2. Lys i gården Der er problemer med lys i gården. OG kigger på problemer. Hvis det ikke kan løses på denne vis, tilkaldes elektriker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Lys i gården Der er problemer med lys i gården. OG kigger på problemer. Hvis det ikke kan løses på denne vis, tilkaldes elektriker."

Transkript

1 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S januar 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 03. november 2002 kl Ref.: Indkaldelse til beboermøde af dagsorden 02. november j.nr. A/B A-F-012 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen (Afbud) 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Lattuca 30 E = Lars & Marianne Krogh 30 F = Mette & Jørn Christensen 30 G = Inger Jensen 30 H = Inge & Jørgen Gieseler 1. Indledning ved formanden JC indledte mødet med en kort orientering om aktiviteterne siden sidste møde. Snerydningsplan for den kommende snesæson blev udleveret. Venteliste skal ajourføres. 2. Lys i gården Der er problemer med lys i gården. OG kigger på problemer. Hvis det ikke kan løses på denne vis, tilkaldes elektriker. Weishaupt oplyser, at de mener, at der er problemer med forbruget af gas. Bør undersøges. 3. Udskiftning af varmemålere Måleren i 30 F skal udskiftes.

2 JC oplyser, at den model der er opsat i Abrikoshaven ikke forhandles mere. Vi skal altså finde en model som alle på et eller tidspunkt skal have opsat. Måleren købes igennem Brunata. MP forespørges, om han vil være behjælpelig med opsætning af de nye målere når den tid kommer. 4. Omkonvertering af lån Der er 2 realkreditlån i Abrikoshaven, der udløber om 25 år. Det undersøges om der kan optages et nedsparingslån eller lånene kan forlænges til 50 årige lån. Arbejdsgruppe: Marianne Krogh og Mette Christensen Er der et positivt resultat indkaldes der til nyt beboermøde. 5. Nedsættelse af festudvalg i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum Jubilæumsfesten blev fastlagt til den 3. august Arbejdsgruppen: Mette Christensen, Inger Jensen og Kirsten Lattuca 6. Status byggeskadesag Der er opstået nogle problemer i forbindelse med afslutning af byggeskadesagen. Byggeskadefonden har afsluttet sagen uden at have fået Abrikoshavens godkendelse. Det står lidt hen i det uvisse om sagen er afsluttet. UJ arbejder videre med sagen. 7. Fremvisning af mosfjerner Demonstration af LK. 8. Orientering om fællesarbejde Arbejdsplan udarbejdes: P-pladsen rives og hullerne lappes om muligt. Skrænten trimmes Lamperne gennemgås Rensning af riste Hullet trimmes. 9. Eventuelt Forespørgsel fra 30 B i forbindelse med slag af andel. Skal andelen fremover værdisættes efter andelsværdien eller den skattemæssigeværdi. UJ vil undersøgen sagen, hvorefter det vil blive genoptaget på et kommende møde. Mødet sluttede kl

3 Formand Næstformand Kasserer Sekretær

4 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S marts 2001 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde den 25. februar 2001 kl Ref.: Indkaldelse til beboermøde af 19. februar 2001 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Latucca & Guiseppe Latucca 30 E = Marianne & Lars Krogh 30 F = Jørn Christensen 30 G = Inger Kümmel Jensen 30 H = Inge & Jørgen Gieseler Dagsordenens pkt (Velkomst & indledning ved formanden) JC takkede Inger Kümmel Jensen for at ville give os husly, hvorefter JC indledte mødet. Materiale til ajourføring af beboermapperne blev udleveret. Referatet fra sidste beboermøde blev gennemgået. Dagsordenens pkt (Status på aktioner fra sidste beboermøde) Opgaver fra sidste beboermøde: Det blev besluttet, at opgaverne, der blev udleveret på fællesmødet, skal være færdigbehandlede, så de kan fremlægges på den ordinære generalforsamling. Juletræet: Det blev stadfæstet, at juletræet bliver opsat: 1. Søndag i advent Slukket 1. februar Tages ned inden påske Det blev besluttet, at juletræet bliver tændt i fællesskab, og at der bliver en lille komsammen med varme æbleskiver og gløgg bagefter. Æbleskiveudvalget er hermed permanent: Inger Kümmel Jensen, Inge Gieseler og Kirsten Bo Lattuca.

5 Pærer til gårdbelysningen: Det blev besluttet, at den beboer, der tager den sidste pære i skuret, står for indkøb af en ny beholdning. Regningen afleveres hos kassereren. Næste beboermøde: Næste beboermøde afholdes engang i juni måned dato oplyses senere Dagsordenens pkt. 3 (Status vedr. 5-års eftersyn) JC orienterede. Der afholdes møde med arkitekten fredag den 2. marts 2001 kl Han starter besigtigelsen i 30D. Fygesne ADG tager kontakt til tømrer, for at undersøge, hvilke muligheder der foreligger for at få tætnet taget yderligere. Tilbagemelding inden 1. april Dagsordenens pkt. 4 (Status forsikringer) Vandskade Janne Kümmel Nielsen oplyste, at hun havde vandskade på 1. sal. Det blev oplyst, at Abrikoshavens forsikring ikke dækker vandskader i forbindelse med fygesne. KBL blev bedt om, at finde ud af, hvor meget sådan en forsikring ville koste. Kummeforsikring Er der revnede håndvaske/toiletter, så rekvirer skadesanmeldelse hos Alm. Brand forsikringskonsulent Ole Frederiksen Dagsordenens pkt. 5 (Status generalforsamling) KBL undersøger mulighederne for, at vi den 10. april 2001 kan afholde generalforsamlingen på Munkebo Plejehjem: På valg i 2001: Formand: Jørn Christensen = villig til genvalg Kasserer: Ulla Jensen = villig til genvalg Suppleant: Inger Kümmel Jensen = villig til genvalg 1.6. Dagsordenens pkt. 6 (Omstrukturering af vedligeholdelsespligten på fællesarealerne) Behandles på generalforsamlingen 10. april 2001.

6 1.7. Dagsordenens pkt. 7 (Eventuelt) EL-forbruget i foreningen Såfremt andelshaverne ønsker at have frysere eller andre elektriske anordninger stående i skuret, skal der være monteret en energimåler, der betales af den enkelte andelshaver. Bestyrelsen vil sende procedure for aflæsning og betaling senest 1. juni Formand Næstformand Kasserer Sekretær

7 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 F 4700 Næstved A/B A-S august 2001 Til Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat fra beboermøde 24. juni 2001 kl Ref.: Indkaldelse til beboermøde af 3. juni I henhold til ref. indkaldes herved til beboermøde 24. juni 2001 kl i gården med følgende dagsorden: 1.1. Velkomst inkl. udlevering af materiale til beboermapper Status på aktioner vedr. fællesarealer m.v Status vedr. 5. års-eftersyn Status varmeregnskab Eventuelt Velkomst inkl. udlevering af materiale til beboermapper. JC bød velkommen til beboermøde. JC orienterede om dagens forløb. Gennemgik det udleverede materiale Status på aktioner vedr. fællesarealer m.v.. A. JC fremlagde bestyrelsens beslutning for den foreløbige strategi for skrænten. Skræntudvalget fortsætter arbejdet med henblik på en færdig plan til udformning af skrænten. B. Parkeringsudvalget retter henvendelse til vognmand el. lign. med henblik på at få færdiggjort parkeringspladsen Status vedr. 5. års-eftersyn. Helge Jørgensen har fået en frist på ca. 1 måned til at få færdiggjort arbejdet i Abrikoshaven. Hvis ikke, vil Byggeskadefonden gå ind i sagen Status varmeregnskab. BRUNATA er lige som så mange andre ret svære at få kontakt med. Afventer pt. stadig nærmere besked Eventuelt. Lidt orientering om græsslåmaskinen Med venlig hilsen Bestyrelsen v/formand Kirsten Lattuca

8 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S oktober 2001 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 30. september 2001 kl i 30 E Ref.: Indkaldelse til bestyrelsesmøde af 25. september 2001 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen (afbud) 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Lattuca & Giuseppe Lattuca 30 E = Marianne & Lars Krogh 30 F = Mette Christensen 30 G = Inger Kümmel Jensen 30 H = Inge & Jørgen Gieseler Dagsordenens pkt. 1 (Indledning ved næstformanden) KBL takkede Lars & Marianne for at ville give os husly, hvorefter KBL indledte mødet. Dagsordenens pkt. 2 (Status på aktioner vedr. fællesarealerne LK orienterede om, hvor langt man var kommet med skræntarbejdet. Skræntudvalget (MC) havde indhentet tilbud på en flisemur. Prisen er kr ,- excl mms. På nuværende tidspunkt er de økonomiske muligheder små, men vi vender tilbage til tilbuddet, når byggeskadesagen er afsluttet engang i foråret MC gør opmærksom på, at der fortsat er problemer med huller/ujævnheder på parkeringspladsen. Det blev besluttet, at JKN tager kontakt til vognmanden for en nærmere gennemgang af parkeringspladsen.

9 Dagsordenens pkt. 3 (Status vedr. 5-års eftersyn) KBL har fra arkitekten modtaget en kopi af skrivelse han har stilet til Byggeskadefonden, hvori han erklærer udbedringsarbejdet for færdigt. Det er dog den opfattelse, at det er Abrikoshaven, der skal melde ud, om arbejdet er færdiggjort. Vi retter henvendelse til Byggeskadefonden. Dagsordenens pkt. 4 (Status varmeregnskab) Vi afventer fortsat svar fra Brunata. KBL kontakter dem på ny. Varmemålerne blev endnu engang diskuteret. Det blev diskuteret, om vi selv skulle forestå aflæsningen. Marianne Krogh har meldt sig frivilligt og skal sammen med et medlem fra bestyrelsen el. anden forestå aflæsningen. OG kontakter Brunata for at få tilbud på nye målere. Dagsordenens pkt. 5 (Eventuelt) Postkasseudvalget havde fået et lille udvalg hjem. Der blev diskuteret for og imod. Arbejdet afventer foråret. Udvalget arbejder videre med projektet. De indkalder til fællesarbejde i løbet af foråret. Abrikosnettet blev diskuteret. LK og OG arbejder videre med projektet. UJ har kontaktet forsikringsselskabet vedrørende det forestående rørarbejde. Forsikringen vil ikke dække. UJ har fået tilbud fra entreprenøren, der vil udføre arbejdet for omkring kr ,-. UJ tager kontakt til advokat og Byggeskadefonden for at indhente oplysninger. KBL orienterede om, at forslag/kritik og andet skal afleveres skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen gør opmærksom på, at selvom vi er i bestyrelsen, så er vi også almindelige andelshavere i det daglige og står ikke 100 % til rådighed alle døgnets 24 timer. Bestyrelsen orienterede om, at vi holder lidt igen med udgifterne, da byggeskadesagen stadig skal betales og vi hæfter for 5 %. UJ har indhentet tilbud fra Per Birkedahl. Han har afgivet tilbud på kr incl moms. Bestyrelsen har diskuteret hans tilbud og er blevet enige om, at det er for dyrt. Vi må selv kunne klare problemerne. Marianne og Anne Dorte kontakter deres netværk, og undersøger om der er mulighed for lidt bistand fra håndværkere i omgangskredsen. De kan evt. være behjælpelige med materialeudvælgelsen og uddannelse af andelshaverne. Bestyrelsen foreslår en lille sammenkomst den 24. november 2001 kl til spisning/bowling. LK arbejder videre med sagen.

10 Husk juletræet første søndag i advent. Mødet sluttede kl Næstformand Kasserer Menigt medlem Sekretær

11 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S februar 2002 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 20. januar 2002 kl i 30 E Ref.: Indkaldelse til beboermøde af dagsorden dateret 14. januar 2002 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Lattuca 30 E = Marianne & Lars Krogh 30 F = Afbud 30 G = Afbud 30 H = Inge & Jørgen Gieseler Dagsordenens pkt. 1 (Indledning ved næstformanden) KBL takkede Lars & Marianne for at ville give os husly, hvorefter KBL indledte mødet. Dagsordenens pkt. 2 (Status på aktioner vedr. fællesarealerne Det blev besluttet, at juletræskæderne skulle slukkes og nedtages 1. februar Det blev besluttet, at juletræet tages ned søndag den 24. februar 2002 kl LK orienterede om, at der på Næstved Genbrugsplads er mulighed for at afhente gratis træflis. Flisen skulle så bruges til at afdække skrænten og lægge en dæmper på ukrudten. Det blev besluttet at iværksætte ideen. LK undersøger, hvilke dage træflisen kan afhentes.

12 P-pladsen. Konklusionen på hullerne på p-pladsen er, at der bør pålægges yderligere et lag skærver. Vognmanden, som vi tidligere brugte, har ikke mere mulighed for at skaffe de skærver, vi har fået lagt på p-pladsen. Janne Nielsen arbejder videre med at indhente tilbud og finde ud af, hvor disse skærver kan købes og leveres fra. Dagsordenens pkt. 3 (Status vedr. 5-års eftersyn) Som det fremgår af referaterne har bestyrelsen ikke været så heldig at komme i kontakt med vores advokat. Det blev derfor besluttet, at UJ nu forsøger sig med s. Bestyrelsen står og mangler en skrivelse, der indeholder Ingeniørfirmaets konklusion af fejl og mangler fra de besigtigede bygningerne. Ingeniørfirmaet har sendt skrivelsen til vores advokat, som ikke har formået at sende en kopi videre. Dagsordenens pkt. 4 (Status varmeregnskab) Det blev besluttet at opsige BRUNATA. KBL tager kontakt til BRUNATA. OG har udarbejdet et regneark til aflæsning af varme. Aflægningsarket bliver lagt på hjemmesiden så beboerne selv kan følge med i deres varmeforbrug. Marianne Krogh og Ole Grønlund vil i fællesskab stå for aflæsning af målerne i Abrikoshaven. Dagsordenens pkt. 5 (Eventuelt) LK har fremlagt et forslag om strukturændring omkring bestyrelsesarbejdet. Forslaget går ud på, at bestyrelsen helt afskaffes og erstattes med beboermøder. Bestyrelsen nedstemte forslaget. Derefter blev det på beboermødet vedtaget at afholde beboermøde den første søndag i de ulige måneder af året. Altså januar marts maj o.s.v. LK tilkendegav, at han var meget skuffet over tilslutningen til de fælles arbejdsopgaver i Abrikoshaven. Da emnet før har været taget op er dette en påmindelse om, at alle har et fælles ansvar for, hvad der foregår omkring os i Abrikoshaven og skal det så ikke være sidste gang dette bliver nævnt?? Der er nu langt om længe fundet frem til et tætningsmateriale, som bestyrelsen tror kan bruges til at tætte taget. Bestyrelsen vil kigge nærmere på dette materiale. AbrikosNettet er nu en kendsgerning. Afbetalingsskema blev udleveret. Skal udfyldes og afleveres inden 1. februar Der er 2 ekstra netkort, som kan lejes, hvis man har mere en en computer pr. husstand. Ole Grønlund ligger inde med disse kort.

13 En edb-mappe oprettes. Mappen placeres i skuret så alle kan komme til den. Vores password m.v. skal placeres i denne mappe. Det blev besluttet, at haveaffald ikke længere må hensættes på containerpladsen eller andre steder. Man må selv sørge for at få det transporteret til Næstved Genbrugsstation. Janne Nielsen undersøger, hvad det vil koste at få skåret rønnetræerne ned. Derefter tages der stilling til, om træerne skal beskæres. LK oplyste, at ny bowlingaften arrangeres i løbet af foråret. Mødet sluttede kl Næste beboermøde fastlægges til søndag den 03. marts 2002 kl i 30 B. Næstformand Kasserer Menigt medlem Sekretær

14 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved A/B A-S august 2002 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Referat af beboermøde afholdt den 02. juni 2002 kl Ref.: Indkaldelse til beboermøde af dagsorden 28. maj 2002 j.nr. A/B A-F-006 Mødedeltagere 30 A = Ulla Jensen & Michael Pedersen 30 B = Janne Kümmel Nielsen 30 C = Ole & Anne Dorte Grønlund 30 D = Kirsten Bo Lattuca 30 E = Afbud 30 F = Jørn Christensen 30 G = Inger Jensen 30 H = Inge & Jørgen Gieseler 1.1. Indledning ved formanden JC indledte mødet med en kort orientering om aktiviteterne siden sidste møde. Oplyste at referat fra sidste bestyrelsesmøde er under udarbejdelse. Regning fra reparation af fyret er fremsendt. Regningen blev diskuteret, da prisen var en del højere en forventet Orienering om Varmeregnskab 2002, herunder aflæsning og kontrol OG orienterede om proceduren og resultatet af 1. aflæsning. Der blev konstateret uregelmæssigheder i 30 F som efterfølgende skal have udskiftet varmemåleren.. OG oplyste, at der skal foretages et par aflæsninger, før man kan bruge resultatet til noget fornuftigt og konstatere, om der er flere uregelmæssigheder. Aflæsninger skal nu bruges således, at de 8 andele ikke skal udregnes pr. haneandel, men hvor meget varme hver enkelt andelshaver reelt bruger. Spildet, der kommer ved transporten fra fyret og ud til andelshaverne, skal splittes op i 1/8 til hver andel.

15 Ole og Marianne foretager den næste afløsning den 29. juni Status vedr sommerfest/kroketturnering Sommerfest blev fastlagt på datoen den 29. juni 2002 kl grillen startes kl Kroketturneringen lægges trygt i hænderne på LK Status vedr. mosfjerner Der blev taget beslutning om indkøb af mosfjerner LK står for indkøbet Orientering om rørprojektet i 30 A Der er intet nyt sket i sagen. Tilbud på udførelse af entreprenørarbejdet undersøges Eventuel JK oplyser, at der på muren, der vender ud mod terrassen er rustdannelser. Løsningen er, at fjerne det stykke jern, der findes i murværket men da det nok er en ret bekostelig affære, bliver der p.t. ikke taget aktion på denne sag. Der foreligger intet nyt i sagen med arkitekt Helge Jørgensen. Forsøg med vanding med vejsalt på gårdspladsen iværksættes. Mødet sluttede kl Formand Næstformand Kasserer Sekretær Suppleant

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter Referat eksternt, bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl. 18.30 1. Formalia: Dirigent: Karen Referent: Karen Til stede: Enver, Rudolf, Martin og Karen. Inge fra kl 20.00 Fraværende: Jesper Godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REF"ERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården

REFERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 230306 744 /wj REF"ERAT af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården mandag den 20. marts 2006 kl.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31 2012-02-06, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-02-17 Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere