske er min fibromyalgi en senfølge af overgrebet. Terapeauten har forstået på en respektfuld måde, hvad jeg skulle bruge, og det har været værdifuldt. At vi har kunnet bede sammen, har også været en stor tryghed for mig. Ikke sådan at Gud bare tryller alt det dårlige væk, men den samlede indsats af faglighed og bøn hjælper mig. Terapien foregår på mine præmisser. Det sværeste ved at komme i terapi har været at skulle udfylde et skema, og der skrive, hvorfor jeg opsøgte KRIS. Erkendelsen var svær, og gennem tiden har jeg bl.a. bearbejdet det hele ved at male rigtig mange billeder«.

12 Jeg er ikke et forkert menneske længere Af Hanne Baltzer»Et kæmpe stort brud i mit liv«. Sådan siger Annette om konsekvensen af seksuelle krænkelser i hendes barndom. For nylig gjorde KRIS hende opmærksom på de måder, man reagerer på som misbrugt, mønstre, der er svære at bryde uden professionel hjælp. Hun henvendte sig efter, at hun i psykologi på social- og sundhedsassistentuddannelsen stiftede bekendtskab med oplevelser fra eget liv, der ikke passede sammen.»jeg vidste inderst inde, at nu måtte jeg have professionel hjælp. Så at komme til KRIS, er det bedste jeg har gjort i mit liv. Nu kan jeg lægge krænkelserne bag mig. Jeg rykker mig hele tiden længere hen mod en god hverdag. Jeg kommer videre i mit liv«, siger hun glad i stemmen.»terapeuten forstod de mekanismer og reaktionsmønstre, jeg sad fast i. Ingen tidligere har peget på de mønstre, og pludselig kunne jeg forstå, hvorfor der af og til var komplikationer med andre mennesker. Psykologerne, som jeg tidligere havde været hos, hjalp simpelthen ikke. KRIS kan noget andet. Terapeuten kunne både bruge sin faglighed og sin forståelse og indlevelse i andre menneskers liv. Hun kunne konkret pege på, hvorfor jeg altid havde følt mig anderledes. Hun forstod, og hun respekterede mig med de følelser, jeg havde undervejs. Jeg er ikke et forkert menneske længere. Nu er jeg klar over de situationer, der er særlig svære, og jeg ved, hvordan jeg kan håndtere dem. Jeg prøver at bruge den nye viden om mig selv. Jeg øver mig, og det går rimeligt«. Annette oplever, at hun har færre sammenstød med mennesker i hendes omgangskreds, og hun isolerer sig heller ikke så ofte som tidligere. Hun føler sig sjældent personligt angrebet, og hun synes, forholdet til børnene er bedre, end det har været længe. Hun har mere lyst til at leve og til at give noget videre til andre, fx på jobbet. Hun er sat fri. Modelfoto Hvert penselstrøg bringer mig ud i livet Af Hanne Baltzer Maleri malet af Lone Lone havde en depression i august 2010 og gik i den forbindelse til en psykolog for at få hjælp. Pludselig poppede det op, at hun havde været udsat for befamling. En hændelse, hun aldrig havde talt om. Hun fik at vide, at KRIS var eksperter i at hjælpe med den problematik, og derfor kontaktede hun KRIS. Under den første samtale blev hun gjort opmærksom på, at mange maler sig igennem bearbejdningen af personlige vanskeligheder. Og det viste sig, at Lone i den grad havde brug for at bruge sin kreative side til at hjælpe sig selv billeder blev det hurtigt til. Og hun havde aldrig malet bortset fra formningstimerne i folkeskolen, hvor hun var glad for at tegne.»jeg har altid haft det svært med nye mennesker, og først nu som 34-årig har jeg en kæreste; det der med at turde stole på andre er ikke let. Sådan har jeg haft det siden skolen, hvor jeg var stille og forknyt, og især de voksne ville bestemme, hvad jeg skulle og kunne. Og jeg blev så ked af det, at jeg tydeligt husker det i dag. Forleden stødte jeg på en gammel skolekammerat, som mente, at jeg havde forandret mig meget siden 4. klasse. Og det har jeg også takket være KRIS«. 12 Lone fortæller, at terapeuten har givet hende redskaber, hun kan bruge, og malerierne har i den grad virket som egen terapi. Inden hun går i gang med penslen, ved hun ikke præcis, hvad hun vil male. Hun kan godt have nogle tanker, som dukker op i hovedet som små billeder, og derefter får hun det på lærredet. Hvert penselstrøg bringer hende videre. Væk fra der tunge og hen mod et styrket selvværd. I terapien tager de udgangspunkt i billederne.»efter hver terapi er det som om endnu en sten løftes af mine skuldre. Fra at være den selvudslettende og alt for høflige pige, er jeg nu mere fri til at være mig selv. Og jeg tør mere af det, der betyder noget for mig. Det er virkelig store sager, fordi jeg ikke længere ender nede i et sort hul, hvis jeg møder lidt modgang«.

13 Uddannelse til sjælesørger LYT for himlens skyld Af Birte Hjermind Jensen Er det ikke bare en skøn opfordring som optakt til en uddannelse som sjælesørger? Det er i øvrigt også titlen på det undervisningsmateriale, som dannede baggrund for sjælesørgeruddannelsen 2011 i KRIS. Materialet indgik i gruppedrøftelser og øvelser blandt deltagerne - ni aftener fordelt ud over året. Det gik ud på at blive gode lyttere med et bibelsk fundament. Desuden - og ikke mindst - indgik 14 forskellige oplæg, også fordelt på aftener samt på en hel undervisningsdag. Disse forskellige oplæg blev holdt af ISARPAC uddannede terapeuter, hvilket betød, at emnerne blev behandlet ud fra en bibelsk, faglig og praktisk synsvinkel. En sådan synsvinkel sætter jeg stor pris på! Især emnerne egenomsorg, den dysfunktionelle familie, det indre barn og kraftfuld fred har påvirket mig meget. Jeg bærer dem nu i mit hjerte og bruger dem derfor, når jeg arbejder med mig selv, og når jeg møder andre - især mennesker i min menighed. Undervejs gennem uddannelsen har jeg oplevet et stadigt styrket og rigt tværkirkeligt kristent fællesskab med de øvrige deltagere på kurset og med lederne. I gruppen overvejer vi at mødes fremover - det er svært at slippe dette dejlige fællesskab. Kun trist, at en af lederne, Marian Connolly, måtte forlade os undervejs. Jeg tror, jeg nu kan være med til at forebygge forskellige slags overgreb i min menighed. Desuden har jeg fået appetit på snarest muligt at gå i gang med uddannelsen til terapeut gennem ISARPAC. Jeg føler trang til at takke alle jer, som på forskellig vis har bidraget til sjælesørgeruddannelsen Birte Hjermind Jensen deltog i sjælesørgeruddannelsen 2011 i KRIS Storkøbenhavn Overraskende godt for ledere Af Hanne Baltzer Lucinda Rasmussen deltog i et sjælesorgskursus arrangeret af KRIS over flere aftener, fordi hun som leder i Næstved Bykirke ofte sidder i samtale med mennesker, der er udfordret af livet. Hun troede, hun skulle til en række af forelæsninger, men opdagede, at der var fem deltagere mere end hende selv. Det kunne blive for tæt, og derfor besluttede hun sig for at»kigge på«den første aften, men blev siden bevidst om, at dette kursus kunne hun bruge. Når hun tænker tilbage, synes hun, det mest givende var de fælles sessioner i gruppen, og hun synes forløbet over flere aftener på nogle uger var overskueligt og til at putte ind i en travl hverdag. klædt på til opgaven som sjælesørger. Kurset handlede om meget andet end seksuelt misbrug. Jeg synes, det var et fantastisk forløb, og jeg lærte utroligt meget både personligt og til min lederrolle i kirken. Det blev også til en personlig afklaring for mig«.»jeg er blevet meget mere obs på, hvordan jeg lytter, fordi jeg på kurset fik øjnene op for dårlige vaner, som jeg efterfølgende prøver at rette op på«, smiler Lucinda. Nu ved hun også, at en samtale ikke altid er nok, hvis mennesker har dybe sår på sjælen. Nogle gange skal der yderligere ekspertise til, fx fra terapeuterne i KRIS. Lucinda Rasmussen»Jeg vil gerne komme med god visdom til de mennesker, der søger mig. Kurset var en god start for mig, og jeg føler mig bedre 13

14 Materialer»Kraftfuld fred«af Theo J. Van der Weele. En bog om håb for overlevere efter seksuelt misbrug set fra et kristent perspektiv.»kraftfuld fred«udfordrer kirken til ikke at efterlade traumatiserede mennesker i grøften, men møde dem med fred og omsorg. Pris 50 kr. Brochure om KRIS. Gratis»Spøgelser i ægteskabet«af Clark Barshinger, Lojan LaRove, Andrés Tapia. Bogen er en praktisk guide til de mænd, hvis koner er incestofre eller er blevet seksuelt misbrugt. En bibelsk og velskrevet overskuelig bog, der på en præcis måde rejser problemstillinger og prøver at rådgive ægtemanden. Bogen er den eneste af sin slags i Skandinavien. Pris 50 kr. Studiehæfter for alle. Vejledninger til heling skrevet af Dale og Juanita Ryan. 1. Heling af forvrængede gudsbilleder 2. Heling af forvrængede selvbilleder 3. Heling efter overgreb 4. Heling efter svigt i familien Studiehæfterne kan man arbejde med individuelt eller i grupper. Pris pr. hæfte: 30 kr. Årsberetning Gratis. Film om KRIS er på vej. Brochure til etniske kvinder på dansk og arabisk. Gratis. Bøgerne sælges på ProRex Forlag, Du kan også bestille bøger og brochurer på landskontoret, tlf Nu kan du købe et smukt designet KRIS smykke i sølv og emalje. Vedhænget er skabt af kunstneren Johnna Jessen. Køb smykket på landskontoret. Pris: 300 kr. De 50 kr. går til KRIS. 14

15 Det mener KRIS - Hvad med ofrene? Rebildsagen - Amagermanden. Dækningen af retssager om sexovergreb fjerner fokus fra ofrenes livsvarige traumer. Medierne dækkede massivt sagen om en familie i Rebild, hvor en far er tiltalt for seksuelt misbrug af sine børn. Snart er der en ny sag. Fælles for dem er, at der i meget lille grad skeles til ofrenes smertefulde traumer. - Uden kvalificeret hjælp må ofrene se frem til livsvarigt at skulle lide smertefuldt under en lang række senfølger af disse overgreb. Desværre er der i dag ikke så forfærdelig mange, der har tilstrækkelig viden, erfaring og træning i at tage vare på seksuelt misbrugte, siger Mogens Svendsen, formand for KRIS. Her mener KRIS desuden, at de udtalelser, der verserer i pressen om, at»der ikke er flere sexovergreb i dag end før, men at der blot er mere fokus på emnet i dag«, ikke holder vand. - Vores erfaring er, at pornografien har en så stærk indflydelse på mennesker, at det medfører en øget voldelig seksuel adfærd. Og her tænkes på alle former for porno. Landsorganisationen KRIS har gennem årene udviklet faglige metoder til at hjælpe ofre efter sexovergreb, hvor man tager udgangspunkt i en dyb respekt og omsorg for det enkelte menneske. Nøgleordene er at lytte, forstå, indføling og accept, og der tages højde for selv de mindste fremskridt. - Vi ved, at helbredelsesprocessen strækker sig over lang tid. Vore terapeuter opøves i en udvidet form for empati og respekt, som tager højde for, at den misbrugte har en helt speciel kultur, som kun forstås af terapeuter, der er trænet i at opfange variation i selv meget små signaler, aflæse det andet menneskes kropsprog, fremtoning og særlige udtryk. Målet er, at den misbrugte får dybtgående lægedom og kommer så langt i helbredelsesprocessen, at denne kan fortsætte med at genoprette sig selv. Landsorganisationen KRIS har siden 1991 arbejdet med at rådgive og hjælpe seksuelt misbrugte og deres nærmeste, samt arbejdet på både at informere om og forebygge seksuelt misbrug. Der arbejdes desuden med troen som en ressource. Kort om KRIS Kristen terapi & Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte (KRIS) er en fælleskirkelig, tværfaglig og upolitisk organisation. Vi lægger øre til de livsfortællinger, som andre helst vil være fri for, men som nogen skal lytte til, hvis mennesker skal hjælpes. Det er vores erfa ring, at mange ofte kæmper ale ne med senfølger efter seksuelt misbrug. I KRIS yder en stab af fagligt kompetente medarbejdere den nødvendige hjælp både til de seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn. Det kan være en langvarig proces, men erfaringerne viser, at den enkelte kommer til at fungere bedre i sit liv. KRIS gør en forskel, fordi troen er vores drivkraft. Vi ønsker at dele ud af den barmhjertighed og trøst, som Gud giver. Samtidig har vi fagligheden med, så mennesker hjælpes på forsvarlig vis. 15

16 Her møder du KRIS - Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS (Landskontoret i Århus) Fredens Torv 2, 1. sal tv Århus C Telefon: Mail: KRIS Midt- og Vestjylland Bredgade Herning Telefon: Områdeleder for Jylland: Pædagog og psykoterapeut Helene Svendsen Mail: KRIS Storkøbenhavn Sallingvej 2, Vanløse Telefon: Praktisk koordinator og diakon Bente Fogh Hansen Mail: KRIS Næstved Ndr. Farimagsvej 26 b 4700 Næstved Telefon: Terapeut Tove Larsen, cand.pæd. psych. er områdeleder for Sjælland Mail: Dronningegruppen: Telefon: Du kan støtte KRIS: bliv medlem giv en gave på bankkonto Tilmeld dig de gratis nyhedsbreve. Send en mail til FØLG KRIS PÅ 16

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 film: den tavse smerte side 8 Hjælp til at være menneske KRIS - KRISTEN TERAPI OG RÅDGIVNING FOR INCESTOFRE

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2010 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med information om seksuelt misbrug, rådgivning, terapi,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold?

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold? Hvor stærkt er jeres forhold? 26 FEMiNA.dk 32/2016 En sommerferie, hvor man pludselig er meget sammen med sin partner, kan nogle gange sætte tingene på spidsen. Man har måske igennem længere tid været

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2009 En troværdig indsats bærer frugt Af formand Mogens P.C. Svendsen Indhold: En troværdig indsats

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER Uden for MURENE At være pårørende til en indsat er problematisk man er splittet mellem savn og kærlighed på den ene side og sorg, skam og vrede på den anden. Alligevel

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere