Ajourført Miljøredegørelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajourført Miljøredegørelse 2012"

Transkript

1 Ajourført Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S Grundfos DK A/S Grundfos Holding A/S (BD) Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

2 Indholdsfortegnelse: 1. Resumé Ændringer siden sidst Nøgleindikatorer Medarbejderinvolvering Energiforbrug Vandforbrug Kemikalieforbrug Affald Materialeudnyttelse Salg af energibesparende pumper Andre miljøpræsentationsfaktorer (Bilag IV B.f.) Støj- og lugtforhold Emissioner Spildevand Transport Overholdelse af lovgivning (Bilag IV Bek.) Miljøregnskab Udvikling fra Miljøregnskab Miljøregnskab Miljøregnskab Target letter Grundfos A/S Verifikator og attest Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

3 1. Resumé Miljøredegørelsen omfatter Grundfos A/S anlægsområder i Danmark: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev og Farum. Grundfos A/S har siden 1995 lavet en miljøredegørelse hvert år. For 2011 lavede Grundfos A/S en fuld EMAS Miljøredegørelse, hvorimod Grundfos i 2012 har valgt at lave en ajourført miljøredegørelse i stedet. Miljøredegørelsen er den 17. miljøredegørelse, som Grundfos A/S har udarbejdet og er primært offentliggjort på koncernens hjemmeside Miljøledelsessystemet på Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse, hvilket blandt andet kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Der er siden 1995/96 stillet miljøforbedringsforslag. I 2012 blev der alene stillet antal miljøforbedringsforslag, hvilket er det højeste antal pr. år nogensinde. Ud af de 4178 stillede forslag i 2012 er blevet gennemført, hvilket svarer til 80 %. Igen en stigning i forhold til 2011, på 5 %. Bæredygtighed har altid været en af Grundfos-koncernens værdier, og siden 1995 har Grundfos A/S arbejdet for at reducere energi og vandforbrug. Tilbage i 2010, hvor bæredygtighed blev en del af strategierne i Grundfos A/S, blev miljøpuljen etableret. Siden miljøpuljens start er der gennemført og igangsat en lang række projekter med henblik på reduktion af energiforbrug og CO 2 emissionen fra denne. Energiforbruget omfatter både el, fjernvarme og naturgasforbrug. Grundfos A/S målsætning for 2012 var ikke at have et energiforbrug højere end MWh. Da 2012 endte på MWh er målsætningen nået. Energiforbruget i 2012 er i forhold til 2011 reduceret med 3 %, på trods af øget omsætning. Fra Grundfos koncernen er der fastsat, at udledningen af CO 2 aldrig må overskride niveauet fra Målsætningen i Grundfos A/S for 2012 var ikke at udlede mere end ton CO 2. Da udledningen endte på ton CO 2, er målsætningen opnået. Udledningen af CO 2 i 2012 er reduceret med 9 % i forhold til De 7 % af reduktionen skyldes dog den årlige ændring af CO 2 faktoren (bruges til beregning af CO 2 ), hvorimod de sidste 2 % skyldes tiltag i produktionen på trods af øget omsætning. Grundfos A/S forventninger til vandforbruget i 2012 var et stigende vandforbrug, på baggrund af ny produktion samt ændringer i den eksisterende. På trods af dette, samt øget omsætning, har Grundfos A/S i 2012 reduceret vandforbruget med 2 % i forhold til Målsætningen for 2012 var ikke at have et vandforbrug højere end m3. Da 2012 endte på m3 er målsætningen nået. Reduktionen på 2 % skyldes blandt andet opsætning af spærreventiler på vaskere og på de udstyr hvor der har været vandspild, samt øget fokus på vandforbrug på vaskere i forbindelse med konvertering af trækolier. I 2012 fremlagde Grundfos koncernen en ny vandstrategi, der har til mål at reducere Grundfos koncernens vandforbrug med 50 %. Vand kommer derfor i 2013 øverst på agendaen. Grundfos A/S har klare og ensartede retningslinjer for affaldshåndteringen med henblik på minimering af miljøpåvirkningerne. I 2012 er 99 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt (88 %) eller brugt til nyttiggørelse (11 %). Den resterende 1 % bliver afleveret til deponi. Affaldet opdeles i to fraktioner henholdsvis Ikke farligt affald og Farligt affald. Ikke farligt affald udgør 83 % af den samlede affaldsmængde. Grundfos A/S laver løbende undersøgelser af affald for at øge genbrugsdelen. Der har siden 2011 været stor fokus på sortering af plast til genbrug. Denne fraktion, udgør 2 % af den samlede mængde Ikke farligt affald, er alene i 2012 steget med små 200 % på grund af øget fokus på og mulighed for sortering. Arbejdet med at øge genbrugsdelen af plast fortsætter i Målsætningen på maksimum 1033 tons Ikke farligt affald, som ikke bliver genbrugt i 2012 blev nået med kun 704 ton. Farligt affald udgør 17 % af den samlede affaldsmængde. Mængden af farligt affald er i 2012 reduceret med 11 % i forhold til 2011, hvilket hovedsageligt skyldes at slammængden fra rensning af spildevand er reduceret. Målsætningen for 2012 var ikke at overskride kg farligt affald/million Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

4 arbejdstimer. Året 2012 endte på kg farligt affald/million arbejdstimer og målsætningen blev nået. Grundfos A/S er fortsat en aktiv spiller på banen, når det handler om at finde løsninger, der kan bidrage til at løse de globale klimaudfordringer. I 2012 blev et grundvandskøleprojekt med varmegenvinding i samarbejde med Bjerringbro Varmeværk en realitet. Grundfos A/S blev hermed en af de første virksomheder hvor overskudsenergi fra en virksomhed udnyttes i et lokalt fjernvarmesystem. Den samlede årlige energibesparelse forventes at blive på omkring MWh, hvilket svarer til en reduktion på omkring 34 %. Et andet eksempel på at bidrage til løsning af de globale klimaudfordringer er ved salg af energisparende pumper. I 2012 endte den totale salgsandel af E-pumper i Grundfos DK A/S på 82,7 %. Målsætningen for 2012 på minimum 78 % blev dermed opfyldt. Der er for 2013 fastsat yderligere mål om reduktion på både Energiforbrug, CO 2 emission, vand, affald m.m. Målene understøttes af tværgående aktiviteter fabrikkerne imellem og forventes at kunne nås med de igangsatte og planlagte projekter. Grundfos A/S vil også på mange andre områder øge kravene til sig selv på miljøområdet, så vi også i de kommende år kan præsentere en stribe af gode resultater til gavn for miljøet. 2. Ændringer siden sidst Bæredygtighedsstrategi blev godkendt af koncernledelsen i Et af fokusområderne er det miljømæssige fodaftryk, som inkluderer energi og CO2, vand, affald og kemi. Der vil være fokus på hele processen, som starter med udviklingsfasen. Det miljømæssige fodaftryk omfatter ikke kun nyt udstyr, men også nye bygninger og renoveringsprojekter. Ændringer i produktion: Ny produktionslinje, til fremstilling af rotor, er blevet flyttet til RF fabrikken fra Sintex (STX). Da produktionslinjen bruger epoxy bindemiddel til fremstilling af magnet, har relevante medarbejdere været på uddannelse i håndtering af dette. I SP/SQ fabrikken (N2), er produktionen blevet overtaget af KF - og UP fabrikken CR fabrikken har i 2012 op startet implementeringen af GSE (Grundfos Shop flor Excellence). Implementeringen af GSE fortsætter i 2013 og forventes at øge produktiviteten, forbedre leveringsevne og mindske omkostninger. Resultaterne bliver fulgt nøje, på det daglige Tavlemøde i fabrikken. Flytning af produktion til udlandet (transfer): I 2012 startede man forberedelse til flytning af produktionslinjen Up26 til Grundfos Serbien (GMS). Flytning af produktionslinjen forventes færdig inden udgangen af Nøgleindikatorer 3.1 Medarbejderinvolvering Miljøledelsessystemet hos Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse. Medarbejderne er en drivkraft og en forudsætning for løbende og faktiske miljøforbedringer samt forankring af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet i organisationen med de ønskede resultater. Den høje grad af medarbejderinddragelse kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Miljøforbedringsforslagene bliver opsamlet i en forbedringsforslagsdatabase, som sikrer opfølgning af disse samt giver mulighed for tværgående læring. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

5 Antal akk. Antal pr. år Der er siden 1995/96 stillet miljøforbedringsforslag. Efter opstart af en kampagne tilbage i 2010 er antallet af forbedringsforslag, efter nogle år med fald, steget støt. I kampagnen udvælges der hver måned 2 miljøforbedringsforslag, hvoraf der laves plakater til ophængning i produktionen. Plakaterne giver en kort beskrivelse af forslaget samt viser hvilken medarbejder der har stillet forslaget. Et af kravene for udvælgelse til plakatfremstilling, er at forslaget skal kunne inspirere og påvirke andre. Antallet af stillede miljøforbedringsforslag i 2012 er igen det højeste antal nogensinde og afspejler tydeligt medarbejdernes fortsatte store engagement og medansvar. Ud af de 4178 stillede forslag i 2012 er blevet gennemført, hvilket svarer til 80 %. Igen en stigning i forhold til 2011, på 5 %. Kampagnen fortsætter i Antal miljøforbedringsforslag Certificeringsområde, Grundfos A/S Antal akk antal/år Energiforbrug Bæredygtighed har altid været en af Grundfos-koncernens værdier, og siden 1995 har Grundfos A/S arbejdet for at reducere energiforbruget. Energiforbruget omfatter både el, fjernvarme og naturgasforbrug. Tilbage i 2010 blev bæredygtighed en del af strategierne i Grundfos A/S, og miljøpuljen blev etableret. Miljøpuljen administreres af den centrale miljøafdeling i Grundfos A/S og har til formål at sikre: synlighed af kommunikationen omkring bæredygtighedsaktiviteter at Grundfos A/S aktivt bliver udfordret til initiativer at Grundfos A/S er i stand til at vurdere aktiviteter og dermed præstationer og resultater. hjælp til finansiering af bæredygtige projekter Siden miljøpuljens start er der arbejdet med en lang række projekter. Nedenstående er eksempler på projekter finansieret af miljøpuljen i 2012: Optimering af CTS anlæg (besparelse på 629 ton CO 2 /år) Montering af spjæld på udsugninger (besparelse på 649 ton CO 2 /år) Motoraudits i fabrikkerne (besparelse på 1226 ton CO 2 /år) Nedenstående lagkage viser hvor meget el, fjernvarme og naturgas hver i sær bidrager til energiforbruget. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

6 MWh Fjernvarme 25% Naturgas 10% El 65% Grundfos A/S målsætning for 2012 var ikke at have et energiforbrug højere end MWh. Da 2012 endte på MWh er målsætningen nået. Energiforbruget i 2012 er i forhold til 2011 reduceret med 3 %, på trods af øget omsætning. Energiforbrug, Certificeringsområde Grundfos A/S Energiforbrug Målsætning Nedenstående lagkage viser hvor meget el, fjernvarme og naturgas hver i sær bidrager til udledningen af CO 2 i Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

7 Ton Fjernvarme 27% Naturgas 5% El 68% Fra Grundfos koncernen er der fastsat, at udledningen af CO 2 aldrig må overskride niveauet fra 2008 på trods af planer om øget produktion. Målsætningen i Grundfos A/S for 2012 var ikke at udlede mere end ton CO 2. Da udledningen endte på ton CO 2, er begge krav opnået. Udledningen af CO 2 i 2012 er reduceret med 9 % i forhold til De 7 % af reduktionen skyldes dog den årlige ændring af CO 2 faktoren (bruges til beregning af CO 2 ), hvorimod de sidste 2 % skyldes tiltag i produktionen på trods af øget omsætning. CO 2 emission (el+fjernvarme+ naturgas) Certificeringsområde Grundfos A/S Samlet CO2 emission Målsætning Grundfos A/S ønsker fortsat at have stor fokus på reduktion af energiforbruget, samt på udledningen af CO 2 fra dette. For 2013 er der fastsat mål om yderligere reduktion på begge områder. Målene understøttes af tværgående aktiviteter fabrikkerne imellem og forventes at kunne nås med de igangsatte og planlagte projekter El I 2012 var der ikke en målsætning på reduktion af elforbrug alene, men i stedet for en samlet målsætning på reduktion af det samlede energiforbrug, samt på udledningen af CO 2 fra dette. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

8 MWh I 2012 har Grundfos A/S fastholdt reduktionen i elforbruget i forhold til 2008 samt yderligere reduceret med 2 % i forhold til 2011 på trods af øget omsætning. Følgende projekter har medvirket til reducering af elforbruget i 2012: Belysning på fabrikken nord 3, hvor gamle armaturer er udskiftet til nye med tænd/sluk funktioner samt dagslysstyring(besparelse på 88 ton CO 2 /år) Behovsstyring af kølepumper (besparelse på 16 ton CO 2 /år) I 2013 forventes yderligere reduktion på baggrund af igangsatte og planlagte projekter Elforbrug Certificeringsområde Grundfos A/S El Det totale elforbrug fordelt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Fjernvarme Fjernvarmeforbruget, som bruges til opvarmning, styres centralt via et CTS-anlæg og overvåges løbende af miljøafdelingen. I 2012 er det absolutte fjernvarmeforbrug steget med 4 % i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt at vinteren i 2012 har været koldere end i Den graddagekorrigerede fjernvarme er derimod i 2012 reduceret med 9 % i forhold til Da 2012 har været koldere end 2011, har man ved korrigering for graddage lov til at bruge mere fjernvarme for at opretholde den samme indendørstemperatur. Følgende projekter har medvirket til reducering af den graddagekorrigerede fjernvarme: Isolering af fjernvarme- og kølerør, som har bidraget til at energi kun anvendes hvor behovet er (besparelse på 291 ton CO 2 /år) Renovering/tilbygning af nord 1 (besparelse på 136 ton CO 2 /år) Man kan sige at vi i 2012, pga. den koldere vinter end 2011, har haft lov til at bruge mere fjernvarme, hvilket vi også har gjort, men at vi samtidig, ved drift optimeringer har reduceret det graddagekorrigerede forbrug. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

9 MWh Der er ingen overordnet målsætning for reducering af fjernvarme alene, men forbruget og udledningen af CO 2 ved forbrug af fjernvarme indgår ligeledes i de samlede målsætninger for henholdsvis energiforbrug og CO 2 emission. I 2011 blev et grundvandskøleprojekt med varmegenvinding i samarbejde med Bjerringbro Varmeværk en realitet. Grundfos A/S bliver hermed en af de første virksomheder hvor overskudsenergi fra en virksomhed udnyttes i et lokalt fjernvarme system. Den samlede årlige energibesparelse forventes at blive på omkring MWh, hvilket svarer til en reduktion på omkring 34 %. Projektet forventes indviet primo Fjernvarmeforbrug Certificeringsområde Grundfos A/S Fjernvarme Gradd.korr. Fjernvarme Det totale fjernvarmeforbrug fordelt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Naturgas Naturgas bruges til både opvarmning af rum og processer, med % fordeling på omkring 43/57 Naturgasforbruget er, på trods af øget omsætning i 2012, yderligere reduceret med 17 % i forhold til Reduceringen er ligeligt fordelt mellem naturgas til opvarmning og til processer. Reduktionen skyldes en mild vinter i 2011, samt at smelteovnen i Grundfos trykstøberi, i en periode på 2 måneder, kørte på el i stedet for på naturgas. Grundfos trykstøberi, som normalt udgør omkring 70 % af det samlede månedsforbrug i Grundfos A/S, blev i ovenstående tilfælde reduceret med 7 %. Der er ingen overordnet målsætning for reducering af naturgas alene, men udledningen af CO 2 ved forbrug af naturgas indgår ligeledes i den samlede målsætning for henholdsvis energiforbrug og CO 2 emission. I 2013 forventes yderligere reduktion på baggrund af blandt andet løbende drift optimeringer, så som optimering af indblæsningsanlæg. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

10 m Naturgasforbrug Certificeringsområde Grundfos A/S Naturgas Det totale naturgasforbrug fordelt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 3.3 Vandforbrug Grundfos A/S har arbejdet med at reducere vandforbruget gennem en lang årrække. Også her er Miljøpuljen et vigtigt værktøj for gennemførelse af projekter. Grundfos A/S forventninger til 2012 var et stigende vandforbrug på baggrund af ny produktion samt ændringer i den eksisterende. På trods af dette har Grundfos A/S i 2012 reduceret vandforbruget med 2 % i forhold til 2011, trods øget omsætning. Målsætningen for 2012 var ikke at have et vandforbrug højere end m3. Da 2012 endte på m3 er målsætningen nået. Reduktionen på 2 % skyldes blandt andet opsætning af spærreventiler på vaskere og på de udstyr hvor der har været vandspild, samt at der har været øget fokus på vandforbrug på vaskere i forbindelse med konvertering af trækolier. I 2012 fremlagde Grundfos koncernen en ny vandstrategi, der har til mål at reducere Grundfos koncernens vandforbrug med 50 %. Vand kommer derfor i 2013 øverst på agendaen. For 2013 har Grundfos A/S forpligtet sig til yderligere reduktion af vandforbruget med 11 % i forhold til Målene understøttes af tværgående aktiviteter fabrikkerne imellem og forventes at kunne nås med igangsatte og planlagte projekter. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

11 m Vandforbrug Certificeringsområde Grundfos A/S Vand Målsætning Det totale vandforbrug fordelt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 3.4 Kemikalieforbrug Af hensyn til det eksterne og interne miljø er det væsentligt til stadighed at fokusere på de kemiske hjælpestoffer, som anvendes i forbindelse med produktionen. Kemiske hjælpestoffer omfatter blandt andet bearbejdningsvæsker, olier, sæber, syrer og baser samt kemi til behandling af spildevand. For at sikre hensynstagen til det eksterne og interne miljø, skal alle nye kemiske hjælpestoffer som ønskes anvendt i Grundfos A/S, inden de indkøbes, oprettes i en database for vurdering. Dette uanset om det er til et enkelt forsøg eller på sigt til indførelse i produktionen. For 2012 har der ikke været en overordnet målsætning om reduktion af kemikalieforbrug. I 2012 er forbruget, i forhold til 2011, steget med 25 %, hvilket især skyldes følgende: Fabrikken UP, hvor kemikalieforbruget udgør 21 % af det totale kemikalieforbrug, har haft uheld med bearbejdningsvæsken, på grund af et underdimensioneret centralanlæg. Uheldet, som medførte til tømning og rengøring af maskiner, var hovedårsagen til at fabrikkens kemikalieforbrug, i forhold til 2011, i 2012 steg med små 20 %. Fabrikken RF har indkøbt en stor mængde olie til smøreriet, samt indkøbt optræksolie til lager. Fabrikkens kemikalieforbrug udgør omkring 10 % af det samlede kemikalieforbrug og er, i forhold til 2011, steget med 20 % i Fabrikken TR (Trykstøberiet), hvor kemikalieforbruget udgør 34 % af det samlede kemikalieforbrug, blev i forhold til 2011, i 2012 øget med 17 %. Dette skyldes hovedsageligt et merforbrug af slipmiddel, på grund af nye produkter med store værktøjer samt øget produktion. Slipmiddel bruges til at nedkøle værktøjerne under produktion. Jo større værktøjer jo større forbrug af slipmiddel. Nogle af indsatsområderne for at opnå reduktion af kemikalieforbruget er øget fokus på udvalgte kemikalier. Der arbejdes løbende på reduktion af forbruget i de enkelte fabrikker ved at fastholde fokus via holdningsbearbejdning, uddannelse og fokus på økonomi. Der afholdes deslige tværgående møder med repræsentanter for alle produktionsområder fire gange årligt. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

12 ton Kemikalieforbrug Certificeringsområde Grundfos A/S Kemikalieforbrug 730,26 984, , , ,73 I stedet for en gradvis indførelse af CLP (Classification Packaging and Labeling) frem til 2017, blev det, på baggrund af et forebyggende internt arbejde i 2011, implementeret planmæssigt primo Det totale kemikalieforbrug for de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 3.5 Affald Grundfos A/S har klare og ensartede retningslinjer for affaldshåndteringen med henblik på minimering af miljøpåvirkningerne. Der gøres en stor indsats for at sortere affaldet rigtigt, hvilket er afgørende for mulighederne for genbrug. Affaldet genbruges, bruges til nyttiggørelse, brændes eller deponeres eksternt. I 2012 er 99 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt (88 %) eller brugt til nyttiggørelse (11 %). Den resterende 1 % bliver afleveret til deponi og består af flydende og fast affald som f.eks. elektronikskrot, slibeslam m.m. Affaldet opdeles i to fraktioner henholdsvis Ikke farligt affald og Farligt affald. Den samlede årlige affaldsproduktion, opdelt på affaldstype, kan ses i Miljøregnskabet Ikke farligt affald Ikke farligt affald udgør 83 % af den samlede affaldsmængde og består af skrot, pap, plast, madaffald m.m. Grundfos A/S laver løbende undersøgelser af affald for at øge genbrugsdelen. Der har siden 2011 været stor fokus på sortering af plast til genbrug. Denne fraktion alene er i 2012 steget med små 200 % på grund af øget fokus på og mulighed for sortering. Plast udgør 2 % af den samlede mængde Ikke farligt affald. Arbejdet med at øge genbrugsdelen af plast fortsætter i Andre eksempler på genanvendelse/genbrug af ikke farligt affald: Skrot genbruges og udgør 83 % af den samlede mængde affald til genbrug. Pap genbruges til fremstilling af bølgepap og udgør 5 % af den samlede mængde affald til genbrug. Papir bliver genbrugt til fremstilling af toiletpapir, lommetørklæder, karton, papir, æggebakker m.m. og udgør 1 % af den samlede mængde affald til genbrug. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

13 kg Målsætningen på maksimum 1033 tons ikke farligt affald, som ikke bliver genbrugt i 2012 blev nået med kun 704 ton. Målsætningen for 2013 er at Grundfos A/S ikke må lave mere end 95 tons ikke farligt affald, som ikke bliver genbrugt, holdt op imod antallet af arbejdstimer. Ikke Farligt affald - som ikke er genbrugt Certificeringsområde Grundfos A/S Ikke farligt affald (ikke genbrugt) Ikke farligt affald (ikke genbrugt)* Mål Ikke farligt affald (ikke genbrugt)* * kg/million arbejdstimer Det er ikke praktisk muligt at opdele Ikke farligt affald på anlægsområder, men den totale mængde kan ses i Miljøregnskabet Farligt affald Farligt affald udgør 17 % af den samlede affaldsmængde og består af olieholdigt fast affald, spildolie, slibeslam, slam fra spildevandsrensning m.m. Mængden af farligt affald er i 2012 reduceret med 11 % i forhold til 2011, hvilket hovedsageligt skyldes at slammængden fra rensning af spildevand er reduceret. Grundfos A/S målsætningen for 2012 var ikke at overskride kg farligt affald/million arbejdstimer. Året 2012 endte på kg farligt affald/million arbejdstimer og målsætningen blev nået. Hovedårsagen til dette, skyldes især den store reduktion i mængde af slam fra rensning af spildevand, se pkt Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

14 kg Farligt affald Certificeringsområde Grundfos A/S Farligt affald, total Farligt affald eksl. Slam Slam Farligt affald, total * Mål (Farligt affald, total) * * kg/million arbejdstimer For at skærpe indsatsen omkring reduktion af fraktionen farligt affald, som ikke bliver genbrugt, har Grundfos A/S valgt at målsætte denne fraktion i stedet for på totalen. Mængden af farligt affald som ikke bliver genbrugt, bliver stadigvæk holdt op imod antallet af arbejdstimer. Målsætningen for 2013 er at Grundfos A/S ikke må lave mere end kg farligt affald, som ikke bliver genbrugt, holdt op imod antallet af arbejdstimer. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

15 kg Farligt affald - som ikke er genbrugt Certificeringsområde Grundfos A/S Farligt affald (ikke genbrugt) Farligt affald (ikke genbrugt)* Mål Farligt affald (ikke genbrugt)* * kg/million arbejdstimer Fraktionen Forbrænding med energi genvinding er i 2012 reduceret med 135 % pga. ny modtager til slam fra spildevandet. Slammet bliver i stedet for som tidligere, hvor det blev brændt med energi genvinding, nu bliver genbrugt som tilsætningsstof til fremstilling af isoleringsmateriale, se pkt For at kunne synliggøre de tiltag der bliver gjort i hverdagen på de enkelte affaldstyper, er fraktionen Farligt affald yderligere opdelt i Farligt affald eksklusiv slam fra spildevandsrensning og Slam fra spildevandsrensning. Den totale mængde farligt affald fordelt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Farligt affald eksklusiv slam: Fraktionen Farligt affald eksklusiv slam udgør 33 % af den samlede mængde farlige affald og består hovedsageligt af olieholdigt fast affald, maleaffald, filtre og flydende kemikalieaffald. Affaldet finsorteres i de enkelte afdelinger og fyldes i tønder forsynet med afdelingsnummer og affaldstype. Affaldet samles centralt en gang ugentligt og afsendes samtidig med, at mængderne registreres i en affaldsdatabase. Grundfos A/S laver løbende tiltag for at reducere mængden af farligt affald. Mængden af fraktionen er i 2012, forhold til 2011, steget med hele 35 %. Stigningen skyldes hovedsageligt to ting: Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

16 Fraktionen Slibeslam, som i 2012 udgør 26 % af den samlede mængde Farligt affald eksklusiv slam, er i 2012, i forhold til 2011 steget med små 300 %. Den øgede mængde slibeslam, skyldes at man tilbage i 2011 kørte forsøg med afvanding af slibeslammet for at genbruge vandet. På baggrund af udfordringer med bakterier, blev forsøget dog stoppet primo 2012, hvilket igen medvirkede til at mængden af slibeslam steg. På trods af at der siden 2011 har været øget fokus på at reducere fraktionen Olieholdigt fast affald, ved at erstatte papir med genbrugsklude, er mængden i 2012 i forhold til 2011 steget med omkring 10 %. Dette skyldes hovedsageligt øget produktionen. Fraktionen Olieholdigt affald udgør 4 % af den samlede mængde Farligt affald eksklusiv slam Slam fra spildevandsrensning Slam fra rensning af spildevand, som også betragtes som farligt affald, udgjorde i 2011 hele 87 % af den samlede mængde farlige affald, hvor i mod den i 2012 kun udgør 67 %. Tilbage i 2011, indgik Grundfos A/S et samarbejde med Energi Viborg omkring afvanding af slam på Karup Rensningsanlæg. Aftalen var en mulighed for i en periode, at få undersøgt forskellige metoder til at bortskaffe slam fra rensningen af spildevand. Resultatet af samarbejdet var at direktionen i Grundfos A/S i 2011 besluttede at vi selv skulle have kontrol over vores afvanding. Der blev derfor i 2012 etableret en ny Sibåndspresse til afvanding af slam. Afvandingen har bevirket at tørstofindholdet er steget fra omkring 2 % til ca. 20 %. Slammet bruges i dag som tilsætning til fremstilling af isoleringsmateriale hos Saint-Gobain Weber A/S i Randers. Selve fraktionen slam er på baggrund af afvanding, siden 2011 reduceret med hele 58 %. Det er ikke praktisk muligt at opdele Slam fra spildevandsrensning på anlægsområder. Slammet bliver i stedet for fordelt ud fra en fordelingsnøgle, som styres centralt i Miljøafdelingen. 3.6 Materialeudnyttelse Materialerne, som anvendes til fremstilling af pumperne, udgør en miljøpåvirkning i form af træk på naturens ressourcer. Materialerne indkøbes enten som råvarer eller som halvfabrikata, hvor råvarer defineres som materialer indkøbt til videre forarbejdning hos Grundfos A/S. I denne rapport samt i tidligere miljøredegørelser har vi opgjort mængden af råvarer, mens mængden af halvfabrikata ikke er medregnet. Undtagelse fra dette er antallet af print, som er medtaget for at synliggøre aktiviteten i vores elektronikproduktion. Råvareopgørelse Enhed Bjerringbro Aalestrup Langå Årslev Total 2012 Rustfrit stål ton Stål ton Støbejern/støbegods ton Kobber ton Aluminium ton Termoplast ton Rågummi ton Maling vandbaseret ton Papemballage ton Træemballage ton Titan ton Epoxy ton Print stk Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

17 Det samlede råvareforbrug er i 2012 på niveau med Der er dog sket enkelte ændringer på specifikke råvarer: Mængden af støbejern/støbegods er i 2012 steget med 40 %, hvilket skyldes en ny produktionslinje, hvor pumpehusene hovedsageligt er lavet af støbejern. Mængden af vandbaseret maling, er faldet med 14 %, hvilket især skyldes udflytning af to produktionslinjer til henholdsvis Grundfos Serbien og Grundfos Mexico. Materialer indkøbt som halvfabrikata er vanskelige at opgøre i rene materialer, idet nogle halvfabrikata typisk er sammensat af mange forskellige materialer. Halvfabrikata udgør imidlertid en stadigt stigende del af de indkøbte materialer. For at synliggøre dette har vi udarbejdet en opgørelse som et estimat for, hvor stor en andel henholdsvis råvarer og halvfabrikata udgør. Forbruget af råvarer opgøres på baggrund af forbrug. Opgørelse af råvarer og halvfabrikata Materialeindkøb i alt, ton Råvarer, total, ton Færdigvarer, ton Affald, ton Råvare-andel af materialeindkøb, % 41 Anlægsområderne Brøndby og Farum bidrager ikke til opgørelsen, da de ikke gør brug af råvarer men halvfabrikata. 3.7 Salg af energibesparende pumper I 2012 introducerede Grundfos to nye pumper: MAGNA3, som er det industrielle markeds absolut mest energibesparende cirkulationspumpe til dato. ALPHA2, en helt ny generation af den kendte ALPHA2 til boligejere. Grundfos har oplevet en fantastisk modtagelse af disse nye pumper på det danske marked, og virkningen er ikke til at tage fejl af. For Grundfos betyder det konkurrencefordele. For kunderne betyder de nye pumper et lavere elforbrug og dermed en væsentlig mindre elregning. Set i et miljø- og samfundsmæssigt perspektiv bidrager de nye produkter til at reducere Danmarks samlede energiforbrug og CO 2 -udslip. I 2012 endte den totale salgsandel af E-pumper i Grundfos DK A/S på 82,7 %. Målsætningen for 2012 på minimum 78 % blev dermed opfyldt. Målsætningen for salgsandelen af Grundfos E-rate produkter sættes til 84 % i Det danske salgsselskab Grundfos DK A/S har et særligt ansvar for at markedsføre, sælge og servicere bæredygtige produktløsninger og derigennem bidrage til at reducere energiforbruget i Danmark. Salgsselskabet deltager derfor aktivt i den offentlige debat for at påvirke bæredygtighedsagendaen lokalt, regionalt og nationalt. Gennem engagement i udvalgte brancheforeninger arbejder Grundfos DK A/S målrettet for at påvirke centrale, politiske processer og dermed tilskynde efterspørgslen efter bæredygtige produktløsninger. Grundfos DK A/S ønsker aktivt at fremme udskiftningen af gamle pumpetyper til nye energieffektive løsninger. Salgsselskabet tilbyder såkaldte Pump Audits hos fx vandværker, hospitaler og i industrien, som giver en konkret anbefaling til en energirigtig pumpeløsning. Samtidig bidrager salgsselskabet Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

18 også til at fremme en energibevidst og miljøvenlig adfærdsændring hos såvel installatører som rådgivere igennem kampagner, kundeaviser, nyhedsbreve og kurser Recycling-projekt: Grundfos har et ansvar for vores produkter, når de er udtjente og klar til at blive kasseret. I 2012 gennemførte salgsselskabet og produktionsselskabet et samarbejde omkring et pilotprojekt, hvor udvalgte danske grossister sammen med installatører returnerede omkring 1 ton brugte pumper til Grundfos' fleks afdeling. Her blev materialerne adskilt og sorteret med henblik på genvinding. Dette koncept kan øge beskæftigelsen med recycling i fleks afdelingen og samtidig engagere kunderne i en bæredygtig retning. I 2013 forventes det, at konceptet udvides til at omfatte alle grossister 4. Andre miljøpræsentationsfaktorer (Bilag IV B.f.) 4.1 Støj- og lugtforhold Alle klager eller henvendelser, store som små, oprettes som afvigelser i den interne afvigelsesdatabase. Der har i 2012 ikke været eksterne klager eller henvendelser vedrørende støj og lugtforhold, men enkelte uheld med spild af olie. Der er dog i 2012, i forbindelse med renovering, opsat ydre støjmure på Distributionscentret i Bjerringbro, for at forbedre støjniveauet til naboer. 4.2 Emissioner Den årlige emission af drivhusgasser skyldes hovedsagelig forbrug af elektricitet og fjernvarme (vores leverandører) samt forbrænding af naturgas både til proces og til opvarmning. Hovedparten af emissionen af drivhusgasser kommer fra elforbruget. Der arbejdes løbende på at reducere emissionen af drivhusgasser. Grundfos tilstræber den mest rationelle fabrikationsmetode under hensyntagen til miljøet og anvender renere teknologi, hvor det er økonomisk og teknisk muligt. Emissionerne til luften er kortlagt for at kunne vurdere den samlede miljøbelastning og for at identificere kritiske processer. Alle hovedtyper af processer, der anvendes på Grundfos A/S, er vurderet og kvantitativt beskrevet i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Under kortlægningen er det beregnet, hvor meget af hver stofgruppe der udledes pr. driftstime for hver enkelt type procesudstyr. Via oplysninger om antallet af driftstimer kan den totale udledte stofmængde beregnes. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

19 Luftemission Drivhusgasser * Samlet årlig emission af drivhusgasser og luftemission 2012, Certificeringsområde Grundfos A/S CO 2 CH 4 N 2 O HFC er PFC er SF 6 Særligt Miljøskadelige stoffer Organiske opløsningsmidler Olietåger Uorganiske syrer Metalstøv Støv i øvrigt SO 2 NO x Partikler * se forklaring under pkt Miljøregnskab ton CO2 ækv. 245 ton CO2 ækv. 129 ton CO2 ækv. 0 ton CO2 ækv. 0,0 kg 0,0 kg 1,50 kg kg kg 35 kg 17 kg 666 kg kg kg 834 kg Emissionen af drivhusgasser i 2012 er gennemsnitlig på niveau med 2011, dog er emissionen af HFC er faldet fra 16 tons CO 2 -ækv. til 0 tons CO 2 -ækv. Emissionen af HFC, kommer fra forbruget af kølemidler, der bliver efterfyldt i køleanlæggene. Siden 2009 har forbruget af kølemidler til efterfyldning af køleanlæg været faldende. I 2012 har det ikke været nødvendigt at efterfylde overhovedet og emissionen af HFC, tons CO 2 -ækv. er derfor lig 0. Den totale årlige emission af drivhusgasser og luftemission for de seks anlægsområder i 2012 kan ses i Miljøregnskabet. 4.3 Spildevand Grundfos A/S har arbejdet med at reducere mængden af spildevand og mængden af forurenende stoffer i spildevandet gennem flere år. Det er i dag derfor kun omkring 45 % af det totale vandforbrug, der bliver til processpildevand. Spildevandet kommer fra mange forskellige processer, hvoraf de væsentligste er vaskeprocesser til affedtning af metalemner, test af pumper i teststande og nedkøling af aluminiumsemner efter trykstøbning. Anlægsområderne i Langå, Bjerringbro og Farum har egne spildevandsanlæg, mens spildevandet fra Aalestrup transporteres til Bjerringbro for behandling. Spildevandet fra de forskellige fabrikker/områder under anlægsområdet Bjerringbro, opsamles i nedgravede samletanke, hvorefter det afleveres til rensning i Grundfos eget renseanlæg. Der er i alt 12 nedgravede samletanke med en samlet volumen på omkring 50 m 3. Målinger i relation til myndighederne foretages af et akkrediteret laboratorium. Der har i 2012 været enkelte tilfælde af overskridelser af udledningskravene. Spildevandsmængder og udledninger for Grundfos A/S og de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 4.4 Transport Grundfos A/S arbejder løbende med at forbedre miljøbelastningerne i forbindelse med transport. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

20 4.4.1 CO2 emission fra transport Tilbage i 2010 begyndte Grundfos Management at måle og overvåge CO 2 emissioner i forbindelse med transport, med henblik på at skubbe en grøn dagsorden på globalt plan. Omfanget af transporter som bliver målt er: Udgående transport (eksport) Udgående indenlandsk transport Indgående transport (import) For at kunne beregne emissionen af CO 2, inddeles transporten i forskellige transporttyper: Fly Kurer Skib lastbil For at sikre valide baggrundsdata til beregning af CO 2 emissionen, bruger leverandørerne en afstandsbaseret model, bygget på en end-to-end basis per transport type. CO 2 emissionerne bliver indberettet til Grundfos Management på kvartalsbasis. Samlet set er den samlede godsmængde i 2012, samt emissionen af CO 2 begge steget med 5 % i forhold til Der har dog været nogle ændringer indenfor de forskellige transporttyper: På trods af at mængden af gods, der er transporteret med skib i 2012, er steget med hele 11 % i forhold til 2011, er emissionen, med netop denne transporttype kun steget med 1 %. Dette skyldes at transport med skib ligger i den lave ende med hensyn til emission af CO 2. På trods af at mængden af gods, der er transporteret med lastbil i 2012, kun er steget med 3 % i forhold til 2011, er CO 2 emissionen, med netop denne transporttype, steget med 19 %. Det store bidrag til af CO 2 emissionen ved transport med lastbil, skyldes at lastbil ligger i den "tunge ende" med hensyn til udledning af CO 2 ved forbrænding af brændstof. Den øgede mængde transport med lastbil skyldes blandt andet, stigende mængder til et voksende Russisk marked (GMR), transport til nye destinationer såsom Serbien og Iran. Aktiviteterne i Serbien henføres til etableringen af Grundfos Serbien (GMS). Iran skyldes ændrede kundekrav i et marked med Embargo regler og dertilhørende ændrede service muligheder. Kunderne i Iran ønsker derfor transport via lastbil i stedet for skib. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

21 ton ton Mængden af transport Certificeringsområde Grundfos A/S CO2 emission ved transport Certificeringsområde Grundfos A/S Fly Kurer Skib Lastbil Fly Kurer Skib Lastbil Udlastningsgrad Udlastningsgraden, som viser hvor godt en lastbil bliver pakket, følges månedsvis på destinationer udvalgt af shippingafdelingen. Det gælder om at få en så høj udlastningsgrad som muligt. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

22 % % 120 Udlastningsgrad Certificeringsområde Grundfos A/S Udlastningsgrad Mål Målsætningen for 2012 var at udlastningsgraden på shuttletrafikken til GWP, PGF, GMH, GMU & GPC overstiger 90 % inden udgangen af Udlastningsgraden endte på 95 % og målsætningen er nået. Målsætningen for 2013 er fortsat fastsat til 90 % Brændstof forbrug Grundfos har tilbage i 2010 etableret en firmabil politik. Dette for at give brugere og den øvrige organisation et samlet indblik i og forståelse af de retningslinjer, der findes på området, heri inkluderet, at sikre en god, sikker og miljørigtig befordring. En af retningslinjerne er, at alle nyerhvervede diesel- og benzinbiler, skal være forsynet med henholdsvis partikel filter eller katalysator samt, at bilproducenterne fra 2015 skal reducere ny indregistrerede bilers udledning af CO 2 til maks. 130 g pr. km Tilbage i 2010 blev der igangsat et koncernprojekt vedrørende opsamling af data for brændstofforbrug. Tallene skal skabe grundlag for at Grundfos koncernen på sigt har mulighed for at arbejde mere målrettet med forbruget af brændstof Gasoline Certificeringsområde Grundfos A/S Benzin Diesel Forbruget af diesel, som udgør 90 % af det samlede brændstof forbrug, er i 2012 steget med 10 % i forhold til Det øgede forbrug skyldes hovedsageligt to ting. Den ene, at benzinbiler, som kun udgør 10 % af det samlede brændstofforbrug, løbende udskiftes til diselbiler. Benzinforbruget alene, er i 2012 reduceret med 13 % i forhold til Den anden grund til øget dieselforbrug er, øget aktivitet i koncernen. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

23 Transport omfatter også Transport af farligt gods. Grundfos A/S har en ekstern sikkerhedsrådgiver, som skal sikre at al transport af farligt gods sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5. Overholdelse af lovgivning (Bilag IV Bek.) Overholdelse af lovmæssige og andre krav bliver kontrolleret ved interne og eksterne audits, ved daglige observationer samt ved den årlig gennemgang. I tilfælde af overskridelse af krav oprettes overskridelsen som en afvigelse i en afvigelsesdatabase. Erfaringer vedrørende lovgivning deles i nyhedsbreve, på tværgående møder fabrikkerne i mellem, via kurser og anden information. Tilbage i 2008 indsendte Grundfos A/S en kortlægning af alle støjkilder til tilsynsmyndighederne for fastsættelse af vilkår. Formålet med støjkortlægningen var at etablere et beslutningsgrundlag for intervention på betydende enkelt kilder og dermed tilvejebringe dokumentation til tilsynsmyndigheden omkring overholdelse af eksisterende myndighedskrav. De endelige vilkår er endnu ikke fastlagt, men forventes fastlagt primo Tilbage i 2010 påbegyndte Grundfos A/S en revision af den eksisterende emissionskortlægning. Kortlægningen forventes færdig i 2013 og der er indtil videre ikke fundet overskridelser af grænseværdier. Tilbage i 2011 påbegyndte Grundfos A/S i samarbejde med Viborg kommune en revision af de eksisterende miljøgodkendelser. Revisionen af de eksisterende miljøgodkendelser forventes ligeledes færdig i Miljøregnskab 6.1 Udvikling fra Der har siden 2010 og til og med 2012 været øget omsætning, samt en stigning i antal medarbejdere, fordelt på stort set samme areal. De sidste 3 år, fra 2010 til og med 2012, har udviklingen i mængden af forbrug generelt været faldende på trods af øget omsætning. Reduktionen tilskrives her det stigende antal bæredygtighedsprojekter for reduktion af miljøbelastninger, som er blevet igangsat løbende i den 3 årlige periode. Til og med 2011 har der i spildevandet været en støt stigning i mængden af indholdsstoffer. I 2012 er udviklingen imidlertid blevet vendt. Mængden af indholdsstoffer i spildevandet, på nær indholdet af olie/fedt, er i stedet for blevet reduceret væsentligt. Der er i 2012 været øget fokus på spildevandsanlægget for netop at optimere processen. Der blev 2012 etableret en ny Sibåndspresse til afvanding af slam fra spildevandsrensning. Mængden af slam, er på baggrund af afvanding, reduceret med hele 58 % i forhold til Slammet bruges i dag, i stedet for at blive brændt, som tilsætning til fremstilling af isoleringsmateriale hos Saint-Gobain Weber A/S i Randers Yderligere bemærkninger omkring udviklingen igennem de sidste 3 år, ses inde i redegørelsen under de forskellige miljøforhold. Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

24 6.2 Miljøregnskab 2012 Total Bjerringbro Aalestrup Langå Brøndby Årslev Farum Miljøregnskab 2012 Enhed Omsætning mill. EUR 863,7 686,1 77,7 0,0 83,3 8,5 8,1 Antal medarbejdere stk Areal (Biodiversitet) * m Forbrug Elforbrug MWh Vandforbrug m Fjernvarme MWh Naturgas m Forbrug af vedvarende energi ** % Kemikalier Kemikalieforbrug ton 1.313, ,9 47,6 0,0 0,0 0,0 14,3 Spildevand/affald % af forbrug 11 Bearbejdningsvæske % af forbrug 22 Slipmiddel % af forbrug 21 Hydraulikolie % af forbrug 11 Affedtningsmiddel % af forbrug 10 Andet % af forbrug 24 Emissioner *** CO 2 ton CO2 ækv CH 4 ton CO2 ækv ,24 2,30 0,46 0,22 6,80 N 2 O ton CO2 ækv ,67 1,21 0,24 0,12 3,58 HFC er ton CO2 ækv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PFC er kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF 6 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partikler **** kg ,82 1,57 0,76 23,1 Særligt Miljøskadelige stoffer kg 1,50 1,47 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Organiske opløsningsmidler kg ,00 0,00 0,00 0,00 Olietåger kg ,00 0,00 0,00 0,00 Uorganiske syrer kg 35,0 36,1 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 Metalstøv kg 17,0 16,6 2,8 0,00 0,00 0,00 0,00 Støv i øvrigt kg ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO 2 kg NO x kg Spildevand Proces spildevand m Sanitær Spildevand m BOD kg/dag 113,0 113,0 Fosfor kg/dag 0,1 0,1 Kvælstof kg/dag 54,1 54,1 Tungmetaller kg/dag 0,8 0,8 Olie og fedt kg/dag 677,9 677,9 Affald Ikke farligt affald ton Brændbart/organisk ton 646 Skrot ton Byggeaffald ton 57 Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

25 Total Bjerringbro Aalestrup Langå Brøndby Årslev Farum Miljøregnskab 2012 Enhed Plast til genbrug ton 146 Gips til genbrug ton 26 Papir til genbrug ton 88 Pap til genbrug ton 447 Madaffald ton 85 Farligt affald inkl. slam ton 1.740, ,02 72,64 0,74 0,20 0,01 15,70 Kemikalieaffald eksl. slam ton 573,57 484,28 72,64 0,74 0,20 0,01 15,70 Slam ton 1.166, ,74 70, Miljøregnskab 2011 Total Bjerringbro Aalestrup Langå Brøndby Årslev Farum Miljøregnskab 2011 Enhed Omsætning mill. EUR 809,3 638,3 77,2 0,0 80,4 6,9 6,5 Antal medarbejdere stk Areal (Biodiversitet) * m Forbrug Elforbrug MWh Vandforbrug m Fjernvarme MWh Naturgas m Forbrug af vedvarende energi ** % Kemikalier Kemikalieforbrug ton 1.054, ,7 34,3 0,0 0,1 0,0 10,8 Spildevand/affald % af forbrug 42 Bearbejdningsvæske % af forbrug 14 Slipmiddel % af forbrug 11 Hydraulikolie % af forbrug 9 Affedtningsmiddel % af forbrug 7 Andet % af forbrug 18 Emissioner *** CO 2 ton CO2 ækv CH 4 ton CO2 ækv ,40 3,61 0,67 0,35 14,13 N 2 O ton CO2 ækv ,04 1,45 0,27 0,14 5,69 HFC er ton CO2 ækv. 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PFC er kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF 6 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partikler **** kg ,82 1,45 0,76 30,6 Særligt Miljøskadelige stoffer kg 1,56 1,47 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Organiske opløsningsmidler kg ,00 0,00 0,00 0,00 Olietåger kg ,00 0,00 0,00 0,00 Uorganiske syrer kg 40,2 36,1 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 Metalstøv kg 19,4 16,6 2,8 0,00 0,00 0,00 0,00 Støv i øvrigt kg ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

26 Miljøregnskab 2011 Enhed Total 2011 Bjerringbro 2011 Aalestrup 2011 Langå 2011 Brøndby 2011 Årslev 2011 Farum 2011 SO 2 kg NO x kg Spildevand Proces spildevand m3 C Sanitær Spildevand m BOD kg/dag 208,0 208,0 Fosfor kg/dag 2,7 2,7 Kvælstof kg/dag 8,1 8,1 Tungmetaller kg/dag 0,5 0,5 Olie og fedt kg/dag 37,6 37,6 Affald Ikke farligt affald ton Brændbart/organisk ton 750 Skrot ton Byggeaffald ton 60 Plast til genbrug ton 83 Gips til genbrug ton 36 Papir til genbrug ton 96 Pap til genbrug ton 411 Madaffald ton 95 Farligt affald inkl. slam ton 3.221, ,87 170,09 0,00 0,19 0,00 16,62 Kemikalieaffald ton 255,45 236,45 2,19 0,00 0,19 0,00 16,62 Slam ton 2.966, ,42 167, Miljøregnskab 2010 Total Bjerringbro Aalestrup Langå Brøndby Årslev Farum Miljøregnskab 2010 Enhed Omsætning mill. EUR 782,0 628,9 70,8 0,0 71,1 5,4 5,8 Antal medarbejdere stk Areal (Biodiversitet) * m² Forbrug Elforbrug MWh Vandforbrug m³ Fjernvarme MWh Naturgas m³ Forbrug af vedvarende energi ** % Kemikalier Kemikalieforbrug ton 1.117, ,1 27,2 0,0 0,0 0,0 8,7 Kemi - Spildevand % af forbrug 36 Slipmiddel % af forbrug 15 Bearbejdningsvæske % af forbrug 13 Hydraulikolie % af forbrug 8 Affedtningsmiddel % af forbrug 7 Andet % af forbrug 22 Emissioner *** CO 2 ton CO 2 ækv Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

27 Miljøregnskab 2010 Enhed Total 2010 Bjerringbro 2010 Aalestrup 2010 Langå 2010 Brøndby 2010 Årslev 2010 Farum 2010 CH 4 ton CO 2 ækv ,06 1,14 0,65 0,31 13,90 N 2 O ton CO 2 ækv ,10 0,48 0,27 0,13 5,86 HFC er ton CO 2 ækv. 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PFC er kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF 6 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partikler **** kg ,57 1,47 0,71 31,5 Særligt Miljøskadelige stoffer kg 1,56 1,47 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Organiske opløsningsmidler kg ,00 0,00 0,00 0,00 Olietåger kg ,00 0,00 0,00 0,00 Uorganiske syrer kg 40,2 36,1 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 Metalstøv kg 19,4 16,6 2,8 0,00 0,00 0,00 0,00 Støv i øvrigt kg ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO 2 kg NO x kg Spildevand Proces spildevand m³ Sanitær Spildevand m³ BOD kg/dag 30,1 30,1 Fosfor kg/dag 0,9 0,9 Kvælstof kg/dag 15,7 15,7 Tungmetaller kg/dag 0,1 0,1 Olie og fedt kg/dag 13,6 13,6 Affald Ikke farligt affald ton Farligt affald inkl. slam ton * Arealforbrug er angivet i m 2 bebygget område iht. BBR ** Samlet forbrug af vedvarende energi": % af det samlede årlige energiforbrug (el og varme), som organisationen har produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. *** Beregningen af emissionen af drivhusgasser er beregnet på baggrund af Elforbrug: Miljødeklaration for el i Danmark, Fjernvarme/Naturgas: Key2Green ton CO 2 ækvivalenter: Global Warming Potential (GWP) **** Indirekte fra leverandør (produktion af el) Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK

SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 2 3 BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE TEMAER 212 VAR ÅRET, HVOR VI OMDØBTE CSR TIL BÆREDYGTIGHED OG FIK EN NY STRATEGI PÅ OMRÅDET. EN

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 -Indholdsfortegnelse -Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Introduktion... 2 Projektmål... 4 Ledelsens beretning... 5 Miljøpolitik... 5 Kortlægning... 6 Oversigt over stofstrømme 212...

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2013 MILJØREDEGØRELSE Grønt regnskab og arbejdsmiljø OVERBLIK 2013 S10 S12 S14 RESSOURCEEFFEKTIVT SAMARBEJDE 514.000 tons alternative brændsler og råmaterialer genanvendt BESPARELSE AF ENERGI 76 mio. kwh

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Grønt regnskab og arbejdsmiljø Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2012 Indhold 2 Miljø, energi og arbejdsmiljø i 2012 4 Generelle oplysninger 5 Miljøvision, miljø- og energipolitik 6 Fremstilling af cement 7 Aalborg Portlands

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

ALFIX Miljøredegørelse 2012

ALFIX Miljøredegørelse 2012 ALFIX Miljøredegørelse 2012 Indhold side 2 side 3 side 4 side 6 Miljøpolitik Indledning Fakta om virksomheden Miljøkortlægning side 21 Opfølgning på miljøhandlingsplaner for 2009-2011 side 25 Vurdering

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Billund Lufthavn A/S. Miljøredegørelse for 2006

Billund Lufthavn A/S. Miljøredegørelse for 2006 C Billund Lufthavn A/S Miljøredegørelse for 2006 Indholdsfor tegnelse Side 1. L E D E L S E N S B E R E T N I N G 3 M I L J Ø P O L I T I K 4 2. I N D L E D E N D E O P LY S N I N G E R 5 V I R K S O M

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere