Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er altid attraktive som investeringsobjekt. GEEV nye internationale muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er altid attraktive som investeringsobjekt. GEEV nye internationale muligheder"

Transkript

1 AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 2. kvartal 2010 Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er altid attraktive som investeringsobjekt Side 2 GEEV nye internationale muligheder Side 6 Specialiseret viden og en tæt dialog med markedets aktører Side 7

2 Leder Erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er altid attraktive som investeringsobjekt Markedssituationen er ændret markant efter finanskrisen. De fleste lykkeriddere er sat ud af spil, nogle få ejendomsudviklere er stadig aktive og de mere seriøse investorer er på vej tilbage i markedet igen. Antallet af handler er stadig lavt (15-20% af normalt niveau). Markedet er i bedring, men de fleste ejendomme, der er i handel, er ramt af konkurs og omsættes på auktioner, hvor de opkøbes af finansieringsselskaberne. Listen over større handler på investeringsejendomme inden for de seneste seks måneder viser, at de fleste ejendomme enten er handlet for ét eller to år siden eller netop er færdigopført. De resterende handler er primært nødlidende ejendomme fra sektoren. Dette vurderer visse af vore kollegaer som en fremgang i markedet. Markedslejen er under pres og tomgangen stiger op til 10% inden for visse sektorer som følge af at virksomhederne omstrukturerer og genforhandler deres eksisterende lejekontrakter. Afkastniveauet for de fleste handler gennemført ultimo 2009 har ligget på 5,0% - 7,25%. Efterspørgslen efter gode investeringsmuligheder har bevirket, at afkastet på ejendomme med A-placering er faldet til 4,75% - 7,0% i 2010, afhængig af ejendomstype. Finansieringen er stadig den største udfordring og mange danske investorer forsøger at øge deres eksponering på ejendomsmarkedet ved at købe højt belånte ejendomme eller indgå byttehandler. Det er vores opfattelse, at udenlandske investorer anvender både finansiel styrke og likvider til at gennemføre handlerne. På det seneste har de svenske investorer været meget aktive. Tendensen er stigende, og det er en vigtig del af vores service over for vores kunder at finde og udpege investeringsejendomme i Danmark, som vil være en attraktiv investering på lang sigt. Likvide investorer forventes at vende blikket mod markedet for investeringsejendomme når der er risiko for stigende inflation for at undgå værditab, og hos GaardeErhverv Engel & Völkers Commercial er vi parate til at bistå dem med professionel vejledning. Thor Heltborg 2

3 Indhold 2. kvartal 2010 Markant og flot domicilejendom. Side 23 4 Oversigten GaardeErhverv - Engel & Völkers Commercial's aktuelle emner i listeform 6 GEEV nye inter nationale muligheder 7 Specialiseret viden og en tæt dialog med markedets aktører 8 Investeringsejendomme udbydes til salg 10 Erhvervsejendomme udbydes til salg 16 Grunde udbydes til salg 17 Lager og produktionsejendomme udbydes til leje 23 Kontorlokaler udbydes til leje 25 Kontakt GaardeErhverv - Engel & Völkers Commercial Face to face 26 Sjældent udbudt Ejendom med direkte adgang til Københavns Lufthavn Aktuel Markedsoversigt udgives af GaardeErhverv - Engel & Völkers Commercial, der også har virke under binavnene De Danske Valuarer A/S, Det Københavnske Valuarinstitut A/S, Danske Valuarer A/S, The Danish Property Assessors A/S, The Copenhagen Institute of Property Assessors A/S og Danish Property Assessors A/S. Kreativ produktion: Natasha Bernier. 3

4 Oversigten Investeringsejendomme Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Avedøreholmen 2650 Hvidovre kvm Rugvænget 2630 Tåstrup kvm Sydvestvej 2600 Glostrup kvm Islandsvej 7100 Vejle kvm Banevej 8543 Hornslet 539 kvm Ndr. Ringvej 6000 Kolding 544 kvm. 9 Erhvervsejendomme til salg Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Ringstedvej 4632 Bjæverskov kvm Sydholmen 2650 Hvidovre kvm Stationsvej 3550 Slangerup kvm Alfarvejen 4320 Osted (Roskilde) kvm Hedevej 7171 Uldum kvm Sydholmen 2650 Hvidovre kvm Blokken 3460 Birkerød kvm Bramdrupskovvej 6000 Kolding 710 kvm Svanemøllevej 2100 København Ø 218 kvm. 12 Grunde Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Harløsevej 3400 Hillerød kvm Metalgangen 2690 Karlslunde kvm Mørkhøj Bygade 2860 Søborg kvm. 16 4

5 gaarde.dk Ring Lager og produktion til leje Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Englandsvej 7100 Vejle kvm C. F. Tietgensvej 6000 Kolding kvm Industrisvinget 2605 Brøndby kvm Stationsvej 3550 Slangerup kvm Vesterballevej 7000 Fredericia kvm Avedøreholmen 2650 Hvidovre kvm Industridalen 2635 Ishøj kvm Rugvænget 2630 Tåstrup kvm Avedøreholmen 2650 Hvidovre kvm Knudsminde 8300 Odder kvm Elektronvej 2670 Greve kvm Hammerholmen 2650 Hvidovre kvm Ægirsvej 3400 Hillerød 794 kvm Elektronvej 2670 Greve 688 kvm Tæbyvej 2610 Rødovre 540 kvm Mandal Allé 5500 Middelfart kvm Åboulevarden 8000 Århus C kvm. 22 Kontor og butik til leje Sag nr. Adresse Postnummer By Areal Side Ndr. Ringvej 6000 Kolding kvm Skalbakken 2720 Vanløse 408 kvm Kirstinehøj 2770 Kastrup 287 kvm Mesterlodden 2820 Gentofte 248 kvm Fortvej 2610 Rødovre 222 kvm Arnold Nielsens Blvd Hvidovre 155 kvm Kystvejen 2770 Kastrup kvm. 26 5

6 GEEV nye internationale muligheder GaardeErhverv Engel & Völkers er en stærk spiller på det globale marked. GaardeErhverv er Engel & Völkers partner og er repræsenteret i 35 lande på 4 kontinenter. Vi har over kollegaer worldwide. Vi har 42 erhvervsafdelinger på 3 kontinenter. Dette giver vores kunder en mulighed for at trække på både indenlandsk ekspertise men samtidig den store kapacitet, som koncernen kan tilvejebringe gennem det internationale samarbejde og netværk. Vi har brugt mange kræfter det seneste år på at opnå indsigt og skabe relationer i det internationale marked og har fået en stærkt stigende forståelse for de krav, der gør sig gældende. Vi er derfor i stand til at tilføre den enkelte opgave den kapacitet og knowhow, der skal til for at opnå det bedste resultat i markedet. Dette er uanset, om opgaven er relateret til investeringsmarkedet for forskellige typer erhvervsejendomme og de regionale forskelle der gør sig gældende i Tyskland eller på det europæiske kontinent, eller om der er tale om en internationalt arbejdende koncern, der har behov for at få løst en lokal eller international opgave. Mange af disse opgaver indebærer, at vi med respekt og i fuldstændig fortrolighed har afdækket det behov eller den profil, der gør sig gældende for vores kunde, hvad enten der er tale om salg, køb, lejemål eller eventuelt analyser af det pågældende marked. Vi lægger således afgørende vægt på, at de interesser, vores kunde har, varetages bedst muligt, og at vi opnår et tilfredsstillende resultat, så udbud og efterspørgsel på det ønskede segment imødekommes, således at kvaliteten i forarbejdet kan føre til realitets-forhandlinger om køb, salg, vurdering eller leje. På samme måde har vi identificeret de internationale aktørers behov for kapitalanbringelse og investeringsprofil og medvirker hermed til at gøre også et dansk marked internationalt, ligesom vi danskere får et bedre grundlag for at operere i det internationale marked. Vi er derfor i stand til at tilbyde vores kunder en høj faglig ekspertise, men også en servicering, hvor du som kunde hos os kan forvente såvel rådgivning som udbytte, der er direkte anvendelig, eller som vi helst vil levere det: En ydelse, der tilfører dig merværdi i dine dispositioner på ejendomsmarkedet. 6

7 Specialiseret viden og en tæt dialog med markedets aktører. Værdien af fast ejendom er en fluktuerende størrelse, og der er flere overordnede forhold, der gør sig gældende, og påvirker en ejendoms værdi, bl.a. Brugbarhed En ejendoms brugbarhed i forhold til potentielle køberes behov. Jo flere potentielle anvendelsesmuligheder den konkrete ejendom har, jo højere værdi vil ejendommen typisk have. Findes der lignende ejendomme Hvis der findes meget få ejendomme med tilsvarende gode kvaliteter, vil dette have en positiv indflydelse på ejendommens værdi. Efterspørgsel Antallet af købere i markedet, der ønsker at erhverve ejendommen, enten for selv at flytte ind eller som investor, indvirker på ejendommens pris. Her er det endvidere af betydning, hvorvidt der f.eks. kan opnås finansiering på markedsmæssige vilkår. Såvel som der er forhold, der påvirker værdien overordnet, ses der også flere typiske grunde til at investere i fast ejendom, det kan være: investering med henblik på forrentning af kapital anvendelse af ejendommen til egne driftsmæssige formål udvikling af ejendommen og/eller optimering af fremtidige stigende markedsværdier Ofte ses en kombination af ovennævnte mulige købsmotiver, men den konkrete vægtning af købsmotiv må forventes at være afgørende for en købers vurdering af den pågældende ejendoms værdi. Endvidere er der flere typer af priser. Hvad forstås der ved det? Værdien af en ejendom afhænger af på hvilken baggrund værdien er opgjort, set i forhold til markedet. Er værdien opgjort i forhold til et antal konkrete handler af nogenlunde sammenlignelige ejendomme? Er værdien opgjort ud fra en vurdering af, hvad markedet skønnes at ville betale for en konkret ejendom? Eller sigter ejendommens opgjorte værdi til, hvad en eventuel liebhaver vil betale for den. En liebhaver kan være både en køber af investortypen og udvikler-/developertypen. En ejendoms værdi må forventes at ligge, hvor markedet vurderer, at ligevægtsprisen er. Her er ovennævnte faktorer af væsentlighed, men kan på ingen måde ses som udtømmende. At fastsætte en ejendoms værdi kræver specialiseret viden om ejendomme, markedet og dets aktører på det pågældende tidspunkt. Herudover kræver det såvel finansiel indsigt som en høj grad af knowhow, der er en udefinerbar, men umådelig vigtig evne. Der kan hurtigt opstå en situation, hvor der er behov for at kende en ejendoms værdi. Ikke mindst må det nævnes, at da skatte- og øvrig lovgivning naturligvis er af væsentlig betydning og løbende ændres, nødvendiggør disse forhold at man har kendskab til ejendommens salgsværdi. Konkret og praktisk anvendelse I hvilke situationer er en opdateret pris/vurdering på en ejendom relevant? Der kan være flere anledninger, bl.a. Overvejelser om salg af egen ejendom Overvejelser om køb af en bestemt ejendom (brugereller investeringsejendom) Forhandling med bank eller kreditforening, låneoptagelse/genforhandling af kredit Vurdering af markedslejen Regulering af markedslejen Nedsættelse af den offentlige ejendomsvurdering Fastsættelses af ejendommens værdi til brug for årsregnskab Værdi af ejendomme ved evt. generationsskifte eller virksomhedssalg. Hos GaardeErhverv Engel & Völkers har vi, udover en bred berøringsflade og en løbende dialog med købere, sælgere, lejere og markedets øvrige aktører et præcist kendskab til, hvor markedet befinder sig. Kontakt os gerne vedr. Deres konkrete overvejelser om hvordan vi kan bistå Dem med salg, udlejning eller vurdering af alle typer ejendomme. Eller ring og få en uforpligtende dialog om markedet såvel det danske som det internationale. 7

8 Investeringsejendomme Avedøreholmen, Hvidovre Afskrivningsberettiget investeringsejendom til ca. 8,5 % i afkast Pæn produktions-/lagerejendom med gode kontorer kvm., hvoraf ca er udlejede Fornuftigt lavt lejeniveau Gode adgangs- og parkeringsforhold Beliggende tæt ved af-/tilkørsel til motorvejsnettet Areal: kvm. Pris kr Sag nr.: Rugvænget, Tåstrup Velbeliggende investeringsejendom til 8,5 % i afkast kvm. næsten fuldt udlejet ejendom Tæt ved offentlige transportmidler og motorvejsnettet Indeholder en blanding af lagerførende virksomheder, forretning og kontorer Stor lejespredning og lav lejerudskiftning Hele ejendommen er afskrivningsberettiget Fornuftigt lavt lejeniveau Godkendt/Iben Areal: kvm. Pris kr Sag nr.: Sydvestvej, Glostrup Afskrivningsberettiget investerings- og udviklingsejendom med byggeopgave Område under udvikling Forøgelse af bebyggelsesprocent Opførelse af nyt domicil Attraktivt startafkast og lejereserve Stort udviklingspotentiale Areal/Grund: 4.416/ kvm Pris kr Sag nr.:

9 gaarde.dk Ring Islandsvej, Vejle Præsentabel og funktionel lager-/produktionsejendom til salg 2 sluser til lageret samt yderligere to ledhejseporte Ca kvm. af de kvm. grund er indhegnet Beliggende i Vejle Nord få minutter fra motorvejstilkørsel Flotte kontorer i stueplan og på 1. sal Store friarealer omkring ejendommen - kørearealer med stabilgrus Areal: kvm. Pris kr Sag nr.: TILBUD ØNSKES Banevej, Hornslet Beliggende centralt i Hornslet, lige over for stationen Aldi som lejer 4 års uopsigelighed tilbage i lejekontrakten Ejendommen fremtræder pæn og velholdt 7 % i afkast Areal: 539 kvm. Sag nr.: Ndr. Ringvej, Kolding Investeringsejendom Bolig- og erhvervsejendom på 544 kvm. Ejendommen ejes af HK Udlejet til 2 bolig- og 1 erhvervslejemål Fleksible kontorlokaler med mange anvendelsesmuligheder Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Garager til ejendommen Afkast 6 % Beliggende ved Kolding Centrum Areal/Grund: 544/796 kvm. Pris kr Sag nr.:

10 gaarde.dk Erhvervsejendomme til salg Ringstedvej, Bjæverskov Ejendomskompleks med mange muligheder 1,5 km. til motorvej Ejendommene er opført i årene og omfatter: 1) Beboelsesejendom, 285 kvm. opført i 1960 og ombygget i ) Produktions- og lagerbygning, opført i Tidligere anvendt til lagring og produktion af fødevarer kvm. i stueplan, 400 kvm. administration og kvm. kælder 3) Oprindelig mejeribygning fra , ca kvm. 4) Stort befæstet og asfalteret grundareal Areal/Grund: / kvm. Pris kr Sag nr.: Sydholmen, Hvidovre Nyere ejendom opført i 1991 Ombygning i 2003 Tidssvarende højloftet lager på kvm. Repræsentative kontorer på kvm. Gode tilkørselsforhold Porte, ramper og slusehuse kvm. stor grund Areal/Grund: 6.674/ kvm. Pris kr Sag nr.: Stationsvej, Slangerup Præsentabel og velholdt ejendom centralt beliggende i Slangerup Ekstra strømkapacitet Mange anvendelsesmuligheder indenfor lager, produktion og administration Fleksibel indretning med opdelingsmuligheder Gode, funktionelle lager-/produktionshaller Stort udendørs areal til f.eks. opbevaring Areal/Grund: 5.108/ kvm. Pris kr Sag nr.:

11 gaarde.dk Ring Alfarvejen, Roskilde Veldisponeret lager- og produktionsejendom Regulære, søjlefrie haller med 6 m. loftshøjde Centralt i Osted nær hovedvejen Stort grundareal fordelt på to matrikler Den ene matrikel på kvm. er ubebygget og kan frasælges Hurtig overtagelse Areal/Grund: 4.715/ kvm. Tilbud ønskes. Sag nr.: Hedevej, Uldum kvm. kontor- og lager-/produktionsejendom Indhegnet oplags-/materialeområde kvm. muret lager/produktion 615 kvm. administration 2 traverskraner og 10 søjlesvingkraner 3 opvarmede og isolerede lagerhaller med kalorifer Mulighed for hel eller delvis leje af ejendommen Areal kontor/lager: 615/2.921 kvm. Pris kr Sag nr.: Sydholmen, Hvidovre Speciel ejendom til fødevareproduktion eller lign kvm. bygning med produktions hallen opført i 2004 Pænt indgangsparti, personalerum, lab og renrum Mange installationer Ramper og slusehuse Gode tilkørselsforhold På alle måder høj kvalitet til prisen Areal/Grund: 3.205/8.000 kvm. Pris kr Sag nr.:

12 gaarde.dk Erhvervsejendomme til salg TILBUD ØNSKES Blokken, Birkerød Kvalitetsejendom ombygget i kvm. kontor samt 305 kvm. service og lettere lager Gode tilkørselsforhold samt egen parkering på den store grund Alle tidssvarende tekniske installationer er til stede i bygningen Portadgang direkte til service og lagerarealer Egen kantine og café i bygningens atrium Areal: kvm. Sag nr.: Bramdrupskovvej, Kolding 710 kvm herskabelig domicilejendom Historisk og bevaringsværdig ejendom Istandsat fra kælder til kvist med respekt for den oprindelige stil Charmerende og rustikke løsninger som giver en helt særlig æstetisk oplevelse 5 min. fra motorvejen Flot parkanlæg foran ejendommen Enestående atmosfære Indrettet med kontor og mødelokaler i forskellige størrelser og kantine med plads til 25 personer Gode P-forhold på gårdspladsen Areal: 710 kvm. Pris kr Sag nr.: Svanemøllevej, København Ø Klassisk hvid patriciervilla i ambassadekvarteret Velegnet som lille domicil, kontor eller klinik Fuld synlighed mod Ryvangs Alle Overkommelig have med mulighed for parkering i gård foran huset 3 minutters gågang fra Svanemøllen Station Areal/Grund: 218/698 kvm. Pris kr Sag nr.:

13 gaarde.dk Ring Ndr. Stationsvej, Ringvej, Slangerup Kolding Lejemål i Frederiksstaden Præsentabel Markant og flot og kontorejendom velholdt ejendom centralt beliggende kvm. kontorejendom i Slangerup Ejendommen Ekstra strømkapacitet har tidligere huset HK Fleksibel Mange anvendelsesmuligheder kontorejendom - gedigne indenfor bygninger lager, God produktion logistik og mod administration motorvej og Kolding centrum Fleksibel Mange anvendelsesmuligheder indretning med opdelingsmuligheder Gode, Naboejendommen funktionelle lager-/produktionshaller er også til salg Stort Også udendørs mulighed areal for leje til f.eks. opbevaring Eksklusive lokaler Areal/Grund: Areal: kvm 5.108/ kvm. Pris kr Sag nr.: Bramdrupskovvej, Kolding 710 kvm total renoveret domicilejendom Historisk og bevaringsværdig ejendom 5 min. fra motorvejen Flot parkanlæg foran ejendommen Enestående atmosfære Nyrenoverede lejemål i herskabelig stil med stuk, paneler og fyldningsdøre. Adgangsforholdene er præsentable og adresserne Københavns bedste. Areal: 710 kvm. Pris kr Sag nr.: Adresse Type Alfarvejen, Roskilde Størrelse Kr./kvm. Amaliegade 45, 3. th. (boligenhed) 180 kvm. kr. 1500,- Amaliegade 45, kld. Kontor/cafe/kantine 273 kvm. kr. 750,- Amaliegade 45, 1. Kontor 433 kvm. kr. 1400,- Amaliegade 45, 2. Kontor 113 kvm. kr. 1000,- Esplanaden 46, st. Kontor 260 kvm. kr. 1350,- Esplanaden 46, 1. Kontor 308 kvm. kr. 1450,- Esplanaden 46, 2. Kontor 308 kvm. kr. 1450,- Amaliegade 15, 3. Kontor 454 kvm. kr. 1200,- Depot/arkiv loft 100 kvm. kr. 500,- Amaliegade 16 B, 4 th. Kontor 155 kvm. kr. 1150,- Amaliegade 16 C, 4. Kontor 127 kvm. kr. 1150,- Amager Torv 17 Kontor 120 kvm. kr. 1350,- Lager- og produktionsejendom med højloftet hal (6,1 m.) Centralt i Osted nær hovedvejen til Roskilde God anvendelig ejendom Stort ubebygget (7.343 kvm.) grundareal Frederiksberggade 3, 2. Kontor 235 Kvm. kr. 1200,- Areal/Grund: 4.715/ kvm. Pris: kr Sag nr.:

14 Vi søger for kunde For kunde søges: Virksomhed søger lokaler til lager/opbevaring i Storkøbenhavn m2, kan være i flere plan og inkl. tør kælder Skal ligge både synligt og let tilgængeligt Geografisk inden for ring 3 Kan også være grund til opførelse af ovenstående Udelukkende interesseret i køb, ikke leje For kunde søges: Virksomhed søger moderne logistik ejendomme i Storkøbenhavn og trekantsområdet Min 8 meters frihøjde, skal leve op til alle krav stillet af de store logistik operatører Udelukkende interesseret i køb, ikke leje Opfører gerne nye moderne logistik lokaler til lejere, der leder efter nye arealer Venter på LT 14

15 gaarde.dk Ring Lager- og produktionslokaler i Vejle Nord Leje pr. kvm.: Kontorer: fra kr. 300 Kantine/personalerum: fra kr. 250 Lager og prod.: fra kr. 225 Sag nr.: kvm. lager og produktionslokaler mv. med en god frihøjde Regulært lager med ovenlysvinduer samt portadgang 570 kvm. nyistandsatte kontorer i varierende størrelse Pænt og præsentabelt indgangsparti Gode tilkørsels- og parkeringsforhold Beliggende i Vejle Nord nær motorvejstilkørsel Mulighed for opdeling i mindre enheder efter behov Har tidligere været anvendt som domicil for UniChains Mulighed for trappeleje eller korttidsleje 15

16 Grunde til salg Harløsevej, Hillerød Hjørnegrund ud til Hillerødafkørslen og Herredsvejen Genbo til den ny Ullerød by Sidste grundarealer på Hillerødsiden af motorvejen Nabo til de store igangværende nybyggerier i erhvervskvarteret Ideel til virksomheder med behov for synlighed og eksponering Areal: kvm. Kontakt mægler for pris. Sag nr.: Metalgangen, Karlslunde Fuldt udbygget erhvervskvarter Bebyggelsesprocent ca. 53 Nær motorvejssystemet Nabo til Greve Main Den sidste erhvervsbyggegrund i Karlslunde Bemærk den høje bebyggelsesprocent Køb før salgsprisen tillægges moms Grunden er ryddet og klar til bebyggelse Godkendt/Iben Areal: kvm. Pris kr Sag nr.: Mørkhøj Bygade, Søborg Omfattet af Partiel Byplan nr. 10 Ny lokalplan vil blive udarbejdet Mulighed for kontorbyggeri Nær Trafikpladsen Tæt på motorvejssystemerne På arealerne to kondemneringsmodne bygninger Genbo til det fredede område ved Fødevaredirektoratet Godkendt/Iben Areal: kvm. Pris kr Sag nr.:

17 Lager og Produktion til leje Lager- og produktionslokaler i Kolding Leje pr. kvm.: Kontorer kr. 525 Lager kr. 325 Arkiv og omklædningsrum kr drift Sag nr.: Højloftet lager med administrationslokale Fleksible lagerhaller fra kvm. Lagerhallerne har en frihøjde på 6,8 meter Nyistandsatte og lyse kontorer fra kvm. God beliggenhed med få minutter til motorvejstilkørsel Stort indhegnet grundareal med gode parkeringsmuligheder Fleksibelt lejemål med mange muligheder Mulighed for korttidslejemål 17

18 gaarde.dk Lager og Produktion til leje Industrisvinget, Brøndby Velbeliggende lager-/produktionslokaler udlejes Tæt ved motorvejsnettet og Ring 03 Op til ca kvm., der kan opdeles i multiple á kvm. Ca. 600 kvm. kontorer på 1. sal 5 porte og ca. 7 meter til loftet i hallerne Areal/Grund: 7.000/ kvm. Leje pr. kvm. lager/kontor kr. 350/550 Sag nr.: Stationsvej, Slangerup Pæn og velholdt lager-/produktionsejendom udlejes Kontorafsnit opdelt i cellekontorer med præsentabelt indgangsparti Fra kontordelen er der direkte adgang til rigtig gode lager-/produktionshaller med god udnyttelsesgrad Hallerne er opført uden generende søjler og med god frihøjde Da ejendommen tidligere har været anvendt til produktion er ekstra strømkapacitet installeret Med et samlet grundareal på kvm. er der rigtig god udenomsplads til opbevaring og parkering Opdeling mulig fra ca kvm. lager Areal lager/kontor: 4.070/841 kvm. Leje pr. kvm. lager/kontor kr. 375/550 Sag nr.: Vesterballevej, Fredericia Fleksibelt kontorlejemål med mange muligheder God beliggenhed med mindre end 2 min. til motorvej E45/E20. Lyse lokaler, der er velegnet til alle former for liberalt erhverv Lejemål kan opdeles efter behov fra kvm. Ring og høre nærmere om de mange indretnings- og anvendelsesmuligheder Areal lager/kontor: 864/ kvm. Leje pr. kvm. lager/kontor kr. 225/650 Sag nr.: 61796

19 gaarde.dk Ring Ndr. Stationsvej, Avedøreholmen, Ringvej, Slangerup Kolding Hvidovre Præsentabel Markant Lyse og indbydende og flot og kontorejendom velholdt kontorer ejendom med centralt lager til leje beliggende To separate kvm. kontorejendom i lejemål Slangerup i pæn stand Ejendommen Ekstra Ca strømkapacitet kvm. har åbne tidligere kontorer huset og HK 193 kvm. lager Fleksibel Mange Ca. 500 anvendelsesmuligheder kvm. kontorejendom kontorer og gedigne kvm. indenfor bygninger lager lager, God produktion Kontorerne logistik og er mod administration indrettede motorvej med og Kolding en blanding centrum af Fleksibel Mange storrumskontorer anvendelsesmuligheder indretning og med cellekontorer opdelingsmuligheder Gode, Naboejendommen Indretning funktionelle kan ændres lager-/produktionshaller er også efter til lejers salg behov Stort Også udendørs mulighed areal for leje til f.eks. opbevaring Areal/Grund: Areal: kontor/lager: kvm 5.108/ /193 kvm. og 500/192 kvm. Pris Leje kr. pr kvm. kontor/lager kr. 495/300 Sag nr.: Bramdrupskovvej, Industridalen, IshøjKolding 710 Attraktivt kvm total erhvervsområde renoveret domicilejendom Historisk Gode regulære og bevaringsværdig lagerhaller med ejendom porte, rampe og 1 sluse 5 Lofthøjde min. fra ca. motorvejen 5,5 m. Flot Fantastisk parkanlæg beliggenhed foran ejendommen lige til motorvej Enestående Gode tilkørselsforhold atmosfære Administrationsareal i tilknytning til hal Opdeling mulig fra ca kvm. lager Areal: kontor/lager: 710 kvm. 560 kvm./4.287 kvm. Pris Leje kr. pr kvm. kontor/lager kr. 675/475 Sag nr.: Alfarvejen, Rugvænget, Roskilde Tåstrup Lager- Op til ca. og produktionsejendom kvm. lager udlejes med højloftet hal (6,1 m.) Centralt Kan lejes i Osted samlet nær eller hovedvejen opdeles i to til enheder Roskildeá 700 og kvm. God 3 porte anvendelig ejendom Stort Ca. 7 ubebygget meters loftshøjde (7.343 kvm.) grundareal God beliggenhed tæt ved motorvejsnettet Mulighed for at leje tilhørende 184 kvm. kontorer Areal/Grund: kontor/lager: 4.715/ kvm./1.800 kvm. Pris: Leje pr. kr. kvm inkl. drift kontor/lager kr. 575/425 Sag nr.:

20 Lager og Produktion til leje Avedøreholmen, Hvidovre Lejemål fra kvm. med mange muligheder Ejendommen er beliggende på et stort grundareal i grønne omgivelser Bygningen er i 2 etager med flot indgangsparti og hovedtrappe Nyindrettes til lejer Mulighed for lejerabat i de 2 første år alt efter indretning Repræsentativ hovedbygning Dejligt gård-/atriummiljø og gode P-forhold Mulighed for showroom og let produktion Areal: kvm. Leje pr. kvm. kr. 700 Sag nr.: Knudsminde, Odder Kontor- og lagerejendom Facadeejendom med stor fleksibilitet og synlighed Flot og præsentabelt indgangsparti i glas Smuk udsigt til grønne områder 20 km til Århus Gode parkeringsmuligheder Mulighed for opdeling i mindre enheder fra ca. 500 kvm. Mulighed for korttidslejemål eller trappeleje Areal kontor/lager: kvm./1.455 kvm. Leje pr. kvm. kr Sag nr.: Elektronvej, Greve kvm. produktion/lager 284 kvm. kontor i to afsnit 7. porte 533 X426 cm. 2. store grave á 20 meters længde Frihøjde i hallen 5,06 m. under dragerne Meget stort udenomsareal Flot istandsat Omgående indflytning Opdeling mulig Kan købes Areal: kvm. Leje pr. kvm. kontor/lager kr. 675/475 Sag nr.:

21 gaarde.dk Ring Hammerholmen, Hvidovre Velbeliggende højloftet lager til leje Lejemålet er beliggende i en selvstændig ejerlejlighed Præsentabelt adgangsparti i glas Flotte køre- og parkeringsarealer 5 min. kørsel til motorvejsramper 10 min. kørsel til Kastrup Lufthavn Velindrettet kontorafdeling på 1. sal Lagerkontor i underetagen Alt fremtræder i god stand Indflytningsklart Areal kontor/lager: 240 kvm./997 kvm. Leje pr. kvm. kontor/lager kr. 650/450 Sag nr.: Ægirsvej, Hillerød Velegnet til en blanding af kontor, udstilling, detail samt lager og produktion Frihøjden i lager-/produktionsafsnittet er på ca. 6 meter og betjenes via stor port Kontorarealer på 1. sal er på 122 kvm. Der er et indskudt dæk på ca. 200 kvm. Mulighed for indretning af ca. 125 kvm detail Kan også købes Areal: 794 kvm. Leje pr. kvm. butik/kon./lager/prod. kr /650/125/450 Sag nr.: Elektronvej, Greve 294 kvm. kontor i 2 plan 396 kvm. lager/ produktionshal Søjlefri hal med 6 meters frihøjde Istandsættes efter nærmere aftale Nær motorvejsnettet Store befæstede udenomsarealer Opdeling mulig Hurtig indflytning Areal: 690 kvm. Leje pr. kvm. kontor/lager kr. 675/475 Sag nr.:

22 Lager og Produktion til leje Tæbyvej, Rødovre 540 kvm. værksted, lager, udstilling Lyse lokaler Stor port Bad og omklædning Gode tilkørsels- og parkeringsforhold Nær Rødovrecentret Hurtig indflytning Areal: 540 kvm. Leje pr. kvm. kr. 450 Sag nr.: Mandal Allé, Middelfart Nyere kontor- og lagerejendom God synlighed og mulighed for skiltning Lejemålet kan opdeles efter behov Gode parkeringsmuligheder og under 5 min. til motorvejen Overtagelse efter aftale Areal kontor/lager: kvm./220 kvm. Leje pr. kvm. kontor/lager kr. 690/325 Sag nr.: Åboulevarden, Århus Centralt beliggende kontorlejemål Ved Åen, Clemensborg og Magasin Flotte og præsentable adgangsforhold Lyst og nyistandsat lejemål Mulighed for individuel indretning/tilpasning af lejemål Areal: kvm. Leje pr. kvm. ekskl. drift fra kr. 825 Sag nr.:

23 Kontor til leje Ndr. Ringvej, Kolding Markant og flot domicilejendom kvm. kontorejendom Ejendommen har tidligere huset HK Fleksibel kontorejendom - gedigne bygninger God logistik mod motorvej og Kolding centrum Mange anvendelsesmuligheder Også mulighed for køb Areal: kvm Leje pr. kvm. kr. 750 Sag nr.: Skalbakken, Vanløse Pænt og funktionelt domicil til salg eller leje Centralt beliggende på en stille sidevej til Jyllingevej, tilbagetrukket fra trafikken Nyrenoveret sandfarvet filtset facade Indeholder bl.a.: 4 gode kontorer, køkken og konferencerum Lyse rum, forskudte plan og en indretning, der nemt kan ændres God og funktionel underetage Areal/Grund: 408/726 kvm. Pris kr Leje pr. kvm. kr. 575 Sag nr.: Kirstinehøj, Kastrup Meget elegant og charmerende lejemål med rustik indretning Lejemålet indrettet med hovedsageligt storrumskontor samt møderum, frokoststue samt toiletgruppe Egen indgang Lejemålet istandsættes og indrettes i samråd med udlejer Gode parkeringsforhold Beliggende i meget tiltalende ejendom Eftertragtet erhvervsområde med stor publikumstiltrækning Areal: 287 kvm. Leje pr. kvm. fra kr. 755 Sag nr.:

24 Kontor til leje Mesterlodden, Gentofte 248 kvm. nyistandsatte kontorer i attraktivt erhvervskvarter Brugsret til 190 kvm. tagterrasse Central beliggenhed - tæt på City, motor- og indfaldsveje Gode parkeringsforhold Sjældent udbudt i Gentofte Flot indretning Areal: 248 kvm. Kontakt mægler for pris. Sag nr.: Fortvej, Rødovre Attraktivt butikslejemål Overdækket gangareal Store udstillingsvinduer Et lejemål med mange muligheder Beliggende i velbesøgt lokalt butikscenter på Rødovrevej Også velegnet til bl.a. lægeklinik og lignende Nabo er bl.a. Fakta, Netto, apotek, café, bageri, blomster mv. Gode parkeringsmuligheder for centrets kunder Lejemålet er omgivet af boligområder Areal: 222 kvm. Leje pr. kvm. kr. 800 Sag nr.: Arnold Nielsens Blvd., Hvidovre 143 kvm. kombineret kontor/showroom/butik Hjørnelejemål med mange anvendelsesmuligheder Lejemålet passeres dagligt af mange mennesker Gode parkeringsmuligheder på ejendommen Lyse og venlige lokaler med tekøkken Central placering i forhold til motorvejsnettet 12 kvm. eksternt arkiv i ejendommen Areal: 155 kvm. Leje pr. kvm. kr. 750 Sag nr.:

25 gaarde.dk Ring København Lone Thuen Partner, valuar, MDE Thor Heltborg Adm. direktør, Partner Jens Erik Karlsen Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Ini Reinhardt Salgs- og udviklingschef, Veronica Bell Buhl Sekretær og sagsbehandler Jens Klein Vurderingschef, Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Anne-Louise Thuen Receptionist og sagsbehandler Natasha Bernier Grafisk designer Karen Draslov It-ansvarlig Jylland Thomas Krogh Mathiasen Partner, Afdelingschef, Statsaut. ejendomsmægler, MDE Anders Bech Mathiesen Statsaut. ejendomsmægler, MDE Vibeke Dueholm Mortensen Marketingansvarlig 25

26 Catering- og logistikejendom sælges Etageareal: kvm Grund: Pris kr Sag nr.: Sjældent udbudt ejendom med direkte adgang til Københavns Lufthavn De udvendige arealer består af meget store indhegnede parkeringsarealer Der er gode manøvreringsarealer på ejendommen, der er forsynet med mange porte og sluser I stueetagen er indrettet store, moderne køkkenfaciliteter med køle-/ fryserum og lagerlokaler 1. sal fremtræder med velindrettede kontor- og mødelokaler med vid udsigt over lufthavnsarealerne og Øresund Ejendommen fremstår i bedste stand med alle faciliteter intakte og klar til brug Kontakt os for at høre mere om denne unikke ejendom Svanemøllevej 17, København Ø Prinsessegade 95, Fredericia gaarde.dk

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010.

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 1. kvartal 2010 Øresundsregionen Side 2 Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Side 6 Smuk patricierejendom i Hellerup Side 25 Leder Øresundsregionen Indenfor investering

Læs mere

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted.

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 3. kvartal 2009 En international platform Side 2 GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted Side 6 Leder En international platform Globaliseringen har for alvor taget fart i

Læs mere

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Fleksibel ejendom med er og lagerhal med portadgang Kort afstand til motorvej E45 og Aarhus Gode tilkørselsforhold Mere end 200 gratis parkeringspladser

Læs mere

Årlig leje pr. m² ekskl. drift: Lager kr. 400 Kontor kr. 650 Kælder kr Herstedvang 10, 2620 Albertslund TIL LEJE ILIK90073

Årlig leje pr. m² ekskl. drift: Lager kr. 400 Kontor kr. 650 Kælder kr Herstedvang 10, 2620 Albertslund TIL LEJE ILIK90073 5.265 m² lager/produktion 1.916 m² kontor 354 m² kælder Isoleret lager med sprinkling Loftshøjde 5-7 m. Porte, læssegrav og rampe Rigtig pænt og moderne indrettet kontor i direkte tilknytning Årlig leje

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Vejlegårdsvej 61, 2665 Vallensbæk Strand

Vejlegårdsvej 61, 2665 Vallensbæk Strand Murermester Karl Poulsen A/S Kontakt: v/karl Poulsen Henriette Eckholdt Larsen Naverland 31, tlf.nr. 2054 8435 2600 Glostrup mail: hl@kpeas.dk PROSPEKT Præsentabel og velbeliggende erhvervsejendom sælges

Læs mere

Kontor Gunnar Clausens Vej m 2

Kontor Gunnar Clausens Vej m 2 Kontor Gunnar Clausens Vej 34 176-11.000 m 2 Fleksibel ejendom på 11.000 m² i U-form Lyse og funktionelle storrums- og cellekontorer Tre gennemgående etager fordelt med 3.255 m² i stuen, 2.313 m² på 1.

Læs mere

Flot domicil - eller kontor fra 394 m²

Flot domicil - eller kontor fra 394 m² Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Flot domicil - eller kontor fra 394 m² MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Centralt beliggende erhvervsejendom,

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

Kontor Gunnar Clausens Vej 34 178-11.000 m 2

Kontor Gunnar Clausens Vej 34 178-11.000 m 2 Kontor Gunnar Clausens Vej 34 178-11.000 m 2 Fleksibel ejendom på 11.000 m² i U-form Lyse og funktionelle storrums- og cellekontorer Tre gennemgående etager fordelt med 3.255 m² i stuen, 2.313 m² på 1.

Læs mere

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2 Præsentabel og markant erhvervsejendom opført i 1975 med nyrenoveret indgangsparti og trappeopgang Mulighed for leje af arkivrum i kælderen Mange gratis

Læs mere

Sydvestvej Glostrup

Sydvestvej Glostrup Lyse kontorarealer med fleksible indretningsmuligheder i attraktivt erhvervsområde Sydvestvej 102 2600 Glostrup Repræsentative og billige kontorer Mulighed for lagerfaciliteter Mulighed for domicillejemål

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Ejendomsinfo Gode kontorer. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver

Ejendomsinfo Gode kontorer. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver Ejendomsinfo Gode kontorer Knudsminde 4B Knudsminde 4B, 8300 Odder Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2 Ejendommen Knudsminde 4B er en særdeles præsentabel og velbeliggende ejendom med facade ud til Aarhusvej.

Læs mere

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Salgsprospekt Skovlytoften 6, 2840 Holte Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Kontorejendom - Produktionsejendom Investeringsejendom Med portnerbolig Ejendommen er i dag fuldt udlejet

Læs mere

Salgsprospekt. Sneppevang 5, 3450 Allerød Kontantpris kr Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på

Salgsprospekt. Sneppevang 5, 3450 Allerød Kontantpris kr Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på Salgsprospekt Sneppevang 5, 3450 Allerød Kontantpris kr. 5.500.000 Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Lagerejendom Kontorejendom - Produktionsejendom - investeringsejendom - Delvist

Læs mere

Udlejningsprospekt. Sneppevang 5, 3400 Allerød. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Udlejningsprospekt. Sneppevang 5, 3400 Allerød. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Udlejningsprospekt Sneppevang 5, 3400 Allerød Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Lagerejendom Kontorejendom - Produktionsejendom - investeringsejendom - Delvist udlejet Ejendommen

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

Ejendomsinfo Lager. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Lager fra 173 m 2 til 818 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver

Ejendomsinfo Lager. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Lager fra 173 m 2 til 818 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver Ejendomsinfo Lager Knudsminde 4B Knudsminde 4B, 8300 Odder Lager fra 173 m 2 til 818 m 2 Ejendommen Knudsminde 4B er en særdeles præsentabel og velbeliggende ejendom med facade ud til Aarhusvej. Bygningen

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Priorparken. Højloftede lagerlejemål i Brøndby. Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 FORDI UDLEJNING KRÆVER INDSIGT

Priorparken. Højloftede lagerlejemål i Brøndby. Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 FORDI UDLEJNING KRÆVER INDSIGT Priorparken A Højloftede lagerlejemål i Brøndby Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 12.694 m 2 højloftede lagerhaller 100 m² kontor- og mandskabsfaciliteter Indhegnet område, sikret med portvagt 8,5m

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er med stor synlighed og fremtræder præsentabel med beliggenheden på hjørnet af Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Sydvestvej 98, 102 og Glostrup

Sydvestvej 98, 102 og Glostrup Lyse kontorarealer med fleksible indretningsmuligheder i attraktivt erhvervsområde Sydvestvej 98, 102 og 104 2600 Glostrup Repræsentative og billige kontorer Mulighed for lagerfaciliteter Mulighed for

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Fleksibel og funktionel domicilejendom på 11.000 m², bygget i U-form med markant hovedindgang i midten Ejendommen har kontorer i tre etager fordelt med

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Attraktive kontorer Telegrafvej 4 384-2.579 m 2

Attraktive kontorer Telegrafvej 4 384-2.579 m 2 Attraktive kontorer Telegrafvej 4 384-2.579 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup ved Lautrupvang Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 + 282 m 2

Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 + 282 m 2 Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 + 282 m 2 Bedste beliggenhed på Frederiksberggade (Strøget) Klassisk københavnerejendom med mange charmerende detaljer og store vinduespartier som facade mod

Læs mere

Møntergården, 1122 København K

Møntergården, 1122 København K Møntergården, 1122 København K Ledigt kontorlejemål på 337, 370, 700 eller 1.037 m² Smuk og yderst markant palæejendom Gennemrenoverede lejemål i høj kvalitet Lyse og indbydende lokaler Beliggende overfor

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Kontor Olof Palmes Allé m 2

Kontor Olof Palmes Allé m 2 Kontor Olof Palmes Allé 25 310-3.100 m 2 Markant ejendom beliggende i attraktivt erhvervsområde i Aarhus N Tæt på DR, Journalisthøjskolen, Canon, Vestas, Rambøll, Skejby Sygehus m.fl. Tæt på offentlig

Læs mere

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 8, Herlev 653 m 2

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 8, Herlev 653 m 2 i Anemoneparken Generatorvej 8, Herlev 653 m 2 Præsentabel og markant erhvervsejendom opført i 1975 med nyrenoveret indgangsparti og trappeopgang Mulighed for leje af arkivrum i kælderen Mange gratis parkeringspladser

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé m 2

Business House Helgeshøj Allé m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg Sag 1048 FLOTTE MODERNISEREDE LOKALER 5-8 MTR. FRIHØJDE,

Læs mere

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD 449-3.543 m2 PHILIP HEYMANS ALLÉ 29 2900 HELLERUP FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD FLERBRUGEREJENDOM ELLER DOMICIL INDHOLD 3 Beliggenhed 4 Ejendommen 8 Lejemål 10 Plantegninger 17 Lejevilkår

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 8240 Risskov. Sagsnummer: 80202715. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 8240 Risskov. Sagsnummer: 80202715. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Ådalsvej 27 8240 Risskov Sagsnummer: 80202715 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 87309930 802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Driftsøkonomi Mægler: Adresse:

Læs mere

Hasselager Centervej 1-29, 8260 Viby J. Velkommen til BusinessPark Aarhus MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Viby Ringvej 2B, Viby J datea.

Hasselager Centervej 1-29, 8260 Viby J. Velkommen til BusinessPark Aarhus MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Viby Ringvej 2B, Viby J datea. Hasselager Centervej 1-29, 8260 Viby J Velkommen til BusinessPark Aarhus MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk Hasselager Centervej 1-29, 8260 Viby J BusinessPark Aarhus......

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Kontorer Helgeshøj Allé m 2

Kontorer Helgeshøj Allé m 2 Kontorer Helgeshøj Allé 57-63 558-6.408 m 2 Flotte og lyse lokaler i velbeliggende ejendom med lejemål på 558 m², 1.338 m², 1.992 m² Ejendommen på i alt 6.408 m² kan lejes som domicil Mulighed for hurtig

Læs mere

FLEKSIBELT KONTOR/LAGER I MARKANT MULTIBRUGERHUS

FLEKSIBELT KONTOR/LAGER I MARKANT MULTIBRUGERHUS FLEKSIBELT KONTOR/LAGER I MARKANT MULTIBRUGERHUS PARK ALLÉ 350-352 2605 BRØNDBY KONTAKT OS PÅ 43 33 81 00 IDEEL BELIGGENHED I BRØNDBY OG MASSER AF FRI PARKERING Kontor- og lagerlejemål fra 134-2.332 m²

Læs mere

Kontoretage med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545 m 2. room for business

Kontoretage med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545 m 2. room for business Kontoretage med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545 m 2 Markant kontorejendom i hjertet af Charlottenlund Direkte ved Charlottenlund Station med s-tog og busforbindelse Synlig og eksklusiv beliggenhed

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

Sneppevang 5, 3450 Allerød

Sneppevang 5, 3450 Allerød Salgsprospekt ejerlejlighedsejendom Sneppevang 5, 3450 Allerød Kollemosevej 13, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Ejendomsbeskrivelse Lagerejendom Kontorejendom - Produktionsejendom - investeringsejendom

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

Ved Amagerbanen 37-2300 København S

Ved Amagerbanen 37-2300 København S Ved Amagerbanen 37-2300 København S Velholdt værkstedsejendom med stor P-plads 3.267 m² indhegnet parkeringsplads 647 m² værksted/lager, 472 m² pæne kontorer og underetage Ved Amager Strandvej - tæt ved

Læs mere

Roskildevej , 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte:

Roskildevej , 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte: Kontorlejemål med lager på Roskildevej 161 163 i Albertslund Det ledige kontorareal er fordelt på 3 etager og kan lejes samlet eller delvist. Kontorejendommen ligger på Roskildevej i et område med såvel

Læs mere

Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj. Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark

Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj. Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark For MP Pension udlejes præsentable og velindrettede kontorlejemål. Ejendommene, hvori lejemålene er beliggende, er

Læs mere

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 131, 151 og 414 m 2. room for business

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 131, 151 og 414 m 2. room for business i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 131, 151 og 414 m 2 Præsentabel og markant erhvervsejendom opført i 1975 med nyrenoveret indgangsparti og trappeopgang Mulighed for leje af arkivrum i kælderen Mange

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aarhus

Velkommen til BusinessPark Aarhus Hasselager Centervej 1-29, 8260 Viby J Velkommen til BusinessPark Aarhus MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk Hasselager Centervej 1-29, 8260 Viby J BusinessPark Aarhus......

Læs mere

Sydvestvej Glostrup

Sydvestvej Glostrup Lyse kontorarealer med fleksible indretningsmuligheder i attraktivt erhvervsområde Sydvestvej 102 2600 Glostrup Ledige kontorlejemål fra 450m² - 7.200m² Mulighed for domicil Tæt på motorvej Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet

Lejeopstilling for lejemålet Lejeopstilling for lejemålet GRENÅVEJ 719, st., LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP Lejemålet Grenåvej 719, st., Løgten 8541 Skødstrup Sagsnr. 12-211-3301-2 Synlig beliggenhed på trafikeret gennemfartsvej Pæn og velholdt

Læs mere

Erhvervslokaler med uanede muligheder

Erhvervslokaler med uanede muligheder Erhvervslokaler med uanede muligheder MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk Boulevarden 19 F & G, 7100 Vejle Erhvervs Parken indbyder til en lang række virksomheder med forskellige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejemålet Østergade 4, 1.th. 7500 Holstebro Sagsnr. 12-208-2052-10 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom Gode

Læs mere

LEJEPROSPEKT VELBELIGGENDE LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM NÆR KOMMENDE MOTORVEJ KONTORAREAL KAN INDRETTES EFTER LEJERS ØNSKE

LEJEPROSPEKT VELBELIGGENDE LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM NÆR KOMMENDE MOTORVEJ KONTORAREAL KAN INDRETTES EFTER LEJERS ØNSKE LEJEPROSPEKT VELBELIGGENDE LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM NÆR KOMMENDE MOTORVEJ KONTORAREAL KAN INDRETTES EFTER LEJERS ØNSKE Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg Sag 1014 MULIGHED FOR UDVIDELSE, OPDELING OG LEJERTILPASNING

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende ejendommen. Sakskøbingvej 4, 7400 Herning. Lager og produktionsejendom i godt kvarter tæt på motorvejen

Lejeprospekt. vedrørende ejendommen. Sakskøbingvej 4, 7400 Herning. Lager og produktionsejendom i godt kvarter tæt på motorvejen clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt vedrørende ejendommen Sakskøbingvej 4, 7400 Herning Lager og produktionsejendom i godt kvarter tæt på motorvejen Samlet areal inkl. kold hal:

Læs mere

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød Ledigt lejemål Areal kvm Leje pr. kvm (ekskl. drift) Kontor

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 LEJEPROSPEKT Facade Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 Kontorer i new yorker style i renoveret produktionsejendom Spændende nyistandsatte lokaler Store vinduespartier Ca. 1,5 km. til Herlev Bymidte

Læs mere

Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2

Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 Bedste beliggenhed på hjørnet af Frederiksberggade (Strøget) og Mikkel Bryggersgade Tæt på Rådhuspladsen, Hovedbanegården og offentlig transport 282 m² butiksareal,

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv.

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. 1123 København K Sagsnr. 61-282-1050-4 226,7 m² lys og velindrettet kontor og/eller klinik i Gothersgade Beliggende

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Lejeprospekt. Ejendommen. Lysholt Alle 2, 7430 Ikast. Domicilejendom med stor synlighed i Ikast

Lejeprospekt. Ejendommen. Lysholt Alle 2, 7430 Ikast. Domicilejendom med stor synlighed i Ikast Lejeprospekt Ejendommen Lysholt Alle 2, 7430 Ikast Domicilejendom med stor synlighed i Ikast Samlet areal inkl. kælder: 1.681 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 225,- pr. m 2 Sags nr. 15-059 Oktober 2015

Læs mere

Kontor Oslo Plads 2 ved Østerport Station 3.472 m 2

Kontor Oslo Plads 2 ved Østerport Station 3.472 m 2 Kontor Oslo Plads 2 ved Østerport Station 3.472 m 2 Bedste beliggenhed ved Østerport Station med S-tog, Kystbanen og intercitytog lige til døren og nabo til den kommende Metro cityring Optimal daglig eksponering

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Åboulevarden Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget -

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Brydehusvej Ballerup

Brydehusvej Ballerup Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Brydehusvej 30 2750 Ballerup Lyse kontorer med fleksibel indretning Nem adgang til motor- og ringveje

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, 1. sal 1263 København K Sagsnr. 1022-2 Charme, stil og kvalitet samles i disse attraktive lokaler på Esplanaden

Læs mere

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY LYNGBY HOVEDGADE 94 2800 KGS. LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER Individuelle kontorlejemål fra 600 8.000 m² Markant og synlig ejendom Bedste beliggenhed

Læs mere

Roskildevej , 2. sal, 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte:

Roskildevej , 2. sal, 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte: Kontorlejemål med lager på Roskildevej 161 163 i Albertslund Det ledige kontorareal er beliggende på 2. sal og på 1.525 m². Kontorejendommen ligger på Roskildevej i et område med såvel erhverv som boliger.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Marsk Stigs Vej 2B + 4

Marsk Stigs Vej 2B + 4 Marsk Stigs Vej 2B + 4 8800 Viborg Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80296622 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Lager- og produktionsejendom

Læs mere

ATTRAKTIVT KONTORLEJEMÅL I MODERNE KONTORHUS SLET PARKVEJ 1-3, 8310 TRANBJERG SAG

ATTRAKTIVT KONTORLEJEMÅL I MODERNE KONTORHUS SLET PARKVEJ 1-3, 8310 TRANBJERG SAG ATTRAKTIVT KONTORLEJEMÅL I MODERNE KONTORHUS SLET PARKVEJ 1-3, 8310 TRANBJERG SAG 150580 EJENDOMMEN Ejendommen er opført i 2001, og ejes af AP Ejendomme A/S. Ejendommen, der tidligere har været anvendt

Læs mere

Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2

Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2 Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2 Præsentabel og klassisk Østerbro-ejendom fra 1920 Kun 400 m til Østerbrogade og 800 m til Lyngbyvej Flot og indbydende indgangsparti i glas Højloftet

Læs mere

Fleksibel kontorejendom Salg

Fleksibel kontorejendom Salg andersen ERHVERV Fleksibel kontorejendom Salg Hejrevang 11, 3450 Allerød Sag S-10515 Kontantpris: Kr.10.900.000,- Kontorareal: 1.626 m2 Lagerareal: 150 m2 Fleksibel kontorejendom, godt indrettet til flere

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere