Præsentation af klinisk uddannelsessted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Sundhedsplejerske Tina Gaarden Geertsen Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning 1. Ansatte (antal/timer) Sundhedsplejen 20 sundhedsplejersker, heraf en leder samt en udviklingskonsulen/stedfortræder Projektleder 1 sekretær Station Victor 1 psykoterapeut 2 cand. Psyk. 2. Den kommunale sundhedsordnings organisering Sundhedsplejen og Station Victor er organiseret under Faglig Udvikling og Konsultativ Praksis, der er en del af Børn, Skole og Uddannelses sektoren. Til FUK hører også Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Station Victor er et behandlings sted for gravide og familier med spæd og småbørn med risiko for udvikling af tilknytningsforstyrrelser herunder fødselsreaktion og/eller depression. Station Victor er organisatorisk placeret under sundhedsplejen. Sundhedsplejerskerne er lokalt forankret i 3 geografiske team. Hvert team dækker et bestemt antal skolecenter herunder daginstitutioner. Der er 6 sundhedsplejersker i hvert team og teamet er selvledende og koordinere alle arbejdsopgaver. Alle sundhedsplejersker arbejder som udgangspunkt både med skole og spæd - småbørn

2 Sundhedsplejen og Station Victor har eget MED udvalg. 1 Tillidsrepræsentant samt 1 Arbejdsmiljørepræsentant som er faste madlemmer i MED udvalget. Tillidsrepræsentanten er derudover medlem af ét af sektor MED udvalgene. 3. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med almene behov 4. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med særlige behov I småbørnssundhedsplejen arbejdes efter et fleksibelt og differentieret tilbud, vurderet efter familiernes behov, med afsæt fra følgende ramme: Graviditetsbesøg til førstegangsgravide, barselsbesøg, 5 hjemmebesøg og tilbud om deltagelse i gruppe 3 gange. Afsluttende besøg ligger typisk ved barnets 9-10 levemåned. Forældrekurser: Samtlige førstegangsforældre tilbydes deltagelse i forældrekurser fra graviditet og til barnets 2,5 leveår. Kurserne er tilrettelagt med stor grad at samarbejde med jordmødrene fra Sygehus Vendsyssel. Endvidere: Graviditetsbesøg efter henvisning. Deltagelse i Cafe Sund Start, åben konsultation I skolesundhedsplejen arbejdes ud fra følgende ramme: indskolingsundersøgelse herunder en motorisk vurdering og sundhedssamtale. Deltageles i forældremøde ved skolestart. Udskolingsundersøgelse og samtale. På de mellemliggende klassetrin er der planlagt forskellige sundhedspædagogiske aktiviteter og enkelte screenings undersøgelser. På 9 klassetrin er der et særskilt tilbud om undervisning i sex og sundhed Alle sundhedsplejersker arbejder efter en fleksibel ramme, der har til formål at tilgodese familier, børn og unge med særlige sundhedsmæssige behov. Der arbejdes med hurtig opsporing af mistrivsel, helbredseller udviklingsproblemer, som medfører henvisning til andre. Den enkelte sundhedsplejerske har ikke en fast ramme for anvendelse af egen tid til behovsbesøg hos udsatte børn og familier. Men der forventes, at den enkelte sundhedsplejerske tager behovsfamilier op på kollegavejledning for på den måde, at reflektere over egen indsats i den enkelte behovsfamilie. Derudover eksisterer der en vifte af til tværfaglige tilbud til sårbare gravide, børn og unge. Bl.a. Station Victor, sorggrupper, Tuba og meget andet. Tilbud der ikke involverer de sociale myndigheder, men er en tidlig indsats. Sundhedsplejen og jordmødrene er del af et satspulje projekt fra SST hvor der sker en visitering, gennem en spørgeguide, i

3 uge 17 af graviditeten mhp udsathed/sårbarhed. Den gravide henvises til Kom Godt I Gang, hvor der er mulighed for ekstra støtte gennem graviditeten og den første tid efter fødslen. 5. Konsulentfunktionen i kommunen Sundhedsplejerskerne sidder som fast medlem i tværfaglige skolecenter gruppe. Faste medlemmer er: PPR, socialrådgiver, sundhedsplejen, skolecenterleder og områdeleder for daginstitutioner. Der er fast mødefrekvens. Sundhedsplejerske, PPR medarbejder samt socialrådgiver er fysisk placeret med hoved arbejdssted på skolerne Den tværfaglige struktur indeholder både et sagsbehandlende niveau samt et konsultativt niveau for daginstitutioner og skoler. Den tværfaglige struktur er ledelsesmæssigt forankret i en tværfaglig ledergruppe. Sundhedsplejens direkte konsultative indsats er dels bygget op omkring overgange i barnet og familiens liv og dels på vejledning og rådgivning omkring almen sundhedsfremmende tiltag. Sundhedsplejen stiller sig til rådighed på de enkelte institutioner og skoler samtidigt forgår der på et overordnet strategisk plan en koordinering af generelle sundhedsfremmende tiltag. Samarbejdet på det strategiske plan foregår i samarbejde med områdeleder på daginstitutioner, pædagogiske leder på skolerne samt vores sundhedsafdeling. 6. Andre tilbud I kommunens centrale Sundhedscenter er forskellige andre faggrupper som sundhedsplejen har et udvidet samarbejde med bl.a. Borgersundhed som udbyder forskellige relevante tiltag på skolerne og i daginstitutioner. Træningsenheden (Fysioterapeuter) som sundhedsplejen har et systematiseret samarbejde med vedr. spæd og småbørn med motoriske vanskeligheder, herunder skæve kranier. Uddannelses- og læringsmuligheder 1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne For at sundhedsplejen har, kunne modsvare de udfordringer som vores brugere, faget og ressourcerne efterspørger, har det betydet en stadig stigende specialisering indenfor bestemte områder. Det har betydet at vi har fokus på udvikling af bestemte kompetencer i sundhedsplejerskegruppen. Der er flere, der indgår i flere forskellige interessegrupper.

4 2. Interne og eksterne samarbejdsparter af betydning for uddannelses- og læringsmuligheder Fokus områder er bl.a. Tilknytning og relationsdannelse, amning, fødselsreaktioner og depressioner, sammenhæng i sex og sundhedsundervisning, samt udvikling af sundhedspædagogiske tiltag. Internt samarbejde: PPR, børnesocialrådgiverne, skolerne, daginstitutionerne, Borgersundhed samt træningsenheden. Ekstern: Praktiserende læger, Sygehus Vendsyssel - især er der etableret et tæt samarbejde med jordmødrene i forbindelse med forældrekurser og projektet Kom Godt I Gang. 3. Undervisnings-, vejlednings- og supervisionstilbud til de ansatte I den kommunale sundhedsordning Faste arbejdsmøder i eget team Kollegial sparring Tværfaglig sparring i forbindelse med deltagelse i den tværfaglige struktur Temadage/kursusforløb for hele / dele af sundhedsområdet. 4. Aktuelle projekter i kommunen Satspuljer: Model kommune for SST En god start sammen, udrulning og afprøvning af en forældreuddannelse. Ansat projektleder i sundhedsplejen og forankret i sundhedsplejen men med afsæt i et tværgående samarbejde med Chef jordmoder, Sygehus Vendsyssel. 4 årigt projekt udløber ved udgangen af Satspulje projekt indsats for sårbare gravide Kom Godt I Gang Samarbejdsprojekt mellem Sygehus Vendsyssel og Sundhedsplejen, Hjørring kommune. Projektet forløber indtil udgangen af Interne udviklingsprojekter: Projekt i forhold til overvægtige børn i alderen 7 til 12 år samarbejdsprojekt på tværs af forvaltningerne. Screening for fødselsreaktion og depression samt behandlingstilbud på Station Victor implementeret men skal justeres og kvalitetssikres Forhold af betydning for ansættelse som sundhedsplejerskestuderende i kommunen (eks: ansøgere med bopæl i kommunen, transport (bil/cykel)) I løbet af praktikperioden bliver den studerende på skift tilknyttet alle tre team. Baggrunden herfor er at der er forskellige arbejdsmæssige udfordringer i de enkelte team. Den studerende vil under hele praktikforløbet være tilknyttet den uddannelsesansvarlig og der vil blive afholdt kontinuerlige vejledningsmøder.

5 Kommunen er af en sådan størrelse, at der i perioder kan anvendes cykel ellers skal der anvendes eget transportmiddel. I nogle tilfælde kan der stilles firmabil til rådighed. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge fra kl. 8 til 16 men ved deltagelse i forældrekurser skal der påtænkes fleksibel arbejdstid til kl

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf. 7257 7667 e-mail: dia@jammerbugt.dk

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier...

Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier... 1 Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Læsevejledning til kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Gennemgående indsatser 0-18 år... 4 Indsatser 0-5 år... 4 Indsatser 6-18/25

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014

Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014 1 Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014 Projektnavn Formål Målgruppe Indsats Status Sund i job Projektejer: Anneth Jensen, Arbejdsmarkedsafdelingen &

Læs mere

LIV via dialog. Liv via dialog 2013 Bilag 11. Thisted-modellen

LIV via dialog. Liv via dialog 2013 Bilag 11. Thisted-modellen Liv via dialog 2013 Bilag 11 Thisted-modellen Efter at have beskrevet ideer til intervention samt viden til metoder, følger her et resumé af den model, jeg har været projektleder for(1989-2004) og tror

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

Motivation for ansøgningen

Motivation for ansøgningen Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Retningslinier 1995 I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i juni 1995, nedsatte Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere