KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning 2011-2012"

Transkript

1 KRIS Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning

2 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med rådgivning, terapi, selvhjælps- og partnergrupper m.m. til de seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn. Derudover informerer KRIS om seksuelt misbrug og underviser i rådgivning af mennesker, der har været misbrugt. Årsberetning Udgivet af KRIS april Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Fredens Torv Århus C Tlf Tekst og idé: Hanne Baltzer, Baltzers bureau. Layout & Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S. SPONSORER Da smerten begyndte at råbe, begyndte jeg at leve Laura - tidligere klient i KRIS Det gør KRIS: Rådgivning og og terapi til til incestofre og og seksuelt seksuelt misbrugte misbrugte. Rådgivning og og terapi til til traumatiserede mennesker. Rådgivning af af enkeltpersoner, par og familier familier. Information og og undervisning. Hjælp til til pårørende. Vi Vi taler med om det, mennesker gerne vil tale med tale os med omos om. KRIS Kristen Kristen Rådgivning terapi og Rådgivning for Incestofre for Incestofre og Seksuelt og misbrugte Seksuelt misbrugte - Telefon Telefon på på landskontoret: Landskontoret:

3 Med KRIS godt på vej Af formand Mogens P.C. Svendsen Arbejdet med mennesker, der lider under senfølger af seksuelle overgreb, er på samme tid meget krævende og meget givende. Der er krav om en dyb respekt for det andet menneske. Krav om troværdighed og udholdenhed i et ofte belastende og opslidende arbejde. Derfor er det så vigtigt med gode medarbejdere i KRIS både ansatte og frivillige - terapeuter, rådgivere og bisiddere. Og der er mange nye undervejs. Det er med taknemlighed, vi modtager nye medarbejdere. Intet er glædeligere end at opleve den stigende grad af frihed, som seksuelt misbrugte efter kvalificeret arbejde får del i. Jeg har fulgt nogle af disse overlevere gennem en længere årrække og har set, at den terapi og rådgivning, der ydes i KRIS, giver varige positive ændringer i funktionsevne og livskvalitet. Det sker dog først og fremmest i god kombination med en ihærdig og målrettet indsats fra overleverens side. Ønsket om øget frihed er afgørende for at opnå de dyrebare resultater. En væsentlig drivkraft i arbejdet har hele tiden været troen på, at vi er med i KRIS for at tjene Kristus. Derfor holder vi ud i arbejdet. Med vores filmprojekt»den Tavse Smerte«, hvorfra der blev vist klip ved det seneste repræsentantskabsmøde, blev der givet indblik i de seksuelle overgrebs forfærdelige konsekvenser. Desuden blev der også i endnu højere grad givet løfte om, at der i KRIS fremover vil være overlevere efter seksuelle overgreb, der tør fortælle deres stærke vidnesbyrd og har ønsker og kvalifikationer til at hjælpe de mange, som endnu ikke har haft muligheden for at få hjælp. blevet videreført og udbygget af Gitte Wengel som administrativ medarbejder. Der er kommet langt mere ro og styr på det administrative og organisatoriske arbejde. En afgørende milepæl var vedtagelsen af de nye vedtægter. De gør KRIS til en egentlig medlemsorganisation med et solidt demokratisk fundament. Der blev i det forgangne år også vedtaget en forankringsplan, hvor vi bl.a. vil styrke økonomien gennem øget tilskud fra fonde, organisationer og medlemsbaserede gavegiverordninger. Med henblik på at opfylde vores plan er vi i 2011 påbegyndt en systematisk indsats omkring fundraising. Indsatsen på de to andre områder vil komme inden for overskuelig tid. Selv om det til nu ikke har givet de store gevinster, så tror vi stadig på, at vi skal søge økonomien i KRIS dækket så bredt som muligt. Det er med tak til alle, som har bidraget positivt til KRIS arbejde i en brydningstid, vi ser på de gode resultater, der blev opnået i Formand Mogens Svendsen: Arbejdet i KRIS er på samme tid meget givende og meget krævende. En væsentlig drivkraft i arbejdet har hele tiden været troen på, at vi er med i KRIS for at tjene Kristus. Derfor holder vi ud i arbejdet, selvom det ind imellem har set nærmest umuligt ud. Det er ikke nok, der er et stort behov for terapi og rådgivning, der må også skabes rammer for, at arbejdet kan fungere på en tilfredsstillende måde. Med Anette R. Hede som ny sekretær fik vi taget hånd om det administrative arbejde på en god måde. Det gode arbejde er under Anettes barsel 3

4 KRIS ÅRHUS KRIS NæSTVED Støttegruppen fra tidligere fortsatte i 2011 med Anna Brunn som leder og med støtte fra psykoterapeut Helene Svendsen fra Herning. Der har været lidt udskiftning i gruppen. Det er igen terapiforløb i gang i Århus, og nye medarbejdere er kommet til. En medarbejder bliver færdig til sommer på uddannelsen ISARPAC, hvorefter hun kan tage klienter i samtaleterapi. Medarbejderkursus KRIS STORKØBENHAVN Efter adskillige år i Hellerup blev KRIS sagt op, og har derfor måttet finde et andet sted at bo i Storkøbenhavn. KRIS er flyttet til en dejlig, nyistandsat lejlighed på Sallingvej 2 i Vanløse. Den ligger centralt for busser og tog, og huslejen er langt billigere end i Hellerup. KRIS STORKØBENHAVN har skiftet leder fra Marian Bridget Connolly til Bente Fogh Hansen den 1. september Bente er ansat i gennemsnit en dag om ugen. Udover de mange terapisamtaler har der været et sjælesorgskursus i hele 2011 med 12 deltagere (se side 13). Medarbejderne fra Århus tager til Herning og får gruppesupervision. De øvrige medarbejdermøder holdes i Århus. KRIS samarbejder i Århus med de andre centre om synlighedsdagen mod seksuelle overgreb. Der holdes hver eneste måned forberedende møder, og det giver et godt samarbejde med de andre centre. Også i Århus og omegn(viborg) afholdes informationsmøder om arbejdet. Gitte Wengel har arbejdet kompetent som barselsvikar på landskontoret. Hygge i den nye KRIS lejlighed i Vanløse Lige nu er der syv frivillige medarbejdere foruden områdeleder Tove Larsen. Hanne Ramstedt Petersen og Tove Larsen har gruppen i Krisecentret om tirsdagen, Steen Rassing har parterapi, og han er desuden bisidder for Tove. Annette Lindskov og Lina Jensen har Dronningegruppen og individuelle terapitimer. Camilla Quistgaard Nielsen er med i Dronningegruppen som vikar, og hun er desuden bisidder for Tove. Jan Jensen er stadig på standby, men regner med at gå i gang med vores opsøgende gadearbejde i 2012, hvis bevillingen går igennem. Hanne Marie er startet som medarbejder efter sommerferien. Hun har en stærk forbønstjeneste, telefonrådgivning og hjælper med madlavning til sjælesorgskurset. Tove Larsen er desuden tiltrådt som områdeleder på Sjælland med det overordnede ansvar for både Vanløse og Næstved afdelingerne. Det har betydet en øget arbejdsbyrde, men forhåbentlig kan Lina tiltræde som daglig leder af KRIS-Næstved efter årsskiftet på flex-job. Elisabeth fra sjælesorgsuddannelsen i Hellerup er fra 2012 tilknyttet som uddannet terapeut og frivillig medarbejder. Aktiviteter Sjælesorgskursus Fire deltagere var på sjælesorgskurset i Næstved, som er ledet af Tove Larsen og Hanne Ramstedt Petersen. Ud af dette ser det ud til, at KRIS vil få 2-3 nye medarbejdere. Vi regner med at starte nyt kursus op i Rosengudstjeneste Den blev holdt med forbillede i Natkirkerne i København, alting var meget smukt og stemningsfuldt, men der kom kun fire ud over arrangørerne. 4

5 Bonuslørdag Dagen blev gennemført med seks deltagere, der fik brunch og undervisning af Henry Larsen. Åbent hus Trods forsøg på markedsføring fandt kun tre mennesker forbi vore lokaler. Dette har givet anledning til en del selvransagelse: Hvorfor opretholder vi disse aktiviteter? Er der en anden måde, hvorpå vi kunne nå de samme mål mere hensigtsmæssigt? Klientstatus, Krisegruppen og Dronningegruppen Rygraden i vores arbejde i Næstved er stadig Krisegruppen, som mødes på Frelsens Hærs Krisecenter i Næstved. Bente Fogh Hansen sponsorerer hver måned flere enetimer for disse kvinder, hvilket gør en stor forskel. Hver tirsdag kører Tove Larsen og Hanne Ramstedt Petersen terapigruppe for centrets kvinder fra kl , og hver anden uge kører Lina Jensen og Anette Lindskov»Dronningegruppen«som efterværnsgruppe for de kvinder, der nu er udskrevet fra Krisecentret. Det betyder meget for disse kvinder, at der er et sted, hvor de kan få et netværk til at fastholde en ny og bedre tilværelse og troen på Jesus sammen med andre, der forstår deres situation. Ca. 75 procent af kvinderne på Krisecentret har været seksuelt misbrugte som børn. I skrivende stund har Tove ni klienter foruden Krisecentret, Lina, Steen og Annette har to hver foruden dronningegruppen. I alt 15 klienter og to grupper. Vi vil gerne starte en gruppe for unge med undervisning i kommunikation og konfliktløsning, der er typiske problemer for voksne med senfølger. Forskningsprojekt Vi er gået ind i anden fase af projektet»virkninger af indsatser i frivilligcentrene«under Servicestyrelsen. Seks klienter har indvilliget i at indgå i denne meget omfattende undersøgelse. Over hele landet er der mennesker, der har brug for terapi (modelfoto) Medarbejdere i KRIS Næstved Fejring i KRIS Næstved 5

6 KRIS MIDT-OG VESTJYLLAND Et godt 2011 med mange aktiviteter I foråret arrangerede KRIS et kursus KROP, KRAFT OG TRYGGE STEDER. Det blev afholdt på Hvide Sande Sømandshjem. Vi fik dækket udgifterne af Ringkøbing-Skjern kommune, og det blev alle tiders kursus med god tilslutning. Se side 7. KRIS har startet en ny støttegruppe for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb. En af vore tidligere bisiddere er blevet - færdig med en psykoterapeutisk uddannelse, ISARPAC, og hun arbejder nu som frivillig terapeut hos os. Endnu en bisidder er gået i gang med samme uddannelse. Det er dejligt, for arbejdet i Herning vokser, og vi har i øjeblikket venteliste for klienter. KRIS oplevede en god tilgang i 2011, og i skrivende stund indleder vi et samarbejde med distriktspsykiatrien i Herning. I 2011 fik vi et fint samarbejde med supervisor Christel Bormann om gruppesupervision af vore medarbejdere, og individuel supervision af områdeleder. Det er et meget spændende og givende samarbejde. I september 2011 var vi for første gang med på frivillighedsdag i Herning. Det var en meget spændende dag, hvor vi bestilte et telt på 8 m. og to borde med stole. Vi udstillede mange billeder, som klienter havde lavet i terapi, og det blev et rigtig flot telt, vi kan være stolte af. En dejlig måde at gøre reklame for KRIS arbejde på. Vi har været en del rundt i Jylland og fortælle om vores arbejde, lige fra Løgumkloster i syd til Holstebro i nord, Odder i øst og Skjern i vest. Vi er meget målrettet i vores måde at komme ud på. Et par tidligere klienter har også været ude og fortælle deres historie, det er stærke oplevelser. I december holdt vi en malerworkshop i præstegården i Kølkær. Underviser var Esther Hedager Christensen. Vi havde søgt Herning kommune om midler til denne dag og fik de penge, vi havde søgt om. Det var en stor oplevelse for vore klienter at lave noget sammen og møde hinanden. Esther havde en fin og meget respektfuld måde at møde den enkelte på. Se side 7. I 2011 fik KRIS Karen Boye som løntilskudsmedarbejder. Det har været et stort plus for os, hun har lavet rigtig meget på kontoret og bl.a. lavet en ny opdateret medarbejdermappe, oversat noget materiale og sat system i mangt og meget. Det har været rigtig dejligt at samarbejde med Karen. Psykoterapeut Helene Svendsen Hvor findes seksuelt misbrug? Misbrug finder sted i: Dårligt fungerende familier og systemer. Børns nære relationer. Alle sociale lag i samfundet. Alle miljøer, også kirkelige. Følger af seksuelt misbrug Generel oplevelse af: Mindreværd, skam, skyld, frygt Mistillid Undertrykt vrede, bitterhed, had Seksuel dysfunktion Problemer i parforholdet Dårlig kropsbevidsthed Manglende forståelse for kroppens funktioner Manglende personlige grænser Sociale problemer 6 Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige

7 Krop, kraft og trygge steder - kursus afholdt af KRIS 30 deltog i et heldagskursus den 19. marts 2011 i Hvide Sande. Med var nuværende og tidligere klienter i KRIS, både kvinder og mænd. Der blev lagt vægt på ressourcerne, man har som menneske og overlever Karen Boye efter overgreb, og hvor man selv kan lære om, hvordan man kommer videre og giver sig selv egenomsorg. Ofte bliver mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, betragtet som ofre og med medlidenhed. Det har de ikke brug for. De har brug for at vide, at de har ressourcer og er stærke. Der blev derfor også undervist om selvfølelse, selvværd og selvtillid, krop og kost, motion og afslapning og om, hvordan man finder trygge steder i sit liv. Undervisere var læge og familieterapeut Vibeke Møller, fysiurgisk massør og fysioterapeut Ludwiga Lindegaard og Karen Boye, medarbejder i Herning, uddannet terapeut og professionsbachelor i Human Ernæring. Motion giver energi»vi fik gode evalueringer fra kursisterne. Bl.a. skulle deltagerne vælge et postkort, som sagde dem noget, - et sted de kunne tage hen i tankerne, hvis det var svært at være til. Lige i nuet. Det var interessant at høre begrundelserne for de forskellige valg«, siger Karen Boye. Hun underviste i»kost og motion«, og hun vurderer, at der ofte er en sammenhæng mellem overvægt og seksuelt misbrug, hvorfor det er et relevant emne at tage fat på:»jeg gennemgik bl.a. de otte kostråd den officielle danske anbefaling og fordelene ved motion. Samtidig pegede jeg på, at Gud har skabt det hele menneske. Unikt og enestående. Og at vi også må huske at tage vare på kroppen. Kursisterne fik nogle redskaber til at gå i gang. Bevæger vi os, skal energien nok komme«. Kreativ workshop i KRIS Herning Lørdag den 3. december 2011 havde KRIS i Herning arrangeret en workshop med billedkunstneren Esther Hedager Christensen. Det var en kold dag, hvor regnen væltede ned udenfor, men indenfor i Kølkær præstegårds varme stuer, hvor arrangementet fandt sted, var stemningen god. 15 kvinder, alle med tilknytning til KRIS, var mødt op for at udfolde deres kreative evner. Dagen var både hyggelig og inspirerende. Esther delte ud af sine mange års erfaring med forskellige stilarter og metoder indenfor billedkunsten. Det var ikke bare maling, der blev brugt; kun fantasien satte grænser for, hvad der kunne anvendes af perler, snor, tapet, gamle nodeblade, servietter, tørrede blomster - og sider fra gamle bøger. Selv sammenkrøllet køkkenrulle kunne blive en del af et smukt billede. Der blev kreeret mange flotte og meget forskellige billeder. Esther Hedager Christensen giver gode råd 7

8 Blev manden i huset - og nu i sit eget liv Af Hanne Baltzer Det startede med, at Frank blev kørt ned på motorcykel i 2006, og en god ven ville bede en bøn for ham. Så huskede han pludselig det hele. Især barndommen, misbruget, de forliste ægteskaber og Guds store mirakel med ham, da han hen over en nat blev sat i fri for lidelser og alkoholisme.»min mor syntes, jeg skulle være mand i huset som 10-årig, og min far rejste en del, så jeg fik plads i sengen også. Jeg kommer fra et meget voldeligt hjem, og min mor misbrugte mig, til jeg var år. Som 10-årig begyndte jeg at drikke for at komme væk fra alt, og jeg har aldrig turdet være for tæt på et menneske«, fortæller Frank. I dag er begge hans forældre døde, og der gik 40 år fra misbruget startede, og til han fortalte nogen om det. Først for ca. fire år siden fortalte han sin kone om barndommens overgreb. Mirakler Frank fik en personlig tro på Gud for 22 år siden, nogenlunde samtidig med at han dybt alkoholiseret, på 35 piller dagligt og psykisk syg kom på et behandlingshjem for misbrugere. Her mødte han diakonen Bente, som inviterede ham med i kirke. Miraklernes tid er bestemt ikke forbi, og det er Frank et levende bevis på. Hen over en nat blev han sat fri for psykiske lidelser samt mange piller, og han har i den forbindelse ikke haft abstinenser af nogen art. Han mener, at Gud gjorde store ting i hans liv. Bente var heller ikke i tvivl om, at Gud fortalte hende, at hun skulle ægte Frank præcis 66 dage efter, og den dag holdt de bryllup. Siden har de fået to sønner.»bente, drengene og Jesus er skyld i, at jeg er her endnu«, kommer det ærligt fra Frank. Terapi hos KRIS letter For et par år siden begyndte han i terapi hos KRIS:»Hver gang jeg har været der, ryger der en ny byrde af mine skuldre. Jeg har prøvet andre terapeuter, og de rodede bare rundt i mit sind, så jeg blev absolut mere forvirret end forvandlet. Terapeauten gør det anderledes. Der er en ro til at tage fat i de enkelte ting og så pakke dem ned igen. At hun er kristen betyder meget. Hun har den åndelige dimension med, og gjorde brug af bønnen, fordi jeg gerne ville det. De blødende sjælesår, jeg rendte rundt med i årevis, smerter ikke mere, men arret er der stadigvæk som et minde om det, jeg har været igennem. Terapien hos KRIS virker. Endda så langt, at jeg har tilgivet mine forældre«. Frank er i dag førtidspensionist og ansat i et skånejob.»hver gang jeg har været hos KRIS, ryger en ny byrde af min skuldre«siger Frank. Modelfoto 8

9 Bestyrelse Formand Mogens Svendsen, Kristian Larsen og Sonja Jensen. Ledelse i KRIS 2011 Ledelsesmæssigt har KRIS haft nogle udfordringer i Derfor er Tove Larsen tiltrådt som områdeleder på Sjælland med det overordnede ansvar for både Vanløse og Næstved afdelingerne. Psykoterapeut Helene Svendsen har det overordnede terapeutiske ansvar for KRIS. Hun er også leder i Jylland med ansvar for Herning og Århus afdelingerne. Økonomi KRIS har i 2011 modtaget støtte fra Socialministeriet, Århus Kommune, Gentofte Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. KRIS har i 2011 ikke modtaget tilskud fra fonde, men fra Y s Men s Club Næstved og Aarhus Y s Men s Club Marselisborg. Mange fik hjælp KRIS afholdt knap 600 terapisessioner i Derudover kommer svar og samtaler på mail og telefon. Brug for dig! Uden midler kan KRIS ikke løse sin positive og livsbekræftende opgave. Du kan støtte KRIS: 1. Bliv fast gavegiver, f.eks. 150 kr. hver måned i tre år. 2. Bliv medlem. Vi har brug for mindst 300 medlemmer. 3. Vær med til at tegne mindst 15 gavegiveraftaler i dit område. 4. Vær med til at tegne mindst 15 nye medlemmer, hvor du færdes. 5. Bliv frivillig medarbejder. Brug giro nr eller pengeinstitut: Konto: Se mere på 9

10 Svær barndom i slagsmål med ægteskabet Af Hanne Baltzer Hun er mor, gift og 34 år. For nylig løb livet lidt for løbsk. Oplevelser fra barndommen ødelagde en god tilværelse, og parforholdet var på frysepunktet og slet ikke varmt og kærligt. Det var tæt på forlis. Hendes mand så undrende til, når de ikke diskuterede vildt, og han levede i øvrigt ikke op til hendes tårnhøje forventninger. Hendes barndom indhentede hende. En barndom med en far, der var psykisk og fysisk voldelig mod hendes mor, og hvor børnene blev eksperter i musestille at aflæse, hvilket humør han var i. Jo mere usynlig man gjorde sig, jo bedre. De var bange for hans vrede, selv om han ikke rørte dem.»jeg vidste jo godt, hvad min ulykkelighed bundede i. I min barndom drejede hele livet sig om at prøve at beskytte min mor, om ikke at lave larm, så far blev urimelig og voldelig. Jeg satte mig selv til side. Fuldstændigt. Og jeg talte ikke med nogen om det. Det var virkelighed og tabu på samme tid. Men sjælen og kroppen husker, fandt jeg ud af. Følelser kan ikke graves ned«, konstaterer den unge kvinde. Hele sin ungdom jagtede hun den kærlighed og anerkendelse, som hendes far ikke formåede at give, og hun følte sig ofte ensom og forladt. Det var virkelighed og tabu på samme tid, men sjælen og kroppen husker, fandt jeg ud af. Følelser kan ikke graves ned. 34 års smerte laver ravage Hun blev gift og fik to børn. Som tidligere følte hun det nødvendigt at have styr på hver en bevægelse i hjemmet, der skulle være orden, og livet skulle se godt ud. Enhver, der har prøvet at have små børn, ved imidlertid, at der kan være rodet i et småbørnshjem. Efterhånden havde den unge mor brugt mere end 30 år på at sikre, at følelserne fra barndommen ikke lavede ravage i hendes liv, men nu gik det ikke længere. Energien var brugt op, og hun følte sig fortvivlet, selv om hun var vellidt mange steder, og hendes mand var både sød og rar. Hun havde aldrig fortalt sin ægtefælle detaljerne fra barndommen, så når hun reagerede uhensigtsmæssigt på en eller anden hverdagsting, vidste han ikke, hvorfor og hvordan han kunne hjælpe. Hun var bange for, at han ville gå fra hende og ikke acceptere hendes fortid.»min storesøster fortalte, at hun var startet i terapi hos KRIS, og hun anbefalede mig at Modelfoto 10

11 gøre det samme. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at åbne mig og arbejde mig gennem 34 års livssmerte. Derfor var det også et stort skridt at få ringet til KRIS og booke en aftale. Næste store skridt var den første samtale. En overvindelse at åbne op, men jeg snakkede og græd og snakkede igen«, husker hun. Får mere og mere selvrespekt Terapeuten kalder hun respektfuld og fænomenal, og hun mener, hun har fået en række værktøjer, hun kan bruge. Det er lykkedes at bygge hende op igen, hun har fået mere selvværd og kan se, at det er ok at sætte egne grænser.»terapeuten åbnede langsomt op lag for lag, så jeg selv kunne følge med. Det var rigtig hårdt, men også en følelsesmæssig befrielse. Jeg kunne se, at det, jeg mente, fx min mand skulle leve op til, var urimelige forventninger, og terapeauten åbnede mine øjne til virkeligheden. Hun har stor tålmodighed og en styrke, jeg turde læne mig op af, mens jeg fik hjælp til at slippe ud af barndommens følelser og kunne se livet med en voksen kvindes øjne«. Parterapi en mulighed Også ægtefællen går til samtaler hos KRIS, og de går også i parterapi. Alt i alt hjælper det. Ægteskabet er langt fra forlis nu.»vi har fået en indsigt og en forståelse for hinanden, som vi ikke har haft de 12 år, vi har været sammen. Min mand mente også, det var nødvendigt at gøre noget, og vi er blevet meget mere åbne for hinandens følelser. Desuden accepterede han min baggrund, da jeg fortalte ham om den. Det var en lettelse. Vores mål er, at vi vil have et godt ægteskab og være gode forældre. Vi er på samme side«. Den unge kvinde er ikke færdig med at arbejde med sit selvværd, men hun føler, hun kan håndtere, hvis de negative tanker om ikke at være god nok dukker op.»i dag er min far en sød og kærlig morfar og farfar, og vores børn får den omsorg og opmærksomhed, jeg ikke fik som barn. Det tager tid at bearbejde følelser, men jeg har tilgivet ham. I hvert fald for det meste«. Børnene kan også mærke, at deres mor har det langt bedre nu (modelfoto). 11 Sanne: Terapien foregår på mine præmisser Modelfoto»Da jeg var seks år, blev jeg udsat for et seksuelt overgreb, og det har plaget mig i mange år. Min veninde havde hørt om KRIS og fik en brochure i kirken. Der gik nogle måneder, hvor jeg havde brochuren liggende. Så tog jeg mig sammen og ringede til KRIS og fik en aftale. Jeg har det meget bedre nu, men er ikke færdig med samtalerne hos terapeauten. Jeg har fundet ud af, at jeg er normal! Det er ikke mig, der er mærkelig. Hos KRIS har jeg fået redskaber til at bekæmpe mit mindreværd og de gener, der følger med seksuelle overgreb, og måske er min fibromyalgi en senfølge af overgrebet. Terapeauten har forstået på en respektfuld måde, hvad jeg skulle bruge, og det har været værdifuldt. At vi har kunnet bede sammen, har også været en stor tryghed for mig. Ikke sådan at Gud bare tryller alt det dårlige væk, men den samlede indsats af faglighed og bøn hjælper mig. Terapien foregår på mine præmisser. Det sværeste ved at komme i terapi har været at skulle udfylde et skema, og der skrive, hvorfor jeg opsøgte KRIS. Erkendelsen var svær, og gennem tiden har jeg bl.a. bearbejdet det hele ved at male rigtig mange billeder«.

12 Jeg er ikke et forkert menneske længere Af Hanne Baltzer»Et kæmpe stort brud i mit liv«. Sådan siger Annette om konsekvensen af seksuelle krænkelser i hendes barndom. For nylig gjorde KRIS hende opmærksom på de måder, man reagerer på som misbrugt, mønstre, der er svære at bryde uden professionel hjælp. Hun henvendte sig efter, at hun i psykologi på social- og sundhedsassistentuddannelsen stiftede bekendtskab med oplevelser fra eget liv, der ikke passede sammen.»jeg vidste inderst inde, at nu måtte jeg have professionel hjælp. Så at komme til KRIS, er det bedste jeg har gjort i mit liv. Nu kan jeg lægge krænkelserne bag mig. Jeg rykker mig hele tiden længere hen mod en god hverdag. Jeg kommer videre i mit liv«, siger hun glad i stemmen.»terapeuten forstod de mekanismer og reaktionsmønstre, jeg sad fast i. Ingen tidligere har peget på de mønstre, og pludselig kunne jeg forstå, hvorfor der af og til var komplikationer med andre mennesker. Psykologerne, som jeg tidligere havde været hos, hjalp simpelthen ikke. KRIS kan noget andet. Terapeuten kunne både bruge sin faglighed og sin forståelse og indlevelse i andre menneskers liv. Hun kunne konkret pege på, hvorfor jeg altid havde følt mig anderledes. Hun forstod, og hun respekterede mig med de følelser, jeg havde undervejs. Jeg er ikke et forkert menneske længere. Nu er jeg klar over de situationer, der er særlig svære, og jeg ved, hvordan jeg kan håndtere dem. Jeg prøver at bruge den nye viden om mig selv. Jeg øver mig, og det går rimeligt«. Annette oplever, at hun har færre sammenstød med mennesker i hendes omgangskreds, og hun isolerer sig heller ikke så ofte som tidligere. Hun føler sig sjældent personligt angrebet, og hun synes, forholdet til børnene er bedre, end det har været længe. Hun har mere lyst til at leve og til at give noget videre til andre, fx på jobbet. Hun er sat fri. Modelfoto Hvert penselstrøg bringer mig ud i livet Af Hanne Baltzer Maleri malet af Lone Lone havde en depression i august 2010 og gik i den forbindelse til en psykolog for at få hjælp. Pludselig poppede det op, at hun havde været udsat for befamling. En hændelse, hun aldrig havde talt om. Hun fik at vide, at KRIS var eksperter i at hjælpe med den problematik, og derfor kontaktede hun KRIS. Under den første samtale blev hun gjort opmærksom på, at mange maler sig igennem bearbejdningen af personlige vanskeligheder. Og det viste sig, at Lone i den grad havde brug for at bruge sin kreative side til at hjælpe sig selv billeder blev det hurtigt til. Og hun havde aldrig malet bortset fra formningstimerne i folkeskolen, hvor hun var glad for at tegne.»jeg har altid haft det svært med nye mennesker, og først nu som 34-årig har jeg en kæreste; det der med at turde stole på andre er ikke let. Sådan har jeg haft det siden skolen, hvor jeg var stille og forknyt, og især de voksne ville bestemme, hvad jeg skulle og kunne. Og jeg blev så ked af det, at jeg tydeligt husker det i dag. Forleden stødte jeg på en gammel skolekammerat, som mente, at jeg havde forandret mig meget siden 4. klasse. Og det har jeg også takket være KRIS«. 12 Lone fortæller, at terapeuten har givet hende redskaber, hun kan bruge, og malerierne har i den grad virket som egen terapi. Inden hun går i gang med penslen, ved hun ikke præcis, hvad hun vil male. Hun kan godt have nogle tanker, som dukker op i hovedet som små billeder, og derefter får hun det på lærredet. Hvert penselstrøg bringer hende videre. Væk fra der tunge og hen mod et styrket selvværd. I terapien tager de udgangspunkt i billederne.»efter hver terapi er det som om endnu en sten løftes af mine skuldre. Fra at være den selvudslettende og alt for høflige pige, er jeg nu mere fri til at være mig selv. Og jeg tør mere af det, der betyder noget for mig. Det er virkelig store sager, fordi jeg ikke længere ender nede i et sort hul, hvis jeg møder lidt modgang«.

13 Uddannelse til sjælesørger LYT for himlens skyld Af Birte Hjermind Jensen Er det ikke bare en skøn opfordring som optakt til en uddannelse som sjælesørger? Det er i øvrigt også titlen på det undervisningsmateriale, som dannede baggrund for sjælesørgeruddannelsen 2011 i KRIS. Materialet indgik i gruppedrøftelser og øvelser blandt deltagerne - ni aftener fordelt ud over året. Det gik ud på at blive gode lyttere med et bibelsk fundament. Desuden - og ikke mindst - indgik 14 forskellige oplæg, også fordelt på aftener samt på en hel undervisningsdag. Disse forskellige oplæg blev holdt af ISARPAC uddannede terapeuter, hvilket betød, at emnerne blev behandlet ud fra en bibelsk, faglig og praktisk synsvinkel. En sådan synsvinkel sætter jeg stor pris på! Især emnerne egenomsorg, den dysfunktionelle familie, det indre barn og kraftfuld fred har påvirket mig meget. Jeg bærer dem nu i mit hjerte og bruger dem derfor, når jeg arbejder med mig selv, og når jeg møder andre - især mennesker i min menighed. Undervejs gennem uddannelsen har jeg oplevet et stadigt styrket og rigt tværkirkeligt kristent fællesskab med de øvrige deltagere på kurset og med lederne. I gruppen overvejer vi at mødes fremover - det er svært at slippe dette dejlige fællesskab. Kun trist, at en af lederne, Marian Connolly, måtte forlade os undervejs. Jeg tror, jeg nu kan være med til at forebygge forskellige slags overgreb i min menighed. Desuden har jeg fået appetit på snarest muligt at gå i gang med uddannelsen til terapeut gennem ISARPAC. Jeg føler trang til at takke alle jer, som på forskellig vis har bidraget til sjælesørgeruddannelsen Birte Hjermind Jensen deltog i sjælesørgeruddannelsen 2011 i KRIS Storkøbenhavn Overraskende godt for ledere Af Hanne Baltzer Lucinda Rasmussen deltog i et sjælesorgskursus arrangeret af KRIS over flere aftener, fordi hun som leder i Næstved Bykirke ofte sidder i samtale med mennesker, der er udfordret af livet. Hun troede, hun skulle til en række af forelæsninger, men opdagede, at der var fem deltagere mere end hende selv. Det kunne blive for tæt, og derfor besluttede hun sig for at»kigge på«den første aften, men blev siden bevidst om, at dette kursus kunne hun bruge. Når hun tænker tilbage, synes hun, det mest givende var de fælles sessioner i gruppen, og hun synes forløbet over flere aftener på nogle uger var overskueligt og til at putte ind i en travl hverdag. klædt på til opgaven som sjælesørger. Kurset handlede om meget andet end seksuelt misbrug. Jeg synes, det var et fantastisk forløb, og jeg lærte utroligt meget både personligt og til min lederrolle i kirken. Det blev også til en personlig afklaring for mig«.»jeg er blevet meget mere obs på, hvordan jeg lytter, fordi jeg på kurset fik øjnene op for dårlige vaner, som jeg efterfølgende prøver at rette op på«, smiler Lucinda. Nu ved hun også, at en samtale ikke altid er nok, hvis mennesker har dybe sår på sjælen. Nogle gange skal der yderligere ekspertise til, fx fra terapeuterne i KRIS. Lucinda Rasmussen»Jeg vil gerne komme med god visdom til de mennesker, der søger mig. Kurset var en god start for mig, og jeg føler mig bedre 13

14 Materialer»Kraftfuld fred«af Theo J. Van der Weele. En bog om håb for overlevere efter seksuelt misbrug set fra et kristent perspektiv.»kraftfuld fred«udfordrer kirken til ikke at efterlade traumatiserede mennesker i grøften, men møde dem med fred og omsorg. Pris 50 kr. Brochure om KRIS. Gratis»Spøgelser i ægteskabet«af Clark Barshinger, Lojan LaRove, Andrés Tapia. Bogen er en praktisk guide til de mænd, hvis koner er incestofre eller er blevet seksuelt misbrugt. En bibelsk og velskrevet overskuelig bog, der på en præcis måde rejser problemstillinger og prøver at rådgive ægtemanden. Bogen er den eneste af sin slags i Skandinavien. Pris 50 kr. Studiehæfter for alle. Vejledninger til heling skrevet af Dale og Juanita Ryan. 1. Heling af forvrængede gudsbilleder 2. Heling af forvrængede selvbilleder 3. Heling efter overgreb 4. Heling efter svigt i familien Studiehæfterne kan man arbejde med individuelt eller i grupper. Pris pr. hæfte: 30 kr. Årsberetning Gratis. Film om KRIS er på vej. Brochure til etniske kvinder på dansk og arabisk. Gratis. Bøgerne sælges på ProRex Forlag, Du kan også bestille bøger og brochurer på landskontoret, tlf Nu kan du købe et smukt designet KRIS smykke i sølv og emalje. Vedhænget er skabt af kunstneren Johnna Jessen. Køb smykket på landskontoret. Pris: 300 kr. De 50 kr. går til KRIS. 14

15 Det mener KRIS - Hvad med ofrene? Rebildsagen - Amagermanden. Dækningen af retssager om sexovergreb fjerner fokus fra ofrenes livsvarige traumer. Medierne dækkede massivt sagen om en familie i Rebild, hvor en far er tiltalt for seksuelt misbrug af sine børn. Snart er der en ny sag. Fælles for dem er, at der i meget lille grad skeles til ofrenes smertefulde traumer. - Uden kvalificeret hjælp må ofrene se frem til livsvarigt at skulle lide smertefuldt under en lang række senfølger af disse overgreb. Desværre er der i dag ikke så forfærdelig mange, der har tilstrækkelig viden, erfaring og træning i at tage vare på seksuelt misbrugte, siger Mogens Svendsen, formand for KRIS. Her mener KRIS desuden, at de udtalelser, der verserer i pressen om, at»der ikke er flere sexovergreb i dag end før, men at der blot er mere fokus på emnet i dag«, ikke holder vand. - Vores erfaring er, at pornografien har en så stærk indflydelse på mennesker, at det medfører en øget voldelig seksuel adfærd. Og her tænkes på alle former for porno. Landsorganisationen KRIS har gennem årene udviklet faglige metoder til at hjælpe ofre efter sexovergreb, hvor man tager udgangspunkt i en dyb respekt og omsorg for det enkelte menneske. Nøgleordene er at lytte, forstå, indføling og accept, og der tages højde for selv de mindste fremskridt. - Vi ved, at helbredelsesprocessen strækker sig over lang tid. Vore terapeuter opøves i en udvidet form for empati og respekt, som tager højde for, at den misbrugte har en helt speciel kultur, som kun forstås af terapeuter, der er trænet i at opfange variation i selv meget små signaler, aflæse det andet menneskes kropsprog, fremtoning og særlige udtryk. Målet er, at den misbrugte får dybtgående lægedom og kommer så langt i helbredelsesprocessen, at denne kan fortsætte med at genoprette sig selv. Landsorganisationen KRIS har siden 1991 arbejdet med at rådgive og hjælpe seksuelt misbrugte og deres nærmeste, samt arbejdet på både at informere om og forebygge seksuelt misbrug. Der arbejdes desuden med troen som en ressource. Kort om KRIS Kristen terapi & Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte (KRIS) er en fælleskirkelig, tværfaglig og upolitisk organisation. Vi lægger øre til de livsfortællinger, som andre helst vil være fri for, men som nogen skal lytte til, hvis mennesker skal hjælpes. Det er vores erfa ring, at mange ofte kæmper ale ne med senfølger efter seksuelt misbrug. I KRIS yder en stab af fagligt kompetente medarbejdere den nødvendige hjælp både til de seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn. Det kan være en langvarig proces, men erfaringerne viser, at den enkelte kommer til at fungere bedre i sit liv. KRIS gør en forskel, fordi troen er vores drivkraft. Vi ønsker at dele ud af den barmhjertighed og trøst, som Gud giver. Samtidig har vi fagligheden med, så mennesker hjælpes på forsvarlig vis. 15

16 Her møder du KRIS - Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS (Landskontoret i Århus) Fredens Torv 2, 1. sal tv Århus C Telefon: Mail: KRIS Midt- og Vestjylland Bredgade Herning Telefon: Områdeleder for Jylland: Pædagog og psykoterapeut Helene Svendsen Mail: KRIS Storkøbenhavn Sallingvej 2, Vanløse Telefon: Praktisk koordinator og diakon Bente Fogh Hansen Mail: KRIS Næstved Ndr. Farimagsvej 26 b 4700 Næstved Telefon: Terapeut Tove Larsen, cand.pæd. psych. er områdeleder for Sjælland Mail: Dronningegruppen: Telefon: Du kan støtte KRIS: bliv medlem giv en gave på bankkonto Tilmeld dig de gratis nyhedsbreve. Send en mail til FØLG KRIS PÅ 16