Årsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 9 Ledelsespåtegning 10 Ordinær generalforsamling afholdes: Torsdag den 9. april 2015 SEB Huset, Bernstorffsgade 50, København Den uafhængige revisors erklæringer 11 Afdelingsberetninger og afdelingsregnskaber Afdeling 1 - USA Indeks 12 Afdeling 2 - Europa Indeks 16 Afdeling 4 - Europa SMV 20 Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) 24 Fælles noter 28 For yderligere information kontakt venligst: Jens Lohfert Jørgensen Administrerende direktør Jørgen Jepsen Regnskabschef Anvendt regnskabspraksis 29 Væsentlige aftaler 31 Omkostningssatser 31 Foreningens årsrapport er tilgængelig ved henvendelse Yderligere eksemplarer af årsrapporten samt de enkelte afdelingers komplette beholdningsoversigter kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf eller på

3 Foreningsoplysninger Foreningen Kapitalforeningen SEB Kontoførende (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers Britta Fladeland Iversen Preben Keil Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen Tabel 1 - Afdelingerne i Professionel Forening SEB Kontoførende Afd. nr. Afdelingsnavn SE nr. Stiftelsesdato 1 Afdeling 1 - USA Indeks juli Afdeling 2 - Europa Indeks juli Afdeling 4 - Europa SMV juni Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) juni 2011 Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

4 Ledelsesberetning 2014 Kapitalforeningen SEB Kontoførende - kort fortalt Foreningen er en kapitalforening jf. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Foreningen blev stiftet den 2. juli 2010 og har haft aktive afdelinger siden ultimo september Foreningen blev omdannet til en kapitalforening på en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 27. marts Foreningen henvender sig til institutionelle investorer, der er juridiske personer. Foreningen har følgende fire afdelinger: Afdeling 1 USA Indeks Afdeling 2 Europa Indeks Afdeling 4 Europa SMV Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) Foreningen ejes af medlemmerne. Foreningen samarbejder med SEB-koncernen på en række områder jf. afsnittet om væsentlige aftaler. Foreningen ledes af bestyrelsen samt direktionen for IFS SEBinvest A/S, der forestår administration af Foreningen. Markedsforholdene 2014 Trods meget høje aktieafkast i 2013 var markedsforventningerne ved indgangen til 2014 stadig ganske positive. En styrkelse af det globale økonomiske opsving skulle trække aktiekurserne yderligere op, denne gang på baggrund af stigende indtjening snarere end blot højere værdiansættelse af virksomhederne. Samtidig var der en forventning om, at obligationsrenterne ville forsætte den bevægelse opad, som blev igangsat i foråret Sådan gik det ikke helt! Opsvinget tabte luft allerede tidligt på året, fordi både Europa, Japan og en række Emerging Markets lande ikke leverede den ventede økonomiske fremgang. De geopolitiske kriser i Rusland/ Ukraine og Syrien var medvirkende årsag hertil. Kun i USA fortsatte den økonomiske vækst trods udfasningen af centralbankens massive obligationskøb. Et fald på mere end 50 procent i olieprisen i andet halvår skabte yderligere usikkerhed, ikke mindst geopolitisk, men den langsigtede effekt af olieprisfaldet på den globale vækst er uden tvivl positiv. De europæiske renter faldt til nye lavpunkter i 2014 som resultat af usikkerhed, udsigt til øget pengepolitisk stimulans og ikke mindst en inflation, der er faldet til et bekymrende lavt niveau. Aktieafkastet varierede betydeligt på tværs af regioner fra svagt positivt til op imod 15 procent. Store forskydninger var der også i valutakurserne, hvor især dollaren styrkedes markant over for de fleste andre valutaer. USA Hårde snestorme ramte store dele af USA i starten af 2014 og medførte generelle forstyrrelser af hverdagens orden. Produktionsapparatet, og især byggeriet, blev afbrudt midlertidigt i flere stater, mens man i det sydlige USA oplevede større problemer med transporten. Det sidste skyldtes, at områder, der ikke normalt oplever sne, pludselig stod med hvide veje, men ingen vinterdæk eller snerydningsberedskab. Uvejret viste sig hurtigt via svaghed i nøgletallene og en generel usikkerhed omkring styrken i det amerikanske opsving, der ellers var tiltænkt rollen som trækhest for den øvrige vestlige verden. Men altså ikke i første kvartal, hvor væksten var negativ det svageste kvartal siden starten af Først senere på foråret blev det bekræftet, at vejret var den overvejende årsag til de svage nøgletal, og herefter begyndte amerikansk økonomi at sætte af. Erhvervstilliden steg gradvist til niveauerne fra før finanskrisen i 2008, beskæftigelsen styrkedes, og arbejdsløsheden, der toppede ved 10 pct. i 2010, faldt til under 6 pct. BNP-væksten henover 2. og 3. kvartal var samlet den stærkeste i de seneste 10 år. Alle bekymringerne om det amerikanske opsving blev skubbet i baggrunden. Dog gav de store fald i olieprisen anledning til diskussion i forhold til den amerikanske økonomi. Normalt er det ubetinget positivt for USA, når olieprisen falder, fordi det øger forbrugernes købekraft, men en voksende skiffer-olie-sektor i USA har øget investeringsafhængigheden af olieprisen. En lav oliepris medfører, at en del nye oliefelter i USA bliver urentable, hvorfor investeringer og nye arbejdspladser udebliver. Selv om oliesektoren er vokset eksplosivt, særligt i visse stater, er det stadig en ganske lille sektor i det store billede, og USA er som samlet økonomi bedre stillet med en lavere oliepris. Det kraftige fald i olieprisen påvirker derfor væksten positivt i løbet af 2015, Med stærkere vækst- og i særdeleshed jobdata - flyttede fokus sig i 2. halvår mod den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som allerede fra årets start begyndte at neddrosle sine opkøb af statsobligationer med 10 mia. dollars pr. måned. Sidst på efteråret var opkøbsprogrammet tilendebragt, tilsyneladende uden større dramatik på finansmarkederne. Herefter handler det om, hvornår Federal Reserve vil begynde at hæve styringsrenten, der i årevis har ligget på 0 procent. December mødet i centralbanken gav første advarsel, da ordlyden i pressemeddelelsen blev justeret, således at centralbanken ikke længere lovede nul-renter i en rum tid som hidtil, men fra da af blot annoncerede, at centralbanken var tålmodig i forhold til at hæve renten. En svag amerikansk forbrugerprisinflation og en lønvækst, der i 2014 forblev lav i forhold til tidligere opsving, peger dog ikke på, at Federal Reserve har travlt, men man fornemmer nogen ængstelighed ved nulrentepolitikken iblandt centralbankens chefer. Europa Den økonomiske udvikling i euroområdet var en af årets helt store skuffelser. Siden gældskrisen og den heraf følgende recession løjede af i starten af 2013, var det forventningen, at væksten skulle styrkes og nå mere normale niveauer i Men sådan gik det ikke: Regionen som helhed oplevede ikke accelererende vækst. Store lande som Frankrig og Italien var i recession, mens det tyske økonomiske lokomotiv var helt uden dynamik. Forklaringerne er flere. For det første er der stadig stor tilbageholdenhed med investeringsaktiviteten. Det skyldes dels almindelig forsigtighed efter de efterhånden mange års kriser, et usikkert politisk miljø - særligt i Frankrig og Italien, dels et banksystem, der kun langsomt har øget udlånsaktiviteten ikke mindst fordi 2014 bød på endnu en større stresstest af bankerne, inden Den europæiske centralbank, ECB, skal overtage overvågningen af i disse i Resultatet af stresstesten kom 2 - Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

5 Ledelsesberetning 2014 Tabel 2 - Afkast i de enkelte afdelinger og deres respektive referenceindeks Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.) Afdelinger Benchmark Afdeling 1 - USA Indeks MSCI USA (i DKK) 28,10 25,90 28,09 26,09 Afdeling 2 - Europa Indeks MSCI Europa (i DKK) 6,81 19,73 6,64 19,81 Afdeling 4 - Europa SMV MSCI Europa Small Cap (i DKK) 15,43 33,05 6,27 21,66 Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) MSCI Japan (i DKK) 2,33 32,04 9,09 33,40 sidst på året, og dette kan have medvirket til forsigtighed i banksektoren. Endelig blev den manglende investeringslyst forstærket af fornyet usikkerhed iblandt virksomheder som følge af sanktionerne mod Rusland. Nogle virksomheder blev ramt direkte på eksporten af produkter, og dermed forsvandt lysten til at udvide kapaciteten. For andre virksomheder, der ikke har direkte russisk eksponering, blev konflikten en påmindelse om den latente politiske risiko, der er forbundet med at satse på afsætning til Emerging Markets lande. Den direkte effekt af svagere eksport til Rusland synes begrænset, da Rusland kun aftager få procent af europæiske virksomheders varer men de negative tillidseffekter blandt virksomhederne er givetvis blevet undervurderet i første omgang, og det kan være en del af årsagen til, at Europa klarede sig skuffende i En anden bemærkelsesværdig ting er udviklingen i forbrugerprisinflationen i eurozonen, som faldt yderligere gennem det meste af året og sluttede i negativ delvist pga. af det kraftige fald i olieprisen. Det gødede frygten for, at Europa skulle ende i samme situation som Japan, der fra starten af 1990 erne oplevede en periode på år, hvor man ikke formåede at få inflationen op igen, da den først havde ramt 0 pct. Faren herved er ikke de lave forbrugerpriser i sig selv eksempelvis kan den faldende oliepris hjælpe forbrugerne ved at nedbringe benzinog energiregningen - men snarere, at forventninger om lav eller ligefrem negativ inflation kan bremse lønstigningerne og trække forbruget med ned. Og specielt det første er et særligt stort problem, når folk har høj gæld, som det er tilfældet i det meste af Vesten. Det kan blive til en deflationsfælde, som er ganske svær at komme ud af igen. Den Europæiske Centralbank blev henover året stadig mere tydelig i sin bekymring for deflationsrisikoen og lempede af samme grund pengepolitikken ad flere omgange, både via rentesænkning og - da renten ikke kunne sænkes yderligere opkøbsprogrammer, der skal forsøge at gøre det nemmere for små virksomheder og boligkøbere at låne. Og ved indgangen til 2015 har ECB som ventet i markedet annonceret et statsobligationsopkøbsprogram i stil med det amerikanske. Endelig kom nationalpolitik igen i fokus mod slutningen af året, da det græske parlament skulle udpege en ny præsident, efter den siddende 85 årige præsident Papoulias embedsperiode udløb. Positionen har mest symbolsk karakter, men ikke desto mindre kunne den siddende regering, der i embedsperioden har mistet mange støtter, ikke samle opbakning til deres kandidat. Det stod klart den 29. december, da tredje valgrunde blev overstået, og der blev således udskrevet nyvalg til afholdelse 25. januar Venstrefløjspartiet Syriza vandt dette valg, og eftersom de i årevis har stillet sig yderst skeptiske over for den tyske spare- og reformkurs, som Grækenland er blevet presset til at følge, har valgresultatet skabt fornyet politisk usikkerhed i Europa - ikke mindst i lyset af, at det reformskeptiske venstrefløjsparti, Podemos, oplever stor fremgang i Spanien. Danmark Den økonomiske udvikling i Danmark levede heller ikke op til forventningerne. Danmark blev også påvirket af usikkerheden fra konflikten i Østeuropa, særligt i eksporttunge erhverv som landbruget. Til gengæld var der i 2014 også en række underliggende positive tegn: Fortsat fremgang i beskæftigelsen og fald i arbejdsløsheden, tiltagende stigning i boligpriserne og forbrugertillid, der nåede niveauer, som ikke har været set i en årrække. Endnu har det ikke resulteret i nogen betydelig fremgang i forbruget, men det skaber et solidt grundlag for Lønvæksten forblev moderat trods faldende arbejdsløshed. De offentlige finanser blev igen i 2014 forbedret, dog delvis som følge af en midlertidig pensionsbeskatningsordning. Danske statsobligations- og boligrenter faldt i lighed med de europæiske renter, og dette kan understøtte husprisstigninger og forbruget i det nye år. Japan I Japan var årets mest afgørende begivenhed en større momsforhøjelse, der trådte i kraft den 1. april Det gav anledning til stærkt forbrug i månederne op til forhøjelsen, men herefter fulgte en langt kraftigere nedtur end myndighederne havde ventet. Det gjorde det svært at vurdere den grundlæggende styrke i Japans økonomi gennem året, men i løbet af efteråret stod det klart, at økonomien havde reageret så negativt på den indirekte skatteforhøjelse, at yderligere pengepolitisk hjælp var en nødvendighed. Det førte til, at centralbanken øgede sine opkøb af statsobligationer med det resultat, at yen en straks faldt, mens japanske aktier steg. Den økonomiske svaghed i kølvandet på momsforhøjelsen gav også anledning til, at den japanske regering sidst på året meldte ud, at endnu en planlagt momsforhøjelse ville blive udskudt fra 2015 til De varslede større reformer af den japanske økonomi udeblev også i Emerging Markets Emerging Markets som investeringskoncept mister stadig mere Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

6 Ledelsesberetning 2014 glans, og i det hele taget bliver det stadig sværere at betragte Emerging Markets som én gruppe eller aktivklasse. Specielt latinamerikanske og afrikanske producenter af industrielle råvarer har nu i flere år i træk kæmpet mod vigende vækstrater, og dette billede fortsatte i Efter at være højt besunget for få år tilbage ligger væksten nu i mange tilfælde på linje med eller ligefrem under væksten i landene i OECD, der ikke i sig selv imponerer. En hovedforklaring er Kinas forsøg på at dreje økonomien væk fra tidligere tiders meget råvareintensive infrastrukturog byggeridrevne vækst. Det øger presset på de typiske underleverandørlande i andre dele af verden, og disse lande synes ude af stand til at finde nye kilder til vækst. Dertil kommer Ruslands ageren i Ukraine, som igen har sat fokus på de risici, der følger med investeringer i regioner med mindre stabile politiske systemer. Udover sanktioner og økonomisk krise er et kollaps i den russiske valuta og - hvis krisen eskalerer yderligere - risikoen for kapitalkontrol, der lukker adgangen til at trækker penge hjem fra Rusland, overvejelser, som virksomhedschefer igen må gøre sig. Kraftige stigninger i den russiske centralbanks styringsrente skulle forsøge at stoppe presset på valutaen, og det så ud til at lykkes ved udgangen af Men omkostningen ved et sådan indgreb er, at det påfører de russiske virksomheder og forbrugere meget skrappe finansielle vilkår. Dette vil forværre den økonomiske situation i De økonomiske problemer i Rusland medfører også stigende risiko for, at Putin - presset af omstændighederne - træffer mere skæbnesvangre, geopolitiske beslutninger for at bevare magten. Det skarpe fald i olieprisen har øget denne risiko og i det hele taget risikoen for ustabilitet i meget olieafhængige økonomier overalt i verden. Udviklingen i Kina tiltrak sig som altid stor opmærksomhed. Den nye ledelse forsøger, foruden dets opgør med den voldsomme korruption, at bremse Kinas kraftige kreditvækst. Men styret kan og vil ikke acceptere, at nedgangen i den økonomiske vækst bliver for kraftig, idet dette kan skabe social uro. Derfor bød 2014 på mere stop-and-go politik, hvor økonomiske stramninger og lempelser afløste hinanden, når kreditvæksten var blevet for høj eller den økonomiske vækst var for lav. Resultatet blev en vækst, der var en anelse svagere end markedet havde håbet, men en kreditvækst, der til gengæld stadig virker uholdbar kraftig i et lidt længere perspektiv. Et andet og mere ventet - resultat var et fald i boligpriserne i stort set alle større kinesiske byer. Faldet i boligpriserne har dog endnu ikke skabt større finansielle problemer i systemet. Forventninger til investeringsmarkederne i 2015 USA Med meget høje vækstrater i niveauet 5 pct. i den sidste halvdel af 2014 er forventningerne til USA igen høje for Opmærksomheden samler sig især om, hvorvidt den stærke jobskabelse, der er blevet bekræftet af data fra starten af 2015, endelig trækker lønvæksten op. Udviklingen i lønningerne har indtil nu ligget lavt i forhold til en arbejdsløshed, der nærmer sig det strukturelle niveau på omkring 5-6 pct. Det er særligt afgørende, fordi den amerikanske centralbank skeler meget til lønvæksten i dens beslutning om, hvornår det er på tide at hæve renten. Netop den amerikanske styringsrente nyder meget stor bevågenhed i investeringsmarkederne. Europa Pengepolitikken kommer også i fokus i Europa i 2015 men med et andet udgangspunkt end i USA. Først og fremmest skal det annoncerede program for statsobligationsopkøb gennemføres. Men spørgsmålet er, hvor effektivt opkøbsinstrumentet viser sig at være? De annoncerede obligationsopkøb følger en række andre pengepolitiske tiltag, og de kommer i kølvandet på stresstests og rekapitalisering af banker. Endelig går lempelsen hånd i hånd med en finanspolitik, der efter 3-4 års opstramninger ser ud til at blive mindre restriktiv. På den baggrund virker det rimeligt at forvente en stærkere vækst i 2015 i Europa. Risikoen ligger især på den politiske side - ikke kun i forhold til Rusland, men også Grækenland og eventuelle spredningseffekter, ikke i mindst til Spanien, som har valg sidst på året. Men samlet set kan Europa blive den historie, der overrasker markederne positivt i Danmark Som beskrevet ovenfor var der allerede i 2014 tegn på, at Danmark kunne få et stærkere opsving i forbruget. Vi forventer, at det begynder at vise sig tydeligere i Investeringerne ventes også at komme bedre med efter i 2014 at være blevet ramt af usikkerhed samt fortsat svaghed i Europa. Endelig vil finanspolitikken være mere ekspansiv end i flere år det er jo valgår! Regeringen planlægger at forøge det offentlige budgetunderskud til tæt på den grænse på 3 pct. af BNP, der er fastsat i den europæiske vækst-og stabilitetspagt. Dette vil påvirke den økonomiske vækst positivt, således at vi samlet når en vækstrate, som vil være mere i tråd med den rate, man kender fra tidligere perioder med ekspansion, dvs. i niveauet 2 pct. Emerging Markets 2015 vil være kendetegnet ved nogle af de samme udfordringer som 2014 i Emerging Markets landene. Som følge af krisen i og omkring Rusland vil politiske risici sandsynligvis veje tungere for internationale virksomheder, der skal investere i Emerging Markets. Og med et nedadgående pres på oliepriserne, vil en række olieproducerende Emerging Markets lande være underlagt større bevågenhed og et større pres. Brasilien og Mexico er eksempler på lande, der kæmper med store balanceproblemer og nu også med fald i olieprisen. De ventede rentestigninger i USA i 2015 kan lægge yderligere pres på lande, der har nydt godt af kapitaltilstrømning fra Vesten. Kina ventes at fortsætte den økonomiske politik fra 2014 altså et forsøg på at styre økonomien ud fra to modsatrettede ambitioner i forhold til langsigtet finansiel stabilitet og kortsigtet vækst. Resultatet ventes i 2015 at blive nogenlunde det samme som i 2014, nemlig en vækst, der er lidt lavere end året før, men ikke desto mindre med risiko for, at styret i Beijing mister kontrollen over processen. Kina har store valutareserver, så på kort sigt (dvs. i 2015) er der næppe grund til bekymring. Men Kinas økonomi indeholder potentialet til en større negativ tilpasning, der givet landets størrelse vil påvirke den globale økonomi. 4 - Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

7 Ledelsesberetning 2014 Bestyrelses- og ledelsesforhold Foreningens bestyrelse består af 4 personer, som alle er valgt af Foreningens medlemmer (investorerne) på den årlige generalforsamling. To af disse personer sidder ligeledes i bestyrelsen for Foreningens forvaltningsselskab IFS SEBinvest A/S. Foreningen har ikke selv en direktion eller andre ansatte. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Foreningens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen er for 2014 med generalforsamlingens godkendelse samlet honoreret for arbejdet i Foreningen med kr. Honoraret for de enkelte medlemmer fremgår af noten sidst i årsrapporten. Bestyrelsen modtager ikke andre former for vederlag i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsens sammensætning og tillidserhverv er beskrevet i et særskilt afsnit. Oplysning om vederlag der udbetales af forvalteren til ansatte m.v., kan findes i note 2 i årsrapporten for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, hvortil der henvises. Best practice for ledelse af investeringsforeninger m.v. I 2014 var der igen offentlig fokus på de danske investeringsforeninger. Medierne og myndighederne havde særlig interesse for ledelses- og omkostningsstrukturen i de danske investeringsforeninger og for interesseforholdene mellem investeringsforeningerne og distributionsleddet, dvs. de pengeinstitutter, der rådgiver investorerne omkring investering i afdelingernes beviser. Finanstilsynet offentliggjorde i april 2014 en omkostningsundersøgelse, der især havde fokus på områderne minimering af omkostninger og forbedring af afkast. Undersøgelsens generelle del mundede ud i 10 konkrete anbefalinger (såkaldte best practices ) til bestyrelserne i de danske investeringsforeninger. Foreningens bestyrelse hilser en sådan undersøgelse velkommen, fordi den er til fordel for investorerne. Ledelsen arbejder til stadighed med at sikre sig, at Foreningen lever op til branchestandarder inden for området god ledelse af investeringsforeninger. Branchestandarderne for god ledelse er senest formuleret af brancheforeningen, InvesteringsFondsBranchen (IFB), i september Standarderne har ligesom i undersøgelsen fra Finanstilsynet - form af 10 best practices for ledelsen af investeringsforeningerne. Branchens best practice tager udgangspunkt i, at ledelsen først vælger en passende forretningsmodel for den pågældende forening. Det betyder, at foreningens ledelse bl.a. beslutter, hvilke investorer Foreningen primært skal henvende sig til, hvilke produkter, der skal udbydes, hvordan de skal udbydes, samt hvordan omkostningsstrukturen og afkastmålsætningen bør være. Dernæst gives der anbefalinger til, hvordan foreningen bedst muligt udfylder forretningsmodellen. Det gøres bl.a. ved at have fokus på værdiskabelsen i forvaltnings- og distributionsleddet. Ledelsen er meget bevidst om, at arbejdet i Foreningen alene har det formål at tjene investorernes interesser bedst muligt. Bestyrelsen har defineret dette mål som at der skal søges at skabes det bedst mulige risikojusterede afkast efter omkostninger i alle afdelinger. Samfundsansvar Foreningen har siden 2008, gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, samarbejdet med SEB-koncernen på området for ansvarlige investeringer (SRI). Hensigten med samarbejdet og de udarbejdede politikker er bl.a. at følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles for Responsible Investments). Derved sikres, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Foreningens bestyrelse har således besluttet at følge SEB s politik med henblik på at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med Ethix SRI Advisors på området for ansvarlige investeringer. Med udgangspunkt i nedenstående konventioner modtager Foreningen løbende lister fra SEB/Ethix SRI Advisors over selskaber, som ikke opfylder nedenstående internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Enterprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af listerne fra SEB/Ethix SRI Advisors er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer samt for de aktivt forvaltede afdelinger - atomvåben. Ultimo december 2014 er der 15 selskaber, som er udelukket fordi de producerer klyngebomber og landminer. I forhold til 2013 er der kommet to nye selskaber på listen, mens et selskaber er taget af. Udelukkelseslisterne opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Foreningens hjemmeside. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix SRI Advisors ikke opfylder én eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix SRI Advisors søger dialog med disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. I yderste konsekvens ekskluderes selskaberne, hvis der ikke opnås tilfredsstillende resultater af dialogen. Der har i flere år havde været stigende offentligt fokus på investering i obligationer udstedt af stater, hvor det demokratiske system ikke lever op til gængse etiske standarder. I slutningen af 2013 udgav Rådet for samfundsansvar en vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Foreningen tilpasser løbende politikkerne for ansvarlige investeringer, således at disse til stadighed afspejler udviklingen på området. Foreningen har derfor med udgangspunkt i Rådets vejledning, og i samarbejde med SEB, i årets løb udformet en Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

8 Ledelsesberetning 2014 politik for ansvarlige investeringer i statsobligationer. Politikken forventes vedtaget og implementeret i Foreningen arbejder således fortsat seriøst med at investere med samfundsansvar. Risici samt risikostyring Som investor i Foreningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne, andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer - og den skal investor selv tage højde for - er valget af afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har danske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via en investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: Investors eget valg af afdelinger Investeringsmarkederne Investeringsbeslutningerne Driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at påtage sig med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler, investeringspolitikker og instrukser fra Foreningens bestyrelse om investering, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Enhver investeringsbeslutning i de aktivt styrede afdelinger er baseret på vores og porteføljerådgivernes forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, har vi for langt de fleste afdelinger udvalgt et benchmark. Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Afdelinger, for hvilke der ikke findes et velegnet indeks, har intet benchmark. Målet med afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv forsøger vi at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Når investeringsstrategien er passiv - også kaldet indeksbaseret - betyder det, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks tæt. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Foreningens bestyrelse har fastsat risikorammer for alle afdelinger. I aktieafdelingerne kan der f.eks. være fastsat en begrænsning på tracking error. Tracking error er et matematisk nøgletal, som udtrykker, hvor tæt afdelingerne følger deres benchmark. Jo lavere tracking error er, desto tættere forventes afdelingen at følge benchmark. I obligationsafdelingerne er der typisk fastsat begrænsninger på varighed (rentefølsomhed) og særlige begrænsninger på kreditrisikoen via krav til kreditvurderingen (ratings). Risici knyttet til driften af Foreningen For at undgå fejl i driften af Foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Foreningen er underlagt lovpligtig revision ved den generalforsamlingsvalgte revisor. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som 6 - Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

9 Ledelsesberetning 2014 mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte afdelinger henvises til disses gældende Investorinformation, der kan kan downloades fra seb.dk/sebinvest under fanen Foreninger/Dokumenter. Generelle risikofaktorer Investorer skal være opmærksomme på, at investering i investeringsbeviser er behæftet med risici, som kan medføre tab. Investorer skal desuden være opmærksomme på, at historiske afkast ikke kan anvendes som indikator for fremtidige afkast. Risici afhænger af mange faktorer. Nedenfor gennemgås de typer af risici, som er relevante for Foreningens afdelinger. Enkeltlande Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, ligger der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner, jf. nedenfor. Valuta Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, som systematisk kurssikres mod danske kroner, har en meget begrænset valutarisiko. En sådan kurssikring vil fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsområde under den enkelte afdelingsberetning. Selskabsspecifikke forhold Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Nye markeder/emerging Markets Begrebet Nye Markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (eksklusiv Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer. Effekten kan også være mere vedvarende. Aktieudlån Ingen af Foreningens afdelinger foretager aktieudlån. Lån Foreningen har opnået Finanstilsynets tilladelse til, i forbindelse med emission og indløsning, at optage lån for op til 10 pct. af formuen. Foreningen bruger muligheden i meget begrænset omfang. Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Priser på unoterede finansielle instrumenter eller afledte finansielle instrumenter opgøres til skønnet dagsværdi eller til beregnet dagsværdi på baggrund af underliggende noterede instrumenter. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne verden over er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Denne mulighed findes ikke for aktier, hvor kursen derfor altid opgøres som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har ingen af afdelingerne i 2014 haft større problemer med fastsættelse af indre værdi, ligesom det har været muligt straks at efterkomme alle ønsker om indløsninger. Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

10 Ledelsesberetning 2014 og økonomiske forhold. Særlige risici ved obligationsafdelingerne Obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteudviklingen varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle i vurderingen af, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give anledning til kursfald/- stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald på obligationerne. Begrebet varighed udtrykker renterisikoen på de obligationer, der investeres i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Kreditrisiko Inden for forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, Emerging Markets-obligationer, kreditobligationer osv. er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle, sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet udtrykker den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Risikovillig kapital Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital, f.eks. til udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Særlige risici ved blandede afdelinger Blandede afdelinger investerer i både aktier og obligationer. Disse afdelinger er således påvirket af risikofaktorer, for både aktie- og obligationsafdelinger. Kommunikationspolitik Der er stor interesse for opsparing og investering. Foreningen ønsker at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmest via hjemmesiden seb.dk/sebinvest, hvor alle relevante oplysninger om Foreningens afdelinger findes. Medlemmer og andre interesserede kan henvende sig til direktør Jens Lohfert Jørgensen med spørgsmål om Foreningens forretningsområde. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet andre hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten for Særlige risici ved aktieafdelingerne Udsving på aktiemarkedet Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige Tabel 3 - ÅOP (Årlig Omkostning i Procent) Afdeling Afdeling 1 - USA Indeks ,21 Afdeling 2 - Europa Indeks 0,23 0,22 Afdeling 4 - Europa SMV 0,76 0,85 Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) 1,67 1, Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

11 Bestyrelsens tillidshverv Carsten Wiggers, formand Cand. polit., født 1955 I bestyrelsen for Foreningen siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S VP SECURITIES A/S Realkreditforeningen Core Bolig IV og V Investoraktieselskab Nr. 1-4 Core Bolig IV og V Investorkommanditaktieselskab Core Bolig IV Kommanditaktieselskab Core Bolig V Projekt Kommanditaktieselskab Britta Fladeland Iversen Direktør, født 1953 I bestyrelsen for Foreningen siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Bruger Hjælper-Formidlingen A/S DISfonden UBS Bolig A/S Core Advice A/S Morten Amtrup Cand. oecon., født 1963 I bestyrelsen for Foreningen siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Nagel Danmark A/S Oeconforeningen ved Aarhus Universitet Preben Keil Direktør, født 1947 I bestyrelsen for Foreningen siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

12 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Kapitalforeningen SEB Kontoførende Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2014 for Kapitalforeningen SEB Kontoførende og erklærer hermed: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. At årsregnskabet for Foreningen og afdelingerne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 2015 Bestyrelsen Carsten Wiggers Bestyrelsesformand Britta Fladeland Iversen Bestyrelsesmedlem Preben Keil Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Direktionen Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Direktør 10 - Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

13 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Kapitalforeningen SEB Kontoførende Påtegning på årsregnskaberne Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Kapitalforeningen SEB Kontoførende (4 afdelinger) for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, omfattende de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og noter samt fælles noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger udarbejdes efter regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskaber for de enkelte afdelinger uden væsentlig fejlinformation, uanset at denne skyldes besvigelser eller fejl. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af de enkelte afdelingers aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Udtalelse om ledelsesberetningerne Vi har i henhold til regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom gennemlæst foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger er i overensstemmelse med årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. København, den 4. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen statsautoriseret revisor Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

14 USA Indeks I henhold til Afdelingens investeringspolitik foretages investeringerne fortrinsvis i aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, i selskaber, der indgår i det amerikanske MSCI indeks samt afledte finansielle instrumenter. Afdelingens investeringer vil således fortrinsvis blive foretaget i USD. Bestyrelsen har fastsat, at Afdelingens positionsrisiko forbundet med investering i valuta, herunder investering i værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der handles i fremmed valuta, kan udgøre 100% af Afdelingens formue. USA Indeks Afdeling 1 Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK Fondskode (ISIN) DK ÅOP 0,21 pct. Startdato 1) 22. september 2010 Administrationsomk. (pct.) 0,20 pct. Andel á DKK 100,00 Årets afkast 28,10 pct. Skattestatus Kontoførende Årets benchmark afkast 28,09 pct. Benchmark MSCI USA (i DKK) 1) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt. Risikoprofil m.v. Afdelingen investerer i store amerikanske virksomheder. Afdelingen følger en passiv (dvs. indeksorienteret) strategi. Virksomhederne er som oftest meget afhængige af udviklingen i den internationale økonomi. International politisk ustabilitet og usikre finansmarkeder er med til at øge udsvingene i kurserne på afdelingens aktieinvesteringer. På trods af spredning af investeringerne på sektorer og et stort antal selskaber må investor være forberedt på, at kursen på afdelingens beviser kan svinge markant på kort sigt. Det er derfor forbundet med høj risiko at investere i afdelingen. Afdelingen benytter MSCI USA som benchmark. Dette indeks viser udviklingen i aktiekurserne på det amerikanske marked for mid-cap og large-cap selskaber. Ultimo 2012 består indekset af 605 aktier, hvoraf Apple Computer Inc. og Exxon Mobil Corp. er de største selskaber. Begge selskaber har en vægt på ca. 3 pct. af den samlede portefølje. Særlige risici De amerikanske aktiemarkeder er som andre aktiemarkeder behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte lande, til de enkelte sektorer, som markederne består af, samt risici, der er specifik for det enkelte selskab. Disse typer af risici kaldes samlet for markedsrisiko. Afdelingen investeringer sker primært i aktier, der er udstedt i USD, og der er derfor en direkte valutarisiko mellem DKK og USD. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke at kunne handle afdelingens aktiver til en reel markedspris. Denne risiko vurderes i denne afdeling at være begrænset. Ledelsen vurderer løbende størrelsen af afdelingens aktiebeholdninger i forhold til den omsatte handelsvolumen på markedet og sætter denne volumen i forhold til det forventede indløsningsbehov. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for værdiansættelsen. Markedsudvikling i 2014 De nordamerikanske aktiemarkeder fortsatte det positive momentum fra 2013 ind i 2014 om end kursstigningerne blev mindre i 2014 end i Afdelingen søger at tracke indekset MSCI USA, der består af 631 large og mid cap aktier i USA. Den gode stemning på aktiemarkedet er ganske enkelt baseret på, at den amerikanske vækst i økonomien er stigende. Dermed har de amerikanske virksomheder et godt udgangspunkt for at øge deres indtjening og virksomhederne i Nordamerika har generelt sunde balancer i disse år. Det er ikke fordi, at der har manglet udfordringer og anledning til bekymringer i 2014: Ruslands kontrovers med Ukraine nåede en foreløbig kulmination med annekteringen af Krim halvøen i april måned. Krisen medførte, at en række vestlige lande indførte sanktioner mod russiske interesser. Disse sanktioner faldt sammen med voldsomme fald i energipriserne i især andet halvår. Den lave oliepris har haft store negative effekter på dele af den amerikanske energisektor, men omvendt er en lav oliepris med til at frigøre penge til forbrug andre steder i økonomien. Endelig har der været stigende bekymring om udviklingen i Syrien og Irak. Men når bekymringerne er fordøjet, så står der det faktum tilbage, at den amerikanske økonomi i 2014 var i god gænge, og det blev aktionærerne belønnet for. Den amerikanske pengepolitik er ligesom et automatgear i en bil i fremdrift - blevet ført mod en neutral position efter at have stået i drive siden Dette var ventet i aktiemarkedet og har ikke haft negativ effekt. Afkast i 2014 Årets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 28,10 pct. Afkastet på benchmarket lå på 28,09 pct. Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi, hvor afkastet søges at følge afkastet på benchmarket. Det absolutte afkast må siges at være særdeles tilfredsstillende Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

15 Afdeling 1 - USA Indeks Det absolutte afkast ligger markant over helårsforventningen om et afkast på pct., som blev offentliggjort i forbindelse med halvårsrapporten Blandt porteføljens mere end 600 aktier var det i 2014 aktierne fra Apple, Microsoft og Wells Fargo, der bidrog mest til afkastet. De laveste afkastbidrag kom fra aktierne Amazon, Freeport og Sprint Corp. Det skal bemærkes, at afkastet i høj grad skyldes effekten af den styrkede amerikanske dollar over for bl.a. danske kroner. Dollaren er steg med 13,4 pct. mod danske kroner i løbet af 2014, og dermed kan halvdelen af porteføljens afkast tilskrives valutaeffekten. Økonomiske resultater i 2014 Afdelingen gav et overskud på 561,9 mio. kr. i 2014, hvilket skal sammenlignes med et overskud på 417,1 mio. kr. året forinden. Afdelingens formue er steget med 28, pct. i 2014 fra 1.999,4 mio. kr. primo året til 2.561,2 mio. kr. ultimo året. Der er overført 561,9 mio. kr. fra afdelingens resultatopgørelse. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte for Forventninger til 2015 I det kommende år forventer vi positiv indtjeningsvækst og fortsat styrkelse af økonomien i især USA. Der er udbredt forventning i markedet om, at den amerikanske centralbank, FED, ændrer pengepolitisk retning i løbet af Timingen for renteforhøjelsen er dog usikker, men det forventes at ske i 2. eller 3. kvartal. FED funds rate har ligget fast på 0,25 pct. siden december Men det er også forventningen, at den kommende renteforhøjelse er så meget indarbejdet i kursforventningen at det næppe har noget blivende negativ effekt på værdiansættelsen af aktierne i USA og Canada. Da centralbanken i 2014 ophørte med at opkøbe obligationer i det såkaldte QE program, havde det ej heller nogen effekt på aktiemarkederne, fordi skridtet var ventet. Det er vores standard forventning, at aktier vil give et afkast på 3-6 pct. mere end en 10-årig obligationsrente. Afkastet for afdelingen forventes på den baggrund at blive på 4-8 pct. for hele Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

16 Afdeling 1 - USA Indeks 1 AFDELINGER USA INDEKS Resultatopgørelse Note Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Årets nettoresultat foreslås overført til medlemmernes formue Balance Note Aktiver Likvide midler: Indestående i depotselskab Kapitalandele: 7,10 Not. aktier fra udl. selskaber Unot. kap.and. fra DK selsk. 2 2 I alt kapitalandele Andre aktiver: Tilg.hav. renter, udbytter m.m Mellemv. vedr. handelsafv Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 9 Medlemmernes formue Anden gæld: Skyldige omkostninger Passiver i alt Noter til resultatopgørelse og balance Nøgletal Afkast (pct.) 11,54 4,65 14,07 25,90 28,10 Benchmark afkast (pct.) 14,63 4,47 14,00 26,09 28,09 Indre værdi (DKK pr. andel) 111,54 116,73 133,15 167,64 214,75 Nettoresultat (t.dkk) Udbytte (DKK pr. andel) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administrationsomkostninger (pct.) 0,07 0,20 0,21 0,20 0,20 Omsætningshastighed (antal gange) 0,011 0,026 0,025 0,026 0,042 Medlemmernes formue (t.dkk) Cirk. kapital Styk størrelse i DKK Sharpe Ratio ,58 1,94 Standardafvigelse ,76 9, Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

17 AFDELINGER 2 Afdeling 1 - USA Indeks Noter til resultatopgørelse og balance (fortsat) Note 1: Renteindtægter Øvrige indtægter 50 0 I alt renteindtægter 50 0 Note 2: Udbytter Not. aktier fra udenlandske selskaber I alt udbytter Note 3: Kursgevinster og -tab Not. aktier fra udenlandske selskaber I alt fra kapitalandele Note 7: Finansielle instrumenter i pct. Børsnoterede 100,0 100,0 Øvrige 0,0 0,0 I alt 100,0 100,0 En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer kan findes på foreningens hjemmeside, eller udleveres på forespørgsel ved henvendelse til investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Note 8: Unoterede kapitalandele fra danske selskaber: Investeringsforvaltningssel. SEBinvest A/S 2 2 Aktieandel i Investeringsforvaltningssel. SEBinvest A/S (pct.) 0,0 0,0 Note 4: Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Heraf dækket af emissions- og indløsningsindtægter 0 0 I alt handelsomkostninger vedr. løbende drift Note 5: Administrationsomkostninger Afdelings- Andel af Samlede Samlede direkte fællesomk. omkostninger omkostninger Honorar til bestyrelse Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt adm.omkostninger Andel af fællesomkostninger udgør afdelingens andel af de omkostninger, der ikke kan henføres direkte til en enkelt afdeling. Fordelingen sker under hensyntagen til afdelingernes formuer. Fast administrationshonorar udgør beregnede omkostninger i henhold til særskilt aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Note 9: Medlemmernes formue Antal Formue- Antal Formueandele værdi andele værdi Medlemmernes formue primo Overførsel af periodens resultat I alt medlemmernes formue Note 10: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Basis forbrugsgoder 9,7 Cykliske forbrugsgoder 14,3 Energi 8,4 Finans 16,9 Forsyning 3,3 Industri 8,0 Informationsteknologi 18,9 Kapitalgoder 0,1 Materialer 3,2 Medicinal og sundhed 14,7 Telekommunikation 2,5 I alt, alle sektorer 100,0 Note 6: Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter. Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

18 Afdeling 2 - Europa Indeks Afdelingen investerer fortrinsvis i europæiske aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier samt afledte finansielle instrumenter. Aktierne indgår i det europæiske markedsindeks MSCI Europe. Afdelingens investeringer vil således fortrinsvis blive foretaget i fremmed valuta. Bestyrelsen har fastsat, at Afdelingens positionsrisiko forbundet med investering i valuta, herunder investering i værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der handles i fremmed valuta, kan udgøre 100% af Afdelingens formue. Europa Indeks Afdeling 2 Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK Fondskode (ISIN) DK ÅOP 0,23 pct. Startdato 1) 23. september 2010 Administrationsomk. 0,21 pct. Andel á DKK 100,00 Årets afkast 6,81 pct. Skattestatus Kontoførende Årets benchmark afkast 6,64 pct. Benchmark MSCI Europe (i DKK) 1) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt. Risikoprofil m.v. Afdelingen investerer i europæiske aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier samt i afledte finansielle instrumenter. Afdelingen følger en passiv (dvs. indeksorienteret) investeringsstrategi, hvor afdelingen søger at afspejle afkastet af det samlede europæiske aktiemarked. Investeringerne er derfor spredt på et meget stort antal enkeltaktier. På trods af spredning af investeringerne på lande, sektorer og selskaber må investor være forberedt på, at kursen på afdelingens beviser kan svinge markant på kort sigt. Det er derfor forbundet med høj risiko at investere i afdelingen. Afdelingen benytter MSCI Europe som benchmark. Dette indeks viser udviklingen i aktiekurserne på de største aktiemarkeder i Europa, og indekset består af flere end 400 enkeltaktier. De to største aktier i indekset ultimo 2013 er Nestle (2,95 pct.) og HSBC (2,71 pct.). Selskaber noteret på det engelske aktiemarked udgør 34,4 pct. af indekset. Særlige risici De europæiske aktiemarkeder er som andre aktiemarkeder behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte lande, til de enkelte sektorer, som markederne består af, samt risici, der er specifik for det enkelte selskab. Disse typer af risici kaldes samlet for markedsrisiko. Afdelingen investerer i store europæiske virksomheder, der som oftest er meget afhængige af udviklingen i den internationale økonomi. International politisk ustabilitet og usikre finansmarkeder er med til at øge udsvingene i kurserne på afdelingens aktieinvesteringer. Afdelingens investeringer sker i aktier udstedt i forskellige europæiske valutaer, og der er derfor en direkte valutarisiko mellem DKK og primært GBP, EUR, CHF og SEK. Mange af de europæiske selskabers indtjeningsevne og dermed værdiansættelse er desuden påvirket af valutaforholdet især mellem EUR og USD. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke at kunne handle afdelingens aktiver til en reel markedspris. Denne risiko vurderes i denne afdeling at være begrænset. Ledelsen vurderer løbende størrelsen af afdelingens aktiebeholdninger i forhold til den omsatte handelsvolumen på markedet og sætter denne volumen i forhold til det forventede indløsningsbehov. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for værdiansættelsen. Markedsudvikling i 2014 De europæiske aktiemarkeder fortsatte det positive momentum fra 2013 ind i 2014 om end kursstigningerne blev mindre end i Markedsudviklingen skal dog ses i lyset af den turbulens og volatilitet, som man oplevede på markederne i 2014 Ruslands kontrovers med Ukraine nåede en foreløbig kulmination med annekteringen af Krim halvøen i april måned. Krisen medførte, at en række vestlige lande indførte sanktioner mod russiske interesser. Disse sanktioner faldt sammen med voldsomme fald I energipriserne I især andet halvår, og dette har haft stor negative effekt på den russiske økonomi. De russiske myndigheder forventer at økonomien får en negativ vækst på mellem 0,5 og 1,0 pct. i 2015 Olieprisen er halveret fra medio 2014 til ultimo 2014 grundet stigende produktion ikke bare i USA, men også I arabiske OPEC lande, hvis økonomi er presset af de faldende priser. Oliekartellet, som havde en betragtelig styrke i 1970 erne, er simpelthen svækket, fordi der nu findes alternative energikilder i et seriøst omfang. Vækstforventningerne I Europa er ofte knyttet an på udviklingen i den tyske økonomi, men denne økonomi viste overraskende nok svaghedstegn i løbet af I Grækenland fik krisen igen comeback i forbindelse med annoncering af et præsidentvalg I starten af 2015, hvor det anti europæiske parti Syriza så ud til at få regeringsmagten. Den europæiske centralbank (ECB) har I 2014 annonceret og delvis gennemført en række pengepolitiske tiltag, der skal bringe inflationen op på det ønskede niveau omkring 2 pct. Dette sker I et miljø, hvor inflationen er tæt på 0 i flere områder i Europa, ECB forventes i 2015 at gennemføre en europæisk version af den amerikanske såkaldt kvantitative pengepolitiske lempelse ( QE ), der bl.a. vil 16 - Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

19 Afdeling 2 - Europa Indeks omfatte centralbankens opkøb af europæiske statsobligationer for nytrykte Euro. Et sådant skridt vil være kontroversielt, fordi det strider imod den tyske Bundesbanks hidtidige politik. Afkast i 2014 Årets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 6,81 pct. Afkastet på benchmarket lå på 6,64 pct. Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi, hvor afkastet søges at følge afkastet på benchmarket. Årsagen til at afdelingens afkast ligger lidt over benchmark er, at der ved udbyttebetalinger fra aktierne i den underliggende portefølje kan opstå en divergens mellem cash flow i porteføljen i forhold til i indekset. Denne divergens er en af de tekniske udfordringer, som en passivt styret indeksportefølje møder. I 2014 har divergensen betydet, at porteføljens afkast har været positivt påvirket af cash flow effekten. Det absolutte afkast ligger på niveau med helårsforventningen om et afkast på 5-10 pct., som blev offentliggjort i forbindelse med halvårsrapporten Blandt porteføljens mere end 300 aktier var det i 2014 aktierne fra Novartis (CHF), Reckitt Benchiser (UK) og Nestle (CHF), der gav de højeste afkast. De laveste afkast kom fra aktierne Vodafone (UK), Indivior (UK) samt Tesco (UK). Økonomiske resultater i 2014 Afdelingen gav et overskud på 71,7 mio. kr. i 2014, hvilket skal sammenlignes med et overskud på 173,6 mio. kr. året forinden. Afdelingens formue er steget med 6,8 pct. i 2014 fra 1.053,5 mio. kr. primo året til 1.125,2 mio. kr. ultimo året. Der er overført 71,7 mio. kr. fra afdelingens resultatopgørelse. Afdelingen er akkumulerende og der udbetales ikke udbytte for Forventninger til 2015 I det kommende år forventer vi positiv indtjeningsvækst og en svag, men stabil styrkelse af økonomien i Europa drevet af yderligere lempelig pengepolitik fra den europæiske central bank, en stærkere amerikansk økonomi samt en svagere euro. Da det forventede afkast af obligationer er historisk lavt vil det alt andet lige drive investorernes penge mod bl.a. europæiske aktier. Risici for denne udvikling er bl.a. en genopblusning af den europæiske gældskrise, en afmatning af den globale økonomi eller en forværring af krisen i Ukraine. Det er vores standard forventning, at aktier vil give et afkast på 3-6 pct. mere end en 10-årig obligationsrente. Afkastet for afdelingen forventes på den baggrund at blive på 4-8 pct. for hele Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport

20 1 AFDELINGER Afdeling 2 - Europa Indeks EUROPA INDEKS Resultatopgørelse Note Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Årets nettoresultat foreslås overført til medlemmernes formue Balance Note Aktiver Likvide midler: Indestående i depotselskab Kapitalandele: 7,9 Not. aktier fra DK selskaber ,9 Not. aktier fra udl. selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver: Tilg.hav. renter, udbytter m.m. 0 7 Mellemv. vedr. handelsafv Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 8 Medlemmernes formue Anden gæld: Skyldige omkostninger Passiver i alt Noter til resultatopgørelse og balance Nøgletal Afkast (pct.) 5,60-8,31 17,65 19,73 6,81 Benchmark afkast (pct.) 10,00-8,33 17,74 19,81 6,64 Indre værdi (DKK pr. andel) 105,57 96,80 113,88 136,35 145,63 Nettoresultat (t.dkk) Udbytte (DKK pr. andel) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administrationsomkostninger (pct.) 0,07 0,21 0,21 0,21 0,21 Omsætningshastighed (antal gange) 0,712 0,027-0,226 0,015-1,043 Medlemmernes formue (t.dkk) Cirk. kapital Styk størrelse i DKK Sharpe Ratio ,77 0,79 Standardafvigelse ,14 11, Kapitalforeningen SEB Kontoførende - Årsrapport 2014

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Årsrapport 2014 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger...3 Ledelsesberetning...4 Bestyrelsens tillidshverv...11 Ordinær generalforsamling afholdes i SEB

Læs mere

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2014 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr. 35 48 30 55

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr. 35 48 30 55 Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 9 Ledelsespåtegning 10 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 7 Ledelsespåtegning 10 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr Årsrapport 2014 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 9 Ledelsespåtegning 10 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 12 Ordinær generalforsamling afholdes i SEB

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 10 Ledelsespåtegning 11 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger...3 Ledelsesberetning...4 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ordinær generalforsamling afholdes i SEB

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 10 Ledelsespåtegning 11 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest CVR nr. 31 16 85 97 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Regnskab Resultatopgørelse...7

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 10 Ledelsespåtegning 11 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Fåmandsforeningen BankInvest Vælger. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Fåmandsforeningen BankInvest Vælger. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2013 Fåmandsforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 Halvårs Fåmandsforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) i likvidation. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) i likvidation. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) i likvidation CVR nr. 33 05 91 83 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Årsrapport 2016 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger...3 Ledelsesberetning...4 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ordinær generalforsamling afholdes i SEB

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere