Finansiering af selvejet Konference på Gråsten Landboskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering af selvejet Konference på Gråsten Landboskole"

Transkript

1 Finansiering af selvejet Konference på Gråsten Landboskole 5. marts

2 Alternative veje til selveje - hvad skal der til af nye finansieringskilder og værktøjer 2

3 Tilbageblik Historisk set har der været flere periode med vanskelig adgang til finansiering Dansk Landbrugs Realkreditfond blev etableret i 1960 på baggrund af tilbageholdenhed fra kreditforeningen og hypotekforeninger med hensyn til finansiering af dansk landbrug Problemstillingen har været håndteret tidligere 3

4 Nye eksterne finansieringskilder - tvivlsomt Negativ eksponering af kreditrisiko ved långivning til landbruget Kan man opstille en business case der tiltrækker nye långivere Pensionskasser Jens Henrik Staugaard Johansen, chef for private equity og infrastruktur i PKA: "Vi har ingen planer om at træde ind i dansk landbrug for øjeblikket, og vi har desuden heller ingen strategier for investeringer i dansk landbrug på plads. Private pantebrevsinvestorer Honorering af forrentningskrav Eksisterende fremmedfinansiering er relativ billig Risikospredning ctr. volumen Dog mulighed for fordeling af risiko på flere långivere 4

5 Etablering på landbrugsbedrift - har altid været en finansieringsmæssig udfordring Strukturudvikling udfordrer grænserne for hvad der er gennemførligt På hvilket grundlag kan etableringen foretages Hvor meget får man lov til at geare sine sparepenge Etablering med tilhørende større investeringsprojekt er, og har altid været en udfordring 5

6 Køber og sælger har interessefællesskab Aktuelt er fremmedfinansiering mere vanskeligt tilgængeligt end det var i årerne optil finanskrisen Sælger og køber har et fælles problem Den fælles løsning kan være sælgerpantebrev Ikke optimal løsning for mange sælgere Men hvad er sælgers alternativ? Hvilken pris/risiko 6

7 Sælgers involvering Købers alternativ er nødlidende ejendom overtaget med relativ stor finansiering Sælger må indstille sig på, at Matche prisniveau for nødlidende ejendomme Medvirke til konkurrencedygtig finansiering Sælgers involvering er yderste risiko Måske bortset fra driftskredit Også efter gennemførelse af eventuelt investeringsprojekt 7

8 Eksempler på finansiering - fri handel og nødlidende (i mio. kroner) Fri handel Nødlidende Realkredit 22,75 65% 29,75 85% Sælgerpantebrev 8,75 25% P.I. 2,25 6% 4,00 11% Opsparing 1,25 4% 1,25 4% Samlet finansiering 35,00 35,00 8

9 Glidende generationsskifte Glidende generationsskifte Overdragelse i etaper Besætning Fastejendom Mulighed for opbygning af yderligere opsparing Ikke så kapitalkrævende Nyder godt af sælgers kreditværdighed Kemi mellem sælger og køber Er begge parter parate til denne mulighed 9

10 Pengebinding Begræns pengebindingen Kun nødvendig maskinpark Leasing Bind pengene i aktiver hvor løbende afkast er passende i forhold til pengebindingen Hvor meget må nybyggeri/renovering koste pr. enhed (årsko/årsso/m 2 ) 10

11 Finansieringsmuligheder og begrænsninger Normal realkredit belåning af faste værdier kan forventes Jord og stuehus Driftsbygninger Fremtidssikret eller nedslidt Sælger skal være indstillet på at lade sit pant rykke tilbage i prioritetsstilling ved foranstående långivers finansiering af investeringer 11

12 Selvejet er bæredygtigt - og det skal omfatte hele bedriften Selvejet vil være foretrukne ejer form i landbruget mange år fremover Landmænd er attraktive debitorer Ingen krav om løbende afkast af egenkapital Arbejder 7 dage/uge, 365 dage/år uden krav om fast aflønning Styr på hele værdikæden i primærproduktionen Sammenhæng mellem planteavl og animalsk produktion Harmoniforhold og selvforsyningsgrad Jordløse bedrifter med animalsk produktion Begrænset realkreditfinansiering 12

13 Afslutning Udfordringerne med finansiering af generationsskifte er reelle Vanskeligt at identificere nye finansieringskilder Fokus på reduktion af kapitalbehov og optimering af de finansieringskilder der er tilgængelig Genopfinde sælgerfinansiering Købers problem er også sælgers problem 13