Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side. Vi har dog ikke set de store rentebevægelser den seneste måned, da hovedskurken formentlig er det dårlige vejr. Det mener Federal Reserve også, og de fortsætter med at aftrappe obligationsopkøbene. I Europa fortsætter den gradvise bedring i økonomien som ventet. Der er dog stadig en vis risiko for deflation, som de seneste inflationstal også har bekræftet. Den Europæiske Centralbank lempede mod vores forventning ikke pengepolitikken på mødet i marts. Markedet tolkede i første omgang dette som et signal om, at der ikke kommer flere pengepolitiske lempelser, og renterne er derfor steget lidt. ECB har dog senere indikeret, at markedet har overreageret, og bekræftet, at man stadig ser et behov for en meget lempelig pengepolitik i lang tid, hvilket har afbødet rentestigningerne. Internationalt Vi ser stadig en mulighed for, at ECB lemper igen i april givet udsigten til lav inflation, selv om sandsynligheden er mindsket lidt. Det kunne være i form af en rentenedsættelse, men der kunne også blive tale om likviditetsmidler. Vi venter stort set uændrede eurorenter i de kommende måneder, indtil der er større klarhed om, hvor ECB bevæger sig hen. Opbremsningen i amerikansk økonomi betyder formentlig, at de lange renter i USA holder sig i det nuværende interval i nogen tid endnu. Vi venter derfor ikke, at renterne stiger til over dette interval før i 3. kvartal 2014, når der er kommet mere fart på økonomien. Federal Reserve ventes at fortsætte med at skære obligationsopkøbene ned som planlagt, idet de økonomiske udsigter stadig er pæne på mellemlang sigt. Vi har oprevideret prognosen for de korte renter i Storbritannien, da den ventede første renteforhøjelse i foråret 2015 er rykket lidt tættere på. Skandinavien Vi venter en selvstændig dansk renteforhøjelse på 3 måneders sigt. Det vil formentlig være tilstrækkeligt til at stabilisere kronen, og vi venter derfor ikke yderligere renteforhøjelser i Danmark. Nedsætter ECB renterne igen, vil Nationalbanken formentlig kun følge efter i det tilfælde, hvor ECB s indlånsrente kommer under nul. Derimod vil Nationalbanken ikke nødvendigvis følge en nedsættelse af refi-renten i euroområdet Den svenske Riksbank vil formentlig udskyde renteforhøjelserne i renteprognosen, og vi ser endda en mulighed for endnu en rentenedsættelse til 0,50 %, selv om det ikke er vores hovedscenarie. I Norge er pengemarkedet fair prissat efter de seneste rentestigninger. Norges Bank signalerer uændret rente på 1,5 % frem til 1. halvår 2015, hvorefter der kan ventes en renteforhøjelse. Vi ser ingen grund til, at Norges Bank skulle ændre rentesyn. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktører: Senioranalytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders Vestergård Fischer

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senior Økonom Frank Øland Hansen Analytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Danmark... 4 Makro Økonom Jens Nærvig Pedersen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Norge... 6 Makro & Renter Chefstrateg Bernt Chr. Brun USA... 7 Makro Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Storbritannien... 8 Makro & Renter Analytiker Anders V. Fischer marts

3 Prognose for euroområdet Euroområdet havde en vækst på 0,3 % på årsbasis i 4. kvartal 2013, og vi venter fortsat vækst i Givet den stigende optimisme venter vi, at noget af den udskudte investerings- og forbrugsefterspørgsel frigøres. Samtidig aftager de finanspolitiske stramninger, og kreditforholdene bliver mere lempelige, hvilket også vil give vækstimpulser til økonomien i år. Samlet set venter vi derfor en vækst på 1,3 % i 2014 og 1,7 % i Inflationen i euroområdet var ifølge det foreløbige inflationsskøn uændret 0,8 % i februar, men inflationstallene for de enkelte lande tyder på, at inflationen i februar vil blive nedrevideret. Vi venter et fald i inflationen i euroområdet til 0,5 % i marts. Der er udsigt til en inflation på 0,7 % i hele 2014 stigende til 1,0 % i Pengepolitik og pengemarked Den Europæiske Centralbank holdt mod vores forventning renten uændret i marts og overraskede dermed markedet, der også havde ventet flere pengepolitiske lempelser. ECB-chefen Mario Draghis kommentarer på rentemødet kunne tolkes således, at yderligere pengepolitiske lempelser er blevet mindre sandsynlige. Dog signalerer ECB fortsat, at den lempelige pengepolitik fastholdes, og vi ser stadig en mulighed for en ny lempelse i april givet udsigten til lav inflation. Hvis ECB undlader at lempe pengepolitikken i næste måned, vil vinduet for flere lempelser i 2. kvartal 2014 formentlig lukke. Vi tror imidlertid på flere lempelser i 2. halvår, idet ECB s inflationsprognose ligger for højt. Vi venter ikke længere et fald i 3-måneders Euriborfixingerne, da risikoen for en nedsættelse af ECB s indlånsrente er faldet. Vi har nedrevideret prognosen for den lange ende ned i forhold til februar og venter stort set uændrede renter på kort sigt, idet der fortsat vil være en deflationsrisiko, samtidig med at de relativt svage amerikanske nøgletal begrænser risikoen for stigende renter nu og her. De korte renter vil ligge fast forankrede det meste af året, men vil formentlig ikke falde meget mere. Renter med længere løbetider ventes at stige gradvist i takt med renteudviklingen i USA i 2. halvår. Renterne i det årige segment vil efter vores vurdering kunne stige på 12 måneders sigt. Vi venter generelt, at rentekurven vil stejle mere end forward-markedet venter. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve 3.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 14-Feb Mar måneders Euribor-rente marts

4 Prognose for Danmark Den økonomiske aktivitet faldt skuffende med 0,5 % på kvartalet i 4. kvt Men mens væksten i tidligere kvartaler i nogen grad har overdrevet den reelle styrke i dansk økonomi, så står det nu bedre til, end det samlede BNP antyder. Lagerreduktion og andre tekniske faktorer har spillet en stor rolle. Vi mener, at genopretningen i dansk økonomi efter den lange krise fortsætter, selv om det går langsomt. De nøgletal, vi har, for 1. kvartal 2014 peger mod ny vækst. Inflationen faldt kraftigt fra 1 % i januar til 0,5 % i februar, især pga. midlertidige faktorer, men også som følge af små huslejestigninger. Det ser nu ud til, at inflationen i 2014 som helhed kan komme helt ned på 1 %. Danmark har fortsat et stort overskud på betalingsbalancen. Pengepolitik og pengemarked Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i de første to måneder af 2014, til trods for at kronen ligger relativt svagt mod euroen, hvilket historisk har udløst intervention. Der er derfor ikke udsigt til en selvstændig dansk renteforhøjelse her og nu. Det voksende overskud på Danmarks eksterne balancer lægger samtidig et apprecieringspres på kronen og mindsker behovet for valutaintervention og efterfølgende renteforhøjelser. ECB s passivitet er imidlertid positivt for euroen og kan svække kronen til et niveau, hvor Nationalbanken vil intervenere. Vi venter derfor fortsat en symmetrisk forhøjelse af udlåns- og indskudsbevisrenten på 10bp på 3 måneders sigt. Det vil formentlig være tilstrækkeligt til igen at trække EUR/DKK ned under centralpariteten, og vi venter ikke yderligere danske renteforhøjelser. Samtidig ser vi en god mulighed for, at ECB nedsætter refi-renten med 10bp i april. Nationalbanken vil formentlig ikke følge en eventuel rentenedsættelse i euroområdet, hvis det betyder, at udlånsrenten kommer under 0,20 %. Vi venter uændret udlånsrente på 0,20 % og en forhøjelse af indskudsbevisrenten til 0,00 % på 3 måneders sigt, hvorefter renten vil være uændret i prognoseperioden. Der er udsigt til en lille stigning i Cibor-fixingerne pga. den højere indskudsbevisrente. De danske swaprenter følger fortsat eurorenterne. Vi venter generelt stabile rentespænd mod euroen og ser kun en lille sandsynlighed for en udvidelse af rentespændene på kort sigt. Markedet indregner efter vores vurdering for mange selvstændige danske renteforhøjelser i prognoseperioden, og pengemarkedskurven er dermed for stejl. Vores prognose for de 2-årige renter ligger derfor under forward-markedet. Samtidig ligger prognosen for de 10-årige renter lidt over forward-markedet i tråd med europrognosen. DKK Spot +3m +6m +12m REPO M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve % 3.0 bp Ændring, bp (h-akse) 14-Feb Mar-14 3M Cibor-rente marts

5 Prognose for Sverige Svensk økonomi klarede sig langt bedre end ventet i det sidste kvartal af 2013, hvor væksten blev på 1,7 % på kvartalet og 3,1 % på årsbasis. Det skyldtes delvist midlertidige faktorer, men også en reel fremgang. Blandt de midlertidige faktorer kan især nævnes lagerudviklingen, der stod for omkring halvdel af væksten i 4. kvartal (en udvikling, der formentlig vender senere), og i anden omgang usædvanligt store leverancer af forsvarsudstyr til forsvaret. På realsiden ser boligbyggeriet ud til at have været større end ventet. Samtidig er inflationen fortsat lav. Inflationen renset for boligrenter var på 0,4 % i februar en tiendedel under Riksbankens prognose. Den egentlige test kommer imidlertid fra sommeren og frem, hvor Riksbanken venter en relativt aggressiv inflationsstigning, som vi tvivler på, vil vise sig. Pengepolitik og pengemarked Vi tror derfor, at Riksbanken udskyder renteforhøjelserne i deres prognose yderligere (fra aktuelt 1. kvartal 2015), og vi ser endda en mulighed for endnu en rentenedsættelse. Markedet ser i øjeblikket en sandsynlighed på 28 % (7bp) for en rentenedsættelse op til rentemødet i juli og indregner samtidig renteforhøjelser på hele 32bp fra december 2014 til juli Ud fra de informationer, vi har nu, er vi stort set enige med markedet i vurderingen af sandsynligheden for en rentenedsættelse, men vi mener, at markedet overvurderer udsigten til renteforhøjelser. Det er især værd at bemærke, at Riksbanken på det seneste er begyndt at fokusere mere direkte på inflationen. Per Jansson fra Riksbankens direktion (der opfattes som høg) har meldt ud, at han ikke vil stemme for en renteforhøjelse, medmindre inflationen stiger til over 1,5 %. Vi har i nogen tid ment, at konveksiteten i den svenske swap-kurve er for høj. Vi er imidlertid nu på vej mod en periode, hvor tekniske faktorer i obligationsmarkedet ventes at lægge et generelt nedadgående pres på de lange renter (og påvirke swaps). Der er betydelige indeksudvidelser i de kommende måneder samt store indfrielser og kuponbetalinger. De årlige indbetalinger af arbejdsmarkedspensionsmidler til pensionsforsikringsselskaberne skal investeres inden udgangen af marts nogle af midlerne i obligationer. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 3.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/01/ /02/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets marts

6 Prognose for Norge Norsk økonomi kører videre i moderat fart med en vækst på ca. 2 %. Efter en løbende tilbagegang i 2013 ser det nu ud til, at væksten i Norge har nået bunden. Industriproduktionen vokser med 2,7 % på årsbasis, og PMI-indekset for industrien har konstant ligget over 50 siden sidste sommer. Ledigheden har stabiliseret sig lige under 3 % efter at være steget i en periode. Kerneinflationen har ligget på 2,4 % de sidste par måneder, og Norge er dermed et af de få lande med inflation tæt på inflationsmålet (2,5 %). Boligpriserne har været under pres siden midten af 2013, men er steget en anelse i de første to måneder af 2014, og det kunne dermed også se ud til, at ejendomsmarkedet har passeret bunden. Pengepolitisk og pengemarked Det ser kort sagt ud til, at det norske pengemarked er fair prissat, idet markedet ikke venter renteændringer før et godt stykke ind i Norges Bank indikerer i den seneste pengepolitiske rapport, at renten vil forblive på 1,5 % frem til 1. halvår 2015, hvorefter der kan ventes en renteforhøjelse. Vi ser aktuelt ingen grund til, at Norges Bank skulle ændre syn på renten. et er korrigeret op, som vi også ventede for en måned siden, og renteforventningerne i markedet er nu i tråd med vores forventninger. Vi venter en gradvis normalisering af de vestlige økonomier og især USA efter en længere periode med lav vækst. Den amerikanske centralbank fortsætter med at skære ned på obligationsopkøbene. De lange renter ventes at følge de internationale renter. De korte renter vil forblive lave mere end et år frem på globalt plan, hvorefter de pengepolitiske renter vil blive forhøjet i de lande, hvor økonomien er i bedst gænge. De lange renter i Norge ventes generelt at følge den internationale udvikling. De korte norske renter vil med andre ord fortsat være lave mere end et år frem, mens pilen peger opad for de lange renter. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve 4.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 14/02/ /03/ måneders Nibor-rente marts

7 Prognose for USA Den økonomiske vækst i USA er bremset kraftigt op i starten af Det skyldes primært dårligt vejr, men der er dog også tale om en reel opbremsning, som primært kan henføres til store lagre og stigende benzinpriser, og vi forventer en vækst på omkring 2 % i 1. halvår. Væksten ventes dog at rette sig igen i 2. halvår for derefter at stige til 3,5 % i 2015 som følge af mindre modvind fra finanspolitikken samt store formueeffekter, lavere ledighed og mindre politisk usikkerhed end i tidligere år. Den månedlige jobvækst ventes i gennemsnit at udgøre i 1. halvår stigende til i 2. halvår. Inflationen ligger i øjeblikket på knap 1 % og ventes at stige gradvist mod 2 % frem mod udgangen af 2015 i takt med stigende lønstigninger. Pengepolitik og pengemarked Federal Reserve fortsætter sandsynligvis med at skære 10 mia. dollar af de månedlige obligationsopkøb på hvert møde året ud. Selvom væksten bremser lidt op i øjeblikket, er Fed fortsat optimistisk på mellemlang sigt og foretrækker at bruge signalpolitikken frem for kvantitative pengepolitiske lempelser i udførelsen af pengepolitikken. Vi venter den første renteforhøjelse i USA på 25bp medio 2015, og den pengepolitiske rente ventes at ligge på 2,5 % ultimo skurven er stejlet en anelse, og markederne venter den første renteforhøjelse i USA ved udgangen af Kurven er således tæt på et fair niveau set i forhold til vores prognose og de pengepolitiske signaler fra Federal Reserve. Rente-fixingerne ventes at være uændrede året ud, men de begynder formentlig at stige i 1. halvår Den lange ende af rentekurven har stort set været uændret, siden vi udsendte den sidste prognose, og renterne er ikke faldet, selvom nøgletallene har været svagere end ventet. Det skyldes formentlig, at de fleste analytikere vurderer, at de skuffende nøgletal primært skyldes det dårlige vejr i USA i starten af Vi er enige med Fed i, at der er udsigt til en bedring i amerikansk økonomi på lidt længere sigt, men vi mener samtidig, at den aktuelle afmatning betyder, at de lange renter holder sig i det nuværende interval i nogen tid endnu. Vi venter derfor ikke, at renterne stiger over dette interval før i 3. kvartal 2014, når der er kommet mere fart på økonomien. USD Spot +3m +6m +12m FED M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve Statsobligationer 4.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 14-Feb Mar-14 3-måneders USD Libor-rente marts

8 Prognose for Storbritannien De detaljerede nationalregnskabstal for 4. kvartal 2013 bekræftede, at britisk økonomi voksede 0,7 % drevet af investeringerne og nettoeksporten. De seneste PMI-tal peger mod et fortsat opsving med pæn vækst i produktion og beskæftigelse. Boligpriserne stiger fortsat kraftigt, og tal for bankernes udlån til private peger mod en fortsat bedring i udviklingen i sikrede lån, selv om de fortsat ligger et godt stykke under niveauet før krisen. Trods udsigten til et holdbart opsving vil væksten formentlig stige i et lidt lavere tempo fremover pga. ubalancerne på de offentlige finanser, lav vækst i de disponible realindkomster, som lægger en kraftig dæmper på privatforbruget, og de relativt svage udsigter for eksportvæksten. Inflationen ligger i øjeblikket på 1,9 %, og vi venter, at inflationen holder sig tæt på dette niveau i den nærmeste fremtid. Pengepolitik og pengemarked Der har ikke været de store ændringer i den forløbne måned, hvor udmeldingerne fra ledelsen i Bank of England har afspejlet næste fase af signalpolitikken, der blev udstukket i inflationsrapporten fra februar. Ifølge BoE betyder den høje ledige kapacitet i økonomien og udsigten til, at inflationen vil holde sig under 2 % 2-3 år frem, at Storbritannien stadig har brug for lave renter, og BoE har signaleret, at de vil gå forsigtigt frem, når de begynder at forhøje renten, set i forhold til de renteforhøjelser, vi så, før krisen. Vi venter den første renteforhøjelse i foråret 2015, da udsigten til fortsat pæne vækstrater betyder, at den ledige produktionskapacitet i økonomien aftager gradvist. Rente-fixingerne ventes derfor at være uændrede indtil videre, men de begynder formentlig at stige sidst på året, når de pengepolitiske stramninger nærmer sig. Vi har oprevideret prognosen for de korte renter, da den ventede første renteforhøjelse i foråret 2015 nu er rykket nærmere. Der er kun mindre ændringer i prognosen for de øvrige løbetider. Vi venter derfor, en udfladning af den britiske rentekurve, idet de korte renter vil stige mere end de lange. Renterne i Storbritannien har fulgt den faldende tendens i euroområdet og USA siden starten af Vi venter ikke de store bevægelser i renterne på 3 måneders sigt, men renterne stiger formentlig til over det aktuelle niveau senere på året. Vores prognose ligger tæt på forward-markedet for alle løbetider på 3 måneders sigt og en anelse over forward-markedet på 12 måneders sigt, idet vi venter lidt mere aggressive renteforhøjelser end forward-markedet. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer % bp Ændring, bp (h-akse) 14-Feb Mar-14 3-måneders Libor-rente marts

9 NOK SEK DKK CHF JPY GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet marts

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse marts

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere