Ballerup kommunes Materielgård sælges Energivej 50, Ballerup det store udbud ibo erhvervs-ejendomsmæglere aps (CVR-nr ) S1381-MB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.ibo.dk Ballerup kommunes Materielgård sælges Energivej 50, Ballerup det store udbud ibo erhvervs-ejendomsmæglere aps (CVR-nr. 17150804) S1381-MB"

Transkript

1 Ballerup kommunes Materielgård sælges S1381-MB Energivej 50, Ballerup

2 Side 2 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup Alle tre billeder mod Motorring 4

3 Side 3 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup ART Præsentabelt højt lager- og produktionsdomicil med kontorer. Hele ejendommen bliver ledig for køber. Nogle af de nuværende lejemål kan evt. fortsætte, såfremt køber måtte ønske dette. De to sammenbyggede bygninger er opført i to tempi hhv. i 1972 og Reelt fremstår de to bygninger som en samlet bygning. Bygningen fremstår moderne, præsentabel, 1-plans erhvervsejendom med lager/- produktion i jordplan og kontorer m.v. er indrettet i 2 etager. Byggeår på de accessoriske bygninger til skure m.v. er ikke medtaget. SALGSVILKÅR BELIGGENHED Ejendommen har været i offentligt udbud frem til 30/ og kommunen sælger nu ejendommen i frit salg. Ejendommen ligger særdeles centralt og synligt ved Ballerup Boulevard med kun ca. 900 m til Motorring 4 s af/tilkørsel 1 Ballerup C og dermed med hurtig adgang til det motorvejsnettet. Indkørsel fra Tempovej, der er en sidevej til Ballerup Boulevard. Kun ca. 900 m til Malmparken S-station via sti samt flere buslinier i området. Gode parkerings- og tilkørselsforhold. MATRIKELNR. KOMMUNE Størstedelen af 17 ex Ballerup By, Ballerup, jf. nedenfor. Ballerup Kommune. OFF. VURDERING PT: Ejendomsværdi pr. 1/ kr heraf grundværdi kr Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi kr Ny skønnet OFF. VURDERING: Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi kr GRUNDAREAL PT: m 2 heraf vej 0 m 2. Nyt skønnet GRUNDAREAL: m 2 heraf vej 0 m 2, jf. kort og skemaredegørelse fra LE34 af 31/

4 Side 4 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup BYGN. AREALER Bebygget areal, m 2 i flg. BBR Etageareal 1. sal 677 m 2 Kælder 549 m 2 Nedrevet barak - 68 m 2 I alt m² Det opførte drivhus fremgår ikke af BBR-ejermeddelelsen. Køber kan selv nedrive drivhuset for egen regning, såfremt dette ønskes. ANVENDELSE Kontorer, mødelokaler, bad/omkl. m.m. ca m² Kontorer 1. sal 677 m² Kontorer i alt subtotal m 2 Højloftet lager/prod. i jordplan, ca m² Garage og carport 105 m 2 Folkerum i kælder 549 m 2 3 uopvarmede separate lagerbygninger, ca. 158 m 2 I alt m² INDRETNING Der henvises til vedhæftede tegning, der viser den nuværende indretning, og som suppleres med følgende: Udvendigt fremstår bygningen med rumhøje betonelementer med frilagte søsten. Bygningen er opført i en søjle/drager konstruktion med kun tre fritstående søjlerækker. Størstedelen af bygningen anvendes til en kombination af lager, værksteder, garager samt i den sydlige ende af bygningen til kontorer i en høj stue. Under den høje stue er der folkerum med bad/omklædning m.v. til begge køn. I den nordlige ende af bygningen er der kontorer i stueplan og på 1. sal. Vinduerne er forsynede med termoruder, der er solafskærmning i den høje stue med markiser. Adgang til bygningen er via mange høje porte i jordplan, men der er plads til evt. at tilføje nedkørselsramper til at få vareadgang i rampeniveau. Gulvet i hallen er primært SF-sten men også glittede betongulve, der kan være malede. SF-stene kan være en ulempe for en fremtidig køber. KONTORER: Fremtræder primært som storrumskontor, dog indrettet med møderum m.v. samt tilhørende separate kontorer i forskellige størrelser og med meget varierende aptering.

5 Side 5 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup Indrettet med lette skillevægge, der evt. kan flyttes/fjernes. Indretning omtrentlig som anført på plantegningen. Der er primært hvidmalede vægge. Primært forsænkede, hvide, lyddæmpende lofter. I, på eller nedhængt fra lofterne er der monteret lysarmaturer. Gulvene er primært belagt med linoleum. Der er vinduer i facaderne med termoruder. Der er solafskærmning i den høje stue med markiser, dog er nogle defekte. I toiletsektionerne er der bl.a, klinke, stiftmosaik og linoleum- gulve og flisevægge/ malede vægge. I frokoststue/køkken/kantine er der linoleumbelægning, malede vægge i spiserummet og flisevægge i køkkenet, der tidligere har været godkendt til varmt køkken ifølge pladsformanden. Kantinerummet kan rumme ca personer. Adgang direkte fra kontorafsnit til lager/produktion. LAGER/PRODUKTION: Opdelt i flere afsnit, som anført på plantegningen med kun 3 søjlerækker. Opdelt med lette skillevægge, som anført på plantegningen. Lyse og arbejdsvenlige lokaler i kraft af de mange ovenlys. Vareadgang via 14 porte i jordplan. Internt i den store hal er der et areal der evt. kan anvendes som overdækket læsserampe med en rampehøjde på ca. 1,4 m. Opført med rumhøje betonelementer i facaderne i en søjler/dragerkonstruktion i beton. Betonlofter, der følger taghældningen. Tag med svag hældning beklædt med tagpap. Lofterne er udført med ovenlys. I. på eller nedhængt fra lofterne er monteret lysarmaturer.

6 Side 6 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup Enkelte sidevinduer i facaderne med termoruder. Indvendige vægge og facadevægge fremtræder primært som betonelementer, dog på de to vaskepladser med klinkevægge op i ca. 2,2 2,5 meters højde. Gulvet er udført som SF-sten, glittet betongulv eller glittet betongulv, der er malet. Tilkørselsarealerne er belagt med asfalt. Porte: I alt 14 stk. aluhejseporte med og uden plexiglasruder. Portene er primært elektriske, dog er der 3 manuelle porte. Portmål: Port 1: Ca. 6,0 meter bred og ca. 4,2 meter høj. Port 2 & 3: Ca. 3,3 meter brede og ca. 4,2 meter høje. Port 4: Ca. 3,04 meter bred og ca. 4,0 meter høj. Port 5 & 6: Ca. 4,96 meter brede og ca. 4,2 meter høje. Port 7: Ca. 4,98 meter bred og ca. 4,22 meter høj. Port 8 & 9: Ca. 4,95 meter brede og ca. 4,2 meter høje. Port 10: Ca. 2,48 meter bred og ca. 2,8 meter høj. Port 11: Ca. 3,97 meter bred og ca. 4,2 meter høj. Port 12: Ca. 2,97 meter bred og ca. 2,8 meter høj. Port 13: Ca. 2,8 meter bred og ca. 2,7 meter høj. Port 14: Ca. 2,5 meter bred og ca. 2,7 meter høj. Lofthøjde: Belastning: Ca. 5,5 m under bærende hoveddrage, ca. 5,8-5,9 m under dragerne og ca. 6,2 m mellem dragerne. Max. belastning på etagedækket kendes ikke p.t. FOLKERUM: Der er i kælderen indrettet bade- og omklædningsrum opdelt for mænd og kvinder. Monteret i de 2 sektioner med: haner i vaskerender. 5 toiletter/3 urinaler + 1 toiletter brusere. Udført med klinkegulve og malede vægge. I stueetagen findes ligeledes et afsnit med bade- og omklædningsrum, men kun til et køn bestående af 8 brus, 7 håndvaske og 4 toiletter. INSTALLATION: Varme: Bygningen fra 1972 opvarmes fra eget naturgasfyret centralvarmeanlæg mens bygningen fra 1983, ifølge energimærkningen opvarmes af fjernvarme. Energiforbruget fremgår af de to energimærker og er hhv. ca m 3 gas og ca KWh fjernvarme.

7 Side 7 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup I produktions- og lagerlokalerne er centralvarmeanlægget monteret med caloriferer, mens der er radiatorer i kontorerne. Elektricitet: Ifølge telefonisk oplysning fra DONG Energy er der direkte fra transformerstation 160 Amp. Langs facaden i kontorafsnittet kan der være installationskanaler for IT-, el- og telefonkabler. I lager- og produktionslokalerne kan der være nogle elinstallationer til maskiner m.v. Energimærke: Energimærke for relevante opvarmede bygninger vedlægges. Bygningen fra 1972 er E-mærket mens bygningen fra 1983 er C- mærket. Alarmanlæg: Elevator: Evt. alarminstallationer medfølger ikke i handlen. Om evt. mulighed for overtagelse af eventuelle installationer og fortsættelse af abonnementet henvises til nærmere drøftelse med alarmselskabet og evt. den tidligere lejer. Der findes to vareelevatorer i bygningen en åben vareelevator i hjælpemiddelafdelingen og en lukket vareelevator nær autoværkstedet. Kapaciteten på den åbne er ikke angivet den er 1 m bred og 1,5 m lang. Kapaciteten på den lukkede udgør kg. Den er 1,52 m bred, 1.8 m lang og 2,2 m høj. Sprinkling: Vand: Afløb: Trykluft: Udsugning: Smøregrav: Autolifte: Kraner: ABA: Der er i størstedelen af lokalerne opsat brandslukningssprinklere, hvilket nedsætter brandforsikringspræmien. I lager- og produktionslokalerne forefindes vandinstallationer. I lager- og produktionslokalerne forefindes kloak med gulvafløb. En del trykluftinstallationer, men kompressor(anlægget) kan blive fjernet. Der er installeret lokale udsugningsanlæg herunder punktudsug. Der er en smøregrav i autoværkstedet. Den nedstøbte lift medfølger mens den i gulvet skruede lift ikke medfølger. Der kan være lokale svingkraner, der medfølger. Der er ABA (Automatisk Brand Alarmering) som køber(ne) overtager driften og vedligeholdelsen af ved købet.

8 Side 8 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup Udsugning: Adgang: UBEBYGG. AREAL Udsugningsanlæg, herunder punktudsug m.v. Sælger garanterer ikke for deres funktionsdygtighed og/eller lovlighed. Adgangskontrolanlæg. Sælger garanterer ikke for deres funktionsdygtighed og/eller lovlighed. Bortset fra randbeplantninger og bede langs med bygningen er alle arealer befæstede. Der er mulighed for mange P-pladser. Hele ejendommen er hegnet og indkørslen forsynet med gitterlåge(r). BRUGSRET: BYPLANFORHOLD: UDVIDELSE: Der er i 1999 lyst en 30 årig (udløb 2029) brugsret til et areal på 325 m 2 ind mod Energivej 37, jf. vedlagte deklaration lyst 12/ , måleblad og luftfoto. Ejendommen er omfattet af lokalplan 069, der udlægger ejendommen til industri, transport, engroshandel, offentlige formål, herunder materialegård og genbrugsstation m.v. samt til institutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade indretning af bygningen til særlig udvalgsvarehandel, der ikke naturligt kan passes ind i Kommunens centerstruktur, herunder autoforhandling, byggevaremarked og lign. Der må bebygges 2 ½ m 3 pr. m 2 grundareal, dvs. ca m 3 når der tages højde for frastykning af de ca m 2 til genbrugsstationen. Det bebyggede areal må ikke overstige ½-delen af grundarealet, dvs m 2 X 0,5 ~ m 2. Da rumfanget af de nuværende bygninger p.t. ikke kendes er det ikke muligt præcist at fastsætte evt. udbygningsmulighed. Køber opfordres til at undersøge det nøjere før tilbudsgivning, såfremt køber har brug for at yderligere bygningsareal. En evt. udvidelse skal kunne placeres indenfor byggelinierne. FORURENING Pr. 1. januar 2008 blev samtlige ejendomme i byzone områdeklassificerede som lettere forurenet, jf. 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord, hvilket også er sket her. Ejendommen er ifølge regionen kortlagt som muligt forurenet dvs. vidensniveau 1. En forurening på vidensniveau 1 betyder, at man fra miljømyndighedernes side har mistanke om, at der kan forefindes forurening på ejendommen. Kontakt ibo erhvervs-ejendomsmæglere for yderligere informationer.

9 Side 9 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup HJEMFALDS- FORPLIGTELSE: Iht. deklaration lyst d. 07/ er der hjemfald til kommunen i Prisen for afkøbet af hjemfaldsforpligtelsen er ca. kr , jf. fra Bo Clausen, Ballerup kommune, af 03/ OVERTAGELSE Overtagelse kan ske efter nærmere aftale. Gardiner, rullegardiner, persienner, nedhængte kontorlamper, køleskab, opvaskemaskine, telefoninstallationer, IT-installationer, alarmanlæg, evt. videoovervågningsanlæg, lagerreoler, truckladeaggregater m.m. medfølger ikke i handlen, men tilhører den nuværende ejer af hvem de evt. kan købes direkte. PROSPEKT: BESIGTIGELSE Salgsprospektet er foreløbigt. Der vil ske ændringer i prospektet. Prospektet må derfor ikke benyttes til handel af ejendommen, idet kun ibo s endelige slutseddel er gældende som oplysninger fra sælger og ibo. Nærværende foreløbige salgsprospekt og de heri anførte foreløbige oplysninger er således helt uden ansvar for sælger og ibo erhvervs-ejendomsmæglere. Kun efter aftale med ibo erhvervs-ejendomsmæglere på eller der er til tjeneste hermed samt med yderligere oplysninger. KØBSVILKÅR KØBSPRIS Vejledende pris kr. 25,0 mio., jf. i øvrigt bekendtgørelsens 3, stk. 3. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgivet et højere tilbud end den fastsatte pris. EJENDOMSSKAT Skønnet grundskyld og dækningsafgift til kommunen udgør i 2013 kr FORSIKRINGER VANDFORBRUG HÆFTELSER: AFSKRIVNINGER Sælger har tegnet bygningsbrandforsikring, der ikke kan overtages af køber, som selv må sørge for forsikring af ejendommen i det omfang han finder nødvendigt. Evt. krav fra forsikringsselskabet er sælger uvedkommende. Forsikringen skal træde i kraft fra overtagelsesdagen, dvs. 8 dage efter Ballerup kommunes accept. Vand, vandafledningsafgifter m.m. er ikke indregnet i ovennævnte tal. Der er ingen hæftelser på ejendommen. Hvis ejendommen af køber bliver benyttet til et afskrivningsberettiget formål, kan afskrivningsgrundlaget sættes til ca. kr svarende til ca. 55,2 % af købesummen, der igen svarer til forskelsværdiens andel af ejendomsværdien. I det 1. år og i hvert af de følgende 24 år kan der årligt afskrives ca. kr nemlig 4 % af afskrivningsgrundlaget. Bemærk, at ovennævnte beregninger tager udgangspunkt i den i prospektet angivne skønnede vurdering. Købers konkrete afskrivningsmuligheder skal køber selv drøfte med sin egen revisor inden handlens indgåelse.

10 Side 10 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup TILBUDSFRIST Ejendommen har været i offentligt udbud frem til 30/ og kommunen sælger nu ejendommen i frit salg. BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Særlige salgsvilkår. Bilag 2: Tilbudsblanket. Bilag 3. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni Bilag 4: Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens fast ejendomme. Bilag 5: BBR-ejermeddelelse af 06/ Bilag 6: Ejendomsvurdering pr. 1/ elektronisk udskrevet. Bilag 7: Ejendomsskattebillet 2013 elektronisk udskrevet. Bilag 8: Ejendomskort af 06/ før fra/udstykning. Bilag 9: Kort og skematisk redegørelse fra LE34 af 31/ om grundareal. Bilag 10: Deklaration af 12/ brugsret til nabogrundstykke, måleblad og luftfoto. Bilag 11: Ejendomsoplysningsskema besvaret 15/ Bilag 12: Tingbogsattest af 07/ Bilag 13: 12 af 13 tinglyste servitutter 1 servitut findes ikke i akten. Bilag 14: Region Hovedstadens skema af 08/ om forureningsniveau. Bilag 15: Lokalplan 069. Bilag 16: Bo Clausen, Ballerup kommune, 03/ om afkøb af hjemfaldspligt. Bilag 17: 2 stk. energimærker af 29/ Bilag 18: 3 stk. plantegninger af etagerne, mrk. 1 (99) 2.5, 2.6 og 2.7. Bilag 19: Ejendomsvurdering pr. 1/ elektronisk udskrevet.

11 Side 11 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup

12 Side 12 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup

13 Side 13 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup

14 Side 14 af salgsbeskrivelse for Energivej 50, Ballerup

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed. Taastrup

165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed. Taastrup 165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed Taastrup Rugvænget 19 B-C, 1. sal, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelsen for Rugvænget 19C, 1.sal, Taastrup ART Meget flotte og velindrettet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 Odinsvej 11, 6862 Tistrup Veldisponeret ejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 3.600.000 Erhvervsareal i alt: 1.587 m 2 Grundareal: 6.260 m

Læs mere

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA UDKAST Sag 16031 STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Salgspris kontant: Efter nærmere aftale Samlet bruttoetageareal i h.t. BBR ca. 5.250 m² Grundareal i

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Salgsopstilling og -vilkår

Salgsopstilling og -vilkår Sag.nr. 10/42921 Salgsopstilling og -vilkår Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

Krogagervej 2, 5240 Odense NØ

Krogagervej 2, 5240 Odense NØ Krogagervej 2, 5240 Odense NØ Fleksibel industriejendom sælges Samlet etageareal: 2.827 m² - Heraf 2.777 m² lager og 50 m² kælder Fleksibel og velindrettet lager- produktionsejendom Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Skovtoften 6 9000 Aalborg

Skovtoften 6 9000 Aalborg Sagsnummer 2012/005166 November 2012 Udbudsmateriale For Skovtoften 6 9000 Aalborg Side 2 af 134 Side 2 af 133 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Luftmeldecentral

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Sagsnummer 2011/008497 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Hjemmeværnsgården Ikast Toftevænget 19 7430 Ikast

Sagsnummer 2011/008497 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Hjemmeværnsgården Ikast Toftevænget 19 7430 Ikast Sagsnummer 2011/008497 Januar 2014 Udbudsmateriale For Hjemmeværnsgården Ikast Toftevænget 19 7430 Ikast Side 2 af 163 Side 3 af 163 Side 4 af 163 Side 5 af 163 Side 6 af 163 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer bag ejendommen

SALGSPROSPEKT. Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer bag ejendommen Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 2143 1080 erhverv@maeglerteam.dk - www.maeglerteam.dk SALGSPROSPEKT Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE OKTOBER 2012 Silkeborg Midtby side 2 Silkeborg Nord side 3 Ry side 5 Silkeborg Midtby side 3 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Silkeborg iuntum estium Midtby nihilluptate side dolorep

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Vej og adgangsforhold Bygningsareal 1. Indledning Hillerød

Læs mere

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø Lersø Parkallé 109-2100 København Ø 1.620 m² kontordomicil med mange p-pladser Samlet etageareal: 1.620 m² - heraf 1.440 m² kontor og 180 m² kælder Nem adgang til Ring 02 og Helsingørmotorvejen Mange p-pladser

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002752 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Side 2 af 124 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 41, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere