2. Lys i gården Der er problemer med lys i gården. OG kigger på problemer. Hvis det ikke kan løses på denne vis, tilkaldes elektriker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Lys i gården Der er problemer med lys i gården. OG kigger på problemer. Hvis det ikke kan løses på denne vis, tilkaldes elektriker."

Transkript

1 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S januar 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 03. november 2002 kl Ref.: Indkaldelse til beboermøde af dagsorden 02. november j.nr. A/B A-F-012 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen (Afbud) 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Lattuca 30 E = Lars & Marianne Krogh 30 F = Mette & Jørn Christensen 30 G = Inger Jensen 30 H = Inge & Jørgen Gieseler 1. Indledning ved formanden JC indledte mødet med en kort orientering om aktiviteterne siden sidste møde. Snerydningsplan for den kommende snesæson blev udleveret. Venteliste skal ajourføres. 2. Lys i gården Der er problemer med lys i gården. OG kigger på problemer. Hvis det ikke kan løses på denne vis, tilkaldes elektriker. Weishaupt oplyser, at de mener, at der er problemer med forbruget af gas. Bør undersøges. 3. Udskiftning af varmemålere Måleren i 30 F skal udskiftes.

2 JC oplyser, at den model der er opsat i Abrikoshaven ikke forhandles mere. Vi skal altså finde en model som alle på et eller tidspunkt skal have opsat. Måleren købes igennem Brunata. MP forespørges, om han vil være behjælpelig med opsætning af de nye målere når den tid kommer. 4. Omkonvertering af lån Der er 2 realkreditlån i Abrikoshaven, der udløber om 25 år. Det undersøges om der kan optages et nedsparingslån eller lånene kan forlænges til 50 årige lån. Arbejdsgruppe: Marianne Krogh og Mette Christensen Er der et positivt resultat indkaldes der til nyt beboermøde. 5. Nedsættelse af festudvalg i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum Jubilæumsfesten blev fastlagt til den 3. august Arbejdsgruppen: Mette Christensen, Inger Jensen og Kirsten Lattuca 6. Status byggeskadesag Der er opstået nogle problemer i forbindelse med afslutning af byggeskadesagen. Byggeskadefonden har afsluttet sagen uden at have fået Abrikoshavens godkendelse. Det står lidt hen i det uvisse om sagen er afsluttet. UJ arbejder videre med sagen. 7. Fremvisning af mosfjerner Demonstration af LK. 8. Orientering om fællesarbejde Arbejdsplan udarbejdes: P-pladsen rives og hullerne lappes om muligt. Skrænten trimmes Lamperne gennemgås Rensning af riste Hullet trimmes. 9. Eventuelt Forespørgsel fra 30 B i forbindelse med slag af andel. Skal andelen fremover værdisættes efter andelsværdien eller den skattemæssigeværdi. UJ vil undersøgen sagen, hvorefter det vil blive genoptaget på et kommende møde. Mødet sluttede kl

3 Formand Næstformand Kasserer Sekretær

4 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S marts 2001 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde den 25. februar 2001 kl Ref.: Indkaldelse til beboermøde af 19. februar 2001 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Latucca & Guiseppe Latucca 30 E = Marianne & Lars Krogh 30 F = Jørn Christensen 30 G = Inger Kümmel Jensen 30 H = Inge & Jørgen Gieseler Dagsordenens pkt (Velkomst & indledning ved formanden) JC takkede Inger Kümmel Jensen for at ville give os husly, hvorefter JC indledte mødet. Materiale til ajourføring af beboermapperne blev udleveret. Referatet fra sidste beboermøde blev gennemgået. Dagsordenens pkt (Status på aktioner fra sidste beboermøde) Opgaver fra sidste beboermøde: Det blev besluttet, at opgaverne, der blev udleveret på fællesmødet, skal være færdigbehandlede, så de kan fremlægges på den ordinære generalforsamling. Juletræet: Det blev stadfæstet, at juletræet bliver opsat: 1. Søndag i advent Slukket 1. februar Tages ned inden påske Det blev besluttet, at juletræet bliver tændt i fællesskab, og at der bliver en lille komsammen med varme æbleskiver og gløgg bagefter. Æbleskiveudvalget er hermed permanent: Inger Kümmel Jensen, Inge Gieseler og Kirsten Bo Lattuca.

5 Pærer til gårdbelysningen: Det blev besluttet, at den beboer, der tager den sidste pære i skuret, står for indkøb af en ny beholdning. Regningen afleveres hos kassereren. Næste beboermøde: Næste beboermøde afholdes engang i juni måned dato oplyses senere Dagsordenens pkt. 3 (Status vedr. 5-års eftersyn) JC orienterede. Der afholdes møde med arkitekten fredag den 2. marts 2001 kl Han starter besigtigelsen i 30D. Fygesne ADG tager kontakt til tømrer, for at undersøge, hvilke muligheder der foreligger for at få tætnet taget yderligere. Tilbagemelding inden 1. april Dagsordenens pkt. 4 (Status forsikringer) Vandskade Janne Kümmel Nielsen oplyste, at hun havde vandskade på 1. sal. Det blev oplyst, at Abrikoshavens forsikring ikke dækker vandskader i forbindelse med fygesne. KBL blev bedt om, at finde ud af, hvor meget sådan en forsikring ville koste. Kummeforsikring Er der revnede håndvaske/toiletter, så rekvirer skadesanmeldelse hos Alm. Brand forsikringskonsulent Ole Frederiksen Dagsordenens pkt. 5 (Status generalforsamling) KBL undersøger mulighederne for, at vi den 10. april 2001 kan afholde generalforsamlingen på Munkebo Plejehjem: På valg i 2001: Formand: Jørn Christensen = villig til genvalg Kasserer: Ulla Jensen = villig til genvalg Suppleant: Inger Kümmel Jensen = villig til genvalg 1.6. Dagsordenens pkt. 6 (Omstrukturering af vedligeholdelsespligten på fællesarealerne) Behandles på generalforsamlingen 10. april 2001.

6 1.7. Dagsordenens pkt. 7 (Eventuelt) EL-forbruget i foreningen Såfremt andelshaverne ønsker at have frysere eller andre elektriske anordninger stående i skuret, skal der være monteret en energimåler, der betales af den enkelte andelshaver. Bestyrelsen vil sende procedure for aflæsning og betaling senest 1. juni Formand Næstformand Kasserer Sekretær

7 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 F 4700 Næstved A/B A-S august 2001 Til Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat fra beboermøde 24. juni 2001 kl Ref.: Indkaldelse til beboermøde af 3. juni I henhold til ref. indkaldes herved til beboermøde 24. juni 2001 kl i gården med følgende dagsorden: 1.1. Velkomst inkl. udlevering af materiale til beboermapper Status på aktioner vedr. fællesarealer m.v Status vedr. 5. års-eftersyn Status varmeregnskab Eventuelt Velkomst inkl. udlevering af materiale til beboermapper. JC bød velkommen til beboermøde. JC orienterede om dagens forløb. Gennemgik det udleverede materiale Status på aktioner vedr. fællesarealer m.v.. A. JC fremlagde bestyrelsens beslutning for den foreløbige strategi for skrænten. Skræntudvalget fortsætter arbejdet med henblik på en færdig plan til udformning af skrænten. B. Parkeringsudvalget retter henvendelse til vognmand el. lign. med henblik på at få færdiggjort parkeringspladsen Status vedr. 5. års-eftersyn. Helge Jørgensen har fået en frist på ca. 1 måned til at få færdiggjort arbejdet i Abrikoshaven. Hvis ikke, vil Byggeskadefonden gå ind i sagen Status varmeregnskab. BRUNATA er lige som så mange andre ret svære at få kontakt med. Afventer pt. stadig nærmere besked Eventuelt. Lidt orientering om græsslåmaskinen Med venlig hilsen Bestyrelsen v/formand Kirsten Lattuca

8 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S oktober 2001 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 30. september 2001 kl i 30 E Ref.: Indkaldelse til bestyrelsesmøde af 25. september 2001 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen (afbud) 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Lattuca & Giuseppe Lattuca 30 E = Marianne & Lars Krogh 30 F = Mette Christensen 30 G = Inger Kümmel Jensen 30 H = Inge & Jørgen Gieseler Dagsordenens pkt. 1 (Indledning ved næstformanden) KBL takkede Lars & Marianne for at ville give os husly, hvorefter KBL indledte mødet. Dagsordenens pkt. 2 (Status på aktioner vedr. fællesarealerne LK orienterede om, hvor langt man var kommet med skræntarbejdet. Skræntudvalget (MC) havde indhentet tilbud på en flisemur. Prisen er kr ,- excl mms. På nuværende tidspunkt er de økonomiske muligheder små, men vi vender tilbage til tilbuddet, når byggeskadesagen er afsluttet engang i foråret MC gør opmærksom på, at der fortsat er problemer med huller/ujævnheder på parkeringspladsen. Det blev besluttet, at JKN tager kontakt til vognmanden for en nærmere gennemgang af parkeringspladsen.

9 Dagsordenens pkt. 3 (Status vedr. 5-års eftersyn) KBL har fra arkitekten modtaget en kopi af skrivelse han har stilet til Byggeskadefonden, hvori han erklærer udbedringsarbejdet for færdigt. Det er dog den opfattelse, at det er Abrikoshaven, der skal melde ud, om arbejdet er færdiggjort. Vi retter henvendelse til Byggeskadefonden. Dagsordenens pkt. 4 (Status varmeregnskab) Vi afventer fortsat svar fra Brunata. KBL kontakter dem på ny. Varmemålerne blev endnu engang diskuteret. Det blev diskuteret, om vi selv skulle forestå aflæsningen. Marianne Krogh har meldt sig frivilligt og skal sammen med et medlem fra bestyrelsen el. anden forestå aflæsningen. OG kontakter Brunata for at få tilbud på nye målere. Dagsordenens pkt. 5 (Eventuelt) Postkasseudvalget havde fået et lille udvalg hjem. Der blev diskuteret for og imod. Arbejdet afventer foråret. Udvalget arbejder videre med projektet. De indkalder til fællesarbejde i løbet af foråret. Abrikosnettet blev diskuteret. LK og OG arbejder videre med projektet. UJ har kontaktet forsikringsselskabet vedrørende det forestående rørarbejde. Forsikringen vil ikke dække. UJ har fået tilbud fra entreprenøren, der vil udføre arbejdet for omkring kr ,-. UJ tager kontakt til advokat og Byggeskadefonden for at indhente oplysninger. KBL orienterede om, at forslag/kritik og andet skal afleveres skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen gør opmærksom på, at selvom vi er i bestyrelsen, så er vi også almindelige andelshavere i det daglige og står ikke 100 % til rådighed alle døgnets 24 timer. Bestyrelsen orienterede om, at vi holder lidt igen med udgifterne, da byggeskadesagen stadig skal betales og vi hæfter for 5 %. UJ har indhentet tilbud fra Per Birkedahl. Han har afgivet tilbud på kr incl moms. Bestyrelsen har diskuteret hans tilbud og er blevet enige om, at det er for dyrt. Vi må selv kunne klare problemerne. Marianne og Anne Dorte kontakter deres netværk, og undersøger om der er mulighed for lidt bistand fra håndværkere i omgangskredsen. De kan evt. være behjælpelige med materialeudvælgelsen og uddannelse af andelshaverne. Bestyrelsen foreslår en lille sammenkomst den 24. november 2001 kl til spisning/bowling. LK arbejder videre med sagen.

10 Husk juletræet første søndag i advent. Mødet sluttede kl Næstformand Kasserer Menigt medlem Sekretær

11 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S februar 2002 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 20. januar 2002 kl i 30 E Ref.: Indkaldelse til beboermøde af dagsorden dateret 14. januar 2002 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Lattuca 30 E = Marianne & Lars Krogh 30 F = Afbud 30 G = Afbud 30 H = Inge & Jørgen Gieseler Dagsordenens pkt. 1 (Indledning ved næstformanden) KBL takkede Lars & Marianne for at ville give os husly, hvorefter KBL indledte mødet. Dagsordenens pkt. 2 (Status på aktioner vedr. fællesarealerne Det blev besluttet, at juletræskæderne skulle slukkes og nedtages 1. februar Det blev besluttet, at juletræet tages ned søndag den 24. februar 2002 kl LK orienterede om, at der på Næstved Genbrugsplads er mulighed for at afhente gratis træflis. Flisen skulle så bruges til at afdække skrænten og lægge en dæmper på ukrudten. Det blev besluttet at iværksætte ideen. LK undersøger, hvilke dage træflisen kan afhentes.

12 P-pladsen. Konklusionen på hullerne på p-pladsen er, at der bør pålægges yderligere et lag skærver. Vognmanden, som vi tidligere brugte, har ikke mere mulighed for at skaffe de skærver, vi har fået lagt på p-pladsen. Janne Nielsen arbejder videre med at indhente tilbud og finde ud af, hvor disse skærver kan købes og leveres fra. Dagsordenens pkt. 3 (Status vedr. 5-års eftersyn) Som det fremgår af referaterne har bestyrelsen ikke været så heldig at komme i kontakt med vores advokat. Det blev derfor besluttet, at UJ nu forsøger sig med s. Bestyrelsen står og mangler en skrivelse, der indeholder Ingeniørfirmaets konklusion af fejl og mangler fra de besigtigede bygningerne. Ingeniørfirmaet har sendt skrivelsen til vores advokat, som ikke har formået at sende en kopi videre. Dagsordenens pkt. 4 (Status varmeregnskab) Det blev besluttet at opsige BRUNATA. KBL tager kontakt til BRUNATA. OG har udarbejdet et regneark til aflæsning af varme. Aflægningsarket bliver lagt på hjemmesiden så beboerne selv kan følge med i deres varmeforbrug. Marianne Krogh og Ole Grønlund vil i fællesskab stå for aflæsning af målerne i Abrikoshaven. Dagsordenens pkt. 5 (Eventuelt) LK har fremlagt et forslag om strukturændring omkring bestyrelsesarbejdet. Forslaget går ud på, at bestyrelsen helt afskaffes og erstattes med beboermøder. Bestyrelsen nedstemte forslaget. Derefter blev det på beboermødet vedtaget at afholde beboermøde den første søndag i de ulige måneder af året. Altså januar marts maj o.s.v. LK tilkendegav, at han var meget skuffet over tilslutningen til de fælles arbejdsopgaver i Abrikoshaven. Da emnet før har været taget op er dette en påmindelse om, at alle har et fælles ansvar for, hvad der foregår omkring os i Abrikoshaven og skal det så ikke være sidste gang dette bliver nævnt?? Der er nu langt om længe fundet frem til et tætningsmateriale, som bestyrelsen tror kan bruges til at tætte taget. Bestyrelsen vil kigge nærmere på dette materiale. AbrikosNettet er nu en kendsgerning. Afbetalingsskema blev udleveret. Skal udfyldes og afleveres inden 1. februar Der er 2 ekstra netkort, som kan lejes, hvis man har mere en en computer pr. husstand. Ole Grønlund ligger inde med disse kort.

13 En edb-mappe oprettes. Mappen placeres i skuret så alle kan komme til den. Vores password m.v. skal placeres i denne mappe. Det blev besluttet, at haveaffald ikke længere må hensættes på containerpladsen eller andre steder. Man må selv sørge for at få det transporteret til Næstved Genbrugsstation. Janne Nielsen undersøger, hvad det vil koste at få skåret rønnetræerne ned. Derefter tages der stilling til, om træerne skal beskæres. LK oplyste, at ny bowlingaften arrangeres i løbet af foråret. Mødet sluttede kl Næste beboermøde fastlægges til søndag den 03. marts 2002 kl i 30 B. Næstformand Kasserer Menigt medlem Sekretær

14 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S august 2002 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 02. juni 2002 kl Ref.: Indkaldelse til beboermøde af dagsorden 28. maj 2002 j.nr. A/B A-F-006 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Lattuca 30 E = Afbud 30 F = Jørn Christensen 30 G = Inger Jensen 30 H = Inge & Jørgen Gieseler 1.1. Indledning ved formanden JC indledte mødet med en kort orientering om aktiviteterne siden sidste møde. Oplyste at referat fra sidste bestyrelsesmøde er under udarbejdelse. Regning fra reparation af fyret er fremsendt. Regningen blev diskuteret, da prisen var en del højere en forventet Orienering om Varmeregnskab 2002, herunder aflæsning og kontrol OG orienterede om proceduren og resultatet af 1. aflæsning. Der blev konstateret uregelmæssigheder i 30 F som efterfølgende skal have udskiftet varmemåleren.. OG oplyste, at der skal foretages et par aflæsninger, før man kan bruge resultatet til noget fornuftigt og konstatere, om der er flere uregelmæssigheder. Aflæsninger skal nu bruges således, at de 8 andele ikke skal udregnes pr. haneandel, men hvor meget varme hver enkelt andelshaver reelt bruger. Spildet, der kommer ved transporten fra fyret og ud til andelshaverne, skal splittes op i 1/8 til hver andel.

15 Ole og Marianne foretager den næste afløsning den 29. juni Status vedr sommerfest/kroketturnering Sommerfest blev fastlagt på datoen den 29. juni 2002 kl grillen startes kl Kroketturneringen lægges trygt i hænderne på LK Status vedr. mosfjerner Der blev taget beslutning om indkøb af mosfjerner LK står for indkøbet Orientering om rørprojektet i 30 A Der er intet nyt sket i sagen. Tilbud på udførelse af entreprenørarbejdet undersøges Eventuel JK oplyser, at der på muren, der vender ud mod terrassen er rustdannelser. Løsningen er, at fjerne det stykke jern, der findes i murværket men da det nok er en ret bekostelig affære, bliver der p.t. ikke taget aktion på denne sag. Der foreligger intet nyt i sagen med arkitekt Helge Jørgensen. Forsøg med vanding med vejsalt på gårdspladsen iværksættes. Mødet sluttede kl Formand Næstformand Kasserer Sekretær Suppleant

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ABRIKOSHAVEN 21. april 1997

ANDELSBOLIGFORENINGEN ABRIKOSHAVEN 21. april 1997 ANDELSBOLIGFORENINGEN ABRIKOSHAVEN 21. april 1997 Bestyrelsesmøde nr. 1/97 - tirsdag den 9. April 1997 hos Svend Mørkeberg Tilstede: Revisor: Suppleant: Mette Christensen Svend Mørkeberg Jørgen Gieseler

Læs mere

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010 Til stede: Afbud: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Frank B. Hansen (FH), Jonas Jensen (JJ), Gitte Nørgaard

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Herefter afholdtes generalforsamling (GF) i henhold til den udsendte dagsorden af 12/4-2007.

Herefter afholdtes generalforsamling (GF) i henhold til den udsendte dagsorden af 12/4-2007. AB ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 A - H 4700 Næstved Næstved, den 11. maj, 2007 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 28. april, 2007. Til stede: 30 A Kirsten Bo Lattuca 30 B Janne Kümmel Nielsen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 32

Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 32 Sted: Nyboesgade 1A, Kælderen, 7100 Vejle Dato: Den 21. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 19 beboere

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 244 Tirsdag den 30. august 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Bestyrelsen: Tommy Munk (formand) Frederiksberg 5.4.2006 Helle Bjerre Peter Vendrup Tatiana Scharnberg Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 7.4.2011 kl. 19.00 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund () næstformand

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Referat Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 03.08.2015 Deltagere ved mødet: Jørn, Frank, Ejnar, Helle Pia (Ref.) Afbud: Ej Fremmødt: Tomas Dagsordenspunkt Beslutning

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde lørdag den 21. Juni 2014 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 12

Referat Bestyrelsesmøde lørdag den 21. Juni 2014 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 12 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir Dagsorden: KL 12.00

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Afd. 3. Brøndbyøster d. 16.11.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.11.13 kl. 18.30 21.30 November 2013 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Ekstraordinær rdinær generalforsamling

Ekstraordinær rdinær generalforsamling A/B STILLINGEHUS - REFERAT AF Ekstraordinær rdinær generalforsamling Mødet afholdt: 2. juni 2008 Sted: i Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18A, 2500 Valby Referent: Annika Mønster Pedersen D ahler upsgade 1-3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Klaus J. og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Klaus J. og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 14.09.2015. Referat af: BeslutningsReferat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.09.15 kl. 18.30 22.00 September DIRIGENT: BIANCA BALSLEV

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Anne Marie Bornholdt Nils Randlev Hundebøl Mariann Nørhede Niels Kjær Elsebeth

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Til stede: Peter, Mikkel, Bruno, Rik, Anders, Rene Afbud: Heidi 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 22-01-13 El-Strøm Div. Tilbud til

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8.

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8. Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl. 11.00, møde 02-2016 hos Holger Hansen, Østvej 8. Til stede: Jan Rasmussen, formand, Jens Christian Knudsen, kasserer Ib

Læs mere