Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune"

Transkript

1 Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

2 Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag materialet står VIBORGegnens Erhvervsråds bestyrelse og Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, som har besluttet at fremme samarbejdet mellem virksomheder og skoler i kommunen. Materialet er blevet til i en arbejdsgruppe, bestående af: Adm. Direktør Tina Grangaard, Madsen & Grangaard A/S Statsautoriseret revisor og medindehaver Claus Søndergaard Nielsen, Ullits & Winther CEO Palle Damborg, Jysk Display A/S Skoleinspektør Jeanette Enevoldsen, Møldrup skole Skoleleder Birger Saugmann, Sødalskolen Skoleinspektør Søren Thomsen, Bøgeskovskolen Skoleinspektør Peter Rasmussen, Overlund skole Hjælp til skoler og virksomheder med opstart af Skolen på Job kan fås hos: Chefkonsulent Erik Sønderby Udviklingskonsulent Søren Chr. Sørensen VIBORGegnens Erhvervsråd Udviklingsafdelingen Skottenborg Viborg Kommune 8800 Viborg Rådhuset Mail: Prinsens Alle 5 Tlf.: , mobil Viborg Mail: Tlf.: Læs mere på 2

3 Det skaber værdi, at virksomheder og skoler samarbejder Skoler og virksomheder kan finde stor værdi i et samarbejde. Det er der adskillige gode eksempler på både i Viborg Kommune og andre steder i Danmark. Derfor har VIBORGegnens Erhvervsråd og Børn & Unge i Viborg Kommune lavet en plan for, hvordan samarbejdet kan udvikles i endnu højere grad. Vi har kaldt det Skolen på Job. Eleverne får indsigt i arbejdslivet og bliver klædt på til fremtiden, hvor kompetencer som mod, selvtillid og det at kunne mestre noget er helt afgørende. Virksomhederne møder de børn og unge, som måske bliver deres fremtidige ansatte. Gennem samarbejdet med eleverne oplever de friske nye øjne på virksomheden og dens produkter. I de følgende kan du læse mere om, hvorfor samarbejdet er en god idé, og hvordan samarbejdet kan skræddersys, så det passer både virksomheden og skolen. 3

4 Derfor er Skolen på Job en god idé Lyst til at lære og prøve kræfter med rigtige problemer Den pædagogiske forskning viser, at vi med fordel kan åbne skolen og inddrage det lokale liv i dannelsen af eleverne. I lokalsamfundet kan virksomhederne være med til at stille opgaver til eleverne, som kan give dem mulighed for at bruge de faglige kvalifikationer de tilegner sig i skolen på virksomhedens problemstillinger. Målet er, at eleverne ved at skulle løse rigtige problemer får mod og tillid til egne evner og oplever ny lyst til skolearbejdet. Nye øjne på virksomhedernes produkter Virksomhederne få gennem samarbejdet med eleverne mulighed for at møde morgendagens medarbejdere og samfundsborgere. Samtidig får virksomhederne nye øjne på produktion og produkter, som kan være af værdi for virksomheden. Hvad kan Skolen på Job handle om Skole og virksomhed må beslutte, hvad formålet med det konkrete forløb er: Skal eleverne arbejde praktisk med et bestemt fag eller skal de blive klogere på arbejdslivet? Måske ønsker virksomheden hjælp til innovation på et bestemt produkt? Når skolen og virksomheden samarbejder, vil eleverne dog altid lære en masse ud over det valgte fokus. 4

5 Tre vinkler på indholdet Innovation og entreprenørskab Kan eleverne bruge det de lærer i skolen til at skabe værdi for andre? Ja, det kan de når der arbejdes med nye idéer og problemløsning i undervisningen. Definition på entreprenørskab: Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. fra Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside Undervisningen tager udgangspunkt i en udfordring virksomheden stiller. Der kan arbejdes med at bage for et plejehjem, konceptudvikle et tøjmærke for et reklamebureau, udvikle julekasser til en hobbyvirksomhed, idèudvikle til byfornyelse og meget andet. Børns viden om arbejdslivet Børn har i dag almindeligvis ikke mulighed for at få erfaringer med arbejdslivet. Målet med skolevirksomhedssamarbejde kan være at vise eleverne, hvad et arbejdsliv er, og hvad man laver, når man er på job. Skole- Virksomhedssamarbejdet bliver en god platform for skolens arbejde med den obligatoriske UEA-vejledning (Uddannelses-, Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsorientering). UEA er obligatorisk gennem hele skoleforløbet og skal give eleverne viden om uddannelse og arbejdsliv og mulighed for med udgangspunkt i egne styrkesider og interesser at formulere drømme og forventninger til arbejdslivet. Udgangspunkt i skolens fag Det bliver sjovere for eleverne at lære fysik og biologi, når de ser hvad faget kan bruges til. Mange andre fag kan også komme i spil. Børn, som bor hvor der er kartoffelmarker så langt øjet rækker og en kartoffelmelsfabrik i byen, må bruge det i undervisningen. Så skabes der en større lyst hos eleverne til at arbejde med skolens fag. 5

6 Det kan virksomheder få ud af Skolen på Job Flere børn og unge får sig en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet i fremtiden. Positiv omtale ved at engagere sig i lokalsamfundet. Skole- Virksomhedssamarbejde er godt stof for lokalpressen. Medarbejdere har lyst over overskud til at engagere sig i eleverne, og får en positiv oplevelse af at skulle formidle deres viden og erfaringer til andre. Stolthed hos medarbejderne, når virksomheden viser et socialt engagement. Synlighed og nye rekrutteringsmuligheder, når virksomheden er et samtaleemne ved spisebordene i mange hjem. Se virksomhed og produkter med nye øjne, i samarbejde med en gruppe elever. Stof til CSR strategi. Umiddelbar adgang til børn og unges fortælling om erhvervslivet generelt, og den konkrete virksomhed specifikt (børn og unge er i dag stærke og bevidste forbrugere). 6

7 7

8 Tre modeller for Skolen på Job Der findes mange måder at organisere et samarbejde mellem virksomheder og skoler på. Valg af organisation kan tage udgangspunkt i, hvad skole og virksomhed overordnet vil med hinanden, og hvilke ressourcer de har til samarbejdet. Her i materialet kan man se tre forskellige samarbejdsmodeller: Skole og virksomhed aftaler et projekt Skolen på Job kan have et mindre formelt udgangspunkt. Det kan aftales som et enkelt konkret projekt, der har en varighed fra under en dag til nogle uger. Aftalen tager udgangspunkt i et møde mellem skole og virksomhed af cirka en times varighed, hvor indhold og rammer for samarbejdet aftales. Skolen tager et referat fra mødet, som er begge parters udgangspunkt for samarbejdet. Når projektet er afsluttet, er det op til skolen og virksomheden at aftale nye projekter, eller måske aftale et partnerskab eller en adoption. Partnerskab mellem skole og virksomhed Skolen på Job kan aftales som et partnerskab mellem skolen og virksomheden. Et partnerskab mellem skole og virksomhed aftales formelt med en partnerskabsaftale med ledelsens underskrift. Ofte bygger partnerskabet på at skole og virksomhed tidligere har haft kontakt og nu for begge parters vedkommende ønsker at bekræfte og udbygge kontakten. Ved etablering af et partnerskab investerer skole og virksomhed i, at det indledende arbejde med at lære hinanden at kende kun skal gøres én gang. Herefter koster det færre ressourcer at gennemføre næste konkrete projekt. Partnerskabet gives indhold i de konkrete samarbejdsprojekter. Hvor mange projekter der er ressourcer til at gennemføre i løbet af et år er helt op til skole og virksomhed at aftale. 8

9 Virksomheden adopterer en skoleklasse Skolen på Job kan tage udgangspunkt i en adoptionsaftale mellem en klasse og en virksomhed. Aftalen kan indgås, når klassen er i indskolingen eller på mellemtrinnet. Adoptionsmodellen er langsigtet. Med adoption er både virksomhed og skoleklasse indstillet på årlige kontakter frem til den dag klassen forlader skolen. Adoption er den mest omfattende organisationsform. Før aftalen indgås, må såvel skole som virksomhed afgøre, om de nødvendige ressourcer er til stede på lang sigt. Samtidig er adoption også meget givende, både for skole og virksomhed. Virksomheden vil få 27 elever og deres forældre som ambassadører for virksomheden og virksomhedens ansatte vil få et særligt tilknytningsforhold til en gruppe børn, som de ser frem til at møde år efter år. 9

10 Eksempler på samarbejder mellem virksomheder og skoler Indholdet af samarbejdet mellem virksomheder og skoler kan tage udgangspunkt i skolens behov eller i virksomhedens behov. Her nævnes enkelte eksempler hentet fra samarbejder mellem skoler og virksomheder i Danmark: En 8. klasse på Vissenbjerg skole har planlagt et emne om energi og miljø og ønsker kontakt til en virksomheden Scan A/S, som fremstiller brændeovne. Klassen og virksomheden bliver enige om, at klassen skal arbejde med idéer til brændeovnes design, nye idéer til tilbehør, kreativ genanvendelse af skrot og affald, god og dårlig forbrænding med måling af CO2 og partikeludledning samt besparelser ved bedre udnyttelse af stålplader. Som et resultat af arbejdet med ovnene foreslår eleverne en ny børnesikring, som virksomheden arbejder videre med. På Bøgeskovskolen arbejder 6. klasse med landbrug og inviteres i den forbindelse til idésparring med virksomheden Smarter Farming, som producerer udstyr til staldautomatisering. Under introduktionen af virksomhedens produktion, kommer det frem, at der er et problem med at få skiftet batteri i det halsbånd hver enkelt ko bærer, for at styre dens malkning og fodring i de automatiske anlæg. Eleverne arbejder med problemet og foreslår virksomheden at anvende samme teknologi til skiftning af batteri, som anvendes når koen er i malkeanlægget og malkemaskinen griber fat om koens yver. Virksomheden tager godt mod elevernes idéer, og arbejder videre med dem. 10

11 I Ejstrupholm ønsker eleverne i skolens klasse et samarbejde med byens handelsstandsforening. Eleverne møder repræsentanter for handelsstandsforeningen og det aftales at eleverne skal stå for planlægningen af et Open By Night arrangement med temaet Hallowen. Eleverne skal være ansvarlige for alt i processen, hvilket kun kan lade sig gøre gennem et tæt samarbejde med handelsstandsforeningen. Arrangementet bliver en stor succes og de handlende konstaterer, at når børnene er aktive deltagere kommer hele familien med. Da Dalgasskolen skal arrangere et skole- virksomhedssamarbejde, tager 2. klasse kontakt til det lokale plejehjem. Det første besøg, som får navnet Juleglæder, går ud på at eleverne skal planlægge et besøg på plejehjemmet, hvor de blandt andet skal gå Lucia-optog, læse højt og opføre krybbespil. Under besøget sælger eleverne også julepynt, hvilket giver økonomisk grundlag for næste arrangement Forårsglæder, hvor eleverne arrangerer bankospil for beboerne med hjemmelavede præmier. En 9. klasse på Ikast Vestre Skole giver gode råd til markedsføring af biomasseanlæg til Hollensen Energy. Ideerne til markedsføringen tager efter virksomhedens oplæg udgangspunkt i resultaterne fra klimatopmødet i København. Elevernes ideer består blandt andet af reklamefilm, slogans, facebook-fansider og reklameparaplyer. 11

12 Derfor synes virksomhedsledere og politikere, at et samarbejde mellem virksomheder og skoler er en god idé Vi har haft gode skolesamarbejder i form af virksomhedsbesøg og vi er bestemt interesseret i at udvide dette samarbejde i vores lokalområde til også at indeholde faglige projekter, som forhåbentlig kan bidrage positivt i skoleundervisningen og måske også give os som virksomhed nye input i vores hverdag. Tina Grangaard, Madsen & Grangård A/S Hvis man som virksomhed har forventninger og krav til det slutprodukt de danske folkeskoler skal levere efter 10 års hårdt arbejde med vores børn, nemlig dygtige, motiverede og veluddannede unge mennesker, så bliver man som virksomhed nødt til at tage et medansvar, og deltage aktivt i at forme den uddannelse vores børn gennemgår i skolen. Det er simpelthen for let og naivt kun at stille kravene, og så tro at resten kommer af sig selv. Hos Jysk Display tager vi aktivt stilling til uddannelse og kompetenceudvikling, og vi tror på, at et tæt samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet kan være én af vejene til at sikre præcist de kompetencer Danmark skal leve af i fremtiden Palle Damborg, CEO, Jysk Display A/S I Viborg Kommune har vi et mangfoldigt og kreativt erhvervsliv og dynamiske uddannelses- og vidensmiljøer. Ved at koble styrkepositionerne og skabe synergi mellem erhverv og uddannelse får vi gode muligheder for at skabe nye produkter og nye afsætningskanaler. Arbejdet med at styrke elevernes kompetencer gennem kontakt til erhvervslivet starter allerede i folkeskolen. Derfor et stort velkommen til det nye Skole- Virksomhedssamarbejde i Viborg Kommune. Søren Pape Poulsen, Borgmester 12

13 Når skolens døre åbnes mod det omgivende samfund, er det med det 2 formål for øje. Dels at styrke elevernes erhvervs- og uddannelsesundervisning, dels at inddrage lokalsamfundene i elevernes læring. Eleverne får gennem det nye samarbejde mulighed for, at erhvers- og uddannelseundervisningen for et lokalt ansigt og samtidig bliver undervisningen håndgribelig og endnu mere kontinuerlig. Søren Gytz-Olesen, Formand for Børne- og Ungdomsudvaget Samspillet mellem skoler og virksomheder i et nyt og mere virkelighedsnært rum for elevernes læring kan blive en løftestang i udfordringen med at få flere unge i uddannelse og job. Jeg tror på, at øget fokus på det kreative og på innovation og entreprenørskab i en international verden kan styrke elevernes selvtillid og mod på uddannelse og arbejdsliv, samtidig med at virksomhederne får ny inspiration ved mødet med fremtidens medarbejdere. Kaj O. Andersen, Formand for Beskæftigelsesudvalget 13

14 I gang med arbejdet guide til skoler og virksomheder Hvad skal skolen overveje før Skolen på Job Hvilken årgang er med i skole- virksomhedssamarbejdet? Hvilke klasser og lærere er involverede? Hvad er formålet med det konkrete forløb? Hvordan kan de involverede lærere forberede sig - Inspiration og motivation Hvem er tovholder og kontaktperson til virksomheden? Hvilke forventninger er der til virksomheden? Omfang og ressourceforbrug? Hvad skal virksomheden overveje før Skolen på Job Hvad får I ud af samarbejdet? Hvor lang tid vil I binde jer? Hvilke ressourcer vil I vil stille til rådighed for skolen? Er der opbakning i personalegruppen til et skole- virksomhedssamarbejde? Se Skole- Virksomhedssamarbejde som en langsigtet investering! Spring ud i det! De fleste virksomheder er glade for Skole- Virksomhedssamarbejde. 14

15 Den første henvendelse Måske har skole og virksomhed på lederplan talt overordnet om muligheden for at indgå i et samarbejde. Så er vejen banet for et udspil fra begge parter. Oftest er det skolen, som kommer med udspillet til det konkrete samarbejde. Det kan passende formuleres i et brev til virksomhedens ledelse, og bør indeholde: Information om skolen og den elev- og lærergruppe, som skal indgå i samarbejdet Formål med samarbejdet Forslag til indhold og aktiviteter Forslag til hvad virksomheden kan bidrage med Overvejelser over, hvad virksomheden får ud af samarbejdet Skolen har på forhånd sat sig ind i, hvad virksomheden arbejder med. 15

16 Det første møde mellem skole og virksomhed Her bør ledelsen samt de medarbejdere, der er involverede i samarbejdet være med. Parterne har orienteret sig om Skolen på job, og skolen har et udspil til, hvad man gerne vil have ud af samarbejdet. Under mødet skal der tages stilling til en række spørgsmål, som kort beskrives her. Partnere Hvem er med i samarbejdet? Som udgangspunkt er der to partnere i et skole- virksomhedssamarbejde. Der er dog eksempler på, at en virksomhed kan indgå i et samarbejde hvor flere skoler og flere virksomheder er med. En klasses forældre kan indgå som en part i et samarbejde og spille en vigtig rolle. Formål Hvad er virksomhedens formål med samarbejdet? Hvad er skolens formål med samarbejdet? Det er en god idé for såvel skole som virksomhed at være konkrete om, hvad der ligger bag deres ønske om at indgå i et samarbejde. Indhold Hvad er indholdet i Skolen på Job? Ønsker skolen at arbejde med en faglighed, som anvendes i virksomhedens produktion eller vil virksomheden stille eleverne en udfordring, som det kræver innovation og flere fagligheder at løse? Det kan være en fordel ikke at have for meget på dagsordenen. Keep it simple! Resultat Hvad er eleverne blevet bedre til, når samarbejdet er slut? Kan resultatet være et produkt? 16

17 Et produkt kan være, at eleverne præsenterer deres løsninger på udfordringer virksomheden har stillet på et arrangement på virksomhed eller skole. Det kan føles tilfredsstillende for eleverne. Ressourcer Er der udgifter til transport? Er der udgifter til særlige materialer? Er der udgifter til forplejning? Hvor meget tid må afsættes? Hvem skal betale hvad? Skolen på Job behøver ikke være ressourcetungt, når man samarbejder lokalt, og tænker det på en smart måde. Fag og faglighed Skal der arbejdes med et bestemt fag? Hvad er de faglige mål? Hvordan anvendes faget på virksomheden? Er der overfaglige mål? Hvilket fagligt niveau skal der arbejdes på? Der er tale om overfaglige mål, når der f.eks. arbejdes med planlægning, idégenerering og det at tage ansvar. Et forberedende arbejde, hvor en lærer besøger virksomheden og får et indgående kendskab til arbejdet her kan være nødvendigt. Hun kan passende tage noget af skolens faglige materiale med til virksomheden. 17

18 Omfang Hvor lang tid strækker samarbejdet sig over? Omfatter det elevbesøg på virksomheden? Hvor mange møder skal afholdes til forberedelse og evaluering? Hvornår er projektet helt afsluttet? En adoption har et helt andet omfang end et enkelt afgrænset projekt. Her må der sættes krydser i kalenderen år ud i fremtiden. Tovholdere Hvem er tovholdere på samarbejdet? Én person fra virksomheden og én person fra skolen er tovholdere på projektet. Al kommunikation vedrørende samarbejdet går gennem tovholderne. Det er naturligvis vigtigt at tovholderne meddeler sig vedrørende forhold i deres arbejdssituation, som kan forstyrre samarbejdets fremdrift. Jo tidligere der tages højde for ferier, orlov og barsel jo bedre. Ved sygdom må lederen hurtigt udpege en anden tovholder. 18

19 Den konkrete planlægning af samarbejdet Nu er fundamentet til samarbejdet lagt og tovholderne går i gang med den konkrete planlægning. Vær omhyggelig med planlægning af: Elevbesøg på virksomheden: Hvordan skal eleverne være forberedte? Hvad skal medbringes? Hvornår møder de og hvornår skal de hjem igen? Hvor skal de møde? (en adresse er ofte for upræcist) Hvem står for hvad under besøget? Hvad skal eleverne have med hjem? Hvordan forløber transporten? Virksomhedsbesøg på skolen: Hvad skal eleverne fremlægge for virksomheden? Hvad skal virksomheden fremlægge for eleverne? Hvor skal virksomhedsrepræsentanten møde? Gensidige forventninger: Hvad skal læreren gøre/fremskaffe til hvilket tidspunkt? Hvad skal virksomheden gøre/fremskaffe til hvilket tidspunkt? Hvor, hvordan og hvornår skal eleverne melde tilbage til virksomheden? Hvor og hvornår skal lærer og virksomhedsansatte evaluere og hvordan skal evalueringen foregå? Skal der forberedes en pressestrategi, og hvem tager sig af det? Den konkrete planlægning munder ud i et skema, hvor tid sted og aktiviteter er skrevet ind. 19

20 Hjælp og inspiration Netværk mellem skoler og virksomheder: I sammenhæng med opstart af skole- virksomhedssamarbejde, vil Viborg Kommune tage initiativ til dannelse af et antal netværk mellem virksomhedsledere og skoleledere. Netværkene kan være fora for organisations- og lederudvikling på tværs af det offentlige og private. Samtidig giver netværkene skoler og virksomheder en mulighed for at dele viden og udvikle idéer om skole- virksomhedssamarbejde. God arbejdslyst 20

21 21

22 22 Kilde: Partnerskabsguide, Herning og Assens kommuner

23 23

24 Skolen på Job har hentet inspiration fra disse materialer Entreprenørskabsskolen, Ikast-Brande Kommune, Virksomheder adopterer skoleklasser, CABI, Partnerskabsguide, Herning og Assens kommuner, Guide til Global undervisning med Virksomhedspartnerskaber, Fonden for Entreprenørskab, Inno-elev, Frederikssund Kommune, ntsnet.dk/inno-elev

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere