SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD)"

Transkript

1 SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD) Inspiration og erfaringer NTS-CENTERET 1

2 Science-samarbejde med Hotel- og Restaurationsskolen i Viborg om sukkerets betydning. Alfred vil både være elektriker og student Min søn har valgt EUX efter mange overvejelser om HTX eller det almene gymnasium. 14 dage før beslutningen skulle falde, kiggede vi igen sammen på de forskellige muligheder og fik øje på EUX en kombination mellem elektrikeruddannelsen og HTX. På et øjeblik var beslutningen taget muligheden for en praktisk uddannelse med jobmuligheder, kombineret med HTX-fag på adgangsgivende niveau til naturfaglige uddannelser, var lige noget for en ung mand, som i øvrigt også vil have tid til sine trommer. Men hvorfor fandt han ikke ud af det tidligere? Han var ikke stødt på EUX i vejledning eller tilbud og havde heller ikke været i berøring med praktiske emner via skolens naturfaglige undervisning. Erhvervsuddannelser kendte han kun via familie og venner. Desværre er hans historie er ikke enestående. Men der er begyndt at ske noget. Skoler og erhvervsuddannelser landet over har igangsat projekter og brobygningsaktiviteter både i undervisningen og i vejledningen. Folkeskolereformen giver nye muligheder for at udvikle samarbejdet, for eksempel via den understøttende undervisning. Og den nye erhvervsuddannelsesreform fokuserer på at gøre erhvervsuddannelserne mere tiltrækkende for flere elevgrupper. Tilsammen åbner de to reformer for at gøre erhvervsuddannelserne mere synlige som et attraktivt tilbud med relevante udfordringer både faglige og praktiske for eleverne. I denne pjece kan du se, hvordan man kan gribe samarbejdet mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne an, så både elever og lærere i grundskolen får åbnet dørene til erhvervsuddannelserne. Du får et indblik i såvel muligheder som barrierer. På NTSnet.dk vil der være supplerende materiale med konkrete eksempler fra en række projekter. God læselyst! Lene Beck Mikkelsen Direktør, NTS-centeret NTS-CENTERET 3

3 Afdækning af samarbejder mellem EUD og grundskole De senere år har færre unge valgt en ungdomsuddannelse inden for erhvervsuddannelserne efter afsluttet grundskole. Erhvervsuddannelser har tabt status blandt de unge som en mulighed for videre ungdomsuddannelse. Det skyldes blandt andet, at skoleelevers viden om arbejdspladser og erhvervsvirksomheder er begrænset. Samtidig oplever unge i grundskolen til tider en begrænset relevans af den naturfaglige undervisning, de møder. Forsøg med faglige samarbejder mellem erhvervsuddannelser (EUD) og grundskoler peger på, at det kan lade sig gøre at give grundskoleelever en naturfaglig undervisning, der motiverer dem, og at øge deres bevidsthed om uddannel- Fremstilling af motionsredskab på EUC Lillebælt. ser og karrierer inden for de tekniske og sundhedsfaglige erhverv. Det nationale center for natur, teknik og sundhed (NTS-centeret) har derfor samlet erfaringer og viden om sådanne samarbejder. Det er denne viden, som præsenteres her. Det har vist sig, at der i grundskolen er mange aktiviteter i gang med et naturfagligt eller sundhedsfagligt samarbejde. Det konkrete fokus på det teknologiske/tekniske islæt styrker især grundskoleundervisningen i naturfagene og i matematik. En del samarbejder er også med succes foregået mellem grundskoler og forskellige produktionsvirksomheder. Grundskoler og erhvervsuddannelser samarbejder med de lokale Ungdommens Uddannelsescentre (UU-centre) om de årlige brobygningsforløb. I forløbene kommer grundskoleelever på besøg på forskellige erhvervsuddannelser som en del af Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA-indsatsen). Ved disse besøg bliver grundskoleelever præsenteret for erhvervsuddannelsernes opbygning og optagelseskrav. Eleverne prøver også at arbejde i erhvervsskolernes værksteder med for eksempel at bage i et industrikøkken eller lodde et kredsløb i et elektronikværksted. Disse erhvervsfaglige aktiviteter bliver dog sjældent brugt i den naturfaglige undervisning, når eleverne er tilbage på folkeskolen eller efterskolen. Ønsket om at fremme elevernes forståelse af erhvervsuddannelsernes karrieremuligheder er baggrunden for denne undersøgelse. I undersøgelsen af samarbejdet mellem grundskole og erhvervsskoler er der holdt fast i NTScenterets overordnede formål med at fremme uddannelse indenfor natur, teknik, og sundhed. Derfor er der identificeret samarbejder inden for naturfaglige, sundhedsfaglige og tekniske fag og erhverv. På teknisk skole i 8. klasse Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune tilbyder en særlig erhvervsskolelinje (EUD-linje), hvor eleverne bruger to dage om ugen på den lokale tekniske skoles TEC-afdelinger i Gladsaxe eller Ballerup. Det medvirker til, at eleverne efter 9. klasses afgangsprøve er afklarede med, hvilken erhvervsuddannelse de ønske at fortsætte på. Eleverne introduceres i 8. klasse til tømrer-, VVS-, bygningsmaler-, elektriker- og data-uddannelser på TEC. Derudover har de dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi på Mørkhøj Skole. I 9. klasse fordyber eleverne sig i 1-2 af fagene fra erhvervsuddannelserne. Uddannelsen og undervisningen er meget tilrettelagt ud fra elevernes behov, hvorfor de møder meget motiverede op. Tilbuddet henvender sig til unge, som ønsker at gå i skole på en anden måde, og der lægges vægt på, at både erhvervsuddannelsen og grundskoleundervisningen skal passes. Erhvervsskolelinjen kan gennemføres, fordi Gladsaxe Kommune er frikommune og derfor kan fritage elevernes fra den sædvanlige fagrække i folkeskolen. Gladsaxe Kommune og projektet Young Skills støtter linjen ved at betale for undervisningen på den lokale tekniske skole. 4 NTS-CENTERET NTS-CENTERET 5

4 Samarbejdet mellem grundskoler og erhvervsskoler omfatter fire forskellige aktører: grundskoleelever, grundskolelærere, erhvervsskoleelever og lærerne på erhvervsskolerne. Endvidere er de lokale UU-vejledere ofte involveret som koordinatorer eller kontaktformidlere i samarbejdets etablering og drift. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på disse aktørers forskellige perspektiver: Grundskoleelever Grundskoleelever vil gerne arbejde på spændende og afvekslende måder med teknik, sundhedsfag og naturfag. Udskolingseleverne finder ofte traditionel naturfaglig klasseundervisning kedsommelig. Erhvervsskolernes værksteder og andre professionelle faciliteter giver en autenticitet i undervisningen og virker motiverende for elevernes engagement. Grundskolelærere Grundskolelærere ser meget positivt på elevernes engagement i de mere autentiske læringssituationer, hvor de naturfaglige og matematiske emner opleves relevante. Eksempelvis er geometri en grundlæggende kundskab for smede, når de arbejder med design af enkeltemner i en metalkonstruktion. Grundskolelærerne er også meget optagede af, hvordan de kan udnytte læringsmulighederne i samarbejdet med henblik på at arbejde med enkelte slut- og trinmål fra Fælles Mål. Erhvervsskoleelever i ung-til-ung-situationer Erhvervsskoleeleverne kan i nogle projekter fungere som vejledere for grundskoleelever, og i de tilfælde, hvor det lykkes, er de stolte over at vise deres fag frem. Desuden opnår de gennem forberedelse af vejledningen en bedre forståelse af deres eget fag og erhverv. Det volder dog ofte problemer rent praktisk at få tilrettelagt besøgene fra grundskolerne, fordi erhvervsskoleeleverne kun er på skolen i kortere perioder. Langsigtet planlægning vil kunne afhjælpe denne forhindring. Endvidere kan det overvejes, om inddragelse af virksomhederne kan åbne en mulighed for denne ung-til-ung-vejledning, for eksempel ved en dialog under virksomhedsbesøg. Erhvervsskolelærere Lærere på erhvervsskolerne ser oftest samarbejdet med grundskoler som potentiel rekruttering af kommende elever. Enkelte giver også udtryk for, at en længerevarende dialog med grundskolelærere kan åbne for pædagogisk udvikling af deres egen undervisning, eksempelvis når grundskolelærere arbejder systematisk med innovationspædagogik. UU-vejledere UU-vejledere vil gerne øge grundskolelærernes viden om erhvervsuddannelserne, således at grundskolelærere i deres daglige arbejde med eleverne kan pege på de uddannelses- og karrieremuligheder, erhvervsskolerne tilbyder. UU-vejledere hilser derfor faglige samarbejder mellem erhvervsskoler og grundskoler velkomne, men påpeger samtidig, at de ikke inden for rammerne af den eksisterende brobygningsordning kan understøtte mere omfattende og længerevarende samarbejder. Landbrugsfagets mange uddannelser overrasker Elever fra Sdr. Otting Skole har besøgt erhvervsskolen HansenBerg i Kolding, som blandt andet har dyrepasser- og veterinærsygeplejerskeuddannelsen og landbrugsuddannelsen. Besøget har været centreret omkring emner fra biologi og geografi, eksempelvis stofkredsløb, dyrevelfærd og fødevarer fra jord til bord. Grundskoleelever har besøgt HansenBerg to gange. Her har de løst forskellige opgaver, for eksempel biologifagligt om dyrs adfærd og fodring. Erhvervsskoleeleverne har lært at fordybe sig i et stof og at formidle deres fag og erhverv. Forløbet har også omfattet et besøg på det økologiske landbrug ved Gram Slot. Grundskoleeleverne var overraskede over, hvor mange forskellige arbejdsopgaver og uddannelser, der er repræsenteret på et større moderne landbrug, og forløbet har åbnet deres øjne for uddannelses- og karrieremuligheder via erhvervsskolerne. Praktisk indblik i fordøjelsessystemet på SOSU-skolen i Skive. 6 NTS-CENTERET NTS-CENTERET 7

5 Samarbejdsmuligheder mellem grundskoler og erhvervskoler Et samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler har fordele for alle parter: Grundskolelæreren få indfriet en lang række fælles trin- og slutmål gennem samarbejder med erhvervsskoler. Grundskoleeleven kan få indblik i erhvervsuddannelserne som en mulig uddannelsesvej. HR-chef imponeret Elever fra Flakkebjerg Efterskoles Science Explorer-linje har samarbejdet med Haldor Topsøes forskningsafdeling og HTX Slagelse (Selandia) om at fremstille katalysatorer, fylde dem på reaktorer og teste prøvereaktorer. De har også undersøgt gødningseffekten af ammoniak. Det, som har gjort mest indtryk på efterskolelærerne, er virksomhedens professionelle og seriøse modtagelse af eleverne, som har fået konstruktiv kritik for deres arbejde. Hos Haldor Topsøe har HR-chefen til gengæld været meget imponeret over elevernes engagement og begejstring for deres skole. Naturfag i praksis på EUC Lillebælt. HTX har lært efterskoleeleverne at arbejde med mål og systematik, og det har de kunnet bruge til at dokumentere deres arbejde for Haldor Topsøe videnskabeligt korrekt. Det har været stærkt motiverende for efterskoleeleverne, at Haldor Topsøe skal bruge deres arbejde i virksomhedens videre udviklingsarbejde. Som en elev formulerede det: Vi er ude i virkeligheden nu, vi sidder ikke inde i klassen. Nu kan jeg godt tænke mig at blive kemiingeniør eller måske maskiningeniør. Samarbejdet mellem Flakkebjerg og Selandia er blevet yderligere suppleret med mentorstøtte fra HTX-elever til efterskoleeleverne. Erhvervsskolelæreren kan få præsenteret deres uddannelsers faglighed for elever og lærere fra grundskolen. Erhvervsskoleeleven kan få lejlighed til at præsentere deres kommende erhvervs egenart og faglighed. Folkeskolens fagområder dækker et bredt spektrum i forhold til en række erhvervsuddannelsesretninger: Biologifaglighed kan eleverne møde i erhvervsuddannelser inden for fødevarer, ernæring, landbrug, pleje og omsorg, hygiejne og sundhed. Kemifaglighed kan eleverne møde i erhvervsuddannelser inden for fødevarer, landbrug, hygiejne og ernæring. Fysikfaglighed kan eleverne møde i bygge/ anlæg, teknik og produktion. Geografifaglighed kan eleverne møde inden for jordbrug og energi. Hjemkundskabsfaglighed kan eleverne møde inden for fødevarer, pleje og omsorg, hygiejne Idrætsfaglighed kan eleverne møde indenfor sundhed, pleje, omsorg, ernæring Praktiske forløb gav forståelse for skolens fag Elever fra Dejbjerglund Efterskole har samarbejdet med Skjern Tekniske Skole og smedevirksomheden IPL, som producerer møtrikker til metalindustrien. Eleverne er fra Dejbjerglunds erhvervsklasse, hvor eleverne har vægt på at ville lære et håndværk. På teknisk skole har de lært de praktiske arbejdsgange på en smedevirksomhed. Det har betydet, at deres forståelse af metalbranchen er baseret på praksis og ikke kun på observationer hos IPL. Forløbet har skabt mening i skolens undervisningsfag. Det konkrete forløb var en del af efterskoleforeningens industriprojekt, men Dejbjerglund har arbejdet sammen med Skjern tekniske skole, HTX og lokale virksomheder i de sidste 10 år. 8 NTS-CENTERET NTS-CENTERET 9

6 Gode råd og opmærksomhedspunkter Samarbejder mellem grundskoler og erhvervsuddannelser skal basere sig på gensidig frivillighed, selv om en del af det undersøgte samarbejde har været støttet for at finansiere især erhvervsskolelærernes deltagelse samt transport af grundskoleelever. Erfaringerne fra de fire cases i pjecen og de øvrige undersøgte samarbejder peger på en række anbefalinger og opmærksomhedspunkter: Praktiske forløb på virksomheden og undervisning på den gældende erhvervsskole skaber mening i skolens undervisningsfag. Der skal sikres organisatorisk forankring og opbakning fra både ledelse og medarbejdere. Lærernes engagement skal fastholdes og udbygges for at skabe kontinuitet og ejerskab. Det er vigtigt, at eleverne får fingrene i arbejdet, så de ikke baserer deres forståelse af erhvervet og dets arbejde alene ud fra observationer på virksomhedsbesøg. Erhvervsuddannelserne har alle de relevante sikkerhedsgodkendelser og forsikringsforhold i orden i forbindelse med elevers arbejde med drejebænke, svejseapparater osv. Pædagogik og didaktik i forløbet med virksomhed og erhvervsskole skal hænge klart sammen. Aftaler skal være baseret på omfattende forarbejde, og forventningsafstemningen skal være meget konkret. Hvilke delprocesser kan eleverne være med til, og hvad kan det bidrage med til skolens fag. Der skal indgås klare aftaler mellem partnerne om at pålægge og påtage ansvar og roller i samarbejdet. Der skal være tydelighed om økonomien i og finansiering af samarbejdet. Hvem betaler driftsmidler, og hvordan skal eventuelle projektmidler bruges. En særlig problemstilling er her, at erhvervsskolelærere og grundskolelærere aflønnes efter forskellige takster. Transport af især elever mellem parterne, her afgør den lokale geografi de aktuelle logistiske udfordringer. Kolofon Indvolde er fascinerende biologiundervisning - her på SOSU-skolen i Skive. Undersøgelsen er udarbejdet af Peer Daugbjerg, ph.d., lektor på læreruddannelsen i Nørre Nissum, og Thora Bundgaard Sørensen, regionalleder i NTS-center Midtjylland. Den bygger blandt andet på erfaringer fra samarbejder mellem EUD og grundskoler i regi af: Efterskoleforeningens industriprojekt Mobication, UU Haderslev og UU Lillebælt Mørkhøj Skole, EUD-linjen Blidstrup Efterskole, håndværker-linjen UU Øresund, KL-projektet Find links til projekterne her: ntsnet.dk/brobygning/eud 10 NTS-CENTERET NTS-CENTERET 11

7 Vigtige fagligheder for naturfagene NTS-centerets faglige områder dækker bredt alle aspekter af naturfaglige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser og erhverv. I udredningen er der fundet en meget bred vifte af fagligheder. Fire fagligheder skal fremhæves her: Naturfaglighed er sædvanligvis afgrænset som skolefagene natur/teknik, biologi, fysik/ kemi og geografi. Teknikfaglighed omfatter i denne udredning alle erhverv, som anvender tekniske hjælpemidler i deres virke. Dette gælder håndværkssamt tekniker- og ingeniøruddannelser. Sundhedsfaglighed er til stede i skolefag som biologi, idræt og hjemkundskab. Matematikfaglighed er til stede i stort set alle de erhvervsuddannelser, vi har samarbejdet med. Matematiske kundskaber og færdigheder er afgørende kompetencer i mange tekniske erhvervsuddannelser. I samarbejdet mellem grundskoler og erhvervsskoler kan matematik derfor med fordel inkluderes som et centralt element. Det vil give samarbejdet volumen i grundskolen og relevans i såvel erhvervsuddannelserne som i virksomhederne.

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner, de lokale

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse FoU projekt nr. 129940 Afsluttende rapport Susanne Kaatmann, UCL og Marianne Søgaard Sørensen,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere