Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?"

Transkript

1 Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder er ikke udnyttet godt nok (f.eks. lige parkering i stedet for skråparkering/manglende opmærkning af båse mv.) - Særligt problemer i visse tidsrum i visse områder o Efter kl. 18 opleves især problemer blandt nogle beboere o I andre områder hele dagen - Særligt problem i forhold til langtidsparkering (f.eks. til lufthavnen) - Tilhængere af 2-timers p-zone - Pendlerne væk - Turister/ferierejsende væk - Tildeling af p-pladser til delebiler - Erhvervsbiler skal være på den adresse de er registreret - Restriktion skal også gælde lørdag Skråparkering ved Strandgården - Man cirkulerer længe for at finde en p-plads - Problemet virker til at være størst med parkering om aftenen - Pendlerparkering København og lufthavnen - Betalingsparkeringen lige ved siden af skubber folk ind på den gratis parkering der er - Mangel på parkeringspladser - (Gader repræsenteret: ungarngsgade, polensgade, hessensgade, caprivej, serbiensgade, øresundsvej/kongedybs alle) - Der er utrolig mange biler på Lergravsvej og de parkerer på langs og tværs - Mange parkerer her og tager metro til lufthavnen og blokerer derfor for beboere i gaden - Det er ikke en løsning med skråparkering i gaden. I stedet for ønskes en cykelsti. - Der anbefales udvidelse af p-zonen-betalingszone. - Gerne 2-timers parkering som et forsøg. 1

2 - Hvis 2-timerszone: Problem: beboere med firmabil (registreret uden for området) kan ikke få bil med hjem (har vagtordning) - Problem: bilerne flytter til zone lige udenfor. Vejene belastes af ekstra trafik (ringe i vandet) - Private fællesveje: opfordrer folk til at lave skråparkering - Forslag til løsning: flere p-pladser/skråparkering. Lave aftale med private parkeringspladser om brug i aftentimerne (- carpark bøder) fx i Amagercentret, under Kvickly Lergravsvej, ved Føtex Kirkegårdsvej - Forslag: tjek præcist hvor stort problemet reelt er - Bevar uderum/grønne områder!! - Mere underjordisk parkering - Vi vil også have elevatorparkeringspladser - (Bord: Randi, Jan (Venedigvej), Asger (Polensgade), Anny (Lergravsvej), Tatiane (Hessensgade), Ulla (Sorantovej), Jacob (Hessensgade)) - Lufthavnspendlere - Tillæg til lokalplan (særstilling for eks. erhvervsparkering) - Håndværker ved renovering over flere dage (dispensation) - Erhvervslicens for borgere der har erhvervsbil i området - Betalingslicenser - Erhvervslicenser - Som de andre zoner i København Hvilke holdninger er der til forslaget om parkeringszone? - Yderligere store parkeringsproblemer i andre områder fx ved 5-øren station = problemet forskubbes (især ferietrafik til lufthavnen) => behov for løsning for hele Østamager - Forslaget giver problemer for beboere, der kører i firmabil til/fra bopæl, hvis ej muligt at få licens - Problem i forhold til flere biler i samme husstand, hvis de skal omregistreres - Problem med den foreslåede tidsperiode (2 timer) i forhold til gæster og lignende, herunder børnefamilier, når man skal have håndværkere mv. (evt. indføre mulighed for at beboerforeninger kan få midlertidige gæstelicenser til f.eks. håndværkere) - Symptomlindring i stedet for at løse det egentlige problem med manglende parkeringsmuligheder for pendlere mv. => behov for at kommunen ser på samlet, strategisk løsning - Frygt for at der på sigt indføres betalingszone samtidig med at pladser nedlægges, så problemet bare bliver værre - God ide i forhold til at løse eksisterende problemer 2

3 - Problem med delebilsordninger (private), hvis de ikke kan få beboerlicens (gælder også lånebil, hvis din bil er på værksted) - Tilladt parkering i for få timer kan man gøre perioden lidt længere (3-4 timer eller?)? - Vigtigt at beboerlicens til hele zonen af hensyn til beboere på små veje med få parkeringspladser (f.eks. 6 p-pladser på Korsikavej til 8 opgange á 10 lejligheder) - Tilhængere af 2-timers p-zone (25 timer) - Restriktion skal også gælde lørdag Ordningen skal fjerne ikke-tilhørende erhvervsbiler - Skepsis i starten. Blev bedre, da der var gratis licens, men er ærgerlig over familien ikke kan parkere - Frygt for at dette bare er starten til betalingsparkering - Positiv overfor forslaget - Ved gratis beboerlicens er man positivt indstillet - At man gør det uattraktivt at bo i området for dem, der er nødt til at tage arbejdet med hjem (håndværkere). De må jo ikke parkere i området hvis virksomheden ikke også ligger i zonen - Mener man flytter problemet videre til de næste metrostationer - Bange for ringe i vandet-effekten (parkeringen flytter) - Nervøs for firmabil (beboeres arbejdsredskab). Lang tjeneste (få f.eks. attest på vagtordning) - Ide er god men der skal være gæstebilletter - God ide men hellere betalingszone (men evt. gerne justering på stregerne. 2-timerszonen er ikke ramt præcist nok lav f.eks. randzone med p-zone (2 timer) a la Amagervest langs banen) - 2-timerszoner overalt, hvor der ikke er parkeringszone - God ide, men usikker på effekten, når begrænsningen er om dagen, hvor der i forvejen er pladser - 2 timer god ide, men godt hvis man kunne købe billet til gæster dvs. beboere kan købe billetter til gæster, f.eks. 50 kr. pr. dag. Men de 5 dages kun til beboere, som kan give dem til gæster 3

4 - Ordningen bør sikre, at firmabiler kan holder, hvis de tilhører en beboer, f.eks. en håndværker der bor i området - Beboerparkering også til folk uden fast bil - Beboerlicens (efter behov) pr. husstand (ikke til specifik bil delebil, gæster) - Mulighed for besøg af gæster i længere perioder (evt. gæstepark) - Det er en god ide med 2-timerszone med gæstekort - Passe på med at lave små zoner, som ikke er omfattet af licensen og rykke problemet - Det er synd for ældre mennesker, som ikke kan parkere ved deres ældre venner. Gæsteparkering ville være en god ide. - Håndværkerparkering/arbejdende i området må kunne parkere, hvis de har ærinde eller bopæl i området som gæst - Reglerne må kunne omgås i særtilfælde - OBS. Delebiler, private som offentlige, er en fordel for kommunen og antallet af biler mindskes. Der bør findes en ligestilling mellem dem. - Der er bekymringer om tidspunktet/intervallet ml er dækkende pga., at problemet er om aftenen - Skråparkering - Erhvervsdelen: licens til håndværkere med erhvervsbil som bor i området - Udnyttelse af p-pladser bedre - Udvidelse af p-zonen/skråparkering. Gerne hele Amager Øst - Delebilsordninger: flere licenser til alle brugere - Gæstebilletter: behov. Beboere skal kunne købe til gæster og håndværkere, der udfører arbejde for dem Hvad er det vigtigste at formidle til TMF omkring forslaget? - Det bør undersøges, hvad der reelt er årsag til problemet => statistisk grundlag - Godt der gøres noget, men forslaget virker til at være symptombehandling og ikke løsning på det reelle problem - Der skal findes en løsning i forhold til når en beboer eller en forening skal have udført håndsværksarbejde fx mulighed for midlertidig licens til foreninger - Overhold den gamle parkeringsstrategi om at parkering skal være for beboere - Vedtag forslaget om 2-timers zone ved Lergravsparken - Restriktionen skal også gælde lørdag

5 - Bekymringen om, at beboere der har firmabil ikke kan få en licens - Håndværkere der skal lave cases inde i zonen bør betragtes som en virksomhed inde i zonen under arbejdets udførelse - Flere parkeringspladser, eller bedre udnyttelse af de allerede eksisterende - Mulighed for at ansøge om gæstebilletter - At udvide betalingszonen: - Mere retfærdigt for alle - Enklere med kun en slags zone - Man kan besøge familien og betale - Beboerparkering også til folk uden egen bil/fast bil (lånebil), firmabil - delebil - mors/fars/søns/datters lånebil - beboerlicens pr. husstand som alternativ - Generelt: undtagelser til regler gæstebesøg? Hos de ældre - Indførsel af skrå parkeringspladser - Problemet skal ikke blot rykkes til næste område (næste metrostation) - Ordningen må moderniseres, hvis den skal gennemføres delebiler, lånebiler, gæsteparkering - Udvidelse af området 2-timer til hele Sundby Øster: - skubbe problemet til andre områder - Udvidelse af 2-timers p til Ordninger for delebiler - Amager trafikzone - Skråparkeringer ved Lergravsvej eller andre veje (mulighed) - Parkometerafgift i hele tidsperioden (8-20) - Udvidelse af 2 timer til 4 timer - Lastbilsparkering Strandlodsvej (væk) - Bedre udnyttelse af p-pladserne på vejene 5

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006.

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006. Teknik- og Miljøforvaltningen Vej & Park NOTAT Miljø- og Teknikudvalget 23. november 2006 Journalnr. -- /OLEBAC Bilag 1 Parkeringsstrategi - Evaluering Del 1 Evaluering af parkeringsordningen i Indre By,

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 NOTAT Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2599 - om alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 3 Metode og gennemførelse Side 4 Anbefalinger Side 8 Hovedkonklusioner Side 11 Hovedresultater

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Supercykelsti Københavnerruten

Supercykelsti Københavnerruten Supercykelsti Københavnerruten Opsamling af borgerinddragelsesproces på delstrækningen mellem metrostationerne Femøren St. og Øresund St. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med beboere,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Borgermøde Aabybro Skole

Borgermøde Aabybro Skole Borgermøde Aabybro Skole 16. november 2011 i Mediecenteret Borgmesteren indledte og præsenterede baggrunden for borgermødet. Masterplanen skal være med til at skabe bedre sammenhæng i byudvikling, og sætte

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park November 2012

Beboerinformation Måløv Park November 2012 Beboerinformation Måløv Park November 2012 Indhold: Vinterparkering Mere om parkering Fisketur Elektronisk opslagstavle Fodring af fugle Referat af afdelingsmødet Vinterparkering nu begynder sæsonen For

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20

Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20 Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Revision per 10 Oktober 2014.

Revision per 10 Oktober 2014. Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: mailto:oeresundsgruppen@gmail.com for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

AMA RØSTEN. Amager - KUNSTENS Ø

AMA RØSTEN. Amager - KUNSTENS Ø UDGIVES AF AMA RØSTEN 16. ÅRGANG NR. 85 MARTS 2015 Amager - KUNSTENS Ø Amager er igennem årene blevet betegnet på mange forskellige måder. Tænk, hvis Amager foruden LORTEØ, BILØ og MUSIKØ også kunne blive

Læs mere

Bus i Stjær og omegn. Resultat af medborgerspørgeskemaundersøgelse. Juni 2010

Bus i Stjær og omegn. Resultat af medborgerspørgeskemaundersøgelse. Juni 2010 Bus i Stjær og omegn Resultat af medborgerspørgeskemaundersøgelse Juni 2010 Resumé Der er i alt 157 besvarelser, hvoraf 85% er fra Stjær. 57% benytter bussen mindst én gang hver uge. 62% køre mest ture,

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere