Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet HVAD VED VI FRA FORSKNINGEN OM GOD SKOLELEDELSE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet HVAD VED VI FRA FORSKNINGEN OM GOD SKOLELEDELSE?"

Transkript

1 Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet HVAD VED VI FRA FORSKNINGEN OM GOD SKOLELEDELSE?

2 Kirsten F. Brønd, skoleleder på Høsterkøb Skole, DK Det handler ikke om lederen. Det handler ikke om lærerne. Det handler om elevernes læring. Elevernes læring bør stå allerøverst på skoleledelsens dagsorden (UCC Magasin, nr. 10/ september 2013) Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

3 Indhold 1. Introduktion 2. PIRLS og TIMSS resultaterne 2012: høj præstation hos skoler med faglig og læringsmæssig orienteret ledelse 3. Kattem skole Norgesmester i god mønsterbrydende skole - lederen vendte skuden 4. Den finske skole som verdens bedste. Hvad er det de finske ledere kan og gør? 5. Forskningsnyt om ledelse og motivation 6. Nyt projekt: Drengeakademiet det virker men hvad gør de? Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

4 Publikastioner til dagens emne (af foredragsholderen) Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen Gode læringsmiljøer for børn. Hans Reitzels Forlag (2009) 2. Verdens bedste folkeskole. Finsk og dansk læringsmiljø. Århus Universitetsforlag (2010) 3. Evaluering i et dialogisk perspektiv. (et kapitel af FØA. Bogen redigeret af Jørgen Frost.) Cappelen Akademisk (2010,norsk udg)(dansk udg 2011) 4. Positiv psykologi i skolen. Dafolo Forlag (dansk og norsk) 5. Flow i hverdagen. Navigation mellem stress, kaos ogkedsomheld. (2013). Dansk Psykologisk Forlag.

5 Ny nordisk skole antologi i Kognition og pædagogik FØA har redigert nummer 85, ( ) af tidsskriftet Kognition og pædagogik om Ny nordisk skole (NNS) NNS har fokus på god skolepraksis i Norden. Hvad kan vi lære af de bedste nordiske skoler? Hvad er det bedste i nordisk skoletradition? og kan vi tilpasse det til nutidens udfordringer? Flow. Frans Ørsted Andersen

6 TIMSS 2012: klar forbedring af de danske resultater! Danske elever er bedre end det internationale gennemsnit både i matematik og natur/teknik, og vi har forbedret resultaterne markant siden Otte lande er signifikant bedre end Danmark i matematik, herunder Finland, otte lande er signifikant bedre end Danmark i naturfag/teknik, fx Finland, men bortset herfra er Danmark i TIMSS et af de lande i vesten, der klarer sig bedst! Tendensen med positiv udvikling: +14 point matematik, +11 point natur/teknik fortsættes fra TIMSS 2007 til TIMSS fremgangen er signifikant (Fra TIMSS rapporten, 2012, forfattet af prof. Peter Allerup, Skoleforskning, DPU/AU

7 PIRLS 2012: DK klart bedre! Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

8 Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

9 Skoleledelsen har nøglen! PIRLS og TIMSS 2012 viser at skoler, hvor ledelsen prioriterer elevernes faglige læring højt og bruger tid på det i det daglige arbejde, får bedre resultater! Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

10 Hvad bruger lederne tid på? Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

11 Diskussion med sidemanden Hvordan ser billedet ud på din skole? Hvordan fordeler I tiden? Er I enige i at det er vigtigt at prioritere at følge elevernes faglige læring? Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

12 Ny nordisk skole: Kattem skole Et case studie i best practice i Norden

13 Baggrund for casestudie: bemærkelsesværdigt mønsterbrud Kattem er et skoledistrikt som Vollsmose. En stor del af børnene er tosprogede. Dertil kommer at hele området, herunder også den etnisk norske del, er præget af mange enlige forsørgere, dårligt uddannelsesniveau, mange børneværnsager, misbrug og overførselsindkomster. Ny Nordisk Skole. Frans Ørsted Andersen. AU

14 Kattem Skole før (2011) Indikator og nøkkeltall Kattem skole Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylke Nasjonalt» Lesing 1,5 2,0 2,0 2,0» Regning 1,5 2,0 2,0 2,0» Engelsk 1,6 2,0 2,0 2,0 Ny Nordisk Skole. Frans Ørsted Andersen. AU

15 Kattem skole nu (2013) Indikator og nøkkeltall Kattem skole Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylke Nasjonalt» Lesing 2,8 2,0 2,0 2,0» Regning 3,0 2,0 2,0 2,0» Engelsk 2,5 2,0 2,0 2,0 Ny Nordisk Skole. Frans Ørsted Andersen. AU

16 Mulig forklaring på forandringerne: ny leder, Aida Bye Ny skoleleder på Kattem skole (fra 2011) iværksætter helt nye pædagogiskpsykologiske tiltag med udgangspunkt i en KISlignende ledelsestilgang hvor der er fokus på elevernes læring og trivsel Ny Nordisk Skole. Frans Ørsted Andersen. AU

17 Aida Bye siger selv: Hvad er sket i Kattem? Fra elendighedsfortælling til faglig stolthed Fra individuel lærerkultur til samarbeidskultur Fra kaffekopp i hånd hele dagen til læring og høye forventninger Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

18 Vurdering af læring i timerne Lærer på Kattem: Målene skrives på smartboard og evalueringen foregår løbende i timen, dialogbaseret. Eleverne anfører også i arbejdshæfterne om læringsmålene er nået. Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

19 Kattem leder: Vi er gået fra en individuel lærerkultur til en vidensdelingskultur. Vigtigt er det at en lærer, der fx kommer på kursus, formidler den nye viden videre til kollegerne. FØA: forskningen viser at skoler med vidensdeling opnår bedre læring og mere trivsel end skoler hvor lærerne holder deres viden for sig selv Vidensdeling Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

20 Og nu til den finske verdensmester! Den finske folkeskole er sinden 1990 erne adskillige gange, fx af OECD, blevet udnævnt som verdens bedste. Positiv psykologi i skolen. FØA

21 Publications in English 1. Andersen, F.Ø.: Danish and Finnish PISA results in a comparative qualitative perspective. In: EAEA (2010) 22: Sahlberg, P.: Finnish Lessons (2012) New York: Teachers College Publications 3. Niemi & Toom (eds.): Miracle of Education. The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools (2012). Sense Publishers Positiv psykologi i skolen. FØA

22 OECD: Den finske skole er verdens bedste! I PISA 2000, 2003, 2006 og 2009 såvel som PIRLS og TIMSS 2012 er de finske resultater blandt de allerbedste i verden, fx i læsning, naturfag og matematik. Den finske skole er flere gange af OECD betegnet som verdens bedste med både high quality and high equity Føringen også bekræftet af Newsweek undersøgelse, efterår 2010 Det finske uddannelsessystem er fx et af de bedste til at gøre en social forskel / bryde negativ social arv. Kilde: OECD. Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

23 Low og high achievers er et problem for DK Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

24 Finsk fokus på fællesskab og koncentration I Finsk skole er det: Vigtigt at alle elever yder deres bedste, tager hensyn til hinanden og når så langt som muligt fagligt. 1. God omgangstone i klassen ingen bandeord og fuckfingre 2. Fællesskab fremfor individualisme 3. Koncentration fremfo r uro 4. Gode arbejdsvaner fremfor ligegyldighed 5. Maksimal indsats fremfor slaphed er helt centrale elementer i den pædagogisk-didaktiske tænkning Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

25 Diskuter med sidemanden 1 God omgangstone i klassen ingen bandeord og fuckfingre 2. Fællesskab fremfor individualisme 3. Koncentration fremfor uro 4. Gode arbejdsvaner fremfor ligegyldighed og sjusk 5. Maksimal indsats fremfor slaphed De finske pædagogiske mål kan kombineres med tiltag fra det danske ledelsesredskab KIS ( Kvalitet i skolen af pæd. udviklingschef, Lene Nygaard, Odense kommune). ER I enige i at de er vigtige? Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

26 Finsk vurdering/ evaluering af læring FIN: evaluering er formativ og fremadrettet og handler bl.a. om at læreren løbende i hverdagen detaljeret kommenterer og diskuterer elevens faglige og sociale indsats og følger op med skriftlig information til forældrene fx på intranet med krav om forældreunderskrift. Der findes ikke nationale tests. Dansk praksis lægger ofte op til elev-selvevaluering og der gives oftere overordnede tilbagemeldinger til hele klassen. Indførelsen har nationale tests har ikke ændret dette meget men vi har fået en teaching-tothe-test kultur. Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

27 Finsk klasserumsledelse inneholder ofte fokus på: 1. Varieret undervisning 2. Tydelig struktur 3. Effektiv tidsudnyttelse 4. Øvelse, trening og mestring 5. Feedback/ evaluering/ vurdering af læring 6. Klare mål og høje forventninger Vil I også det? Vurdering av læring. Frans Ørsted Andersen

28 Tydelig struktur med i KIS og i centrum i Finland Læreren taler et klart og forståeligt sprog Rollerne i klasserummet er klart definerede Tydelig markering af de enkelte trin i et forløb Læreren er tydelig i sit kropssprog Læreren er godt forberedt Hvad siger I? Frans Ørsted Andersen. Oplæg

29 Motivationsniveauer iflg nyeste forskning (Sheldon, 2012) Amotivation (helt uden engagement) Ekstern m (alene motiveret af ydre faktorer) Introjiceret m ( dårlig samvittighed ) Identificeret m (man kan se pointen og værdien) Indre motivation Hvordan når vi så frem til indre motivation? Frans Ørsted Andersen

30 Forskningssvar: Undervisningen skal passe til eleven! Relationerne skal være i orden! Læringsmål er vigtigere end præstationsmål! Positive forventninger! Øvelse gør mester! Fokus på elevens engagement og indsats er vigtigere end på præstation og niveau Frans Ørsted Andersen

31 Summeøvelse, 2 minutter: Passer forskningen til dine erfaringer? Undervisningen skal passe til eleven! Relationerne skal være i orden! Læringsmål er vigtigere end præstationsmål! Positive forventninger! Øvelse gør mester! Fokus på elevens engagement og indsats er vigtigere end på præstation og niveau Er du enig med forskningen altså at det fra listen tv fører til bedre motivation (og dermed mere læring) hos eleven / den lærende? Hvorfor / hvorfor ikke? Frans Ørsted Andersen

32 Mål motivationens hvad Ydre og indre mål: Y: udseende, forbrug, tøj, status, rejser, osv. I: bidrage til fællesskabet, blive dygtigere, være en god kammerat, gøre noget for andre osv. Frans Ørsted Andersen

33 Indre mål giver trivsel/læring! Blot det at formulere opgaver i hhv ydre og indre begreber har indflydelse på trivsel, læring og præstationer. Frans Ørsted Andersen

34 Et landsdækkende skoleprojekt Finansieret af Løkkefonden, Villumfonden og flere andre både private og offentlige midler

35 Baggrunden for Drengeakademiet Danmark har et drengeproblem Dobbelt så mange drenge som piger er uden funktionelle læsefærdigheder, drengene trives dårligere i folkeskolen, markant flere drenge end piger modtager specialundervisning, og drengene må også se sig overhalet af pigerne, når det kommer til at få en uddannelse efter folkeskolen. Drenge dropper mere ud af uddannelse, er mere kriminelle, lever mere usundt og dør meget tidligere end pigerne.

36 Drengeakademiet sommer 13 Drengeakademie samlede i sommerferien problematiske 8.kl. drenge fra hele landet i 3 uger. På disse tre uger lykkedes det at forbedre deres faglige kompetencer svarende til 2-3 års undervisning. Samtidig blev drengenes sociale og personlige kompetencer samt deres fysiske sundhed markant forbedret. Ny Nordisk Skole. Frans Ørsted Andersen. AU

37 Drenge Akademiet 2013 Omkring 100 skoletrætte, socialt dårligt fungerende og fagligt svage drenge heraf en del med diagnoser eller diagnoselignende træk valgte på baggrund af hjemskolens indstilling frivilligt at bruge 21 dage af deres sommerferie på at gøre 3 ting: Forbedre sig fagligt, udvikle sig personligt og få nye hverdagsvaner. Det blev styret af en stab på 20 voksne, professionelle lærere, pædagoger og konsulenter, der var hyret til jobbet. Drenge akademiet er baseret på principper, der bl.a er inspireret af positiv psykologi, fx det tredje princip, der handler om karakterstyrketeorien af Seligman/Peterson

38 Samarbejde og fællesskab som bærende organisatorisk princip Individet Gruppen: 3-4 drenge Teamet: 8-10 drenge Holdet: ca. 20 drenge Akademiet: ca. 100 mand

39 Drengeakademiets principper 1 Ny Nordisk Skole. Frans Ørsted Andersen. AU

40 Akademiets principper 2 Ny Nordisk Skole. Frans Ørsted Andersen. AU

41 Diskuter Drengeakademiets principper. Synes I de er gangbare? Muligheder/ begrænsninger? Ny Nordisk Skole. Frans Ørsted Andersen. AU

42 Drengeakademiet udvikler især disse 7 karaktertræk Selvkontrol at have selvdisciplin og at kunne kontrollere egne følelser og reaktioner Engagement at deltage aktivt, tage initiativ og udvise energi. Vedholdenhed at blive ved, når noget er svært og at komme videre, når man sidder fast Social intelligens evnen til at aflæse og navigere i andre menneskers følelser og motiver Taknemmelighed evnen til at værdsætte oplevelser, erfaringer og andres handlinger Optimisme at forvente det bedste i enhver situation og arbejde inden for den forventning Nysgerrighed at være sulten efter at opleve og forstå stadig mere af verden

43 De 7 træk oversat til drengesprog Selvkontrol Engagement Vedholdenhed Social intelligens Taknemmelighed Optimisme Nysgerrighed

44 Principper for det pædagogiske personale 1. Vær det: Vi er rollemodeller og viser drengene, at vi selv arbejder med de 7 karaktertræk 2. Se det: Læring skal være synlig og vi arbejder med at italesætte, visualisere og materialisere drengenes læring 3. Træn det: Vi lægger vægt på vigtigheden af at træne, når vi skal lære. Ydermere træner vi løbende drengene i at tænke over egen læring 4. Præciser det: Vi præciserer hele tiden hvad vi skal, og vi stiller høje forventninger til hinanden og til drengene. For drengene præciseres det hele tiden hvor de skal hen, hvor de er og hvad der er næste helt konkrete skridt 5. Anerkend det: Vi anvender aktivt en konstruktiv indstilling både hos elever og kollegaer. 6. Mål det: Vi evaluerer løbende drengenes udvikling: fagligt, personligt og socialt. Vi taler ofte med drengene om eventuelle vanskeligheder og om hvordan de kan løses.

45 Forskningsrammen Vores resultater og effekt evalueres af forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Evalueringen gennemføres som regulær forskning af Ph.D. og lektor Frans Ørsted Andersen og Fil. Dr. og lektor Poul Nissen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Derudover har vi tilknyttet professor i specialpædagogik, Niels Egelund som ekstern rådgiver. Undersøgelsesdesignet kombinerer kvantitative data (såvel faglige test som forskningsbaserede effektmålinger) med kvalitative fokusgruppeinterviews Frans Ørsted Andersen er Ph.D. og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han er ekspert i læring, positiv psykologi og kreativitet inden for læring. Frans bidrager til sammentænkning af konceptet på tværs af faglig læring og udvikling af drengenes personlige karakter, ligesom han forestår evalueringen af resultaterne og effekterne med særlig fokus på de kvalitative data Poul Nissen er Fil. Dr. og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Poul er ekspert i forskningsbaserede effektmålinger af pædagogiske interventioner og er ansvarlig for effektmålingen af Drenge Akademiet med særlig fokus på de kvantitative data. Niels Egelund er en af Danmarks førende eksperter i uddannelse og pædagogik, og er professor og centerdirektør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han fungerer som faglig rådgiver med ansvar for kvalitetssikring af koncept og metoder med særligt fokus på den faglige undervisning og læringsmål for dansk og matematik.

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Indhold 1. Introduktion 2. PIRLS og TIMSS resultaterne

Læs mere

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet.

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Drengeakademiet - FØA- 2014 1 Drengeakademiet er en ny inklusionsindsats,

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning, IUP (DPU), Aarhus Universitet KLASSELEDELSE PÅ FINSK

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning, IUP (DPU), Aarhus Universitet KLASSELEDELSE PÅ FINSK Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning, IUP (DPU), Aarhus Universitet KLASSELEDELSE PÅ FINSK 1 Indhold Litteratur Klasseledelse central størrelse i finsk pædagogik Klasseledelsens finske indhold

Læs mere

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Senter for Skoleforskning /DPU/ Aarhus Universitet UTFORDRINGER FOR DANSK (NORDISK) SKOLE I 2015

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Senter for Skoleforskning /DPU/ Aarhus Universitet UTFORDRINGER FOR DANSK (NORDISK) SKOLE I 2015 Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Senter for Skoleforskning /DPU/ Aarhus Universitet UTFORDRINGER FOR DANSK (NORDISK) SKOLE I 2015 Utfordringer. Frans Ørsted Andersen 28-10-2015 1 Utfordringer for dansk

Læs mere

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU/ Aarhus Universitet DEN FINSKE MODEL: NOGLE NEDSLAG I SKOLE OG UDDANNELSE

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU/ Aarhus Universitet DEN FINSKE MODEL: NOGLE NEDSLAG I SKOLE OG UDDANNELSE Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU/ Aarhus Universitet DEN FINSKE MODEL: NOGLE NEDSLAG I SKOLE OG UDDANNELSE Indhold: de forskellige nedslag 1. Vik øveskole i Helsinki 2. Publikationer

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

TILLID TIL EGNE MULIGHEDER OG ALSIDIG UDVIKLING? HVORDAN TRIVES DANSKE ELEVER?

TILLID TIL EGNE MULIGHEDER OG ALSIDIG UDVIKLING? HVORDAN TRIVES DANSKE ELEVER? Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU/ Aarhus Universitet TILLID TIL EGNE MULIGHEDER OG ALSIDIG UDVIKLING? HVORDAN TRIVES DANSKE ELEVER? Utfordringer. Frans Ørsted Andersen 27-08-2015

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Dagtilbuddene perspektiver i forbindelse med kortlægningsresultater i LP-modellen

Dagtilbuddene perspektiver i forbindelse med kortlægningsresultater i LP-modellen Dagtilbuddene perspektiver i forbindelse med kortlægningsresultater i LP-modellen Niels Egelund Professor, dr.pæd. Direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning DPU, Aarhus Universitet Hvad viser

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen FLOW

Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen FLOW Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen FLOW 11/01/16 Flow. Frans Ørsted Andersen 2 Typiske flowsituation: koncentration, motivation, engagement, fordybelse

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR Er du mellem 16-19 år og har du brug for et afbræk fra hverdagen? 14 uger med cykeltræning, sunde vaner og personlige mål. HERNING Når matematikken er svær, tænker jeg på første

Læs mere

FLOW. Et værktøjer til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 09-01-2015 1. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Et værktøjer til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 09-01-2015 1. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Et værktøjer til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 09-01-2015 1 Hvad er flow? Flow som positiv tilstand Hvordan komme i flow? Øvelser med

Læs mere

LP - modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse. Skolebogmessen Ole Hansen. læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen

LP - modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse. Skolebogmessen Ole Hansen. læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen LP - modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse Skolebogmessen 2010 Ole Hansen 1 Hvad kendetegner den gode lærer? Relationskompetence Ledelseskompetence Faglig kompetence Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning,

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Sprogproblemer og negativ social arv kan brydes med tidlig indsats en finsk ghettobørnehave viser vejen

Sprogproblemer og negativ social arv kan brydes med tidlig indsats en finsk ghettobørnehave viser vejen Sprogproblemer og negativ social arv kan brydes med tidlig indsats en finsk ghettobørnehave viser vejen Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Center for Grundskoleforskning Aarhus Universitet Oversigt Introduktion

Læs mere

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Lena Lindenskov & Uffe Thomas Jankvist Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup 15 16 januar 2015 Hvad vi bl.a. vil

Læs mere

"Billeder af situationen i den danske grundskole", Thomas Nordahl og Niels Egelund "Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole", Bent B.

Billeder af situationen i den danske grundskole, Thomas Nordahl og Niels Egelund Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole, Bent B. Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 399 Offentligt læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Til Medlemmet og suppleanter af FOLKETINGETS

Læs mere

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d DPU /Aarhus Universitet ERFARINGER OG FORSKNINGSRESULTATER FRA TURBOOMRÅDET

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d DPU /Aarhus Universitet ERFARINGER OG FORSKNINGSRESULTATER FRA TURBOOMRÅDET Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d DPU /Aarhus Universitet ERFARINGER OG FORSKNINGSRESULTATER FRA TURBOOMRÅDET Pædagogik på kanten. Frans Ørsted Andersen 29-11-2017 1 FRANS ØRSTED ANDERSEN Lektor, PhD

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle!

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle! High Performance Talent Akademiet for Talen8ulde Unge 2.juli2014 MikaelTrolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og chefkonsulent i High

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011 LP-Konference LP-modellen og det kommunale dagtilbud Holbæk Kommune 25.08.2011 Deltagelse i pilotprojektet 2010-2011 14 danske kommuner 120 dagtilbud 12.000 børn 1500 personaleenheder Hvad er LP-modellen?

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER?

SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER? SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER? Karen Wistoft Professor v. Institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor v. Institut for Uddannelse og Pædagogisk (DPU), AU Karen Wistoft November 2013 2 Oplæggets formål

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talen9ulde Unge 20$21.Januar2015 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014 Notat Emne Til Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget Den 10. juni 2014 Der er tidligere aftalt tid til en studietur for Børn og Unge-udvalget i perioden 27. 31. oktober

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueringer i Danmark Præsentation af skole og evalueringsudvikling i DK

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueringer i Danmark Præsentation af skole og evalueringsudvikling i DK Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueringer i Danmark Præsentation af skole og evalueringsudvikling i DK Et rids af en skoleudvikling Evalueringer er en del af den danske folkeskoles udvikling. Skolens

Læs mere

Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale

Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale Niels Egelund, professor, DPU Medlem af Kvalitetsgruppen og Børnerådet Randers, 5. august 2008 1 1 Forskellige former for førskolepædagogik Der

Læs mere

Om sårbarhed, modstandkraft og karakterdannelse. Aalborg konference Spor der skaber aftryk 29. oktober 2015 Per Schultz Jørgensen

Om sårbarhed, modstandkraft og karakterdannelse. Aalborg konference Spor der skaber aftryk 29. oktober 2015 Per Schultz Jørgensen Om sårbarhed, modstandkraft og karakterdannelse Aalborg konference Spor der skaber aftryk 29. oktober 2015 Per Schultz Jørgensen Dagsorden Mange unge er udsatte, sårbare, giver op er i risiko for dropout

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Formålet med LP-modellen er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos alle elever. 1 LP-modellen er ingen hekse-kur

Læs mere

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om:

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: Egtved Skoles læringssyn - udpluk Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: sine læringsmål og de giver mening egne stærke og svage sider, og om hvordan han/hun lærer bedst Elevens

Læs mere

Hvordan evaluerer vi bedst i skolen? Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Aarhus Universitet/DPU

Hvordan evaluerer vi bedst i skolen? Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Aarhus Universitet/DPU Hvordan evaluerer vi bedst i skolen? Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Aarhus Universitet/DPU 1 Det korte svar på spørgsmålet:..læs de 3 bøger her: 2 Læs også denne aktuelle bog, hvor mit oplæg uddybes:

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

18-06-2012 1. Skoleplaner på. vildspor. Frans Ørsted Andersen Center for Gundskoleforskning / AU Ph.d / lektor / aut. psykolog www.dpu.

18-06-2012 1. Skoleplaner på. vildspor. Frans Ørsted Andersen Center for Gundskoleforskning / AU Ph.d / lektor / aut. psykolog www.dpu. Skoleplaner på 18-06-2012 1 vildspor Frans Ørsted Andersen Center for Gundskoleforskning / AU Ph.d / lektor / aut. psykolog www.dpu.dk Indhold 1. De aktuelle tiltag i kommunerne 2. Et eksempel på sammenrodning

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Al evaluering markerer en eller anden prioritering mellem alternative værdier

Al evaluering markerer en eller anden prioritering mellem alternative værdier 1 EVALUERING Al evaluering markerer en eller anden prioritering mellem alternative værdier evalueringer repræsenterer værdiprioriteringer, der kan påvirke virkeligheden Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Uddybning om naturfag. Ved Helene Sørensen, lektor emerita på DPU

Uddybning om naturfag. Ved Helene Sørensen, lektor emerita på DPU Uddybning om naturfag Ved Helene Sørensen, lektor emerita på DPU DEN TEORETISKE RAMME FOR NATURFAGLIG KOMPETENCE som udfordrer elever til at bruge Kontekst Personlige, lokale/nationale eller globale forhold,

Læs mere

Inkluderende pædagogik

Inkluderende pædagogik CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis Camilla Brørup Dyssegaard Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011

Læs mere

Det ved vi. om den danske folkeskole. Lars Qvortrup. LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis

Det ved vi. om den danske folkeskole. Lars Qvortrup. LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis Det ved vi om den danske folkeskole Lars Qvortrup LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis 1 Om LP-modellen Et overordnet mål for al undervisning er, at eleverne skal

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Tema om folkeskolen. Niels Egelund

Tema om folkeskolen. Niels Egelund Tema om folkeskolen Niels Egelund Møde i Hammel 5. august 2008 1 Har vi den folkeskole, vi gerne vil have? Danmark klarer sig generelt rigtigt godt i den globaliserede verden Danmark er verdensførende

Læs mere

Inklusion. Præsentation, AKT-konsulent, ISC, heidisp@htk.dk. Begrundelser for inklusion. Forståelser af inklusion. Inklusion i praksis

Inklusion. Præsentation, AKT-konsulent, ISC, heidisp@htk.dk. Begrundelser for inklusion. Forståelser af inklusion. Inklusion i praksis Inklusion Præsentation, AKT-konsulent, ISC, heidisp@htk.dk Begrundelser for inklusion Forståelser af inklusion Inklusion i praksis Sidemandsopgave, 2 minutter til hver: 1. Fortæl: Hvorfor blev du pædagog/medhjælper/leder?

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu??

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? Morsø kommune 16. Januar 2008 Ole Hansen Projektchef På vej mod en mere faglig og rummelig folkeskole I skolen

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Professionel relationskompetence

Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Tirsdag d. 7.juni 2016 Professionel relationskompetence Hvad Hvorfor Hvordan Elsborg, 1999 Mønsterbryderforskning Kvalitative relationer har mere end noget

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Lene Tanggaard, Cand.psych., Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Baggrund forskningsprojekt i samarbejde med Klaus Nielsen,

Læs mere

Organisering af LP-modellen

Organisering af LP-modellen Hvad er LP-modellen? LP-modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl 3-årigt forskningsbaseret projekt En model til pædagogisk analyse og handleplaner udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 25-02-2015. Frans Ørsted Andersen

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 25-02-2015. Frans Ørsted Andersen 25-02-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 25-02-2015 Flow i studie- og skolelivet.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

INKLUSION OG EKSKLUSION

INKLUSION OG EKSKLUSION INKLUSION OG EKSKLUSION INTRODUKTION Inklusion i relation til bogens perspektiv Eksklusion i relation til bogens perspektiv PRÆSENTATION Lektor i specialpædagogik og inklusion på Dansk institut for Pædagogik

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Bedre liv for børn og unge i Danmark Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt, Institut for

Læs mere

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017 ICDP in a nutshell Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Fredag d. 16.juni 2017 www.danskcenterfor-icdp.dk Rutter 1997 Pædagogisk selvfølgelighed Det har positive

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

LP-modellens fokusområder og resultaterne af forskningen i øvrigt

LP-modellens fokusområder og resultaterne af forskningen i øvrigt LP-modellens fokusområder og resultaterne af forskningen i øvrigt Niels Egelund, Professor i specialpædagogik Leder af Center for Grundskoleforskning DPU DANMARKS PÆDAGOGISKE LP-modellen - Indikatorer

Læs mere

Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER. hahanne Hautop/talentchef

Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER. hahanne Hautop/talentchef Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER hahanne Hautop/talentchef To skoler i New York Privatskole: The Speyer Legacy School for Advanced Learners Offentlig skole: The Hunters College

Læs mere

Hvad kan skabe trivsel for alle? www.grybastiansen.dk

Hvad kan skabe trivsel for alle? www.grybastiansen.dk Hvad kan skabe trivsel for alle? www.grybastiansen.dk Programmet for torsdag den 14. september 9.00 velkomst og præsentation At skabe relationer til udsatte børn, Pause Den positive psykologi og de 24

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Skolereformen Forældresamtalerne. - en invitation til et udviklingsarbejde og et medansvar!

Skolereformen Forældresamtalerne. - en invitation til et udviklingsarbejde og et medansvar! Skolereformen Forældresamtalerne - en invitation til et udviklingsarbejde og et medansvar! Skolereformens 3 hovedmål O Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. O Folkeskolen

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Anerkendelse af skoleelever i Aarhus Kommune

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Anerkendelse af skoleelever i Aarhus Kommune Oplæg til Børn og Unge Udvalget Anerkendelse af skoleelever i Aarhus Kommune Børn og Unge-udvalget drøftede på mødet 3. september 2014 Børn og Unges udtalelse til Liberal Alliances forslag om anerkendelse

Læs mere

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP-MODELLEN Pædagogiske forelæsninger torsdag d. 3. september 2009 kl 13-16 og 18-21, Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15 3 Implementeringen af LP-modellen på alle skoler

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talen9ulde Unge 20-21. Januar 2016 Mikael Trolle Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner

Læs mere

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset LP-serien Anerkendelse, opmuntring, ros og positive tilbagemeldinger er noget, alle har behov for. Det styrker vores opfattelse og forståelse af os selv, og det fremmer vores motivation og arbejdsindsats.

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere