Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009"

Transkript

1 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle, og mens boligmarkedet i og omkring de store byer er sendt til tælling, så har boligmarkedet i mange yderområder fortsat paraderne oppe. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Lise Nytoft Bergman Jakob Kongsgaard Olsson Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen Den alvorlige situation på boligmarkedet er karakteriseret ved en hastig faldende handelsaktivitet, liggetider, der skyder i vejret, og et historisk højst udbud af enfamiliehuse til salg. Det er ikke overraskende i de regioner, der oplevede de største prisstigninger op til vendingen på boligmarkedet, at vi nu ser den største nedgang i handelsaktiviteten og den største stigning i liggetider og antal boliger til salg. Det vidner om, at prisudviklingen tidligere gik meget stærkt og måske også for stærkt i og omkring de store byer herunder især i Region Hovedstaden og dele af Region Sjælland hvorimod udviklingen i parcelhuspriserne i den øvrige del af landet var noget mere velafbalanceret. Det betyder også, at boligmarkedet i mange udkantsområderne ikke står over for samme prisfald, som vi ser det i for eksempel Region Hovedstaden, jf. tabel 1. På landsplan forventer vi et prisfald på enfamiliehuse på knap 10 % i 2009 og 5 % i Får vi ret i vores prognose, vil 2009 dermed byde på det største prisfald i mere end 50 år. Forårspakke 2.0 er godt nyt for boligmarkedet, men vi vurderer ikke, at effekten er stor nok til at opveje de faktorer, som pt. får priserne til at falde. Hvis Forårspakken 2.0 formår at sende krisestemningen på retræte, ser tingene dog lysere ud. Det er imidlertid for tidligt at konkludere, om det vil lykkes og vi har derfor ikke inkluderet en stemningseffekt fra Forårspakke 2.0 i vores prognose. Tabel 1: Regional boligprisprognose enfamiliehuse Forventet prisfald siden toppen Region Hovedstaden -11,3% -16,9% -7,0% -34,3% (3. kvt. 06) Region Sjælland -5,8% -10,3% -5,6% -22,6% (3. kvt. 07) Region Syddanmark 2,0% -4,5% -3,5% -10,3% (1. kvt. 08) Region Midtjylland 0,2% -5,3% -4,7% -11,7% (4. kvt. 07) Region Nordjylland 2,5% -2,6% -1,4% -6,2% (2. kvt. 08) Hele landet -4,3% -9,5% -5,0% -19,2% (2. kvt. 07) Kilde: Danmarks Statistik, EcoWin, Realkreditrådet og egne beregninger. side 1

2 Kraftig slagserie har ramt boligmarkedet Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en kraftig økonomisk slagserie, der har sendt markedet i tovene. Finanskrisens eskalering hen over andet halvår af 2008, har i kombination med accelerationen i den økonomiske afmatning, ramt boligmarkedet hårdt og i væsentlig grad bidraget til, at husprisfaldet er taget til i styrke. På landsplan forventer vi nu, at parcelhuspriserne vil falde knap 10 % 2009 og 5 % i Prognosen dækker dog over store regionale forskelle hvor boligmarkedet i og omkring de store byer er sendt til tælling, så har boligmarkedet i mange yderområder fortsat paraderne oppe. Vi forventer derfor også, at de største prisfald fortsat vil være centreret i og omkring de store byer, mens der er udsigt til mere moderate prisfald i udkantsområderne. Et boligmarked i groggy tilstand Det er dog overordnet set et særdeles groggy boligmarked, vi i øjeblikket er vidne til. Handelsaktiviteten er hastigt faldende, liggetiderne skyder i vejret, og udbuddet af enfamiliehuse til salg har bevæget sig op i et historisk højt niveau. I perioden 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2008 er det samlede boligudbud således steget med knap boliger, mens antallet af handler er faldet med rundt regnet boliger, svarende til et fald på knap 22 %, jf. figur 1. Figur 1: Stor ubalance på boligmarkedet hele landet Antal enfamiliehuse til salg Antal handler - enfamiliehuse Kilde: Realkreditrådet, Sidst observation 4. kvartal Nedgangen i handelsaktiviteten har været størst i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens de øvrige regioner har oplevet mere moderate fald i handelsaktiviteten, jf. figur 2. Det er bemærkelsesværdigt, at handelsaktiviteten begyndte at falde på ca. samme tid i alle regioner; nemlig i 2. halvår af side 2

3 Figur 2: Handlede parcel- og rækkehuse regioner Handler - indeks 2001 = Region Nordjylland Region Syddanmark percent Region Midtjylland percent Region Sjælland Hovedstadsregionen Kilde: Realkreditrådet, sidste observation 1. januar Ser man på boligbyrden der måler omkostningerne ved køb af bolig i forhold til den disponible indkomst fremgår det tydeligt, at boligbyrden blev sendt kraftigt i vejret af det stigende renteniveau og de meget store husprisstigninger, der prægede perioden op til den nuværende vending på boligmarkedet, jf. figur 3. Udviklingen i boligbyrden afslører imidlertid også tydelige geografiske forskelle. Den største stigning sås i Region Hovedstaden, hvor prisstigningerne var særligt kraftige. Mens stigningen i boligbyrden omvendt har været noget mere moderat i Region Nordjylland der samtidig er den billigste region. Men også her sendte stigende renter og pæne husprisstigninger boligbyrden opad. Figur 3: Boligbyrde parcel- og rækkehuse, hele landet Boligbyrde - indeks 1995 = Region Hovedstaden (Dyreste Region) 1 Hele landet Region Nordjylland (Billigste Region) Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. Anm.: Boligbyrden måler omkostningerne ved ejerbolig (renteudgifter efter skat på et gns. lån og ejendomsværdiskat) i forhold til husholdningernes disponible indkomster. side 3

4 Det er således heller ikke overraskende, at den største nedgang i handelsaktiviteten nu observeres i de regioner, der oplevede de største prisstigninger op til vendingen på boligmarkedet. Prisudviklingen gik tidligere meget stærkt og måske også for stærkt i og omkring de store byer, hvorimod parcelhuspriserne i den øvrige del af landet som hovedregel været noget mere velafbalanceret. Det betyder også, at boligpriserne i mange udkantsområderne ikke står over for samme prisfald, som vi ser det i eksempelvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Tre forhold trækker boligbyrden nedad Vi forventer, at boligbyrden vil falde markant fremadrettet, som følge af et pænt rentefald, stigende indkomster, samt fortsat faldende boligpriser. Isoleret set forventer vi, at faldet i renten og boligpriserne stort set ligeligt vil bidrage til % af det forventede fald i boligbyrden, mens de stigende indkomster vil bidrage med 20 %, jf. figur 4. Det store bidrag fra renten skal ses i lyset af, at vi forventer et ganske markant fald i renten på FlexLån. På 12-måneders sigt forventer vi, at renten på FlexLån F1 vil falde fra det nuværende niveau på godt 3 % til 2,25 %. Omvendt forventer vi en stort set uændret rente på et almindeligt fastforrentet lån det forventede rentefald vedrører således hovedsageligt de korte renter. Det er vigtigt, at skelne imellem udviklingen i hhv. de korte og lange renter, når man skal belyse renteudviklingens samlede indvirkning på boligpriserne. Det er udviklingen i den lange rente, der har betydning for især nye boligejeres købekraft på boligmarkedet, da det netop er renten på et fastforrentet lån, der ligger til grund for den kreditvurdering, som bankerne udarbejder i forbindelse med et boligkøb. Omvendt har udviklingen i den korte rente stor betydning for eksisterende boligejere med variabelt forrentede lån (FlexLån ). Faldet i de korte renter vil således bidrage væsentligt til at afskærme boligmarkedet fra et egentlig kollaps i en situation med kraftig økonomisk afmatning og stigende ledighed. Figur 4: Bidrag til fald i boligbyrde 1 Bidrag indkomst 1 Bidrag rente Bidrag boligpris Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger Renteudviklingen vil således ikke isoleret set gøre det nemmere for førstegangskøber, at få foden ind på boligmarkedet, men omvendt betyder faldet i især de korte renter, at vi ikke forventer at se et egentligt kollaps på boligmarkedet, hvor et kraftigt stigende antal tvangsauktioner kan kaste boligmarkedet ud i en selvforstærkende negativ spiral. side 4

5 Der er til gengæld entydig hjælp at hente fra de meget pæne indkomststigningerne, danskerne har glæde af i år og næste år. I 2009 forventes skattelettelser at give et løft til den disponible indkomst på 5 mia. kr. Dertil kommer frigivelsen af SP-opsparingen, som godt nok ikke umiddelbart gør danskerne rigere men som til gengæld frigiver noget likviditet her og nu. For mange familier vil frigivelsen af SP-opsparingen kunne give et vigtigt supplement til indkomsterne i en periode, hvor privatøkonomien ellers strammer til. I 2010 er der udsigt til skattelettelser på hele 14,5 mia. kr. som følge af Forårspakke 2.0. Det vil sammen med de relativt pæne lønstigninger, der blev forhandlet hjem under den sidste fase af højkonjunkturen, og en hastigt faldende inflation, sikre en rigtig pæn indkomstfremgang i prognoseperioden. I modsat retning trækker det dog, at Forårspakke 2.0 indebærer en reduktion af rentefradragsretten for store renteudgifter. Dertil kommer, at der heller ikke er tvivl om, at nogle af finansieringselementerne i Forårspakke 2.0 ad åre kommer til at ramme boligejerne i form af eksempelvis højere varmeudgifter. Samlet set er Forårspakke 2.0 dog godt nyt for boligmarkedet. Vi vurderer dog ikke, at effekten er stor nok til at opveje de modsatrettede faktorer, som fortsat er i spil. En mulig positiv effekt, som det dog er vanskeligt at vurdere størrelsen af, er, hvis Forårspakken 2.0 formår at sende krisestemningen på retræte. Det er endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt det vil lykkes og vi har derfor ikke inkluderet en stemningseffekt fra Forårspakke 2.0 i vores prognose. De negative impulser dominerer Fremadrettet forventer vi altså fortsatte boligprisfald i alle landets regioner. Den kraftige økonomiske afmatning hvor ledigheden forventes at stige kraftigt, jf. figur 5 vil i kombination med en række negative vækstimpulser fra den verserende finanskrise, lægge et stort pres på boligmarkedet fremadrettet. Figur 5: Ledighed og rente personer Gns. boligrente >> % 6,5 6,0 5,5 nt e r c e p << Ledige 5,0 4,5 4,0 nt e c er p ,5 Kilde: EcoWin og egne beregninger.. Presset gøres mindre af et støt faldende renteniveau i prognoseperioden, samt udsigten til pæne indkomststigninger i kølvandet på de allerede indførte og planlagte skattelettelser. Det er dog samlet set vores vurdering, at den kraftige økonomiske afmatning herunder specielt den stigende jobusikkerhed og en udpræget forventning om fortsat faldende boligpriser vil bestemme retningspilen for boligpriserne fremadrettet. side 5

6 Historisk prisfald i vente Vores regionale boligprognose tegner altså alt i alt et historisk dystert billede af boligmarkedet i 2009 og På landsplan forventer vi et prisfald på enfamiliehuse på knap 10 % i 2009 og 5 % i Får vi ret i vores prognose, vil 2009 dermed byde på det største prisfald i mere end 50 år. Vi skal helt tilbage til kartoffelkuren i 1987, hvor huspriserne faldt 7,1 % (nominelt), for at finde lignende prisfald, jf. figur 6. Det er dog værd at understrege, at store dele af det prisfald efter vores vurdering allerede har fundet sted. Vi har kun pristal til og med starten af 4. kvartal sidste år og da krisen for alvor spidsede til i slutningen af året, har vi endnu til gode at se effekterne af den globale økonomiske nedsmeltning til gode i husprisstatistikken. Når vi her i slutningen af marts 2009 står og kigger frem, så er der faktisk udsigt til, at prisfaldene tager lidt af i styrke. Figur 6: Historisk prisudvikling enfamiliehuse, hele landet 25% Årsvækst 25% 20% 15% 10% Danmarks Statistik Realkreditrådet 20% 15% 10% 5% 5% 0% 0% -5% -5% -10% % Kilde: MONA, Realkreditrådet og egne beregninger. Anm.: Vores prognose bygger på Realkreditrådets prisstatistik, der går tilbage til 1. kvt Det største prisfald ventes i Region Hovedstaden, hvor vi forventer et prisfald på næsten 17 % i 2009 og yderligere 7 % i I Region Sjælland forventes også et ganske pænt prisfald på 10,3 % i 2009 og 5,6 % i Vi forventer mere moderate prisfald, når vi vender blikket mod Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland, huspriserne vil falde i omegnen 2,5-5,5 % i 2009, jf. tabel 1. Tabel 1: Regional boligprisprognose enfamiliehuse Forventet prisfald siden toppen Region Hovedstaden -11,3% -16,9% -7,0% -34,3% (3. kvt. 06) Region Sjælland -5,8% -10,3% -5,6% -22,6% (3. kvt. 07) Region Syddanmark 2,0% -4,5% -3,5% -10,3% (1. kvt. 08) Region Midtjylland 0,2% -5,3% -4,7% -11,7% (4. kvt. 07) Region Nordjylland 2,5% -2,6% -1,4% -6,2% (2. kvt. 08) Hele landet -4,3% -9,5% -5,0% -19,2% (2. kvt. 07) Kilde: Danmarks Statistik, EcoWin, Realkreditrådet og egne beregninger. side 6

7 Holder prognosen stik, vil prisen på et gennemsnitligt parcelhus på kvadratmeter på landsplan falde fra en top på kr. i 2. kvartal 2007 til kr. i udgangen af 2010 et fald på kr. I Region Hovedstaden vil prisen være faldet med hele kr. siden toppen i 3. kvartal 2006 fra kr. til kr., jf. tabel 2. Tabel 2: Prognose pris for et parcelhus på kvadratmeter Forventet fald Kroner siden toppen Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, EcoWin, Realkreditrådet og egne beregninger. Figur 6: Boligbyrde enfamiliehuse, hele landet 0) 0 1 = 5 9 ( 1 s k I nde Boligbyrdeindeks - Hele landet (1995 = ) Dyrere Billigere nt e c er p Kilde: EcoWin og egne beregninger. Anm.: Grå baggrund markerer prognoseperiode.. Lys for enden af tunnelen Får vi ret i vores prognose, vil det forventede prisfald i kombination med et støt faldende renteniveau bidrage væsentligt til at skabe en bedre balance imellem lønindkomsten på den ene side og omkostningerne ved køb af bolig på den anden. Ser man på boligbyrden vil et prisfald på 9,5 % og 5,0 % i hhv og 2010 således bringe boligbyrden ned under det gennemsnitlige niveau, der har kendetegnet perioden siden 1995, jf. figur 3. Det giver os en forhåbning om, at vi vil kunne se en begynde stabilisering i prisniveauet og visse tilfælde en tilbagevenden til stigende huspriser når vi når udgangen af Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 7

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere