Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er altid attraktive som investeringsobjekt. GEEV nye internationale muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er altid attraktive som investeringsobjekt. GEEV nye internationale muligheder"

Transkript

1 AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 2. kvartal 2010 Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er altid attraktive som investeringsobjekt Side 2 GEEV nye internationale muligheder Side 6 Specialiseret viden og en tæt dialog med markedets aktører Side 7

2 Leder Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er altid attraktive som investeringsobjekt Markedssituationen er ændret markant efter finanskrisen. De fleste lykkeriddere er sat ud af spil, nogle få ejendomsudviklere er stadig aktive og de mere seriøse investorer er på vej tilbage i markedet igen. Antallet af handler er stadig lavt (15-20% af normalt niveau). Markedet er i bedring, men de fleste ejendomme, der er i handel, er ramt af konkurs og omsættes på auktioner, hvor de opkøbes af finansieringsselskaberne. Listen over større handler på investeringsejendomme inden for de seneste seks måneder viser, at de fleste ejendomme enten er handlet for ét eller to år siden eller netop er færdigopført. De resterende handler er primært nødlidende ejendomme fra sektoren. Dette vurderer visse af vore kollegaer som en fremgang i markedet. Markedslejen er under pres og tomgangen stiger op til 10% inden for visse sektorer som følge af at virksomhederne omstrukturerer og genforhandler deres eksisterende lejekontrakter. Afkastniveauet for de fleste handler gennemført ultimo 2009 har ligget på 5,0% - 7,25%. Efterspørgslen efter gode investeringsmuligheder har bevirket, at afkastet på ejendomme med A-placering er faldet til 4,75% - 7,0% i 2010, afhængig af ejendomstype. Finansieringen er stadig den største udfordring og mange danske investorer forsøger at øge deres eksponering på ejendomsmarkedet ved at købe højt belånte ejendomme eller indgå byttehandler. Det er vores opfattelse, at udenlandske investorer anvender både finansiel styrke og likvider til at gennemføre handlerne. På det seneste har de svenske investorer været meget aktive. Tendensen er stigende, og det er en vigtig del af vores service over for vores kunder at finde og udpege investeringsejendomme i Danmark, som vil være en attraktiv investering på lang sigt. Likvide investorer forventes at vende blikket mod markedet for investeringsejendomme når der er risiko for stigende inflation for at undgå værditab, og hos GaardeErhverv Engel & Völkers Commercial er vi parate til at bistå dem med professionel vejledning. Thor Heltborg 2

3 Indhold 2. kvartal 2010 Markant og flot domicilejendom. Side 23 4 Oversigten GaardeErhverv - Engel & Völkers Commercial's aktuelle emner i listeform 6 GEEV nye inter nationale muligheder 7 Specialiseret viden og en tæt dialog med markedets aktører 8 Investeringsejendomme udbydes til salg 10 Erhvervsejendomme udbydes til salg 16 Grunde udbydes til salg 17 Lager og produktionsejendomme udbydes til leje 23 Kontorlokaler udbydes til leje 25 Kontakt GaardeErhverv - Engel & Völkers Commercial Face to face 26 Sjældent udbudt Ejendom med direkte adgang til Københavns Lufthavn Aktuel Markedsoversigt udgives af GaardeErhverv - Engel & Völkers Commercial, der også har virke under binavnene De Danske Valuarer A/S, Det Københavnske Valuarinstitut A/S, Danske Valuarer A/S, The Danish Property Assessors A/S, The Copenhagen Institute of Property Assessors A/S og Danish Property Assessors A/S. Kreativ produktion: Natasha Bernier. 3

4 Oversigten Investeringsejendomme Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Avedøreholmen 2650 Hvidovre kvm Rugvænget 2630 Tåstrup kvm Sydvestvej 2600 Glostrup kvm Islandsvej 7100 Vejle kvm Banevej 8543 Hornslet 539 kvm Ndr. Ringvej 6000 Kolding 544 kvm. 9 Erhvervsejendomme til salg Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Ringstedvej 4632 Bjæverskov kvm Sydholmen 2650 Hvidovre kvm Stationsvej 3550 Slangerup kvm Alfarvejen 4320 Osted (Roskilde) kvm Hedevej 7171 Uldum kvm Sydholmen 2650 Hvidovre kvm Blokken 3460 Birkerød kvm Bramdrupskovvej 6000 Kolding 710 kvm Svanemøllevej 2100 København Ø 218 kvm. 12 Grunde Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Harløsevej 3400 Hillerød kvm Metalgangen 2690 Karlslunde kvm Mørkhøj Bygade 2860 Søborg kvm. 16 4

5 gaarde.dk Ring Lager og produktion til leje Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Englandsvej 7100 Vejle kvm C. F. Tietgensvej 6000 Kolding kvm Industrisvinget 2605 Brøndby kvm Stationsvej 3550 Slangerup kvm Vesterballevej 7000 Fredericia kvm Avedøreholmen 2650 Hvidovre kvm Industridalen 2635 Ishøj kvm Rugvænget 2630 Tåstrup kvm Avedøreholmen 2650 Hvidovre kvm Knudsminde 8300 Odder kvm Elektronvej 2670 Greve kvm Hammerholmen 2650 Hvidovre kvm Ægirsvej 3400 Hillerød 794 kvm Elektronvej 2670 Greve 688 kvm Tæbyvej 2610 Rødovre 540 kvm Mandal Allé 5500 Middelfart kvm Åboulevarden 8000 Århus C kvm. 22 Kontor og butik til leje Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Ndr. Ringvej 6000 Kolding kvm Skalbakken 2720 Vanløse 408 kvm Kirstinehøj 2770 Kastrup 287 kvm Mesterlodden 2820 Gentofte 248 kvm Fortvej 2610 Rødovre 222 kvm Arnold Nielsens Blvd Hvidovre 155 kvm Kystvejen 2770 Kastrup kvm. 26 5

6 GEEV nye internationale muligheder GaardeErhverv Engel & Völkers er en stærk spiller på det globale marked. GaardeErhverv er Engel & Völkers partner og er repræsenteret i 35 lande på 4 kontinenter. Vi har over kollegaer worldwide. Vi har 42 erhvervsafdelinger på 3 kontinenter. Dette giver vores kunder en mulighed for at trække på både indenlandsk ekspertise men samtidig den store kapacitet, som koncernen kan tilvejebringe gennem det internationale samarbejde og netværk. Vi har brugt mange kræfter det seneste år på at opnå indsigt og skabe relationer i det internationale marked og har fået en stærkt stigende forståelse for de krav, der gør sig gældende. Vi er derfor i stand til at tilføre den enkelte opgave den kapacitet og knowhow, der skal til for at opnå det bedste resultat i markedet. Dette er uanset, om opgaven er relateret til investeringsmarkedet for forskellige typer erhvervsejendomme og de regionale forskelle der gør sig gældende i Tyskland eller på det europæiske kontinent, eller om der er tale om en internationalt arbejdende koncern, der har behov for at få løst en lokal eller international opgave. Mange af disse opgaver indebærer, at vi med respekt og i fuldstændig fortrolighed har afdækket det behov eller den profil, der gør sig gældende for vores kunde, hvad enten der er tale om salg, køb, lejemål eller eventuelt analyser af det pågældende marked. Vi lægger således afgørende vægt på, at de interesser, vores kunde har, varetages bedst muligt, og at vi opnår et tilfredsstillende resultat, så udbud og efterspørgsel på det ønskede segment imødekommes, således at kvaliteten i forarbejdet kan føre til realitets-forhandlinger om køb, salg, vurdering eller leje. På samme måde har vi identificeret de internationale aktørers behov for kapitalanbringelse og investeringsprofil og medvirker hermed til at gøre også et dansk marked internationalt, ligesom vi danskere får et bedre grundlag for at operere i det internationale marked. Vi er derfor i stand til at tilbyde vores kunder en høj faglig ekspertise, men også en servicering, hvor du som kunde hos os kan forvente såvel rådgivning som udbytte, der er direkte anvendelig, eller som vi helst vil levere det: En ydelse, der tilfører dig merværdi i dine dispositioner på ejendomsmarkedet. 6

7 Specialiseret viden og en tæt dialog med markedets aktører. Værdien af fast ejendom er en fluktuerende størrelse, og der er flere overordnede forhold, der gør sig gældende, og påvirker en ejendoms værdi, bl.a. Brugbarhed En ejendoms brugbarhed i forhold til potentielle køberes behov. Jo flere potentielle anvendelsesmuligheder den konkrete ejendom har, jo højere værdi vil ejendommen typisk have. Findes der lignende ejendomme Hvis der findes meget få ejendomme med tilsvarende gode kvaliteter, vil dette have en positiv indflydelse på ejendommens værdi. Efterspørgsel Antallet af købere i markedet, der ønsker at erhverve ejendommen, enten for selv at flytte ind eller som investor, indvirker på ejendommens pris. Her er det endvidere af betydning, hvorvidt der f.eks. kan opnås finansiering på markedsmæssige vilkår. Såvel som der er forhold, der påvirker værdien overordnet, ses der også flere typiske grunde til at investere i fast ejendom, det kan være: investering med henblik på forrentning af kapital anvendelse af ejendommen til egne driftsmæssige formål udvikling af ejendommen og/eller optimering af fremtidige stigende markedsværdier Ofte ses en kombination af ovennævnte mulige købsmotiver, men den konkrete vægtning af købsmotiv må forventes at være afgørende for en købers vurdering af den pågældende ejendoms værdi. Endvidere er der flere typer af priser. Hvad forstås der ved det? Værdien af en ejendom afhænger af på hvilken baggrund værdien er opgjort, set i forhold til markedet. Er værdien opgjort i forhold til et antal konkrete handler af nogenlunde sammenlignelige ejendomme? Er værdien opgjort ud fra en vurdering af, hvad markedet skønnes at ville betale for en konkret ejendom? Eller sigter ejendommens opgjorte værdi til, hvad en eventuel liebhaver vil betale for den. En liebhaver kan være både en køber af investortypen og udvikler-/developertypen. En ejendoms værdi må forventes at ligge, hvor markedet vurderer, at ligevægtsprisen er. Her er ovennævnte faktorer af væsentlighed, men kan på ingen måde ses som udtømmende. At fastsætte en ejendoms værdi kræver specialiseret viden om ejendomme, markedet og dets aktører på det pågældende tidspunkt. Herudover kræver det såvel finansiel indsigt som en høj grad af knowhow, der er en udefinerbar, men umådelig vigtig evne. Der kan hurtigt opstå en situation, hvor der er behov for at kende en ejendoms værdi. Ikke mindst må det nævnes, at da skatte- og øvrig lovgivning naturligvis er af væsentlig betydning og løbende ændres, nødvendiggør disse forhold at man har kendskab til ejendommens salgsværdi. Konkret og praktisk anvendelse I hvilke situationer er en opdateret pris/vurdering på en ejendom relevant? Der kan være flere anledninger, bl.a. Overvejelser om salg af egen ejendom Overvejelser om køb af en bestemt ejendom (brugereller investeringsejendom) Forhandling med bank eller kreditforening, låneoptagelse/genforhandling af kredit Vurdering af markedslejen Regulering af markedslejen Nedsættelse af den offentlige ejendomsvurdering Fastsættelses af ejendommens værdi til brug for årsregnskab Værdi af ejendomme ved evt. generationsskifte eller virksomhedssalg. Hos GaardeErhverv Engel & Völkers har vi, udover en bred berøringsflade og en løbende dialog med købere, sælgere, lejere og markedets øvrige aktører et præcist kendskab til, hvor markedet befinder sig. Kontakt os gerne vedr. Deres konkrete overvejelser om hvordan vi kan bistå Dem med salg, udlejning eller vurdering af alle typer ejendomme. Eller ring og få en uforpligtende dialog om markedet såvel det danske som det internationale. 7

8 Investeringsejendomme Avedøreholmen, Hvidovre Afskrivningsberettiget investeringsejendom til ca. 8,5 % i afkast Pæn produktions-/lagerejendom med gode kontorer kvm., hvoraf ca er udlejede Fornuftigt lavt lejeniveau Gode adgangs- og parkeringsforhold Beliggende tæt ved af-/tilkørsel til motorvejsnettet Areal: kvm. Pris kr Sag nr.: Rugvænget, Tåstrup Velbeliggende investeringsejendom til 8,5 % i afkast kvm. næsten fuldt udlejet ejendom Tæt ved offentlige transportmidler og motorvejsnettet Indeholder en blanding af lagerførende virksomheder, forretning og kontorer Stor lejespredning og lav lejerudskiftning Hele ejendommen er afskrivningsberettiget Fornuftigt lavt lejeniveau Godkendt/Iben Areal: kvm. Pris kr Sag nr.: Sydvestvej, Glostrup Afskrivningsberettiget investerings- og udviklingsejendom med byggeopgave Område under udvikling Forøgelse af bebyggelsesprocent Opførelse af nyt domicil Attraktivt startafkast og lejereserve Stort udviklingspotentiale Areal/Grund: 4.416/ kvm Pris kr Sag nr.:

9 gaarde.dk Ring Islandsvej, Vejle Præsentabel og funktionel lager-/produktionsejendom til salg 2 sluser til lageret samt yderligere to ledhejseporte Ca kvm. af de kvm. grund er indhegnet Beliggende i Vejle Nord få minutter fra motorvejstilkørsel Flotte kontorer i stueplan og på 1. sal Store friarealer omkring ejendommen - kørearealer med stabilgrus Areal: kvm. Pris kr Sag nr.: TILBUD ØNSKES Banevej, Hornslet Beliggende centralt i Hornslet, lige over for stationen Aldi som lejer 4 års uopsigelighed tilbage i lejekontrakten Ejendommen fremtræder pæn og velholdt 7 % i afkast Areal: 539 kvm. Sag nr.: Ndr. Ringvej, Kolding Investeringsejendom Bolig- og erhvervsejendom på 544 kvm. Ejendommen ejes af HK Udlejet til 2 bolig- og 1 erhvervslejemål Fleksible kontorlokaler med mange anvendelsesmuligheder Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Garager til ejendommen Afkast 6 % Beliggende ved Kolding Centrum Areal/Grund: 544/796 kvm. Pris kr Sag nr.:

10 gaarde.dk Erhvervsejendomme til salg Ringstedvej, Bjæverskov Ejendomskompleks med mange muligheder 1,5 km. til motorvej Ejendommene er opført i årene og omfatter: 1) Beboelsesejendom, 285 kvm. opført i 1960 og ombygget i ) Produktions- og lagerbygning, opført i Tidligere anvendt til lagring og produktion af fødevarer kvm. i stueplan, 400 kvm. administration og kvm. kælder 3) Oprindelig mejeribygning fra , ca kvm. 4) Stort befæstet og asfalteret grundareal Areal/Grund: / kvm. Pris kr Sag nr.: Sydholmen, Hvidovre Nyere ejendom opført i 1991 Ombygning i 2003 Tidssvarende højloftet lager på kvm. Repræsentative kontorer på kvm. Gode tilkørselsforhold Porte, ramper og slusehuse kvm. stor grund Areal/Grund: 6.674/ kvm. Pris kr Sag nr.: Stationsvej, Slangerup Præsentabel og velholdt ejendom centralt beliggende i Slangerup Ekstra strømkapacitet Mange anvendelsesmuligheder indenfor lager, produktion og administration Fleksibel indretning med opdelingsmuligheder Gode, funktionelle lager-/produktionshaller Stort udendørs areal til f.eks. opbevaring Areal/Grund: 5.108/ kvm. Pris kr Sag nr.:

11 gaarde.dk Ring Alfarvejen, Roskilde Veldisponeret lager- og produktionsejendom Regulære, søjlefrie haller med 6 m. loftshøjde Centralt i Osted nær hovedvejen Stort grundareal fordelt på to matrikler Den ene matrikel på kvm. er ubebygget og kan frasælges Hurtig overtagelse Areal/Grund: 4.715/ kvm. Tilbud ønskes. Sag nr.: Hedevej, Uldum kvm. kontor- og lager-/produktionsejendom Indhegnet oplags-/materialeområde kvm. muret lager/produktion 615 kvm. administration 2 traverskraner og 10 søjlesvingkraner 3 opvarmede og isolerede lagerhaller med kalorifer Mulighed for hel eller delvis leje af ejendommen Areal kontor/lager: 615/2.921 kvm. Pris kr Sag nr.: Sydholmen, Hvidovre Speciel ejendom til fødevareproduktion eller lign kvm. bygning med produktions hallen opført i 2004 Pænt indgangsparti, personalerum, lab og renrum Mange installationer Ramper og slusehuse Gode tilkørselsforhold På alle måder høj kvalitet til prisen Areal/Grund: 3.205/8.000 kvm. Pris kr Sag nr.:

12 gaarde.dk Erhvervsejendomme til salg TILBUD ØNSKES Blokken, Birkerød Kvalitetsejendom ombygget i kvm. kontor samt 305 kvm. service og lettere lager Gode tilkørselsforhold samt egen parkering på den store grund Alle tidssvarende tekniske installationer er til stede i bygningen Portadgang direkte til service og lagerarealer Egen kantine og café i bygningens atrium Areal: kvm. Sag nr.: Bramdrupskovvej, Kolding 710 kvm herskabelig domicilejendom Historisk og bevaringsværdig ejendom Istandsat fra kælder til kvist med respekt for den oprindelige stil Charmerende og rustikke løsninger som giver en helt særlig æstetisk oplevelse 5 min. fra motorvejen Flot parkanlæg foran ejendommen Enestående atmosfære Indrettet med kontor og mødelokaler i forskellige størrelser og kantine med plads til 25 personer Gode P-forhold på gårdspladsen Areal: 710 kvm. Pris kr Sag nr.: Svanemøllevej, København Ø Klassisk hvid patriciervilla i ambassadekvarteret Velegnet som lille domicil, kontor eller klinik Fuld synlighed mod Ryvangs Alle Overkommelig have med mulighed for parkering i gård foran huset 3 minutters gågang fra Svanemøllen Station Areal/Grund: 218/698 kvm. Pris kr Sag nr.:

13 gaarde.dk Ring Ndr. Stationsvej, Ringvej, Slangerup Kolding Lejemål i Frederiksstaden Præsentabel Markant og flot og kontorejendom velholdt ejendom centralt beliggende kvm. kontorejendom i Slangerup Ejendommen Ekstra strømkapacitet har tidligere huset HK Fleksibel Mange anvendelsesmuligheder kontorejendom - gedigne indenfor bygninger lager, God produktion logistik og mod administration motorvej og Kolding centrum Fleksibel Mange anvendelsesmuligheder indretning med opdelingsmuligheder Gode, Naboejendommen funktionelle lager-/produktionshaller er også til salg Stort Også udendørs mulighed areal for leje til f.eks. opbevaring Eksklusive lokaler Areal/Grund: Areal: kvm 5.108/ kvm. Pris kr Sag nr.: Bramdrupskovvej, Kolding 710 kvm total renoveret domicilejendom Historisk og bevaringsværdig ejendom 5 min. fra motorvejen Flot parkanlæg foran ejendommen Enestående atmosfære Nyrenoverede lejemål i herskabelig stil med stuk, paneler og fyldningsdøre. Adgangsforholdene er præsentable og adresserne Københavns bedste. Areal: 710 kvm. Pris kr Sag nr.: Adresse Type Alfarvejen, Roskilde Størrelse Kr./kvm. Amaliegade 45, 3. th. (boligenhed) 180 kvm. kr. 1500,- Amaliegade 45, kld. Kontor/cafe/kantine 273 kvm. kr. 750,- Amaliegade 45, 1. Kontor 433 kvm. kr. 1400,- Amaliegade 45, 2. Kontor 113 kvm. kr. 1000,- Esplanaden 46, st. Kontor 260 kvm. kr. 1350,- Esplanaden 46, 1. Kontor 308 kvm. kr. 1450,- Esplanaden 46, 2. Kontor 308 kvm. kr. 1450,- Amaliegade 15, 3. Kontor 454 kvm. kr. 1200,- Depot/arkiv loft 100 kvm. kr. 500,- Amaliegade 16 B, 4 th. Kontor 155 kvm. kr. 1150,- Amaliegade 16 C, 4. Kontor 127 kvm. kr. 1150,- Amager Torv 17 Kontor 120 kvm. kr. 1350,- Lager- og produktionsejendom med højloftet hal (6,1 m.) Centralt i Osted nær hovedvejen til Roskilde God anvendelig ejendom Stort ubebygget (7.343 kvm.) grundareal Frederiksberggade 3, 2. Kontor 235 Kvm. kr. 1200,- Areal/Grund: 4.715/ kvm. Pris: kr Sag nr.:

14 Vi søger for kunde For kunde søges: Virksomhed søger lokaler til lager/opbevaring i Storkøbenhavn m2, kan være i flere plan og inkl. tør kælder Skal ligge både synligt og let tilgængeligt Geografisk inden for ring 3 Kan også være grund til opførelse af ovenstående Udelukkende interesseret i køb, ikke leje For kunde søges: Virksomhed søger moderne logistik ejendomme i Storkøbenhavn og trekantsområdet Min 8 meters frihøjde, skal leve op til alle krav stillet af de store logistik operatører Udelukkende interesseret i køb, ikke leje Opfører gerne nye moderne logistik lokaler til lejere, der leder efter nye arealer Venter på LT 14

15 gaarde.dk Ring Lager- og produktionslokaler i Vejle Nord Leje pr. kvm.: Kontorer: fra kr. 300 Kantine/personalerum: fra kr. 250 Lager og prod.: fra kr. 225 Sag nr.: kvm. lager og produktionslokaler mv. med en god frihøjde Regulært lager med ovenlysvinduer samt portadgang 570 kvm. nyistandsatte kontorer i varierende størrelse Pænt og præsentabelt indgangsparti Gode tilkørsels- og parkeringsforhold Beliggende i Vejle Nord nær motorvejstilkørsel Mulighed for opdeling i mindre enheder efter behov Har tidligere været anvendt som domicil for UniChains Mulighed for trappeleje eller korttidsleje 15

16 Grunde til salg Harløsevej, Hillerød Hjørnegrund ud til Hillerødafkørslen og Herredsvejen Genbo til den ny Ullerød by Sidste grundarealer på Hillerødsiden af motorvejen Nabo til de store igangværende nybyggerier i erhvervskvarteret Ideel til virksomheder med behov for synlighed og eksponering Areal: kvm. Kontakt mægler for pris. Sag nr.: Metalgangen, Karlslunde Fuldt udbygget erhvervskvarter Bebyggelsesprocent ca. 53 Nær motorvejssystemet Nabo til Greve Main Den sidste erhvervsbyggegrund i Karlslunde Bemærk den høje bebyggelsesprocent Køb før salgsprisen tillægges moms Grunden er ryddet og klar til bebyggelse Godkendt/Iben Areal: kvm. Pris kr Sag nr.: Mørkhøj Bygade, Søborg Omfattet af Partiel Byplan nr. 10 Ny lokalplan vil blive udarbejdet Mulighed for kontorbyggeri Nær Trafikpladsen Tæt på motorvejssystemerne På arealerne to kondemneringsmodne bygninger Genbo til det fredede område ved Fødevaredirektoratet Godkendt/Iben Areal: kvm. Pris kr Sag nr.:

17 Lager og Produktion til leje Lager- og produktionslokaler i Kolding Leje pr. kvm.: Kontorer kr. 525 Lager kr. 325 Arkiv og omklædningsrum kr drift Sag nr.: Højloftet lager med administrationslokale Fleksible lagerhaller fra kvm. Lagerhallerne har en frihøjde på 6,8 meter Nyistandsatte og lyse kontorer fra kvm. God beliggenhed med få minutter til motorvejstilkørsel Stort indhegnet grundareal med gode parkeringsmuligheder Fleksibelt lejemål med mange muligheder Mulighed for korttidslejemål 17

18 gaarde.dk Lager og Produktion til leje Industrisvinget, Brøndby Velbeliggende lager-/produktionslokaler udlejes Tæt ved motorvejsnettet og Ring 03 Op til ca kvm., der kan opdeles i multiple á kvm. Ca. 600 kvm. kontorer på 1. sal 5 porte og ca. 7 meter til loftet i hallerne Areal/Grund: 7.000/ kvm. Leje pr. kvm. lager/kontor kr. 350/550 Sag nr.: Stationsvej, Slangerup Pæn og velholdt lager-/produktionsejendom udlejes Kontorafsnit opdelt i cellekontorer med præsentabelt indgangsparti Fra kontordelen er der direkte adgang til rigtig gode lager-/produktionshaller med god udnyttelsesgrad Hallerne er opført uden generende søjler og med god frihøjde Da ejendommen tidligere har været anvendt til produktion er ekstra strømkapacitet installeret Med et samlet grundareal på kvm. er der rigtig god udenomsplads til opbevaring og parkering Opdeling mulig fra ca kvm. lager Areal lager/kontor: 4.070/841 kvm. Leje pr. kvm. lager/kontor kr. 375/550 Sag nr.: Vesterballevej, Fredericia Fleksibelt kontorlejemål med mange muligheder God beliggenhed med mindre end 2 min. til motorvej E45/E20. Lyse lokaler, der er velegnet til alle former for liberalt erhverv Lejemål kan opdeles efter behov fra kvm. Ring og høre nærmere om de mange indretnings- og anvendelsesmuligheder Areal lager/kontor: 864/ kvm. Leje pr. kvm. lager/kontor kr. 225/650 Sag nr.: 61796

19 gaarde.dk Ring Ndr. Stationsvej, Avedøreholmen, Ringvej, Slangerup Kolding Hvidovre Præsentabel Markant Lyse og indbydende og flot og kontorejendom velholdt kontorer ejendom med centralt lager til leje beliggende To separate kvm. kontorejendom i lejemål Slangerup i pæn stand Ejendommen Ekstra Ca strømkapacitet kvm. har åbne tidligere kontorer huset og HK 193 kvm. lager Fleksibel Mange Ca. 500 anvendelsesmuligheder kvm. kontorejendom kontorer og gedigne kvm. indenfor bygninger lager lager, God produktion Kontorerne logistik og er mod administration indrettede motorvej med og Kolding en blanding centrum af Fleksibel Mange storrumskontorer anvendelsesmuligheder indretning og med cellekontorer opdelingsmuligheder Gode, Naboejendommen Indretning funktionelle kan ændres lager-/produktionshaller er også efter til lejers salg behov Stort Også udendørs mulighed areal for leje til f.eks. opbevaring Areal/Grund: Areal: kontor/lager: kvm 5.108/ /193 kvm. og 500/192 kvm. Pris Leje kr. pr kvm. kontor/lager kr. 495/300 Sag nr.: Bramdrupskovvej, Industridalen, IshøjKolding 710 Attraktivt kvm total erhvervsområde renoveret domicilejendom Historisk Gode regulære og bevaringsværdig lagerhaller med ejendom porte, rampe og 1 sluse 5 Lofthøjde min. fra ca. motorvejen 5,5 m. Flot Fantastisk parkanlæg beliggenhed foran ejendommen lige til motorvej Enestående Gode tilkørselsforhold atmosfære Administrationsareal i tilknytning til hal Opdeling mulig fra ca kvm. lager Areal: kontor/lager: 710 kvm. 560 kvm./4.287 kvm. Pris Leje kr. pr kvm. kontor/lager kr. 675/475 Sag nr.: Alfarvejen, Rugvænget, Roskilde Tåstrup Lager- Op til ca. og produktionsejendom kvm. lager udlejes med højloftet hal (6,1 m.) Centralt Kan lejes i Osted samlet nær eller hovedvejen opdeles i to til enheder Roskildeá 700 og kvm. God 3 porte anvendelig ejendom Stort Ca. 7 ubebygget meters loftshøjde (7.343 kvm.) grundareal God beliggenhed tæt ved motorvejsnettet Mulighed for at leje tilhørende 184 kvm. kontorer Areal/Grund: kontor/lager: 4.715/ kvm./1.800 kvm. Pris: Leje pr. kr. kvm inkl. drift kontor/lager kr. 575/425 Sag nr.:

20 Lager og Produktion til leje Avedøreholmen, Hvidovre Lejemål fra kvm. med mange muligheder Ejendommen er beliggende på et stort grundareal i grønne omgivelser Bygningen er i 2 etager med flot indgangsparti og hovedtrappe Nyindrettes til lejer Mulighed for lejerabat i de 2 første år alt efter indretning Repræsentativ hovedbygning Dejligt gård-/atriummiljø og gode P-forhold Mulighed for showroom og let produktion Areal: kvm. Leje pr. kvm. kr. 700 Sag nr.: Knudsminde, Odder Kontor- og lagerejendom Facadeejendom med stor fleksibilitet og synlighed Flot og præsentabelt indgangsparti i glas Smuk udsigt til grønne områder 20 km til Århus Gode parkeringsmuligheder Mulighed for opdeling i mindre enheder fra ca. 500 kvm. Mulighed for korttidslejemål eller trappeleje Areal kontor/lager: kvm./1.455 kvm. Leje pr. kvm. kr Sag nr.: Elektronvej, Greve kvm. produktion/lager 284 kvm. kontor i to afsnit 7. porte 533 X426 cm. 2. store grave á 20 meters længde Frihøjde i hallen 5,06 m. under dragerne Meget stort udenomsareal Flot istandsat Omgående indflytning Opdeling mulig Kan købes Areal: kvm. Leje pr. kvm. kontor/lager kr. 675/475 Sag nr.:

21 gaarde.dk Ring Hammerholmen, Hvidovre Velbeliggende højloftet lager til leje Lejemålet er beliggende i en selvstændig ejerlejlighed Præsentabelt adgangsparti i glas Flotte køre- og parkeringsarealer 5 min. kørsel til motorvejsramper 10 min. kørsel til Kastrup Lufthavn Velindrettet kontorafdeling på 1. sal Lagerkontor i underetagen Alt fremtræder i god stand Indflytningsklart Areal kontor/lager: 240 kvm./997 kvm. Leje pr. kvm. kontor/lager kr. 650/450 Sag nr.: Ægirsvej, Hillerød Velegnet til en blanding af kontor, udstilling, detail samt lager og produktion Frihøjden i lager-/produktionsafsnittet er på ca. 6 meter og betjenes via stor port Kontorarealer på 1. sal er på 122 kvm. Der er et indskudt dæk på ca. 200 kvm. Mulighed for indretning af ca. 125 kvm detail Kan også købes Areal: 794 kvm. Leje pr. kvm. butik/kon./lager/prod. kr /650/125/450 Sag nr.: Elektronvej, Greve 294 kvm. kontor i 2 plan 396 kvm. lager/ produktionshal Søjlefri hal med 6 meters frihøjde Istandsættes efter nærmere aftale Nær motorvejsnettet Store befæstede udenomsarealer Opdeling mulig Hurtig indflytning Areal: 690 kvm. Leje pr. kvm. kontor/lager kr. 675/475 Sag nr.:

22 Lager og Produktion til leje Tæbyvej, Rødovre 540 kvm. værksted, lager, udstilling Lyse lokaler Stor port Bad og omklædning Gode tilkørsels- og parkeringsforhold Nær Rødovrecentret Hurtig indflytning Areal: 540 kvm. Leje pr. kvm. kr. 450 Sag nr.: Mandal Allé, Middelfart Nyere kontor- og lagerejendom God synlighed og mulighed for skiltning Lejemålet kan opdeles efter behov Gode parkeringsmuligheder og under 5 min. til motorvejen Overtagelse efter aftale Areal kontor/lager: kvm./220 kvm. Leje pr. kvm. kontor/lager kr. 690/325 Sag nr.: Åboulevarden, Århus Centralt beliggende kontorlejemål Ved Åen, Clemensborg og Magasin Flotte og præsentable adgangsforhold Lyst og nyistandsat lejemål Mulighed for individuel indretning/tilpasning af lejemål Areal: kvm. Leje pr. kvm. ekskl. drift fra kr. 825 Sag nr.:

23 Kontor til leje Ndr. Ringvej, Kolding Markant og flot domicilejendom kvm. kontorejendom Ejendommen har tidligere huset HK Fleksibel kontorejendom - gedigne bygninger God logistik mod motorvej og Kolding centrum Mange anvendelsesmuligheder Også mulighed for køb Areal: kvm Leje pr. kvm. kr. 750 Sag nr.: Skalbakken, Vanløse Pænt og funktionelt domicil til salg eller leje Centralt beliggende på en stille sidevej til Jyllingevej, tilbagetrukket fra trafikken Nyrenoveret sandfarvet filtset facade Indeholder bl.a.: 4 gode kontorer, køkken og konferencerum Lyse rum, forskudte plan og en indretning, der nemt kan ændres God og funktionel underetage Areal/Grund: 408/726 kvm. Pris kr Leje pr. kvm. kr. 575 Sag nr.: Kirstinehøj, Kastrup Meget elegant og charmerende lejemål med rustik indretning Lejemålet indrettet med hovedsageligt storrumskontor samt møderum, frokoststue samt toiletgruppe Egen indgang Lejemålet istandsættes og indrettes i samråd med udlejer Gode parkeringsforhold Beliggende i meget tiltalende ejendom Eftertragtet erhvervsområde med stor publikumstiltrækning Areal: 287 kvm. Leje pr. kvm. fra kr. 755 Sag nr.:

24 Kontor til leje Mesterlodden, Gentofte 248 kvm. nyistandsatte kontorer i attraktivt erhvervskvarter Brugsret til 190 kvm. tagterrasse Central beliggenhed - tæt på City, motor- og indfaldsveje Gode parkeringsforhold Sjældent udbudt i Gentofte Flot indretning Areal: 248 kvm. Kontakt mægler for pris. Sag nr.: Fortvej, Rødovre Attraktivt butikslejemål Overdækket gangareal Store udstillingsvinduer Et lejemål med mange muligheder Beliggende i velbesøgt lokalt butikscenter på Rødovrevej Også velegnet til bl.a. lægeklinik og lignende Nabo er bl.a. Fakta, Netto, apotek, café, bageri, blomster mv. Gode parkeringsmuligheder for centrets kunder Lejemålet er omgivet af boligområder Areal: 222 kvm. Leje pr. kvm. kr. 800 Sag nr.: Arnold Nielsens Blvd., Hvidovre 143 kvm. kombineret kontor/showroom/butik Hjørnelejemål med mange anvendelsesmuligheder Lejemålet passeres dagligt af mange mennesker Gode parkeringsmuligheder på ejendommen Lyse og venlige lokaler med tekøkken Central placering i forhold til motorvejsnettet 12 kvm. eksternt arkiv i ejendommen Areal: 155 kvm. Leje pr. kvm. kr. 750 Sag nr.:

25 gaarde.dk Ring København Lone Thuen Partner, valuar, MDE Thor Heltborg Adm. direktør, Partner Jens Erik Karlsen Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Ini Reinhardt Salgs- og udviklingschef, Veronica Bell Buhl Sekretær og sagsbehandler Jens Klein Vurderingschef, Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Anne-Louise Thuen Receptionist og sagsbehandler Natasha Bernier Grafisk designer Karen Draslov It-ansvarlig Jylland Thomas Krogh Mathiasen Partner, Afdelingschef, Statsaut. ejendomsmægler, MDE Anders Bech Mathiesen Statsaut. ejendomsmægler, MDE Vibeke Dueholm Mortensen Marketingansvarlig 25

26 Catering- og logistikejendom sælges Etageareal: kvm Grund: Pris kr Sag nr.: Sjældent udbudt ejendom med direkte adgang til Københavns Lufthavn De udvendige arealer består af meget store indhegnede parkeringsarealer Der er gode manøvreringsarealer på ejendommen, der er forsynet med mange porte og sluser I stueetagen er indrettet store, moderne køkkenfaciliteter med køle-/ fryserum og lagerlokaler 1. sal fremtræder med velindrettede kontor- og mødelokaler med vid udsigt over lufthavnsarealerne og Øresund Ejendommen fremstår i bedste stand med alle faciliteter intakte og klar til brug Kontakt os for at høre mere om denne unikke ejendom Svanemøllevej 17, København Ø Prinsessegade 95, Fredericia gaarde.dk

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010.

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 1. kvartal 2010 Øresundsregionen Side 2 Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Side 6 Smuk patricierejendom i Hellerup Side 25 Leder Øresundsregionen Indenfor investering

Læs mere

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted.

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 3. kvartal 2009 En international platform Side 2 GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted Side 6 Leder En international platform Globaliseringen har for alvor taget fart i

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu!

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv December 2009 ErhvervsNyt Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Læs mere side 3 Skatte- og momsmæssige overvejelser i dagens marked

Læs mere

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv April 2009 ErhvervsNyt Tid for tilpasning - tænk i forandringer Læs mere side 3 Ny off. ejendomsvurdering bør trækkes tilbage Læs mere

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme September 2010 ErhvervsNyt Energimærkning af erhvervsejendomme Læs mere side 3 Milliardprojekter giver løft til udkantsdanmark Læs mere side 4 Markant New Yorker kontorlejemål Læs mere side 11 EDC Poul

Læs mere

ErhvervsNyt. PropertySWAP. Tilpasninger af ejendomsporteføljer med. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.

ErhvervsNyt. PropertySWAP. Tilpasninger af ejendomsporteføljer med. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Juni 2009 snyt Med PropertySWAP tilbyder vi nu muligheden for at du kan bytte din erhvervsejendom til anden fast erhvervsejendom Tilpasninger

Læs mere

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012 side 7 Fleksibelt mål i historiske ramme Maj 2012 København Aarhus Domiciler kontorer detail lager & logistik erhvervsbyggegrunde investeringsejendomme salg udlejning vurdering rådgivning Asset management

Læs mere

ErhvervsNyt. Mød os på MIPIM i Cannes. Få et tjek af den. offentlige vurdering. 8.-11. marts 2011. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

ErhvervsNyt. Mød os på MIPIM i Cannes. Få et tjek af den. offentlige vurdering. 8.-11. marts 2011. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Marts 211 ErhvervsNyt Få et tjek af den offentlige vurdering Mens vi venter på den offentlige vurdering Læs mere side 3 Den offentlige vurdering - en kommunal pengemaskine Læs mere side 4 Mød os på MIPIM

Læs mere

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail I N V E S T E R I N G HEDEHUSENE KØBENHAVN K VELBYGGET INVESTERINGSEJENDOM SAG 11460702 Velbygget ejendom opført i 1992 bestående af højloftet stueetage samt tilhørende administrationsafsnit på 1. sal,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Spådomme kontra sund fornuft

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Spådomme kontra sund fornuft Maj 2007 ErhvervsNyt Spådomme kontra sund fornuft Læs mere side 3 Se vores udbud af attraktive investeringsejendomme Se side 8 Historisk chance for danske kommuner Utraditionelt samarbejde giver optimalt

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

ErhvervsNyt. Vi åbner nye erhvervscentre i Hillerød og Næstved pr. 1. april 2008. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.

ErhvervsNyt. Vi åbner nye erhvervscentre i Hillerød og Næstved pr. 1. april 2008. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech. April 2008 snyt Investeringsejendom i Nørresundby udbydes Se side 19 Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme sejendomsmæglerrådgivning - en indbringende investering Læs mere side 4 Vi

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Januar 2007 ErhvervsNyt Godt Nytår Året 2006 har for os været et godt år Læs mere side 3 EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Læs mere side 4 Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler

Læs mere

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen Ejendomme 45.000 eksemplarer maj 2013 SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen København Aarhus DOMICILER KONTORER DETAIL INDUSTRI & LOGISTIK ERHVERVSBYGGEGRUNDE INVESTERINGSEJENDOMME

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Spændende muligheder i nedlagte skolebygninger MIPIM 2011. EDC Poul Erik Bech Exclusive

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Spændende muligheder i nedlagte skolebygninger MIPIM 2011. EDC Poul Erik Bech Exclusive April 211 ErhvervsNyt Spændende muligheder i nedlagte skolebygninger Læs mere side 4 MIPIM 211 Læs mere side 6 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vismænd og statistikker. Arkitekttegnet kontorejendom

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vismænd og statistikker. Arkitekttegnet kontorejendom April 2007 ErhvervsNyt Vismænd og statistikker Læs mere side 3 Arkitekttegnet kontorejendom til leje Se side 24 En vurdering er lige nu en klog investering Læs mere side 4 Lokalt kendskab med landsdækkende

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering 3-5 kvm kontor Søger fra 3 kvm. kontorlokaler til undervisning i Valby. >>114-23175717 Søger lyse kontorlokaler Søger lyse lokaler på 2 25 kvm. beliggende, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Gentofte eller

Læs mere

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom November 2009 ErhvervsNyt Optimer din ejendom Læs mere side 3 Energimærker for små kontorer er mest varm luft Læs mere side 6 6.372 kvm. kontorer udlejes i Copenhagen Europe Center - et af Københavns største

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive September 2008 ErhvervsNyt Bankernes tillidskrise rammer ejendomme Læs mere side 4 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side 19 5.300 kvm. kontor i Friis

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE NYHED

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE NYHED MARTS 2013 Nørrevænget 2B side 3 Silkeborgvej 54, side 2 Søndergade 14, side 5 Tværgade 7C, side 5 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Nyhøjvej iuntum estium 8, side nihilluptate 9

Læs mere

ErhvervsNyt. EDC Erhverv Poul Erik Bech. - eksperter i salg af ejendomme i udbud! Se vores udbudsejendomme fra side 8 OFFENTLIGT UDBUD

ErhvervsNyt. EDC Erhverv Poul Erik Bech. - eksperter i salg af ejendomme i udbud! Se vores udbudsejendomme fra side 8 OFFENTLIGT UDBUD Juni 211 ErhvervsNyt OFFENTLIGT UDBUD Går det fremad nu? Læs mere side 3 Spirende optimisme på ejendomsmarkedet Læs mere side 4 Attraktivt beliggende ejendom i Dronningmølle Læs mere side 9 EDC Erhverv

Læs mere

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Nye tider Nye mål Nye lokaler Velkommen til JKE s nyeste magasin med erhvervslokaler

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Udsigterne for 2011. Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Udsigterne for 2011. Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark Januar 211 ErhvervsNyt Udsigterne for 211 Læs mere side 3 Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark Læs mere side 4 Parken gør op med fordomme Læs mere side 6 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE OKTOBER 2012 Silkeborg Midtby side 2 Silkeborg Nord side 3 Ry side 5 Silkeborg Midtby side 3 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Silkeborg iuntum estium Midtby nihilluptate side dolorep

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu.

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu. Juni 2007 ErhvervsNyt Erhvervsejendomme - markedet netop nu Læs mere side 3 Tiderne skifter Nye udfordringer og muligheder Se side 4 Investeringsejendomme Se side 7 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Læs mere

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 november 2010 3. årgang 9,8 milliarder kroner til investeringer i København Mæglernes skæbneår Gennembrud for ESCO

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE FEBRUAR 2012 Alderslyst side 6 Randers side 7 Hvam side 10 Alderslyst side 6 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Silkeborg iuntum estium Midtby nihilluptate side dolorep 5 tasperrum

Læs mere