Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune"

Transkript

1 Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

2 Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag materialet står VIBORGegnens Erhvervsråds bestyrelse og Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, som har besluttet at fremme samarbejdet mellem virksomheder og skoler i kommunen. Materialet er blevet til i en arbejdsgruppe, bestående af: Adm. Direktør Tina Grangaard, Madsen & Grangaard A/S Statsautoriseret revisor og medindehaver Claus Søndergaard Nielsen, Ullits & Winther CEO Palle Damborg, Jysk Display A/S Skoleinspektør Jeanette Enevoldsen, Møldrup skole Skoleleder Birger Saugmann, Sødalskolen Skoleinspektør Søren Thomsen, Bøgeskovskolen Skoleinspektør Peter Rasmussen, Overlund skole Hjælp til skoler og virksomheder med opstart af Skolen på Job kan fås hos: Chefkonsulent Erik Sønderby Udviklingskonsulent Søren Chr. Sørensen VIBORGegnens Erhvervsråd Udviklingsafdelingen Skottenborg Viborg Kommune 8800 Viborg Rådhuset Mail: Prinsens Alle 5 Tlf.: , mobil Viborg Mail: Tlf.: Læs mere på 2

3 Det skaber værdi, at virksomheder og skoler samarbejder Skoler og virksomheder kan finde stor værdi i et samarbejde. Det er der adskillige gode eksempler på både i Viborg Kommune og andre steder i Danmark. Derfor har VIBORGegnens Erhvervsråd og Børn & Unge i Viborg Kommune lavet en plan for, hvordan samarbejdet kan udvikles i endnu højere grad. Vi har kaldt det Skolen på Job. Eleverne får indsigt i arbejdslivet og bliver klædt på til fremtiden, hvor kompetencer som mod, selvtillid og det at kunne mestre noget er helt afgørende. Virksomhederne møder de børn og unge, som måske bliver deres fremtidige ansatte. Gennem samarbejdet med eleverne oplever de friske nye øjne på virksomheden og dens produkter. I de følgende kan du læse mere om, hvorfor samarbejdet er en god idé, og hvordan samarbejdet kan skræddersys, så det passer både virksomheden og skolen. 3

4 Derfor er Skolen på Job en god idé Lyst til at lære og prøve kræfter med rigtige problemer Den pædagogiske forskning viser, at vi med fordel kan åbne skolen og inddrage det lokale liv i dannelsen af eleverne. I lokalsamfundet kan virksomhederne være med til at stille opgaver til eleverne, som kan give dem mulighed for at bruge de faglige kvalifikationer de tilegner sig i skolen på virksomhedens problemstillinger. Målet er, at eleverne ved at skulle løse rigtige problemer får mod og tillid til egne evner og oplever ny lyst til skolearbejdet. Nye øjne på virksomhedernes produkter Virksomhederne få gennem samarbejdet med eleverne mulighed for at møde morgendagens medarbejdere og samfundsborgere. Samtidig får virksomhederne nye øjne på produktion og produkter, som kan være af værdi for virksomheden. Hvad kan Skolen på Job handle om Skole og virksomhed må beslutte, hvad formålet med det konkrete forløb er: Skal eleverne arbejde praktisk med et bestemt fag eller skal de blive klogere på arbejdslivet? Måske ønsker virksomheden hjælp til innovation på et bestemt produkt? Når skolen og virksomheden samarbejder, vil eleverne dog altid lære en masse ud over det valgte fokus. 4

5 Tre vinkler på indholdet Innovation og entreprenørskab Kan eleverne bruge det de lærer i skolen til at skabe værdi for andre? Ja, det kan de når der arbejdes med nye idéer og problemløsning i undervisningen. Definition på entreprenørskab: Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. fra Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside Undervisningen tager udgangspunkt i en udfordring virksomheden stiller. Der kan arbejdes med at bage for et plejehjem, konceptudvikle et tøjmærke for et reklamebureau, udvikle julekasser til en hobbyvirksomhed, idèudvikle til byfornyelse og meget andet. Børns viden om arbejdslivet Børn har i dag almindeligvis ikke mulighed for at få erfaringer med arbejdslivet. Målet med skolevirksomhedssamarbejde kan være at vise eleverne, hvad et arbejdsliv er, og hvad man laver, når man er på job. Skole- Virksomhedssamarbejdet bliver en god platform for skolens arbejde med den obligatoriske UEA-vejledning (Uddannelses-, Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsorientering). UEA er obligatorisk gennem hele skoleforløbet og skal give eleverne viden om uddannelse og arbejdsliv og mulighed for med udgangspunkt i egne styrkesider og interesser at formulere drømme og forventninger til arbejdslivet. Udgangspunkt i skolens fag Det bliver sjovere for eleverne at lære fysik og biologi, når de ser hvad faget kan bruges til. Mange andre fag kan også komme i spil. Børn, som bor hvor der er kartoffelmarker så langt øjet rækker og en kartoffelmelsfabrik i byen, må bruge det i undervisningen. Så skabes der en større lyst hos eleverne til at arbejde med skolens fag. 5

6 Det kan virksomheder få ud af Skolen på Job Flere børn og unge får sig en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet i fremtiden. Positiv omtale ved at engagere sig i lokalsamfundet. Skole- Virksomhedssamarbejde er godt stof for lokalpressen. Medarbejdere har lyst over overskud til at engagere sig i eleverne, og får en positiv oplevelse af at skulle formidle deres viden og erfaringer til andre. Stolthed hos medarbejderne, når virksomheden viser et socialt engagement. Synlighed og nye rekrutteringsmuligheder, når virksomheden er et samtaleemne ved spisebordene i mange hjem. Se virksomhed og produkter med nye øjne, i samarbejde med en gruppe elever. Stof til CSR strategi. Umiddelbar adgang til børn og unges fortælling om erhvervslivet generelt, og den konkrete virksomhed specifikt (børn og unge er i dag stærke og bevidste forbrugere). 6

7 7

8 Tre modeller for Skolen på Job Der findes mange måder at organisere et samarbejde mellem virksomheder og skoler på. Valg af organisation kan tage udgangspunkt i, hvad skole og virksomhed overordnet vil med hinanden, og hvilke ressourcer de har til samarbejdet. Her i materialet kan man se tre forskellige samarbejdsmodeller: Skole og virksomhed aftaler et projekt Skolen på Job kan have et mindre formelt udgangspunkt. Det kan aftales som et enkelt konkret projekt, der har en varighed fra under en dag til nogle uger. Aftalen tager udgangspunkt i et møde mellem skole og virksomhed af cirka en times varighed, hvor indhold og rammer for samarbejdet aftales. Skolen tager et referat fra mødet, som er begge parters udgangspunkt for samarbejdet. Når projektet er afsluttet, er det op til skolen og virksomheden at aftale nye projekter, eller måske aftale et partnerskab eller en adoption. Partnerskab mellem skole og virksomhed Skolen på Job kan aftales som et partnerskab mellem skolen og virksomheden. Et partnerskab mellem skole og virksomhed aftales formelt med en partnerskabsaftale med ledelsens underskrift. Ofte bygger partnerskabet på at skole og virksomhed tidligere har haft kontakt og nu for begge parters vedkommende ønsker at bekræfte og udbygge kontakten. Ved etablering af et partnerskab investerer skole og virksomhed i, at det indledende arbejde med at lære hinanden at kende kun skal gøres én gang. Herefter koster det færre ressourcer at gennemføre næste konkrete projekt. Partnerskabet gives indhold i de konkrete samarbejdsprojekter. Hvor mange projekter der er ressourcer til at gennemføre i løbet af et år er helt op til skole og virksomhed at aftale. 8

9 Virksomheden adopterer en skoleklasse Skolen på Job kan tage udgangspunkt i en adoptionsaftale mellem en klasse og en virksomhed. Aftalen kan indgås, når klassen er i indskolingen eller på mellemtrinnet. Adoptionsmodellen er langsigtet. Med adoption er både virksomhed og skoleklasse indstillet på årlige kontakter frem til den dag klassen forlader skolen. Adoption er den mest omfattende organisationsform. Før aftalen indgås, må såvel skole som virksomhed afgøre, om de nødvendige ressourcer er til stede på lang sigt. Samtidig er adoption også meget givende, både for skole og virksomhed. Virksomheden vil få 27 elever og deres forældre som ambassadører for virksomheden og virksomhedens ansatte vil få et særligt tilknytningsforhold til en gruppe børn, som de ser frem til at møde år efter år. 9

10 Eksempler på samarbejder mellem virksomheder og skoler Indholdet af samarbejdet mellem virksomheder og skoler kan tage udgangspunkt i skolens behov eller i virksomhedens behov. Her nævnes enkelte eksempler hentet fra samarbejder mellem skoler og virksomheder i Danmark: En 8. klasse på Vissenbjerg skole har planlagt et emne om energi og miljø og ønsker kontakt til en virksomheden Scan A/S, som fremstiller brændeovne. Klassen og virksomheden bliver enige om, at klassen skal arbejde med idéer til brændeovnes design, nye idéer til tilbehør, kreativ genanvendelse af skrot og affald, god og dårlig forbrænding med måling af CO2 og partikeludledning samt besparelser ved bedre udnyttelse af stålplader. Som et resultat af arbejdet med ovnene foreslår eleverne en ny børnesikring, som virksomheden arbejder videre med. På Bøgeskovskolen arbejder 6. klasse med landbrug og inviteres i den forbindelse til idésparring med virksomheden Smarter Farming, som producerer udstyr til staldautomatisering. Under introduktionen af virksomhedens produktion, kommer det frem, at der er et problem med at få skiftet batteri i det halsbånd hver enkelt ko bærer, for at styre dens malkning og fodring i de automatiske anlæg. Eleverne arbejder med problemet og foreslår virksomheden at anvende samme teknologi til skiftning af batteri, som anvendes når koen er i malkeanlægget og malkemaskinen griber fat om koens yver. Virksomheden tager godt mod elevernes idéer, og arbejder videre med dem. 10

11 I Ejstrupholm ønsker eleverne i skolens klasse et samarbejde med byens handelsstandsforening. Eleverne møder repræsentanter for handelsstandsforeningen og det aftales at eleverne skal stå for planlægningen af et Open By Night arrangement med temaet Hallowen. Eleverne skal være ansvarlige for alt i processen, hvilket kun kan lade sig gøre gennem et tæt samarbejde med handelsstandsforeningen. Arrangementet bliver en stor succes og de handlende konstaterer, at når børnene er aktive deltagere kommer hele familien med. Da Dalgasskolen skal arrangere et skole- virksomhedssamarbejde, tager 2. klasse kontakt til det lokale plejehjem. Det første besøg, som får navnet Juleglæder, går ud på at eleverne skal planlægge et besøg på plejehjemmet, hvor de blandt andet skal gå Lucia-optog, læse højt og opføre krybbespil. Under besøget sælger eleverne også julepynt, hvilket giver økonomisk grundlag for næste arrangement Forårsglæder, hvor eleverne arrangerer bankospil for beboerne med hjemmelavede præmier. En 9. klasse på Ikast Vestre Skole giver gode råd til markedsføring af biomasseanlæg til Hollensen Energy. Ideerne til markedsføringen tager efter virksomhedens oplæg udgangspunkt i resultaterne fra klimatopmødet i København. Elevernes ideer består blandt andet af reklamefilm, slogans, facebook-fansider og reklameparaplyer. 11

12 Derfor synes virksomhedsledere og politikere, at et samarbejde mellem virksomheder og skoler er en god idé Vi har haft gode skolesamarbejder i form af virksomhedsbesøg og vi er bestemt interesseret i at udvide dette samarbejde i vores lokalområde til også at indeholde faglige projekter, som forhåbentlig kan bidrage positivt i skoleundervisningen og måske også give os som virksomhed nye input i vores hverdag. Tina Grangaard, Madsen & Grangård A/S Hvis man som virksomhed har forventninger og krav til det slutprodukt de danske folkeskoler skal levere efter 10 års hårdt arbejde med vores børn, nemlig dygtige, motiverede og veluddannede unge mennesker, så bliver man som virksomhed nødt til at tage et medansvar, og deltage aktivt i at forme den uddannelse vores børn gennemgår i skolen. Det er simpelthen for let og naivt kun at stille kravene, og så tro at resten kommer af sig selv. Hos Jysk Display tager vi aktivt stilling til uddannelse og kompetenceudvikling, og vi tror på, at et tæt samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet kan være én af vejene til at sikre præcist de kompetencer Danmark skal leve af i fremtiden Palle Damborg, CEO, Jysk Display A/S I Viborg Kommune har vi et mangfoldigt og kreativt erhvervsliv og dynamiske uddannelses- og vidensmiljøer. Ved at koble styrkepositionerne og skabe synergi mellem erhverv og uddannelse får vi gode muligheder for at skabe nye produkter og nye afsætningskanaler. Arbejdet med at styrke elevernes kompetencer gennem kontakt til erhvervslivet starter allerede i folkeskolen. Derfor et stort velkommen til det nye Skole- Virksomhedssamarbejde i Viborg Kommune. Søren Pape Poulsen, Borgmester 12

13 Når skolens døre åbnes mod det omgivende samfund, er det med det 2 formål for øje. Dels at styrke elevernes erhvervs- og uddannelsesundervisning, dels at inddrage lokalsamfundene i elevernes læring. Eleverne får gennem det nye samarbejde mulighed for, at erhvers- og uddannelseundervisningen for et lokalt ansigt og samtidig bliver undervisningen håndgribelig og endnu mere kontinuerlig. Søren Gytz-Olesen, Formand for Børne- og Ungdomsudvaget Samspillet mellem skoler og virksomheder i et nyt og mere virkelighedsnært rum for elevernes læring kan blive en løftestang i udfordringen med at få flere unge i uddannelse og job. Jeg tror på, at øget fokus på det kreative og på innovation og entreprenørskab i en international verden kan styrke elevernes selvtillid og mod på uddannelse og arbejdsliv, samtidig med at virksomhederne får ny inspiration ved mødet med fremtidens medarbejdere. Kaj O. Andersen, Formand for Beskæftigelsesudvalget 13

14 I gang med arbejdet guide til skoler og virksomheder Hvad skal skolen overveje før Skolen på Job Hvilken årgang er med i skole- virksomhedssamarbejdet? Hvilke klasser og lærere er involverede? Hvad er formålet med det konkrete forløb? Hvordan kan de involverede lærere forberede sig - Inspiration og motivation Hvem er tovholder og kontaktperson til virksomheden? Hvilke forventninger er der til virksomheden? Omfang og ressourceforbrug? Hvad skal virksomheden overveje før Skolen på Job Hvad får I ud af samarbejdet? Hvor lang tid vil I binde jer? Hvilke ressourcer vil I vil stille til rådighed for skolen? Er der opbakning i personalegruppen til et skole- virksomhedssamarbejde? Se Skole- Virksomhedssamarbejde som en langsigtet investering! Spring ud i det! De fleste virksomheder er glade for Skole- Virksomhedssamarbejde. 14

15 Den første henvendelse Måske har skole og virksomhed på lederplan talt overordnet om muligheden for at indgå i et samarbejde. Så er vejen banet for et udspil fra begge parter. Oftest er det skolen, som kommer med udspillet til det konkrete samarbejde. Det kan passende formuleres i et brev til virksomhedens ledelse, og bør indeholde: Information om skolen og den elev- og lærergruppe, som skal indgå i samarbejdet Formål med samarbejdet Forslag til indhold og aktiviteter Forslag til hvad virksomheden kan bidrage med Overvejelser over, hvad virksomheden får ud af samarbejdet Skolen har på forhånd sat sig ind i, hvad virksomheden arbejder med. 15

16 Det første møde mellem skole og virksomhed Her bør ledelsen samt de medarbejdere, der er involverede i samarbejdet være med. Parterne har orienteret sig om Skolen på job, og skolen har et udspil til, hvad man gerne vil have ud af samarbejdet. Under mødet skal der tages stilling til en række spørgsmål, som kort beskrives her. Partnere Hvem er med i samarbejdet? Som udgangspunkt er der to partnere i et skole- virksomhedssamarbejde. Der er dog eksempler på, at en virksomhed kan indgå i et samarbejde hvor flere skoler og flere virksomheder er med. En klasses forældre kan indgå som en part i et samarbejde og spille en vigtig rolle. Formål Hvad er virksomhedens formål med samarbejdet? Hvad er skolens formål med samarbejdet? Det er en god idé for såvel skole som virksomhed at være konkrete om, hvad der ligger bag deres ønske om at indgå i et samarbejde. Indhold Hvad er indholdet i Skolen på Job? Ønsker skolen at arbejde med en faglighed, som anvendes i virksomhedens produktion eller vil virksomheden stille eleverne en udfordring, som det kræver innovation og flere fagligheder at løse? Det kan være en fordel ikke at have for meget på dagsordenen. Keep it simple! Resultat Hvad er eleverne blevet bedre til, når samarbejdet er slut? Kan resultatet være et produkt? 16

17 Et produkt kan være, at eleverne præsenterer deres løsninger på udfordringer virksomheden har stillet på et arrangement på virksomhed eller skole. Det kan føles tilfredsstillende for eleverne. Ressourcer Er der udgifter til transport? Er der udgifter til særlige materialer? Er der udgifter til forplejning? Hvor meget tid må afsættes? Hvem skal betale hvad? Skolen på Job behøver ikke være ressourcetungt, når man samarbejder lokalt, og tænker det på en smart måde. Fag og faglighed Skal der arbejdes med et bestemt fag? Hvad er de faglige mål? Hvordan anvendes faget på virksomheden? Er der overfaglige mål? Hvilket fagligt niveau skal der arbejdes på? Der er tale om overfaglige mål, når der f.eks. arbejdes med planlægning, idégenerering og det at tage ansvar. Et forberedende arbejde, hvor en lærer besøger virksomheden og får et indgående kendskab til arbejdet her kan være nødvendigt. Hun kan passende tage noget af skolens faglige materiale med til virksomheden. 17

18 Omfang Hvor lang tid strækker samarbejdet sig over? Omfatter det elevbesøg på virksomheden? Hvor mange møder skal afholdes til forberedelse og evaluering? Hvornår er projektet helt afsluttet? En adoption har et helt andet omfang end et enkelt afgrænset projekt. Her må der sættes krydser i kalenderen år ud i fremtiden. Tovholdere Hvem er tovholdere på samarbejdet? Én person fra virksomheden og én person fra skolen er tovholdere på projektet. Al kommunikation vedrørende samarbejdet går gennem tovholderne. Det er naturligvis vigtigt at tovholderne meddeler sig vedrørende forhold i deres arbejdssituation, som kan forstyrre samarbejdets fremdrift. Jo tidligere der tages højde for ferier, orlov og barsel jo bedre. Ved sygdom må lederen hurtigt udpege en anden tovholder. 18

19 Den konkrete planlægning af samarbejdet Nu er fundamentet til samarbejdet lagt og tovholderne går i gang med den konkrete planlægning. Vær omhyggelig med planlægning af: Elevbesøg på virksomheden: Hvordan skal eleverne være forberedte? Hvad skal medbringes? Hvornår møder de og hvornår skal de hjem igen? Hvor skal de møde? (en adresse er ofte for upræcist) Hvem står for hvad under besøget? Hvad skal eleverne have med hjem? Hvordan forløber transporten? Virksomhedsbesøg på skolen: Hvad skal eleverne fremlægge for virksomheden? Hvad skal virksomheden fremlægge for eleverne? Hvor skal virksomhedsrepræsentanten møde? Gensidige forventninger: Hvad skal læreren gøre/fremskaffe til hvilket tidspunkt? Hvad skal virksomheden gøre/fremskaffe til hvilket tidspunkt? Hvor, hvordan og hvornår skal eleverne melde tilbage til virksomheden? Hvor og hvornår skal lærer og virksomhedsansatte evaluere og hvordan skal evalueringen foregå? Skal der forberedes en pressestrategi, og hvem tager sig af det? Den konkrete planlægning munder ud i et skema, hvor tid sted og aktiviteter er skrevet ind. 19

20 Hjælp og inspiration Netværk mellem skoler og virksomheder: I sammenhæng med opstart af skole- virksomhedssamarbejde, vil Viborg Kommune tage initiativ til dannelse af et antal netværk mellem virksomhedsledere og skoleledere. Netværkene kan være fora for organisations- og lederudvikling på tværs af det offentlige og private. Samtidig giver netværkene skoler og virksomheder en mulighed for at dele viden og udvikle idéer om skole- virksomhedssamarbejde. God arbejdslyst 20

21 21

22 22 Kilde: Partnerskabsguide, Herning og Assens kommuner

23 23

24 Skolen på Job har hentet inspiration fra disse materialer Entreprenørskabsskolen, Ikast-Brande Kommune, Virksomheder adopterer skoleklasser, CABI, Partnerskabsguide, Herning og Assens kommuner, Guide til Global undervisning med Virksomhedspartnerskaber, Fonden for Entreprenørskab, Inno-elev, Frederikssund Kommune, ntsnet.dk/inno-elev

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E karriere A/S karriere A/S virksomhedsvejledning SIDE 2 Indhold side Introduktion 2 VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E Indhold 3 Forløb

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Skole-virksomhedssamarbejde

Skole-virksomhedssamarbejde Skole-virksomhedssamarbejde VERSION 1.0 Hjørringmodellen FORORD DEN ÅBNE SKOLE Folkeskolereformen stiller krav om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan samt styrke

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen.

Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen. Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen. Når man som skole gerne vil samarbejde med en virksomhed, organisation eller forening fra lokalområdet er her et par bud på, hvordan man

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremtidens Fremtidens Åben Skole fra skoleåret 2017/2018 Hvorfor Ønske om at fremtidssikre Åben Skole (strategisk og finansielt) Ønske om videreudvikling af indsatsen på baggrund af en lang række tilbagemeldinger

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Entreprenørskabsskolen

Entreprenørskabsskolen Entreprenørskabsskolen 2012 -Elever kan mere end du tror! www.entreprenoerskabsskolen.dk www.entreprenoerskabsskolen.dk Forord Entreprenørskabsskolen - et fyrtårn i Ikast-Brande Kommune Entreprenørskab

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Skole-virksomhedssamarbejde guide til virksomheder Ikast-Brande Kommune

Skole-virksomhedssamarbejde guide til virksomheder Ikast-Brande Kommune Skole-virksomhedssamarbejde Guide til virksomheder Ikast-Brande Kommune Skole-virksomhedssamarbejde guide til virksomheder Ikast-Brande Kommune Guide er tilpasset Ikast-Brande Kommune efter Dansk Industri,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Stedet hvor børns læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Projektbeskrivelse

Stedet hvor børns læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Projektbeskrivelse Stedet hvor børns læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst Projektbeskrivelse Ikast-Brande Kommune 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?...3

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår?

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? ikon 1: Forberedelse 1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? Vedr.: Det er svært at når Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede adfærd.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Partnerskabsaftale om praktikpladser

Partnerskabsaftale om praktikpladser Partnerskabsaftale om praktikpladser Til udmøntning af partnerskabsaftalen forpligter partnerne sig til denne handlingsplan Handlingsplan HVAD sætter vi i gang? HVILKE aktiviteter indgår? HVORNÅR gør vi

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med? Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. kompetencesamtaler nedsat pba kommissorium for kompetencesamtaler og børnesamtaler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. kompetencesamtaler nedsat pba kommissorium for kompetencesamtaler og børnesamtaler. Kompetencesamtaler i Halsnæs Kommunes folkeskoler Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. kompetencesamtaler nedsat pba kommissorium for kompetencesamtaler og børnesamtaler. Beslutningen - om at gennemføre

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere